Medlemsbok På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsbok 2012. På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF"

Transkript

1 Medlemsbok 2012 På begges side Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF

2 Medlemsbok med nef fra A-Å Innhold Direktøren 3 Om NEF 4 Det lønner seg å være medlem av NEF 6 NEF-fordeler 8 nef.no 14 Bøker spesielt utviklet for eiendomsmeglerstudiet 16 Hvem kan være medlem i NEF? 18 Kostnader ved medlemskap 19 NEF Juridisk bistand Lokalforeningsledere Studieledere Forum for Næringsmeglere (FFN) 26 Informasjon om medlemskap i nefs skadeforsikringsfornd (NEFS) 28 En oversikt over forkortelser 32 Reklamasjonsnemnda for Eiendomseglingstjenester 33 Kontakter i NEF 34 Søknad om medlemskap i NEF 35

3 nef.no Kvalitetstegn og en markedsfordel =MNEF For mange meglere er fordelene ved å være medlem av profesjonsforbundet, NEF, åpenbare og derfor har de meldt seg inn. Andre har meldt seg inn fordi de vet at NEF arbeider kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for bransjen og et godt omdømme. (Et godt omdømme er faktisk også en viktig rammebetingelse i din hverdag som megler). De ønsker å være med å bestemme innholdet og retningen for dette arbeidet. Andre er med bl.a. fordi de bruker mange av NEFs produkter og tjenester som er medlemsrabattert, og på den måten dekkes medlemsavgiften helt eller delvis. Uansett begrunnelse, alle medlemmer er MNEF. Vi laget denne brosjyren for at du som er medlem skal kunne bruke og få mest mulig igjen for medlemskapet ditt. Vi laget den også for at du skal kunne spre det glade budskap til alle som kan være medlem. Det er alle som etter loven kan megle fast eiendom. Vi laget den til deg som ikke er medlem som en produktinformasjon om hva NEF kan tilby deg. Vi laget den også for deg som har en eller flere meglere av fast eiendom ansatt, slik at du får en oversikt over fordelene for dem og ikke minst for deg og ditt foretak. Vi laget den egentlig for å vise alle hvem vi er, og hva vi kan tilby. Er det noe du ikke fant svar på, eller du har kommentarer til noe av innholdet, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vil du bli medlem finner du innmeldingsskjema på Oppdatert bransjerelatert informasjon finnes alltid på Takk for at du har lest denne innledningen, bla om, og finn lønnsomheten i MNEF! Med vennelig hilsen Norges Eiendomsmeglerforbund Direktør Finn Tveter

4 Om NEF Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et profesjonsforbund for meglere i Norge. NEF jobber aktivt for ca medlemmer, blant annet ved å påvirke slik at (du) bransjen får best mulig rammevilkår. 80 % av all boligformidling i Norge skjer gjennom et medlem i NEF. NEF er en landsomfattende organisasjon for personer med tillatelse til å drive med eiendomsmegling. Forbundet ble stiftet 12. desember Våre medlemmer er Meglere (meglere etter overgangsordning og jurister med tillatelse) Eiendomsmeglere med eiendomsmeglerbrev Personer med bestått eiendomsmeglereksamen Advokater med konsesjon til å drive eiendomsmegling NEF vokser NEF har ca medlemmer (se figur side 7), som alle er tilknyttet én av i alt ti lokalforeninger. Norges Eiendomsmeglerforbund er en interesseorganisasjon for personer med tillatelse til å drive med eiendomsmegling i Norge. Gjennom forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Utdanning og politikk Norges Eiendomsmeglerforbund utvikler og tilbyr etter- og videreutdanning for medlemmene og resten av eiendomsmeglingsbransjen. Norges Eiendomsmeglerforbund engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken. NEF er bransjens viktigste høringsinstans for lovforslag og andre offentlige dokumenter som berører meglernes kompetanseområde. Etisk Nemnd Etisk Nemnd behandler saker av etisk karakter hvor et medlem er klaget inn. Nemnda består av tre medlemmer i NEF som velges av NEFs Landsmøte for to år av gangen. Nemnda kan behandle skriftlig klage mot et medlem mottatt fra styret i NEF, lokalforening eller medlemmer for øvrig, om påståtte brudd på etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. NEFs sekretariat er sekretær for Etisk Nemnd, utfører herunder saksbehandling og forberedelse av utkast til vedtak. 4 NEF HÅNDBOK2012

5 Faglig Råd for Eiendomsmeglerstudiet (FREMS) FREMS ble etablert i 1990, i forbindelse med at NEF overførte den formelle utdanningen av eiendomsmeglere i Norge fra Norges Eiendomsmeglerforbund til Handelshøyskolen BI. FREMS består av tre representanter fra Handelshøyskolen BI og tre representanter fra Norges Eiendomsmeglerforbund. FREMS er høyeste organ for eiendomsmeglerutdanningen ved Handelshøyskolen BI og skal påse at de eiendomsmeglingsrelaterte fagene undervises i og opprettholdes på en for eiendomsmeglerbransjen best mulig måte. Rådets leder oppnevnes av NEF. Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, se side 33 og ytterligere informasjon på Statistikk «Norges Eiendomsmeglerforbund legger hver måned ut boligprisstatistikk som er utarbeidet av Econ Pöyry på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), og som baserer seg på tall fra Finn.no. Statistikken finner du under «Boligprisstatistikk» på NEF.no.» NEF HÅNDBOK2012 5

6 Det lønner seg å være medlem av NEF NEF som profesjonsforbund tilbyr sentrale og lokale kurs du trenger for å holde deg oppdatert til rabatterte medlems priser. Ytterligere informasjon finner du utover på sidene her eller på nef.no Her ER en kort oversikt over noen av dine fordeler som medlem i NEF: Håndboken (et nyttig oppslagsverk som oppdateres og utgis årlig) Tidsskriftet Eiendomsmegleren - 11 utgaver pr år INFONEF medlemmenes egne sider på Ukentlige nyheter på E-post, SMS varslinger med nyheter m.m Bruke kvalitetsbetegnelsen MNEF etter din egen tittel Etter og videreutdanningskurs til medlemspris Deltagelse i faglige fora (Næringsmegling og Utenlandsmegling) Eget fordelsprogram NEF Skadeforsikringsfond (for foretakene) Delta i Gullmegleren Mulighet for å være delegat på NEFs landsmøte Ti lokalforeninger jobber aktivt for deg 6 NEF HÅNDBOK2012

7 NEF vokser NEF vokser 2500 Antall medlemmer NEF medlemmer (desember 2011): (desember 42 % kvinner og 58 % menn 2011): 42 % kvinner og 58 % menn

8 NEF-fordeler kommer både foretak og medlemmer til gode Informasjon om NEF finner du på - fane Medlemskap Nyte godt av NEFs politiske arbeid NEF samarbeider med offentlige myndigheter i den hensikt å avklare problemstillinger til det beste for medlemmene og foretakene. Formidling av avklaringene til medlemmene gjennom nyhetsbrev, Eiendomsmegleren, hjemmesider og svartjeneste. Gjennom NEF holdes du løpende orientert om spørsmål av faglig karakter for å holde bransjekompetansen på et høyt nivå. Påvirkningsarbeid rettes til politikere, myndighetspersoner og media for å gi best mulig rammebetingelser for bransjen. Juridisk bistand er en betalbar tjeneste for ansatte og foretak i eiendomsmeglingsbransjen hvor man kan søke råd og få svar på juridiske eller meglerfaglige spørsmål. NEFs medlemmer har egne priser. Juridiske utredninger og artikler utarbeidet av NEF gjøres tilgjengelig i faglige fora, i nyhetsbrev, per e-post, i tidsskriftet Eiendomsmegleren og i kurssammenheng. Etterutdanning NEF skal være den ledende leverandøren av etterutdanning til ansatte i eiendomsmeglingsbransjen. I NEF arbeider vi hver dag for å kunne tilby etterutdanning på alle områder innenfor eiendomsmegling. Vi skal ha det høyeste faglige innholdet i våre kurs, og vi benytter kun de aller beste foredragsholderne. Vi tilbyr etterutdanning i alle våre 10 lokalforeninger rundt om i landet. Vårt etterutdanningstilbud er tilpasset meglere, eiendomsmeglere og advokater med ambisjoner om å være bransjeledende. 8 NEF HÅNDBOK2012

9 megleren EiENdoms FEbruar 2011 ÅrGaNG Rabatt på kurs Medlemmene får NEFs kurs til rabatterte priser. NEF benytter foredragsholdere som er eiendomsmeglere, advokater og professorer, og som til daglig arbeider innen fast eiendom dette gir deg de beste forutsetninger for riktige og markedstilpassede kurs. Vårt kurstilbud vil derfor tilfredsstille alle spesialiteter i bransjen, som f eks oppgjør, landbruk, utenlandsmegling, prosjekt, næring for å nevne noe. I tillegg tilbyr NEF spesialkurs, utover etterutdanningen, eksempelvis salgskurs og effektivisering i hverdagen, alt dette for at ansatte i bransjen skal få relevant etterutdanning og bli bedre meglere. Informasjon Norges Eiendomsmeglerforbund gjør det de kan for at medlemmene til enhver tid er oppdatert på hva som skjer i bransjen og endringer i lover/bestemmelser. Eiendomsmegleren- Som medlem får du tilsendt tidsskriftet Eiendomsmegleren 11 ganger i året. Bladet inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, arkitektur, boligpriser, trender, oversikt NEF kurs og stilling ledig annonser. Infonef på nef.no - Er ekstranettet som kun er for NEFs medlemmer. Her finner du bl. a. - Dokumentsamling - Dokumentsamlingen inneholder de fleste nødvendige dokumenter i en eiendomstransaksjon; oppdragsavtaler, fullmakter, kontrakter næring, oppgjørsskjemaer, samt mye mer. - Kunnskapsbasen innholder oppdatert lovstoff om blant annet aksjebolig, borettslag, dekningssalg, energimerking, forkjøpsrett, tomtefeste, utenlandsmegling, samt mye mer. - Videre oversikt over NEF-medlemmer, påmelding til NEF-kurs, din egen kursoversikt, samt mye mer. megleren eiendoms Vil ta livet av pessimismen, - lenge leve hyttelivet side 10 Ingen boble men boligprisene kan falle side 20 Velkommen til Landsmøte i Kristiansand mai 2012 side _megleren_02_2012.indd Erna Solberg: Fokus på boligsparing og mindre byråkrati side 12 Oslo vil realisere den «blågrønne» visjonen side 14 Kan eiendomsmeglere spare i fast eiendom? side _megleren_01_2012.indd NEF HÅNDBOK2012 9

10 Viktig informasjon - Som medlem får du ukentlig tilsendt nyhetsbrev (e-post), og i perioder SMS fra NEF med spesielt viktig informasjon. Håndboken - Årlig tilsendes du et eksemplar av Håndboken. Denne inneholder kjøreregler for utøvelse av eiendomsmeglerprofesjonen (årets gebyrsatser, retningslinjer, lover og etiske regler). Håndboken inngår som pensumlitteratur på eiendomsmeglerstudiet ved BI. - Websider - Nye websider for hver lokalforening eks. - Egen blogg, Meninger på En bransjeblogg for eiendomsmeglingsbransjen der NEF-medlemmer, politikere og forbrukere gis mulighet for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger gjennom blogginnlegg. - Her finner du månedlig boligprisstatistikk, historiske tall både år og måned, som er utgitt av Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). Statistikken er utarbeidet av ECON Pöyry basert på tall hentet fra FINN.no. - Statistikken er tilgjengelig via - Den siste utviklingen i boligprisene sendes på e-post eller SMS Benytte tittelen MNEF Som NEF-medlem har du muligheten til å benytte benevnelsen MNEF etter din tittel. Dette er Bransjens mestermerke og viser din tilhørighet, og kompetanse (gjelder ikke studenttilknyttede). Benytte jakkemerke med NEF-logo Som NEF-medlem får du eget jakkemerke som viser tilhørighet til bransjens eneste profesjonsforbund. Styrker din egen merkevare! Produkter 1) Kontraktsmaler, næringsmegling, i alt 23 standarder, med tillegg av engelske versjoner 2) Kontraktsmaler bolig og fritidsbolig, salg og leie, i alt 10 versjoner 3) Lov og forskrift i engelsk versjon 4) Andre skjemaer og maler, som f eks - Skjemasamling tvangssalg, i alt 16 skjemaer som er nødvendige/hensiktsmessige i alle tvangssalg - Maler oppgjør, i alt 3 - Fullmakter, 3 versjoner - Skjemaer til bruk før salgsstart, i alt 3 10 NEF HÅNDBOK2012

11 - Skjemaer til bruk i markedsføring og budgivning, i alt 6 - Skjemaer til bruk ved salg av eiendom med påhvilende odel, 3 i alt - I tillegg har NEF, for å effektivisere meglernes hverdag, samlet ofte brukte offentlige skjemaer i vår dokumentsamling 5) Brosjyrer og forbrukerinformasjon om eierformer, budgivning, rettigheter etter avhendingsloven, bustadoppføringsloven m.v. selges i pakker à 50 stk. 6) Arbeidsrutineskjema. NEF har utarbeidet et felles skjema for rutiner ved salg av ulik type eiendom. Skjemaet er tilpasset salg av fast eiendom, andelsleilighet og aksjeleilighet. Skjemaet vil være til stor hjelp for å sikre at ikke arbeidsoppgaver blir uteglemt, og kan samtidig benyttes som saksmappe. Finnes i to størrelser: A4 og Folio: Pris: kr 500,- pr pakke à 50 stk. Mva og porto tilkommer. Fordelsprogram Ulike firmaer i NEFs fordelsprogram gir deg rabatterte priser - se side 12, komplett oversikt se - fane Medlemskap Du tilknyttes din egen lokalforening NEF har 10 lokalforeninger som avgjør saker av lokal art. Det tilbys egne kurs og ulike arrangementer som skal ivareta medlemmenes interesser. Se oversikt side 15. Gir deg de største bransjesamlingene NEFs vår- og høstkonferanser er de største konferansene i bransjen. Du møter deltagere. På våre vår- og høstkonferanser tilbyr vi etterutdanning, sosialt nettverk, solide leverandører av tjenester til en bedre meglerhverdag, en komplett samling. Norges Eiendomsmeglerforbunds Skadeforsikringsfond (NEFS) Som et tilbud til foretak der fagansvarlig eller daglig leder er medlem av NEF tilbyr NEFs Skadeforsikringsfond (NEFS) forsikring for eiendomsmeglingsforetaket. Denne omfatter lovpålagt sikkerhetsstillelse, formuesansvarsforsikring og kriminalitetsdekning. NEFS tilbyr en meget konkurransedyktig ordning for sine medlemmer, og ordningen har opplevd stor vekst de siste årene. For mange foretak vil tilslutning til NEFS innebære at forsikringsavtalen blir klart gunstigere enn om man tegner individuell avtale for selskapet. Les mer på side 28. NEF HÅNDBOK

12 Utvidede MEDLEMSFORDELER Fag Advokatfirmaet Arntzen de Besche Tilbyr medlemmene prioritert behandling, individuell prissetting Kontakt: Oslo Trondheim Stavanger Advokatfirmaet Brækhus Dege ANS Medlemmer av NEF får pr telefon 15 minutter gratis, generell veiledning av arbeidsrettslig art, samt 15 % rabatt på standard timesatser Kontakt: Advokat/partner Jens Kristian Johansen / mob Grette advokatfirma 15 % på standard timesatser. Alle rettsforhold v/ fast eiendom Kontakt: Advokat Cato Myhre Gyldendal Akademisk 30 % rabatt på Tidsskrift for Eiendomsrett Kontakt: Cathrine Eide For avtalene er det visse betingelser som gjelder. Se ytterligere informasjon og vilkår på nef.no Medlemskap - Fordelsprogram NEF tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 12 NEF HÅNDBOK2012

13 NEF HÅNDBOK

14 nef.no Hensikten med NEFs nettsider er å nå bredest mulig ut med NEFs informasjon, produkter og tjenester. I tilegg til å rette oss til deg som medlem, retter vi oss også til presse, politikere og forbrukere. På nettsidene har vi lagt fokus på å gjøre nettsidene brukervennlige gjennom faner, som for eksempel boligprisstatistikken, ledige bransjestillinger, aktuelt, kurs, bransjeguide etc. INFONEF ditt ekstranett på nef.no Her finner du systematisert informasjon som er viktig i meglerhverdagen, særlig gjennom kunnskapsbasen som gir deg en alfabetisk oversikt over relevante områder med oppdatert lovstoff, blanketter, NEFs digitale standardkontrakter m.m. Egen dokumentsamling som inneholder de fleste nødvendige dokumenter i en eiendomstransaksjon. Du finner også min side hvor du får en oversikt over egne kurstimer og du kan selv oppdaterer personalia. Logg deg inn med brukernavn (ditt medlemsnummer) og passord (din fødselsdato dag/mnd/år). Har du glemt medlemsnummer, ta kontakt via Egen blogg på nef.no Meninger Meninger er en bransjeblogg for eiendomsmeglingsbransjen der NEFmedlemmer, politikere og forbrukere gis mulighet til å komme med synspunkter og tilbakemeldinger gjennom blogginnlegg. NEF ønsker at bloggen skal fungere som et politisk og faglig forum hvor boligog eiendomsmeglingsspørsmål kan drøftes. Klikk deg inn! Utvikling av nettsidene er en kontinuerlig prosess. Vi tar gjerne i mot innspill/kommentarer til 14 NEF HÅNDBOK2012

15 Lokale nettsider Her finner du din lokalforening med egen nettside som gir deg lokale boligpriser, aktuelt stoff og aktiviteter. Bidra gjerne selv med aktuelt stoff til din lokalforeningsleder

16 Utgitt av Tore Bråthen og Margrethe Røse Solli (Red.) Bøker spesielt utviklet for eiendomsmeglerstudiet men kan også være nyttig å ha på meglerkontoret Forfatter tittel år Bråthen, Tore Sameie: 5. utgave 2009 Bråthen, Tore og Margrethe R. Solli, red Lærebok i praktisk eiendomsmegling 2011 Del 1 Bråthen, Tore og Margrethe R. Solli, red Lærebok i praktisk eiendomsmegling 2008 Del 2 Hagen, Line Taylor Oppgjør og oppgjørsrutiner 2008 og Christina D. Lyngtveit, red Næssvik, Bodil Tvangssalg gjennom eiendomsmegler 2002 Utgave 2 Øvrig litteratur Lyngtveit-Petersson, Christina/ Praksis fra Reklamasjonsnemnda 2009 Bohne, Christian for Eiendomsmeglingstjenester Bergsåker, Trygve Kjøp av ny bolig, med kommentarer 2000 til bustadoppføringoppslova Bergsåker, Trygve Kjøp av fast eiendom, med kommentarer 2003 til avhendingsloven. 4. utgave Bergsåker, Trygve Eiendomsmegling - omsorgsplikt 2010 og god meglerskikk Utgitt av NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND LÆREBOK I LÆREBOK I PRAKTISK EIENDOMSMEGLING PRAKTISK EIENDOMSMEGLING DEL 2 DEL 1 Tore Bråthen og Margrethe Røse Solli (Red.) 16 NEF HÅNDBOK2012

17 OPPGJØR OG OPPGJØRSRUTINER Line Taylor Hagen og Margrethe Røse Solli(Red.) Bestilling: Bøker kan bestilles på Medlemskap Butikk eller send pr e-post til Forlag ISBN pris (porto tilkommer) Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Oslo: T. Bergsåker: I samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund Oslo: T. Bergsåker: I samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund Oslo: T. Bergsåker: I samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund Utgitt av Utgitt av NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND SAMEIE Tore Bråthen Forside oppgj og oppgj rutiner.indd :15:04 NEF HÅNDBOK

18 Hvem kan være medlem i NEF? Et medlemskap i NEF er personlig, og nedenfor finner du en oversikt over hvem som kan melde seg inn i NEF Bestått eiendomsmeglereksamen (karakterutskrift/vitnemål må vedlegges) Eiendomsmegler med eiendomsmeglerbrev Megler etter overgangsordningen med tillatelse fra Finanstilsynet Jurist med tillatelse fra Finanstilsynet Advokat som har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling Vilkår Medlemskap i NEF innebærer automatisk medlemskap i lokalforening (gjelder ikke studenttilknyttede). Medlemskap medfører en plikt til å rette seg etter lokalforeningens og Norges Eiendomsmeglerforbunds lover, etiske regler og andre bestemmelser vedtatt av lokalforeningen eller NEF, og utøve yrket i henhold til god eiendomsmeglerskikk. Forandring av adresse, medlemskategori eller lignende skal meldes skriftlig til NEF. Medlemskap er forpliktet til utgangen av det kalenderår utmeldingen finner sted. Studenter Studenter som går på eiendomsmeglerstudiet kan være tilknyttet NEF. De vil da blant annet få tilgang til ekstranettet (INFONEF) og tilsendt Eiendomsmegleren. For studenter løper studenttilknytningen til NEF pr studieår, dvs fra 1. september til 31. august. For utfyllende informasjon se Medlemskap 18 NEF HÅNDBOK2012

19 KOSTNADER VED MEDLEMSKAP i Norges Eiendomsmeglerforbund (Vedtatt på NEFs Landsmøte 7. mai 2010) Alle yrkesaktive medlemmer av NEF som arbeider innen eiendomsmegling betaler årlig kontingent og serviceavgift med totalt kr 3.200,- *. Alle medlemmer må være tilsluttet lokalforeningen på stedet der de har sin arbeidsplass. Lokalforeningene vedtar selv sin kontingent som går helt og holdent til lokalforeningens arbeid. Medlemskategorier i NEF, jfr. NEFs lover 3: I ) Medlemmer som er fagansvarlige og/eller daglige ledere i et meglerforetak, eller meglerforetaks avdelingskontor, samt medinnehavere i meglerforetak. Medlemmer som er eier/medeier eller ansatt i firma/ kjede som driver i eiendomsmeglingsbransjen. II a) Medlemmer som er ansatt i foretak der fagansvarlig og/eller daglig leder fyller vilkårene under I. b) Medlemmer som er ansatt i foretak hvor fagansvarlig og/eller daglig leder ikke er medlem av NEF. c) Andre yrkesaktive medlemmer III) Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller andre grunner ikke er yrkesaktive. IV) Æresmedlemmer KONTINGENT *) Medlemmer kategori I og II (yrkesaktive) kr 1.000,- pr år Medlemmer kategori III (passive/trygdede) kr 550,- pr år Medlemmer kategori IV (æresmedlemmer) kr 0,- pr år SERVICEAVGIFT Medlemmer kategori I, II a og b (alle som arbeider med eiendomsmegling) kr 2.200,- pr år (kr 1.100,- pr halvår) Medlemmer kategori II c (arbeider utenfor megling) kr 734,- pr år (kr 367,- pr halvår) Medlemmer i kategori III og IV kr 0,- pr år (passive og æresmedlemmer) LOKALFORENINGSKONTINGENT: Lokalforeningskontingenten varierer i størrelse fra forening til forening. For nærmere informasjon, ta kontakt med din lokalforening eller NEFs sekretariat. * I tillegg kommer et årlig bidrag til NEFs humanitære fond Eiendomsmeglernes Hjelpefond på kr 50,-, som disponeres etter sitt formål av styret i NEF. (Enkeltmedlemmer har reservasjonsrett mot dette bidraget.) FRISTER Forfall kontingent 1. februar Forfall serviceavgift 1. april og 1. oktober Utmelding av NEF innen 31. desember NEF HÅNDBOK

20 NEF Juridisk bistand Timepris (kun for MNEF) 2. Årsavtale 2012 for foretak der fagansvarlig er medlem i NEF 3. Årsavtale 2012 for foretak der fagansvarlig ikke er medlem i NEF 4. Kjedeavtale 1. Timepris Alle medlemmer kan ringe NEFs medlemstelefon på tlf eller sende e-post til og få svar på juridiske og meglerfaglige spørsmål av NEFs jurister. Andre enn medlemmer kan ikke benytte tjenesten, med mindre foretaket har tegnet Årsavtale. Minstepris pr samtale eller e-post svar er kr 400,- + mva (tilsvarende 20 minutter), utover dette faktureres etter medgått tid. Gjeldende timepris er kr 1.200,- + mva. Fakturering vil skje regelmessig til registrert arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt. 2. Årsavtale 2012 for foretak der fagansvarlig er medlem i NEF Fri bruk for alle på kontoret der fagansvarlig er medlem i NEF alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål, uavhengig av om den ansatte er medlem selv. Priser pr kontor: Inntil 5 ansatte: Årspris kr ,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr ,- + mva Årsavtale for 2012 faktureres ved tegning av avtalen Årsavtalen gir sterkt rabattert pris på seminar for fagansvarlige, kr 1.000,- normalpris for seminaret er kr 2.700,-/kr 2.950,-) 3. Årsavtale 2012 for foretak der fagansvarlig ikke er medlem i NEF Fri bruk for alle på kontoret alle ansatte kan ringe eller sende e-post og få svar på juridiske og meglerfaglige spørsmål. 20 NEF HÅNDBOK2012

21 Priser pr kontor: Inntil 5 ansatte: Årspris kr ,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr ,- + mva Årsavtale for 2012 faktureres ved tegning av avtalen Årsavtale gir rabattert pris for den fagansvarlige ved deltakelse på seminar for fagansvarlige høsten 2012, pris kr 2.000,- 4. Kjedeavtale Kjedeavtale gis til eiendomsmeglerkjeder og foretak med flere enn 5 kontor (flere enn 5 tillatelser etter eiendomsmeglingsloven) Fri bruk for alle på kontorene i kjeden uavhengig om den fagansvarlige er medlem i NEF eller ei. Alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål Vilkår og priser: Ta kontakt med markedssjef Peter Rånås mobil tlf Seminar for fagansvarlige Årsavtale for kjeder gir rabattert pris på seminar for fagansvarlige, pris kr 1.000,- for inntil en fagansvarlig pr kontor. NEF HÅNDBOK

22 LOKALFORENINGSLEDERE 2012 Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening Thomas Heimdal EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbradsdal AS Postboks 212, 2601 Lillehammer Tlf: Fax: Mobil: Sørlandet Eiendomsmeglerforening Lise Kjelle Kruse Smith AS Postboks 409, 4604 Kristiansand S Fax: Mobil: Trøndelag Eiendomsmeglerforening Ingunn Melhus DnB NOR Eiendom Trondheim Postboks 683, 7407 Trondheim Tlf: Fax: Mobil: Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening Randi Hollingen DnB NOR Eiendom AS Molde Storgata 25, 6413 Molde Tlf: Mobil: Nord-Norge Eiendomsmeglerforening Inge Bock Privatmegleren Hammerfest Sjøgt 3, boks 224, 9615 Hammerfest Tlf: Fax: Mobil: Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening Guri Bråten Protector Forsikring AS Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo Tlf: Fax Mobil: Oppdatert liste på nef.no 22 NEF HÅNDBOK2012

23 Rogaland Eiendomsmeglerforening Rune Bertelsen EiendomsMegler1 Stavanger Postboks 167, 4001 Stavanger Tlf: Fax: Mobil: Telemark, Vestfold og Buskerud Eiendomsmeglerforening Geir Storli Eiendomsmegler Dahl AS Postboks 1099 Bragernes,3001 Drammen Tlf: Fax: Mobil: Vestlandet Eiendomsmeglerforening Trond Lorentzen (for 2011) (for se oppdatert liste på nef.no) Eiendomsmegler Vest AS Bergen Vaskerelven 16, 5014 Bergen Tlf: Fax: Mobil: Østfold Eiendomsmeglerforening Morten Stene (for 2011) (for se oppdatert liste på nef.no) Postbanken Eiendom Fredrikstad Postbok 314, 1601 Fredrikstad Tlf: Fax: Mobil: NEF HÅNDBOK

24 STUDIELEDERE 2012 Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening Hedmark Eiendom AS Hamar se oppdatert liste på nef.no Sørlandet Eiendomsmeglerforening Erik Stensland Stray & Co Eiendomsmegling AS Kristiansand, Postboks Kristiansand Tlf: Fax: Mobil: Trøndelag Eiendomsmeglerforening Mari Østgaard Buaas Nylander og Partners AS Dyre Halses gate 1A PB 8813, 7481 Trondheim Mob: Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening Lars-Emil Hasselø Notar-Nordmøre Langveien Kristiansund N Tlf: Fax: Mob: Nord-Norge Eiendomsmeglerforening Tina Jakobsen Mo og Omegn Boligbyggelag Postboks 1013 Sentrum 8602 Mo I Rana Tlf: Fax: Mob: Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening Beate Ellingsen Privatmegleren Aveny Sommerrogata Oslo Tlf: Fax: Mob: NEF HÅNDBOK2012

25 din studieleder Rogaland Eiendomsmeglerforening Hilde Tytlandsvik Eiendomsmegler A AS Postboks 450, 5501 Haugesund Tlf: Fax: Mob: Vestlandet Eiendomsmeglerforening se oppdatert liste på nef.no Østfold Eiendomsmeglerforening se oppdatert liste på nef.no Telemark, Vestfold og Buskerud Eiendomsmeglerforening Cathrine Noor Krogsveen AS avd Porsgrunn Postboks 173, 3901 Porsgrunn Tlf: Fax: Mob: NEF HÅNDBOK

26 Forum for Næringsmeglere (FFN) FFN ble stiftet i Formuets formål er å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser, samt å samarbeide for gode rammebetingelser. Medlemskap i FFN er åpnet for alle foretak som har konsesjon til å drive eiendomsmegling, og der næringsmegling er en del av virksomheten. Det er styret i FFN som foretar opptak av nye medlemmer. Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten, den er fra og med 2011 kr 8000,- pr medlemsforetak pr år. Forum for Næringsmeglere arrangerer sammen med NEF i september hvert år høstkonferanse for næringsmeglere på Losby Gods. Det legges her vekt på variert og faglig relevant program. Kontakt Forum for Næringsmeglere Parkveien 55, 0256 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 26 NEF HÅNDBOK2012

27 Styret Leder: Per Hjort, Styremedlem: Jens Helge Hodne, Styremedlem: Anne Bruun-Olsen, Styremedlem: Christian Vammervold Dreyer Styremedlem: Per Kumle, Fast møtende varamedlem til styret: Rikke Bergheim, Norges Eiendomsmeglerforbund innehar funksjonene som forretningsfører og sekretariat for Forum for Næringsmeglere. Kontaktperson i NEF er Bodil Næssvik, NEF HÅNDBOK

28 INFORMASJON OM MEDLEMSKAP I NEFs SKADE- FORSIKRINGSFORND (NEFS) Bakgrunn NEFs Skadeforsikringsfond (NEFS) ble stiftet 18. april Medlemmer av fondet er eiendomsmeglingsforetak forsikret gjennom den forsikringsordningen NEFS inngår som en del av. For å bli medlem av NEFS må fagansvarlig eller daglig leder være medlem av NEF. Foruten fondets egne retningslinjer, herunder forsikringsgivers vilkår og sikkerhetsforskrifter, gjelder forsikringsavtalelovens alminnelige regler. Organisering NEFS har et eget styre bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er forretningsfører for fondet, herunder også sekretær for styret. NEF ved advokat Christina Lyngtveit-Petersson håndterer de administrative oppgavene for Skadeforsikringsfondet og har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Medlemskap Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om medlemskap, se eget søknadsskjema på INFONEF eller kontakt Søknad sendes til Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo eller til Alle nye medlemmer må godkjennes av styret. Medlemskapet er frivillig, dvs. at forsikringsavtaleloven 3-6 gjelder. Oppsigelse av medlemskapet i NEFS skjer skriftlig til og det gjelder én måneds oppsigelse av medlemskapet. Om forsikringsordningen Styret i NEFS fremforhandler konkurransedyktige vilkår for sine medlemmer. P.t. er den kollektive avtalen inngått med Tryg Forsikring. Forsikringen oppfyller eiendomsmeglingslovens krav om sikkerhetsstillelse. Forsikringssummen er kr 30 millioner pr. forsikringstaker (eiendomsmeglingsforetaket) pr. år. Tryg Forsikring sitt ansvar er begrenset til kr 10 millioner pr. skadelidt pr. oppdrag (sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring) og pr. skadetilfelle. Egenandelen ved skade er kr Det ordinære forsikringsåret for medlemmer i NEFS løper fra 1. juli. 28 NEF HÅNDBOK2012