Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer... 9 Tjenestetimer... 9 Bevilgninger... 9 Gaver o.l Sluttord

3 Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den Postadresse Post nr. Tlf. Leder Aina L. Berentzen 8663 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder Morten Olsen 8663 Mosjøen Sekretær Irene Thorvaldsen 8665 Mosjøen Studieleder Ole K. Eli 8658 Mosjøen 1 styremedlem Jan Inge Nordhøy 8658 Mosjøen 2 styremedlem Jorid Elvenes 8657 Mosjøen Operativ Leder Ole K. Eli 8658 Mosjøen Leder ungdomsgruppe Irene Thorvaldsen 8665 Mosjøen 1 varamedlem John Erling Bjerkli 8658 Mosjøen 2 varamedlem Renate K. Kvitfjell 8657 Mosjøen NK-Opr. Leder Tor Arne Eriksen 8665 Mosjøen Nest leder ungdomsgruppe Repr. Årsmøte Norsk Folkehjelp Nordland Vara: Representant til Landsmøte Vara Ansvar bingo 2003 Repr. Frivillighetssentralen Valgkomité 2003 Vara: Tove Lise Hansen Tor Arne Eriksen Tove Lise Hansen Jan Inge Nordhøy Morten Olsen Irene Thorvaldsen Renate K. Kvitfjell John Erling Bjerkli Aina L Berentzen Ulf Ulriksen Irene Thorvaldsen Anders Haugstad Jorid Elvenes Kari K. Walle Vara: Helene Berentzen Tove Lise Hansen John Samuelsen Anders Haugstad Rita Solhaug 8665 Mosjøen 8661 Mosjøen 3

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og ett årsmøte. Totalt er det behandlet ca 50 saker. Ett av disse møtene var ett ekstra ordinært styremøte. Dette måtte avholdes pga. en negativ avisomtale fra ett av våre daværende medlemmer. Saken ble senere overtatt av hovedkontoret og LO i Mosjøen. Løsningen de kom frem til ble av styret tatt til etterretning. AU har hatt 6 møter Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er: Leder har vært på flere møter i forbindelse med TV aksjonen I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Landsmøtet, Årsmøte Norsk Folkehjelp Nordland, årsmøte for LO senteret, årsmøte VØF, årsmøte i frivillighetssentralen. Aina sitter i styret for Vefsn Frivillighetssentralen som leder. Noen møter i forbindelse med aktivitetsplanlegging i laget Medlemmer (Tall i parentes angir år 2002) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på 205 (197) av disse hadde 98 (134) betalt sin kontingent for Totalt er det 34 (29) familier med tilsamen 124 (111) personer. Det er registrert 96 (96) medlemmer under 26 år. Av disse er det 40 (58) som har betalt kontingent. Det er ca (2265) kollektive medlemmer fra 13 (11) lag og foreninger. Det er sterkt beklagelig å på nytt registrere en nedgang i antall kollektive medlemmer, vi får håpe det snur seg neste år. Følgende lag/foreninger/bedrifter har betalt kollektivt medlemslemskap i Norsk Folkehjelp Mosjøen 2003: Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag, Vefsn fylkeskommunale for. (Nå fagforbundet), Mosjøen Statlige flyktninge og asylmottak, FLT avd. 110, Mosjøen Tekstilarb.for. avd 341, Vefsn kommunale for. (Nå Fagforbundet), Mosjøen Bygningsarb. for avd 789, Midt-Helgeland Grafiske for. HAs Grafiske klubb, Mosjøen og Vefsn Arbeiderlagskvinnegruppe, Mosjøen og Vefsn Arbeiderlag, HRAF avd 81, Mosjøen Jern og Metall avd. 149, Sør-Helgeland Handel og kontor 4

5 Inntektsbringene tiltak Som regnskapet vil vise så har året 2003 vært bedre en hva man hadde forventet ved oppsettelse av budsjettet for året. Mye av dette skyldes økte tilskudd fra lag og foreninger i forbindelse med kronerulling for innkjøp av ny scooter. Vi har også hatt noen flere vakttjenester en forventet Hoved inntektene har kommet fra: Bingo Kurs Sanitetsvirksomhet 1 mai arrangement Tiendebytte Loppemarked Lotteri Salg av diverse utstyr o.l. Varetelling for Rema 1000 Innsamlingsaksjoner i form av tilskudd til laget Av tilskudd har vi mottatt: Kr fra Vefsn Kommune kr.10000,- fra Elkem Mosjøen, kr 27247,85 fra jus.dep. midler (Norsk Folkehjelp) kr 4626,5 Innsamlet i forbindelse med 1 mai kr 500 fra jernbanens pensjonist forening kr 1000 fra Mosjøen helselag kr 500 fra Elsfjord sanitetsforening kr 1000 fra Drevvatn IL kr 500 fra EL & IT ved Helgelandskraft kr 500 fra NNN avd 623 kr 500 fra Lukttinden pensjonistforening kr 5000 fra Elsfjord bygdelag kr 500 fra Vefsn SV kr 1500 fra Ingar Solberg kr 1500 fra Mosjøen og Vefsn arbeiderlag kr 500 fra Kjærstad IL kr 2500 fra Mosjøen Sanitetsforening kr 1000 fra LO i Mosjøen og Omland kr 500 fra FLT avd 110 kr 200 fra Ukjent kr 300 fra Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag Totalt er det kommet inn kr fra lag og foreninger i 2003 I tillegg så har vi fått bekreftelse fra følgende lag/foreninger, men beløpene kommer ikke med på dette års regnskapet: Fagforbundet i Vefsn (kr 500), Fagforbundet i Grane (kr 1000), LIONS i Mosjøen (kr 1000). EL & IT avd. 149 (kr 1500), Vefsn AP (kr 500), tot 4500, Mosjøen Kjemiske arb..forening (kr ) 5

6 Aktiviteter Laget har vært engasjert i mange aktiviteter det siste året. Aktiviteten har vært rettet inn mot våre tradisjonelle tjenester. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter Leiteaksjoner Påskeberedskap Ungdomsarbeid Kurs, konferanser og representasjon Flerkulturelt kvinnenettverk Innsamlings aksjoner Loppemarked - TV aksjonen Varetelling, for Rema mai Lotteri - Kronerulling Bingo Folkehjelps uka Sanitetsvakter I 2003 har vi vært innleid for å ha sanitetsvakter ved følgende arrangementer: HA - cupen, Påskeberedskap, «Blåfjell-dørjæ», Street Legal (Bil løp), Kippermo cupen, NNM i orientering Sanitetsvakt ved re-åpningen ved Elkem aluminium og HIAS cupen Leiteaksjoner Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved flere leiteaksjoner i løpet av året. Ved noen aksjoner kom vi ikke lenger en til dør stokken før aksjonen ble avblåst, mens noen foregikk over flere timer. Leiteaksjonen med lengst varighet hadde vi Hattfjelldal 5-6 mars, denne varte fra kl 2300 til kl 1200 neste dag, og strekte seg fra Bleikvasslia- Hattfjelldal Trofors. Søket ble foretatt som bil søk. Aksjonen ble avblåst morgenen etter, da det var kommet beskjed om at savnede var blitt observert i Sverige. Savnede ble senere funnet død et sted på øst landet. Vi vart også utkalt til en leiteaksjon i Sandnessjøen den 10 april. Søket foregikk i like utenfor Sandnessjøen sentrum, i delvis bebygd område. Savnede, en mann i 47 årsalderen var sist sett 4 april, men ble ikke meldt savnet før 8 april. (Savnede hadde ved tidligere anledninger vært borte fra sitt hjem over lengre perioder, noe som da også var hovedårsaken til at det ikke ble iverksatt organisert søk før 10 april). Våre mannskaper ble satt inni søk, og etter ca 1 times søk ble savnede funnet av våre mannskaper. Dessverre hadde mannen allerede vært død i mange timer. Funnstedet låg ca 50 meter fra et boligfelt. 6

7 Ved følgende aksjoner ble vi satt i beredskap, eller de ble avblåst før vi kom ut: Mistanke om at biler kunne være tatt av snøras ved Korsnes tunnelen på RV 78. Rasområde gjennomsøkt av politi uten at noe ble funnet. (beredskap alarm,8 februar) Mann 20 år, savnet fra sitt hjem på Tjøtta. Kom tilrette av seg selv. (Beredskaps alarm, Mai mnd. ) 80 år gammel mann savnet i området ved Majavatnet. Kom tilrette av seg selv (Vanlig alarm, 5 august) Mann savnet fra sitt hjem nord for Mosjøen. Ble funnet omkommet. (Beredskapsalarm 15 september) Gutt, 13 år savnet fra sitt hjem i Sandnessjøen. Kom tilrette av seg selv. (Beredskapsalarm 3 oktober) Påskeberedskap Påskeberedskapen ble i 2003 ble noe amputert for vår del. Pga plass mangel valgte vi å ha hjemmevakt i påsken. Vi fikk forespørsel om å ha vakttjeneste i Kjemsåsen alpin anlegg, men pga av snø mangel måtte bakken stenges slik at dette ble det ikke noe av. Noen av våre mannskaper valgte å ta enkelte dagsturer til fjells for å ha litt beredskap i år også. Det var en stille og rolig påske, vi hadde ingen aksjoner eller alarmer. Ungdomsarbeid Det har ikke vært det store aktivitetsnivået på ungdomssiden dette året, men noen av gruppas medlemmer har deltatt på sentrale kurs og konferanser, i tillegg så ble Tove Lise Hansen valgt til å representere ungdommene i nordland på landsmøtet i juni (representerte Norsk Folkehjelp Nordland). Noen av gruppas medlemmer har også deltatt flere av de andre aktivitetene som laget har deltatt i, bl.a 1 mai innsamlingen. Kurs, konferanser og representasjoner 1 person representerer Norsk Folkehjelp Mosjøen i styret for Frivillighetssentralen i Vefsn 1 person deltok på fagkonferanse for sanitet 1 person deltok på fagkonferanse for ungdom 2 personer deltok på et seminar om ettersøkning av suicidale personer i regi av FORF 1 person deltok på ungdomsleder konferanse. Deltatt med 2 personer i forbindelse med redningsdagen 22 mai Aina L. Berentzen og Ole K Eli deltok i 1 mai komiteen. Ole fungerte også som leder for denne. 2 personer deltok på landsmøtet i juni. 4 personer deltok på regionskonferansen i Trondheim 1 person deltok på en konferanse i Tromsø. Grenseløst Samarbeid 5 personer deltok på årskonferansen og årsmøte til Norsk Folkehjelp Nordland. Arne Hauan, Aina L. Berentzen, Morten Olsen og Ole K Eli sitter i styret for Norsk Folkehjelp Nordland Norsk Folkehjelp Mosjøen har avholdt 12 kurs med til sammen ca 191 deltakere, Totalt antall timer 78,5. 7

8 Aina L. Berentzen og Arne Hauan sitter i arbeidsgruppa som ble nedsatt på regionskonferansen for å lage bl.a handlingsplan og budsjett for den nye regionen, samt arrangere dens årsmøte Ulf Ulriksen og Renate Kvitfjell sitter i henholdsvis det sentrale internasjonale utvalg og sentrale sanitetsutvalget. Ole K Eli sitter i valgkomiteen for den nye regionen Rasisme kampanje Vi har i 2003 også deltatt i denne kampanjen, men dessverre ikke så aktivt som man hadde ønsket Flerkulturelt kvinnenettverk Dette prosjektet har også i 2003 vært ett veldig populært tiltak blant så vell kvinner med norsk bakgrunn og utenlandsk bakgrunn. De har blant annet hatt flere samlinger der mat laging har stått på dagsorden. Prosjektet drives sammen med Vefsn Frivillighetssentral (VFS), og flyktninge kontoret i Vefsn. Innsamlingsaksjoner 1 Mai Samarbeidskomiteen til LO og Arbeiderpartiet, sentralt hadde bestemt at årets innsamling, samt en av hovedparolene i 1 mai feiringen skulle gå til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Nord Irak. Årets aksjon var den beste 1 mai aksjonen Norsk Folkehjelp Mosjøen har hatt så langt. Totalt ble det samlet inn kr 4626,5 som ble videresendt sentralt Ole K. Eli og Aina L. Berentzen deltok i den praktiske gjennomføringa av 1 mai aksjonen. Dette besto i bl.a. å lage til 1 mai frokost samt innsamlings delen og kaffe servering etter talene. Hoved taler i år var Rolf Utgård (tidl. konsern tillitsvalgt i Kværner) TV-aksjonen Denne gikk i 2003 til inntekt for Ingen utenfor i regi av Redd Barna. Vår leder deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen. På innsamlings dagen stilte vi selvfølgelig opp både med personell og kjøretøy. Vi deltok også selvfølgelig med bøssebærere på innsamlingsdagen. Kronerulling Ble iverksatt for å skaffe tilveie ny snø scooter til saniteten (se egen omtale) Folkehjelps uka Folkehjelps uka (uke 38) hadde som hovedtema: Sanitet. I denne forbindelsen hadde vi fellesstand med frivillighetssentralen på Bedehuset. Som et ledd i denne arrangerte vi også ett undervisnings opplegg for ei helse linje ved Vefsn Videregående skole. Vi arrangerte både kurs, prøve og øvelse for elevene. 8

9 Loppemarked og lotteri Dette ble arrangert i begynnelsen av desember. Totalt ga det en brutto inntekt på ca 6700 kr. Til å gjennomføre dette fikk laget god hjelp fra flere ikke medlemmer, en stor takk til disse. Selve salget var ikke så bra som vi kunne ønsket oss, til tross for bra besøk, vi har fortsatt mange lopper igjen på lager, noe vi godt kunne ha unngått. (Dersom det skal arrangeres flere slike marked bør man ikke gå ut med å tilby at vi kan hente lopper hjemme hos folk. Man bør også begrense mottaket av lopper. Rest lageret ble altfor stort). Varetelling for REMA 1000 For REMA 1000 Halsøy, så er vi engasjert til å bistå med varetelling 2 ganger i året, henholdsvis ved månedskifte juni/juli og desember/januar. Alt i alt ga dette oss en inntekt på ca kr Bingo Dette er en av hoved inntektskildene våres. I år har vi hatt 30 bingoer. Disse har gitt oss en brutto inntekt på ca kr Det har også i år vært store problemer med å få folk til å stille opp på bingoen. Ett fellestrekk har vært at det stort sett er de samme personene som stiller hver gang. En stor takk til de som har vært involvert i dette arbeidet. Investeringer Da vår gamle snø scooter var moden for utskiftning, ble det iverksatt en innsamlings aksjon til støtte for kjøp av ny scooter. Vi sendte ut ca 100 brev med søknad om støtte. Resultat av dette har så langt vært over all forventing. En drøm ble realisert i november, da sto vår nye Artic-cat Bearcat 570 F/C snø scooter, til en verdi av kr , parkert i garasjen. Uten den enorme velvilje fra mange lag og foreninger samt støtte fra justisdepartement midler via Norsk Folkehjelp så hadde det vært umulig å få gjennomført denne innvesteringen. En STOR takk rettes det herved til: Halsøy Arbeiderlags Kvinne lag, Jernbanens pensjonist forening, Mosjøen helselag, Elsfjord sanitetsforening, Drevvatn IL, EL & IT ved Helgelandskraft, NNN avd 623, Lukttinden pensjonistforening, Elsfjord bygdelag, Vefsn SV, Ingar Solberg, Mosjøen og Vefsn arbeiderlag, Kjærstad IL, Mosjøen Sanitetsforening, LO i Mosjøen og Omland, FLT avd 110, Fagforbundet i Vefsn, Fagforbundet i Grane, LIONS i Mosjøen, EL & IT avd. 149, Vefsn AP, Mosjøen Kjemiske arb.forening. Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer en liten nedgang på ca timer i forhold til 2002 Bevilgninger. Laget bevilget kr til støtte for bevaring av sykehuset i Mosjøen. Samtlige barnehager i Vefsn fikk overlevert en bok pakke for førstehjelp på barn til en total verdi av ca 5200 Laget sponset også begge 1 klassene ved Mosjøen skole med refleksvester. Samlet verdi av ca kr

10 Gaver o.l Laget har mottatt en rekke utstyr o.l som gaver fra andre. (Diverse ambulanse bårer, telt, back strap båre) Sluttord Til tross for en meget dårlig og negativ avisomtale i begynnelsen av året, og senere en del møter og brev utveksling i forbindelse med denne saken så har vi klart å legge bak oss et år som vi med stolthet kan se tilbake på. Men det skal også sies at vi har hatt flere fine presseomtaler gjennom året, noe vi er godt fornøyd med. Landsmøtet i juni vedtok en ny organisasjonsmodell for Norsk Folkehjelp, en modell delegatene fra bl.a. nordland, oppland og vestfold var i mot, men de ble dessverre nedstemt av resten av landsmøtet. Tiden vil vise hvem som får rett. Når det gjelder medlemstallet så har vi hatt en nedgang i antall betalende medlemmer, men samtidig en total økning, dette skyldes nok at nye medlemmer ikke har fått sitt kontingentkrav siden de er innmeldt sent på året. Hvorfor så mange lar vær å betale kontingent vites ikke. En stor innsats fra flere av våre medlemmer, samt en meget velvillighet fra andre lag og foreninger mot slutten av året medførte til at saniteten fikk seg en ny snø scooter. Ingen var vell i tvil om at det var på tide. Vår gamle scooter ble solgt for kr 15000, hvilket man er meget godt fornøyd med. Regnskapsmessig kom vi bedre ut en forventet, det samme gjelder de aktiviteter som vi har deltatt på. Foruten kortsiktig gjeld av ubetalte fakturaer så har laget ingen gjeld ved årsskiftet. Lagets egenkapital er økt fra ,79 kr til ,57. Dette er tall vi må kunne si oss meget godt fornøyd med. Dessverre så er det fortsatt problemer med å få flere til å delta aktivt i arbeidet med den daglige driften, og dette har til tider slitt hardt på våre mannskaper. Tiltross for en del store arbeid belastninger på enkelte, så har man klart å gjennomføre de oppgaver som vi har påtatt oss å gjennomføre Styret takker alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Vi vil også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeids år. Aina L. Berentzen /s/ Leder Morten Olsen /s/ Økonomileder Ole K. Eli /s/ Studieleder Jorid Elvenes /s/ 2 Styremedlem STYRET FOR 2003 Anders Haugstad /s/ Nestleder Irene Thorvalsen /s/ Sekretær Jan Inge Nordhøy /s/ Styremedlem Tor-Arne Eriksen /s/ NK Opr.leder Tove-Lise Hansen /s/ Nest leder ungdomsgruppe John Erling Bjerkli /s/ 1 varamedlem Renate Kvitfjell /s/ 2 Varamedlem 10

11

12

13 Noter til Regnskapet 2003 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på.grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Note 1, Salg av varer og tjenester, kr ,91Salgsinntekter varesalg, avg. fritt kr ,00 Sanitetsvakter kr 8 279,00 Aksjoner kr 1 155,20 Transporttjenester kr 9 000,00 Gevinst ved salg av scooter kr ,00 Service tjeneste Note 2, Tilskudd Totale Salg av varer og tjenester kr Kr fra Vefsn Kommune kr.10000,- fra Elkem Mosjøen, Kr 27247,85 fra Norsk Folkehjelp (Jus. Dep midler) Kr 4626,5 Innsamlet beløp i forb. med 1 mai kr. 500 fra Jernbanens pensjonist forening kr.1000mosjøen Helselag kr.500 fra Elsfjord Sanitetsforening kr.1000 fra Drevvatn IL kr.500 fra EL &IT ved Helgelandskraft

14 kr.500 fra NNN avd 623 kr.500 fra Lukttinen Pensjonistforening kr.5000 fra Elsfjord Bygdelag kr.500 fra Vefsn SV kr.1500 fra Ingar Solberg kr.1500 fra Mosjøen og Vefsn arbeiderlag kr.500 fra Kjærstad IL kr.2500 fra Mosjøen Sanitetsforening kr.1000 fra LO i Mosjøen og Omland kr.500 fra FLT avd 110 kr.200 fra Ukjent kr.300 fra Ukjent Totale tilskudd kr ,35 Note 3 Tilskudd, overføringer internt Note nr. 4 - Avskrivninger Refusjoner kr Lotteri og Bingo inntekter kr ,90 Feilførte faktura kr ,00 Totalt kr kr ,90 Bil scooter m/henger Sambands utstyr Anskaffelseskost , , , ,00 + Tilgang i året , ,00 - Avgang i året (Anskaffelseskost) 6 000, ,00 - Samlede av- og nedskrivingen , , , ,00 =Bokført verdi , , , ,00 Årets ordinære avskrivninger 7 300,00 417, , ,00 Økonomisk levetid 10år 10 år 5 år Sum Note nr. 5 Diverse kostnader Øreavrunding kr 0,06 Div varekjøp, basarer, bingo. o.l kr ,36 Annonser kr 5 054,00 Presentasjons-/informasjonsmateriell kr 7 929,45 Kontigent kr 550,00 Forsikring av utstyr/matriell kr 9 362,00 Forsikring mannskap kr 1 200,00 Opphold Kurs/konferanser kr 3 405,00 Bevertning kurs/konferanser/møter kr 1 280,00 Deltager avgifter kr 1 800,00 Diverse kostnader kr 7 724,00 Sum

15

16 Forslag til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen Norsk Folkehjelp s nye vedtekter sier at: Det lokale laget ledes av et styre på minst tre medlemmer, bestående av leder sekretær økonomileder Tillitsvalgte utover dette bestemmes av og velges på årsmøtet. Forslag Styret i Norsk Folkehjelp Mosjøen foreslår overfor årsmøtet at Norsk Folkehjelp Mosjøen beholder dagens styre oppsett så lenge dette er praktisk mulig. Dagens styre består av følgende verv: leder, nestleder, økonomileder, sekretær studieleder, 2 styremedlemmer og leder av de utvalg laget til en hver tid har. I tillegg kommer varamedlemmer til styret. (Norsk Folkehjelp Mosjøen har i dag 2 utvalg Sanitet og ungdom. Styremedlemmene kan eventuelt erstattes av en av utvalgslederne). Dersom det opprettes samfunns utvalg og- eller internasjonalt utvalg vil disse tiltre styret med fulle rettigheter Aina L. Berentzen /s/ Leder Morten Olsen /s/ Økonomileder Ole K. Eli /s/ Studieleder Jorid Elvenes /s/ 2 Styremedlem Tove-Lise Hansen /s/ Nest leder ungdomsgruppe Styret 2003 John Erling Bjerkli /s/ 1 varamedlem Anders Haugstad /s/ Nestleder Irene Thorvalsen /s/ Sekretær Jan Inge Nordhøy /s/ Styremedlem Tor-Arne Eriksen /s/ NK Opr.leder Renate Kvitfjell /s/ 2 Varamedlem

17 Utkast til handlingsplan for region Midt-Norge Oppgave - Koordinering av 1. mai Koordinering av Redningsdagene juni - Koordinering av Folkehjelpsuka - Minst to nye ungdomsgrupper i regionen - Fagbevegelse: Plan for kollektivt medlemskap og rasismefrie soner - Legge til rette for at sanitetsgruppene i regionen kan møtes - Sørge for at regionen har økonomiske midler til å uføre sine oppgaver - Lage en oversikt over hvor regionen kan søke om midler, og søke på disse i god tid innen fastsatte frister. Dette må være gjort innen utgangen av juni. - Utarbeide handlingsplan for arbeidet mot Nordvest-Russland - Minst ett MOD-kurs - Informasjonskurs høsten Gjennomføre regionsårsmøte Tiltak Hovedansvar

18 Forslag til plan og prioriterte oppgaver 2004 Norsk Folkehjelp Mosjøen Skolering av gamle og nye medlemmer Fortsette å jobbe for å bedre leveforholdene for våre nye landsmenn, både voksne og barn, kvinner som menn. Jobbe for at medlemsmassen fortsatt kan økes, samt sørge for at vi har ett tilbud til både nye som gamle medlemmer. Sørge for at saniteten fortsatt skal være ett trekkplaster på lik linje med de resterende aktiviteter Norsk Folkehjelp Mosjøen driver Fortsatt jobbe for at aktivitetene er, så langt det er praktisk mulig tilrettelagt for alle medlemmer uansett aldersgrenser Forbedre kontakten med våre samarbeidspartnere

19 Norsk Folkehjelp Mosjøen Fearnleys gt Mosjøen Driftsbudsjett 2004 inn Salg av varer og tjenester Kursinntekter Kontigenter Tilskudd Tilskudd overføinger internt Sum Driftsinntekter ut Varekostnad Lønnskostnader 0 Avskrivninger Transportkostnader Utstyr - varige verdier Fremmede tjenester Forbruksmatriell organisasjon Andre driftskostnader Reiseutgifter Diverse kostnader Sum driftskostnader Renteintekter Finansinntekter Renterutgifter / gebyrer o.l. Finsanskostnader Sum inntekter / utgifter Underskudd / Overskudd 0

20

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 12.02.2002 Orgnr. 982 349 575 Postadresse Post nr. Tlf. Leder Aina L. Berentzen 8663 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 24.02.2000 Postadresse Post nr. Leder Arne Hauan 8661 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder John R Samuelsen 8657

Detaljer

Årsberetning MOSJØEN 1995

Årsberetning MOSJØEN 1995 Årsberetning MOSJØEN 1995 INNHOLD FORTEGNELSE Side NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...3 SAKSLISTE...3 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...4 MØTER...5 MEDLEMMER...5 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK...6

Detaljer

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 1. Åpning med godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av fullmakter 4. Valg av dirigent og referent,

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

www.lo-senteret.no/folkehjelp

www.lo-senteret.no/folkehjelp www.lo-senteret.no/folkehjelp Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen...3 Møter...4 Medlemmer...4 Utvalg...4 Inntektsbringene tiltak...5 Aktiviteter...5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter...6 Kippermocupen...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT /- BERETNING

ÅRSRAPPORT /- BERETNING Skjemaet sendes eget distriktslag innen 2902! ÅRSRAPPORT /- BERETNING fra virksomheten i Norsk Folkehjelp Mosjøen for perioden 0101-3112 1996 Styret har bestått av 9 personer, 3 vara Del I, punktene a)

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen...3 Møter...4 Medlemmer...4 Utvalg...4 Inntektsbringene tiltak...4 Aktiviteter...5 Sanitetsutvalget/

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen...3 Møter...4 Medlemmer...4 Utvalg...4 Inntektsbringene tiltak...4 Aktiviteter...5 Sanitetsutvalget/ Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen...3 Møter...4 mer...4 Utvalg...4 Inntektsbringene tiltak...4 Aktiviteter...5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter...5 Kippermocupen...5 Lete aksjoner og øvelser...6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER DRIFTSINNTEKTER Noter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Produkt- og varesalg 177.430 300.000 171.333 MA-lotteri, brutto 8 3.566.640 4.100.000 4.119.483 Diverse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer