Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?"

Transkript

1 Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

2 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte garantin p g a att sannolikheten är för stor att hårddisken skadats i transporten. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst gem alt emballage til din digitale parabolmodtager, da dette skal bruges i tilfælde af returnering. Hvis du bruger anden emballage ved returnering, gælder garantien ikke p.g.a. at sandsynligheden for at harddisken kan blive beskadiget er for stor. Tilleggsinformasjon - Norsk Innpakning Vær vennlig å ta vare på emballasjen til din Digitale mottaker, slik at den kan anvendes om du må returnere den. Om du benytter annen emballasje gjelder ikke garantien, da muligheten er stor for at harddisken skades under transporten. Lisätietoja - Suomi Pakkaus Säästä kaikki digivastaanottimesi alkuperäiset pakkausosat, jotta voit käyttää niitä, jos sinun täytyy palauttaa vastaanotin. Jos käytät muita pakkauksia, takuu ei ole voimassa, koska kovalevy voi vahingoittua kuljetuksen aikana. Extra information - English Packaging Please retain all the original packaging materials for your set-top box, so that you can use them if you need to return it. If you use other packaging, your warranty will be invalid due to the likelihood of damage in transit to the hard disk.

3 Innholdsfortegnelse Forholdsregler Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Oppdateringer til mottakeren Sette batterier i fjernkontrollen Fjernkontrollen Viasat-mottakeren Frontpanelet Oversikt over kontakter i bakpanelet Installering Medfølgende utstyr Plassering av mottakeren Hva annet trenger jeg? Smartkort Sette inn smartkortet Aktivere abonnementet Parabolantenne Tilkoblingsmetode 1: til TV og videospiller (uten SCART) Tilkoblingsmetode 2: til TV og videospiller Tilkoblingsmetode 3: bare til TV Andre lydtilkoblinger Koble til telefonlinjen Koble til et magic eye Koble til strømtilførselen Slå på strømmen for første gang RF-innstilling Slå av og på Komme i gang Using the Viasat Guide Skifte kanal Låse opp en låst kanal Endre volumet på TVen Bruke kanalinformasjonen Vise kanalinformasjonen Se på et program Ta opp et program umiddelbart Legge inn en påminnelse Vise tilleggsinformasjon om programmet Symboler i skjermbildene med kanalinformasjon og tilleggsinformasjon. 21 Bruke Live Pause Bruke Instant Rewind Symboler på skjermen Viasat EPG EPG Finne et program Velge et program du vil se på, eller legge inn en påminnelse Velge et program du vil ta opp Viasat Ticket Kjøpe et Ticket-program Se på et Ticket-program Ta opp et Ticket-program Planner Mottakerens diskplass Endringer i sendeskjema Bruke Series Link Slette et program fra Planner Se på et program når du ser påminnelsen Konflikter for påminnelser Ta opp programmer Ta opp programmer Bruke mottakeren mens du tar opp et program Konflikter i forbindelse med opptak.. 35 Advarsel om lite diskplass Manuelt opptak Se på opptak Playback symbol Under avspilling Se på opptak av programmer med begrensninger eller låste kanaler Bruke bokmerker Aktiv Interaktiv TV Spille spill NORSK

4 Innholdsfortegnelse Oppsett Bruke oppsettmenyene Bruke menyen Parental Control Låse kanaler Angi visningsbegrensninger Angi kjøpsbegrensninger Endre PIN-koden Endre Planner-innstillingene Endre PVR-opptaksinnstillingene Bruke System Settings Endre bildeinnstillingene Endre lydinnstillinger Endre innstillingene Language & Subtitles Vise informasjon om mottakeren Vise signaltestskjermbildet Installasjonsoppsett Endre oppsett for mikrobølgehoder.. 51 Angi standardtransponder Endre modeminnstillingene Angi RF-kanalen Konfigurere fjernkontrollen for TVen Tilleggsinformasjon Ta opp et digitalt satellittprogram Skifte mellom digital satellitt-tv og bakkebundet TV Feilmeldinger Problemløsing Meldinger på skjermen Generelle problemer Miljøinformasjon Spesifikasjoner Merknader om opphavsrett Lisensavtale for sluttbrukere Bruke Viasat-mottakeren

5 Forholdsregler Mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder, men du må ta visse forholdsregler for at mottakeren skal fungere optimalt og på en sikker måte. Det er viktig at du leser denne instruksjonsboken i sin helhet, og spesielt sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Hvis du er i tvil om installasjonen, driften eller sikkerheten i forhold til mottakeren, kan du ta kontakt med forhandleren. Du finner modellnummeret, serienummeret og elektrisk verdi for set-top-boksen på en etikett på enheten. ADVARSEL! Berøring av strømtilførselen med 230 V AC kan være dødelig eller forårsake kraftige elektriske støt. Slik unngår du denne faren: Fjern aldri toppdekslet fra mottakeren. Ingen av delene i mottakeren kan byttes av brukeren, og noen av delene er høyspente. Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er gjort på forsvarlig måte. Ikke koble annet utstyr (mottakeren, TVen, videospilleren eller annet) til strømtilførselen før du har koblet til alle andre kabler og ledninger. Koble mottakeren fra strømtilførselen (ved å koble strømledningen fra strømuttaket) før du kobler annet utstyr fra bakpanelet. Stikk aldri gjenstander inn i hull eller åpninger på mottakeren (utenom parabolkortet som skal settes inn i parabolkortåpningen). FORSIKTIG! 4 Sørg for at det er minst 5 cm ledig plass over og rundt mottakeren, slik at luftstrømmen ikke hindres. 8 Sett aldri mottakeren på myke møbler eller tepper. Ikke tildekk noen av ventilasjonshullene. 8 Ikke sett mottakeren i et skap uten ventilasjon eller oppå en enhet som avgir varme (for eksempel en TV eller videospiller). 8 Ikke sett mottakeren i et skap sammen med mer enn én annen lyd-/videoenhet, for eksempel en video- eller DVD-spiller. 8 Ikke bruk eller lagre mottakeren på varme, kalde, fuktige eller støvete steder. 8 Ikke sett gjenstander på mottakeren som kan dryppe eller søle ned i boksen. Sett aldri gjenstander som er fylt med flytende væske, på mottakeren, for eksempel vaser. 8 Plasser aldri en åpen flamme på mottakeren, for eksempel et tent stearinlys. 8 Om du flytter din Digitale mottaker mellom steder med stor temperatur forskjell, la den oppnå romtemperatur før strømkabelen tilkobles. 8 Løft eller flytt aldri mottakeren mens den er koblet til strømtilførselen, slik at du ikke skader den interne harddisken. Hvis du skal flytte mottakeren, må du først koble den fra og så vente i minst 30 sekunder før du fortsetter. Håndter din Digitale mottaker med forsiktighet, da skader som du påfører den interne hardisken (eller noen annen komponent) medfører at garantien ikke lenger gjelder. NORSK 3

6 Velkommen til digital satellitt-tv! Takk for at du valgte Pace PVR-mottakeren til Viasat-kanalpakkene. Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye for å få best mulig utbytte av digital satellitt-tv.vi anbefaler at du følger instruksjonsboken og anbefalingene som følger med mottakeren, spesielt hvis du er førstegangsbruker. Mottakeren er godkjent i henhold til internasjonale DVB-standarder (Digital Video Broadcasting). Oppdateringer til mottakeren Fra tid til annen vil det komme oppdateringer til mottakeren. Oppdateringene gir forbedrede funksjoner. Nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelige. Selv om nye skjermbilder og menyer kan se annerledes ut enn det som er beskrevet i brukerhåndboken, skal du kunne bruke de samme metodene (for eksempel merking og velging). Oppdateringer skjer normalt i løpet av natten. Mottakeren må være i beredskapsmodus for å motta oppdateringer. Sette batterier i fjernkontrollen Før du kan ta i bruk fjernkontrollen, må du sette inn de to AA-batteriene som følger med, på følgende måte: 1. Trykk på låsen nederst på batteridekslet på fjernkontrollen, og ta deretter av dekslet. 2. Sett inn batteriene som vist nedenfor. Sørg for å sette batteriene inn riktig vei i forhold til tegnene + og på batteriene og de respektive symbolene i batterirommet. 3. Sett batteridekslet tilbake ved først å sette på plass tappen øverst på dekslet, før du trykker hele dekslet ned. 8 Ikke la oppbrukte batterier være i fjernkontrollen. 4 Bytt ut begge batteriene samtidig. 8 Ikke kast brukte batterier sammen med husholdningsavfallet. 4 Brukte batterier bør resirkuleres når de ikke lenger kan brukes. 4 Bruke Viasat-mottakeren

7 Fjernkontrollen VIASAT Brukes til å gå fra EPG (elektronisk programguide) til den siste kanalen du så på Brukes til å gå tilbake til vanlig modus etter at du har brukt ren TV-modus TV Brukes til å bytte til ren TV-modus for å bruke videospilleren eller andre enheter som er koblet til mottakeren TICKET Brukes til å vise Ticket-skjermbildet, hvor du kan bestille filmer og andre begivenheter EPG Brukes til å vise den elektroniske programguiden (EPG) i Brukes til å vise mer informasjon om et program vol + og Brukes til å skru volumet på TVen opp eller ned* spol tilbake Brukes til å spole tilbake programmet pause Brukes til å sette programmet på pause og til å starte et opptak av programmet som settes på pause spill av Brukes til å spille av et program spol frem Brukes til å spole frem programmet stopp Brukes til å stoppe avspillingen av programmet opptak Brukes til å ta opp programmet, eller til å angi en påminnelse om et fremtidig opptak SETUP Brukes til å vise Setup-skjermbildet, slik at du kan endre innstillingene i mottakeren itv Brukes til å vise menyen for Viasats mange interaktive tjenester S Brukes til å sette boksen i, eller gå ut av, beredskapsmodus PLANNER Brukes til å vise Planner EXIT Brukes til å gå fra EPG (elektronisk programguide) til den siste kanalen du så på Brukes til å gå tilbake til vanlig modus etter at du har brukt ren TV-modus ch + og Brukes til å bytte kanaler og til å gå til neste/forrige side i EPG og Planner pilknapper U, D, L, R Brukes til å flytte markeringen rundt i menyene OK Brukes til å bekrefte et alternativ eller foreta et valg BACK Brukes til å gå tilbake til det forrige skjermbildet HELP Brukes til å vise hjelpeinformasjon demp Brukes til å skru lyden på TVen på eller av* fargeknapper Brukes til å velge alternativet for de tilsvarende fargene på skjermen, eller slik det blir beskrevet i denne brukerhåndboken. Den røde knappen brukes også til å starte en interaktiv tjeneste når du ser den røde knappen på TV-skjermen tallknapper (0 9) Brukes til å bytte kanal, taste inn nummer og velge alternativer på skjermen NORSK *Tietoja kauko-ohjaimen määrittämisestä toimimaan TV-vastaanottimen kanssa on kohdassa sivu 56. 5

8 Viasat-mottakeren Frontpanelet Back-knapp Brukes til å fjerne en meny og gå tilbake til det forrige skjermbildet EPG-knapp (elektronisk programguide) TBrukes til å vise Viasat EPG (elektronisk programguide) smartkortåpning Her kan du sette inn smartkortet S-knapp Brukes til å sette mottakeren i eller gå ut av beredskapsmodus indicator light Lyser rødt når mottakeren er i beredskapsmodusy Lyser grønt når mottakeren er aktivert Lyser oransje når mottakeren mottar et signal fra fjernkontrollen record EPG Back OK PVR Digital Satellite Receiver play LED-skjerm Viser gjeldende klokkeslett når mottakeren er i beredskapsmodus Viser kanalnummeret når den er innstilt til en TV- eller radiokanal. Viser den aktuelle avspillingsfunksjonen, for eksempel spill PLAY, PAUS, FF 2, RW 4 osv. opptaks- og spill av-lamper Lyser rødt når mottakeren tar opp på harddisken Lyser grønn når mottakeren spiller av fra harddisken U D (piltaster) Brukes til å utheve forrige eller neste element i en liste eller skjermmenyen L R (piltaster) Brukes til å flytte til venstre eller høyre gjennom skjermmenyene, listene eller elementene Brukes til å endre innstillinger på skjermen OK-knapp Brukes til å bekrefte et alternativ eller lagre en innstilling 6 Bruke Viasat-mottakeren

9 Viasat-mottakeren Oversikt over kontakter i bakpanelet Du finner en fullstendig oversikt over tilkobling og installering av mottakeren fra side side 8. TELEPHONE LINE Brukes til å koble til telefonledningen Mains input Do not connect the mains plug to the wall socket until you have made ALL the other connections S-VIDEO OUT Brukes til å koble en S- videokabel (medfølger ikke) til S-videoutgangen på TVen AUDIO L + R (Venstre og høyre stereolyd) Brukes til å koble lydkablene (medfølger ikke) til en TV, videospiller eller hi-fiforsterker OPTICAL AUDIO OUT Brukes til å koble til en digital optisk lydutgang (medfølger ikke) til et hjemmekinosystem NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50Hz VCR SCART (in/out) Brukes til å koble til Scartkontakten på videospilleren eller koble til en annen enhet med en Scart-utgang TV SCART (out) Brukes til å koble Scartkontakten til TVen AERIAL IN Brukes til å koble til kabelen fra fjernsynsantennen RF OUT - 1 Brukes til å koble en RF-kabel til TVen (eller videospilleren) RF OUT - 2 Brukes til å koble en RF-kabel til en ekstra TV eller magic eye INPUT 1 og INPUT 2 TBrukes til å koble til inngangene for satelittsignalet fra mikrobølgehodet med fire utganger ADVARSEL Koble alltid mottakeren fra strømtilførselen før du kobler den til (eller fra) alt annet utstyr. 7

10 Installering Følg instruksjonene fra denne siden til side 17 for å installere mottakeren. Medfølgende utstyr Fjern all innpakning før du begynner. Kontroller at du har fått med følgende utstyr: Viasat PVR-mottaker (se side 6) fjernkontroll og batterier (se side 4) brukerhåndbok på fem språk (svensk, norsk, dansk, finsk og engelsk) strømledning med toveis plugg og topinners strømplugg (se høyre side) SCART-kabel (se høyre side) RF-kabel (se høyre side) telefonledning (RJ11) (se høyre side) telefonadapter (RJ11) som er tilpasset landet du befinner deg i (se side 15) mikrobølgehode med fire utganger og 2 x 25 m koaksialkabler (kontroller at mikrobølgehodet er konfigurert på riktig måte før du installerer mottakeren se nedenfor) Plassering av mottakeren Før du begynner, må du sørge for at TVen, videospilleren og mottakeren er plassert: nær eller med lett tilgang til et strømuttak innenfor rekkevidden til TV-antennen og parabolkablene ikke lenger enn ti meter fra en telefonkontakt (ellers må du ha en forlenget telefonledning) strømledning SCART-kabel RF-kabel telefonledning ADVARSEL Før du kobler mottakeren til annet utstyr, må ALT utstyr være koblet fra strømtilførselen. Hva annet trenger jeg? Smartkort Du trenger et smartkort til å få tilgang til kanalene du abonnerer på. Hvis du allerede er Viasat-kunde... Ta ut smartkortet fra den gamle mottakeren, og sett det inn i den nye mottakeren. If you are a new Viasat customer... Smartkortet følger ikke med i pakken, men sendes separat innen en uke. I mellomtiden kan du bruke mottakeren til å vise kanaler som ikke er kodet. 8 Bruke Viasat-mottakeren

11 Installering Sette inn smartkortet 1. Ta smartkortet ut av innpakningen, og hold det slik at bildesiden vender opp og Smart -merket vender ned på enden som peker bort fra deg. 2. Sett smartkortet i smartkortåpningen på frontpanelet på mottakeren. Sett kortet inn så langt det går, uten å bruke makt. PVR Digital Satellite Receiver NORSK Ta vare på smartkortet Ikke ta ut og sett inn smartkortet uten at det er nødvendig. Ikke bøy smartkortet, og hold det unna barn og kjæledyr. Ikke legg smartkortet i flytende væske eller bruk flytende rengjøringsmidler på det. Aktivere abonnementet Når du har fullført installeringen (se side 17), vises skjermbildet Subscription Activation. Følg instruksjonene på skjermen for å få tilgang til kanalpakken fra Viasat. Parabolantenne Du trenger en parabolantenne som er riktig installert og stilt inn mot riktige satellitter. Hvis du har en parabolantenne som ikke er stilt inn mot riktige satellitter, må du foreta justeringer. Se i instruksjonene som følger med parabolantennen/ mikrobølgehodet, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, eller ta kontakt med forhandleren. Hvis du ikke har installert en parabolantenne, kan du be forhandleren anbefale en montør. Installering med mikrobølgehode med fire utganger Siden mottakeren har to tunerinnganger, må du duplisere det innkommende signalet. Dette gjøres ved å erstatte det eksisterende universale mikrobølgehodet med én utgang for Sirius med et universalt mikrobølgehode med fire utganger og koble en ekstra kabel til mottakeren, eller hvis du er ny kunde, koble to kabler til mottakeren. Et universalt mikrobølgehode med fire utganger og to koaksialkabler på 25 m følger med denne pakken fra Viasat. Installeringen din avhenger av hvor mange mikrobølgehoder det er i antennen. Ett mikrobølgehode antennen din er utstyrt med bare ett mikrobølgehode. Antennen må rettes inn mot Sirius 5 grader øst. 9

12 Installering To mikrobølgehoder - hvis du bruker en DiSEqC -enhet* med to eller flere mikrobølgehoder/parabolantenner, bør du koble mikrobølgehodene til DiSEqC portene som vist i tabellen over mikrobølgehodeposisjoner nedenfor. Dette sikrer enklere installering og det beste utvalget av Viasat-kanaler. Installering med mikrobølgehode med fire utganger krever at to DiSEqC -bryterne er installert, en for hver tunerinngang. Hvis du har mer enn ett mikrobølgehode i antennen, anbefaler vi at du erstatter mikrobølgehodene for de andre satellittene også for å få full PVR-funksjonalitet. Du kan få kjøpt det universale mikrobølgehodet med fire utganger hos nærmeste montør. Hvis du har et universalt mikrobølgehode med fire utganger, blir det to ekstra signalutganger der du kan koble til en ekstra mottaker, for eksempel på soverommet. Tabell over mikrobølgehodeposisjoner Satellitt Posisjon Thor 1 grad vest 1 Sirius 5 grader øst 2 Anbefalt DiSEqC -port (for installasjoner med flere mikrobølgehoder) Hvis du endrer parabolantenneinstallasjonen, må du kanskje endre denne innstillingen, slik at mottakeren kan stilles inn mot alle tilgjengelige satellitter. Se Endre oppsett for mikrobølgehoder på side *DiSEqC er et varemerke for Eutelsat. 10 Bruke Viasat-mottakeren

13 Installering Tilkoblingsmetode 1: til TV og videospiller (uten SCART) Hvis du vil koble mottakeren til en TV (med eller uten SCART-kontakt) og en videospiller (uten SCART-plugger), kobler du til som vist i diagrammet nedenfor. TV RF-kabel (medfølger ikke) videospiller inngang antenneinngang TV-utgang antenneinngang medfølgende RF-kabel ledning fra TV-antenne TV-utgang medfølgende mikrobølgehode med fire utganger NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 1. Hvis TVen har SCART-kontakt, bruker du SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. Det fører til bedre bilde- og lydkvalitet. 2. Bruk RF-kabelen som fulgte med, til å opprette en kobling fra RF-utgangen på mottakeren (merket RF OUT - 1 ) til antenneinngangen på videospilleren. 3. Bruk en RF-kabel (medfølger ikke) til å koble videospilleren til TVen som vist. 4. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 5. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 11

14 Installering Tilkoblingsmetode 2: til TV og videospiller Hvis du har en videospiller med SCART-kontakt og en TV med SCART-kontakt, kobler du til som vist i diagrammet nedenfor. medfølgende RF-kabel TV inngang antenneinngang TV-utgang antenneinngang videospiller ledning fra TV-antenne RF-kabel (medfølger ikke) medfølgende mikrobølgehode med fire utganger CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 1. Bruk SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. 2. Bruk en SCART-kabel (medfølger ikke) til å koble mottakeren til videospilleren. 3. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. RF-tilkobling er ikke nødvendig for digital satellitt-tv. Du har imidlertid mulighet for å koble til RF-kabler som vist, slik at du kan fortsette å ta inn bakkebundet TV med TVantennen. Koble deretter ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 12 Bruke Viasat-mottakeren

15 230V 50H z Installering Tilkoblingsmetode 3: bare til TV Hvis du bare vil koble mottakeren til TVen, kan du koble til som beskrevet i 3A eller 3B nedenfor. (Figuren nedenfor viser metodene 3A og 3B sammen.) TV antenneinngang inngang ledning fra TV-antenne medfølgende RF-kabel medfølgende mikrobølgehode med fire utganger NORSK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN medfølgende SCART-kabel ledninger fra parabolantennen 3A: Hvis TVen har SCART-kontakt 1. Bruk SCART-kabelen som fulgte med, til å koble mottakeren til TVen. 2. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 3. Hvis du vil fortsette å ta inn bakkebundet TV med TV-antennen, må du koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren, og bruke RF-kabelen som fulgte med, til å koble fra mottakerens RF-utgang (merket RF OUT - 1) til antenneinngangen på TV-en. 3B: Hvis TVen ikke har en SCART-kontakt 1. Bruk RF-kabelen som fulgte med, til å koble fra RF-utgangen på mottakeren (merket med RF OUT - 1) til TVen. 2. Koble kablene fra parabolantennen til satellittinngangen (merket INPUT 1 og INPUT 2) på mottakeren. 3. Koble ledningen fra TV-antennen til antenneinngangen (merket AERIAL IN) på mottakeren. 13

16 Installering OF Andre lydtilkoblinger Diagrammet nedenfor viser andre lydtilkoblinger du kan bruke for å få bedre lydkvalitet. Du kan koble til stereoanlegg som vist, eller hvis TVen og/eller videospilleren har de riktige inngangene, kan du koble til disse etter behov. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50Hz Merk Hvis du kobler til TVen, videospilleren eller annet utstyr via utgangen S-VIDEO OUT, må du også bruke en lydtilkobling for å høre / ta opp lyd. Koble til telefonlinjen telefonkontakt medfølgende telefonadapter CAUTION RISK ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 230V 50Hz 3 veggkontakt for telefon 1 medfølgende telefonledning 2 Merknader Hvis veggkontakten for telefon ikke er av typen RJ11 (se til høyre), må du bruke en av adapterne som fulgte med, vist på side 15. Hvis veggkontakten for telefon er en RJ11-kontakt, kan det hende du får bruk for en splitter (medfølger ikke), slik at du kan plugge inn både mottakeren og telefonen. RJ11-kontakt 14 Bruke Viasat-mottakeren

17 Installering 1. Sett den ene enden av telefonledningen som fulgte med, inn i telefonkontakten (merket TELEPHONE LINE) i panelet bak på mottakeren, som vist i figuren øverst på siden. 2. Hvis du trenger en adapter, må du velge riktig adapter for landet du bor i. Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du sammenligne med telefonpluggen. Sett den ledige enden av den medfølgende telefonledningen inn i RJ11-kontakten på adapteren. 3. Trekk telefonpluggen ut av veggkontakten. Sett telefonpluggen inn i den riktige kontakten på adapteren. Sett adapteren inn i telefonkontakten. Koble til et magic eye Du kan koble et magic eye (medfølger ikke) til den andre RFutgangen (merket RF OUT - 2) på panelet bak på mottakeren, slik at du kan styre mottakeren fra et annet rom. Se instruksjonene som fulgte med magic eye, hvis du vil vite hvordan du kobler det til. Adapter for Sverige Adapter for Danmark Koble til strømtilførselen Når du har koblet til alt utstyret, kan du koble mottakeren til strømtilførselen. Adapter for Norge og Finland 1. Bruk strømledningen som fulgte med, og sett mottakerens strømplugg inn i strøminngangen (merket 230V 50Hz) på mottakeren, som vist i figuren nedenfor. 2. Sett strømpluggen inn i stikkontakten som vist i figuren nedenfor. 3. Hvis strømuttaket reguleres av en bryter, slår du den på. 4. Koble annet utstyr til strømtilførselen. NORSK ADVARSEL IKKE koble strømpluggen til strømuttaket før du har gjort ALLE andre tilkoblinger. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DONOT OPEN 230V 50H z strømuttak strøminngang strømplugg 1 2 strømplugg 15

18 Installering Forsiktig Mottakeren bruker strømtilførsel på 230 V AC, 50 Hz. Ikke koble mottakeren til en DC-strømtilførsel. Strømledningen som fulgte med, har en toveisplugg i den ene enden og en strømplugg i den andre enden.sett alltid toveispluggen i mottakeren før du setter pluggen i strømtilførselen. Den eneste måten du kan koble mottakeren fra strømtilførselen på, er ved å trekke ut strømledningen.mottakeren må derfor installeres nær et strømuttak som er enkelt å komme til. Hvis du er usikker på noe angående strømledningen, pluggen eller tilkoblingen, bør du kontakte en elektriker. Slå på strømmen for første gang Når du kobler mottakeren til strømtilførselen, går lysene på frontpanelet gjennom en oppstartssekvens. Etter omtrent 20 sekunder er mottakeren slått på og ute av beredskapsmodus, og beredskapslyset lyser grønt. Kontroller at TVen er slått på. Boksen begynner automatisk å søke etter oppføringer. Dette kan ta flere minutter. Etter at du har fullført denne prosessen, skifter boksen automatisk over til en kanal. Hvis du ikke mottar signal: Hvis du ikke mottar signal, vises følgende melding: Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller mikrobølgehodet og Transponder-oppsettet (se side 51 til 54) 16 Bruke Viasat-mottakeren

19 Installering Hvis du ikke ser noe bilde: Hvis du har koblet mottakeren til TVen (og videospilleren) via SCART-kabler, velger du TVens AV-inngang. Hvis du har koblet mottakeren til TVen (og videospilleren) bare via RF-kabler, må du søke etter en satellitt-tv-kanal (se RF-innstilling ). RF-innstilling Hvis utstyret er tilkoblet via RF-kabler, må du kanskje utføre en RF-innstilling før du kan se på digital satellitt-tv. Merk Hvis du tidligere har hatt en analog satellittmottaker koblet til TVen (og/eller videospilleren), kan det hende at satellitt-tv-kanalen også virker for den nye digitale kanalpakken. Prøv om den virker. Hvis den gjør det, trenger du ikke utføre RF-innstilling. RF-innstilling av TVen (og videospilleren) til mottakeren 1. Kontroller at mottakeren er aktiv (beredskapslampen i frontpanelet skal lyse grønt). 2. Still inn TVen til du kan se en kanal eller til meldingen Searching for Listings vises på TV-skjermen. Se i brukerhåndboken for TVen hvis du trenger hjelp. 3. Lagre den nye digitale satellitt-tv-kanalen på et selvvalgt kanalnummer. Hvis de bakkebundne kanalene er kanal 1 til 5, og videokanalen er kanal 8, kan du for eksempel bruke TV-kanal 9 som digital satellitt-tv-kanal. 4. Hvis du har en videospiller, slår du på videokanalen på TVen og stiller inn videospilleren til du ser en kanal eller meldingen Søker etter oppføringer på TVskjermen. Hvis du ikke kan utføre RF-innstilling på TVen (eller videospilleren) til mottakeren... Den forhåndsinnstilte RF-kanalen er kanal 38. (Dette er ikke det samme som en TV-kanal.) Hvis kanal 38 ikke er kompatibel med TVen, for eksempel hvis den allerede brukes til videospilleren eller av en bakkebundet kanal, kan det hende at du ikke kan stille inn TVen til mottakeren på grunn av interferens. Hvordan du endrer RF-kanalen, er beskrevet i oppsettavsnittet (se side 55). RF-kanaler kan også kalles UHF-kanaler. Slå av og på Når mottakeren ikke er i bruk, bør den settes i beredskapsmodus. Ikke trekk pluggen ut fra strømuttaket. Hvis du vil sette mottakeren i beredskapsmodus, trykker du S. Hvis du vil aktivere mottakeren, trykker du S. NORSK 17

20 Komme i gang Bruke Viasat-håndboken Mottakeren har en digital veiledning på skjermen for de digitale satellittjenestene. Veiledningen er utviklet for at du skal få mest mulig ut av mottakeren. Du kan bruke den til å se programmer og samtidig finne ut hva som går på andre kanaler, både nå og senere se en oversikt på skjermen over TV-programmer sju dager i forveien ved hjelp av EPG bestille filmer, sportsbegivenheter og andre begivenheter ved hjelp av Ticket legge inn påminnelser for programmer du ønsker å se, ved å bruke Planner stille inn mottakeren til å ta opp programmer som går nå, eller som kommer se programmer du har tatt opp få tilgang til en rekke interaktive tjenester, for eksempel spill du kan spille ved hjelp av fjernkontrollen endre innstillingene for mottakeren, blant andre innstillingene for Parental Control, slik at mottakeren virker slik du ønsker Skifte kanal Du kan skifte kanal med tallknappene knappene ch + og eller en av metodene som vises på skjermen, og som beskrives nedenfor Låse opp en låst kanal Hvis du har brukt Parental Control til å låse noen av kanalene (se side 41), blir ikke disse kanalene tilgjengelige før de låses opp igjen. Hvis du har brukt Parental Control til å begrense adgangen etter aldersgrensene på programmene (se side 43), låses dessuten programmer som har den aldersgrensen du har angitt, eller høyere. Hvis du vil se en kanal eller et program som er låst, må du taste inn PIN-koden (se side 41). Hvis meldingen Please enter PIN code to unlock channel vises når du skifter kanal, kan du: 1. bruke tallknappene til å taste inn riktig PIN-kode 2. trykke BACK for å slette de tallene du tastet inn, hvis du tastet inn feil tall Programmet du vil se, vises hvis PIN-koden du har tastet inn, er riktig. Hvis PIN-koden er feil, vises en melding som gir beskjed om dette. Du kan enten prøve igjen eller skifte til en kanal som ikke er låst. Merk Når du bruker denne metoden til å låse opp en kanal, forblir kanalen ulåst så lenge du ser på den. Kanalen låses igjen når du bytter til en annen kanal, setter mottakeren i beredskapsmodus eller skrur av mottakeren. 18 Bruke Viasat-mottakeren

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Miljømessige hensyn.................. 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...4 Oppdateringer til mottakeren...5 Miljømessige hensyn... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig...............................4 Oppdateringer til mottakeren...........5 Miljømessige hensyn...................5

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig...............................3 Oppdateringer til mottakeren...........3 Miljømessige hensyn...................4

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Viktig... 3 Oppdateringer til mottakeren... 3 Merknader om opphavsrett... 4 Miljøinformasjon... 4 Isetting av batterier i fjernkontrollen...

Viktig... 3 Oppdateringer til mottakeren... 3 Merknader om opphavsrett... 4 Miljøinformasjon... 4 Isetting av batterier i fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Viktig............................... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK. Problemløsing Spesifikasjoner Lisensavtale for sluttbrukere

Innholdsfortegnelse NORSK. Problemløsing Spesifikasjoner Lisensavtale for sluttbrukere Innholdsfortegnelse Forholdsregler..................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!..... 3 Oppdateringer til mottakeren......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen....................

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP5016 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til mottaker 2 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5405 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400/00 SLV5405 Hva er i esken

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 VOD Viasat Ticket Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer