Tromsø Senterparti For levende og livskraftige lokalsamfunn -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Senterparti 2011-2015. - For levende og livskraftige lokalsamfunn -"

Transkript

1 Tromsø Senterparti For levende og livskraftige lokalsamfunn -

2 Ann-Sissel Enoksen 1. kandidat Cecilia Rockwell 2. kandidat Herbjørn Henriksen 3. kandidat Tommy Ludviksen 4. kandidat TROMSØ SENTERPARTI VIL KJEMPE FOR AT: 2 Tromsø Senterparti

3 Grønn omsorg Bo- og cervicesenteret i Lakselvbukt blir renovert og utvidet Det tilbys sykehjemsplass til alle som etter ei faglig vurdering har behov for det Det legges til rette slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme på en trygg måte, uansett bosted Det legges til rette for et betydelig antall lærlingeplasser i eldreomsorgen Det iverksettes kompetansegivende tiltak for ansatte i omsorgstjenesten Miljøpolitikk Arbeidet med den nye Sandnessund forbindelsen starter opp Det etableres sikker sykkelveg mellom sentrum, Universitetet og UNN Busstilbudet mellom distriktene og sentrum opprettholdes og utvides Prisen på busskort reduseres ytterligere Det utredes muligheter for båttransport som supplement til kollektivtilbudet Det etableres sanitære tilbud og avfallshandtering i tilknytning til alle frilufts-og utfartsområder 4 Tromsø Senterparti

4 Barn og unges oppvekstvilkår Alle skoler skal ha egen gymsal Storelva skoles gymsal prioritreres Det prioriteres full barnehagedekning i barnas eget nærmiljø med endring av opptakskriterier Ventetiden hos Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) blir ytterligere nedkortet Helsesøstertjenesten og rådgiver funksjonen (i skolen) styrkes Skolenes og barnehagenes driftsbudsjetter økes for i større grad å ivareta barn med spesielle behov Kompetansegivende tiltak for ansatte i barnehage og skole styrkes Næringsliv og nyskaping Det innenfor RDA-ordningen opprettes et næringsfond på 10 millioner rettet mot småskalabedrifter og stedbunden næring Strategisk næringskontor opprettes i Tromsø Det rettes økt fokus på næringsutvikling i distrikt og bynære soner 6 Tromsø Senterparti

5 MariNe næringer og stedbunden næring Tromsø maritime skole får tilført ressurser oppgradert utstyr og maritim kompetanse i forhold til nordområde satsninga Ambulerende sikkerhetstopplæring for fiskere opprettholdes og videreføres Oppdrettsnæringa og andre sjøbaserte næringer ivaretas, styrkes og vidreutvikles gjennom planlegging og arealpolitikk Det innføres en lokal arealavgift for alle sjøretta anlegg Det i langt større grad legges tilrette for attåtnæring og kombinasjonsdrift Sentrumsutvikling/bynære soner Kvaløysletta får realisert sitt kultur/kirkebygg Det etableres fisketorg i torghuken Næringslivet og kommunens felles initiativ «sentrumsløftet» følges opp Prosjektet idrettsbyen Tromsø blir en realitet Midler avsettes til opp pussing av Alfheimsvømmehall Lysløypenettet i kommunen vernes på varig basis 8 Tromsø Senterparti

6 Distriktsutvikling Ullsfjordforbindelsen blir realisert Tindtunellen blir realisert Fergeforbindelsen mellom Kvaløya og Senja blir helårig Tromsø-distriktene får fiberkabel Forholdene legges til rette for boligbygging i distrikts-tromsø også spredt boligbygging Barnehager som blant annet Vikaran, Straumsbukta og Trondjord barnehage oppgraderes/bygges ny og utvides Hillesøy kirke blir oppgradert Demokrati, deltakelse og ivaretakelse Tilskuddet til bydelsråd og utviklingslag økes Bydelsrådenes/utviklingslagenes posisjon som høringsinnstans styrkes Parlamentarisme ikke innføres i Tromsø Jobbgarantien til alle fast ansatte i Tromsø kommune opprettholdes 10 Tromsø Senterparti

7 Våre listekandidater kommunestyrevalget Tromsø Senterparti Nr. Fornavn: Etternavn: Født: Yrke: 1 Ann-Sissel Enoksen 1966 Pedagogisk leder 2 Cecilia Rockwell 1971 Rådgiver UNN HF 3 Herbjørn Henriksen 1940 Pensjonist 4 Tommy Ludvigsen 1965 Masterstudent 5 Marlene Berntsen Braathen 1988 Student 6 Stein Halvard Enoksen 1965 Fagarbeider/kokk 7 Peter Thomas Ørebech 1948 Professor 8 Edel Pedersen 1950 Husmor 9 Hans Birger Adriansen 1954 Sjømann/bonde 10 Torstein Myhre 1938 Pensjonist 11 Kåre Ludvigsen 1942 Fiskeskipper Nr. Fornavn: Etternavn: Født: Yrke: 12 Eli Karlsen 1968 Anleggsarbeider 13 Nils Aarsether 1947 Professor 14 Wenche Skallerud 1960 Enhetsleder 15 Åshild Strømmesen 1970 Førstekonsulent UiTø 16 Antal Csipa 1965 Masterstudent 17 Sylvia Labugt 1943 Seniorrådgiver UiTø 18 Håvard Hauglann 1973 Servicemedarbeider 19 Trygve Nissen 1955 Psykiater 20 Ivar Sørensen 1938 Bonde 21 Alf Risvik 1959 Fengselsbetjent/næringsd. 22 Katesaraporn Waiwong Enoksen 1972 Barnehage assistent Tromsprodukt AS Foto: Christina Grytå Med et GRØNT HJERTE for hele Tromsø Stem Tromsø Senterparti!