Dyrk vennskap med unge mennesker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrk vennskap med unge mennesker!"

Transkript

1 et magasin for seniorsaken Nr. 2 / april 2012 Ellen Horn: Dyrk vennskap med unge mennesker! Jubileum: Seniorsaken er 10 år Strategi for en god alderdom SOS-telefonen:

2 Seniorsakens bidrag Seniorsaken inviterer nå de politiske partier, organisasjoner og media til en bred diskusjon om fremtiden. Norge trenger en helhetlig og gjennomtenkt seniorpolitikk. Side 2 LEDER Seniorsaken er 10 år. Har organisasjonen oppnådd noe som gir grunn til å feire? Svaret er ja. Vi bør kunne senke skuldrene og feire at vi i disse årene har bidradd til å ha på virket samfunnets, om ikke handlemåte, så i hvert fall tenkemåte på flere områder. Vi har bidratt til å endre samfunnets oppfatning av seniorene fra problem og belastning - til å bli betraktet som livskraftige, samfunnsnyttige individer. Vi har påpekt at aldersgrenser gjør oss usynlige, ubrukelige og forhenværende og fungerer som et negativt stigma for holdningen til seniorer i samfunnet, og at disse aldersgrensene fra 1915 i dag, utestenger kompetente personer fra arbeidsliv og deltagelse i offentlige utvalg og komiteer. Derfor bør aldersgrensene fjernes! Da Seniorsaken ble etablert for 10 år siden, var det liten støtte å få for dette syn. De fleste som uttalte seg ville senke aldersgrensene. Etter hvert endrer stemningen i vår retning. Levealderen som i 1915 var ca. 54 år er i dag 85 år. De fleste av oss holder seg mentalt og fysisk oppegående takket være forbedret levestandard, bedre kosthold, mental og fysisk trening. Arbeidslivet har også endret seg. For de fleste er arbeidsplassen i dag en viktig arena for sosial dialog og personlig utvikling. Deltagelse i arbeidslivet medvirker også til at vi holder oss friske lenger. Gradvis har den erkjennelse bredt seg at samfunnet også trenger seniorenes arbeidskraft og kompetanse. Seniorsaken er blitt det fremste talerør for et samfunn basert på aktivt samvirke mellom eldre og yngre i fritid og arbeid. Seniorsaken vil imidlertid understreke at de seniorene som av en eller annen grunn ikke makter eller prioriterer samfunnsmessig aktiv innsats, skal møtes med respekt og forståelse. En opphevelse av aldersgrensene betyr således ikke at folk skal tvinges til å arbeide hvis de ikke orker. Det betyr bare at sliterog elendighetsperspektivet på aldring utfordres av ressursperspektivet. Ressursperspektivet betyr at man forventer at eldre tar i et tak, så sant de er motiverte og friske. Vår argumentasjon har vunnet gjenklang i Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, som alle har forpliktet seg til å heve aldersgrensen på 70 år, som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Det betyr at det etter valget i 2013 vil være flertall på Stortinget for en vesentlig hevning av aldersgrensene. Også de mange særaldersgrensene kan stå for fall. En ny høyesterettsdom tar avstand fra tariffestet aldersgrense på 60 år for helekopterflygere. Dommen høyesterett avsa 14. februar 2012 må betraktes som en prinsipiell avgjørelse om øvre aldersgrenser, selv om det omtvistede spørsmålet dreide seg om lovligheten av en tariffestet 60 års grense, medførte dommen flere argumenter som taler mot opprettholdelsen av særaldersgrenser. Seniorsaken har også påvirket holdningene til helse- og omsorg. Gjennom vårt humanitære arbeid med SOS-telefon hjelpetelefonen for de som trenger hjelp til å få sine rettigheter etter norsk lovgivning har vi kunnet hjelpe mange medmennesker og familier til en forbedret tilværelse. Ved våre intervensjoner og gjennom vårt positive samspill med pressen har vi satt søkelys på mangler i vårt helse- og omsorgssystem. Vi har avdekket menneskelig uforstand og holdninger og lagt press på myndighetene. Seniorsaken har effektivt stoppet ulike forslag om å sette aldersgrenser for behandling i helsevesenet, i stedet for å vurdere det enkelte individets helse og muligheter til et godt liv. Mens man tidligere brukte alder for å navigere sosialt og kunne si: Fortell meg hvor gammel du er og jeg skal si deg hvem du er, er vi i ferd med å forflytte oss til et samfunn der spørsmålet er: Hvem er du? Helse, kompetanse, arbeidsevne blir navigeringspunkter. Alder viker for selvrealisering, egenutvikling, kreativitet og inspirasjon. Fortsatt er det hindringer som må ryddes av veien. Det er trist å tenke på at mangel på nytenkning i Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen og Unio, samt i Norges Pensjonistforbund, fortsatt bremser utviklingen. Seniorsaken har fortsatt store utfordringer. Som samfunn har vi gjennomlevd fire frigjøringsbølger: Den nasjonale frigjøringen, folkets frigjøring (sosial likestilling), den materielle frigjøring (velferdsstaten) og den seksuelle frigjøring. Nå er vi i ferd med å kjempe frem den femte frigjøringsbølgen frigjøring fra kategorisering på grunn av alder alene. Harry Martin Svabø Styreleder

3 Seniorsaken 10 år side 8 Riksteatret er en ung pensjonist side 42 Folkeaksjonen 2013 side 20 Innhold 2 Leder 4 Seniorsakens SOS-telefon hjelper deg og dine 8 10 år med seniorpolitikk 30 Retten til yrke og verdighet! 31 Vil svenskene fjerne syttiårsgrensen? 32 Virkelighetsfjern fastlegereform 34 Samhandlingsreformen betyr dobbeltrom Din strategi for en god alderdom 38 Redefiner alderdommen 39 Nødvendige forberedelser 40 Et-ofte-kostbart farvel 41 Kan det gjøres mindre kostbart? 42 Riksteatret er en ung pensjonist 46 Matprat med Inni-Carine 48 Merethes reisetips Senior magasinet for Seniorsaken Ansvarlig redaktør: Dag Bredal Redaksjonsråd: Liv Clemens, Tore Henning Larsen, Dag Bredal, Rolv Wesenlund, Anne Marie Ottersen, Vidar Lønn-Arnesen, Tore Lindholt og Audhild Freberg Iversen Medlemsservice: tlf: Magasin ansvarlig: Lokomotiv Media AS Annonseansvarlig: Lokomotiv Media v/ Kari Sikveland, , og Kathrine Kristiansen, , Design og produksjon: Lokomotiv Media AS Trykk: Gunnarshaug AS Adresse: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo Tlf Driftskontonummer: E-post: Nett: Følg Seniorsaken på Facebook Forsidefoto: Tore Henning Larsen. Neste nummer av Senior kommer ut i juni MILJØMERKET Trykksak 782 Faste spalter 16 Nytt fra Seniorsaken 22 Lokallag 28 Leserbrev 50 Kryssord/Ordleken 51 Gjennom en oldefars briller 52 Medlemssider

4 SOS-telefonen NB! SOS-telefonen har fått nytt nummer: Vil dø der de er! Sakene er løst: Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal har engasjert seg i begge sakene, som de mener er opprørende. Begge familier er medlemmer av Seniorsaken og ba om assistanse. Etter at Seniorsaken engasjerte seg er begge saker løst. Begge får bli. Ordføreren ringte personlig og fortalte den gode nyheten.nedre Eiker kommune har fortsatt ikke klart å skaffe Borghild (96) sykehjemsplass. I Sømna fant imidlertid kommunen plass til en annen av våre medlemmer 4. januar. Cato (95) fikk plass i Drammen. Ottar (89) ble innvilget langtidsplass på Økern sykehjem, demensavdelingen. Datteren mener dette er det beste sykehjemmet hun har sett og er svært fornøyd. Dødssyke Sverre Østby ønsker å bli på Bøn sykehjem til det er slutt. Faksimile fra eub.no. Flere nye saker dukker imidlertid stadig opp. Fra Hurum kommune har vi blitt bedt om å yte rådgivning og assistanse. Fra Drammen fikk vi høre om en ny kjedelig sak der Solveig (94) skulle sendes hjem fra Drammen sykehus, men sykehuset nektet utskrivning. Vår dame i Drammen, Elisabeth Stavenes, engasjerte seg også i saken. For det fikk hun ros av Drammens Tidende. Kommunen fant tilslutt plass til Solveig på Drammen Geriatriske for rehabilitering og utredning. Dødssyke Sverre Østby (83) har hatt korttidsplass på Bøn sykehjem og der vil han bli til det er slutt. Eidsvoll kommune ville flytte ham fra det private sykehjemmet Bøn til det kommunale sykehjemmet Vilberg. Sverres datter og kone motsatte seg flytting fordi de mente at Sverre ikke vil tåle overflyttingen. En annen beboer på Bøn, Olaug Heggen (98), søkte om fast sykehjemsplass i februar-mars 2011 og fikk avslag av kommunen. I april 2011 ble hun rammet av slag og ble innlagt på A-hus. Siden har hun hatt midlertidig opphold på Bøn der hun trives godt. Nå ville kommunen sende henne hjem til tross for at sykehjemmet har ledige plasser. Solveig Fodstad kom ens ærend til Eidsvoll for å undertegne. Hennes mor, Olaug Heggen (98), bor på Bøn sykehjem. I midten, Seniorsakens Aage Thor Hestnes og til høyre, Marit Lien, leder av Seniorsaken Eidsvoll. Badkarsprovet Side 4 Sos-telefonen Fra våre svenske venner har vi mottatt den nye svenske sykehjemsbehov-testen. Prøv selv! Vid ett besök på Vårdcentralen passade jag på att fråga doktorn: Hur avgör doktorn, om det är dags för en äldre person att erbjudas äldreboende? Jo, förstår ni, sa han, vi fyller upp ett badkar och sedan erbjuder vi personen ifråga en tesked, en tekopp och en hink för att tömma badkaret. Jaha, jag förstår, sa jag, en normal människa skulle naturligtvis använda hinken, för att den är ju större än både skeden och koppen! Nej, sa doktorn, en normal människa skulle dra ur proppen. Vill du ha din säng nära fönstret?

5 Kommunalministeren manipulerer? Problemet med kommunalminister Liv Signe Navarsetes begeistring for Fredericia-modellen er at den fremstår som en luftig ansvarsfraskrivelse. Tekst: Dag Bredal Foto: Tore Henning Larsen Vi springer etter eldre, med institusjonsplasser og medisinsk behandling, hvor vi langt oftere burde gitt eldre hjelp til å ta vare på seg selv, hevdet kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) i et intervju med Aftenposten 6. februar. Ministeren har latt seg imponere av den danske Fredericiamodellen. Den danske kommunen Fredericia pretenderer å kunne erstatte institusjonsplasser med hjelp til selvhjelp for en aldrende befolkning. Samme aften møtte kommunalministeren seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø til debatt på NRK Dagsrevyen. Etter Seniorsakens oppfatning dekker kommunalministerens begeistring over det faktum at norske kommuners eldreomsorg er inne i en krise, at det ikke bygges nok sykehjemsplasser og at det i Norge i dag er nesten umulig for et eldre menneske å få tilbud om rehabilitering. Ingen dytter sykehjemsplasser på deg For det første er det ikke korrekt at det norske samfunnet springer etter eldre med tilbud om institusjonsplasser. Tvert imot er det avdekket en stor mangel på sykehjemsplasser i mange kommuner. Det er under ett år siden TV2 avslørte at over 3000 mennesker sitter i sykehjemskø. Seniorsaken har supplert disse tallene med en lang rekke eksempler som viser at mangelen er langt større og at behovet er grovt underrapportert. Liten interesse for rehabilitering av eldre Seniorsaken støtter fullt ut prinsippet om at samfunnet skal bidra til at den enkelte klarer seg selv gjennom ulike rehabiliteringstiltak. Dessverre er det i Norge i dag liten interesse for å rehabilitere eldre mennesker. En kraftfull innsats på dette området må hilses velkommen, men en slik omlegging av norsk eldreomsorg midt under gjennomføringen av Samhandlingsreformen kan likestilles med et mirakel om den lot seg realisere. Lesertur Bli med bladets lesere på tur og opplev sommeren i vakre Zillertal i Tyrol, Oktoberfesten i München og hovedstaden Berlin 17.september Vi starter i Stavanger kl.0700 og henter glade reisende helt til Oslo. Avreise fra Galleri Oslo kl til Vippetangen hvor vi går om bord i skipet til DFDS. Avreise kl til København. Middag serveres om bord. 18.september Frokost før ankomst København. Turen går videre til Tyskland, og vi passerer Hamburg på vei til vårt hotell i området rundt Hildesheim. Middag og frokost september Avreise til Bayern og inn i Østerrike til delstaten Tyrol og vårt 4 stjerners hotell i Zillertal. Her bor vi 5 netter og legger opp til et variert og hyggelig program. Egen fjellfører til lette vandreturer i nærområdet, eller dagsutflukter med bussen til flere av severdighetene. Vi besøker Innsbruck, Swarowski og Achensee. En dag har vi i ro og en annen dag besøker vi en landsbyfest hvor en av attraksjonene er når buskapen kommer pyntet ned fra setrene i fjellene. Middag og frokost under oppholdet. 24.september Vi tar farvel med vårt vertskap og reiser inn til München og får med oss noen timer på Oktoberfesten. Videre nordover til området Plauen hvor vi har middag og overnatting. 25.september Etter frokost fortsetter vi til Berlin hvor vi har lunsj og møter vår lokalguide som vil vise oss Berlin før innsjekk på vårt hotell. Middag på en av byens restauranter. 26.september. Frokost før vi reiser til Kiel hvor Color Line venter med sin cruiseferge. Avgang kl til Oslo. Plass i innvendige lugarer. Stor avslutningsbuffet. Show og musikk om bord. 27.september Frokost serveres mens vi seiler inn Oslofjorden og legger til kai kl Bussen vår kjører til Galleri Oslo og fortsetter via E-18 til Sørlandet og E-39 til Stavanger Pris kr ,- Tillegg for enkeltrom 8 netter og enkeltugar 2 netter kr ,- Turprisen dekker: Bussreisen med tursjåfør og reiseleder fra SØR-VEST reiser, båtreise t/r med middag, frokost og plass i innvendig lugar.ferge mellom Danmark og Tyskland.8 hotellovernattinger, 8 frokoster og 8 middager. Lunsj i Berlin.Alle utflukter under oppholdet i Tyrol og Berlin samt alle veiavgifter. Påmelding til: Sør-Vest reiser i Stavanger på telefon Påmeldingsfrist 1. juni! For reaksjoner fra medlemmene, se leserinnlegg side 28. Kommunalminister Liv Signe Navarsete og Seniorsaken har hatt en frisk og oppklarende diskusjon om den danske Fredericia-modellen for eldreomsorg. (Foto: Scanpix/ Statsministerens kontor) sos-telefonen Side 5

6 Bestill varm og mild M&L gel for raskere bedring og få 2 små på kjøpet! Kjetil Bregård Profesionell løper Jeg hadde nesten gitt opp å bli frisk og tenkte jeg måtte gi opp løping. Garantert Virkning eller pengene tilbake Ved en tilfeldighet fant jeg frem til denne gelèn og prøvde den, da slapp smertene på ulike deler av føttene taket, og siden har jeg hatt en voldsom utvikling. Har nå ca 15 andre og 3.plasser i mosjonsløp og tror seieren er rett rundt hjørnet, kanskje i Bergen om 3 og en halv uke. Jeg begynner kanskje så smått å nærme meg Norgestoppen og uten Muskel & Ledd Gel tror jeg ikke dette på noen som helst måte hadde vært mulig. Da hadde jeg med stor sannsynlighet lagt opp. Bruker nå gelèn stort sett til daglig vedlikehold og kan trene hver dag og løpe ca. 100 km i uken. Jeg føler også den kan være prestasjonsfremmende siden den øker blodgjennomstrømningen etc og løser opp i muskler og ledd. I perioder jeg ikke brukte den har jeg følt meg tyngre i føttene enn når jeg bruker den. Jeg anbefaler M&L Gel uansett til alle som sliter med smerter i kroppen, uavhengig av om de driver med idrett eller bare har smerter generelt. 275,- pr stk. 250 ml 55,- pr stk. 30 ml kjenner en som ikke driver med idrett men har slitt mye med ryggen, han er blitt mye bedre etter han begynte å bruke M&L gelèn. Mvh Kjetil Bregård UNIVERSAL HELSE PRODUKTER AS For informasjon og bestilling! Tlf: Mail:

7 Jeg har valgt evelle, fordi det er vitenskapelig dokumentert og synlig på huden min Evelle gjør en forskjell for Inger Lise Rypdal: Min hud føles yngre NO_Evelle_Ad_Senior_0212_210x297 motvirker aldringstegn som rynker og pigmentforandringer gjør huden din smidig og sterk øker hudens evne til å binde fuktighet inneholder viktige antioksidanter som beskytter hudcellene gjør håret fyldigere og mer glansfullt styrker neglene Evelle er Norges ledende skjønnhetstablett gjennom 10 år, og eneste som kan vise til dokumentert effekt i et vitenskapelig tidsskrift. Se mere: Fåes kjøpt i helsekostforretninger og Vita.

8 10 år med Seniorsaken ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak. Tekst: Dag Bredal Skal seniorene kunne bidra positivt til samfunnsutviklingen og sikre sine interesser, må de stå sammen. Seniorsakens motto er at vi skal ha de samme plikter og rettigheter hele livet. Seniorsaken ble stiftet i 2002 og fikk 2002 umiddelbart stor oppmerksomhet. Tiden var moden takket være et begynnende eldreopprør med fokus på manglende sykehjemsplasser og dårlige kår for mange eldre. Tilsvarende foreninger var etablert i mange land i Europa. Ældresagen i Danmark var et forbilde. Gjennom telefonsalg av medlemskap oppnådde den nye foreningen et rekordhøyt medlemstall på kort tid. Det første året fikk man medlemmer. Reaksjonen i media var imidlertid svært negativ. Flere journalister og media la foreningen nærmest for hat. Beskyldningene om egoisme blant de eldre var en gjenganger. En svært negativ pressekampanje fulgte. Seniorsaken hadde en forhistorie: Seniorsaken Norge var resultatet av en fusjon mellom Vitalisering av Eldre, senere kalt Seniorsaken og Senior Norge. Vitalisering av Eldre ble konstituert 8. april 1999 med følgende styre: Bente K. Lie, Langtidsferie Side 8 Seniorsaken 10 år i vakre Kemer 6 uker i november og desember Bo på vårt beste leilighetshotell Viking Apart Hotel *** ,- fly og hotell pr. pers. fra Oslo tyrkiareiser.no Mikkel A. Berg, Silver Pensjonsforsikring AS 1 Seniorsaken er en tydelig talsmann for dem som trenger hjelp til å kjempe seg til en verdig alderdom. Dere er flinke i media, og fremstår som en uavhengig organisasjon uten skjulte agendaer. Mange (og flere og flere) eldre er ressurssterke, ikke minst 2 til sinns. De klarer seg selv og viser både vilje og evne til å henge med i tiden. De kan være til stor inspirasjon for andre, og Seniorsaken kunne med fordel trekke dem mer frem i lyset som gode eksempler. 3 Fortsette det gode arbeidet, men passe på at dere ikke glemmer de eldres muligheter oppe i alt.

9 seniorpolitikk 1 Hvordan oppfatter du Seniorsaken i dag? 2 Er det noe vi har forsømt eller kunne gjort bedre? 3 Har du et råd til Seniorsaken? leder, Rune Brenna, Thor Bjørn Lie, Kjetil Madsen og Thor Magnus Lie. og ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt ved Cato Senteret, Tore Henning Larsen. Stiftelsen Sofielund (Cato Sentret i Son) sendte 7. september 2001 et brev til foreningen Senior Norge, der det ble tilbudt samarbeid gjennom vårt samarbeidende selskap Lottcon Medlemsservice AS som tilbød medlemsverving per telefonsalg, gjennom medlemsmassen i Vitalisering av eldre, Stiftelsen Sofienlund/Sofienlunds Venner og gjennom medlemsavisen God Bedring som utgis av Cato Sentret. Brevet var undertegnet av styrets formann Thor Bjørn Lie Spania Reuma-Sol Senter behandling velvære ferieøæå - en opplevelse for alle! Reuma-Sol tilbyr turer for Kols rammede. Vi tilbyr informasjon og veiledning av sykepleier og fysioterapeut. Trening i basseng og sal. Spaser og sykkelturer. Vi tilbyr også fysikalsk behandling for deg som har refusjon hos HELFO. Kostholdsinformasjon med vekt på Middelhavsdietten. Opphold i gode leiligheter i hyggelig og trygt miljø. Sol kan du reise til hele året. Reuma- Sol kan du reise til hele året. Reuma- 02. juni og 03. november har vi to spesielle turer med fokus på kols INFORMASJON OG BESTILLING: E-post: Telefon: Kari Østerud, Senter for Senior politikk (SSP) 1 Jeg oppfatter Seniorsaken som et viktig talerør for eldre og eldres interesser i Norge. Seniorsaken har vært dyktige på å markere seg i samfunnsdebatten. Seniorsaken har også knyttet til seg mange flinke folk som gjør en svært god jobb i å få politikere og myndigheter i tale. 2 Det er vanskelig for meg å uttale meg om; det ser jo ut til at dere lykkes godt både med å tiltrekke nye medlemmer, og å få offentlig oppmerksomhet. Rent personlig synes jeg kanskje at det noen ganger kan bli litt mye elendighetsbeskrivelse, men jeg er jo også klar over at dette ofte må til for å få satt en sak på dagsorden. 3 Jeg tror ikke Seniorsaken trenger råd fra meg, jeg tror at dere vet best selv hva som er lurt for dere å jobbe med. For fremtiden tror jeg imidlertid at det blir viktig for alle som jobber med seniorpolitikk å snakke om holdninger. Jeg er opptatt av erfaring er en ressurs i seg selv, og at eldre arbeidstakere har mye å bidra med i norsk arbeidsliv. Seniorsaken 10 år Side 9

10 Foreningen Seniorsaken ble deretter stiftet 21. mai 2002 med følgende styre: Kalle Lisberg, styreleder, Rolv Wesenlund, Svein Riebe-Andersen, Thor Bjørn Lie og Mette Janson. Tore Henning Larsen ble valgt til generalsekretær. Seniorsaken ble offisielt lansert 3. september I styremøte 4. oktober 2002, ble det vedtatt en intensjonsavtale om å slå Seniorsaken sammen med Senior Norge. Odd Grann påtok seg å lede organisasjonsbyggingen sammen med Mette Janson og Tore Henning Larsen. Thor Bjørn Lie ba seg fritatt fra sitt styreverv fra samme dato av habilitetsgrunner. I styremøte 4. februar 2003 ble fusjonen mellom Senior Norge og Seniorsaken formelt godkjent under navnet Seniorsaken Norge. Det ble besluttet at Mette Janson skulle ansettes som generalsekretær og at Tore Henning Larsen skulle være organisasjonssekretær. Seniorsakens styre i Den negative pressekampanjen fortsatte med 2003 uforminsket styrke. Den rettet seg nå mot bruken av telefonsalg. Påstanden var at hele inntekten av medlemskontingenten endte hos telefonselgerne. Dessverre skapte dette frustrasjon innad i foreningen. Telefonsalg ble stanset mens man førte en diskusjon om hva foreningen Cathrine Gran, Novartis Side 10 Seniorsaken 10 år 1 Jeg oppfatter Seniorsaken som veldig ivrige på å kjempe for de eldres rettigheter, og taler deres sak på en glimrende måte - også i det offentlige rom. Dere har vært synlige i media, både i forhold til enkeltsaker, og hvordan vi som samfunn tar vare på de eldre som en gruppe. Som representant for et legemiddelfirma med fokus på øyesykdommer, har seniorsaken engasjert seg i dette temaet, og drevet med folkeopplysning gjennom folkemøter. Engasjementet til Seniorsaken har vært særdeles høyt, og det er vel også derfor det har vært fullt hus når dere har invitert til møter rundt omkring i Norges land. 2 Det er sikkert alltid noe man kan gjøre bedre eller annerledes, men fra mitt perspektiv så har jeg ingen kommentarer til dette punktet. 3 Mitt råd til Seniorsaken er å fortsette å være på hugget. Dere jobber innenfor et tøft område, og med eldrebølgen som er ventet, vil dere sikkert få enda flere utfordringer og enda flere oppgaver. Jeg er derfor ikke tvil om at samfunnet trenger en organisasjon som dette, og så lenge dere klarer å holde på engasjementet og humøret er jeg sikker på at det er mange eldre som vil ha stor glede og nytte av det arbeidet dere gjør også i de neste 10 årene! Arild Kristensen, Forsvarets seniorforbund. 1 Jeg oppfatter seniorsaken som en organisasjon som svært ofte blir kontaktet av media når en uverdig situasjon hvor eldre mennesker er involvert skal kommenteres. De evner å sette saker på media-kartet på en måte som i mange tilfeller gir ønskede resultater. 2 Det er alltid slik, så også i organisasjonslivet, at en i etterpåklokskapens lys ser at ting kunne vært gjort annerledes, men jeg mener tross alt at seniorsaken er oppegående, aktiv og en seriøs aktør i saker som ligger innenfor organisasjonens formål. 3 Som samarbeidspartner i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er det nærliggende for meg å oppfordre Seniorsaken til å fokusere på organisasjonsutvikling og en større lokal synlighet gjennom geografiske organisasjonsledd. Jeg gratulerer med 10 års markeringen og ønsker lykke til med de neste 10.

11 videre skulle foreta seg. Konsekvensen var fatal. Strategidebatten gikk ut over foreningens utadrettede virksomhet. Frafallet av medlemmer ble deretter betydelig. Årsmøtet i Seniorsaken Norge den 20. september 2003 valgte et styre bestående av Kari Bruun Wyller, styreleder, Stein Husebø, Lilly Marie Kongevold, Bernt Krabberød, Mette Janson og Lars Uvholt. Kort etter årsmøtet besluttet Mette Janson å trekke seg som generalsekretær. Kari Bruun Wyller aksepterte å fungere som arbeidende styreleder inntil en ny generalsekretær kunne ansettes. ble et konsolideringsår. Hovedmålet var å få 2004 orden på organisasjonen og ansette en ny generalsekretær. I mai 2004 besluttet Kari Bruun Wyller at arbeidsbyrden ble for stor og trakk seg som daglig leder av sekretariatet. For å avhjelpe denne krisen, ble det besluttet å utnevne en frivillig ledertroika bestående av Odd Grann, Mette Janson og John Sverre Svendsen. Generalforsamlingen 23. mai 2006 foretok følgende endringer i styresammensetningen: Harry Martin Svabø, styreleder, Liv Clemens, Gerd Rønnestad, Ingeborg Sæter og Terje Ødegaard, styremedlemmer. Steinar Mediaas gikk av som generalsekretær 1. september 2006 for å overta som økonomiredaktør i NRK. Foreningen ble etter dette ledet av en troika bestående av Tore Henning Larsen, organisasjonssekretær, Dag Bredal, redaktør og informasjonsansvarlig og advokat Audhild Freberg Iversen. Anna Svabø ble ansatt som ansvarlig for kontakten med lokalforeningene. I begynnelsen av august 2004, besluttet Odd Grann å trekke seg fra ledertroikaen. Mette Janson og John Sverre Svendsen fortsatte å lede sekretariatet som før. I slutten av august, ble imidlertid Mette Janson alvorlig syk og døde i løpet av høsten. John Sverre Svendsen fortsatte, nå som kontorsjef. Generalforsamlingen 20. oktober 2004 valgte et nytt styre bestående av Jan G. Haanæs, styreleder, Lilly Marie Kongevold, Brita Kaspersen, Bjørn Barth, Liv Clemens og Bård Moen. I april 2005 ble Steinar Mediaas ansatt som ny 2005 generalsekretær. Et stort folkemøte i Klingenberg kino innledet en ny giv. Seniorsaken startet tradisjonen med hvert år å utnevne Årets hederssenior på Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Foreningen utviklet seg til å bli en politisk lobby-organisasjon, men bred kontaktflate mot det politiske miljøet. Ulike PR-tiltak ble igangsatt. Etableringen av lokallag ble gitt høy prioritet. Jan G. Haanæs trakk seg som styreleder på generalforsamlingen 30. mai Som ny styreleder ble valgt Harry Martin Svabø. Styret for øvrig besto av Bjørn Barth, Liv Clemens, Gerd Rønnestad og Ingeborg Sæter. Foreningens navn ble i 2005 endret fra Seniorsaken Norge til Seniorsaken. Harald Vaaland, Norsk Familie økonomi (NOFA) 1 Som et viktig talerør først og fremst for de seniorer som ikke får den omsorg og pleie et samfunn som det norske burde kunne varte opp med. 2 På ovennevnte område skiller Seniorsaken seg klart positivt ut. Andre områder enn helse og omsorg skulle kanskje også vært løftet mer frem. 3 Engasjer yngre seniorer mer. De fra trenger å se at Seniorsaken også er viktig for dem, ikke bare om år, men i dag. Seniorsaken engasjerer seg stadig sterkere i 2006 arbeidet for å motvirke yrkesdiskriminering av seniorer. Fysisk trening blir satt på dagsordenen. En fordelaktig avtale blir inngått med treningskjeden SATS som gir våre medlemmer betydelig rabatt på trening fra fylte 50 år. Seniorsaken tilbyr medlemmene en halv times gratis juridisk rådgivning. Arbeidet med å reetablere en effektiv medlemsverving ble prioritert. Resultatene lot vente på seg. En kampanje for å få medlemmene til å verve venner og kjente ga små resultatet, til tross for utsikten til å vinne attraktive premier. Kultur, mat og litteratur. Høstprogram 2012: St. Petersburg m/peterhof og Pushkin: september 2012 Kr ,- helpensjon (1490,- enk.tillegg) Nord-Tyskland og Danmark: 26. september - 1. oktober 2012 Kr ,- helpensjon, (990,- enk.tillegg) Mer info: eller LittRarTur i samarbeid med Kalsvogna Turbilservice. Seniorsaken 10 år Side 11

12 Seniorsaken etablerte SOS-telefonen en 2007 medlemsservice der vi rådgir og støtter medlemmer og deres pårørende når de sviktes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Seniorsaken inngikk en omfattende avtale med Norsk Familieøkonomi som fikk ansvaret for medlemsservice, sentralbord og produksjon av Seniormagasinet. Meningen var å gi sekretariatet muligheten til å konsentrere seg om strategisk viktige oppgaver. Årsmøtet i 2007 valgte Erik Rekdal til styreleder. Nye styremedlemmer var Nils Bøe, Jan Enger Jensen, Gerd Thorsen, Terje Ødegaard. Erik Rekdal trakk seg etter noen måneder av private årsaker og Harry Martin Svabø ble konstituert som ny styreleder. Året ble innledet med fakkeltog på Kongsberg i 2008 protest mot dårlig eldreomsorg. Mange brikker var falt på plass og foreningen proklamert: Året Seniorsaken fant seg selv. Seniorsaken arrangerer Folkemøter rundt om i landet med informasjon om helserelaterte spørsmål. Seniorsakens populære cruises til Kiel/København blir en tradisjon. Fire nye ressursgrupper erstatter det tidligere Rådet. Gruppene har kompetanse innenfor helse og omsorg, juss og økonomi, arbeid og yrkesdiskriminering og informasjon og samfunnskontakt. Et skår i gleden var at medlemstallet fremdeles sto på stedet hvil, med rundt betalende medlemmer. Landsmøtet valgte enstemmig Harry Martin Svabø til ny styreleder. Styret ble supplert med Petter Andreas Visted og Bård Moen. Helseinformasjon ble stadig viktigere for 2009 Seniorsaken. Seniorsaken utga sin første Seniorsakens landsmøte i Senior håndbok med praktiske råd og informasjon om helse, juss, rettigheter i forhold til offentlige tjenester og økonomi. Det ble arrangert flere Folkemøter. Foreningen økte innsatsen og bygde opp kompetanse på området seniorøkonomi. Antall lokallag utviklet seg positivt og den lokale aktiviteten økte. Seniorsakens landsmøte 26. mai 2009 i Oslo gjenvalgte med akklamasjon Harry Martin Svabø som styreleder. Det nye styret besto av Gerd Thorsen, Jan Egner Jensen, Petter Andreas Visted og Leif Strøm. I sin tale til landsmøtet sa Harry Martin Svabø: Skuta skyter stadig mer fart og blir mer styringsdyktig. Som organisasjon er vi unike her i landet gjennom vår innsats for å hjelpe enkeltmennesker som ikke får den bistand, hjelp om omsorg de har krav på i sitt lokalmiljø. Seniorsakens visjon Side 12 Seniorsaken 10 år Ellen Horn, Riksteatret 1 Jo flere eldre vi blir her i landet, jo viktigere er Seniorsaken, jo viktigere blir det å ha noen som kjemper for at flest mulig får brukt seg selv og sine ressurser lengst mulig. 2 Behovet for synlighet er stort. 3 Få med ungdommen! Bent Høie, Høyre 1 Seniorsaken er en viktig organisasjon som bidrar til å styrke seniorenes muligheter og rettigheter i samfunnet. 2 Seniorsaken har gjort en veldig god innsats, men det er nok mulig å jobbe enda mer mot lokalpolitikere som har ansvar for viktige tjenester også for seniorene. 3 Fortsett å være konstruktive, ved å bidra til å finne løsninger på seniorenes utfordringer.

13 er å sørge for et alle mennesker blir behandlet med verdighet og oppebærer de samme rettigheter gjennom hele livet, som ung, voksen og eldre. Mye av det viktigste arbeidet foregår i lokalforeningene, der nye livskraftige foreninger ikke bare har skapt resultater lokalt, men gitt inspirasjon til hele organisasjonen. Sentralt er oppgaven å betjene lokalforeningene men også å presse Storting og regjering til å endre seniorpolitikken i Norge. Vi arbeider for å fjerne alle diskriminerende faktorer og stigma som definerer eldre mennesker som litt mindre verd. Seniorsaken engasjerte seg i prosjektet Seniorer 2010 i Bevegelse, et program for fysisk trening. Målet er at seniorer skal være selvhjulpne så lenge som mulig. Foreningen var medstifter av den nye paraplyorganisasjonen Seniorenes Fellesorganisasjon, et samarbeid med Landsmøte i Forsvarets Pensjonistforbund og Landslaget for offentlige Pensjonister. Seniorsaken nedla et betydelig arbeid for å avverge forsøkene på å svekke seniorenes økonomi og mot underreguleringen av pensjonene og innføring et dårlig gjennomtenkt system for kildeskatt som særlig rammer de vanskeligst stilte norske pensjonistene som har bosatt seg Aud Kvalbein, Oslo kommune. (Foto: kirken.no) 1 Seniorsaken tar tak i mange viktige spørsmål for eldre mennesker. Jeg setter særlig pris på deres arbeid for å få bort unødvendige aldersgrenser i arbeidslivet. Aldersdiskrimineringen har vært og er fortsatt stygg i vårt samfunn. Men nå ser det ut til å snu. Seniorsaken har på en god måte oppfordret seniorer til å være aktivt med i arbeids- og samfunnsliv og å gjøre seg gjeldende. Det er flott. Anne Marie Ottersen, skuespiller. (Foto: Faksimile fra gd.no) 1 Jeg syns dere gjør en flott jobb. Dere syns i offentligheten. Tore Henning er klar og fin når han uttaler seg og en stor ressurs for Seniorsaken. 2 Jeg kan ikke se noe som er forsømt, men klart alle kan gjøre ting bedre. Det er viktig at de som trenger sykehjemsplass skal få det. Det er også viktig å arbeide for at folk skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig, for undersøkelse etter undersøkelse viser at det er nettopp det folk helst vil. 3 Jeg tror det hadde vært lurt at vi seniorer inkludert Seniorsaken er mye opptatt av generasjonsregnskapet. Klart at eldre skal ha et verdig liv. Samtidig er jeg opptatt av at min generasjon ikke skal sende en stor regning ned til yngre generasjoner. De er våre barn og barnebarn som skal føre livet videre og forme morgendagens samfunn. De må ha en rimelig mulighet til å klare det. 2 Det er alltid noe man kan gjøre bedre, men det vet dere sikkert best selv. Utenifra sett er jeg som sagt imponert over hva dere får til, så fortsett slik. 3 Heving av aldersgrense i arbeidslivet for de over 70 som vil jobbe. Fortsett kampen for kvalitet på sykehjem og aldershjem. Disse stedene må ikke bare bli oppbevaringsplasser, hvor bare primærbehovene blir tilfredstilt. Sjelen trenger også påfyll og næring, uansett alder vi lever ikke av brød alene. For øvrig trenger de gamle ekstra god og smakfull mat, fordi smakssansen er redusert. Glede over måltidene er et legitimt krav. Krev at vi behandler våre eldre med respekt, som voksne mennesker med rik livserfaring. Ikke som hjelpeløse vesener uten egenverdi. Seniorsaken 10 år Side 13

14 i utlandet. Seniorsaken utga en Hvitbok om Seniorpolitikk med anbefalinger til de politiske partiene om seniorpolitiske tiltak. En enquête blant landets ordførere avdekket store forskjeller i sykehjemsdekningen kommunene i mellom. Landsmøtet gjenvalgte det sittende styret Kommunevalget var foranledningen til en voldsom mobilisering både sentralt og i lokallagene med flere ulike aksjoner. Avtalen med Norsk Familieøkonomi ble avsluttet og Seniorsaken tok selv hånd om sentralbord og medlemsservice. Endringen betyr store innsparinger på driften. Engasjerte og dyktige frivillige tar hånd om viktige arbeidsoppgaver i sekretariatet som fortsatt kun beskjeftiger 3-4 ansatte årsverk. Seniorsaken tok hovedansvaret for rekruttering av medlemmer ved å opprette et korps av telefonakkvisitører. Telefonverving har negative sider i forhold til privatlivets fred, men er den eneste kanalen som er kostnadseffektiv for en liten organisasjon som Seniorsaken. Foreningen hadde en svak tilbakegang i antall medlemmer i Ambisjonen for 2012 er å øke antallet medlemmer fra til Side 14 DSeniorsaken 10 år Harry Martin Svabø, tok gjenvalg som styreleder for ett år. Jan Egner Jansen ble gjenvalgt som styremedlem. Av nye styremedlemmer ble valgt Tove Sæveraas Nakken og Sveinung O. Flaaten. I 2012 jobber Seniorsaken med Folkeaksjonen 2013: Målet er underskrifter foran stortingsvalget, for å sette eldreomsorg på dagsorden Seniorsaken har satt i gang Folkeaksjonen 2013 sykehjemsplass når du trenger det. Meningen er å samle inn minst underskrifter foran stortingsvalget i 2013 for å sette eldreomsorg på dagsorden og legge et press på de politiske partiene. Samtidig engasjerer vi oss lokalt og sentralt i medlemsverving. Et nytt medlemsfordelsprogram etableres. Store politiske saker krever Seniorsakens innsats. Seniorsaken engasjerer seg i en kampanje for Helhetlig seniorpolitikk blir et viktig år for Seniorsaken. Den 21. mai feirer vi oss selv i Store Studio på Marienlyst!

15 Reisetilbud til Senior Norges lesere Skjærgård og byliv på Sørlandet Niels Jørgensen/www.visitnorway.com Ferie- og badeparadiset Vänern Quality Hotel Vänersborg ligger sør for badeparadiset Vänern. Rundt innsjøen ligger de flotte badestrendene som perler på en snor, og sørstrandens idylliske badeviker er virkelig imponerende. Opplev også en tur med kanalbåtene på Göta älv og Dalslands kanal. Ankomst: Juni: Juli: Aug.: Dansk sommeridyll på eventyrlige Fyn Egeskov Slot Foto: Odense Turist Bureau Arendal Maritime Hotel ligger mitt i Arendal sentrum, kun få kvartaler unna Tjuvholmen og Pollens idylliske havnemiljø. Her står sommermenyen på ekte sørlandsstemning med sol, trehus, folkeliv, båter og skjærgård - akkurat som det skal være midtsommers i en gammel sørlandsby med stolte maritime tradisjoner. Ankomst: Fredager frem til & & Fyn er ren idyll med sine små hyggelige landsbyer med bindingsverkshus, stokkroser, stråtekte hustak og det bølgende landskapet. Vissenbjerg Storkro ligger midt i det fynske eventyret, ved den gamle hovedveien i landlige omgivelser utenfor Odense. Ankomst: Juni: 25. Juli: Aug.: ,- per person i dobbeltrom Spar opptil 246,- Arendal Maritime Hotel 2 overnattinger 2 frokostbuffeer Gratis trådløst internett Hotell midt i sentrum En av Sørlandets beste frokoster Du kan også bestille 5 overnattinger for 2927,- per person 2149,- per person i dobbeltrom Spar opptil 596,- Quality Hotel Vänersborg 5 overnattinger 5 frokoster 3 to-retters middager/ buffeer med kaffe Ettermiddagskaffe med kake 2269,- per person i dobbeltrom Inkl. halvpensjon Vissenbjerg Storkro 5 overnattinger 5 frokoster 5 to-retters middager/ buffeer Få flere tilbud på eller Ved bestilling, opplyses annonsekoden Senior Avbestill helt uten grunn med vår angreforsikring, fra kr. 79,-. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser og barnerabatter på

16 Når færre unge produserer verdier for så mange flere eldre., er det behov for en generasjonskontrakt. Det er imidlertid to parter i en kontrakt. Begge parter må bidra og gi noe. De eldre kan ikke ta ut flere år bare i pensjon. Flere må stå lenger i arbeidslivet. Samfunnet må tilrettelegges for seniorenes innsats. Hvis ikke vil aldringen av samfunnet bli en trussel mot de unges muligheter. Som samfunn må vi treffe valg som er ønskelige samfunnsmessig. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etterlyser en ny samfunnskontrakt mellom generasjonene, men vil ennå ikke oppgi 70-års grensen i Arbeidsmiljøloven. I hvertfall ikke før LO gir grønt lys Europaunionens år for aktiv aldring og generasjonssolidaritet Europaunionen har gjort 2012 til et år der det skal settes fokus på aktiv aldring og generasjonssolidaritet. Målet for det Europeiske året for aktiv aldring er: Styrke yrkesaktiviteten i gruppen år, øke samfunnsdeltagelsen for seniorene og forebygge helseulemper. Tekst: Dag Bredal I Norge er det Senter for Seniorpolitikk som skal koordinere myndighetenes innsats. Direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk (SSP) under streker at selv om Europa har større utfordringer, har også Norge behov for tilpasninger. Om 20 år er hver fjerde innbygger her i landet over 60 år. Blant de norske tiltakene i anledning året er en FAFO- utredning av ulike utviklingstendenser for fremtidens norske seniorpolitikk, samt den ny blogg der FAFOs eksperter skal svare på spørsmål og gi kommentarer. SSP skal også arrangere den Internasjonale generasjonssolidaritetsdagen den 3. mai. Behov for en ny samfunnskontrakt Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er blant dem som mener at det er grunn til bekymring for fremtiden. Velferdsstaten settes under press når det blir flere eldre enn i noe samfunn i menneskehetens historie. Under et møte arrangert av SSP, hevdet hun blant annet: Må skape muligheter Flere eldre betyr at omsorgsklemma mellom arbeid og omsorg flyttes fra barn til foreldregenerasjonen. Vi trenger gode omsorgstjenester for de aller eldste. Vi trenger også en pårørendepolitikk, samt innovasjon i omsorgen. Vi trenger nye rammebetingelser slik at de eldre står lengre i arbeid. En del gjenstår før mulighetene er på høyde med behovet og utfordringene. Mange ønsker å jobbe lenger, men har ikke mulighetene. Vi må skape slike muligheter. Vafler og vervelister i Bygdøy allé Kari Aakre, Lill Waldø-Jensen og Aud Nordby som får varme, ferske vafler i upåklagelig stemning hos Seniorsaken I Bygdøy allé. Side 16 nytt fra seniorsaken Gaver til Seniorsaken Hvis du ønsker å gi en gave til Senior saken kan du benytte konto nr Donasjon fra 1961-russen Seniorsaken har mottatt kroner 3597,80 donert av Stabekk-russen av Vi takker hjerteligst og håper russefeiringen var vellykket. De glede giverne: Brit Holtedahl, Eva Bull, Tove Lønn-Arnesen, Christoffer Aasland, Tove Nakken og Tove Ilsaas. I påvente av at kastanjene skal blomstre i Bygdøy allé rigger Seniorsaken til med vafler og vervelister i den sagnomsuste gaten hvor sekretariatet holder til. Vaflene går unna i rekordfart, og underskriftene strømmer inn. Det er Seniorsakens frivillige som står for såvel stekingen som vervingen. Har du lyst og anledning til å blir med, er det bare å melde seg. Vaflene er steike gode, og folkene som går forbi er bare hyggelige.

17 Medlemsfordel: Hotellavtale med Thon Hotels Seniorsaken har inngått en hotellavtale med first Hotels og Thon Hotels der alle medlemmer av Seniorsaken får 14% rabatt på overnatting. Avtalen gjelder alle First og Thon Hotels med unntak av Budget-hotellene, som allerede har lave priser. Rabatten inkluderer rom med frokost. Seniorsaken er godt fornøyd med avtalen. First og Thon Hotels har en svært god dekning i Norge (og har også hoteller i Bryssel). Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke tilbudet når de er ute og reiser og innkassere sine 14%. Kvalitet rangeres i svenske kommuner I Sverige måler de kvalitet i eldreomsorgen og rangerer kommunene etter et sett av kriterier som både omfatter brukertilfredshet og ressursbruk. Målet er å finne frem til de beste metodene. Norske kommuner motsetter seg slik rangering. De svenske resultatene er interessante fordi det viser seg at kvalitet ikke er identisk med bruken av ressurser. Nøkkelen er å kunne definere kvalitet og bruke ressursene riktig. Olav Thon inviterer og gir rabatt til alle medlemmer av Seniorsaken! (Foto: Faksimile tu.no) Medlemsfordel: Avtale med NSB - Rabatt uansett alder! Alle medlemmene i Seniorsaken får 50 % rabatt på togreiser i Norge. Ved store grupper må det bestilles i god tid (3 måneder) i forveien for å sikre plasser. Avtalen gjelder ikke i månedene juni, juli, august i vinterferie påskeferie eller helger. Avtalen gjelder på enkelte avganger på søndag i motstrømstrafikk. Seniorsakens medlemsbevis er gyldig legitimasjon for kjøp av billetter og til dokumentasjon i togene. Ta imot Seniorsakens Jubileumssekk Den egner seg utmerket som tursekk fra pol til pol, og når man skal i butikken å handle. Den koster 250 kroner, men du kan få den gratis! Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut bladene (SENIOR) som ligger inni sekken. Bladene gir du til familie, naboer, venner og kjente som du har lyst til å glede med vårt flotte medlemsblad. Sekken fås ved henvendelse i Bygdøy allé 5. Denne lekre sekken kan bli din om du gjør deg selv og alle andre seniorer en liten tjeneste! Forbrukerrådet vil vurdere offentlige tjenester Forbrukerrådet vil i fremtiden også vurdere kvaliteten av offentlige tjenester, ikke bare private. Dette er viktig, fordi det offentlige på mange områder er monopolist. Brukeren har dermed ingen mulighet til å gå til noen annen leverandør for å få tjenesten. Et problem for det offentlige er at organisasjonene ofte har ansattefokus, ikke brukerfokus - og det gis lite innsyn i prosessene. Seniorsaken gratulerer Forbrukerrådet med ny erkjennelse! Oslos Sentrale Eldreråd reagerer på høye bankgebyrer Det Sentrale Eldreråd i Oslo ber Seniorsaken om å delta i en aksjon mot høye gebyrer på betaling av fakturaer tilsendt pr. post. Rådet ønsker å sette søkelys på de utgiftene eldre pådrar seg når de ikke behersker datateknologien og dermed har tilgang til nettbank. Problemet er selvsagt størst for eldre med dårlig økonomi. Målet med aksjonen er å få fjernet gebyrene. Seniorsaken vil diskutere henvendelsen. nytt fra seniorsaken Side 17

18 Side 18 nytt fra seniorsaken Seniorsaken trenger frivillige jurister Seniorsaken trenger frivillige jurister med bakgrunn og interesse for juridiske problemstillinger knyttet til økonomi, trygd, sosialrett, arv og skifte. Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte advokat Audhild Freberg Iversen i Seniorsaken på telefon Snarest! Advokat Audhild Freberg Iversen vil ha tak i deg! Seniorsaken trenger flere telefonververe! Seniorsaken trenger telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon Snarest! Landsmøte 22. mai 2012 Seniorsakens landsmøte 2012 avholdes i Oslo 22. mai klokken i festsalen Frydenlund / tidligere Høgskolen i Oslo. Alle medlemmer kan møte, men kun delegater har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet bes sendt Sekretariatet senest 8 uker i forveien. Start treningen nå: Lev bedre og lenger Seniorsakens samarbeidsavtale med SATS gir rimeligere trening. Prisen for et formiddagsmedlemskap er kr 368,50 (33% rabatt). Bindingstid er ett år. Rabatten for utvidet medlemskap (for å trene på ulike sentre) er 15%. Avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Benytt deg av dette tilbudet, det er fantastisk lønnsomt. Du kan trene så mye du vil så sant du kommer til senteret før klokken 16. I helger og på helligdager, er det fritt frem hele dagen. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Det er ikke genene som bestemmer hvor lenge du lever. Livsstil er viktigst! Tidligere har det ofte blitt antatt at den som har foreldre som lever lenge også selv har størst sjanse til å oppnå en høy levealder. Denne påstanden vrakes nå av Sahlgrenska Akademin i Gøteborg. I et forskningsprosjekt som har pågått helt siden 1963, viser det seg at de arvelige faktorene har mindre betydning for livslengden enn livsstilsrelaterte faktorer. Det innebærer altså at det Alle 85-årsdagers mor Fenomenet Claus Dahl feiret sin 85-års dag i Gamle Losjen i Oslo lørdag 11. februar med 400 betalende gjester og et av de festligste cabaret-showene i hovedstaden på flere år. Claus Dahl sang, spilte, fortalte vitser og deklamerte dikt i utsøkt selskap med sine virtuose venner, musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg M. Reiss. Overskuddet gikk til Seniorsaken og det ble hele kroner som uavkortet går inn i SOS-fondet! På vegne av oss alle hjertelig takk, Claus! Nå gleder vi oss til 90-årsdagen! Vern for Eldre først og fremst er du selv som påvirker hvor gammel du blir. Med andre ord lønner det seg å sørge for skikkelig trening og kosthold. Lettere liv og livsstilsendring er et kurskonsept fra SATS, utviklet for deg som ønsker å gå ned i vekt og deg som ønsker endre livsstil. Kompetente kursholdere hjelper deg å kombinere smart kosthold med trening som gir resultater! Få gratis ukeskort på SATS. Du får én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter Du kan også ringe telefon Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Er du utsatt for vold eller vet om noen andre som er det? Ring:

19 Helt trådløs kommunikasjon rett til høreapparatet NYHET! ReSound Alera holder kontakten med verden En unik opplevelse av Surround Sound, sterk og klar trådløs kontakt med TV og telefon, og med en prisvinnende design hjelper Alera deg med å enkelt holde kontakten med verden - helt uten unødvendige halsslynger. 2,4Ghz teknologi gir helt trådløs kommunikasjon NYHET Et annerledes plaster! BindEr BaktEriEnE Sorbact er et bakteriebindende plaster som reduserer risikoen for infeksjon og bedre tilheling av sår. Filmbandasjen er vanntett, med god pusteevne. Sorbact gir en spesielt gunstig beskyttelse i miljøer med økt risiko for infeksjon på reiser, barnehagen og ulike uteaktiviteter. ReSound Unite Fjernkontroll ReSound Unite Mini Mikrofon ReSound Unite TV-streamer ReSound Unite Telefonstreamer På reise Operasjonssår Brannsår Bading/Vannfast! nå i salg på utvalgte apotek. Abigo Medical AS Tlf: artell.no Kontakt din høresentral / ØNH-klinikk for nærmere info om ReSound Alera, og om apparatet passer ditt hørselstap. GN ReSound Norge AS - Postboks 132 Sentrum Oslo - Tlf: Epost: - Handle alt til høreapparatet enkelt på

20 Folkeaksjonen 2013 Stor entusiasme for folkeaksjonen 2013 rett til sykehjemsplass når du trenger det. Støtt opp om aksjonen du også og skaff flere underskrifter! Tekst: Dag Bredal. Foto: Tore Henning Larsen Romerikingene møtte Seniorsaken med glød og entusiasme da Seniorsaken Skedsmo holdt stand på Strømmen Storsenter torsdag 26. januar. Hundrevis av underskrifter ble samlet inn i anledning Folkeaksjonen 2013 rett til sykehjemsplass når du trenger det. Strømmen Man merker at Romerike er en region i utvikling, befolket av folk som vil noe, og ikke lar seg bløffe av gode ønsker og fine ord. Plass for Seniorsakens stand var velvillig stilt til disposisjon av Strømmen Storsenter ved daglig leder Per Christian Trøen, som kunne fortelle at sentret nå bygges ut med kvadratmeter. Linderud Seniorsaken Bjerke gjorde en like flott innsats fredag 10. februar på Linderudsenteret i Oslo. Resultatet ble mellom underskrifter. Neste stopp var Rykkinn i Bærum den 15. februar, Majorstuen 18. februar, Østerås 7. mars, Bergen den 27. mars og Røa i Oslo den 29. mars. Seniorsaken Harstad planlegger fremstøt i Svolvær, Narvik og Tromsø og dette er bare begynnelsen! Folkeaksjonen 2013 ruller videre over hele landet! Svært mange av våre medlemmer har allerede satt i gang med å samle inn underskrifter på listene som følger med hvert nummer av Senior. Foreløpig rekord holder Bjørg Haaland, 4085 Hundvåg, som har sendt oss 7 tettskrevne lister med til sammen 91 navn. Bravo! De beste premieres: Alle som sender inn lister får en jubileumspenn i posten, og de 10 beste innen 21. mai får jubileumsjakken. Larvik I Larvik var entusiasmen like stor med 150 underskrifter under en tilsvarende aksjon fredag 27. januar. Med Liv Else Lundervold i spissen inntok Seniorsakens vervekorps senteret, som ligger strategisk til ved inngangen til Numedalen. Liv Else har i flere år jobbet frivillig for Seniorsaken i Oslo, nå er hun i gang med å bygge opp Seniorsaken, ikke bare i Larvik, men i hele Vestfold. - Neste gang står vi på Hvalfangertorget i Sandefjord, og etter Påske inntar vi Stavern, sier hun og Halvor ( Krølle ) Syvertsen, som sammen med Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes samlet underskrifter og vervet medlemmer. Eidsvoll Selv om Aage Thor Hestnes, Torbjørg Betten og Tore Henning Larsen fra Seniorsaken sentralt var med, var det jentene på Eidsvoll som gjorde jobben. Ikke bare sto de på ståplass (stand), Side 20 nytt fra seniorsaken Stor entusiasme på Strømmen. Anna Marie Vereide (nr 2 fra venstre) i godt selskap med entusiastiske seniorer.

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen

Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des. 2011 Rolv Wesenlund: Seniorsakens Spirituelle leder 75 år! 80 grunner til å være optimist Folkeaksjonen 2013 Alt du trenger vite om julen Usammenhengende, inkonsistent

Detaljer

dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen: 22 12 18 90

dronning! Skatteskruen som rammer deg! Tordis AavATsmark: Engler finnes de? Er seniorene rike? SOS-telefonen: 22 12 18 90 et magasin for seniorsaken Nr. 6 / des. 2012 Tordis AavATsmark: NRK-underholdningens dronning! SOS-telefonen: 22 12 18 90 Engler finnes de? Skatteskruen som rammer deg! Er seniorene rike? Aldersgrensene

Detaljer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer

Mennesker går ikke ut på dato. Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet. Reis til «lille Barcelona» Nye boformer seniorsakens medlemsmagasin Nye boformer Seniorer vil bo sammen Arvelov i takt med tiden Lytt til kvinnehjertet Mennesker går ikke ut på dato Stadig flere vil være kombinister. Både jobbe og være pensjonister.

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd

Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd seniorsakens medlemsmagasin Språk og pasientsikkerhet Omsorg og pleie på norsk Fikk flygel via SMS Fler og fler driver frivillighet på egen hånd For gammel for reiseforsikring? Fikk sparken, men slo tilbake

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 3 2014 Årg. 69 Etter landsmøtet: SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer