Haulotte Arbeidsplattform Type Compact DX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1

2 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer foretatt uten forvarsel. HUSK! Denne maskinen oppfyller CE- reglene 89/392/EEC datert 21. juni 1991, 93/94/EEC datert 14. juni 1993, 93/68/EEC datert 22. juli 1993 og 89/336/EEC datert 3. mai 1989, samt 2000/14/CE og EMC/89/336/CE. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET GENERELL ADVARSEL Manual Skilter Sikkerhet GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER Brukere Område Bruk av maskinen RISIKO Fare for velt Fare for støt Fare for eksplosjon eller brann Fare for krasj Unormalt mye støy VERIFISERING Periodiske kontroller Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet Maskinens tilstand REPARASJON OG JUSTERINGER KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE BEAUFORT SKALA MINIMUM SIKKERHETSAVSTAND PRESENTASJON IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER BESKRIVELSE ARBEIDSOMRÅDE Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX DIMENSJONER Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX TEKNISKE EGENSKAPER Tekniske egenskaper 8 DX Tekniske egenskaper 10 DX Tekniske egenskaper 12 DX FUNKSJONSPRINSIPPER HYDRAULIKKSYSTEM Kjøring, styring Sakseløfte sylinder EL SYSTEM HEAD data SIKKERHETSSYSTEMER Beskrivelse av de viktigste sikkerhetsanordninger Lastekontroll hellings kontroll Lav, medium og høy hastighet 21 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 3

4 4. BRUK AV MASKINEN GENERELLE ANBEFALINGER Generelt Manuelt uttrekk Fylling av drivstofftank LASTING - LOSSING Lossing ved hjelp av lasterampe Lasting Transport instruksjoner FØR FØRSTEGANGS BRUK Beskrivelse av kontrollpanel Førstegangs inspeksjon MANØVRERING Generelle anbefalinger Manøvrering fra undervogn Manøvrering fra plattformen NØD SENKNING AV PLATTFORM NØD ASSISTANSE VED SENKING BREMS STABILISERING VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDSSYSTEM VEDLIKEHOLDS SKJEMA Vedlikeholdsprodukter Vedlikeholdsdiagram UTFØRELSE Sammendrag Instrukser Slitedeler FEILSØKING SIKKERHETSSYSTEM RELÉ OG SIKRINGER, CHASSIS SIKKERHETSBRYTERE HYDRAULIKK DIAGRAM COMPACT 8, 10 DX COMPACT 12 DX 45 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 4

5 1. GENERELLE ANBEFALINGER 1.1 GENERELL ADVARSEL Manual Denne manualen er laget til hjelp for operatører av Haulotte selvgående arbeidsplattformer så disse kan brukes effektivt og fullstendig sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæring som trenges på en byggeplass. Byggeplassleder er pålagt å forsikre seg om at operatørene er kjent med instruksene i manualen. Det er byggeplassleders ansvar å passe på at landets krav og regler blir fulgt med hensyn til bruk av plattformen. Før førstegangs bruk må operatører og annet personell ha lest gjennom og forstått instruksene i manualen. Denne manualen må være tilgjengelig for alle operatører. På forespørsel kan leverandøren skaffe ekstra kopier av manualen. Se til at alt personell som bruker maskinen har kunnskaper om plattformen og kjenner til sikkerhetsforanstaltningene Skilter Operatøren som bruker maskinen må lese og forstå skiltene maskinen er utstyrt med. Det er til skiltingen brukt følgende fargekode: - Den røde fargen angir risiko for dødsfare. - Den oransje fargen angir risiko der det kan medføre alvorlige personskader. - Den gule fargen angir risiko der det kan medføre materielle skader eller mindre personskader. Operatøren skal forsikre seg at skilter og symboler er godt synlige og foreta det nødvendige for at de alltid er leselige. Det kan på forespørsel innhente ekstra eksemplarer hos leverandøren Sikkerhet Man må forsikre seg om at maskinen er utilgjengelig for ukyndig personell når den ikke er i bruk. Ikke bruk en maskin med feil eller synlige skader (sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger, løse muttere eller skruer). Ikke utsett maskinen for last eller press større enn tillatt. Ikke overlast maskinen. Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er konstruert for. NB! Unngå operasjoner som setter sikkerheten i fare. Ved å bruke maskinen til annen bruk enn det den er konstruert for, settes folk og utstyr i fare. Endre ikke maskinens egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. Utfør periodiske kontroller og sjekk plattformen slik at den til enhver tid er i god stand. Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. KUN OPPLÆRTE OPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE SELVGÅENDE ARBEIDSPLATTFORMER. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 5

6 DET SKAL VÆRE MINST 2 PERSONER TILSTEDE SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuelle nødssituasjoner - ta kontroll ved eventuelle uhell eller feil - se til at ingen er i nærheten av maskinen (personer, andre hindringer) - dirigere operatøren om nødvendig. 1.2 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Operatør må være over 18 år gammel, og må ha sertifikat utstedt av arbeidsgiver etter godkjent legetest og etter bestått en praktisk prøve i kjøring og manøvrering. Operatøren må: - bruke verneutstyr som passer til arbeidet og i henhold til sikkerhetsbestemmelser, spesielt ved arbeid i farlige områder - være utstyrt med verne- tøy, -fottøy, -hodeplagg (spesielt ved arbeid i risikofylte områder) - bruke maskinen innen dens kapasitetsområde - tørke bort alle spor etter olje eller smøring på plattformtrinn, gulv og rekkverk AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 6

7 1.2.2 Område Maskinen må ikke brukes: - på mykt, ustabilt underlag, hvor det er hindringer i veien eller hvor hellingen overstiger 3 o (ca. 5 %) - hvor vindstyrken overstiger 45 km/t - nær kraftlinjer (maskinen er ikke isolert). Sjekk tillatt minimum distanse - uten først å lukke inngangsport - med en blokkert plattform - med utstyr eller annet hengende fra rekkverkene - med ting som kan forsterke vindmotstanden (eks. papp eller lignende) - uten brannslukker på plattformen, denne skaffes tilveie av bruker som kjenner til bruken av brannslukker - i eksplosive områder - hvis maskinen har sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger eller andre feil - ved forlenging av operasjonsrekkevidde (eks. med stige, stillas eller lignende). Batterisyre kan forårsake brannskader på hender, klær osv., hvis dette skjer skyll godt med vann. Ved normal bruk produserer batteriet oksygen og hydrogen, dette er svært eksplosivt og må ikke komme i nærheten av gnister eller åpen flamme. NB! All kjøring på offentlig vei er forbudt. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 7

8 1.2.3 Bruk av maskinen Ved vanlig bruk, for eksempel kjøring som bomlift, må nøkkelen som kan vris mellom posisjonene chassis eller plattform tas ut og oppbevares av personell på bakkeplan som kan gripe inn ved maskinskade eller ulykke. Bruk ikke maskinen: - med overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. - om vindhastigheten overskrider maks vindstyrke - ved overvekt - med mer enn maks antall personer - med sidevekt som overgår hva som er tillatt - med last som overstiger maks last - på underlag som ikke tåler last/trykk - i skrånende terreng som overskrider 3 o (ca. 5%) - med sidekrefter større enn 40 DaN - i vindstyrke som overskrider 45 km/t - i kalde rom - i eksplosjonsfarlige områder - i storm (risiko for lynnedslag) - i elektromagnetiske områder (radar, telekommunikasjon, sterkstrøm) - om natten hvis den ikke er utstyrt med flomlys (valgfritt) - på offentlig vei - maskinen må ikke taues, den er ikke konstruert for dette, transporteres på trailer (henger) Man skal aldri: - koble ut grensebryter eller sikkerhetsutstyr - utvide rekkevidden med stiger eller lignende - bruke rekkverket til å klatre inn/ut av plattformen. Bruk trinnene - bevege kontrollspakene fra en retning til den motsatte uten først å ha stoppet i 0-posisjon - endre maskinen egenskaper og kapasitet - overskride plattformens maks last eller maks antall personer (se tekniske spesifikasjoner). Fordel lasten, om mulig til midten av plattformen - utføre noen form for service med hevet plattform uten først å sikre den med sikkerhetsutstyr (eks. låsestang) og slå av motoren - klatre i rekkverkene når plattformen er hevet, risiko for fall. NB! Bruk aldri maskinen som en løftekran eller heis. Bruk aldri maskinen til å taue eller dra gjenstander. OBS! Tau ikke liften. Den er konstruert slik at den skal transporteres på en trailer. Unngå: - kontakt med stasjonære eller bevegelige hindringer - å kjøre maskinen i høy hastighet på smale eller overfylte områder - rygging (dårlig sikt) - å taue maskinen, den er ikke konstruert for dette. Den skal transporteres på en trailer (henger) - å utføre sveisearbeider uten først å ta forholdsregler. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 8

9 1.3 RISIKO Fare for velt Faren for ujevne bevegelser og tilt er høy i følgende situasjoner: - Plutselige manøvreringer og bevegelser - Overlast - Ujevnt underlag - Vindkast - Hindringer på bakken eller i høyden Sørg for tilstrekkelig avstand å stoppe på: - 3 meter i høy hastighet - 1 meter i lav hastighet Ikke modifiser eller overskrid noen komponenter som er forbundet med maskinens sikkerhet eller stabilitet. Ikke fest eller last noen komponenter til maskinen som henger utover maskinens deler Fare for støt Det er høy elektrisk risiko i følgende situasjoner: - Kontakt med høyspennigs ledninger eller strøm ledninger - Bruk under stormvær Fare for eksplosjon eller brann Risiko for eksplosjon eller brann er høy i følgende situasjoner: - Arbeid i eksplosive eller brannfarlige omgivelser - Påfylling av tank i nærheten av åpen ild - Kontakt med varme deler på maskinen - Bruk av maskin fører til hydraulikk lekkasje Fare for kollisjon - Det er fare for å kjøre på mennesker - Operatør må overveie alle farer ovenfor før bruk av maskinen - Vær oppmerksom på posisjonen til armene når maskinen roteres - Tilpass kjørehastighet i forhold til underlag, trafikk, bevegelse av mennesker, eller andre faktorer som kan føre til krasj - Når maskinen kjøres ned en rampe, sørg for at det er tilstrekkelig plass å laste av på - Sjekk bremser regelmessig for å unngå risiko for kollisjon - Bruk alltid en vinsj vaier festet til maskinen når den lastes av og på annet kjøretøy Unormalt mye støy Bruker av maskinen må høre etter unormalt mye støy når maskinen startes. Hvis unormale lyder oppdages, skal maskinen stoppes umiddelbart og Pinguely Haulotte service skal kontaktes. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 9

10 1.4 KONTROLLER Følg alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal inspiseres hver 6. måned av en godkjent bedrift eller godkjent personell for å finne feil som kan eventuelt føre til ulykker. Det er eiers og operatørs ansvar at kontrollen bestilles og utføres. Resultatet av kontrollen skal finnes tilgjengelig ved maskinen. Det er arbeidsgiver eller annen ansvarlig person som har ansvaret for at maskinen er kontrollert og godkjent. Hvis det blir anmerkninger ved kontrollen er det ansvarshavendes plikt å passe på at maskinene settes i stand, i henhold til kontrollprotokollen Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave Det er viktig at riktig maskin benyttes i forhold til miljø og arbeidsoppgaver, dvs. at arbeidet kan utføres sikkert og i overensstemmelse med brukermanual Sikkerhetskontroller før bruk Det er operatørens ansvar å utføre sikkerhetskontroll før kjøring. Operatøren av maskinen skal være opplært i maskinen slik at en sikker og korrekt kontroll kan utføres. Følgende punkter skal kontrolleres: sikkerhetssystem, lastebegrensning, hellingssensor, lekkasje hydraulikksylinder, evt. deformeringer, sveisinger, stilstramming av bolter, hydraulikkslanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, manøvrering og overdrevne mekaniske krefter m.m. OBS! Ved leie av maskinen er det leietakers ansvar å kontrollere at maskinen er kontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regler. Leietaker skal alltid ved leie, kontrollere at maskinen har gjennomgått kontroll og at maskinens tilstand er i henhold til kontrollprotokollen. Brukermanual samt kopi av kontroll / protokoll skal være tilgjengelig ved maskinen. 1.5 REPARASJONER OG JUSTERINGER Store reparasjoner samt reparasjon av sikkerhetssystem eller komponenter (relatert til mekanikk, elektronikk eller hydraulikk) skal utføres av personell fra fabrikk, forhandler eller annet autorisert personell og det skal kun benyttes originale reservedeler. Ingen endringer eller justeringer må utføres uten tillatelse fra Pinguely Haulotte. Fabrikanten kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet original reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. 1.6 VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE Skal gjennomføres etter: - Omfattende justeringer av deler - Reparasjoner hvor essensielle deler av maskinen er berørt - Skader som følge av feil ved essensielle deler av maskinen Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helse- og sikkerhetspersoner (dersom dette finnes). AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 10

11 1.7 BEAUFORT SKALA Beaufort Skala over vindstyrke er internasjonalt godkjent og brukes til å kommunisere værforhold. Den består av tall mellom 0 og 17, og hvert tall står for en viss vindstyrke eller vindhastighet 10 meter (33 ft) over bakken. Vindbeskrivning Virkning til lands MPH m/s 0 Stille Stille; røyken stiger rett opp Svak vind Røyken viser vindens retning Svak vind Vinden kjennes mot ansiktet Lett bris Løv settes i bevegelse Moderat bris Støv og papir virvler opp Frisk bris Mindre løvtrær svaier Sterk bris Store grener settes i bevegelse Stiv kuling Hele trær svaier, vanskelig å ferdes Sterk kuling Kvister knekker fra trærne Halv storm Mindre skader på hus MINIMAL SIKKERHETSAVSTAND Det er viktig at maskinen holdes på lang avstand av elektriske ledninger og elektriske gjenstander: Voltage Minimum sikkerhetsavstand i meter Fra 0 til 300 V Unngå kontakt Fra 300 V til 50 kv 3,05 Fra 50 kv til 200 kv 4,60 Fra 200 kv til 350 kv 6,10 Fra 350 kv til 500 kv 7,62 Fra 500 kv til 750 kv 10,67 Fra 750 kv til 1000 kv 13,72 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 11

12 2 PRESENTASJON Selvgående arbeidsplattformer er konstruert for å arbeide i høyden innen dens spesifikke rekkevidder. Hovedkontrollpanelet er plassert på plattformforlengeren. Nød panelet og støttekontrollen er plassert nede på chassiset IDENTIFIKASJON Identifikasjons- skiltet som er festet bak på høyre side på undervognen, er inngravert med all nødvendig informasjon for identifikasjon av maskinen. NB! Ved feil og ved reservedelsbestillinger oppgis alltid maskinnummer og type i henhold til dette skiltet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 12

13 2.2 HOVEDKOMPONENTER 1. Styrehjul, foran 9. Bakhjul 2. Plattform 10. Forankringspunkter 3. Uttrekkbare plattformen 11. Hydraulikk tank 4. Dokumentholder 12. Undervogn 5. Kontrollpanel på plattformen 13. Låsestang til plattformen 6. Rekkverk 14. Lås til motordeksel 7. Adkomsttrapp til plattformen 15. Motor deksel 8. Kontrollpanel på undervognen 2.3 BESKRIVELSE Arbeidsplattformen på Haulottes maskinene er utstyrt med beskyttelses rekkverk. Plattformen kan heves og senkes ved bruk av en hydraulisk sylinder. Denne aktiverer saksene på tre, fire eller fem seksjoner, avhengig av modell, og støtter plattformen, og som understøtter arbeidsplattformen. Chassiset (rammen) er utstyrt men to motor- styrehjul, som blokkeres foran, og to motorhjul, som blokkeres bak. Hjulene er solide (fylt med polyethane skum) og kan benyttes overalt. Maskin drives av en termisk dieselmotor. Alle komponenter og drivdeler er installert i to sidebokser, og inneholder: - hydraulikktank pluss filter - luftavkjølt termisk motor pluss hydraulisk pumpe - drivstoffstank - hydraulikksystem - startbatteri på termisk motor - elektrisk kontrollskap AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 13

14 Tilt sensor er plassert mellom saksepakken, nede på rammen (undervognen) Det elektriske skapet på chassiskontrollen inneholder: - plattformens heve/senke funksjoner - feil lamper motor - drifts timeteller - motorens AV/PÅ bryter - nødstopp bryter for all manøvrering. De tre manøvreringsfunksjonene (kjøring, styring, plattformheving/senking utføres hydraulisk. Kjøring utføres med proposjonalkontroll. Styrefunksjonen aktiveres av en dobbeltvirkende sylinder. Valg: - stabilisator: et sett av 4 trykksylindre som monteres på chassiset og kontrolleres fra plattformen. Plattformen blir mer stabil - ekstra forlenger: 1,0 meter AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 14

15 2.4 ARBEIDSOMRÅDE Compact 8 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 15

16 2.4.2 Compact 10 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 16

17 2.4.3 Compact 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 17

18 2.5 DIMENSJONER Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 18

19 2.6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Compact 8 DX, Compact 10 DX, Compact 12 DX Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX Maks arbeidshøyde 8,38 m 10,25 m 12,15 m Maks/ min gulvhøyde 6,38/ 1,15 m 8,25m / 1,22m 10,15 m/ 1,38 m Maskinens bredde, base 1,80 m 1,80m 1,80 m Maskinens bredde, bord 1,54 m 1,54 m 1,54 m Dimensjoner 1,54 m x 2,50 m 1,54 m x 2,50 m Total lengde 2,65m 2,65 m 2,65 m Total lengde med stabiliseringsvalg 3,06 m 3,06 m 3,06 m Maskinens høyde 2,30 m 2,42 m 2,42 m Utlegg 1,20 m 1,20 m 1,20 m Klarning til underlag 0,25 m 0,25 m 0,25 m Hjulbase 1,87 m 1,87 m 1,87 m Snu radius 3,73 m 3,73 m 3,73 m Plattform kapasitet med ett utlegg 565 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen 565 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen 1,54 m x 2,50 m 450 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen Maks dragning kraft fra siden 40 dan 40 dan 40 dan Maks vindhastighet 45 km/ t 45 km/t 45 km/t Tilt Kjørehastighet 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV Maks stignings grad 40 % 40 % 40 % Løfte tid 33 sek 31 sek 45 sek Senke tid 37 sek 27 sek 39 sek Hydraulikktank lagringskapasitet 75 l 75 l 75 l Hydraulikk trykk, generelt 240 bar PV/ 170 bar GV 240 bar PV/ 170 bar GV 240 bar PV/ 170 bar GV Hydraulikk trykk, under kjøring 220 bar 220 bar 220 bar Hydraulikk trykk, under løft 125 bar 160 bar 160 bar Hydraulikk pumpe cm3/rev cm3/rev cm3/rev Løft og kjøre levering 26 l/min 26 l/min 26 l/m Sikkerhet og styre levering 13 l/min 13 l/min 13 l/min Thermal motor DEUTZ DEUTZ DEUTZ Thermal motor, strøm 18 kw 18 kw 18 kw v/ 2400 rpm v/ 2400 rpm v/ 2400 rpm Dieseltank kapasitet 30 l 30 l 30 l Antall styrehjul Antall drivende hjul Differensial lås ja Ja ja Hydraulikkbremser ja Ja Ja AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 19

20 Frihjul ja ja Ja Star batteri 1 x 12 V 70 Ah 1 x 12 V 70 Ah 1 x 12 V 70 Ah Volt 12 V 12 V 12 V Dekk 26 x 12 12PR 26 x 12-16,5 26 x 12-16,5 Maks trykk på ett hjul 1750 dan 1830 dan 2200 dan Vekt av maskin med ett utlegg/ stabilisator 3120kg/ 3320kg 3310kg /3560kg 3890kg /4140kg Lyd styrke 106 db (A) 106 db (A) 106 db (A) Vibrasjon føtter/ hender 0,5m/s² / 2,5m/s² 0,5m/s² / 2,5m/s² 0,5m/s² / 2,5m/s² AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 20

21 3 FUNKSJONSPRINSIPPER 3.1 HYDRAULIKKSYSTEM Alle maskinbevegelsene, foruten kjøring, utføres med hydraulisk drivkraft som tilføres av to tannhjulspumper, som trekkes av en termisk motor. Dersom det oppstår teknisk feil kan arbeidsplattformen senkes manuelt med nødmanøvrering. Et returfilter, som er montert på returledningen, beskytter installasjon mot forurensning Kjøring, sakselift Denne funksjonen utføres med on / off - ventiler gjennom en ventil med proporsjonal styring, som driver bevegelsen fremover. Kun en bevegelse av gangen er mulig Sakseløfte sylinder. Sylinderen er utstyrt med en påsveiset elektrisk styrt enveis ventil. Løftebevegelsen styres av en elektrisk styrt på/av -ventil, og bevegelsens frendrift sikres av en elektrisk styrt proporsjonalventil. Senkingen styres av en (to til tolv meter) elektrisk styrt på/av -ventil, som er montert på hver sylinder. 3.2 ELEKTRISK SYSTEM Den elektriske strømkilden som benyttes for manøvrering og start blir forsynt av et 12 V batteri. Foto 1 Foto 2 Foto 3 ADVARSEL! Justeringer skal kun foretas av spesialisert personell. Feiljusteringer kan ødelegge maskinens sikkerhetsutstyr og forårsake fare for alvorlig ulykke. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 21

22 3.2.1 HEAD data Hver maskin er utstyrt med en spesifikk kalkulator som er tilpasset maskinens funksjon. Dersom denne kalkulatoren fjernes uten spesifikk avtale med teknikere fra Pinguely Haulotte, kan maskinen slutte å fungere. Et merke er plassert over kalkulatoren, og dersom Pinguely Haulotte personell oppdager at dette merket er forkludret eller at det er forsøkt å fikse på kalkulator, vil garantien for maskinen oppheves. Dersom batteriet til kalkulatoren er utladet (etter batteriets levetid), vil to lamper lyse simultant på nedre konsoll når maskinen startes. Disse lampene som lyser er: - Motor olje trykk - Motor temperatur - Tette filter Kontakt Pinguely Haulotte service personell så snart batterinivået er lavt. NB! Blinking av disse lysene kan også være et resultat av andre feil på maskinen dersom. 3.3 SIKKERHET Beskrivelse av de viktigste sikkerhetsanordninger Automatisk motorstopp: - for lavt oljetrykk - tett luftfilter - ødelagt generator eller viftereim Lyssignal: - tett luftfilter Lydsignal: - Overheting av hydraulikkolje Lastekontroll Hvis lasten på plattformen er 90 % av tillatt last vil alarmen slås på. Hvis dette skjer vil alle kontrollene kuttes ut og alle manøvreringer opphøre. Lasten må da reduseres for å kunne gjenoppta manøvreringene o hellekontroll Alarmen vil lyde når maks helling er nådd. Hvis dette fortsetter vil saksenes funksjon stanses i 1-2 sekunder, og kjørefunksjonene opphøre når plattformen er hevet. For at kjøring igjen kan gjenopptas må saksene være fullstendig sammenfoldet. NB! Når plattformen er sammenfoldet og hellingen overstiger 3 o vil alarmen lyde for å varsle operatøren at den ikke kan heves Lav, medium og høy hastighet Forskjellig hastighet er kun mulig når plattformen er senket. Når plattformen er hevet er det kun mulig å kjøre i lav hastighet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 22

23 4 BRUK AV MASKINEN 4.1 GENERELLE ANBEFALINGER Arbeidsplattformen er selvgående. Alle plattformens bevegelser styres fra et kontrollpanel som er plassert på plattformens forlenger. Dette er hovedkontrollpanelet. Kontrollpanelet som er plassert nede på chassiset skal kun benyttes i nødssituasjoner, ved uhell eller feil osv. OBS! NB! Utfør ingen manøvrering uten først å ha lest og forstått instruksjonene i kapittel 4.3. Bruk ikke maskinen dersom vindhastigheten overstiger 45 km/t. For å unngå uhell er sikkerhetsutstyr montert for å beskytte personell og maskin. Dette utstyret stopper maskinen eller forhindrer manøvrering. Hvis dette skjer, kan dårlig kjennskap til maskinens egenskaper indikere feil, mens den reelle årsak er at sikkerhetsutstyret blir benyttet korrekt. Det er derfor viktig å lese og forstå alle instruksene i de følgende kapitler Manuelt uttrekk Plattformen er utstyrt med et enkelt manuelt uttrekk med flere mulige innstillings hakk. Anvendelse: - ta fatt i de to dedikerende håndtakene - løft de til skubb de mot den ønskede bevegelsesretningen. Det at håndtakene løftes opp til 90 0, gjør at innfestningsbeslaget automatisk utløses Ved transport på maskinhenger eller annen form for transport samt under arbeid skal det manuelle uttrekket alltid være låst. Foto 5 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 23

24 4.1.2 Fylling av drivstofftank Før fylling, kontroller at drivstoffet er korrekt lagret og har de rette spesifikasjoner. Fyll ikke drivstoff fra fat uten først å latt fatet stå en stund etter transport. Bruk ikke bunnslammet. Siden det er brannfare ved fylling, pass på følgende: - ingen røyking - stopp motoren - ha vinden i ryggen slik at du unngår sprut - før fylling, plasser pumpen i tankåpningen for å unngå eventuelle gnister fra statisk elektrisitet - skru på tanklokket og tørk bort eventuell søling. Foto LOSSING LASTING MANØVRERING VIKTIG! ADVARSEL! HUSK! Før noen funksjoner tas i bruk, sjekk at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse rapporteres skriftlig til transportfirmaet. En feilmanøvrering kan forårsake velt med store skader på personer og materiell. Utfør lossingen på stabilt underlag som er flatt og klargjort og som tåler vekten (se 2.6 vedrørende tyngdeverdier). Stå aldri under eller for nærme maskinen under manøvreringen. Plattformen er konstruert til bruk på hardt underlag med en hellegrad på 3 o. Hvis denne graden overstiges vil alarmen løses ut. Med for tung last vil maskinen også stoppe. Det er ikke mulig å heve plattformen og kjøre samtidig Lossing ved bruk av rampe Forsiktighetsregler som må følges: - plattformen er senket - at rampen tåler vekten, at den har tilstrekkelig grep for å forhindre at maskinen glir ved lossing og at rampen er forsvarlig forankret. VIKTIG! Siden denne metoden krever at motoren startes, se par. 4.3 for å forhindre risiko for feilmanøvrering. Velg lav hastighet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 24

25 OBS! Kjør aldri nedover ramper i høy hastighet Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående tegning. For å kjøre opp rampen, velg lav hastighet Transport instruksjoner - Sørg for at transport kjøretøy er egnet, og sørg for at stropper og lenker er i stand til å tåle vekten av maskinen. - Maskinen skal være på bakkenivå eller festet før bremsene blir sluppet opp. - Fest utlegg med stropper slik at de ikke forlenges under transport. 4.3 KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK Under fabrikasjon blir hver maskin underkastet kontinuerlig kvalitetskontroller. Transport kan forårsake skader, som i så fall rapporteres skriftlig til transportselskapet før maskinen tas i bruk. Husk! Før bruk, lær maskinen å kjenne ved å lese denne manualen og gjøre seg kjent med skiltene som er festet på maskinen Beskrivelse av kontrollpanel Alle maskinens bevegelser styres fra et kontrollpanel som er plassert på plattformen. Dette kontrollpanelet fungerer som hovedbetjeningspanel og må ikke flyttes til et annet sted på plattformen, da det kan være risiko for at kommandoen FREM og TILBAKE byttes om. (Dette gjelder for hjulkjøring) Kontrollpanelet som er plassert på undervognen fungerer som nødkontrollpanel. Det er meget viktig å ha god kjennskap til maskinens tekniske data og drift. Noen av maskinens funksjoner kan umiddelbart godt minne om en feil, mens det i stede dreier seg om at sikkerhetsanordningene fungerer korrekt. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 25

26 Kontrollpanel, chassis 1. Nødstopp knapp 6. Start av termisk motor 2. Timeteller 7. Kontrollampe for oljelampe 3. Valg av kontrollpanel 8. Kontrollampe for oljetrykk undervogn/plattform 9. Kontrollampe for batteriladning 4. Roterende blinklys (ekstrautstyr) 10. Kontrollampe for tilstopping av luftfilter 5. Velgerbryter til heving/senking 11. Nøkkel til åpning av styrepult AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 26

27 Kontrollpanel, plattformen 1. Stabiliseringskontroll pluss kontrollampe 7. Differensial lås 2. Bryter for alarm 8. Nødstopp knapp 3. Bryter for valg av hastighet 9. Håndtak til styring av bevegelse 4. Driftsspennigs lampe 10. Deksel 5. Startbryter 11. Dødmans knapp 6. Valgbryter for heving/senking av plattform eller kjøring Førstegangs inspeksjon Maskinen skal sjekkes visuelt før bruk. Sjekk at sikkerhetsrekkverket fungerer. Se referansepunk 1, foto 10. Foto 10 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 27

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

MODELL HA 20PX / HA 260PX

MODELL HA 20PX / HA 260PX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE KNEKKARMS BOMLIFT MODELL HA 20PX / HA 260PX 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE BOMLIFT, DIESEL MODELL H21TX- H23TPX-H25TPX 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE ELEKTRISK KNEKKARMS- BOMLIFT MODELL HA 14 TX-H 16TPX INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 Takk for at

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MODELL HA 12IP /15IP

MODELL HA 12IP /15IP INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL HAULOTTE KNEKKARMS BOMLIFT, ELEKTRISK MODELL HA 12IP /15IP AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8

Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8 INSTRUKSJONSBOK OG Haulotte Arbeidsplattform Type Optimum 6 og 8 VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 6-8 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Generell informasjon Komponenter, basis Lasteplan Cabin Spor setter Sporfres Hovedfres Drivhjul Fjøring Belter Skjær 1.1.0 Generell informasjon Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN 10-1500 Nummerering viser til detaljerte punkter og bilder lengre bak i hefte Klargjøring 1. Plassering av pumpe 2. Utstyr 3. Sikkerhet Kontroll 4. Kontroll

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT

BRUKERMANUAL VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR TELESKOPLIFT BRUKERMANUAL OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR DEXTER 15 Z TELESKOPLIFT Normann Olsen Maskin AS side 1 av 20 DEXTER tilhengermontert teleskoplift er veldig enkel å ta i bruk. Teleskopbommen gjør at man raskt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Pinguely Haulotte Selvgående arbeidsplattform Type Star 8 & 10

Pinguely Haulotte Selvgående arbeidsplattform Type Star 8 & 10 INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE VERTIKAL MAST MODELL STAR 8 OG 10 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 Brukermanual Løftemagnet Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 INNHOLDSFORTEGNELSE Side: Beskrivelse 2 FORESKRIFTER 3 BETJENINGS- OG VEDLIKEHOLDSFORESKRIFTER 4 MAKSIMAL LØFTEKAPASITET 5 SIKKERHETSINSTRUKSER

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer