Møteprotokoll for Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 020/12-027/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen Kyrre Havelin Gro Pettersen Truls Lindmo John Dokken Ingjerd Schou, FF Dordi Schou Gunnar Harstad Elham Binai-Faal Sigmund Lereim, FF Anne Sofie Hoff Tron Kallum Torstein Skjolden Gunnar Espelid Birgitta Grimeland Andreas Kulvik, FF Knut Espeland Margrethe Solberg Ole Andreas Kvilesjø Thor Erik Klever Vararepresentanter: Nina Haaland Ole Anton Liverud Jarl Meland Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte Nina Haaland 022/12 Arve Bekkevard Møteleder: Fra adm. møtte: Knut Espeland Geir Johannessen, Hans Moesgaard, Jon Gunnar Weng, Kirsten Langehaug Utlevert i møtet: Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Pål Morten Lia (ny kirkeverge) og Torill Hovind til sak 022/12, Edvard Tunby vedr. gang/sykkelveg Lyserenveien/Stegenveien, Ragnar Johnsen, Norges Naturvernforbund, Arnfinn Espenes, Viken Skog, John Kiserud og Hege Holand Hansen til sak 023/12 Befaring: Diverse: Underskrifter: Fotografering av formannskap og kommunestyre Knut Espeland ordfører

2

3 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 020/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 021/12 DELEGERING AV MYNDIGHET 022/12 GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 023/12 SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 024/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 025/12 SKJENKEBEVILLING CAFÈ MØRK 026/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR PERIODEN

4 020/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. K-020/12 Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 021/12: DELEGERING AV MYNDIGHET Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelseloven kap. 3 er lagt til kommunestyret, delegeres til Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS. Delegasjonen gjelder fra 1. januar 2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i Folkehelseloven 9. Klage på vedtak fattet etter pkt. 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og skal fremmes som sak i kommunens komite for oppvekst, omsorg og kultur før eventuell oversendelse og endelig avgjørelse hos fylkesmannen. Kommunestyret kan etter behov trekke hele eller deler av delegeringen tilbake. F-017/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-021/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Endelig vedtak i sak 021/12: Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Folkehelseloven kap. 3 er lagt til kommunestyret, delegeres til Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS. Delegasjonen gjelder fra 1. januar 2012 og har omfang og begrensninger som beskrives i Folkehelseloven 9. Klage på vedtak fattet etter pkt. 1 behandles etter forvaltningslovens bestemmelser og skal fremmes som sak i kommunens komite for oppvekst, omsorg og kultur før eventuell oversendelse og endelig avgjørelse hos fylkesmannen. Kommunestyret kan etter behov trekke hele eller deler av delegeringen tilbake.

5 022/12: GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas. Komité for miljø, plan og teknikk oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og bygningsloven KMPT-024/12 Komite for miljø, plan og teknikk Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff - Nina Haaland ble erklært inhabil og fratrådte møtet - Forslag fra FRP/AP: 1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og bygningsloven Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes. Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra FRP/AP. Forslaget fra FRP/AP fikk 4 stemmer (Andreas Kulvik, Elham Binai-Faal, Truls Lindmo, Sølve Egeland) og ble vedtatt. Rådmannens forslag fikk 2 stemmer og falt. Innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og bygningsloven Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes. K-022/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff Nina Haaland ble erklært inhabel og fratrådte møtet Arve Bekkevard tilstrådte møtet

6 Følgende hadde ordet: Morten Strande, John Dokken Forslag fra SP: Rådmannens innstilling til KMPT fremmes på nytt. Forslag fra H: 1. Saken utsettes. 2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. Votering over forslag fra H: Forslaget fikk 11 stemmer mot 10 og vedtatt. Endelig vedtak i sak 022/12: 1. Saken utsettes. 2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. - Arve Bekkevard fratrådte møtet - Nina Haaland tilstrådte møtet 023/12: SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 1. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr om Spredning av plantevernmidler i skog 3 pkt 1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av plantevernmidler fra helikopter på 213 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt på følgende felt: Eiendom, gbr Skogeier Bestand Felt nr. Areal i daa dekar 13/1 Olav Breivik 14, 21, 23 og /1 May Holtskog 9, 10 og /1 Stian Thomasgård /3 Svein Skjolden 13 og /1 Ole Kraggerud /1 Martha Mjølnerød 13, 25, 29, 32, 35, 39, 8 og , 43, 44, 45 og 8 51/1 Asbjørn Unnerud 14, 50 og 58 10, 11 og Sum Det settes følgende vilkår: Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av nr skal følges. Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal følges. Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det henstilles til at det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø og helse og som samtidig gir ønsket resultat.

7 All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller kantsoner. Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med vannføring hele året. Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet. 3. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte felt, at spredningen er faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. Vurdering av miljøprinsippene 8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av saksframlegget med notat. Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av spredningen, og at det ikke kan påvises varig negative effekter på verdifull natur av tiltaket. 4. Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, felt nr.1 (bestand nr. 25), av hensyn til friluftsinteressene. KMPT-025/12 Komite for miljø, plan og teknikk Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff Forslag fra FRP: Det tillates ikke å sprøyte fra helikopter i Spydeberg kommune. Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer mot 2 (FRP, AP). Innstilling til kommunestyret: 1. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr om Spredning av plantevernmidler i skog 3 pkt 1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av plantevernmidler fra helikopter på 213 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt på følgende felt: Eiendom, gbr Skogeier Bestand Felt nr. Areal i daa dekar 13/1 Olav Breivik 14, 21, 23 og /1 May Holtskog 9, 10 og /1 Stian Thomasgård /3 Svein Skjolden 13 og /1 Ole Kraggerud /1 Martha Mjølnerød 13, 25, 29, 32, 35, 39, 8 og , 43, 44, 45 og 8 51/1 Asbjørn Unnerud 14, 50 og 58 10, 11 og Sum Det settes følgende vilkår: Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av nr skal følges.

8 Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal følges. Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det henstilles til at det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø og helse og som samtidig gir ønsket resultat. All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller kantsoner. Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med vannføring hele året. Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet. 3. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte felt, at spredningen er faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. Vurdering av miljøprinsippene 8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av saksframlegget med notat. Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av spredningen, og at det ikke kan påvises varig negative effekter på verdifull natur av tiltaket. 4. Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, felt nr.1 (bestand nr. 25), av hensyn til friluftsinteressene. K-023/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff Følgende hadde ordet: Gunnar Harstad, Thor Erik Klever, Elham Binai-Faal, Margrethe Solberg, Torstein Skjolden, Knut Espeland Forslag fra FRPs mindretallsgruppe og V: Spydeberg kommune gir ikke Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av plantevernmidler på omsøkte arealer. Votering: Komiteens innstilling fikk 5 stemmer mot 16 og falt. Endelig vedtak i sak 023/12: Spydeberg kommune gir ikke Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av plantevernmidler på omsøkte arealer. 024/12: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

9 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utfordringene som framkommer i utfordringsdokumentet, og at det er disse utfordringene som danner bakgrunn for hva som tas med i kommunens planstrategi. KMPT-011/12 Komite for miljø, plan og teknikk Felles forslag fra komiteen: 1. Saken utsettes. 2. Det arrangeres en workshop over dokumentet for komiteen. Vedtak: Enstemmig som foreslått av komitten. KMPT-022/12 Komite for miljø, plan og teknikk Politisk saksordfører: Tron Kallum Forslag SP nytt pkt. 2: Økonomiske forhold må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av selve planstrategien og for de planer som følger av denne. Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen i pkt. 1 og nytt pkt. 2 som foreslått av SP. Innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utfordringene som framkommer i utfordringsdokumentet, og at det er disse utfordringene som danner bakgrunn for hva som tas med i kommunens planstrategi. 2. Økonomiske forhold må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av selve planstrategien og for de planer som følger av denne. K-024/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Tron Kallum Følgende hadde ordet: John Dokken, Knut Espeland, Kyrre Havelin, Gunnar Harstad Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. Endelig vedtak i sak 024/12: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utfordringene som framkommer i utfordringsdokumentet, og at det er disse utfordringene som danner bakgrunn for hva som tas med i kommunens planstrategi.

10 2. Økonomiske forhold må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av selve planstrategien og for de planer som følger av denne. 025/12: SKJENKEBEVILLING CAFÈ MØRK 1. I medhold av alkohollovens 1-4a-b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling med følgende spesifikasjon: Tidsrom Fra vedtak i kommunestyret til Bevillingshaver Cafè Mørk Org.nr Styrer Ann Beate Karlsen Siggerud, f Stedfortreder Marit Ellinor Gullberg, f Skjenkested Cafè Mørk Type virksomhet Kafè / Spiserestaurant Omfang Skjenketid Skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 inne og ute. I henhold til kommunens forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder KOOK-010/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Politisk saksordfører: Jarl Meland Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-025/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jarl Meland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. Endelig vedtak i sak 025/12: 1. I medhold av alkohollovens 1-4a-b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling med følgende spesifikasjon: Tidsrom Fra vedtak i kommunestyret til Bevillingshaver Cafè Mørk Org.nr Styrer Ann Beate Karlsen Siggerud, f Stedfortreder Marit Ellinor Gullberg, f Skjenkested Cafè Mørk Type virksomhet Kafè / Spiserestaurant Omfang Skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 inne og ute.

11 Skjenketid I henhold til kommunens forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder 026/12: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til følgende skjenkesteder: 1. Muddys AS Muddys AS, Org.nr Schiegaarden Kina Schiegaarden Kina Restaurant Restaurant Org.nr Bjørnar Jacobsen F, Li Quan F, Thomas Vik Eriksen F, Yue Zhang F, KOOK-011/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur POLITISK SAKSORDFØRER: Jarl Meland Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-026/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jarl Meland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. Endelig vedtak i sak 026/12: I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til følgende skjenkesteder: 1. Muddys AS Muddys AS, Org.nr Schiegaarden Kina Schiegaarden Kina Restaurant Restaurant Org.nr Bjørnar Jacobsen F, Li Quan F, Thomas Vik Eriksen F, Yue Zhang F, /12: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR PERIODEN I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gis følgende bedrifter bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol:

12 1. Rema 1000 med Ottar Havig som styrer og Morten Frogner som stedfortreder. 2. ICA Nær med Marit Pettersen som styrer og Janne Rosseland som stedfortreder. 3. Coop Mega med Astrid Gundersen Dahl som styrer og Lina Marie Haugland som stedfortreder. 4. Kiwi med Olaf Heggenes som styrer og Oddleif Aaram som stedfortreder. 5. Bevillingsperioden gjelder fra 1. april 2012 til og med 31. mars Salgstid for bevillingspliktig øl er på hverdager, unntatt lørdager, fra kl 0800 kl 2000 og for dager før søn- og helligdager, unntatt Kr. Himmelfartsdag, fra kl 0800 kl KOOK-012/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur POLITISK SAKSORDFØRER: Jarl Meland Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-027/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jarl Meland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. Endelig vedtk i sak 027/12: I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c og 3-7 gis følgende bedrifter bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol: 1. Rema 1000 med Ottar Havig som styrer og Morten Frogner som stedfortreder. 2. ICA Nær med Marit Pettersen som styrer og Janne Rosseland som stedfortreder. 3. Coop Mega med Astrid Gundersen Dahl som styrer og Lina Marie Haugland som stedfortreder. 4. Kiwi med Olaf Heggenes som styrer og Oddleif Aaram som stedfortreder. 5. Bevillingsperioden gjelder fra 1. april 2012 til og med 31. mars Salgstid for bevillingspliktig øl er på hverdager, unntatt lørdager, fra kl 0800 kl 2000 og for dager før søn- og helligdager, unntatt Kr. Himmelfartsdag, fra kl 0800 kl 1800.

13 Til møtets slutt: Reglement barnehager vedtatt samarbeid private barnehager. Orientering om fremdrift Lyseren-prosjektet. Felles formannskapsmøte i Hobøl med 5 kommuner som søker samarbeid. Referater fra regionsrådet skal sendes kommunestyrets medlemmer. Evaluering av regionrådet.

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.04.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/12-025/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.05.2012 Møtetid: Kl. 18:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 028/12-035/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 23.01.2014 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/14-003/14 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.03.2012 Møtetid: Kl. 18:00 21.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 010/12-019/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 008/13-010/13 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.55 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-009/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/13-043/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.09.2012 Møtetid: Kl. 17:30 22:50 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 050/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 29.08.2013 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 033/13-036/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: Kl. 17:00 18.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 005/12-008/12 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13-048/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/13-015/13 Faste representanter: Kari Ørnø Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: Kl. 16:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/14-009/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 22.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 061/12-064/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.02.2014 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/14-015/14 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 06.09.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 065/11-080/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 021/13-032/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10-023/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 007/13-011/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Teknisk lager Løvestad Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00-18:45 Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/14-025/14 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 23.03.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/10-018/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 047/13-048/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

I Utskrift av møtebok sendt: Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk. Spydeberg kommune. Møtetid: Saksnr.:

I Utskrift av møtebok sendt: Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk. Spydeberg kommune. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.08.2012 Møtested: Kommunestyresalen Faste representanter: Nina Haaland, H - leder Andreas Kulvik, Frp - nestleder Sølve

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.09.2012 Møtetid: Kl. 18:00 22:40 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/12-069/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.:

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen Møtetid: Saksnr.: Kl. 16:00-20:30 008/12 - O 14/12 I I Faste representanter: OrdfØrer Knut Espeland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 087/11-097/11 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Spydeberghalvtimen: Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Lars Fongen og Åge Vold Til

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.09.2012 Møtetid: Kl. 18:00 22:40 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/12-069/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Karlsen, Bente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.09.2013 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Grinitun Saksnr.: 012/13-016/13 Faste representanter: Vararepresentant: Solveig Danielsen Danielsen, Eldres

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 03.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-22:20 Møtet startet med Informasjon om Østre linjes forbindelse mot Oslo. Representanter

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.06.2012 Fra kl. 08.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 83/12 Til saknr.: 91/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Halvorsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 22.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste Møteinnkalling for Klagenemnd Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 14:00 23:15 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/11-014/11 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 064/09-072/09 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 25.10.2017 Møtested: Store festsal, kulturtorget i Mysen Møtetid: 19:00-20:20 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen

Detaljer