Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik september. Med støtte fra Miljøverndepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet"

Transkript

1 Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER Quality Hotel Strand Gjøvik september Med støtte fra Miljøverndepartementet Teknisk og lokal tilrettelegger Byen vår Gjøvik

2 Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en selvstendig medlemsorganisasjon med formål å initiere og stimulere til strategisk riktig og tverrfaglig organisert sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelser, så vel som for infrastruktur og boligetablering. Arbeidet skal skje innenfor et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet. NSUs visjon er at sentrum skal være byens / tettstedets hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner. Medlemmer i NSU er om lag femti norske sentrumsorganisasjoner, samt representanter for større næringsorganisasjoner og boligbyggelag. Østre Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Telefon: Bankgiro: Med støtte fra Miljøverndepartementet har NORSK SENTRUMSUTVIKLING gleden av å ønske hjertelig velkommen til SENTRUMSKONFERANSEN 2011 Gjøvik onsdag 21. torsdag 22. september Årets sentrumskonferanse er den fjortende i rekken siden sentrumskonferansene første gang ble arrangert i Sandnes i Konferansene har utviklet seg til å bli den sentrale møteplass for mennesker og instanser - administrativt, ideelt og politisk med utvikling av sentrum i norske byer og tettsteder. Tema for årets konferanse er BYER SOM VÅGER Gjennom foredrag, debatter, temasamtale og byvandring vil temaet bli belyst, og sentrale beslutningstagere vil bli utfordret på behovet for et tettere samarbeid mellom alle aktører, både innen næringsliv og forvaltning, med innflytelse på sentrumsutvikling i norske byer. Årets sentrumskonferanse henvender seg særskilt til både politiske- og administrative beslutningstagere i kommuner, fylkesadministrasjoner og departement så vel som til sentrumsorganisasjoner, næringsforeninger, utviklere, entreprenører, reiseliv, gård- og grunneiere, investorer og til alle som tror på og arbeider for at sentrum skal være levende, innbydende, inkluderende, tilrettelagt som bare sentrum kan være det. I tilknytning til Sentrumskonferansen men ikke som en del av denne- arrangerer NSU tirsdag 20.september også fagseminaret STYRKET NÆRINGSSAMARBEID. Seminaret vil særlig drøfte mulighetene for inngåelse av formelle samarbeidsavtaler for sentrumsutvikling etter modell fra BID-konsepter (Business Improvement District), kjent fra blant annet Stor-Britannia, Canada og USA. Nærmere opplysninger om fagseminaret fås ved henvendelse til Norsk Sentrumsutvikling.

3 ONSDAG 21. SEPTEMBER SENTRUMSKONFERANSEN 2011 PROGRAM Fra kl Registrering av deltagere / Enkel servering / forfriskninger ÅPNING AV KONFERANSEN Styreleder i Norsk Sentrumsutvikling Jarle Pettersen Daglig leder i Byen vår Gjøvik Svein Håvar Korshavn Ordfører i Gjøvik kommune Bjørn Iddberg Kunstnerisk innslag AKTIV SENTRUMSUTVIKLING ET OFFENTLIG ANSVAR Er miljø og marked forenlig i sentrum? Ordfører i Drammen kommune Tore Opdal Hansen ER SENTRUM ET STED Å BO? Rammevilkår for et godt bomiljø i byens sentrum Konsernsjef i OBOS Martin Mæland Lunsj Kunstnerisk innslag ER GÅRDEIEREN I SENTRUM EN BYUTVIKLER? Mellom aktivt gårdeierskap og fjernstyrt apati Adm. direktør i Mjøsen Eiendom AS, Gjøvik Geir Skari FORUTSETNINGER FOR Å DRIVE LØNNSOM HANDEL I SENTRUM Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller Adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening Gunnar Larssen Pause Kaffe Kunstnerisk innslag PANELDEBATT: HVA MÅ VÆRE I SENTRUM FOR AT SENTRUM SKAL VÆRE SENTRUM Medvirkende: Deltagende foredragsholdere første dag Debattleder journalist og (tidl.) programsekretær i NRK Geir Helljesen Avslutning faglig del Aperitiff FESTMIDDAG I GJØVIK OLYMPISKE FJELLHALL Årets Bymiljøpris en presentasjon og en utfordring SOSIALT SAMVÆR Café Pi egen DJ (til kl )

4 TORSDAG 22. SEPTEMBER Hotellets frokostbufeet Kunstnerisk innslag SAMTALE / DEBATT: ER SENTRUM FOR ALLE? Hvem eier byen? Medvirkende: Bypolitiker i Oslo (tidl. justisminister og samferdselsminister) Odd Einar Dørum - Sikkerhetsrådgiver i HSH Thor Martin Bjerke - Daglig leder i magasinet = Oslo Camilla Svingen Samtaleleder: Direktør i Nesttun Sentrum Einar Kongsbakk MÅ BYENS SENTRUM BYGGES NED MENS VI VENTER PÅ EL-BILEN? Tilgjengelighet, miljø, parkering og urban infrastruktur Byrådsleder i Bergen kommune Monica Mæland BYVANDRING I HAMAR / EKSKURSJON Forutgående innledning i grupper - Boliger i sentrum - Ansvarlig eierskap og ansvarlige gårdeiere - Tjenlig infrastruktur og parkeringsløsninger - Tilretteleggelse for lønnsom handel i sentrum - Senter i sentrum til berikelse eller fortvilelse? - Tradisjon og fornyelse Bevaring gjennom bruk - Sentrum som sosial møteplass Lunsj Kunstnerisk innslag PANELDEBATT: STYRKET NÆRINGSFELLESSKAP I SENTRUM Medvirkende: Deltagende foredragsholdere / innledere annen dag Debattleder journalist og (tidligere) programsekretær i NRK Geir Helljesen NORSK SENTRUMSUTVIKLING EN FORETRUKKET SAMARBEIDSPARTNER Styremedlem i NSU og fagsjef i HSH Morten Sandberg Slutt Det tas forbehold om force majeure og eventuelle programforandringer

5 Sentrumskonferansen 2011 Om våre foredragsholdere og innledere Jarle Pettersen Styreleder i Norsk Sentrumsutvikling - en av initiativtakerne til NSU og en betydelig aktør innen dynamisk sentrumsutvikling i norske byer. Daglig leder i Samarbeidsgruppen Midtby n, Trondheim. Utdanning fra Handelshøyskolen BI. Svein Håvar Korshavn Daglig leder i Byen vår Gjøvik lokal tilrettelegger av Sentrumskonferansen Tidligere avdelingsleder i Telenor. Lokalpolitiker (H), sentrumsutvikler og tidligere stortingskandidat (2009). Bjørn Iddberg Vert for Sentrumskonferansen Ordfører (A) i Gjøvik kommune siden Mangeårig lokalpolitiker. Lærer og avdelingsleder på Gjøvik videregående skole Tore Opdal Hansen Ordfører (H) i Drammen en av Norges mest omtalte byer med hensyn til styrt sentrumsutvikling. Tidl. Medlem av landsstyret i Kommunenes Sentralforbund og Fylkestinget i Buskerud. Martin Mæland Cand. Oecon. Konsernsjef i OBOS siden Tidl. Kommunalråd for Helse- og sosialpolitikk i Oslo. Norges mest markante boligbygger med en rekke fremtredende verv og styreoppdrag innen norsk samfunnsliv. Geir Skari Adm. direktør i en rekke eiendomsselskaper i Gjøvik. Aktiv gårdeier, sentrumsutvikler og leder for interimsstyret for etablering av Byen vår Gjøvik. Gunnar Larssen Adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening. Lange erfaring fra og med detaljhandel i sentrum. Leder for valgkomiteen i Styreakademiet. Geir Helljesen Cand. Philol. og journalist. Tidligere programsekretær i NRK (siden 1968). Ekspertkommentator og analytiker på norsk på0litiskje forhold. Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

6 Odd Einar Dørum Bypolitiker (V) i Oslo tidligere justisminister og samferdselsminister. Utdannet sosionom og har arbeidet som høyskolelektor og helse- og sosialfaglig konsulent i Kirkens Bymisjon i Oslo. Camilla Svingen Daglig leder i gatemagasinet = Oslo. Gatemagasinet, som ble etablert som det første i Norge i 2005 eter modell fra The Big Issue i England, har mer enn selgere blant vanskeligstilte i Oslo sentrum. Thor Martin Bjerke Sikkerhetsrådgiver i HSH innen ran, butikktyveri og bedrageri. Einar Kongsbakk Direktør i Nesttun Sentrum prosjektleder NSU. Cand. philol. tidligere daglige leder i Bjørgvin bispedømme, adm. direktør i Lagunen Storsenter. Styreleder i Norges handels- og reklamemuseum og Kirkens Sosialtjeneste. Monica Mæland Byrådsleder (H) i Bergen. Utdannet cand. jur med egen advokatpraksis. Leder av Kommunenes Sentralforbunds storbygruppe (de åtte største byene i landet). Byutvikler med fokus på tilgjengelighet, miljø og lønnsomhet. Morten Sandberg Fagsjef i HSH og styremedlem i Norsk Sentrumsutvikling. Arbeider i HSHs planavdeling, med særskilt fokus på samferdselspolitikk, sentrumsutvikling og næringslivsetikk. Aktivt engasjement i «Fremtidens byer».

7 Sentrumskonferansen 2011 Om konferansehotellet på Gjøvik Sentrumskonferansen 2011 finner sted på nye QUALITY HOTEL STRAND. Deltagere som ønsker overnatting, anbefales å bo på konferansehotellet. Hotellet ligger i Strandgaten 15 i Gjøvik sentrum. Hotellet, som nylig er totalrenovert, fornyet og utvidet, er samlokalisert med Gjøvik kulturhus. Alle plenumssesjoner finner sted på konferansehotellet, med unntak av festmiddagen første kveld. Hotellet har et av Norges største SPA-anlegg, foruten fire restauranter, bar og lounge. Nærmere beskrivelse fås på Hotellet disponerer parkeringsplass på baksiden av hotellet betaling på automat. Gratis parkeringsplasser på Mjøsstranda om lag ett hundre meter fra hotellet. Se for øvrig Direkte kontakt til hotellet oppnås ved ringe eller via Om overnatting på konferansehotellet Overnatting er basert på enkeltrom. Ved ønske om dobbeltrom, må alle navn oppgis ved reservasjon. Overnatting på konferansehotellet inkluderer frokostbuffé. Overnatting pr. person pr. døgn i enkeltrom - kr ,- inkl. mva. Overnatting pr. person pr. døgn i dobbeltrom - kr. 850,- inkl. mva. På grunnlag av påmelding / registrering blir det fortløpende sendt ut faktura på samlet beløp for deltagelse ved konferansen og (eventuell) overnatting. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er merverdiavgift på konferanseavgiften. Deltagelse på Sentrumskonferansen 2011, herunder festkvelden 21. september, samt overnatting på konferansehotellet forutsetter at tilsendt faktura er betalt innen forfall med mindre annet er avtalt.

8 Sentrumskonferansen 2011 Om konferanseavgift, dagpakker og måltider Skriftlig påmelding til både Sentrumskonferansen 2011 og reservasjon av overnatting på konferansehotellet skjer samlet til: Byen vår Gjøvik, Postboks 25, 2801 Gjøvik eller via eller Se også for elektronisk påmelding. DELTAKERAVGIFT HELE KONFERANSEN I deltakeravgiften for hele konferansen inngår formiddagsbuffet ved ankomst og lunsj begge dager. Videre inngår kaffe / te / kake, iskrem, forfriskninger som er tilgjengelig hele dagen. Overnatting inngår ikke. Deltakeravgift pr. person - kr ,- DELTAKERAVGIFT - DAGPAKKER I fall det er ønskelig å være med på konferansen bare én dag, kan en benytte seg av dagpakker, inkl. lunsj og forfriskninger. Overnatting inngår ikke. Dagpakke 21. september - kr ,- Dagpakke 22. september - kr ,- Festkveld i Gjøvik Olympiske Fjellhall Festkvelden finner sted dypt inne i fjellet i Gjøvik Olympiske Fjellhall. Deltagelse på festkvelden 21. september må angis særskilt ved påmelding. I prisen for deltagelse på festkvelden inngår programinnslag, aperitiff ved ankomst, tre retters middag inklusive vann / mineralvann ekskl. øl og vin. Deltagelse på festkvelden - kr. 975,- pr. person. Transport fra Oslo (og Gardermoen) til Gjøvik og retur De fleste av deltagerne på Sentrumskonferansen 2011 kommer til Gjøvik med buss. TIMEkspressen går fra Oslo bussterminal kl og fra Gardermoen kl og er på Gjøvik kl Nærmere opplysninger om buss og rutetider finnes på Telefon direkte til bussen er Retur fra Gjøvik 22. september går kl Bussen vil være på Gardermoen kl og i Oslo kl

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013 Norsk Sentrumsutviklings

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT!

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT! Inkassoforum 2014 Velkommen Vi inviterer deg til Inkassoforum 2014. SPN er 20 år i år, og i jubileumsåret har vi ambisjon om litt ekstra på Inkassoforum. Vi gleder oss over at våre kunder kommer tilbake

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

Skoleanlegg for framtiden

Skoleanlegg for framtiden Skoleanlegg for framtiden fleksible, bærekraftige og tilgjengelige for alle Nasjonal konferanse for skoleanlegg Quality Hotel Fredrikstad, 21. 22. september 2010 Velkommen til den årlige nasjonale konferansen

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Inkasso. forum. SystemPartner Norge AS. Velkommen til. 16. - 17. november i Tønsberg. advantage. SystemPartner Norge AS www.spn.no

Inkasso. forum. SystemPartner Norge AS. Velkommen til. 16. - 17. november i Tønsberg. advantage. SystemPartner Norge AS www.spn.no Velkommen til Inkasso forum 20 15 SystemPartner Norge AS 16. - 17. november i Tønsberg Our knowledge is your advantage SystemPartner Norge AS www.spn.no Visdom er ikke noe man har, men er noe man tar del

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KULTURLØFTET OG HVERDAGEN

KULTURLØFTET OG HVERDAGEN KULTURLØFTET OG HVERDAGEN NOKUs landskonferanse 2006 Florø, 20.-22. september Onsdag 20. september Forsidebilde: Sjø og klipper av Bjarne Svanøe. Kunstneren er bosatt i Flora og åpner en utstilling i Flora

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavanger, Sola www.solakonferansen.no Vi har i år valgt å fokusere på hvordan kvalitetsbegrepet,

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon 3/november 2014-38. årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer