STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF. Kontrakten utløper i 015. Virksomheten består av kursvirksomhet og gjennomføring av treningshopp. I 01 var driftsperioden fra 7.april til 5.august. Klubben er lokalisert i Oslo og har sitt forretningssted på Østre Æra i Åmot kommune. Det ble utført 1343 hopp, hvilket er en nedgang på 137 hopp fra 011. Det ble utført 515 Tandem i 01 som er en nedgang på 151 siden 011 og utdannet 74 AFF elever som er en nedgang 9 fra 011. Klubben vil takke alle instruktører og stab for en kjempeinnsats gjennom sesongen 01.. Resultatutvikling og fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret mener det fremlagte årsregnskapet pr gir et rettvisende bilde av klubbens drift og stilling i Likestilling I styret var 40 % kvinner og 60 % menn. Oslo fallskjermklubb har som mål at kvinner skal reprensentert i like stor grad som menn. 4. Styret i 01 Styret i Oslo Fallskjermklubb har i 01 bestått av følgende medlemmer: Leder: Anne Sofie Bøe Nestleder: Per Olaf Walin Styremedlem: John Kristian Dahl Styremedlem: Morten Wangen Styremedlem: Siri Sandbeck (tom. des.01) Styremedlem: Olav Eggesbø Varamedlem: Kari Hernes (tom des. 01) Varamedlem: Per Henry Borch Styret har avholdt 6 styremøter i 01.

2 5. VERV HI: Jan Stenmoe Daglig Ledere: Knut Lien, Simen Enersen og Jan Erik Ditrichson Materiellforvalter: Johan Karlson Kontrollkomite: David Rødsand (leder), Fredrik Lindalen (medlem), Frid Tidslevold (vara) Valgkomite: Regnskapsfører: Revisor: Christopher Rolsdorph (leder), Grim Synnevåg (medlem), Mario Caprino (vara) Øko-plan as ved Stig Bakke Statsaut. Revisor Espen Hagen ved Hagen revisjon AS 6. Utdanning instruktører/mk/mr OFSK utdannet i 01: I-1 I- I--AFF I-3-AFF I-3 MK MR Tandem

3 7. SERTIFIKATER OFSK utstedte følgende sertifikater i 01: Rad 1 Nye lisenser Rad Totalt antall lisenser E-AFF A B C D Demo I Demo II Tandemvideo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a HOPPSTATISTIKK 01 Antall hopp: Trening Demo Tandem Elever Konkurranse Totalt

4 9. HENDELSER 01 Hoppsesong 01 er rapportert 30 hendelser. - En har fått permanent hoppforbud - To hendelser rapportert for sent og rapportert i etterkant fordi man senere har valgt å gå til lege. Dette vil likevel bli fulgt opp nøye av klubben, og vi vil se om det er trender som peker seg ut som vi kan jobbe med for å redusere antall hendelser. Hendelser: Oslo 01 Oslo 011 Oslo 010 SUs målsetnin Oslo 009: g: Oslo 008: Skader, totalt 1 1:1756 1:3487 Skader, erfarne 8 1:750 1:750 1:8080 Skader, elever 4 1:183 1:1000 1:1796 "Skader", tandem 0 0: Reserve, totalt: 14 1:790 1:685 Reserve, erfarne 8 1:770 1:750 1:61 Reserve, elever 6 1:750 1:500 1:898 Reserve, Tandem 0 0:535 1: Andre hendelser: 3 Frittfallkollisjon: FU Permanent hoppforbud: Utilsiktet skjermåpning Mangelfull hoppmesterinspeksjon: Ugyldige sertifikater: Hendelse uten skade 3 4 Skjermkollisjon: Oslo Fallskjermklubb har i 01 vært nøye med rapportering av hendelser og dette tror vi er grunnen til at vi ser en økning i antall rapporterte hendelser fra OFSK.

5 10. EIENDELER OFSK hadde følgende eiendeler ved utgangen av 01: Inventar Videolerret, x3 m 1 PC, Stasjonær, med tastatur og mus 4 Monitor flatskjerm 4` Monitor, flatskjerm 19" Laserskriver, sv/hv Mixepult, videoredigering DVD recorder/spiller 3 Fallskjermutstyr Komplette Atom elevrigger 13 Komplette leierigger 7 Komplette Tandemrigger 4 Ekstra reserveskjermer 4 Høydemålere 15 Flyradioer Intercom Navigator 11. Aktivitet OFSK gjennomførte følgende arrangementer i 01 Flying Chicks Flying Chicks er et arrangement med stor suksess der det deltar Jenter fra samtlige klubber i Norge. Programmet på FC inneholder organisering av verdensklasse, konkurranser og bankett med underholdning. Målet ved arrangementet er å samle jenter fra hele Norge, øke kompetanse, skape bånd mellom klubbene og trekke både gutter og jenter til Rikssenteret. Klubben ønsker å satse videre på dette arrangementet. Klubben takker Siri og FC-jentene for en fantastisk innsats. Vi ser alle frem til FC 013. itrack itrack ble arrangert for første gang i 01 og var en ubetinget suksee. Konseptet er som navnet sier tracking og det ble tracket 4 dager til ende. På disse dagene ble det utført over 400 hopp. En takk til Kari Hærnes og Morten Wangen for initiativ, planlegging og gjennomføring.

6 3 Mystery innhopp De fleste Mystery innhoppene i 01 ble kansellert pga dårlig vær. Det ble arrangert 1 innhopp på Starmoen under luftsportsuka som var en stor suksess. Klubben satser videre på disse arrangementene i 013. Heliboogie på Hemsedal Denne ble i 01 utvidet til to dager (8.og 9.september) og selv om været ikke var like bra som året før var det god stemning. Arrangementet går i samarbeid med Hemsedal Cafe og House of Hygge Heliboogie like ved Hemsedal sentrum. To helikopter ble leid inn fra Fonnafly, Voss. Klubben takker igjen Morten Wangen og Didrik for innsatsen og initiativet. Ungdomsgruppen Etter søknad til FNLF ble OFSK tildelt kr i ungdomsmidler. Målet var å gi minst 5 ungdom i aldersgruppen (6) økt kunnskap om sikkerhet, fallskjermidrett og veiledning. Hensikten med ungdomsgruppen er å motivere de unge utøverne til å fortsette med fallskjermhopping. Oslo Fallskjermklubb ønsker å fortsette dette arbeidet og videreutvikle konseptet ungdomsgruppen OFSK. 1. IDRETT OFSK var representert under NM. Oslo Fallskjermklubb vil gjennom langtidsplan øke fokus på idrettsatsning og da spesielt på ungdomsgruppe nivå. 13. MARKEDSFØRING Klubben har hatt annonser i FrittFall og på FrittFalls årskalender. Alle fullt betalende Tandemelever i 01 har mottatt personlig gavekort på aff kurs verdi kr ,- Klubben har annonsert på AdWords i sesongen, med totalt 4 forskjellige annonser målrettet mot østlandet Alle interne arrangementer har ligget på terminlisten på Fallskjerm.no

7 Alle større arrangementer har vært markedsført på Facebook som egne arrangementer, med invitasjon til alle kjente hoppere 14. Økonomi Se egen årsberetning 15. Regnskap Se egen årsberetning Rammebetingelser: Oslo Fallskjermklubb opererte i sesongen 01 en PAC. Oslo, 05. mars 013 Styret Oslo Fallskjermklubb Styreleder Anne Sofie Bøe /s/ Nestleder Per Olaf Walin /s/ Styremedlem Olav Eggesbø /s/ Styremedlem John Kristian Dahl /s/ _ Styremedlem Morten Wangen /s/ Daglig leder Knut Lien /s/