INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL"

Transkript

1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer uten forvarsel. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET GENERELL ADVARSEL ANVENDELSE AV GENERELLE REGLER GRUNNLEGGENDE RISIKOER BEGRENSNINGER KONTROLLER Periodisk kontroller Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet Maskinens tilstand REPARASJON OG JUSTERINGER KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE 8 2. BESKRIVELSE IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER ARBEIDSOMRÅDE TEKNISKE SPESIFIKASJONER DIMENSJONER BRUK AV MASKINEN LOSSING LASTING - MANØVRERING Lossing ved bruk av kran Lossing ved bruk av ramper Lasting I bevegelse KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK Kontrollpanel undervogn Kontrollpanel arbeidsplattform Kontroller før bruk FØR OPPSTART AV MASKINEN Grunnplan operasjoner Kjøring fra arbeidskurv NØDOPPERASJONER Håndpumpe Hjelpe tiltak KJØRING UNDER VANSKELIGE FORHOLD UTKOBLING AV GIR TEST AV BATTERILADER / TIMETELLER 21 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 2

3 3.8 INSTRUKSER FOR LADEREN Karakteristikk Lading BATTERIER VEDLIKEHOLD AV BATTERIER Første gang maskinen tas i bruk Utlading Lading Vedlikehold VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDS SKJEMA VEDLIKEHOLDS UTFØRELSE Hydraulisk oljefilter Drivmotorene Hydraulisk oljetank Diesel tank Skifte motorolje PROBLEMER 29 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 3

4 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET 1.1 GENERELL ADVARSEL Formålet med denne manualen er å kunne hjelpe bruker/operatører til å bli kjent med Pinguely Haulotte sin selvgående knekkarmslift slik at denne kan brukes effektivt og sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæringen som trenges på en byggeplass. Arbeidsgiver er pålagt å forsikre seg om at operatøren er kjent med kjøreinstruksene. Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre at landets krav og regler blir etterfulgt og iverksatt. Før første gangs bruk må operatører og servicepersonell ha lest gjennom og forstått instrukser gitt i denne manual. Dette er viktig for å kunne utnytte utstyret sikkert og effektivt. Denne manualen må være tilgjengelig for alle som bruker maskinen. På forespørsel er ekstra kopier tilgjengelig hos leverandøren. Alt personell som anvender maskinen må kjenne til instruksene på skiltene som maskinen er utstyrt med. Disse skiltene må være synlige til enhver tid. Man må forsikre seg om at utstyret ikke er tilgjengelig for uautoriserte personer når det ikke er i bruk. - Ikke bruk en maskin med feil eller skader (sprekker, oljelekkasjer, avkuttede ledninger osv.). - Ikke overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. - Ikke overlast maskinen. - Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er bygd for. - Ikke operer under forhold som setter sikkerheten i fare. - Ved å bruke maskinen under forhold som ikke er nevnt i instruksene, settes folk og utstyr i fare. - Endre ikke maskinen egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. - Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. - Pass på at de forskjellige fareskilt som er festet på maskinen er uskadede og leselige. KUN OPPLÆRTE OPPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE MODELL HA 12 DE SELVGÅENDE KNEKKARMSLIFT. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 4

5 DET SKAL ALLTID VÆRE TILSTEDE MINST 2 PERSONER SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuell nødsituasjoner - ta kontrollen ved eventuelle uhell eller feil - holde utkikk etter mennesker eller andre hindringer - dirigere operatøren om nødvendig. 1.2 ANVENDELSE AV GENERELLE REGLER Operatøren må: - bruke beskyttelsesklær. fottøy, -hodeplagg - være utstyrt med sikkerhetssele og annet utstyr som er nødvendig i arbeidssituasjonen (farlig område osv.) Maskinen må ikke brukes: - på mykt, ustabilt underlag, i smale områder hvor hellingen overstiger 5 (ca. 9%) - når den er utsatt for vindkast større enn 60 km/t - nær kraftlinjer (sjekk tillatt minimums distanse) - uten først å sette fast beskyttelsesstangen på arbeidskurven og -/eller låse sikkerhetsdøren (porten) - med en blokkert arbeidskurv - med utstyr eller annet hengende fra vernerekkverk eller fra bommen - med ting som kan forsterke vindmotstanden, for eksempel papp eller lignende - uten brannslukker i arbeidskurven, det er tilrettelagt plass for brannslukker og denne må eventuelt anskaffes av arbeidsgiver Bruk aldri vernerekkverket til å klatre opp eller ned med, benytt trinnene som er til dette bruk. Bruk aldri maskinen hvor det er eksplosjonsfare Tørk alltid bort olje-/smøringssøl fra maskinens trinn, gulv og rekkverk Koble aldri ut maskinens sikkerhetsbryter Unngå kontakt med faste eller bevegelige hindringer Når maskinen ikke er i bruk, pass på at det ikke kan utføres uautorisert arbeide med den Pass på at daglige sjekker utføres og at maskinen benyttes riktig Aldri: - beveg kjørespakene fra en retning til den motsatte uten først å ha stoppet i 0-posisjon - overskrid makslast eller maks antall personer (250 kg inkl. 2 operatører), lasten må være jevnt fordelt på arbeidsplattformen, hvis mulig, plassert på midten av plattformen - utfør vedlikehold med hevet plattform uten først å ha plassert nødvendige sikkerhetsanordning under maskinen (kran eller lignende) og slått av motoren - klatre på vernerekkverket når plattformen er hevet, dette kan føre til fall AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 5

6 Hold godt fast i rekkverket når plattformen er hevet eller under kjøring. Unngå: - kontakt med faste eller bevegelige hindringer - å kjøre i høy hastighet i smale eller blokkerte områder - å kjøre i revers (dårlig sikt) - å taue maskinen, den er ikke konstruert for dette, den skal transporteres på en lastebil - å klatre på beskyttelsesdekslene Tillat bremselengde, 3 m ved høy hastighet, 1 m ved lav hastighet Ved kjørestopp beveges kontrollspaken gradvis til 0-posisjon men man holder foten på pedalen Bruk aldri arbeidskurven som kran eller heis. Bruk aldri maskinen til tauing eller dytting. Bruk aldri bommen til støt eller dytting eller til å løfte hjulene fra bakken. Aldri koble fra eller endre noen deler, tilbehør eller komponent uten godkjent tillatelse. Ved all reparasjon, bruk kun orginalldeler for å garantere riktig bruk av maskinen. VIKTIG: Dersom maskinen er utstyrt med 220 V stikkkontakt, må skjøteledningen være koblet til hovedkontakt som er beskyttet med en 30mA reststrøm overbelastningsbryter. 1.3 GRUNNLEGGENDE RISIKOER - Plutselige bevegelser av kontrollspakene kan forårsake støt og store bevegelser - Ved overlasting risikerer man at kan maskinen velter. Vær forsiktig å ikke overlast toppen av maskinen - Ustøtt underlag kan risikere velting. Forsiktig ved vårløysing - Kastevind: risiko for velt - Kollisjon med objekt på grunnplan eller høyere: risiko for voldsom velt - Arbeid på plattform, fortau e. l.: risiko for velt - Arbeid i eksplosjonsfarlige områder: risiko for eksplosjon - Personer som oppholder seg i nærheten av arbeidsområdet (ved kjøring eller under arbeide): risiko for skader - Operatøren må alltid vurdere ovennevnte risikoer før han tar maskinen i bruk - Overopphetede deler i motoren: risiko for brannskader 1.4 BEGRENSNINGER: Bruk aldri maskinen: - med en last som overstiger 250 kg - med flere enn 2 personer i arbeidskurven - på underlag som ikke tåler trykk og last pr. hjul - i bakker eller hellinger som overskrider 5 (ca. 9%) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 6

7 - med sidekrefter i arbeidskurv større enn 40 DaN - i sterk vind mer enn 60 km/t - i kalde lagre - i eksplosive atmosfærer - i dårlig ventilerte områder, eksos er giftig - i stormfullt vær (risiko for lynnedslag) - nattestid, uten at maskinen er utstyrt med arbeidslys (valgfritt) Kjør ikke på offentlig vei (signallys er tilgjengelig valgfritt). 1.5 KONTROLLER Benytt alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal kontrolleres hver 12. måned (årskontroll) for å forsikre at det ikke har oppstått feil som kan forårsake uhell. Disse kontrollene skal utføres av godkjente personer / virksomheter. Leverandør av denne maskinen kan utføre slike årskontroller. Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helse- og sikkerhetfolk (hvis dette finnes). NB: Skjemaet kan skaffes fra profesjonelle eller private orginasisasjoner som driver med forebyggende arbeid. Ledende personell må ha erfaring i forebyggende arbeid. Ingen må utføre kontroll av maskinen mens den er i gang Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet: Arbeidsgiver må forsikre seg om at maskinen er egnet for arbeidet og at den brukes i henhold til brukermanualen Maskinens tilstand Slitasje som kan resultere i farlige situasjoner må finnes. Slik slitasje kan være på sikkerhetsutstyr, lastebegrensninger, vippeutstyrets sikkerhet, sylinderlekkasjer, deformeringer, sveisinger, løse bolter eller slanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, overdrevne mekaniske krefter. NB: Dersom maskinen er utleid må ansvarlig personell (utleier) kontrollere maskinens slitasje etc. Han må, sammen med leietaker sjekke at vanlige periodiske kontroller er utført før maskinen tas i bruk. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 7

8 1.6 REPARASJONER OG JUSTERINGER Hovedreparasjoner og arbeid med justeringer av sikkerhetssystemer (mekanisk, hydraulisk, elektrisk) må utføres av leverandørens personell. Det skal da kun benyttes originaldeler. Justeringer som utføres av andre enn leverandørens personell er uautorisert. Fabrikanten er ikke ansvarlig hvis det benyttes piratdeler eller om reparasjoner utføres av uautorisert personell (ikke leverandørens personell). 1.7 KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE Kontrollen skal utføres etter: - større demonteringers- og monteringsarbeider - reparasjoner som inkluderer viktige komponenter på maskinen - uhell som skyldes feil bruk av viktige komponenter Følgende prosedyrerer skal utføres: inspeksjon for å forsikre at maskinen passer til jobben, undersøke slitasje, maskinens tilstand, statiske og dynamiske tester (se koeffisient seksjon 1.5.2). 2. BESKRIVELSE Den selvgående knekkarm/teleskopliften er utviklet for bruk i høyden innenfor de grenser soom er angitt i tekniske spesifikasjoner (se under punkt 2.3 og 2.4) og under de forhold der sikkerheten blir ivaretatt. Hovedkontroll panelet er plassert i arbeidskurven. Hjelpe eller nødkontroll panelet er plassert nede på undervognen IDENTIFIKASJON Identifikasjons skiltet som er festet på undervognen, er inngravert med maskinens serie nr., årsmodell type maskin osv. Ved henvendelse til leverandøren i forbindelse garantisaker, deleforespørsler osv. Vennligst oppgi serie. nr. og maskintype. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 8

9 2.2. HOVEDKOMPONENTER 1. Styrehjul 14. Kontrollpanel, bakkeplan (chassis) 2. Hydraulisk motorpumpe (bi-energi) 15. Hellenings sensor 3. Sveiset chassis 16. Jibbens heve/senke sylinder 4. Kjørehjul (bi-energi) 17 Bommens teleskopsylinder 5. Batterilader (bi-energi) 18. Teleskopisk bom 6. Hydraulisk kjøremotor pluss 19. Arm reduksjonsgir 20. Plattform nivellerings slavesylinder 7. Kjørehjul 21. Plattform 8. Feste og løftepunkt 22. Plattformens kontrollpanel 9. Motor pluss hydraulisk pumpe 23. Plattformstøtte m/lastebegrensninger 10. Omdreiningsmotor 24. Nødpumpe 11. Plattform nivellerens hovedsylinder 25. Hydraulisk oljetank 12. Bomens heve/senke sylinder 26. Drivstoff tank 13. Svingkrans (dreieskive) 27. Dobbelstang for styresylinder AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 9

10 2.3 ARBEIDSOMRÅDE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 10

11 2.4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER EGENSKAPER HA 12D HA 12 DX HA 12 DE Plattformkapasitet 250 kg inkl. 2 pers. Maks sidekraft 40 kg Arbeidshøyde 12,2 m Plattform høyde 10,2 m Lengde 4,59 m Bredde 1,80 m Høyde 2,11 m Aksel avstand 1,80 m Klaring mot bakken 250 mm Maks radius 6,5 m Bom vinkel radius - 15,5 0 til Teleskop bane 2000 mm Rotasjon Maks helling ved kjøring 28,4% 53,4 % 25% Dekk størrelse 10 x 16,5 Maks helling ved bruk 5 0 (ca. 9%) Utvendig sving radius 3,50 m Hydraulikk olje tank, kapasitet 100 liter Drivstoff tank, kapasitet 65 liter Totalvekt 5000 kg 5200 kg 5500 kg Antall drivende hjul Antall styre hjul Differential lås Ja Hydraulisk brems Ja Fri hjul utkobling Ja Tiltrekningsmoment for hjul mutter 22 mdan Vibrasjons nivå ved beina < 0.5 m/s 2 Vibrasjons nivå ved hendene < 2.5 m/s 2 Maks kjørehastighet 5,06 km/t Bevegelsestid - kjøre teleskop ut/inn ca. 26 / 12 sek. - kjøre arm opp/ned ca. 21 / 13 sek. - kjøre bom opp/ned ca. 19 / 12 sek. - rotasjons tid ca. 95 sek. Start batteri 2 stk. 1 x 12 V 95 Ah Bi-energ Nei Nei Ja Kjørebatteri 416 Ah 24V Batteri lade tester Ja Lader 24 V 50 A Bevegelsestid - kjøre teleskop ut/inn ca. 25 / 13 sek. - kjøre arm opp/ned ca. 26 / 11 sek. - kjøre bom opp/ned ca. 25 / 11 sek. Forbruk pr. bevegelse Kjøring 80 A Stryring 165 A Teleskopering 115 A Arm løft/senking 100 A Bom løft/senking 80 A Total vekt 5100 kg AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 11

12 2.5 DIMENSJONER AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 12

13 3. BRUK AV MASKINEN 3.1 LOSSING LASTING MANØVRERING Viktig: Før ethvert oppdrag se til at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse påpekes skriftlig til transportselskapet. Lasting og lossing av maskinen må gjøres på et stabilt underslag som er flatt og som tåler maskinens tyngden (se 2.4 vedr. tyngdeverdier) Lossing ved bruk av kran Anvend en løftearm med 4 stropper Forsiktighetsregler: Pass på at: - løfteutstyret er i god stand og er sterkt nok for jobben - at stropper og kroker kan tåle vekten og at de ikke har synlig slitasje - at stropperingene er rene og i god stand - at personellet som utfører jobben er autoriserte. Lossing - fest de fire stroppene til de fire løftepunktene (se nedenstående tegning) - løft utstyret sakte, se til at lasten er jevnt fordelt, og senk den sakte ned. STÅ ALDRI UNDER ELLER FOR NÆRE MASKINEN, MENS LASTING OG LOSSING UTFØRES. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 13

14 3.1.2 Lossing ved bruk av ramper Forholdsregler: - se til at rampen er sterk nok til å tåle vekten av maskinen og at det er tilstrekkelig grep til å forhindre at maskinen glir ved lossing samt at rampen er forsvarlig forankret. VIKTIG: NB: Maskinen må startes opp for å kunne losse via ramper (se punkt 4.3) Siden rampehellingen nesten alltid har større helling enn maks arbeidsgrad (5 ) må bommen og armen senkes slik at kjøring er mulig. Ved å gjøre dette vil lydsignalet utløses, men det er mulig å kjøre maskinen. Dersom hellingen er større enn maks tillatt (se kap.2.3), må man bruk en vinsj som assistanse Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående diagram. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 14

15 3.1.4 I bevegelse Respekter alle trafikkregler eller instruksjoner som er bestemt på stedet der maskinen skal bevege seg På ujevnt underlag gjennomgås strekningen på forhånd, se også instrukser under punkt 4.5 kjøring under vanskelige forhold Pass på at maskinen ikke kjøres nært ustabile veikanter, i skråninger o. l. Se til at ingen er i nærheten av maskinen Husk: det er ikke tillatt å kjøre maskinen på offentlig vei 3.2 KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK NB: Før man anvender maskinen skal man sette seg inn i bruken ved å lese manualen og bli kjent med de diverse skiltene som er festet på maskinen Kontrollpanel undervogn (se foto 1-2) 1. Motorens forvarmer, indikator 10. Varsels lampe kontroll 2. Varsellampe (motor oljetrykk) 11. Start knapp, motor 3. Overopphetning, motor 12. Bryter for kjøring av teleskop 4. Batterilading indikator 13. Batteri tester timeteller (bi-energ) 5. Indikator for tett luftfilter 14. Nøkkelbryter velger 6. Kjøring av bom, opp/ned 15. Nødstopp knapp 7. Kjøring av arm, opp7ned 16. Strømtilførsel, 16A en-fas 8. Kjøring av svingfunksjon 17. Tilt sensor 9. Timeteller AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 15

16 3.2.2 Kontrollpanel arbeidsplattform (se foto 3 ) 1. Bryter for valg av bevegelse. 2. Motorens forvarmer, indikator 3. Bryter for valg av hastighet 4. Indikator - strøm er på 5. Start motor knapp 6. Differential lås bryter 7. Kjørespak 8. Nødstopp, knapp 9. Velger bryter for kjøring, (batteri / motor) 10. Alarm knapp 11. Strøm tilførsel, 220V Ved rengjøring med høytrykkspyler må man ikke spyle direkte på elektriske deler eller utstyr Kontroller før bruk Se til at maskinen står på fast, slett underlag som tåler maskinens vekt (se kap. 2.4) NB: Se arbeidsområdediagram for maks tillatt helling (2,3) Pass på at det ikke er hindringer i veien som kan forhindre: - maskinens kjøring - svingradiusområdet - teleskop og utligger: se Arbeidsområde skjema Synlig inspeksjon av hele maskinen: se spesielt etter flassing av maling eller lekkasjer av batterisyre Pass på at det ikke er løse bolter, sammenføyninger eller slanger, ingen oljelekkasjer og at strømledninger er hele og tilknyttet Sjekk teleskoparmer, bom og kurv at de ikke er skadet eller deformert Sjekk at det ikke finnes lekkasjer, slitasjer, bulker, skraper, rustflekker eller ukjente objekt i sylinderstangen Sjekk at det ikke er lekkasje på tannhjul, lagre og hjulmotor Hydraulisk pumpe og komponent: sjekk at det ikke er noen lekkasje og at komponentene er skrudd ordentlig fast Sjekk at hendler ikke er utkoblet Sjekk at hjulmuttere er fastskrudd, sjekk slitasjen på dekkene AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 16

17 Sjekk at batteripolene er rene og fastskrudde (en løs pole eller rust kan forårsake motorstopp) Sjekk batterivæsken: den skal stå 10 mm over platene, hvis nødvendig etterfyll med destillert vann Følg batterifabrikantens instruksjoner (avmerket på batteriene) Kretsbryter på chassisets kontrollpanel må være tilknyttet Sjekk at hovedkontrollpanelets strømleder er i god stand Sjekk at nødstopp fungerer korrekt Sjekk at brannslukkerapparat på arbeidsplattformen fungerer korrekt OBS: Disse maskinene er ikke isolerte og må ikke benyttes i nærheten av kraftledninger. Sjekk at luftfilter i motoren er rent, se håndbok for motorer Sjekk: - motoroljenivå: peilestav (ref.1, foto6). Etterfyll om nødvendig - hydraulisk oljenivå: nivåmåler (ref.1, foto 7) Etterfyll om nødvendig (ref.2) Se til at pumpens matekran (re.1, foto 8) er helt åpen Dieselnivå: - sjekk drivstoffsnivåmåler (ref.1, foto 9) - anvend rent drivstoff av type anbefalt av fabrikant, spesielt når utstyret blir brukt ved lav temperatur - bruk aldri drivstoff som er oppbevart i tønner uten at det er filtrert og aldri bunnolje - fyll tanken om kvelden slik at det ikke danner seg kondens når utetemperaturen faller - å slå av motoren - stå i medvind for å unngå tilsøling - skru fast lokket etter påfylling - tørk bort drivstoff som kan være sølt - unngå røyking SIKKERHET: Ved fylling av tank, husk på: Elektrolytisk væskenivå i batterier: (foto 10) - nivået skal stå 10 mm over batteriplatene. Etterfyll med destillert vann om nødvendig. Ved etterfylling av olje eller andre væsker skal man alltid benytte produkter som er anbefalt i seksjonen kalt Produkter Rensing av dieselforfilter: - pass på at forfilterne (ref.1, foto 11) ikke inneholder vann eller urenheter. rens om nødvendig. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 17

18 Svingkransens låsebolt: - sjekk at svingkransens låsebolt (ref.1, foto 13) er fjernet. 3.3 FØR OPPSTART AV MASKINEN Viktig: Advarsel: Husk: Maskinen må ikke startes opp før alle operasjoner beskrevet i forrige kapittel er komplette. Når motvekt er plassert over kjørehjulene, er kjøre- og styrekontrollene i revers. Hovedkontrollpanelet er i arbeidskurven. Ved normale tilstander er nedre kontrollpanel en reserve og skal kun brukes hvis det er høyst nødvendig Grunnplanoperasjoner Oppstart av motor (foto 1) Strømbryter: Posisjon PÅ (ref.2, foto 6) NB: Stoppknappen i arbeidskurv må også dras ut for at motoren skal starte. - Sett kontrollpanelets velgerspake (7) i posisjon undervogn dreibar stilling (skjematisk fremvist på høyre side). Kontrollpanelet i arbeids-plattformen er nå ikke manøvringsdyktige. - Oljetrykk (4) og batterilader (5) varsellys vil være slått på. Varsellys for tett filter (6) er ikke på. - Trykk inn startknappen (8) og når motoren starter vil varsellysene (4+5) slukkes. - Sett motorens gasskontroll (10) til MAX NB: Dersom motoren ikke starter gjentas prosedyren. - La motoren varmes opp i noen minutter, og imens kontrolleres at service timeteller (2) blinklys (valgfritt) motor og pumpe fungerer korrekt Testing av forskjellige bevegelser (foto 2) Husk: Før noen operasjoner utføres, sjekk at det ikke finnes gjenstander i veien som kan hindre bevegelser. - Test bommens utliggerbevegelser ved gradvis å bevege spaken som aktiviserer kontrollventilen oppover og nedover. - Stopp heving av bommen når den er i horisontal stilling, og senk den igjen. - Test svingning og teleskopiske bevegelser langsomt ved gradvis å betjene tilsvarende spaker. - Når testen er utført settes motoren i fri. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 18

19 - Stopp maskinen ved å trykke ned soppformet knapp (ref.9, foto 1). Når motoren er stoppet, vris nøkkelen rundt for å frigjøre knappen Testing av graderingsindikator - Test signalknappen ved å dra den ut (foto 4) Signalknappen må kobles ut når graderingen overskrider Veksle over til arbeidskurvens kontrollpanel (foto) - Før veksling over til arbeidskurvens kontrollpanel, forleng teleskopet for lettere tilgang til arbeidskurven. - Plasser den nøkkelopererte bryteren (7) i arbeidskurvposisjon (skjematisk fremvist på venstre side av velgerspaken). - Sjekk at motorens gasskontroll (10) er satt til minimum. - Nøkkelen (7) må fjernes og oppbevares av bakkemannskap (autorisert for å utføre nødmanøvrer og operasjoner) Kjøring fra arbeidskurv - Klatre inn i arbeidskurven og pass på at makslasten ikke overskrides. Hvis nødvendig plasser vekten jevnt fordelt over hele plattformen. NB: Dersom lasten nærmer seg makslast vil signalhorn starte. Hvis makslasten overskrides vil kontrollspakene være ute av drift. Det er ingen lasterestriksjoner i relasjon til bredde Testing av kontrollpanelet (fot 3+4) Før man starter testing, pass på at: - grønt lys (4) er PÅ - motorens turtallkontroll (8) er satt til minimum Pass på at nødstoppknapp (7) er ulåst Start motoren ved å trykke inn startknappen (6): service timeteller og blinklys (hvis det finnes) er nå operative. Sjekk at alarmen er virksom ved å trykke inn knappen. Trykk ned pedalen (16) for å oppnå hydraulisk kraft i arbeidskurven. Juster posisjonen av arbeidskurven dersom plattformen ikke står i horisontal stilling, bruk gradvist korresponderende hydraulisk kontrollventilspake. Bruk bryter (5) for å teste hjulkontrollen Test løftearm, utliggerbom og teleskopering, og dreibare bevegelser ved bruk av korresponderende hydrauliske kontrollventilspaker. Test arbeidskurvens rotasjonsbevegelsesr: vri håndtaket (17) til venstre eller høyre, avhengig av ønsket retning. ADVARSEL: EN BRÅ BEVEGELSE FRA ARBEIDSKURV I EN SKRÅNING KAN FÅ OPERATØREN UT AV BALANSE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 19

20 Test kjøre bevegelsen ved å bruke styrespaken (9). Ved dette punkt trenger man ikke å trykke ned pedalen. For å frigjøre bevegelse av styrespaken må man løfte opp ringen under håndtaket. For å lære seg å kontrollere bevegelsene riktig, beveg styrespaken sakte, legg alltid inn en liten pause når man passerer nøytral. Kontroller at når styrespaken er frakoblet skal bevegelsene stoppe opp øyeblikkelig. Ved transport (kjøring) vil den automatiske bremsen forhindre at maskinen beveger seg straks kjøringen har stoppet. ADVARSEL: Høy og medium kjørehastighet er mulig kun hvis teleskop er trukket tilbake og bommen under horisontal stilling. MYKE BEVEGELSER AV STYRESPAKEN = MYKE MASKINBEVEGELSER Ikke beveg bommen eller teleskoparmene ved kjøring i høy hastighet, og endre ikke hastigheten når maskinen er i bevegelse. Sjekk at de 3 hastighetene fungerer korrekt og at det kun ved lav hastighet er mulig å kjøre med arbeidskurven i oppheist stilling. ARBEIDET KAN BEGYNNE. 3.4 NØDOPERASJONER Håndpumpe (foto 2) Dersom hovedstrømforsyningen svikter kan operatøren likevel utføre alle bevegelser. Dette gjøres ved bruk av håndpumpen ved siden av de hydrauliske spakene på svingkransen. Denne pumpen kan brukes til å senke armene og bommen, trekke inn teleskopiske seksjoner og svinge dreieskiven. Sett inn spaken (17) i pumpen (16) Beveg spaken opp og ned, og samtidig, beveg den hydrauliske kontrollventilspaken i ønsket stilling. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 20

21 3.4.2 Hjelpetiltak Hvis maskinen fungerer normalt og operatøren ikke er i stand til å senke arbeidskurven må en hjelpemann (bakkemannskap) gjøre følgende: - dreie nøkkelknappen (ref.7, foto 1) over i dreibar posisjon til høyre, og samtidig: - bruke spakene 12, 13, 14 og 15 for å kontrollere ønsket bevegelse. 3.5 KJØRING UNDER VANSKELIGE FORHOLD For å kjøre maskinen på løst underlag eller i skrånende terreng er det mulig å koble ut differensialeffekten på kjørehjulene, til bare lav eller medium hastighet. Dette gir maksimal trekk-kraft til hvert hjul. ADVARSEL: I BRATTE BAKKER SKAL DET HOLDES LAV HASTIGHET. Anvend bryter (ref.3, foto 3): - vri til høyre differnsialen er låst etter bruk vil den automatisk gjenopprettes. 3.6 UTKOBLING AV GIRENE (foto 15) Det er mulig å koble ut firehjuls reduksjonsgir slik at maskinen kan bli tauet i tilfelle av havari. For å taue maskinen trengs det en sterk og stiv tauewire for å unngå fare for uhell. - skru opp delen til den indre sperre ved å bruke en 30 mm flat skrunøkkel ADVARSEL: NB: I denne stilling vil bremsen ikke virke. Når maskinen taues med girene koblet ut, må farten ikke overstige 5 km/t Det er mulig å koble ut begge ikke-ledende rattgir, ved middels eller høy hastighet (sjekk at hydraulisk ventil XY4 er ordentlig aktivisert). 3.7 TEST AV BATTERILADER / TIMETELLER Batterilading Batterienes ladenivå kan avleses på timetelleren, lokalisert på chassisets kontrollpanel, ved hjelp av et 10-trinns display (2 røde, 3 gule, 5 grønne). - Når batteriet er fulladet lyser den grønne lysdioden helt til høyre. - Når batteriene lades ut tennes lysdiodene en etter en med start lengst til høyre. - Når batteriene lades ut til 70% kapasitet blinker den første røde dioden. Når dette skjer bør batterien lades. - Når batteriene lades ut til 80% kapasitet blinker begge røde lysdioder. Terskelen for avbrudd er da nådd og løftefunksjonene brytes. Batteriene må nå lades. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 21

22 Timeteller Timetelleren aktiviseres når den elektriske pumpen kjøres. Tilbakestilling Skjer når batteriene er fulladet. 3.8 INSTRUKSER FOR LADEREN ADVARSEL: BRUK IKKE MASKINEN MENS BATTERIENE LADES! Karakteristikk Batteriene skal lades med den maskinmonterte laderen. Batteriene må ikke overlades. - Lader 24V 50A - Strøm styrke 220V, en fas 50 Hz - Ladetid ca. 12 timer for 70-80% utladde batterier Lading Ladingen starter automatisk når den kobles til strømnettet. På laderen sitter det to lys indikatorer. - den grønne lys indikerer kontakt med tilførsels strøm. - den gule lys indikerer at ladeprosesen i i gang. - dersom det inntreffer noen feil under ladingen, vil det grønne lyse begynne å blinke. 3.9 BATTERIER VEDLIKEHOLD AV BATTERIER Batteriene er maskinens kraftkilde. Her er noen råd for best å kunne utnytte batterienes kapasitet Første gang maskinen tas i bruk - Kontroller batteriets væskenivå. - Behandle batteriene forsiktig første gang de er i bruk. La ikke ladenivået synke under 70% (første røde lysdiode blinker). - Batteriene utvikler full effekt etter 10 ladinger Utlading - La aldri ladenivået synke under 80% (de røde lysdiodene blinker). - Kontroller at testenheten fungerer korrekt. - Etterlat aldri batteriene utladete. - Husk at batterisyren kan fryse når batteriene ikke er ladd Lading Lading skal foretas: - når batterienes ladenivå er 35-80% av nominell ladekapasitet - når batteriene har stått ubrukt i lengre tid. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 22

23 Lades som følger: - kontroller at spenningen stemmer overens med laderens - fyll på destillert vann til minimum nivå - lading skal foretas på et rent, godt ventilert sted - åpne lukene over batteripakken - benytt laderen som er montert på maskinen, den er tilpasset batteriene. Under lading: - løsne ikke batterilokket - kontroller at battericellenes temperatur ikke overstiger 45 o C. Etter lading: - fyll opp med destillert vann ved behov Vedlikehold - Kontroller batterivæsken før lading. Lading skal normalt foretas en gang ukentlig. Fyll på ved behov: - med destillert vann eller demineralisert vann - fyll på etter lading. Fyll aldri på batterisyre. Ved batterilekkasje, kontakt leverandøren. Etterlat aldri batteriet utladet. Unngå å overfylle batteriet. Rengjør batteriene for å forhindre korrosjon. - vask batteriene overside uten å fjerne batterilokket - tørk med trykkluft eller rene kluter - tilsett fett på batteripolene. Pass på sikkerheten ved batterivedlikehold, bruk vernebriller og hansker. For raskt å kunne kontrollere batterienes tilstand, benytt diagrammet nedenfor, mål tettheten i hver battericelle med et hydrometer. Mål aldri rett etter påfylling. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 23

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer