Innholdsfortegnelse. Surferen Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv! Fjernkontrollen Mottakeren...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Forholdsregler Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren Isetting av batterier i fjernkontrollen Fjernkontrollen Kort oversikt over fjernkontrollknappene. 4 Bli kjent med fjernkontrollen Mottakeren Frontpanelet Oversikt over kontakter i bakpanelet Installasjon Medfølgende tstyr Plassering av set-top-boksen Hva annet trenger jeg? Parabolkort Parabolantenne Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller (med RF-signalgjennomgang) Tilkoblingsmetode 2: Til TV og videospiller Tilkoblingsmetode 3: Kn til TV Koble til telefonlinjen Sette inn parabolkortet Ta vare på parabolkortet Koble til strømtilførselen Slå på strømmen for første gang RF-innstilling Foreta installasjonsinnstillingene Velge land Kontrollere signalet og søke etter kanaler Aktivere abonnementet Slå av og på Srferen Hva er Srferen? Skifte kanal Låse opp en låst kanal Vise kanalinformasjonen Vise tilleggsinformasjon om programmet. 25 Brke TV- og radiokanallistene Brke favorittkanallister Endre lydspråket Endre ndertekstspråket Interaktive fnksjoner Tilleggsinformasjon Ta opp et digitalt satellittprogram Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV Feilmeldinger Oppsett Vise Hovedmenyen Brke Oppsett Brke menyen Kort-instillinger Endre PIN-koden Angi et aldersgrensenivå Angi en kjøpegrense Vise Atorisasjoner Endre språkinnstillingene Sette opp favorittkanallister Endre TV-innstillingene Brke menyen Antenneinnstillinger Endre antennekonfigrasjonen Kontrollere signalkvaliteten Søke etter kanaler Vise mottaker-informasjon Gjenopprette fabrikkinnstillingene Problemløsing Spesifikasjoner Lisensavtale for slttbrkere NORSK

2 Forholdsregler Mottakeren er prodsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder, men d må ta visse forholdsregler for at mottakeren skal fngere optimalt og på en sikker måte. Det er viktig at d leser denne instrksjonsboken i sin helhet, og spesielt sikkerhetsinstrksjonene nedenfor. Hvis d er i tvil om installasjonen, driften eller sikkerheten i forhold til mottakeren, kan d ta kontakt med forhandleren. ADVARSEL! Berøring av strømtilførselen med 230 V AC kan være dødelig eller forårsake kraftige elektriske støt. Slik nngår d denne faren: Fjern aldri toppdekslet fra mottakeren. Ingen av delene i mottakeren kan byttes av brkeren, og noen av delene er høyspente. Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er gjort på forsvarlig måte. Ikke koble annet tstyr (mottakeren, TVen, videospilleren eller annet) til strømtilførselen før d har koblet til alle andre kabler og ledninger. Koble mottakeren fra strømtilførselen (ved å koble strømledningen fra strømttaket) før d kobler annet tstyr fra bakpanelet. Stikk aldri gjenstander inn i hll eller åpninger på mottakeren (tenom parabolkortet som skal settes inn i parabolkortåpningen). FORSIKTIG! 4 Sørg for at det er minst 5 cm ledig plass over og rndt mottakeren, slik at lftstrømmen ikke hindres. 8 Sett aldri mottakeren på myke møbler eller tepper. Ikke tildekk noen av ventilasjonshllene. 8 Ikke sett mottakeren i et skap ten ventilasjon eller oppå en enhet som avgir varme (for eksempel en TV eller videospiller). 8 Ikke sett mottakeren i et skap sammen med mer enn én annen lyd-/videoenhet, for eksempel en video- eller DVDspiller. 8 Ikke brk eller lagre mottakeren på varme, kalde, fktige eller støvete steder. 8 Ikke sett gjenstander på mottakeren som kan dryppe eller søle ned i boksen. Sett aldri gjenstander som er fylt med flytende væske, på mottakeren, for eksempel vaser. 8 Plasser aldri en åpen flamme på mottakeren, for eksempel et tent stearinlys. 2 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

3 Velkommen til digital satellitt-tv! Takk for at d har valgt Pace-mottakeren for Viasat. Følg instrksjonene i denne instrksjonsboken nøye for å få best mlig tbytte av digital satellitt-tv. Vi anbefaler særlig for førstegangsbrkere å følge instrksjonsboken og anbefalingene som følger med mottakeren. Mottakeren er godkjent i henhold til internasjonale DVBstandarder (Digital Video Broadcasting). v Oppdateringer til mottakeren Fra tid til annen vil det komme oppdateringer til mottakeren. Oppdateringene gir forbedrede fnksjoner. Nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelige. Selv om nye skjermbilder og menyer kan se annerledes t enn det som er beskrevet i instrksjonsboken, skal d knne brke de samme metodene (for eksempel merking og velging). Oppdateringer skjer normalt i løpet av natten. Ikke trekk mottakerplggen t fra strømttaket, for dette kan påvirke eventelle oppdateringer. NORSK v Isetting av batterier i fjernkontrollen Før d kan ta i brk fjernkontrollen, må d sette inn de to medfølgende AAA-batteriene på følgende måte: 1. Trykk på låsen øverst på batteridekslet på fjernkontrollen, og ta av dekslet. 2. Sett inn batteriene, som vist nedenfor. Sørg for å sette inn batteriene riktig vei i forhold til tegnene + og på batteriene og de respektive symbolene i batterirommet. 3. Sett batteridekslet tilbake igjen ved først å sette tappen nederst på dekslet på plass, før d trykker hele dekslet ned. 8 Ikke la oppbrkte batterier være i fjernkontrollen. 4 Bytt t begge batteriene samtidig. 4 Kast oppbrkte batterier i henhold til spesialavfallsreglene der d bor. 3

4 Fjernkontrollen v Kort oversikt over fjernkontrollknappene S sette mottakeren i og gå t av beredskapsmods tallknapper (0 9) B c c skr lyden av og på skifte kanal og skrive inn tall epg (elektronisk programgide) vise Viasat-epg fargeknapper (rød, grønn, gl, blå) tføre en rekke fnksjoner, avhengig av hva som vises på TV-skjermen rød fargeknapp Brkes til å skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV back (tilbake) gå tilbake til det forrige skjermbildet eller den forrige menyen exit (avsltt) fjerne en meny eller et skjermbilde, og gå tilbake til den digitale TV- eller radiovisningen ch + og (kanal) skifte kanal opp eller ned tv/radio skifte mellom digitale TV- og radiokanaler info vise kanalinformasjon og tilleggsinformasjon om programmer epg gide exit back men + ch options tv/radio vol info stats gide vise portalen, brke interaktive tjenester OK bekrefte et alternativ, eller foreta et valg U, D, L og R flytte markeringen rndt i menyene men (meny) vise Hovedmenyen options (valg) endre lyd- eller ndertekstspråket vol + og dempe eller øke lyden stats vise et skjermbilde der d kan kontrollere satellittsignal-kvaliteten Merk Noen av knappene er mer detaljert beskrevet på neste side. 4 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

5 Fjernkontrollen v Bli kjent med fjernkontrollen Skifte kanal tallknapper (0 9) skifte kanal ch + og (kanal) skifte kanal opp eller ned tv/radio skifte mellom digitale TV- og radiokanaler rød fargeknapp Brkes til å skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV vise menyer og skjermbilder epg (elektronisk programgide) vise Viasat-epg gide vise portalen, brke interaktive tjenester gl fargeknapp vise TV- eller radiokanalene grønn fargeknapp vise tilgjengelige favorittkanallister info vise kanalinformasjon, vise tilleggsinformasjon for programmer B c epg gide exit back men + ch options tv/radio vol info stats Brke menyer og skjermbilder tallknapper (0 9) skrive inn tall på skjermen, for eksempel PIN-koden fargeknapper tføre en rekke fnksjoner, avhengig av hva som vises på TV-skjermen U og D flytte markeringen opp og ned på listene L og R flytte markeringen til høyre eller venstre, eller endre hva som vises på skjermen L - slette et tall OK bekrefte et alternativ, eller foreta et valg exit (avsltt) fjerne en meny eller et skjermbilde (ten å lagre endringer), og gå tilbake til den digitale TV- eller radiovisningen back (tilbake) fjerne en meny (ten å lagre endringer), og gå tilbake til det forrige skjermbildet NORSK men (meny) vise Hovedmenyen options (valg) endre lyd- eller ndertekstspråket

6 Mottakeren v Frontpanelet epg-knapp (elektronisk programgide) vise Viasat-epg fjernkontrollsensor et vind som mottar signaler fra fjernkontrollen (må ikke blokkeres) menyknapp vise Hovedmenyen back-knapp (fjerne / gå tilbake) fjerne en meny, og gå tilbake til det forrige skjermbildet parabolkortåpning sette inn parabolkortet OK men epg back standby ir receive message online knappene L, R, U og D fjerne markeringen, og endre det som vises på skjermen L, R - endre en innstillingsverdi L - slette et tall OK-knapp bekrefte et alternativ, eller foreta et valg S-knapp sette mottakeren i, og gå t av beredskapsmods standby-lampe (beredskap) lyser rødt når mottakeren er i beredskapsmods lyser grønt når mottakeren ikke er i beredskapsmods lyser oransje når mottakeren er påslått, men ikke mottar signal fra satellitten ir receive-lampe (signalmottak) lyser rødt når mottakeren mottar signal fra fjernkontrollen message-lampe (melding) lyser glt når det er meldinger som venter blinker glt når det er en viktig melding online-lampe lyser grønt når mottakeren er koblet til nettverket via telefonlinjen 6 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

7 Mottakeren v Oversikt over kontakter i bakpanelet Fllstendig oversikt over tilkobling og installasjon av mottakeren finner d fra side 8. antenneinngang koble til ledningen fra TV-antennen parabolantenneinngang koble til kabelen fra parabolantennen TV-tgang (RF) koble en RF-kabel til TVen (eller videospilleren) strøminngang Ikke koble strømplggen til strømttaket før d har gjort ALLE andre tilkoblinger telefoninngang koble til telefonledningen NORSK DISCONNECT FROM MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING COVER NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE kombinert adiotgang (ikke obligatorisk) 3,5 mm kombinert digital optisk og analog stereo adiotgang. Utgangen finnes kn på enkelte modeller. For tilkobling enten til en digital optisk adioinngang eller til en analog stereo adioinngang på hjemmekinoanlegg, TVer, videospillere eller stereoanlegg. D kan brke den kombinerte tgangen til å koble til forskjellige adioinnganger - forhør deg med en elektrisk forretning for å finne t hva slags kabler som kan brkes. Videospiller-tgang (Scart) koble til Scart-tilkoblingen på videospilleren din (hvis videospilleren har Scart-tilkobling) TV-tgang (Scart) koble til Scart-tilkoblingen på TVen din (hvis TVen har Scarttilkobling) ADVARSEL Koble alltid mottakeren fra strømtilførselen før d kobler den fra (eller til) alt annet tstyr.

8 Installasjon Følg instrksjonene fra denne siden til side 22 for å installere Viasat-mottakeren. v Medfølgende tstyr Fjern all innpakning før d begynner. Kontroller at d har fått med følgende tstyr: Viasat-mottaker (se side 6) fjernkontroll og batterier (se side 4) instrksjonsbok strømledning med toveis mottakerplgg og 2-pinners strømplgg (se høyre side) Scart-kabel (se høyre side) RF-kabel (se høyre side) telefonledning (RJ11) (se høyre side) telefonadapter (RJ11) som er tilpasset landet d befinner deg i (se side 13) v Plassering av set-top-boksen Før d begynner å installere, må d sørge for at TVen, videospilleren og mottakeren er plassert på hensiktsmessige steder: nær eller med lett tilgang til et strømttak innenfor rekkevidden til TV-antennen og parabolkablene ikke lenger enn ti meter fra en telefonkontakt (ellers må d ha en forlenget telefonledning) ADVARSEL Før d kobler mottakeren til annet tstyr, må ALT tstyr være koblet fra strømtilførselen. strømledning Scart-kabel RF-kabel telefonledning 8 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

9 Installasjon v Hva annet trenger jeg? Parabolkort Hvis d ønsker de beste tjenestene, må d ha et parabolkort. Parabolkortet er tilgjengelig hos tjenesteleverandøren Viasat. Parabolantenne D trenger også en nøyaktig installert parabolantenne som er innstilt mot riktig(e) satellitt(er). Hvis d har en parabolantenne som ikke er innstilt mot riktig(e) satellitt(er), må d foreta jsteringer. Se i instrksjonsboken som følger med parabolantennen/mikrobølgehodet hvis d vil ha mer informasjon om hvordan d stiller inn parabolantennen, eller ta kontakt med forhandleren din. Hvis d ikke har installert en parabolantenne, kan d spørre forhandleren din om hjelp til å installere den. Enkelt mikrobølgehode Dersom d kn har ett mikrobølgehode, bør d brke Sirissatellitten på 5 grader øst for å sikre deg enklest mlig installasjon og det beste tvalget av Viasat-kanaler. D kan imidlertid stille inn systemet på hvilken som helst av de fire satellittene som står oppført i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Installasjon med flere mikrobølgehoder Dersom d brker en DiSEqC -enhet* med to eller flere mikrobølgehoder/parabolantenner, bør d koble mikrobølgehodene til DiSEqC -portene som vist i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Dette sikrer enklest mlig installasjon og det beste tvalget av Viasat-kanaler. Deretter kobler d DiSEqC -enheten til satellittinngangen på settop-boksen (se også side 10 12). Tabell over mikrobølgehodeposisjoner NORSK Satellitt Posisjon Anbefalt DiSEqC -port (for installasjoner med flere mikrobølgehoder) Thor 1 vest 1 Siris 5 øst 2 Hotbird 13 øst 3 Astra 19 øst 4 *DiSEqC er et varemerke for Etelsat. 9

10 Installasjon v Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller (med RF-signalgjennomgang) Hvis d vil koble mottakeren til en TV (med eller ten Scart-plgg) og en videospiller (ten Scart-plgger), kobler d til som vist i figren nedenfor. RF-kabel (medfølger ikke) TV videospiller antenneinngang inngang TV-tgang antenneinngang ledning fra parabolantennen medfølgende Scart-kabel medfølgende RF-kabel DISCONNECT FROM MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING COVER NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE ledning fra TVantennen 1. Hvis TVen har en Scart-plgg, brker d den medfølgende Scart-kabelen for å koble mottakeren til TVen. Det fører til bedre bilde- og lydkvalitet. 2. Brk den medfølgende RF-kabelen for å gjøre en tilkobling fra RF-tgangen på mottakeren (merket med symbolet ) til antenneinngangen på videospilleren. 3. Brk en RF-kabel (medfølger ikke) for å koble videospilleren til TVen som vist. 4. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. 5. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. 10 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

11 Installasjon v Tilkoblingsmetode 2: Til TV og videospiller Hvis d har en videospiller med en Scart-plgg og en TV med en Scart-plgg, kobler d til som vist i figren nedenfor. TV antenneinngang medfølgende RF-kabel videospiller inngang TV-tgang ledning fra TVantennen NORSK inngang antenneinngang medfølgende Scart-kabel Scart-kabel (medfølger ikke) DISCONNECT FROM MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING COVER NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE ledning fra parabolantennen 1. Brk den medfølgende Scart-kabelen for å koble mottakeren til TVen. 2. Brk en Scart-kabel (medfølger ikke) for å koble mottakeren til videospilleren. 3. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. RF-tilkobling er ikke nødvendig for digital satellitt-tv. D har imidlertid mlighet for å koble til RF-kabler som vist, slik at d kan fortsette å ta inn bakkebndet TV med TV-antennen. Da må ledningen fra TV-antennen kobles til antenneinngangen på videospilleren. 11

12 Installasjon v Tilkoblingsmetode 3: Kn til TV Hvis d kn vil koble mottakeren til TVen, kan d koble til som beskrevet i 3A eller 3B nedenfor. (Figren nedenfor viser både metode 3A og 3B.) TV inngang antenneinngang ledning fra parabolantennen medfølgende Scart-kabel medfølgende RF-kabel DISCONNECT FROM MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING COVER NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE ledning fra TVantenne 3A: Hvis TVen har en Scart-plgg 1. Brk den medfølgende Scart-kabelen for å koble mottakeren til TVen. 2. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. 3. Hvis d vil fortsette å se bakkebndet TV med TV-antennen, kobler d ledningen fra TV-antennen direkte til TVen (vises ikke i figren). 3B: Hvis TVen ikke har en Scart-plgg 1. Brk den medfølgende RF-kabelen for å gjøre en tilkobling fra RFtgangen på mottakeren (merket med symbolet ) til TVen. 2. Koble ledningen fra parabolantennen til parabolinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. 3. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket med symbolet ) på mottakeren. 12 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

13 Installasjon v Koble til telefonlinjen telefonkontakt medfølgende telefonadapter 3 veggkontakt for telefon 1 medfølgende telefonledning 2 NORSK Merknader Dersom veggkontakten for telefon ikke er av type RJ11 (se nedenfor), må d brke en av de medfølgende adapterne, vist på illstrasjonene til høyre. adapter for Sverige RJ11-kontakt Dersom veggkontakten for telefon er en RJ11-kontakt, kan det hende d får brk for en splitter (medfølger ikke), slik at d kan plgge inn både set-top-boksen og telefonen. 1. Plgg den ene enden av den medfølgende telefonledningen inn i telefonkontakten (merket ) i panelet bak på set-topboksen, som vist i diagrammet øverst på siden. 2. Dersom d trenger en adapter, må d velge riktig adapter for landet d bor i. Hvis d er sikker på hvilken d skal velge, kan d sammenligne med telefonplggen. Sett den ledige enden av den medfølgende telefonledningen inn i RJ11-kontakten på adapteren. 3. Trekk telefonplggen t av veggkontakten. Sett telefonplggen inn i den riktige kontakten på adapteren. Sett adapteren inn i telefonkontakten. adapter for Danmark adapter for Norge, Finland og Estland adapter for Rssland, Latvia, Litaen og Estland 13

14 Installasjon v Sette inn parabolkortet 1. Ta parabolkortet t av innpakningen, og hold det slik at bildesiden vises på oversiden, pilen peker mot mottakeren og Smart -merket vises på ndersiden lengst fra deg. 2. Sett parabolkortet i parabolkortåpningen på frontpanelet på mottakeren. Sett kortet inn så langt det går, ten å brke makt. ir receive message online Ta vare på parabolkortet Ikke ta parabolkortet t eller sett det inn ten at det er nødvendig. Ikke bøy parabolkortet, og hold det nna barn og kjæledyr. Ikke legg parabolkortet i flytende væske eller brk flytende rengjøringsmidler på det. 14 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

15 Installasjon v Koble til strømtilførselen Når d har koblet til alt tstyret, kan d koble set-top-boksen til strømnettet. 1. Ved hjelp av den medfølgende strømledningen plgger d settop-boksens strømplgg inn i strøminngangen (merket med ) på set-top-boksen, som vist i diagrammet nedenfor. 2. Sett strømplggen inn i stikkontakten som vist i diagrammet nedenfor. 3. Hvis strømttaket regleres av en bryter, slår d den på. 4. Koble annet tstyr til strømtilførselen. ADVARSEL IKKE koble strømplggen til strømttaket før d har gjort ALLE andre tilkoblinger. NORSK strøminngang stikkontakt 1 strømplgg 2 strømplgg Merknader Mottakeren brker 230 V AC, 50 Hz-strømtilførsel. Ikke koble boksen til en DC-strømtilførsel. Den medfølgende strømledningen har en toveis plgg i den ene enden og en strømplgg i den andre enden. Sett alltid toveis plggen i mottakeren før d setter plggen i strømtilførselen. Den eneste måten d kan koble mottakeren fra strømtilførselen på er å fjerne strømledningen. Mottakeren må derfor installeres nær et strømttak med lett tilgang. Hvis d er i tvil om strømledningen, plggen eller tilkoblingen, bør d kontakte en elektriker. 15

16 Installasjon v Slå på strømmen for første gang Når set-top-boksen kobles til strømnettet, går lysene på frontpanelet gjennom en oppstartssekvens. Etter omtrent 20 seknder er set-top-boksen slått på og te av standby-mods, og standby-lyset er grønt. Kontroller at TVen er slått på. Hvis skjermbildet for landene (nedenfor) vises, er TVen klar for digitale satellittkanaler. Nå kan d fortsette installasjonen ved å gå til avsnittet Foreta installasjonsinnstillingene på side 18, men hsk at hvis d har en videospiller tilkoblet mottakeren via en RF-kabel for å vise satellittprogrammer (som i tilkoblingsmetode 1), må d kanskje tføre en RF-innstilling for videospilleren. Se side 17. Hvis skjermbildet for landene ikke vises... Dersom d har koblet set-top-boksen til TVen (og videospilleren) med SCART-kabler, velger d TVens AV-inngang. Dersom d har koblet set-top-boksen til TVen (og videospilleren) med RF-kabler, må d søke etter en satellitt-tv-kanal (se RFinnstilling på side 17). 16 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

17 Installasjon v RF-innstilling Hvis tstyret er tilkoblet via RF-kabler, må d kanskje RF-innstille før d kan se på digital satellitt-tv. Merk Hvis d tidligere har hatt en analog satellittmottaker koblet til TVen (og/eller videospilleren), kan det hende at satellitt-tv-kanalen også virker for den nye digitale kanalpakken. Prøv om den virker. Hvis kanalen virker, trenger d ikke tføre RF-innstilling. RF-innstilling av TVen (og videospilleren) til mottakeren 1. Kontroller at mottakeren ikke er i beredskapsmods (beredskapslampen i frontpanelet skal lyse grønt). 2. Innstill TVen til d kan se skjermbildet for landene (se side 16) på TV-skjermen. Se i instrksjonsboken for TVen hvis d trenger hjelp. 3. Lagre den nye digitale satellitt-tv-kanalen på et selvvalgt kanalnmmer. Hvis de bakkebndne kanalene er kanal 1 til 5, og videokanalen er kanal 8, kan d for eksempel brke TVkanal 9 som digital satellitt-tv-kanal. 4. Hvis d har en videospiller, slå på videokanalen på TVen, og innstill videospilleren til d ser skjermbildet for landene igjen. Hvis d ikke kan tføre RF-innstilling på TVen (eller videospilleren) til mottakeren... Den forhåndsinnstilte RF-kanalen er kanal 38. (Dette er ikke det samme som en TV-kanal.) Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen din, for eksempel hvis den allerede er i brk av videospillerkanalen, eller av en bakkebndet kanal, kan d ikke innstille TVen til mottakeren på grnn av interferens. Hvordan d endrer RF-kanalen, er beskrevet i oppsettavsnittet (se side 38). En RF-kanal kalles også for en UHF-kanal. NORSK 17

18 Installasjon v Foreta installasjonsinnstillingene Velge land Hvis d har fllført installasjonsinstrksjonene frem til dette pnktet, vil skjermbildet for land vises på TV-skjermen. (Se bilde av skjermbildet for land på side 16.) 1. Brk fjernkontrollen. Sett i batteriene hvis ikke d allerede har gjort det (se side 3). 2. Trykk U eller D helt til landet d skal velge, er markert, så trykker d OK. Nå vises en velkomstskjerm. Hvis d har: kn ett mikrobølgehode, stilt inn på Siris, eller kn to mikrobølgehoder, stilt inn på Thor og Siris, kan d tføre en atomatisk installasjon. Hvis d har andre innstillinger for mikrobølgehodene, må d tføre en manell installasjon. 3. Brk L eller R for å merke riktig installasjonsmods, og trykk på OK. Valgte d Atomatisk, går d til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler på side 20. Valgte d Manell, går d til avsnittet Stille inn antennekonfigrasjonen og velge en satellitt på side Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

19 Installasjon Stille inn antennekonfigrasjonen og velge en satellitt Når d velger Manell, vises skjermen for antennekonfigrasjon. NORSK 1. Trykk på L eller R for å velge antall mikrobølgehoder tstyret ditt har. 2. Trykk på D for å merke indekslinjen for mikrobølgehoder, og trykk så på L eller R for å velge indeks 1 for mikrobølgehoder. 3. Trykk på D for å merke Satellitt -linjen, og gjør så følgende: Dersom d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, trykker d på L eller R for å velge satellitten som mikrobølgehodet er innstilt for. Trykk deretter på OK, og fortsett til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler på side 20. Dersom d brker en DiSEqC -enhet*, velger d satellitten for mikrobølgehodet som er koblet til port Trykk på U for å merke indekslinjen for mikrobølgehoder, og trykk deretter på R for å velge indeks 2 for mikrobølgehoder. 5. Gjenta trinn 3 til 4 for å velge et mikrobølgehode for hver av DiSEqC -enhetens porter. Trykk deretter på OK, og fortsett til avsnittet Kontrollere signalet og søke etter kanaler på side 20. *DiSEqC er et varemerke for Etelsat 19

20 Installasjon Kontrollere signalet og søke etter kanaler Skjermen Signalkvalitet vises. I dette skjermbildet kan d se om mottakeren mottar satellittsignalet. På skjermen vises navnet på satellitten og indikatorer som viser signalstyrken og -kvaliteten som mottas fra denne satellitten. Set-top-boksen må ta inn et signal med styrke og kvalitet på ca. 60 % for å knne finne kanaler. Følg instrksjonene for Atomatisk installasjon nedenfor eller Manell installasjon på side 21, avhengig av hva slags installasjon d har valgt. Atomatisk installasjon Set-top-boksen er forhåndsinnstilt med riktige mikrobølgehodeinnstillinger for å ta inn signaler fra opptil to satellitter. 1. Trykk L eller R for å endre hvilket alternativ som vises i indeksen for mikrobølgehoder. 2. Kontroller at mottakeren mottar et dekkende signal i henhold til tabellen nedenfor. Hvis d har... ett fast niversalt mikrobølgehode to faste niversale mikrobølgehoder Kontroller dekkende signalstyrke og -kvalitet på... indeks 2, Siris både indeks 2, Siris og indeks 1, Thor Sjekk installasjonen dersom det ikke er noe signal. Sjekk at alt er skikkelig koblet til. Se også avsnittet Problemløsing på side Når d er sikker på at det mottas et dekkende signal, trykker d OK. Skjermen for atomatisk kanalsøk vises. 20 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

21 Installasjon 4. Hvis d vil starte kanalsøket, trykker d OK. Det vises en fremdriftsskjerm som bekrefter at søket pågår. Når søket er fllført, vises en skjerm for å fortelle om antallet TV- og radiokanaler som mottakeren har fnnet. 5. Hvis d vil bekrefte disse kanalene og vise neste skjermbilde, trykker d OK. Se deretter Aktivere abonnementet på side 22. Manell installasjon 1. Trykk på L eller R for å endre hvilket alternativ som vises i indeksen for mikrobølgehoder. 2. Kontroller at set-top-boksen tar inn et tilfredsstillende signal fra satellittene d valgte for hver indeks for mikrobølgehoder. Sjekk installasjonen dersom det ikke er noe signal. Sjekk at alt er skikkelig koblet til. Se også avsnittet Problemløsing på side Når d er har forsikret deg om at signalet er godt nok, trykker d på OK. Skjermen for manelt søk vises. NORSK Satellitt -linjen viser satellitten d valgte som indeks 1 for mikrobølgehoder, og dataene på linjene nedenfor viser søkeinnstillingene for vedkommende satellitt. Dersom d har mer enn ett mikrobølgehode, kan d vise data for hver enkelt satellitt ved å merke Satellitt -linjen og deretter trykke på L eller R. Siden set-top-boksen er forhåndsinnstilt med riktige innstillinger for å ta inn det beste kanaltvalget, skal det ikke være nødvendig å endre innstillingene. Brker d forhåndsinnstillingene, kan d likevel søke etter andre frekvenser senere (se side 43). 4. Dersom d ikke ønsker å endre noen av søkeinnstillingene, går d rett til trinn 8. 21

22 Installasjon 5. Ønsker d å endre søkeinnstillingene, merker d først Satellitt -linjen og trykker deretter på L eller R for å velge en satellitt. 6. Trykk på U eller D for å merke hvert enkelt objekt d ønsker å endre, og brk deretter talltastene eller L og R for å skrive inn de ønskede verdiene. 7. Gjenta trinn 5 og 6 for å endre dataene for hver enkelt satellitt. 8. Trykk på OK for å bekrefte dataene og starte søket. Det vises en fremdriftsskjerm som bekrefter at søket pågår. Når søket er fllført, vises en skjerm for å fortelle om antallet TVog radiokanaler som set-top-boksen har fnnet. 9. Hvis d vil bekrefte disse kanalene og vise neste skjermbilde, trykker d OK. Se deretter Aktivere abonnementet nedenfor. v Aktivere abonnementet Merk Hvis d ikke har satt i parabolkortet, kan d sette det inn den riktige veien nå (se side 14). Hvis d ikke har et parabolkort, men ønsker de beste tjenestene, kan d kontakte Viasat for å skaffe et parabolkort. Når mottakeren har fnnet satellittkanalene, vises skjermbildet Abonnementsaktivering. 1. Følg instrksjonene som vises på skjermen, for å aktivere abonnementet. 2. Når abonnementsaktiveringen er fllført, trykker d OK. v Slå av og på Når mottakeren ikke er i brk, bør den settes i beredskapsmods. Ikke trekk plggen t fra strømttaket. Hvis d vil sette mottakeren i beredskapsmods, trykker d S. Hvis d vil få mottakeren t av beredskapsmods, trykker d S. 22 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

23 Srferen v Hva er Srferen? Srferen er en skjermgide som hjelper deg til å få mest mlig t av digital satellitt-tv. D kan brke den til å: skifte kanal finne t hva som vises på andre kanaler, både nå og senere finne t mer om et program endre lyd- og ndertekstspråk brke interaktive fnksjoner. v Skifte kanal D kan skifte kanal ved å brke: tallknappene knappene ch + og (kanal) eller en av skjermbildemetodene som beskrives nedenfor. NORSK v Låse opp en låst kanal Hvis d har brkt foreldrekontrollen for å angi et Aldersgrensenivå (se side 33), låses sendingen av programmer med aldersgrense høyere enn det som er angitt. Hvis d vil se et låst program, må d skrive inn PIN-koden (se side 32). Hvis følgende melding vises når d endrer kanal: Vær vennlig å taste PIN-kode for å låse opp kanalen 1. Brk tallknappene for å skrive inn den riktige PIN-koden. 2. Hvis d skriver inn feil tall, trykker d L for å slette tallet. 3. Når d har skrevet inn det riktige tallet, trykker d OK. Programmet d vil se, vises hvis PIN-koden d har skrevet inn, er riktig. Hvis PIN-koden er feil, vises en melding som gir beskjed om det. D kan enten prøve igjen eller skifte til en kanal som ikke er låst. 23

24 Srferen v Vise kanalinformasjonen D kan vise informasjon om kanalen som er på, og om programmet som vises på kanalen Nå og det Neste programmet. Hvis d vil vise informasjonen, trykker d info. Viser hvilke ndertekster som er tilgjengelig (se side 28) Viser at andre lydspråk er tilgjengelig (se side 28) Viser klokkeslettet for begynnelse og sltt på programmet, og hvor lang tid som allerede er vist av programmet. Hvis d vil vise informasjonen om det Neste programmet, trykker d R. Hvis d vil gå tilbake til informasjonen om programmet som vises Nå, trykker d L. Hvis d vil vise tilleggsinformasjon om programmet (se side 25), trykker d info på nytt. Hvis d vil fjerne informasjonen, trykker d back (tilbake). Merk Denne informasjonen vises også i et lite øyeblikk når d skifter kanal. Den forsvinner atomatisk etter noen få seknder. 24 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

25 Srferen v Vise tilleggsinformasjon om programmet Mens kanalinformasjonen vises, kan d vise tilleggsinformasjon om programmet som finnes i listen i kanalinformasjonen. Hvis d vil vise tilleggsinformasjon om programmet mens kanalinformasjonen vises, trykker d info. NORSK D kan trykke L og R hvis d vil skifte mellom informasjon om programmet som vises Nå, og informasjon om det Neste programmet. Hvis tilleggsinformasjonen om programmet går over mer enn én side, kan d trykke den blå fargeknappen når d vil skifte side. Hvis d vil fjerne tilleggsinformasjonen om programmet, trykker d back (tilbake). 25

26 Srferen v Brke TV- og radiokanallistene D kan brke TV- og radiokanallistene hvis d vil finne t hva som vises på alle kanalene. Hvis d vil vise kanallisten, trykker d den gle knappen. Nå vises kanallisten. Kanalen som er på, er markert i kanalinformasjonen (se side 24). Hvis d vil endre hvilken kanal som er markert i kanalinformasjonen, trykker d U eller D. (Informasjonen blir værende på samme sted, men listen beveger på seg.) Trykk ch + og ch når d vil bla oppover eller nedover i kanallisten med et helt skjermbilde om gangen. Hvis d vil markere en bestemt kanal, må d skrive inn kanalnmmeret. Hvis d vil finne t mer om programmene som vises på den markerte kanalen, må d brke kanalinformasjonen (se side 24 og 25). Hvis d vil skifte mellom TV-kanallisten og radiokanallisten, trykker d tv/radio-knappen. Hvis d vil endre den markerte kanalen, trykker d OK. Hvis d vil fjerne kanallisten ten å endre kanal, trykker d exit (avsltt). 26 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

27 Srferen v Brke favorittkanallister Hvis d har satt opp én eller flere favorittkanallister (se side 36), kan d finne t hva som vises bare på favorittkanalene dine. Trykk på den grønne knappen for å vise den første tilgjengelige favorittkanallisten. Den første (eller sist viste) listen med favorittkanaler vises. Den gjeldende (eller lavest nmmererte) favorittkanalen er merket med kanalinformasjonen (se side 24). D kan ha opptil seks favorittkanallister med navnene Favorittliste 1 til Favorittliste 6. Trykk på den grønne knappen igjen for å vise den neste tilgjengelige favorittkanallisten, hvis det finnes noen. NORSK D brker favorittkanallistene til å merke kanaler og skifte kanal på samme måte som med den fllstendige kanallisten (se side 26). D kan også finne t mer om programmene som vises på den merkede kanalen, ved å brke kanalinformasjonen (se side 24 og 25). Hvis d vil fjerne favorittkanallisten ten å skifte kanal, trykker d på exit (avsltt). 27

28 Srferen v Endre lydspråket D kan endre språket på programmer som sendes med mer enn ett lydopptak. Hvis d vil endre lydspråket: 1. Trykk options (valg). Språkvalgene vises. 2. Hvis ikke lydopptaksknappen er markert, trykker d L for å markere den. 3. Trykk U eller D for å se gjennom de tilgjengelige språkene, helt til språket d ønsker, vises. 4. Trykk OK, eller hvis d vil fjerne informasjonen ten å gjøre endringer, trykker d back (tilbake). v Endre ndertekstspråket D kan endre ndertekstspråket for programmer som sendes med ndertekst i mer enn ett språk. Hvis d vil endre ndertekstspråket: 1. Trykk options (valg). Språkvalgene vises. 2. Hvis ndertekstknappen ikke er markert, trykker d R for å markere den. 3. Trykk U eller D for å se gjennom de tilgjengelige språkene, helt til språket d ønsker, vises. Hvis d ikke ønsker ndertekst på skjermen, må d velge Ikke aktiv. 4. Trykk OK, eller hvis d vil fjerne informasjonen ten å gjøre endringer, trykker d back (tilbake). v Interaktive fnksjoner Noen kanaler eller programmer har interaktive fnksjoner. Når slike fnksjoner er tilgjengelig, vil d enten se informasjon om fnksjonene på TV-skjermen eller d blir informert av tjenesteleverandøren for de interaktive fnksjonene. 28 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

29 Tilleggsinformasjon v Ta opp et digitalt satellittprogram Hvis d har en videospiller, kan d brke den for å ta opp satellittprogrammer fra mottakeren. Slik tar d opp et satellittprogram: 1. Kontroller at mottakeren er påslått og innstilt til den kanalen d ønsker å ta opp fra. 2. Innstill videospilleren riktig, slik at den tar opp på riktig tidspnkt, og kontroller at videospilleren er innstilt for å ta opp fra den digitale satellitt-tv-kanalen. Hvis mottakeren er tilkoblet videospilleren via en Scart-kabel, må d kontrollere at videospilleren er innstilt for å ta opp fra den riktige AVkanalen. Hvis d vil ha mer informasjon om videospilleren, må d se i brkerhåndboken for videospilleren. NORSK Merknader Videospilleren må være riktig tilkoblet mottakeren. Hvis d vil ha mer informasjon, kan d se side 10 og 11. Noen programmer er kopieringsbeskyttet, og avspilles ikke riktig hvis de tas opp. Når d gjør innstillingene for opptaket, bør d kontrollere at TVen er innstilt til den videospiller-kanalen eller AV-kanalen som d brker når d ser videofilmer, slik at d kan kontrollere at videospilleren faktisk viser det d ønsker å ta opp. Se på andre kanaler mens d tar opp et digitalt satellittprogram Hvis tstyret er tilkoblet via RF-kabler, som i tilkoblingsmetode 1 eller 2, kan d se på en hvilken som helst bakkebndet kanal mens d tar opp digital satellitt-tv ved å skifte kanal med fjernkontrollen til TVen. D kan også se på en hvilken som helst digital kanal mens d tar opp fra en bakkebndet kanal. D kan imidlertid ikke se en digital kanal mens d tar opp fra en annen digital kanal. Hvis d brker fjernkontrollen til mottakeren for å skifte kanal mens d tar opp, tar videospilleren opp kanalvekslingen. 29

30 Tilleggsinformasjon v Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV Dersom TV-apparatet ditt atomatisk viser digital satellitt-tv når d slår på mottakeren, kan d skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV ved hjelp av fjernkontrollen. Dette kan d også benytte deg av hvis d brker videospilleren til å ta opp en digital kanal mens d selv vil se på en bakkebndet kanal. Trykk den røde fargeknappen på fjernkontrollen når d skal skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebndet TV. (Ikke trykk S-knappen da slår d av mottakeren.) Merk Når d skal brke denne fnksjonen, må den digitale mottakeren være koblet til TV-apparatet med en Scart-kabel, og TVen må motta bakkebndne kanaler via fjernsynsantennen. Informasjon om oppkobling finner d på side Denne fnksjonen kan være tilgjengelig på noen TV-apparater. v Feilmeldinger Hvis det har oppstått et midlertidig problem med en kanal d ser på, vises kanskje en feilmelding på TV-skjermen. Hvis dette skjer, kan d fortsatt skifte kanal på vanlig måte, til en kanal som ikke har problemer. 30 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

31 Oppsett v Vise Hovedmenyen D må vise Hovedmenyen for å knne brke Oppsett. D kan også brke Hovedmenyen for å vise TV- og radiokanallistene (se side 26). Slik viser d Hovedmenyen: 1. Trykk men (meny). 2. Trykk D eller U for å markere alternativet d ønsker, så trykker d OK. 3. Hvis d vil fjerne Hovedmenyen, trykker d exit (avsltt). v Brke Oppsett D kan brke Oppsett for å: begrense hvem som kan se eller kjøpe visse programmer endre språkinnstillingene endre TV-innstillingene sette opp favorittkanallister endre antenneinnstillingene og søke etter nye kanaler se informasjon om mottakeren gjenopprette fabrikkinnstillingene til mottakeren. Slik viser d Oppsett: 1. Trykk men (meny) og deretter trykker d D for å markere Oppsett, og til sltt trykker d OK. NORSK 2. Trykk på D eller U for å merke ønsket alternativ, og trykk deretter på OK. Mens d brker Oppsett, kan d trykke back (tilbake) for å slette eventelle endringer og gå tilbake til den forrige menyen. Hvis d vil slette endringer og gå tilbake til digital satellitt-tvvisning, kan d trykke exit (avsltt). Hvis d vil lagre endringene, trykker d OK. 31

32 Oppsett v Brke menyen Kort-instillinger D kan brke menyen Kort-instillinger for å: angi et aldersgrensenivå for å begrense tilgangen til å se visse digitale satellittprogrammer angi en kjøpegrense for å begrense hvor mye penger som kan brkes på kjøpe-tv endre PIN-kode vise Atorisasjoner. Hvis d vil brke menyen Kort-instillinger, må d skrive inn PINkoden. Merk D kan ikke brke menyen Kort-instillinger hvis ikke det står et parabolkort i mottakeren. Om PIN-koden Når d først tar i brk mottakeren, er PIN-koden PIN-koden skal være hemmelig, og d bør endre den til en tallkode som er enkel å hske (se nedenfor). Slik viser d menyen Kort-instillinger: 1. I Oppsett markerer d Kort-instillinger, og deretter trykker d OK. Det vises en melding som ber deg om å skrive inn PIN-koden. 2. Skriv inn den riktige PIN-koden, og deretter trykker d OK. 3. Når d er ferdig med å brke menyen Kort-instillinger, trykker d back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. Endre PIN-koden D kan endre PIN-koden til en hemmelig tallkode som d synes er enkel å hske. Sørg for ikke å glemme PIN-koden. Slik endrer d PIN-koden: 1. På menyen Kort-instillinger markerer d Endre PIN-kode, og deretter trykker d OK. Ny PIN-kode er markert. 2. Brk tallknappene for å skrive inn en PIN-kode etter eget valg. Hvis d skriver et feil tall, trykker d L for å slette et tall. 3. Trykk D. Gjenta ny PIN-kode er nå markert. 4. Skriv inn den nye PIN-koden på nytt. 5. Hvis d ombestemmer deg og ikke ønsker å endre PIN-koden, trykker d back (tilbake) for å slette endringene. Hvis d ønsker å lagre den nye PIN-koden, trykker d OK. 32 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

33 Oppsett Angi et aldersgrensenivå Med aldersgrensenivå kan d angi en aldersgrense, slik at de som ikke vet PIN-koden (for eksempel yngre barn) ikke kan se programmer som har en høyere aldersgrense enn angitt i aldersgrensenivået. Hvis d for eksempel angir denne til 11+, låses programmer med aldersgrense høyere enn 11 år, og man må skrive inn PIN-koden for å se dem. Aldersgrensen virker bare dersom kringkasteren har aldersgrense på en sending. Hvis d ikke ønsker å angi et aldersgrensenivå, kan d angi det til Av. Slik angir d et aldersgrensenivå: 1. På menyen Kort-instillinger, markerer d Foreldrekontroll, og deretter trykker d OK. Alderslås nivå er markert. NORSK 2. Trykk L eller R for å velge aldersgrensenivået d ønsker. 3. Hvis d vil angi en kjøpegrense, trykker d D. Eller hvis d ønsker å lagre en endring i Aldersgrensenivå og vise menyen Kort-instillinger på nytt, trykker d OK. Eller for å fjerne menyen ten å gjøre endringer trykker d back (tilbake). 33

34 Oppsett Angi en kjøpegrense Med kjøpegrense kan d angi hvor mye et program kan koste før det er nødvendig med PIN-koden for å kjøpe det. Hvis d for eksempel angir grensen til 30 KR, kan man kjøpe et program som koster 30 KR eller mindre ten å skrive inn PIN-koden, men for å kjøpe et program som koster 30,01 KR, 01 eller mer, er man nødt til å skrive inn PIN-koden. Slik angir d en kjøpegrense: 1. På menyen Kort-instillinger, markerer d Foreldrekontroll, og deretter trykker d OK. 2. Trykk D for å markere Innkjøpsterskel. 3. Trykk L eller R for å velge Av eller På. Hvis d har valgt På, må d skrive inn en kjøpegrenseverdi. 4. Trykk D for å markere en Innkjøpsterskel Verdi, hvis det er nødvendig, og deretter trykker d L for å slette den opprinnelige verdien. Brk tallknappene for å skrive inn beløpet d vil ha som den nye kjøpegrensen. 5. Hvis d vil lagre alle endringene på menyen Foreldrekontroll, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). Vise Atorisasjoner D trenger kn å vise Atorisasjoner hvis d blir bedt om å gjøre det når d snakker med Kndestøtte. Slik viser d Atorisasjoner: 1. På menyen Kort-instillinger markerer d Atorisasjoner, og deretter trykker d OK. 2. Trykk back (tilbake) for å vise menyen Kort-instillinger på nytt, eller trykk exit (avsltt) for å gå tilbake til digital satellitt-tv. 34 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

35 Oppsett v Endre språkinnstillingene D brker menyen Brkerinnstillinger hvis d vil endre følgende språkinnstillinger: Menyspråk språket som brkes i alle menyene og skjermbildene Lydspråk førstevalget for språk for programmer som sendes med mer enn ett lydopptak Undertekstspråk førstevalget for ndertekstspråk for programmer som sendes med mer enn ett ndertekstspråk Når d har gjort disse innstillingene, kan d fortsatt midlertidig endre lyd og/eller ndertekstspråkene raskt og enkelt mens d ser på et program (se side 28). Slik endrer d språkinnstillingene: 1. I Oppsett markerer d Brkerinnstillinger, og deretter trykker d OK. Menyen Brkerinnstillinger vises. NORSK 2. Trykk U eller D for å markere innstillingen d ønsker å endre. 3. Trykk L eller R for å endre innstillingen. 4. Når d har gjort alle endringene d ønsker å gjøre, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). 35

36 Oppsett v Sette opp favorittkanallister D brker menyen Favorittkanaler til å lage og redigere lister over kanaler d ser på ofte. D kan ha opptil seks favorittkanallister med navnene Favorittliste 1 til Favorittliste 6. Når d har laget en én eller flere favorittlister, kan d vise hver liste etter tr, finne t mer om hvilke programmer som går, og velge en favorittkanal å se på. D finner mer informasjon på side 27. Slik viser d oppsettskjermbildene for favorittlistene: 1. På Oppsett-menyen merker d Favorittlister, og deretter trykker d på OK. Menyen Favorittkanaler vises. 2. Trykk på U eller D for å merke listen d vil redigere, og trykk deretter på OK. Oppsettskjermbildet for den valgte favorittlisten vises. På venstre side er den fllstendige listen over tilgjengelige kanaler. På høyre side ser d kanalene som for tiden er med i denne favorittlisten. 36 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

37 Oppsett Slik redigerer d en favorittliste: 1. Trykk på U eller D for å merke en kanal på den fllstendige kanallisten. 2. D legger til en ny kanal på favorittlisten ved å merke den og trykke på den røde knappen. Kanalen legges til på listen til høyre, og det vises et rødt symbol ved siden av kanalnavnet på den fllstendige kanallisten. Merk Hver av favorittlistene kan inneholde opptil 99 kanaler. 3. Hvis d vil fjerne en eksisterende favorittkanal fra listen, merker d den og trykker på den røde knappen. Kanalen fjernes fra listen til høyre, og det tilhørende røde symbolet forsvinner fra den fllstendige kanallisten. 4. Hvis d vil lagre endringene og gå tilbake til Favorittkanaler, trykker d på OK. 5. Hvis d vil gå tilbake til Favorittkanaler ten å lagre endringene, trykker d på back (tilbake). 6. Når d er ferdig med å brke Favorittkanaler, trykker d på back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. NORSK 37

38 Oppsett v Endre TV-innstillingene D brker menyen TV-innstillinger for å endre følgende innstillinger, slik at d kan kontrollere hvordan mottakeren virker sammen med annet tstyr: TV-format Signal til TV RF-kanal Lydkomprimeringstype. Slik endrer d TV-innstillingene: 1. I Oppsett markerer d TV-innstillinger, og deretter trykker d OK. Menyen TV-innstillinger vises. 2. Trykk U eller D for å markere innstillingen d vil endre (hvis d vil ha mer informasjon om innstillinger, kan d se side 39). 3. Trykk L eller R for å endre innstillingen. Hvis d vil endre RF-kanal, trykker d L for å slette tallet som er der, deretter brker d tallknappene for å skrive inn RFkanalnmmeret d ønsker. 4. Når d har gjort all endringene d ønsker å gjøre, trykker d OK. Eller hvis d vil fjerne menyen ten å lagre endringer, trykker d back (tilbake). 38 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

39 Oppsett TV-format Her ser d hvordan widescreen-sendte programmer vises på det TV-formatet d har koblet til mottakeren. Gjør valgene dine i henhold til følgende tabell: Format TV-format Hvordan vises widescreensendinger? 4:3 Standard (4:3) Det er kn den midtre bildedelen av widescreenoverføringer som vises 4:3 Letterbox Standard (4:3) Hele widescreenoverføringen vises, men bildet fyller ikke hele skjermen 16:9 Widescreen (16:9) Fll skjerm NORSK Signal til TV Dette er det signalet som er mest kompatibelt med TVen. Hvis d har tilkoblet mottakeren til TVen via en Scart-kabel, velger d RGB for bedre bildekvalitet (eller d velger YC hvis TVen din er kompatibel med S-video). RF-kanal RF-kanalen for mottakeren. Kanal 38 er den forhåndsinnstilte RF-kanalen. Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen eller videospilleren, for eksempel hvis den allerede brkes som kanal for videospilleren eller for en bakkebndet kanal, kan det hende d ikke kan innstille tstyret til mottakeren på grnn av interferens. D kan derfor brke denne innstillingen for å skrive inn et annet tall. Det kan være enklere hvis d kobler den eksterne antennen og/eller videospilleren fra systemet mens d gjør endringene, men hvis d kobler fra, må d sørge for å følge alle sikkerhetsinstrksjonene på side 8 til 15. Deretter må d innstille alt tstyr som er tilkoblet mottakeren, via en RF-kabel til det nye kanalnmmeret se avsnittet om RF-innstilling på side 17. En RF-kanal kalles også for en UHF-kanal. Hvis d vil ha mer hjelp, kan d ta kontakt med kndeservice. Lydkomprimeringstype Hvis set-top-boksen har en digital optisk adiotgang, velger d AC3 hvis d vil at set-top-boksen atomatisk skal sende t Dolby Digital-lyd (hvis det finnes) via denne tilkoblingen. Ellers velger d MPEG. 39

40 Oppsett v Brke menyen Antenneinnstillinger D brker menyen Antenneinnstillinger for å: velge antenne- og mikrobølgehode-konfigrasjonen som d har koblet til mottakeren kontrollere at mottakeren mottar satellittsignalene, og kontrollere signalstyrken og -kvaliteten søke etter nye kanaler. Slik viser d menyen Antenneinnstillinger: 1. I Oppsett markerer d Antenneinnstillinger, og deretter trykker d OK. 2. Trykk først på D eller U for å merke det ønskede alternativet, og trykk deretter på OK. Gå så til det relevante avsnittet på de neste sidene. 3. Når d er ferdig med å brke menyen Antenneinnstillinger, trykker d back (tilbake) for å vise Oppsett på nytt. 40 Brke Viasat-digital satellitt-mottaker

41 Oppsett Endre antennekonfigrasjonen Dette er antallet mikrobølgehoder som er tilgjengelige i parabolinstallasjonen. Hvis d endrer parabol-antenneinstallasjonen, må d kanskje endre denne innstillingen slik at mottakeren kan stilles inn mot alle tilgjengelige satellitter. Slik endrer d antennekonfigrasjonen: 1. På menyen Antenneinnstillinger markerer d Antennekonfigrasjon, og deretter trykker d OK. Menyen Antennekonfigrasjon vises. NORSK 2. Merk Antall mikrobølgehoder, og trykk på L eller R for å velge antall mikrobølgehoder tstyret har. 3. Merk Indeks for mikrobølgehoder, og trykk på L eller R for å velge den indeksen for mikrobølgehoder som d ønsker å endre. Hvis d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, er dette Indeks 1 for mikrobølgehoder. 4. Merk Satellitt, og velg så den satellitten d vil rette det aktelle mikrobølgehodet mot. Dersom d brker et enkelt, fast mikrobølgehode, trykker d på L eller R for å velge satellitten som mikrobølgehodet er innstilt for. Gå deretter til trinn 6. Brker d en DiSEqC -enhet*, velger d riktig satellitt for mikrobølgehodet som er koblet til hver av portene. Indeks 1 for mikrobølgehoder hører til port 1, osv. 5. Gjenta trinn 3 og 4 for å velge en indeks for mikrobølgehoder for hver av portene på DiSEqC -enheten. 6. Hvis d vil lagre endringene, trykker d på OK. 7. Har d endret antennekonfigrasjon, må d kontrollere signalets kvalitet (se side 42) og søke etter de nye kanalene (se side 43). *DiSEqC er et varemerke for Etelsat 41

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Miljømessige hensyn.................. 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig...............................3 Oppdateringer til mottakeren...........3 Miljømessige hensyn...................4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...............................4 Oppdateringer til mottakeren...........5 Miljømessige hensyn...................5

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S5140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799 NORSK-1 000323 00799 Innhold FORORD Sikkerhetsinstruksjoner... s. 33 Nettilkobling... s. 33 De forskjellige delene... s. 33 PRODUKTINFORMASJON Display og knapper på forsiden... s. 34 Tilkoblinger på baksiden...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER. SM-EC79 Kontrollør SI-7E20A-002-03 SERVICEINSTRUKSJONER SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrollør SM-EC79 INDEKS n Bruk av kontrollør Problemplassering ved bruk av kontrollør 4 Problem med krankgiret eller navgir 5 Problem med bruk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S N 1 Legg merke til at ny programvare muligens kan endre funksjonaliteten til Mediamaster! Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner! DiSEqC er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 N 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer