Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt"

Transkript

1 Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

2 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Betegnelse Gnr 185, Bnr 645 Eierform Eierseksjon Eier Morvik Eiendomsutvikling AS, Org nr Byggeår 2013/15. Areal (bra) fra/til 32,3/108 m² Tomteareal Fellestomt Pris fra/til kr ,-/ ,- Omkostninger kr 3 242,- Kom.avg.: Ikke fastsatt Totalpris* Kjøpspris + kr 5.362,- ( omkostninger) Fellesutg. Ca kr 20 pr. kvm BRA. Se eget avsnitt i salgsoppgaven side 6. Saksnummer *NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning Oppdragsansvarlig: Jan Erik Guldbrandsen E T M Fana Sparebank Eiendom Org.nr.: Østre Nesttunvei 1. Pb. 10 Nesttun, 5862 Bergen - 3 -

4 Selger Selger av prosjektet er Morvik Eiendomsutvikling AS, et firma kontrollert av Montasje Kompagniet AS. Priser Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalingsbetingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser. Beliggenhet Morvikparken har en svært attraktiv beliggenhet i Morvik, som er et av de mest verdsatte og populære boområdene i Åsane. Området som her bygges ut har nærhet til sjå og fine turog rekreasjonsområder. Du vil her finne leiligheter med vid og nydelig utsikt over Byfjorden og mot Askøy. Solforholdene er svært gode, og turstienefinner du rett utenfor stuedøra. Fra eiendommens skjermede beliggenhet er det kun noen minutters kjøring til Åsane Senter, Arken, Gullgruven og Ikea og alt det som Åsane kan by på av servicetilbud. Kort vei til skoler og barnehager. Bussen stopper like nedenfor eiendommen, og det er kun ca minutters kjøring til Bergen sentrum. Innhold Bygg B: 22 leiligheter for salg. Forventes ferdig senhøst 2015 Bygg A: 28 leiligheter Under bygging. og forventes ferdig 1.kvartal Prosjektet har egen hjemmeside, Her finner du all nødvendig informasjon. Under "fanen finn din leilighet "har vi laget en leilighetsfinner som gjør det enkelt å finne den leiligheten som passer dere best. Morvikparken består av 50 selveierleiligheter og 3 rekkehus. Leilighetene er fordelt på 2 bygg med heisadkomst til alle etasjene. Utbygger har lagt vekt på moderne arkitektur og flotte utenomhusareal. Adkomst Fra Åsane Senter kjører du Hesthaugvegen mot Morvik. Kjør forbi Haukedalen skole og ned en lang bakke. I bunnen av bakken tar du av til venstre, til Morvikbotn og følg denne veien over broen. Ta deretter andre vei til venstre. Kjør ca 200 meter inn denne veien. Den skiltete tomten ligger på høyre side av veien Tomt/beskaffenhet Felles eiet tomt for leilighetene blir opparbeidet i hht leveransebeskrivelse inntatt i salgsprospekt. Adkomstveier og garasjegulv vil bli asfaltert. Gangsoner til de respektive hus belegges med eksempelvis grus, asfalt eller betongbelegningstein. Utendørs arealer vil ellers bli opparbeidet med plen og bevart som naturtomt. Bekk gjennom tomten vil være åpen, og vil bli sikret. Det etableres et miljøskapende vannspeil. Parkering Parkering i garasje i bygg A og på fellestomt. Noen av leilighetene har parkering i garasje, ellers er det utvendig parkering. Utbygger søker i disse dager om å få bygge carport over de utvendige parkeringene. Det tas forbehold om at det gis byggetillatelse for carportene. I prislisten er det angitt hvilke av leilighetene som har garasje.

5 Standard Meget tiltalende leiligheter med god standard. Leilighetene ferdigstilles med parkett på gulv i alle rom med unntak av våtrom. Innvendige vegger blir leveres med malte gipsplater i lyse og tidsriktige farger. Innvendige tak: Nedforet og malt gipshilmling på bad og i gang. Ellers sparklet og malt betong. Overgang mellom vegg og tak sparkles og males uten taklist. Badene blir levert med keramiske fliser på gulv og vegg. Leilighetene er utstyrt med balansert ventilasjon. Varmegjenvinning med skapaggregat i hver leilighet. Kjøkken blir levert etter arkitektens tegninger, slik vist i salgsoppgaven. Mer info kommer. Leilighetene i Morvikparken blir moderne utstyrt, bl.a. med porttelefon og fjernbetjente låsåpner for ytterdør. Utbygger har inngått distribusjonsavtale for tv/internett med Canal Digital, med bindingstid 5 år. Oppvarming av boligene og forbruksvann skjer selvsagt på miljøvennlig måte, gjennom levering av vannbåren varme fra en sentral varmepumpe. Leilighetene leveres med radiatorer i noen rom, og det legges ned rørsløyfer som varmer baderomsgulvene. Ellers elektrisk oppvarming. Prosjektet bygges etter TEK 10. Diverse Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven (lov om salg av boliger under oppføring). Utbygger tar forbehold om at 70 % av leilighetene i blokk B (salgstrinn 1) er solgt innen for at bygging kan igangsettes. Bygg A er under oppføring uten forbehold. Videre tas det forbehold om endelige offentlige godkjenninger og om tilfredsstillende finansiering av prosjektet. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven og på prosjektets hjemmesider er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Angitte felleskostnader per kvm er et stipulert beløp og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Felleskostnadene i et eierseksjonssameie fordeles etter en eierbrøk som fastsettes ved seksjonering av eiendommen. Normalt vil brøken for den enkelte leilighet bli fastsatt ut fra leilighetens størrelse. Etter at bygget er ferdig og leilighetene er overtatt av kjøperne, vil alle sameierne/ seksjonseierne bli innkalt til et stiftelsesmøte av sameiet, der hver seksjon har én stemme Der vil det bl.a. bli valgt et styre av og blant seksjonseierne. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i et sameiet. Utbygger vil stille de garantier som bustadoppføringsloven krever. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Kostnader med oppvarming og forbruk av varmtvann fordeles etter eierbrøk til den enkelte seksjon. Forsikring Felles utvendig byggforsikring for sameiet. Oppvarming Miljøvennlig vannbåren varme som varmer vann til forbruksvann, radiatorer i enkelte oppholdsrom, og rørsløyfer i badegulv via sentral varmepumpe. Ellers elektrisk oppvarming. Vedlegg til salgsoppgaven Leveransebeskrivelse, leilighetstegninger, situasjonskart og nabolagsprofil. Areal BRA fra/til: 32,3m2 /108 m2

6 Energimerking Orange C Vann og kloakk. Privat over i offentlig anlegg. Ferdigstillelse Boligene forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015 (etter dagens framdriftsplan). Byggemåte Ihht leveransebeskrivelse som er under utarbeidelse og etter TEK 10. Reguleringsforhold Boliger Tinglyste bestemmelser Ingen av betydning. Ligningsverdi Blir fastsatt etter ferdigstillelse av offentlige myndigheter. For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien. Kommunale avgifter Ikke fastsatt. Dette gjøres av Bergen kommune etter ferdigstillelse. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før leilighetene overleveres kjøper. Felles forpliktelse Eventuelle fellesforpliktelser blir bestemt av sameiet på Sameiemøte. Fellesutgifter Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 20 pr m2 BRA /mnd (ekskl. oppvarming og varmtvann). Fellesutgiftene dekker normalt felles bygningsforsikring, strøm i fellesareal, drift av bl.a. heis og garasjeport, forretningsførsel, revisjon, trappevask, kommunale avgifter, kabel-tv, felles drift av bygningsmassen mv. Oppvarming og varmtvann er ikke medregnet i fellesutgiftene og estimeres i tillegg med ca. kr. 10 pr m2 BRA. Dette vil enten skje ved egen regning eller det legges inn som tilleggsdel til fellesutgiftene. Dette er ca. beløp og vil ikke være retningsgivende for endelige felleskostnader Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene på evt. usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett inklusiv forslag til fastsettelse av fellesutgifter for første driftsår vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og legges frem på konstituerende sameiemøte. Forretningsfører vil i forbindelse med overtagelsen kunne innkalle 3 måneders fellesutgifter som likviditetstilskudd for sameiet. Kjøpesum og omkostninger Pris fra kr ,- til kr ,- + dokumentavgift til staten kr 3.070,- + Tinglysning av skjøte kr 525,- + tinglysning av panteobligasjon kr 525,- + kr 172,- for panteattest. Kr ,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter at utbygger har stilt garanti etter 12 i bustadsoppføringsloven. Resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller ved overtakelse. Kjøpesum og omkostninger betales 2 virkedager før overtakelse. Renter på alle forskuddsbeløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger, fra det tidspunkt selger

7 måtte ha stilt garanti etter Buof l. 47 eller fra det tidspunkt kjøper har fått hjemmel til eiendommen. Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter og gebyrer, samt en formell godkjennelse av dokumentavgiftsgrunnlaget hos Statens Kartverk. Lovgrunnlag Leilighetene selges etter bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Adresse/Matrikkel Nåværende salgs- og byggtrinn er en del av gnr 185 bnr 645 i Bergen kommune. Vi gjør oppmerksom på at matrikkelbetegnelsen kan endres ved gjennomføring av fradeling/grensejustering. Seksjonsnummer til leiligheten blir fastsatt i forbindelse med seksjoneringen før innflytting. Adressen vil sannsynligvis være Morvikbotn, men nummerering er pt. ikke fastsatt av Bergen kommune. Eiendommen omfattes av godkjent reguleringsplan Boliger Morvikbotn. Selger er ikke kjent med at det foreligger tilstøtende planer som berører eiendommen, VIDERESALG Et eventuelt videresalg / transport av kjøpekontrakten kan kun gjøres ved godkjennelse av Morvik Eiendomsutvikling AS. Transportkontrakten må sendes Morvik Eiendomsutvikling AS i original for underskrift og godkjenning. Morvik Eiendomsutvikling AS vil kreve innbetaling fra opprinnelig kjøper (1. kjøper) på kr ,- (inkl. mva) for det administrasjonsarbeid transporten skaper. Denne administrasjonskostnaden forfaller til betaling, så snart transportkontrakten er godkjent av Morvik Eiendomsutvikling AS og skal innbetales uten opphold. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent senere enn 30 dager før overtagelse. Morvik Eiendomsutvikling AS forbeholder seg retten til fritt å nekte eventuelle videresalg. VALGMULIGHETER/ENDRING ER Kjøper kan ikke kreve utført endringseller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn %, jfr. bustadoppføringslova 9. Tekniske installasjoner som sanitær/sikrings-skap kan ikke flyttes. KREDITTVURDERING Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette. AREAL Arealene som er oppgitt i prospekt, prisliste og på tegninger er angitt i BRA (bruksareal) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal. Dette er leilighetens innvendig mål, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Det er ikke medregnet eksterne boder, terrasser, balkonger, hager. P-rom = Dette er leilighetens BRAareal fratrukket innvendige boder (også kombinert bod/vaskerom) og veggene til disse. Primærrom er oppholdsrom / stue, kjøkken, bad, entré samt ganger / trapperom mellom disse rommene. Kjøper er innforstått med at arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og følgelig er foreløpige.

8 FORBEHOLD/GENERELT Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger/informasjon i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelse som gjelder. Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiver som er benyttet i markedsføringen, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke det nøyaktige innhold eller omfang av leveransen. Det er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det tas forbehold om måltaking i prosjektets plantegninger, da det er de endelige detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle standarden forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at Morvik Eiendomsutvikling AS har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, sjakter, mindre endring av oppgitte areal på leiligheter/ balkonger/terrasser eller lignende. Selger forbeholder seg retten til fordeling/organisering av boder og parkeringsplasser på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt næringseiendom. Utomhusplan i prosjektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men kun som en illustrasjonsskisse. Det tas derfor forbehold om endelig utforming/ fargevalg på fellesareal, gårdsrom/tun, terrasser, fasader etc. Morvik Eiendomsutvikling AS står fritt til å endre leilighetsnummer og det tas forbehold om eventuell endring av antall seksjoner i bygningene. Morvik Eiendomsutvikling AS står fritt til å foreta fadeling/grensejustering av tomt samt seksjonering av prosjektet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i budgivers navn. Morvik Eiendomsutvikling AS forbeholder seg retten til å bestemme om det aksepteres salg av flere leiligheter til samme kjøper og evt. til selskaper. Morvik Eiendomsutvikling AS kan nekte slik godkjenning uten nærmere begrunnelse. Det tas forbehold om trykkfeil

9 Nabolagsprofil Gnr. 185 / Bnr. 645 TILHØRIGHET Kommune Bydel Grunnkrets Bergen Åsane Morviksbotnane STEDER I NÆRHETEN Morvikasanden badeplass Grønskjeret badeplass Hitland Åsane Brannstasjon 1,0 km* 1,8 km* 1,9 km* 1,9 km* TRANSPORT VARER/TJENESTER Bergen Flesland 28,6 km Åsane Storsenter Åsane Storsenter 3,5 km 3,6 km Bergen Viddalen 13,2 km 0,3 km* Kiwi Tertnes Åsane Postkontor Apotek 1 Arken Apotek 1 Åsane 2,7 km 3,4 km 3,6 km 3,7 km Åsane Vinmonopol Knarvik Vinmonopol 3,6 km 12,3 km SPORT Kvernevikstemma ballbinge Lokketodalen ballbinge Nr1Fitness Åsane Actic - Åstveithallen 1,2 km* 1,5 km* 3,2 km 3,6 km Rema 1000 Morvik Kiwi Ulset Fole Shell/7-Eleven Tertnes Statoil Ulset Shell Express Marikollen 0,9 km* 2,3 km 2,8 km 3,2 km 3,1 km 3,2 km SKOLER, BARNEHAGER DEMOGRAFI (Morviksbotnane gr.krets) Skinstø skole (1-7 kl.) 0,9 km* Haukedalen skole (1-7 kl.) 1,4 km* Tertnes skole (1-7 kl.) 1,6 km* Mjølkeråen (Marikollen) skole (1-10 kl.) 1,8 km* Blokkhaugen skole (8-10 kl.) 3,3 km Åstveit skole (8-10 kl.) 3,5 km U. Pihl videregående skole 3,8 km Tertnes videregående skole 3,8 km Morvikbotn barnehage (0-6 år) 0,2 km* Haukedalsmyra barnehage (0-6 år) 0,2 km* Regnbuen barnehage Ulset (0-6 år) 2,0 km 38% er gift 50% er barnefamilier 30% har høyskoleutdanning 37% har inntekt over % eier sin egen bolig 8% eier hytte 76% har bolig på over 120 kvm 54% av boligene er nyere enn 20 år 57% bor i enebolig eller rekkehus 74% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Fana Sparebank Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS

10 Bygg a

11

12 Nydelig utsikt og meget gode solforhold.

13

14 Flotte utenomhus areal.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 P43 P42 P41 P40 P39 P38 P37 P36 HC P34 P33 P32 P31 P30 P29 P28 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P A Leik "Rullebakken" Leik Grusbelagt sti 4xSykkel-p Grusbelagt sti B B 3xSykkel-p 3xSykkel-p B Leik +77 fordrøyningsmagasin Asfaltert gangveg Asfaltert gangveg Fanggrøft Innkjørsel til parkeringskjellar 40xsykkel-p A 40xSykkel-p dobbelhøgt stativ Fortau C Snuplass P35HC Miljøstasjon P Lastebil A C +84 Eks i sterande bolig /25 A-A +90, ,4 +84,6 +81, Rekkehus bygg D Bygg A Parkering +90,7 +87,9 +85,1 +82, ,5 +76,7 Lei l eghei ter bygg C F anggrøft B-B ,2 +87,4 +84,6 +81,8 +79,0 +76,0 Lei l eghei ter bygg A Innkjørsel til parkering Veg og fortau T om tegrense Kyrk j es ti en borettslag C-C UTENOMHUSPLAN SAK NR. TEGN.NR. R EV. A01 - M o n t a s j e K o m p a g n i e t Pb.300 Slåtthaug, 5851 Bergen. tlf fax O. L. Tvilde Uttrågata 35, 5700 Voss ARK Tlf RIB RIV RIV RIE RIBr TEG N. STATUS - O. L. Tvilde Uttrågata 35, 5700 Voss Tlf MÅLESTOKK D ATO :500 A2L SIG N. MB KONTROLL - G ODKJENT - FILNAVN A01 UTENOMHUSPLAN P ROS. NR. TEGN.NR. R EV A3-01 -

25 LEVERINGSBESKRIVELSE FOR LEILIGHETER I MORVIKBOTN Revidert Generelt: Prosjektet består av boliger fordelt som følger: Blokk A 28 enheter. Blokk B 22 enheter. Rekkehus 3 enheter. Alle leiligheter vil bli seksjonert i egne enheter. Byggingen kan skje i flere byggetrinn. Arbeidene utføres i samsvar med NS 3420 toleranseklasse C(3), og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Nedenstående beskrivelse gjelder for alle enheter, med unntak av rekkehusleilighetene mht. Gatedør, innv trapp, takterasse ol. Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegning gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår av tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Illustrasjoner i salgsprospekt er kun ment som en veiledende orientering. Modellens skalering, og plassering i forhold til eksisterende terreng, farger, ol. kan avvike i forhold til endelig resultat. Dette gjelder også for nøyaktig størrelse og utforming på dører, vinduer, murer ol. Grunn og utomhusarbeid: Under bygninger og veier, masseutskiftes det til bæredyktig underlag. Garasjegulv og atkomstvei til garasje/eiendom asfalteres. Gangsoner til de respektive bygg belegges med for. eksempel. grus, asfalt eller betongbelegningsstein. Utendørs areal ellers, vil være bevart vegetasjon / naturtomt, eller plen. Terreng utenfor bygning jordslåes og såes til med gress. Lekeplass område har grus/sanddekke. Det er forhåndsbestemt plassering for brannbiler i aksjon. Disse områdene kan i så fall ha annen farge eller belegning. Støttemurer og sikringsgjerder vil bli etablert ved behov etter nærmere prosjektering

26 Det er leveres rør og kummer for håndtering av overvann fra tak, terrasser og terreng. Det er medtatt 1 stk sandkasse med sand. Øvrige ting, som lekeapparater og benker etc. er ikke medtatt. Bæresystem: Dekke: Plasstøpte eller prefabrikkerte betongelementer i parkeringsgarasje. Plasstøpt/prefabrikkert betong dekker og midtbærevegg i leiligheter. Stål-/betongsøyler i yttervegger og i parkeringsgarasje. Skillevegg mellom leilighetene A HO 106 og A HO107 får Leca murblokk / stendervegg i noen deler av veggen. Betongelementer eller plasstøpt dekke mellom etasjene. Kahrs Eik Nice Parkett eller tilsvarende på gulv i gang/stue/kjøkken/soverom/intern bod. Betonggulvet er lyddempende. Balkonger på stueside leveres enten som lette konstruksjoner med tregulv, alternativt betongkonstruksjoner med tre-lemmer, betongheller eller brettskurt betong. Svalganger og evt. privatisert uteareal på svalgangsiden leveres med kostet eller brettskurt betongoverflate. Felles innvendige trapper, leveres som rene, glatte betongoverflater, alternativt med fliser i inntrinn og på repos. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. Yttervegger: Yttertak: Vinduer: Hovedinngangsdør: Trevegger med 250mm isolasjon, 13mm gipsplate innvendig, 9mm GU gipsplate utvendig, utlekting og gjennomfarget sementfiberplate / tre-kledning, med mulig innslag av varierende farger, valgt av arkitekt. Yttertak leveres som lett, tak, evt, betongelementer ved behov. Vinduer i utvendig vedlikeholdsfri utførelse med enten utenpålagt aluminium eller pvc. Vinduer med innvendig listverk. Fabrikkmalt, med synlige spikerhull. Farge valgt av arkitekt. På dager med mye sol, kan innetemperaturen bli høy. Solavskjerming vil kunne dempe dette, men er ikke inkludert i leveransen. Dører, og evt. fastfelt i utvendig vedlikeholdsfri utførelse med enten utenpålagt aluminium eller pvc. Innvendig listverk. Fabrikkmalt, med synlige spikerhull. Farge valgt av arkitekt. Ing.dører til leiligheter: Terrasser: Branndører: Fabrikkmalte tre-dører med glatt utførelse. Farge velges av arkitekt. Dørene har brann og lydklasse. Utenpåhengte terrasser med spile- rekkverk iht. detalj fra arkitekt. Bærende synlige søyler/bjelker for terrasser. Ståldører malt i farge valgt av arkitekt

27 Innvendige lettvegger: Stenderverk med 13mm gipsplate på hver side. Sparklet og malt utførelse. Innvendige dører: Innvendig belistning: Himling: Bod vegger i plan U01-U02: Type hvit slett med hvite karmer. Fabrikkmalt. Type fabrikkmalt hvit listverk 12*58mm, synlige spikerhull på vindu/dører og lakkert eikegulvlist. Sparklet og malt betong, og nedforet gipshimling i nedsenkede rom (eksempel bad og gang). Overgang mellom vegg og tak sparkles og males uten taklist. Innvendig tak i øverste etasje, leveres med gipshimling. Det gjøres oppmerksom på at krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss, og at dette ikke er en mangel dersom riss/sprekk er innenfor normer/krav i Norsk Standard. Vegger av stenderverk med 13mm gipsplate på hver side, alt. netting eller betong, leveres ubehandlet. El. Anlegg: Porttelefon, 1 uttak for kabel TV eks. tilknytning/abonnement. Utbygger har forhandlet en distribusjonsavtale med Canal Digital som omfatter en grunnpakke med tv/internett, med bindingstid på 5 år, hvor innhold opplyses senere. Trekkerør/ledning for en stk. bredbånd ved tv-antenneuttak er inkl. i leveransen. Fremlegg for stikkontakter, lys og brytere i leiligheter og i fellesareal. Belysningsutstyr i garasje, fellesareal/trappeganger og kjellerboder. På bad er det medtatt lyspunkt i tak og lys med stikkontakt over servant. Under kjøkkenoverskap er det 1 stk. armatur med el. uttak. I rørfordelerskap for varme og sanitæranlegg, leveres en dobbel stikkontakt for teknisk utrustning. Det skal rørsettes for fremtidig mulighet til installasjon av separat energimåling pr. leilighet. Systembeskrivelse fra BKK energimåling legges til grunn. Det er automatisk brannvarslingsanlegg i leilighetene/fellesareal. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør- av hensyn til leverandørens vilkår for garanti og myndighetskrav. Sikringsskap med automatsikringer monteres i leilighetene. Strømmålere for leilighetene står samlet i felles inntaks- og målerskap, dersom annet ikke er påkrevd. Det leveres separat, utenpålagt, eller integrert svakstrøms-skap tilpasset utstyr for tv/ internett utrustning. Heis: Det leveres heiser iht. byggeforskrifter. Fabrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør, av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen

28 Sanitær og varme anlegg: Miljøvennlig vannbårenvarme som varmer vann til forbruksvann, radiatorer i enkelte oppholdsrom, og rørsløyfer i badegulv via sentral varmepumpe, evt. med EL kjel for spisslast. Varmt vann føres fra felles varmesentral til kombinert fordelingsskap for varme og forbruksvann, plassert i hver leilighet. Kostnader for eget og felles forbruk, drift og vedlikehold av fellesanlegg for varme fordeles mellom seksjonene i samme forhold som sameiebrøk. I rørfordelerskap skal det etableres plass for fremtidig mulighet til installasjon av separat energimåling pr. leilighet, slik at sameiet for egen regning, kan velge en slik løsning etter overtagelse. Systembeskrivelse fra BKK energimåling legges til grunn. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på varmeanlegget. Bad: Kjøkken: Bad kan bli levert som prefabrikkerte baderom med keramiske fliser på gulv og vegg. Det kan uansett velges mellom tre ulike typer fliser på gulv og vegg. Servant med underskap med hvite dører, b=600mm, servantarmatur. Dusjarmatur, dusjgarnityr, dusjvegg med skyvedør dør 900x900mm. Speil over servant, gulvmontert wc med plastsete. Det er vist varmtvannsbereder (VVB)på bad, men pga. byggeforskriftens krav til energibruk, vil nærmere prosjektering avgjøre om det blir et sentralt anlegg for varmt forbruksvann. I så fall vil VVB utgå, og dette vil ikke kunne regnes som en endring. Et greps kjøkkenbatteri, vannuttak/avløp for oppvaskemaskin, husbrannslange. Sprinkleranlegg: Kjøkkenleveranse: Det vil bli installert boligsprinkleranlegg i blokk A og B I garasjen i blokk A blir det installert tradisjonelt sprinkleranlegg. I tråd med gjeldende lover og forskrifter, må sameiet inngå serviceavtale for sprinkleranlegget. Kjøkkeninnredning i med hvite glatte fronter iht. egen tegning fra leverandør, med benkeplate i laminat utførelse. 1m garderobeskap pr. sengeplass. Høyde skap/kjøkken er 210cm. Hvitevarer er ikke inkludert. Malerarbeider: Vegger: Malt gips/betong. Himling: Malt gips/betong. Ventilasjonsarbeider: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i skap aggregat i hver leilighet. For avtrekk på kjøkken leveres avtrekkshette, type volumhette med lys. Tilluft i stue og soverom. Avtrekksviften er tilknyttet kanaler for avtrekk fra bad/wc og

29 bod. Kanalføring for ventilasjon, vann, avløp og elektriske stigeledninger vil i hovedsak bli framført gjennom bad. Kanalene vurderes innstøpt og/ eller innkledd og behandlet som veggene for øvrig, men kan bli synlig i bod. Sameiet bør inngå serviceavtale med aktuell leverandør, av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på ventilasjonsanlegget Diverse: Kundetilpasninger På salgstidspunktet er prosjektet ikke detaljprosjektert. Under detaljprosjekteringen må det påregnes mindre justeringer av planer, materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er veggtykkelser, sjakter/innkassinger for tekniske føringer. Det må videre påregnes innkassinger ved tak (som ikke vises på plantegningene) for å skjule tekniske føringer/anlegg. Vandring dører og omfanget av nedforet himling, samt plassering ventilasjonsaggregat kan også bli endret. Slike justeringer berettiger ikke endring av kjøpesum så lenge justeringene ikke er vesentlige for boligens funksjon. Justering av fasadevindu kan også påregnes etter detaljprosjekteringen og iht. krav i byggeforskrift. Utbygger har rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av bygningsmyndighetene. Enkelte kundetilpasninger kan aksepteres, men tekniske installasjoner, som sanitærutstyr, komfyr, sikringsskap ol kan ikke flyttes. Ved overtakelse vil det bli utferdiget overtakelsesprotokoll i samsvar med bustadsoppføringslova. Energimerking: Foreløpig energiberegning viser orange, C energimerke. Forbehold: Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter uten varsel. Selger tar forbehold om gjennomføring av prosjektet avhengig av salg. Illustrasjoner i salgsprospektet er ikke å anse som kontraktsdokument

30 Mail: Tegningsskjema Undertegnede binder seg for kjøp av hus nr i prosjektet: Morvikparken Kjøpesum: Eventuelle forbehold:. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital salg av egen bolig eller fast eiendom kr. disponibelt kontantbeløp kr. Låneistitusjon m/referanse og tlf.nr. kr. SUM FINANSIERING kr. Ønskes tilbud om finansiering fra Fana Sparebank Ja Nei Tegners navn: Tegners navn: Adresse: Person nr.: Person nr.: Tlf. privat: Sted: Tlf. Mobil : Undertegnede bekrefter med sin underskrift at han/de har forstått at kjøp av bolig er inngått når bekreftelse på dette tegningsskjema blir gitt av megler. På ett senere tidspunkt vil avtalen bli formalisert ved underskrift av kjøpekontrakt. STED/DATO: STED/DATO: BYDERS SIGN.: BYDERS SIGN.: Telefaks: Nesttun

31 Orangeriet.no Foto: FredJonny Boligfinansiering! Fana Sparebank hjelper deg med finansiering av din bolig. Hos oss får du konkurransedyktige betingelser og din egen personlige kunderådgiver. Vi tilbyr følgende lån: Boliglån Fleksilån Førstehjemslån/BSU Fastrentelån mellom 3 og 5 års bindingstid Prøv også vår lånekalkulator og se hvor mye lånet vil koste deg. Vi forsikrer også boligen din! Vi tilbyr alle typer forsikringer via vårt eget forsikringsselskap Frende Forsikring: Boligforsikring Innboforsikring Fritidsboligforsikring Ta kontakt! Ønsker du tilbud på Ta kontakt med oss på telefon eller besøk våre nettsider. T:

32 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer