KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE ELEVER OG FORESATTE"

Transkript

1

2 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil være til nytte for både foresatte og elever. Et riktig godt skoleår ønskes dere alle! La meg vokse som jeg er og prøv å forstå hvorfor jeg vil vokse som meg selv. Ikke som mamma ønsker jeg skal være, eller som pappa håper jeg skal være, eller som læreren min synes jeg skal være. Kjære, prøv å forstå, og hjelp meg å vokse nettopp som meg selv. Andre Bjerkes omdiktning av FN konvensjonen Om barns rettigheter Vennlig hilsen Jan Kornerud skoleleder 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kontortider / skoletider 4 Personalet. 5 Klasselister.. 6 Visjon for Fagernes og Åsen skole. 8 Læringsplakaten.. 9 Klart formulerte forventninger skaper en god skole 9 Det sosiale miljøet 10 Ordensregler. 11 Fritak for aktiviteter.. 12 SFO 13 Aktivitetsplan 2013/ Hvilken klasse har ansvaret for hva 18 Råd og utvalg. 19 Kontakt skole / hjem.. 23 Helsetjenesten. 24 Tannhelsetjenesten 24 PPT. 25 Klage på enkeltvedtak. 25 Verdt å vite. 26 Skolefri for elever.. 27 Penger og verdisaker. 27 Lærebøker og læremidler.. 27 Påkledning i kroppsøvingstimene 28 Skoleskyss. 28 Skolerute. 29 3

4 ÅSEN SKOLE Kauserudvegen Åsmarka Telefon: SFO mobil E-post: KONTORTID FOR ADMINISTRASJONEN ÅSEN SKOLE Kontoret er ikke fast betjent. FAGERNES SKOLE Kontoret er vanligvis betjent fra kl INNDELING AV SKOLEDAGEN 1.time kl time kl time kl time kl time kl time kl SKOLETIDER Årstrinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag klasse har 25,25 undervisningstimer + 2 timer læringsstøttende aktivitet og 5.-7.klasse har 27,3 undervisningstimer +1time med fysisk aktivitet i uka. Som undervisningstimer regnes 45 minutter. 4

5 PERSONALET NAVN STILLING ADRESSE TELEFON Turid Remme Kontaktlærer trinn 1. og 2.trinn Mosoddvegen Lillehammer Elin Onsum Kontaktlærer 3. trinn Åsmarkvn Næroset Camilla Skaugen Gjerlaug Kontaktlærer Kvemyrvn og 5. trinn 2320 Furnes Emil Brotangen Timelærer Ekreflata 3 C, og 6. trinn Moelv Monica Borgedal Timelærer 2.og Fløtlivegen trinn 2364 Næroset Jill Christin Nicolaisen Kontaktlærer Nerkvernvegen 17D trinn 2380 Brumunddal Astrid K. Hagen Skoleassistent og SFO Kauserudvegen Åsmarka Tetyana Høyen Daglig leder SFO Flåhagvegen Brumunddal Brita Gundersen Olasveen Skoleassistent og SFO Åsmarkvegen Åsmarka Kristin Hauger Fagleder Nordre Ringsveg Brøttum Jan Kornerud Skoleleder Kongelholgutua 6B 2380 Brumunddal Randi Petersen Førstesekretær Gml. Øymoringveg 2A 2390 Moelv TILSATTE I ANDRE RESULTATENHETER Bjørn Arild Ruud Vaktmester 2610 Mesnali Astrid K. Hagen Renholder Kauserudvegen Åsmarka

6 KLASSELISTER 1.KLASSE KONTAKTLÆRER: Turid Remme ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Abdelhady Yasmine Cecilie Blyverket Kauserudvn Løvseth Kristian Åsmarkvegen Sveadalen Vilde Larsåsvegen Ånerud Isac Kvarberg Åsmarkvegen KLASSE KONTAKTLÆRER: Turid Remme ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Aaseth Johan Hellerudvegen Buraas-Evensen Sturla Kauserudvegen Enger-Halsten Anine Kauserudvegen Grønvold Atle Åsmarkvegen Hovde Emma Næravegen Mikalsen Sindre Skarseth Åsmarkvegen Olsen-Mandryk Eva Sofie Åsmarkvegen KLASSE KONTAKTLÆRER: Elin Onsum ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Brannan Dennis Halden Åsmarkvegen Buraas Bjørnar Jesnes Næravegen Engelsrud Glenn Kato Åsmarkvegen Hagen Camilla Teresa Kauserudvegen Haugestulen Eileen Aasvestad Åsetvegen Løvseth Håkon Åsmarkvegen Moen Christina B. Næravegen Sveadalen Trym Larsåsvegen Ødegårdstuen Julie Onsum Hellerudvegen KLASSE KONTAKTLÆRER: Camilla Skaugen Gjerlaug ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Aaseth Helene Hellerudvegen Berntsen Nathalie B. Åsmarkvegen Buraas-Evensen Hanna Kauserudvegen Grønvold Birgir Onsum Åsmarkvegen Grønvold Even Åsmarkvegen Hagen Simen Åsmarkvegen Jansen Fredrik Åsmarkvegen Kvarberg Oliver Kauserudvegen Løkken Sindre Bureisergrenda Olasveen Carina Sjusjøvegen Stubberud Helene Åsmarkvegen Viken Benedicte Kauserudvg. 26B

7 5. KLASSE KONTAKTLÆRER: Camilla Skaugen Gjerlaug ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Elvelund Francine Jasmine Åsmarkvegen Hansebråten Rune Ramstad Åsmarkvegen Mathisen Petter Onsum Åsmarkvegen Myhren Thea Teigen Bureisergrenda Olasveen Anne Mari Åsmarkvegen Ragnarsen Emma Sofie Åsmarkvegen Sveadalen Tuva Larsåsvegen Sæther Martine Hagen Åsmarkvegen KLASSE KONTAKTLÆRER: Jill Nicolaisen ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Andreasen Iris Amalie Larsåsveien Bekkelund Markus L. Åsmarkvegen Hagen Ole Robert Kauserudvn Haukåssveen Petter Larsåsvegen Høiby Amund W. Larsåsvegen Jægersborg Ole Løwe Åsmarkvegen Viddal Vilde Kvarberg Åsmarkvegen Ødegårdstuen Jørgen Onsum Hellerudvegen KLASSE KONTAKTLÆRER: Jill Nicolaisen ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE POSTN. TELEFON MOBIL Aaseth Jenny Hellerudvn Johansen Dennis Åsmarkvg Kolbjørnsen Espen Åsmarkvegen Løkken Maren Bureisergrenda Mathisen Emil Onsum Åsmarkvg Onsum Katrine R. Åsmarkvg Storlien Ida Åsmarkvg Viken Erland Kauserudvg. 26b Øibakken Anders Bureisergrenda

8 Fagernes og Åsen skole TRYGGHET I LÆRING OG LEK SAMARBEID KUNNSKAP OMSORG LÆRING ELEVMEDVIRKNING NÆRMILJØ - samarbeid i skolemiljøet - samarbeid skole hjem - vekt på basisfag og folkeskikk - bry seg om hverandre - forebygge og bekjempe mobbing - lær og lære - motivasjon og nysgjerrighet - være med å bestemme aktiviteter og arbeidsmåter - samarbeide om egen læring - bruke lokalmiljøet - uteskole VENNSKAP ÅPENHET RESPEKT - positive holdninger til alle rundt oss - stole på hverandre - ærliget, trivsel, trygghet - toleranse og respekt for hverandre Og så vil vi at HUMOR OG ARBEIDSGLEDE skal prege hverdagen! 8

9 LÆRINGSPLAKATEN Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler og øvrige opplæringssteder. Læringsplakaten skal fylle flere funksjoner. Den skal være et forpliktende grunnlag for lærestedenes arbeid med opplæringen 1. gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. 2. stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. 4. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. 6. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 9. sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11. legg til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. KLART FORMULERTE FORVENTNINGER SKAPER EN GOD SKOLE Skolen forventer at du som forelder/foresatt: hjelper eleven med å ha skolesekken pakket hver dag. leser den informasjonen som skolen sender ut. setter deg inn i ukeplanen til elevene, hjelper eleven med å sette av nok tid til hjemmearbeid. har en positiv og oppmuntrende kommunikasjon med eleven. ikke motarbeider ansatte eller skolen, men kontakter foreldrekontakten, kontaktlæreren eller skoleleder /fagleder når det er noe du reagerer på. stiller på samtaletimer og foreldremøter. stiller opp på arrangement som skoleavslutninger, hyggekvelder osv. Skolen forventer at du som elev: hilser høflig og vennlig på alle på skolen. er en god kamerat, og spesielt hjelp de som er yngre enn deg selv. gjør det du kan for at andre ikke skal bli urettferdig behandlet. snakke til den du er sint og sur på i stedet for å snakke om han eller henne. ikke holde andre utenfor i leken. kommer inn til time i rett tid og er klar for arbeidsoppgaver som venter. tar aktivt del i undervisningen. gjør hjemmeleksene til avtalt tid. har orden i skolesekken. rydder etter deg i undervisningsrom og ute. tar aktivt del i arbeidet til klasseråd og elevråd. Finner selv ut hva de andre har gjort på skolen når du har vært borte fra skoletimer. 9

10 Skolen forventer at du som lærer: hilser høflig og vennlig på alle på skolen. møter godt forberedt og til rett tid til timen. tar alle elevene på alvor og lar alle elevene føle seg sett hver dag. passer på å gi hver elev ros og anerkjennelse i læringsprosessen. klargjør skolens mål, innhold og arbeidsformer. dokumenterer og informerer de foresatte om elevens læring og utvikling. hjelper elevene med forhold knyttet til friminutt, lek, ordens- og samværsregler. benytter tilpasset opplæring. gir elevene medansvar tilpasset deres alder, og gir dem ansvar for egne handlinger. har klare og tydelige forventninger til hver enkelt elev. tilrettelegger skoledagen med god struktur og slik at elevene vet hva som skjer, og hva som forventes av dem. passer på at korrigeringer går på en eleven det gjelder og ikke på hele gruppa. rydder sammen med elevene før du forlater undervisningsrom eller uteareal. samarbeider med foreldre/foresatte om den enkelte elev. DET SOSIALE MILJØET BLANT ANSATTE OG ELEVER/SOSIALE FERDIGHETER Vi kommer til å arbeide mye med det sosiale miljøet/sosiale ferdigheter ved skolen dette skoleåret. Av aktiviteter vi kommer til å ta for oss er: Handlingsplan mot mobbing Skolen har egen handlingsplan mot mobbing. Arbeidet mot mobbing er en av hovedsatsningsområdene våre. Arbeidsro Vi skal arbeide for at det blir arbeidsro for alle. Elevsamtaler Vi kommer til å ha 1-2 elevsamtaler hvert halvår. Her vil både faglige og sosiale forhold/trivsel bli tatt opp. De ulike testene som blir tatt i løpet av skoleåret vil bli gjennomgått. Trivselsundersøkelse Det vil bli foretatt en enkel trivselsundersøkelse i alle klasser i løpet av høsten. Den er ikke anonym. Vi håper på denne måten å treffe bedre når det gjelder å sette inn tiltak. Opp-pussing av klasserom Hver klasse får inntil 1000 kr til å pusse opp klasserommene. SPISING/DRIKKE Elevene gis mulighet for å spise en skive før første friminutt. Lærerne kan da gi de som ønsker det mulighet til å ta opp en skive dersom de er sultne. Elever som ønsker å drikke vann på skolen tar med seg drikkeflaske selv. 10

11 ORDENSREGLER FOR ÅSEN SKOLE Sammen med de foresatte må skolens elever og tilsatte gå aktivt inn for å skape et godt skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede. I dette arbeidet må alle ta del, og vi har noen regler å rette oss etter. Jeg har rett til: - å føle meg trygg på skolevegen og på skolen. - å bli godtatt for den jeg er og hvordan jeg ser ut. - å ha egne meninger og gi uttrykk for dem. - å ha arbeidsro. - å ha skolesaker, klær, sykkel, ski, spark o.l. i fred. - å ha et røykfritt og rusfritt miljø. Jeg har plikt til: - å følge trafikkreglene. Jeg bør bruke sykkelhjelm. Når skolen arrangerer sykkelturer er sykkelhjelm påbudt. - å holde orden på skolesakene og gjøre skolearbeidet så godt jeg kan og til rett tid. - å vise høflighet og respekt for alle. - å gi andre arbeidsro. - å respektere andres eiendeler. - å erstatte det dersom jeg ødelegger eller mister skolens eller andres saker. - å la være å kaste snøball, stein og gjøre noe som kan skade andre. - å respektere stoppregelen. - å la være å spise godteri uten etter avtale med lærer. Jeg har ikke lov til: - å drive med voldsom lek. - å kaste ting som kan skade andre. - å erte eller mobbe andre. - å banne eller bruke annet stygt språk. - å stenge andre ute fra lek eller annet samarbeid. - å løpe eller skrike i gangen. Konsekvenser: Dersom jeg bryter reglene, kan dette skje: - jeg får tilsnakk av lærer. - jeg må forlate klasserommet. - jeg må ha samtale med kontaktlærer eller evt. assisterende skoleleder. - jeg får melding med hjem. - i spesielle tilfeller kan det gjøres avtale med foresatte om andre tiltak. Ved svært alvorlige brudd på ordensreglene, kan skolen frata meg retten til å være på skolen i inntil 1 dag. Dersom gjensitting benyttes som reaksjonsmåte, må de foresatte få beskjed om tidspunkt, varighet og grunn umiddelbart. Eleven skal ha anledning til å forklare seg før reaksjonen blir iverksatt. -i særlig alvorlige tilfeller kan rektor sjøl utvise elever for enkelttimer eller for resten av dagen, etter samråding med elevens lærer(e). Foreldrene skal varsles før det blir iverksatt utvisning for resten av dagen. Utvisning er et enkeltvedtak og det kan klages på vedtaket. Reglene gjøres kjent i klassen og på foreldremøte hver høst. 11

12 FRITAK FOR AKTIVITETER 8. juni 2005 vedtok Stortinget endringer i opplæringsloven. En av endringene er at fritaksretten nå gjelder i alle fag, ikke bare religion-, livssyn- og etikk (RLE). I paragrafen om fritak står det blant annet: 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. VENN Å ha en venn er fint, men å være noens venn er nesten enda bedre. En venn er en som tenker på deg når du er borte, en som hjelper deg når du skal gjøre noe vanskelig. Du kjenner deg aldri ensom når du har en venn en venn lytter til det du sier, og forsøker å forstå hva du mener. En venn synes om deg, sjøl om du har vært dum. en venn er en som alltid har tid når du kommer. venn, det er et bra ord, ja, det er nesten det beste ord. 12

13 ÅSEN SFO Personalet Tetyana Høyen Astrid Hagen Brita Gundersen Olasveen Daglig leder Barneveileder Barneveileder Åpningstider SFO Mandag : Tirsdag : Onsdag : Torsdag : Fredag : Ferier SFO er stengt i jul og påskeferien, samt juli mnd. Åpent i høst og vinterferien (påmelding). Salg av enkelttimer/dager i SFO Det er mulig å få kjøpt enkelttimer (inntil 5 timer daglig) så sant det passer og at det er tilstrekkelig med bemanning. Dette skal avtales med personalet i SFO på forhånd. Prisene revideres Priser: Hel plass: 2 005,- Delt plass: (10 timer pr. uke): 1 160,- En fast dag pr. uke: Pris pr. time: 66,- Samarbeid mellom skole - SFO SFO er en integrert del av skolens virksomhet. For å unngå utrygghet, forvirring og misforståelser, gjelder skolens regler på lik linje i SFO. Vi som jobber i SFO, jobber også på skolen. Dette gjør at vi får innsikt i hele dagen til ungene, og et nært samarbeid mellom skolen og SFO. Praktiske ordninger Personalet må få beskjed fra foreldrene (skriftlig, muntlig eller pr telefon) dersom barnet skal komme eller gå tidligere eller seinere enn vanlig dersom barnet skal leke ute om morgenen i stedet for å komme inn i SFO dersom barn som vanligvis hentes, skal gå på egen hånd. dersom barnet skal hentes av noen andre enn den/de som vanligvis henter dersom det ikke kommer en dag I forbindelse med skolens ferier er det alltid spesiell påmelding. Det er viktig at påmelding blir levert innen fristen. Påmeldingen er bindende. Det er også viktig at barna blir hentet til den tida som er satt. SFO skal være et trygt og godt sted for barna. Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø. Vi legger vekt på at barna skal få tid til å leke, samtidig som vi har alternativer å tilby dem som ikke vil leke akkurat da. Vi håper dere synes at SFO fungerer tilfredsstillende både for barna og foreldrene. Snakk direkte med personalet eller skoleleder hvis det er noe dere vil ta opp. Vi er her for dere. For flere opplysninger om SFO viser vi til Årsplanen. 13

14 ÅRSHJUL FOR ÅSEN SKOLE 2013/14 MÅNED UKE- AKTIVITETER KARTLEGGING OG TESTER SAMTALER OG MØTER NUMMER AUGUST felles P-dag trinn RK skoledag SEPTEMBER Kantine 6.-7.trinn M-prøver for 3., 4., 5., 6.og 7.trinn Resultater arbeides med som grunnlag for mattekurs O-dag Ordkjedetest 3.-7.trinn Foreldremøte Foreldremøte Foreldremøte SFO 5.9. Fjelltur til Lunken Åkersætra 4.klasse + Camilla 16 Meldt brannøvelse Kartleggeren i engelsk trinn NP; Lesing norsk 5.trinn (papir) Start mattekurs 38 Brannvernuke NP; engelsk 5.trinn (elektronisk) klasse + Jill på leirskole Registrering av NP lesing i PAS Foreldremøte 4.og Foreldremøte 6.og Foreldremøte trinn må ha valgt repr.til elevråd Elevrådsmøte; Konstituering Siste frist ut trivselsundersøkelse OKTOBER Kantine 4.-5.trinn STAS på 4. 6.og 7.trinn Elevundersøkelse Frist for reg av resultater på M-prøver, Ordkjede og Kartleggeren i VOKAL 7 41 HØSTFERIE NP, regning for 5.trinn (elektronisk) Turneorganisasjonen trinn NOVEMBER Elevsamtaler

15 28 rist for reg. av resultater fra STAS i Vokal 4 45 Kantine 2.-3.trinn Uanmeldt Brannøvelse Frist for å Sole ferdig alle elever Elevsamtaler elevrådsmøte Utv.samtaler Utv.samtaler DESEMBER Frist for reg. av resultater fra SOL i Vokal elevrådsmøte 2 49 Kantine 1.trinn Teaterorganisasjonen og juleverksted Julekantine 4.-5.trinn Julekafe Juleavslutning Julegudstjeneste JULEFERIE Vi ønsker alle en riktig fin juleferie. Skole og SFO starter igjen torsdag 2.januar til vanlige tider. 15

16 MÅNED UKE- AKTIVITETER KARTLEGGING OG TESTER SAMTALER OG MØTER NUMMER JANUAR Første skoledag etter jul Januar- februar Obligatorisk kartleggingsprøve i engelsk for 3.klasse. 6 2 Foreldremøte for Meldt brannøvelse 3 Lesekurs 3.klasse Kantine 6.-7.trinn Oppstart av foreldreundersøkelsen Elevrådsmøte 27 5 FEBRUAR Frist for kartlegging av alle trinn Alle teller Frist for reg. av Alle teller i Vokal Avslutning lesekurs med overnatting. Kantine 2.og 3.trinn 24 9 VINTERFERIE MARS Kartlegging av digitale ferdigheter 4.trinn Skidag i Natrudstilen Sende ut invitasjon til utedag for nye 1.trinn + bhg skriv 3.3. Elevsamtaler Elevsamtaler Elevrådsmøte 16 Skidag RASKO? Kantine 4.og 5.trinn Litteraturuke Utv.samtaler Utv.samtaler April Nasjonal kartleggingsprøve i lesing for 1.-2.og 3.trinn Nasjonal kartleggingsprøve; tall- og regne- forståelse 2.og 3.trinn Frivillig nasjonal kartleggingsprøve; tall- og regne- forståelse 1.trinn 7 15 Uanmeldt brannøvelse PÅSKEFERIE Kantine 1.trinn

17 MAI Besøk av nye 1.klassinger på 3-4 utedager klasse + Emil på leirskole Aktivitetsdag (1.-4.) Idrettsdag (5.-7.) bli-kjent-dag for nye 1.klassinger Kantine 2.og 3.trinn JUNI egne sommeropplegg trinnvis sommerkafe Avslutning Grillkantine/ fotball og aktivitet avspasering Siste frist foreldreundersøkelsen Frist for å Sole ferdig alle elever Resultater fra SOL registreres i Vokal Reg. av resultater fra nasjonale kartleggingsprøver i Vokal Elevrådsmøte Sende ut invitasjon til blikjent-dag og foreldremøte God sommer og vel møtt til nytt skoleår i august! 17

18 SKOLETUR Fra og med skoleåret ble det skoleturer hvert tredje og fjerde år. Neste skoletur blir i skoleåret FASTE OVERNATTINGER 3.klasse: Lesevake 4.klasse: Tur til Åkersætra 7.klasse: Leirskole (fra 2014: 6.klasse vår) HVILKE KLASSE HAR ANSVAR FOR HVA? Vårdugnad: Første skoledag: 17.mai: 1.klasse: 3.klasse 6.klasse (reserve) 7.klasse 4.klasse (reserve) Skoleavslutning: 5.klasse 2.klasse (reserve) Utover dette/ eller ved andre anledninger kan man spørre FAU, slik at de tar dette med videre og eventuelt delegerer oppgaver til klassekontakter eller andre foreldre. Eller man kan ved den enkelte klasse selv spørre klassekontakten som også kan delegere videre til andre foreldre. Det kan også avtales på foreldremøter ang. spesielle anledninger utover disse tre. Vi har tro på dugnadsånd! 18

19 RÅD OG UTVALG SAMARBEIDSUTVALGET/ SKOLEMILJØUTVALG VED GRUNNSKOLER Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. Vi har valgt å ha et skolemiljøutvalg for begge skolene. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldra til sammen er i flertall. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldra, slik at de samlet får flertall. Vi går inn for at samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg. Dette medfører at det må velges en foreldrerepresentant og en elevrepresentant til. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt blir behandlet i skolemiljøutvalget. Når elevene ikke er tilstede, skal foreldrerepresentantene ha dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantene sine stemmer, eller tallet på foreldrerepresentanter økes tilsvarende. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldra tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kapittel 9a. 9a-1 Generelle krav Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Resten av kapittelet finnes i Lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringslova). FORELDRERÅD VED GRUNNSKOLER På hver grunnskole skal det være et foreldreutvalg der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgene ved de 2 skolene velger til sammen 3 representanter med personlige vararepresentanter til skolemiljøutvalget. Lederne for arbeidsutvalgene skal være den ene av representantene. FORELDREKONTAKTER Foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av foreldrene i samme klasse. Foreldrekontaktene skal samarbeide med lærerne, og spesielt kontaktlærere. Kontaktlæreren skal holde god kontakt med foreldrene og mellom annet arrangere foreldremøter i samarbeid med kontaktlærerne i klassen. Kontaktlæreren og foreldrekontaktene skal i samarbeid utvikle et klassemiljø der både elever, lærere og foreldre kjenner hverandre og føler seg trygge i miljøet. Foreldrekontaktene skal bistå kontaktlæreren med tilrettelegging av foreldremøter, skrive referat og ta ansvar for praktisk tilrettelegging. Foreldrekontaktene skal ta ansvar for å lede valg av nye foreldrekontakter og være kontaktledd mellom foreldre og FAU.Foreldrekontaktene hjelper FAU med arrangement på skolen og hjelpe til med å arrangere klasseturer og aktiviteter. 19

20 ELEVRÅD VED GRUNNSKOLER Ved hver grunnskole skal det velges et elevråd. For våre enheter velges det 1 representant for hvert av årstrinnene klasse. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Lederen for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle tilfelle kalles inn når en tredel av medlemmene i rådet eller rektor krever det. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene KLASSERÅD I hver klasse skal det være et klasseråd der alle elevene er medlemmer. Kontaktlærer skal være støtte for klassen i klasserådsarbeidet. Kontaktlærer har møte- og talerett. Klasserådet skal fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldre arbeide for å skape godt miljø i klassen. Klasseråd skal uttale seg i saker det får fra elevråd. TAUSHETSPLIKT Opplæringsloven 15 1 slår fast at Forvaltningsloven 13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder dermed både for de ansatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd slik som samarbeidsutvalget og FAU. Den gjelder også for klassekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler, turer og lignende får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger kan gjøres kjent for dem det gjelder. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger bringes videre til andre dersom den som har krav på taushet og som opplysningene gjelder, samtykker. Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Med dette menes at taushetsplikten omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale og deres familier. For eksempel vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskap-, familie- og hjemmeforhold. Opplysninger om at en familie har en sak gående med barnevernet, vil omfattes av taushetsplikten. At en elev eller hans familie mottar sosialhjelp og opplysninger om fysiske eller psykiske problemer av en eller annen art, er andre eksempler. Opplysninger om adresse, fødested og lignende er ikke taushetsbelagte med mindre disse vil røpe forhold som omfattes av taushetsplikten for eksempel dersom vedkommendes adresse er en klinikk for stoffmisbrukere. Som en god tommelfingerregel kan vi si at taushetsplikten gjelder opplysninger som det er vanlig å holde for seg selv. Opplysninger man mottar privat eller rent tilfeldig for eksempel rykter man hører på butikken omfattes ikke av taushetsplikten. En annen sak er at man bør ha en etisk holdning til dette og ikke være den som bringer slike rykter videre. 20

21 MEDLEMMER AV RÅD OG UTVALG SKOLENS RÅDSORGANER: SAMARBEIDSUTVALGET (SU): SU er det høgste rådet ved skolen, og det skal virke som rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Det består av to representanter for lærerne ved skolen, en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, et medlem som kommunen oppnevner og skoleleder. FUNKSJON REPRESENTANT TELEFON VARAREPR. TELEFON FRA: Leder: Kristian Aaseth FAU Nestleder: Britt Helene FAU Buraas-Evensen Sekretær Jan Kornerud Skoleleder SU-medlem: Kjerstin G.Lundgård Politisk repr. Su-medlem Elin Onsum Jill Christin Nicolaisen Lærerne Turid Remme Lærerne Astrid Hagen Andre tilsatte FORELDREKONTAKTER KLASSE REPRESENTANT TELEFON PERIODE 1.klasse Lisbeth Sveadalen Monica Halvorsen klasse Kristian Aaseth Atle Halsten klasse Anne Berit Bådshaug Monica Onsum klasse Britt Helene Buraas-Evensen Tove Onsum Grønvold klasse Elin Onsum Brita Gundersen klasse Roar Myhren Tanja Liukkonen klasse Bodhild Øibakken /14 SFO Nadija F Stubberud Gro Birgit Aaseth

22 FORELDRERÅDET Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU Foreldrerådets Arbeids-Utvalg, som fungerer som et styre for foreldrene. Hvert år velges det 2 foreldrekontakter i 1., 3., 5., og 7. klasse. Disse velges for 2 år. Den ene blir medlem av FAU og den andre blir ansvarlig for klassekassa. Det velges også 2 for SFO hvert år. Arbeidsutvalget velges blant foreldrekontaktene, en for hvert trinn. ARBEIDSUTVALGET (FAU): FUNKSJON REPRESENTANT TELEFON Leder Kristian Aaseth Nestleder Britt Helene Buraas-Evensen Kasserer Bodhild Øibakken Sekretær Anne Berit Bådshaug Medlem Lisbeth Sveadalen Medlem Elin Onsum Medlem Roar Myhren Medlem SFO Nadija Stubberud Den foreldrekontakten som ikke er medlem i FAU, har ansvaret for en evt. klassekasse. ELEVRÅD 2013/2014 Representantene velges for 1 år. FUNKSJON KLASSE REPRESENTANTER Leder 7.klasse Ida Storlien Espen Kolbjørnsen Nestleder 6.klasse Amund W.Høiby Ole L.Jægersborg Sekretær 5.klasse Helene Stubberud Hanna Buraas-Evensen Medlem 4.klasse Tuva Sveadalen Emma Ragnarsen VERNEOMBUD Kjersti Stubberud, Fagernes Jill Nicholaisen, Åsen (vara) TILLITSVALGT Turid Remme, Åsen Bente Bjørnseth, Fagernes (vara) 22

23 KONTAKT SKOLE / HJEM KONTAKT MED KONTAKTLÆRERE OG TIMELÆRERE Hver enkelt kontaktlærer vil orientere foreldre/foresatte om når de kan treffes på skolen eller ved telefonkontakt. FORELDREMØTER Det blir arrangert klasse foreldremøte om høsten. Det kan også innkalles til foreldremøter ellers i skoleåret dersom kontaktlærere eller foreldregruppa ønsker flere møter. Foreldremøte for alle med tema arrangeres av FAU og lærerne på våren. Til våren velges nye foreldrekontakter for neste skoleår i kommende og 7.klasse UTVIKLINGSSAMTALER Om høsten og våren inviterer lærerne til utviklingssamtaler med elever og foreldre/foresatte. Det blir satt opp en tidsplan slik at hver elev får ca. 30 min. Noen trenger mer tid, noen trenger mindre, men vi bruker oppsettet som en rettesnor. Her kan foreldre/foresatte, elev og kontaktlærer vurdere den enkelte elev, ta opp problemer og skissere videre mål for å forbedre forholdene både sosialt blant elevene, og faglig og sosialt for den enkelte elev. Etter ønske fra kontaktlærer eller foreldre/foresatte kan det også avtales møte med andre lærere enn kontaktlæreren. Ved skolen vår er det elever som ikke bor sammen med sine foreldre. I denne sammenheng er skolen pålagt å følge bestemte retningslinjer hva utviklingssamtaler angår. Ved delt foreldreansvar gjelder følgende; I de tilfeller hvor bare en av foreldrene bor sammen med eleven, sender skolen melding om utviklingssamtale til den av foreldrene som eleven bor hos. Dersom eleven bor like mye hos begge foreldrene, sendes det ut melding til begge. Foreldrene har sjøl ansvar for gjensidig å informere hverandre. Ny samboer har ikke opplysningrett i forhold til eleven. Ønsker mor/far at samboer skal være med på konferanse, må det foreligge skriftlig samtykke til dette fra den andre forelder. Et slikt samtykke bør ligge i elevens elevmappe. Når foreldre ikke har delt foreldreansvar gjelder følgende; Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar, har rett til å be skolen om opplysninger om eleven. Det vanlige er i dette tilfellet at det skjer ved en telefon til skolen. Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet opplysninger om hvordan barnet har det på skolen, hvordan barnet trives sosialt etc. Opplysninger om barnet kan nektes å bli gitt dersom det kan være til skade for barnet. Hvis ingen andre avtaler er gjort mellom skolen og hjemmet, er det ønskelig at eleven deltar i utviklingssamtalen. Fra fylte 12 år har eleven rett til å delta i utviklingssamtalen Ta kontakt med skolen hvis noe er uklart i denne forbindelse. 23

24 HELSETJENESTEN Reidun Hoholm er ny helsesøster. tlf Moelv tlf Brøttum Mob E-post: Trefftid ved Åsen skole mandager like uker kl Gjelder fra Oversikt over hva skolehelsetjenesten tilbyr på de ulike klassetrinn: 7.år: Innkalles til helsestasjonen for samtale og vaksinasjon. 6.klasse: Difteri- og stivkrampevaksine 7.klasse: MMR (meslinger-, røde hunder- og kusmavaksine) Det vil bli gitt nærmere beskjed om nøyaktig tidspunkt senere. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen etter behov. Skolen kontakter fastlegen dersom elever skader seg på skolen i skoletida. Ved skade som er skjedd i skoletida, skal ikke foreldre ha noen utlegg. Ta vare på alle kvitteringer du får fra drosje, leger osv. og kom til rektor med dem. TANNHELSETJENESTEN Tannlege og tannpleier Tannklinikken Brøttum tlf Skolen kontakter tannhelsetjenesten dersom elever skader seg i skoletida. Det kan oppstå senskader som kan bli omfattende. Derfor registrerer vi alle uhell, slik at vi kan dokumentere en skade i ettertid. Dersom dere må betale noe, så ta vare på kvitteringer og kom til skoleleder med dem. 24

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Råd og utvalg ved Evjen skole

Råd og utvalg ved Evjen skole Råd og utvalg ved Evjen skole Oversikt over lovkrav, ansvarsoppgaver og møteplan Revideres i Samarbeidsutvalget hver vår 1. Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Evjen skole I opplæringsloven står det:

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole

Velkommen til Fernanda Nissen skole Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole Skolestart 2017/2018 Fernanda Nissen skole 1-7-skole med kapasitet til 840 elever (4 paralleller pr trinn) Høst 2017: 4 førsteklasser: 84 elever

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE Fåvang skole

RINGEBU KOMMUNE Fåvang skole MANIFEST MOT MOBBING FÅVANG SKOLE Vår visjon: er et trygt sted å være, et godt sted å lære. Vår visjon er uforenlig med mobbing. Opplæringsloven 9A skal sikre elevene et godt skolemiljø. Det psykososiale

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE. Skoleåret 2012-13. Velkommen til

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE. Skoleåret 2012-13. Velkommen til INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE Skoleåret 2012-13 Velkommen til 1 Velkommen til nytt skoleår! Velkommen til et nytt skoleår. Skolen er forventningsfull til ditt barn og til deg som foresatt. Vi håper

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer