Både en pengemaskin og en Lån kr ,- Større enn 105 m 2 55 m 2 HUSBANKEN PREMIERER HUS MED SOKKELETASJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kjeller.no Både en pengemaskin og en Lån kr 1240 000,- Større enn 105 m 2 55 m 2 HUSBANKEN PREMIERER HUS MED SOKKELETASJER"

Transkript

1 Tørre og sunne hus K jelleren. Optiroc a.s Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo Tlf Norcem a.s Postboks 186 Vika, 0114 Oslo Tlf Fabeko Postboks 212 Solli, 0201 Oslo Tlf Malthus a.s Postboks 245, 4066 Stavanger Tlf Isola a.s Prestemoen, 946 Porsgrunn Tlf Icopal a.s Postboks 55, 1475 Fjellhamar Tlf Byggevareindustrien Postboks 7186 Majorstua, 007 Oslo Tlf Mur-Sentret Postboks 5 Blindern, 01 Oslo Tlf Fundia a.s Postboks 59 Grefsen, 0409 Oslo Tlf Kristiansands Cementstøberi a.s 4658 Tveit Tlf ISOmur 175 Ramnes Tlf Byggforsk 12 Blindern 014 oslo Tlf: Design: Bird Kommunikasjon Tekst og foto: Trond Opstad Både en pengemaskin og en gullkantet investering Lån kr ,- Lån kr ,- Spenncon Industriveien 2, 17 Sandvika Tlf Større enn 105 m 2 Større enn 105 m 2 55 m 2 Oppdatert 1. september 200 Utgitt av KjellerForum c/o Optiroc as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: HUSBANKEN PREMIERER HUS MED SOKKELETASJER

2 din egen gull Det er mange praktiske argumenter for å bygge hus med kjeller, men spesielt én årsak er grunnen til at så mange velger å bygge og innrede kjelleren med en gang: De skaffer seg sin helt private gullgruve! En utleieleilighet er i dag en stor inntektskilde for mange. Og den er skattefri. g ruve til leie Kjelleren kan være I dag er det i og rundt de fleste av de største byene og regionene en voldsom etterspørsel etter utleieleiligheter. Bygger du med kjeller, har du derfor samtidig bygget deg din egen pengemaskin. «Visste du for eksempel at en leieinntekt på kroner måneden tilsvarer kroner i lønn?» skriver bladet Dine Penger i nr. 7/2000. Har du da en kjellerleilighet som kan leies ut, kan du regne med å innkassere adskillige tusenlapper hver måned, år etter år. 1,2 millioner skattefritt! Dette skriver Dine Penger i nr. 7/2000: «I pressområdene får du leid ut en slik leilighet for mellom og kroner måneden i leiemarkedet. Vi antar du får kroner i månedsleie. Leietageren dekker selv kostnader til oppvarming og strøm. Dette betyr kroner rett i lomma hvert år for den lykkelige boligeier. Investeringen i leiligheten er nedbetalt i løpet av et par år. Leier du ut leiligheten i 20 år, er den samlede leieinntekten 1,2 millioner skattefritt!» Leieinntekter er skattefrie. For de aller fleste er dette den mest gullkantede ekstrainntekten de kan få. I motsetning til Lotto får alle huseiere med utleieleilighet en pen slump penger regelmessig. Forutsetningen for skattefrihet på beløpet er kun at utleiearealet er mindre enn halvparten av boligens boareal. Kjelleren kan gjøre hele forskjellen for finansieringen Det er mange som har regnet på sitt husprosjekt og funnet ut at det økonomisk blir ubehagelig stramt, med et boliglån og renter som er akkurat litt for store til at man kan ta spranget. Kjelleren kan faktisk gjøre hele forskjellen i et slikt regnskap. Ved å legge inn en utleiebolig får man rett og slett den økonomiske tryggheten som gjør at man kan gå på prosjektet. De faste månedlige skattefrie leieinntektene gjør hele forskjellen. Man kan betjene et vesentlig høyere boliglån på den måten, eller betale ned lånet langt raskere. DEN HELNORSKE FINANSIERINGSFORMEN: Egeninnsats Kjeller eller underetasje? Selv om mange fortsatt bruker ordet «kjeller», er det oftest underetasje man mener. Kanskje er en av årsakene begrepet kjellerleilighet? Det blir jo litt tungvint å kalle det en underetasjeleilighet. Ute i distriktene brukes ordet kjeller fremdeles om både gammeldagse krypkjellere og moderne, isolerte underetasjer. I bynære strøk derimot, er ordet kjeller nå synonymt med en fullverdig underetasje. Hybel eller ei det er en annen måte å la kjelleren bli en viktig del av finansieringen på. Det er egeninnsats. Nordmenn er et selvbyggerfolk, her skiller vi oss fra nesten alle andre land. Derfor har også grunnmursbygging tradisjonelt vært selvbyggerjobben fremfor noen her i landet. Det er ingen annen form for egeninnsats som gir tilnærmet like god økonomisk uttelling som selvbygget kjeller. Man sparer store penger på denne måten, på en vanlig grunnmur på ca 100 m 2, kan besparelsen fort bli på kroner. Dette er utgifter du ellers måtte betalt etter skatt, så du kan jo selv regne ut hvor mye penger du egentlig måtte tjene for å finansiere dette. En fordel til: Banken din godskriver denne egeninnsatsen som egenkapital, noe som kan gi deg et gunstigere boliglån, eller kanskje sågar være avgjørende for at du i det hele tatt greier finansieringen. Plan- og bygningsloven setter imidlertid krav til at den som skal bygge, må kunne dokumentere kunnskap til det arbeidet som skal utføres. Flere leverandører avholder kurs om bygging av kjeller. Med et kursbevis i hånden, er det bare å sette igang. Øverst: Arkitekt MNAL Odd Magne Vatne, Aros as, Sandnes. Midten og nederst: Siv. arkitekt MNAL Jonny Johansen 2

3 Eiendomsmeglerne: Bygg med sokkeletasje! Øker boligens verdi med 50 prosent: Skal jeg bygge nytt hus, Skal jeg bygge med kjeller KjellerForum gjennomførte i 2002 intervjuer med 55 eiendomsmeglere i 20 kommuner på Østlandet. Her er deres klare tale og argumenter for hvorfor du skal bygge hus med kjeller: Uten sokkel har man mistet muligheten til å skreddersy huset etter behov og økonomi. Selv om det er et godt tilbud av boliger, er det vanskelig for førstegangsetablererne fordi prisene er høye. De som ikke finner bolig av økonomiske årsak, må se seg om på leiemarkedet. Å leie en sokkelleilighet er da meget aktuelt. Barnefamiliene er bevisst muligheten for ekstrainntekter ved utleie. Selv om de må gi mer for en slik enebolig, får de samtidig en større enebolig enn de kanskje i utgangspunktet hadde sett seg råd til. Klar tendens blant samtlige meglere er at ektepar/enslige rundt 55/60 år nå selger eneboligen sin for å bytte i en sentral, lettstelt leilighet, gjerne med heis, peis og sol. De eldre selger mye tidligere nå enn de gjorde for få år siden, da de gjerne ventet til de var rundt 65/70. Nå venter de til barna er blitt store og har flyttet ut. En meget stor fordel for disse som nå gjerne vil selge, er om de har sokkeletasje med utleie. Det gjør eneboligen lettere å selge, og de får mer for den. Så godt som samtlige eiendomsmeglere bekrefter at det er en stor fordel om eneboligen har sokkel med utleieleilighet. Boligen blir mer interessant i markedet, blir mer attraktiv i konkurranse med andre eneboliger. Det kommer flere folk på visning. «De fleste ser på det totale boarealet, om det er over eller under bakken, spiller ingen rolle. Har du en innredet underetasje, har huset én etasje mer for alt hva det er verdt.» Det sier daglig leder i Notar Eiendom AS, Kenneth Simonsen. Det er en tendens i dag til å bygge plate på mark, altså kjellerløse boliger. Man skal imidlertid være klar over at en fullverdig underetasje representerer et like godt boareal som arealet over bakken. Et hus uten underetasje på 100 m 2 er halvparten så stort som et tilsvarende hus med fullt innredet kjeller. Denne forskjellen i boareal slår kraftig ut på husets verdi når det skal selges. Det er vanskelig å sette en prislapp på merverdien, men jeg tror ikke man tar for hardt i om man sier at boligens verdi øker med minst 50 prosent, påpeker Simonsen. Et hus med sokkel kan tilpasses ønsker og behov. Dessuten er det lettere selge og kan omsettes for et langt større beløp. Med andre ord: Det er en bedre pengeplassering! Prisforskjellen på to identiske eneboliger med og uten sokkel med utleiedel (50 70 kvm ekstra BOA) kan bli flere hundre tusen kroner. Det antydes prisforskjeller på mellom og kroner. Det er størst forskjell for de gunstigste eneboligene med sokkel. For sentrale eneboliger i Asker og Bærum kan prisforskjellen være opp mot en million kroner, hvis forholdene er gode. Eiendomsmeglerne anbefaler husbyggere å bygge med sokkeletasje. De får en mer fleksibel bolig, og de får muligheter til å finansiere husprosjektet. Absolutt bygge med kjeller Skal jeg selv bygge, er det ingen tvil: Jeg ville absolutt bygge med kjeller! En utleieleilighet vil gi meg et betydelig bidrag med skattefrie kroner hvert år og være med å finansiere huset. Og skal jeg selge en gang i tiden, er boligen verdt atskillig mer. Det er egentlig ikke så mye å lure på, sier daglig leder Kenneth Simonsen i Notar Eiendom AS. Verdi +5O % Spar oppvarming med kjeller «For leiligheter med bakkekontakt vil hus direkte på bakken og hus med kjeller ha ulikt energibruk». Det skriver Husbanken i heftet Bolig, energi og varme; håndbok om sparing av energi i boliger. Resultat Alle variantene gir et gunstig utslag for hus med kjeller. Det spares energi til oppvarming ved å ha en uoppvarmet kjeller under. Dette skyldes at kjelleren danner en buffersone mot kaldere omgivelser. Utslaget er størst for hus av '70- standard (størrelsesorden 15-20% i forhold til referanseboligen, både for enebolig og for rekkehus), men det er også vesentlig for hus av '95-standard (størrelsesorden 8-10% for alle tilfellene) Basis Med kjeller EKSISTERENDE Enebolig NYTT I håndboken skriver Husbanken: Tiltak og konsekvenser «I regneforsøket ble bare enebolig og rekkehusbolig undersøkt, i og Dette er et av de tiltak som gir god uttelling. Hvis kjelleren varmes opp og 10 Hus på bakken med at vår referanseleilighet i blokk ligger midt inne i blokken. Det benyttes til rom for varig opphold, vil energisparingen bli redusert. Dersom 5 er forutsatt at kjelleren er uoppvarmet hele året (+10 0 celsius), og at grunnforholdene gjør det enkelt å etablere kjeller, og dersom en planlegger huset Hus med kjeller 0 både '70-standardhusene (etter byggeforskriftene av 1969) og '95- slik at kjelleren kan romme mest mulig av de sekundære funksjonene i boligen standardhusene (etter forslag til byggeforskrifter av 1995) har Hamar Bergen Tromsø Hamar Bergen Tromsø (som eksempelvis boder og vaskerom), må en kunne forutsette at det å bygge 4 samme isolasjon i gulvet mellom kjeller og 1. etasje (U=0,4 W/m 2 K). kjeller er en god investering med hensyn på å spare energi til oppvarming.» 5 15

4 Større hus på mindre tomt Mulighetene for fremtiden må du planlegge nå Det er viktig å merke seg at et hus med underetasje både krever mindre tomt og oppnår bedre lånevilkår i Husbanken. Et hus med underetasje gir helt andre bruksmuligheter i fremtiden enn den kjellerløse boligen, som ruver på et areal som aldri vil bli benyttet. I Husbanken får du ikke lån til hus over 120 m 2 beregnet areal. Men, dersom du bygger kjeller, kan du bygge adskillig større og likevel få Husbanklån. Det er fordi Husbanken ønsker å stimulere til bygging av flere hus med underetasje fordi disse boligene kan ha utleieleiligheter og er langt mer fleksible for forskjellig bruk i fremtiden. Derfor tas kjelleren bare delvis med i arealberegningen. «Bygger du kjeller, trenger du heller ikke så stor tomt, og 100 m 2 mindre tomt kan bety mange penger spart.» Mens man er ung og kanskje har barn som vokser til, trenger man nesten all den plassen man kan få. Den som velger å bygge kjellerløst, har ofte ikke tenkt på enkle praktiske ting. Hvor i all verden skal man på én boligflate få plass til alt utstyr en familie anskaffer seg på få år? Har du tenkt over at en familie på fire som regel har: De unge gifter seg på nytt og overtar huset. Vi gamle flytter ned i kjelleren. Vi bygger. Kjellermuring gir egenkapital. Vi får barn. Kjelleren leies bort som hybel. 4 sykler 2 akebrett Her ser du en sammenligning av to hus, ett med kjeller og ett uten. Begge har et beregnet areal (BA) på 120 m 2, som er Husbankens maksimalareal. HUS 1 HUS 2 2 skateboard 2 biler med hvert sitt sett med ekstra dekk 1 gressklipper De unge skiller seg og flytter hjem. Kjelleren blir leilighet for datter + barn. Vi får ungdom i huset. Kjelleren blir ungdomsrom. Hovedetasje 100 m m 2 1 kantklipper Kjeller 100 m 2 2 ruller haveslange Bruksareal* (BRA) 200 m m 2 Beregnet areal* (BA) 120 m m 2 Begge husene gir rett til Husbanklån, men huset med kjeller er 80 m 2 større. 4 par slalåmski 4 par turski 1 takboks til bilen 1 liten tilhenger Ungdom flytter ut. Kjelleren blir fars bule. De unge får sambo. Kjelleren blir elskovsrom. * Se forklaring side 11 1 verktøykasse «Det finnes egentlig ikke et eneste godt argument mot bygging av kjeller.» Din egen gullgruve kjelleren er faktisk også det billigste arealet du bygger. I følge Husbankens beregninger har kjelleren en kvadratmeterkostnad på 1/5 av kostnadene i hovedetasjen. Årsaken er selvfølgelig at selv kjellerløse hus trenger fundamentering, og da må det graves. Merkostnaden ved å grave kjelleren ut i full dybde er så lav at det ikke koster så mye ekstra som man tror. Derfor blir kjelleren også husets rimeligste areal. 1 bormaskin 1 snøskuffe 1 snøfreser spader 2 raker 4 par slagstøvler 1 trillebår 8 kofferter... pluss mye, mye mer Hvor skal dette oppbevares? Livsløpssyklus Dette sier Husbanken: «Trenden de senere årene har vært et økende salg av eneboliger med plate-på-mark løsninger. Fremover vil det sannsynligvis komme økte krav til en bedre tomteutnyttelse. Det betyr at det i større grad må bygges i høyden. Samtidig vil det stilles krav om at boligene i større grad tilfredsstiller en livsløpssyklus. I det ligger at boligene kan tilfredsstille flere behov enn hva som er situasjonen for den unge familien som trenger et sted å bo akkurat der og da. At boligen kan funksjonere for den samme familien også senere i livet, på et tidspunkt da kanskje barna overtar hovedetasjen, mens foreldrene flytter inn i underetasjen, eller f. eks at hovedetasjen leies ut til et ungt ektepar som trenger denne arealstørrelsen i en fase av livet, mens man selv trenger mindre plass.» 6 7

5 ANBEFALT AV KJELLERFORUM: Familiens livssituasjon bør avgjøre: Hustyper tilpasset for underetasjer «Norske boliger er ikke tilrettelagt slik at to fullverdige arbeidsplasser kan innredes. Derfor vil telependling ikke ta av. Dette får betydning for utformingen av hus i fremtiden, som nettopp må ta høyde (eller underetasje) for det.» Bygger du med underetasje, er ikke plassen lenger noe problem Hjemmekontoret Jon Bing Muligheter Mesterhus er et av de husfirmaene som utvikler hustyper spesielt tilpasset for underetasjer. Valg av kjeller eller underetasje eller ikke, er oftest et spørsmål om livssituasjon og tomten som skal bebygges, sier kjedeleder i Mesterhus Norge AS, Arve Solheim. Mens enkelte husfirmaer velger å neglisjere kjellerens betydning for å gjøre det lettere for seg selv, går Mesterhus den motsatte veien. I deres katalog finner du mange hustyper som nettopp er tilpasset, eller forberedt for å bygges med kjeller eller underetasje. Og fordi dette firmaet ser de mange positive mulighetene du har med en kjeller eller underetasje, får du en objektiv veiledning i valg av hus og hva som passer deg og din familie. Tomten Etter vårt syn er også tomtegrunnens beskaffenhet og helling med på å bestemme om det bør bygges med underetasje. Er grunnmassene greie å grave ut, er det ikke noe problem. Skrånende terreng er også ideelt for å bygge med underetasje. Å sprenge ut en fjelltomt for å få kjeller eller underetasje skal man naturlig nok være mer forsiktig med av økonomiske grunner. Titusener av arbeidstakere her i landet, både innenfor det offentlige og i det private næringsliv, er allerede utstyrt med hjemme-pc i regi av arbeidsgiver. Denne utviklingen vil bare fortsette. Trenden både i utlandet og her hjemme, er at stadig flere vil få anledning til å jobbe hjemmefra. Særlig for småbarnsforeldre innebærer denne fleksible måten å jobbe på fordeler. Hjemmekontoret gjør det enklere å takle en hektisk hverdag med blant annet henting og levering i barnehage. I tillegg til fleksibel arbeidstid, sparer du både reisetid og kostnader. Telependling Telependling betyr at den ansatte fjernarbeider, men har gjennom telenettet tilgang til arbeidsplassens server og all den informasjon som ligger der. Med hjemmekontor benytter de fleste telenettet til å overføre elektronisk post og til å hente ut sentralt lagret dokumentasjon. Det krever bare at du har telefon eller annet fjernnett og at de sentrale systemene er designet for å tillate innlogging via fjernnett. I 2000 arbeidet en tredjedel av arbeidsstyrken i USA hjemmefra en dag i uka. I 200 vil ifølge EU minst 10 millioner europeere ha hjemmejobber minst en av ukedagene. Interessen for å arbeide hjemmefra er nærmest eksplosiv. I løpet av få år vil en stor andel norske arbeidstakere jobbe på et hjemmekontor en eller flere dager i uka. Skal du bygge hus, bør du ta høyde for denne utviklingen. Livssituasjon Om du bør bygge et hus med kjeller avhenger av flere forhold. Er man ung og ser mange år fremfor seg i boligen, er det lurt å bygge med kjeller eller underetasje. Selve innredningsarbeidet kan man gjøre på et senere stadium når det passer lommeboka. Eller man tar kostnaden med en gang og istandsetter en leilighet for utleie. Det gir klingende og skattefrie kroner umiddelbart. Er man eldre, ønsker man seg kanskje hele boarealet på ett plan. Da er det selvfølgelig ikke riktig å investere i et hus på flere plan, forteller Solheim. Egeninnsats Mange av våre kunder ønsker å gjøre en egeninnsats. Det er positivt, ikke bare for å få kostnadene ned, men også fordi egeninnsats ofte inngår som en del av egenkapitalen og derfor kan gi bedre banklån. Grunnmur og kjeller er den delen av arealet der det lettest kan gjøres en betydelig egeninnsats. En rekke av våre hus er designet og konstruert med tanke på dette, forteller Arve Solheim i Mesterhus. Lovverket Du skal være klar over at ikke en hvilken som helst krok i hjemmet godtas som fjernarbeidsplass. Dersom du gjør en avtale med arbeidsgiver om å arbeide deler av uken på ditt hjemmekontor, skal dette kontoret tilfredsstille normale krav til en arbeidsplass. Det betyr at din bruk av hjemmekontor også stiller krav til din arbeidsgiver overfor det offentlige. Det er viktig at du ved planleggingen av hjemmekontoret tar hensyn til inneklima, belysning, rømningsvei osv. Derfor er du heldig som kan planlegge et kontor i forbindelse med bygging av et hus med underetasje. Da har du alle muligheter til å skreddersy familiens kontorløsning for fremtiden. Det vil du neppe angre på. Arkitekt MNAL Odd Magne Vatne, Aros as, Sandnes. (Illustrasjonsfoto) Planlegg et kontor når du bygger hus med underetasje. Stadig flere får nå muligheten til å jobbe fra et hjemmekontor. 8 9

6 Når du bygger hus med sokkel og ekstra utleieleilighet, Får du: - Lån til to boliger! - Tilleggslån for begge boligene! - Aksept for inntil 50 prosent høyere tomtepris! Husbanken tilbyr svært gunstig finansiering om du velger å bygge hus med sokkeletasje og en utleieleilighet. I tillegg er det slik at om du bygger hus med sokkel og utleieleilighet, kan du bygge nesten dobbelt så stort som Husbankens egentlige arealgrense på 120 m 2 BA, som gjelder hver boenhet. Det er også slik at Husbanken bare delvis tar underetasjen med i arealberegningen. I tillegg til selve «Husbanklånet», eller grunnlånet om du vil, har Husbanken mange ulike lånetillegg. Det er derfor ikke bestandig så enkelt å beregne hvor mye man kan få i lån til sitt nye hus. Her har vi derfor satt opp en modell som viser deg den totale finansieringen som er mulig gjennom statsinstitusjonen. Husbanken ønsker å stimulere til at man bygger fornuftig og riktig, ikke minst med tanke på boligens bruk gjennom mange år og ulike livsfaser for personene som bebor huset. Derfor er låneordningene spesielt gunstige når det gjelder livsløpsstandard og innenfor helse, miljø og sikkerhet. I mange tilfeller er det slik at dersom du tilfredsstiller Husbankens ulike krav for tilleggslån, er huset ditt også tidsriktig i forhold til hva man burde forvente av et moderne hus. Og samtidig har du da et hus som er et godt finansieringsobjekt. Men, det er jo slett ikke sikkert at du ønsker å gjøre alle tiltakene som er foreslått. Gjør din egen vurdering. Viktig å vite om Husbanken Har du tenkt å finansiere husbyggingen gjennom Husbanken, er det enkelte ting du må sette deg inn i, som gjør det lettere å beregne hvordan du kan bygge og hvor mye du kan låne: - Hva slags hus du kan bygge - Husbankens arealregler - Hvor stort basislån du kan få - Hvilke lånetillegg som er mulige å få - Hvilke områder/prosjekter prioriteres KOSTBARE TOMTER: Spar mange penger ved bedre utnyttelse I dag er tomteprisen de fleste steder svært høy, og det gjelder derfor å utnytte tomtearealet best mulig. Ved å bygge sokkel, utnytter du tomten maksimalt. Dette er bra både for deg og miljøet. Den som ikke bygger sokkel, må nødvendigvis ta i bruk et kostbart tomteareal om man siden ønsker mer plass. Eller for å snu på flisa: Ved å bygge sokkel og dermed utnytte tomten maksimalt, kan du kjøpe en mindre tomt og spare mye penger. Hva slags hus kan jeg bygge? Husbanken gir lån til de fleste typer bolighus, forutsatt at huset har en tilfredsstillende standard. Husbankens minstestandard beskriver en alminnelig god boligstandard for vanlige to-, tre- og fireromsboliger. Den skal også være stor nok og inneholde gode rom til forskjellig bruk. Plassbehovet øker med antall beboere og rom. Noen eksempler er: at stue- og kjøkkenarealet for en toromsbolig skal være minst 25 m 2. For hvert ekstra rom bør arealet økes med minst fem kvadratmeter, kjøkkenet bør ha plass til fire løpemeter kjøkkeninnredning, minst ett soverom må ha plass til dobbeltseng m.m. Husk at også kostnader og areal må godkjennes av Husbanken. Husbankens basislån Basislånet varierer etter størrelsen på boligene og er ikke avhengig av de faktiske kostnadene. Rimelige og nøkterne boliger får dermed lavere egenkapital enn dyrere boliger. Fra 1. september 200 gjelder følgende basislån: Bolig på minimum 45 m 2 (BRA-K): Kr Bolig på minimum 65 m 2 (BRA-K): Kr Bolig på mer enn 105 m 2 (BRA-K): Kr HUS MED SOKKEL Hovedleilighet 120 m 2 BA Underetasjeleilighet 55 m 2 BA HUS UTEN SOKKEL Areal over 105 m 2 Arealreglene: Husbanken bruker tre ulike arealbegreper: Bruksarealet, BRA = arealet innenfor boligens omsluttende vegger + eventuelle birom og andel av fellesareal utenfor boligen. Huslån kr ,- Helse, miljø og sikkerhet kr ,- Sokkel med leilighet kr ,- Livsløpsstandard kr ,- Bolig 2 Bolig 1 skrånende terreng Huslån kr ,- Bolig 1 Kjellerboder FAKTOR 0,5 Helse, miljø og sikkerhet kr Livsløpstandard kr ,- Bolig 1 Kapasitetsgivende bruksareal, BRA-K = bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger med unntak av kjellerplan, loftsplan og sportsbod. Beregnet areal, BA = boligens samlede areal når det er tatt hensyn til at de ulike planene/etasjene har ulike kostnader og ulik bruksverdi. (Se husbankens arealregler, Økt kostnadsgrense for tomt for kr ,- Til hus med sokkel og utleieleilighet er lånemulighetene slik: Hovedleilighet: kr = kr i lån Bileilighet: kr = kr i lån Til sammen kr i lån Lån kr ,- (innenfor 80% av godkjent kostnad inkl. tomt) Husbankens hovedlån er kr , men som du ser i regnestykket over trekkes det ifra kr på lånet til hovedleiligheten og kr på lånet til bileiligheten. Det er selvfølgelig fordi det er billigere å bygge en sokkeletasje enn en hovedetasje. Maks lån: 80% av anleggskostnadene. Lån kr ,- Til tomt og hus uten sokkeletasje kan du låne: = kr Med utleieleilighet 50 prosent høyere tomtepris Vær oppmerksom på at Husbanken har en øvre tomtekostnadspris på kroner for en enebolig. Det kan være vanskelig å finne tomt til denne prisen nær byer og tettsteder, men bygger du sokkel med bileilighet som kan leies ut, øker denne med 50 prosent. Det betyr at du da kan investere kr i tomt og fremdeles kvalifisere til lån i Husbanken. (I Oslo og områder med tilsvarende høyt kostnadsnivå kan Husbanken godkjenne tomtekostnader utover kr ,-.) 10 11

7 Hvor stort hovedlån eller basislån kan jeg få? Slik regner du ut hvor stort hus du kan bygge 120 m m 2 Huslån ved bygging av bolig med bileilighet: Grunnlån, Husbankens makslån, hovedleilighet 120 m 2 kr ,- Grunnlån for bygging av sokkel med utleieleilighet, 55 m 2 kr ,- FAKTOR 0,5 premiert av Husbanken Husbanklånet består av et basislån med tillegg. Basislånet er avhengig av størrelsen på huset. Lånetillegg får du hvis du legger til rette for bestemte kvaliteter ved huset. Det endelige lånebeløpet kan nå opp i 80 % av total anleggskostnad. For tiden er basislånet kroner for hus større enn 105 m 2 BRA-K. Det er viktig å huske på at dersom du bygger hus med en ekstra utleieleilighet, er det både basislån og tilleggslån for denne leiligheten også. Husbankens lånetillegg Lånetilleggene i Husbanken er mange. Noen lånetillegg gis på bakgrunn av søkerens spesielle situasjon, mens andre tillegg er premieringer av god planlegging og god kvalitet. Videre er noen av tilleggene faste beløp, mens andre avhenger av behov eller kostnader som investeres. (Noen spesielle lånetillegg gis kun til såkalte prosjekter, som betyr minst 5 boliger.) Eksempler på lånetillegg Som du ser nedenfor, gjelder lånetillegg for hver av boenhetene. Bygger du hus med sokkel og en utleieleilighet, får du derfor en svært god finansiering gjennom Husbanken. Lånetillegg: For livsløpsstandard i hovedetasje kr ,- For livsløpsstandard i sokkelleilighet kr ,- Eksempler på lånetillegg (HMS): Helse, miljø og sikkerhet: Vannbåren varme og varmepumpe kr ,- Automatisert elektroteknisk «livsløpsstandard» kr ,- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning kr ,- Sprinkleranlegg kr ,- Sentralstøvsuger kr ,- Forebyggende tiltak mot radon kr ,- Automatisk stoppesystem ved vannlekkasje kr ,- Tiltaksgruppe 5; minst fire tiltak av f.eks. komposteringsbinge, kjøkkenskap til tak, vindfang som klima- og skiftesone, brannalarm, innbruddsalarm m.v. kr ,- Lånetillegg for helse, miljø og sikkerhet i hovedetasje kr ,- Lånetillegg for helse, miljø og sikkerhet i sokkeleilighet kr ,- Til et hus med sokkeletasje og utleieleilighet kan du i Husbanken låne til sammen kroner. Hovedleiligheten har da et areal på 120 m 2 BA og utleieleiligheten et areal på 55 m 2 BA. Til tomt og hus uten sokkeletasje med utleieleilighet kan du låne kroner når boligen har et areal på over 105 m 2 BRA-K. HUS 1: UTEN SOKKEL HUS 2: MED SOKKEL Her ser du to hus, begge innenfor Husbankens maksimumsareal på 120 m 2 BA. Hus 1. har kun én etasje på 120 m 2 Gunstig egeninnsats Egeninnsatsen du utfører på husprosjektet ditt er verdifull. Den skal prises som om det er profesjonelle tjenester og legges inn som en del av det totale prosjektregnskapet for husbyggingen. De som er en smule nevenyttige og innsatsvillige, vil dermed kunne bruke egeninnsatsen som en del av toppfinansieringen. Med egeninnsats til grunnmur og f.eks. innvendige arbeider, er det snakk om store beløp. Lån inntil 80 prosent av anleggskostnadene Husbanken har en øvre grense for lån på 80 prosent av anleggskostnadene. Har du vanskelig for å toppfinansiere huset, kan egeninnsats hjelpe deg langt på vei. Skattefri leieinntekt For at leieinntekten fra sokkelleiligheten skal være skattefri, må du passe på at utleiligheten representerer mindre enn halvparten av husets totale utleieverdi. Hus 2. representerer en smartere byggeskikk. Hovedleiligheten har her et areal i 1. etg. på 100 m 2, og 95m 2 i underetasjen. Av dette benyttes 55 m 2 til utleieleilighet, resten på 40 m 2 til eget formål (med Husbankens faktorutregning blir dette til sammen bare 120 m 2 BA). I tillegg har dette huset en utleieleilighet på 55 m 2. Forklaringen: Husbanken beregner kjellerareal med en faktor på 0,5. : 1. etg.: 100 m 2 BRA x 1,0 = 100 m 2 BA U. etg: 40 m 2 BRA x 0,5 = 20 m 2 BA Sum = 120 m 2 BA : 55 m 2 BRA x 1,0 = 55 m 2 BA Totalt BRA for huset: = ca 195 m 2 Kr ,- i ekstra lånetillegg for livsløpsstandard Med livsløpsstandard mener Husbanken at boligen skal sikre god tilgjengelighet utover de kravene som stilles i minstestandarden, slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol. I forbindelse med oppføringslån kan det gis et lånetillegg på kroner hvis boligen tilfredsstiller Husbankens livsløpsstandard. Dimensjoneringsgrunnlaget er et sett med minimumsmål som beskriver rullestolbrukerens krav til plass ved forflytning, aktivitet og arbeidsoperasjoner. Sammen med minstestandardens krav til det enkelte stedet/rommet i og utenfor boligen, utgjør dimensjoneringsgrunnlaget Husbankens krav til livløpsboliger. Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i en middels stor rullestol, der bruker har god førlighet i armene og kan manøvrere rullestolen selv. 12 1

8 Få større hus med Husbankfinansiering ved å bygge med sokkel Hvorfor er det feltutbyggere som bygger uten kjeller? Her ser du ulike måter å komponere et hus med sokkel og utleieleilighet. Arealet i underetasjen blir oftest litt mindre enn hovedetasjen. Det er fordi tykkere sokkelvegger kommer til fradrag i arealberegningen. Det er ingen ting i veien for at du kan bygge både to og tre utleieleiligheter. Pass bare på at det totale utleiearealet ikke overstiger 50 prosent av eneboligens totale utleieverdi dersom du vil at utleien skal være skattefri. Med minst to utleieleiligheter er maks lån begrenset til 70% av anleggskost. Det er selvfølgelig fordi utbyggingen av feltet skal gå så raskt som mulig. Det sier seg selv at det er skremmende enkelt å høvle ned terrenget med en bulldoser og deretter legge ut noe fyllmasse med fiberduk og betong på toppen. Ikke er dette klok arealutnyttelse, heller ikke er det en gunstig løsning for dem som kjøper husene. Og da kan du jo bare gjette hvem som tjener på det? Forlang kjeller! Står du overfor et husfirma som prøver å «lure på deg» et kjellerløst hus, bør du forlange at det bygges med kjeller. Om du da ikke av en eller annen grunn vil gi slipp på de økonomiske og praktiske fordelene kjelleren gir. Terrengtilpasning Så og si alle tomter er egnet for hus med kjeller. Mange tror feilaktig at det bare er på skrånende tomter det er riktig å bygge underetasje. Flat tomt, skrånende tomt og fjelltomt er alle et godt utgangspunkt. Om det må sprenges, brukes steinmassen til å fylle opp andre deler av tomten. Da kan det samtidig skapes en tomt med topografisk særpreg. På samme måte er det med flat tomt. Massen som graves ut, brukes til voller og forhøyninger der det er ønskelig, f. eks som en del av et skjermende le mot nabotomter. Kan du tenke deg noe kjedeligere enn en masse hus spredt utover et flatt jorde? Leilighet 1 EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 2 Når du skal bygge kjeller 120 m 2 BRA x 1.0 = 120 m 2 BA 115 m 2 BRA x 1.0 = 115 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 25 m 2 1. etg.: 110 m 2 BRA x 1.0 = 110 m 2 BA U.etg.: 20 m 2 BRA x 0.5 = 10 m 2 BA Sum = 120 m 2 BA 85 m 2 BRA x 1.0 = 85 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 215 m 2 Det er mange ting å tenke på når du skal bygge kjeller: - Regelverk - Finansiering - Materialvalg - Planløsning - Drenering - Ventilasjon - Isolasjonskrav - Inneklima - Faglitteratur - Byggdetaljblader Faglitteratur, regelverk og byggetekniske detaljer kan du skaffe deg via Norsk Byggtjeneste A/S. Spør også din byggevareforhandler eller materialleverandør. Dersom du planlegger å innrede en kjeller til boligrom, er det flere forhold å ta hensyn til. Det er bl.a. krav til rømningsvei, lysforhold, takhøyde, isolasjon, drenering osv. For den som har tenkt å være selvbygger, er det også kommet et regelverk. Hvordan du skal forholde deg til det, kan du lære om på enkelte av materialleverandørenes selvbyggerkurs. Leilighet 1 Leilighet EKSEMPEL 1. etg.: 102 m 2 BRA x 1.0 = 102,0 m 2 BA U.etg.: 7 m 2 BRA x 0.5 = 18,5 m 2 BA Sum = 120,5 m 2 BA 60 m 2 BRA x1.0 = 60,0 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca180,5 m 2 EKSEMPEL 4 2. etg.: 0 m 2 BRA x 0.6 = 18,0 m 2 BA 1. etg.: 90 m 2 BRA x 1.0 = 90,0 m 2 BA U.etg.: 25 m 2 BRA x 0.5 = 12,5 m 2 BA Sum = 120,5 m 2 BA 60 m 2 BRA x 1.0 = 60,0 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 180,5 m 2 EKSEMPEL m 2 BRA x 1.0 = 120 m 2 BA 57 m 2 BRA x 1.0 = 57 m 2 BA Leilighet 57 m 2 BRA x 1.0 = 57 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 24 m 2 Alt om kjeller finner du på: Dette nettstedet er for deg som vurderer eller har bestemt deg for å bygge kjeller. Her finner du svar på de fleste av spørsmålene dine i tillegg til en mengde nyttig informasjon som berører bygging av grunnmur og kjeller. Her kan du dessuten i ro og mak konstruere din egen kjeller

Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 2160 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 30 000,- Gelder satser for 2002

Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 2160 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 30 000,- Gelder satser for 2002 husbank 8 sider/revidert 15.05.02 15:06 Side 1 BYGG RIKTIG OG STØRRE: Husbanken premierer hus med sokkeletasjer Lån kr 2160 000,- Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 0 000,- Gelder satser

Detaljer

Både en pengemaskin og en

Både en pengemaskin og en Kjelleren. Både en pengemaskin og en gullkantet investering 3 Lån kr 2280 000,- www.kjeller.no Lån kr 1190 000,- Større enn 85 m 2 Større enn 85 m 2 55 m 2 Oppdatert 1. januar 2003 HUSBANKEN PREMIERER

Detaljer

3www.kjeller.no. Utgitt av KjellerForum c/o Optiroc as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: husbank 8 sider/revidert

3www.kjeller.no. Utgitt av KjellerForum c/o Optiroc as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: husbank 8 sider/revidert husbank 8 sider/revidert 14.05.02 12:8 Side 8 www.kjeller.no Design: Bird Kommunikasjon Tekst: Trond Opstad Prod. ressurs.no Tørre og sunne hus Optiroc a.s www.optiroc.no og www.leca.no Postboks 216 Alnabru,

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013 BoSmart Utgitt desember 2013 Se nærmere på 9 kompakte og praktiske hus Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig BoSmart Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

Våre hus har ingen bakside!

Våre hus har ingen bakside! Våre hus har ingen bakside! Kundetilpasset kvalitetshus Nå har du sett hvilke hus vi har å vi på de beste håndverkstradisjoner, med gjennomført kvalitet by på. Men i motsetning til denne katalogen, har

Detaljer

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen MESTERHUS MESTERHUS KAROLINE-VÅRIN MH 502 K-L Kundetilpasset Tomteforhold Finansiering Mål Skrå tomt Husbank/Privat Bebygd areal 130,3 m 2 hovedleilighet 115,5 m 2 bi-leilighet 72,3 m 2 Største lengde

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område

Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område TRYGSTAD HØNEFOSS Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område LEILIGHETER Illustrasjon Illustrasjon HØNEFOSS Trygstad Terrasse BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE Trygstad

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger Husbankhus halverer energibehovet 6 prosjekter, 600 boliger Framtidens boliger bygges nå: - Høy komfort og lavt energibehov Sammen med lokale utbyggere drar Husbanken, SINTEF, Enova og Byggforsk i gang

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

Moderne, men likevel tidløs

Moderne, men likevel tidløs Tomteforhold Finansiering Skrå tomt Husbank m/livsløp Privat Mål Bebygd areal 95,3 m 2 Beregnet areal totalt 108,2 m 2 Største lengde Største bredde t M E S T E R H U S MAJA MH 222 M-L Arkitekt Grethe

Detaljer

I IJSD NKEN 10. august 1990 BOLIGER FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

I IJSD NKEN 10. august 1990 BOLIGER FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING Rundskriv HB-1212 I IJSD NKEN 10. august 1990 Til kommunene, takstbestyrerne og distriktsarkitektene BOLIGER FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING 1. januar 1991 overtar kommunene ansvaret for tiltak

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

moderne rekkehus m/livslopstandard

moderne rekkehus m/livslopstandard moderne rekkehus m/livslopstandard TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD Praktisk og moderne tomannsboliger Sentral beliggenhet med nærhet til alt 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig er det man får her. 3 soverom (2 godkjente

Detaljer

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Tveit Moderne eneboliger i attraktiv område Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Illustrasjonsfoto Dette området egner seg ypperlig for barnefamilier. Her

Detaljer

Husbankens arealregler

Husbankens arealregler HB 7.B.1.2 - Husbankens arealregler - Side 1 av 18 HB 7.B.1.2 01.96 Husbankens arealregler Innhold 1 Generelt 2 Husbankens arealbegreper 2.1 Bruksareal (BRA) 2.2 Kapasitetsgivende bruksareal (BRA-K) 2.3

Detaljer

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja Leasing Leasing (engelsk for leie) er utbredt i Norge, både som begrep og som finansieringsform (se www.finfo.no). Ordningen går ut på at et leasingselskap (utleier) tilbyr sine kunder (leietakere) å leie

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel»

Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» KVARTAL 13 HUSBYHAGEN STJØRDAL Bo godt og sentrumsnært i Stjørdals «nye bydel» 2-, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER STJØRDAL Husbyhagen BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Husbyhagen STJØRDAL 2-, 3- og 4-romsleiligheter

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt

Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt BYGG B BERGÅS SOLBERGELVA, NEDRE EIKER Nyt utsikten og solforholdene og nærheten til alt LEILIGHETER SOLBERGELVA Bergås Terrasse BLOCK WATNE «Denne terrassen innbyr virkelig til dagdrømming. Og solbading!»

Detaljer

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det»

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det» «Flytte ( i egn bolig) og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og andelseierne i Vinkel n Landskonferanse Ups & Downs

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE

ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE PRISER FRA 4.750.000,- ** BO FRA KR. 3.823,-* PR. MND. FAGERHEIM, GANDDAL ENEBOLIGER MED HAGE I ETABLERT OMRÅDE ATTRAKTIV BELIGGENHET I ET ETABLERT OG MEGET BARNEVENNLIG OMRÅDE. Fagerheim er et nyere og

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Din snarvei hjem til Øvre Aase. 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal.

Din snarvei hjem til Øvre Aase. 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal. Din snarvei hjem til Øvre Aase 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal. Til deg som går i 3. klasse og skal ta snarveien hjem Skoleveien fra nyoppussede Ganddal skole, hjem til Øvre Aase blir en eventyrlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell JÆRENS TAK LYEFJELL 8 delikate eneboliger på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

ENEBOLIGER PÅ SOLRIK TOMT MED HUSBANKFINANSIERING

ENEBOLIGER PÅ SOLRIK TOMT MED HUSBANKFINANSIERING BO FRA KR. 4.208,-* PR. MND. Tyttebærstien, Bogafjell ENEBOLIGER PÅ SOLRIK TOMT MED HUSBANKFINANSIERING FAMILIEBOLIGER PÅ TOPPEN AV BOGAFJELL MED MARKEDETS BESTE FINANSIERING Sandnes I Tyttebærstien på

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker

Del 2. Personlig økonomi Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 2, s ide 1 av 12 Del 2. Personlig økonomi Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Hva er din drømmebolig? Beskriv her: Arbeidshe edeltaker,del2,side2av12 Hva bruker du penger på nesten

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Hus Nørgaard bolig i betongelementer, Asker

Hus Nørgaard bolig i betongelementer, Asker Hus Nørgaard bolig i betongelementer, Asker Fasting arkitekter AS Tekst og tegninger: Lars Fasting Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner 26 Etter å ha pusset opp, stelt og pleid et vakkert lite sveitserhus

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Din egen bolig... Tønsberg as. w w w.mesterhus-tbg.no

Din egen bolig... Tønsberg as. w w w.mesterhus-tbg.no Din egen bolig... Prisgunstige boliger på Revetal R E V E S T I E N Tønsberg as w w w.mesterhus-tbg.no 18 17 15 16 12 9 13 10 14 11 8 6 4 7 3 5 Din første bolig Revestien er et nytt og spennende boligprosjekt

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Nye Leangen Travbane. - sentralt i byen

Nye Leangen Travbane. - sentralt i byen Nye Leangen Travbane - sentralt i byen Hva ønsker egentlig travselskapet? GOD FREMTIDIG PUBLIKUMSVEKS Leangen travbane ligger i dag sentralt i Trondheim, nær et stort fremtidig publikum. For å oppnå publikumsvekst

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

5 innholdsrike eneboliger i rekke med flott beliggenhet nær sandnes sentrum BO FRA KR. 4.140,-* PR. MND.

5 innholdsrike eneboliger i rekke med flott beliggenhet nær sandnes sentrum BO FRA KR. 4.140,-* PR. MND. 5 innholdsrike eneboliger i rekke med flott beliggenhet nær sandnes sentrum BO FRA KR. 4.140,-* PR. MND. * Bo rimelig i helt ny bolig med Husbankfinansiering. Boligene er forhåndsgodkjent i Husbanken dvs.

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 GRIMSTAD KOMMUNE Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 VEDTATT AV DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER: 19.08.99 VEDTATT AV TEKNISK UTVALG: 07.09.99

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter BoksOslo. Foto: Getty/Oldroyd Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte grunnplater til alle formål Geoplex Geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 Universal Radon spesial Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 Store bilparker elsker H48 45 parkeringsplasser innenendørs til 1.000 m2 kontorer! Ingen

Detaljer

Flotte familievennlige rekkehus i populært område

Flotte familievennlige rekkehus i populært område TRINN 1 BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Flotte familievennlige rekkehus i populært område REKKEHUS «Denne utsikten vil du aldri gå lei av!» BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Myklebust. tananger sola. eneboliger. Bo godt.

Myklebust. tananger sola. eneboliger. Bo godt. eneboliger Myklebust Bo godt. I et moderne, romslig hus med planløsninger som er praktiske, ikke minst for barnefamilier. Godt er det også å bo rett ved et veletablert tettsted med alt dere behøver av

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Evigheten En anneksdrøm

Evigheten En anneksdrøm Evigheten En anneksdrøm Det krever et visst kunnskapsnivå å bygge Evigheten. Denne inspirasjonsbrosjyren beskriver på en generell måte hvordan én variant av Evigheten kan mures, og den kan med fordel danne

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no av lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er lekre og funksjonelle, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Detaljer