Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr ,- Lån kr ,- Lån kr ,- Tilskudd kr ,- Gelder satser for 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbanken BYGG RIKTIG OG STØRRE: Tilskudd kr 60 000,- Lån kr 2160 000,- Lån kr 1280 000,- Tilskudd kr 30 000,- Gelder satser for 2002"

Transkript

1 husbank 8 sider/revidert :06 Side 1 BYGG RIKTIG OG STØRRE: Husbanken premierer hus med sokkeletasjer Lån kr ,- Tilskudd kr ,- Lån kr ,- Tilskudd kr 0 000,- Gelder satser for 2002

2 husbank 8 sider/revidert :06 Side 2 Husbanken tilbyr svært gunstig finansiering om du velger å bygge hus med sokkeletasje og en utleieleilighet. Det er fordi man ønsker å premiere bygging av hus som har en ekstra utleieleilighet. I tillegg er det slik at om du bygger hus med sokkel og utleieleilighet, kan du bygge nesten dobbelt så stort som Husbankens egentlige arealgrense på 120 m 2, som gjelder hver boenhet. Det er også slik at Husbanken bare delvis tar kjelleren med i arealberegningen. Les mer om hvorfor det er så gunstig å bygge hus med sokkel og utleieleilighet! Når du bygger hus med sokkel og ekstra utleieleilighet, får du: - Lån til to boliger! - Tilleggslån for begge boligene! - Aksept for inntil 50 prosent høyere tomtepris! I tillegg til selve "Husbanklånet", eller grunnlånet om du vil, har Husbanken mange ulike lånetillegg og tilskuddsordninger. Det er derfor ikke bestandig så enkelt å beregne hvor mye man kan få i lån til sitt nye hus. Her har vi derfor satt opp en modell som viser deg den totale finansieringen som er mulig gjennom statsinstitusjonen. Husbanken ønsker å stimulere til at man bygger fornuftig og riktig, ikke minst med tanke på boligens bruk gjennom mange år og ulike livsfaser for personene som bebor huset. Derfor er låne- og tilskuddsordningene spesielt gunstige når det gjelder livsløpsstandard og innenfor helse, miljø og sikkerhet. I mange tilfeller er det slik at dersom du tilfredsstiller Husbankens ulike krav for tilleggslån, er huset ditt også tidsriktig i forhold til hva man burde forvente av et moderne hus. Og samtidig har du da et hus som er et godt finansieringsobjekt. Men, det er jo slett ikke sikkert at du ønsker å gjøre alle tiltakene som er foreslått. Gjør din egen vurdering. HUS MED SOKKEL Huslån kr ,- Helse, miljø og sikkerhet kr ,- Sokkel med leilighet kr ,- Livsløpsstandard kr ,- Tilskudd kr 0 000,- Økt kostnadsgrense for tomt for kr ,- Bolig 2 Bolig 1 skrånende terreng Kjeller boder FAKTOR 0,5 Lån kr ,- Tilskudd kr ,- Helse, miljø og sikkerhet kr ,- Livsløpstandard kr ,- Tilskudd kr 0 000,- Til hus med sokkel og utleieleilighet er lånemulighetene slik: Hovedleilighet: kr = kr i lån + kr i tilskudd Bileilighet: kr = kr i lån + kr i tilskudd Til sammen kr i lån + kr i tilskudd Husbankens hovedlån er kr , men som du ser i regnestykket over trekkes det ifra kr på lånet til hovedleiligheten og kr på lånet til bileiligheten. Det er selvfølgelig fordi det er billigere å bygge en sokkeletasje enn en hovedetasje. side 2

3 husbank 8 sider/revidert :06 Side Viktig å vite om Husbanken Har du tenkt å finansiere husbyggingen gjennom Husbanken, er det enkelte ting du må sette deg inn i, som gjør det lettere å beregne hvordan du kan bygge og hvor mye du kan låne: - Hva slags hus du kan bygge - Husbankens arealberegninger - Hvor stort hovedlån eller grunnlån du kan få - Hvilke tilleggslån og tilskudd som er mulige å få KOSTBARE TOMTER: Spar mange penger ved bedre utnyttelse I dag er tomteprisen de fleste steder svært høy, og det gjelder derfor å utnytte tomtearealet best mulig. Ved å bygge sokkel, utnytter du tomten maksimalt. Dette er bra både for deg og miljøet. Den som ikke bygger sokkel, må nødvendigvis ta i bruk et kostbart tomteareal om man siden ønsker mer plass. Eller for å snu på flisa: Ved å bygge sokkel og dermed utnytte tomten maksimalt, kan du kjøpe en mindre tomt og spare mye penger. Hva slags hus kan jeg bygge? Husbanken gir lån til de fleste typer bolighus, forutsatt at huset har en tilfredsstillende standard. Husbankens minstestandard beskriver en alminnelig god boligstandard for vanlige to-, tre- og fireromsboliger. Den skal også være stor nok og inneholde gode rom til forskjellig bruk. Plassbehovet øker med antall beboere og rom. Noen eksempler er: at stue- og kjøkkenarealet for en toromsbolig skal være minst 25 m 2. For hvert ekstra rom bør arealet økes med minst fem kvadratmeter, kjøkkenet bør ha plass til fire løpemeter kjøkkeninnredning, minst ett soverom må ha plass til dobbeltseng m.m. Ferdighusleverandørene tilbyr mange hustyper som allerede er godkjent for finansiering i Husbanken. Hvis du velger en annen løsning bør du kontakte Husbanken tidlig i prosessen slik at du innretter deg mot en best mulig finansiering og et best mulig hus. Husk at også kostnader og areal må godkjennes av Husbanken. Husbankens arealberegninger HUS UTEN SOKKEL Arealreglene definerer det arealet som skal være med å bestemme størrelsen på lånet. Låneutmålingen øker med arealet etter definerte arealsatser. For å stimulere til optimalt ressursbruk, er arealsatsene knyttet til låneutmålingen på en slik måte at det kan oppnås maksimalt lån ved god utnyttelse av arealer som er klart mindre enn Husbankens arealgrenser. Bolig 1 Huslån kr BRUKSAREAL (BRA) Bruksareal (BRA) omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og arealet på eventuelle birom og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. Birom er private boder som bare har atkomst utenfra eller fra boligenes fellesareal. Fellesareal er areal som benyttes av to eller flere boliger og som ikke er definert som en selvstendig bruksenhet. Bruksareal (BRA) er et uttrykk for boligens (bruksenhetens) disponible areal. Lån kr ,- Tilskudd kr 0 000,- Til tomt og hus uten sokkeletasje kan du låne: = kr kr i tilskudd BEREGNET AREAL (BA) Beregnet areal (BA) er det som avgjør beregningen av størrelser innenfor Husbankens arealgrense på 120 m 2 pr. bolig. BA blir fastsatt på bakgrunn av boligens bruksareal (BRA) og framkommer ved at bruksarealet (BRA) for hvert plan multipliseres med en beregningsfaktor for planet. Et plan som egner seg godt til boligrom (etasjeplan), har høyere faktor enn plan som ikke er like godt egnet (kjeller). Planets beregningsfaktor avspeiler også at de ulike planene har ulike byggekostnader. Beregnet areal (BA) gjør det mulig å foreta en tilnærmet sammenligning av ulike boliger, enten de ligger i skrått eller på flatt terreng, har ulikt antall etasjer osv. side

4 husbank 8 sider/revidert :06 Side 4 Hvor storthovedlån eller grunnlån kan jeg få? premiert av Husbanken MED UTLEIELEILIGHET: 50 prosent høyere tomtepris Vær oppmerksom på at Husbanken har en øvre tomtekostnadspris på kroner for en enebolig. Det kan være vanskelig å finne tomt til denne prisen nær byer og tettsteder, men bygger du sokkel med bileilighet som kan leies ut, øker denne med 50 prosent. Det betyr at du da kan investere kr i tomt og fremdeles kvalifisere til lån i Husbanken. (I Oslo og områder med tilsvarende høyt kostnadsnivå kan Husbanken godkjenne tomtekostnader utover kr ,-.) GUNSTIG EGENINNSATS Egeninnsatsen du utfører på husprosjektet ditt er verdifull. Den skal prises som om det er profesjonelle tjenester og legges inn som en del av det totale prosjektregnskapet for husbyggingen. De som er en smule nevenyttige og innsatsvillige, vil dermed kunne bruke egeninnsatsen som en del av toppfinansieringen. Med egeninnsats til grunnmur og f. eks innvendige arbeider, er det snakk om store beløp. Husbanklånet består av et grunnlån med tillegg. Grunnlånet er avhengig av antall rom og størrelsen på huset. Lånetillegg får du hvis du legger til rette for bestemte kvaliteter ved huset. Det endelige lånebeløpet kan nå opp i 80 prosent av total anleggskostnad. For tiden er grunnlånets maksimumsstørrelse kroner, som gjelder hus mellom 95 og 120 m 2. Det er viktig å huske på at dersom du bygger hus med en ekstra utleieleilighet, er det både grunnlån og tilleggslån for denne leiligheten også. HUSLÅN VED BYGGING AV BOLIG MED BILEILIGHET: Grunnlån, Husbankens makslån, inntil 120 m 2 kr ,- Grunnlån for bygging av sokkel med utleieleilighet, 55 m 2 kr ,- HUSBANKENS TILLEGGSLÅN Tilleggslånene i Husbanken er mange. Noen lånetillegg gis på bakgrunn av søkerens spesielle situasjon, mens andre tillegg er premieringer av god planlegging og god kvalitet. Videre er noen av tilleggene faste beløp, mens andre er avhengig av behov eller kostnader som investeres. (Noen spesielle lånetillegg gis kun til såkalte prosjekter, som betyr minst 6 boliger.) EKSEMPLER PÅ TILLEGGSLÅN Som du ser nedenfor, gjelder tilleggslån for hver av boenhetene. Bygger du hus med sokkel og en utleieleilighet, får du derfor en svært god finansiering gjennom Husbanken. LÅNETILLEGG: For livsløpsstandard i hovedetasje kr ,- For livsløpsstandard i sokkelleilighet kr ,- Eksempler på lånetillegg Helse, miljø og sikkerhet: Vannbåren varme og varmepumpe kr ,- Automatisert elektroteknisk "livsløpsstandard" kr ,- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning kr ,- Boligsprinkling kr ,- Sentralstøvsuger kr ,- Forebyggende tiltak mot radon kr ,- Automatisk stoppesystem ved vannlekkasje kr ,- Tiltaksgruppe 5; minst fire tiltak av f. eks komposteringsbinge, kjøkkenskap til tak, vindfang som klima- og skiftesone, brannalarm, innbruddsalarm m.v. kr ,- Lånetillegg for helse, miljø og sikkerhet i hovedetasje kr ,- Lånetillegg for helse, miljø og sikkerhet i sokkeleilighet kr ,- Til et hus med sokkeletasje og utleieleilighet kan du i Husbanken låne til sammen kroner. I tillegg kan du få kr ,- i tilskudd. Til hus uten sokkeletasje kan du låne kroner og få kroner i tilskudd. side 4

5 husbank 8 sider/revidert :06 Side 5 Kr ,- i ekstra lån for livsløpsstandard Med livsløpsstandard mener Husbanken at boligen skal sikre god tilgjengelighet utover de kravene som stilles i minstestandarden, slik at boligen kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol. I forbindelse med oppføringslån kan det gis et lånetillegg på kroner hvis boligen tilfredsstiller Husbankens livsløpsstandard. Dimensjoneringsgrunnlaget er et sett med minimumsmål som beskriver rullestolbrukerens krav til plass ved forflytning, aktivitet og arbeidsoperasjoner. Sammen med minstestandardens krav til det enkelte stedet/rommet i og utenfor boligen, utgjør dimensjoneringsgrunnlaget Husbankens krav til livløpsboliger. Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i en middels stor rullestol, der bruker har god førlighet i armene og kan manøvrere rullestolen selv. Slik regner du ut hvor stort hus du kan bygge HUS 1: UTEN SOKKEL HUS 2 MED SOKKEL 120 m m 2 FAKTOR 0,5 Her ser du to hus, begge innenfor Husbankens maksimumsareal på 120 m 2 BA. HUS 1. har kun én etasje på 120 m 2 HUS 2. representerer en smartere byggeskikk. Hovedleiligheten har her et areal i 1. etg. på 100 m 2, og 95m 2 i underetasjen. Av dette benyttes 55 m 2 til utleieleilighet, resten på 40 m 2 til eget formål (med Husbankens faktorutregning blir dette til sammen bare 120 m 2 BA). I tillegg har dette huset en utleieleilighet på 55 m 2. FORKLARINGEN: Husbanken beregner sokkelareal med en faktor på 0,5. Hvordan få tilskudd DETTE SIER HUSBANKEN: Tilskudd til boligkvalitet skal stimulere bolig- og miljøfornyelse og oppføring av nye boliger med kvaliteter som er viktige ut fra samfunnssmessige hensyn. Tilskudd skal fortrinnsvis gis ved tiltak som normalt ikke ville blitt gjennomført i boligmarkedet. Husbanken kan gi tilskudd til bygging av nye boliger med særlig gode kvaliteter i bolig og bomiljø. Tilskuddet skal normalt nyttes i forbindelse med lånsaker i Husbanken. Det kan gis tilskudd til investeringer innen områdene tilgjengelighet og helse, miljø og sikkerhet. Med tilgjengelighet menes prosjekter som oppfyller kravene til lånetillegg for livsløpsstandard og heis. Det samme gjelder prosjekter som oppfyller kravene til lånetillegg for helse, miljø og sikkerhet (tiltaksgruppene 1, 2 og ). 1. etg.: 100 m 2 BRA x 1.0 = 100 m 2 BA U. etg: 40 m 2 BRA x 0,5 = 20 m 2 BA Sum = 120 m 2 BA 55 m 2 BRA x 1.0 = 55 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 195 m 2 SKATTEFRI LEIEINNTEKT For at leieinntekten fra sokkelleiligheten skal være skattefri, må du passe på at utleiligheten representerer mindre enn halvparten av husets totale utleieverdi. LÅN INNTIL 80 PROSENT AV ANLEGGSKOSTNADENE Husbanken har en øvre grense for lån på 80 prosent av anleggskostnadene. Har du vanskelig for å toppfinansiere huset, kan egeninnsats hjelpe deg langt på vei. side 5

6 husbank 8 sider/revidert :06 Side 6 Få større hus med Husbankfinansiering ved å bygge med sokkel Her ser du ulike måter å komponere et hus med sokkel og utleieleilighet. Arealet i underetasjen blir alltid litt mindre enn hovedetasjen. Det er fordi tykkere sokkelvegger kommer til fratdrag i arealberegningen. Det er ingen ting i veien for at du kan bygge både to og tre utleieleiligheter. Pass bare på at det totale utleiearealet ikke overstiger 50 prosent av eneboligens totale utleieverdi dersom du vil at utleien skal være skattefri. Leilighet 1 EKSEMPEL m 2 BRA x 1.0 = 120 m 2 BA 115 m 2 BRA x 1.0 = 115 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 25 m 2 EKSEMPEL 2 1. etg.:110 m 2 BRA x 1.0 = 110 m 2 BA U.etg.: 20 m 2 BRA x 0,5 = 10 m 2 BA Sum = 120 m 2 BA 95 m 2 BRA x 1.0 = 95 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 215 m 2 side 6

7 husbank 8 sider/revidert :06 Side 7 EKSEMPEL 1. etg.: 102 m 2 BRA x 1.0 = 102 m 2 BA U.etg.: 7 m 2 BRA x 0,5 = 18,5 m 2 BA Sum = 120,5 m 2 BA 60 m 2 BRA x 1.0 = 60 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 180,5 m 2 Leilighet 1 Leilighet side 7 EKSEMPEL 4 Loft: 0 m 2 BRA x 0,6 = 18 m 2 BA 1. etg.: 90 m 2 BRA x 1.0 = 90 m 2 BA U.etg.: 25 m 2 BRA x 0,5 = 12,5 m 2 BA Sum = 120,5 m 2 BA 60 m 2 BRA x 1.0 = 60 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 180,5 m 2 EKSEMPEL m 2 BRA x 1.0 = 120 m 2 BA 57 m 2 BRA x 1.0 = 57 m 2 BA Leilighet 57 m 2 BRA x 1.0 = 57 m 2 BA Totalt BRA for huset: ca 24 m 2

8 husbank 8 sider/revidert :06 Side 8 Design: Bird Kommunikasjon Tekst: Trond Opstad Prod. ressurs.no Tørre og sunne hus Optiroc a.s og Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo Tlf Norcem a.s Postboks 186 Vika, 0114 Oslo Tlf Fabeko Postboks 212 Solli, 0201 Oslo Tlf Malthus a.s Postboks 245, 4066 Stavanger Tlf Isola a.s Prestemoen, 946 Porsgrunn Tlf Icopal a.s Postboks 55, 1475 Fjellhamar Tlf Spenncon Industriveien 2, 17 Sandvika Tlf Byggevareindustrien Postboks 7186 Majorstua, 007 Oslo Tlf Mur-Sentret Postboks 5 Blindern, 01 Oslo Tlf Betongelementforeningen Postboks 7186 Majorstua, 007 Oslo Tlf Fundia a.s Postboks 59 Grefsen, 0409 Oslo Tlf H+H Celcon Semsv. 1, 00 Hokksund Tlf Kristiansands Cementstøberi a.s 4658 Tveit Tlf Brødr. Sunde Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf ISOmur 175 Ramnes Tlf Utgitt av KjellerForum c/o Optiroc as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel:

Både en pengemaskin og en

Både en pengemaskin og en Kjelleren. Både en pengemaskin og en gullkantet investering 3 Lån kr 2280 000,- www.kjeller.no Lån kr 1190 000,- Større enn 85 m 2 Større enn 85 m 2 55 m 2 Oppdatert 1. januar 2003 HUSBANKEN PREMIERER

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper www.mesterhus.no Hvorfor denne informasjonen? Mesterhuskjeden er en kjede bestående av ca. 150 selvstendige forhandlere

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem 240 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming,

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen

Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen Ny beregning av forsikringstakst Farger / Alle farger i Pantone Color Bridge / Coated Euro i kirkebyggforsikringen PMS Warm Gray 5 PMS 377 PMS 447 Nå må arealet av kirkene beregnes KA Kirkebyggforsikring

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer