Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?"

Transkript

1 Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

2 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte garantin p g a att sannolikheten är för stor att hårddisken skadats i transporten. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst gem alt emballage til din digitale parabolmodtager, da dette skal bruges i tilfælde af returnering. Hvis du bruger anden emballage ved returnering, gælder garantien ikke p.g.a. at sandsynligheden for at harddisken kan blive beskadiget er for stor. Tilleggsinformasjon - Norsk Innpakning Vær vennlig å ta vare på emballasjen til din Digitale mottaker, slik at den kan anvendes om du må returnere den. Om du benytter annen emballasje gjelder ikke garantien, da muligheten er stor for at harddisken skades under transporten. Lisätietoja - Suomi Pakkaus Säästä kaikki digivastaanottimesi alkuperäiset pakkausosat, jotta voit käyttää niitä, jos sinun täytyy palauttaa vastaanotin. Jos käytät muita pakkauksia, takuu ei ole voimassa, koska kovalevy voi vahingoittua kuljetuksen aikana. Extra information - English Packaging Please retain all the original packaging materials for your set-top box, so that you can use them if you need to return it. If you use other packaging, your warranty will be invalid due to the likelihood of damage in transit to the hard disk.

3 Innholdsfortegnelse Forholdsregler Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Oppdateringer til mottakeren Sette batterier i fjernkontrollen Fjernkontrollen Viasat-mottakeren Frontpanelet Oversikt over kontakter i bakpanelet Installering Medfølgende utstyr Plassering av mottakeren Hva annet trenger jeg? Smartkort Sette inn smartkortet Aktivere abonnementet Parabolantenne Tilkoblingsmetode 1: til TV og videospiller (uten SCART) Tilkoblingsmetode 2: til TV og videospiller Tilkoblingsmetode 3: bare til TV Andre lydtilkoblinger Koble til telefonlinjen Koble til et magic eye Koble til strømtilførselen Slå på strømmen for første gang RF-innstilling Slå av og på Komme i gang Using the Viasat Guide Skifte kanal Låse opp en låst kanal Endre volumet på TVen Bruke kanalinformasjonen Vise kanalinformasjonen Se på et program Ta opp et program umiddelbart Legge inn en påminnelse Vise tilleggsinformasjon om programmet Symboler i skjermbildene med kanalinformasjon og tilleggsinformasjon. 21 Bruke Live Pause Bruke Instant Rewind Symboler på skjermen Viasat EPG EPG Finne et program Velge et program du vil se på, eller legge inn en påminnelse Velge et program du vil ta opp Viasat Ticket Kjøpe et Ticket-program Se på et Ticket-program Ta opp et Ticket-program Planner Mottakerens diskplass Endringer i sendeskjema Bruke Series Link Slette et program fra Planner Se på et program når du ser påminnelsen Konflikter for påminnelser Ta opp programmer Ta opp programmer Bruke mottakeren mens du tar opp et program Konflikter i forbindelse med opptak.. 35 Advarsel om lite diskplass Manuelt opptak Se på opptak Playback symbol Under avspilling Se på opptak av programmer med begrensninger eller låste kanaler Bruke bokmerker Aktiv Interaktiv TV Spille spill NORSK

4 Innholdsfortegnelse Oppsett Bruke oppsettmenyene Bruke menyen Parental Control Låse kanaler Angi visningsbegrensninger Angi kjøpsbegrensninger Endre PIN-koden Endre Planner-innstillingene Endre PVR-opptaksinnstillingene Bruke System Settings Endre bildeinnstillingene Endre lydinnstillinger Endre innstillingene Language & Subtitles Vise informasjon om mottakeren Vise signaltestskjermbildet Installasjonsoppsett Endre oppsett for mikrobølgehoder.. 51 Angi standardtransponder Endre modeminnstillingene Angi RF-kanalen Konfigurere fjernkontrollen for TVen Tilleggsinformasjon Ta opp et digitalt satellittprogram Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebundet TV Feilmeldinger Problemløsing Meldinger på skjermen Generelle problemer Miljøinformasjon Spesifikasjoner Merknader om opphavsrett Lisensavtale for sluttbrukere Bruke Viasat-mottakeren

5 Forholdsregler Mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder, men du må ta visse forholdsregler for at mottakeren skal fungere optimalt og på en sikker måte. Det er viktig at du leser denne instruksjonsboken i sin helhet, og spesielt sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Hvis du er i tvil om installasjonen, driften eller sikkerheten i forhold til mottakeren, kan du ta kontakt med forhandleren. Du finner modellnummeret, serienummeret og elektrisk verdi for set-top-boksen på en etikett på enheten. ADVARSEL! Berøring av strømtilførselen med 230 V AC kan være dødelig eller forårsake kraftige elektriske støt. Slik unngår du denne faren: Fjern aldri toppdekslet fra mottakeren. Ingen av delene i mottakeren kan byttes av brukeren, og noen av delene er høyspente. Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er gjort på forsvarlig måte. Ikke koble annet utstyr (mottakeren, TVen, videospilleren eller annet) til strømtilførselen før du har koblet til alle andre kabler og ledninger. Koble mottakeren fra strømtilførselen (ved å koble strømledningen fra strømuttaket) før du kobler annet utstyr fra bakpanelet. Stikk aldri gjenstander inn i hull eller åpninger på mottakeren (utenom parabolkortet som skal settes inn i parabolkortåpningen). FORSIKTIG! 4 Sørg for at det er minst 5 cm ledig plass over og rundt mottakeren, slik at luftstrømmen ikke hindres. 8 Sett aldri mottakeren på myke møbler eller tepper. Ikke tildekk noen av ventilasjonshullene. 8 Ikke sett mottakeren i et skap uten ventilasjon eller oppå en enhet som avgir varme (for eksempel en TV eller videospiller). 8 Ikke sett mottakeren i et skap sammen med mer enn én annen lyd-/videoenhet, for eksempel en video- eller DVD-spiller. 8 Ikke bruk eller lagre mottakeren på varme, kalde, fuktige eller støvete steder. 8 Ikke sett gjenstander på mottakeren som kan dryppe eller søle ned i boksen. Sett aldri gjenstander som er fylt med flytende væske, på mottakeren, for eksempel vaser. 8 Plasser aldri en åpen flamme på mottakeren, for eksempel et tent stearinlys. 8 Om du flytter din Digitale mottaker mellom steder med stor temperatur forskjell, la den oppnå romtemperatur før strømkabelen tilkobles. 8 Løft eller flytt aldri mottakeren mens den er koblet til strømtilførselen, slik at du ikke skader den interne harddisken. Hvis du skal flytte mottakeren, må du først koble den fra og så vente i minst 30 sekunder før du fortsetter. Håndter din Digitale mottaker med forsiktighet, da skader som du påfører den interne hardisken (eller noen annen komponent) medfører at garantien ikke lenger gjelder. NORSK 3

6 Velkommen til digital satellitt-tv! Takk for at du valgte Pace PVR-mottakeren til Viasat-kanalpakkene. Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye for å få best mulig utbytte av digital satellitt-tv.vi anbefaler at du følger instruksjonsboken og anbefalingene som følger med mottakeren, spesielt hvis du er førstegangsbruker. Mottakeren er godkjent i henhold til internasjonale DVB-standarder (Digital Video Broadcasting). Oppdateringer til mottakeren Fra tid til annen vil det komme oppdateringer til mottakeren. Oppdateringene gir forbedrede funksjoner. Nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelige. Selv om nye skjermbilder og menyer kan se annerledes ut enn det som er beskrevet i brukerhåndboken, skal du kunne bruke de samme metodene (for eksempel merking og velging). Oppdateringer skjer normalt i løpet av natten. Mottakeren må være i beredskapsmodus for å motta oppdateringer. Sette batterier i fjernkontrollen Før du kan ta i bruk fjernkontrollen, må du sette inn de to AA-batteriene som følger med, på følgende måte: 1. Trykk på låsen nederst på batteridekslet på fjernkontrollen, og ta deretter av dekslet. 2. Sett inn batteriene som vist nedenfor. Sørg for å sette batteriene inn riktig vei i forhold til tegnene + og på batteriene og de respektive symbolene i batterirommet. 3. Sett batteridekslet tilbake ved først å sette på plass tappen øverst på dekslet, før du trykker hele dekslet ned. 8 Ikke la oppbrukte batterier være i fjernkontrollen. 4 Bytt ut begge batteriene samtidig. 8 Ikke kast brukte batterier sammen med husholdningsavfallet. 4 Brukte batterier bør resirkuleres når de ikke lenger kan brukes. 4 Bruke Viasat-mottakeren

7 Fjernkontrollen VIASAT Brukes til å gå fra EPG (elektronisk programguide) til den siste kanalen du så på Brukes til å gå tilbake til vanlig modus etter at du har brukt ren TV-modus TV Brukes til å bytte til ren TV-modus for å bruke videospilleren eller andre enheter som er koblet til mottakeren TICKET Brukes til å vise Ticket-skjermbildet, hvor du kan bestille filmer og andre begivenheter EPG Brukes til å vise den elektroniske programguiden (EPG) i Brukes til å vise mer informasjon om et program vol + og Brukes til å skru volumet på TVen opp eller ned* spol tilbake Brukes til å spole tilbake programmet pause Brukes til å sette programmet på pause og til å starte et opptak av programmet som settes på pause spill av Brukes til å spille av et program spol frem Brukes til å spole frem programmet stopp Brukes til å stoppe avspillingen av programmet opptak Brukes til å ta opp programmet, eller til å angi en påminnelse om et fremtidig opptak SETUP Brukes til å vise Setup-skjermbildet, slik at du kan endre innstillingene i mottakeren itv Brukes til å vise menyen for Viasats mange interaktive tjenester S Brukes til å sette boksen i, eller gå ut av, beredskapsmodus PLANNER Brukes til å vise Planner EXIT Brukes til å gå fra EPG (elektronisk programguide) til den siste kanalen du så på Brukes til å gå tilbake til vanlig modus etter at du har brukt ren TV-modus ch + og Brukes til å bytte kanaler og til å gå til neste/forrige side i EPG og Planner pilknapper U, D, L, R Brukes til å flytte markeringen rundt i menyene OK Brukes til å bekrefte et alternativ eller foreta et valg BACK Brukes til å gå tilbake til det forrige skjermbildet HELP Brukes til å vise hjelpeinformasjon demp Brukes til å skru lyden på TVen på eller av* fargeknapper Brukes til å velge alternativet for de tilsvarende fargene på skjermen, eller slik det blir beskrevet i denne brukerhåndboken. Den røde knappen brukes også til å starte en interaktiv tjeneste når du ser den røde knappen på TV-skjermen tallknapper (0 9) Brukes til å bytte kanal, taste inn nummer og velge alternativer på skjermen NORSK *Tietoja kauko-ohjaimen määrittämisestä toimimaan TV-vastaanottimen kanssa on kohdassa sivu 56. 5

8 Viasat-mottakeren Frontpanelet Back-knapp Brukes til å fjerne en meny og gå tilbake til det forrige skjermbildet EPG-knapp (elektronisk programguide) TBrukes til å vise Viasat EPG (elektronisk programguide) smartkortåpning Her kan du sette inn smartkortet S-knapp Brukes til å sette mottakeren i eller gå ut av beredskapsmodus indicator light Lyser rødt når mottakeren er i beredskapsmodusy Lyser grønt når mottakeren er aktivert Lyser oransje når mottakeren mottar et signal fra fjernkontrollen record EPG Back OK PVR Digital Satellite Receiver play LED-skjerm Viser gjeldende klokkeslett når mottakeren er i beredskapsmodus Viser kanalnummeret når den er innstilt til en TV- eller radiokanal. Viser den aktuelle avspillingsfunksjonen, for eksempel spill PLAY, PAUS, FF 2, RW 4 osv. opptaks- og spill av-lamper Lyser rødt når mottakeren tar opp på harddisken Lyser grønn når mottakeren spiller av fra harddisken U D (piltaster) Brukes til å utheve forrige eller neste element i en liste eller skjermmenyen L R (piltaster) Brukes til å flytte til venstre eller høyre gjennom skjermmenyene, listene eller elementene Brukes til å endre innstillinger på skjermen OK-knapp Brukes til å bekrefte et alternativ eller lagre en innstilling 6 Bruke Viasat-mottakeren

9 Viasat-mottakeren Oversikt over kontakter i bakpanelet Du finner en fullstendig oversikt over tilkobling og installering av mottakeren fra side side 8. TELEPHONE LINE Brukes til å koble til telefonledningen Mains input Do not connect the mains plug to the wall socket until you have made ALL the other connections S-VIDEO OUT Brukes til å koble en S- videokabel (medfølger ikke) til S-videoutgangen på TVen AUDIO L + R (Venstre og høyre stereolyd) Brukes til å koble lydkablene (medfølger ikke) til en TV, videospiller eller hi-fiforsterker OPTICAL AUDIO OUT Brukes til å koble til en digital optisk lydutgang (medfølger ikke) til et hjemmekinosystem NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50Hz VCR SCART (in/out) Brukes til å koble til Scartkontakten på videospilleren eller koble til en annen enhet med en Scart-utgang TV SCART (out) Brukes til å koble Scartkontakten til TVen AERIAL IN Brukes til å koble til kabelen fra fjernsynsantennen RF OUT - 1 Brukes til å koble en RF-kabel til TVen (eller videospilleren) RF OUT - 2 Brukes til å koble en RF-kabel til en ekstra TV eller magic eye INPUT 1 og INPUT 2 TBrukes til å koble til inngangene for satelittsignalet fra mikrobølgehodet med fire utganger ADVARSEL Koble alltid mottakeren fra strømtilførselen før du kobler den til (eller fra) alt annet utstyr. 7

10 Installering Følg instruksjonene fra denne siden til side 17 for å installere mottakeren. Medfølgende utstyr Fjern all innpakning før du begynner. Kontroller at du har fått med følgende utstyr: Viasat PVR-mottaker (se side 6) fjernkontroll og batterier (se side 4) brukerhåndbok på fem språk (svensk, norsk, dansk, finsk og engelsk) strømledning med toveis plugg og topinners strømplugg (se høyre side) SCART-kabel (se høyre side) RF-kabel (se høyre side) telefonledning (RJ11) (se høyre side) telefonadapter (RJ11) som er tilpasset landet du befinner deg i (se side 15) mikrobølgehode med fire utganger og 2 x 25 m koaksialkabler (kontroller at mikrobølgehodet er konfigurert på riktig måte før du installerer mottakeren se nedenfor) Plassering av mottakeren Før du begynner, må du sørge for at TVen, videospilleren og mottakeren er plassert: nær eller med lett tilgang til et strømuttak innenfor rekkevidden til TV-antennen og parabolkablene ikke lenger enn ti meter fra en telefonkontakt (ellers må du ha en forlenget telefonledning) strømledning SCART-kabel RF-kabel telefonledning ADVARSEL Før du kobler mottakeren til annet utstyr, må ALT utstyr være koblet fra strømtilførselen. Hva annet trenger jeg? Smartkort Du trenger et smartkort til å få tilgang til kanalene du abonnerer på. Hvis du allerede er Viasat-kunde... Ta ut smartkortet fra den gamle mottakeren, og sett det inn i den nye mottakeren. If you are a new Viasat customer... Smartkortet følger ikke med i pakken, men sendes separat innen en uke. I mellomtiden kan du bruke mottakeren til å vise kanaler som ikke er kodet. 8 Bruke Viasat-mottakeren

11 Installering Sette inn smartkortet 1. Ta smartkortet ut av innpakningen, og hold det slik at bildesiden vender opp og Smart -merket vender ned på enden som peker bort fra deg. 2. Sett smartkortet i smartkortåpningen på frontpanelet på mottakeren. Sett kortet inn så langt det går, uten å bruke makt. PVR Digital Satellite Receiver NORSK Ta vare på smartkortet Ikke ta ut og sett inn smartkortet uten at det er nødvendig. Ikke bøy smartkortet, og hold det unna barn og kjæledyr. Ikke legg smartkortet i flytende væske eller bruk flytende rengjøringsmidler på det. Aktivere abonnementet Når du har fullført installeringen (se side 17), vises skjermbildet Subscription Activation. Følg instruksjonene på skjermen for å få tilgang til kanalpakken fra Viasat. Parabolantenne Du trenger en parabolantenne som er riktig installert og stilt inn mot riktige satellitter. Hvis du har en parabolantenne som ikke er stilt inn mot riktige satellitter, må du foreta justeringer. Se i instruksjonene som følger med parabolantennen/ mikrobølgehodet, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, eller ta kontakt med forhandleren. Hvis du ikke har installert en parabolantenne, kan du be forhandleren anbefale en montør. Installering med mikrobølgehode med fire utganger Siden mottakeren har to tunerinnganger, må du duplisere det innkommende signalet. Dette gjøres ved å erstatte det eksisterende universale mikrobølgehodet med én utgang for Sirius med et universalt mikrobølgehode med fire utganger og koble en ekstra kabel til mottakeren, eller hvis du er ny kunde, koble to kabler til mottakeren. Et universalt mikrobølgehode med fire utganger og to koaksialkabler på 25 m følger med denne pakken fra Viasat. Installeringen din avhenger av hvor mange mikrobølgehoder det er i antennen. Ett mikrobølgehode antennen din er utstyrt med bare ett mikrobølgehode. Antennen må rettes inn mot Sirius 5 grader øst. 9

12 Installering To mikrobølgehoder - hvis du bruker en DiSEqC -enhet* med to eller flere mikrobølgehoder/parabolantenner, bør du koble mikrobølgehodene til DiSEqC portene som vist i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Dette sikrer enklere installering og det beste utvalget av Viasat-kanaler. Installering med mikrobølgehode med fire utganger krever at to DiSEqC -bryterne er installert, en for hver tunerinngang. Hvis du har mer enn ett mikrobølgehode i antennen, anbefaler vi at du erstatter mikrobølgehodene for de andre satellittene også for å få full PVR-funksjonalitet. Du kan få kjøpt det universale mikrobølgehodet med fire utganger hos nærmeste montør. Hvis du har et universalt mikrobølgehode med fire utganger, blir det to ekstra signalutganger der du kan koble til en ekstra mottaker, for eksempel på soverommet. Tabell over mikrobølgehodeposisjoner Satellitt Posisjon Thor 1 grad vest 1 Sirius 5 grader øst 2 Anbefalt DiSEqC -port (for installasjoner med flere mikrobølgehoder) Hvis du endrer parabolantenneinstallasjonen, må du kanskje endre denne innstillingen, slik at mottakeren kan stilles inn mot alle tilgjengelige satellitter. Se Endre oppsett for mikrobølgehoder på side *DiSEqC er et varemerke for Eutelsat. 10 Bruke Viasat-mottakeren

13 Installering Tilkoblingsmetode 1: til TV og videospiller (uten SCART) Hvis du vil koble mottakeren til en TV (med eller uten SCART-kontakt) og en videospiller (uten SCART-plugger), kobler du til som vist i diagrammet nedenfor. TV RF-kabel (medfølger ikke) videospiller inngang antenneinngang TV-utgang antenneinngang medfølgende RF-kabel ledning fra TV-antenne TV-utgang medfølgende mikrobølgehode med fire utganger NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 1. Hvis TVen har SCART-kontakt, bruker du SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. Det fører til bedre bilde- og lydkvalitet. 2. Bruk RF-kabelen som fulgte med, til å opprette en kobling fra RF-utgangen på mottakeren (merket RF OUT - 1 ) til antenneinngangen på videospilleren. 3. Bruk en RF-kabel (medfølger ikke) til å koble videospilleren til TVen som vist. 4. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 5. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 11

14 Installering Tilkoblingsmetode 2: til TV og videospiller Hvis du har en videospiller med SCART-kontakt og en TV med SCART-kontakt, kobler du til som vist i diagrammet nedenfor. medfølgende RF-kabel TV inngang antenneinngang TV-utgang antenneinngang videospiller ledning fra TV-antenne RF-kabel (medfølger ikke) medfølgende mikrobølgehode med fire utganger CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 1. Bruk SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. 2. Bruk en SCART-kabel (medfølger ikke) til å koble mottakeren til videospilleren. 3. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. RF-tilkobling er ikke nødvendig for digital satellitt-tv. Du har imidlertid mulighet for å koble til RF-kabler som vist, slik at du kan fortsette å ta inn bakkebundet TV med TVantennen. Koble deretter ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 12 Bruke Viasat-mottakeren

15 230V 50H z Installering Tilkoblingsmetode 3: bare til TV Hvis du bare vil koble mottakeren til TVen, kan du koble til som beskrevet i 3A eller 3B nedenfor. (Figuren nedenfor viser metodene 3A og 3B sammen.) TV antenneinngang inngang ledning fra TV-antenne medfølgende RF-kabel medfølgende mikrobølgehode med fire utganger NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 3A: Hvis TVen har SCART-kontakt 1. Bruk SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. 2. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 3. Hvis du vil fortsette å ta inn bakkebundet TV med TV-antennen, må du koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren, og bruke RF-kabelen som fulgte med, til å koble fra mottakerens RF-utgang (merket RF OUT - 1) til antenneinngangen på TV-en. 3B: Hvis TVen ikke har en SCART-kontakt 1. Bruk RF-kabelen som fulgte med, til å koble fra RF-utgangen på mottakeren (merket med RF OUT - 1) til TVen. 2. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 3. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 13

16 Installering OF Andre lydtilkoblinger Diagrammet nedenfor viser andre lydtilkoblinger du kan bruke for å få bedre lydkvalitet. Du kan koble til stereoanlegg som vist, eller hvis TVen og/eller videospilleren har de riktige inngangene, kan du koble til disse etter behov. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50Hz Merk Hvis du kobler til TVen, videospilleren eller annet utstyr via utgangen S-VIDEO OUT, må du også bruke en lydtilkobling for å høre / ta opp lyd. Koble til telefonlinjen telefonkontakt medfølgende telefonadapter CAUTION RISK ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 230V 50Hz 3 veggkontakt for telefon 1 medfølgende telefonledning 2 Merknader Hvis veggkontakten for telefon ikke er av typen RJ11 (se til høyre), må du bruke en av adapterne som fulgte med, vist på side 15. Hvis veggkontakten for telefon er en RJ11-kontakt, kan det hende du får bruk for en splitter (medfølger ikke), slik at du kan plugge inn både mottakeren og telefonen. RJ11-kontakt 14 Bruke Viasat-mottakeren

17 Installering 1. Sett den ene enden av telefonledningen som fulgte med, inn i telefonkontakten (merket TELEPHONE LINE) i panelet bak på mottakeren, som vist i figuren øverst på siden. 2. Hvis du trenger en adapter, må du velge riktig adapter for landet du bor i. Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du sammenligne med telefonpluggen. Sett den ledige enden av den medfølgende telefonledningen inn i RJ11-kontakten på adapteren. 3. Trekk telefonpluggen ut av veggkontakten. Sett telefonpluggen inn i den riktige kontakten på adapteren. Sett adapteren inn i telefonkontakten. Koble til et magic eye Du kan koble et magic eye (medfølger ikke) til den andre RFutgangen (merket RF OUT - 2) på panelet bak på mottakeren, slik at du kan styre mottakeren fra et annet rom. Se instruksjonene som fulgte med magic eye, hvis du vil vite hvordan du kobler det til. Adapter for Sverige Adapter for Danmark Koble til strømtilførselen Når du har koblet til alt utstyret, kan du koble mottakeren til strømtilførselen. Adapter for Norge og Finland 1. Bruk strømledningen som fulgte med, og sett mottakerens strømplugg inn i strøminngangen (merket 230V 50Hz) på mottakeren, som vist i figuren nedenfor. 2. Sett strømpluggen inn i stikkontakten som vist i figuren nedenfor. 3. Hvis strømuttaket reguleres av en bryter, slår du den på. 4. Koble annet utstyr til strømtilførselen. NORSK ADVARSEL IKKE koble strømpluggen til strømuttaket før du har gjort ALLE andre tilkoblinger. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z strømuttak strøminngang strømplugg 1 2 strømplugg 15

18 Installering Forsiktig Mottakeren bruker strømtilførsel på 230 V AC, 50 Hz. Ikke koble mottakeren til en DC-strømtilførsel. Strømledningen som fulgte med, har en toveisplugg i den ene enden og en strømplugg i den andre enden.sett alltid toveispluggen i mottakeren før du setter pluggen i strømtilførselen. Den eneste måten du kan koble mottakeren fra strømtilførselen på, er ved å trekke ut strømledningen.mottakeren må derfor installeres nær et strømuttak som er enkelt å komme til. Hvis du er usikker på noe angående strømledningen, pluggen eller tilkoblingen, bør du kontakte en elektriker. Slå på strømmen for første gang Når du kobler mottakeren til strømtilførselen, går lysene på frontpanelet gjennom en oppstartssekvens. Etter omtrent 20 sekunder er mottakeren slått på og ute av beredskapsmodus, og beredskapslyset lyser grønt. Kontroller at TVen er slått på. Boksen begynner automatisk å søke etter oppføringer. Dette kan ta flere minutter. Etter at du har fullført denne prosessen, skifter boksen automatisk over til en kanal. Hvis du ikke mottar signal: Hvis du ikke mottar signal, vises følgende melding: Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller mikrobølgehodet og Transponder-oppsettet (se side 51 til 54) 16 Bruke Viasat-mottakeren

19 Installering Hvis du ikke ser noe bilde: Hvis du har koblet mottakeren til TVen (og videospilleren) via SCART-kabler, velger du TVens AV-inngang. Hvis du har koblet mottakeren til TVen (og videospilleren) bare via RF-kabler, må du søke etter en satellitt-tv-kanal (se RF-innstilling ). RF-innstilling Hvis utstyret er tilkoblet via RF-kabler, må du kanskje utføre en RF-innstilling før du kan se på digital satellitt-tv. Merk Hvis du tidligere har hatt en analog satellittmottaker koblet til TVen (og/eller videospilleren), kan det hende at satellitt-tv-kanalen også virker for den nye digitale kanalpakken. Prøv om den virker. Hvis den gjør det, trenger du ikke utføre RF-innstilling. RF-innstilling av TVen (og videospilleren) til mottakeren 1. Kontroller at mottakeren er aktiv (beredskapslampen i frontpanelet skal lyse grønt). 2. Still inn TVen til du kan se en kanal eller til meldingen Searching for Listings vises på TV-skjermen. Se i brukerhåndboken for TVen hvis du trenger hjelp. 3. Lagre den nye digitale satellitt-tv-kanalen på et selvvalgt kanalnummer. Hvis de bakkebundne kanalene er kanal 1 til 5, og videokanalen er kanal 8, kan du for eksempel bruke TV-kanal 9 som digital satellitt-tv-kanal. 4. Hvis du har en videospiller, slår du på videokanalen på TVen og stiller inn videospilleren til du ser en kanal eller meldingen Søker etter oppføringer på TVskjermen. Hvis du ikke kan utføre RF-innstilling på TVen (eller videospilleren) til mottakeren... Den forhåndsinnstilte RF-kanalen er kanal 38. (Dette er ikke det samme som en TV-kanal.) Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen, for eksempel hvis den allerede brukes til videospilleren eller av en bakkebundet kanal, kan det hende at du ikke kan stille inn TVen til mottakeren på grunn av interferens. Hvordan du endrer RF-kanalen, er beskrevet i oppsettavsnittet (se side 55). RF-kanaler kan også kalles UHF-kanaler. Slå av og på Når mottakeren ikke er i bruk, bør den settes i beredskapsmodus. Ikke trekk pluggen ut fra strømuttaket. Hvis du vil sette mottakeren i beredskapsmodus, trykker du S. Hvis du vil aktivere mottakeren, trykker du S. NORSK 17

20 Komme i gang Bruke Viasat-håndboken Mottakeren har en digital veiledning på skjermen for de digitale satellittjenestene. Veiledningen er utviklet for at du skal få mest mulig ut av mottakeren. Du kan bruke den til å se programmer og samtidig finne ut hva som går på andre kanaler, både nå og senere se en oversikt på skjermen over TV-programmer sju dager i forveien ved hjelp av EPG bestille filmer, sportsbegivenheter og andre begivenheter ved hjelp av Ticket legge inn påminnelser for programmer du ønsker å se, ved å bruke Planner stille inn mottakeren til å ta opp programmer som går nå, eller som kommer se programmer du har tatt opp få tilgang til en rekke interaktive tjenester, for eksempel spill du kan spille ved hjelp av fjernkontrollen endre innstillingene for mottakeren, blant andre innstillingene for Parental Control, slik at mottakeren virker slik du ønsker Skifte kanal Du kan skifte kanal med tallknappene knappene ch + og eller en av metodene som vises på skjermen, og som beskrives nedenfor Låse opp en låst kanal Hvis du har brukt Parental Control til å låse noen av kanalene (se side 41), blir ikke disse kanalene tilgjengelige før de låses opp igjen. Hvis du har brukt Parental Control til å begrense adgangen etter aldersgrensene på programmene (se side 43), låses dessuten programmer som har den aldersgrensen du har angitt, eller høyere. Hvis du vil se en kanal eller et program som er låst, må du taste inn PIN-koden (se side 41). Hvis meldingen Please enter PIN code to unlock channel vises når du skifter kanal, kan du: 1. bruke tallknappene til å taste inn riktig PIN-kode 2. trykke BACK for å slette de tallene du tastet inn, hvis du tastet inn feil tall Programmet du vil se, vises hvis PIN-koden du har tastet inn, er riktig. Hvis PIN-koden er feil, vises en melding som gir beskjed om dette. Du kan enten prøve igjen eller skifte til en kanal som ikke er låst. Merk Når du bruker denne metoden til å låse opp en kanal, forblir kanalen ulåst så lenge du ser på den. Kanalen låses igjen når du bytter til en annen kanal, setter mottakeren i beredskapsmodus eller skrur av mottakeren. 18 Bruke Viasat-mottakeren

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer