INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL"

Transkript

1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer uten forvarsel. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET GENERELL ADVARSEL ANVENDELSE AV GENERELLE REGLER GRUNNLEGGENDE RISIKOER BEGRENSNINGER KONTROLLER Periodisk kontroller Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet Maskinens tilstand REPARASJON OG JUSTERINGER KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE 8 2. BESKRIVELSE IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER ARBEIDSOMRÅDE TEKNISKE SPESIFIKASJONER DIMENSJONER BRUK AV MASKINEN LOSSING LASTING - MANØVRERING Lossing ved bruk av kran Lossing ved bruk av ramper Lasting I bevegelse KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK Kontrollpanel undervogn Kontrollpanel arbeidsplattform Kontroller før bruk FØR OPPSTART AV MASKINEN Grunnplan operasjoner Kjøring fra arbeidskurv NØDOPPERASJONER Håndpumpe Hjelpe tiltak KJØRING UNDER VANSKELIGE FORHOLD UTKOBLING AV GIR TEST AV BATTERILADER / TIMETELLER 21 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 2

3 3.8 INSTRUKSER FOR LADEREN Karakteristikk Lading BATTERIER VEDLIKEHOLD AV BATTERIER Første gang maskinen tas i bruk Utlading Lading Vedlikehold VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDS SKJEMA VEDLIKEHOLDS UTFØRELSE Hydraulisk oljefilter Drivmotorene Hydraulisk oljetank Diesel tank Skifte motorolje PROBLEMER 29 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 3

4 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET 1.1 GENERELL ADVARSEL Formålet med denne manualen er å kunne hjelpe bruker/operatører til å bli kjent med Pinguely Haulotte sin selvgående knekkarmslift slik at denne kan brukes effektivt og sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæringen som trenges på en byggeplass. Arbeidsgiver er pålagt å forsikre seg om at operatøren er kjent med kjøreinstruksene. Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre at landets krav og regler blir etterfulgt og iverksatt. Før første gangs bruk må operatører og servicepersonell ha lest gjennom og forstått instrukser gitt i denne manual. Dette er viktig for å kunne utnytte utstyret sikkert og effektivt. Denne manualen må være tilgjengelig for alle som bruker maskinen. På forespørsel er ekstra kopier tilgjengelig hos leverandøren. Alt personell som anvender maskinen må kjenne til instruksene på skiltene som maskinen er utstyrt med. Disse skiltene må være synlige til enhver tid. Man må forsikre seg om at utstyret ikke er tilgjengelig for uautoriserte personer når det ikke er i bruk. - Ikke bruk en maskin med feil eller skader (sprekker, oljelekkasjer, avkuttede ledninger osv.). - Ikke overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. - Ikke overlast maskinen. - Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er bygd for. - Ikke operer under forhold som setter sikkerheten i fare. - Ved å bruke maskinen under forhold som ikke er nevnt i instruksene, settes folk og utstyr i fare. - Endre ikke maskinen egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. - Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. - Pass på at de forskjellige fareskilt som er festet på maskinen er uskadede og leselige. KUN OPPLÆRTE OPPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE MODELL HA 12 DE SELVGÅENDE KNEKKARMSLIFT. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 4

5 DET SKAL ALLTID VÆRE TILSTEDE MINST 2 PERSONER SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuell nødsituasjoner - ta kontrollen ved eventuelle uhell eller feil - holde utkikk etter mennesker eller andre hindringer - dirigere operatøren om nødvendig. 1.2 ANVENDELSE AV GENERELLE REGLER Operatøren må: - bruke beskyttelsesklær. fottøy, -hodeplagg - være utstyrt med sikkerhetssele og annet utstyr som er nødvendig i arbeidssituasjonen (farlig område osv.) Maskinen må ikke brukes: - på mykt, ustabilt underlag, i smale områder hvor hellingen overstiger 5 (ca. 9%) - når den er utsatt for vindkast større enn 60 km/t - nær kraftlinjer (sjekk tillatt minimums distanse) - uten først å sette fast beskyttelsesstangen på arbeidskurven og -/eller låse sikkerhetsdøren (porten) - med en blokkert arbeidskurv - med utstyr eller annet hengende fra vernerekkverk eller fra bommen - med ting som kan forsterke vindmotstanden, for eksempel papp eller lignende - uten brannslukker i arbeidskurven, det er tilrettelagt plass for brannslukker og denne må eventuelt anskaffes av arbeidsgiver Bruk aldri vernerekkverket til å klatre opp eller ned med, benytt trinnene som er til dette bruk. Bruk aldri maskinen hvor det er eksplosjonsfare Tørk alltid bort olje-/smøringssøl fra maskinens trinn, gulv og rekkverk Koble aldri ut maskinens sikkerhetsbryter Unngå kontakt med faste eller bevegelige hindringer Når maskinen ikke er i bruk, pass på at det ikke kan utføres uautorisert arbeide med den Pass på at daglige sjekker utføres og at maskinen benyttes riktig Aldri: - beveg kjørespakene fra en retning til den motsatte uten først å ha stoppet i 0-posisjon - overskrid makslast eller maks antall personer (250 kg inkl. 2 operatører), lasten må være jevnt fordelt på arbeidsplattformen, hvis mulig, plassert på midten av plattformen - utfør vedlikehold med hevet plattform uten først å ha plassert nødvendige sikkerhetsanordning under maskinen (kran eller lignende) og slått av motoren - klatre på vernerekkverket når plattformen er hevet, dette kan føre til fall AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 5

6 Hold godt fast i rekkverket når plattformen er hevet eller under kjøring. Unngå: - kontakt med faste eller bevegelige hindringer - å kjøre i høy hastighet i smale eller blokkerte områder - å kjøre i revers (dårlig sikt) - å taue maskinen, den er ikke konstruert for dette, den skal transporteres på en lastebil - å klatre på beskyttelsesdekslene Tillat bremselengde, 3 m ved høy hastighet, 1 m ved lav hastighet Ved kjørestopp beveges kontrollspaken gradvis til 0-posisjon men man holder foten på pedalen Bruk aldri arbeidskurven som kran eller heis. Bruk aldri maskinen til tauing eller dytting. Bruk aldri bommen til støt eller dytting eller til å løfte hjulene fra bakken. Aldri koble fra eller endre noen deler, tilbehør eller komponent uten godkjent tillatelse. Ved all reparasjon, bruk kun orginalldeler for å garantere riktig bruk av maskinen. VIKTIG: Dersom maskinen er utstyrt med 220 V stikkkontakt, må skjøteledningen være koblet til hovedkontakt som er beskyttet med en 30mA reststrøm overbelastningsbryter. 1.3 GRUNNLEGGENDE RISIKOER - Plutselige bevegelser av kontrollspakene kan forårsake støt og store bevegelser - Ved overlasting risikerer man at kan maskinen velter. Vær forsiktig å ikke overlast toppen av maskinen - Ustøtt underlag kan risikere velting. Forsiktig ved vårløysing - Kastevind: risiko for velt - Kollisjon med objekt på grunnplan eller høyere: risiko for voldsom velt - Arbeid på plattform, fortau e. l.: risiko for velt - Arbeid i eksplosjonsfarlige områder: risiko for eksplosjon - Personer som oppholder seg i nærheten av arbeidsområdet (ved kjøring eller under arbeide): risiko for skader - Operatøren må alltid vurdere ovennevnte risikoer før han tar maskinen i bruk - Overopphetede deler i motoren: risiko for brannskader 1.4 BEGRENSNINGER: Bruk aldri maskinen: - med en last som overstiger 250 kg - med flere enn 2 personer i arbeidskurven - på underlag som ikke tåler trykk og last pr. hjul - i bakker eller hellinger som overskrider 5 (ca. 9%) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 6

7 - med sidekrefter i arbeidskurv større enn 40 DaN - i sterk vind mer enn 60 km/t - i kalde lagre - i eksplosive atmosfærer - i dårlig ventilerte områder, eksos er giftig - i stormfullt vær (risiko for lynnedslag) - nattestid, uten at maskinen er utstyrt med arbeidslys (valgfritt) Kjør ikke på offentlig vei (signallys er tilgjengelig valgfritt). 1.5 KONTROLLER Benytt alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal kontrolleres hver 12. måned (årskontroll) for å forsikre at det ikke har oppstått feil som kan forårsake uhell. Disse kontrollene skal utføres av godkjente personer / virksomheter. Leverandør av denne maskinen kan utføre slike årskontroller. Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helse- og sikkerhetfolk (hvis dette finnes). NB: Skjemaet kan skaffes fra profesjonelle eller private orginasisasjoner som driver med forebyggende arbeid. Ledende personell må ha erfaring i forebyggende arbeid. Ingen må utføre kontroll av maskinen mens den er i gang Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet: Arbeidsgiver må forsikre seg om at maskinen er egnet for arbeidet og at den brukes i henhold til brukermanualen Maskinens tilstand Slitasje som kan resultere i farlige situasjoner må finnes. Slik slitasje kan være på sikkerhetsutstyr, lastebegrensninger, vippeutstyrets sikkerhet, sylinderlekkasjer, deformeringer, sveisinger, løse bolter eller slanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, overdrevne mekaniske krefter. NB: Dersom maskinen er utleid må ansvarlig personell (utleier) kontrollere maskinens slitasje etc. Han må, sammen med leietaker sjekke at vanlige periodiske kontroller er utført før maskinen tas i bruk. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 7

8 1.6 REPARASJONER OG JUSTERINGER Hovedreparasjoner og arbeid med justeringer av sikkerhetssystemer (mekanisk, hydraulisk, elektrisk) må utføres av leverandørens personell. Det skal da kun benyttes originaldeler. Justeringer som utføres av andre enn leverandørens personell er uautorisert. Fabrikanten er ikke ansvarlig hvis det benyttes piratdeler eller om reparasjoner utføres av uautorisert personell (ikke leverandørens personell). 1.7 KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE Kontrollen skal utføres etter: - større demonteringers- og monteringsarbeider - reparasjoner som inkluderer viktige komponenter på maskinen - uhell som skyldes feil bruk av viktige komponenter Følgende prosedyrerer skal utføres: inspeksjon for å forsikre at maskinen passer til jobben, undersøke slitasje, maskinens tilstand, statiske og dynamiske tester (se koeffisient seksjon 1.5.2). 2. BESKRIVELSE Den selvgående knekkarm/teleskopliften er utviklet for bruk i høyden innenfor de grenser soom er angitt i tekniske spesifikasjoner (se under punkt 2.3 og 2.4) og under de forhold der sikkerheten blir ivaretatt. Hovedkontroll panelet er plassert i arbeidskurven. Hjelpe eller nødkontroll panelet er plassert nede på undervognen IDENTIFIKASJON Identifikasjons skiltet som er festet på undervognen, er inngravert med maskinens serie nr., årsmodell type maskin osv. Ved henvendelse til leverandøren i forbindelse garantisaker, deleforespørsler osv. Vennligst oppgi serie. nr. og maskintype. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 8

9 2.2. HOVEDKOMPONENTER 1. Styrehjul 14. Kontrollpanel, bakkeplan (chassis) 2. Hydraulisk motorpumpe (bi-energi) 15. Hellenings sensor 3. Sveiset chassis 16. Jibbens heve/senke sylinder 4. Kjørehjul (bi-energi) 17 Bommens teleskopsylinder 5. Batterilader (bi-energi) 18. Teleskopisk bom 6. Hydraulisk kjøremotor pluss 19. Arm reduksjonsgir 20. Plattform nivellerings slavesylinder 7. Kjørehjul 21. Plattform 8. Feste og løftepunkt 22. Plattformens kontrollpanel 9. Motor pluss hydraulisk pumpe 23. Plattformstøtte m/lastebegrensninger 10. Omdreiningsmotor 24. Nødpumpe 11. Plattform nivellerens hovedsylinder 25. Hydraulisk oljetank 12. Bomens heve/senke sylinder 26. Drivstoff tank 13. Svingkrans (dreieskive) 27. Dobbelstang for styresylinder AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 9

10 2.3 ARBEIDSOMRÅDE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 10

11 2.4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER EGENSKAPER HA 12D HA 12 DX HA 12 DE Plattformkapasitet 250 kg inkl. 2 pers. Maks sidekraft 40 kg Arbeidshøyde 12,2 m Plattform høyde 10,2 m Lengde 4,59 m Bredde 1,80 m Høyde 2,11 m Aksel avstand 1,80 m Klaring mot bakken 250 mm Maks radius 6,5 m Bom vinkel radius - 15,5 0 til Teleskop bane 2000 mm Rotasjon Maks helling ved kjøring 28,4% 53,4 % 25% Dekk størrelse 10 x 16,5 Maks helling ved bruk 5 0 (ca. 9%) Utvendig sving radius 3,50 m Hydraulikk olje tank, kapasitet 100 liter Drivstoff tank, kapasitet 65 liter Totalvekt 5000 kg 5200 kg 5500 kg Antall drivende hjul Antall styre hjul Differential lås Ja Hydraulisk brems Ja Fri hjul utkobling Ja Tiltrekningsmoment for hjul mutter 22 mdan Vibrasjons nivå ved beina < 0.5 m/s 2 Vibrasjons nivå ved hendene < 2.5 m/s 2 Maks kjørehastighet 5,06 km/t Bevegelsestid - kjøre teleskop ut/inn ca. 26 / 12 sek. - kjøre arm opp/ned ca. 21 / 13 sek. - kjøre bom opp/ned ca. 19 / 12 sek. - rotasjons tid ca. 95 sek. Start batteri 2 stk. 1 x 12 V 95 Ah Bi-energ Nei Nei Ja Kjørebatteri 416 Ah 24V Batteri lade tester Ja Lader 24 V 50 A Bevegelsestid - kjøre teleskop ut/inn ca. 25 / 13 sek. - kjøre arm opp/ned ca. 26 / 11 sek. - kjøre bom opp/ned ca. 25 / 11 sek. Forbruk pr. bevegelse Kjøring 80 A Stryring 165 A Teleskopering 115 A Arm løft/senking 100 A Bom løft/senking 80 A Total vekt 5100 kg AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 11

12 2.5 DIMENSJONER AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 12

13 3. BRUK AV MASKINEN 3.1 LOSSING LASTING MANØVRERING Viktig: Før ethvert oppdrag se til at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse påpekes skriftlig til transportselskapet. Lasting og lossing av maskinen må gjøres på et stabilt underslag som er flatt og som tåler maskinens tyngden (se 2.4 vedr. tyngdeverdier) Lossing ved bruk av kran Anvend en løftearm med 4 stropper Forsiktighetsregler: Pass på at: - løfteutstyret er i god stand og er sterkt nok for jobben - at stropper og kroker kan tåle vekten og at de ikke har synlig slitasje - at stropperingene er rene og i god stand - at personellet som utfører jobben er autoriserte. Lossing - fest de fire stroppene til de fire løftepunktene (se nedenstående tegning) - løft utstyret sakte, se til at lasten er jevnt fordelt, og senk den sakte ned. STÅ ALDRI UNDER ELLER FOR NÆRE MASKINEN, MENS LASTING OG LOSSING UTFØRES. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 13

14 3.1.2 Lossing ved bruk av ramper Forholdsregler: - se til at rampen er sterk nok til å tåle vekten av maskinen og at det er tilstrekkelig grep til å forhindre at maskinen glir ved lossing samt at rampen er forsvarlig forankret. VIKTIG: NB: Maskinen må startes opp for å kunne losse via ramper (se punkt 4.3) Siden rampehellingen nesten alltid har større helling enn maks arbeidsgrad (5 ) må bommen og armen senkes slik at kjøring er mulig. Ved å gjøre dette vil lydsignalet utløses, men det er mulig å kjøre maskinen. Dersom hellingen er større enn maks tillatt (se kap.2.3), må man bruk en vinsj som assistanse Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående diagram. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 14

15 3.1.4 I bevegelse Respekter alle trafikkregler eller instruksjoner som er bestemt på stedet der maskinen skal bevege seg På ujevnt underlag gjennomgås strekningen på forhånd, se også instrukser under punkt 4.5 kjøring under vanskelige forhold Pass på at maskinen ikke kjøres nært ustabile veikanter, i skråninger o. l. Se til at ingen er i nærheten av maskinen Husk: det er ikke tillatt å kjøre maskinen på offentlig vei 3.2 KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK NB: Før man anvender maskinen skal man sette seg inn i bruken ved å lese manualen og bli kjent med de diverse skiltene som er festet på maskinen Kontrollpanel undervogn (se foto 1-2) 1. Motorens forvarmer, indikator 10. Varsels lampe kontroll 2. Varsellampe (motor oljetrykk) 11. Start knapp, motor 3. Overopphetning, motor 12. Bryter for kjøring av teleskop 4. Batterilading indikator 13. Batteri tester timeteller (bi-energ) 5. Indikator for tett luftfilter 14. Nøkkelbryter velger 6. Kjøring av bom, opp/ned 15. Nødstopp knapp 7. Kjøring av arm, opp7ned 16. Strømtilførsel, 16A en-fas 8. Kjøring av svingfunksjon 17. Tilt sensor 9. Timeteller AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 15

16 3.2.2 Kontrollpanel arbeidsplattform (se foto 3 ) 1. Bryter for valg av bevegelse. 2. Motorens forvarmer, indikator 3. Bryter for valg av hastighet 4. Indikator - strøm er på 5. Start motor knapp 6. Differential lås bryter 7. Kjørespak 8. Nødstopp, knapp 9. Velger bryter for kjøring, (batteri / motor) 10. Alarm knapp 11. Strøm tilførsel, 220V Ved rengjøring med høytrykkspyler må man ikke spyle direkte på elektriske deler eller utstyr Kontroller før bruk Se til at maskinen står på fast, slett underlag som tåler maskinens vekt (se kap. 2.4) NB: Se arbeidsområdediagram for maks tillatt helling (2,3) Pass på at det ikke er hindringer i veien som kan forhindre: - maskinens kjøring - svingradiusområdet - teleskop og utligger: se Arbeidsområde skjema Synlig inspeksjon av hele maskinen: se spesielt etter flassing av maling eller lekkasjer av batterisyre Pass på at det ikke er løse bolter, sammenføyninger eller slanger, ingen oljelekkasjer og at strømledninger er hele og tilknyttet Sjekk teleskoparmer, bom og kurv at de ikke er skadet eller deformert Sjekk at det ikke finnes lekkasjer, slitasjer, bulker, skraper, rustflekker eller ukjente objekt i sylinderstangen Sjekk at det ikke er lekkasje på tannhjul, lagre og hjulmotor Hydraulisk pumpe og komponent: sjekk at det ikke er noen lekkasje og at komponentene er skrudd ordentlig fast Sjekk at hendler ikke er utkoblet Sjekk at hjulmuttere er fastskrudd, sjekk slitasjen på dekkene AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 16

17 Sjekk at batteripolene er rene og fastskrudde (en løs pole eller rust kan forårsake motorstopp) Sjekk batterivæsken: den skal stå 10 mm over platene, hvis nødvendig etterfyll med destillert vann Følg batterifabrikantens instruksjoner (avmerket på batteriene) Kretsbryter på chassisets kontrollpanel må være tilknyttet Sjekk at hovedkontrollpanelets strømleder er i god stand Sjekk at nødstopp fungerer korrekt Sjekk at brannslukkerapparat på arbeidsplattformen fungerer korrekt OBS: Disse maskinene er ikke isolerte og må ikke benyttes i nærheten av kraftledninger. Sjekk at luftfilter i motoren er rent, se håndbok for motorer Sjekk: - motoroljenivå: peilestav (ref.1, foto6). Etterfyll om nødvendig - hydraulisk oljenivå: nivåmåler (ref.1, foto 7) Etterfyll om nødvendig (ref.2) Se til at pumpens matekran (re.1, foto 8) er helt åpen Dieselnivå: - sjekk drivstoffsnivåmåler (ref.1, foto 9) - anvend rent drivstoff av type anbefalt av fabrikant, spesielt når utstyret blir brukt ved lav temperatur - bruk aldri drivstoff som er oppbevart i tønner uten at det er filtrert og aldri bunnolje - fyll tanken om kvelden slik at det ikke danner seg kondens når utetemperaturen faller - å slå av motoren - stå i medvind for å unngå tilsøling - skru fast lokket etter påfylling - tørk bort drivstoff som kan være sølt - unngå røyking SIKKERHET: Ved fylling av tank, husk på: Elektrolytisk væskenivå i batterier: (foto 10) - nivået skal stå 10 mm over batteriplatene. Etterfyll med destillert vann om nødvendig. Ved etterfylling av olje eller andre væsker skal man alltid benytte produkter som er anbefalt i seksjonen kalt Produkter Rensing av dieselforfilter: - pass på at forfilterne (ref.1, foto 11) ikke inneholder vann eller urenheter. rens om nødvendig. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 17

18 Svingkransens låsebolt: - sjekk at svingkransens låsebolt (ref.1, foto 13) er fjernet. 3.3 FØR OPPSTART AV MASKINEN Viktig: Advarsel: Husk: Maskinen må ikke startes opp før alle operasjoner beskrevet i forrige kapittel er komplette. Når motvekt er plassert over kjørehjulene, er kjøre- og styrekontrollene i revers. Hovedkontrollpanelet er i arbeidskurven. Ved normale tilstander er nedre kontrollpanel en reserve og skal kun brukes hvis det er høyst nødvendig Grunnplanoperasjoner Oppstart av motor (foto 1) Strømbryter: Posisjon PÅ (ref.2, foto 6) NB: Stoppknappen i arbeidskurv må også dras ut for at motoren skal starte. - Sett kontrollpanelets velgerspake (7) i posisjon undervogn dreibar stilling (skjematisk fremvist på høyre side). Kontrollpanelet i arbeids-plattformen er nå ikke manøvringsdyktige. - Oljetrykk (4) og batterilader (5) varsellys vil være slått på. Varsellys for tett filter (6) er ikke på. - Trykk inn startknappen (8) og når motoren starter vil varsellysene (4+5) slukkes. - Sett motorens gasskontroll (10) til MAX NB: Dersom motoren ikke starter gjentas prosedyren. - La motoren varmes opp i noen minutter, og imens kontrolleres at service timeteller (2) blinklys (valgfritt) motor og pumpe fungerer korrekt Testing av forskjellige bevegelser (foto 2) Husk: Før noen operasjoner utføres, sjekk at det ikke finnes gjenstander i veien som kan hindre bevegelser. - Test bommens utliggerbevegelser ved gradvis å bevege spaken som aktiviserer kontrollventilen oppover og nedover. - Stopp heving av bommen når den er i horisontal stilling, og senk den igjen. - Test svingning og teleskopiske bevegelser langsomt ved gradvis å betjene tilsvarende spaker. - Når testen er utført settes motoren i fri. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 18

19 - Stopp maskinen ved å trykke ned soppformet knapp (ref.9, foto 1). Når motoren er stoppet, vris nøkkelen rundt for å frigjøre knappen Testing av graderingsindikator - Test signalknappen ved å dra den ut (foto 4) Signalknappen må kobles ut når graderingen overskrider Veksle over til arbeidskurvens kontrollpanel (foto) - Før veksling over til arbeidskurvens kontrollpanel, forleng teleskopet for lettere tilgang til arbeidskurven. - Plasser den nøkkelopererte bryteren (7) i arbeidskurvposisjon (skjematisk fremvist på venstre side av velgerspaken). - Sjekk at motorens gasskontroll (10) er satt til minimum. - Nøkkelen (7) må fjernes og oppbevares av bakkemannskap (autorisert for å utføre nødmanøvrer og operasjoner) Kjøring fra arbeidskurv - Klatre inn i arbeidskurven og pass på at makslasten ikke overskrides. Hvis nødvendig plasser vekten jevnt fordelt over hele plattformen. NB: Dersom lasten nærmer seg makslast vil signalhorn starte. Hvis makslasten overskrides vil kontrollspakene være ute av drift. Det er ingen lasterestriksjoner i relasjon til bredde Testing av kontrollpanelet (fot 3+4) Før man starter testing, pass på at: - grønt lys (4) er PÅ - motorens turtallkontroll (8) er satt til minimum Pass på at nødstoppknapp (7) er ulåst Start motoren ved å trykke inn startknappen (6): service timeteller og blinklys (hvis det finnes) er nå operative. Sjekk at alarmen er virksom ved å trykke inn knappen. Trykk ned pedalen (16) for å oppnå hydraulisk kraft i arbeidskurven. Juster posisjonen av arbeidskurven dersom plattformen ikke står i horisontal stilling, bruk gradvist korresponderende hydraulisk kontrollventilspake. Bruk bryter (5) for å teste hjulkontrollen Test løftearm, utliggerbom og teleskopering, og dreibare bevegelser ved bruk av korresponderende hydrauliske kontrollventilspaker. Test arbeidskurvens rotasjonsbevegelsesr: vri håndtaket (17) til venstre eller høyre, avhengig av ønsket retning. ADVARSEL: EN BRÅ BEVEGELSE FRA ARBEIDSKURV I EN SKRÅNING KAN FÅ OPERATØREN UT AV BALANSE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 19

20 Test kjøre bevegelsen ved å bruke styrespaken (9). Ved dette punkt trenger man ikke å trykke ned pedalen. For å frigjøre bevegelse av styrespaken må man løfte opp ringen under håndtaket. For å lære seg å kontrollere bevegelsene riktig, beveg styrespaken sakte, legg alltid inn en liten pause når man passerer nøytral. Kontroller at når styrespaken er frakoblet skal bevegelsene stoppe opp øyeblikkelig. Ved transport (kjøring) vil den automatiske bremsen forhindre at maskinen beveger seg straks kjøringen har stoppet. ADVARSEL: Høy og medium kjørehastighet er mulig kun hvis teleskop er trukket tilbake og bommen under horisontal stilling. MYKE BEVEGELSER AV STYRESPAKEN = MYKE MASKINBEVEGELSER Ikke beveg bommen eller teleskoparmene ved kjøring i høy hastighet, og endre ikke hastigheten når maskinen er i bevegelse. Sjekk at de 3 hastighetene fungerer korrekt og at det kun ved lav hastighet er mulig å kjøre med arbeidskurven i oppheist stilling. ARBEIDET KAN BEGYNNE. 3.4 NØDOPERASJONER Håndpumpe (foto 2) Dersom hovedstrømforsyningen svikter kan operatøren likevel utføre alle bevegelser. Dette gjøres ved bruk av håndpumpen ved siden av de hydrauliske spakene på svingkransen. Denne pumpen kan brukes til å senke armene og bommen, trekke inn teleskopiske seksjoner og svinge dreieskiven. Sett inn spaken (17) i pumpen (16) Beveg spaken opp og ned, og samtidig, beveg den hydrauliske kontrollventilspaken i ønsket stilling. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 20

21 3.4.2 Hjelpetiltak Hvis maskinen fungerer normalt og operatøren ikke er i stand til å senke arbeidskurven må en hjelpemann (bakkemannskap) gjøre følgende: - dreie nøkkelknappen (ref.7, foto 1) over i dreibar posisjon til høyre, og samtidig: - bruke spakene 12, 13, 14 og 15 for å kontrollere ønsket bevegelse. 3.5 KJØRING UNDER VANSKELIGE FORHOLD For å kjøre maskinen på løst underlag eller i skrånende terreng er det mulig å koble ut differensialeffekten på kjørehjulene, til bare lav eller medium hastighet. Dette gir maksimal trekk-kraft til hvert hjul. ADVARSEL: I BRATTE BAKKER SKAL DET HOLDES LAV HASTIGHET. Anvend bryter (ref.3, foto 3): - vri til høyre differnsialen er låst etter bruk vil den automatisk gjenopprettes. 3.6 UTKOBLING AV GIRENE (foto 15) Det er mulig å koble ut firehjuls reduksjonsgir slik at maskinen kan bli tauet i tilfelle av havari. For å taue maskinen trengs det en sterk og stiv tauewire for å unngå fare for uhell. - skru opp delen til den indre sperre ved å bruke en 30 mm flat skrunøkkel ADVARSEL: NB: I denne stilling vil bremsen ikke virke. Når maskinen taues med girene koblet ut, må farten ikke overstige 5 km/t Det er mulig å koble ut begge ikke-ledende rattgir, ved middels eller høy hastighet (sjekk at hydraulisk ventil XY4 er ordentlig aktivisert). 3.7 TEST AV BATTERILADER / TIMETELLER Batterilading Batterienes ladenivå kan avleses på timetelleren, lokalisert på chassisets kontrollpanel, ved hjelp av et 10-trinns display (2 røde, 3 gule, 5 grønne). - Når batteriet er fulladet lyser den grønne lysdioden helt til høyre. - Når batteriene lades ut tennes lysdiodene en etter en med start lengst til høyre. - Når batteriene lades ut til 70% kapasitet blinker den første røde dioden. Når dette skjer bør batterien lades. - Når batteriene lades ut til 80% kapasitet blinker begge røde lysdioder. Terskelen for avbrudd er da nådd og løftefunksjonene brytes. Batteriene må nå lades. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 21

22 Timeteller Timetelleren aktiviseres når den elektriske pumpen kjøres. Tilbakestilling Skjer når batteriene er fulladet. 3.8 INSTRUKSER FOR LADEREN ADVARSEL: BRUK IKKE MASKINEN MENS BATTERIENE LADES! Karakteristikk Batteriene skal lades med den maskinmonterte laderen. Batteriene må ikke overlades. - Lader 24V 50A - Strøm styrke 220V, en fas 50 Hz - Ladetid ca. 12 timer for 70-80% utladde batterier Lading Ladingen starter automatisk når den kobles til strømnettet. På laderen sitter det to lys indikatorer. - den grønne lys indikerer kontakt med tilførsels strøm. - den gule lys indikerer at ladeprosesen i i gang. - dersom det inntreffer noen feil under ladingen, vil det grønne lyse begynne å blinke. 3.9 BATTERIER VEDLIKEHOLD AV BATTERIER Batteriene er maskinens kraftkilde. Her er noen råd for best å kunne utnytte batterienes kapasitet Første gang maskinen tas i bruk - Kontroller batteriets væskenivå. - Behandle batteriene forsiktig første gang de er i bruk. La ikke ladenivået synke under 70% (første røde lysdiode blinker). - Batteriene utvikler full effekt etter 10 ladinger Utlading - La aldri ladenivået synke under 80% (de røde lysdiodene blinker). - Kontroller at testenheten fungerer korrekt. - Etterlat aldri batteriene utladete. - Husk at batterisyren kan fryse når batteriene ikke er ladd Lading Lading skal foretas: - når batterienes ladenivå er 35-80% av nominell ladekapasitet - når batteriene har stått ubrukt i lengre tid. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 22

23 Lades som følger: - kontroller at spenningen stemmer overens med laderens - fyll på destillert vann til minimum nivå - lading skal foretas på et rent, godt ventilert sted - åpne lukene over batteripakken - benytt laderen som er montert på maskinen, den er tilpasset batteriene. Under lading: - løsne ikke batterilokket - kontroller at battericellenes temperatur ikke overstiger 45 o C. Etter lading: - fyll opp med destillert vann ved behov Vedlikehold - Kontroller batterivæsken før lading. Lading skal normalt foretas en gang ukentlig. Fyll på ved behov: - med destillert vann eller demineralisert vann - fyll på etter lading. Fyll aldri på batterisyre. Ved batterilekkasje, kontakt leverandøren. Etterlat aldri batteriet utladet. Unngå å overfylle batteriet. Rengjør batteriene for å forhindre korrosjon. - vask batteriene overside uten å fjerne batterilokket - tørk med trykkluft eller rene kluter - tilsett fett på batteripolene. Pass på sikkerheten ved batterivedlikehold, bruk vernebriller og hansker. For raskt å kunne kontrollere batterienes tilstand, benytt diagrammet nedenfor, mål tettheten i hver battericelle med et hydrometer. Mål aldri rett etter påfylling. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 23

MODELL HA 12IP /15IP

MODELL HA 12IP /15IP INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE KNEKKARMS BOMLIFT, ELEKTRISK MODELL HA 12IP /15IP AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT BRUKERMANUAL OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR DEXTER 15 Z TELESKOPLIFT Normann Olsen Maskin AS side 1 av 20 DEXTER tilhengermontert teleskoplift er veldig enkel å ta i bruk. Teleskopbommen gjør at man raskt

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE ELEKTRISK KNEKKARMS- BOMLIFT MODELL HA 14 TX-H 16TPX INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 Takk for at

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

MODELL HA 20PX / HA 260PX

MODELL HA 20PX / HA 260PX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE KNEKKARMS BOMLIFT MODELL HA 20PX / HA 260PX 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8

Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8 INSTRUKSJONSBOK OG Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8 VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 6-8 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE BOMLIFT, DIESEL MODELL H21TX- H23TPX-H25TPX 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Generell informasjon Komponenter, basis Lasteplan Cabin Spor setter Sporfres Hovedfres Drivhjul Fjøring Belter Skjær 1.1.0 Generell informasjon Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

700C BRUKERVEILEDNING

700C BRUKERVEILEDNING 700C BRUKERVEILEDNING INNHOLD Service og vedlikehold 3 Lading 4 Introduksjon 5 Før du tar sykkelen i bruk 6 Sikkerhet, bruk og lagring 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Tekniske data 9 Rekkevidde 10 Kontrollpanelet

Detaljer

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN 10-1500 Nummerering viser til detaljerte punkter og bilder lengre bak i hefte Klargjøring 1. Plassering av pumpe 2. Utstyr 3. Sikkerhet Kontroll 4. Kontroll

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

URBAN BRUKERVEILEDNING

URBAN BRUKERVEILEDNING URBAN BRUKERVEILEDNING INNHOLD Service og vedlikehold 3 Lading 4 Introduksjon 5 Før du tar sykkelen i bruk 6 Sikkerhet, bruk og lagring 7 Hvordan ta ut batteriet 8 LCD funksjoner på batteriet 9 Ladeinstruksjoner

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer