Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer... 9 Tjenestetimer... 9 Bevilgninger... 9 Gaver o.l Sluttord

3 Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den Postadresse Post nr. Tlf. Leder Aina L. Berentzen 8663 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder Morten Olsen 8663 Mosjøen Sekretær Irene Thorvaldsen 8665 Mosjøen Studieleder Ole K. Eli 8658 Mosjøen 1 styremedlem Jan Inge Nordhøy 8658 Mosjøen 2 styremedlem Jorid Elvenes 8657 Mosjøen Operativ Leder Ole K. Eli 8658 Mosjøen Leder ungdomsgruppe Irene Thorvaldsen 8665 Mosjøen 1 varamedlem John Erling Bjerkli 8658 Mosjøen 2 varamedlem Renate K. Kvitfjell 8657 Mosjøen NK-Opr. Leder Tor Arne Eriksen 8665 Mosjøen Nest leder ungdomsgruppe Repr. Årsmøte Norsk Folkehjelp Nordland Vara: Representant til Landsmøte Vara Ansvar bingo 2003 Repr. Frivillighetssentralen Valgkomité 2003 Vara: Tove Lise Hansen Tor Arne Eriksen Tove Lise Hansen Jan Inge Nordhøy Morten Olsen Irene Thorvaldsen Renate K. Kvitfjell John Erling Bjerkli Aina L Berentzen Ulf Ulriksen Irene Thorvaldsen Anders Haugstad Jorid Elvenes Kari K. Walle Vara: Helene Berentzen Tove Lise Hansen John Samuelsen Anders Haugstad Rita Solhaug 8665 Mosjøen 8661 Mosjøen 3

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og ett årsmøte. Totalt er det behandlet ca 50 saker. Ett av disse møtene var ett ekstra ordinært styremøte. Dette måtte avholdes pga. en negativ avisomtale fra ett av våre daværende medlemmer. Saken ble senere overtatt av hovedkontoret og LO i Mosjøen. Løsningen de kom frem til ble av styret tatt til etterretning. AU har hatt 6 møter Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er: Leder har vært på flere møter i forbindelse med TV aksjonen I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Landsmøtet, Årsmøte Norsk Folkehjelp Nordland, årsmøte for LO senteret, årsmøte VØF, årsmøte i frivillighetssentralen. Aina sitter i styret for Vefsn Frivillighetssentralen som leder. Noen møter i forbindelse med aktivitetsplanlegging i laget Medlemmer (Tall i parentes angir år 2002) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 205 (197) av disse hadde 98 (134) betalt sin kontingent for Totalt er det 34 (29) familier med tilsamen 124 (111) personer. Det er registrert 96 (96) medlemmer under 26 år. Av disse er det 40 (58) som har betalt kontingent. Det er ca (2265) kollektive medlemmer fra 13 (11) lag og foreninger. Det er sterkt beklagelig å på nytt registrere en nedgang i antall kollektive medlemmer, vi får håpe det snur seg neste år. Følgende lag/foreninger/bedrifter har betalt kollektivt medlemslemskap i Norsk Folkehjelp Mosjøen 2003: Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag, Vefsn fylkeskommunale for. (Nå fagforbundet), Mosjøen Statlige flyktninge og asylmottak, FLT avd. 110, Mosjøen Tekstilarb.for. avd 341, Vefsn kommunale for. (Nå Fagforbundet), Mosjøen Bygningsarb. for avd 789, Midt-Helgeland Grafiske for. HAs Grafiske klubb, Mosjøen og Vefsn Arbeiderlagskvinnegruppe, Mosjøen og Vefsn Arbeiderlag, HRAF avd 81, Mosjøen Jern og Metall avd. 149, Sør-Helgeland Handel og kontor 4

5 Inntektsbringene tiltak Som regnskapet vil vise så har året 2003 vært bedre en hva man hadde forventet ved oppsettelse av budsjettet for året. Mye av dette skyldes økte tilskudd fra lag og foreninger i forbindelse med kronerulling for innkjøp av ny scooter. Vi har også hatt noen flere vakttjenester en forventet Hoved inntektene har kommet fra: Bingo Kurs Sanitetsvirksomhet 1 mai arrangement Tiendebytte Loppemarked Lotteri Salg av diverse utstyr o.l. Varetelling for Rema 1000 Innsamlingsaksjoner i form av tilskudd til laget Av tilskudd har vi mottatt: Kr fra Vefsn Kommune kr.10000,- fra Elkem Mosjøen, kr 27247,85 fra jus.dep. midler (Norsk Folkehjelp) kr 4626,5 Innsamlet i forbindelse med 1 mai kr 500 fra jernbanens pensjonist forening kr 1000 fra Mosjøen helselag kr 500 fra Elsfjord sanitetsforening kr 1000 fra Drevvatn IL kr 500 fra EL & IT ved Helgelandskraft kr 500 fra NNN avd 623 kr 500 fra Lukttinden pensjonistforening kr 5000 fra Elsfjord bygdelag kr 500 fra Vefsn SV kr 1500 fra Ingar Solberg kr 1500 fra Mosjøen og Vefsn arbeiderlag kr 500 fra Kjærstad IL kr 2500 fra Mosjøen Sanitetsforening kr 1000 fra LO i Mosjøen og Omland kr 500 fra FLT avd 110 kr 200 fra Ukjent kr 300 fra Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag Totalt er det kommet inn kr fra lag og foreninger i 2003 I tillegg så har vi fått bekreftelse fra følgende lag/foreninger, men beløpene kommer ikke med på dette års regnskapet: Fagforbundet i Vefsn (kr 500), Fagforbundet i Grane (kr 1000), LIONS i Mosjøen (kr 1000). EL & IT avd. 149 (kr 1500), Vefsn AP (kr 500), tot 4500, Mosjøen Kjemiske arb..forening (kr ) 5

6 Aktiviteter Laget har vært engasjert i mange aktiviteter det siste året. Aktiviteten har vært rettet inn mot våre tradisjonelle tjenester. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter Leiteaksjoner Påskeberedskap Ungdomsarbeid Kurs, konferanser og representasjon Flerkulturelt kvinnenettverk Innsamlings aksjoner Loppemarked - TV aksjonen Varetelling, for Rema mai Lotteri - Kronerulling Bingo Folkehjelps uka Sanitetsvakter I 2003 har vi vært innleid for å ha sanitetsvakter ved følgende arrangementer: HA - cupen, Påskeberedskap, «Blåfjell-dørjæ», Street Legal (Bil løp), Kippermo cupen, NNM i orientering Sanitetsvakt ved re-åpningen ved Elkem aluminium og HIAS cupen Leiteaksjoner Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved flere leiteaksjoner i løpet av året. Ved noen aksjoner kom vi ikke lenger en til dør stokken før aksjonen ble avblåst, mens noen foregikk over flere timer. Leiteaksjonen med lengst varighet hadde vi Hattfjelldal 5-6 mars, denne varte fra kl 2300 til kl 1200 neste dag, og strekte seg fra Bleikvasslia- Hattfjelldal Trofors. Søket ble foretatt som bil søk. Aksjonen ble avblåst morgenen etter, da det var kommet beskjed om at savnede var blitt observert i Sverige. Savnede ble senere funnet død et sted på øst landet. Vi vart også utkalt til en leiteaksjon i Sandnessjøen den 10 april. Søket foregikk i like utenfor Sandnessjøen sentrum, i delvis bebygd område. Savnede, en mann i 47 årsalderen var sist sett 4 april, men ble ikke meldt savnet før 8 april. (Savnede hadde ved tidligere anledninger vært borte fra sitt hjem over lengre perioder, noe som da også var hovedårsaken til at det ikke ble iverksatt organisert søk før 10 april). Våre mannskaper ble satt inni søk, og etter ca 1 times søk ble savnede funnet av våre mannskaper. Dessverre hadde mannen allerede vært død i mange timer. Funnstedet låg ca 50 meter fra et boligfelt. 6

7 Ved følgende aksjoner ble vi satt i beredskap, eller de ble avblåst før vi kom ut: Mistanke om at biler kunne være tatt av snøras ved Korsnes tunnelen på RV 78. Rasområde gjennomsøkt av politi uten at noe ble funnet. (beredskap alarm,8 februar) Mann 20 år, savnet fra sitt hjem på Tjøtta. Kom tilrette av seg selv. (Beredskaps alarm, Mai mnd. ) 80 år gammel mann savnet i området ved Majavatnet. Kom tilrette av seg selv (Vanlig alarm, 5 august) Mann savnet fra sitt hjem nord for Mosjøen. Ble funnet omkommet. (Beredskapsalarm 15 september) Gutt, 13 år savnet fra sitt hjem i Sandnessjøen. Kom tilrette av seg selv. (Beredskapsalarm 3 oktober) Påskeberedskap Påskeberedskapen ble i 2003 ble noe amputert for vår del. Pga plass mangel valgte vi å ha hjemmevakt i påsken. Vi fikk forespørsel om å ha vakttjeneste i Kjemsåsen alpin anlegg, men pga av snø mangel måtte bakken stenges slik at dette ble det ikke noe av. Noen av våre mannskaper valgte å ta enkelte dagsturer til fjells for å ha litt beredskap i år også. Det var en stille og rolig påske, vi hadde ingen aksjoner eller alarmer. Ungdomsarbeid Det har ikke vært det store aktivitetsnivået på ungdomssiden dette året, men noen av gruppas medlemmer har deltatt på sentrale kurs og konferanser, i tillegg så ble Tove Lise Hansen valgt til å representere ungdommene i nordland på landsmøtet i juni (representerte Norsk Folkehjelp Nordland). Noen av gruppas medlemmer har også deltatt flere av de andre aktivitetene som laget har deltatt i, bl.a 1 mai innsamlingen. Kurs, konferanser og representasjoner 1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i Vefsn 1 person deltok på fagkonferanse for sanitet 1 person deltok på fagkonferanse for ungdom 2 personer deltok på et seminar om ettersøkning av suicidale personer i regi av FORF 1 person deltok på ungdomsleder konferanse. Deltatt med 2 personer i forbindelse med redningsdagen 22 mai Aina L. Berentzen og Ole K Eli deltok i 1 mai komiteen. Ole fungerte også som leder for denne. 2 personer deltok på landsmøtet i juni. 4 personer deltok på regionskonferansen i Trondheim 1 person deltok på en konferanse i Tromsø. Grenseløst Samarbeid 5 personer deltok på årskonferansen og årsmøte til Norsk Folkehjelp Nordland. Arne Hauan, Aina L. Berentzen, Morten Olsen og Ole K Eli sitter i styret for Norsk Folkehjelp Nordland Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 12 kurs med til sammen ca 191 deltakere, Totalt antall timer 78,5. 7

8 Aina L. Berentzen og Arne Hauan sitter i arbeidsgruppa som ble nedsatt på regionskonferansen for å lage bl.a handlingsplan og budsjett for den nye regionen, samt arrangere dens årsmøte Ulf Ulriksen og Renate Kvitfjell sitter i henholdsvis det sentrale internasjonale utvalg og sentrale sanitetsutvalget. Ole K Eli sitter i valgkomiteen for den nye regionen Rasisme kampanje Vi har i 2003 også deltatt i denne kampanjen, men dessverre ikke så aktivt som man hadde ønsket Flerkulturelt kvinnenettverk Dette prosjektet har også i 2003 vært ett veldig populært tiltak blant så vell kvinner med norsk bakgrunn og utenlandsk bakgrunn. De har blant annet hatt flere samlinger der mat laging har stått på dagsorden. Prosjektet drives sammen med Vefsn Frivillighetssentral (VFS), og flyktninge kontoret i Vefsn. Innsamlingsaksjoner 1 Mai Samarbeidskomiteen til LO og Arbeiderpartiet, sentralt hadde bestemt at årets innsamling, samt en av hovedparolene i 1 mai feiringen skulle gå til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Nord Irak. Årets aksjon var den beste 1 mai aksjonen Norsk Folkehjelp Mosjøen har hatt så langt. Totalt ble det samlet inn kr 4626,5 som ble videresendt sentralt Ole K. Eli og Aina L. Berentzen deltok i den praktiske gjennomføringa av 1 mai aksjonen. Dette besto i bl.a. å lage til 1 mai frokost samt innsamlings delen og kaffe servering etter talene. Hoved taler i år var Rolf Utgård (tidl. konsern tillitsvalgt i Kværner) TV-aksjonen Denne gikk i 2003 til inntekt for Ingen utenfor i regi av Redd Barna. Vår leder deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen. På innsamlings dagen stilte vi selvfølgelig opp både med personell og kjøretøy. Vi deltok også selvfølgelig med bøssebærere på innsamlingsdagen. Kronerulling Ble iverksatt for å skaffe tilveie ny snø scooter til saniteten (se egen omtale) Folkehjelps uka Folkehjelps uka (uke 38) hadde som hovedtema: Sanitet. I denne forbindelsen hadde vi fellesstand med frivillighetssentralen på Bedehuset. Som et ledd i denne arrangerte vi også ett undervisnings opplegg for ei helse linje ved Vefsn Videregående skole. Vi arrangerte både kurs, prøve og øvelse for elevene. 8

9 Loppemarked og lotteri Dette ble arrangert i begynnelsen av desember. Totalt ga det en brutto inntekt på ca 6700 kr. Til å gjennomføre dette fikk laget god hjelp fra flere ikke medlemmer, en stor takk til disse. Selve salget var ikke så bra som vi kunne ønsket oss, til tross for bra besøk, vi har fortsatt mange lopper igjen på lager, noe vi godt kunne ha unngått. (Dersom det skal arrangeres flere slike marked bør man ikke gå ut med å tilby at vi kan hente lopper hjemme hos folk. Man bør også begrense mottaket av lopper. Rest lageret ble altfor stort). Varetelling for REMA 1000 For REMA 1000 Halsøy, så er vi engasjert til å bistå med varetelling 2 ganger i året, henholdsvis ved månedskifte juni/juli og desember/januar. Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr Bingo Dette er en av hoved inntektskildene våres. I år har vi hatt 30 bingoer. Disse har gitt oss en brutto inntekt på ca kr Det har også i år vært store problemer med å få folk til å stille opp på bingoen. Ett fellestrekk har vært at det stort sett er de samme personene som stiller hver gang. En stor takk til de som har vært involvert i dette arbeidet. Investeringer Da vår gamle snø scooter var moden for utskiftning, ble det iverksatt en innsamlings aksjon til støtte for kjøp av ny scooter. Vi sendte ut ca 100 brev med søknad om støtte. Resultat av dette har så langt vært over all forventing. En drøm ble realisert i november, da sto vår nye Artic-cat Bearcat 570 F/C snø scooter, til en verdi av kr , parkert i garasjen. Uten den enorme velvilje fra mange lag og foreninger samt støtte fra justisdepartement midler via Norsk Folkehjelp så hadde det vært umulig å få gjennomført denne innvesteringen. En STOR takk rettes det herved til: Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag, Jernbanens pensjonist forening, Mosjøen helselag, Elsfjord sanitetsforening, Drevvatn IL, EL & IT ved Helgelandskraft, NNN avd 623, Lukttinden pensjonistforening, Elsfjord bygdelag, Vefsn SV, Ingar Solberg, Mosjøen og Vefsn arbeiderlag, Kjærstad IL, Mosjøen Sanitetsforening, LO i Mosjøen og Omland, FLT avd 110, Fagforbundet i Vefsn, Fagforbundet i Grane, LIONS i Mosjøen, EL & IT avd. 149, Vefsn AP, Mosjøen Kjemiske arb.forening. Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer en liten nedgang på ca timer i forhold til 2002 Bevilgninger. Laget bevilget kr til støtte for bevaring av sykehuset i Mosjøen. Samtlige barnehager i Vefsn fikk overlevert en bok pakke for førstehjelp på barn til en total verdi av ca 5200 Laget sponset også begge 1 klassene ved Mosjøen skole med refleksvester. Samlet verdi av ca kr

10 Gaver o.l Laget har mottatt en rekke utstyr o.l som gaver fra andre. (Diverse ambulanse bårer, telt, back strap båre) Sluttord Til tross for en meget dårlig og negativ avisomtale i begynnelsen av året, og senere en del møter og brev utveksling i forbindelse med denne saken så har vi klart å legge bak oss et år som vi med stolthet kan se tilbake på. Men det skal også sies at vi har hatt flere fine presseomtaler gjennom året, noe vi er godt fornøyd med. Landsmøtet i juni vedtok en ny organisasjonsmodell for Norsk Folkehjelp, en modell delegatene fra bl.a. nordland, oppland og vestfold var i mot, men de ble dessverre nedstemt av resten av landsmøtet. Tiden vil vise hvem som får rett. Når det gjelder medlemstallet så har vi hatt en nedgang i antall betalende medlemmer, men samtidig en total økning, dette skyldes nok at nye medlemmer ikke har fått sitt kontingentkrav siden de er innmeldt sent på året. Hvorfor så mange lar vær å betale kontingent vites ikke. En stor innsats fra flere av våre medlemmer, samt en meget velvillighet fra andre lag og foreninger mot slutten av året medførte til at saniteten fikk seg en ny snø scooter. Ingen var vell i tvil om at det var på tide. Vår gamle scooter ble solgt for kr 15000, hvilket man er meget godt fornøyd med. Regnskapsmessig kom vi bedre ut en forventet, det samme gjelder de aktiviteter som vi har deltatt på. Foruten kortsiktig gjeld av ubetalte fakturaer så har laget ingen gjeld ved årsskiftet. Lagets egenkapital er økt fra ,79 kr til ,57. Dette er tall vi må kunne si oss meget godt fornøyd med. Dessverre så er det fortsatt problemer med å få flere til å delta aktivt i arbeidet med den daglige driften, og dette har til tider slitt hardt på våre mannskaper. Tiltross for en del store arbeid belastninger på enkelte, så har man klart å gjennomføre de oppgaver som vi har påtatt oss å gjennomføre Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Vi vil også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeids år. Aina L. Berentzen /s/ Leder Morten Olsen /s/ Økonomileder Ole K. Eli /s/ Studieleder Jorid Elvenes /s/ 2 Styremedlem STYRET FOR 2003 Anders Haugstad /s/ Nestleder Irene Thorvalsen /s/ Sekretær Jan Inge Nordhøy /s/ Styremedlem Tor-Arne Eriksen /s/ NK Opr.leder Tove-Lise Hansen /s/ Nest leder ungdomsgruppe John Erling Bjerkli /s/ 1 varamedlem Renate Kvitfjell /s/ 2 Varamedlem 10

11

12

13 Noter til Regnskapet 2003 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på.grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Note 1, Salg av varer og tjenester, kr ,91Salgsinntekter varesalg, avg. fritt kr ,00 Sanitetsvakter kr 8 279,00 Aksjoner kr 1 155,20 Transporttjenester kr 9 000,00 Gevinst ved salg av scooter kr ,00 Service tjeneste Note 2, Tilskudd Totale Salg av varer og tjenester kr Kr fra Vefsn Kommune kr.10000,- fra Elkem Mosjøen, Kr 27247,85 fra Norsk Folkehjelp (Jus. Dep midler) Kr 4626,5 Innsamlet beløp i forb. med 1 mai kr. 500 fra Jernbanens pensjonist forening kr.1000mosjøen Helselag kr.500 fra Elsfjord Sanitetsforening kr.1000 fra Drevvatn IL kr.500 fra EL &IT ved Helgelandskraft

14 kr.500 fra NNN avd 623 kr.500 fra Lukttinen Pensjonistforening kr.5000 fra Elsfjord Bygdelag kr.500 fra Vefsn SV kr.1500 fra Ingar Solberg kr.1500 fra Mosjøen og Vefsn arbeiderlag kr.500 fra Kjærstad IL kr.2500 fra Mosjøen Sanitetsforening kr.1000 fra LO i Mosjøen og Omland kr.500 fra FLT avd 110 kr.200 fra Ukjent kr.300 fra Ukjent Totale tilskudd kr ,35 Note 3 Tilskudd, overføringer internt Note nr. 4 - Avskrivninger Refusjoner kr Lotteri og Bingo inntekter kr ,90 Feilførte faktura kr ,00 Totalt kr kr ,90 Bil scooter m/henger Sambands utstyr Anskaffelseskost , , , ,00 + Tilgang i året , ,00 - Avgang i året (Anskaffelseskost) 6 000, ,00 - Samlede av- og nedskrivingen , , , ,00 =Bokført verdi , , , ,00 Årets ordinære avskrivninger 7 300,00 417, , ,00 Økonomisk levetid 10år 10 år 5 år Sum Note nr. 5 Diverse kostnader Øreavrunding kr 0,06 Div varekjøp, basarer, bingo. o.l kr ,36 Annonser kr 5 054,00 Presentasjons-/informasjonsmateriell kr 7 929,45 Kontigent kr 550,00 Forsikring av utstyr/matriell kr 9 362,00 Forsikring mannskap kr 1 200,00 Opphold Kurs/konferanser kr 3 405,00 Bevertning kurs/konferanser/møter kr 1 280,00 Deltager avgifter kr 1 800,00 Diverse kostnader kr 7 724,00 Sum

15

16 Forslag til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen Norsk Folkehjelp s nye vedtekter sier at: Det lokale laget ledes av et styre på minst tre medlemmer, bestående av leder sekretær økonomileder Tillitsvalgte utover dette bestemmes av og velges på årsmøtet. Forslag Styret i Norsk Folkehjelp Mosjøen foreslår overfor årsmøtet at Norsk Folkehjelp Mosjøen beholder dagens styre oppsett så lenge dette er praktisk mulig. Dagens styre består av følgende verv: leder, nestleder, økonomileder, sekretær studieleder, 2 styremedlemmer og leder av de utvalg laget til en hver tid har. I tillegg kommer varamedlemmer til styret. (Norsk Folkehjelp Mosjøen har i dag 2 utvalg Sanitet og ungdom. Styremedlemmene kan eventuelt erstattes av en av utvalgslederne). Dersom det opprettes samfunns utvalg og- eller internasjonalt utvalg vil disse tiltre styret med fulle rettigheter Aina L. Berentzen /s/ Leder Morten Olsen /s/ Økonomileder Ole K. Eli /s/ Studieleder Jorid Elvenes /s/ 2 Styremedlem Tove-Lise Hansen /s/ Nest leder ungdomsgruppe Styret 2003 John Erling Bjerkli /s/ 1 varamedlem Anders Haugstad /s/ Nestleder Irene Thorvalsen /s/ Sekretær Jan Inge Nordhøy /s/ Styremedlem Tor-Arne Eriksen /s/ NK Opr.leder Renate Kvitfjell /s/ 2 Varamedlem

17 Utkast til handlingsplan for region Midt-Norge Oppgave - Koordinering av 1. mai Koordinering av Redningsdagene juni - Koordinering av Folkehjelpsuka - Minst to nye ungdomsgrupper i regionen - Fagbevegelse: Plan for kollektivt medlemskap og rasismefrie soner - Legge til rette for at sanitetsgruppene i regionen kan møtes - Sørge for at regionen har økonomiske midler til å uføre sine oppgaver - Lage en oversikt over hvor regionen kan søke om midler, og søke på disse i god tid innen fastsatte frister. Dette må være gjort innen utgangen av juni. - Utarbeide handlingsplan for arbeidet mot Nordvest-Russland - Minst ett MOD-kurs - Informasjonskurs høsten Gjennomføre regionsårsmøte Tiltak Hovedansvar

18 Forslag til plan og prioriterte oppgaver 2004 Norsk Folkehjelp Mosjøen Skolering av gamle og nye medlemmer Fortsette å jobbe for å bedre leveforholdene for våre nye landsmenn, både voksne og barn, kvinner som menn. Jobbe for at medlemsmassen fortsatt kan økes, samt sørge for at vi har ett tilbud til både nye som gamle medlemmer. Sørge for at saniteten fortsatt skal være ett trekkplaster på lik linje med de resterende aktiviteter Norsk Folkehjelp Mosjøen driver Fortsatt jobbe for at aktivitetene er, så langt det er praktisk mulig tilrettelagt for alle medlemmer uansett aldersgrenser Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere

19 Norsk Folkehjelp Mosjøen Fearnleys gt Mosjøen Driftsbudsjett 2004 inn Salg av varer og tjenester Kursinntekter Kontigenter Tilskudd Tilskudd overføinger internt Sum Driftsinntekter ut Varekostnad Lønnskostnader 0 Avskrivninger Transportkostnader Utstyr - varige verdier Fremmede tjenester Forbruksmatriell organisasjon Andre driftskostnader Reiseutgifter Diverse kostnader Sum driftskostnader Renteintekter Finansinntekter Renterutgifter / gebyrer o.l. Finsanskostnader Sum inntekter / utgifter Underskudd / Overskudd 0

20

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer