Haulotte Arbeidsplattform Type Compact DX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1

2 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal effekt og forlenger maskinens levetid. Vi understreker viktigheten i følgende: at sikkerhetsinstruksene for maskin og arbeidsplass følges at maskinen kun brukes til det den er konstruert for og at maks tillatt løftekapasitet ikke overskrides at korrekt utført vedlikehold forlenger maskinens levetid og er nødvendig for sikkerheten. Under og etter garantitiden vil leverandøren være tilgjengelig for eventuell service. Husk å oppgi maskintype og serienummer. Ved bestilling av reservedeler, sjekk i delekatalogen for å få originaldeler som garanterer perfekt funksjon. VIKTIG: Denne brukermanualen er en del av leveransen. Leverandør: AJ Maskin AS Ringeriksveien 3538 Sollihøgda Tlf.: Fax: E-post: NB! De tekniske data som er angitt i denne manualen er uten ansvar for fabrikanten som også reserverer seg for eventuelle endringer foretatt uten forvarsel. HUSK! Denne maskinen oppfyller CE- reglene 89/392/EEC datert 21. juni 1991, 93/94/EEC datert 14. juni 1993, 93/68/EEC datert 22. juli 1993 og 89/336/EEC datert 3. mai 1989, samt 2000/14/CE og EMC/89/336/CE. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL ANBEFALING SIKKERHET GENERELL ADVARSEL Manual Skilter Sikkerhet GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER Brukere Område Bruk av maskinen RISIKO Fare for velt Fare for støt Fare for eksplosjon eller brann Fare for krasj Unormalt mye støy VERIFISERING Periodiske kontroller Inspeksjon for å fastsette om maskinen er egnet Maskinens tilstand REPARASJON OG JUSTERINGER KONTROLL AV MASKINEN ETTER SERVICE BEAUFORT SKALA MINIMUM SIKKERHETSAVSTAND PRESENTASJON IDENTIFIKASJON HOVEDKOMPONENTER BESKRIVELSE ARBEIDSOMRÅDE Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX DIMENSJONER Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX TEKNISKE EGENSKAPER Tekniske egenskaper 8 DX Tekniske egenskaper 10 DX Tekniske egenskaper 12 DX FUNKSJONSPRINSIPPER HYDRAULIKKSYSTEM Kjøring, styring Sakseløfte sylinder EL SYSTEM HEAD data SIKKERHETSSYSTEMER Beskrivelse av de viktigste sikkerhetsanordninger Lastekontroll hellings kontroll Lav, medium og høy hastighet 21 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 3

4 4. BRUK AV MASKINEN GENERELLE ANBEFALINGER Generelt Manuelt uttrekk Fylling av drivstofftank LASTING - LOSSING Lossing ved hjelp av lasterampe Lasting Transport instruksjoner FØR FØRSTEGANGS BRUK Beskrivelse av kontrollpanel Førstegangs inspeksjon MANØVRERING Generelle anbefalinger Manøvrering fra undervogn Manøvrering fra plattformen NØD SENKNING AV PLATTFORM NØD ASSISTANSE VED SENKING BREMS STABILISERING VEDLIKEHOLD GENERELLE ANBEFALINGER VEDLIKEHOLDSSYSTEM VEDLIKEHOLDS SKJEMA Vedlikeholdsprodukter Vedlikeholdsdiagram UTFØRELSE Sammendrag Instrukser Slitedeler FEILSØKING SIKKERHETSSYSTEM RELÉ OG SIKRINGER, CHASSIS SIKKERHETSBRYTERE HYDRAULIKK DIAGRAM COMPACT 8, 10 DX COMPACT 12 DX 45 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 4

5 1. GENERELLE ANBEFALINGER 1.1 GENERELL ADVARSEL Manual Denne manualen er laget til hjelp for operatører av Haulotte selvgående arbeidsplattformer så disse kan brukes effektivt og fullstendig sikkert. Manualen erstatter ikke hovedopplæring som trenges på en byggeplass. Byggeplassleder er pålagt å forsikre seg om at operatørene er kjent med instruksene i manualen. Det er byggeplassleders ansvar å passe på at landets krav og regler blir fulgt med hensyn til bruk av plattformen. Før førstegangs bruk må operatører og annet personell ha lest gjennom og forstått instruksene i manualen. Denne manualen må være tilgjengelig for alle operatører. På forespørsel kan leverandøren skaffe ekstra kopier av manualen. Se til at alt personell som bruker maskinen har kunnskaper om plattformen og kjenner til sikkerhetsforanstaltningene Skilter Operatøren som bruker maskinen må lese og forstå skiltene maskinen er utstyrt med. Det er til skiltingen brukt følgende fargekode: - Den røde fargen angir risiko for dødsfare. - Den oransje fargen angir risiko der det kan medføre alvorlige personskader. - Den gule fargen angir risiko der det kan medføre materielle skader eller mindre personskader. Operatøren skal forsikre seg at skilter og symboler er godt synlige og foreta det nødvendige for at de alltid er leselige. Det kan på forespørsel innhente ekstra eksemplarer hos leverandøren Sikkerhet Man må forsikre seg om at maskinen er utilgjengelig for ukyndig personell når den ikke er i bruk. Ikke bruk en maskin med feil eller synlige skader (sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger, løse muttere eller skruer). Ikke utsett maskinen for last eller press større enn tillatt. Ikke overlast maskinen. Ikke bruk maskinen til operasjoner den ikke er konstruert for. NB! Unngå operasjoner som setter sikkerheten i fare. Ved å bruke maskinen til annen bruk enn det den er konstruert for, settes folk og utstyr i fare. Endre ikke maskinens egenskaper da dette kan berøre stabilitet og sikkerhet. Utfør periodiske kontroller og sjekk plattformen slik at den til enhver tid er i god stand. Brukermanualen må følge maskinen ved eie, leie eller videresalg. KUN OPPLÆRTE OPERATØRER KAN BRUKE HAULOTTE SELVGÅENDE ARBEIDSPLATTFORMER. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 5

6 DET SKAL VÆRE MINST 2 PERSONER TILSTEDE SLIK AT EN AV DEM KAN: - behandle eventuelle nødssituasjoner - ta kontroll ved eventuelle uhell eller feil - se til at ingen er i nærheten av maskinen (personer, andre hindringer) - dirigere operatøren om nødvendig. 1.2 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Operatør må være over 18 år gammel, og må ha sertifikat utstedt av arbeidsgiver etter godkjent legetest og etter bestått en praktisk prøve i kjøring og manøvrering. Operatøren må: - bruke verneutstyr som passer til arbeidet og i henhold til sikkerhetsbestemmelser, spesielt ved arbeid i farlige områder - være utstyrt med verne- tøy, -fottøy, -hodeplagg (spesielt ved arbeid i risikofylte områder) - bruke maskinen innen dens kapasitetsområde - tørke bort alle spor etter olje eller smøring på plattformtrinn, gulv og rekkverk AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 6

7 1.2.2 Område Maskinen må ikke brukes: - på mykt, ustabilt underlag, hvor det er hindringer i veien eller hvor hellingen overstiger 3 o (ca. 5 %) - hvor vindstyrken overstiger 45 km/t - nær kraftlinjer (maskinen er ikke isolert). Sjekk tillatt minimum distanse - uten først å lukke inngangsport - med en blokkert plattform - med utstyr eller annet hengende fra rekkverkene - med ting som kan forsterke vindmotstanden (eks. papp eller lignende) - uten brannslukker på plattformen, denne skaffes tilveie av bruker som kjenner til bruken av brannslukker - i eksplosive områder - hvis maskinen har sprekker, hydraulisk lekkasje, avkuttede ledninger eller andre feil - ved forlenging av operasjonsrekkevidde (eks. med stige, stillas eller lignende). Batterisyre kan forårsake brannskader på hender, klær osv., hvis dette skjer skyll godt med vann. Ved normal bruk produserer batteriet oksygen og hydrogen, dette er svært eksplosivt og må ikke komme i nærheten av gnister eller åpen flamme. NB! All kjøring på offentlig vei er forbudt. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 7

8 1.2.3 Bruk av maskinen Ved vanlig bruk, for eksempel kjøring som bomlift, må nøkkelen som kan vris mellom posisjonene chassis eller plattform tas ut og oppbevares av personell på bakkeplan som kan gripe inn ved maskinskade eller ulykke. Bruk ikke maskinen: - med overskrid maksimum lasteevne eller lastekraft som er fastsatt fra fabrikant. - om vindhastigheten overskrider maks vindstyrke - ved overvekt - med mer enn maks antall personer - med sidevekt som overgår hva som er tillatt - med last som overstiger maks last - på underlag som ikke tåler last/trykk - i skrånende terreng som overskrider 3 o (ca. 5%) - med sidekrefter større enn 40 DaN - i vindstyrke som overskrider 45 km/t - i kalde rom - i eksplosjonsfarlige områder - i storm (risiko for lynnedslag) - i elektromagnetiske områder (radar, telekommunikasjon, sterkstrøm) - om natten hvis den ikke er utstyrt med flomlys (valgfritt) - på offentlig vei - maskinen må ikke taues, den er ikke konstruert for dette, transporteres på trailer (henger) Man skal aldri: - koble ut grensebryter eller sikkerhetsutstyr - utvide rekkevidden med stiger eller lignende - bruke rekkverket til å klatre inn/ut av plattformen. Bruk trinnene - bevege kontrollspakene fra en retning til den motsatte uten først å ha stoppet i 0-posisjon - endre maskinen egenskaper og kapasitet - overskride plattformens maks last eller maks antall personer (se tekniske spesifikasjoner). Fordel lasten, om mulig til midten av plattformen - utføre noen form for service med hevet plattform uten først å sikre den med sikkerhetsutstyr (eks. låsestang) og slå av motoren - klatre i rekkverkene når plattformen er hevet, risiko for fall. NB! Bruk aldri maskinen som en løftekran eller heis. Bruk aldri maskinen til å taue eller dra gjenstander. OBS! Tau ikke liften. Den er konstruert slik at den skal transporteres på en trailer. Unngå: - kontakt med stasjonære eller bevegelige hindringer - å kjøre maskinen i høy hastighet på smale eller overfylte områder - rygging (dårlig sikt) - å taue maskinen, den er ikke konstruert for dette. Den skal transporteres på en trailer (henger) - å utføre sveisearbeider uten først å ta forholdsregler. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 8

9 1.3 RISIKO Fare for velt Faren for ujevne bevegelser og tilt er høy i følgende situasjoner: - Plutselige manøvreringer og bevegelser - Overlast - Ujevnt underlag - Vindkast - Hindringer på bakken eller i høyden Sørg for tilstrekkelig avstand å stoppe på: - 3 meter i høy hastighet - 1 meter i lav hastighet Ikke modifiser eller overskrid noen komponenter som er forbundet med maskinens sikkerhet eller stabilitet. Ikke fest eller last noen komponenter til maskinen som henger utover maskinens deler Fare for støt Det er høy elektrisk risiko i følgende situasjoner: - Kontakt med høyspennigs ledninger eller strøm ledninger - Bruk under stormvær Fare for eksplosjon eller brann Risiko for eksplosjon eller brann er høy i følgende situasjoner: - Arbeid i eksplosive eller brannfarlige omgivelser - Påfylling av tank i nærheten av åpen ild - Kontakt med varme deler på maskinen - Bruk av maskin fører til hydraulikk lekkasje Fare for kollisjon - Det er fare for å kjøre på mennesker - Operatør må overveie alle farer ovenfor før bruk av maskinen - Vær oppmerksom på posisjonen til armene når maskinen roteres - Tilpass kjørehastighet i forhold til underlag, trafikk, bevegelse av mennesker, eller andre faktorer som kan føre til krasj - Når maskinen kjøres ned en rampe, sørg for at det er tilstrekkelig plass å laste av på - Sjekk bremser regelmessig for å unngå risiko for kollisjon - Bruk alltid en vinsj vaier festet til maskinen når den lastes av og på annet kjøretøy Unormalt mye støy Bruker av maskinen må høre etter unormalt mye støy når maskinen startes. Hvis unormale lyder oppdages, skal maskinen stoppes umiddelbart og Pinguely Haulotte service skal kontaktes. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 9

10 1.4 KONTROLLER Følg alltid lov og regler som gjelder i det land maskinen brukes Periodiske kontroller Maskinen skal inspiseres hver 6. måned av en godkjent bedrift eller godkjent personell for å finne feil som kan eventuelt føre til ulykker. Det er eiers og operatørs ansvar at kontrollen bestilles og utføres. Resultatet av kontrollen skal finnes tilgjengelig ved maskinen. Det er arbeidsgiver eller annen ansvarlig person som har ansvaret for at maskinen er kontrollert og godkjent. Hvis det blir anmerkninger ved kontrollen er det ansvarshavendes plikt å passe på at maskinene settes i stand, i henhold til kontrollprotokollen Valg av maskin avhengig av arbeidsoppgave Det er viktig at riktig maskin benyttes i forhold til miljø og arbeidsoppgaver, dvs. at arbeidet kan utføres sikkert og i overensstemmelse med brukermanual Sikkerhetskontroller før bruk Det er operatørens ansvar å utføre sikkerhetskontroll før kjøring. Operatøren av maskinen skal være opplært i maskinen slik at en sikker og korrekt kontroll kan utføres. Følgende punkter skal kontrolleres: sikkerhetssystem, lastebegrensning, hellingssensor, lekkasje hydraulikksylinder, evt. deformeringer, sveisinger, stilstramming av bolter, hydraulikkslanger, elektriske sammenføyninger, dekkenes tilstand, manøvrering og overdrevne mekaniske krefter m.m. OBS! Ved leie av maskinen er det leietakers ansvar å kontrollere at maskinen er kontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regler. Leietaker skal alltid ved leie, kontrollere at maskinen har gjennomgått kontroll og at maskinens tilstand er i henhold til kontrollprotokollen. Brukermanual samt kopi av kontroll / protokoll skal være tilgjengelig ved maskinen. 1.5 REPARASJONER OG JUSTERINGER Store reparasjoner samt reparasjon av sikkerhetssystem eller komponenter (relatert til mekanikk, elektronikk eller hydraulikk) skal utføres av personell fra fabrikk, forhandler eller annet autorisert personell og det skal kun benyttes originale reservedeler. Ingen endringer eller justeringer må utføres uten tillatelse fra Pinguely Haulotte. Fabrikanten kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet original reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. 1.6 VERIFISERING VED INNLEVERING TIL SERVICE Skal gjennomføres etter: - Omfattende justeringer av deler - Reparasjoner hvor essensielle deler av maskinen er berørt - Skader som følge av feil ved essensielle deler av maskinen Resultatene av kontrollen skal noteres i en sikkerhetsprotokoll utstedt av arbeidsgiver, som er tilgjengelig sammen med en liste over ansvarlige personer, fra arbeidsleder og til firmaets helse- og sikkerhetspersoner (dersom dette finnes). AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 10

11 1.7 BEAUFORT SKALA Beaufort Skala over vindstyrke er internasjonalt godkjent og brukes til å kommunisere værforhold. Den består av tall mellom 0 og 17, og hvert tall står for en viss vindstyrke eller vindhastighet 10 meter (33 ft) over bakken. Vindbeskrivning Virkning til lands MPH m/s 0 Stille Stille; røyken stiger rett opp Svak vind Røyken viser vindens retning Svak vind Vinden kjennes mot ansiktet Lett bris Løv settes i bevegelse Moderat bris Støv og papir virvler opp Frisk bris Mindre løvtrær svaier Sterk bris Store grener settes i bevegelse Stiv kuling Hele trær svaier, vanskelig å ferdes Sterk kuling Kvister knekker fra trærne Halv storm Mindre skader på hus MINIMAL SIKKERHETSAVSTAND Det er viktig at maskinen holdes på lang avstand av elektriske ledninger og elektriske gjenstander: Voltage Minimum sikkerhetsavstand i meter Fra 0 til 300 V Unngå kontakt Fra 300 V til 50 kv 3,05 Fra 50 kv til 200 kv 4,60 Fra 200 kv til 350 kv 6,10 Fra 350 kv til 500 kv 7,62 Fra 500 kv til 750 kv 10,67 Fra 750 kv til 1000 kv 13,72 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 11

12 2 PRESENTASJON Selvgående arbeidsplattformer er konstruert for å arbeide i høyden innen dens spesifikke rekkevidder. Hovedkontrollpanelet er plassert på plattformforlengeren. Nød panelet og støttekontrollen er plassert nede på chassiset IDENTIFIKASJON Identifikasjons- skiltet som er festet bak på høyre side på undervognen, er inngravert med all nødvendig informasjon for identifikasjon av maskinen. NB! Ved feil og ved reservedelsbestillinger oppgis alltid maskinnummer og type i henhold til dette skiltet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 12

13 2.2 HOVEDKOMPONENTER 1. Styrehjul, foran 9. Bakhjul 2. Plattform 10. Forankringspunkter 3. Uttrekkbare plattformen 11. Hydraulikk tank 4. Dokumentholder 12. Undervogn 5. Kontrollpanel på plattformen 13. Låsestang til plattformen 6. Rekkverk 14. Lås til motordeksel 7. Adkomsttrapp til plattformen 15. Motor deksel 8. Kontrollpanel på undervognen 2.3 BESKRIVELSE Arbeidsplattformen på Haulottes maskinene er utstyrt med beskyttelses rekkverk. Plattformen kan heves og senkes ved bruk av en hydraulisk sylinder. Denne aktiverer saksene på tre, fire eller fem seksjoner, avhengig av modell, og støtter plattformen, og som understøtter arbeidsplattformen. Chassiset (rammen) er utstyrt men to motor- styrehjul, som blokkeres foran, og to motorhjul, som blokkeres bak. Hjulene er solide (fylt med polyethane skum) og kan benyttes overalt. Maskin drives av en termisk dieselmotor. Alle komponenter og drivdeler er installert i to sidebokser, og inneholder: - hydraulikktank pluss filter - luftavkjølt termisk motor pluss hydraulisk pumpe - drivstoffstank - hydraulikksystem - startbatteri på termisk motor - elektrisk kontrollskap AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 13

14 Tilt sensor er plassert mellom saksepakken, nede på rammen (undervognen) Det elektriske skapet på chassiskontrollen inneholder: - plattformens heve/senke funksjoner - feil lamper motor - drifts timeteller - motorens AV/PÅ bryter - nødstopp bryter for all manøvrering. De tre manøvreringsfunksjonene (kjøring, styring, plattformheving/senking utføres hydraulisk. Kjøring utføres med proposjonalkontroll. Styrefunksjonen aktiveres av en dobbeltvirkende sylinder. Valg: - stabilisator: et sett av 4 trykksylindre som monteres på chassiset og kontrolleres fra plattformen. Plattformen blir mer stabil - ekstra forlenger: 1,0 meter AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 14

15 2.4 ARBEIDSOMRÅDE Compact 8 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 15

16 2.4.2 Compact 10 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 16

17 2.4.3 Compact 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 17

18 2.5 DIMENSJONER Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 18

19 2.6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Compact 8 DX, Compact 10 DX, Compact 12 DX Compact 8 DX Compact 10 DX Compact 12 DX Maks arbeidshøyde 8,38 m 10,25 m 12,15 m Maks/ min gulvhøyde 6,38/ 1,15 m 8,25m / 1,22m 10,15 m/ 1,38 m Maskinens bredde, base 1,80 m 1,80m 1,80 m Maskinens bredde, bord 1,54 m 1,54 m 1,54 m Dimensjoner 1,54 m x 2,50 m 1,54 m x 2,50 m Total lengde 2,65m 2,65 m 2,65 m Total lengde med stabiliseringsvalg 3,06 m 3,06 m 3,06 m Maskinens høyde 2,30 m 2,42 m 2,42 m Utlegg 1,20 m 1,20 m 1,20 m Klarning til underlag 0,25 m 0,25 m 0,25 m Hjulbase 1,87 m 1,87 m 1,87 m Snu radius 3,73 m 3,73 m 3,73 m Plattform kapasitet med ett utlegg 565 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen 565 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen 1,54 m x 2,50 m 450 (3 pers) inkl. 150 kg på uttrekks plattformen Maks dragning kraft fra siden 40 dan 40 dan 40 dan Maks vindhastighet 45 km/ t 45 km/t 45 km/t Tilt Kjørehastighet 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV 1,6 km/t PV, 3 km/t MV, 5,5 km/t GV Maks stignings grad 40 % 40 % 40 % Løfte tid 33 sek 31 sek 45 sek Senke tid 37 sek 27 sek 39 sek Hydraulikktank lagringskapasitet 75 l 75 l 75 l Hydraulikk trykk, generelt 240 bar PV/ 170 bar GV 240 bar PV/ 170 bar GV 240 bar PV/ 170 bar GV Hydraulikk trykk, under kjøring 220 bar 220 bar 220 bar Hydraulikk trykk, under løft 125 bar 160 bar 160 bar Hydraulikk pumpe cm3/rev cm3/rev cm3/rev Løft og kjøre levering 26 l/min 26 l/min 26 l/m Sikkerhet og styre levering 13 l/min 13 l/min 13 l/min Thermal motor DEUTZ DEUTZ DEUTZ Thermal motor, strøm 18 kw 18 kw 18 kw v/ 2400 rpm v/ 2400 rpm v/ 2400 rpm Dieseltank kapasitet 30 l 30 l 30 l Antall styrehjul Antall drivende hjul Differensial lås ja Ja ja Hydraulikkbremser ja Ja Ja AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 19

20 Frihjul ja ja Ja Star batteri 1 x 12 V 70 Ah 1 x 12 V 70 Ah 1 x 12 V 70 Ah Volt 12 V 12 V 12 V Dekk 26 x 12 12PR 26 x 12-16,5 26 x 12-16,5 Maks trykk på ett hjul 1750 dan 1830 dan 2200 dan Vekt av maskin med ett utlegg/ stabilisator 3120kg/ 3320kg 3310kg /3560kg 3890kg /4140kg Lyd styrke 106 db (A) 106 db (A) 106 db (A) Vibrasjon føtter/ hender 0,5m/s² / 2,5m/s² 0,5m/s² / 2,5m/s² 0,5m/s² / 2,5m/s² AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 20

21 3 FUNKSJONSPRINSIPPER 3.1 HYDRAULIKKSYSTEM Alle maskinbevegelsene, foruten kjøring, utføres med hydraulisk drivkraft som tilføres av to tannhjulspumper, som trekkes av en termisk motor. Dersom det oppstår teknisk feil kan arbeidsplattformen senkes manuelt med nødmanøvrering. Et returfilter, som er montert på returledningen, beskytter installasjon mot forurensning Kjøring, sakselift Denne funksjonen utføres med on / off - ventiler gjennom en ventil med proporsjonal styring, som driver bevegelsen fremover. Kun en bevegelse av gangen er mulig Sakseløfte sylinder. Sylinderen er utstyrt med en påsveiset elektrisk styrt enveis ventil. Løftebevegelsen styres av en elektrisk styrt på/av -ventil, og bevegelsens frendrift sikres av en elektrisk styrt proporsjonalventil. Senkingen styres av en (to til tolv meter) elektrisk styrt på/av -ventil, som er montert på hver sylinder. 3.2 ELEKTRISK SYSTEM Den elektriske strømkilden som benyttes for manøvrering og start blir forsynt av et 12 V batteri. Foto 1 Foto 2 Foto 3 ADVARSEL! Justeringer skal kun foretas av spesialisert personell. Feiljusteringer kan ødelegge maskinens sikkerhetsutstyr og forårsake fare for alvorlig ulykke. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 21

22 3.2.1 HEAD data Hver maskin er utstyrt med en spesifikk kalkulator som er tilpasset maskinens funksjon. Dersom denne kalkulatoren fjernes uten spesifikk avtale med teknikere fra Pinguely Haulotte, kan maskinen slutte å fungere. Et merke er plassert over kalkulatoren, og dersom Pinguely Haulotte personell oppdager at dette merket er forkludret eller at det er forsøkt å fikse på kalkulator, vil garantien for maskinen oppheves. Dersom batteriet til kalkulatoren er utladet (etter batteriets levetid), vil to lamper lyse simultant på nedre konsoll når maskinen startes. Disse lampene som lyser er: - Motor olje trykk - Motor temperatur - Tette filter Kontakt Pinguely Haulotte service personell så snart batterinivået er lavt. NB! Blinking av disse lysene kan også være et resultat av andre feil på maskinen dersom. 3.3 SIKKERHET Beskrivelse av de viktigste sikkerhetsanordninger Automatisk motorstopp: - for lavt oljetrykk - tett luftfilter - ødelagt generator eller viftereim Lyssignal: - tett luftfilter Lydsignal: - Overheting av hydraulikkolje Lastekontroll Hvis lasten på plattformen er 90 % av tillatt last vil alarmen slås på. Hvis dette skjer vil alle kontrollene kuttes ut og alle manøvreringer opphøre. Lasten må da reduseres for å kunne gjenoppta manøvreringene o hellekontroll Alarmen vil lyde når maks helling er nådd. Hvis dette fortsetter vil saksenes funksjon stanses i 1-2 sekunder, og kjørefunksjonene opphøre når plattformen er hevet. For at kjøring igjen kan gjenopptas må saksene være fullstendig sammenfoldet. NB! Når plattformen er sammenfoldet og hellingen overstiger 3 o vil alarmen lyde for å varsle operatøren at den ikke kan heves Lav, medium og høy hastighet Forskjellig hastighet er kun mulig når plattformen er senket. Når plattformen er hevet er det kun mulig å kjøre i lav hastighet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 22

23 4 BRUK AV MASKINEN 4.1 GENERELLE ANBEFALINGER Arbeidsplattformen er selvgående. Alle plattformens bevegelser styres fra et kontrollpanel som er plassert på plattformens forlenger. Dette er hovedkontrollpanelet. Kontrollpanelet som er plassert nede på chassiset skal kun benyttes i nødssituasjoner, ved uhell eller feil osv. OBS! NB! Utfør ingen manøvrering uten først å ha lest og forstått instruksjonene i kapittel 4.3. Bruk ikke maskinen dersom vindhastigheten overstiger 45 km/t. For å unngå uhell er sikkerhetsutstyr montert for å beskytte personell og maskin. Dette utstyret stopper maskinen eller forhindrer manøvrering. Hvis dette skjer, kan dårlig kjennskap til maskinens egenskaper indikere feil, mens den reelle årsak er at sikkerhetsutstyret blir benyttet korrekt. Det er derfor viktig å lese og forstå alle instruksene i de følgende kapitler Manuelt uttrekk Plattformen er utstyrt med et enkelt manuelt uttrekk med flere mulige innstillings hakk. Anvendelse: - ta fatt i de to dedikerende håndtakene - løft de til skubb de mot den ønskede bevegelsesretningen. Det at håndtakene løftes opp til 90 0, gjør at innfestningsbeslaget automatisk utløses Ved transport på maskinhenger eller annen form for transport samt under arbeid skal det manuelle uttrekket alltid være låst. Foto 5 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 23

24 4.1.2 Fylling av drivstofftank Før fylling, kontroller at drivstoffet er korrekt lagret og har de rette spesifikasjoner. Fyll ikke drivstoff fra fat uten først å latt fatet stå en stund etter transport. Bruk ikke bunnslammet. Siden det er brannfare ved fylling, pass på følgende: - ingen røyking - stopp motoren - ha vinden i ryggen slik at du unngår sprut - før fylling, plasser pumpen i tankåpningen for å unngå eventuelle gnister fra statisk elektrisitet - skru på tanklokket og tørk bort eventuell søling. Foto LOSSING LASTING MANØVRERING VIKTIG! ADVARSEL! HUSK! Før noen funksjoner tas i bruk, sjekk at maskinen er i god stand og ikke er blitt skadet under transport. Hvis det finnes skader må disse rapporteres skriftlig til transportfirmaet. En feilmanøvrering kan forårsake velt med store skader på personer og materiell. Utfør lossingen på stabilt underlag som er flatt og klargjort og som tåler vekten (se 2.6 vedrørende tyngdeverdier). Stå aldri under eller for nærme maskinen under manøvreringen. Plattformen er konstruert til bruk på hardt underlag med en hellegrad på 3 o. Hvis denne graden overstiges vil alarmen løses ut. Med for tung last vil maskinen også stoppe. Det er ikke mulig å heve plattformen og kjøre samtidig Lossing ved bruk av rampe Forsiktighetsregler som må følges: - plattformen er senket - at rampen tåler vekten, at den har tilstrekkelig grep for å forhindre at maskinen glir ved lossing og at rampen er forsvarlig forankret. VIKTIG! Siden denne metoden krever at motoren startes, se par. 4.3 for å forhindre risiko for feilmanøvrering. Velg lav hastighet. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 24

25 OBS! Kjør aldri nedover ramper i høy hastighet Lasting Ta samme forholdsregler som ved lossing. Maskinen må sikres i henhold til nedenstående tegning. For å kjøre opp rampen, velg lav hastighet Transport instruksjoner - Sørg for at transport kjøretøy er egnet, og sørg for at stropper og lenker er i stand til å tåle vekten av maskinen. - Maskinen skal være på bakkenivå eller festet før bremsene blir sluppet opp. - Fest utlegg med stropper slik at de ikke forlenges under transport. 4.3 KLARGJØRING FØR MASKINENS FØRSTEGANGS BRUK Under fabrikasjon blir hver maskin underkastet kontinuerlig kvalitetskontroller. Transport kan forårsake skader, som i så fall rapporteres skriftlig til transportselskapet før maskinen tas i bruk. Husk! Før bruk, lær maskinen å kjenne ved å lese denne manualen og gjøre seg kjent med skiltene som er festet på maskinen Beskrivelse av kontrollpanel Alle maskinens bevegelser styres fra et kontrollpanel som er plassert på plattformen. Dette kontrollpanelet fungerer som hovedbetjeningspanel og må ikke flyttes til et annet sted på plattformen, da det kan være risiko for at kommandoen FREM og TILBAKE byttes om. (Dette gjelder for hjulkjøring) Kontrollpanelet som er plassert på undervognen fungerer som nødkontrollpanel. Det er meget viktig å ha god kjennskap til maskinens tekniske data og drift. Noen av maskinens funksjoner kan umiddelbart godt minne om en feil, mens det i stede dreier seg om at sikkerhetsanordningene fungerer korrekt. AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 25

26 Kontrollpanel, chassis 1. Nødstopp knapp 6. Start av termisk motor 2. Timeteller 7. Kontrollampe for oljelampe 3. Valg av kontrollpanel 8. Kontrollampe for oljetrykk undervogn/plattform 9. Kontrollampe for batteriladning 4. Roterende blinklys (ekstrautstyr) 10. Kontrollampe for tilstopping av luftfilter 5. Velgerbryter til heving/senking 11. Nøkkel til åpning av styrepult AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 26

27 Kontrollpanel, plattformen 1. Stabiliseringskontroll pluss kontrollampe 7. Differensial lås 2. Bryter for alarm 8. Nødstopp knapp 3. Bryter for valg av hastighet 9. Håndtak til styring av bevegelse 4. Driftsspennigs lampe 10. Deksel 5. Startbryter 11. Dødmans knapp 6. Valgbryter for heving/senking av plattform eller kjøring Førstegangs inspeksjon Maskinen skal sjekkes visuelt før bruk. Sjekk at sikkerhetsrekkverket fungerer. Se referansepunk 1, foto 10. Foto 10 AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 27

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer