Hva jobber NIH-ere med?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva jobber NIH-ere med?"

Transkript

1 Studier

2 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler jeg traff veldig godt med min utdannelse; den har hele tiden vært en inngangsnøkkel til jobbene jeg har søkt på. Som avdelingsleder har jeg både personal- og elevansvar. Det blir mer administrativt arbeid enn det er i en lærerstilling, men jeg prøver så godt jeg kan å være mest mulig synlig i undervisning og i skolelandskapet generelt. På NIH fikk jeg et godt nettverk. Dette gjør veien fra skolebenken til arbeidslivet enklere. I avdelingen min på Persbråten VGS jobber det sju lærere i alderen 30 til 58 år. Alle har til felles at de er utdannet fra NIH! Anders B. Grøtnes, idrettspedagog, NIMI. UTDANNING: Bachelor i fysisk aktivitet og helse, praktisk-pedagogisk utdanning Jeg har noen av de beste minnene mine fra studietiden på NIH. Hvis jeg skal trekke frem noe helt spesielt må det bli Ridderrennet og studentidrettslaget NIHI. Det er menneskene og det sosiale som gjør NIH helt fantastisk! Høgskolen har mange gode og dyktige lærere og professorer, og jeg vil trekke frem det faget som går direkte mot det jeg jobber med nå: forebyggende og behandlende fysisk aktivitet. For min del har NIH-utdannelsen vært veldig relevant og nyttig. Etter yrkespraksisen begynte jeg som sommervikar på NIMI, som igjen gjorde at jeg senere fikk tilbudt jobben jeg har i dag. Melina Meyer Magulas, fagansvarlig arbeidsfysiolog, Magnat. UTDANNING: Bachelor i idrettsbiologi Det er i hovedsak NIH-utdanningen som har ført meg til jobben jeg har nå. Jeg mottar også masse spennende forespørsler om å holde ulike foredrag, kurs og å undervise på relevante institusjoner. Jeg opplever å få respekt, troverdighet og kredibilitet på grunn av utdanningen min fra NIH. Det føles bra! På NIH kan man skape seg et godt kontaktnett for videre arbeidsliv, noe som er nyttig å tenke på når du er student. Å være sosial og faglig oppdatert er en god kombinasjon. Jeg jobber sammen med folk med utdanning fra NIH, og jeg har fått ulike oppdragsjobber av andre NIH-ere. Espen Pedersen, utdannings- og utviklingskonsulent, Troms idrettskrets. UTDANNING: Bachelor og master i Sport Management Etter endt master fikk jeg et engasjement som prosjektleder for en nasjonal fotball- og håndballturnering for utviklingshemmede. Deretter tok Troms idrettskrets kontakt med meg, og jeg fikk full stilling der. Det er viktig å være aktiv underveis i utdanningen, samt ta de sjansene som byr seg! Jeg vil anbefale NIH-ere om å se litt utenfor Oslo-området når de søker jobber. Kunnskapen vår er attraktiv i hele landet. NIH-utdannelsen har gitt meg et bredere perspektiv på norsk idrett. Jeg anbefaler alle som fullfører bachelorutdanningen om å gå videre på master, de to årene er de mest lærerike og spennende årene jeg hadde på NIH. 2

3 Emilie Bratt Jakhelln, Trainee, Red Bull Norway AS UTDANNING: Bachelor i fysisk aktivitet og helse, master i coaching og psykologi Jeg hadde lyst til å gå en litt utradisjonell vei, og ettersom jeg ikke har et profesjonsstudium, var det mindre tydelig hva jeg kunne gjøre etterpå. Etterhvert har jeg funnet ut at dette faktisk er veldig positivt - må bare være litt kreativ og tenke litt utenom det vanlige. Jeg har nå opplevd at jeg har utrolig mange muligheter i forskjellige retninger. Utdanning handler ikke bare om det faglige, men også om utviklingen av en selv som person. Den lekne, sporty og prestasjonsbevisste profilen man stimuleres til å bygge opp har hjulpet meg til å komme inn i Red Bull. Jeg bruker helt ubevisst mange verktøy fra idrettspsykologien hver eneste dag. På NIH er lærerne tilgjengelige for studentene. Ellers er NIHs nettverk av dyktige fagpersoner stort. Utvekslingssemesteret ved University of California Berkeley samt de utallige GiGassarrangementene (alpe- og surfetur, konkurranser og leker) er noen av de sterkeste minnene fra studietiden. Studietiden blir det du gjør ut av den. Så utnytt den max! Vær sosial, heng deg på ting. Work hard, play hard! Kakediagrammet viser hvilke bransjer de fleste NIH-ere jobber i. Helsevesen/ sosialomsorg Forskning Idrettsorganisasjoner Undervisning Treningsbransjen Tekst og bilde: NIH Beta Grafisk as Opplag:

4 Studietilbud Studietilbud Master (to år) Kroppsøving og pedagogikk Idrettsmedisin Fysisk prestasjonsevne Kultur og samfunn Coaching og psykologi Bachelor (tre år) Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Fysisk aktivitet og helse Idrettsbiologi Sport Management Trening, coaching og idrettspsykologi Første år idrettsvitenskap 4

5 Studietilbud NIH tilbyr også årsstudier, påbygningsstudier og andre masterstudier. Årsstudier Friluftsliv Idrett og samfunn Se side 20. Påbygningsstudier Fysisk aktivitet og funksjonshemning Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Praktisk-pedagogisk utdanning Se side 21. Andre masterstudier Master i idrettsfysioterapi (neste opptak i 2015) European Master in Physical Activity and Health Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies Se side 18. Oppbygning av bachelorgrad En bachelorgrad kan bygges opp på flere måter. Hvis du følger en av studieretningene i bachelorprogrammet, oppnår du graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i den aktuelle studieretningen. Års- og påbygningsstudier (utenom praktisk-pedagogisk utdanning) kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. NIH tilbyr også deltidsutdanning Fitness Friluftsliv Kroppsøving Topptrener 1 Trening og kreft Utdanning for yngre ledere i idretten 5

6 Bachelor i idrettsvitenskap Bachelor i idrettsvitenskap Norges idrettshøgskole (NIH) tilbyr fem bachelorretninger som alle har et felles førsteår. I løpet av dette året skal du velge hvilken av de fem retningene du ønsker videre. På de neste sidene i katalogen får du informasjon om innholdet i retningene. Bachelorprogrammet er et treårig studieløp som gir 180 studiepoeng, og du kvalifiseres for videre studier på masternivå. I femte semester kan du velge emner fritt ved NIH eller andre lærersteder. Dette gjelder alle retninger bortsett fra faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Vi anbefaler at du bruker semesteret til utveksling. NIH har mange partneruniversiteter i Norden, Europa, USA og Canada. Les mer om utveksling på side 22. Etter at NIHs studenter har valgt retning for andre og tredje år bachelor, fyller vi opp plassene med søkere som har tatt første år idrett ved andre lærersteder. Studiet har fokus på tre hovedområder: Aktivitetslære Treningslære, anatomi og fysiologi Idrettshistorie, -filosofi, -sosiologi, -pedagogikk, og -psykologi Gjennom dette året skal du bli kjent med hvilke forutsetninger, muligheter og avgrensinger mennesket har for idrettslige aktiviteter. Du lærer teori om menneskekroppens anatomi og funksjon, kroppens mekanikk og fysiologiske funksjon, psykologiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling og trivsel, samt om idrettens funksjon i samfunnet. I praksis skal du bruke de teoretiske kunnskapene til å analysere og vurdere bevegelser, lære grunnleggende teknikk i idrettene og lære hvordan du kan drive opplæring i idrettslige aktiviteter. Første år idrettsvitenskap Som beskrevet over, er dette grunnutdanningen i alle bachelorretningene. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 6

7 Emelie Tayco Nilsen Første år idrettsvitenskap Jeg studerer på NIH fordi jeg i fremtiden har lyst til å jobbe med idrett og fysisk aktivitet. Ettersom NIH har høyest kompetanse innen dette fagområdet, ble skolen et enkelt valg. Vi har et fantastisk sosialt miljø på skolen, i tillegg til at vi har lærere som er superdyktige, og marka rett utenfor døra! Det at treningsfasilitetene er så lett tilgjengelig, gjør at det er enkelt å kombinere egentrening med studier. Det er lett å trives her og man får tilgang til mye bra kunnskap! 7

8 Bachelor i idrettsvitenskap Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanningens mål er at du blir den gode kroppsøvingslæreren som inspirerer elevene og gir dem et positivt møte med kroppsøving og idrettsfag i skolen. Innhold i studiet Du vil få kunnskap om lærerrollen, klasseledelse og kommunikasjon, og du skal gjennom teoretiske og praktiske arbeidsformer skape trygghet i din lærerrolle. Gjennom samarbeid og fellesskap vil du få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og du vil utvikle dine skapende og kreative evner. Du skal oppnå samlet kompetanse gjennom erfaring både med målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse i ulike miljøkategorier. Gjennom varierte og allsidige bevegelsesaktiviteter skal du fremme glede, spenning og utfordring, samt bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde. Du skal gjennom emnene arbeide med ulike problemstillinger knyttet til undervisning, for eksempel hvordan tilrettelegge for elevers ulike forutsetninger i forskjellige aktiviteter i kroppsøving? Kort om emnene Aktivitetslære: Kjernen er bevegelsesaktivitet og den betydning den har i opplæring og oppdragelse av barn og unge. Lek, idrett, dans, friluftsliv og alternative bevegelsesaktiviteter danner hovedområdene i faget. Basisfag: Sentrale tema er motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære, samt idrettens betydning i samfunnet. Profesjonsfag: Danner den lærerfaglige plattformen i utdanningen og er et praktisk rettet verdi- og dannelsesfag. Praksisopplæring: I skolepraksis foregår arbeidet under veiledning av praksislærere i skolen. Her vil studentene lære mye om lærerhverdagen og om undervisning og veiledning. Organisering og arbeidsformer Studiet legger opp til at du får en veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer med fokus på læreryrket. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon. Praksisen går over 12 uker. Videre studier Ved fullført faglærerutdanning i kroppsøving har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i grunnskolen og innen videregående opplæring. 8

9 Anders Aamodt Tredje år, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag har en god balanse mellom teoretisk og praktisk undervisning som kvalifiserer meg til for å kunne jobbe som kroppsøvingslærer og idrettslærer. På NIH har vi et godt studentmiljø og gode treningsfasiliteter. Her kan du utvikle deg både personlig og faglig. Selv om jeg ikke driver med organisert idrett er det gode muligheter for å bedrive aktivitet og idrett utenom skolen. 9

10 Bachelor i idrettsvitenskap Fysisk aktivitet og helse Fysisk aktivitet og helse er et fagområde i sterk vekst. Det er et økende behov for kompetanse og kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse. Studiet kvalifiserer til tittelen fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH. Innhold i studiet Studiet i fysisk aktivitet og helse er en helsefaglig utdanning. I utdanningen får du et samfunnsvitenskapelig og et biologisk perspektiv på fysisk aktivitet og inaktivitet. Utdanningen lærer deg å formidle hvilke helsemessige effekter fysisk aktivitet kan ha. Du får kunnskap om følgende sentrale emner: Forebyggende- og helsefremmende fysisk aktivitet (teori og praksis) Ernæring og fysisk aktivitet Instruktørrollen styrke, utholdenhet og bevegelighetstrening Helsepsykologi Arbeidsfysiologi Vitenskapsteori, metode og statistikk Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Gjennom studiet får du kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg og trening i å lede aktivitet tilpasset behov hos grupper og enkeltindivider. De varierte arbeidsformene gir deg øvelse i å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse, både teoretisk og praktisk. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak. Særlig tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Du kan arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse). Eksempler på jobbområder: - Frisklivssentraler/Aktiv på dagtid - Rehabiliteringsinstitusjoner - Forebyggende folkehelsearbeid - Testledere på respirasjonsfysiologiske testlaboratorier - Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - Bedriftshelsetjeneste - Treningsbransjen 10

11 Lotte Olsen Engen Tredje år, fysisk aktivitet og helse Her på NIH er jeg omringet av de beste på feltet fysisk aktivitet og helse. Skolen er liten og miljøet er fantastisk, så man får mange nye bekjentskaper på tvers av trinn og studier. Når jeg er ferdig her, vil jeg jobbe videre med hjerte og lunge. Kursene på NIH har gitt meg mange muligheter. Jeg har hatt de hittil beste årene i mitt liv på NIH! 11

12 Bachelor i idrettsvitenskap Idrettsbiologi Studiet i idrettsbiologi gir deg kunnskap om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening. Innholdet i studiet Utdanningen i idrettsbiologi gir deg den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne og bevegelser. Sentrale oppgaver og problemstillinger i studiet: Måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en treningsøkt. Forklare sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og yteevne, samt å forstå sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne. Beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forklare hvordan dette påvirker prestasjonsevnen. Beskrive muskel- og skjelettsystemet på en slik måte at du kan analysere og forklare dets funksjon i relasjon til bevegelse. Forstå hvordan kraft og bevegelse reguleres, og forklare hvilken betydning dette har for læring av bevegelse. Måle bevegelse og krefter, beskrive prestasjonen med fysiske karakteristika og forklare sammenhengen mellom fysiske og fysiologiske responser. Organisering og arbeidsformer Studiet er i stor grad lagt opp med studentaktive læringsformer som gruppearbeid, kombinert med plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering idrettsbiologi har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse). Muligheter i arbeidslivet Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør, trener eller lærer. Det gir god bakgrunn for å fokusere på den fysiske og biologiske bakgrunnen for prestasjon- og helseeffekter av fysisk aktivitet. Mange velger å ta videre studier og bli involvert i forskningsprosjekter rundt idrettsbiologiske tema. 12

13 Herman Hernæs Andre år, idrettsbiologi NIH ble valgt framfor andre høyskoler fordi foreleserstaben har kunnskap du ikke finner andre steder. Mange av dem er forskere i verdensklasse. Som studenter her har vi tilgang på blant annet treningssenter og turnhaller. I eksamensperioden er trening en fantastisk måte å koble av på mellom lesing og pugging! En gang i fremtiden håper jeg på å kunne jobbe med forskning og utdanning. Olympiatoppen hadde også vært veldig morsomt! 13

14 Bachelor i idrettsvitenskap Sport Management Gjennom Sport Management lærer du å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Det kan være å koordinere store idrettsarragementer, drive idrettsorganisasjoner eller påvirke kommuner til å støtte fysisk aktivitet. Innhold i studiet Gjennom studiet får du: Kjennskap til hvordan idretten er organisert. Du lærer hvilke oppgaver idrettslagsmedlemmer, idrettsorganisasjoner, media, lovsystemet, offentlige instanser, sponsorer og andre har, og hvordan du kan få alle parter til å bidra til å fremme idretten og samtidig ivareta samfunnets behov. Kunnskap og ferdigheter til å utarbeide og iverksette idrettspolitikk. Du lærer å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer, sette opp budsjett og styre økonomiske forhold, rådføre deg med medlemmer, eiere og managere. Kjennskap til hvordan koordinere aktiviteter, tjenester, anlegg og arrangement. Sentrale tema i studiet er: Organisasjonsteori anvendt på idrett, og ledelse av frivillige organisasjoner. Offentlig forvaltning og politikk, idrett og juss, markedsføring og kommunikasjon, økonomi og idrettsøkonomi. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, studentpresentasjoner og egenstudier, du vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper. I løpet av studiet skal du også ut i to praksisperioder på tre uker hver. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse). Muligheter i arbeidslivet Studiet gir deg kompetanse til å lede/arbeide i idrettsorganisasjoner, samt frivillige- og offentlige organisasjoner som tilrettelegger idrett på alle nivåer. Eksempler: Idrettskonsulent i kommune, Norges idrettsforbund og Anti-doping Norge. 14

15 Stian Mæland Andre år, Sport Management Skolen har en fantastisk beliggenhet ved Sognsvann, og alt er godt lagt til rette for aktive hverdager. Det beste med å være NIH-student er helt klart det sosiale miljøet. Samholdet er unikt. Lite kan måle seg med stemningen på studentenes stolte pub, Høydehuset! Sport Management-studiet er skreddersydd for jobber innen idrettsadministrasjon. Vi har veldig mange muligheter ettersom vi får såpass bred kompetanse. 15

16 Bachelor i idrettsvitenskap Trening, coaching og idrettspsykologi Studiet i trening, coaching og idrettspsykologi gir den mest omfattende trenerutdannelsen i Skandinavia. Innhold i studiet Gjennom utdanningen får du kunnskap om og innsikt i den idretten du velger å fordype deg i. Du lærer å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulike ferdighetsog aldersnivå. Du lærer om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og coaching brukes til systematisk påvirkning for å forbedre prestasjoner. Emner i studiet er: Fordypningsidrett/treningslære Coaching Idrettspsykologi Vitenskapsteori, metode og statistikk Valgbare emner: Anvendt idrettspsykologi Ballspillanalyse Ernæring og fysisk aktivitet Idrettsmedisin Arbeidsfysiologi Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid, i tillegg til problembaserte prosjekter koblet til idretten. I samarbeid med Norges idrettsforbund og et særforbund eller en klubb, gjennomfører du trenerpraksis i din idrett. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (gir undervisningskompetanse). Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg trenerkompetanse for alle alderstrinn og nivåer. Den tilfredsstiller særforbundets krav til trenere på høyere nivå. Du kan også jobbe som veileder/trener ved videregående skoler eller være veileder/coach for andre grupper. 16

17 Maria Kittilsen Andre år, trening, coaching og idrettspsykologi På studiet får jeg generell kunnskap innen trening, idrettspsykologi og coaching, samtidig som jeg får fordype meg i dans. Det gjør at jeg får bredde i utdannelsen min, og har mange muligheter når jeg skal velge veien videre. Det beste med å være NIH-student er helt klart menneskene man møter. Både av de ansatte og medstudenter bidrar til ny inspirasjon og nye perspektiver hver eneste dag! 17

18 Master i idrettsvitenskap Master i idrettsvitenskap Ønsker du å fordype deg i de fagene du likte best i bachelorprogrammet? Første studieår gir deg idrettsvitenskaplig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår under veiledning av fagpersoner ved NIH. Innhold i studiet Gjennom studiet får du: kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder innen valgte idrettsfaglige områder. innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking. erfaring med å arbeide selvstendig og analytisk med utviklings- og forskningsproblemer og evne til å vurdere andres forskningsarbeider. Innholdet i bachelorretningen avgjør hvilke idrettsfaglige områder du kan fordype deg i. Se for hvilke fagområder vi tilbyr. Organisering og arbeidsformer Masterstudiet krever at du deltar aktivt i forelesinger og andre arbeidsformer som gruppearbeid og fremlegginger. Videre studier Studiet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Mastergraden kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudium. Muligheter i arbeidslivet Masterstudiet gir en generell idrettsvitenskapelig kompetanse som gjør at du stiller sterkere i jobbsammenheng. Du er kvalifisert til å arbeide i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende- og forebyggende tiltak og i skoleverket. Hvilken fagsammensetning du har i din bachelorgrad, og hva du velger å fordype deg i på masternivå, er med på å avgjøre hvilke type jobber du er kvalifisert for. Vi tilbyr også DISSE masterstudiene: Master i idrettsfysioterapi (neste oppstart høst 2015) European Master in Physical Activity and Health Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies 18

19 Fredrik Lie Haugen Andre år, master i idrettsvitenskap Jeg hørte mye bra om NIH og studiemiljøet før jeg kom hit, og forventingene ble oppfylt. Selv om jeg tar en avsluttende master og har mye å gjøre, er treningstilbudene rundt skolen veldig godt tilrettelagt, slik at jeg får tid til å trene så mye som jeg ønsker. I tillegg til et bra sosialt miljø har NIH et godt læringsmiljø. Både lærere og studenter har høy kompetanse og ønsker å gjøre en forskjell på sine interesseområder. 19

20 Årsstudier Årsstudier Årsstudiene gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter av idrett og fysisk aktivitet. Studiene kan kombineres med andre utdanninger. Friluftsliv Årsstudiet i friluftsliv er rettet mot praktisk-pedagogisk arbeid i ulike naturmiljøer, og gir en innføring i friluftsliv som samfunnsfenomen. Årsstudiet spenner over et variert spekter av aktiviteter i ulike naturmiljøer og former for friluftsliv, for eksempel: Høstingstradisjoner (fiske og sanking) Fjellvandringer til fots og på ski Padling i kano og kajakk Aktiviteter i grønne nærmiljø Lekende utforskning av naturens elementer - vann, vind og snø Omtrent halvparten av undervisningen foregår ute. Studiet inneholder feltkurs, ferder og egenturer i 2-10 døgn og dagsturer i nærmiljøet. Det er et økende marked for arbeid med friluftsliv, særlig innen helse- og sosialsektoren og i naturbasert reiseliv og turisme. Idrett og samfunn Er nordmenn født med ski på beina? Årsstudiet i idrett og samfunn bruker filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver for å vurdere idretten som kulturfenomen og hvilken verdi idretten har i samfunnet. Emner i studiet er: Historiske-, sosiologiske- og filosofiske perspektiver på idrett Idrett og media Politikk, organisasjon og samfunn Helse, kultur og samfunn Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn og du lærer blant annet om framveksten av den moderne idretten, forholdet mellom idrett og miljø, og om idrett, etikk og filosofi. Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, framføringer og individuelt studium. I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett som journalist, med idrettspolitikk, i offentlig forvaltning m.m. Opptakskravet til studiene er generell studiekompetanse eller realkompetanse. De kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. 20

21 Påbygningsstudier Påbygningsstudier Påbygningsstudiene krever en grunnutdanning i idrett, og gir 60 studiepoeng. Fysisk aktivitet og funksjonshemming Påbygningsstudiet i fysisk aktivitet og funksjonshemming gir deg kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i skoler, ved institusjoner, i frivillig idrett og i annen fritidsaktivitet. Studiet arrangeres i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) hvor undervisningen foregår i høstsemesteret. Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Påbygningsstudiet i idrett, kultur og utviklingssamarbeid gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet inneholder et praksisopphold. Praksisoppholdet gjennomfører du som frivillig for en av NIHs samarbeidspartnere. Fysisk aktivitet og funksjonshemming og idrett, kultur og utviklingssamarbeid kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle din idrettsfaglige kompetanse fra bachelorstudiene til elever på ulike nivåer. Etter fullført studium kan du undervise i grunnskolen og i videregående skole. 21

22 Utveksling Reis på utveksling som NIH-student! Har du lyst til å møte nye utfordringer, lære språk, bli mer selvstendig og få venner fra hele verden? Da må du reise på utveksling! Norges idrettshøgskole gir deg mange muligheter til å ta deler av utdanning som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærersted. Du kan reise til Canada, USA, Tyskland, Frankrike, Belgia, Sveits, Spania, Danmark, Sverige eller Finland. Vi anbefaler bachelorstudenter å reise ut i femte semester, og ta valgfrie emner i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne frem til den partnerinstitusjonen som tilbyr relevante emner for ditt studieprogram. Vi hjelper deg også med hele søknadsprosessen. Søknadsfristen for utveksling i femte semester er 15. februar. For mer informasjon om utveksling gå inn på våre nettsider: Mastersudent Richard Karlsen Hvorfor valgte du å studere i utlandet? Ønske om å oppleve noe nytt. Utvide horisonten og se hvordan det er å bo og studere i et annet land. Hvordan var studiehverdagen ved University of Ottawa sammenlignet med det du er vant til ved NIH? Som masterstudent var det mye skolearbeid hele semesteret, uten at det ødela opplevelsen av å være en utvekslingsstudent. De har en annen studiehverdag som krever mer ukentlig arbeid enn vi er vant med fra enkelte kurs på NIH. Du får karakter på bakgrunn av din innsats og resultater gjennom semesteret i stedet for en eksamen, noe som var lett å tilpasse seg. Hvilke opplevelser vil du trekke frem som var med på å gjøre oppholdet spesielt? Det sosiale samholdet jeg fikk med andre internasjonale og lokale studenter beriket hele opplevelsen. Vi reiste mye og levde et helt annet liv enn jeg er vant med her hjemme; Cuba, Mexico, New York, Boston m.m. Det var jo også veldig artig å følge med på de amerikanske idrettene, spesielt hockey som er ubegripelig stort og populært! Vil du anbefale andre å studere i utlandet? Uten tvil! Jeg angret på at jeg ikke dro ut da jeg tok bachelor og føler nå at en utdannelse ikke er komplett uten et utenlandsopphold. Vanskelig å sette ord på det, men det er noe med de erfaringer og opplevelser du vokser på og alltid kommer til å huske! Canada beriket mitt liv! Nå har jeg venner over hele verden, og på grunn av Facebook er det lett å holde kontakt og dra på besøk! 22

23 Livet som student Livet som student Norges idrettshøgskole ligger i skogkanten ved Sognsvann, og rett ved T-banen som tar deg ned til Oslo sentrum på 15 minutter. I tillegg til å ha Nordmarka som nærmeste nabo, har NIH idrettsanlegg både inne og ute. NIHs studentforeninger tilbyr alt fra hekling til ekstremsport. Det er ikke kjedelig å være student ved NIH! Studentforeningene: GiGass gruppa for deg som alltid er klar for nye utfordringer Høydehuset stedet for de sosiale happeninger NIHI studentidrettslaget for deg som liker organisert trening SOS gruppa for deg med et stort sosialt hjerte Hilsen fra studentstyret Hei på deg, du som vurderer å bli en del av vår NIH-familie! Ja, på NIH er vi en familie. Vi i studentstyret gjør vårt beste for at alle skal ha det bra. Vår visjon er at alle skal ha muligheten til å engasjere seg både faglig og sosialt. SIO NIH er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som arbeider for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har over 6000 hybler og leiligheter i Oslo. Studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland ligger rett ved NIH. SiO tilbyr også barnehage, studenthelsetjeneste og mye annet knyttet til livet rundt studiet. Les mer på Bli student! 23

24 No Bedrifter hvor NIH- ere jobber: Heggeli helhetsmedisin Akershus fylkeskommune Norges Studentidrettsforbund Kirkens bymisjon Bibelskolen i Grimstad Kreftregisteret Gjensidige Forsikring NAV NIMI Ullevål Kongsberg kommune Forsvaret Trygg Trafikk Høgskolen i Molde Vikersund Kurbad Firda Billag Norges idrettsforbund University of Texas Medical Branch Helsedirektoratet Torsby Träning och Högpuls AB Hovden skigymnas AS Nasjonalt Folkehelseinstitutt Aleris Ungplan Statoil ASA Verdens Gang AS Fri Flyt AS Sykkylven Kommune Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Sunnaas sykehus HF Oslo Idrettskrets Kalnes videregående Beitostølen helsesportsenter Kulturdepartementet Universitetet i Nordland og mange, mange flere... Norges idrettshøgskole Sognsveien Oslo Telefon: Fax:

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Studiekatalog 2013 2014

Studiekatalog 2013 2014 Studiekatalog 2013 2014 Hva jobber NIH-ere med? HVA NÅ Læreren HVA NÅ Laboratorieteknikeren Carina Sperstad Berg, Lørenskog videregående skole Utdanning: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Jeg

Detaljer

Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10

Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10 STUDIEKATALOG 2015/2016 > 1 Innhold Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4 Karrieremuligheter 6 Våre studietilbud 8 Bachelorprogrammet 10 Faglærerutdanning i kroppsøvning og idrettsfag 12

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/14 fra SU-møte onsdag 29. oktober 2014 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Per Øystein Hansen (SKS), Trine Stensrud (SIM), Frank

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Høring handlingsplan for likestilling og mangfold ved NIH. Ingen saker til eventuelt

STUDIEUTVALGET. Høring handlingsplan for likestilling og mangfold ved NIH. Ingen saker til eventuelt STUDIEUTVALGET Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Per Øystein Hansen (SKS), Reidar Säfvenbom (SKP), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (vara SCP), Trine Stensrud fra kl. 9-10 (SIM), Karina Wathne

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID. nih.no

KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID. nih.no KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID 2017/18 KROPPSØVING DELTID FRILUFTSLIV DELTID nih.no Kroppsøving deltid // Kroppsøving deltid er en del av Kompetanse for kvalitet; et videreutdanningstilbud initiert

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Norges idrettshøgskole Adm. direktør 9. desember 2010 STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Seksjon for Coaching og Psykologi har fremmet

Detaljer

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig)

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Ny studieplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Forskrift

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen:

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen: STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/13 fra SU-møte onsdag 4. desember 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Ørnulf Seippel (vara

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID 2018/19 FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID. nih.no

FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID 2018/19 FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID. nih.no FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID 2018/19 FRILUFTSLIV DELTID KROPPSØVING DELTID nih.no 2 Friluftsliv deltid // Ved Norges idrettshøgskole forstås friluftslivsfaget som læring om og gjennom kroppslig

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017

Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017 NY_Kroppsøving Friluftsliv 2016-17.indd 1 16.12.15 14:54 F elles praktisk informasjon. Friluftsliv deltid

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

utdanning for 20 studiepoeng

utdanning for 20 studiepoeng utdanning for YNGRE ledere i idretten 20 studiepoeng adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En gyllen mulighet til å

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer