Møteprotokoll for kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for kommunestyret"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: Møtetid: Kl. 16: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/10-046/10 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud Martha Mjølnerød Sigmund Lereim Thorer Egeland Torunn Kallum Bendtsen Gunnar Espelid Birgitta Grimeland Andreas Kulvik Jarl Meland Frank Beitmann Jeanette Bach Mikkelsen Kari Ørnø Morten Strande Ingjerd Schou, ff Gunnar Harstad John Dokken Dordi Schou Knut Espeland tiltrådte til sak 027/10 Marta Daltveit Lindås Ivar Vågen Ole Harald Bråten tiltrådte til sak 029/10 Bjørg Bygstad til og med sak 028/10 Møteleder: Fra adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Befaring: Diverse: Ordfører Britt E. Gulbrandsen Rådmann Bente Hedum Ass. rådmann Hans Moesgaard Økonomisjef Mette Mysliwski Kultursjef Grete Skjelbred Virksomhetsleder for skole May Kirsti Heggelund Virksomhetsleder for barnehage Per Jarle Hestnes Politisk sekretær Kirsten Langehaug Underskrifter: Utskrift av møtebok sendt:

2 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 024/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL 025/10 ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE I SPYDEBERG 026/10 REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - SLUTTFØRING AV PROSJEKTET - TILLEGGSBEVILGNING 027/10 REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - VENTILASJONSANLEGG I SVØMMEHALLEN - TILLEGGSBEVILGNING 028/10 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET /10 SKATTEREGNSKAPET FOR ÅRET /10 FREMFØRING AV OVER-/UNDERSKUDD /10 TERTIALRAPPORT PR /10 ØSTFOLDBANEN - STATUS OG MULIGHETER - HØRING 033/10 FRIVILLIGHETSMELDING FOR SPYDEBERG KOMMUNE 034/10 BARNEHAGE OG SKOLEBRUKSPLAN - REVIDERING 035/10 FOREBYGGENDE BARNEVERN - RAPPORT OM ANBEFALING 036/10 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 037/10 TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 038/10 RETNINGSLINJER FOR FRITIDSBEBYGGELSE UTEN INNLAGT VANN I LYSEREN NEDBØRFELT 039/10 FORSKRIFT OM GEBYR - GEBYRREGULATIV - I MEDHOLD AV NY PLAN- 0G BYGNINGSLOV 040/10 VALG AV MEDLEMMER TIL EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALG OG OVERTAKSTNEMND 041/10 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE - REVISJON 042/10 LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYREVEDTAK 043/10 INTERPELLASJON FRA HARALD BRÅTEN - PARKERINGSREGLEMENT SPYDEBERG KOMMUNE 044/10 SPØRSMÅL VEDR. SPYDEBERG STADION 045/10 SPØRSMÅL OM LYSEREN-OMRÅDET - SAMORDNING AV INFRASTRUKTUR 046/10 REFERATER Merknad til saksinnkallingen: Følgende hadde ordet: Jarl Meland Merknad om for mange og tunge saker til behandling til dette møtet.

3 024/10: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. K-024/10 kommunestyret Som foreslått av rådmannen. 025/10: ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE I SPYDEBERG 1. Kunstgressbane i Spydeberg etableres på Spydeberg stadions gressbane. 2. Spydeberg fotballgruppe v/kunstgresskomiteen står ansvarlig for videre prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Før igangsetting fremlegges en plan for finansiering og drift for godkjenning av formannskapet. 3. Spydeberg kommune står som byggherre i prosjektet, men daglig oppfølging ivaretas av kunstgresskomiteen. 4. Spydeberg kommunes tilskudd til investeringen begrenses til kr 2 mill. som tidligere bevilget, og som fremgår av investeringsbudsjettet. KMPT-019/10 Komite for miljø, plan og teknikk Som følge av nye opplysninger i saken ønsket rådmannen å fremme ny innstilling i saken: Pkt. 1: Under forutsetning av at geologiske undersøkelser tillater det endres plasseringen fra gressbanen til grusbanen. Nytt pkt. 5: Det utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Det er lagt vekt på følgende: a) Ønsket om undervarme er trukket b) Tiltaket får en bedre økonomisk forutsetning c) Gressbanen som er ny kan bestå som anlegg for flere idretter. Nærmere om a): Dette har betydning for to forhold: 1) At grunnforholdene har mindre betydning 2) At kabler og rør i grunnen berøres i mindre grad. Det utredes nærmere til kommunestyremøtet hva det vil innebære av forskjell om det blir en mindre vesentlig endring av reguleringsplan eller en ny reguleringsplan. Morten Strande ble oppnevnt som komiteens representant videre i arbeidet. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen i endret innstilling.

4 Innstillingen blir da: 1. Kunstgressbane i Spydeberg etableres på Spydeberg stadions grusbane under forutsetning av at geologiske undersøkelser tillater det. 2. Spydeberg fotballgruppe v/kunstgresskomiteen står ansvarlig for videre prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Før igangsetting fremlegges en plan for finansiering og drift for godkjenning av formannskapet. 3. Spydeberg kommune står som byggherre i prosjektet, men daglig oppfølging ivaretas av kunstgresskomiteen. 4. Spydeberg kommunes tilskudd til investeringen begrenses til kr. 2 mill. som tidligere bevilget, og som fremgår av investeringsbudsjettet. 5. Det utarbeides reguleringsplan for tiltaket. (Det utredes nærmere til kommunestyremøtet hva det vil innebære av forskjell om det blir en mindre vesentlig endring av reguleringsplan eller en ny reguleringsplan). K-025/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Bente Hedum, Marta Daltveit Lindås, Jarl Meland Rådmannen informerte om at det heter geoteknologiske undersøkelser (ikke geologiske) og at det er Spydeberg Sparebank som er grunneier av området. Forslag fra Marta Daltveit Lindås: Pkt 2, 2. setning: Før igangsetting fremlegges en helhetlig plan for prosjektet, samt finansiering og drift. Pkt. 4 Spydeberg kommunes gir et tilskudd på inntil kr. 2 mill, tidligere bevilget og fremgår av investeringsbudsjettet. Forslag fra Jarl Meland: Pkt 2, 2. setning: Før igangsetting fremlegges en plan for finansiering og drift for godkjenning av kommunestyret. Fellesforslag fra kommunestyret: Nytt pkt. 5: Det utarbeides ordinær eller ordinært endret reguleringsplan. Votering over punktene i innstillingen: 1. Innstillingen enstemmig. 2. Forslag fra Jarl Meland mot innstillingen: 19 stemmer for forslaget fra Jarl Meland mot 1 stemme. Forslag fra Marta Daltveit Lindås mot innstillingen: 4 stemmer for forslaget fra Marta Daltveit Lindås mot 16 for innstillingen.

5 3. Innstillingen enstemmig. 4. Forslag fra Marta Daltveit Lindås mot innstillingen: 2 stemmer for forslaget fra Marta Daltveit Lindås mot 18 for innstillingen. 5. Fellesforslag fra kommunestyret: Enstemmig. Endelig vedtak blir da: 1. Kunstgressbane i Spydeberg etableres på Spydeberg stadions grusbane under forutsetning av at geoteknologiske undersøkelser tillater det. 2. Spydeberg fotballgruppe v/kunstgresskomiteen står ansvarlig for videre prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Før igangsetting fremlegges en plan for finansiering og drift for godkjenning av kommunestyret. 3. Spydeberg kommune står som byggherre i prosjektet, men daglig oppfølging ivaretas av kunstgresskomiteen. 4. Spydeberg kommunes tilskudd til investeringen begrenses til kr. 2 mill. som tidligere bevilget, og som fremgår av investeringsbudsjettet. 5. Det utarbeides ordinær eller ordinært endret reguleringsplan. 026/10: REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - SLUTTFØRING AV PROSJEKTET - TILLEGGSBEVILGNING 1. Prosjektet sluttføres etter gjeldene fremdriftsplan ferdigstilt Basert på kjent overskridelse medio mai 2010 gis prosjektet en tilleggsbevilgning på kr inkl. mva. Dette beløpet dekkes ved at et tilsvarende beløp av momskompensasjon tilføres prosjektet. 3. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere eventuelle innsparingstiltak og behandle videre rammejusteringer frem til prosjektet er sluttført med inntil kr ,-. F-030/10 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Punkt 1: enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 2: enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 3: 5 stemmer for rådmannens innstilling mot 2 ( John Dokken og Gunnar Espelid) K-026/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen

6 Følgende hadde ordet: John Dokken, Kari Ørnø, Jarl Meland, Jeanette Bach Mikkelsen, Bente Hedum, Randi Liverud, Marta Daltveit Lindås, Frank Beitmann, Birgitta Grimeland Forslag fremmet av Frp, H og Ap: Nytt pkt. 3: Formannskapet gis fullmakt til å vurdere eventuelle innsparingstiltak. Nytt pkt. 4: Ytterligere bevilgninger foretas av kommunestyret når dokumenterte krav foreligger. Votering: Pkt 1 og 2: Enstemmig for rådmannens innstilling. Pkt 3 og 4: Forslaget fra Frp, H og A fikk 11 stemmer mot 9. Endelig vedtak blir da: 1. Prosjektet sluttføres etter gjeldene fremdriftsplan ferdigstilt Basert på kjent overskridelse medio mai 2010 gis prosjektet en tilleggsbevilgning på kr inkl. mva. Dette beløpet dekkes ved at et tilsvarende beløp av momskompensasjon tilføres prosjektet. 3. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere eventuelle innsparingstiltak. 4. Ytterligere bevilgninger foretas av kommunestyret når dokumenterte krav foreligger. Knut Espeland tiltrådte møtet. 027/10: REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - VENTILASJONSANLEGG I SVØMMEHALLEN - TILLEGGSBEVILGNING 1. Det bevilges inntil kr ,- til dekning av et nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen ved Spydeberg ungdomsskole. Offentlig anbudsrunde gjennomføres. 2. Beløpet dekkes fra bundne investeringsfond for utbyggingsbidrag til formålet. F-031/10 Formannskapet Forslag fra Gunnar Espelid: 1. Nytt ventilasjonsanlegg etter beskrivelse fra Deltaplan 3.0 legges ut på Doffin for total entreprise. 2. Fremdrift og økonomi på ventilasjon i svømmehall, er ikke en del av det eksisterende arbeide med rehabilitering av ungdomsskolen. Forslag fra Frank Beitmann: Stryke setning 2 i punkt 1 i innstillingen. Forslaget fra Gunnar Espelid fikk 2 stemmer ( John Dokken og Gunnar Espelid) og falt.

7 Innstilling til kommunestyret: Punkt 1: 6 stemmer for rådmannens innstilling mot 1 stemme (Frank Beitmann) for forslag fra Frank Beitmann. Punkt 2: enstemmig som foreslått av rådmannen. K-027/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Randi Liverud Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Tor Ivar Strand, Knut Espeland Forslag fra Frp, H og A: 1. Nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen legges ut på Doffin for total entreprise. Beløpet bevilges før arbeidene starter. 2. Fremdrift og økonomi er ikke en del av det eksisterende arbeidet med rehabiliteringen av ungdomsskolen. Votering: Forslaget fra Frp, H og A fikk 11 stemmer mot 10 og vedtatt. Endelig vedtak blir da: 1. Nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallenved Spydeberg ungdomsskole legges ut på Doffin for total entreprise. Beløpet bevilges før arbeidene starter. 2. Fremdrift og økonomi er ikke en del av det eksisterende arbeidet med rehabiliteringen av ungdomsskolen. 028/10: ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Mer eller mindreforbruk i forhold til budsjettert vedr. investeringer, netto udisponert i 2009 kr ,75 dekkes/avsettes som følger: 1. Sanitetens hus, tinglysing, ufinansiert kr ,00 dekkes ved bruk av kapitalfond. 2. Myrer skog, tomtesalg, udisponert kr ,50 avsettes til tomtefond. 3. Karjolkroken, privat andel, udisponert kr ,- avsettes til kapitalfond. 4. Utbyggingsbidrag Vollene, udisponert kr ,- avsettes til fond for utbyggingsbidrag. 5. Utbygging Grååsen, ufinansiert kr ,03 dekkes ved bruk av tomtefond. 6. Utbygging Løvestad, udisponert kr ,- avsettes til tomtefond. 7. Egenkapitalinnskudd i KLP, ufinansiert kr ,- dekkes ved bruk av kapitalfond. 8. Traktor til stadion, ufinansiert kr ,50 dekkes ved bruk av kapitalfond. 9. Snøfreser/gressklipper, ufinansiert kr ,- dekkes ved bruk av kapitalfond. 10. Løvestad boligområde, udisponert kr ,44 avsettes til tomtefond.

8 11. Diverse tomtesalg, udisponert kr ,- avsettes til kapitalfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 4. Årsmeldingen for 2009 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 5. Ufinansiert feieravgift (før sammenslåing med Hobøl) kr ,44 dekkes ved bruk av gammelt avløpsfond. F-032/10 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-028/10 kommunestyret Politisk saksordfører : Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Frank Beitmann, Martha Mjølnerød, Gunnar Espelid, Jarl Meland, Kari Ørnø, John Dokken, Ivar Vågen (Frank Beitmann forslo å sende inn årsmeldingen til vurdering hos Kommunal Rapport). Som foreslått av formannskapet. 029/10: SKATTEREGNSKAPET FOR ÅRET Spydeberg kommunes skatteregnskap for året 2009 godkjennes. F-033/10 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-029/10 kommunestyret Politisk saksordfører : Britt E. Gulbrandsen Som foreslått av formannskapet. 030/10: FREMFØRING AV OVER-/UNDERSKUDD

9 1. Det foretas ikke fremføring av overskudd/underskudd for F-034/10 Formannskapet Fellesforslag fra formannskapet til nytt punkt 2: 2. Ordningen med fremføring av overskudd og underskudd avvikles fra og med Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen, med tillegg av fellesforslag fra formannskapet. K-030/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Frank Beitmann Følgende hadde ordet: Jarl Meland Som foreslått av formannskapet. 031/10: TERTIALRAPPORT PR Tertialrapport pr med forslag til budsjettjustering godkjennes 2. Det foretas budsjettjusteringer i hht vedlegg. Rammene styrkes med til sammen og kr avsettes til fond. 3. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering. F-035/10 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-031/10 kommunestyret Politisk saksordfører: John Dokken Som foreslått av formannskapet.

10 032/10: ØSTFOLDBANEN - STATUS OG MULIGHETER - HØRING 1. Spydeberg kommune gir følgende høringsuttalelse til rapporten om Østfoldbanen Status og muligheter: Spydeberg kommune slutter seg til anbefalingene om fire nye kryssingsspor mellom Mysen og Ski, samt en utbedring av de fem eksisterende kryssingsspor. Slike strakstiltak bør kunne finansieres og påbegynnes innen 2010 og bør ferdigstilles før 2014, samtidig med at fjernstyring (ERTMS) innføres. I mellomtiden kan innsatstog settes inn i rushtiden så langt det er forsvarlig og mulig. Ved ferdigstillelse av de nye kryssingssporene bør det innføres permanent halvtimesfrekvens i rushtiden og store deler av dagen. Målet på lengre sikt må være at det etableres sammenhengende dobbeltspor til Mysen og at man begynner dette arbeidet senest så snart Ski stasjon er realisert. Det er ikke unaturlig å se et slikt dobbeltspor i sammenheng med en fremtidig jernbaneforbindelse til Sverige. Togstrekningen Mysen-Rakkestad-Fredrikstad er viktig for å knytte fylkesdelene sammen og for de som pendler mellom Nedre Glomma og Indre Østfold. Eventuell nedleggelse av togstasjoner bør ikke gjøres før alternativt kollektivtilbud er ivaretatt for de som bor der. 2. K-032/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Ivar Vågen Ivar Vågen ba om at næringsutvalgets vedtak protokolleres. Sak nr. 21/2010 i Næringsutvalget Østfoldbanens Østre linje status og muligheter Vedtak: 1. Spydeberg kommune slutter seg til følgende uttalelse/vurdering fra fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune: Den fremlagte rapporten gir en god oversikt over dagens muligheter og begrensninger på Østre linje. Etter fylkerådmannens vurdering bør første prioritet være tiltak som bedrer togfrekvensen og regulariteten på strekningen Mysen-Oslo. I dette inngår bedre kryssingsspor, en gjennomgang av antallet stopp og påkobling til nytt dobbeltspor ved Ski. På noe sikt er også togforbindelse mellom Mysen og Sarpsborg interessant, med videre muligheter for tog til Rygge flyplass, utenlandstog til Gjøteborg og København med mer. 2. Vedtaket oversendes formannskapet som forslag til uttalelse for videre behandling. Som foreslått av rådmannen.

11 033/10: FRIVILLIGHETSMELDING FOR SPYDEBERG KOMMUNE Frivillighetsmelding for Spydeberg kommune vedtas. KOOK-007/10 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Fellesforslag fra KOOK: Saken utsettes. Vedtak: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av KOOK. KOOK-015/10 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-033/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Torunn Kallum Følgende hadde ordet: Jarl Meland Jarl Meland etterlyser politisk arbeid under lag og foreninger. Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 034/10: BARNEHAGE OG SKOLEBRUKSPLAN - REVIDERING 1. Revidert barnehage- og skolebruksplan vedtas. KOOK-016/10 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

12 K-034/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Hans Moesgaard Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 035/10: FOREBYGGENDE BARNEVERN - RAPPORT OM ANBEFALING Arbeidsgruppas anbefalinger: Trinn 1: Fra og med høsten Foreldreskole som går over i nettverksgrupper. Det bevilges kr til foreldreskolen som en startkapital 2. Annerledes kompetanseløft. PPT gir opplæring i aktuelle diagnoser og praktisk tilrettelegging av undervisningen. PMTO-opplæring og prosessveiledning. 3. Forebygge normbrytende adferd (rus, krim, skulk ) 4. Det innledes et samarbeid med KORUS v/ Helge Bjørnsen om å implementere veileder Fra bekymring til handling (Tidlig innsats på rusområdet) i Spydeberg. Egeninnsatsen er å la ansatte kurses. Kursinga finansieres gjennom KORUS. Ansvarlig er virksomhetsleder for Familierelaterte tjenester. 5. Kommunestyret arrangerer en temakveld pr. år om forebyggende arbeid i Spydeberg. Ansvarlig er ordfører. Trinn 2: Det nedsettes ei gruppe til å videreutvikle samarbeidet mellom skole/sfo og kulturskolen. Her kan det også inkluderes frivillige lag og foreninger. KOOK-017/10 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Instilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av arbeidsgruppen.

13 K-035/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen, Følgende hadde ordet: Bente Hedum, Marta Daltveit Lindås Rådmannen ba om at pkt. 1 endres til: Det bevilges kr som dekkes av disposisjonsfond til foreldreskolen som en startkapital. Arbeidsgruppen retter siste setning under pkt. 2 til: Annerledes kompetanseløft. Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur m/endringer som foreslått. Endelig vedtak blir da: Trinn 1: Fra og med høsten Foreldreskole som går over i nettverksgrupper. Det bevilges kr til foreldreskolen som en startkapital som dekkes av disposisjonsfondet. 2. Annerledes kompetanseløft. PPT gir opplæring i aktuelle diagnoser og praktisk tilrettelegging av undervisningen. Annerledes kompetanseløft. 3. Forebygge normbrytende adferd (rus, krim, skulk ) 4. Det innledes et samarbeid med KORUS v/ Helge Bjørnsen om å implementere veileder Fra bekymring til handling (Tidlig innsats på rusområdet) i Spydeberg.Egeninnsatsen er å la ansatte kurses. Kursinga finansieres gjennom KORUS. Ansvarlig er virksomhetsleder for Familierelaterte tjenester. 5. Kommunestyret arrangerer en temakveld pr. år om forebyggende arbeid i Spydeberg. Ansvarlig er ordfører. Trinn 2: Det nedsettes ei gruppe til å videreutvikle samarbeidet mellom skole/sfo og kulturskolen. Her kan det også inkluderes frivillige lag og foreninger. 036/10: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 1. Samarbeidsavtale mellom Østfold kulturproduksjon og Spydeberg kommune om den regionale ordningen for den kulturelle skolesekken vedtas 2. Avtalen gjelder for perioden KOOK-014/10 Komite for oppvekst, omsorg og kultur

14 Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-036/10 kommunestyret Politisk saksordfører: John Dokken Følgende hadde ordet: Britt E. Gulbrandsen, Marta Daltveit Lindås Marta Daltveit Lindås ber om at det henstilles til skolene om at den kulturelle skolesekken blir omtalt i skolenes årsmelding. Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 037/10: TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen tidsavgrenset myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter planog bygningslovens kapittel Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 16. juni 2010 til 31. august Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 4. Komité for miljø, plan og teknikk får i møte 9. september 2010 forelagt som referatsaker de saker hvor det er fattet delegert vedtak. KMPT-020/10 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Hildegunn Grepperud, Sp) K-037/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Thorer Egeland Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 038/10: RETNINGSLINJER FOR FRITIDSBEBYGGELSE UTEN INNLAGT VANN I LYSEREN NEDBØRFELT

15 1. Forslag til retningslinjer for fritidsbebyggelse uten innlagt vann i Lyseren nedbørfelt vedtas å gjelde for Spydeberg kommune. KMPT-021/10 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-038/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland Følgende hadde ordet: Marta Daltveit Lindås, Bente Hedum, Frank Beitmann, Britt E. Gulbrandsen Fellesforslag fra Frp, H og Ap: Nytt pkt. 2: Tilsyn - Kontroll på at dette overholdes utføres hvert annet år. Votering over innstillingens pkt. 1: Enstemmig. Votering over fellesforslag fra Frp, H og AP pkt. 2: 17 stemmer for forslaget mot 4 og vedtatt. Endelig vedtak blir da: 1. Forslag til retningslinjer for fritidsbebyggelse uten innlagt vann i Lyseren nedbørfelt vedtas å gjelde for Spydeberg kommune. 2. Tilsyn - Kontroll på at dette overholdes utføres hvert annet år. 039/10: FORSKRIFT OM GEBYR - GEBYRREGULATIV - I MEDHOLD AV NY PLAN- 0G BYGNINGSLOV 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, godkjenner Spydeberg kommunestyre gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaksbehandling 2010, jf. vedlagte forslag datert Gebyrregulativet gjøres gjeldende fra KMPT-022/10 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-039/10 kommunestyret

16 Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Bente Hedum Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 040/10: VALG AV MEDLEMMER TIL EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALG OG OVERTAKSTNEMND 1. Til eiendomsskattetakstutvalg velges følgende 5 personer: 2. Som leder velges: 3. Til overtakstnemnd velges følgende 5 personer: 4. Som leder velges: F-036/10 Formannskapet Fellesforslag fra formannskapet: 1. Til eiendomsskattetakstutvalg velges følgende 5 personer: Solvår Beitmann, AP Jan Kjos, SP Enok Kobbevik, KRF Ole Harald Bråten, SV Birgitta Grimeland, FRP 2. Som leder velges: Jan Kjos 3. Til overtakstnemnd velges følgende 5 personer: Martha Mjølnerød, SP Jarl Meland, FRP Sigrun Egeland, KRF Arne Bjerke, H Gunnar Harstad, H 1. Som leder velges: Arne Bjerke K-040/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Gunnar Espelid Følgende hadde ordet: Randi Liverud, Bente Hedum De skal sitte ut denne perioden til

17 Som foreslått av formannskapet med følgende endringer: Til eiendomsskattetakstutvalg velges følgende 5 personer: Solvår Beitmann, AP Jan Kjos, SP Enok Kobbevik, KRF Jeanette Bach Mikkelsen, AP Birgitta Grimeland, FRP Som leder velges: Til overtakstnemnd velges følgende 5 personer: Som leder velges: Jan Kjos Anne Sofie Hoff, SP Jarl Meland, FRP Sigrun Egeland, KRF Arne Bjerke, H Gunnar Harstad, H Arne Bjerke 041/10: REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE - REVISJON Saken gjelder: Kommunestyrets vedtak i sak 022/10. Fellesforslag fra formannskapet: Endring i godtgjøringsreglementet iverksettes fra K-041/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Frank Beitmann, Bente Hedum Britt E. Gulbrandsen opplyste at pga lovligheten av å endre godtgjøringen med tilbakevirkende kraft foreslås reglementet å gjelde fra Endringer i reglement for godtgjøring gjøres gjeldende fra /10: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYREVEDTAK 1. Krav om lovlighetskontroll i kommunestyresakene 013, 014 og 022/10 avvises som for sent fremsatt.

18 K-042/10 kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Jarl Meland Som foreslått av formannskapet. 043/10: INTERPELLASJON FRA HARALD BRÅTEN - PARKERINGSREGLEMENT SPYDEBERG KOMMUNE K-043/10 kommunestyret Følgende hadde ordet: Harald Bråten, Britt E. Gulbrandsen, Jeanette Bach Mikkelsen 044/10: SPØRSMÅL VEDR. SPYDEBERG STADION K-044/10 kommunestyret Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Britt E. Gulbrandsen Ordfører besvarte spørsmålet. 045/10: SPØRSMÅL OM LYSEREN-OMRÅDET - SAMORDNING AV INFRASTRUKTUR K-045/10 kommunestyret Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Britt E. Gulbrandsen Ordfører besvarte spørsmålet. 046/10: REFERATER Referatene tas til orientering. K-046/10 kommunestyret Referatene tas til orientering.

19 Til møtets slutt: 1. Knut Espeland ønsket å få nærmere informasjon om kommunens deltakelse i Interregprosjektet TransInfom. 2. Jarl Meland informerte om kommunens håndtering av søknad om skoleplass i Hobøl. 3. Knut Espeland etterspurte status for eiendommene Melkestasjon og Stasjonsgata 45. Han ønsket svar i neste kommunestyremøte.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10-023/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 23.03.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/10-018/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.06.2011 Møtetid: Kl. 18:00 23.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 046/11-065/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.55 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-009/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 064/09-072/09 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 007/13-011/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 047/13-048/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13-048/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.05.2012 Møtetid: Kl. 18:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 028/12-035/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.:

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen Møtetid: Saksnr.: Kl. 16:00-20:30 008/12 - O 14/12 I I Faste representanter: OrdfØrer Knut Espeland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/13-043/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/11-014/11 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 29.08.2013 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 033/13-036/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.03.2012 Møtetid: Kl. 18:00 21.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 010/12-019/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 021/13-032/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/14-025/14 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/13-015/13 Faste representanter: Kari Ørnø Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 22.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 061/12-064/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.02.2014 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/14-015/14 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: Kl. 17:00 18.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 005/12-008/12 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00-18:45 Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.04.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/12-025/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 087/11-097/11 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

I Utskrift av møtebok sendt: Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk. Spydeberg kommune. Møtetid: Saksnr.:

I Utskrift av møtebok sendt: Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk. Spydeberg kommune. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.08.2012 Møtested: Kommunestyresalen Faste representanter: Nina Haaland, H - leder Andreas Kulvik, Frp - nestleder Sølve

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.10.2014 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 17:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 -

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 - RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.06.2017 Tidspunkt: 08:00 - Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-22:00 Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Arza Sudic

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen FO Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen FO Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 15.06.2017 Tidspunkt: 18.00-20.15 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen FO Leder Nestleder Jan Birger Holth

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Teknisk lager Løvestad Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Flerbrukshallen AMFI Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:30 Fra saknr.: 212/14 Til saknr.: 223/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN

HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Møtedato: Møtested: 05.03.2013 kl 18.30 Frivilligsentralen Møteleder: Hilde S. Grønhovd (SP) Forfall: Gunnar Hellerud (SP) Varamedlemmer:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 24.05.2017 Tid 10:20 12:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Elverhøy Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 21:00. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.09.2013 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Grinitun Saksnr.: 012/13-016/13 Faste representanter: Vararepresentant: Solveig Danielsen Danielsen, Eldres

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer