Møteprotokoll for Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 036/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen Kyrre Havelin Gro Pettersen Truls Lindmo John Dokken Ingjerd Schou Dordi Schou til sak 050/12 Arve Bekkevard fra sak 051/12 Gunnar Harstad, FF Nina Haaland Elham Binai-Faal Sigmund Lereim Anne Sofie Hoff Tron Kallum Torstein Skjolden Gunnar Espelid Birgitta Grimeland Andreas Kulvik, FF Jarl Meland Knut Espeland Margrethe Solberg Ole Andreas Kvilesjø Thor Erik Klever Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte Knut Espeland 039/12 040/12 Møteleder: Fra adm. møtte: Knut Espeland Geir Johannessen, Hans Moesgaard, Bente Fredheim, Erik Flobakk, Jon Gunnar Weng og Kirsten Langehaug Utlevert i møtet: Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Gunvor Kristiansen, Sport & Kakao til k.sak 035/ Arild Hansen, LSU, til sak 043/12, Thorbjørn Berger til sak 054/12, Synøve Olaussen til k.sak 035/ Befaring: Diverse: Underskrifter: Knut Espeland ordfører

2

3 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 036/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 037/12 KLAGE PÅ VEDTAK OM MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 038/12 SOSIALFAGLIG RÅDGIVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER 039/12 VURDERING AV HABILITET FOR ORDFØRER I SAK ASD- BORG/01 040/12 VALG AV SETTEORDFØRER I SAK ASD-BORG/01 041/12 STRATEGI FOR EIERSKAPET I ØSTFOLD ENERGI /12 MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OVERFØRING AV OPPGAVER OG DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NYTT SELSKAP 043/12 TRYKKAVLØP LYSEREN 044/12 SUPPLERINGSVALG - EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALGET 045/12 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE VED ØSTFOLD JORDSKIFTERETT, MEDDOMMERE VED HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT OG LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING LAGMANNSRETT, /12 OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN FOR HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT FOR PERIODEN /12 SEKRETARIATSSTØTTE NÆRINGSUTVALGET 048/12 NÆRINGSUTVALGET - REGLEMENT 049/12 ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS 050/12 TERTIALRAPPORT /12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET /12 ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 053/12 VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN/GRINITUN 054/12 OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 055/12 INTERPELLASJON FRA SPYDEBERG AP VEDR. JERNBANE MED MER 056/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOKALE TILTAK

4 036/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. K-036/12 Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 037/12: KLAGE PÅ VEDTAK OM MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Begrunnelsen for alle feltene er: a. b. K-037/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff Fellesforslag fra formannskapet: 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Av miljøhensyn mener kommunen at for alle feltene: a. planter, innsekter og dyr kan skades eller drepes unødvendig ved teppesprøyting med glyfosat fra helikopter b. det er en risiko for at sårbare arter som eventuelt ikke er registrert kan bli drept «føre var prinsippet» c. det finnes andre og mer miljøvennlige metoder til bekjempelse av uønsket vegetasjon på de omsøkte feltene, for eksempel mekanisk bekjempelse, punktsprøyting med ryggtåkesprøyte og stubbebehandling. 3. Spydeberg kommune har som miljøvisjon for landbruket å redusere erosjon, tap av næringsstoffer og tilførsel av plantevernmidler fra landbruket til vann og vassdrag. Som et ledd i dette arbeidet mener kommunen at innføring av helikoptersprøyting i skog i Spydeberg heller fører til økt bruk av plantevernmidler enn redusert. Miljøhensyn er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven av og Forskrift om bærekraftig skogbruk av Vedtaket er i hjemlet i 3 i Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av

5 Fellesforslag om å endre teppesprøyting til sprøyting. Votering: Forslaget fra formannskapet fikk 16 stemmer mot 5 og ble vedtatt. Vedtak i sak 037/12: 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Av miljøhensyn mener kommunen at for alle feltene: a. planter, innsekter og dyr kan skades eller drepes unødvendig ved sprøyting med glyfosat fra helikopter b. det er en risiko for at sårbare arter som eventuelt ikke er registrert kan bli drept «føre var prinsippet» c. det finnes andre og mer miljøvennlige metoder til bekjempelse av uønsket vegetasjon på de omsøkte feltene, for eksempel mekanisk bekjempelse, punktsprøyting med ryggtåkesprøyte og stubbebehandling. 3. Spydeberg kommune har som miljøvisjon for landbruket å redusere erosjon, tap av næringsstoffer og tilførsel av plantevernmidler fra landbruket til vann og vassdrag. Som et ledd i dette arbeidet mener kommunen at innføring av helikoptersprøyting i skog i Spydeberg heller fører til økt bruk av plantevernmidler enn redusert. Miljøhensyn er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven av og Forskrift om bærekraftig skogbruk av Vedtaket er i hjemlet i 3 i Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av /12: SOSIALFAGLIG RÅDGIVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER 1) Spydeberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes sosialfaglige kontorer. 2) Spydeberg kommune innarbeider kostnaden i budsjettet for Pr mai 2012 er den beregnet til ,- kroner i året. KOOK-020/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Innstilling til kommunestyret: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. K-038/12 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin

6 Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Gro Pettersen, Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur Vedtak i sak 038/12: 1. Spydeberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes sosialfaglige kontorer. 2. Spydeberg kommune innarbeider kostnaden i budsjettet for Pr mai 2012 er den beregnet til ,- kroner i året. - Knut Espeland erklært inhabil og fratrådte møtet 039/12: VURDERING AV HABILITET FOR ORDFØRER I SAK ASD- BORG/01 1. I henhold til kommunelovens 40 a og forvaltningslovens 6 annet ledd vedtas inhabilitet for ordfører Knut Espeland i sak ASD-BORG/01. F-032/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-039/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 039/12: 1. I henhold til kommunelovens 40 a og forvaltningslovens 6 annet ledd vedtas inhabilitet for ordfører Knut Espeland i sak ASD-BORG/ /12: VALG AV SETTEORDFØRER I SAK ASD-BORG/01 1. John Dokken velges som setteordfører i sak ASD-BORG/01

7 F-033/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-040/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 040/12: 1. John Dokken velges som setteordfører i sak ASD-BORG/01 - Knut Espeland tiltrådte møtet 041/12: STRATEGI FOR EIERSKAPET I ØSTFOLD ENERGI Spydeberg kommune gir sin tilslutning til strategi for eierskap i Østfold Energi AS, datert Spydeberg kommune godkjenner forslaget om endring av aksjonæravtalen som sikrer innføring av formelle eiermøter i selskapet. F-034/12 Formannskapet Innstilling til kommunetyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-041/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Gunnar Espelid Følgende hadde ordet: Truls Lindmo, Geir Johannessen, Sigmund Lereim, Ingjerd Schou, Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 041/12: 1 Spydeberg kommune gir sin tilslutning til strategi for eierskap i Østfold Energi AS, datert Spydeberg kommune godkjenner forslaget om endring av aksjonæravtalen som sikrer innføring av formelle eiermøter i selskapet.

8 042/12: MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OVERFØRING AV OPPGAVER OG DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NYTT SELSKAP 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra Spydeberg kommune bevilger kr 24 per innbygger for den økte driften i Midlene bevilges fra formannskapets reserverte bevilgninger. F-035/12 Formannskapet Forslag fra formannskapet: Punkt 2 strykes. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av formannskapet: 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra K-042/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra /12: TRYKKAVLØP LYSEREN 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Det må være minimum 300 abonnenter og en inngangsbetaling på minimum kr Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke.

9 F-036/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland Fellesforslag fra formannskapet: Nytt punkt 2: Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere kan være ca 300 og med en minimum engangsbetaling, øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. Forslag fra Knut Espeland Punkt 4: Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. Forslag fra Birgitta Grimeland: Nytt punkt 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard Punkt 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet. Punkt 3: Enstemmig dom foreslått av rådmannen. Punkt 4: Enstemmig som foreslått av Knut Espeland Punkt 5: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 6: Enstemmig som foreslått av Birgitta Grimeland. Innstilling til kommunestyret: 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere kan være ca 300 og med en minimum engangsbetaling, øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. 3. Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke. 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard K-043/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland

10 Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Kyrre Havelin, Tron Kallum, Geir Johannessen, Ingjerd Schou, Knut Espeland, Truls Lindmo Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 2: Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere bør være ca 300 og med en minimum engangsbetaling på kr , øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. Fellesforslag fra A/H: Nytt pkt. 7 Ønske om tilkobling etter fristen vil bli dyrere. Votering: Pkt. 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt. 2: Sigmund Lereims forslag ble enstemmig vedtatt Pkt. 3, 4, 5, 6: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt. 7: Forslag fra A/H ble enstemmig vedtatt Vedtak i sak 43/12: 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere bør være ca 300 og med en minimum engangsbetaling på kr , øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. 3. Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke. 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard. 7. Ønske om tilkobling etter fristen vil bli dyrere. 044/12: SUPPLERINGSVALG - EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALGET Som ny nestleder til eiendomsskattetakstutvalget velges: 1. F-037/12 Formannskapet

11 Politisk saksordfører: Morten Strande Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-044/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Ingjerd Schou, Knut Espeland, Jarl Meland, Anne Sofie Hoff, Geir Johannessen Forslag fra Morten Strande: Saken utsettes til høsten Forslag fra Knut Espeland: 1. Solvår Beitmann Ap 2. Andreas Myr FrP 3. Enok Kobbevik KrF Vedtak, enstemmig: Simen Lereim går ut av utvalget og som ny nestleder velges Solvår Beitmann Vedtak i sak 44/12: Som ny nestleder til eiendomsskattetakstutvalget velges: Solvår Beitmann. Sigmund Lereim går ut av utvalget. 045/12: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE VED ØSTFOLD JORDSKIFTERETT, MEDDOMMERE VED HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT OG LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING LAGMANNSRETT, Som jordskiftemeddommere til Østfold jordskifterett velges: (10 jordskiftedommere) 2. Som meddommere til Heggen og Frøland tingrett velges: (38 meddommere) 3. Som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett velges: (lagrettemedlemmer/meddommere) F-038/12 Formannskapet

12 Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-045/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 45/12: 1. Som jordskiftemeddommere til Østfold jordskifterett velges: Født Fornavn Etternavn Anne Ingeborg Glesaaen Kraggerud Else Britt Oraug Inger-Hilde Skaarberg Strømnes Berit Svenneby Jon-Einar Aandal Arne Bjerke Thor Erik Holstad John Olav Kiserud Petter Unnerud Per Thorleif Wennevold 2. Som meddommere til Heggen og Frøland tingrett velges: Født Fornavn Etternavn Ellinor Bjørndalen Tora-Lise Busch Silje Eline Kibsgård Fjeldbraaten Kari-Britt Helle Astrid Gurine Hermstad Anne Sofie Hoff Bjørg Iversen Anne Beate Johanson Marit Sætra Løken Kari Melby Evy Moen Tove Hvidsten Moengen Hild Nytrøen Trine Ottosen Wigdis Sandem Anne Saue Susann Sjøstjern Nina Ingjerd Torhaug Anne Mette Wergeland

13 Frank Beitmann Øivind Berg Hans Kristian Fremmegård Henry Glende Knut Arthur Hansen Kyrre Havelin Eirik Juel Hans Kristian Kaatorp Trond Kaldhussæter Enok Kobbevik Alf Mathisen Trygve Hilmar Nygaard Vidar Tommy Olsen Arild Hernes Saue Hans Marius Schie Svein K. S. Sjøstjern Odd Vidar Tomter Sjur Wergeland Per Østerås 3. Som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett velges: Født Fornavn Etternavn Ole Ancher Grøn Hilde Hallerud Herborg N. Hognestad Jacobsson Jack R. Johanson Frode Mehlum Fred Nilsen Grete Bang Skjelbred Lene Vangen 046/12: OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN FOR HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT FOR PERIODEN Til skjønnsmedlemmer for Heggen og Frøland domsogn foreslås: F-040/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Morten Strande

14 Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. (5 skjønnsmedlemmer) K-046/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 46/12: Til skjønnsmedlemmer for Heggen og Frøland domsogn foreslås: Født Fornavn Etternavn Arve Bekkevard Hildegun Grepperud Leif Hamberg Martha Mjølnerød Peder Mørk 047/12: SEKRETARIATSSTØTTE NÆRINGSUTVALGET 1. Avtale mellom Østfold Bedriftsrådgivning og Spydeberg kommune vedtas. 2. Det bevilges kr fra formannskapets reserverte bevilling. F-039/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-047/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Følgende hadde ordet: Tron Kallum Forslag fra SP: Nytt pkt. 3: Rådmannen skal i løpet av 2. halvår 2012 vurdere å etablere en rolle i administrasjonen som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen. Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet med nytt tilleggpunkt 3 fra SP. Vedtak i sak 47/12: 1. Avtale mellom Østfold Bedriftsrådgivning og Spydeberg kommune vedtas. 2. Det bevilges kr fra formannskapets reserverte bevilling.

15 3. Rådmannen skal i løpet av 2. halvår 2012 vurdere å etablere en rolle i administrasjonen som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen. 048/12: NÆRINGSUTVALGET - REGLEMENT Saken fremmes uten innstilling. F-045/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Forslag fra Knut Espeland: Forslag til reglement for Næringsutvalget vedtas, med endret punkt D1: Næringsutvalget er et rådgivende organ overfor formannskapet. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av Knut Espeland. K-048/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 48/12: Forslag til reglement for Næringsutvalget vedtas, med endret punkt D1: Næringsutvalget er et rådgivende organ overfor formannskapet. 049/12: ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS Spydeberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. Spydeberg kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for Indre Østfold legevakt. Spydeberg kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra

16 Spydeberg kommune bevilger kr ,- for kostnader til daglig leder i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. F-041/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-049/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Knut Espeland Følgende hadde ordet: Kyrre Havelin, Knut Espeland, Anne Sofie Hoff, Ingjerd Schou Nye opplysninger fra Knut Espeland - Nytt pkt kulepunkt 4: Spydeberg kommune bevilger kr til avslutning av Samhandlingsprosjekt Indre Østfold og Sykehuset Østfold og kostnader knyttet til ansettelse av daglig leder Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. Vedtak, enstemmig: Innstillingens pkt 1-3 og nytt pkt. 4 ble vedtatt Vedtak i sak 49/12: Spydeberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. Spydeberg kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for Indre Østfold legevakt. Spydeberg kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra Spydeberg kommune bevilger kr til avslutning av Samhandlingsprosjekt Indre Østfold og Sykehuset Østfold og kostnader knyttet til ansettelse av daglig leder Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. 050/12: TERTIALRAPPORT Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes.

17 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer styrkes netto med kr Låneopptak til Blomsterenga barnehage i hht kommunestyrevedtak 48/10 og 37/11 stort kr ,-. 4. Kr ,- for salg av omsorgsboliger i Grinitun III inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond. 5. Lån stort kr ,- til A/L Solsiden barnepark ettergis. 6. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering F-042/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-050/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Knut Espeland Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Morten Strande, Tron Kallum, Torstein Skjolden, Ingjerd Schou, Kyrre Havelin, Geir Johannessen, Nina Haaland Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 7: Rådmannen bes gi kommunestyret en vurdering av bemanningsbehovet i sentraladministrasjonen sett i forhold til budsjettarbeidet for 2013 og ønsket servicenivå for publikum. Forslag fra AP: Det opprettes sak til behandling i kommunestyremøte i september 2012 vedrørende investering av ny lastebil til kirken. Ulike løsninger som leasing, kjøp og samarbeid med teknisk virksomhet utredes. Votering: Innstillingens pkt. 1-6 ble enstemmig vedtatt Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 7: Forslaget fikk 4 stemmer mot 11 og falt. Forslag fra AP: Forslaget fikk 3 stemmer mot 18 og falt. Vedtak i sak 50/12: 1. Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer styrkes netto med kr Låneopptak til Blomsterenga barnehage i hht kommunestyrevedtak 48/10 og 37/11 stort kr ,-.

18 4. Kr ,- for salg av omsorgsboliger i Grinitun III inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond. 5. Lån stort kr ,- til A/L Solsiden barnepark ettergis. 6. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering - Dordi Schou fratrådte møtet - Arve Bekkevard tilrådte møtet 051/12: ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med mer-/mindreforbruk kr Finansiering av investeringer hvor det ikke tidligere er vedtatt dekning/avsetning i 2011 vedtas som følger: Utbyggingsbidrag kr avsettes til fond for utbyggingsbidrag. Utbyggingsbidrag, Løvestad kr ,43 avsettes til fond for utbyggingsbidrag. Tilskudd spillemidler til ballbinge, kr , er finansiert av kommunen tidligere og foreslås derfor til å finansiere utgifter til kommunale bygg pr kr ,33. Det resterende tilskuddsbeløpet kr ,67 avsettes til disposisjonsfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2011 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding F-043/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått rådmannen. K-051/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Jarl Meland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 51/12: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med mer-/mindreforbruk kr Finansiering av investeringer hvor det ikke tidligere er vedtatt dekning/avsetning i 2011 vedtas som følger: a. Utbyggingsbidrag kr avsettes til fond for utbyggingsbidrag. b. Utbyggingsbidrag, Løvestad kr ,43 avsettes til fond for utbyggingsbidrag.

19 c. Tilskudd spillemidler til ballbinge, kr , er finansiert av kommunen tidligere og foreslås derfor til å finansiere utgifter til kommunale bygg pr kr ,33. Det resterende tilskuddsbeløpet kr ,67 avsettes til disposisjonsfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2011 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding 052/12: ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2011 tas til orientering. F-044/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Morten Strande Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-052/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 52/12: 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2011 tas til orientering. 053/12: VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN/GRINITUN 1. For å dekke opp energibehovet ved ungdomsskolen etableres det et bergvarmeanlegg. 2. For å sikre et godt inneklima på skolen legges kjøling fra varmepumpa inn i prosjektet. 3. Varmeanlegget, inkludert kjøling, finansieres ved et låneopptak på totalt kr F-048/12 Formannskapet Politisk ordfører: Birgitta Grimeland

20 Forslag fra Gunnar Espelid Frp: Energibehovet ved ungdomsskolen legges ut på Doffin uten investeringskosnad med pris pr. KWH/estetikk. Biovarme. Kjølesystem må fremgå med en egen delpris. Innstilling til kommunestyret: Forslaget til Frp fikk 4 stemmer, rådmannens innstilling fikk 3 stemmer. 1. Energibehovet ved ungdomsskolen legges ut på Doffin uten investeringskosnad med pris pr. KWH/estetikk. Biovarme. Kjølesystem må fremgå med en egen delpris. K-053/12 Kommunestyret Politisk ordfører: Birgitta Grimeland Følgende hadde ordet: Kyrre Havelin, Sigmund Lereim, Ingjerd Schou Forslag fra AP/H/FRP/SP/V: 1. Det utlyses anbudskonkurranse for leveranse av bioenergi til ungdomsskolen, med opsjon på leveranse til andre offentlige bygg med vannbåren varme i sentrum. Tilbudet skal angi pris pr. KWH, uten investerings- og driftskostnader for kommunen. Kjølesystem for ungdomsskolen skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 2. Bergvarme driftet av kommunen omregnes til kostnad pr. KWH, inkludert kapitalkostnad, drift og vedlikehold. Kjøling fra varmepumpe skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 3. Kostnad for anbudsprosess belastes udisponert driftsfond. Votering: Forslaget fra AP/H/FRP/SP/V ble enstemmig vedtatt. Vedtak i sak 53/12: 1. Det utlyses anbudskonkurranse for leveranse av bioenergi til ungdomsskolen, med opsjon på leveranse til andre offentlige bygg med vannbåren varme i sentrum. Tilbudet skal angi pris pr. KWH, uten investerings- og driftskostnader for kommunen. Kjølesystem for ungdomsskolen skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 2. Bergvarme driftet av kommunen omregnes til kostnad pr. KWH, inkludert kapitalkostnad, drift og vedlikehold. Kjøling fra varmepumpe skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 3. Kostnad for anbudsprosess belastes udisponert driftsfond.

21 054/12: OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt en i vedtaket ikke lar deg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgninger i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren F-019/12 Formannskapet Forslag fra Gunnar Espelid Frp: 1. Saken utsettes 2. Det søkes etter drivere av svømmetilbudet. Saken fremmes igjen i juni. Vedtak: Enstemmig som foreslått av Gunnar Espelid 046/12: OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt en i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren F-046/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Fellesforslag : Punkt 1: ny setning : Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig.

22 Punkt 4: Endring: Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen med ny setning som foreslått i punkt 1 og endring i punkt Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig. 2. Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren K-054/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 54/12: 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig. 2. Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren /12: INTERPELLASJON FRA SPYDEBERG AP VEDR. JERNBANE MED MER K-055/12 Kommunestyret Følgende hadde ordet: Morten Strande, Knut Espeland Fellesforslag fra kommunestyret: 1. Spydeberg kommune søker kontakt med de aktuelle Indre Østfold kommunen for sammen å øke press mot myndighetene vedrørende Follotunnelen og Østre Linje.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 06.06.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 030/12-049/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.55 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-009/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.05.2012 Møtetid: Kl. 18:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 028/12-035/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 007/13-011/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13-048/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.03.2012 Møtetid: Kl. 18:00 21.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 010/12-019/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/13-015/13 Faste representanter: Kari Ørnø Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10-023/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.04.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/12-025/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.02.2014 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/14-015/14 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 23.03.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/10-018/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 047/13-048/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.04.2012 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 020/12-027/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/13-043/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 22.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 061/12-064/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 29.08.2013 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 033/13-036/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00-18:45 Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/14-025/14 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 021/13-032/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Spydeberghalvtimen: Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Lars Fongen og Åge Vold Til

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.06.2011 Møtetid: Kl. 18:00 23.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 046/11-065/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.:

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen Møtetid: Saksnr.: Kl. 16:00-20:30 008/12 - O 14/12 I I Faste representanter: OrdfØrer Knut Espeland,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 21.40 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/10-046/10 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: Kl. 17:00 18.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 005/12-008/12 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 087/11-097/11 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møtedato: 12. juni 2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30 20:30 Til stede Forfall Administrasjon Protokoll godkjenner Arve Bekkevard, Arve Martinsen,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 064/09-072/09 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Teknisk lager Løvestad Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/11-014/11 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-18:00 Til stede Forfall Administrasjonen Protokoll godkjent av: Medlemmer: Arve Martinius

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 14:00 23:15 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.10.2014 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 17:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Til stede på møtet: Medlemmer: Alle medlemmer Forfall: Izet Licina Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 29.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2012 Møtetid: Kl. 18.00 23:50 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 082/12-096/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.09.2013 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Grinitun Saksnr.: 012/13-016/13 Faste representanter: Vararepresentant: Solveig Danielsen Danielsen, Eldres

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 22.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 25.10.2017 Møtested: Store festsal, kulturtorget i Mysen Møtetid: 19:00-20:20 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30-20:16 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer