Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10"

Transkript

1 STUDIEKATALOG 2015/2016 > 1

2 Innhold Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4 Karrieremuligheter 6 Våre studietilbud 8 Bachelorprogrammet 10 Faglærerutdanning i kroppsøvning og idrettsfag 12 Fysisk aktivitet og helse 14 Idrettsbiologi 16 Sport management 18 Trening, coaching og idrettspsykologi 20 Master i idrettsvitenskap 22 Årsstudier 24 Påbygningsstudier 25 Utveksling 26 Studentliv 28 Opptak 30 Norges idrettshøgskole blir ny!

3 Velkommen til NIH! Fysisk aktivitet er fantastisk. Og da snakker vi ikke bare om å løpe i skog og mark, spille fotball på løkka eller danse på en scene. Nei, vi snakker om all kroppslig bevegelse. Hva er det egentlig som skjer med kroppen når vi rører på oss? Og hva skjer med hjernen? Hva skjer med en gruppe som beveger seg sammen? Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke et helt samfunn? GiGass og Sosiale NIH bidrar til en unik studietid. Mangfoldet i studiene gir mange og varierte karrieremuligheter for kandidater med NIH-utdanning. Mange av våre studenter utdanner seg til faglærere i kroppsøving og idrettsfag, men det finnes også en rekke andre spennende muligheter! Les mer om dette på side 6 og 7. Vi NIH-ere lurer på alt dette og mye mer. Fra belastningen på en liten muskel inne i kroppen til hvordan kroppsøvingsfaget har endret seg gjennom tiden. NIH er en vitenskapelig høgskole for idrettsvitenskap. Her finner du blant annet noen av verdens fremste forskningsmiljøer på feltene idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Med mer enn fem ganger så mange søkere som vi har studieplasser, har NIH en av de mest populære bachelorutdanningene i Norge. Vi er uten tvil den største tilbyderen av idrettsfaglig utdanning, og har landets sterkeste fagmiljøer i idrettsvitenskap. Våre forskere har høy internasjonal anerkjennelse og har høstet mange internasjonale priser. Kanskje har du sett noen av dem i norske medier også? Som student på NIH får du disse forskerne som forelesere. Fordi vi ikke er så mange, blir forelesere og studenter godt kjent. Studentmiljøet her er helt særegent på grunn av alle aktivitetene studentene gjør sammen, både på campus og på utallige turer, praksisopphold og ekskursjoner. Studentpuben Høydehuset og studentforeninger som Vi går en spennende tid i møte med rehabilitering av NIH (se side 31). Nesten en milliard kroner skal brukes på å gjøre NIH til en enda flottere og bedre høgskole for våre studenter. Vi håper du har lyst til å bli med på ferden! Kari Bø rektor Cecilie Kappelslåen studentstyreleder 4 5

4 Hva jobber NIH-ere med? Tidligere NIH-studenter jobber blant annet i skolen, særforbund innen idretten, idrettskretsene og andre frivillige organisasjoner. Noen jobber med friskvern og livsstilsendring i kommuner, mens andre jobber i helsesektoren, for eksempel med trening og kreft. NIHere arbeider også innen friluftsliv, som trenere i bredde- og eliteidrett, på laboratorier og som ledere. Kandidater fra NIH har mange muligheter! Her får du møte noen av dem. Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Anders Aamodt Idrettslærer og kontaktlærer Ulsrud Videregående skole. Etter å ha vært i praksis, fikk jeg tilbud om jobb som kontaktlærer og idrettslærer ved Ulsrud Videregående skole. Praksisperiodene var avgjørende for at jeg fikk jobb som idrettslærer rett etter studiet. Som nyutdannet lærer har jeg spennende og utfordrende arbeidsdager. Jeg møter stadig nye og uventede situasjoner jeg må takle der og da. Ingen dager er like! Mitt beste råd til studenter på faglærerstudiet ved NIH er å gi gass i praksisperiodene. Å være godt forberedt til alle undervisningstimer, være seg selv, søke informasjon og bli godt kjent med praksisskolen er viktig. Fysisk aktivitet og helse Marthe Aulie Frisklivskoordinator Frogn kommune Utdanningen i fysisk aktivitet og helse ved NIH er midt i blinken for å kunne jobbe ved en frisklivssentral. Arbeidsoppgavene omfatter alt fra motiverende samtaler med klienter, tilrettelegging og gjennomføring av trening og kurs til organisering av selve frisklivssentralen. Jeg har en utrolig spennende og variert jobb. Før jeg begynte ved frisklivssentralen i Drøbak, Frogn kommune, hadde jeg blant annet tilsvarende stilling i Rogaland. Noen ganger må man tenke litt nytt og være fleksibel for å ende opp i en jobb som er relevant, interessant og samtidig lokalisert der du ønsker å bo. Idrettsbiologi Sport Management Torstein Dalen Fysisk trener Håndballklubben SG BBM Bietigheim, Tyskland NIH-utdannelsen min er relevant hver eneste dag i alt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av trening, til oppfølgning av skadde spillere, belastningsstyring og skadeforebygging. Kompetansen kommer også til nytte i dialog med landslag, periodisering og samarbeid med resten av støtteapparatet. Idrettsbiologistudiene ga meg en bred teoretisk bakgrunn og kjennskap til mange forskjellige felt. Dette gjør det mulig å jobbe i både medisinsk støtteapparat og trenerapparatet, noe som er utrolig nyttig når man jobber med toppidrett. Åse-Line Eide Prosjektleder Markedsavdelingen, Ungdoms-OL Lillehammer 2016 Jeg trives utrolig godt i jobben min. Arbeidsdagene er varierte, jeg møter mange spennende mennesker, og jeg får utfordret meg selv. På NIH fikk jeg god innsikt i ulike fagfelt, og dette har hjulpet meg mye. I en forholdsvis liten organisasjon som Lillehammer 2016 er, må man ofte bidra på andre fagområder enn det man egentlig jobber med. Etter en lang praksisperiode som frivillig med lederansvar i Ski-VM 2011, og et semester i Canada med grundig innføring i sport marketing, sto det klart for meg at jeg ville jobbe videre med markedsføring og utvikling av store idrettsarrangementer. Trening, coaching og idrettspsykologi Eirik Kjønø Utviklingsansvarlig Grorud IL Jobben min varierer mellom å trene hele seniorgruppen, jobbing med mindre grupper av unge spillere og å være leder for den sportslige utviklingen i klubben. I tillegg har jeg startet en idrettsfritidsordning for klasse, som jeg også driver. Med NIH-utdannelsen fikk jeg viktig fagkompetanse og refleksjonsverktøy til alle deler av jobben min. Studiene ga meg et godt innblikk i forskjellige ledelsesstiler, gruppe- og idrettspsykologi. Jeg har fortsatt stor glede av fagmiljøet jeg ble en del av på NIH, og diskuterer både fag og praksis med miljøet rundt trenerstudiene. 6 7

5 Våre studietilbud Norges idrettshøgskole (NIH) tilbyr bachelor i idrettsvitenskap og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Bachelorgradene kvalifiserer for videre studier på masternivå. NIH tilbyr også års-, påbygnings-, deltids- og andre masterstudier. Master 2 år 120 Kroppsøving og pedagogikk Idrettsmedisin Fysisk prestasjonsevne Kultur og samfunn Coaching og psykologi Årsstudier Friluftsliv Idrett og samfunn Se side 24 for mer informasjon Påbygningsstudier Fysisk aktivitet og funksjonshemming Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Praktisk-pedagogisk utdanning 120 Se side 25 for mer informasjon Bachelor 3 år Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Fysisk aktivitet og helse Idrettsbiologi Sport Managment Trening, coaching og idrettspsykologi Deltidsstudier Fitness Friluftsliv Kroppsøving Topptrener 1 Trening og kreft Utdanning for yngre ledere i idretten Andre masterstudier Master i idrettsfysioterapi European Master in Physical Activity and health Erasmus Mundus Master in Transcultural European outdoor studies Se for mer informasjon Første år idrettsvitenskap Se for mer informasjon 8 9

6 Bachelorprogrammer Bachelor 3 år På Norges idrettshøgskole kan du ta fem forskjellige bachelorutdanninger. Du kan ta bachelorgraden faglærer i kroppsøving og idrettsfag, eller bachelor i idrettsvitenskap som har fire forskjellige spesialiseringer. Christoffer Vikan Skjevik Med en bachelor fra NIH har du mange muligheter i arbeidsmarkedet, og du er kvalifisert til å ta mastergrad. Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag Utdannelsen gir deg lærerkompetanse i kroppsøving og idrettsfag og følger nasjonale regler for både innhold i lærerutdanning og krav til opptak. Dette er en treårig utdannelse der samspillet mellom teori og praksis er viktig. Les mer om utdannelsens innhold på side 12. Opptakskravene finner du på side 30. Bachelor i idrettsvitenskap Utdannelsen gir spesialisering i en av fire retninger. Du velger spesialisering i løpet av det først året. Du kan lese mer om innholdet i spesialiseringene på side 14 til 28. Det femte semesteret er åpent og kan fylles med emner fra NIH eller fra andre lærersteder. Vi anbefaler at du bruker semesteret til utveksling. NIH har mange partneruniversiteter i hele verden. Les mer om utveksling på side 26. Se side 30 for opptakskrav. Første år idrettsvitenskap Første år idrett er grunnutdanningen i alle bachelorutdanningene. Gjennom dette året blir du kjent med hvilke forutsetninger og muligheter mennesket har for idrettslige aktiviteter. Du lærer om menneskets anatomi, kroppens mekanikk og fysiologiske funksjon, psykologiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling og trivsel, samt om idrettens funksjon i samfunnet. Den teoretiske kunnskapen du tilegner deg skal du lære å sette ut i praksis, slik at du kan analysere og vurdere bevegelser, lære grunnleggende teknikk i idrettene og hvordan du kan drive opplæring i idrettslige aktiviteter. Et av høydepunktene i løpet av året er deltakelsen i Ridderuka på Beitostølen helsesportsenter. Som førsteårsstudent får du være ledsager for en av utøverne gjennom hele uka, som avsluttes med Ridderrennet. Sudent på første år idrettsvitenskap 21 år Fra Stjørdal i Sør-Trøndelag Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed om at jeg var kommet inn på NIH. Dette er uten tvil Norges beste høgskole for idrettsfag. I 2010 fikk jeg diagnosen MS. Fram til det var jeg aktiv langrennsløper, og jeg er fortsatt glad i fysisk aktivitet. Jeg vil jobbe med fysisk aktivitet og helse når jeg er ferdig her. Diagnosen min skal ikke hindre meg i det. Jeg må bare ta utgangspunkt i mine egne forutsetninger, slik aktiviteten på NIH også legges opp med utgangspunkt i den enkelte. Man må tørre å sikte høyt, selv om man har begrensninger. Målet mitt er å bli en som folk kommer til når de trenger fagkunnskap om fysisk aktivitet og helse. På førsteåret er vi en veldig sammensveiset gjeng. Vi gjør mye gøy sammen, både gjennom alle aktivitetene i løpet av skoledagen og alt det sosiale vi gjør utenom skoletid. Aktivitetsfag Treningslære, anatomi og fysiologi Idrett og samfunn 10 11

7 Lek, idrett, dans, friluftsliv og alternative bevegelsesaktiviteter Motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære Idrettens betydning i samfunnet Verdi- og dannelsesfag Praksisopplæring Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor 3 år Faglærerutdanningens mål er å skape gode kroppsøvingslærere som inspirerer elevene, og gir dem et positivt møte med kroppsøving og idrettsfag i skolen. Helene Buvik Bachelorstudent på faglærerutdanningen 21 år Fra Rygge i Østfold Studiet holder et veldig høyt nivå, og faglærerutdanningen ved NIH er vel ansett blant arbeidsgivere. I tillegg til relevant teori, har vi masse praksis gjennom hele utdannelsen. Alle aktivitetene gjør at vi er en sammensveiset gjeng. Når vi er ute i praksis er vi alltid to sammen, og det gjør at vi får nyttige tilbakemeldinger på det vi gjør. Med bachelorgraden kan jeg jobbe på alle årstrinn i skolen. Jeg vurderer å bygge på utdanningen med noen andre fag. Mulighetene er veldig mange! Utdannelsen gir graden bachelor faglærer i kropssøvning og idrettsfag. Innhold i studiet Som faglærerstudent får du kunnskap om lærerrollen, klasseledelse og kommunikasjon. Gjennom teoretiske og praktiske arbeidsformer får du trygghet i din lærerrolle. Du vil få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og utvikle dine skapende og kreative evner. Din samlede kompetanse vil omfatte både målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse. Faglærerstudenter lærer å: fremme glede, spenning og utfordring bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til undervisning, for eksempel tilrettelegging for elevers ulike forutsetninger Organisering og arbeidsformer Studiet legger opp til at du får en veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer som er relevante for læreryrket. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon. Praksisperioden er 12 uker. Videre studier Ved fullført faglærerutdanning i kroppsøving har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har du bachelor- grad, og du kan undervise i grunnskolen og i videregående skole. Nye nasjonale opptakskrav for faglærerutdanninger Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Nytt av 2015 er at du i tillegg må ha minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk

8 Fysisk aktivitet og helse Bachelor 3 år Fysisk aktivitet og helse er et fagområde i sterk vekst. Behov for kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom livsstil og helse, er økende. Studiet kvalifiserer til tittelen Fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH. Marius Raustøl Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse. Innhold i studiet Studiet i fysisk aktivitet og helse er en helsefaglig utdanning. Du får både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. Utdanningen lærer deg å formidle hvilke helsemessige effekter fysisk aktivitet kan ha. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Gjennom studiet får du kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg. Du lærer også å lede aktivitet tilpasset forskjellige behov hos grupper og enkeltindivider. De varierte arbeidsformene gir deg øvelse i å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse, både i teori og praksis. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, spesielt tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Du kan arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Tidligere studenter arbeider blant annet ved frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner, ved testlaboratorier, med HMS-arbeid, i bedriftshelsetjeneste og treningsbransjen. Forebyggende- og helsefremmende fysisk aktivitet Ernæring og fysisik aktivitet Instruktørrollen Helsepsykologi Arbeidsfysiologi Bachelorstudent med spesialisering i fysisk aktivitet og helse 23 år Fra Oslo Interessen for fysisk aktivitet gjorde at jeg søkte meg til NIH. I løpet av førsteåret ble jeg veldig interessert i sammenhengene mellom fysisk aktivitet og helse. Jeg var i utgangpunktet ikke noe glad i realfag, men nivået på professorene her har trigget en interesse i meg som jeg ikke visste at lå der. Forholdet mellom morsomme hverdager og undervisning på et veldig høyt nivå gjør at jeg liker meg ekstremt godt på NIH. Vi har mye praksis, og det er avgjørende for oss som skal jobbe med mennesker. Målet mitt er å kunne hjelpe dem som trenger mer kunnskap om fysisk aktivitet og helse mest, for eksempel sykelig overvektige

9 Idrettsbiologi Bachelor 3 år Linn Bergengen Lyseng Instruktører, trenere og lærere trenger god kunnskap om de fysiologiske og biologiske aspektene ved prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet. En bachelor med spesialisering i idrettsbiologi gir kompetanse om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening. Fysiologi Biomekanikk og metoder Biokjemi Cellebiologi Fysisk trener Bachelorstudent med spesialisering i idrettsbiologi 26 år Fra Gjøvik i Oppland Idrettsbiologi gir en dyp faglig forståelse av hvordan kroppen vår arbeider under trening; hvilke faktorer som kan forbedres ved riktig trening og hvilken type restitusjon som virker best. Vi får opplæring i ulike tester i praksis og øver oss på hverandre. Dette er en god metode for å få innsikt i hvordan forskningen på feltet foregår. Studiet har en veldig fin balanse mellom teori og praksis. NIH er absolutt det beste stedet for å studere idrett. Kombinasjonen av høyt faglig nivå og tilgangen på alle treningsfasiliteter både inne og ute er ideell. Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi. Innhold i studiet Utdanningen gir deg den fysiske og biologiske kunnskapen du trenger for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, helseeffekter av fysisk aktivitet og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne og bevegelser. Organisering og arbeidsformer Studiet er i stor grad lagt opp i læringsformer der studentene er aktive, som for eksempel gruppearbeid, plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering idrettsbiologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør, trener eller lærer. Mange velger videre studier og blir involvert i forskning på idrettsbiologiske temaer

10 Sport Management Bachelor 3 år På Sport Management lærer du å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Du får blant annet kunnskap om å koordinere store idrettsarrangementer, drive idrettsorganisasjoner og påvirke kommuner til å støtte fysisk aktivitet. Anders Hille Stadheim Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management Innhold i studiet Utdannelsen gir deg kunnskap om hvordan idretten er organisert. Du lærer om oppgavene og rollene til blant annet idrettslagsmedlemmer, idrettsorganisasjoner, media, lovsystemet, offentlige instanser og sponsorer. Hvordan kan du få alle parter til å fremme idretten samtidig som de ivaretar samfunnets behov? opp budsjett og styre økonomiske forhold, rådføre deg med medlemmer, eiere og managere. Sport Management gir deg også kjennskap til hvordan du koordinerer aktiviteter, tjenester, anlegg og arrangementer. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, studentpresentasjoner og egenstudier. Du vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper. I løpet av studiet skal du ut i to praksisperioder på tre uker hver. søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet gir deg kompetanse til å arbeide i og lede idrettsorganisasjoner, samt frivillige- og offentlige organisasjoner som tilrettelegger idrett på alle nivåer. Tidligere studenter jobber blant annet som idrettskonsulenter i offentlig sektor, i idrettsforbund og med antidoping-arbeid. Ledelse Frivillighet Offentlig forvaltning Politikk Juss Markedsføring Internasjonale aspekter Økonomi Bachelorstudent med spesialisering i Sport Management 21 år Fra Lærdal i Sogn og Fjordane Jeg valgte NIH fordi det er den ledende høgskolen for idrettsutdanning i Norge. I tillegg var det fristende å studere i Oslo, fordi jeg kommer fra en liten bygd på Vestlandet. Kombinasjonen skolens beliggenhet og studiekvaliteten var avgjørende. Det beste med å gå på NIH er at du vet at du får en solid utdanning. Foreleserne har utrolig mye kunnskap, og det gir trygghetsfølelse. I tillegg er det mange hyggelige medstudenter og et godt miljø her. Du får også kunnskap og ferdigheter til å utarbeide og iverksette idrettspolitikk, du lærer å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer, sette Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også Dersom studiekvalitet og godt studentmiljø er viktig, bør du søke NIH. Du kommer helt sikkert ikke til å angre! 18 19

11 Trening, coaching og idrettspsykologi Bachelor 3 år Ingvild Brattekleiv Studiet i trening, coaching og idrettspsykologi gir den mest omfattende trenerutdanningen i Skandinavia. Du får du kunnskap om den idretten du selv velger å fordype deg i. Fordypningsidrett Aktivitets-/treningslære Coaching Ledelse Idrettspsykologi Bachelorstudent med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi 22 år Fra Vegårshei i Aust-Agder Jeg valgte NIH på grunn av den høye, faglige kompetansen. Ved siden av studiene jobber jeg som sykkeltrener, og jeg sykler også aktivt selv. Trenerstudiet er perfekt for meg, fordi jeg får studere det jeg brenner for, samtidig som jeg får testet ut og praktisert kunnskapen på meg selv og dem jeg trener. NIH har en veldig bra testlabb, som byr på mange muligheter. Vi studentene får utfolde oss og gjøre mange interessante forsøk der. Det aller beste med å gå her er likevel det sosiale samholdet studentene imellom, både i og utenfor skoletiden. Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi. Innhold i studiet På studiet lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulikt ferdighets- og aldersnivå. Du lærer også om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og coaching brukes til systematisk påvirkning for å bedre prestasjoner. Studiet bygges rundt tre sentrale fagområder: aktivitets-/treningslære, coaching/ ledelse og idrettspsykologi. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid, i tillegg til problembaserte prosjekter koblet til idretten. I samarbeid med Norges idrettsforbund og et særforbund eller en klubb gjennomfører du trenerpraksis i din valgte idrett. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg trenerkompetanse for alle alderstrinn og nivåer. Den tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Du kan også jobbe som veileder og trener ved videregående skoler, eller være veileder og coach for andre grupper

12 Master i idrettsvitenskap 120 Master 2 år 120 Ønsker du å fordype deg i de fagene du likte best i bachelorprogrammet? Våre masterutdanninger kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Camilla Hasle På Norges idrettshøgskole kan du ta mastergrad som bygger på den idrettsfaglige bachelorutdannelsen du har tatt. Første studieår gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår, under veiledning av fagpersoner ved NIH. Innhold i studiet Gjennom studiet får du inngående kunnskap om idrettsfaget og spesialisert innsikt i et avgrenset område. Utdannelsen gir deg kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder, og innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking. Du får også erfaring med å arbeide selvstendig og analytisk med utviklings- og forskningsproblemer, og evne til å vurdere andres forskning. idrettsfaglige områder du kan fordype deg i (se side 8). På NIH kan du ta master med spesialisering i: Kroppsøving og pedagogikk Idrettsmedisinske fag Fysisk prestasjonsevne Kultur og samfunn Coaching og psykologi Organisering og arbeidsformer Masterstudiet krever at du deltar aktivt i forelesinger og andre arbeidsformer som gruppearbeid og presentasjoner. Videre studier Studiet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Mastergraden kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier. For informasjon om NIHs doktorgradsprogram, se Muligheter i arbeidslivet Masterstudiet gir idrettsvitenskapelig kompetanse med spesialisering, som gjør at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Hvilken spesialisering du har i din bachelorgrad, og hvilken retning du velger på masternivå, er med på å avgjøre hvilke typer jobber du er kvalifisert for. Tidligere studenter arbeider i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Vi tilbyr også disse masterstudiene: Master i idrettsfysioterapi European Master in Physical Activity and Health Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies Coaching og psykologi Fysisk prestasjonsevne Idrettsmedisinske fag Kroppsøving og pedagogikk Kultur og samfunn Masterstudent med spesialisering i kroppsøving og pedagogikk 24 år Fra Rygge i Østfold Jeg valgte NIH fordi det gir meg mange muligheter for fremtiden. En master herfra gir meg den beste kompetansen innenfor mitt felt, som er kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen. Nå har jeg gått på NIH i snart fire år, og det aller beste med tilværelsen her er studentmiljøet. I tillegg setter jeg stor pris på det nære samarbeidet jeg har med medstudenter, og den tette kontakten med foreleserne. Innholdet i bacheloren din avgjør hvilke 22 23

13 Årsstudier Påbygningsstudier år 60 1 år 60 Årsstudiene gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter av idrett og fysisk aktivitet. Studiene har generell studiekompetanse som opptakskrav, og du kan kombinere dem med andre utdanninger. Årsstudiene kan inngå som del av en bachelorgrad. Studiene Fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. Praktisk-pedagogisk utdanning brukes som påbygning til graden, og gir lærerkompetanse. Friluftsliv Markedet for arbeid med friluftsliv, særlig innen helse- og sosialsektoren og i naturbasert reiseliv og turisme, er økende. Årsstudiet i friluftsliv er rettet mot praktisk-pedagogisk arbeid i ulike naturmiljøer, og gir en innføring i friluftsliv som samfunnsfenomen. Studiet spenner over et variert spekter av aktiviteter, for eksempel: Høstingstradisjoner (fiske og sanking) Fjellvandringer til fots og på ski Padling i kano og kajakk Aktiviteter i grønne nærmiljø Lekende utforskning av naturens elementer vann, vind og snø Omtrent halvparten av undervisningen foregår utendørs. Studiet inneholder feltkurs, ferder og egenturer på to til ti døgn og dagsturer i nærmiljøet. Idrett og samfunn Er nordmenn født med ski på beina? Årsstudiet i idrett og samfunn bruker filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver for å vurdere idretten som kulturfenomen og hvilken verdi idretten har i samfunnet. Emner i studiet er: Historiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på idrett Idrett og media Politikk, organisasjon og samfunn Helse, kultur og samfunn Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn, og du lærer blant annet om framveksten av den moderne idretten, forholdet mellom idrett og miljø og om idrett, etikk og filosofi. Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, fremføringer og individuelt studium. Årsenhet i idrett og samfunn kvalifiserer for opptak til andre året på bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management. Søkere blir vurdert i en egen kvote. I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett innenfor journalistikk, idrettspolitikk, i offentlig forvaltning m.m. Påbygningsstudiene krever at du har gått første år av bachelorutdanningen eller tilsvarende. Fysisk aktivitet og funksjonshemming Påbygningsstudiet i fysisk aktivitet og funksjonshemming gir deg kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i skoler, ved institusjoner, i frivillig idrett og i annen fritidsaktivitet. Studiet arrangeres i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) hvor undervisningen foregår i høstsemesteret. Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Påbygningsstudiet i idrett, kultur og utviklingssamarbeid gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, andre kulturer og idrett som kulturfenomen. Studiet inneholder et praksisopphold i et utviklingsland. Praksisoppholdet gjennomfører du som frivillig for en av NIHs samarbeidspartnere for bistandsarbeid. Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle den idrettsfaglige kompetansen du har med deg fra bachelorstudiene, til elever på ulike nivåer. Etter fullført studium kan du undervise i grunnskolen og videregående skole

14 Reis på utveksling Richard Karlsen, masterstudent i Canada som NIH student! Har du lyst til å møte nye utfordringer, lære språk, bli mer selvstendig og få venner fra hele verden? Da må du reise på utveksling! Norges idrettshøgskole gir deg muligheten til å ta deler av utdanningen som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærersted. Du kan reise til Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Spania, Danmark, Sverige eller Finland. Vi anbefaler bachelorstudenter å reise ut i 5. semester og ta valgfrie emner i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne frem til den partnerinstitusjonen som tilbyr relevante emner for ditt studieprogram. Vi hjelper deg også gjennom søknadsprosessen. Søknadsfristen for utveksling i 5. semester er 15. februar! Hvorfor valgte du å studerer i utlandet? Jeg hadde et ønske om å oppleve noe nytt. Jeg ville utvide horisonten og se hvordan det er å bo og studere i et annet land. Hvordan var studiehverdagen ved University of Ottawa sammenlignet med det du var vant til fra NIH? Som masterstudent var det mye skolearbeid hele semesteret, uten at det ødela opplevelsen av å være utvekslingsstudent. De har en annen studiehverdag som krever mer ukentlig arbeid enn vi er vant med fra enkelte kurs på NIH. Du får karakter på bakgrunn av din innsats og resultater gjennom semesteret, i stedet for en eksamen. Dette var enkelt å tilpasse seg. Hvilke opplevelser vil du trekke fram som var med på å gjøre oppholdet spesielt? Det sosiale samholdet jeg fikk med andre internasjonale og lokale studenter beriket hele opplevelsen. Vi reiste mye, til Cuba, Mexico, New York, Boston, for å nevne noe, og levde et helt annet liv enn jeg er vant med her hjemme. Det var jo også veldig artig å følge med på de amerikanske idrettene, spesielt hockey som er ubegripelig stort og populært. Vil du anbefale andre å studere i utlandet? Uten tvil! Jeg angret på at jeg ikke dro ut da jeg tok bachelor. Nå føler jeg at en utdannelse ikke er komplett uten et utenlandsopphold. Det er vanskelig å sette ord på det, men det er noe med de erfaringene og opplevelsene som gjør at du vokser. Du vil huske dem for resten av livet. Canada beriket mitt liv! Nå har jeg venner over hele verden, og på grunn av Facebook er det lett å holde kontakt og dra på besøk

15 Livet som student Norges idrettshøgskole ligger i skogkanten ved Sognsvann, og rett ved T-banen som tar deg ned til Oslo sentrum på 15 minutter. Dessuten sørger studentforeningene for at du får en spennende og morsom studiehverdag! I tillegg til å ha Nordmarka som nærmeste nabo, har NIH omfattende idrettsanlegg både inne og ute. Studentforeningene tilbyr alt fra quiz til ekstremsport. Det er med andre ord sjelden kjedelig å være NIH-student! GiGass gruppa for deg som alltid er klar for nye utfordringer Vi samler aktive studenter til å bedrive uorganiserte aktiviteter på en organisert og sosial måte. Vi kjører ski, snowboard, longboard, surfer, klatrer og arrangerer kule events og turer til inn og utland. Vi liker å kose oss. Høydehuset stedet for de sosiale happeninger På Høydehuset er det alltid god stemning! Faste arrangementer er vår månedlige quiz, x-russefest i mai og nissefest før jul. NIHI studentidrettslaget for deg som liker organisert trening Dette er et tilbud for alle nivåer! Vi kjører faste treninger hver uke i håndball, volleyball, fotball, futsal, svømming, basket, dans og kampsport. Vi ønsker at din studiehverdag skal være så gøy som overhodet mulig! Det er vårt kall at du skal ha en SUPER AWESOME FUN TIME! SOS gruppa for deg med et stort sosialt hjerte Sosiale NIH er opptatt av å skape magiske øyeblikk. Vi ønsker at du skal få utløst ditt potensiale utenfor høgskolen relativt seint i helgene. Vi tilbyr sammenkomster på tvers av retninger og trinn. I fjor arrangerte vi fester på LaWo, Stratos, Skansen og nyttårsball på Chateu Neuf. SIO NIH er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som arbeider for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har over 8000 hybler og leiligheter i Oslo. Studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland ligger rett ved NIH. SiO driver kantina på NIH og tilbyr også barnehage, studenthelsetjeneste, rådgiving og mye annet knyttet til livet rundt studiet. Les mer på

16 Opptak Norges idrettshøgskole har ett opptak i året til alle våre heltidsstudier. Fristen for å søke om opptak er 15. april for studiestart høsten samme år. Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved NIH gjøres via Samordna opptak. Mer informasjon om opptaksprosedyre, frister og krav om dokumentasjon finner du på Dette er opptakskravene til våre forskjellige studier: Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag Generell studiekompetanse Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer) og Minst 35 skolepoeng Øvrige bachelorstudier og årsstudier Generell studiekompetanse eller Realkompetanse Opptak til andre studieår bachelor Første år idrettvitenskap eller Idrett årsstudium Søkere til andre studieår på faglærerutdanningen må i tillegg møte opptakskravene til bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag beskrevet over. Årsstudium i Idrett og samfunn fra NIH kvalifiserer for direkte opptak til andre året bachelor Sport Management. Søkere vil bli vurdert i egen kvote. Master i idrettsvitenskap Søkere må ha minimum 120 studiepoeng fra idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget ( studiepoeng). Søkere må også innfri fordypningskravet til den enkelte masterutdanningen. Se Master i idrettsfysioterapi Bachelorutdanning i fysioterapi norsk autorisasjon som fysioterapeut Påbygningsstudier De forskjellige påbygningsstudiene har forskjellige opptakskrav. Se for mer informasjon. Doktorgradsprogrammet For doktorgradsstudier gjelder egne opptaksregler. Se Kontaktinformasjon Opptak til heltidsstudier E-post: Telefon: Opptak til deltidsstudier Se for kontaktinformasjon til de forskjellige utdannelsene. Norges idrettshøgskole blir ny! Nærmere en milliard kroner skal brukes for å oppgradere våre anlegg i perioden Vi gleder oss til å tilby våre studenter enda bedre fasiliteter enn vi har i dag! NIH er en historisk høgskole. I 1968 ble bygget på Sognsvann åpnet. Siden den gang har tusenvis av studenter, forskere og andre nytt godt av det mangfoldige anlegget. Det har satt sine spor og nå er en sårt tiltrengt rehabilitering i gang. Regjeringen har bevilget de nødvendige midlene for å ruste opp hele den gamle bygningsmassen. Det inkluderer blant annet svømmehallen, gymsalene, garderober og kantinen. Hele rehabiliteringsprosjektet er planlagt slik at det skal forstyrre studenter og ansatte minst mulig. Selvsagt vil deler av anlegget være utilgjengelig i perioder, men all undervisning vil foregå som normalt. Vi har alliert oss med samarbeidspartnere i nærområdet, slik at vi har nødvendige lokaler tilgjengelig gjennom hele perioden. Du kan følge prosessen på Vi gleder oss til å komme i gang! Les mer om rehabiliteringen:

17 Norges idrettshøgskole Sognsveien 220, Oslo Telefon: Opptak til heltidsstudier E-post: Telefon: