Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4. Karrieremuligheter 6. Våre studietilbud 8. Bachelorprogrammet 10"

Transkript

1 STUDIEKATALOG 2015/2016 > 1

2 Innhold Velkommen til NIH ved rektor og studentstyreleder 4 Karrieremuligheter 6 Våre studietilbud 8 Bachelorprogrammet 10 Faglærerutdanning i kroppsøvning og idrettsfag 12 Fysisk aktivitet og helse 14 Idrettsbiologi 16 Sport management 18 Trening, coaching og idrettspsykologi 20 Master i idrettsvitenskap 22 Årsstudier 24 Påbygningsstudier 25 Utveksling 26 Studentliv 28 Opptak 30 Norges idrettshøgskole blir ny!

3 Velkommen til NIH! Fysisk aktivitet er fantastisk. Og da snakker vi ikke bare om å løpe i skog og mark, spille fotball på løkka eller danse på en scene. Nei, vi snakker om all kroppslig bevegelse. Hva er det egentlig som skjer med kroppen når vi rører på oss? Og hva skjer med hjernen? Hva skjer med en gruppe som beveger seg sammen? Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke et helt samfunn? GiGass og Sosiale NIH bidrar til en unik studietid. Mangfoldet i studiene gir mange og varierte karrieremuligheter for kandidater med NIH-utdanning. Mange av våre studenter utdanner seg til faglærere i kroppsøving og idrettsfag, men det finnes også en rekke andre spennende muligheter! Les mer om dette på side 6 og 7. Vi NIH-ere lurer på alt dette og mye mer. Fra belastningen på en liten muskel inne i kroppen til hvordan kroppsøvingsfaget har endret seg gjennom tiden. NIH er en vitenskapelig høgskole for idrettsvitenskap. Her finner du blant annet noen av verdens fremste forskningsmiljøer på feltene idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse. Vi har også noen av landets ledende stemmer innenfor kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet. Med mer enn fem ganger så mange søkere som vi har studieplasser, har NIH en av de mest populære bachelorutdanningene i Norge. Vi er uten tvil den største tilbyderen av idrettsfaglig utdanning, og har landets sterkeste fagmiljøer i idrettsvitenskap. Våre forskere har høy internasjonal anerkjennelse og har høstet mange internasjonale priser. Kanskje har du sett noen av dem i norske medier også? Som student på NIH får du disse forskerne som forelesere. Fordi vi ikke er så mange, blir forelesere og studenter godt kjent. Studentmiljøet her er helt særegent på grunn av alle aktivitetene studentene gjør sammen, både på campus og på utallige turer, praksisopphold og ekskursjoner. Studentpuben Høydehuset og studentforeninger som Vi går en spennende tid i møte med rehabilitering av NIH (se side 31). Nesten en milliard kroner skal brukes på å gjøre NIH til en enda flottere og bedre høgskole for våre studenter. Vi håper du har lyst til å bli med på ferden! Kari Bø rektor Cecilie Kappelslåen studentstyreleder 4 5

4 Hva jobber NIH-ere med? Tidligere NIH-studenter jobber blant annet i skolen, særforbund innen idretten, idrettskretsene og andre frivillige organisasjoner. Noen jobber med friskvern og livsstilsendring i kommuner, mens andre jobber i helsesektoren, for eksempel med trening og kreft. NIHere arbeider også innen friluftsliv, som trenere i bredde- og eliteidrett, på laboratorier og som ledere. Kandidater fra NIH har mange muligheter! Her får du møte noen av dem. Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Anders Aamodt Idrettslærer og kontaktlærer Ulsrud Videregående skole. Etter å ha vært i praksis, fikk jeg tilbud om jobb som kontaktlærer og idrettslærer ved Ulsrud Videregående skole. Praksisperiodene var avgjørende for at jeg fikk jobb som idrettslærer rett etter studiet. Som nyutdannet lærer har jeg spennende og utfordrende arbeidsdager. Jeg møter stadig nye og uventede situasjoner jeg må takle der og da. Ingen dager er like! Mitt beste råd til studenter på faglærerstudiet ved NIH er å gi gass i praksisperiodene. Å være godt forberedt til alle undervisningstimer, være seg selv, søke informasjon og bli godt kjent med praksisskolen er viktig. Fysisk aktivitet og helse Marthe Aulie Frisklivskoordinator Frogn kommune Utdanningen i fysisk aktivitet og helse ved NIH er midt i blinken for å kunne jobbe ved en frisklivssentral. Arbeidsoppgavene omfatter alt fra motiverende samtaler med klienter, tilrettelegging og gjennomføring av trening og kurs til organisering av selve frisklivssentralen. Jeg har en utrolig spennende og variert jobb. Før jeg begynte ved frisklivssentralen i Drøbak, Frogn kommune, hadde jeg blant annet tilsvarende stilling i Rogaland. Noen ganger må man tenke litt nytt og være fleksibel for å ende opp i en jobb som er relevant, interessant og samtidig lokalisert der du ønsker å bo. Idrettsbiologi Sport Management Torstein Dalen Fysisk trener Håndballklubben SG BBM Bietigheim, Tyskland NIH-utdannelsen min er relevant hver eneste dag i alt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av trening, til oppfølgning av skadde spillere, belastningsstyring og skadeforebygging. Kompetansen kommer også til nytte i dialog med landslag, periodisering og samarbeid med resten av støtteapparatet. Idrettsbiologistudiene ga meg en bred teoretisk bakgrunn og kjennskap til mange forskjellige felt. Dette gjør det mulig å jobbe i både medisinsk støtteapparat og trenerapparatet, noe som er utrolig nyttig når man jobber med toppidrett. Åse-Line Eide Prosjektleder Markedsavdelingen, Ungdoms-OL Lillehammer 2016 Jeg trives utrolig godt i jobben min. Arbeidsdagene er varierte, jeg møter mange spennende mennesker, og jeg får utfordret meg selv. På NIH fikk jeg god innsikt i ulike fagfelt, og dette har hjulpet meg mye. I en forholdsvis liten organisasjon som Lillehammer 2016 er, må man ofte bidra på andre fagområder enn det man egentlig jobber med. Etter en lang praksisperiode som frivillig med lederansvar i Ski-VM 2011, og et semester i Canada med grundig innføring i sport marketing, sto det klart for meg at jeg ville jobbe videre med markedsføring og utvikling av store idrettsarrangementer. Trening, coaching og idrettspsykologi Eirik Kjønø Utviklingsansvarlig Grorud IL Jobben min varierer mellom å trene hele seniorgruppen, jobbing med mindre grupper av unge spillere og å være leder for den sportslige utviklingen i klubben. I tillegg har jeg startet en idrettsfritidsordning for klasse, som jeg også driver. Med NIH-utdannelsen fikk jeg viktig fagkompetanse og refleksjonsverktøy til alle deler av jobben min. Studiene ga meg et godt innblikk i forskjellige ledelsesstiler, gruppe- og idrettspsykologi. Jeg har fortsatt stor glede av fagmiljøet jeg ble en del av på NIH, og diskuterer både fag og praksis med miljøet rundt trenerstudiene. 6 7

5 Våre studietilbud Norges idrettshøgskole (NIH) tilbyr bachelor i idrettsvitenskap og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Bachelorgradene kvalifiserer for videre studier på masternivå. NIH tilbyr også års-, påbygnings-, deltids- og andre masterstudier. Master 2 år 120 Kroppsøving og pedagogikk Idrettsmedisin Fysisk prestasjonsevne Kultur og samfunn Coaching og psykologi Årsstudier Friluftsliv Idrett og samfunn Se side 24 for mer informasjon Påbygningsstudier Fysisk aktivitet og funksjonshemming Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Praktisk-pedagogisk utdanning 120 Se side 25 for mer informasjon Bachelor 3 år Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Fysisk aktivitet og helse Idrettsbiologi Sport Managment Trening, coaching og idrettspsykologi Deltidsstudier Fitness Friluftsliv Kroppsøving Topptrener 1 Trening og kreft Utdanning for yngre ledere i idretten Andre masterstudier Master i idrettsfysioterapi European Master in Physical Activity and health Erasmus Mundus Master in Transcultural European outdoor studies Se for mer informasjon Første år idrettsvitenskap Se for mer informasjon 8 9

6 Bachelorprogrammer Bachelor 3 år På Norges idrettshøgskole kan du ta fem forskjellige bachelorutdanninger. Du kan ta bachelorgraden faglærer i kroppsøving og idrettsfag, eller bachelor i idrettsvitenskap som har fire forskjellige spesialiseringer. Christoffer Vikan Skjevik Med en bachelor fra NIH har du mange muligheter i arbeidsmarkedet, og du er kvalifisert til å ta mastergrad. Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag Utdannelsen gir deg lærerkompetanse i kroppsøving og idrettsfag og følger nasjonale regler for både innhold i lærerutdanning og krav til opptak. Dette er en treårig utdannelse der samspillet mellom teori og praksis er viktig. Les mer om utdannelsens innhold på side 12. Opptakskravene finner du på side 30. Bachelor i idrettsvitenskap Utdannelsen gir spesialisering i en av fire retninger. Du velger spesialisering i løpet av det først året. Du kan lese mer om innholdet i spesialiseringene på side 14 til 28. Det femte semesteret er åpent og kan fylles med emner fra NIH eller fra andre lærersteder. Vi anbefaler at du bruker semesteret til utveksling. NIH har mange partneruniversiteter i hele verden. Les mer om utveksling på side 26. Se side 30 for opptakskrav. Første år idrettsvitenskap Første år idrett er grunnutdanningen i alle bachelorutdanningene. Gjennom dette året blir du kjent med hvilke forutsetninger og muligheter mennesket har for idrettslige aktiviteter. Du lærer om menneskets anatomi, kroppens mekanikk og fysiologiske funksjon, psykologiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling og trivsel, samt om idrettens funksjon i samfunnet. Den teoretiske kunnskapen du tilegner deg skal du lære å sette ut i praksis, slik at du kan analysere og vurdere bevegelser, lære grunnleggende teknikk i idrettene og hvordan du kan drive opplæring i idrettslige aktiviteter. Et av høydepunktene i løpet av året er deltakelsen i Ridderuka på Beitostølen helsesportsenter. Som førsteårsstudent får du være ledsager for en av utøverne gjennom hele uka, som avsluttes med Ridderrennet. Sudent på første år idrettsvitenskap 21 år Fra Stjørdal i Sør-Trøndelag Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjed om at jeg var kommet inn på NIH. Dette er uten tvil Norges beste høgskole for idrettsfag. I 2010 fikk jeg diagnosen MS. Fram til det var jeg aktiv langrennsløper, og jeg er fortsatt glad i fysisk aktivitet. Jeg vil jobbe med fysisk aktivitet og helse når jeg er ferdig her. Diagnosen min skal ikke hindre meg i det. Jeg må bare ta utgangspunkt i mine egne forutsetninger, slik aktiviteten på NIH også legges opp med utgangspunkt i den enkelte. Man må tørre å sikte høyt, selv om man har begrensninger. Målet mitt er å bli en som folk kommer til når de trenger fagkunnskap om fysisk aktivitet og helse. På førsteåret er vi en veldig sammensveiset gjeng. Vi gjør mye gøy sammen, både gjennom alle aktivitetene i løpet av skoledagen og alt det sosiale vi gjør utenom skoletid. Aktivitetsfag Treningslære, anatomi og fysiologi Idrett og samfunn 10 11

7 Lek, idrett, dans, friluftsliv og alternative bevegelsesaktiviteter Motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære Idrettens betydning i samfunnet Verdi- og dannelsesfag Praksisopplæring Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor 3 år Faglærerutdanningens mål er å skape gode kroppsøvingslærere som inspirerer elevene, og gir dem et positivt møte med kroppsøving og idrettsfag i skolen. Helene Buvik Bachelorstudent på faglærerutdanningen 21 år Fra Rygge i Østfold Studiet holder et veldig høyt nivå, og faglærerutdanningen ved NIH er vel ansett blant arbeidsgivere. I tillegg til relevant teori, har vi masse praksis gjennom hele utdannelsen. Alle aktivitetene gjør at vi er en sammensveiset gjeng. Når vi er ute i praksis er vi alltid to sammen, og det gjør at vi får nyttige tilbakemeldinger på det vi gjør. Med bachelorgraden kan jeg jobbe på alle årstrinn i skolen. Jeg vurderer å bygge på utdanningen med noen andre fag. Mulighetene er veldig mange! Utdannelsen gir graden bachelor faglærer i kropssøvning og idrettsfag. Innhold i studiet Som faglærerstudent får du kunnskap om lærerrollen, klasseledelse og kommunikasjon. Gjennom teoretiske og praktiske arbeidsformer får du trygghet i din lærerrolle. Du vil få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og utvikle dine skapende og kreative evner. Din samlede kompetanse vil omfatte både målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse. Faglærerstudenter lærer å: fremme glede, spenning og utfordring bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til undervisning, for eksempel tilrettelegging for elevers ulike forutsetninger Organisering og arbeidsformer Studiet legger opp til at du får en veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer som er relevante for læreryrket. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon. Praksisperioden er 12 uker. Videre studier Ved fullført faglærerutdanning i kroppsøving har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har du bachelor- grad, og du kan undervise i grunnskolen og i videregående skole. Nye nasjonale opptakskrav for faglærerutdanninger Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Nytt av 2015 er at du i tillegg må ha minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk

8 Fysisk aktivitet og helse Bachelor 3 år Fysisk aktivitet og helse er et fagområde i sterk vekst. Behov for kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom livsstil og helse, er økende. Studiet kvalifiserer til tittelen Fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH. Marius Raustøl Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse. Innhold i studiet Studiet i fysisk aktivitet og helse er en helsefaglig utdanning. Du får både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. Utdanningen lærer deg å formidle hvilke helsemessige effekter fysisk aktivitet kan ha. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Gjennom studiet får du kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg. Du lærer også å lede aktivitet tilpasset forskjellige behov hos grupper og enkeltindivider. De varierte arbeidsformene gir deg øvelse i å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse, både i teori og praksis. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, spesielt tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper. Du kan arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Tidligere studenter arbeider blant annet ved frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner, ved testlaboratorier, med HMS-arbeid, i bedriftshelsetjeneste og treningsbransjen. Forebyggende- og helsefremmende fysisk aktivitet Ernæring og fysisik aktivitet Instruktørrollen Helsepsykologi Arbeidsfysiologi Bachelorstudent med spesialisering i fysisk aktivitet og helse 23 år Fra Oslo Interessen for fysisk aktivitet gjorde at jeg søkte meg til NIH. I løpet av førsteåret ble jeg veldig interessert i sammenhengene mellom fysisk aktivitet og helse. Jeg var i utgangpunktet ikke noe glad i realfag, men nivået på professorene her har trigget en interesse i meg som jeg ikke visste at lå der. Forholdet mellom morsomme hverdager og undervisning på et veldig høyt nivå gjør at jeg liker meg ekstremt godt på NIH. Vi har mye praksis, og det er avgjørende for oss som skal jobbe med mennesker. Målet mitt er å kunne hjelpe dem som trenger mer kunnskap om fysisk aktivitet og helse mest, for eksempel sykelig overvektige

9 Idrettsbiologi Bachelor 3 år Linn Bergengen Lyseng Instruktører, trenere og lærere trenger god kunnskap om de fysiologiske og biologiske aspektene ved prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet. En bachelor med spesialisering i idrettsbiologi gir kompetanse om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening. Fysiologi Biomekanikk og metoder Biokjemi Cellebiologi Fysisk trener Bachelorstudent med spesialisering i idrettsbiologi 26 år Fra Gjøvik i Oppland Idrettsbiologi gir en dyp faglig forståelse av hvordan kroppen vår arbeider under trening; hvilke faktorer som kan forbedres ved riktig trening og hvilken type restitusjon som virker best. Vi får opplæring i ulike tester i praksis og øver oss på hverandre. Dette er en god metode for å få innsikt i hvordan forskningen på feltet foregår. Studiet har en veldig fin balanse mellom teori og praksis. NIH er absolutt det beste stedet for å studere idrett. Kombinasjonen av høyt faglig nivå og tilgangen på alle treningsfasiliteter både inne og ute er ideell. Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi. Innhold i studiet Utdanningen gir deg den fysiske og biologiske kunnskapen du trenger for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, helseeffekter av fysisk aktivitet og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne og bevegelser. Organisering og arbeidsformer Studiet er i stor grad lagt opp i læringsformer der studentene er aktive, som for eksempel gruppearbeid, plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering idrettsbiologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør, trener eller lærer. Mange velger videre studier og blir involvert i forskning på idrettsbiologiske temaer

10 Sport Management Bachelor 3 år På Sport Management lærer du å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Du får blant annet kunnskap om å koordinere store idrettsarrangementer, drive idrettsorganisasjoner og påvirke kommuner til å støtte fysisk aktivitet. Anders Hille Stadheim Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management Innhold i studiet Utdannelsen gir deg kunnskap om hvordan idretten er organisert. Du lærer om oppgavene og rollene til blant annet idrettslagsmedlemmer, idrettsorganisasjoner, media, lovsystemet, offentlige instanser og sponsorer. Hvordan kan du få alle parter til å fremme idretten samtidig som de ivaretar samfunnets behov? opp budsjett og styre økonomiske forhold, rådføre deg med medlemmer, eiere og managere. Sport Management gir deg også kjennskap til hvordan du koordinerer aktiviteter, tjenester, anlegg og arrangementer. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, studentpresentasjoner og egenstudier. Du vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper. I løpet av studiet skal du ut i to praksisperioder på tre uker hver. søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet gir deg kompetanse til å arbeide i og lede idrettsorganisasjoner, samt frivillige- og offentlige organisasjoner som tilrettelegger idrett på alle nivåer. Tidligere studenter jobber blant annet som idrettskonsulenter i offentlig sektor, i idrettsforbund og med antidoping-arbeid. Ledelse Frivillighet Offentlig forvaltning Politikk Juss Markedsføring Internasjonale aspekter Økonomi Bachelorstudent med spesialisering i Sport Management 21 år Fra Lærdal i Sogn og Fjordane Jeg valgte NIH fordi det er den ledende høgskolen for idrettsutdanning i Norge. I tillegg var det fristende å studere i Oslo, fordi jeg kommer fra en liten bygd på Vestlandet. Kombinasjonen skolens beliggenhet og studiekvaliteten var avgjørende. Det beste med å gå på NIH er at du vet at du får en solid utdanning. Foreleserne har utrolig mye kunnskap, og det gir trygghetsfølelse. I tillegg er det mange hyggelige medstudenter og et godt miljø her. Du får også kunnskap og ferdigheter til å utarbeide og iverksette idrettspolitikk, du lærer å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer, sette Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også Dersom studiekvalitet og godt studentmiljø er viktig, bør du søke NIH. Du kommer helt sikkert ikke til å angre! 18 19

11 Trening, coaching og idrettspsykologi Bachelor 3 år Ingvild Brattekleiv Studiet i trening, coaching og idrettspsykologi gir den mest omfattende trenerutdanningen i Skandinavia. Du får du kunnskap om den idretten du selv velger å fordype deg i. Fordypningsidrett Aktivitets-/treningslære Coaching Ledelse Idrettspsykologi Bachelorstudent med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi 22 år Fra Vegårshei i Aust-Agder Jeg valgte NIH på grunn av den høye, faglige kompetansen. Ved siden av studiene jobber jeg som sykkeltrener, og jeg sykler også aktivt selv. Trenerstudiet er perfekt for meg, fordi jeg får studere det jeg brenner for, samtidig som jeg får testet ut og praktisert kunnskapen på meg selv og dem jeg trener. NIH har en veldig bra testlabb, som byr på mange muligheter. Vi studentene får utfolde oss og gjøre mange interessante forsøk der. Det aller beste med å gå her er likevel det sosiale samholdet studentene imellom, både i og utenfor skoletiden. Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi. Innhold i studiet På studiet lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulikt ferdighets- og aldersnivå. Du lærer også om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og coaching brukes til systematisk påvirkning for å bedre prestasjoner. Studiet bygges rundt tre sentrale fagområder: aktivitets-/treningslære, coaching/ ledelse og idrettspsykologi. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid, i tillegg til problembaserte prosjekter koblet til idretten. I samarbeid med Norges idrettsforbund og et særforbund eller en klubb gjennomfører du trenerpraksis i din valgte idrett. Videre studier Ved fullført bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i trening, coaching og idrettspsykologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg trenerkompetanse for alle alderstrinn og nivåer. Den tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Du kan også jobbe som veileder og trener ved videregående skoler, eller være veileder og coach for andre grupper

12 Master i idrettsvitenskap 120 Master 2 år 120 Ønsker du å fordype deg i de fagene du likte best i bachelorprogrammet? Våre masterutdanninger kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Camilla Hasle På Norges idrettshøgskole kan du ta mastergrad som bygger på den idrettsfaglige bachelorutdannelsen du har tatt. Første studieår gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår, under veiledning av fagpersoner ved NIH. Innhold i studiet Gjennom studiet får du inngående kunnskap om idrettsfaget og spesialisert innsikt i et avgrenset område. Utdannelsen gir deg kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder, og innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking. Du får også erfaring med å arbeide selvstendig og analytisk med utviklings- og forskningsproblemer, og evne til å vurdere andres forskning. idrettsfaglige områder du kan fordype deg i (se side 8). På NIH kan du ta master med spesialisering i: Kroppsøving og pedagogikk Idrettsmedisinske fag Fysisk prestasjonsevne Kultur og samfunn Coaching og psykologi Organisering og arbeidsformer Masterstudiet krever at du deltar aktivt i forelesinger og andre arbeidsformer som gruppearbeid og presentasjoner. Videre studier Studiet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Mastergraden kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier. For informasjon om NIHs doktorgradsprogram, se Muligheter i arbeidslivet Masterstudiet gir idrettsvitenskapelig kompetanse med spesialisering, som gjør at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Hvilken spesialisering du har i din bachelorgrad, og hvilken retning du velger på masternivå, er med på å avgjøre hvilke typer jobber du er kvalifisert for. Tidligere studenter arbeider i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Vi tilbyr også disse masterstudiene: Master i idrettsfysioterapi European Master in Physical Activity and Health Erasmus Mundus Master in Transcultural European Outdoor Studies Coaching og psykologi Fysisk prestasjonsevne Idrettsmedisinske fag Kroppsøving og pedagogikk Kultur og samfunn Masterstudent med spesialisering i kroppsøving og pedagogikk 24 år Fra Rygge i Østfold Jeg valgte NIH fordi det gir meg mange muligheter for fremtiden. En master herfra gir meg den beste kompetansen innenfor mitt felt, som er kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen. Nå har jeg gått på NIH i snart fire år, og det aller beste med tilværelsen her er studentmiljøet. I tillegg setter jeg stor pris på det nære samarbeidet jeg har med medstudenter, og den tette kontakten med foreleserne. Innholdet i bacheloren din avgjør hvilke 22 23

13 Årsstudier Påbygningsstudier år 60 1 år 60 Årsstudiene gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter av idrett og fysisk aktivitet. Studiene har generell studiekompetanse som opptakskrav, og du kan kombinere dem med andre utdanninger. Årsstudiene kan inngå som del av en bachelorgrad. Studiene Fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. Praktisk-pedagogisk utdanning brukes som påbygning til graden, og gir lærerkompetanse. Friluftsliv Markedet for arbeid med friluftsliv, særlig innen helse- og sosialsektoren og i naturbasert reiseliv og turisme, er økende. Årsstudiet i friluftsliv er rettet mot praktisk-pedagogisk arbeid i ulike naturmiljøer, og gir en innføring i friluftsliv som samfunnsfenomen. Studiet spenner over et variert spekter av aktiviteter, for eksempel: Høstingstradisjoner (fiske og sanking) Fjellvandringer til fots og på ski Padling i kano og kajakk Aktiviteter i grønne nærmiljø Lekende utforskning av naturens elementer vann, vind og snø Omtrent halvparten av undervisningen foregår utendørs. Studiet inneholder feltkurs, ferder og egenturer på to til ti døgn og dagsturer i nærmiljøet. Idrett og samfunn Er nordmenn født med ski på beina? Årsstudiet i idrett og samfunn bruker filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver for å vurdere idretten som kulturfenomen og hvilken verdi idretten har i samfunnet. Emner i studiet er: Historiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på idrett Idrett og media Politikk, organisasjon og samfunn Helse, kultur og samfunn Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn, og du lærer blant annet om framveksten av den moderne idretten, forholdet mellom idrett og miljø og om idrett, etikk og filosofi. Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, fremføringer og individuelt studium. Årsenhet i idrett og samfunn kvalifiserer for opptak til andre året på bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Sport Management. Søkere blir vurdert i en egen kvote. I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett innenfor journalistikk, idrettspolitikk, i offentlig forvaltning m.m. Påbygningsstudiene krever at du har gått første år av bachelorutdanningen eller tilsvarende. Fysisk aktivitet og funksjonshemming Påbygningsstudiet i fysisk aktivitet og funksjonshemming gir deg kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i skoler, ved institusjoner, i frivillig idrett og i annen fritidsaktivitet. Studiet arrangeres i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) hvor undervisningen foregår i høstsemesteret. Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Påbygningsstudiet i idrett, kultur og utviklingssamarbeid gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, andre kulturer og idrett som kulturfenomen. Studiet inneholder et praksisopphold i et utviklingsland. Praksisoppholdet gjennomfører du som frivillig for en av NIHs samarbeidspartnere for bistandsarbeid. Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle den idrettsfaglige kompetansen du har med deg fra bachelorstudiene, til elever på ulike nivåer. Etter fullført studium kan du undervise i grunnskolen og videregående skole

14 Reis på utveksling Richard Karlsen, masterstudent i Canada som NIH student! Har du lyst til å møte nye utfordringer, lære språk, bli mer selvstendig og få venner fra hele verden? Da må du reise på utveksling! Norges idrettshøgskole gir deg muligheten til å ta deler av utdanningen som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærersted. Du kan reise til Canada, USA, Australia, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Spania, Danmark, Sverige eller Finland. Vi anbefaler bachelorstudenter å reise ut i 5. semester og ta valgfrie emner i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne frem til den partnerinstitusjonen som tilbyr relevante emner for ditt studieprogram. Vi hjelper deg også gjennom søknadsprosessen. Søknadsfristen for utveksling i 5. semester er 15. februar! Hvorfor valgte du å studerer i utlandet? Jeg hadde et ønske om å oppleve noe nytt. Jeg ville utvide horisonten og se hvordan det er å bo og studere i et annet land. Hvordan var studiehverdagen ved University of Ottawa sammenlignet med det du var vant til fra NIH? Som masterstudent var det mye skolearbeid hele semesteret, uten at det ødela opplevelsen av å være utvekslingsstudent. De har en annen studiehverdag som krever mer ukentlig arbeid enn vi er vant med fra enkelte kurs på NIH. Du får karakter på bakgrunn av din innsats og resultater gjennom semesteret, i stedet for en eksamen. Dette var enkelt å tilpasse seg. Hvilke opplevelser vil du trekke fram som var med på å gjøre oppholdet spesielt? Det sosiale samholdet jeg fikk med andre internasjonale og lokale studenter beriket hele opplevelsen. Vi reiste mye, til Cuba, Mexico, New York, Boston, for å nevne noe, og levde et helt annet liv enn jeg er vant med her hjemme. Det var jo også veldig artig å følge med på de amerikanske idrettene, spesielt hockey som er ubegripelig stort og populært. Vil du anbefale andre å studere i utlandet? Uten tvil! Jeg angret på at jeg ikke dro ut da jeg tok bachelor. Nå føler jeg at en utdannelse ikke er komplett uten et utenlandsopphold. Det er vanskelig å sette ord på det, men det er noe med de erfaringene og opplevelsene som gjør at du vokser. Du vil huske dem for resten av livet. Canada beriket mitt liv! Nå har jeg venner over hele verden, og på grunn av Facebook er det lett å holde kontakt og dra på besøk

15 Livet som student Norges idrettshøgskole ligger i skogkanten ved Sognsvann, og rett ved T-banen som tar deg ned til Oslo sentrum på 15 minutter. Dessuten sørger studentforeningene for at du får en spennende og morsom studiehverdag! I tillegg til å ha Nordmarka som nærmeste nabo, har NIH omfattende idrettsanlegg både inne og ute. Studentforeningene tilbyr alt fra quiz til ekstremsport. Det er med andre ord sjelden kjedelig å være NIH-student! GiGass gruppa for deg som alltid er klar for nye utfordringer Vi samler aktive studenter til å bedrive uorganiserte aktiviteter på en organisert og sosial måte. Vi kjører ski, snowboard, longboard, surfer, klatrer og arrangerer kule events og turer til inn og utland. Vi liker å kose oss. Høydehuset stedet for de sosiale happeninger På Høydehuset er det alltid god stemning! Faste arrangementer er vår månedlige quiz, x-russefest i mai og nissefest før jul. NIHI studentidrettslaget for deg som liker organisert trening Dette er et tilbud for alle nivåer! Vi kjører faste treninger hver uke i håndball, volleyball, fotball, futsal, svømming, basket, dans og kampsport. Vi ønsker at din studiehverdag skal være så gøy som overhodet mulig! Det er vårt kall at du skal ha en SUPER AWESOME FUN TIME! SOS gruppa for deg med et stort sosialt hjerte Sosiale NIH er opptatt av å skape magiske øyeblikk. Vi ønsker at du skal få utløst ditt potensiale utenfor høgskolen relativt seint i helgene. Vi tilbyr sammenkomster på tvers av retninger og trinn. I fjor arrangerte vi fester på LaWo, Stratos, Skansen og nyttårsball på Chateu Neuf. SIO NIH er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som arbeider for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har over 8000 hybler og leiligheter i Oslo. Studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland ligger rett ved NIH. SiO driver kantina på NIH og tilbyr også barnehage, studenthelsetjeneste, rådgiving og mye annet knyttet til livet rundt studiet. Les mer på

16 Opptak Norges idrettshøgskole har ett opptak i året til alle våre heltidsstudier. Fristen for å søke om opptak er 15. april for studiestart høsten samme år. Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved NIH gjøres via Samordna opptak. Mer informasjon om opptaksprosedyre, frister og krav om dokumentasjon finner du på Dette er opptakskravene til våre forskjellige studier: Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag Generell studiekompetanse Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer) og Minst 35 skolepoeng Øvrige bachelorstudier og årsstudier Generell studiekompetanse eller Realkompetanse Opptak til andre studieår bachelor Første år idrettvitenskap eller Idrett årsstudium Søkere til andre studieår på faglærerutdanningen må i tillegg møte opptakskravene til bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag beskrevet over. Årsstudium i Idrett og samfunn fra NIH kvalifiserer for direkte opptak til andre året bachelor Sport Management. Søkere vil bli vurdert i egen kvote. Master i idrettsvitenskap Søkere må ha minimum 120 studiepoeng fra idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget ( studiepoeng). Søkere må også innfri fordypningskravet til den enkelte masterutdanningen. Se Master i idrettsfysioterapi Bachelorutdanning i fysioterapi norsk autorisasjon som fysioterapeut Påbygningsstudier De forskjellige påbygningsstudiene har forskjellige opptakskrav. Se for mer informasjon. Doktorgradsprogrammet For doktorgradsstudier gjelder egne opptaksregler. Se Kontaktinformasjon Opptak til heltidsstudier E-post: Telefon: Opptak til deltidsstudier Se for kontaktinformasjon til de forskjellige utdannelsene. Norges idrettshøgskole blir ny! Nærmere en milliard kroner skal brukes for å oppgradere våre anlegg i perioden Vi gleder oss til å tilby våre studenter enda bedre fasiliteter enn vi har i dag! NIH er en historisk høgskole. I 1968 ble bygget på Sognsvann åpnet. Siden den gang har tusenvis av studenter, forskere og andre nytt godt av det mangfoldige anlegget. Det har satt sine spor og nå er en sårt tiltrengt rehabilitering i gang. Regjeringen har bevilget de nødvendige midlene for å ruste opp hele den gamle bygningsmassen. Det inkluderer blant annet svømmehallen, gymsalene, garderober og kantinen. Hele rehabiliteringsprosjektet er planlagt slik at det skal forstyrre studenter og ansatte minst mulig. Selvsagt vil deler av anlegget være utilgjengelig i perioder, men all undervisning vil foregå som normalt. Vi har alliert oss med samarbeidspartnere i nærområdet, slik at vi har nødvendige lokaler tilgjengelig gjennom hele perioden. Du kan følge prosessen på Vi gleder oss til å komme i gang! Les mer om rehabiliteringen:

17 Norges idrettshøgskole Sognsveien 220, Oslo Telefon: Opptak til heltidsstudier E-post: Telefon:

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Studiekatalog 2013 2014

Studiekatalog 2013 2014 Studiekatalog 2013 2014 Hva jobber NIH-ere med? HVA NÅ Læreren HVA NÅ Laboratorieteknikeren Carina Sperstad Berg, Lørenskog videregående skole Utdanning: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Jeg

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 3/11 fra møte onsdag 16. mars 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Henriette Berg Nordmoen,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Program for studiestart 2015

Program for studiestart 2015 STUDIESTART 2015/ 2016 Program for studiestart 2015 Tirsdag 11. august Oppmøte for nye studenter ved andre år bachelor (alle studieretninger), praktisk-pedagogisk utdanning, fysisk aktivitet og funksjonshemming

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen:

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen: STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/13 fra SU-møte onsdag 4. desember 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Ørnulf Seippel (vara

Detaljer

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen

Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Norges idrettshøgskole Adm. direktør 9. desember 2010 STY-SAK 69/10: Forslag om nytt navn på Bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i Trenerrollen Seksjon for Coaching og Psykologi har fremmet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/13 fra SU-møte onsdag 30. oktober 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Egil Ivar Johansen (vara SFP), Ørnulf Seippel

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Bakgrunnsinformasjon: Norges Idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole beliggende på Sognsvann, Oslo. Skolen er en svært sentral

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig)

Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark. 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Presentasjon av Bachelor Faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark 31.01.14 Trude Nordli Teksum (Studieansvarlig) Ny studieplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Forskrift

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017

Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2016-2017 Friluftsliv deltid 2016-2017 NY_Kroppsøving Friluftsliv 2016-17.indd 1 16.12.15 14:54 F elles praktisk informasjon. Friluftsliv deltid

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Velkommen til Norges idrettshøgskole

Velkommen til Norges idrettshøgskole Velkommen til Norges idrettshøgskole Program for studiestart 2014 Onsdag 13.august Oppmøte for nye studenter ved andre år bachelor (alle studieretninger), praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet.

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013 Idrettsutdanninga ved HiSF MASTER I IDRETTSVITENSKAP B3 Idrett, fysisk aktivitet og helse B3 Idrett og Kroppsøving B3 Friluftsliv

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 1. april 2005. Godkjent i høgskolens studieutvalg 20. juni 2005. Siste revisjon

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer