INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE ELEKTRISK KNEKKARMS- BOMLIFT MODELL HA 14 TX-H 16TPX INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1

2 Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer foretatt uten forvarsel. HUSK! Denne maskinen oppfyller CE- reglene 89/392/EEC datert 21. juni 1991, 93/94/EEC datert 14. juni 1993, 93/68/EEC datert 22. juli 1993 og 89/336/EEC datert 3. mai 1989, samt 2000/14/CE og EMC/89/336/CE. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET 5 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 2

3 1.1. GENERELL ADVARSEL Manual Skilter og dekaler Sikkerhet GENERELLE SIKKERHETSFUNKSJONER Brukere Arbeidsmiljø Bruk av maskinen RISIKOER Risiko for ujevne bevegelser og tilt Elektrisk risiko Risiko for eksplosjon eller brann Risiko for kollisjon KONTROLLER Periodiske kontroller Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave Sikkerhetskontroll før bruk REPARASJON OG JUSTERINGER VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE BEAUFORT SKALA MINIMUM SIKKERHETSAVSTAND BESKRIVELSE IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER Hovedkomponenter H 14T (X) Hovedkomponenter H 16TP (X) ARBEIDSOMRÅDE Arbeidsområde H 14T (X) Arbeidsområde H 16TP (X) TEKNISKE SPESIFIKASJONER Tekniske spesifikasjoner H 14T (X) Tekniske spesifikasjoner H 16TP (X) DIMENSJONER Dimensjoner H 14T (X) Dimensjoner H 16TP (X) FUNKSJONSPRINSIPP HYDRAULIKKSYSTEM Kontrollere maskinens bevegelser Aktivator Styring, teleskopbevegelse, løft av bom og jibb arm H 16 TPX Plattformrotasjon Kompensering Kjøring EL SYSTEM OG SIKKERHETSSYSTEMER Generelle forskrifter Automatisk motorstopp Kontroll av last i arbeidskurven 20 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 3

4 3.2.4 Helleindikator innen 5 0 grensen Kjørehastighet Nød manøvrering BRUK AV MASKINEN LOSSING LASTING MANØVRERING Lossing ved bruk av kran Lossing ved bruk av rampe Lasting KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK Bli fortrolig med kjørepanelet Kontroller før bruk OPPSTART Manøvrering fra chassisets kontrollpanel Manøvrering fra plattformens kontrollpanel Innebygd generator (ekstrautstyr) NØD MANØVRERING MED EL- PUMPE BERGNING FRIKOBLING VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDS SKJEMA Vedlikeholdsprodukter Vedlikeholdsdiagram VEDLIKEHOLDSUTFØRELSE Sammendrag Instrukser Slitedeler FEILSØKING SIKKERHETSSYSTEM MASKIN ELEMENTER Motor Strømforsyninger og sikringer Kontroll kontakter Sikkerhet kontakter Relé Av/På magnetventiler Proporsjonalstyring Signaler/ Alarmer Kontrollamper ELEKTRISK DIAGRAM DIAGRAM E 600- FOLIO 01/ DIAGRAM E 600- FOLIO 02/ DIAGRAM E 600- FOLIO 03/05 48 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 4

5 8.4. DIAGRAM E 600- FOLIO 04/ DIAGRAM E 600- FOLIO 05/ HYDRAULIKK DIAGRAM DIAGRAM H 14T (X) REFERANSE P DIAGRAM H 16TP(X) REFERANSE P GENERELLE ANBEFALINGER OG SIKKERHETSREGLER AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 5

6 1.1 GENERELL ADVARSEL Manual Denne manualen er laget til hjelp for operatører av Haulotte selvgående bomlifter så disse kan brukes effektivt og fullstendig sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæring som trenges på en byggeplass. Byggeplassleder er pålagt å forsikre seg om at operatørene er kjent med instruksene i manualen. Det er byggeplassleders ansvar å passe på at landets krav og regler blir fulgt med hensyn til bruk av plattformen. Før førstegangs bruk må operatører og annet personell ha lest gjennom og forstått instruksene i manualen. Denne manualen må være tilgjengelig for alle operatører. På forespørsel kan leverandøren skaffe ekstra kopier av manualen. Se til at alt personell som bruker maskinen har kunnskaper om plattformen og kjenner til sikkerhetsforanstaltningene Skilter Operatøren som bruker maskinen må lese og forstå skiltene maskinen er utstyrt med. Det er til skiltingen brukt følgende fargekode: - Den røde fargen angir risiko for dødsfare. - Den oransje fargen angir risiko der det kan medføre alvorlige personskader. - Den gule fargen angir risiko der det kan medføre materielle skader eller mindre personskader. Operatøren skal forsikre seg at skilter og symboler er godt synlige og foreta det nødvendige for at de alltid er leselige. Det kan på forespørsel innhente ekstra eksemplarer hos leverandøren Sikkerhet Man må forsikre seg om at maskinen er utilgjengelig for ukyndig personell når den ikke er i bruk. Ikke bruk en maskin med feil eller synlige skader (sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger, løse muttere eller skruer). Ikke utsett maskinen for last eller press større enn tillatt. Ikke overlast maskinen. Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er konstruert for. NB! Unngå operasjoner som setter sikkerheten i fare. Ved å bruke maskinen til annen bruk enn det den er konstruert for, settes folk og utstyr i fare. Endre ikke maskinens egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. Utfør periodiske kontroller og sjekk plattformen slik at den til enhver tid er i god stand. Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. KUN OPPLÆRTE OPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE SELVGÅENDE BOMLIFTER. 1.2 GENERELLE SIKKERHETSFUNKSJONER Brukere Brukere må være fylte 18 år. Det må alltid være en person på bakkenivå som er kjent med nød kontroll for å: - Handle raskt når nødvendig - Ta over manøvrering i tilfelle ulykke eller om maskin ikke fungerer normalt - Følge med og eventuelt avverge at kjøretøy eller mennesker kommer for nærme maskinen - Guide om nødvendig AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 6

7 1.2.2 Arbeidsmiljø Bruk aldri maskinen: - På mykt underlag - På underlag som har brattere helning enn hva som er lovlig - I kraftigere vindstyrke enn hva som er lovlig (bruk emometer for å måle vindstyrke ute) - I nærheten av kraftledninger - Om temperaturen er lavere enn - 15 C - Rundt eksplosiver - I dårlig ventilerte områder fordi eksos er giftig - I tilfelle storm (på grunn av fare for lynnedslag) - I mørke - I nærheten av elektromagnetiske felt ALL KJØRING PÅ OFFENTLIG VEI ER FORBUDT Bruk av maskinen Ved vanlig bruk, for eksempel kjøring som bomlift, må nøkkelen som kan vris mellom posisjonene chassis eller plattform tas ut og oppbevares av personell på bakkeplan som kan gripe inn ved maskinskade eller ulykke. Bruk ikke maskinen: - med overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. - om vindhastigheten overskrider maks vindstyrke - ved overvekt AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 7

8 - med mer enn maks antall personer - med sidevekt som overgår hva som er tillatt For å redusere risiko for seriøse fall, må operatør respektere følgene instruksjoner: - Hold godt tak i rekke ved løft og kjøring - Fjern alle olje- og/ eller fettflekker fra trapp til plattform, gulv og rekke - Alle som befinner seg på plattformen må bruke sikkerhetsutstyr, og sikkerhets- sele skal festes til forankringspunkt med et belte. Fest kun ett belte per forankringspunkt - Sett aldri nødstopp knappen ut av funksjon - Unngå kollisjon med faste eller bevegelige hinder - Forleng aldri plattformens arbeidshøyde ved bruk av stige eller liknende - Klatre aldri over rekke (bruk trappen) - Klatre aldri opp på rekke når plattformen er heiset opp - Unngå å kjøre maskinen i høy hastighet i smale passasjer - Bruk aldri maskinen uten å sette på plass plattformens bom eller uten å stenge sikkerhetsgrinden For å redusere risiko for tilt, må operatør følge disse instruksjoner: - Sett aldri nødstopp knappen ut av funksjon - Beveg aldri manøvreringsspakene fra en retning til den motsatte uten å gjøre et opphold i 0 posisjonen først (beveg spaken gradvis til 0 mens foten holdes på pedalen for å stoppe) - Overskrid aldri maks last eller maks antall tillatt personer i plattformen - Fordel lasten jevnt, og plasser i midten om mulig - Kontroller at underlaget tåler trykket og hjullasten - Unngå kollisjon med faste eller bevegelige hinder - Unngå å kjøre maskinen i høy hastighet i smale passasjer - Kjør ikke maskinen i revers (dårlig sikt) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 8

9 - Bruk ikke maskinen med overlastet plattform - Bruk ikke maskinen med gjenstander hengende utover rekke eller bommen - Bruk ikke maskinen med gjenstander som kan øke vindhastigheten (for eksempel plank) - Utfør aldri vedlikeholdsarbeid på maskinen med plattformen heiset uten å ha alt sikkerhetsutstyr på plass (kran) - Kontroller maskinen daglig og se etter at den fungerer mens den brukes - Sørg for at maskinen ikke kan startes av uvedkommende når den ikke er i bruk OBS! VIKTIG! NB! Bruk aldri liften som en heis eller kran, og bruk den aldri til å trekke eller slepe gjenstander. Hvis maskinen er utstyrt med 220V max 16A stikk-kontakt, må skjøteledning være koblet til hovedkontakt som er beskyttet med en 30 ma lekkstrøm differensialdeksel. Kjøreretning kan forandres etter 180 rotasjon av overvogn. Legg merke til hvilken farge som vises på pilene på kontrollpanelet i chassis i forhold til kjøreretning (grønn =fremover, rød = revers). Med andre ord, ved å bevege kontrollen i retning av den grønne eller røde pilen på kontrollpanelet styres maskinen i retningen indikert av den grønne eller røde pilen på chassis. DET SKAL VÆRE MINST 2 PERSONER TILSTEDE SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuelle nødssituasjoner - ta kontroll ved eventuelle uhell eller feil - se til at ingen er i nærheten av maskinen (personer, andre hindringer) - dirigere operatøren om nødvendig. 1.3 RISIKOER Risiko for ujevne bevegelser og tilt Faren for ujevne bevegelser og tilt er høy i følgende situasjoner: - Plutselige manøvreringer og bevegelser - Overlast - Ujevnt underlag - Vindkast - Hindringer på bakken eller i høyden Sørg for tilstrekkelig avstand å stoppe på: - 3 meter i høy hastighet AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 9

10 - 1 meter i lav hastighet Ikke modifiser eller overskrid noen komponenter som er forbundet med maskinens sikkerhet eller stabilitet. Ikke fest eller last noen komponenter til maskinen som henger utover maskinens deler Elektrisk risiko Det er høy elektrisk risiko i følgende situasjoner: - Kontakt med høyspennigs ledninger eller strøm ledninger - Bruk under stormvær Risiko for eksplosjon eller brann Risiko for eksplosjon eller brann er høy i følgende situasjoner: - Arbeid i eksplosive eller brannfarlige omgivelser - Påfylling av tank i nærheten av åpen ild - Kontakt med varme deler på maskinen - Bruk av maskin fører til hydraulikk lekkasje Risiko for kollisjon - Det er fare for å kjøre på mennesker - Operatør må overveie alle farer ovenfor før bruk av maskinen - Vær oppmerksom på posisjonen til armene når maskinen roteres - Tilpass kjørehastighet i forhold til underlag, trafikk, bevegelse av mennesker, eller andre faktorer som kan føre til krasj - Når maskinen kjøres ned en rampe, sørg for at det er tilstrekkelig plass å laste av på - Sjekk bremser regelmessig for å unngå risiko for kollisjon - Bruk alltid en vinsj vaier festet til maskinen når den lastes av og på annet kjøretøy 1.4 KONTROLLER Følg alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal inspiseres hver 6. måned av en godkjent bedrift eller godkjent personell for å finne feil som kan eventuelt føre til ulykker. Det er eiers og operatørs ansvar at kontrollen bestilles og utføres. Resultatet av kontrollen skal finnes tilgjengelig ved maskinen. Det er arbeidsgiver eller annen ansvarlig person som har ansvaret for at maskinen er kontrollert og godkjent. Hvis det blir anmerkninger ved kontrollen er det ansvarshavendes plikt å passe på at maskinene settes i stand, i henhold til kontrollprotokollen. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 10

11 1.4.2 Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave Det er viktig at riktig maskin benyttes i forhold til miljø og arbeidsoppgaver, dvs. at arbeidet kan utføres sikkert og i overensstemmelse med brukermanual Sikkerhetskontroller før bruk Det er operatørens ansvar å utføre sikkerhetskontroll før kjøring. Operatøren av maskinen skal være opplært i maskinen slik at en sikker og korrekt kontroll kan utføres. Følgende punkter skal kontrolleres: sikkerhetssystem, lastebegrensning, hellingssensor, lekkasje hydraulikk-sylinder, evt. deformeringer, sveisinger, tilstramming av bolter, hydraulikkslanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, manøvrering og overdrevne mekaniske krefter m.m. OBS! Ved leie av maskinen er det leietakers ansvar å kontrollere at maskinen er kontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regler. Leietaker skal alltid ved leie, kontrollere at maskinen har gjennomgått kontroll og at maskinens tilstand er i henhold til kontrollprotokollen. Brukermanual samt kopi av kontroll / protokoll skal være tilgjengelig ved maskinen. 1.5 REPARASJONER OG JUSTERINGER Store reparasjoner samt reparasjon av sikkerhetssystem eller komponenter (relatert til mekanikk, elektronikk eller hydraulikk) skal utføres av personell fra fabrikk, forhandler eller annet autorisert personell og det skal kun benyttes originale reservedeler. Ingen endringer eller justeringer må utføres uten tillatelse fra Pinguely Haulotte. Fabrikanten kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet original reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. 1.6 VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE Skal gjennomføres etter: - Omfattende justeringer av deler - Reparasjoner hvor essensielle deler av maskinen er berørt - Skader som følge av feil ved essensielle deler av maskinen Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helseog sikkerhetspersoner (dersom dette finnes). NB! Skjemaet kan skaffes fra profesjonelle eller private organisasjoner som driver med forebyggende arbeid. Ledende personell må ha erfaring i forebyggende arbeid. Ingen må utføre kontroll av maskinen mens den er i gang. 1.7 BEAUFORT SKALA Beaufort Skala over vindstyrke er internasjonalt godkjent og brukes til å kommunisere værforhold. Den består av tall mellom 0 og 17, og hvert tall står for en viss vindstyrke eller vindhastighet 10 meter (33 ft) over bakken. Vindbeskrivning Virkning til lands MPH m/s 0 Stille Stille; røyken stiger rett opp AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 11

12 1 Svak vind Røyken viser vindens retning Svak vind Vinden kjennes mot ansiktet Lett bris Løv settes i bevegelse Moderat bris Støv og papir virvler opp Frisk bris Mindre løvtrær svaier Sterk bris Store grener settes i bevegelse Stiv kuling Hele trær svaier, vanskelig å ferdes Sterk kuling Kvister knekker fra trærne Halv storm Mindre skader på hus BESKRIVELSE De selvgående bomliftene H 14T (X) og H 16TP (X) er utviklet for bruk i høyden innenfor de grenser som er angitt i tekniske spesifikasjoner og under de forhold der sikkerheten blir ivaretatt. Hovedkontroll panelet er plassert i arbeidskurven. Hjelpe eller nød kontroll panelet er plassert nede på undervognen. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 12

13 2.1. IDENTIFIKASJON Identifikasjons- skiltet som er festet bak på høyre side på undervognen, er inngravert med all nødvendig informasjon for identifikasjon av maskinen. NB! Ved feil og ved reservedelsbestillinger oppgis alltid maskinnummer og type i henhold til dette skiltet 2.2 HOVEDKOMPONENTER AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 13

14 1. Chassis 11. Tårn 2. Fremre drivhjul 12. Motor deksel 3. Styrehjul og drivhjul 13. Hydraulisk kjøremotor med reduksjonsgir 4. Jibb 14. Hydraulisk kjøremotor med reduksjonsgir 5. Plattformfeste med lastebegrensning (versjon 4 x 4) 6. Plattform 15. Høyre rom (diesel- og hydraulikktank, 7. Plattformens kontrollpanel kontrollpanel) 8. Kompenseringssylinder 16. Venstre rom (motor, pumpe og 9. To-delt bom startbatteri) 10. Sving krans 17. Motvekt 2.3 ARBEIDSOMRÅDE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 14

15 2.3.1 H 14TX Arbeidsområde H 16TPX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 15

16 2.4 SPESIFIKASJONER H 14 TX H 16 TPX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 16

17 Betegnelse H 14 TX H 16 TPX Maks tillatt last 230 kg inkl. 2 personer 250 kg inkl. 2 personer Maks tillatt sidekraft 400 N 400 N Maks vindstyrke 60 km/t 45 km/t Maks plattformhøyde 12,07 m 13,44 m Maks arbeidshøyde 14,07 m 15,44 m Total lengde 7,58 m 8,42 m Total bredde 2,27 m 2,30 m Total høyde 2,20 m 2,21 m Hjulbase 2,00 m 2,0 m Bakkeklaring 34,6 cm 35 cm Maks rekkevidde 10,6 m 12,3 m Bevegelsesområde bom -13 o / 75 o -1 o / 75 o Bomforlengelse 4335 mm 4336 mm Sving Kontinuerlig Kontinuerlig Reduksjonsgir 950 m.n 950 m.n Maks stigningsgrad 4 x 2 ( 4 x 4 ) 50 % 50 % Dekkdimensjon 14 17,5 SKS HAULER 14 17,5 SKS HAULER Indre svingradius 2,0 m 2,0 m Begrensing-hellingssensor 5 o 5 o Volum hydraulikktank 150 liter 150 liter Volum drivstofftank 150 liter 150 liter Total vekt 4 x 2 ( 4 x 4 ) 6040 kg 6600 kg Antall drivhjul 4 4 Antall styrehjul 2 2 Differensialsperre Ja Ja Hydrauliske bremser 2 2 Mekanisk bremsefrigjører Ja Ja Tilstrammingsmoment hjulbolter 320 m.n 320 m.n Tilstrammingsmoment svingkrans 87 m.n 87 m.n Deutz dieselmotor F3L 1011 F - effekt 38 CV/28.33 hp/28 Kw ved 2400 omdr/min - effekt tomgang 20,4 CH/15.21/15 kw ved 1250 omdr/min - drivstoff forbruk 2309 kwh - drivstoff forbruk tomgang 2309 kwh Hydraulikktrykk: - generelt - kjøring - styring - utstyr Hydraulisk pumpe 45 cm 3 /rev Kjørehastighet proposjonal - lav hastighet - middels hastighet - full hastighet 240 bar 240 bar 240 bar 100 bar Ja 85 l/min maks 1,6 km/time 3 km/time 6 km/time Maks trykke på et hjul 3100 kg 3596 kg Maks bakketrykk - Løst underlag - Fast underlag Startbatteri Strømstyrke Lydnivå ved 10m avstand 8,3 dan/cm 2 9,3 dan/cm 2 3,1 dan/cm 2 3,4 dan/cm 2 1 x 12V 95 Ah 450A 12 V 71,5 db AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 17

18 2.5 DIMENSJONER H 14TX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 18

19 2.5.2 H 16 TPX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 19

20 3.0 FUNKSJONSPRINSIPP 3.1 HYDRAULIKKSYSTEM Alle maskinens bevegelser skjer ved hjelp av den hydrauliske drivkraften, som frembringes av en selvregulerende stempelpute med åpen krets. Den er utstyrt med en LOAD SENSING - kompensator Kontrollere maskinens bevegelser Kjøring, sving, løft av bom og teleskopbevegelse Disse bevegelsene styres ved proporsjonalfordeling (kompensert av trykk). Pumpens ytelser tilpasser seg automatisk til behov via LOAD SENSING fordelingskanalen. I nøytral innstilling er det ingen pumpetrykk Jibb arm (H 16 TPX), plattformrotasjon, kompensering og styring Disse bevegelsene styres av en 4- veis magnetventiler av typen PÅ/AV. En proporsjonal fordelingsventilen sørger for den påkrevde flyt for disse bevegelsene Aktivator Aktivatortypen er forskjellig, alt etter bevegelse Styring, teleskopbevegelse, løft av bom og jibb arm H 16 TPX Disse bevegelsene styres ved hjelp av sylinder, som er utstyrt med vanntette avbalanseringsventiler Plattformrotasjon Rotasjon av kurven skjer ved hjelp av hydraulikkmotor. Rotasjonshastigheten kan justeres ved hjelp av reguleringsventil Kompensering Kompensering skjer ved overførsel av olje mellom to sylindere med samme karakteristikk. Kompensasjon ion mottakersylinderen er utstyrt med en lukket, dobbelstyrt kontroll ventil Kjøring (flytting av maskinen) To hydrauliske motorer som er montert i hjulene, driver hjulene ved hjelp av epicykloidal reduksjonsgir (versjon 4 x 2). Ved versjon 4 x 4 er det montert motorer på de styrende hjul. Når motorene blir satt under trykk, undertrykkes bremsevirkningen på forhjulene. Så snart bevegelsen stanser, etableres bremsene igjen med en fjær påvirkning. På hver hjulaksel er det montert hydrauliske differensialsperre. De tre hastighetene (høy middels lav) blir styrt med en bryter. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 20

21 4 x 4 diesel: Høy hastighet: De to motorene på bakakselen seriekobles. Oljeflyten fra pumpen går først til den ene motoren, deretter til den andre. Den styrende akselen endres til frihjul. Medium hastighet: De to hydraulikkmotorene på bakakselen mates parallelt. Hver motor får halvparten av pumpens flyt. Den styrende akselen endres til frihjul. Lav hastighet: Hver aksel får halvparten av pumpens flyt. På hver aksel finnes en hydraulisk differensialsperre. 3.2 EL SYSTEM OG SIKKERHETSSYSTEMER Generelle forskrifter Den elektriske strømkilden som benyttes for kjøring og manøvrering blir forsynt av to batteripakker med 48 V 375 Ah batterier. En fastmontert lader kan lade opp batteriene over natten ved bruk av 16A stikk-kontakt. For å unngå overdreven og uhensiktsmessig bruk av maskinen er det bygget inn sikkerhetsanordninger for å beskytte de personene som betjener maskinen. Disse sikkerhetsanordningene stanser maskinen eller stopper bevegelsen. Dårlig kjennskap til maskinens egenskaper og drift kan således resultere i at man feilaktig tror at det dreier seg om maskinsvikt når det I realiteten bare er sikkerhets- anordningen som funger perfekt. Det er derfor meget viktig at man leser hele instruksjonsboken. Det elektriske kretsløp består av to atskilte deler: - Strømkrets for drift av kjøremotorene og elektropumpene på 48V - Kontrollsystemet, med en strømstyrke på 48V for alle deler som har med drift av den variable kjørehastigheten, og en strømstyrke på 24V for å forsyne strøm til kontroller og sikkerhetssystem Automatisk motorstopp Motoren stopper automatisk dersom: - Generatoren slutter å virke - Oljetrykket er for lavt - Oljetemperaturen er for høy Kontroll av last i arbeidskurven All bevegelse av maskinen stopper automatisk dersom det er høyere vekt enn maks tillatt. Overvekt alarmen vil lyse på plattform panelet, og en alarm vil høres. Last/ overvekt må fjernes for å kunne fortsette manøvrering av maskinen Helleindikator innen 5 0 grensen Helleindikatoren gir et akustisk signal når maks tillatte hellevinkler nådd. Dersom situasjonen fortsetter, vil det etter 1-2 sekunder stoppe all manøvrering (heving av bom/jibb, teleskopering) og det er ikke mulig å utføre noen bevegelser så lenge maskinen er i denne stillingen Kjørehastighet AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 21

22 For å kunne kjøre må dødmannsknappen fungere og trykkes ned. All kjøring stanses dersom dødmannsknappen slippes. Kjøring i høy hastighet skal kun foretas når plattformen er senket. Med hevet plattform skal kjøring kun foretas i lav hastighet Transport posisjon (plattform sammenlagt) Tre forskjellige proporsjonalstyringer kan velges. Hastigheten må være tilpasset området maskinen brukes i eller ved Arbeidsposisjon Når maskinen ikke lenger er i transport posisjon velges krypehastighet automatisk. Maskinen kan ikke kjøres fortere enn 0,7 km/t. All kjøring stanses dersom maskinen heller mer enn tillatte 5 0 grensen Nødmanøvrering NB! OBS! Dette skal kun foretas av kyndig operatører. Manuell nødmanøvrering skal kun foretas dersom det er nødvendig; dersom hydraulikksystemet ikke fungerer. Overdreve bruk kan skade maskinen. Nødmanøvrering Hvis en feil oppstår som hindrer operatøren av plattformen å senke plattformen ned til bakkenivå, kan dette utføres ved hjelp av en håndpumpe og den mekaniske kontrollen på hydraulikkventilen. Berging Hvis operatøren ikke kan manøvrere maskinen fra plattformkontrollen, kan bakkepersonell benytte chassisets kontrollpanel for å senke ned plattformen. Manuell nødmanøvrering En elektropumpe som kontrolleres fra plattform eller chassis kan brukes dersom hovedpumpen ikke fungerer. Dersom en feil oppstår og kontrollør i arbeidskurv ikke lenger kan manøvrere, kan en kyndig operatør overta fra bakkenivå. Manuell nødmanøvrering system AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 22

23 Når dieselmotoren er i gang og det oppstår en feil som gjør at manøvrering er umulig, kan disse beveges med mekaniske spaker ved å trykke inn magnetspolene på magnetventilene, disse er lokalisert på oversiden av hydraulikkventilen. Skilt for manuell nødmanøvrering Foto 1: Manuell nødmanøvrering Instrukser, rotasjon (foto 1) - Fjern deksel - Ta tak i spak (referanse 1) - Sett spaken i posisjon nummer 3 (referanse 1) - Trykk på manuell operasjon (referanse 2) - Hold nede kontrollen og: - Beveg spaken oppover for å rotere overvogn til høyre (sett fra arbeidskurv) - Beveg spaken nedover for å rotere overvogn til venstre (sett fra arbeidskurv) Instrukser, teleskopering (foto 1) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 23

24 - Fjern deksel - Ta tak i spak (referanse 1) - Sett spaken i posisjon nummer 4 (referanse 1) - Trykk på manuell operasjon (referanse 2) - Hold nede kontrollen og: - Beveg spaken oppover for å legge ut - Beveg spaken nedover for å trekke inn Instrukser, bomløft (foto 1) - Fjern deksel - Ta tak i spak (referanse 1) - Sett spaken i posisjon nummer 5 (referanse 1) - Trykk på manuell operasjon (referanse 2) - Hold nede kontrollen og: - Beveg spaken oppover for å løfte bom - Beveg spaken nedover for å senke bom Foto 2: Til/ fra i hydraulikkventilen Instrukser, jibb bevegelse (foto 1 og foto 2) - Fjern deksel - Ta tak i spak (referanse 1) - Sett spaken i posisjon nummer 6 (referanse 1) - Trykk på manuell operasjon (referanse 2, referanse a foto 2) - Hold nede kontrollen og: - Beveg spaken oppover for å løfte jibb - Beveg spaken nedover for å senke jibb (a distributør i e, foto 2) Instrukser, kompensasjon (foto 1 og foto 2) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 24

25 - Fjern deksel - Sett spaken i posisjon nummer 6 (referanse 1) - Trykk ned manuell knapp samtidig som overnevnte (referanse 2, foto 1), og ventilen som tilsvarer kompensasjonsbevegelse (referanse b, foto 2). - Trykk på manuell operasjon (referanse 2, referanse a foto 2) - Beveg spaken oppover for å løfte arbeidskurven - Beveg spaken nedover for å senke arbeidskurven (referanse f, foto 2) Instrukser, rotasjon av kurv (foto 1 og foto 2) - Fjern deksel - Ta tak i spak (referanse 1) - Sett spaken i posisjon nummer 6 (referanse 1) - Trykk ned manuell knapp samtidig som overnevnte (referanse 2, foto 1), og ventilen som tilsvarer kompensasjonsbevegelse (referanse c, foto 2). - Trykk på manuell operasjon (referanse 2, referanse a foto 2) - Beveg spaken oppover for å bevege arbeidskurven til venstre, sett fra kurven - Beveg spaken nedover for å bevege arbeidskurven til høyre, sett fra kurven (referanse g, foto 2) AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 25

26 4.0 MANØVRERING 4.1 LOSSING LASTING MANØVRERING Viktig! Før ethvert oppdrag, se til at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse påpekes skriftlig til transportselskapet. NB! Under transport må manøvreringstårnet blokkeres med stoppekilen som sitter i manøvreringståret (se bilde under). OBS! Feil kan føre til at maskinen faller, noe som kan potensielt føre til alvorlig personskader. Lasting og lossing av maskinen må gjøres på et stabilt underslag som er flatt og som tåler maskinens tyngde Lossing ved bruk av kran - Anvend en løfte- arm med 4 stropper Figur 5: Løfting AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 26

27 - Forsiktighetsregler: Pass på at: - løfteutstyret er i god stand og er sterkt nok for jobben - at stropper og kroker kan tåle vekten og at de ikke har synlig slitasje - at stropperingene er rene og i god stand - at personellet som utfører jobben er autoriserte. OBS! STÅ ALDRI UNDER ELLER FOR NÆRT MASKINEN MENS LASTING OG LOSSING UTFØRES Lossing ved bruk av rampe - Forholdsregler: - se til at rampen er sterk nok til å tåle vekten av maskinen og at det er tilstrekkelig grep til å forhindre at maskinen glir ved lossing samt at rampen er forsvarlig forankret. VIKTIG! Maskinen må startes opp for å kunne losse via ramper NB! Siden rampehellingen nesten alltid har større helling enn maks arbeidsgrad (5 ) må bommen og armen senkes slik at kjøring er mulig. Ved å gjøre dette vil lydsignalet utløses, men det er mulig å kjøre maskinen. Dersom hellingen er større enn maks tillatt, må man bruk en vinsj som assistanse. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 27

28 4.1.3 Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående tegning. - fest de fire stroppene til de fire løftepunktene (se nedenstående tegning) - løft utstyret sakte, se til at lasten er jevnt fordelt, og senk den sakte ned. Figur 6: Lasting 4.2 KONTROLLER FØR FØRSTEGANGSBRUK Husk! NB! Før maskinen tas i bruk må man lære maskinen å kjenne ved hjelp av brukermanual, motormanual samt å lese de skilt som er plassert på maskinen. Dersom maskinen vaskes med høytrykksspyler, unngå å spyle direkte på elektrisk anlegg. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 28

29 4.2.1 Nedre manøvreringskontroll 1 Kontrollampe for motorens oljetrykk 10 Velgekontakt for diesel - GPL 2 Kontrollampe for motorens temperatur 11 Timeteller 3 Indikator for batteriladning 12 Bryter for stans av motoren 4 Indikator for tilstopping av filter 13 Trykk knapp for start av motoren 5 Spake for bevegelse av teleskop armen 14 Nøkkelbryter; plattform -/chassiskontroll 6 Spake for bevegelse av bom arm 15 Nødstopp knapp 7 Spake for bevegelse av pendel arm 16 Kontakt for roterende lys (valgfritt) 8 Spake for bevegelsen av tårn 17 Strømtilkobling 220V, 1- fase 16A 9 Spake for kjøring av hjelpeaggregatet 18 Tilt sensor AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 29

30 Plattformens manøvreringskontroller 1. Kontrollspake bom og sving 8. Styrings kobler 2. Kontrollspake teleskop arm 9. Bryter for differensialsperre 3. Kontrollspake kjøring og styring 10. Bryter for pendel arm 4. Kontrollampe for spenning 11. Bryter for kurvrotasjon 5. Startbryter 12. Nød styring 6. Signalhorn 13. Bryter for kurvkompensasjon 7. Velgerbryter for kjørehastigheter 14. Nødstopp lav / medium / høy 15. Kontakt for 220V 16A OBS! Kontrollspakene er utstyrt med en dødmannsanordning. Foto 5: 220V kontakt AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 30

31 4.2.2 Sikkerhetskontroller før kjøring - Kontroller at maskinen står på jevnt, fast underlag som tåler maskinens vekt (se par.2-4 bakketrykk ) Foto 6: Rotasjon pinn OBS! Se Arbeidsområde for maks tillatt helling. - Kontroller nøye at det ikke er hindringer i veien før: - kjøring - svinging - heving eller senking samt teleskopering av bommen, se Arbeidsområde. - Inspiser visuelt hele maskinen, spesielt med hensyn til lekkasje av batterisyre. - Kontroller at ingen bolter, muttere, koblinger, el- kabler eller slanger er løse. - Kontroller bom, nedre bom og plattform for synbare skader, slitasje eller deformering. - Kontroller sylindere for deformering, rust, riper eller fremmedlegemer på stempelstangen. - Kontroller at reduksjons girene ikke lekker. - Kontroller at hydraulikkpumpen ikke lekker og at den sitter godt fast. - Kontroller av navreduksjonene ikke er frikoblet. - Kontroller dekk og hjul for skader, slitasje, løse hjulbolter. - Kontroller at batteripolene er rene og at kablene sitter god fast, løse batterikoblinger kan forårsake korrosjon og tap av effekt. - Kontroller væskenivået i batteriene: nivået skal være 10 mm over platene, etterfylles med destillert vann ved behov. - Kontroller at kabelen til plattformens kontrollpanel er i god stand. - Kontroller at nød knappene fungerer korrekt. ADVARSEL! Maskinen er ikke isolert mot strøm og må ikke brukes nær høyspentledninger. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 31

32 - Kontroller at luftfilteret er rent. - Kontroller følgende nivå: - Motorolje, ref. olje peiler og etterfyll ved behov (se motormanual) - Hydraulikk oljenivå (3 lamper under pluggen). Etterfylles ved behov. - Dieselnivå: min - /maks nivå vises når luken er stengt grunnet to uttak. Etterfylles ved behov. Tanklokk. Benytt kun spesifisert smøremiddel. - Kontroller indikatoren på hydraulikkfilteret. Hvis den viser rødt, bytt filter. - Kontroller at hellingssensoren fungerer korrekt ved å trykke ned den ene siden. Hvis den heller mer enn 5 o skal alarmen høres. Foto 7: Tank Foto 8: Motor AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 32

33 4.3 OPPSTART VIKTIG! ADVARSEL! Manøvrering skal kun utføres etter at alle kontroller i forrige kapittel er utført. Når manøvreringen er avsluttet, settes hovedstrømbryteren alltid i AV stilling. For å gjøre seg kjent med maskinen skal de første manøvreringene utføres fra chassisets manøvreringskontroll med maskinen i transportstilling: motvekten fremover og bommen helt nedsenket. Når motvekten er plassert over styrehjulene blir kontrollene for kjøring og styring forandret (omveltet). HUSK! Hovedkontrollene er lokalisert på plattformen. Under normal manøvrering er chassisets manøvreringskontroll beregnet for berging ved feil, og skal kun brukes når det er absolutt nødvendig Manøvrering fra chassisets kontrollpanel Manøvrering skal kun utføres etter at motoren er startet. Start av motor: - Kontroller at nødstoppknappen er trukket ut. - Sett valgbryter for chassis-/plattformkontroll i stilling Chassis (gul rektangel). Når dette gjøres fungerer ikke plattformkontrollen. - Varsellampene for motorens oljetrykk og lading er da tent. Varsellampen for tett luftfilter er slukket. - Start motoren. Så snart motoren er startet slokner varsellampene. NB!: Dersom motoren ikke starter, slå av strømmen ved å trykke inn nødstoppknappen og gjenta deretter starten. La motoren bli varm og kontroller at timetelleren, motor og pumpe fungerer korrekt. HUSK! Kontroller før manøvrering at det ikke finnes hindre i veien. Funksjonstester - Ved manøvrering øker motorens turtall automatisk. - Test nedre bommens funksjoner først opp, deretter ned (kontrollbryter, detalj 8). - Test bommens funksjoner først opp, deretter ned (kontrollbryter 8). - Sett bommen i horisontal stilling. - Test deretter svingning i begge retninger (kontrollbryter, detalj 9) og teleskopfunksjonen ut og inn (kontrollbryter, detalj 5) senk deretter bommen helt ned. - Sett valgbryteren for chassis-/plattformkontroll (detalj 15, foto 1) i stilling Plattform (grønn rektangel). - Kontroller at hellingssensoren fungerer korrekt (detalj 19, foto 2). AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 33

34 4.3.2 Manøvrering fra plattformens kontrollpanel Klatre opp på plattformen, husk maks tillatt last; fordel lasten jevnt på plattformen MAKS LAST: 250 KG (H16TPX) ELLER 230 KG (H14TX) INKLUDERT 2 PERSONER. Når lasten nærmer seg maks tillatt last vil varselsignal høres; hvis lasten overskrider maks tillatt last skal lasten reduseres. - Før manøvrering, kontroller at den grønne varsellampen (detalj 4) er tent, dette indikerer at maskinen har manøvreringsstrøm og at valgbryteren står i stilling Plattform. - Kontroller at nødstoppknappen (detalj 14) er trukket ut. - Kontroller at signalhornet fungerer korrekt. Advarsel: høy hastighet skal kun benyttes når bommen er helt nedsenket. Manøvrering kan nå begynne. Testing av funksjoner For å aktivisere en bevegelse, velg motsatt kontrollspake eller kontrollbryter. Trykk inn dødmannsknappen før kontrollspaken aktiviseres. Bevegelseshastigheten er progressiv før kontrollspaken aktiviseres. Hvis plattformen ikke er horistontal, korriger med kontrollbryter for plattformhelling. Kontroller alle bevegelser med respektive kontroller. Test styringen på framakselen med bryteren på kontrollspaken før kjøring og styring, for bakakselen med kontrollbryter på kontrollpanelet. Test de to kjørehastighetene (modell 4x2x4) eller de tre kjørehastighetene (modell 4x4x4) ved hjelp av kontrollbryter for høy/lav hastighet (modell 4x2x4) eller kontrollbryter for lav/medium/høy hastighet (modell 4x4x4) Innebygd generator (ekstrautstyr) Foto 9: Innebygd generator og uttak i kurven AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 34

35 Den innebygde generatoren sørger for kobling (220V eller 110V, avhengig av funksjon) i plattformen til et redskap med maksimal strøm på 3 kw. ADVARSEL! Generatoren må ikke spyles med høytrykksspyler, eller mye vann. Instrukser (foto 9): - Aktiverer strømbryter (referanse 2) - Sett nøkkelbryter i plattform posisjon (grønn sirkel) - Trykk knappen over på (referanse 1) - Koble redskapet til uttaket - Bytte ut redskap når som helst 4.4 NØD MANØVRERING MED EL- PUMPE Det er mulig å utføre bevegelser med maskinen selv om hovedenergikilden ikke fungerer korrekt. Det brukes i så da et elektrisk pumpeaggregat som forsynes med strøm fra startbatteriet. Det kan styres både fra kontrollpanelet på undervognen og i kurven. Betjeningspanelet til elektro nødpumpen fungerer på samme måte på de to panelene. Gå frem på følgende måte; - Velg det betjeningspanelet som skal aktiviseres (oransje eller grønn). - Trykk på nødhjelpsbryteren og hold den inne. - Beveg på den bryteren som svarer til den ønskede bevegelse og hold den i ønsket posisjon. Foto 10: Nødmanøvrering 4.5 BERGNING AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 35

36 Dersom maskinen fungerer normalt og personen i kurven er ute av stand til å senke kurven, kan en person på bakken gjøre dette. - Skift til posisjon undervogn med nøkkelbryteren - Foreta de ønskede bevegelser ved hjelp av de brytere som svarer til ønsket bevegelse. 4.6 FRIKOBLING Foto 11: Foto 11 Det er mulig å frikoble reduksjonsgirene på de 2 hjulene på modell 4 x 2, og de 4 hjulene på modell 4 x 4 dersom det oppstår feil på maskinen og maskinen må taues. Bruk en bogseringsstang ved tauing. - Skru de to skruene løs (punkt 1) - Fjern låseringen for å frigjør proppen (punkt 2) - Vend pluggen (punkt 3) og sett den på plass (punkt 4). Sett på plass låseringen og skru de to skruene fast. Nå er hjulene fri. Når senterpluggen fjernes renner oljen ut. ADVARSEL! Når senterpluggene vendes er maskinens bremser ute av funksjon. Ved tauing av maskinen er høyeste tillatte hastighet 5 km/time. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 36

37 5.0 VEDLIKEHOLD 5.1 GENERELLE ANBEFALINGER Det vedlikehold som anbefales i denne manualen gjelder for maskiner som opererer under normale forhold. Ved manøvrering under vanskelige forhold (høy temperatur, høy luftfuktighet, forurenset miljø, i store høyder etc.) skal de gitte vedlikeholdsintervall forkortes og spesielle tiltak foretas. Kontakt maskinleverandøren. Kun autorisert og kompetent personell kan foreta vedlikehold på maskinen, og gitte sikkerhetsinstruksjoner skal følges. Kontroller regelmessig sikkerhetssystemets funksjon: 1. Helling: ringesignal + stopp (kjøring, øvre bom, teleskopering og nedre bom ). 2. Overlast på plattform: ringesignal + stopp av samtlige bevegelser. 3. Kjøring i høy hastighet (eller medium hastighet på 4x4 modellene) når bommen er utteleskopert eller over horisontallinjen, eller når nedre bommen er hevet. ADVARSEL: - Bruk aldri maskinen som jordingspunkt for sveising. - Utfør aldri sveisearbeid uten først å ha koblet ut batterikablene (+/-). - hvis andre maskiner startes ved hjelp av batteriet, koble først ut batteripakken. 5.2 VEDLIKEHOLDSSKJEMA Bilde på neste side viser intervall, plassering og smøremiddel. - Markeringene i symbolene viser vedlikeholdspunkter i henhold til intervallene. - Symbolene representerer smøremiddel som skal brukes (eller hva som skal utføres) Vedlikeholdsprodukter Detalj Spesifikasjo n Symbol Fabrikantens smøremiddel Motorolje SAE 15W40 SHELL / RIMULA Gearolje SAE 90 ESSO EP 80 W 90 Hydraulikk olje AFNOR BP SHF ZS 46 ISO VG 46 Biologisk Bio ISO 46 Hydraulikk olje Lithium til KP 2 K ESSO høytrykk Beacon EP 2 Lithium NLGI 2 EP ESSO Moly Multi-Purpose Grease ELF TRANSELF EP 80 W 90 HYDRELF DS 46 Epaxa 2 Cadrexa GR1 AL Total TM 80 W/90 EQUIVIS ZS 46 Blyfri smøremiddel Grad 2 eller 3 ESSO GP GREASE Multimotive 2 Multis EP Vedlikeholdsdiagram AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 37

38 5.3 VEDLIKEHOLDSUTFØRELSE AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 38

39 5.3.1 Sammendrag Intervall Vedlikeholdspunkt Detalj Kontroller følgende nivå: Daglig eller før - Motorolje 1 hver kjøring - Hydraulikkolje 2 - Diesel 3 - Batterier 4 Kontroller at følgende deler er rene: - drivstoffets forfilter: bytt om det forekommer vann eller andre forurensinger 5 - motorens luftfilter 6 - maskinen i sin helhet (kontroller spesielt koblingenes og slangenes tetthet, kontroller også dekkslitasjen samt alle el-kabler og annet utstyr Kontroller at hydraulikkfilteret ikke er tett, hvis varslingslampen tennes, bytt filterpatron Etter de første 50 timer Hver 50. driftstime Hver 250. Driftstime Hver 500. Driftstime Hver Driftstime eller en gang om året Hver Driftstime Hver Driftstime Skift ut hydraulikkoljefilterets instats (se under interval 250 timer) Skift olje på drivhjulenes reduksjonsgear (se under intervall 500t) (2 smørepunkter på modell 4x2 4 smørepunkt på modell 4x4) Kontroller at skruene på dreieskiven er korrekt tilspent (moment 10 danm) Motor, se fabrikkens bruksanvisning Kontroller væskenivået i reduksjonsgearene på styrehjulene Smør følgende punkter; - Aksel til pendelarmens leddeling (H16TPX): 2 smørepunkter - Aksel til leddeling av pendelarmens firbindelsesstykker: 2 smørepkt. - Aksel nederst på på bommen: 1 smørepunkt - Akseltapp: 8 smørepunkter - Styreaksel, mitterste akseltapp og akselholder: 10 smørepunkter - Svingkrans, rullelager: 2 smørepunkter Motor: se fabrikkens bruksanvisning Smør glideflatene på teleskoparmen. Benytt anledningen til å kontrollere glideklossene på teleskoparmen. Kontroller hjulboltenes tilstrekkning (moment 32 danm) Skift ut hydraulikkfilterets innsatts Motor: se fabrikkens bruksanvisning Bytt olje på hjulenes reduksjonsgear. Full opp( kapasitet 4 x 1,4 liter for modell 4x4 og 2 x 1,4 liter for modell 4x2 Kontroller at svingkransens bolter er godt tilstrammet (moment 10 danm) Tøm tanken med hydraulikkolje og erstatt med samme type olje Motor: se fabrikkens bruksanvisning Tøm hydraulikktanken og erstatt med ny hydraulikkolje Tøm hydraulikktanken og hele hydraulikksystemet Tøm og rengjør dieseltanken Smør reuksjonsgearet for rotasjon: 1 smørepunkt Kontroller tilstanden til teleskoparmens glideklosser, de elektriske kablene og hydraulikkslangene Instrukser AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 39

40 VIKTIG: - Ved påfylling skal kun smøremidler nevnt i par. 5.2 benyttes. - Ta vare på den brukte oljen på en miljøvennlig måte. Reduksjonsgir For å kontrollere at navreduksjonene og bytte av olje, må hjulene demonteres. Pass på at maskinen står trygt og at donkraften har tilstrekkelig kapasitet. Kontroll av oljenivå: - vri hjulet slik at en av pluggene er på horisontallinje og den andre vertikal - løsne pluggen og kontroller nivået: nivået skal være kant i kant med hullet. Etterfyll ved behov. - skru fast pluggen. Drenering av navreduksjonene: - med hjulet i samme posisjon som ovenfor, skru ut de samme pluggene og la oljen renne ut - skru i nedre plugg og etterfyll som nevnt ovenfor - skru så i siste pluggen. Hydraulikkfilter På filteret finnes en varsler som tennes når filteret er tett. - Kontroll skal utføres når motoren er varm, ved kald motor kan lampen tennes p.g.a. oljens viskositet. - Bytt filterpatron dersom varsellampen tennes. - Skru i ny filterpatron. ADVARSEL! Før filteret fjernes pass på at hydraulikksystemet er uten trykk og at oljen er kald slik at det ikke oppstår brannskader Slitedeler - hydrauliske filterpatroner - luftfilter - forfilter, drivstoff - filter, drivstoff - filter, motorolje AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 40

41 6.0 FEILSØKING HUSK! De fleste problemer kan unngås hvis maskinens kontroll- og vedlikeholdsinstrukser overholdes. Likevel kan det oppstå feil. Før man forsøker å reparere eventuelle feil, kontroller i par for å sjekke om feilen er beskrevet. Hvis så er tilfelle, følg instruksene. Hvis feil oppstår som ikke er oppført i følgende opplisting, ta kontakt med leverandøren. Dersom problemet ikke er nevnt, sjekk at: - drivstofftanken ikke er tom - batteriene er ladet - nødstopp knappene ved nedre plattforms - og kontrollpanel ikke er nede - at relé og sikringer er hele og korrekt koblet. Problem Mulig årsak Problemløsing Motoren starter eller stopper ikke Dårlig pumpetrykk Ingen funksjoner kan aktiviseres fra plattformen Tom drivstofftank Batteriene er utladet PCB sikring (i el-boks) er defekt Nødstoppknappen er nedtrykt Motorens sikkerhetssystem er utløst: oljetrykk, overoppheting, lading, tett filter Utbrent varsellampe for lading Varsellampe for tett luftfilter lyser Defekt relè for motorens sikkerhetssystem Dårlig kontakt på batterikabel Tett luftfilter Dårlig motorturtall Oljelekkasje fra kobling eller slange Tett oljefilter Valgbryter plattform/chassis i feil stilling Overbelastet plattform Dødmannsknapp ikke aktiv Defekt kontrollspake Defekt spole i magnetventil For lite hydraulikkolje Helling overstiger 5 o Fyll drivstopp Lad batteriene Skift sikring(er) Still på nytt Se motormanual Skift lampe Skift filterpatron Skift relè Løsne og rengjør Skift filter Juster Reparer eller skift Bytt filter Sett bryter i stilling Plattform Reduser lasten Aktiviser dødmannsknapp Skift spake Skift spole eller magnetventil Etterfyll Senk plattformen og juster maskinen AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 41

42 Problem Mulig årsak Problemløsning Ingen mulighet for å oppnå Plattformen er hevet Senk plattformen helt høy hastighet ned Maskinen kan ikke styres Forlite hydrauliskkolje Dødmannsknappen ikke aktiv Etterfyll Aktiviser Bommen kan ikke aktiviseres under kjøring Helling større enn 5 o Teleskoper inn bommen og senk den Sving fungerer ikke Låspinnen sitter i svinglåsen Fjern låspinnen Ulyder fra For lite hydraulisk olje i tanken Etterfyll hydraulikkpumpen Innsuging i hydraulikkpumpen For høy viskositet Tøm og etterfyll med spesifisert oljekvalitet Et hjul slingrer For lav belastning på et hjul Aktiviser differensialsperres For hurtige proposjonelle Kontrollspaken er feil justert Juster hastigheter Maskinen starter med et rykk Forsinket feiljustering Ta kontakt med kyndig personell Signalen piper Helling større en 5 o Nesten maks last Hydraulikkoljen har for høy Teleskoper inn bommen og senk den Reduser lasten Steng av og la den kjølne temperatur Umulig å heve bommens Batteriene er mer enn 80% utladet Lad batteriene Motor/pumpe går ikke Ladeindikatoren er defekt Hovedstrømbryter er åpen Defekte sikringer Defekte eller utladete batterier Ingen kontakt med batterikabler Skift ut ladeindikator Steng hovedstrømbryter Skift ut sikringer Skift eller lad opp batteriet Rens og stram til AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 42

43 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 43

44 7.0 SIKKERHETSSYSTEM 7.1 MASKIN ELEMENTER Motor REF G2 M3 YA2 YA1 U Strømforsyninger og sikringer REF FU1 10A FU3 80A FU4 30A FU5 3A FU6 3A FU7 20A FU8 5A FU9 20A FU10 3A FU11 250A Kontroll kontakter REF SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA11 SB3 SB4 SB5 SA13 SA15 SM31 SM2 SM4 Beskrivelse Generator Starter Akselerator Motor stopp Frekvens modul Beskrivelse Motor stopp Akselerator + Hoved Overvogn Plattform Elektroventil Permanent + Tilbehør LS verdi Nødpumpe Beskrivelse Akselerator Differensial blokk Plattform kurv rotasjon Plattform kompensasjon Overvogn jibb Plattform jibb Overvogn teleskopering LS MS HS Overvogn start Plattform start Signalhorn Overvogn løft Overvogn rotasjon Rotasjon og løft Teleskopering Kjøring AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 44

45 7.1.4 Sikkerhet kontakter REF Beskrivelse SQ6 Vekt SQ5 Vekt SQ1 Tilt SQ2 Jibb fra 0 til 90 SQ3 Bom løft SQ9 Teleskopering ut SQ20 Kurv rotasjon SQ21 Kurv rotasjon B4 Oljetank temperatur B3 Motor olje trykk B1 Tett filter D+ Generator Relé REF KP1 KT2 KA2 Beskrivelse Motor stop Akselerator Starter Av/ På magnetventiler REF Beskrivelse YV1 LS YV2a PVG TOR YV2b PVG TOR YV9 Differensial blokk YV12 HS YV8 HS YV10 MS HS YV23 MS HS YV12 MS HS YV17 MS HS YV15a Kompensasjon opp YV15b Kompensasjon ned YV18a Jibb ned YV18b Jibb opp YV19a Venstre kurvrotasjon YV19b Høyre kurvrotasjon YV22a Venstre styring bak 4*4 YV22b Høyre styring bak 4*4 YV24 Kurvrotasjon/ kompensering YV11 Bremsing AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 45

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD DEL 1 INNFØRENDE INFORMASJON NOEN MERKNADER OM BRUKSANVISNINGEN Vi minner

Detaljer

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301

BRUKSANVISNING DLX15. 0401051 Version 130301 BRUKSANVISNING DLX15 0401051 Version 130301 Kjære kunde DENKA LIFT A/S gratulerer deg med din nye DENKA LIFT DLX15. Liften er konstruert og laget for å sikre deg størst mulig glede ved bruk av liften.

Detaljer