solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn 2"

Transkript

1 i Vestby Bygget etter unike idealer solsiden FUNKIS ENEBOLIGER - byggetrinn m 2-16 m 2 BRA Lavenergiboliger A

2

3 Innhold bo på sole solsiden 8 Boligtype: 2 etasjer 10 Boligtype: etasjer 1 informasjon 18 oversiktsplan 20 Beskrivelse 2 Vedtekter 28 kjøpekontrakt 0 bindende bekreftelse på kjøp

4 bo på Sole Sentralt og naturnært Å bo sentralt er et begrep som ofte gis vide tolkninger. Vi mener at du skal kunne komme deg rundt til de vesentligste fasiliteter og servicetilbud til fots det kan du på Sole. Du har gangavstand til togstasjon, og dermed har du tigerstaden rett rundt hjørnet (resten av europa også, for den sakens skyld ). Setter du deg i bilen er det kun 1 min. til Rygge flyplass. Dagligvare, restauranter, frisører, treningsstudio, flerbrukshall og alt annet som Vestby tilbyr er innenfor føttenes rekkevidde. Det samme gjelder barnehage og barneskole, som forøvrig kan skilte med bilfri skolevei. viktige argumenter for miljøbevisste foreldre.

5 aktiv livsstil Naturnært, grønt og trygt er en dekkende beskrivelse for Sole. Fantastiske friluftsområder i umiddelbar nærhet som gir muligheter for naturopplevelser alle årstider. Bak Soleprosjektet står investorer som har tanke for mer enn avkastning. Med sin solide lokale forankring ønsker de først og fremst å skape et bomiljø hvor det er godt å leve. Sole er et slikt boligprosjekt. Store grøntarealer og naturen selv omringer boligfeltet og inviterer til bruk av skog og mark. Velger du å bo på Sole, velger du samtidig en landlig og aktiv livsstil.

6 bo på Sole 6 Lyst og luftig De store glassflatene mot vest slipper inn godt med lys i stue og oppholdsrom. Byggene vrir seg i varierende grad mot sydvest, og er plassert med ulik avstand for å få best mulig solforhold til alle enhetene. Varierende kotehøyde på adkomstplanet gir ulik perspektivvirkning for feltet. Byggene vil derfor avspeile topografien på en naturlig måte.

7 7

8 8

9 Den nye bebyggelsen på felt B8 fremstår som ett homogent boligområde med sammenhengende grøntstrukturer. Det er tilstrebet variasjon i bebyggelsen ved å variere mellom bygg i to og tre etasjer, sammen med en bevisst holdning til plassering av byggene. Grunnkonseptet for bebyggelsen er en artikulering av en rammekonstruksjon med tilbaketrukne platefelt mot øst og vest. Feltene mot øst og vest er ytterligere oppdelt for å skape variasjon og kontrast, og reflekterer den bakenforliggende funksjonen (trapp og oppholdsoner). Enhetene i tre etasjer med takterrasser har ett platefelt som skiller volumene i tre og to etasjer. Dette bryter ned dimensjonen på bygget og gir sammenheng med volumene i to etasjer på en god måte. Av fasadematerialer vil det bli benyttet liggende trekledning med transparent beis på hovedkroppene, og på endeveggene vil det bli benyttet to ulike platetyper i kontrasterende farger (ref illustrasjoner). 9 Det er lagt vekt på store glassflater mot vest, mens det mot øst og nord er mindre åpninger av energimessige hensyn. Mot tilstøtende enhet i syd vil ytterveggen fungere som brannskille. Husene med tre etasjer har vindu med brannkrav på badet. Arkitektonisk fremstår enhetene på feltet moderne og relativt stramme i form og struktur, men med varierte materialer og oppbrutte volumer mener vi dette vil gi ett godt utrykk som vil kunne fungere som megler/forbindelse mellom tradisjonelt byggeri i syd og det moderne formspråket som blokkene i nord utrykker. Arkitekt Tone Krange BAS Arkitekter

10 Boligtype - 2 etasjer 10 Fasade Vest

11 Fasade Nord Fasade Øst 11 Fasade Syd

12 Boligtype - 2 etasjer bod,1 m bod,1 m 12 BRA 128,8 m 2 P-ROM 12,6 m 2 Åpen planløsning. Stor stue/kjøkken i 1. etasje med direkte adkomst til hagen. Det er også direkte adkomst til vaskerom/bod, kjekt for familier med små barn. I annen etasje er det tre soverom og et oppholdsrom. Fra Master bedroom er det vestvendt balkong. Bad og WC finner du i begge etasjer. Carport og utvendig sportsbod. Energiklasse A bod/vask,8 m kjøk/spis 19,1 m bod/vask,8 m kjøk/spis 19,1 m w bad,8 m bad,8 m DR entre/trapp 1,0 m entre/trapp 1,0 m stue 22, m stue 22, m 1. etasje

13 sov 7,1 m sov 12,8 m sov sov sov sov sov sov 7,1 7,1 m 7,1 m m 12,8 12,8 m m trapp/opphold 18, msov 7,1 m 12,8 m sov 12,8 m bad 8, m trapp/opphold 18, 18, m 18, m m trapp/opphold 18, m sov 1, m bad bad bad 8, 8, m 8, m m bad 8, m balkong sov sov sov 1, 1, m 1, m m sov 1, m 1 2. etasje balkong balkong balkong

14 Boligtype - etasjer 1 Fasade Vest

15 Fasade Nord Fasade Øst 1 Fasade Syd

16 Boligtype - etasjer bod,0 m BRA 16,6 m 2 P-ROM 161,7 m 2 Boligen har stor vestvendt takterrasse og rikelig med uteplass. I 1. etasje er det en åpen stue/ 16 kjøkkenløsning på hele 7 m 2. I stue/kjøkken er det installert en moderne vedovn. Det lyse og luftige trapperommet fører deg opp til 2. etasje som rommer soverom, bad og vaskerom/ bod.. etasje inneholder stue/oppholdsrom og bad. Stuen i. etasjen kan selvfølgelig også brukes som soverom eller kontor. Som du vil se av plantegningene er det WC i alle etasjer. 16 x 181 = entre/ trapperom 10,9 m F kjøk/spis 18,7 m Denne lavenergiboligen passer utmerket til familier med både små og store barn. wc,2 m stue 29,0 m Carport og utvendig sportsbod. Energiklasse A 1. etasje

17 trapperom 8,1 m sov 1,7 m gang/trapp 17,1 m stue/opphold 2,2 m bad 7, m bad,8 m vask/bod, m W DR sov 9, m takterrasse 27,2 m 17 sov 7, m 2. etasje. etasje

18 informasjon om funkishusene Det nye feltet består av 21 hus fordelt på 2 og etasjer, størrelse 128 BRA og 16 BRA. Alle med vestvendte solrike balkonger. Husene leveres med carport og utvendig sportsbod. Funkishusene oppføres i henhold til Norsk standard for lavenergiboliger (NS 700). Feltet skal seksjoneres og hver boenhet får tillagt eksklusiv tillegg i grunn. Angivelse av tomtenes størrelse er beregnet ut fra tilgjengelig kartverk. Det tas forbehold om avvik i areal frem til endelig oppmåling. Felles for alle tomtene blir internveier og gjesteparkering. Fellesområder m/lekeplass og vann-/kloakkledninger fra hver tomtegrense og frem til offentlig nett, opparbeides av utbygger. Det vil bli tatt initiativ fra utbyggers side til at det stiftes et boligsameie som påtar seg ansvaret for dette når feltet er ferdig utbygd. I tillegg skal alle boenheter på Sole innbetale ca kr 1200,- årlig (indeksreguleres) til bearbeidelse av friområdene på Sole. 18 Byggetid/overtagelse: Det beregnes en byggetid på 10-1 mnd. Ferdigstillelse estimeres 2. kvartal 201 (Tomt/hus 10-1) og. kvartal 201 (Tomt/hus 8, 9 og 21).Selger tar forbehold om tilstrekkelig antall forhåndssalg før byggestart. Selger tar forbehold om at de nødvendige offentlige tillatelser blir gitt. Såner Invest AS er utbygger og eier eiendommen. Petter Olsen er hjemmels-haver. Det er ingen begrensninger i adgang til utleie. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge før innflytting/overtagelse. Boligene omfattes ikke av konsesjonsplikt eller odel. Ligningsverdi er ikke fastsatt. Kjøper belastes med et seksjoneringsgebyr på kr.70,-. Utbygger dekker øvrige salgskostnader.

19 19

20 oversiktsplan Oversiktsplanen viser planlagt utbygging. Solsiden, 1. byggetrinn Solsiden, 2. byggetrinn Solsiden,. byggetrinn R=ì Tomt: m m m 2 8 m 2 10 m 2 0 m 2 m 2

21 1.00 le So Gam n. Idrett sveien IA 2. VEI I B7 6 b Gangvei. B ve i din s O B Ba F1.0. B9 F B F 7 Bb F2 var F F... 1 frittl. småhus 6 F7 F8 Bb10 O2 12 B..0 Sole Øst n Bb7 n. 2. eie byv rd No. Nordby hagen Bb F2 Her kommer ny Ungdomskole Follo Folkehøyskole Østbydammen Barnehage 6 Sole Skog Barnehage 7 Vestby Sentrum 8 Vestby Togstasjon 9 Solerunden barnehage 2..0 min 1.0 Bb9 byve ie Odins vei R2 7. Flerbrukshall.0.0 Vei A Vestby Barneskole Nordbyhagen Bb S 8 86 vei 68 SF1 B D gs Frig 8 VEI 6 F9 S B BVI F F12.0 ve i F Skade s vei 8 VE Ba lde rs in F vei Frøys Od 8 ien d gv. Ga n i F VEI B F1 B20 8 i s ve 1 2. sv ei.0.0 Idrettsveien.0 VEI J Fjel lbak kvei en Njo rds ve Idrettsve ien Fjel lbak kvei en 10 G/S-Æ 8 G/S -Y 10 sy kk el Bu pl. ss oe rv eie n Kr 10 To rg K På- ort /a tid vst sp ig ark nin er g ing Mjølnerveien ASS P-PL 6 BUSS Ga m skoleb arn påst. 7 Avst./ n um ve ie Stø tt n veie 7 le 88 ei.0 BI 6 sv VEI K 87 as vei Nann 8 O IE 81 + vei oe rv eie n Odins Kr H M ur VEI i es ve Brag VE 82 Gangvei a 8.0 n 6. Bb Bb2. rd 8 B BIII F6. +2 Njo e Garderveien F Sba/bf ve i A1 Od in M ur 8 S na s 78 GRUSBANE F2 SP1 Bb6 R1 8 vei Na n 91.0 B1 O ers ald.0 B1 KLOAKKP.ST So leve.0 F F10 B B Kort vei til det meste: B18 8 i ve L Sba/fl F E F B B plasser Sbp 8 Balders n Soleveie ken kro Garderveien by Øst k rd No offentlig parkering ien. en 76 7 A2 en 1 kk Vei A ba by F A F FA2 F1 F Ulls vei B1 Sentrumsveien B E7 B1 BII 8.0 a A1 yve 1 Hø ybak kvei F C F17 F18 B17.0 tb Ves 2. o F E 2 2 F6 82 B11 F Grøstadveien vei Gangvei c i kjørbar gangve 8.0 A 7 r sveien rø G n eie dv sta 6 F E Grø Sentrum 2. 1 n k T2 Rådhusgat 7.0 B 6.0 eie dv sta 70 8 F 7.0 O1 eveien FA1 IF VE s Loke Fornminne 71 E9 E1 10 F B10 82 Felles lekeplass 8.0 AV1 F1 B12 F6 7.0 E/S F2 n m E ev imeiv ebie HC kk el pl. MR/AV1 10 AV2 sy 8 Fellesareal for garasjer park ride NSB 82 plasser ningane stig eb -/av kjør På yet hø Opp B1 u l. s ke Lo 8 pe m 10 sy lp i ve ien 81 gra an 8 B/F/K 20 kke 1 AV e lev So 7.0 Ve sth VEI P 8 s i Tax 7 t G o_p 1 Bus s B FL 7 Bus IP LEK Kvartalslek t AV KOLE LEK 6 Friområde lek 8 E11 s FL VE Mjø lner ei mv G/S-O ø 6 p-pl. AV Bus VEI Q Sa Vgelia ic B16 FP P P P E12 Trafo 7 t B2 Returst. 8 pl. VE IN 6 FL2 P P Stø ttu B1 20 Kr S FL1 1,.2 O G/S- oe rv eie n s Bus Pa rk 6 ss er pla 7 O2 2, Bi 1 Tun LEK 2 Pa rk.1 0/0 Fp1 Bb 2 1, 1 n ie ve 6 Stø FA2 F2 Bi 2 1, 10. Tun Tors vei Bb 2..0 LEK 1 naturtomt LEK So le +1, r se plas IR 2, FA1 1, g 21 rin ke Par VE n Bo levei ttum veie i ns ve 2. ev eie Tors vei 2 FA gangvei Fp2 Vestby Elektro Bb 1 O2 No r FA2 VEI N Bb 2 Bbf 1 ttu oe r Kr Stø 10. FA1 Mjølnerveien se land er Er 2. Bb12 allé F Bb 1 F Bb1 B7 B frittl. småhus B6 Gar derv eien B12.0 Vanntårn I nærheten har du også: rives F F F B1 1 A=0,7.8 O BR NG GA F B Garderv eien F8 B10 O1 Idrettshall Felt F 1 F LP1 2 B11 Felt F F. Stadionanlegg B Svømmehall 12.0 Skoleparkering Felt A n.0.0 B Felt C 2 Felt C eie erv.0 Ungdomsskole.0 rd Ga jørsel avk Skole.0 Trafikkgjerde B9 Parkeringsanlegg Parkeringsanlegg g- /syk lveg ke Gan n e nd leru So m 0 O FS 10 x n eie erv ard G bolig-frittl daa Offentlig barnehage 6.2 daa.0.0 bolig-frittl..8 daa REGULERINGSKART 0/1 Rygge Flyplass Son Golfbane Son Seilklubb Ramme Gård Shopping Restauranter Vestby Storsenter FA O og turterreng rett utenfor stuedøren! 21 veien Mosse Gamle

22 22 kort avstand til sjøen - drøbak/hvitsten/son

23 2

24 leveransebeskrivelse til boligene Generelt Boligene ligger i et avgrenset område med totalt 21 boenheter med hver sin carport og utebod. Boligene med to etasjer får BRA = 128, kvm og boligene med tre etasjer får BRA = 16, kvm. Inngangspartiet til boligene ligger på bakkeplan i tilknytning til carport. Fasader utføres med liggende trepanel og vertikale felt med platekledning. er opplegg til oppvaskmaskin og avsatt plass til integrert komfyr og frittstående kjøleskap. Det leveres benkebelysning med kontakt under overskap og avtrekksvifte over komfyr. Integrerte hvitevarer og ekstra kjøkkenskap kan bestilles som tilvalg innenfor leverandørenes sortiment. Hvitevarer inngår ikke i standard leveransen. Det vil kunne være avvik mellom illustrasjoner, tegninger og faktisk leveranse. 2 Boligen vil bli utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter NS 700 Lavenergiboliger og TEK 10 mfl. Grunn og fundamenter Bygningene er fundamentert direkte på fast grunn. Råbygg Boligen oppføres med støpt gulv på grunn og med bærende konstruksjoner og etasjeskiller i tre. Carport og sportsbod Carport og utebod (uisolert) ligger i tilknytning til hver bolig. Sportsboden er beregnet for lagring av utstyr som brukes ute, f.eks sykler, dekk og sportsutstyr. Bad/wc Vegghengt WC leveres i hvit sanitærporselen. På bad leveres dusjgarnityr og blandebatteri. Dusjvegger (90cm x 90cm ) leveres som standard. Det leveres 80 cm baderomsinnredning i 1. etasje og 120 cm i 2. etasje på boligtype 2 etasjer. I boligtype etasjer leveres 120 cm baderomsinnredning i 2. etasje og 80 cm i. etasje, inkludert lysarmatur og ettgreps blandebatteri. På WC monteres en porselensservant med speil og lysarmatur i tillegg til wc. Bod/Vaskerom Innvendig bod/vaskerom inneholder et skap med varmepumpe, varmt-vannsbereder 170 ltr. og ventilasjonsaggregat. I. etasjes husene plasseres skapet på WC i 1. etasje. Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin leveres. Utomhus Adkomstvei inn til hvert hus leveres gruset. Øvrige uteområder består av naturtomt og tilsådd gressplen. Arealet til terrassen på bakkeplan leveres gruset. Fellesareal Felles gjesteparkeringsplasser og felles veier asfalteres. Kjøkken Moderne kjøkkeninnredning type Sigdal Uno eller tilsvarende i hvit glatt utførelse. Oppvaskbenk i rustfritt stål med ettgreps blandebatteri. Det Østbydammen Barnehage, 0-6 år

25 2 Vestby Storsenter Vinduer /dører Vinduer og balkongdører leveres hvitmalt innvendig og belagt med farget aluminium på utsiden. Inngangsdør til boligen leveres i malt, glatt utførelse med montert FG-godkjent sikkerhetslås. Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med hvite karmer. Trapper Innvendige trapper leveres med åpne trinn. Trinn og håndløper leveres i eik. Vanger og stolper leveres ferdig hvitmalt fra fabrikk. Spiler i stål. Overflate (gulv, vegger, tak) og listverk Gulv: Fliser i entre/trapperom, bad/wc og vaskerom/bod. Hele første etasje leveres med vannbåren gulvvarme. Parkett -stavs, type eik, på stue/kjøkken/soverom. Vegger: Baderom leveres med fliser. Øvrige vegger sparkles/males med 2 strøk i lyse farger. Tak: Himlinger av gips sparkles/males med 2 strøk i hvit farge. Listverk: Dør og vindusbelistning leveres i fabrikkmalt slett utførelse. Gulvlister leveres i lakkert eik. Listverk leveres med synlige festemerker. Garderobeskap Garderobeskap inngår ikke i leveransen. Takterrasse/balkong Takterrassen leveres med terrassebord av tre. Balkong leveres med impregnerte terrassebord og rekkverk i glass/stål.

26 26 Vestby Arena - Flerbrukshall Tekniske anlegg Tekniske føringer/innkassinger Rør- og kanalføringer vil i all hovedsak bli skjult over himling eller bak innkassinger. Inspeksjonsluker må påregnes. Slike konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som øvrige deler av den konstruksjonen de tilhører. Det blir ikke anledning til å flytte på vanntilførsel og avløp. Tegninger av tekniske anlegg Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelige plasseringer bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for ventilasjon, VVS og elektriske installasjoner. Oppvarming Oppvarming av boligene med vannbåren gulvvarme i første etasje og på bad/vaskerom. Balansert ventilasjon (forvarmet tilluft). Det leveres

27 radiatorer i de øvrige etasjene iht oppvarmingsbehovet. Boligen leveres med 170 l varmtvannsbereder i tilknytning til varmepumpen. Forvarming av varmt tappevann. Boligen leveres med stålpipe og vedovn type Curve 100. Elektroinstallasjoner Det leveres elektrisk skjult anlegg og sikringsskap med automatsikringer. På takterrasse, veranda og ved inngangsparti leveres veggarmaturer. Stikkontakter og lyspunkter iht. NEK 00:2010. Ekstra punkter kan leveres som tilvalg. Tilleggspunkter kan bli trukket åpent. Ekstra el-punkter Endring i type parkett Endring av overflater på gulv Listverk Andre farger på vegger Andre flistyper Mulighet til fliser på vegg på WC og vaskerom/bod Hvitevarer Tilvalg må avklares iht avtalte frister. Forbehold Leveransebeskrivelsen er den gjeldende beskrivelsen overfor kjøper. Bilder og illustrasjoner er veiledende og det vil kunne være avvik i forhold til leveransebeskrivelsen. Balansert ventilasjon Det monteres balansert ventilasjonsanlegg med tilluft til oppholdsrom, soverom og avtrekk fra kjøkken og bad/vaskerom. Sprekkdannelser Selger plikter ikke å utbedre sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer. Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre forandringer på utførelse og materialvalg hvis dette viser seg hensiktsmessig under detaljprosjekteringen. Det tas forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomførelse. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. 27 Internett/TV/telefon Boligen er ferdig kablet for tilknytning av telefon, bredbånd og TV. Tilknytningsavgifter betales av den enkelte boenhet. Valgmuligheter Andre utførelser og kvaliteter tilbys iht endringsliste, utarbeidet for dette prosjektet. De fleste endringer har en kostnadsmessig konsekvens for kjøper. Endringer tilbys på følgende områder: Dog skal det ikke gjøres forandringer som går ut over den forespeilede kvaliteten i prosjektet. Utarbeidet: Innerdører Endring av fronter på kjøkken og bad samt sammensetning av komponenter Garderobeskap Sentralstøvsuger Ekstra telefon- og antennekontakter

28 vedtekter 28 1 NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Solsiden Boligsameie. Sameiet blir opprettet ved seksjonsbegjæring. 2 EIENDOMMEN Gnr. 9, Bnr. 1 i Vestby kommune og består av 21 seksjoner inklusive interne veier og fellesareal. Seksjon 1-21 er eneboliger med råderett, eksklusiv bruksrett og bruk av utvendige arealer i samsvar med situasjons-/utomhusplan. Den del av tomt og bygning som ikke er tilleggsdeler i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring er fellesarealer. RETTSLIG RÅDIGHET OVER SEKSJONEN Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. BRUKEN AV BRUKSENHETER OG FELLESAREALER Sameiet skal brukes til boligformål. Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet, og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Utearelene skal holdes ryddig og ikke være lagringsplass for materialer, avfall etc. Sameiermøtet bestemmer hvordan fellesarealet skal brukes. Fellesarealet og de enkelte seksjonsenheter må benyttes på en slik måte at bruken ikke er til urimelig og unødvendig skade eller ulempe for de andre sameiere. Alle installasjoner på fellesarealet må på forhånd godkjennes av sameiermøtet. Utvendige fellesarealer fordeles etter vedlagte situasjons-/utomhusplan som definerer hvilke arealer den enkelte seksjon har eksklusiv bruksrett til. FORDELING AV FELLESKOSTNADER OG OMKOSTNINGER Felleskostnader er alle kostnader ved drift som ikke gjelder den enkelte bruksenhet, som berører alle seksjoner. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, offentlige skatter og avgifter som ikke utliknes på den enkelte bygning, felles adkomstvei langs egen eiendom samt gjerde mot andre naboer. Sameiermøtet kan beslutte å engasjere vaktmestertjeneste for drift og vedlikehold av fellesarealet, herunder måking av snø. For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier med lik andel hver. Hver enkelt seksjon dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av tilhørende bygning. Øvrige seksjoner skal holdes skadesløs for ansvar og forpliktelser knyttet til drift og vedlikehold av bygning som ikke tilhører denne seksjon. 6 VEDLIKEHOLD DEN ENKELTE BRUKSENHET Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig og utvendig vedlikehold av bruksenhetene og alminnelig vedlikehold av andre arealer som sameieren har enerett til å bruke. Seksjonene 1-21 er eneboliger med ansvar for vedlikehold av egen bygningsmasse med fasade og tak. Kostnadene bæres av seksjonen alene. Sameieren har også vedlikeholdsansvar for vann-/avløpsledninger

29 fra forgreiningspunktet på stamledningsnettet til bruksenheten og for sikringsskap og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. 7 SAMEIERMØTER Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Sameierne har en stemme hver. 7.1 Berammelse og innkalling Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes når en seksjonseier finner det nødvendig og samtidig oppgir hvilke saker den ønsker behandlet. Innkalling til sameiermøte skal skje med minst 1 dagers varsel, ekstraordinært sameiermøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst dager. Innkalling skal skje skriftlig. Når en sameier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen sendes til den postadresse som sameieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker som det skal treffes vedtak om i sameiermøtet. Det skal ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet skal nevnes i innkallingen. 7.2 Stemmeberegning og flertallskrav I sameiermøtet har hver seksjon 1 stemme. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Når ikke loven eller disse vedtekter setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. 7. Endring av vedtekter Disse vedtektene kan endres med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer men; Fastsettelse eller endring av vedtekter som etter loven eller disse vedtekter krever tilslutning fra enkelte eller alle sameiere er kun gyldig vedtatt etter slik tilslutning. 7. Styret Styret i sameiet skal ha medlemmer. Styreformann og et styremedlem velges for 2 år, mens de øvrige velges for ett år. 8 VERDIFORSIKRING AV EIENDOMMEN Bygningsenhetene (seksjonene) skal ha separate bygningsforsikringer. Den enkelte sameier svarer for forsikring av eget innbo. Alle seksjoner sørger for bygningsforsikring av egen bygning, samt bygninger på hver enkelt seksjons tilleggsarealer. 9 OVERDRAGELSE / VEDTEKTER / REGISTRERING Ved fremtidig salg/overdragelse av en eierseksjon, forplikter selger seg til aktivt å medvirke til at de nye eiere gjøres kjent med og aksepterer disse vedtekter og eventuelle andre avtaler som måtte være inngått mellom sameierne. Sameiet og disse vedtekter skal, dersom en av sameierne krever det, registreres i Foretaksregisteret. 10 EIERSEKSJONSLOVEN Lov om eierseksjoner av 2. mai 1997 nr. 1, kommer til anvendelse så fremt intet annet er fastsatt i overnevnte vedtekter. 29

30 0

31 1

32 kjøpekontrakt BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdrag: formidlet av EiendomsMegler 1 Østfold & Akershus AS, foretaksnr: 8822 med omsetningsnummer Adresse: Solsiden Boligsameie., 10 Vestby Mellom: Såner Invest AS, foretaksnr: Adresse: Kleverveien, 10 Vestby Kontaktperson: Prosjektleder Remi Borgås, Mobil: E-post: Gnr. 9, Bnr. 1, tomt nr. - snr. i Vestby kommune. Seksjonsnummer vil bli tildelt ved seksjonering. samt ideell andel 1/ i gnr. 9, bnr.:0 lekeplass (i fellesskap med 12 eneboliger i Solerunden). heretter kalt selgeren, og Person nr: PKT. 2 KJØPESUM Avtalt kjøpesum for eiendommen er kr.,- + omkostninger. 2 Adresse: Person nr: Kr.,- hvorav kr.,- utgjør vederlag for grunnen (dokumentavgiftsgrunnlaget). Telefon: som betales på følgende måte: 1.1 Kontant ved garantistillelse kr.,- Arbeid: 1.2 Kontant innen overtagelse, jfr. pkt. 6 og 9 kr.,- Mobil: Samlet kjøpesum Kr.,- heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale: PKT. 1 EIENDOMMEN Partene har inngått avtale om kjøp av ny selveiet bolig på eiet tomt med tilliggende rettigheter og forpliktelser: Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted. PKT. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale omkostninger som utgjør: Byggetrinn 2, tomt 8-1 og 21

33 1. Dokumentavgift på skjøtet til Staten (2, % av tomteverdi inkl. infrastruktur) kr. 2.97,- 2. Tinglysingsgebyr for skjøtet til Staten kr. 2,-. Tinglysingsgebyr på pantedokument kr. 2,-. Attestgebyr kr. 202,-. Seksjoneringsgebyr kr..70,- Sum Kr. 0.99,- For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtagelsen, skal garantien utgjøre kr.,- som er % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, skal garantien utgjøre kr.,- som er % av avtalt kjøpesum. I tillegg skal selger stille ugjenkallelig bankgaranti inkludert renter for delinnbetalinger i henhold til denne avtale jfr. Bustadoppføringslova 7. Totalsum ved innbetaling før overtakelse er kr.,- PKT. 6 OPPGJØR For hver obligasjon kjøperen må la tinglyses på denne eiendom i forbindelse med etablering av lån utover ovennevnte betales et tinglysningsgebyr kr. 727,-. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer/merverdiavgift. Omkostningene betales uoppfordret til megler samtidig med sluttoppgjøret. Meglers vederlag og utlegg betales av selger og forfaller til betaling ved kontraktsunderskrift. Megleren gis rett til å få dekket sitt krav på vederlag og utlegg av første innbetaling fra kjøper. PKT. DIVERSE AVGIFTER OG GEBYRER Selgeren dekker kostnader for eiendommen til: Deling og oppmåling av parsellen. Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen. Tilknytningsavgifter for vann, avløp/kloakk og elektrisitet. Eiendommen er tilknyttet ledningsnett for kabel-tv/internett. Avgift for tilkobling er ikke betalt, og dette besørges og bekostes av kjøper. PKT. SIKKERHETSSTILLELSE (GARANTI) Senest innen 1 dager etter avtaleinngåelsen skal selger stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen. Bankgarantien skal gjelde frem til år etter overtagelsen av eiendommen. Det vises til Bustadoppføringslova 12. Oppgjør mellom partene foretas av EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS, heretter kalt Oppgjør, Postboks 20 Høyden, 122 Moss Telefon nr telefaks nr Partene gir Oppgjør ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes hit. EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus AS, klientkonto nr Merkes: Oppdragsnr.: Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter settes opp av megler pr. overtagelsesdato. Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør eller deloppgjør før: Tilfredsstillende sikkerhet, skjøte (ref. kjøpekontraktens pkt. ) er tinglyst, eller garanti iht. Bustadoppføringslova 7 er stillet. Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler i den forbindelse har mottatt signert overtakelsesprotokoll som er signert av både kjøper og selger. Evt. midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger. Selger gjøres oppmerksom på at det tar noen virkedager fra overtakelsesprotokoll er megler ihende, til oppgjør overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer også i tillegg.

34 Innbetalt kjøpesum skal i sin helhet, med fradrag av meglerens provisjon og utlegg, gå til nedbetaling av løpende byggelån i Nordea. Kjøpesummen overføres til selgerens byggelånsbank mot at denne frafaller sitt pant i ovennevnte eiendom. Dersom hele eller deler av kjøpesummen ikke er innbetalt til rett tid og oppgjør av den grunn ikke kan foretas mot selger, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden 8, % p.a. til selger for hele kjøpesummen fram til alt er betalt. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom partene. Selgeren gir herved Eiendomsmegler1 Østfold og Akershus AS ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. PKT. 8 TINGLYSING Skjøtet i undertegnet stand oppbevares hos megler som foretar tinglysning når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger (jfr. pkt. 2 og ). All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Eiendomsmegler1 Østfold og Akershus AS. Dokumenter som skal tinglyses, må snarest overleveres megleren i undertegnet stand. Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve. Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr ,. ledd bokstav e). Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne kontrakt. PKT. 7 HEFTELSER Kjøperen har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for denne eiendom, og har gjort seg kjent med denne. Selgeren har utstedt en sikringsobligasjon til Eiendomsmegler1 Østfold og Akershus AS som lyder på samlet kjøpesum for prosjektet. Obligasjonen inneholder en urådighetserklæring. Obligasjonen er tinglyst av megleren for selgers regning. Obligasjonen vil bli slettet i forbindelse med sluttoppgjøret. I forbindelse med vann og avløpsnettet kan det bli tinglyst erklæringer på dette gårds og bruksnummer. PKT. 9 FREMDRIFT Det beregnes en byggetid på 10-1 mnd. Ferdigstillelse estimeres til 2. kvartal 201 (tomt/hus 10-1) og. kvartal 201 (tomt/hus 8, 9 og 21). Selger tar forbehold om tilstrekkelig antall forhåndssalg før byggestart og at de nødvendige offentlige tillatelser blir gitt. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av materialvalg og fargevalg på bygningene samt utvendige fellesarealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Kjøper skal i så tilfelle varsles skriftlig. Kjøper kan ikke kreve endringer/tilleggsarbeider eller selv foreta slike uten at partene inngår skriftlig tilleggsavtale om dette. I denne avtalen skal det også bestemmes hvilket vederlag som skal betales og når - for endringene/tilleggsarbeidet. PKT. 10 OVERTAGELSE Følgende er avtalt om overtakelse: Eiendommen overtas av kjøperen 1 mnd. etter mottak av skriftlig varsel fra selger og når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Kopi av varselet sendes megler. Selgeren garanterer at eiendommen ved hjemmelsoverføring vil være fri for andre pengeheftelser enn de som fremgår av denne kontrakt. Pengeheftelser som ikke overtas av kjøperen, skal slettes for selgers regning. Ved forsinket overlevering, ifølge Bustadoppføringslovens bestemmelser, betaler selgeren dagbøter til kjøper tilsvarende 0,7 promille av kjøpesummen inkl. tomt.