ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET 2014."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKOLEN VESTFOLD KRETS FOR ÅRET var jubileumsåret for SØNDAGSSKOLEN NORGE med sine 125 år, og for Vestfold krets med sine 95 år. Søndagsskolens visjon er fortsatt den samme,- «Jesus til barna». Vi ønsker å være en sterk og tydelig bevegelse både innenfor Den norske kirke, og dermed være en del av trosopplæringen i landet vårt, og samtidig en organisasjon for frikirker og kirkesamfunn, andre organisasjoner og enkeltmennesker som vil dele vår visjon. Organisasjonen har dessuten spesielle årstemaer, områder der vi ønsker å sette spesielle fokus. Årstemaene følger skoleårets rytme, og i 2014 var temaet, Opp- Ned, og nå er det avløst av temaet, Bibelen. Tekstene fra Bibelen er fortsatt grunnpilarene og utgangspunkt for alt vårt arbeid. Dette året så vi spesielt på tekster som på forskjellige måter viser at Guds rike, det er Opp- Ned. «De minste er de største» «De siste blir de første», det er Opp- Ned. Nå minner vi hverandre om viktigheten av Bibelen som Guds Ord, ved å synge «Ditt Ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti.» Årsmøtet i 2014 ble holdt i Skjee- stua, og fant sted torsdag 13. mars. Kretsleder Signe Tretteteig ledet møtet. Årsmelding og regnskap ble gått gjennom av Ragnhild Nærland og kasserer Olav Nordbø. Alt ble godkjent. Helge Ivar Vågen fra Nanset ble valgt til ny kretsleder. En meget inspirerende og oppbyggelig tale ble gitt oss av domprost David Gjerp. Tema var: «Å være kristen leder- med Barnabas som forbilde.» Talen minnet oss spesielt om at alle er viktige i Guds rike, også dem som vi ikke hører så mye om. De som var litt «bak i kulissene», og som «la til rette» for andre. Møtet var veldig godt besøkt, og våre jubileer ble markert. Styret har dette året bestått av: Helge Ivar Vågen, Nanset. Ny kretsleder. Ingunn Nåtedal, Våle. Nestleder. Liv Bjerknes Taranrød, Sem. Sekretær. Anders Fevang, Granly Eik. Styremedlem. Signe Tretteteig, Arnadal. Styremedlem Elin Hynne, Vear. Styremedlem Bente Eckhoff, Horten. Styremedlem. Jannicke Herwell, Tønsberg. Varamedlem

2 David Heian, Døvik. Varamedlem. Styret og ansatt har hatt 5 kretsstyremøter, og behandlet 34 saker. Alle møtene har vært avholdt på kontoret på Gjennestad, og vi holder oss innenfor tidsrammen klokken :30. På våre møter er vi alltid innom følgende 4 områder for vårt arbeid: Om kretsarbeidet, strategi og handlingsplanene, økonomi og arrangement. Ved siden av referater til medlemmene, blir det alltid sendt referat til hovedkontoret og Landsstyret. BØNN. Alle kretsstyremøter blir innledet med Guds ord og bønn. Dette går på omgang blant medlemmene. Det brukes forholdsvis mye tid på bønn, idet vi alltid ber for 5 av våre grupper spesielt, og disse blir dessuten tilskrevet med en hilsen. Vi ber for grupper og ledere, som selv har ønsket det, og for steder der vi ønsker å styrke arbeidet og virksomheten. Det enkelte kretsstyremedlem har tatt på seg bønneansvar for 5-6 grupper i semesteret, og følger opp disse slik det er naturlig. Også i 2014 arrangerte SØNDAGSSKOLEN NORGE såkalt bønneuke i uke 3, kalt BØNN 24/7. det betydde at det ble bedt 24 timer i 7 dager. Våre faste forbedere ble invitert til å delta i det. Kretsens forbønnsnettverk teller nå 48 enkeltpersoner. Disse blir tilskrevet av konsulenten ca. en gang i måneden, og utgjør selve «ryggraden» i vårt arbeide. Konsulenten får dessuten bruke arbeidstid på bønn. Dette gjøres for både grupper, ledere, medarbeidere, barn og enkeltpersoner og områder. Handlingsplaner og strategi: I jubileumsåret var hovedsatsningsområdet å starte nye grupper. Dette gjaldt for hele landet, og vi i Vestfold satte opp 5 steder der vi ønsket å satse spesielt. Det var Andebu, Barkåker, Feen i Stokke, Tjøme og Ø. Halsen. Dessverre lyktes det ikke med konkrete nye grupper slik vi hadde ønsket, men vi tror at vi har lagt et grunnlag og skapt kontakter som muligens vil resultere i noe på sikt. Vi ser det ellers som svært viktig å ta godt vare på de gruppene som vi har, og dessuten forsøke å få i gang de som av ulike årsaker har pause. Vi er nå litt mer restriktive på at en gruppe ikke er i pause mer enn 2 år, den blir da eventuelt nedlagt. Det viser seg at det etter en tid er bedre å forsøke en helt ny start. Ny gruppe gir også oppstartstøtte fra Frifond.

3 Satsninger ellers i jubileumsåret var å synliggjøre oss ved hjelp av «Kirken på hjul.» Kirken på hjul er bygd som ei stavkirke, og kan transporteres rundt som ei campingvogn. Den rommer personer, og er innredet som ei kirke. Den eies av Jo Hedberg, Barkåker. Se ellers Vi har hatt stor oppmerksomhet i hele kretsen ved at vi gjennom hele året 2014 har vært på handelssteder, stands, Barnas Kirketorg, St. Hans stevnet til DELK på Gjennestad, St. hans stevnet på Strand leirsted og julemarkeder. Vi har hatt samlingsstunder, sunget, formidlet med flanellografen, delt ut søndagsskolemateriell og invitasjoner. Vi opplever ved slike framstøt at vi fremdeles har et veldig godt omdømme. Det er «heia- rop» og positivitet som møter oss. Innenfor handlingsplanene og satsningsområdene har styret brukt mye tid på felles givertjeneste mellom hovedkontoret og kretsen. Det er slik at kretsen hele tiden må skaffe navn på nye potensielle givere. Konsulenten skriver tekstene i giverbrevene, men det tekniske delen med utsendelse og mottak av pengene foregår ved hovedkontoret. Innkomne beløp blir delt likt mellom hovedkontor og krets. Dette er en vinn- vinn situasjon, og vi ser at det slår heldig ut. Styret har arbeidet med flere høringer som har kommet fra SØNDAGSSKOLEN NORGE og Landsstyret. Det har gjennom året vært høringer ang : «Kriterier for medlemsskap i SØNDAGSSKOLEN NORGE.» Det vil si, hvem kan være medlem i vår organisasjon? Høring angående «Stillingsbeskrivelse for søndagsskolekonsulenter.» Og høring angående «Norm for regler for søndagsskoler og barnegrupper.» Styret har her gitt sine tilbakemeldinger. Økonomi: Styret har alltid økonomi oppe som en sak. Dette i tett samarbeid med vår trofaste og dyktige kasserer, Olav Nordbø var et meget krevende år økonomisk. Aldri før har vi hatt et så stort underskudd, ca Dette skyldes i grove trekk en svikt i inntekter ved offer, kollekter fra menigheter, og gaver fra enkeltpersoner. Mye mindre bidrag fra søndagsskole- og barnegruppene. Dessuten en betydelig økning i forsikring av den ansatte. Det gledelige er økning i givertjenesten fra enkeltpersoner. Dette har jo også styret arbeidet med. Mer info om økonomien kommer gjennom kasserer og leder.

4 Regnskapet blir revidert av revisorer Tor Johansen, Tønsberg og Eivind Thorkildsen, Nevlunghavn. Regnskapet blir lagt ut på vår hjemmeside. Se under KRETSENE, Vestfold. Konsulentens hverdag: Konsulenten har også i 2014 vært ansatt i 80 % stilling, med kontor på Gjennestad. Det føres månedlige timelister som sendes hovedkontoret. Hverdagene er svært varierte, og også krevende og utfordrende. Den største utfordringen dette året, har vært at vi ikke har lyktes i å starte nye grupper i nye områder. Det er imidlertid startet 2 nye, det er to hverdagsgrupper i Moe kirke (DELK). De har disse i tillegg sin ordinære søndagsskole på søndagen. De to nye er grupper for små og store barn på fredager i kirken. Konsulenten legger fremdeles veldig stor vekt på å besøke søndagsskoler og barnegrupper på deres lokale steder. Der treffer en både barn, familier og ledere. Det legges alltid opp til at vi bruker opplegget Sprell Levende, slik at dette blir kjent, og det skapes trygghet for innholdet. Møtene inneholder også alltid prat om virksomheten sammen med lederne. Familiemøter og gudstjenester er viktig for å synliggjøre vår virksomhet. Konsulenten har vært på mange slike samvær i Det blir alltid et samarbeid mellom prest/forstander, de lokale lederne, de unge SLUSHerne og konsulenten. Det vektlegges å dele ut informasjonsmateriell. Det har i 2014 vært gjennomført SLUSH- kurs, d.v.s ledertreningskurs for åringer både på Tjøme og for Borre, Åsgårdstrand og Tønsberg. Det er gjennomført mindre lederkurs, kvelder, rundt i hele kretsen. Dette var spesielt i september og oktober. Gjennomgang av tekster og nytt materiell fra Sprell Levende var hovedtemaene. Vi gjennomførte en større kurskveld i Skjee- stua sammen med Bispekontoret og de andre luth. organisasjonene i november. Runar Liodden hadde tema: «Tro på hjemmebane». Dette var svært konkret og nyttig. Vi legger vekt på godt samarbeid med ansatte trosopplærere i DnK og Bispekontoret. Konsulenten var vertskap for såkalt Teamsamling på Strand leirsted i november. Alle ansatte i SØNDAGSSKOLEN NORGE er inndelt i team. Vår konsulent tilhører et team på 7 ansatte + leder. Vi treffes 2 ganger i året. Ved siden av det har ansatte i teamene Skype- samtaler ca. en gang i måneden.

5 Konsulenten har i 2014 vært med i en komite på landsplan, den såkalte Rekrutteringskomiteen. Den arbeider med Frivillighet, som er satsningsfelt nå. Minileir sammen med Acta på Strand leirsted er blitt en tradisjon. Dette ble også i 2014 en meget vellykket leir, der konsulenten hovedsakelig hadde bibeltimene. Statistikk: Reelle tall sier en hel del, og når vi ser på dem i forhold til antall grupper, ledere og barn, så må vi dessverre melde om en tilbakegang for SØNDAGSSKOLEN Vestfold krets har nå 53 aktive søndagsskoler og barnegrupper. 4 grupper ble nedlagt i Antall barn er 1159, tidligere Antall ledere 269, tidligere 357. Det må imidlertid bemerkes at kretsens 3 frikirke- søndagsskoler, nemlig Brunlanes, Stavern og Tønsberg IKKE er med i statistikken. De leverer sine «tall» til FriBu. De tilhører allikevel kretsen og utgjør ca. 80 barn + 27 ledere. TAKK! Kretsstyret og konsulenten ser tilbake på 2014 med takknemlighet. TAKK til hver enkelt av dere som på forskjellige måter bidrar til visjonen. Direkte tall sier oss at det er tilbakegang, det gjør oss bedrøvet og mismodig, men i Guds rike vet vi at det gjelder ikke samme målestokk som i verdens sammenhenger. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for vekst, men dypest sett må vi fortsette å stole på Herren selv. Hilser dere med Salme «Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!» Stokke Kretsstyret v/ leder Helge Ivar Vågen og søndagsskolekonsulenten Ragnhild Nærland.

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. "Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg..." Jes. 49,16.

VELKOMMEN SØNDAGSHILSEN. LEVENDE konferanse. Jesus til barna! TIL SPRELL. Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg... Jes. 49,16. SØNDAGSHILSEN Kretsblad for Søndagsskolen Aust-Agder krets Nr. 2 Mai/Juni 2015 33. årgang VELKOMMEN TIL SPRELL LEVENDE konferanse INNHOLD Visjon: Jesus til barna! Inspirasjonssamling/ Kretsårsmøte Dukkekurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer