T E M A : G R E N S E R. 03b Foto: Jørgen Steen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen"

Transkript

1 T E M A : G R E N S E R 03b-2014 Foto: Jørgen Steen

2 Alt innen inn- og utvendig sol- og innsynsskjerming Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon LA DEG INSPIRERE Ramstadsletta Høvik Tlf JK TAK AS FABRIKKVEIEN STAVANGER - TLF T v e t e n v e i e n O s l o - T l f w w w. n p b y g g. n o

3 innhold 13 Opptegnede grenser på kartet kan fort være en hemsko opp mot godt samarbeid. De første som skjønte dette var mobile vinningskriminelle, men det tok heldigvis ikke så lang tid før politiet i Vestfold skjønte det samme Verktøykassen til tollvesenet i kampen mot organisert kriminalitet har etter manges mening god plass. Hunder og skannere er gode hjelpemidler. Nå har kassen blitt utvidet med kamera som overvåker grensen. En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra. Som små flittige maur bærer de tungt over landegrenser. Men halvannen til en drøy kilo over normalvekt tynger nok hodet mer enn kroppen, når bagasjen er narkotika Norsk politi har de siste årene hatt et sterkt fokus på mobile vinningskriminelle. Satsningen har gitt gode resultater. Nå bør satsningen dreies mer over på person/miljø og ha mindre fokus på kriminalitetstype. Tenker du på den frekke lommetyven i Barcelona som den enkleste sort? At så lenge du har forsikringen i orden, får nødpass og har sperrenumeret til Visa, Kan du kan slå deg til ro? Da må du tro om igjen, Kriminelle nyter godt av mindre grensekontroll og mangel på kapasitet til å forhindre kriminalitet. Norge har blitt et Eldorado for bakmenn. Neste ordinære nummer kommer i desember. Frist for innspill er 1. november 2014 MOTGIFT 3B

4 Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening Nr Årgang: 23 ISSN Utgiver: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Ansvarlig redaktør: Øyvind Buraas Generalsekretær: Lars Holmen Redaktør: Ole Martin Berg Redaksjon: Jørgen Steen, Lars Kostveit Grethe Larssen, Roar Sellevoll Olav Kleiveland, Erik Onsager Stordal, André Stormorken, Postadresse (ikke besøksadresse): Norsk Narkotikapolitiforening, OrgKrim, Oslo Politidistrikt, Postboks 8101 Dep Oslo Annonser: Mediahuset Oslo A/S Frydenbergveien Oslo Telefon: Epost: Design: Per Frederiksen - vinceweb.no Trykk: Zoom Grafisk, Drammen URL: facebook.com/nnpfno Epost: Bankkonto: (Gavekonto) Artikler og innlegg uttrykker ikke nødvendigvis NNPFs eller redaksjonens holdning. Kopiering eller ettertrykk med kildehenvisning kun etter avtale med redaksjonen. Politiet er inne i en spennende tid hvor vi er klare til å ta fatt på omorganisering av etaten. Så snart de nødvendige politiske beslutninger er fattet, skal etaten tilpasse seg en struktur med færre politidistrikt og en mer helhetlig oppgaveløsning. I denne prosessen er det viktig at vi tar med oss gode erfaringer fra ulike deler av landet og at vi bruker det nettverket som foreningen gir. For å lykkes er det viktig at vi går inn i omorganiseringen med hevet hode, og at vi ikke lar endringsprosessen tappe oss for produksjonskraft. Bruk og besittelse av dopingmidler ble kriminalisert i juli På bakgrunn av dette ble det, nærmest selvsagt, registrert en økning i dopingsaker fra andre halvdel av Lovendringen har gitt oss nye muligheter til å avdekke og til å påtale doping som er et betydelig samfunnsproblem. Utfordringen ligger i at kontrolletatene trenger å tilegne seg kunnskap om fenomenet, både i forhold til forebygging, avdekking og straffeforfølging. I lys av dette jobber en prosjektgruppe nedsatt av Norsk Narkotikapolitiforening med å ferdigstille et dagskurs som vil kunne gjøres tilgjengelig for ansatte i kontrolletatene. En felles plattform med kunnskap vil kunne bety enda flere saker og enda flere beslag. Tollvesenet hadde en voldsom økning i narkotikabeslag fra 2012 til Første halvår 2014 viser fortsatt høye beslagstall. Det er beslaglagt mindre amfetamin på grensen, men det er en stor økning i beslag av kokain i forhold til året før. Det samme gjelder Cannabis og nye psykoaktive stoffer. Ser man på Kripos sin narkotikastatistikk som omhandler både Tollvesenet og Politiets saker, viser denne rekordhøye tall for første halvår av Aldri tidligere har det blitt opprettet så mange narkotikasaker i Norge. Dette kan, som Kripos skriver, være et uttrykk for økt press på grensene og større tilgjengelighet, men også være et parameter på kontrolletatenes prioriteringer og innsats. Økt produksjon av narkotikasaker de siste årene er en positiv utvikling som både Tollvesen og Politi skal ha ros for. Det er likevel grunn til å holde fokuset i tiden fremover slik at en klarer å opprettholde avdekkingen. Det er viktig å ha en fornuftig balanse mellom innsatsen mot brukermiljøene på den ene siden og de organiserte nettverkene på den andre siden. Produksjonen av narkotikasaker må ikke motiveres av enkle måltall og oppklaringsprosent, men være et resultat av kunnskapsbasert arbeid gjennom bruk av analyser og fornuftige prioriteringer. Vi må ha flere delmål for arbeidet, både fokuset på forebygging og avdekking av unge misbrukere, i tillegg til en kraftfull innsats mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Som voksne må vi selv være med å ta ansvar for hva slags samfunn vi vil ha. Engasjer deg, snakk med andre foreldre, gjør deg opp en mening, stå for noe. Vi må møte de unge med kunnskap og fornuft, slik at voksne kan ta oppgaven som gode rollemodeller og gode forbilder. Øyvind Buraas 4 MOTGIFT 3B-2014

5 KAMERA PÅ GRENSEN TEKST OG FOTO: ROAR SELLEVOLL I denne lysstolpen henger Tollvesenets nyeste våpen i kampen mot narkotika - smulging: Et kamera som overvåker ubemannede grense - overganger. MOTGIFT 3B

6 KAMERA PÅ GRENSEN 6 Verktøykassen til tollvesenet i kampen mot organisert kriminalitet har etter manges mening god plass. Hunder og skannere er gode hjelpemidler. Nå har kassen blitt utvidet med kamera som overvåker grensen. Bare i Tollregion Øst-Norge er det 45 kjørbare grenseoverganger, de fleste uten fast bemanning av Tollvesenet. Nå overvåkes flere overganger ved hjelp av kameraer. Tjenestemenn som Motgift har vært i kontakt med roser både egen ledelse og det nye tekniske hjelpemiddelet. Ledelsen får ros for stå-på-vilje i kampen mot bevilgende og lovgivende myndigheter, mens utstyret beskrives som en liten revolusjon i kampen mot narkotika og annen ulovlig grensekryssende kriminalitet. NYTT HJELPEMIDDEL Både skanner og hunder er viktige verktøy for tolltjenestemennene, men med en mer utfyllende verktøykasse står etaten nå bedre rustet til å avdekke smuglingsforsøk på grensen. Motgift var med under en demonstrasjon av utstyret. Det er liten tvil om at det nye verktøyet har åpnet mange nye muligheter for etaten - en etat som beslaglegger mer enn brorparten av den narkotikaen som tas i Norge. For vaktleder ved Svinesund tollsted har hverdagen, om mulig, blitt enda mer hektisk og utfordrende. Via to skjermer skal mange ubemannede grenseoverganger skal følges med på, og rett som det er blir patruljebiler sendt for å forta kontroller på småveier som fører inn i landet. Prøveprosjektet er nå på vei over i en driftsfase, og skal rulles ut nordover langs vår langstrakte grense: Dette er jo samfunnsbeskyttelse i praksis!, sier en engasjert vaktleder før han kommer med noen kraftige gloser om en grensepassering som allerede har blitt automatisk slettet. KORT LAGRINGSTID Datatilsynet har gitt mange pålegg når det gjelder plassering, bruk og ikke minst lagring. Motgift ble meget imponert over måten etaten har tatt i bruk det nye verktøyet og hva man har oppnådd av resultater. Ikke minst er dette imponerende med tanke på hvilke lovmessige begrensninger som ligger på bruk av systemet. Det er bare å håpe at lovgivende myndigheter gjør noe med den alt for korte lagringstiden av informasjonen her er det et stort potensial for bedre utnyttelse av systemet. BARE ET HJELPEMIDDEL Både ledelse og tjenestemennene som er knyttet opp mot kameraprosjektet er enige i at dette er bare et hjelpemiddel. Informasjon som fanges opp via skjermene krever mange tjenestemenn for nærmere vurdering og eventuelle operative tiltak. I kombinasjon med andre verktøy som bruk av scanner og narkotikahundene har kameraovervåkingen bidratt til flere store narkotikabeslag. Og nesten daglig en mengde øl-, vin- og sigarettbeslag. FRA PROSJEKT TIL DRIFT Flere andre europeiske land har tatt i bruk kameraovervåkning tidligere. Både dypt inne i de finske skoger mot Russland og ved ferjeankomster fra Afrika til Spania har tilsvarende utstyr vært i bruk lenge. I Norge var dette et prøveprosjekt som ble evaluert i 2011 og som nå settes i drift flere steder i landet. Foruten langs hele landegrensen vil systemet nå også bli benyttet ved flere ferjeterminaler. Så er det bare å håpe at Datatilsynet gjør noe med rammene for lagring av informasjon. I dag slettes all informasjon automatisk etter 1 time, noe som etter manges mening er altfor tidlig. Tollvesenet ønsker seg mye lengre lagringstid gjerne opptil ett år. MOTGIFT 3B-2014

7 KAMERA PÅ GRENSEN Ikke en toller i sikte? Tro om igjen. Nytt verktøy gir nye muligheter Nå overvåkes grense - trafikken fra minutt til minutt! MOTGIFT 3B

8 SMUGLING «Det tar bare noen minutter før over 650 kilo kjøtt og kyl Langt fra kortreist En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra. Den er faktisk mange likhetstrekk med narkotika; den er verken kortreist, lovlig innført eller godt for kroppen. La det være helt klart; Det finnes seriøse og gode restauranter i alle prisklasser i Oslo sentrum. I alle fall noen. Men hadde alle vært klar over hva de puttet i munnen under en tur på byen, ja da hadde nok mange tenkt seg om en gang eller to til. Det er torsdag ettermiddag. Ungene er levert på skolen, solen skinner og bilturen fra Oslo til et sted utenfor Göteborg går som en drøm. Aircondition i bilen, musikk som bringer tankene tilbake til en barndom i et land langt borte og lite trafikk gjør at turen er som en ferietur for de to eldre norskregistrerte kjøretøyene. I Göteborg står varebilen som avtalt på en parkeringsplass, heldigvis i skyggen. Det tar bare noen minutter før over 650 kilo kjøtt og kylling har blitt flyttet fra varebilen til den ene norske bilen. Turen hjem til Norge går tregere. Det er varmt, nesten 30 grader, og behovet for drikke både til bil og sjåfør melder seg. En god stopp sør for Strømstad er på sin plass KILO KJØTT Uten at det er en prioritert oppgave for Tollvesenet så tok etaten over kilo kjøtt i Og det var ikke et rekordår. Det er narkotika som er hovedprioriteten til etaten som har som mål å stanse mest mulig av det ulovlige på grensen. Og det er ikke bare narkotika som innføres ulovlig, Tollvesenet gjør over 100 beslag hver dag, hele år gjennom, hvorav 8 daglige beslag er narkotika. For kjøtt er det ikke uvanlig med beslag på over 500 kilo, i 2011 var det største enkeltbeslaget på kilo. Dette ble gjort i en Toyota Hiace som var rett og slett bygd for denne type smugling. Både fjærer og støtdempere var oppgradert til å kunne frakte slike mengder smuglergods. Det er 25 kilometer igjen til riksgrensen og ute er det 25 grader. Siste stopp før grensepassering er like før gamlebroen ved Svinesund. Den nye broen og E6 vil man for alt i verden 8 MOTGIFT 3B-2014

9 TEKST ROAR SELLEVOLL. FOTO TOLL ling har blitt flyttet fra varebilen til den ene norske bilen.» unngå og følgebilen drar over RV 118 for å se om det er noen tollkontroll. Ingen tollere er å se, og bilen som er fullastet med kjøtt setter kursen mot Norge over gamlebroen. Dette er noe man har gjort mange ganger før, på det meste flere ganger i uken. Det er ikke like bra betalt som for å frakte narkotika, men så er straffenivået noe helt annet. En bot kan man leve med, verre med en tur bak murene. STORE PENGESUMMER Ingen vet sikkert hvor mye narkotika som blir innført hvert år, ei heller har man noen god oversikt over hvor mange kilo kjøtt som hvert år blir ulovlig innført. Men at man snakker om store mengder er det liten tvil om. Og profesjonaliteten rundt smugling av kjøtt står ikke lengre noe tilbake for smugling av narkotika. Følgebil, kontraspaning og egne kurerer er helt vanlig i kjøttsmuglerbransjen. Og det er snakk om store pengesummer, billig smuglerkjøtt blir omsatt uten problemer. Men denne gangen var tollerne lurere, for en stoppost like etter grensepassering dukker opp som troll av eske og spillet er over. For denne gang. Bilen er full av kjøtt og tollerne får ikke gjort mye annet på dette skiftet. Rapport må skrives, kjøttet må veies og bli avhendet på forsvarlig måte. Og det siste er ikke gjort på et blunk, og jobben er ikke behagelig. Det varme sommerværet har gjort at tiningsprosessen har startet og blodet ligger i dammer på gulvet i bilen. Av helsemessige årsaker er det uaktuelt for tollvesenet å avstå kjøttet til sykehjem eller lignende, kjøttet må rett og slett tilintetgjøres. MULTIKRIMINELLE Begrepet multikriminelle er mye brukt de siste årene. De som smugler narkotika inn til landet gjør også innbrudd, gjennomfører ran og hvitvasker utbyttet både inn- og utenlands. Kjøttsmugling er kanskje ikke det man først tenker på når det er snakk om organisert kriminalitet, men all den tid det er et stort marked er det også noen som ser sitt snitt til å tjene penger ulovlig. Og et marked for mat er det selvsagt, også i de sene nattetimer når utelivsbransjen har sitt høyeste aktivitetsnivå. Når man står i kø foran et gatekjøkken eller slenger innom et sted som serverer nattmat tenker man kanskje ikke over hvor maten egentlig kommer fra. Primærbehovet er å få i seg noe mat, raskt og gjerne billig. I en leilighet ikke langt unna gatekjøkkenet han leverte et halvt tonn kebabkjøtt til tidligere denne uken sitter en fornøyd kurer og teller penger mens han tar noen dype drag av en joint. Etter han ble tatt i august har han gjort 6 vellykkede turer og butikken går nå med godt overskudd igjen. En bot i ny og ne må man regne med, aldri så surt det er å betale den. Og etterspørselen er det ikke noe i veien med, allerede neste uke er det planlagt to nye turer. En til Oslo og en til Bergen. Mat er en viktig del av utelivsbransjen. Men den er ofte verken kortreist, lovlig innført eller sunn. Akkurat som narkotika. MOTGIFT 3B

10 BESLAG FOTO: TOLLVESENET Tatt med 44 kilo hasj Narkotikahunden Hatrick avdekket 44 kilo hasj i belgisk personbil i juli. Kjøretøyet ble stoppet etter at det hadde kjørt inn i Norge via E-18 ved Ørje. Den 28-årige belgiske statsborgeren som kjørte bilen, sa at de skulle til Oslo og være i hovedstaden noen dager. Her skulle han og den 54 årige kvinnelige passasjeren besøke en slektning. Tollerne på Ørje mistenkte smugling. Den utvidede tollkontrollen avdekket 44,7 kilo hasj i den belgisk registrerte bilen. Narkotikahunden Hatrick søkte på personbilen og hunden markerte for funn av narkotika flere steder. Kjøretøyet ble skannet etter hundemarkeringene. Skanneroperatøren kunne se flere pakker som var skjult i gulvet på bilen. Tollbeslaget er veid til 44,7 kilo med hasj. Østfold politidistrikt ble umiddelbart kontaktet og politiet overtok ansvaret for de mistenkte smuglerne og narkotikaen. 10 MOTGIFT 3B-2014

11 SMUGLING AV GRETHE LARSSEN Svelg og lev i håpet Som små flittige maur bærer de tungt over landegrenser. Men halvannen til en drøy kilo over normalvekt tynger nok hodet mer enn kroppen, når bagasjen er narkotika. Hun merker ikke svettedråpen i pannen i den kalde ankomsthallen. Som en brikke i et stort puslespill vet hun at hun ikke er viktig nok til å vite mer enn det hun akkurat trenger. Hun står apatisk og ser på sin mann. Han er engstelig. Rundt ham sirkulerer høye og lave, tykke og tynne, mørke og lyse, unge og gamle. Fra og til Brussel, Warszawa og London. Paris, Milano og Amsterdam. Madrid, København og Oslo. Hennes bror lemper bager fra bagasjebåndet. Han er målrettet uten mimikk. Et lite nikk fra ham og hun håper hun vet hva som venter. Like så som hennes pust, stopper verden opp et øyeblikk. Med et magedrag tar hun seg sammen. Det har jo gått bra før. Hun skimter én der borte i blå skjorte i det hun entrer tollfilteret med blytunge ben. Hun skjønner at den høye oddsen de spilte med gikk rett i dass. - Hello, custom control. Can you come with me please? Hun hører hva blåskjorta sier og følger lydig med mens panikken kommer snikende. Hun registrerer at hennes mann sine ben tripper der han står og svarer på spørsmål fra en annen blåskjorte. Etter å ha famlet fram sitt id kort ser hun sin bror i sidesynet. Han som virket så fattet for korte minutter siden, svaier mens hendene skjelver. -What? Hun hører ikke etter. Stemmen som spør er langt borte. Den blir overdøvet av hennes egne hjerteslag. Hun svarer hva hun tror blir riktig i øresuset. Hun har tenkt på at dette kunne skje. Men hun hadde ikke villet tenke på alt. Hun hadde tenkte mest på et liv med mer penger som formentlig skaper lykke. De hadde fablet og drømt, snakket og ledd, tenkt og hvisket om sin fremtid. Hvor lett det egentlig hadde virket å komme dit. Hvor lett det var å MOTGIFT 3B

12 SMUGLING Det ble en noe annen «exit» for henne enn det som var planlagt. bli lokket med sedlene hun så mannen hadde kommet hjem med og lagt på kjøkkenbordet tidligere. Mindre enn et døgn hadde gått siden hun svelget tungt i en steril leilighet. Gule avlange kuler ligger hardpakket foran henne, og skålen ble tømt mens hun tenkte forlokkende på nye muligheter. Hun hadde fått litt trening nå. Hun legger en og en på tunga før hun svelger. De første femogtjue går glatt. De neste femogtjue føles større og halsen blir sårere. De siste seks går tregt. Hun er forsynt, men fornøyd. For kun tre dager siden var antallet 54. I bussen på vei til flyplassen ser hun spørrende på sin mann. Han har i løpet av fire timer svelget 120 av de klarplastpakkende kulene. Han føler seg uvel. Hennes bror sitter stille og har visst svelget det vanlige. 100 kuler. På rutine sklir de ned hver uke. - Take off your shoes please. Hun føler klumpen i magen som en potetsekk i det hun kler av seg. Hun klarer ikke tenke gjennom millioner av tanker som fyker rundt. Den uttørkede munnen gjør det vanskelig å prate. Skjelvende hender gjør det vanskelig å kneppe opp blusen. Hun vil bare våkne opp, gni seg i øynene og føle at den dårlige smaken i munnen kommer fra nattens vonde drøm. - Yes, okay, yes. Hun må spille med. Være overbevisende. Klarer hun det, får hun nok gå. Blikket til blåskjorta er granskende og hun skjønner etter hvert at hun ikke lenger får gå. Det er ikke lenger den exit n fra flyplassen hun hadde opplevd tidligere. Hun klarer ikke å overbevise dem. Hun sprekker utvendig. - I have something to tell you. Hun bryter gråtende sammen og har mistet oversikten, tidsperspektivet, seg selv og fremtiden. Hun hører stemmen til sin mann, fremdeles sittende i visitasjonsrommet når hun blir loset til sykehuset. No, I don t have anything. Hun føler seg plutselig tom og alene. Hennes bror står stiv i masken blant hvitkledde når hun ankommer sykehuset. Hun skjønner at utveien for ham er blitt lik hennes selv. Så kom det til en slutt. En slutt som sjelden ble nevnt dem i mellom i hjemlandet. Hun ser de gule ti grams kulene blir samlet i en klar plastpose. Det som var hennes billett til fremtiden uten bekymringer har blitt hennes små ovalformede fiender. De hvitkledde mumler uforståelig hun skjønner hun er ferdig mens de peker på det transparente bildet. Akkurat som det ser hun rett igjennom sin mann som kommer gående der borte i gangen. Han går slukøret mot rommet hun var i, og hans indre kommer for en dag. - No, that is not me. I don t have anything, prøver han å overbevise seg selv, de blå og hvite skjortene. Til siste slutt vil han kjempe. Eller fornekte. Han har sett sin kone og vet. Vet at hun har brutt sammen, men at hun beskytter ham. Men bildet taler for seg selv., sier de blå og hvitkledde. Reisen har tatt slutt. Følget på tre er på sykehuset gjennom natten. De varme kulene har fått en like kald og steril slutt som da ferden startet. Som små grådige maur har de brukt seg selv som bagasje mer enn en gang. Noen ganger reiste de til London, andre ganger Oslo. Noen ganger var de to, andre ganger fem. Flere ville inn i den maurtua. Som hvilken som helst par, turister eller familie ankom de Norge, gang på gang, på alt annet enn ferietur. Nettverket av villige kurerer utvidet seg i takt med pressende livssituasjoner, etterspørsel, verdensproblematikk, lovnader og grådighet. - Can I call somebody? Hun vil gjerne spørre det hun håper er en engel i hvitt. Men den hvitkledde svarer ikke i det hun blir ført ut av sykehuset, tom i magen og tung til sinns. Hun skjønner at den høye oddsen hun spilte med gikk rett i dass. 12 MOTGIFT 3B-2014

13 TYVERI TEKST: ERIK STORDAL FOTO: POLITIET 23 båtmotorer som var stjålet i Vestfold ble beslagslagt i Polen. Grenseløst Opptegnede grenser på kartet kan fort være en hemsko opp mot godt samarbeid. De første som skjønte dette var mobile vinningskriminelle, men det tok heldigvis ikke så lang tid før politiet i Vestfold skjønte det samme. Sjøen ligger speilblank og solen skinner fra en skyfri himmel. Ungene har vaniljeis-bart og eimen av solkrem ligger tjukk i den altfor varme bilen. Det er endelig helg og hele familien skal ut med far sitt flotte leketøy. Kjølebokser fylt med duggfrisk bayer, reker og hvitvin bæres ut av bagasjerommet, mens ungene løper rundt på brygga. MOTGIFT 3B-2014 Alle gleder seg til bading og steiking i solen midtfjords. På vei utover flytebrygga er det barnelatter som fyller luften helt frem til far overdøver alle med ord som ikke er laget for sarte barneører. Der båtmotoren skulle hengt akter, er det kun et tomrom igjen. Mor innser, samtidig som hun forsøker å roe ned sjokkerte barn, at det ikke blir noen båttur denne helgen. Og heller ikke noen god stemning. GRENSELØS I Vestfold innså de i 2007 at det ville være vanskelig, om ikke umulig, å bekjempe mobile vinningskriminelle på egenhånd. Gjerningsmenn bryr seg ikke om fylkesgrenser, mens politiet ofte ikke kjenner til hva nabodistriktet sliter med. De startet derfor OP Grenseløs, og to år etter ble Telemark, Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt med i samarbeidet. Styringsgruppen består av de fire politimestrene fra distriktene, og en leder for Grenseløs, Odd Skei Kostveit. Med seg på laget har han fire jurister og 13 etterforskere. Prinsippene for arbeid mot mobile vinningskriminelle er at personfokus er like viktig som saksfokus. Dette er nettverk av kriminelle og distriktsgrenser er irrelevant. Mobile vinningskriminelle kjennetegnes ved at de kommer til Norge hovedsakelig for å 13

14 TYVERI Dette er grenseløst Startet i Vestfold politidistrikt i 2007 Fire politidistrikter laget en forpliktende samarbeidsavtale i 2009 Etterforskningsansvar for all mobil vinningskriminalitet Øremerkede ressurser Felles forståelse Deling av kunnskap og erfaringer Fra oppstart i 2009 til juni 2014 har Grenseløs hatt ansvaret for 911 pågrepne personer Etter at litauere i flere år har vært den største gruppen pågrepne, er det nå rumenere som dominerer Strategisk plan: Prioriteringer: Ran Grove tyverier fra bolig Grove tyverier fra person på offentlig sted Grove tyverier fra bedrifter Pinkode-snapping/skimming Strategiske mål og virkemidler: Fri flyt av mannskaper internt i Grenseløs Kompetansedeling (også til andre enheter i Grenseløs) Samarbeid med UP Særskilte etterforskningsmetoder Internasjonalt samarbeid Filosofi: Sømløst samarbeid mellom de fire distriktene Kompetansedeling internt og til andre distrikter Øremerking av ressurser Omvendte trekkregler trekke i stedet for å skyve begå kriminalitet, og reiser raskt ut igjen med tyvgodset. Ofte gjennomfører de raid som kan strekke seg over store avstander, sier Skei Kostveit. Lik annen organisert kriminalitet Metodikken som brukes av etterforskerne er mye av den samme som brukes mot narkotikakriminalitet. Etterretning, elektroniske spor og aktiv bruk av varetekt er midler som tas i bruk for å stanse nettverkene. I tillegg forsøker man å få domfellelser etter straffelovens 60 a. Etter at 60a ble endret, vil vi få flere domfellelser for organisert kriminalitet i MVK-saker. I en Grenseløssak i Drammen er flere personer tiltalt etter 60a for et stort antall grove tyverier av bankkort fra eldre personer med etterfølgende uttak fra konto, forteller Skei Kostveit. Det er nylig avsagt en dom i Sandvika, hvor fire personer er domfelt etter 60a for omfattende tyveri av fra elektronikk-butikker ved bruk av folierte vesker. OP INTERAKCJI I en fireårs-periode fra 2007 til 2011 var det mange som opplevde å få ødelagt flotte båtturer på grunn av mobile vinningskriminelle. Politidistrikt med felles grenser klarte ikke å se at det var identiske forhold som ble utført med kun få kilometers avstand. Helt fram til 2011, da «Grenseløs» søkte om midler til en samordnet etterforskning. Etter en omfattende analyse så man at gjerningsmennene kom fra et begrenset geografisk område i Polen. Dette nettverket ble knyttet til en rekke «raid» med til sammen over 100 stjålne båtmotorer. Målet med etterforskningen var å pågripe hovedmenn og helere i Polen, beslaglegge stjålne motorer og overføre straffesakene til Polen for iretteføring. Man håpet at en slik intensiv også ville begrense denne type kriminalitet i området og samtidig føre til utstrakt kontaktetablering for videre samarbeid i andre saker. OP SAMHANDLING Etter å ha fått tildelt midler for å knuse nettverket som drev med tyverier av båtmotorer, ble det gjennomført et oppstartsmøte i Polen med politi og påtale. Man ønsket et operativt samarbeid med pågripelser både i Polen og Norge. Sakene skulle iretteføres i Polen, men man så etter kort tid at det var flere problemer knyttet til dette. Det er ulike regler for bevisinnhenting og bevisførsel, noe som vanskeliggjør å benytte bevis som er vanlig i norske rettsaler. Tjenestemenn fra Norge, som hadde kalt samar- 14 MOTGIFT 3B-2014

15 TYVERI Omfattende analysearbeid er helt avgjørende for gode resultater. Pob. Signe Fadum gjorde en stor innsats i dette arbeidet. beidsprosjektet for OP Interakcji i den tro at dette betydde samhandling, fikk seg en liten overraskelse da kollegaer fra Polen etter en god stund forklarte at «interakcji» ble oppfattet som et vanlig ord for mer intim samhandling OP Fjord ble derfor navnet i Polen. MOTGIFT 3B-2014 FLERE PÅGRIPELSER I november 2012 fanget spanere fra Grenseløs opp et nytt tyveri-raid, og etter å ha fulgt gjerningsmennene inn i Sverige stanset politiet en lastebil, hvor det var kjørt inn en engelskregistrert varebil. I lasterommet på varebilen lå det båtmotorer som stammet fra ulike åsteder i Norge og Sverige. Året etter ble sju personer pågrepet i Polen, og det ble beslaglagt 23 båtmotorer som var stjålet i Vestfold. Saken i Polen er klar for behandling i polske domstoler. FELLESTREKK Det er mange fellestrekk ved mobile vinningskriminelle og nettverk som driver med annen type organisert kriminalitet. Vi ser klare likheter i de sakene vi jobber med, og for eksempel kriminelle nettverk som driver med innførsel av narkotika. Bakmennene bytter ut kurérene sine ofte og de er selv vanskelige å ta siden de sitter i hjemlandet og styrer geskjeften. I våre saker, som i de fleste andre av en viss størrelse, går det mye tid til omfattende analysearbeid. Dette er tidkrevende, men helt nødvendig, sier Skei Kostveit. Et annet fellestrekk er nødvendigheten av at politiet klarer å se på tvers av distriktsgrenser, og velger mer samarbeid. I tillegg kan sikkert de fleste distrikt ha godt av å se på noe av filosofien til Grenseløs. Omvendte trekkregler hvor man trekker saker i stedet for desperat å skyve dem fra seg, er noe politiet ikke er kjent for. Og de eneste som har fordel av mangelen på samarbeid er de kriminelle som ikke bryr seg en døyt om hvilket distrikt de befinner seg i. 15

16 HUND Utdannes til å vokte Schengen-g Hva skal vi nå da m Buzzard søker iherdig etter gjenstaden som eieren har gjemt. Snart skal hund og eier opp til eksamen for å kunne utdanne nye ekvipasjer til å vokte grensene til Schengen. Målet er at opplæringen hund og eier nå er gjennom skal bidra til at kvaliteten på denne tjenesten i hjemlandet skal øke. Det sier Pål Henrik Instebø. En av fire hovedinstruktører med ansvar for å utdanne de nye instruktørene på vegne av Frontex (se fakta). 27 HUNDER MED EIERE Silvar Rattas kommer fra Estland. Den engelske springer spanielen har han hentet i Sverige. I ei uke gjennomgår nå han, og 26 andre ekvipasjer fra 22 land intens trening på Politihøgskolens hundeskole på Sæter. Norge ble spurt om å være vertskap for endel av opplæringen. Da er det jo Sæter som er stedet for vår del, siden hundetjenesten til Politihøgskolen ligger her, sier Instebø. EKSAMEN I ROMANIA Erfaringen og kompetansen til hund og eier som deltar på kurset er ikke lik, gjennom masse prøver skal de imidlertid ta seg fram til å gå opp til eksamen som skal avholdes over to uker i Romania om en måneds tid. LEK OG LYSTBETONT Da har deltakerne vært gjennom hele seks måneder med opplæring. Opplæringen baseres på at det hele skal være lystbetont. Gjennom lek skal hundene etappevis ende opp i bruk til å finne narkotika, eksplosiver og i kriminalsøk, forklarer Instebø. LIK TJENESTE Med deltakere fra så mange land på felles opplæring, er målet at denne type hundetjeneste skal bli så lik som mulig i hele Schengen-området. Når nåværende deltakere skal lære opp nye hunder og eiere i sitt eget hjemland, vil kompetansen spres videre til enda flere ekvipasjer, som ikke bare benyttes i hjemlandet, men også i hele Schengen. I fjor ble 25 ekvipasjer 16 MOTGIFT 3B-2014

17 AV: VIDAR NYGÅRDSETER, AVISEN GLÅDALEN FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD, AVISEN GLÅDALEN Til venstre: Engelsk springer spanielen Buzzard gjør seg klar til nye søk sammen med eier Silvar Rattas. Om en stund er det de som skal lære opp nye ekvipasjer i hjemlandet Estland. rensen: atfar? med såkalte patruljehunder uteksaminert gjennom samarbeidsprosjektet. Får vi gjennom like mange hunder og eiere nå, vil vi ha uteksaminert 50 ekvipasjer på to og et halvt år, sier Instebø. FRONTEX EU-orgaan med ansvar for samordning av EU-landenes kontroll og overvåking av sine grenser mot ikke-eu-land Opprettet av EUs Ministerråd i Har hovedkontor i Warszawa. Har som oppgave å sørge for at alle land følger samme praksis i håndheving av reglene for personer og varer som krysser grensen mellom EU-land og ikke-eu-land. Fire hovedinstruktører leder kursingen av hundeekvipasjene på Sæter. MOTGIFT 3B

18 Tips! Gi bort en flott gave med mening! Ved å bestille disse flotte gavene støtter du Norsk Narkotikapolitiforening sin «Bry deg»-kampanje som fokuserer på forebyg- gende lokale tiltak mot narkotika. Kamp mot narkotika gir resultater! Se utvalg og bestill på TRENDY gaver med MENING! Vet du nok om narkotika otika? Stoffkunnskap hva finnes, hvordan ser det ut m.v. Indikasjoner på narkotikamisbruk Narkotikasituasjonen trender og utviklingstrekk Hvordan forebygge i bedriften, lokalmiljøet og familien NNPF holder kurs og seminarer. Kontakt oss på Gi barn og unge mulighet til å vokse opp i et miljø uten narkotika. Norsk NarkotikaPolitiForening olitiforening - BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA mailadresse:

19 Flere utlendinger siktes for lovbrudd i Norge enn før Antall siktelser mot utlendinger for lovbrudd i Norge er doblet på ti år. Det meste av økningen skyldes innvandring fra andre Schengen-land.I 2001 sto utlendinger for siktelser, det vil si 4 prosent av det samlede antallet siktelser. I 2010 var tallet steget doblet til , en andel på 8 prosent. Det viser en ny rapport som Oxford Research har utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). En stor del av denne økning kan tilskrives statsborgere fra Schengen-området, fastslås det i rapporten. Asylsøkere og personer uten lovlig opphold står for rundt hver femtiende siktelse for lovbrudd i Norge. Den nøyaktige andelen er usikker, men anslagene varierer fra 1,4 prosent til en øvre grense på 2,5 prosent, ifølge Oxford Research. Analysegruppen mener 2,0 prosent er et rimelig mellomanslag. Asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold er spesielt overrepresentert i statistikken over siktelser for narkotikalovbrudd. Rekordstort kokainbeslag Narkotikapartiet som ble funnet utenfor Irland i sluttemn av september kan være det største som er gjort i europeisk farvann i år. Rundt et tonn kokain til en gateverdi på opp mot én milliard kroner skal ha vært lastet om bord i yachten som ble stoppet av den irske marinen, melder Daily Mail ifølge TV2. Beslagets størrelse er ikke bekreftet, men stemmer opplysningene som gjengis i britiske medier, kan dette være det største kokainbeslaget som er gjort i europeisk farvann i år. De tre mennene som befant seg i yachten gjorde ingen motstand da de ble stoppet i den koordinerte aksjonen som involverte flere lands myndigheter. Den 19 meter lange yachten skal ha vært holdt under oppsikt siden den forlot karibisk farvann og krysset Atlanterhavet. Den befant seg rundt 200 nautiske mil unna Irlands sørligste punkt og hadde entret irsk territorialfarvann da den ble stormet. Ifølge Irish Independent var det enorme narkotikapartiet ment for det britiske og europeiske markedet. MOTGIFT 3B-2014

20 KRONIKK Bekjempelse av utenlandske kr Norsk politi har de siste årene hatt et sterkt fokus på mobile vinningskriminelle. Satsningen har gitt gode resultater. Nå bør satsningen dreies mer over på person/miljø og ha mindre fokus på kriminalitetstype. EU utvidelsene i 2004 og 2007 internasjonaliserte kriminaliteten i Norge. Kriminalitetsbildet ble mer dominert av utlendinger og særlig kriminelle fra Polen, Litauen og Romania. Vestfold politidistrikt var blant de første som satte fokus på dette og opprettet i 2007 det som ble kalt Operasjon Grenseløs. Dette var en innsatsstyrke rettet mot mobile vinningskriminelle. Senere kom andre prosjekter, mest kjent er vel Operativ vinning på Majorstua i Oslo. Satsningene hadde gode grunner, og kom på plass av flere årsaker. For det første fordi samarbeidet mellom politidistriktene måtte bli bedre. Tiden da kriminelle kunne farte fra det ene distriktet til det andre uten å bli tatt tak i, er nå imidlertid tilbakelagt. Politidistriktene samhandler tett og godt; kriminalitetsbekjempelsen er blitt grenseløs. For det andre var politiet i ferd med å miste kontroll over de vinningskriminelle. Stadig flere opplevde at kriminelle tok seg inn i hjemmet deres. En politimester sa det slik: Det gikk på æren løs. Også denne utfordringen kan nå langt på vei utkvitteres. I Grenseløs-regionen (Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum PD) ble det i 2009 registrert 852 boliginnbrudd mot 565 i Samme gode tendens ses andre steder, ikke minst i Oslo. 20 Det var flere grunner til at Norge ble ansett som et attraktivt nedslagsfelt for vinningskriminelle fra utlandet. De mest anerkjente kriminalitetsdriverne er lave straffer for vinningskriminalitet, gode soningsforhold, liten oppdagelsesrisiko og store verdier. Siden 2007 er straffenivået langt på vei doblet for mobil vinningskriminalitet. Det er kommet på plass soningsoverføringsavtaler og publikum generelt er blitt noe mer påpasselige med sine eiendeler (selv om det fortsatt er mye å hente her). Jeg er ikke i tvil om at dette har vært sterkt medvirkende årsaker til at vinningskriminaliteten nå er under bedre kontroll. At vi dessuten har fått på plass en betydelig straffskjerpelse for ulovlig retur etter utvisning, bidrar også godt til vår evne til kriminalitetsbekjempelse. Skyggesiden av politiets berettigede fokus på mobil vinningskriminalitet, har vært mindre fokus på annen type kriminalitet begått av utenlandske kriminelle. Potente organiserte kriminelle nettverk fra Litauen, Polen og Romania, har vokst seg stadig større og sterkere innenfor sprit og tobakksmugling, narkotikainnførsel og menneskehandel. Vi opplever nå at flere tidligere godt kjente vinningskriminelle, har penslet sin kriminelle virksomhet over til narkotika. Organiserte kriminelle fra Litauen har kontroll på en betydelig del av amfetaminmarkedet i Norge. Det er litt tidlig å konkludere sikkert, men det er grunn til å frykte at mange mobile vinningskriminelle er i ferd med å bli mobile narkotikakriminelle. Minst like bekymringsfullt er en annen type kriminalitet som har fått stadig sterkere fotfeste, den såkalte arbeidsmarkedskriminaliteten. Kripos opererer med en foreløpig definisjon som lyder: «Med arbeidsmarkedskriminali- MOTGIFT 3B-2014

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafritt samfunn Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafrit Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over 2.200

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Generelle utgangspunkt Russisk kriminalitet i Norge? De Baltiske land som et kriminalitetsproblem Betydningen av EU-utvidelsen Internasjonalt politisamarbeid

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang?

ID-tyveriprosjektet. Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? ID-tyveriprosjektet Det må bli vanskeligere å bli kunde i Norge! Hva er gjort og bør gjøres for å redusere risiko og omfang? Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring ID-tyveriprosjektets

Detaljer

Grenseløs. Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og. Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud. Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd.

Grenseløs. Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og. Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud. Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd. ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Grenseløs Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd. Rettstidende 2012, s.

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet Arbeidsmarkedskriminalitet NTL 2. desember 2014 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Kripos NCIS Norway Trender på makronivå Velstandsutvikling og åpnere grenser Rask teknologisk utvikling

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Hvilke risikofaktorer finnes det ved ansettelser?

Hvilke risikofaktorer finnes det ved ansettelser? Hvilke utfordringer har tjenestesektoren knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, og kan vi forebygge det? Runar Karlsen fagsjef Sikkerhetsbransjen Hvilke risikofaktorer finnes det ved ansettelser? VEIEN

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

En innføring i vinningskriminalitet i praksis:

En innføring i vinningskriminalitet i praksis: En innføring i vinningskriminalitet i praksis: Et innblikk i hva mange HSH medlemmer opplever ukentlig Thor M Bjerke, sikkerhetsrådgiver, HSH Hovedorganisasjonen for handel og tjenester Et tilbakeblikk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultater i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenets grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 flere narkotikabeslag enn i 2012. En god del av

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Tema for foredraget: Informere om noen bestemmelser som berører russefeiringen Gi økt kunnskap om rusmidler og konsekvenser knyttet til bruk av dette Gruppementalitet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Kriminalitetsutfordringer i Agder Politidistrikt / Knutepunkt sørlandet Agder politidistrikt Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 2 Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 3 Agder

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE

ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Innhold 1. Mandat 2. Tverretatlig arbeidsgruppe 3. Definisjon 4. Rapportens hovedpunkter Omfang og aktører Kriminalitetsformer Sanksjonsregimer Tverretatlige utfordringer

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten Årsmelding 2012 Toll- og avgiftsetaten Gode resultater i 2012 Store tall Tollvesenets bidrag til statskassen økte i 2012 til 210 milliarder kroner. Hovedårsaken til denne økningen er et større importvolum.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære

Hvorfor god bruk av tiden vil forbedre ditt velvære Wellness Utviklings Aktivitet Bruk tiden din godt Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Større følelse av kontroll ettersom du styrer tiden, tiden styrer ikke deg Den sosiale

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2013

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2013 SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2013 2 INNHOLD 1. Sammendrag... 6 2. Samordningsorganets sammensetning... 7 3. Sekretariatets sammensetning... 7 4. Budsjett... 7 5. Samordningsorganets strategiske beslutningsgrunnlag

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen

Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Håkan Nesser Kim Novak badet aldri i Genesaretsjøen Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til minne om Gunnar I 1 Dette som jeg nå gir meg i kast med, skal handle om Det Forferdelige, selvsagt skal

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

«Dataverdens Trygg Trafikk»

«Dataverdens Trygg Trafikk» Det moderne bankran NOKAS metoden har blitt gammeldags Christian Meyer Seniorrådgiver Norsk senter for informasjonssikring Bevisstgjør om trusler Opplyser om tiltak Påvirker til gode holdninger «Dataverdens

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne):

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): 1. Per skal på fest og skal bli hentet av en kamerat. Han gleder seg til festen, da han skal møte ei jente som han er veldig betatt av. Når kameraten

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015 PU og UTSYS 8. September 2015 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte +

Detaljer