nytt Ny logesal - og festloge torsdag 18. september Himingen nytt - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt Ny logesal - og festloge torsdag 18. september Himingen nytt - 1"

Transkript

1 nytt Nr. 2 desember årgang Ny logesal - og festloge torsdag 18. september Himingen nytt - 1

2 Overmesters hjørne Kjære Logebrødre! Det nærmer seg avslutning av 2. termin i logeåret Det har vært en meget aktiv sommer der det har vært utført mye dugnadsarbeid for å få vår nye Logesal ferdig til oppstart av høstterminen. Både brødre og søstre har bidratt både med fysisk arbeid, og gjennom økonomiske bidrag. Jeg retter en stor takk til dere alle som har gjort dette store prosjektet mulig å gjennomføre. Og, hvilket resultat. Logesalen fremstår nettopp som den høytidelige og stilfulle Logesalen vi håpet det skulle bli. La oss alle håpe at både søstre og brødre lar seg inspirere. Høstterminen startet med Festloge, der Loge Himingen pressederte. Det var en fantastisk følelse som OM å stå på den nye OM-stolen for første gang og å skue utover en fullsatt Logesal med 92 gallakledde søstre og brødre. Denne Festlogen ble et flott arrangement og som vi skal gjøre til en årlig foreteelse som oppstart av høstterminen. Mandag 13. oktober var det Leirslagning i våre ordenslokaler. Det var spesielt hyggelig å kunne vise frem vår nye stolthet for Patriarkene i Distr. 5. Vi fikk mange lovord fra deltagerne som ikke minst var imponert Himingen nytt Utgiver: Odd Fellow Loge nr 16. Himingen, Notodden Redaksjon: Gunnar Solvang, Lars Martin Lund, Thor Runar Unhammer, Hallgeir Øya og Jan Oddvar Haugerød Stoff sendes: Jan Oddvar Haugerød, ( ) 2 - Himingen nytt

3 over distriktets første stjernehimmel. I løpet av høst terminen har vi gjennomført gradspassering både til Den Edle Kjærlighets grad og Den Høye Sannhets grad. Trist og vemodig er det imidlertid av vi denne gangen ikke har aktuelle resipiender til innvielse. Dette er en alvorlig vekker for oss alle og som får konsekvenser for våre kommende Logemøter. Her må vi alle ta ansvar, både brødrene og ikke minst Nevnd for styrkelse og ekspansjon. Dette har med vår Loges fremtid å gjøre. Loge Himingen har også i høst deltatt på rituelt kurs i regi av distriktet. Her deltok 12 brødre hvor de gjennomførte 1. avdeling av Den Edle Kjærlighets grad. Demonstrasjonen ble gjennomført av våre meget dyktige skuespillere. Takk til alle 12 som ofret lørdagen i skolenes høstferie. Når dette skrives står kun vår juleavslutning igjen av terminen. I år som i foregående år, vil UM og noen utkommanderte brødre sørge for det tradisjonelle julebordet. Det er bare å glede seg! Jeg vil samtidig minne om Nytt års Logen i regi av Loge Duen 7. januar kl , og som alltid er et høytidelig og stilig arrangement. Her er alle brødre med ledsagere invitert både ordensmedlemmer og ikke ordensmedlemmer. Til de avbrødrene som ikke har anledning til å delta på julemøtet, vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle med familie, en riktig god og fredfull julehøytid. Vel møtt til vår terminen Med broderlig hilsen i V.K. og S. OM Tore Svalebjørg TERMINLISTE 1. HALVÅR 2015 Nr. 16 HIMINGEN E-post: Kopi: Møte hver annen torsdag. Alle møter åpnes i O grad Kl Kl Nyttårsloge. Loge 48 Duen presiderer Arbm Rapport nevnder Galla. Påmelding = Sosialaften års Ve Ju Galla. Påmelding Arbm N Galla. Påmelding års Ve Ju Galla. Påmelding Besøk hos Loge 57 Fidelitas 25 års Ve Ju Galla. Påmelding Sammenkomst på Victoria etter barnetoget Arbm N2 V Sommeravslutning. Påmelding Seniortreff tirsdager Kl Himingen nytt - 3

4 Redaktørens spalte Kveldsmørket har igjen senket seg over oss. Vinteren kommer sakte, men sikkert snikende, og det er igjen tid for inneaktiviteter. Utemøbler, griller og hageredskap er i vinteropplag. Det vi nå har klar til uteaktiviteter, er snøryddingsutstyr. Men kan vi klage etter en slik sommer. Det har vært lange og mange dager med sol og varme. Uansett hvor vi har vært i landet har det vært sol. Det var sol og sommer så lenge at det nesten ikke ble høst i år. I skrivende stund svever de første snøfillene utenfor stuevinduet. Vinteren har meldt sin ankomst. Ikke alle logebrødre har fått full anledning til å nyte de varme sommerkvelder. Mange brødre har vært innendørs på Victoria flere kvelder fra tidlig i juni til de første dagene i september. Logesalen har gjennomått en full ombygging i løpet av sommeren takket være stor innsats fra en rekke logebrødre. Høstens første logemøte ble strøket av terminlista og det ble gjennomført en festloge torsdag 18. september med mange logebrødre og søstre og en rekke gjester. Det var en flott markering av at den nye logesalen var ferdig. I løpet av høstterminen har det 4 - Himingen nytt vært flere gjester på logemøtene og det har også vært leirslagning i den nye logesalen. I Himingen Nytt denne gang kan du lese mer om det som ha skjedd siden i sommer. En riktig god jul fra redaktøren til alle brødre i Loge Himingen. Jan Oddvar Haugerød redaktør

5 Julebrev fra Distrikts Stor Sire Kjære brødre! Året går mot sin ende og det er tid for å se både tilbake og fremover. Et gammelt ord sier: Se deg aldri tilbake, men noen ganger er det svært nyttig å se tilbake på det som har skjedd for å kunne forberede seg på hva som kommer i fremtiden har på mange måter vert et bemerkelsesverdig år. Ikke i manns minne kan man huske en så fantastisk sommer rent værmessig. Manns minne skal visstnok dreie seg om ca. 30 år, men flere som er langt over denne alderen kan heller ikke huske noe lignende. Loge Himingen har også hatt en hektisk sommer. Full renovering av logesalen har bydd på mange utfordringer og mye innsats fra brødre og søstre. Så har jo også resultatet blitt noe som begge enhetene kan være stolte av! Jeg var så heldig sammen med min kone å bli invitert til re-åpningen i september og det ble en aften å huske for fremtiden. Jeg kan forsikre dere at det å stå på Overstolen å skue ut over en fullsatt sal er noe av det mest gripende en Overmester kan oppleve, noe som gode Overmester Tore Svalebjørg og hans øvrige Embedsmenn nok kan skrive under på. Fortsett å fylle salen kjære brødre, det hjelper embedsmennene i deres arbeide mer enn dere kanskje aner! Vi går mot en spennende vårtermin med bl.a. nominasjoner og valg av nye embedsmenn som skal føre arbeidet vårt videre og Nominasjonsnevnda har nedlagt et stort og ansvarsfullt arbeide siden 2013 for å sikre logen en god og stabil ledelse den neste valgperioden. Til våren skal det i tillegg til OM, UM, Sekr., Skattm. og CM også velges Storrepresentant. Valg av CM erstatter valg av Kasserer som utgår som valgembede fra Så skal også alle valgte nevner nomineres og velges samtidig med de andre valgene fra nå av. Dette betyr i klartekst at nominasjoner og valg i 2015 kommer til å ta Forts. neste side Himingen nytt - 5

6 mye tid på de møtene dette skal foregå men ikke desto mindre er det av aller største viktighet at alle som kan, stiller opp, det bør bli full sal også på disse møtene. Deltakelse i valget er jo den muligheten vi har til å påvirke hvem som skal lede logen de neste to årene. For min egen del har det siste halve året ført med seg både gleder og utfordringer. Gleder som er både av privat og ordensmessig art. Utfordringene har først og fremst vert på det Ordensmessige plan. Å overta stafettpinnen etter vår kjære Eks DSS Jan Strøm har vært en ære og et tegn på tillit som jeg ikke kan få satt nok ord på. Jeg håper at jeg skal være tilliten verdig. Og når rutinene kommer mer til sin rett i det nye Embedet så vil det vel ikke kreve like mye tid heller etter hvert. Mottakelsen jeg har fått har varmet mitt hjerte, det skal dere vite hver og en av dere. La oss sette vår lit til at året som kommer bringer oss like mange gleder som det som ebber ut! Helt til slutt vil jeg ønske dere alle en velsignet og rolig julehelg og et fremgangsrikt og godt nytt år i Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Helge Djupvik DSS 6 - Himingen nytt

7 Storrepresentantens spalte Kjære logebrødre Høsten er langt skredet og vår høsttermin går ubønnhørlig mot slutten, men vi kan se tilbake på meget fullpakket termin. Tenk at vår logesal ble ferdig oppusset til planlagt tid, og med en festloge og innvielse sammen med loge Duen som kronen på verket. Jeg vil gi de personer som virkelig har stått i bresjen for denne fantaske jobben all honnør «Vakker og fullkommen har den blitt». Jeg tror vår nye logesal er en av det flotteste logesaler i vårt langstrakte land, og som samtidig er en av de få Odd Fellow logesaler med stjernehimmel. Denne ble selvfølgelig brukt sammen med riktig musikk ved avslutningen av vår festloge, noe som virkelig skapte en stemning der flere fikk en tåre i øyekroken. I ettertid har vi også hatt Leirslagning for Leir 5 Klippen der hele møtet ble gjennomført med stjernehimmelen tent. Dette ble et stort samtaleevne på etter møte da Notodden er den første loge sal i Telemark med dette flotte element.det var ingen tvil om at Leir 5 Klippen ønsket å komme tilbake til Notodden for Leirslagning. Nå er der bare et stort ønske jeg har, det er å se flere av våre brødre på møtene. Loge 16 Himingen har 93 medlemmer og da er det meget beklagelig at vi er under halvparten til stede på våre meget gode møter. La torsdag bli logedag. Og til våre brødre som ikke har sett vår nye logesal, dere vet ikke hva dere har gått glipp av. Kom på vårt neste møte og la oss fylle våre sofa- og stolrekker, det er når vi er mange det virkelig skaper glede i vårt loge arbeide. I høstterminen fikk vi dessverre ingen ny logebror, dette er meget beklagelig for det begrenser Forts. neste side Himingen nytt - 7

8 vårt gradsarbeide som er så viktig for våre møter med flotte seremonier. Så mine brødre se dere rundt i deres krets om det ikke kan finnes personer som ville ha glede av å komme med i vår orden. Det ville vært svært så hyggelig om vi kunne nå våre mål med 5% økning i vår medlemsmasse. Med broderlig hilsen i Vennskap,kjærlighet og Sannhet Gisle Moen Storrepr. Koder for møteprogram 8 - Himingen nytt

9 Ny logesal bygget mellom to møter Det høres kanskje utrolig ut, men i pausen mellom to logemøter har Himingen og Duen fått splitter ny logesal. Rett skal være rett; det var sommerferie mellom de to møtene, men arbeidet som ble lagt ned i denne perioden var intensivt og imponerende! Av Lars Martin Lund Loge Duen fikk æren av å avholde det siste møtet i den gamle logesalen i mai. Allerede morgenen etter begynte rivingen. Torsdag 18. september åpnet den nye salen med festloge hvor over 90 brødre og søstre deltok. Salen var klar bare et par timer før logedørene åpnet. Planen modnet over tid Ideen om å pusse opp logesalen er ikke ny. Behovet har vært der lenge, og det har vært jobbet med forskjellige planer over lang tid. Ulike arbeidsgrupper har jobbet med prosjektet, vært på befaring og fått hjelp av ekstern ekspertise. Den utløsende faktoren var likevel at et knippe brødre fra Himingen laget et alternativt forslag til ny sal på eget initiativ. Beslutning og planlegging i rekordfart I februar ble det avholdt informa- sjonsmøte hvor ideene ble lagt frem for brødrene og søstrene. Da var det utarbeidet 3D-tegninger og budsjett. Tilbakemeldingene var svært positive. Allerede 19. og 20. mars vedtok de to logene å bygge ny logesal med en økonomisk ramme på inntil En arbeidsgruppe bestående av søstrene Svanhild Ljosland, Ragnhild Nordheim og Britt Lund og brødrene Runar Lia, Thor Runar Unhammer og Lars Martin fikk ansvaret for gjennomføringen. 23. mai startet arbeidet. Åpnet med festloge For at begge logene skulle få anledning til å være med på den offisielle åpningen, ble det arrangert felles festloge. Over 90 brødre og søstre, inkludert DSS fra både Rebekka og Odd Fellow møtte opp og bidro til en fantastisk flott ramme rundt åpningen. Møtet var en så stor suksess at det allerede er foreslått å arrangere festloge årlig. Himingen nytt - 9

10 Ny form og nye farger Salen har fått en ny form med delvis buet himling fra alle fire sider. OMsiden har blitt mer iøynefallende med en bred, rødkledt nisje. Det er bygget forhøyninger langs langsidene slik at bakre rad sitter høyere og lettere kan se over brødrene foran. Fargene er gjennomført i lys grått med hvite detaljer og hvit himling. 8 blanke, flotte søyler ble dreid av Inge Løkka og frest med kjedeleddmotiv av Stiltre på Skollenborg. Noe er bevart Selv om det meste er nytt, er også deler av det gamle inventaret bevart. Stolene er trukket om og gjenbrukt. De tre kjedeleddene over UM og øyet over OM er restaurert av bror Walfried Brandt og belagt med bladgull. De har også fått ny belysning som fremhever detaljene bedre. Håndlagde møbler Vi har fått produsert nye, håndlagede møbler levert av Schia Møbelsnekkeri i Sauherad. De laget fire talerstoler, alter, to skrivebord og musikkhjørne. Kassererembedet er vedtatt fjernet fra neste valgtermin. Derfor ble det ikke bygget skrivebord til kasserer. Møblene er bygd i heltre, lakkert eik og er designet og tegnet av logesalgruppa. Ny lysteknologi Logesalen har fått helt ny belysning Br. Bjørn Haugen tar en velfortjent hvil før neste gipsplate blir festet i taket. 180 stjerner ble montert i hver plate. med bedre styringsmuligheter. Dermed kan vi skape stemning ved hjelp av lys på en helt annen måte enn tidligere. All belysning er basert på moderne LED-teknologi. Vi kan blant annet styre fargen på lyset i himlingen og lyssette gulvet i salen under ulike seremonier. På veggene er det montert lampetter av samme type som i spisesalen. Det er også montert innfelte høyttalere som gir bedre lyd enn Brr. Tore Svalebjørg og Torgeir Brørs legger et strøk maling på sinnbildekassa Himingen nytt

11 de gamle. Elektrikerarbeidet er levert av Forenede Montører. Telemarks første stjernehimmel Som første logesal i Telemark har vi montert stjernehimmel. Denne kan benyttes ved spesielle anledninger og gir en helt spesiell stemning i salen. Hele 2800 stjerner av ulik størrelse og lysstyrke danner en flott natthimmel. Det er benyttet fiberteknologi hvor fem sentrale lyskilder gir lys til flere hundre fiber hver. Hver fiber gir lys til en stjerne. Stjernehimmelen var opprinnelig ikke en del av prosjektet, men ble donert i sin helhet av søster Svanhild Ljosland. Endelig god luft Vi har lenge vært plaget av dårlig inneklima i logesalen. Når det har vært lange møter og mange gjester, har det blitt varm og tung luft. Vi har heller ikke hatt mulighet til å lufte ut skikkelig mellom møtene. Nå er det montert et kraftig ventilasjonsanlegg levert av Heia. Det er dimensjonert til ca 70 personer og fikk virkelig prøvd seg under festlogen. Selv om salen var overfylt, klarte anlegget å ta unna veldig bra. Mange bidrag Arbeidet har først og fremst kommet i mål takket være enorm dugnadsinnsats fra brødrene og søstrene. Det har vært stor entusiasme og positivitet rundt hele prosjektet. I tillegg Br. Thor Runar Unhammer tester ut ny plassering av øyet. har mange bidratt med gaver i form av penger og andre type bidrag. Blant annet er teppet gitt av Hegland Fargehandel, trevirke gitt av bror Arnfinn Haave og stoff og deler av møblementet er gitt av Bohus. Uten alle de ulike bidragene og all dugnadsinnsatsen ville vi aldri ha kommet i mål med prosjektet. Klart for nye 40 år Selv om det dukket opp både problemer og overraskelser underveis, har resultatet blitt veldig bra. Logesalen gir en helt ny stemning og ramme rundt møtene våre. Vi takker av den gamle salen etter over 40 års tjeneste og ønsker velkommen til mange flotte logemøter i ny sal. Prosjektet ble ferdig til tiden og innenfor budsjettet. Det krevde en ekstraordinær innsats av alle de involverte. Til alle som har bidratt: Tusen takk for innsatsen. Vi kan være stolte av resultatet. Himingen nytt - 11

12 Festloge 18. september Endelig var den nye logesalen klar til å tas i bruk, og Loge Himingen inviterte til festloge torsdag 18. september med flere inviterte gjester. Det ble en kveld søstre og brødre sent vil glemme. Av Eks. STR Gunnar Solvang Det var 93 forventnings fulle søstre og brødre som gjorde seg klar til å gå inn i den restaurerte logesalen denne kvelden. Man hadde hørt hvor fint det var blitt og nå var de alle spente på om dette holdt stikk. Denne kvelden var det loge Himingen som presiderte. Det var en tydelig og stolt overmester som ønsket søstre og brødre velkomne til festloge. Spesielt ble DSS Britt Margrethe Lund og DSS Helge Einar Djupvik ønsket velkommen. OM ga oss en historikk over ordenslokalene vi hadde hatt fra vi begynte i Godtemplarhuset i 1927 så til Gimlegården for så i 1955 å overta egne lokaler i Lisleheradveien 16. Der holdt vi til inntil vi flyttet videre til våre nåværende lokaler Victoria i Etter 46 år på Victoria begynte noen av våre yngre medlemmer å sysle med tanken om en restaurering av logesalen. Som tenkt så gjort, og i dag skal vi for første gang ta vår nye logesal i bruk. DSS Helge Djupvik gratulerte med ny logesal OM takket alle som hadde bidratt hver på sin måte til at dette har blitt en realitet. Festlogen er en av våre fineste seremonier. Embetsmennene ledet oss gjennom seremonien på en måte så vi fikk anledning til å la budskapet synke ned i oss alle. Da lyset ble dempet på slutten av seremonien og stjernehimmelen tent, ledsaget av nydelig musikk, gikk det et sukk gjennom logesalen, og det var nok noen av oss som fikk en tåre i øyekroken Himingen nytt

13 UM Ingunn Dyhre ønsket velkommen og ledet taffelet på en utmerket måte. OM Ragnhild Nordheim gratulerte Britt Margrete Lund som Nyvalgt distriktsstorsire for Rebekkasøstrene. Uten forkleinelse for tidligere seremonier, er dette noe av det mest høytidelige jeg har opplevd i logesalen. Privatnemnda var i sving også denne kvelden. Etter festlogen var det broder/ søster måltid i spisesalen, ansvaret for dette hadde loge Duen. Forts. neste side Himingen nytt - 13

14 Stor stemning under middagen. Alle bilder: Torgeir Brørs. Som vanlig var ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Vi kom inn til et festdekket bord. Hva er vel hyggeligere enn å sette seg til et bord og nyte god mat og drikke i et fellesskap du føler deg hjemme i. UM Ingunn Dyhre ønsket velkommen og ledet taffelet på en utmerket måte. I sin tale takket OM Ragnhild Øverland den nedsatte komiteen fra Duen og Himingen for vel gjennomført arbeid. Selv om de har fått god hjelp fra medlemmene er det de som har kommet med ideene og stått for fremdriften av prosjektet. Dugnadsånden er sterk i logene, når målet er klart definert. Vi kan være stolte av det vi har gjort. DSS Djupvik gratulerte med ny 14 - Himingen nytt logesal og var meget imponert over resultatet. STR Ragnhild Norheim og STR Gisle Moen takket de som har vært med på prosjektet, ingen nevnt ingen glemt. De håpet på at dette kunne være en inspirasjon for det fremtidige logearbeide i våre to loger. Eks.STR Gunnar Solvang avrundet måltidet med å takke for utmerket servering.

15 Gradspasseringer Torsdag 27. november ble bror Hans Arne Flåto forfremmet til Det Gode Vennskaps grad. Vi gratulerer! Torsdag 16. oktober ble bror Torbjørn Borge Rivrud forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad. Vi gratulerer! Første gradspassering i ny logesal 3. grad til Olav Østlund Eriksen Den aller første gradspassering i den nye logesalen skjedde på logemøtet torsdag 2. oktober. Da ble Olav Østlund Eriksen forfremmet til Den Høye Sannhets grad. På bildet er den nye 3. grads bror fotografert i logesalen sammen med overmester Tore Svalebjørg, undermester Jon Dahle Svendsen og fadder Jan Oddvar Haugerød. Himingen nytt - 15

16 Losjens 5 minutter, v/olav Østlund Eriksen Refleksjoner Mitt tema i kveld i Losjens 5 minutter vil være noen personlige refleksjoner undt temaet: «DEN GYLD- NE LEVEREGEL». Hver gang vi møtes i losjesalen, minner Kapellanen oss om «Den gyldne leveregelen»: Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Kapellanen snakker til oss alle, men jeg føler samtidig at han snakker til meg personlig. Så hva innebærer det at: alt det jeg vil at andre skal gjøre mot meg, skal jeg gjøre mot dem? - Er det mulig å leve opp til det? Dette begrepet er tuftet på en lang etisk og religiøs tradisjon. Vi finner det i Jødedommen Islam og kristendommen. Personlig tenker jeg at «Den gyldne leveregelen» minner meg på den kulturelle og etiske opplæringen jeg har fått. Det handler ikke om skolering eller utdanning, men hvilke etiske verdier jeg har fått og blitt påvirket av i barndom, oppvekst og voksen alder. Da kommer jeg inn på et sentralt 16 - Himingen nytt begrep i denne refleksjonen min: DANNELSE Dannelse, eller det å være dannet, blir ofte sammenlignet med en forestilling om å være eksklusiv og opphøyet og bedre enn andre. Slik er det ikke lenger. En kollega av meg stilte følge spørsmål: Hvis du glemmer alt h va du har lært, hva sitter du igjen med da? Hans svar var: Dannelsen. Dannelse er ikke annet enn et sett med egenskaper og verdier vi har tilegnet oss i samvær og i relasjon til andre. Å være dannet er å kunne skille mellom rett og galt. En 5 åring skulle i bursdag og før han gikk sa moren hans: Nå må du ha det hyggelig og oppføre deg pent. Da sier 5 åringen: Mamma, bestem deg da! Denne historien viser at det tar tid å lære at det går an å ha det hyggelig og samtidig oppføre seg pent. Hva har så «Den gyldne leveregel» og dannelse med hverandre å gjøre? Er det slik at «Den gyldne leveregelen» er en del av det å være dannet? Jeg vil tenke at det er det.

17 Det å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg, handler om å ha en relasjon til andre. Ha evnen til å sette seg inn i hva den andre ønsker og har behov for (Empati). TA VARE PÅ FLOKKEN sier Per Fugelli. Visst skal vi ta vare på flokken, men hva med alle de andre da som ikke er en del av flokken? En må passe seg for ikke bli eksluderende, men inkluderende. Vi må SE DEN ANDRE. DU MÅ BRY DEG OM DEN SOM TRENGER DEG MEST. Det er viktig at det er samsvar mellom formulerte verdier og handlinger samtidig fordi våre verdier avsløres av våre handlinger. I dag blir «Den gyldne leveregel» utfordret på så mange vis. I reklamen både i presse og fjernsyn sies det ofte at: Jeg må bare ha det (det som det da reklameres for) fordi jeg fortjener det! Det er en økende tendens til å rette fokus mot en selv og hva en kan gjøre for å tilfredsstille sine egne behov (Narsissisme). Det andre som en ser mer og mer av er et stadig jag etter nytelse og underholdning (Hedonisme). Så er da mulig å leve etter «Den gyldne leveregel»? Jeg tror det. Stikkord er: Vise omsorg, interesse og respekt for den andre. Denne 5 minutters losjerefleksjonen gir meg assosiasjon til da jeg lærte å sykle. Jeg strevde med å finne balansen, men etter hvert klarte jeg det og det gikk riktig så fint. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle stoppe så jeg tråkket på bremsen, og slik ble det bråstopp. TAKK FOR MEG. KARL LARSEN UR & OPTIKK Telegata 17, 3674 Notodden - Telefon Himingen nytt - 17

18 Rituelt kurs i Skien Av Andres Slåtta Lørdag 11. oktober 2014 inviterte Distrikt 5 Telemark, distriktets loger til Rituelt kurs i ordenshuset i Skien. Hver av logene i distriktet hadde fått ansvar for fremføring av ulike gradsspill i losjearbeidet, og vår losje nr. 16 Himingen stilte mannsterke opp med fremføringen av DEKG, 1. avdeling. Etter hvert gradspill gjennomgikk Stor Marsjall fremføringene med ros og i enkelte tilfeller med korreksjoner til felles nytte for losjene. En nyttig og interessant gjennomgang i en fullsatt losjesal, samt et hyggelig møte med øvrige brødre fra de andre losjene i Telemark. På kurs i Skien. Foran fra v.: Tore Svalebjørg, Geir Huseby, Torstein Nordli. Annen rekke: Andres Slåtta, Ole-Henrik Lund, Runar Lia, Bak: Arnfinn Haave, Olav Østlund Eriksen, Runar Dahlskaas, Jan Øya, Jon Dahle Svendsen. Foto: Jan Oddvar Haugerød 18 - Himingen nytt

19 Leirslagning i ny logesal I fjor var det leirslagning på Notodden for første gang på mange år. Leirslagningen var så vellykket at Leir Nr. 5 Klippen ønsket å komme tilbake til Notodden. Da Loge 16 Himingen fikk ny logesal i høst, måtte det bli ny leirslagning på Notodden. Mandag 13. oktober ble leiren satt i den nye logesalen på Notodden med 61 patriarker til stede. Kveldens leirslagning var et arbeidsmøte med 2. gangs nominasjon og valg av 1 HM samt noen andre poster. Leiren ble lukket kl Vi har spurt leirens sekretær, Geir Hole og leirens inntrykk etter leirslagningen i den nye logesalen til Loge Himingen på Notodden. - Leir Klippen har alltid ønsket seg stjernehimmel under leirslagningene. Det har vi ikke hatt mulighet til tidligere da ingen logesal i Telemarke har hatt stjernehimmel. Det var en stor opplevelsen å ha leirslagning i en logesal med stjernehimmel, og vi er glade for at vi fikk anledning til å komme til Notodden og slå leir. Loge Himingen har fått en flott logesal, og vi graturerer logen med den nye logesalen. Runde tall 70 år Lilleskjæret, Åge Reidar 85 år Kaasa, Sveinung Johnsen, Finn Marlow Mork, Thor Th. Vi gratulerer! Himingen nytt - 19

20 NOTODDEN BIL og Speed Shop Semsveien Notodden HELE NORGES MØBELKJEDE NOTODDEN Heddalsvegen 28, 3674 Notodden 20 - Himingen nytt

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

nytt God sommer! Himingen nytt - 1

nytt God sommer! Himingen nytt - 1 nytt Nr. 1 mai 2015 3. årgang God sommer! Himingen nytt - 1 Overmesters hjørne Kjære Logebrødre! Det sittende Embedskollegiet har tatt fatt på den siste etappen før nye koster skal overta. De snart to

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

nytt God sommer! Tur til Ålborg Sosialaften Ombygging av logesalen... og mye annet Himingen nytt - 1

nytt God sommer! Tur til Ålborg Sosialaften Ombygging av logesalen... og mye annet Himingen nytt - 1 nytt Nr. 1 mai 2014 2. årgang Tur til Ålborg Sosialaften Ombygging av logesalen... og mye annet God sommer! Himingen nytt - 1 Overmesters hjørne Kjære Logebrødre! Det første året til Embedskollegiet er

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Vollene Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 Oktober har nå gått over i historien, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi har brukt den til. I uke 42 og 43 hadde vi to studenter fra høyskolen i

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 3 Høsten 2015 k TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN Torsdag 24. september fikk logen to nye 25-årsveteraner Side 6 SVENSKEBESØK Tradisjon tro fikk vi

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Midnattsola er tilbake og sommeren banker på døra. Nok et år er tilbakelagt og vi tar en kort pause frem til høsten.

Midnattsola er tilbake og sommeren banker på døra. Nok et år er tilbakelagt og vi tar en kort pause frem til høsten. OrigoPosten Årgang 3. Utgitt Mai 2014 Utgave nummer 5 I D E T T E N U M M E R E T : Overmester har ordet 1 O G V I G I R O S S I K K E. E N D E L I G N Y U T G A V E, S O M D U K A N K O S E D E G M E

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere.

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere. Betraktninger. Er det noe som heter en Odd Fellow Jul?, - det er det vel ikke, - men jeg skal heller være med på at det er noe som heter en Odd Fellow's jul. En jul som rommer ærbødighet for julens tradisjoner,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 k VÅRENS INNVIELSER I løpet av fem uker ble tre brødre innviet i Odd Fellows loge nr. 18 Varna Side 8-10 STORLOGEMØTE 11. mars ble

Detaljer

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene

SYMPOSIET 2013. Oppsummering av gruppesamtalene Omtrent like uttalelser er slått sammen. SYMPOSIET 03 Oppsummering av gruppesamtalene Kasserer utgår i sin helhet som embede, da den ikke lenger har noen viktig funksjon. Hvis Kassererembedet ikke har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Januar betraktninger,

Januar betraktninger, Betraktninger I det nye året renner tanker og episoder fra samfunnet rundt oss inn i en. Tanker som har med respekt og gjensidighet å gjøre. Respekt er ikke bare når sersjanten roper "Giv Akt" og vi gjør

Detaljer

nytt Embedskollegiet 2013-2015 Himingen nytt - 1 Storrepr. Gisle Moen Undermester Jon Dahle Svendsen Sermonimester Andres Slåtta

nytt Embedskollegiet 2013-2015 Himingen nytt - 1 Storrepr. Gisle Moen Undermester Jon Dahle Svendsen Sermonimester Andres Slåtta nytt Nr. 1 desember 2013 1. årgang Embedskollegiet 2013-2015 Storrepr. Gisle Moen Undermester Jon Dahle Svendsen Sermonimester Andres Slåtta Overmester Tore Svalebjørg Sekretær Runar Lia Skattemester Helge

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015

MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015 MÅLPLAN FOR MOSATROLLA desember 2015 Tema: Juletradisjoner Vi har nesten de samme målene som i november. Hovedmål: Barna skal oppleve en koselig førjulstid, med tradisjoner, julefortellinger og juleverksted.

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Utgave 2 19.03.2015. En god lærer må se det som individual først. Å stiller kraf. Jeg forventer fra deg samme må du forventer for meg.

Utgave 2 19.03.2015. En god lærer må se det som individual først. Å stiller kraf. Jeg forventer fra deg samme må du forventer for meg. Utgave 2 19.03.2015 Fornige uke gikk alle vokseopplærin på tur.det var veldig spennende. På tur hadde vi en kunkoranse Somalia med Eritrea, men somalia vant. Etterpå lærere med somalia da lærere vant.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

(hvilke holdninger har OF og hvordan kan det påvirke oss som medmennesker) Over Mester / Brødre

(hvilke holdninger har OF og hvordan kan det påvirke oss som medmennesker) Over Mester / Brødre HOLDNINGER (hvilke holdninger har OF og hvordan kan det påvirke oss som medmennesker) Over Mester / Brødre Odd Fellow Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Desember 2012. Da lys og nissebilde kommer opp i inngangen, skjønner vi at det nærmer seg jul. Nissekoret stiller opp i år også.

Desember 2012. Da lys og nissebilde kommer opp i inngangen, skjønner vi at det nærmer seg jul. Nissekoret stiller opp i år også. Desember 2012. Da lys og nissebilde kommer opp i inngangen, skjønner vi at det nærmer seg jul. Nissekoret stiller opp i år også. Men lenger opp i gangen er de nye nisser som ønsker "God jul". Dette er

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

SEPTEMBER 2015 SMÅSCENA B Y G G O G K O N S T R U K S J O N

SEPTEMBER 2015 SMÅSCENA B Y G G O G K O N S T R U K S J O N SEPTEMBER 2015 SMÅSCENA B Y G G O G K O N S T R U K S J O N Vi har i gjennom måneden gjort oss kjent med noen av de materialene vi har tilgjengelige i barnehagen. Fjær har vært ett av disse. Barna har

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 Tusselussene samling kl. En liten gruppe Edderkopper går på tur. 02.11 Tusselussene realfag 03.11 04.11 Tusselussene realfag 05.11 Tusselussene samling

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse?

Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse? Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Skriv en historie Del opp i grupper på ca. 6 personer. Hver person i gruppen

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer