T E M A : G R E N S E R. 03b Foto: Jørgen Steen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen"

Transkript

1 T E M A : G R E N S E R 03b-2014 Foto: Jørgen Steen

2 Alt innen inn- og utvendig sol- og innsynsskjerming Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon LA DEG INSPIRERE Ramstadsletta Høvik Tlf JK TAK AS FABRIKKVEIEN STAVANGER - TLF T v e t e n v e i e n O s l o - T l f w w w. n p b y g g. n o

3 innhold 13 Opptegnede grenser på kartet kan fort være en hemsko opp mot godt samarbeid. De første som skjønte dette var mobile vinningskriminelle, men det tok heldigvis ikke så lang tid før politiet i Vestfold skjønte det samme Verktøykassen til tollvesenet i kampen mot organisert kriminalitet har etter manges mening god plass. Hunder og skannere er gode hjelpemidler. Nå har kassen blitt utvidet med kamera som overvåker grensen. En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra. Som små flittige maur bærer de tungt over landegrenser. Men halvannen til en drøy kilo over normalvekt tynger nok hodet mer enn kroppen, når bagasjen er narkotika Norsk politi har de siste årene hatt et sterkt fokus på mobile vinningskriminelle. Satsningen har gitt gode resultater. Nå bør satsningen dreies mer over på person/miljø og ha mindre fokus på kriminalitetstype. Tenker du på den frekke lommetyven i Barcelona som den enkleste sort? At så lenge du har forsikringen i orden, får nødpass og har sperrenumeret til Visa, Kan du kan slå deg til ro? Da må du tro om igjen, Kriminelle nyter godt av mindre grensekontroll og mangel på kapasitet til å forhindre kriminalitet. Norge har blitt et Eldorado for bakmenn. Neste ordinære nummer kommer i desember. Frist for innspill er 1. november 2014 MOTGIFT 3B

4 Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening Nr Årgang: 23 ISSN Utgiver: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Ansvarlig redaktør: Øyvind Buraas Generalsekretær: Lars Holmen Redaktør: Ole Martin Berg Redaksjon: Jørgen Steen, Lars Kostveit Grethe Larssen, Roar Sellevoll Olav Kleiveland, Erik Onsager Stordal, André Stormorken, Postadresse (ikke besøksadresse): Norsk Narkotikapolitiforening, OrgKrim, Oslo Politidistrikt, Postboks 8101 Dep Oslo Annonser: Mediahuset Oslo A/S Frydenbergveien Oslo Telefon: Epost: Design: Per Frederiksen - vinceweb.no Trykk: Zoom Grafisk, Drammen URL: facebook.com/nnpfno Epost: Bankkonto: (Gavekonto) Artikler og innlegg uttrykker ikke nødvendigvis NNPFs eller redaksjonens holdning. Kopiering eller ettertrykk med kildehenvisning kun etter avtale med redaksjonen. Politiet er inne i en spennende tid hvor vi er klare til å ta fatt på omorganisering av etaten. Så snart de nødvendige politiske beslutninger er fattet, skal etaten tilpasse seg en struktur med færre politidistrikt og en mer helhetlig oppgaveløsning. I denne prosessen er det viktig at vi tar med oss gode erfaringer fra ulike deler av landet og at vi bruker det nettverket som foreningen gir. For å lykkes er det viktig at vi går inn i omorganiseringen med hevet hode, og at vi ikke lar endringsprosessen tappe oss for produksjonskraft. Bruk og besittelse av dopingmidler ble kriminalisert i juli På bakgrunn av dette ble det, nærmest selvsagt, registrert en økning i dopingsaker fra andre halvdel av Lovendringen har gitt oss nye muligheter til å avdekke og til å påtale doping som er et betydelig samfunnsproblem. Utfordringen ligger i at kontrolletatene trenger å tilegne seg kunnskap om fenomenet, både i forhold til forebygging, avdekking og straffeforfølging. I lys av dette jobber en prosjektgruppe nedsatt av Norsk Narkotikapolitiforening med å ferdigstille et dagskurs som vil kunne gjøres tilgjengelig for ansatte i kontrolletatene. En felles plattform med kunnskap vil kunne bety enda flere saker og enda flere beslag. Tollvesenet hadde en voldsom økning i narkotikabeslag fra 2012 til Første halvår 2014 viser fortsatt høye beslagstall. Det er beslaglagt mindre amfetamin på grensen, men det er en stor økning i beslag av kokain i forhold til året før. Det samme gjelder Cannabis og nye psykoaktive stoffer. Ser man på Kripos sin narkotikastatistikk som omhandler både Tollvesenet og Politiets saker, viser denne rekordhøye tall for første halvår av Aldri tidligere har det blitt opprettet så mange narkotikasaker i Norge. Dette kan, som Kripos skriver, være et uttrykk for økt press på grensene og større tilgjengelighet, men også være et parameter på kontrolletatenes prioriteringer og innsats. Økt produksjon av narkotikasaker de siste årene er en positiv utvikling som både Tollvesen og Politi skal ha ros for. Det er likevel grunn til å holde fokuset i tiden fremover slik at en klarer å opprettholde avdekkingen. Det er viktig å ha en fornuftig balanse mellom innsatsen mot brukermiljøene på den ene siden og de organiserte nettverkene på den andre siden. Produksjonen av narkotikasaker må ikke motiveres av enkle måltall og oppklaringsprosent, men være et resultat av kunnskapsbasert arbeid gjennom bruk av analyser og fornuftige prioriteringer. Vi må ha flere delmål for arbeidet, både fokuset på forebygging og avdekking av unge misbrukere, i tillegg til en kraftfull innsats mot organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Som voksne må vi selv være med å ta ansvar for hva slags samfunn vi vil ha. Engasjer deg, snakk med andre foreldre, gjør deg opp en mening, stå for noe. Vi må møte de unge med kunnskap og fornuft, slik at voksne kan ta oppgaven som gode rollemodeller og gode forbilder. Øyvind Buraas 4 MOTGIFT 3B-2014

5 KAMERA PÅ GRENSEN TEKST OG FOTO: ROAR SELLEVOLL I denne lysstolpen henger Tollvesenets nyeste våpen i kampen mot narkotika - smulging: Et kamera som overvåker ubemannede grense - overganger. MOTGIFT 3B

6 KAMERA PÅ GRENSEN 6 Verktøykassen til tollvesenet i kampen mot organisert kriminalitet har etter manges mening god plass. Hunder og skannere er gode hjelpemidler. Nå har kassen blitt utvidet med kamera som overvåker grensen. Bare i Tollregion Øst-Norge er det 45 kjørbare grenseoverganger, de fleste uten fast bemanning av Tollvesenet. Nå overvåkes flere overganger ved hjelp av kameraer. Tjenestemenn som Motgift har vært i kontakt med roser både egen ledelse og det nye tekniske hjelpemiddelet. Ledelsen får ros for stå-på-vilje i kampen mot bevilgende og lovgivende myndigheter, mens utstyret beskrives som en liten revolusjon i kampen mot narkotika og annen ulovlig grensekryssende kriminalitet. NYTT HJELPEMIDDEL Både skanner og hunder er viktige verktøy for tolltjenestemennene, men med en mer utfyllende verktøykasse står etaten nå bedre rustet til å avdekke smuglingsforsøk på grensen. Motgift var med under en demonstrasjon av utstyret. Det er liten tvil om at det nye verktøyet har åpnet mange nye muligheter for etaten - en etat som beslaglegger mer enn brorparten av den narkotikaen som tas i Norge. For vaktleder ved Svinesund tollsted har hverdagen, om mulig, blitt enda mer hektisk og utfordrende. Via to skjermer skal mange ubemannede grenseoverganger skal følges med på, og rett som det er blir patruljebiler sendt for å forta kontroller på småveier som fører inn i landet. Prøveprosjektet er nå på vei over i en driftsfase, og skal rulles ut nordover langs vår langstrakte grense: Dette er jo samfunnsbeskyttelse i praksis!, sier en engasjert vaktleder før han kommer med noen kraftige gloser om en grensepassering som allerede har blitt automatisk slettet. KORT LAGRINGSTID Datatilsynet har gitt mange pålegg når det gjelder plassering, bruk og ikke minst lagring. Motgift ble meget imponert over måten etaten har tatt i bruk det nye verktøyet og hva man har oppnådd av resultater. Ikke minst er dette imponerende med tanke på hvilke lovmessige begrensninger som ligger på bruk av systemet. Det er bare å håpe at lovgivende myndigheter gjør noe med den alt for korte lagringstiden av informasjonen her er det et stort potensial for bedre utnyttelse av systemet. BARE ET HJELPEMIDDEL Både ledelse og tjenestemennene som er knyttet opp mot kameraprosjektet er enige i at dette er bare et hjelpemiddel. Informasjon som fanges opp via skjermene krever mange tjenestemenn for nærmere vurdering og eventuelle operative tiltak. I kombinasjon med andre verktøy som bruk av scanner og narkotikahundene har kameraovervåkingen bidratt til flere store narkotikabeslag. Og nesten daglig en mengde øl-, vin- og sigarettbeslag. FRA PROSJEKT TIL DRIFT Flere andre europeiske land har tatt i bruk kameraovervåkning tidligere. Både dypt inne i de finske skoger mot Russland og ved ferjeankomster fra Afrika til Spania har tilsvarende utstyr vært i bruk lenge. I Norge var dette et prøveprosjekt som ble evaluert i 2011 og som nå settes i drift flere steder i landet. Foruten langs hele landegrensen vil systemet nå også bli benyttet ved flere ferjeterminaler. Så er det bare å håpe at Datatilsynet gjør noe med rammene for lagring av informasjon. I dag slettes all informasjon automatisk etter 1 time, noe som etter manges mening er altfor tidlig. Tollvesenet ønsker seg mye lengre lagringstid gjerne opptil ett år. MOTGIFT 3B-2014

7 KAMERA PÅ GRENSEN Ikke en toller i sikte? Tro om igjen. Nytt verktøy gir nye muligheter Nå overvåkes grense - trafikken fra minutt til minutt! MOTGIFT 3B

8 SMUGLING «Det tar bare noen minutter før over 650 kilo kjøtt og kyl Langt fra kortreist En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra. Den er faktisk mange likhetstrekk med narkotika; den er verken kortreist, lovlig innført eller godt for kroppen. La det være helt klart; Det finnes seriøse og gode restauranter i alle prisklasser i Oslo sentrum. I alle fall noen. Men hadde alle vært klar over hva de puttet i munnen under en tur på byen, ja da hadde nok mange tenkt seg om en gang eller to til. Det er torsdag ettermiddag. Ungene er levert på skolen, solen skinner og bilturen fra Oslo til et sted utenfor Göteborg går som en drøm. Aircondition i bilen, musikk som bringer tankene tilbake til en barndom i et land langt borte og lite trafikk gjør at turen er som en ferietur for de to eldre norskregistrerte kjøretøyene. I Göteborg står varebilen som avtalt på en parkeringsplass, heldigvis i skyggen. Det tar bare noen minutter før over 650 kilo kjøtt og kylling har blitt flyttet fra varebilen til den ene norske bilen. Turen hjem til Norge går tregere. Det er varmt, nesten 30 grader, og behovet for drikke både til bil og sjåfør melder seg. En god stopp sør for Strømstad er på sin plass KILO KJØTT Uten at det er en prioritert oppgave for Tollvesenet så tok etaten over kilo kjøtt i Og det var ikke et rekordår. Det er narkotika som er hovedprioriteten til etaten som har som mål å stanse mest mulig av det ulovlige på grensen. Og det er ikke bare narkotika som innføres ulovlig, Tollvesenet gjør over 100 beslag hver dag, hele år gjennom, hvorav 8 daglige beslag er narkotika. For kjøtt er det ikke uvanlig med beslag på over 500 kilo, i 2011 var det største enkeltbeslaget på kilo. Dette ble gjort i en Toyota Hiace som var rett og slett bygd for denne type smugling. Både fjærer og støtdempere var oppgradert til å kunne frakte slike mengder smuglergods. Det er 25 kilometer igjen til riksgrensen og ute er det 25 grader. Siste stopp før grensepassering er like før gamlebroen ved Svinesund. Den nye broen og E6 vil man for alt i verden 8 MOTGIFT 3B-2014

9 TEKST ROAR SELLEVOLL. FOTO TOLL ling har blitt flyttet fra varebilen til den ene norske bilen.» unngå og følgebilen drar over RV 118 for å se om det er noen tollkontroll. Ingen tollere er å se, og bilen som er fullastet med kjøtt setter kursen mot Norge over gamlebroen. Dette er noe man har gjort mange ganger før, på det meste flere ganger i uken. Det er ikke like bra betalt som for å frakte narkotika, men så er straffenivået noe helt annet. En bot kan man leve med, verre med en tur bak murene. STORE PENGESUMMER Ingen vet sikkert hvor mye narkotika som blir innført hvert år, ei heller har man noen god oversikt over hvor mange kilo kjøtt som hvert år blir ulovlig innført. Men at man snakker om store mengder er det liten tvil om. Og profesjonaliteten rundt smugling av kjøtt står ikke lengre noe tilbake for smugling av narkotika. Følgebil, kontraspaning og egne kurerer er helt vanlig i kjøttsmuglerbransjen. Og det er snakk om store pengesummer, billig smuglerkjøtt blir omsatt uten problemer. Men denne gangen var tollerne lurere, for en stoppost like etter grensepassering dukker opp som troll av eske og spillet er over. For denne gang. Bilen er full av kjøtt og tollerne får ikke gjort mye annet på dette skiftet. Rapport må skrives, kjøttet må veies og bli avhendet på forsvarlig måte. Og det siste er ikke gjort på et blunk, og jobben er ikke behagelig. Det varme sommerværet har gjort at tiningsprosessen har startet og blodet ligger i dammer på gulvet i bilen. Av helsemessige årsaker er det uaktuelt for tollvesenet å avstå kjøttet til sykehjem eller lignende, kjøttet må rett og slett tilintetgjøres. MULTIKRIMINELLE Begrepet multikriminelle er mye brukt de siste årene. De som smugler narkotika inn til landet gjør også innbrudd, gjennomfører ran og hvitvasker utbyttet både inn- og utenlands. Kjøttsmugling er kanskje ikke det man først tenker på når det er snakk om organisert kriminalitet, men all den tid det er et stort marked er det også noen som ser sitt snitt til å tjene penger ulovlig. Og et marked for mat er det selvsagt, også i de sene nattetimer når utelivsbransjen har sitt høyeste aktivitetsnivå. Når man står i kø foran et gatekjøkken eller slenger innom et sted som serverer nattmat tenker man kanskje ikke over hvor maten egentlig kommer fra. Primærbehovet er å få i seg noe mat, raskt og gjerne billig. I en leilighet ikke langt unna gatekjøkkenet han leverte et halvt tonn kebabkjøtt til tidligere denne uken sitter en fornøyd kurer og teller penger mens han tar noen dype drag av en joint. Etter han ble tatt i august har han gjort 6 vellykkede turer og butikken går nå med godt overskudd igjen. En bot i ny og ne må man regne med, aldri så surt det er å betale den. Og etterspørselen er det ikke noe i veien med, allerede neste uke er det planlagt to nye turer. En til Oslo og en til Bergen. Mat er en viktig del av utelivsbransjen. Men den er ofte verken kortreist, lovlig innført eller sunn. Akkurat som narkotika. MOTGIFT 3B

10 BESLAG FOTO: TOLLVESENET Tatt med 44 kilo hasj Narkotikahunden Hatrick avdekket 44 kilo hasj i belgisk personbil i juli. Kjøretøyet ble stoppet etter at det hadde kjørt inn i Norge via E-18 ved Ørje. Den 28-årige belgiske statsborgeren som kjørte bilen, sa at de skulle til Oslo og være i hovedstaden noen dager. Her skulle han og den 54 årige kvinnelige passasjeren besøke en slektning. Tollerne på Ørje mistenkte smugling. Den utvidede tollkontrollen avdekket 44,7 kilo hasj i den belgisk registrerte bilen. Narkotikahunden Hatrick søkte på personbilen og hunden markerte for funn av narkotika flere steder. Kjøretøyet ble skannet etter hundemarkeringene. Skanneroperatøren kunne se flere pakker som var skjult i gulvet på bilen. Tollbeslaget er veid til 44,7 kilo med hasj. Østfold politidistrikt ble umiddelbart kontaktet og politiet overtok ansvaret for de mistenkte smuglerne og narkotikaen. 10 MOTGIFT 3B-2014

11 SMUGLING AV GRETHE LARSSEN Svelg og lev i håpet Som små flittige maur bærer de tungt over landegrenser. Men halvannen til en drøy kilo over normalvekt tynger nok hodet mer enn kroppen, når bagasjen er narkotika. Hun merker ikke svettedråpen i pannen i den kalde ankomsthallen. Som en brikke i et stort puslespill vet hun at hun ikke er viktig nok til å vite mer enn det hun akkurat trenger. Hun står apatisk og ser på sin mann. Han er engstelig. Rundt ham sirkulerer høye og lave, tykke og tynne, mørke og lyse, unge og gamle. Fra og til Brussel, Warszawa og London. Paris, Milano og Amsterdam. Madrid, København og Oslo. Hennes bror lemper bager fra bagasjebåndet. Han er målrettet uten mimikk. Et lite nikk fra ham og hun håper hun vet hva som venter. Like så som hennes pust, stopper verden opp et øyeblikk. Med et magedrag tar hun seg sammen. Det har jo gått bra før. Hun skimter én der borte i blå skjorte i det hun entrer tollfilteret med blytunge ben. Hun skjønner at den høye oddsen de spilte med gikk rett i dass. - Hello, custom control. Can you come with me please? Hun hører hva blåskjorta sier og følger lydig med mens panikken kommer snikende. Hun registrerer at hennes mann sine ben tripper der han står og svarer på spørsmål fra en annen blåskjorte. Etter å ha famlet fram sitt id kort ser hun sin bror i sidesynet. Han som virket så fattet for korte minutter siden, svaier mens hendene skjelver. -What? Hun hører ikke etter. Stemmen som spør er langt borte. Den blir overdøvet av hennes egne hjerteslag. Hun svarer hva hun tror blir riktig i øresuset. Hun har tenkt på at dette kunne skje. Men hun hadde ikke villet tenke på alt. Hun hadde tenkte mest på et liv med mer penger som formentlig skaper lykke. De hadde fablet og drømt, snakket og ledd, tenkt og hvisket om sin fremtid. Hvor lett det egentlig hadde virket å komme dit. Hvor lett det var å MOTGIFT 3B

12 SMUGLING Det ble en noe annen «exit» for henne enn det som var planlagt. bli lokket med sedlene hun så mannen hadde kommet hjem med og lagt på kjøkkenbordet tidligere. Mindre enn et døgn hadde gått siden hun svelget tungt i en steril leilighet. Gule avlange kuler ligger hardpakket foran henne, og skålen ble tømt mens hun tenkte forlokkende på nye muligheter. Hun hadde fått litt trening nå. Hun legger en og en på tunga før hun svelger. De første femogtjue går glatt. De neste femogtjue føles større og halsen blir sårere. De siste seks går tregt. Hun er forsynt, men fornøyd. For kun tre dager siden var antallet 54. I bussen på vei til flyplassen ser hun spørrende på sin mann. Han har i løpet av fire timer svelget 120 av de klarplastpakkende kulene. Han føler seg uvel. Hennes bror sitter stille og har visst svelget det vanlige. 100 kuler. På rutine sklir de ned hver uke. - Take off your shoes please. Hun føler klumpen i magen som en potetsekk i det hun kler av seg. Hun klarer ikke tenke gjennom millioner av tanker som fyker rundt. Den uttørkede munnen gjør det vanskelig å prate. Skjelvende hender gjør det vanskelig å kneppe opp blusen. Hun vil bare våkne opp, gni seg i øynene og føle at den dårlige smaken i munnen kommer fra nattens vonde drøm. - Yes, okay, yes. Hun må spille med. Være overbevisende. Klarer hun det, får hun nok gå. Blikket til blåskjorta er granskende og hun skjønner etter hvert at hun ikke lenger får gå. Det er ikke lenger den exit n fra flyplassen hun hadde opplevd tidligere. Hun klarer ikke å overbevise dem. Hun sprekker utvendig. - I have something to tell you. Hun bryter gråtende sammen og har mistet oversikten, tidsperspektivet, seg selv og fremtiden. Hun hører stemmen til sin mann, fremdeles sittende i visitasjonsrommet når hun blir loset til sykehuset. No, I don t have anything. Hun føler seg plutselig tom og alene. Hennes bror står stiv i masken blant hvitkledde når hun ankommer sykehuset. Hun skjønner at utveien for ham er blitt lik hennes selv. Så kom det til en slutt. En slutt som sjelden ble nevnt dem i mellom i hjemlandet. Hun ser de gule ti grams kulene blir samlet i en klar plastpose. Det som var hennes billett til fremtiden uten bekymringer har blitt hennes små ovalformede fiender. De hvitkledde mumler uforståelig hun skjønner hun er ferdig mens de peker på det transparente bildet. Akkurat som det ser hun rett igjennom sin mann som kommer gående der borte i gangen. Han går slukøret mot rommet hun var i, og hans indre kommer for en dag. - No, that is not me. I don t have anything, prøver han å overbevise seg selv, de blå og hvite skjortene. Til siste slutt vil han kjempe. Eller fornekte. Han har sett sin kone og vet. Vet at hun har brutt sammen, men at hun beskytter ham. Men bildet taler for seg selv., sier de blå og hvitkledde. Reisen har tatt slutt. Følget på tre er på sykehuset gjennom natten. De varme kulene har fått en like kald og steril slutt som da ferden startet. Som små grådige maur har de brukt seg selv som bagasje mer enn en gang. Noen ganger reiste de til London, andre ganger Oslo. Noen ganger var de to, andre ganger fem. Flere ville inn i den maurtua. Som hvilken som helst par, turister eller familie ankom de Norge, gang på gang, på alt annet enn ferietur. Nettverket av villige kurerer utvidet seg i takt med pressende livssituasjoner, etterspørsel, verdensproblematikk, lovnader og grådighet. - Can I call somebody? Hun vil gjerne spørre det hun håper er en engel i hvitt. Men den hvitkledde svarer ikke i det hun blir ført ut av sykehuset, tom i magen og tung til sinns. Hun skjønner at den høye oddsen hun spilte med gikk rett i dass. 12 MOTGIFT 3B-2014

13 TYVERI TEKST: ERIK STORDAL FOTO: POLITIET 23 båtmotorer som var stjålet i Vestfold ble beslagslagt i Polen. Grenseløst Opptegnede grenser på kartet kan fort være en hemsko opp mot godt samarbeid. De første som skjønte dette var mobile vinningskriminelle, men det tok heldigvis ikke så lang tid før politiet i Vestfold skjønte det samme. Sjøen ligger speilblank og solen skinner fra en skyfri himmel. Ungene har vaniljeis-bart og eimen av solkrem ligger tjukk i den altfor varme bilen. Det er endelig helg og hele familien skal ut med far sitt flotte leketøy. Kjølebokser fylt med duggfrisk bayer, reker og hvitvin bæres ut av bagasjerommet, mens ungene løper rundt på brygga. MOTGIFT 3B-2014 Alle gleder seg til bading og steiking i solen midtfjords. På vei utover flytebrygga er det barnelatter som fyller luften helt frem til far overdøver alle med ord som ikke er laget for sarte barneører. Der båtmotoren skulle hengt akter, er det kun et tomrom igjen. Mor innser, samtidig som hun forsøker å roe ned sjokkerte barn, at det ikke blir noen båttur denne helgen. Og heller ikke noen god stemning. GRENSELØS I Vestfold innså de i 2007 at det ville være vanskelig, om ikke umulig, å bekjempe mobile vinningskriminelle på egenhånd. Gjerningsmenn bryr seg ikke om fylkesgrenser, mens politiet ofte ikke kjenner til hva nabodistriktet sliter med. De startet derfor OP Grenseløs, og to år etter ble Telemark, Søndre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikt med i samarbeidet. Styringsgruppen består av de fire politimestrene fra distriktene, og en leder for Grenseløs, Odd Skei Kostveit. Med seg på laget har han fire jurister og 13 etterforskere. Prinsippene for arbeid mot mobile vinningskriminelle er at personfokus er like viktig som saksfokus. Dette er nettverk av kriminelle og distriktsgrenser er irrelevant. Mobile vinningskriminelle kjennetegnes ved at de kommer til Norge hovedsakelig for å 13

14 TYVERI Dette er grenseløst Startet i Vestfold politidistrikt i 2007 Fire politidistrikter laget en forpliktende samarbeidsavtale i 2009 Etterforskningsansvar for all mobil vinningskriminalitet Øremerkede ressurser Felles forståelse Deling av kunnskap og erfaringer Fra oppstart i 2009 til juni 2014 har Grenseløs hatt ansvaret for 911 pågrepne personer Etter at litauere i flere år har vært den største gruppen pågrepne, er det nå rumenere som dominerer Strategisk plan: Prioriteringer: Ran Grove tyverier fra bolig Grove tyverier fra person på offentlig sted Grove tyverier fra bedrifter Pinkode-snapping/skimming Strategiske mål og virkemidler: Fri flyt av mannskaper internt i Grenseløs Kompetansedeling (også til andre enheter i Grenseløs) Samarbeid med UP Særskilte etterforskningsmetoder Internasjonalt samarbeid Filosofi: Sømløst samarbeid mellom de fire distriktene Kompetansedeling internt og til andre distrikter Øremerking av ressurser Omvendte trekkregler trekke i stedet for å skyve begå kriminalitet, og reiser raskt ut igjen med tyvgodset. Ofte gjennomfører de raid som kan strekke seg over store avstander, sier Skei Kostveit. Lik annen organisert kriminalitet Metodikken som brukes av etterforskerne er mye av den samme som brukes mot narkotikakriminalitet. Etterretning, elektroniske spor og aktiv bruk av varetekt er midler som tas i bruk for å stanse nettverkene. I tillegg forsøker man å få domfellelser etter straffelovens 60 a. Etter at 60a ble endret, vil vi få flere domfellelser for organisert kriminalitet i MVK-saker. I en Grenseløssak i Drammen er flere personer tiltalt etter 60a for et stort antall grove tyverier av bankkort fra eldre personer med etterfølgende uttak fra konto, forteller Skei Kostveit. Det er nylig avsagt en dom i Sandvika, hvor fire personer er domfelt etter 60a for omfattende tyveri av fra elektronikk-butikker ved bruk av folierte vesker. OP INTERAKCJI I en fireårs-periode fra 2007 til 2011 var det mange som opplevde å få ødelagt flotte båtturer på grunn av mobile vinningskriminelle. Politidistrikt med felles grenser klarte ikke å se at det var identiske forhold som ble utført med kun få kilometers avstand. Helt fram til 2011, da «Grenseløs» søkte om midler til en samordnet etterforskning. Etter en omfattende analyse så man at gjerningsmennene kom fra et begrenset geografisk område i Polen. Dette nettverket ble knyttet til en rekke «raid» med til sammen over 100 stjålne båtmotorer. Målet med etterforskningen var å pågripe hovedmenn og helere i Polen, beslaglegge stjålne motorer og overføre straffesakene til Polen for iretteføring. Man håpet at en slik intensiv også ville begrense denne type kriminalitet i området og samtidig føre til utstrakt kontaktetablering for videre samarbeid i andre saker. OP SAMHANDLING Etter å ha fått tildelt midler for å knuse nettverket som drev med tyverier av båtmotorer, ble det gjennomført et oppstartsmøte i Polen med politi og påtale. Man ønsket et operativt samarbeid med pågripelser både i Polen og Norge. Sakene skulle iretteføres i Polen, men man så etter kort tid at det var flere problemer knyttet til dette. Det er ulike regler for bevisinnhenting og bevisførsel, noe som vanskeliggjør å benytte bevis som er vanlig i norske rettsaler. Tjenestemenn fra Norge, som hadde kalt samar- 14 MOTGIFT 3B-2014

15 TYVERI Omfattende analysearbeid er helt avgjørende for gode resultater. Pob. Signe Fadum gjorde en stor innsats i dette arbeidet. beidsprosjektet for OP Interakcji i den tro at dette betydde samhandling, fikk seg en liten overraskelse da kollegaer fra Polen etter en god stund forklarte at «interakcji» ble oppfattet som et vanlig ord for mer intim samhandling OP Fjord ble derfor navnet i Polen. MOTGIFT 3B-2014 FLERE PÅGRIPELSER I november 2012 fanget spanere fra Grenseløs opp et nytt tyveri-raid, og etter å ha fulgt gjerningsmennene inn i Sverige stanset politiet en lastebil, hvor det var kjørt inn en engelskregistrert varebil. I lasterommet på varebilen lå det båtmotorer som stammet fra ulike åsteder i Norge og Sverige. Året etter ble sju personer pågrepet i Polen, og det ble beslaglagt 23 båtmotorer som var stjålet i Vestfold. Saken i Polen er klar for behandling i polske domstoler. FELLESTREKK Det er mange fellestrekk ved mobile vinningskriminelle og nettverk som driver med annen type organisert kriminalitet. Vi ser klare likheter i de sakene vi jobber med, og for eksempel kriminelle nettverk som driver med innførsel av narkotika. Bakmennene bytter ut kurérene sine ofte og de er selv vanskelige å ta siden de sitter i hjemlandet og styrer geskjeften. I våre saker, som i de fleste andre av en viss størrelse, går det mye tid til omfattende analysearbeid. Dette er tidkrevende, men helt nødvendig, sier Skei Kostveit. Et annet fellestrekk er nødvendigheten av at politiet klarer å se på tvers av distriktsgrenser, og velger mer samarbeid. I tillegg kan sikkert de fleste distrikt ha godt av å se på noe av filosofien til Grenseløs. Omvendte trekkregler hvor man trekker saker i stedet for desperat å skyve dem fra seg, er noe politiet ikke er kjent for. Og de eneste som har fordel av mangelen på samarbeid er de kriminelle som ikke bryr seg en døyt om hvilket distrikt de befinner seg i. 15

16 HUND Utdannes til å vokte Schengen-g Hva skal vi nå da m Buzzard søker iherdig etter gjenstaden som eieren har gjemt. Snart skal hund og eier opp til eksamen for å kunne utdanne nye ekvipasjer til å vokte grensene til Schengen. Målet er at opplæringen hund og eier nå er gjennom skal bidra til at kvaliteten på denne tjenesten i hjemlandet skal øke. Det sier Pål Henrik Instebø. En av fire hovedinstruktører med ansvar for å utdanne de nye instruktørene på vegne av Frontex (se fakta). 27 HUNDER MED EIERE Silvar Rattas kommer fra Estland. Den engelske springer spanielen har han hentet i Sverige. I ei uke gjennomgår nå han, og 26 andre ekvipasjer fra 22 land intens trening på Politihøgskolens hundeskole på Sæter. Norge ble spurt om å være vertskap for endel av opplæringen. Da er det jo Sæter som er stedet for vår del, siden hundetjenesten til Politihøgskolen ligger her, sier Instebø. EKSAMEN I ROMANIA Erfaringen og kompetansen til hund og eier som deltar på kurset er ikke lik, gjennom masse prøver skal de imidlertid ta seg fram til å gå opp til eksamen som skal avholdes over to uker i Romania om en måneds tid. LEK OG LYSTBETONT Da har deltakerne vært gjennom hele seks måneder med opplæring. Opplæringen baseres på at det hele skal være lystbetont. Gjennom lek skal hundene etappevis ende opp i bruk til å finne narkotika, eksplosiver og i kriminalsøk, forklarer Instebø. LIK TJENESTE Med deltakere fra så mange land på felles opplæring, er målet at denne type hundetjeneste skal bli så lik som mulig i hele Schengen-området. Når nåværende deltakere skal lære opp nye hunder og eiere i sitt eget hjemland, vil kompetansen spres videre til enda flere ekvipasjer, som ikke bare benyttes i hjemlandet, men også i hele Schengen. I fjor ble 25 ekvipasjer 16 MOTGIFT 3B-2014

17 AV: VIDAR NYGÅRDSETER, AVISEN GLÅDALEN FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD, AVISEN GLÅDALEN Til venstre: Engelsk springer spanielen Buzzard gjør seg klar til nye søk sammen med eier Silvar Rattas. Om en stund er det de som skal lære opp nye ekvipasjer i hjemlandet Estland. rensen: atfar? med såkalte patruljehunder uteksaminert gjennom samarbeidsprosjektet. Får vi gjennom like mange hunder og eiere nå, vil vi ha uteksaminert 50 ekvipasjer på to og et halvt år, sier Instebø. FRONTEX EU-orgaan med ansvar for samordning av EU-landenes kontroll og overvåking av sine grenser mot ikke-eu-land Opprettet av EUs Ministerråd i Har hovedkontor i Warszawa. Har som oppgave å sørge for at alle land følger samme praksis i håndheving av reglene for personer og varer som krysser grensen mellom EU-land og ikke-eu-land. Fire hovedinstruktører leder kursingen av hundeekvipasjene på Sæter. MOTGIFT 3B

18 Tips! Gi bort en flott gave med mening! Ved å bestille disse flotte gavene støtter du Norsk Narkotikapolitiforening sin «Bry deg»-kampanje som fokuserer på forebyg- gende lokale tiltak mot narkotika. Kamp mot narkotika gir resultater! Se utvalg og bestill på TRENDY gaver med MENING! Vet du nok om narkotika otika? Stoffkunnskap hva finnes, hvordan ser det ut m.v. Indikasjoner på narkotikamisbruk Narkotikasituasjonen trender og utviklingstrekk Hvordan forebygge i bedriften, lokalmiljøet og familien NNPF holder kurs og seminarer. Kontakt oss på Gi barn og unge mulighet til å vokse opp i et miljø uten narkotika. Norsk NarkotikaPolitiForening olitiforening - BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA mailadresse:

19 Flere utlendinger siktes for lovbrudd i Norge enn før Antall siktelser mot utlendinger for lovbrudd i Norge er doblet på ti år. Det meste av økningen skyldes innvandring fra andre Schengen-land.I 2001 sto utlendinger for siktelser, det vil si 4 prosent av det samlede antallet siktelser. I 2010 var tallet steget doblet til , en andel på 8 prosent. Det viser en ny rapport som Oxford Research har utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). En stor del av denne økning kan tilskrives statsborgere fra Schengen-området, fastslås det i rapporten. Asylsøkere og personer uten lovlig opphold står for rundt hver femtiende siktelse for lovbrudd i Norge. Den nøyaktige andelen er usikker, men anslagene varierer fra 1,4 prosent til en øvre grense på 2,5 prosent, ifølge Oxford Research. Analysegruppen mener 2,0 prosent er et rimelig mellomanslag. Asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold er spesielt overrepresentert i statistikken over siktelser for narkotikalovbrudd. Rekordstort kokainbeslag Narkotikapartiet som ble funnet utenfor Irland i sluttemn av september kan være det største som er gjort i europeisk farvann i år. Rundt et tonn kokain til en gateverdi på opp mot én milliard kroner skal ha vært lastet om bord i yachten som ble stoppet av den irske marinen, melder Daily Mail ifølge TV2. Beslagets størrelse er ikke bekreftet, men stemmer opplysningene som gjengis i britiske medier, kan dette være det største kokainbeslaget som er gjort i europeisk farvann i år. De tre mennene som befant seg i yachten gjorde ingen motstand da de ble stoppet i den koordinerte aksjonen som involverte flere lands myndigheter. Den 19 meter lange yachten skal ha vært holdt under oppsikt siden den forlot karibisk farvann og krysset Atlanterhavet. Den befant seg rundt 200 nautiske mil unna Irlands sørligste punkt og hadde entret irsk territorialfarvann da den ble stormet. Ifølge Irish Independent var det enorme narkotikapartiet ment for det britiske og europeiske markedet. MOTGIFT 3B-2014

20 KRONIKK Bekjempelse av utenlandske kr Norsk politi har de siste årene hatt et sterkt fokus på mobile vinningskriminelle. Satsningen har gitt gode resultater. Nå bør satsningen dreies mer over på person/miljø og ha mindre fokus på kriminalitetstype. EU utvidelsene i 2004 og 2007 internasjonaliserte kriminaliteten i Norge. Kriminalitetsbildet ble mer dominert av utlendinger og særlig kriminelle fra Polen, Litauen og Romania. Vestfold politidistrikt var blant de første som satte fokus på dette og opprettet i 2007 det som ble kalt Operasjon Grenseløs. Dette var en innsatsstyrke rettet mot mobile vinningskriminelle. Senere kom andre prosjekter, mest kjent er vel Operativ vinning på Majorstua i Oslo. Satsningene hadde gode grunner, og kom på plass av flere årsaker. For det første fordi samarbeidet mellom politidistriktene måtte bli bedre. Tiden da kriminelle kunne farte fra det ene distriktet til det andre uten å bli tatt tak i, er nå imidlertid tilbakelagt. Politidistriktene samhandler tett og godt; kriminalitetsbekjempelsen er blitt grenseløs. For det andre var politiet i ferd med å miste kontroll over de vinningskriminelle. Stadig flere opplevde at kriminelle tok seg inn i hjemmet deres. En politimester sa det slik: Det gikk på æren løs. Også denne utfordringen kan nå langt på vei utkvitteres. I Grenseløs-regionen (Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum PD) ble det i 2009 registrert 852 boliginnbrudd mot 565 i Samme gode tendens ses andre steder, ikke minst i Oslo. 20 Det var flere grunner til at Norge ble ansett som et attraktivt nedslagsfelt for vinningskriminelle fra utlandet. De mest anerkjente kriminalitetsdriverne er lave straffer for vinningskriminalitet, gode soningsforhold, liten oppdagelsesrisiko og store verdier. Siden 2007 er straffenivået langt på vei doblet for mobil vinningskriminalitet. Det er kommet på plass soningsoverføringsavtaler og publikum generelt er blitt noe mer påpasselige med sine eiendeler (selv om det fortsatt er mye å hente her). Jeg er ikke i tvil om at dette har vært sterkt medvirkende årsaker til at vinningskriminaliteten nå er under bedre kontroll. At vi dessuten har fått på plass en betydelig straffskjerpelse for ulovlig retur etter utvisning, bidrar også godt til vår evne til kriminalitetsbekjempelse. Skyggesiden av politiets berettigede fokus på mobil vinningskriminalitet, har vært mindre fokus på annen type kriminalitet begått av utenlandske kriminelle. Potente organiserte kriminelle nettverk fra Litauen, Polen og Romania, har vokst seg stadig større og sterkere innenfor sprit og tobakksmugling, narkotikainnførsel og menneskehandel. Vi opplever nå at flere tidligere godt kjente vinningskriminelle, har penslet sin kriminelle virksomhet over til narkotika. Organiserte kriminelle fra Litauen har kontroll på en betydelig del av amfetaminmarkedet i Norge. Det er litt tidlig å konkludere sikkert, men det er grunn til å frykte at mange mobile vinningskriminelle er i ferd med å bli mobile narkotikakriminelle. Minst like bekymringsfullt er en annen type kriminalitet som har fått stadig sterkere fotfeste, den såkalte arbeidsmarkedskriminaliteten. Kripos opererer med en foreløpig definisjon som lyder: «Med arbeidsmarkedskriminali- MOTGIFT 3B-2014