Mer om oss finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no"

Transkript

1 Mer om oss finner du her:

2 Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen... 7 Lete aksjoner og øvelser... 8 Askealarm... 8 Øvelse Ungdomsutvalget Samfunnsutvalget Internasjonalt Kurs, konferanser og representasjoner Kurs Innsamlingsaksjoner Investeringer Tjenestetimer Sluttord ~ 2 ~

3 Styreoversikt Valgt på årsmøte den Post nr. Leder Aina L. Berentzen 8663 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder Arne Hauan 8661 Mosjøen Sekretær Ole K. Eli 8656 Mosjøen Styremedlem Tor Erik Bjørnsti 8663 Mosjøen Styremedlem Gunn-Elin Hansen 8665 Mosjøen Leder sanitetsutvalg / Arild N. Berentzen 8663 Mosjøen Sanitetsleder Leder samfunnsutvalg Arne Hauan 8661 Mosjøen Leder Ungdomsutvalg Svein Erik Olsrud 8657 Mosjøen 1 varamedlem Gunther Haas 8664 Mosjøen 2 varamedlem John Erling Bjerkli 8658 Mosjøen Representant til årsmøte for Regionen Midt-Norge Vara: Valgkomité 2010 Vara: Sanitetsutvalget Leder Medlem Medlem Ungdomsutvalget Leder Medlem Medlem Samfunnsutvalg Leder Medlem Medlem Aina L Berentzen Gunther Haas Gunn Elin Hansen Anders Haugstad Svein Erik Olsrud Håvar Mathisen Gunn Elin Hansen Tor Arne Eriksen U T V A L G (Medlemmer velges av styre) Arild N Berentzen Gunther Haas Svein Erik Olsrud Arne Hauan ~ 3 ~

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og ett ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet ca 46 styresaker. Det har vært avholdt ett medlemsmøte. Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er: Sekretær har deltatt på ett møte i forbindelse med tv-innsamlingsaksjonene, men kunne ikke stille på flere og selve innsamlingsdagen pågrunn av sykdom. I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte Region Midt- Norge, årsmøte VØF. I tillegg så har vi vært tilstede på diverse andre møter. Medlemmer (Tall i parentes angir år 2009) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på, 71 (63) av disse har 62 (50) betalt sin kontingent for Totalt er det 14 (9) familier med til sammen 48 (32) personer. Det er registrert 27 (24) medlemmer under 30 år. Av disse er det 22 (17) som har betalt kontingent. (Vedtektenes definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem, tidligere gjaldt dette alle under 26 år) Det er ca.1607 (1635) kollektive medlemmer fra 3 (3) lag og foreninger. Utvalg Laget har tre utvalg, sanitet, ungdoms utvalg og samfunnsutvalg. Disse utvalgene er representert i styret med sine ledere. Samfunn og sanitet utvalget har hatt brukbar aktivitet, mens det ellers har ingen aktivitet i ungdomsutvalget. ~ 4 ~

5 Inntektsbringene tiltak Som regnskapet vil vise så har inntekten i 2010 vært bedre en forventet, og utgiftene har vært lavere en forventet. Dette har igjen medført til at regnskapet har gitt oss et overskudd på kr , og det må en jo kunne si seg fornøyd med. Hoved inntektene har kommet fra: Bingo Sanitetsvirksomhet Tilskudd Dugnadsarbeid Kurs Aksjoner Salg av diverse utstyr o.l. Av tilskudd har vi mottatt: Trond Hagfors for lån av lokale 2000,00 Tilskudd fra LO i Mosjøen og omegn 2000,00 Tilskudd redningsaksjon i Jamtfjelltinden 18330,76 Tilskudd fra Alcoa 10000,00 Tilskudd fra Vefsn kommuner 20000,00 Fellesforbundet Helgeland 2500,00 Tilskudd fra Geir Tverrå for lån av lokale 2000,00 Norsk Tipping, Grasrotandel 21870,36 Sum tilskudd 78701,12 Aktiviteter Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Aktivitetene har vært rettet inn mot våre tradisjonelle tjenester. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter Leteaksjoner Øvelser Påskeberedskap Ungdomsarbeid Kurs, konferanser og representasjon TV-aksjonen ~ 5 ~

6 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter I 2010 har vi vært innleid ved flere arrangement for å ha sanitetsvakter, dette gjelder ved følgende arrangementer: HA - cupen, Blåfjell-dørjo, Påskeberedskap, hopprenn, Kippermocupen for å nevne noen. Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi har gjort, noe vi er veldig stolt av. Påskeberedskapen Beredskapen startet med stand på en hyttemesse som ble avholdt på Majavatnet først i påsken. Vår stand ble godt besøkt, og våre mannskaper fikk gode tilbakemeldinger fra de som besøkte vår stand der. Beredskapen videre ble preget av en tragisk ulykke som skjedde på Majavatnet natt til skjærtorsdag. Våre mannskaper på ble anmodet fra AMK om å bistå ved et tilfelle der en person var funnet bevisstløs og med skade i ansikt. 2 personer fra Norsk Folkehjelp Mosjøen rykket ut og fikk tatt hånd om den skadde og behandlet han for bl.a. kuttskader. Vedkomne ble der etter tatt hånd om av ambulansepersonell som kom til stedet kort tid senere, og som fikk fraktet personen til sykehus i Mosjøen. Det ble også vurdert å bruke helikopter, men pga vær forholdene lot dette seg ikke gjennomføre. Det viste seg dessverre at han var mer skadet en forventet, og han døde på sykehus i Tromsø dagen etter. Resten av beredskapen på Majavatnet ble brukt til samtaler mannskapene i mellom, og de hadde også flere samtaler med de pårørende til mannen som ble skadet. Vi takker alle våre mannskaper som stilte frivillig opp som sanitetsvakter i påsken, en stor takk til alle som sponsett årets beredskap. Blåfjell-dørjo Palmesøndag deltok 4 personer som sanitets vakt under det tradisjonelle motbakke løpet "Blåfjelldørjo". Totalt deltok det 76 personer på dette skirennet, og den raskeste opp den 7 km lange løypen som strakk seg opp til 550 m.o.h brukte 35,15 min. Gunn-Elin fra NF Mosjøen og noen av barna som var med på Blåfjellet fikk god tid til å leke i snøen mens rennet pågikk, for det ble ikke rapportert om noen skader. ~ 6 ~

7 Vårhopprennet 2010 Vinterens siste hopprenn ble avsluttet på i april, uten noen skader. Vi takker Remma IL og Vefsn Hopp for oppdraget og samarbeidet i forbindelse med sanitetstjeneste under årets sesong. Samtidig takker vi alle medlemmene våre som har stilt opp frivillig som sanitetspersonell. Kippermocupen Fortsatt årets mest travle helg for våre mannskaper. Totalt ble det behandlet litt i overkant av 60 skader. Av disse var det ett mulig brudd i skulder og en hjernerystelse som var mest alvorlig, de andre skadene var bl.a mange gnagsår og overtramp, m.m. Antall skadde personer som ble behandlet av oss i år er det laveste antallet vi har hatt på svært mange år. Hva dette skyldes er vanskelig å si, men muligens kan det dårlige været ha noe av skylden for dette. Ingen av våre mannskaper som var med i år, og som har vært med nesten alle år som vi har hatt sanitetsvakt ved Kippermocupen, kan huske sist været var så dårlig. Nok en gang utførte våre mannskaper, uvurderlig innsats. Totalt så var vi 10 stk på det meste på vakt og totalt så har våre mannskaper utført ca 450 timer med frivillig arbeid i løpet av helga. Vi vil herved rette en stor takk for innsatsen til de av våre mannskaper som deltok på denne tjenesten. Nå er det bare ett år igjen til neste cup helg. Tusen takk til vår oppdragsgiver MIL Fotball og legetjenesten i Vefsn for ett flott samarbeid. Vi sees til neste år igjen. Til tross for travle tider innimellom, ble det tid til litt hygge også Sanitetsvakt Torsdag kvelden før Kippermocupen, hadde NF Mosjøen sanitetsvakt ved privatkampen mellom Mosjøen IL og Tromsø IL. Det ble en rolig vakt for våre mannskaper. Ingen måtte ha hjelp fra oss, og mannskapene kunne heller nyte en flott fotballkamp. En kamp som forøvrig Tromsø vant 3-0. Kvelden ble også benyttet til å sette leir til helgens begivenheter! ~ 7 ~

8 Lete aksjoner og øvelser Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved to aksjon i løpet av 2010 og vi har også deltatt på øvelser. Rasulykken i Jamtfjell Årets 17. mai feiring i Mosjøen ble preget av det store snø raset som skjedde i Jamtfjellet 16 mai. Denne dagen skulle 8 personer ut for å sette opp trimkasser ved Jamtfjelltind. Været denne dagen var fint for en skitur med sol fra skyfri himmel og ca 15 grader og vind i fjellet. Det var derfor stor snø smelting i fjellet. Ca 800 meter lenger opp i fjellet over der tur følget skulle gå dannet det seg en demning av vann og snø. Pga av stort press på denne demningen så brast den, dette medførte til at store mengder med snø, vann, jord, stein og is kom feiende ned fjellsidene mot turfølget. Alle i følget ble, uten forvarsel, truffet av de voldsomme mengdene. 4 personer klarte å berge seg ut, men 4 andre, derav 3 søstre dessverre omkom i raset. Den siste av disse ble funnet ca en uke etter raset I etterkant av ulykken, ble alle redningsenheter som var involvert i redningsarbeidet invitert til en samling for en gjennomgang av skredulykken. Alle fikk blomster og ble berømmet for sin innsats. Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok med 6 personer i dette søket Den andre aksjonen vi deltok ved er nevnt under kapittelet om påskeberedskapen. Askealarm Pågrunn av vulkanutbruddene på Island, skjer dette: Vulkanutbruddet på Island lammer fly- og helikoptertrafikk i Norge. Redningshelikoptre og luftambulanser er satt på bakken. Norsk Folkehjelp over hele landet, også i Mosjøen, forsterker derfor sin beredskap. ~ 8 ~

9 Øvelse. Helgeland politidistrikt, NSB, Jernbaneverket, Vefsn kommune, nødetater og frivillige organisasjoner en katastrofe øvelse i Mosjøen. Hensikten med katastrofeøvelsen var å drille samarbeid og koordinasjon mellom involverte parter etter en større ulykke. Scenarioet som utspiller seg var en togavsporing. Etatene som var med utførte blant annet behandling og transport av hardt skadde mennesker (markører fra frivillige org.). Mange pårørende og evakuerte ble tatt hånd om kommunens omsorgsgruppe. Her deltok vi med sminking, mannskap, planlegging, rom og mye annet! Arild og Ole Kristian var begge representert i øvelsesstaben. Øvelsen avdekket en hel del mangler og småfeil, men ble betegnet som vellykket! ~ 9 ~

10 Ungdomsutvalget Her har det dessverre ikke vært noen egne aktiviteter siste år, men noen av lagets ungdomsmedlemmer har allikevel vært aktiv på andre aktiviteter som laget har jobbet med, dette er bl.a. sanitetstjenester. Samfunnsutvalget Samfunnsutvalget har i år vært mindre aktiv enn normalt er. Noe som skyldes bortfall av ett av våre store arrangement! Eldredagen som i en del år nå har vært vårt arrangement, ble i år arrangert av folk fra Frivillighetssentralen og Termik. Hvorfor arrangementet har blitt overført til andre, har vi ikke fått fullgodt svar på. Men ellers har det vært avholdt 1 medlemsmøte i gruppen i år. Internasjonalt Internasjonalt arbeid i laget ligger nede og skaper ingen interesse hos våre medlemmer. Kurs, konferanser og representasjoner Regionens årsmøte ble i år avholdt på Steinkjær den 14. mars. Mosjøen var representert med 2 delegater samt Arne Hauan. I dag har Norsk Folkehjelp Mosjøen kun en person i regionstyret, Arne Hauan. Han sitter og som regionens representant i styret for Norsk Folkehjelp. Arild Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal redningssentral (LRS) og som lagets representant i folkehelseforumet i Vefsn Arild har også i løpet av året tatt videreutdanning som instruktør, og er nå også godkjent som instruktør for bruk av hjertestarter 3 personer deltok på videregående kurs førstehjelp på Korgfjellet. ~ 10 ~

11 Sekretær satt som lagets representant i TV aksjonskomiteen. Arne og Ole Kristian var representert ved Norsk Folkehjelps første Dialogskonferanse ved Sørmarka kurs og konferansesenter i oktober. Vi ble under begravelsen av de omkomne etter den tragiske rasulykken ved Jamtfjelltind engasjert av kirken i Vefsn med å være en del av sikkerhetsopplegget under begravelsen. En jobb som vi var utrolig stolt over å få, og som høstet mange gode ord for. Vi var tilstede ved begravelsene både fra Betel (fredag) og i Dolstad kirke (lørdag). Kurs Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt. Interne kurs som er arrangert eller som vi har deltatt hos, som andre lokallag har arrangert er ett kurs i bruk av hjertestarter og ett videregående førstehjelp (NF Korgen arr.) Totalt er det avholdt 6 eksterne kurs, med totalt 90 deltagere. Innsamlingsaksjoner TV-aksjonen Denne gikk i 2010 til inntekt for På flukt fra krig Vår sekretær deltok i kommune komiteen i forbindelse med forarbeidet til innsamlingsaksjonen, men ble en smule redusert på grunn av sykdom. Dette inkluderte også innsamlingsdagen. Her kunne vi også vært flinkere til å delta som bærere. Men komiteen fikk inn nok mange bøssebærer og rodene ble til sist fylt opp. Vi får håpe på bedre innsats i år, ettersom det da er Norsk Folkehjelp som har aksjonen! ~ 11 ~

12 Folkehjelps uka Ble i år ikke markert hos oss! Bingo Norsk Folkehjelp Mosjøen har ikke lenger egen bingo, men deltar nå i fellesspillet i regi av Jackpot Bingo As i Mosjøen. Totalt deles potten på 11 lag i Vår andel for 2 halvår 2009 og 1 halvår 2010 utgjorde kr: 38957,34 (Utbetaling for 2 halvår kommer på årsberetning for 2011) Investeringer Laget har i løpet av siste år ikke hatt noen større investeringer, foruten innkjøp av diverse førstehjelps utstyr til laget. Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca 8000 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer ca 4500 timer mindre en for 2009 Sluttord Som årsberetningen viser, så har vi også i 2010 vært aktiv i vårt nærområde. Som ett ledd i å nå ut til medlemmer og andre så har vi foruten å sørge for omtale i lokal media, aktivt jobbet med å informere om vår aktivitet på våre internett sider, samt ved utsendinger av e-poster til mange av våre medlemmer. Dersom det har vært spesielle hendelser så har vi også benyttet oss av SMS systemet for å nå flere medlemmer. Vi deltar også på andre sosiale medier slik som Facebook, og nå er vi oppe i 114 medlemmer der, mot 100 forleden år! Styret har også siste år jobbet mye med å få orden på hybelhuset, ett arbeid som til tider kan synes evigvarende i det noe nytt alltid dukker opp når gammel skader er utbedret. Norsk Folkehjelp Mosjøen sitter, som regnskapet viser (j.fr. note 2), med en aksje eiendel i dette selskapet pålydende totalt kr Laget er ene eier av selskapet. Som man ser av medlemsoversikten så har den økt det siste året. Et ønske for det nye året er at vi får denne tendensen fortsetter i det nye året også. Tiltross for en del store arbeidsbelastninger på enkelte så har man klart å gjennomføre de oppgaver som vi har påtatt oss å gjennomføre, og det må vi få lov å være stolt over. ~ 12 ~

13 Styret vil tilslutt få takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Særlig gjelder dette våre hovedstøtte som kommer fra bl.a.: Vefsn Kommune Felleforbundet Alcoa Mosjøen Helgeland Avd. 149 Sist men ikke minst må vi også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår. Styret for 2010 Aina L. Berentzen /s/ Leder Anders Haugstad /s/ Nestleder Arne Hauan /s/ Økonomileder / Leder samfunnsutvalg Ole K. Eli /s/ Sekretær Tor Erik Bjørnsti /s/ Styremedlem Gunn Elin Hansen /s/ Styremedlem Svein Erik Olsrud /s/ Leder ungdomsgruppe Arild N Berentzen /s/ Sanitetleder Gûnther Haas/s/ 1 varamedlem John Erling Bjerkli /s/ 2 Varamedlem ~ 13 ~

14 Resultatregnskap Norsk Folkehjelp Mosjøen Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 5, 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 1

15 Balanse Norsk Folkehjelp Mosjøen Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 1

16 Balanse Norsk Folkehjelp Mosjøen Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mosjøen, Styret i Norsk Folkehjelp Mosjøen Aina Lauritzen Berentzen Styrets leder Anders Kristian Haugstad Nestleder Ole Kristian Eli Styremedlem Gunn Elin Hansen Styremedlem Arne Johan Hauan Styremedlem Svein Erik Olsrud Styremedlem Arild Nordahl Berentzen Styremedlem Tor Erik Bjørnsti Styremedlem Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 2

17 Noter til Regnskapet 2010 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Pensjonsforpliktelser Foreningen har ingen ansatte. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på.grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

18 Balanseregnskap Note 1, Kundefordringer Norsk Tipping, grasrotandel Kr 6 505,23 SUM Kr 6 505,23 Note 2, Aksjer & andeler i samme konsern Laget har eierinteresser i form av tinginnskudd til en verdi av kr i Norsk Folkehjelp Mosjøen Hybelhus AS. (ligningsverdi ,00) Disse verdier er ikke bokført i balanseregnskapet. Resultatregnskapet Salgsinntekter varesalg, avg. fritt 6 031,39 Sanitetsvakter ,00 Aksjoner 8 370,75 Transporttjenester 960,00 Service tjenester/ div. arrangement 1 500,00 Kursinntekter bedrift, skole, barnehage ,00 Kontigent, medlemmer 3 237,50 Kontigent forbund/klubber/foreninger 4 821, ,64 Tilskudd Trond Hagfors for lån av lokale 2000,00 Tilskudd fra LO i Mosjøen og omegn 2000,00 Tilskudd redningsaksjon i Jamtfjelltinden 18330,76 Tilskudd fra Alcoa 10000,00 Tilskudd fra Vefsn kommuner 20000,00 Fellesforbundet Helgeland 2500,00 Tilskudd fra Geir Tverrå for lån av lokale 2000,00 Norsk Tipping, Grasrotandel 21870,36 Sum tilskudd 78701,12 Note nr. 4 Avskrivninger og anleggsmiddler Bil Tilhenger scooter Sambands Hjertestarter Sum m/henger utstyr Anskaffelse kost , , , , ,00 =+ Tilgang i året 0,00 - Avgang i året (Anskaffelseskost) Avskrivning alle år 73000, , , , , ,00 =Bokført verdi ,00 0, , , , ,00 0,00 Årets ordinære avskrivninger , , , ,00 Økonomisk levetid 10år 5 år 10 år 5 år 5 år

19 Note nr. 5 Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar var i 2010 på kr Det var ikke kostnadsført honorarer for annen bistand i 2010 Note nr. 6 Andre kostnader Telefonkostnader (Mobiltelefon) 3379,28 Leie møtelokaler/andre leiekostnader 1500,00 Leie kontor 20181,00 Porto/ budtjeneste 342,00 Distrubusjon/ frakt 362,50 Felleskostnader 3200,00 Strøm leide lokaler 6250,00 Andre driftskostnader 193,00 Bank gebyrer 150, ,78 Note nr. 7 Diverse kostnader Bilgodtgjørelse 1150,00 Reisekostnader (tog, fly o.l) 4594,00 Øreavrunding -1,08 Div varekjøp, basarer, bingo. o.l 3415,09 Annonser 2367,21 Trykking 646,88 Forsikring av Innbo/ løsøre (sambandsutstyr) 4122,00 Forsikring av bil 1883,00 Forsikring scooter 2514,00 Forsikring mannskap 1458,00 Opphold Kurs/konferanser 1938,00 Bevertning kurs/konferanser/møter 2804, ,00

20 Norsk Folkehjelp Mosjøen BUDSJETT 2011 Postboks MOSJØEN Regnskapsår 2011 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Budsjett 2011, k Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Salg av varer og tjenester Kursinntekter Kontigenter Tilskudd Tilsk./ overføringer internt Driftsinntekter , , , , , , , , , , , ,00 Varekostnad , ,00 Lønnskostnad 6 638,99 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 Transportkosnader 7 559, ,00 Utstyr- Varige verdier , ,00 Fremmede tjenester 8 500, ,00 Forbruksmatr. organisasjon , ,00 Andre driftkosnader , ,00 Reiseutgifter 5 744, ,00 Diverse kostnader , ,00 Driftskostnader , ,00 Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Finansinntekter , , , ,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader ,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,00 Resultat før skattekostnad , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,00 Avsetninger ,27 0,00 Disponeringer ,27 0,00

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2005 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer