Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Forholdsregler Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren Isetting av batterier i fjernkontrollen Fjernkontrollen Kort oversikt over fjernkontrollknappene. 4 Mottakeren Frontpanelet Oversikt over kontakter i bakpanelet Installasjon Medfølgende tstyr Plassering av set-top-boksen Hva annet trenger jeg? Parabolkort Parabolantenne Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller. 8 Tilkoblingsmetode 2: Kn til TV Koble til telefonlinjen Sette inn parabolkortet Ta vare på parabolkortet Koble til strømtilførselen Slå på strømmen for første gang RF-innstilling Foreta installasjonsinnstillingene Velge land Stille inn antennekonfigrasjonen og velge en satellitt Kontrollere signalet og søke etter kanaler Aktivere abonnementet Slå av og på Srferen Hva er Srferen? Skifte kanal Låse opp en låst kanal Vise kanalinformasjonen Vise tilleggsinformasjon om programmet.. 18 Brke TV- og radiokanallistene Brke favorittkanallister Endre lydspråket Endre ndertekstspråket Interaktive fnksjoner Tilleggsinformasjon Ta opp et digitalt satellittprogram Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV Feilmeldinger Oppsett Vise Hovedmenyen Brke Oppsett Brke menyen Kort-instillinger Endre PIN-koden Angi et aldersgrensenivå Angi en kjøpegrense Vise Atorisasjoner Endre språkinnstillingene Sette opp favorittkanallister Endre TV-innstillingene Brke menyen Antenneinnstillinger Endre antennekonfigrasjonen Endre mottakernmmeret (for SatCRinstallasjoner) Kontrollere signalkvaliteten Søke etter kanaler Vise mottaker-informasjon Gjenopprette fabrikkinnstillingene Problemløsing Spesifikasjoner Merknader om opphavsrett Miljøinformasjon Lisensavtale for slttbrkere NORSK

3 Forholdsregler Mottakeren er prodsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder, men d må ta visse forholdsregler for at mottakeren skal fngere optimalt og på en sikker måte. Det er viktig at d leser denne instrksjonsboken i sin helhet, og spesielt sikkerhetsinstrksjonene nedenfor. Hvis d er i tvil om installasjonen, driften eller sikkerheten i forhold til mottakeren, kan d ta kontakt med forhandleren. D finner modellnmmeret, serienmmeret og elektrisk verdi for set-top-boksen på en etikett på enheten. ADVARSEL! Berøring av strømtilførselen med 230 V AC kan være dødelig eller forårsake kraftige elektriske støt. Slik nngår d denne faren: Fjern aldri toppdekslet fra mottakeren. Ingen av delene i mottakeren kan byttes av brkeren, og noen av delene er høyspente. Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er gjort på forsvarlig måte. Ikke koble annet tstyr (mottakeren, TVen, videospilleren eller annet) til strømtilførselen før d har koblet til alle andre kabler og ledninger. Koble mottakeren fra strømtilførselen (ved å koble strømledningen fra strømttaket) før d kobler annet tstyr fra bakpanelet. Stikk aldri gjenstander inn i hll eller åpninger på mottakeren (tenom parabolkortet som skal settes inn i parabolkortåpningen). FORSIKTIG! 4 Sørg for at det er minst 5 cm ledig plass over og rndt mottakeren, slik at lftstrømmen ikke hindres. 8 Sett aldri mottakeren på myke møbler eller tepper. Ikke tildekk noen av ventilasjonshllene. 8 Ikke sett mottakeren i et skap ten ventilasjon eller oppå en enhet som avgir varme (for eksempel en TV eller videospiller). 8 Ikke sett mottakeren i et skap sammen med mer enn én annen lyd-/videoenhet, for eksempel en video- eller DVD-spiller. 8 Ikke brk eller lagre mottakeren på varme, kalde, fktige eller støvete steder. 8 Ikke sett gjenstander på mottakeren som kan dryppe eller søle ned i boksen. Sett aldri gjenstander som er fylt med flytende væske, på mottakeren, for eksempel vaser. 8 Plasser aldri en åpen flamme på mottakeren, for eksempel et tent stearinlys. 8 Om d flytter din Digitale mottaker mellom steder med stor temperatr forskjell, la den oppnå romtemperatr før strømkabelen tilkobles. 2

4 Velkommen til digital satellitt-tv! Oppdateringer til mottakeren Fra tid til annen vil det komme oppdateringer til mottakeren. Oppdateringene gir forbedrede fnksjoner. Nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelige. Selv om nye skjermbilder og menyer kan se annerledes t enn det som er beskrevet i instrksjonsboken, skal d knne brke de samme metodene (for eksempel merking og velging). Oppdateringer skjer normalt i løpet av natten. Ikke trekk mottakerplggen t fra strømttaket, for dette kan påvirke eventelle oppdateringer. Isetting av batterier i fjernkontrollen Før d kan ta i brk fjernkontrollen, må d sette inn de to medfølgende AAAbatteriene på følgende måte: 1. Trykk på låsen øverst på batteridekslet på fjernkontrollen, og ta av dekslet. 2. Sett inn batteriene, som vist nedenfor. Sørg for å sette inn batteriene riktig vei i forhold til tegnene + og på batteriene og de respektive symbolene i batterirommet. 3. Sett batteridekslet tilbake igjen ved først å sette tappen nederst på dekslet på plass, før d trykker hele dekslet ned. NORSK 8 Ikke la oppbrkte batterier være i fjernkontrollen. 4 Bytt t begge batteriene samtidig. 8 Ikke kast brkte batterier sammen med hsholdningsavfallet. 4 Brkte batterier bør resirkleres når de ikke lenger kan brkes. 3

5 Fjernkontrollen Kort oversikt over fjernkontrollknappene S sette mottakeren i og gå t av beredskapsmods tallknapper (0 9) skifte kanal og skrive inn tall epg (elektronisk programgide) vise Viasat-epg argeknapper (rød, grønn, gl, blå) tføre en rekke fnksjoner, avhengig av hva som vises på TV-skjermen rød fargeknapp Brkes til å skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV gl fargeknapp vise TV- eller radiokanalene back (tilbake) gå tilbake til det forrige skjermbildet eller den forrige menyen exit (avsltt) fjerne en meny eller et skjermbilde, og gå tilbake til den digitale TV- eller radiovisningen ch + og (kanal) skifte kanal opp eller ned info vise kanalinformasjon og tilleggsinformasjon om programmer epg gide 0 OK exit back men options + + ch tv/radio vol info stats skr lyden av og på gide vise portalen, brke interaktive tjenester grønn fargeknapp vise tilgjengelige favorittkanallister OK bekrefte et alternativ, eller foreta et valg U, D, L og R flytte markeringen rndt i menyene (L - slette et tall) blå fargeknapp veksle mellom sider med tilleggsinformasjon om programmet men (meny) vise Hovedmenyen options (valg) endre lyd- eller ndertekstspråket vol + og dempe eller øke lyden stats vise et skjermbilde der d kan kontrollere satellittsignalkvaliteten tv/radio skifte mellom digitale TV- og radiokanaler 4

6 RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Mottakeren epg-knapp vise Viasat-epg (elektronisk programgide) menyknapp Frontpanelet vise Hovedmenyen back-knapp (fjerne / gå tilbake) fjerne en meny, og gå tilbake til det forrige skjermbildet fjernkontrollsensor et vind som mottar signaler fra fjernkontrollen (må ikke blokkeres) parabolkortåpning sette inn parabolkortet OK men epg back standby ir receive message online Digital Satellite Receiver 6752 knappene L, R, U, D og OK S-knapp sette mottakeren i, og gå t av bereds-kapsmods standby-lampe (beredskap) lyser rødt når mottakeren er i beredskapsmods lyser grønt når mottakeren ikke er i beredskapsmods lyser oransje når mottakeren er påslått, men ikke mottar signal fra satellitten online-lampe lyser grønt når mottakeren er koblet til nettverket via telefonlinjen message-lampe (melding) lyser glt når det er meldinger som venter blinker glt når det er en viktig melding ir receive-lampe (signalmottak) lyser rødt når mottakeren mottar signal fra fjernkontrollen NORSK Oversikt over kontakter i bakpanelet Fllstendig oversikt over tilkobling og installasjon av mottakeren finner d fra side 6. Antenneinngang Koble til ledningen fra TVantennen S/PDIF Koble til en digital optisk adioinngang på hjemmekinoanlegg, TVer, videospillere eller stereoanlegg TV-tgang (RF) Koble en RF-kabel til TVen (eller videospilleren) TV-tgang (Scart) Koble til Scarttilkoblingen på TVen din (hvis TVen har Scart-tilkobling) Videospiller-tgang (Scart) Koble til Scart-tilkoblingen på videospilleren din (hvis videospilleren har Scarttilkobling) SAT IN AUDIO CAUTION When servicing se only identical replacement parts CAUTION AC 230V 50Hz 13/18V DC 350mA max. S/PDIF ANT IN TO TV INC. MODULATOR TV SCART VCR SCART Spplied by Strong & Co. Japan Parabolantenneinngang Koble til kabelen fra parabolantennen Adio H + V Koble stereo-adioledninger til TVer, videospillere eller stereoanlegg Telefoninngang Koble til telefonledningen AC 230V 50Hz strøminngang Ikke koble strømplggen til strømttaket før d har gjort ALLE andre tilkoblinger ADVARSEL Koble alltid mottakeren fra strømtilførselen før d kobler den fra (eller til) alt annet tstyr. 5

7 Installasjon Følg instrksjonene fra denne siden til side 14 for å installere Strong-mottakeren. Medfølgende tstyr Fjern all innpakning før d begynner. Kontroller at d har fått med følgende tstyr: Strong-mottaker (se side 5) fjernkontroll og batterier (se side 3 og 4) instrksjonsbok strømledning med toveis mottakerplgg og 2- pinners strømplgg (se høyre side) Scart-kabel (se høyre side) RF-kabel (se høyre side) telefonledning (RJ11) (se høyre side) telefonadapter (RJ11) som er tilpasset landet d befinner deg i (se side 10) Plassering av set-top-boksen Før d begynner å installere, må d sørge for at TVen, videospilleren og mottakeren er plassert på hensiktsmessige steder: nær eller med lett tilgang til et strømttak innenfor rekkevidden til TV-antennen og parabolkablene ikke lenger enn ti meter fra en telefonkontakt (ellers må d ha en forlenget telefonledning) strømledning Scart-kabel RF-kabel telefonledning ADVARSEL Før d kobler mottakeren til annet tstyr, må ALT tstyr være koblet fra strømtilførselen. 6

8 Installasjon Hva annet trenger jeg? Parabolkort Hvis d ønsker de beste tjenestene, må d ha et parabolkort. Parabolkortet er tilgjengelig hos tjenesteleverandøren Viasat. Parabolantenne D trenger også en nøyaktig installert parabolantenne som er innstilt mot riktig(e) satellitt(er). Hvis d har en parabolantenne som ikke er innstilt mot riktig(e) satellitt(er), må d foreta jsteringer. Se i instrksjonsboken som følger med parabolantennen/ mikrobølgehodet hvis d vil ha mer informasjon om hvordan d stiller inn parabolantennen, eller ta kontakt med forhandleren din. Hvis d ikke har installert en parabolantenne, kan d spørre forhandleren din om hjelp til å installere den. Enkelt mikrobølgehode Dersom d kn har ett mikrobølgehode, bør d brke Siris-satellitten på 5 grader øst for å sikre deg enklest mlig installasjon og det beste tvalget av Viasat-kanaler. D kan imidlertid stille inn systemet på hvilken som helst av de fire satellittene som står oppført i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Installasjon med flere mikrobølgehoder Dersom d brker en DiSEqC -enhet* med to eller flere mikrobølgehoder/ parabolantenner, bør d koble mikrobølgehodene til DiSEqC -portene som vist i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Dette sikrer enklest mlig installasjon og det beste tvalget av Viasat-kanaler. Deretter kobler d DiSEqC -enheten til satellittinngangen på set-top-boksen (se også side 8 og 9). Tabell over mikrobølgehodeposisjoner NORSK Satellitt Posisjon Anbefalt DiSEqC -port (for installasjoner med flere mikrobølgehoder) Thor 1 vest 1 Siris 5 øst 2 Hotbird 13 øst 3 Astra 19 øst 4 *DiSEqC er et varemerke for Etelsat. 7

9 13/18V DC 350mA max. CAUTION When servicing se only identical replacement parts RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Installasjon Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller Hvis d har en videospiller med en Scart-plgg og en TV med en Scart-plgg, kobler d til som vist i figren nedenfor. medfølgende RF-kabel ledning fra TVantennen TV VCR antenneinngang inngang inngang TV-tgang antenneinngang medfølgende Scart-kabel Scart-kabel (medfølger ikke) SAT IN AUDIO CAUTION AC 230V 50Hz S/PDIF ANT IN TO TV INC. MODULATOR TV SCART VCR SCART Spplied by Strong & Co. Japan ledning fra parabolantennen 1. Brk den medfølgende Scart-kabelen for å koble mottakeren til TVen. 2. Brk en Scart-kabel (medfølger ikke) for å koble mottakeren til videospilleren. 3. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket SAT IN) på mottakeren. RF-tilkobling er ikke nødvendig for digital satellitt-tv. D har imidlertid mlighet for å koble til RF-kabler som vist, slik at d kan fortsette å ta inn bakkebndet TV med TV-antennen. Da må ledningen fra TV-antennen kobles til antenneinngangen på videospilleren. 8

10 13/18V DC 350mA max. CAUTION When servicing se only identical replacement parts RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Installasjon Tilkoblingsmetode 2: Kn til TV Hvis d kn vil koble mottakeren til TVen, kan d koble til som beskrevet i 2A eller 2B nedenfor. (Figren nedenfor viser både metode 2A og 2B.) TV inngang antenneinngang NORSK ledning fra TVantenne medfølgende Scart-kabel medfølgende RF-kabel SAT IN AUDIO CAUTION AC 230V 50Hz S/PDIF ANT IN TO TV INC. MODULATOR TV SCART VCR SCART Spplied by Strong & Co. Japan ledning fra parabolantennen 2A: Hvis TVen har en Scart-plgg 1. Brk den medfølgende Scart-kabelen for å koble mottakeren til TVen. 2. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket SAT IN) på mottakeren. 3. Hvis d vil fortsette å se bakkebndet TV med TV-antennen, kobler d ledningen fra TV-antennen direkte til TVen (vises ikke i figren). 2B: Hvis TVen ikke har en Scart-plgg 1. Brk den medfølgende RF-kabelen for å gjøre en tilkobling fra RF-tgangen på mottakeren (merket TO TV) til TVen. 2. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket SAT IN) på mottakeren. 3. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket ANT IN) på mottakeren.

11 Installasjon Koble til telefonlinjen Merknader Dersom veggkontakten for telefon ikke er av type RJ11 (se nedenfor), må d brke en av de medfølgende adapterne, vist på illstrasjonene til høyre. Dersom veggkontakten for telefon er en RJ11-kontakt, kan det hende d får brk for en splitter (medfølger ikke), slik at d kan plgge inn både set-top-boksen og telefonen. 1. Plgg den ene enden av den medfølgende telefonledningen inn i telefonkontakten (merket ) i panelet bak på set-top-boksen, som vist i diagrammet øverst på siden. 2. Dersom d trenger en adapter, må d velge riktig adapter for landet d bor i. Hvis d er sikker på hvilken d skal velge, kan d sammenligne med telefonplggen. Sett den ledige enden av den medfølgende telefonledningen inn i RJ11-kontakten på adapteren. 3. Trekk telefonplggen t av veggkontakten. Sett telefonplggen inn i den riktige kontakten på adapteren. Sett adapteren inn i telefonkontakten. Sette inn parabolkortet 1. Ta parabolkortet t av innpakningen (hvis d ikke allerede har gjort det). Sørg for at bildet vender opp, og at gllbrikken (nder) er nærmest åpningen når d setter inn parabolkortet. 2. Sett parabolkortet i parabolkortåpningen på frontpanelet på mottakeren. Sett kortet inn så langt det går, ten å brke makt. ir receive message online Digital Satellite Receiver 6752 Ta vare på parabolkortet Ikke ta parabolkortet t eller sett det inn ten at det er nødvendig. Ikke bøy parabolkortet, og hold det nna barn og kjæledyr. Ikke legg parabolkortet i flytende væske eller brk flytende rengjøringsmidler på det. 10

12 Installasjon Koble til strømtilførselen Når d har koblet til alt tstyret, kan d koble set-top-boksen til strømnettet. ADVARSEL IKKE koble strømplggen til strømttaket før d har gjort ALLE andre tilkoblinger. 1. Ved hjelp av den medfølgende strømledningen plgger d set-top-boksens strømplgg inn i strøminngangen (merket AC 230V 50Hz) på set-topboksen, som vist i diagrammet nedenfor. 2. Sett strømplggen inn i stikkontakten som vist i diagrammet nedenfor. 3. Hvis strømttaket regleres av en bryter, slår d den på. 4. Koble annet tstyr til strømtilførselen. NORSK strøminngang VCR SCART AC 230V 50Hz Spplied by Strong & Co. Japan stikkontakt 1 strømplgg 2 strømplgg Merknader Mottakeren brker 230 V AC, 50 Hz-strømtilførsel. Ikke koble boksen til en DC-strømtilførsel. Den medfølgende strømledningen har en toveis plgg i den ene enden og en strømplgg i den andre enden. Sett alltid toveis plggen i mottakeren før d setter plggen i strømtilførselen. Den eneste måten d kan koble mottakeren fra strømtilførselen på er å fjerne strømledningen. Mottakeren må derfor installeres nær et strømttak med lett tilgang. Hvis d er i tvil om strømledningen, plggen eller tilkoblingen, bør d kontakte en elektriker. 11

13 Installasjon Slå på strømmen for første gang Når set-top-boksen kobles til strømnettet, går lysene på frontpanelet gjennom en oppstartssekvens. Etter omtrent 20 seknder er set-top-boksen slått på og te av standby-mods, og standby-lyset er grønt. Kontroller at TVen er slått på. Hvis skjermbildet for landene (nedenfor) vises, er TVen klar for digitale satellittkanalernå kan d fortsette installasjonen ved å gå til avsnittet Foreta installasjonsinnstillingene på side 13, men hsk at hvis d har en videospiller tilkoblet mottakeren via en RF-kabel for å vise satellittprogrammer (som i tilkoblingsmetode 1), må d kanskje tføre en RF-innstilling for videospilleren. Se nedenfor. Hvis skjermbildet for landene ikke vises... Dersom d har koblet set-top-boksen til TVen (og videospilleren) med SCART-kabler, velger d TVens AV-inngang. Dersom d har koblet set-top-boksen til TVen (og videospilleren) med RF-kabler, må d søke etter en satellitt-tv-kanal (se RF-innstilling nedenfor). RF-innstilling Hvis tstyret er tilkoblet via RF-kabler, må d kanskje RF-innstille før d kan se på digital satellitt-tv. Merk Hvis d tidligere har hatt en analog satellittmottaker koblet til TVen (og/eller videospilleren), kan det hende at satellitt-tv-kanalen også virker for den nye digitale kanalpakken. Prøv om den virker. Hvis kanalen virker, trenger d ikke tføre RF-innstilling. RF-innstilling av TVen (og videospilleren) til mottakeren 1. Kontroller at mottakeren ikke er i beredskapsmods (beredskapslampen i frontpanelet skal lyse grønt). 2. Innstill TVen til d kan se skjermbildet for landene (se over) på TV-skjermen. Se i instrksjonsboken for TVen hvis d trenger hjelp. 3. Lagre den nye digitale satellitt-tv-kanalen på et selvvalgt kanalnmmer. Hvis de bakkebndne kanalene er kanal 1 til 5, og videokanalen er kanal 8, kan d for eksempel brke TV-kanal 9 som digital satellitt-tv-kanal. 4. Hvis d har en videospiller, slå på videokanalen på TVen, og innstill videospilleren til d ser skjermbildet for landene igjen. Hvis d ikke kan tføre RF-innstilling på TVen (eller videospilleren) til mottakeren... Den forhåndsinnstilte RF-kanalen er kanal 38. (Dette er ikke det samme som en TVkanal.) 12

14 Installasjon Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen din, for eksempel hvis den allerede er i brk av videospillerkanalen, eller av en bakkebndet kanal, kan d ikke innstille TVen til mottakeren på grnn av interferens. Hvordan d endrer RF-kanalen, er beskrevet i oppsettavsnittet (se side 28). En RF-kanal kalles også for en UHF-kanal. Foreta installasjonsinnstillingene Velge land Hvis d har fllført installasjonsinstrksjonene frem til dette pnktet, vil skjermbildet for land vises på TV-skjermen. (Se bilde av skjermbildet for land på side 12.) 1. Brk fjernkontrollen. Sett i batteriene hvis ikke d allerede har gjort det (se side 3). 2. Trykk U eller D helt til landet d skal velge, er markert, så trykker d OK. 3. Trykk U eller D for å velge type mikrobølgehode, og trykk deretter OK. D kan også trykke back (tilbake) for å vise skjermbildet for land på nytt. Merk: Det er viktig at eventelle andre installerte set-top-bokser er koblet fra strømttaket mens d konfigrerer en settop-boks for en SatCR-installasjon (Satellite Channel Roter). Det er også viktig at hver set-top-boks i en SatCR-installasjon har et nikt nmmer, slik at konflikter med andre installerte settop-bokser nngås. Hvis d valgte SatCR LNB, må d derfor nå velge et egnet mottakernmmer (1 til 4). Trykk L eller R for å vise nmmeret d vil ha, og trykk deretter OK. D må nå velge installasjonsmods. Hvis d har: kn ett mikrobølgehode, stilt inn på Siris, eller kn to mikrobølgehoder, stilt inn på Thor og Siris, kan d tføre en atomatisk installasjon. Hvis d har andre innstillinger for mikrobølgehodene, må d tføre en manell installasjon. 3. Brk L eller R for å merke riktig installasjonsmods, og trykk på OK. Valgte d Atomatisk, går d til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler på side 14. Valgte d Manell, går d til avsnittet Stille inn antennekonfigrasjonen og velge en satellitt på side 14. NORSK 13

15 Installasjon Stille inn antennekonfigrasjonen og velge en satellitt Når d velger Manell, vises skjermen for antennekonfigrasjon. 1. Trykk på L eller R for å velge antall mikrobølgehoder tstyret ditt har. 2. Trykk på D for å merke indekslinjen for mikrobølgehoder, og trykk så på L eller R for å velge indeks 1 for mikrobølgehoder. 3. Trykk på D for å merke Satellitt -linjen, og gjør så følgende: Dersom d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, trykker d på L eller R for å velge satellitten som mikrobølgehodet er innstilt for. Trykk deretter på OK, og fortsett til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler. Dersom d brker en DiSEqC -enhet*, velger d satellitten for mikrobølgehodet som er koblet til port Trykk på U for å merke indekslinjen for mikrobølgehoder, og trykk deretter på R for å velge indeks 2 for mikrobølgehoder. 5. Gjenta trinn 3 til 4 for å velge et mikrobølgehode for hver av DiSEqC enhetens porter. Trykk deretter på OK, og fortsett til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler. Kontrollere signalet og søke etter kanaler Skjermen Signalkvalitet vises. I dette skjermbildet kan d se om mottakeren mottar satellittsignalet. På skjermen vises navnet på satellitten og indikatorer som viser signalstyrken og - kvaliteten som mottas fra denne satellitten. Set-top-boksen må ta inn et signal med styrke og kvalitet på ca. 60 % for å knne finne kanaler. Følg instrksjonene for Atomatisk installasjon eller Manell installasjon på side 15, avhengig av hva slags installasjon d har valgt. *DiSEqC er et varemerke for Etelsat. 14

16 Installasjon Atomatisk installasjon Set-top-boksen er forhåndsinnstilt med riktige mikrobølgehodeinnstillinger for å ta inn signaler fra opptil to satellitter. 1. Trykk L eller R for å endre hvilket alternativ som vises i indeksen for mikrobølgehoder. 2. Kontroller at mottakeren mottar et dekkende signal i henhold til tabellen nedenfor. Hvis d har... ett fast niversalt mikrobølgehode Kontroller dekkende signalstyrke og -kvalitet på... indeks 2, Siris to faste niversale mikrobølgehoder både indeks 2, Siris og indeks 1, Thor Sjekk installasjonen dersom det ikke er noe signal. Sjekk at alt er skikkelig koblet til. Se også avsnittet Problemløsing på side Når d er sikker på at det mottas et dekkende signal, trykker d OK. Skjermbildet Atomatisk kanalsøk vises. 4. Hvis d vil starte kanalsøket, trykker d OK. Det vises en fremdriftsskjerm som bekrefter at søket pågår. Når søket er fllført, vises en skjerm for å fortelle om antallet TV- og radiokanaler som mottakeren har fnnet. 5. Hvis d vil bekrefte disse kanalene og vise neste skjermbilde, trykker d OK. Se deretter Aktivere abonnementet på side 16. Manell installasjon 1. Trykk på L eller R for å endre hvilket alternativ som vises i indeksen for mikrobølgehoder. 2. Kontroller at set-top-boksen tar inn et tilfredsstillende signal fra satellittene d valgte for hver indeks for mikrobølgehoder. Sjekk installasjonen dersom det ikke er noe signal. Sjekk at alt er skikkelig koblet til. Se også avsnittet Problemløsing på side Når d er har forsikret deg om at signalet er godt nok, trykker d på OK. Skjermen for manelt søk vises. Satellitt -linjen viser satellitten d valgte som indeks 1 for mikrobølgehoder, og dataene på linjene nedenfor viser søkeinnstillingene for vedkommende satellitt. Dersom d har mer enn ett mikrobølgehode, kan d vise data for hver enkelt satellitt ved å merke Satellitt -linjen og deretter trykke på L eller R. NORSK 15

17 Installasjon Siden set-top-boksen er forhåndsinnstilt med riktige innstillinger for å ta inn det beste kanaltvalget, skal det ikke være nødvendig å endre innstillingene. Brker d forhåndsinnstillingene, kan d likevel søke etter andre frekvenser senere (se side 31). 4. Dersom d ikke ønsker å endre noen av søkeinnstillingene, går d rett til trinn Ønsker d å endre søkeinnstillingene, merker d først Satellitt -linjen og trykker deretter på L eller R for å velge en satellitt. 6. Trykk på U eller D for å merke hvert enkelt objekt d ønsker å endre, og brk deretter talltastene eller L og R for å skrive inn de ønskede verdiene. 7. Gjenta trinn 5 og 6 for å endre dataene for hver enkelt satellitt. 8. Trykk på OK for å bekrefte dataene og starte søket. Det vises en fremdriftsskjerm som bekrefter at søket pågår. Når søket er fllført, vises en skjerm for å fortelle om antallet TV- og radiokanaler som set-top-boksen har fnnet. 9. Hvis d vil bekrefte disse kanalene og vise neste skjermbilde, trykker d OK. Se deretter Aktivere abonnementet nedenfor. Aktivere abonnementet Merk Hvis d ikke har satt i parabolkortet, kan d sette det inn den riktige veien nå (se side 10). Hvis d ikke har et parabolkort, men ønsker de beste tjenestene, kan d kontakte Viasat for å skaffe et parabolkort. Når mottakeren har fnnet satellittkanalene, vises skjermbildet Abonnementsaktivering. 1. Følg instrksjonene som vises på skjermen, for å aktivere abonnementet. 2. Når abonnementsaktiveringen er fllført, trykker d OK. Slå av og på Når mottakeren ikke er i brk, bør den settes i beredskapsmods. Ikke trekk plggen t fra strømttaket. Hvis d vil sette mottakeren i beredskapsmods, trykker d S. Hvis d vil få mottakeren t av beredskapsmods, trykker d S. 16

18 Srferen Hva er Srferen? Srferen er en skjermgide som hjelper deg til å få mest mlig t av digital satellitt-tv. D kan brke den til å: skifte kanal finne t hva som vises på andre kanaler, både nå og senere finne t mer om et program endre lyd- og ndertekstspråk brke interaktive fnksjoner. Skifte kanal D kan skifte kanal ved å brke: tallknappene knappene ch + og (kanal) eller en av skjermbildemetodene som beskrives nedenfor. Låse opp en låst kanal Hvis d har brkt foreldrekontrollen for å angi et Aldersgrensenivå (se side 24), låses sendingen av programmer med aldersgrense høyere enn det som er angitt. Hvis d vil se et låst program, må d skrive inn PIN-koden (se side 24). Hvis følgende melding vises når d endrer kanal: Vær vennlig å taste PIN-kode for å låse opp kanalen 1. Brk tallknappene for å skrive inn den riktige PIN-koden. 2. Hvis d skriver inn feil tall, trykker d L for å slette tallet. 3. Når d har skrevet inn det riktige tallet, trykker d OK. Programmet d vil se, vises hvis PIN-koden d har skrevet inn, er riktig. Hvis PIN-koden er feil, vises en melding som gir beskjed om det. D kan enten prøve igjen eller skifte til en kanal som ikke er låst. NORSK 17

19 Srferen Vise kanalinformasjonen D kan vise informasjon om kanalen som er på, og om programmet som vises på kanalen Nå og det Neste programmet. Hvis d vil vise informasjonen, trykker d info. Viser klokkeslettet for begynnelse og sltt på programmet, og hvor lang tid som allerede er vist av programmet. Viser hvilke ndertekster som er tilgjengelig (se side 20) Viser at andre lydspråk er tilgjengelig (se side 20) Hvis d vil vise informasjonen om det Neste programmet, trykker d R. Hvis d vil gå tilbake til informasjonen om programmet som vises Nå, trykker d L. Hvis d vil vise tilleggsinformasjon om programmet (se nedenfor), trykker d info på nytt. Hvis d vil fjerne informasjonen, trykker d back (tilbake). Merk Denne informasjonen vises også i et lite øyeblikk når d skifter kanal. Den forsvinner atomatisk etter noen få seknder. Vise tilleggsinformasjon om programmet Mens kanalinformasjonen vises, kan d vise tilleggsinformasjon om programmet som finnes i listen i kanalinformasjonen. Hvis d vil vise tilleggsinformasjon om programmet mens kanalinformasjonen vises, trykker d info. D kan trykke L og R hvis d vil skifte mellom informasjon om programmet som vises Nå, og informasjon om det Neste programmet. Hvis tilleggsinformasjonen om programmet går over mer enn én side, kan d trykke den blå fargeknappen når d vil skifte side. Hvis d vil fjerne tilleggsinformasjonen om programmet, trykker d back (tilbake). 18

20 Srferen Brke TV- og radiokanallistene D kan brke TV- og radiokanallistene hvis d vil finne t hva som vises på alle kanalene. Hvis d vil vise kanallisten, trykker d den gle knappen. Nå vises kanallisten. Kanalen som er på, er markert i kanal-informasjonen (se side 18). Hvis d vil endre hvilken kanal som er markert i kanal-informasjonen, trykker d U eller D. (Informasjonen blir værende på samme sted, men listen beveger på seg.) Trykk ch + og ch når d vil bla oppover eller nedover i kanallisten med et helt skjermbilde om gangen. Hvis d vil markere en bestemt kanal, må d skrive inn kanalnmmeret. Hvis d vil finne t mer om programmene som vises på den markerte kanalen, må d brke kanalinformasjonen (se side 18). Hvis d vil skifte mellom TV-kanallisten og radiokanallisten, trykker d tv/radioknappen. Hvis d vil endre den markerte kanalen, trykker d OK. Hvis d vil fjerne kanallisten ten å endre kanal, trykker d exit (avsltt). Brke favorittkanallister Hvis d har satt opp én eller flere favorittkanallister (se side 26), kan d finne t hva som vises bare på favorittkanalene dine. Trykk på den grønne knappen for å vise den første tilgjengelige favorittkanallisten. Den første (eller sist viste) listen med favorittkanaler vises. Den gjeldende (eller lavest nmmererte) favorittkanalen er merket med kanalinformasjonen (se side 18). D kan ha opptil seks favorittkanallister med navnene Favorittliste 1 til Favorittliste 6. Trykk på den grønne knappen igjen for å vise den neste tilgjengelige favorittkanallisten, hvis det finnes noen. D brker favorittkanallistene til å merke kanaler og skifte kanal på samme måte som med den fllstendige kanallisten (se over). D kan også finne t mer om programmene som vises på den merkede kanalen, ved å brke kanalinformasjonen (se side 18). Hvis d vil fjerne favorittkanallisten ten å skifte kanal, trykker d på exit (avsltt). NORSK 19

21 Srferen Endre lydspråket D kan endre språket på programmer som sendes med mer enn ett lydopptak. Hvis d vil endre lydspråket: 1. Trykk options (valg). Språkvalgene vises. 2. Hvis ikke lydopptaksknappen er markert, trykker d L for å markere den. 3. Trykk U eller D for å se gjennom de tilgjengelige språkene, helt til språket d ønsker, vises. 4. Trykk OK, eller hvis d vil fjerne informasjonen ten å gjøre endringer, trykker d back (tilbake). Endre ndertekstspråket D kan endre ndertekstspråket for programmer som sendes med ndertekst i mer enn ett språk. Hvis d vil endre ndertekstspråket: 1. Trykk options (valg). Språkvalgene vises. 2. Hvis ndertekstknappen ikke er markert, trykker d R for å markere den. 3. Trykk U eller D for å se gjennom de tilgjengelige språkene, helt til språket d ønsker, vises. Hvis d ikke ønsker ndertekst på skjermen, må d velge Ikke aktiv. 4. Trykk OK, eller hvis d vil fjerne informasjonen ten å gjøre endringer, trykker d back (tilbake). Interaktive fnksjoner Noen kanaler eller programmer har interaktive fnksjoner. Når slike fnksjoner er tilgjengelig, vil d enten se informasjon om fnksjonene på TV-skjermen eller d blir informert av tjenesteleverandøren for de interaktive fnksjonene. 20

22 Tilleggsinformasjon Ta opp et digitalt satellittprogram Hvis d har en videospiller, kan d brke den for å ta opp satellittprogrammer fra mottakeren. Slik tar d opp et satellittprogram: 1. Kontroller at mottakeren er påslått og innstilt til den kanalen d ønsker å ta opp fra. 2. Innstill videospilleren riktig, slik at den tar opp på riktig tidspnkt, og kontroller at videospilleren er innstilt for å ta opp fra den digitale satellitt-tv-kanalen. Hvis mottakeren er tilkoblet videospilleren via en Scart-kabel, må d kontrollere at videospilleren er innstilt for å ta opp fra den riktige AV-kanalen. Hvis d vil ha mer informasjon om videospilleren, må d se i brkerhåndboken for videospilleren. Merknader Videospilleren må være riktig tilkoblet mottakeren. Hvis d vil ha mer informasjon, kan d se side 8. Noen programmer er kopieringsbeskyttet, og avspilles ikke riktig hvis de tas opp. Når d gjør innstillingene for opptaket, bør d kontrollere at TVen er innstilt til den videospillerkanalen eller AV-kanalen som d brker når d ser videofilmer, slik at d kan kontrollere at videospilleren faktisk viser det d ønsker å ta opp. NORSK Se på andre kanaler mens d tar opp et digitalt satellittprogram Hvis tstyret er tilkoblet via RF-kabler, som i tilkoblingsmetode 1, kan d se på en hvilken som helst bakkebndet kanal mens d tar opp digital satellitt-tv ved å skifte kanal med fjernkontrollen til TVen. D kan også se på en hvilken som helst digital kanal mens d tar opp fra en bakkebndet kanal. D kan imidlertid ikke se en digital kanal mens d tar opp fra en annen digital kanal. Hvis d brker fjernkontrollen til mottakeren for å skifte kanal mens d tar opp, tar videospilleren opp kanalvekslingen. 21

23 Tilleggsinformasjon Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV Dersom TV-apparatet ditt atomatisk viser digital satellitt-tv når d slår på mottakeren, kan d skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV ved hjelp av fjernkontrollen. Dette kan d også benytte deg av hvis d brker videospilleren til å ta opp en digital kanal mens d selv vil se på en bakkebndet kanal. Trykk den røde fargeknappen på fjernkontrollen når d skal skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV. (Ikke trykk S-knappen da slår d av mottakeren.) Merk Når d skal brke denne fnksjonen, må den digitale mottakeren være koblet til TV-apparatet med en Scart-kabel, og TVen må motta bakkebndne kanaler via fjernsynsantennen. Informasjon om oppkobling finner d på side 8 og 9. Denne fnksjonen kan være tilgjengelig på noen TV-apparater. Feilmeldinger Hvis det har oppstått et midlertidig problem med en kanal d ser på, vises kanskje en feilmelding på TV-skjermen. Hvis dette skjer, kan d fortsatt skifte kanal på vanlig måte, til en kanal som ikke har problemer. 22

24 Oppsett Vise Hovedmenyen D må vise Hovedmenyen for å knne brke Oppsett. D kan også brke Hovedmenyen for å vise TV- og radiokanallistene (se side 19). Slik viser d Hovedmenyen: 1. Trykk men (meny). 2. Trykk D eller U for å markere alternativet d ønsker, så trykker d OK. 3. Hvis d vil fjerne Hovedmenyen, trykker d exit (avsltt). Brke Oppsett D kan brke Oppsett for å: begrense hvem som kan se eller kjøpe visse programmer endre språkinnstillingene endre TV-innstillingene sette opp favorittkanallister endre antenneinnstillingene og søke etter nye kanaler se informasjon om mottakeren gjenopprette fabrikkinnstillingene til mottakeren. Slik viser d Oppsett: 1. Trykk men (meny) og deretter trykker d D for å markere Oppsett, og til sltt trykker d OK. 2. Trykk på D eller U for å merke ønsket alternativ, og trykk deretter på OK. Mens d brker Oppsett, kan d trykke back (tilbake) for å slette eventelle endringer og gå tilbake til den forrige menyen. Hvis d vil slette endringer og gå tilbake til digital satellitt-tv-visning, kan d trykke exit (avsltt). Hvis d vil lagre endringene, trykker d OK. Brke menyen Kort-instillinger D kan brke menyen Kort-instillinger for å: angi et aldersgrensenivå for å begrense tilgangen til å se visse digitale satellittprogrammer angi en kjøpegrense for å begrense hvor mye penger som kan brkes på kjøpe- TV endre PIN-kode vise Atorisasjoner. NORSK 23

25 Oppsett Hvis d vil brke menyen Kort-instillinger, må d skrive inn PIN-koden. Merk D kan ikke brke menyen Kort-instillinger hvis ikke det står et parabolkort i mottakeren. Om PIN-koden Når d først tar i brk mottakeren, er PIN-koden PIN-koden skal være hemmelig, og d bør endre den til en tallkode som er enkel å hske (se nedenfor). Slik viser d menyen Kort-instillinger: 1. I Oppsett markerer d Kort-instillinger, og deretter trykker d OK. Det vises en melding som ber deg om å skrive inn PIN-koden. 2. Skriv inn den riktige PIN-koden, og deretter trykker d OK. 3. Når d er ferdig med å brke menyen Kort-instillinger, trykker d back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. Endre PIN-koden D kan endre PIN-koden til en hemmelig tallkode som d synes er enkel å hske. Sørg for ikke å glemme PIN-koden. Slik endrer d PIN-koden: 1. På menyen Kort-instillinger markerer d Endre PIN-kode, og deretter trykker d OK. Ny PIN-kode er markert. 2. Brk tallknappene for å skrive inn en PIN-kode etter eget valg. Hvis d skriver et feil tall, trykker d L for å slette et tall. 3. Trykk D. Gjenta ny PIN-kode er nå markert. 4. Skriv inn den nye PIN-koden på nytt. 5. Hvis d ombestemmer deg og ikke ønsker å endre PIN-koden, trykker d back (tilbake) for å slette endringene. Hvis d ønsker å lagre den nye PIN-koden, trykker d OK. Angi et aldersgrensenivå Med aldersgrensenivå kan d angi en aldersgrense, slik at de som ikke vet PIN-koden (for eksempel yngre barn) ikke kan se programmer som har en høyere aldersgrense enn angitt i aldersgrensenivået. Hvis d for eksempel angir denne til 11+, låses programmer med aldersgrense høyere enn 11 år, og man må skrive inn PIN-koden for å se dem. Aldersgrensen virker bare dersom kringkasteren har aldersgrense på en sending. Hvis d ikke ønsker å angi et aldersgrensenivå, kan d angi det til Av. 24

26 Oppsett Slik angir d et aldersgrensenivå: 1. På menyen Kort-instillinger, markerer d Foreldrekontroll, og deretter trykker d OK. Alderslås nivå er markert. 2. Trykk L eller R for å velge aldersgrensenivået d ønsker. 3. Hvis d vil angi en kjøpegrense, trykker d D. Eller hvis d ønsker å lagre en endring i Aldersgrensenivå og vise menyen Kort-instillinger på nytt, trykker d OK. Eller for å fjerne menyen ten å gjøre endringer trykker d back (tilbake). Angi en kjøpegrense Med kjøpegrense kan d angi hvor mye et program kan koste før det er nødvendig med PIN-koden for å kjøpe det. Hvis d for eksempel angir grensen til 30 KR, kan man kjøpe et program som koster 30 KR eller mindre ten å skrive inn PIN-koden, men for å kjøpe et program som koster 30,01 KR, 01 eller mer, er man nødt til å skrive inn PIN-koden. Slik angir d en kjøpegrense: 1. På menyen Kort-instillinger, markerer d Foreldrekontroll, og deretter trykker d OK. 2. Trykk D for å markere Innkjøpsterskel. 3. Trykk L eller R for å velge Av eller På. Hvis d har valgt På, må d skrive inn en kjøpegrenseverdi. 4. Trykk D for å markere en Innkjøpsterskel Verdi, hvis det er nødvendig, og deretter trykker d L for å slette den opprinnelige verdien. Brk tallknappene for å skrive inn beløpet d vil ha som den nye kjøpegrensen. 5. Hvis d vil lagre alle endringene på menyen Foreldrekontroll, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). Vise Atorisasjoner D trenger kn å vise Atorisasjoner hvis d blir bedt om å gjøre det når d snakker med Kndestøtte. Slik viser d Atorisasjoner: 1. På menyen Kort-instillinger markerer d Atorisasjoner, og deretter trykker d OK. 2. Trykk back (tilbake) for å vise menyen Kort-instillinger på nytt, eller trykk exit (avsltt) for å gå tilbake til digital satellitt-tv. NORSK 25

27 Oppsett Endre språkinnstillingene D brker menyen Brkerinnstillinger hvis d vil endre følgende språkinnstillinger: Menyspråk språket som brkes i alle menyene og skjermbildene Lydspråk førstevalget for språk for programmer som sendes med mer enn ett lydopptak Undertekstspråk førstevalget for ndertekstspråk for programmer som sendes med mer enn ett ndertekstspråk Når d har gjort disse innstillingene, kan d fortsatt midlertidig endre lyd og/eller ndertekstspråkene raskt og enkelt mens d ser på et program (se side 20). Slik endrer d språkinnstillingene: 1. I Oppsett markerer d Brkerinnstillinger, og deretter trykker d OK. Menyen Brkerinnstillinger vises. 2. Trykk U eller D for å markere innstillingen d ønsker å endre. 3. Trykk L eller R for å endre innstillingen. 4. Når d har gjort alle endringene d ønsker å gjøre, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). Sette opp favorittkanallister D brker menyen Favorittkanaler til å lage og redigere lister over kanaler d ser på ofte. D kan ha opptil seks favorittkanallister med navnene Favorittliste 1 til Favorittliste 6. Når d har laget en én eller flere favorittlister, kan d vise hver liste etter tr, finne t mer om hvilke programmer som går, og velge en favorittkanal å se på. D finner mer informasjon på side 19. Slik viser d oppsettskjermbildene for favorittlistene: 1. På Oppsett-menyen merker d Favorittlister, og deretter trykker d på OK. Menyen Favorittkanaler vises. 2. Trykk på U eller D for å merke listen d vil redigere, og trykk deretter på OK. 26

28 Oppsett Oppsettskjermbildet for den valgte favorittlisten vises. På venstre side er den fllstendige listen over tilgjengelige kanaler. På høyre side ser d kanalene som for tiden er med i denne favorittlisten. Slik redigerer d en favorittliste: 1. Trykk på U eller D for å merke en kanal på den fllstendige kanallisten. 2. D legger til en ny kanal på favorittlisten ved å merke den og trykke på den røde knappen. Kanalen legges til på listen til høyre, og det vises et rødt symbol ved siden av kanalnavnet på den fllstendige kanallisten. Merk Hver av favorittlistene kan inneholde opptil 99 kanaler. NORSK 3. Hvis d vil fjerne en eksisterende favorittkanal fra listen, merker d den og trykker på den røde knappen. Kanalen fjernes fra listen til høyre, og det tilhørende røde symbolet forsvinner fra den fllstendige kanallisten. 4. Hvis d vil lagre endringene og gå tilbake til Favorittkanaler, trykker d på OK. 5. Hvis d vil gå tilbake til Favorittkanaler ten å lagre endringene, trykker d på back (tilbake). 6. Når d er ferdig med å brke Favorittkanaler, trykker d på back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. Endre TV-innstillingene D brker menyen TV-innstillinger for å endre følgende innstillinger, slik at d kan kontrollere hvordan mottakeren virker sammen med annet tstyr: TV-format Signal til TV RF-kanal Lydkomprimeringstype. Slik endrer d TV-innstillingene: 1. I Oppsett markerer d TV-innstillinger, og deretter trykker d OK. Menyen TV-innstillinger vises. 2. Trykk U eller D for å markere innstillingen d vil endre (hvis d vil ha mer informasjon om innstillinger, kan d se side 28). 27

29 Oppsett 3. Trykk L eller R for å endre innstillingen. Hvis d vil endre RF-kanal, trykker d L for å slette tallet som er der, deretter brker d tallknappene for å skrive inn RF-kanalnmmeret d ønsker. 4. Når d har gjort all endringene d ønsker å gjøre, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). TV-format Her ser d hvordan widescreen-sendte programmer vises på det TV-formatet d har koblet til mottakeren. Gjør valgene dine i henhold til følgende tabell: Format TV-format Hvordan vises widescreen-sendinger? 4:3 Standard (4:3) Det er kn den midtre bildedelen av widescreen-overføringer som vises 4:3 Letterbox Standard (4:3) Hele widescreen-overføringen vises, men bildet fyller ikke hele skjermen 16:9 Widescreen (16:9) Fll skjerm Signal til TV Dette er det signalet som er mest kompatibelt med TVen. Hvis d har tilkoblet mottakeren til TVen via en Scart-kabel, velger d RGB for bedre bildekvalitet (eller d velger YC hvis TVen din er kompatibel med S-video). RF-kanal RF-kanalen for mottakeren. Kanal 38 er den forhåndsinnstilte RF-kanalen. Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen eller videospilleren, for eksempel hvis den allerede brkes som kanal for videospilleren eller for en bakkebndet kanal, kan det hende d ikke kan innstille tstyret til mottakeren på grnn av interferens. D kan derfor brke denne innstillingen for å skrive inn et annet tall. Det kan være enklere hvis d kobler den eksterne antennen og/eller videospilleren fra systemet mens d gjør endringene, men hvis d kobler fra, må d sørge for å følge alle sikkerhetsinstrksjonene på side 6 til 11. Deretter må d innstille alt tstyr som er tilkoblet mottakeren, via en RF-kabel til det nye kanalnmmeret se avsnittet om RFinnstilling på side 12. En RF-kanal kalles også for en UHF-kanal. Hvis d vil ha mer hjelp, kan d ta kontakt med kndeservice. Lydkomprimeringstype Hvis set-top-boksen har en digital optisk adiotgang, velger d AC3 hvis d vil at set-top-boksen atomatisk skal sende t Dolby Digital-lyd (hvis det finnes) via denne tilkoblingen. Ellers velger d MPEG. 28

30 Oppsett Brke menyen Antenneinnstillinger D brker menyen Antenneinnstillinger for å: velge antenne- og mikrobølgehode-konfigrasjonen som d har koblet til mottakeren velge et mottakernmmer hvis set-top-boksen brkes i en SatCR-installasjon (Satellite Channel Roter) Merk: Det er viktig at eventelle andre installerte set-top-bokser er koblet fra strømttaket mens d konfigrerer en set-top-boks for en SatCR-installasjon. kontrollere at mottakeren mottar satellittsignalene, og kontrollere signalstyrken og -kvaliteten søke etter nye kanaler. Slik viser d menyen Antenneinnstillinger: 1. I Oppsett markerer d Antenneinnstillinger, og deretter trykker d OK. 2. Hvis set-top-boksen d konfigrerer, brkes i en SatCR-installasjon, markerer d SatCR LNB og trykker OK. Innstillingsmenyen (nederst til høyre) vises. Hvis ikke markerer d Universal LNB og trykker OK. Innstillingsmenyen (nederst til venstre) vises. 3. Trykk først på D eller U for å merke det ønskede alternativet, og trykk deretter på OK. Gå så til det relevante avsnittet på de neste sidene. 4. Når d er ferdig med å brke menyen Antenneinnstillinger, trykker d back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. NORSK 29

31 Oppsett Endre antennekonfigrasjonen Dette er antallet mikrobølgehoder som er tilgjengelige i parabolinstallasjonen. Hvis d endrer parabol-antenneinstallasjonen, må d kanskje endre denne innstillingen slik at mottakeren kan stilles inn mot alle tilgjengelige satellitter. Slik endrer d antennekonfigrasjonen: 1. På innstillingsmenyen markerer d Antennekonfigrasjon, og deretter trykker d OK. Menyen Antennekonfigrasjon vises. 2. Merk Antall mikrobølgehoder, og trykk på L eller R for å velge antall mikrobølgehoder tstyret har. 3. Merk Indeks for mikrobølgehoder, og trykk på L eller R for å velge den indeksen for mikrobølgehoder som d ønsker å endre. Hvis d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, er dette Indeks 1 for mikrobølgehoder. 4. Merk Satellitt, og velg så den satellitten d vil rette det aktelle mikrobølgehodet mot. Dersom d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, trykker d på L eller R for å velge satellitten som mikrobølgehodet er innstilt for. Gå deretter til trinn 6. Brker d en DiSEqC -enhet*, velger d riktig satellitt for mikrobølgehodet som er koblet til hver av portene. Indeks 1 for mikrobølgehoder hører til port 1, osv. 5. Gjenta trinn 3 og 4 for å velge en indeks for mikrobølgehoder for hver av portene på DiSEqC -enheten. 6. Hvis d vil lagre endringene, trykker d på OK. 7. Hvis d har endret antennekonfigrasjonen, må d kontrollere signalets kvalitet og søke etter de nye kanalene (se side 31). Endre mottakernmmeret (for SatCR-installasjoner) Dette er nmmeret (1 til 4) som tildeles set-top-boksen. Det er viktig at hver set-topboks i en SatCR-installasjon har et nikt nmmer, slik at konflikter med andre installerte set-top-bokser nngås. Slik endrer d mottakernmmeret: 1. På SatCR LNB-menyen markerer d Nmmerering av mottakeren, og deretter trykker d OK. 2. Trykk L eller R for å velge ønsket mottakernmmer. 3. Hvis d vil lagre endringene, trykker d OK. *DiSEqC er et varemerke for Etelsat. 30

32 Oppsett Kontrollere signalkvaliteten D brker denne skjermen for å bekrefte at mottakeren mottar et satellittsignal på alle mikrobølgehoder/mikrobølgehode-posisjoner tilgjengelige på den. Slik kontrollerer d signalene: 1. På innstillingsmenyen markerer d Signalkvalitet, og deretter trykker d OK. Skjermen Signalkvalitet vises. På skjermen vises navnet på satellitten og indikatorer som viser signalstyrken og - kvaliteten som mottas fra denne satellitten. Set-top-boksen må ta inn et signal med styrke og kvalitet på ca. 60 % for å knne finne kanaler. Det vil si at indikatorene for signalstyrke og -kvalitet bør være omtrent to tredjedels flle. 2. Trykk L eller R for å endre hvilket alternativ som vises i indeksen for mikrobølgehoder. 3. Kontroller at set-top-boksen tar inn et godt nok signal for hver indeks for mikrobølgehoder som er i brk. Hvis d for eksempel bare har ett enkelt mikrobølgehode, er dette indeks 1 for mikrobølgehoder, men hvis d brker en DiSEqC -enhet* for å koble til mer enn ett mikrobølgehode, hører hver indeks for mikrobølgehoder sammen med porten merket med det samme nmmeret på DiSEqC -enheten. 4. Når d mottar et dekkende signal, trykker d back (tilbake) for å vise innstillingsmenyen på nytt. Søke etter kanaler Når d har bekreftet signalstyrken fra satellitten, og hvis d har endret antennekonfigrasjonen, må d søke etter kanaler. Slik søker d etter Viasat-kanaler atomatisk: 1. På innstillingsmenyen markerer d Atomatisk kanalsøk, og deretter trykker d OK. Skjermbildet Atomatisk kanalsøk vises. 2. Trykk på OK for å starte atomatiske kanalsøket. Det vises en fremdriftsskjerm som bekrefter at søket pågår. Når søket er fllført, vises en skjerm med informasjon om hvor mange TV- og radiokanaler set-top-boksen har fnnet. 3. Hvis d vil bekrefte disse kanalene og vise innstillingsmenyen på nytt, trykker d OK. NORSK *DiSEqC er et varemerke for Etelsat. 31

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktig... 3 Oppdateringer til mottakeren... 3 Merknader om opphavsrett... 4 Miljøinformasjon... 4 Isetting av batterier i fjernkontrollen...

Viktig... 3 Oppdateringer til mottakeren... 3 Merknader om opphavsrett... 4 Miljøinformasjon... 4 Isetting av batterier i fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Viktig............................... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Miljømessige hensyn.................. 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK. Problemløsing Spesifikasjoner Lisensavtale for sluttbrukere

Innholdsfortegnelse NORSK. Problemløsing Spesifikasjoner Lisensavtale for sluttbrukere Innholdsfortegnelse Forholdsregler..................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!..... 3 Oppdateringer til mottakeren......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen....................

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig...............................3 Oppdateringer til mottakeren...........3 Miljømessige hensyn...................4

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...............................4 Oppdateringer til mottakeren...........5 Miljømessige hensyn...................5

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S Generelt: INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Denne digitale satellittmottaker er beregnet på mottak av TV kanaler og tjenester levert av Canal Digital

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 N 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

Din bruksanvisning HUMAX CX-1201C http://no.yourpdfguides.com/dref/2459789

Din bruksanvisning HUMAX CX-1201C http://no.yourpdfguides.com/dref/2459789 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Innhold i pakken: Installasjonsveiledning

Innhold i pakken: Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning for Gigaset C530 IP Forside av pakken - Gigaset C530 IP NB! Gigaset er også leverandør av analoge telefonapparater. Påse at ditt apparat er et VOIP-apparat! Innhold i pakken: Bilde

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO FASETT JUNI 2009 Tv Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer