Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz"

Transkript

1 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz

2 Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet Tilgjengelighetsdelen Henvendelser om DTL i 2009

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig organ Ingen instruksjonsmyndighet

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig organ Ingen instruksjonsmyndighet Administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet

5 Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig organ Ingen instruksjonsmyndighet Administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet Diskrimineringsombudsloven rammeverket for ombudets arbeid

6 LDO-FILMEN

7 Ombudets roller Lovhåndheverrolle Uttalelser Juridisk veiledning Tilsyn Kompetanse- og pådriverrolle Arbeid for å fremme likebehandling

8 DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN

9 Formålet Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 1.

10

11 Lovens utgangspunkt Todelt Diskrimineringsdel Tilgjengelighetsdel Aktivitetsplikt for Offentlige myndigheter Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere

12 Nedsatt funksjonsevne Nedsatte fysiske funksjoner Nedsatte psykiske funksjoner Nedsatte kognitive funksjoner Avgrensning mot forbigående og bagatellmessige forhold

13 Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunn av Funksjonsevne som er nedsatt Antas å være nedsatt Har vært nedsatt eller Vil kunne bli nedsatt På grunn av tilknytning

14 DISKRIMINERINGSDELEN

15 Direkte og indirekte diskriminering forbudt Trakassering er forbudt Instruks om å diskriminere er forbudt Gjengjeldelse er forbudt Positiv særbehandling er tillatt

16 Restaurant - førerhund

17

18 Unntaksadgangen, jf. 4 fjerde ledd Forskjellsbehandling er tillatt dersom Saklig formål Nødvendig Ikke uforholdsmessig inngripende Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke

19 Positiv særbehandling Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering etter loven her.

20 Bevisbyrderegelen Grunn til å tro at brudd Legge til grunn at brudd med mindre den ansvarlige sannsynliggjør at likevel ikke forskjellsbehandling

21 TILGJENGELIGHETSDELEN

22 Tilgjengelighet Universell utforming Manglende universell utforming er diskriminering Individuell tilrettelegging Manglende individuell tilrettelegging er diskriminering

23 Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. 9 andre ledd.

24 Pliktsubjektene Offentlig virksomheter Private virksomheter rettet mot allmennheten

25 Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. 9 andre ledd.

26 Hovedløsningen i de fysiske forholdene hovedinngang holdeplass for transportmidler resepsjon/skranke prøverom

27 Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. 9 andre ledd.

28 Alminnelig funksjon Konkret vurdering Fysiske forhold som er nødvendig for å få adgang til virksomheten

29 Alminnelige funksjoner Hva tilbyr virksomheten? Banker Forretninger Hoteller NAV-kontor Legekontor

30 Universell utforming Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. dtl. 9 annet ledd.

31 Uforholdsmessig byrde - vurderingen Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på Tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer Hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art De nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen Virksomhetens ressurser Sikkerhetsmessige hensyn Vernehensyn

32 Tema Konkrete eksempler fra klage- og veiledningssaker Behandling av veiledningssaker Ombudets arbeid i forbindelse med en uttalelse Konsekvenser av en uttalelse fra ombudet

33 Før diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ADHD-saken Arbeidstaker med ADHD oppsagt Klaget på oppsigelsen hevdet å være diskriminert på grunn av manglende tilrettelegging Hadde opplyst til arbeidsgiver at han hadde ADHD, men at han var medisinert Arbeidsgiver gjorde lite for tilretteleggingen Konklusjon diskriminering på grunn av manglende tilrettelegging Nemnda kom til samme konklusjon som ombudet

34 Etter 1. januar 2009 Loven omtalt i mer enn 250 artikler i løpet av januar måned per i dag ca 450 artikler. Ca. 300 henvendelser til ombudet om DTL mest saker om universell utforming.

35 Henvendelser om DTL i 2009

36 Arbeidsliv En ansatt har matallergi (cøliaki), men kantinen i bedriften han jobber i, vil ikke merke hvilke matvarer som er glutenfrie. Barnehageassistent oppsagt på grunn av epilepsi. Spørsmål om manglende tilrettelegging for hørselshemmet lærling.

37 Skole/utdanning To henvendelser i forbindelse med skolefruktordningen og barn som er allergiske mot sitrusfrukter. Kantine ikke tilrettelagt for elev i rullestol. Eleven må sitte alene i klasserommet når vedkommende spiser lunsj.

38

39 Adkomst til bolig Henvendelse vedrørende en bom satt opp på borettslagets område slik at den forhindret drosjer fra å hente en bevegelseshemmet mann ved inngangsdøren. Sameie med bom som holdes stengt på kvelds- og nattestid, alle beboere har nøkkel, men bommen er tung og står i en oppoverbakke, noe som medfører at rullestolsbrukere ikke klarer å åpne den på eget hånd.

40 Manglende tilgjengelighet på offentlige kontorer Henvendelse fra en rullestolbruker i Meløy, som ville gjøre LDO oppmerksom på at legekontorer og mange andre offentlige kontorer i hans kommune er utilgjengelige for rullestolsbrukere. Henvendelse fra kommune vedrørende et legekontor i annen etasje uten heis. Klage på Ballangen Rådhus. Mangler heis til 2.etasje hvor blant annet kommunestyret, formannskapet og ordføreren holder til. Lokalene brukes også som valglokaler.

41 Rådhus verneverdig

42 Muligheter

43

44 Forsikring En person fikk ikke barneforsikring for sin datter som har ADD. Retningslinjer utarbeidet av Nemnda for helsevurdering (NHV).

45 Virksomheter butikker/restauranter Reklameskilter på hyller i Rimi-forretninger, og bruk av gitter ved stengetid. Klage fra person med nedsatt bevegelsesevne, vedrørende en klesforretnings policy om ikke å ha stoler i prøverommet.

46 Behandling av veiledningssaker Telefonhenvendelser E-posthenvendelser Brev Oppmøte

47 Arbeidet fram mot uttalelse Klagesaker Anmodning om redegjørelse Dokumentasjon Mulighet til å kommentere Vurdering av ombudet uttalelse Oppfølgning av ombudets konklusjon

48 Konsekvensene av ombudets uttalelse Ikke rettslig bindende. Uttalelsen kan bringes inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda har kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

49 Konsekvensene av ombudets uttalelse MEN =294105

50

51 Oppfølgningsansvar

52 Aktivitetsplikten Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.

53 Arbeidsmåte Saksbehandlingen i kommunene og fylkeskommunene må legges opp slik at rådene får delta tidlig i utredning og planlegging Bidra med kunnskap til politikere og beslutningstakere Formalisere samarbeidet med funksjonshemmedes organisasjoner Øve påtrykk for gode løsninger for funksjonshemmede overfor politikerne Være en arene for drøfting Å sette dagsorden være en pådriver Samarbeide med andre råd

54 Områder hvor rådene har et særskilt ansvar Skoler og barnehager Omfattes av reglene i 9 hovedløsningen skal være universelt utformet Reguleringsplaner Kommunen er vedtaksorgan med mulighet for klage til fylkesmannen Aktivitetsplikten kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver Legge til rette for funksjonshemmedes deltagelse i politisk arbeid og tilrettelegge ifb med valg

55 Hvordan bruke ombudet Søke veiledning pr telefon, e-post, el. brev Klage enkeltsaker inn for ombudet Ta opp generelle problemstillinger med ombudet Gjøre ombudet oppmerksom på praksis som kan være i strid med loven Informasjon om manglende oppfølgning av aktivitetsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

56 Kontaktinformasjon Likestillings- og diskrimineringsombudet Grensen 5 OSLO

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH Proviantgruppen V/ AJO Tapas Bar & Fuego Munkegt. 40 7014 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/360-5-AKH 25.11.2009 09/361-AKH UTTALELSE- SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE TILGJENGELIGHET

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011

Saksnummer: 10/517. Lovanvendelse: Likestillingsloven. Dato: 10. februar 2011 NOTAT To kvinner klaget til Ombudet fordi arbeidsgiver ikke ville utbetale bonus for 2009, på bakgrunn av at de ikke hadde vært til stede på grunn av foreldrepermisjon. De hevdet at bonusen ikke var resultatbasert,

Detaljer

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X.

11/547 07.03.2013. Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Vår ref.: Dato: 11/547 07.03.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at han ble diskriminert på grunn av etnisitet, språk og alder da han ikke fikk stillingen ved X. Ombudet kom frem til at det ikke er grunn

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA)

NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING. Mangfold i arbeidslivet (MiA) NASJONAL AKTIVITETSRAPPORT NORGE ANTI-DISKRIMINERING OG MANGFOLDSTRENING Mangfold i arbeidslivet (MiA) Mai 2008 Innholdet i denne publikasjonen reflekterer ikke synspunktene til den Europeiske kommisjonen,

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

10/653-19 09.07.2012

10/653-19 09.07.2012 Vår ref.: Dato: 10/653-19 09.07.2012 Saksnummer: 10/653 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 6. juli 2012 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Advokat Else Leona McClimans, Advokatfirmaet Økland & Co DA, Advokat Ph.d Helga Aune, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Ombudets uttalelse 12/1461 16.12.2013

Ombudets uttalelse 12/1461 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 12/1461 16.12.2013 Ombudets uttalelse Ombudet behandlet klage fra fagforeningen X på vegne av deres tre medlemmer ansatt i bedriften Y. X hevder at Y handler i strid med likelønnsbestemmelsen

Detaljer

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i Vår ref.: Dato: 12/933-8- PCG 22.11.2012 Ombudets uttalelse Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Likestillings-

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig 11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig Ombudet har vurdert lovligheten av utleieselskapets praksis for å avvise leietakere. Fredensborg Eiendomsselskap har i sin

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer