NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SENTRUMSUTVIKLING"

Transkript

1 1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med

2 2 VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over alt i verden søker mennesker til byene i en stadig tiltagende grad av urbanisering - i ordets egentligste forstand sentralisering. I sentrum for oppmerksomheten står ja, nettopp sentrum i byen. Etter år med utflytting i en både ønsket og ikke-ønsket bevegelse mot byenes randsoner, er sentrum i byen på nytt i fokus. Men, sentrum er i altfor mange byer ikke lenger det det var: Et levende, vitalt og pulserende midtpunkt for byens innbyggere; et sted for handel og vandel, felles opplevelser og sosial samhandling, og ikke minst - tilknytning til byens historiske arv. Den viktigste grunnen til at sentrum i altfor mange byer har mistet sin kraft er ikke de grep som er tatt for å utvikle randsonen rundt byen til trivelige og veltilpassede bomiljøer, men de åpenbare og høyst nødvendige grep som ikke er tatt for å sikre sentrum som selve hjertet i en velfunksjonerende og fremtidsrettet by. Byutvikling handler også om utvikling av sentrum i byen. Samtidig er sentrumutvikling noe langt mer og noe kvalitativt annet. Sentrumsutvikling handler om å vitalisere og fornye gjennom innovative løsninger og dristig kreativitet og samtidig hegne om og male historiens bilder med de farger, den fantasi og den stolthet som kjennetegner de som i sin tid bygget byen. Ikke minst skal sentrum være økonomisk bærekraftig for de viktigste aktørene. Når årets sentrumskonferanse nettopp holder fokus på sentrum i byen, er det ikke ut fra et forgangent retro-proteksjonistisk perspektiv; et forsøk på å bringe tilbake det som en gang var. Sentrumskonferansens mål er å peke på muligheter, nye virkemidler, innovative løsninger og mest av alt: Skape og dele et ekte engasjement for at nettopp sentrum skal være byens livgivende hjerte, den umistelige hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Formulert på en annen måte er dette det engasjement som synes å mangle i vårt land: En politikk for sentrum - at våre politiske myndigheter vil noe med sentrum og at de vet hva de vil. Med bakgrunn i initiativ fra daværende ordfører i Stavanger overfor regjeringen i 2011, har Norsk Sentrumsutvikling utredet et gjennomprøvd internasjonalt konsept for vitalisering av sentrum (BID). Dette er fremdeles til politisk behandling i regjeringen. Sentrumskonferansen 2015 vil nettopp derfor peke på behovet for og virkemidlene til vitalisering av sentrum i byen. Mellom tradisjon og fornyelse, bevaring og innovasjon.

3 3 TIRSDAG 13. OKTOBER Fra kl Registrering / Kaffe ÅPNING - Sentrumskonferansen 2015: Adm. direktør i NSU Einar Kongsbakk - Velkommen til konferansebyen: Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth VITALISERING AV SENTRUM Uten sentrum ingen by - Et felles anliggende og et politisk ansvar - Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner HANDEL SOM MÅL HANDEL SOM MIDDEL Effektiv (dagligvare)handel versus sentrumshandel som opplevelse - Rektor ved Markedshøyskolen, dosent Trond Blindheim Pause ER MORGENDAGENS KUNDER OGSÅ MORGENDAGENS BY(FOR)BRUKERE? Vil endret forbrukeratferd kunne stimulere til vekst og vitalisering i sentrum? - Etnolog, trendforsker og konsumentspesialist Ida Hult Lunsj BYVANDRING I STAVANGER Byvandring i temagrupper se oversikt nedenfor. Påmelding til ønsket gruppe Kaffe / forfriskninger Kunstnerisk HANDEL, TILGJENGELIGHET OG BYMILJØ I SENTRUM Hva kan byene gjøre for å styrke handelen i sentrum? - Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Ph.D, Aud Tennøy VERDISKAPING OG INNOVASJON I SENTRUM Økonomisk bærekraft og lønnsom handel: Forutsetninger for levende sentrum - Professor ved Norges Handelshøyskole Victor Norman Pause KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS Kultur- og utelivsbransjens betydning for et levende sentrum i byen - Professor ved Norges Hotellhøgskole ved UiS Reidar Mykletun APERITIFF på Norsk Oljemuseum FESTKVELD Bankettsalen på Clarion Hotel - Mona Grudt og Marvin Wiseth - Bystyremedlem og selverklært klovn Per Inge Torkelsen - Journalist Sven Egil Omdal - Styreleder i NSU Tom Søgård

4 4 ONSDAG 14. OKTOBER Kunstnerisk SENTRUM EN ARENA FOR MENNESKELIG UTFOLDELSE Sentrum som en sosialterapeutisk møteplass - Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø Svein Harald Holmen MÅ NØDVENDIGVIS SENTRUM I BYEN VÆRE GRØNT? Er offentlige miljøkrav en vitaminpille eller et kvelertak på sentrum? - Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Guri Melby Pause KAN ET LEVENDE SENTRUM I BYEN SKAPES? Gävle, Uppsala og Örebro har lykkes hva har de gjort? - Styreleder i Svenska Stadskärnor / næringslivsutvikler Lena Lindström LIVET MELLOM HUSENE Å skape urbane byrom for menneskelig utfoldelse og trivsel - Direktør og partner i Gehl Architects i København Kristian Villadsen Lunsj Åpent foredrag: INNOVASJON OG NØDVENDIG OMSTILLING I SENTRUM Hvem kan være innovatører i sentrum og hvordan kan de samhandle? - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang Åpen plenumsdebatt: MELLOM BEVARING, INNOVASJON OG OMSTILLING Debattleder: Sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle Medvirkende: - Leder i Stavanger Arkitektforening Alexandria Algard - Arkitekt MNAL og byplanlegger Kristin Gustavsen - Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Adm. direktør i Stavanger Næringsforening Harald Minge - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang INNOVASJON I SENTRUM - ET PERSPEKTIV PÅ GODT OG VONDT Bolig-, nærings- og eiendomsutvikler i Trondheim Ivar Koteng Avslutning Velkommen til Sentrumskonferansen 2016 i Oslo

5 5 Foredragsholdere Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsminister siden Storingsrepresentant fra Tidligere finans- og næringspolitisk talsmann for Høyre. Utdanning innen markedsføring, markedskommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tidligere styreleder ved Hennie Onstad kunstsenter. Trond Blindheim Sosiolog fra Universitetet i Oslo. Har tidligere undervist i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Markedshøyskolen / Handelshøyskolen BI og er nå dosent samme sted. Lang erfaring fra markeds- og mediebransjen og har skrevet flere bøker om markedsføring, forbruk og reklame. Ida Hult Bachelor i journalistikk og magister i etnologi og har arbeidet som journalist i både USA og i Sverige. Trendstrateg som arbeider med samfunnsstrømninger og livsstilsendringer med hele verden som erfaringsbakgrunn og virkefelt. En av Nordens mest etterspurte foredragsholdere. Aud Tennøy PhD i by- og regionalplanlegging og har arbeidet med dette og byutvikling i mer enn tjue år. Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, med fokus på kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging. Har i de senere år arbeidet mye med handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Victor Norman Sosialøkonom og politiker. Professor i samfunnsøkonomi og tidligere rektor ved Norges Handelshøyskole NHH. Var arbeids- og administrasjonsminister (H) fra 2001 til 2004 og er æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm. Har også erfaring som revyartist, ordkunstner og musiker. Reidar Mykletun Professor ved Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Stavanger og Norges Hotellhøgskole. Har arbeidet som lærer og pedagog. Etablerte Scandinavian Journal Hospitality and Tourism, spesielt innrettet mot reiseliv. Har forsket på festivaler, hotelldrift og restaurantetableringer Svein Harald Holmen Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø og har ledet prosjektet Vardø kulturarv og utvikling. Vardø Restored arbeider etter prinsippet «folk først» - med fokus på menneskene som eier og driver virksomhetene gjennom pågangsmot og fellesskap med byen. Lena Lindström Styreleder i Svenska Stadskärnor (NSUs søsterorganisasjon i Sverige) siden Næringslivsutvikler i The High Coast i Örnsköldsvik kommune med fokus på by- og landsbygdutvikling. Örnsköldsvik er to ganger blitt kåret til årets bysentrum (stadskärna) i Sverige.

6 6 Guri Melby Byråd for miljø og samferdsel i Oslo (V) siden Mastergrad i nordisk fra NTNU i Medlem av kommunestyret i Orkdal fra 1999 til 2007 og bystyret i Trondheim fra 2007 til Høgskolelærer fra 2012 til Hun er vararepresentant til Stortinget for Trine Skei Grande. Kristian Villadsen Arkitekt og partner i Gehl Architects i København. Forfatter og internasjonal foreleser ved en rekke universiteter og konferanser. Er opptatt av menneskers livsstil fysiske omgivelser, og har arbeidet med en rekke byer i Europa, Amerika og i Asia. Lars Wang Sivilingeniør fra NTH og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Har arbeidet mye med omstilling, endringsledelse og endringsutfordringer. Tidligere kommunaldirektør i Drammen. Arbeider nå som leder, partner og strategisk rådgiver i Insam (Innovasjon og samfunn) i Drammen Ivar Koteng Bedriftsleder og blant Norges største investorer og eiendomsutviklere med særlig fokus på å revitalisere næringseiendommer i sentrum. Styremedlem i sentrumsorganisasjonen Midtbyen Management AS i Trondheim, styreleder i Rosenborg Ballklub. Deltagere i plenumsdebatten Lars Helle Utdannet jurist og journalist. Var ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 1996 til Fra 2002 ulike redaktørroller i Dagbladet, sjefsredaktør fra Fra 2012 sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad. Har vært ansatt i Arbeidsdirektoratet og har vikariert som oljearbeider i på Ekofisk og Statfjord i Nordsjøen. Alexandria Algard Arkitektstudier i Århus og Tokyo og har arbeidet både i New York, Rotterdam og Basel i Sveits. Eget arkitektkontor i Stavanger siden Leder av Stavanger Arkitektforening siden Kristin Gustavsen Arkitekt MNAL og prosjektleder for ny sentrumsplan for Stavanger kommune. Har tidligere vært konsulent i Asplan Viak og adm. direktør i Urban Sjøfront i Stavanger. Fikk i 2014 Norsk Sentrumsutviklings utmerkelse for faglig målrettet og kreativt arbeid for å vitalisere Stavanger sentrum. Christine Sagen Helgø Ordfører i Stavanger (H). Medlem av bystyret siden Fra 2007 til 2007 leder for kommunalstyret for byutvikling. Utdannet som jurist fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet ved Fylkestrygdekontoret i Rogaland. Fra 2013 president for verdens energibyer (World Energy Cities Partnership).

7 7 Harald Minge Administrerende direktør i Norges største næringsforening, Rosekilden i Stavangerregionen, som ble etablert allerede i Har tidligere vært strategiog kommunikasjonsdirektør samme sted og ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 2000 til Møteledelse, konferansierer og andre medvirkende Mona Grudt Redaktør, journalist og tidligere fotomodell. Ble kåret til Miss Universe i Har arbeidet som programleder i TV Norge og i andre TV-selskap i utlandet. Vant i 2008 superfinalen i TV2s Skal vi danse. Er i dag konferansier og leder for ulike events og arrangementer gjennom sitt eget selskap. Marvin Wiseth Næringslivsleder og politiker. Medlem av bystyret i Trondheim fra 1976 til 1998 (H), de siste åtte årene som ordfører. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN fra 1998 til Styreverv innen kulturliv og i ideelle organisasjoner. Per Inge Torkelsen Utdannet adjunkt fra lærerskolen, men mest kjent som skuespiller, komiker, forfatter, radiokåsør og selverklært klovn. Har vært kommunestyremedlem (V) i Stavanger bystyre siden 2007, da han ble kumulert fra 59. plass til fast plass i bystyret. Sven Egil Omdal Journalist. Arbeidet i Stavanger Aftenblad fra 1971, i Adresseavisen fra 1975 til 1976, deretter i Kirkens Informasjonstjeneste frem til 1979, da han overtok som redaktør i Vårt Land. Fra 1987 til 1991 ledet han Norges Journalistlag. Har ledet Pressens faglige utvalg. Er nå journalist i Stavanger Aftenblad. Tom Søgård Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og studier i psykologi. Næringslivsledererfaring fra SAS, Radio 1 Norge, Aller Media og kommunikasjonshuset Dinamo. Har vært styremedlem i Strømsgodset og styreleder i TV Buskerud. Er internasjonalt sertifisert som coach. Einar Kongsbakk Adm. direktør i NSU. Cand. philol. fra Universitet i Bergen. Partner i Agenda AS. Tidligere daglig leder i Bjørgvin bispedømmeråd og adm. direktør i Lagunen. Direktør i Nesttun Sentrum, styremedlem i Norges Fiskeri og handelsmuseum, skribent og internasjonalt publisert forfatter.

8 8 Byvandring i sentrum Tirsdag kl Byvandringen foregår i temagrupper se oversikt nedenfor. Deltagerne må melde seg på i ønsket gruppe, bestående av maksimalt 20 deltagere. Gruppene fylles opp fortløpende ved påmelding. Dersom ønsket byvandringsgruppe er fulltegnet, må alternativ gruppe oppgis ved påmelding. 1 BYENS URBANE SJØFRONT Fra bakgård til attraktivt sentrumsområde Guide: Prosjektleder og byplanlegger i Stavanger kommune Kristin Gustavsen 2 EN NY-TEKNOLOGISK BYVANDRING I STAVANGER SENTRUM Vi følger Stavangers rebus-app og får kunnskap om byen på en ny og morsom måte Guide: Daglig leder i Stavanger Sentrum Siri Melberg 3 HVORDAN LØSE PARKERINGSUTFORDRINGENE I STAVANGER SENTRUM? Hvilke løsninger funksjonerer tilfredsstillende og hvilke frarådes? Guide: Daglig leder Stavanger Parkering Christian Tønnevoll 4 KJØPESENTER I SENTRUM EN VIKTIG ROLLE FOR UTVIKLINGEN AV SENTRUM? Hvor hadde Stavanger vært uten kjøpesenter i sentrum? Guide: Styreleder i Stavanger Sentrum Arild Tvedt 5 KULTURENS PLASS I BYROMMET Hvorfor kulturhuset og biblioteket er Rogalands mest besøkte kulturinstitusjoner Guide: Teamkoordinator i Stavanger kulturhus Sølvberget Susanne Borg 6 SENTRALE GREP I KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM I BYEN Overordnet sentrumsplanlegging materialisert og belyst i praktiske plangrep Guide: Kommuneplansjef i Stavanger kommune Ole Martin Lund 7 STAVANGERS «SPISELIGE BYDEL» - OM MAT OG DYRKING I FOKUS I ØSTRE BYDEL Nasjonalt pilotprosjekt for bedre bymiljø i fremtidens byer Guide: Daglig leder i Urban Sjøfront Aslaug Tveit 8 HOLMEN - FRA FOLKETOMT TIL FOLKSOMT En presentasjon av planer for utviklingen av Holmen som del av byen Guide: Gårdeier og styremedlem i Stavanger Sentrum Anne Langeland Espedal 9 SENTRUM MELLOM BEVARING OG UTVIKLING Fortidsbyens plass i fremtidsbyen - fremtidsbyens røtter i fortidsbyen Guide: Byantikvar i Stavanger Hanne Windsholt 10 NUART-VANDRING STREET ART I SENTRUM Fra antikkens graffiti til et moderne kunstuttrykk i Stavanger sentrum Guide: Gründer og daglig leder av Nuart i Stavanger Martyn Reed

9 9 Påmelding, konferanseavgift, dagpakker og måltider Påmelding til Sentrumskonferansen 2015, reservasjon av rom på konferansehotellet og deltagelse på festkvelden skjer via eget påmeldingsskjema på Påmeldingsfrist er 25. september og er bindende etter denne dato. DELTAKERAVGIFT HELE KONFERANSEN (*) I deltakeravgiften for hele konferansen inngår lunsj begge dager. Videre inngår kaffe, te og forfriskninger utenfor konferansesalen - tilgjengelig under hele konferansen. Overnatting inngår ikke og må bestilles / reserveres særskilt. - Deltakeravgift pr. person for hele konferansen: Kr ,- - Deltakeravgift pr. person i medlemsorganisasjoner i NSU: Kr ,- DELTAKERAVGIFT DAGPAKKER (*) Om en ønsker å delta på konferansen bare én av dagene, kan en benytte seg av dagpakke på ønsket dag. Dagpakken inkluderer program, lunsj og forfriskninger. Dagpakke tirsdag / onsdag koster kr ,-. For medlemmer i NSU: Kr ,- Deltagelse på festkvelden kommer i tillegg til selve konferansen. Ønsket deltagelse må angis særskilt ved påmelding. Festkvelden koster kr ,- pr. person (*). I prisen inngår aperitiff, tre retters middag, tre glass vin (ev. øl / mineralvann) foruten program / underholdning. Overnatting på konferansehotellet Sentrumskonferansen finner sted på meget komfortable og sentralt beliggende CLARION HOTEL midt i Stavanger sentrum. Her vil alle plenumssesjoner og måltider finne sted. Konferansens utstillere vil være representert med stands i konferanseområdet. - Overnatting pr. person pr. døgn i enkeltrom: Kr ,- (*) - Overnatting pr. person pr. døgn i dobbeltrom: Kr ,- (*) Deltakere som ønsker overnatting i Stavanger anbefales å bo på konferansehotellet. Overnatting er basert på enkeltrom. Ved ønske om dobbeltrom, må begge navn oppgis ved reservasjon. Overnatting på konferansehotellet inkluderer frokost. Deltakere som også ønsker overnatting fra mandag 12. oktober har anledning til å reservere rom til samme priser som ovenfor. Vennligst bemerk at hotellreservasjon er bindende, med mindre annet er avtalt. Forfall etter 25. september vil bli fakturert som «no show» og må betales med kr ,- / 1 250,- pr. avbestilt døgn. (*) Det tilkommer merverdiavgift på alle priser. Nærmere opplysninger Nærmere opplysninger om påmelding, konferanseavgift, dagpakker, måltider og overnatting kan rettes til Stavanger Sentrum: E-post: / Telefon:

10 10 Norsk Sentrumsutvikling har i oppdrag å initiere og stimulere til fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at sentrum i norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelser, der tjenlig infrastruktur og boligetablering er sentrale bestanddeler. Arbeidet skal skje innen et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet. NSUs har en klar visjon historisk og fremtidsrettet på samme tid: Sentrum er og skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Det gis mange sentre, men bare ett sentrum i byen. NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer på alle nivåer skal utvikle, tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner, i næringslivet så vel som i kommunene. Et særskilt fokusområde for NSU er å utprøve en internasjonal modell for styrket næringssamarbeid i norske bysentrum. Med økonomisk tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har NSU utredet og anbefalt en norsk BID-ordning for styrking av sentrum. Utredningen «Vitalisering av sentrum norsk BIDordning» er nå til politisk behandling i departementet. Medlemmer i Norsk Sentrumsutvikling er i dag over førti norske sentrums- og gårdeierorganisasjoner, samt større næringsorganisasjoner. NORSK SENTRUMSUTVIKLING Østre Nesttunvei Nesttun Telefon Arendal By AS Askimbyen AS Bergen Sentrum AS Bodø Gårdeierforening Bremnes Sentrum AS Brynebyen Byen Vår Drammen AS Byen vår Gjøvik Byen Vår Kongsvinger Egersund Sentrumsforening Fauske Næringsforum Flekkefjord Handelsforening Fredrikstad Næringsforening Grimstad Min By AS Hammerfest Næringsforening Handel i Halden Haugesund Sentrum Næringsdrift AS Jørpeland Handelsforening AS Kongsberg Næringsforening Kvadraturen i Kristiansand AS Landsbylauget - Dokka Larvik By AS Leirvik Sentrumsforening Lillehammer Sentrum Drift AS Lyngdal Markedsforening Midtbyen Management - Trondheim Molde Sentrum AS Nesttun Sentrum Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringsforeningen Kjøp i Vennesla Odda Handelsstand Forening Os Sentrum Oslo Handelsstands Forening Otta Handels og Næringsforening Porsgrunn Min By AS Rissa Næringsforening Sandefjord Byen Vår AS Sandnes Sentrum AS Sarpsborg Sentrum AL Sauda Handelsforening Stavanger Sentrum AS Tønsberg Sentrumsutvikling AS Ørland Næringsforum

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013 Norsk Sentrumsutviklings

Detaljer

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september Med støtte fra Miljøverndepartementet Teknisk og lokal tilrettelegger Byen vår Gjøvik Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 2-2008 ÅRGANG 14 Ryfast kommer Betingelsene for at Ryfast skal realiseres er at ingen stikker kjepper i hjulene. Forutsetningen er at både reguleringsplaner i Stavanger

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug VERDENSSENSASJON TIL PULPIT side 14 FORVALTER 310 MILLIARDER side 18 VI TJENER PÅ ANDRES SUKSESS side 28 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug side 6-12

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game

SAMARBEID Cooperation is the new name of the game SAMARBEID Cooperation is the new name of the game PROGRAMMET Torsdag 23. oktober 08:00 Buss fra Oslo for kurs deltakere 09.30 Buss fra Oslo Påmelding buss klikk her 10:30 12:00 Kurs/ Workshop Penetrace,

Detaljer

Et styrket næringsliv

Et styrket næringsliv Årsrapport 2013 Administrasjonen i NiT Et styrket næringsliv Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (2014). Foran f.v. (sittende): Anne Kathrine Willumsen, Kenneth Stoltz, Berit Rian

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer