VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. "Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg..." Jes. 49,16.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. "Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg..." Jes. 49,16."

Transkript

1 SØNDAGSHILSEN Kretsblad for Søndagsskolen Aust-Agder krets Nr. 2 Mai/Juni årgang VELKOMMEN TIL SPRELL LEVENDE konferanse INNHOLD Visjon: Jesus til barna! Inspirasjonssamling/ Kretsårsmøte Dukkekurs her og der Program for SPRELL LEVENDE konferanse Slush-kurs "Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg..." Jes. 49,16

2 Inspirasjonssamling og årsmøte for SØNDAGS- SKOLEN Aust-Agder krets Vik bedehus kl Randi Vorhaug ønsket velkommen med Sefanja 3,17, og ledet oss i sangen «Bli med inn i Bibelen i dag», som er temasang for søndagsskolen i år. Søndagsskolekonsulenten i Telemark, Ingvill Aakre holdt tale med tema «Bibelen, Guds ord for meg som leder». Skattejakt i Bibelen er årstema for søndagsskolen. Hun sa at skatten er når vi oppdager noe nytt i Bibelen, noe nytt i forholdet vårt til Gud. Bibelen sier om seg selv at den er Guds ord, og Jesus sier at han er livets ord. Dermed kan vi si at Bibelen = Jesus. Hvorfor er Bibelen viktig for søndagsskolelederne? Vi må selv kjenne Jesus og elske ham for å gi det videre til barna. Etter talen var det samtale om temaet i smågrupper. Forbederne i bønnenettverket var invitert til årsmøtet. Det var ikke alle som hadde anledning til å komme, men de som var der fikk en takk og en liten blomsterhilsen for det viktige arbeidet de gjør for søndagsskolene. Prat i smågrupper. Forbederne. 2

3 Sak 5 Budsjett Budsjett for 2015 ble lagt fram til orientering. Det er budsjettert med et underskudd på kr Det er spesielle grunner til at vi har gått med overskudd i 2013 og For å unngå et underskudd må vi finne nye inntektsposter, noe som ikke er enkelt. Kommentarer fra salen gikk på at det er høye utgifter til telefon og porto. Styret vil se nærmere på denne utgiften, og se om det kan kuttes noe her. Det bør også budsjetteres noe til reiseutgifter. Matpause med rundstykker, te og kaffe. Loddsalg under måltidet. Etter pausen var det tid for årsmøtet. Kretsårsmøte Sak 1 Konstituering Valg av dirigent. Randi Linjord var foreslått, og ble valgt ved akklamasjon. Valg av referent. Mari Spitalen var foreslått og ble valgt ved akklamasjon. Sak 2 Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 3 Årsmelding Hilde Steinmoen Ask gjennomgikk årsmeldingen, som ble godkjent uten spørsmål eller kommentarer. Sak 4 Regnskap Regnskapet ble gjennomgått av Randi Linjord. Selv om vi har gått med overskudd de siste to årene, er det ingen grunn til å slappe av når det gjelder inntektssiden. Kretslotteriet er fortsatt en viktig inntektskilde. I den forbindelse kom det fram et ønske fra salen om at kommende lotteri burde ha gevinster til barn, for eksempel leker. Sak 6 Valg Kretsstyret skal bestå av leder, fire styremedlemmer og inntil tre varamedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år, og varamedlemmene for ett år av gangen. Kretsleder blir valgt for ett år. Svein Lilleaasen har sittet i to år, og ønsker å gå av. Kretsstyret har fungert som valgkomité, og har ikke funnet noen kandidat til ledervervet. Årsmøtet ga kretsstyret mandat til enten å finne en ekstern styreleder eller konstituere en leder i kretsstyret. Hilde Steinmoen Ask og Mari Spitalen har begge ett år igjen av valgperioden. Bitte Ekedal, Randi Linjord og Reidunn Gilje stiller ikke til gjenvalg. Sigrid Bakken, Johnny Egilstad og Else Marie Treldal er nye kandidater til valg. Hvis kretsstyret finner en ekstern styreleder vil en av disse bli varamedlem. Ved skriftlig valg fikk Johnny Egilstad flest stemmer. Sigrid Bakken og Else Marie Treldal fikk like mange stemmer, og det ble derfor omvalg. Else Marie Treldal fikk da flest stemmer av disse to. Varamedlem Reidar Øvensen ble gjenvalgt ved akklamasjon. Det nye styret består da av: Hilde Steinmoen Ask Mari Spitalen Johnny Egilstad Else Marie Treldal Varamedlemmer: Sigrid Bakken Reidar Øvensen (sitter ett år til) (sitter ett år til) (valgt for to år) (valgt for to år) (1. vara, valgt for to år) (2. vara, valgt for ett år) 3

4 Det nye styret konstituerer seg selv. Hvis styreleder blir valgt blant styremedlemmene, blir Sigrid Bakken fast medlem, og Reidar Øvensen 1. vara. Styret har fungert som valgkomité de siste årene. Ordningen fortsetter hvis årsmøtet godkjenner dette. Godkjent ved akklamasjon. Gunnar Løvdal har vært regnskapsfører/ kasserer i mange år, og fikk en blomst og et gavekort som takk for sin mangeårige innsats. Solveig Løvjomås overtar dette vervet. Sak 7 Samtale om kretsens arbeid Randi Vorhaug informerte om Sprell levendekonferansene som skal avholdes i Stavanger og i Vestfold til høsten. Denne konferansen blir i stedet for inspirasjonssamlingen som vi pleier å ha i slutten av august. Mer informasjon og påmelding kommer seinere, men kretsen satser på felles tur til Vestfold lørdag 5. september. Det blir avholdt et styrekurs 13. juni i Oslo, for kretsstyremedlemmer. 29 frammøtte, hvorav 22 stemmeberettigede. Referent Mari Spitalen Be så skal dere få... Jesus sa: Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det bli lukket opp for dere. Matt. 7,7 Hva er egentlig bønn? Bønnen er sjelens åndedrett, sa Ole Hallesby. Bønn er ikke prestasjon, men å invitere Jesus inn, åpne for Ham. Vet du, du skal få øse ut alt du vil for Jesus. Han bryr seg, ja, Han bryr seg om hele deg! Du kan få mase alt du vil på Ham, Han blir ikke lei, nei, tvert om, Han blir glad når du utøser ditt hjerte for Ham. Og Han hører deg! Og ikke nok med det, Han sier : den som ber skal få! Kanskje må vi vente, men Han svarer alltid. Jammen. sier vi ofte, jeg fikk ikke det jeg ba om. Ikke alltid får vi det VI synes er best for oss, men vi fikk det Han så var best for oss, og Han har den fulle og hele oversikt. Når 3-åringen vår kommer og vil låne den skarpe brødkniven, gir vi han den ikke fordi vi er glad i han og ikke vil at han skal skade seg. Slik er vår Himmelske Far også. Han gir oss ikke det vi ber om hvis det kan skade oss. Men Han hører alltid - og svarer. Men noen ganger er det vent og noen ganger nei. Men Han svarer oss ut fra sin ufattelige og store kjærlighet til oss. Kan vi egentlig ønske noe mer? Let så skal du finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Blomster til regnskapsfører Gunnar Løvdal etter mange års tjeneste i kretsen). Når vi banker på hos noen, venter vi på svar før vi går inn. Husker vi å vente på svar når vi banker på hos Jesus? Lytter vi etter Hans røst? Jeg synes ofte det er godt bare å sitte stille i bønn, be om at Han må gi meg et Ord eller noe som Han ser jeg trenger. Da er det viktig at jeg tar tid til å lytte og ikke bare haster videre! Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 1.Pet.5,7 Jeg søkte Herren og Han svarte meg, fra alt som skremte meg berget Han meg. Salme 34,5. 4

5 å få lagt inn programmet for Sprell Levende konferansen her? (Se ) Kretsstyret planlegger Kretsstyret planlegger med buss med buss Til SPRELL TilLEVENDE KONFERANSE SPRELL LEVENDE 5.sept i Vestfold på Gjennestad KONFERANSE videregående skole i Stokke. Hvor mange 5. sept. er interessert? 2015 Send en sms i eller Vestfold e-post til på Søndagsskolekonsulenten: Gjennestad videregående skole i Stokke Hvor mange er interessert? nde påmelding, bare en sjekk for å lodde stemningen for om vi skal Seminarer: jobbe videre med fellestur. Alle seminarer holdes to ganger, Send en sms eller e-post til kl og kl Velg seminar Søndagsskolekonsulenten: en kommer istedenfor den vanlige store inspirasjonssamlingen ved vi pleier påmeldingen: å ha i kretsen i august/september Hvordan få liv i hånddukkene. (Seminarbolk 1 for SLUSHere) er du kan ta deg tid til å gi tilbakemelding så fort som mulig! Dette er ikke bindende påmelding, bare 2. SPRELL LEVENDE Onlineplanleggingsverktøy Si fra en sjekk enten for dere å lodde er interessert stemningen eller for om ikke. vi (Seminarbolk 2 for SLUSHere) skal jobbe videre med fellestur. tsstyret 3. Tro på hjemmebane 4. Rekruttering av frivillige Denne konferansen kommer istedenfor 5. Bli kjent med SPRELL LEVENDE den vanlige store inspirasjonssamlingen vi høstpakken pleier å ha i kretsen i august/september. 6. Hvordan møte de ulike sprell rs på Hisøy. levende barna i barnegruppen? Håper du kan ta deg tid til å gi SH-kurs er avviklet, tilbakemelding denne gangen så fort med som hjelpeledere mulig! fra Hisøy Bønne- og undringsrom agsskole. 5 flinke jenter deltok med liv og lyst. Si fra enten dere er interessert eller ikke. Hilsen Kretsstyret Program: Registrering SPRELL LEVENDE på scenen Inspirasjon og ideer Lunsj Seminarbolk Pause Seminarbolk Pause med mat SPRELL LEVENDE på scenen Velsignelse og utsendelse Slutt Undring er viktig i SPRELL LEVENDE, og vi vil praktisere det under konferansen. Et rom for stillhet og bønn vil være åpent under hele konferansen. Vi har forbedere som ber for konferansen og for deg! 5

6 SLUSH-kurs på Hisøy Enda et SLUSHkurs er avviklet, denne gangen med hjelpeledere fra Hisøy Familiesøndagsskole. 5 flinke jenter deltok med liv og lyst. Både disse og SLUSHERNE fra Landvik hadde "eksamen" på søndagsskoleavslutningen den 10. mai, henholdsvis Hisøy Menighetshus og Resvik bedehus. Søndagsskolebasar på Fevik Lørdag 21. Mars arrangerte Fevik søndagsskole basar i Fevik kirke. Søndagsskolekonsulenten var så heldig å bli invitert til å være med. Det var fullt hus, rundt 95 stk, og masse lodd ble solgt. Foruten loddsalg og kafé, var det familiemøte med sang av søndagsskolebarna og Elle Melle, og andakt ved Lars og Randi. Søndagsskolen fikk inn ca netto. Fantastisk! En idé til etterfølgelse???? 6

7 HÅNDDUKKEKURS her og der! Søndagsskolekonsulenten er blitt utlånt til SØNDAGS- SKOLEN Salten krets og SØNDAGSSKOLEN Telemark krets. Begge steder var det innføring i bruk av hånddukker i formidlingen. Ingen ting å si på innsatsen. Søndagsskolekonsulenten i Nordland, Gjertrud Kirkemyr, bidro med gitarspill til allsangen og flott Bibeltime før dukkekurset startet. 7

8 B RETURADR.: SØNDAGSSKOLEN Aust-Agder krets c/o Norkirken Nedenes Påskeveien NEDENES Kretskontoret har stort sett åpent tirs dag og torsdag kl (Men ring først for sikkerhets skyld.) Tlf.: E-post: God sommer og takk for innsatsen dette skoleåret! Kontonr.: For personlige gaver er kontonr.: ATL Grafisk AS Tlf HJERTELIG TAKK TIL SPONSORENE! Kjenner du noen som tipper? Hvis du gjør det, så spør om de kan la grasrotandelen gå til Aust-Agder søndagsskolekrets. Grasrotandelen betyr at 5 % av det de tipper for går til søndagsskolekretsen i Aust-Agder. Betjeningen i butikken ordner dette om en spør om det. (Eventuell gevinst til den som tipper har ikke noe med dette å gjøre.) Har du spørsmål, må du gjerne ta kontakt med kretskontoret. 8

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye!

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye! Gi deg rik! Prekentekst: Malaki 3, 8-10 Dato: Søndag 7. mai Antall ord: 2275 Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: «Hva er det vi har røvet fra deg?» Tienden og avgiftene!

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Retur: Tore Andre Undrum Lyveien 23. Sportegn. Sportegn. 1920 Sørumsand B. Nr. 3 årgang 1 2006. Haslevangen 15 - Nydalen 0597 Oslo. Side: 20.

Retur: Tore Andre Undrum Lyveien 23. Sportegn. Sportegn. 1920 Sørumsand B. Nr. 3 årgang 1 2006. Haslevangen 15 - Nydalen 0597 Oslo. Side: 20. Retur: Tore Andre Undrum Lyveien 23 1920 Sørumsand B SPORTEGN Nr. 3 årgang 1 2006 Haslevangen 15 - Nydalen 0597 Oslo Ledersamling 11. september Strømmen menighetshus Kretsens Dag 22 72 39 10 Side: 20 Side:

Detaljer