NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SENTRUMSUTVIKLING"

Transkript

1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med

2 VELKOMMEN TIL STAVANGER VELKOMN IL STAVR

3 SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over alt i verden søker mennesker til byene i en stadig tiltagende grad av urbanisering og i ordets egentligste forstand - sentralisering. I sentrum for oppmerksomheten står ja, nettopp sentrum i byen. Etter år med utflytting, i en både ønsket og ikke-ønsket bevegelse mot byenes randsoner, er sentrum i byen på nytt i fokus. Men, sentrum er i altfor mange byer ikke lenger det det var: Et levende, vitalt og pulserende midtpunkt for byens innbyggere; et sted for handel og vandel, felles opplevelser og sosial samhandling, og ikke minst - tilknytning til byens historiske arv. Den viktigste grunnen til at sentrum i altfor mange byer har mistet sin kraft er ikke de grep som er tatt for å utvikle randsonen rundt byen til trivelige og veltilpassede bomiljøer, men de åpenbare og høyst nødvendige grep som ikke er tatt for å sikre sentrum som selve hjertet i en velfunksjonerende og fremtidsrettet by. Byutvikling handler også om utvikling av sentrum i byen. Samtidig er sentrumutvikling noe langt mer og noe kvalitativt annet. Sentrumsutvikling handler om å vitalisere og fornye gjennom innovative løsninger og dristig kreativitet og samtidig hegne om og male historiens bilder med de farger, den fantasi og den stolthet som kjennetegner de som i sin tid bygget byen. Ikke minst skal sentrum være økonomisk bærekraftig for de viktigste aktørene. Når årets sentrumskonferanse nettopp holder fokus på sentrum i byen, er det ikke ut fra et forgangent retro-proteksjonistisk perspektiv; et forsøk på å bringe tilbake det som en gang var. Sentrumskonferansens mål er å peke på muligheter, nye virkemidler, innovative løsninger og mest av alt: Skape og dele et ekte engasjement for at nettopp sentrum skal være byens livgivende hjerte, den umistelige hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Formulert på en annen måte er dette det engasjement som synes å mangle i vårt land: En politikk for sentrum - at våre politiske myndigheter vil noe med sentrum og at de vet hva de vil. Med bakgrunn i initiativ fra daværende ordfører i Stavanger overfor regjeringen i 2011, har Norsk Sentrumsutvikling utredet et gjennomprøvd internasjonalt konsept for vitalisering av sentrum (BID). Dette er fremdeles til politisk behandling i regjeringen. Sentrumskonferansen 2015 vil nettopp derfor peke på behovet for og virkemidlene til vitalisering av sentrum i byen. Mellom tradisjon og fornyelse, bevaring og innovasjon.

4 TIRSDAG 13. OKTOBER Fra kl Registrering / Kaffe ÅPNING - Sentrumskonferansen 2015: Adm. direktør i NSU Einar Kongsbakk - Velkommen til konferansebyen: Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth VITALISERING AV SENTRUM Uten sentrum ingen by - Et felles anliggende og et politisk ansvar - Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner HANDEL SOM MÅL HANDEL SOM MIDDEL Effektiv (dagligvare)handel versus sentrumshandel som opplevelse - Rektor ved Markedshøyskolen, dosent Trond Blindheim Pause ER MORGENDAGENS KUNDER OGSÅ MORGENDAGENS BY(FOR)BRUKERE? Vil endret forbrukeratferd kunne stimulere til vekst og vitalisering i sentrum? - Etnolog, trendforsker og konsumentspesialist Ida Hult Lunsj BYVANDRING I STAVANGER Byvandring i temagrupper se oversikt nedenfor. Påmelding til ønsket gruppe Kaffe / forfriskninger Kunstnerisk HANDEL, TILGJENGELIGHET OG BYMILJØ I SENTRUM Hva kan byene gjøre for å styrke handelen i sentrum? - Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Ph.D, Aud Tennøy VERDISKAPING OG INNOVASJON I SENTRUM Økonomisk bærekraft og lønnsom handel: Forutsetninger for levende sentrum - Professor ved Norges Handelshøyskole Victor Norman Pause KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS Kultur- og utelivsbransjens betydning for et levende sentrum i byen - Professor ved Norges Hotellhøgskole ved UiS Reidar Mykletun APERITIFF på Norsk Oljemuseum FESTKVELD Bankettsalen på Clarion Hotel - Mona Grudt og Marvin Wiseth - Bystyremedlem og selverklært klovn Per Inge Torkelsen - Journalist Sven Egil Omdal - Styreleder i NSU Tom Søgård

5 ONSDAG 14. OKTOBER Kunstnerisk SENTRUM EN ARENA FOR MENNESKELIG UTFOLDELSE Sentrum som en sosialterapeutisk møteplass - Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø Svein Harald Holmen MÅ NØDVENDIGVIS SENTRUM I BYEN VÆRE GRØNT? Er offentlige miljøkrav en vitaminpille eller et kvelertak på sentrum? - Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Guri Melby Pause KAN ET LEVENDE SENTRUM I BYEN SKAPES? Gävle, Uppsala og Örebro har lykkes hva har de gjort? - Styreleder i Svenska Stadskärnor / næringslivsutvikler Lena Lindström LIVET MELLOM HUSENE Å skape urbane byrom for menneskelig utfoldelse og trivsel - Direktør og partner i Gehl Architects i København Kristian Villadsen Lunsj Åpent foredrag: INNOVASJON OG NØDVENDIG OMSTILLING I SENTRUM Hvem kan være innovatører i sentrum og hvordan kan de samhandle? - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang Åpen plenumsdebatt: MELLOM BEVARING, INNOVASJON OG OMSTILLING Debattleder: Sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle Medvirkende: - Leder i Stavanger Arkitektforening Alexandria Algard - Arkitekt MNAL og byplanlegger Kristin Gustavsen - Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Adm. direktør i Stavanger Næringsforening Harald Minge - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang INNOVASJON I SENTRUM - ET PERSPEKTIV PÅ GODT OG VONDT Bolig-, nærings- og eiendomsutvikler i Trondheim Ivar Koteng Avslutning Velkommen til Sentrumskonferansen 2016 i Oslo

6 Byvandring i sentrum Tirsdag kl Byvandringen foregår i temagrupper se oversikt nedenfor. Deltagerne må melde seg på i ønsket gruppe, bestående av maksimalt 20 deltagere. Gruppene fylles opp fortløpende ved påmelding. Dersom ønsket byvandringsgruppe er fulltegnet, må alternativ gruppe oppgis ved påmelding. 1 BYENS URBANE SJØFRONT Fra bakgård til attraktivt sentrumsområde Guide: Prosjektleder og byplanlegger i Stavanger kommune Kristin Gustavsen 2 EN NY-TEKNOLOGISK BYVANDRING I STAVANGER SENTRUM Vi følger Stavangers rebus-app og får kunnskap om byen på en ny og morsom måte Guider: Sentrumsleder Cecilie Christ og rådgiver i Hey Ho Lets s go Trond Aarre 3 HVORDAN LØSE PARKERINGSUTFORDRINGENE I STAVANGER SENTRUM? Hvilke løsninger funksjonerer tilfredsstillende og hvilke frarådes? Guide: Daglig leder Stavanger Parkering Christian Tønnevoll 4 KJØPESENTER I SENTRUM EN VIKTIG ROLLE FOR UTVIKLINGEN AV SENTRUM? Hvor hadde Stavanger vært uten kjøpesenter i sentrum? Guide: Styreleder i Stavanger Sentrum Arild Tvedt 5 KULTURENS PLASS I BYROMMET Hvorfor kulturhuset og biblioteket er Rogalands mest besøkte kulturinstitusjoner Guide: Teamkoordinator i Stavanger kulturhus Sølvberget Susanne Borg 6 SENTRALE GREP I KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM I BYEN Overordnet sentrumsplanlegging materialisert og belyst i praktiske plangrep Guide: Kommuneplansjef i Stavanger kommune Ole Martin Lund 7 STAVANGERS «SPISELIGE BYDEL» - OM MAT OG DYRKING I FOKUS I ØSTRE BYDEL Nasjonalt pilotprosjekt for bedre bymiljø i fremtidens byer Guide: Daglig leder i Urban Sjøfront Aslaug Tveit 8 HOLMEN - FRA FOLKETOMT TIL FOLKSOMT En presentasjon av planer for utviklingen av Holmen som del av byen Guide: Gårdeier og styremedlem i Stavanger Sentrum Anne Langeland Espedal 9 SENTRUM MELLOM BEVARING OG UTVIKLING Fortidsbyens plass i fremtidsbyen - fremtidsbyens røtter i fortidsbyen Guide: Byantikvar i Stavanger Hanne Windsholt 10 NUART-VANDRING STREET ART I SENTRUM Moderne kunstuttrykk i Stavanger sentrum Guide i Nuart Stavanger Kristel Talv

7 Foredragsholdere Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsminister siden Storingsrepresentant fra Tidligere finans- og næringspolitisk talsmann for Høyre. Utdanning innen markedsføring, markedskommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tidligere styreleder ved Hennie Onstad kunstsenter. Trond Blindheim Sosiolog fra Universitetet i Oslo. Har tidligere undervist i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Markedshøyskolen / Handelshøyskolen BI og er nå dosent samme sted. Lang erfaring fra markeds- og mediebransjen og har skrevet flere bøker om markedsføring, forbruk og reklame. Ida Hult Bachelor i journalistikk og magister i etnologi og har arbeidet som journalist i både USA og i Sverige. Trendstrateg som arbeider med samfunnsstrømninger og livsstilsendringer med hele verden som erfaringsbakgrunn og virkefelt. En av Nordens mest etterspurte foredragsholdere. Aud Tennøy PhD i by- og regionalplanlegging og har arbeidet med dette og byutvikling i mer enn tjue år. Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, med fokus på kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging. Har i de senere år arbeidet mye med handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Victor Norman Sosialøkonom og politiker. Professor i samfunnsøkonomi og tidligere rektor ved Norges Handelshøyskole NHH. Var arbeids- og administrasjonsminister (H) fra 2001 til 2004 og er æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm. Har også erfaring som revyartist, ordkunstner og musiker. Reidar Mykletun Professor ved Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Stavanger og Norges Hotellhøgskole. Har arbeidet som lærer og pedagog. Etablerte Scandinavian Journal Hospitality and Tourism, spesielt innrettet mot reiseliv. Har forsket på festivaler, hotelldrift og restaurantetableringer Svein Harald Holmen Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø og har ledet prosjektet Vardø kulturarv og utvikling. Vardø Restored arbeider etter prinsippet «folk først» - med fokus på menneskene som eier og driver virksomhetene gjennom pågangsmot og fellesskap med byen. Lena Lindström Styreleder i Svenska Stadskärnor (NSUs søsterorganisasjon i Sverige) siden Næringslivsutvikler i The High Coast i Örnsköldsvik kommune med fokus på by- og landsbygdutvikling. Örnsköldsvik er to ganger blitt kåret til årets bysentrum (stadskärna) i Sverige.

8 Guri Melby Byråd for miljø og samferdsel i Oslo (V) siden Mastergrad i nordisk fra NTNU i Medlem av kommunestyret i Orkdal fra 1999 til 2007 og bystyret i Trondheim fra 2007 til Høgskolelærer fra 2012 til Hun er vararepresentant til Stortinget for Trine Skei Grande. Kristian Villadsen Arkitekt og partner i Gehl Architects i København. Forfatter og internasjonal foreleser ved en rekke universiteter og konferanser. Er opptatt av menneskers livsstil fysiske omgivelser, og har arbeidet med en rekke byer i Europa, Amerika og i Asia. Lars Wang Sivilingeniør fra NTH og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Har arbeidet mye med omstilling, endringsledelse og endringsutfordringer. Tidligere kommunaldirektør i Drammen. Arbeider nå som leder, partner og strategisk rådgiver i Insam (Innovasjon og samfunn) i Drammen Ivar Koteng Bedriftsleder og blant Norges største investorer og eiendomsutviklere med særlig fokus på å revitalisere næringseiendommer i sentrum. Styremedlem i sentrumsorganisasjonen Midtbyen Management AS i Trondheim, styreleder i Rosenborg Ballklub. Deltagere i plenumsdebatten Lars Helle Utdannet jurist og journalist. Var ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 1996 til Fra 2002 ulike redaktørroller i Dagbladet, sjefsredaktør fra Fra 2012 sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad. Har vært ansatt i Arbeidsdirektoratet og har vikariert som oljearbeider i på Ekofisk og Statfjord i Nordsjøen. Alexandria Algard Arkitektstudier i Århus og Tokyo og har arbeidet både i New York, Rotterdam og Basel i Sveits. Eget arkitektkontor i Stavanger siden Leder av Stavanger Arkitektforening siden Kristin Gustavsen Arkitekt MNAL og prosjektleder for ny sentrumsplan for Stavanger kommune. Har tidligere vært konsulent i Asplan Viak og adm. direktør i Urban Sjøfront i Stavanger. Fikk i 2014 Norsk Sentrumsutviklings utmerkelse for faglig målrettet og kreativt arbeid for å vitalisere Stavanger sentrum. Christine Sagen Helgø Ordfører i Stavanger (H). Medlem av bystyret siden Fra 2007 til 2007 leder for kommunalstyret for byutvikling. Utdannet som jurist fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet ved Fylkestrygdekontoret i Rogaland. Fra 2013 president for verdens energibyer (World Energy Cities Partnership).

9 Harald Minge Administrerende direktør i Norges største næringsforening, Rosekilden i Stavangerregionen, som ble etablert allerede i Har tidligere vært strategiog kommunikasjonsdirektør samme sted og ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 2000 til Møteledelse, konferansierer og andre medvirkende Mona Grudt Redaktør, journalist og tidligere fotomodell. Ble kåret til Miss Universe i Har arbeidet som programleder i TV Norge og i andre TV-selskap i utlandet. Vant i 2008 superfinalen i TV2s Skal vi danse. Er i dag konferansier og leder for ulike events og arrangementer gjennom sitt eget selskap. Marvin Wiseth Næringslivsleder og politiker. Medlem av bystyret i Trondheim fra 1976 til 1998 (H), de siste åtte årene som ordfører. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN fra 1998 til Styreverv innen kulturliv og i ideelle organisasjoner. Per Inge Torkelsen Utdannet adjunkt fra lærerskolen, men mest kjent som skuespiller, komiker, forfatter, radiokåsør og selverklært klovn. Har vært kommunestyremedlem (V) i Stavanger bystyre siden 2007, da han ble kumulert fra 59. plass til fast plass i bystyret. Sven Egil Omdal Journalist. Arbeidet i Stavanger Aftenblad fra 1971, i Adresseavisen fra 1975 til 1976, deretter i Kirkens Informasjonstjeneste frem til 1979, da han overtok som redaktør i Vårt Land. Fra 1987 til 1991 ledet han Norges Journalistlag. Har ledet Pressens faglige utvalg. Er nå journalist i Stavanger Aftenblad. Tom Søgård Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og studier i psykologi. Næringslivsledererfaring fra SAS, Radio 1 Norge, Aller Media og kommunikasjonshuset Dinamo. Har vært styremedlem i Strømsgodset og styreleder i TV Buskerud. Er internasjonalt sertifisert som coach. Einar Kongsbakk Adm. direktør i NSU. Cand. philol. fra Universitet i Bergen. Partner i Agenda AS. Tidligere daglig leder i Bjørgvin bispedømmeråd og adm. direktør i Lagunen. Direktør i Nesttun Sentrum, styreleder i Norsk Handelsmuseum, styremedlem i Norges Fiskerimuseum, skribent og forfatter.

10 Påmelding, konferanseavgift, dagpakker og måltider Byen Byen Påmelding til Sentrumskonferansen 2015, reservasjon av rom på konferansehotellet og deltagelse på festkvelden skjer via eget påmeldingsskjema på Påmeldingsfrist er 25. september og er bindende etter denne dato. DELTAKERAVGIFT HELE KONFERANSEN (*) I deltakeravgiften for hele konferansen inngår lunsj begge dager. Videre inngår kaffe, te og forfriskninger utenfor konferansesalen - tilgjengelig under hele konferansen. Overnatting inngår ikke og må bestilles / reserveres særskilt. - Deltakeravgift pr. person for hele konferansen: Kr ,- - Deltakeravgift pr. person i medlemsorganisasjoner i NSU: Kr ,- DELTAKERAVGIFT DAGPAKKER (*) Om en ønsker å delta på konferansen bare én av dagene, kan en benytte seg av dagpakke på ønsket dag. Dagpakken inkluderer program, lunsj og forfriskninger. Dagpakke tirsdag / onsdag koster kr ,-. For medlemmer i NSU: Kr ,- Deltagelse på festkvelden kommer i tillegg til selve konferansen. Ønsket deltagelse må angis særskilt ved påmelding. Festkvelden koster kr ,- pr. person (*). I prisen inngår aperitiff, tre retters middag, tre glass vin (ev. øl / mineralvann) foruten program / underholdning. Overnatting på konferansehotellet Sentrumskonferansen finner sted på meget komfortable og sentralt beliggende CLARION HOTEL midt i Stavanger sentrum. Her vil alle plenumssesjoner og måltider finne sted. Konferansens utstillere vil være representert med stands i konferanseområdet. - Overnatting pr. person pr. døgn i enkeltrom: Kr ,- (*) - Overnatting pr. person pr. døgn i dobbeltrom: Kr ,- (*) Deltakere som ønsker overnatting i Stavanger anbefales å bo på konferansehotellet. Overnatting er basert på enkeltrom. Ved ønske om dobbeltrom, må begge navn oppgis ved reservasjon. Overnatting på konferansehotellet inkluderer frokost. Deltakere som også ønsker overnatting fra mandag 12. oktober har anledning til å reservere rom til samme priser som ovenfor. Vennligst bemerk at hotellreservasjon er bindende, med mindre annet er avtalt. Forfall etter 25. september vil bli fakturert som «no show» og må betales med kr ,- / 1 250,- pr. avbestilt døgn. (*) Det tilkommer merverdiavgift på alle priser. Nærmere opplysninger Nærmere opplysninger om påmelding, konferanseavgift, dagpakker, måltider og overnatting kan rettes til Stavanger Sentrum: E-post: / Telefon:

11 Norsk Sentrumsutvikling har i oppdrag å initiere og stimulere til fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at sentrum i norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelser, der tjenlig infrastruktur og boligetablering er sentrale bestanddeler. Arbeidet skal skje innen et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet. NSUs har en klar visjon historisk og fremtidsrettet på samme tid: Sentrum er og skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Det gis mange sentre, men bare ett sentrum i byen. NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer på alle nivåer skal utvikle, tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner, i næringslivet så vel som i kommunene. Et særskilt fokusområde for NSU er å utprøve en internasjonal modell for styrket næringssamarbeid i norske bysentrum. Med økonomisk tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har NSU utredet og anbefalt en norsk BID-ordning for styrking av sentrum. Utredningen «Vitalisering av sentrum norsk BIDordning» er nå til politisk behandling i departementet. Medlemmer i Norsk Sentrumsutvikling er i dag over førti norske sentrums- og gårdeierorganisasjoner, samt større næringsorganisasjoner. NORSK SENTRUMSUTVIKLING Østre Nesttunvei Nesttun Telefon Arendal By AS Askimbyen AS Bergen Sentrum AS Bodø Gårdeierforening Bremnes Sentrum AS Brynebyen Byen Vår Drammen AS Byen vår Gjøvik Byen Vår Kongsvinger Egersund Sentrumsforening Fauske Næringsforum Flekkefjord Handelsforening Fredrikstad Næringsforening Grimstad Min By AS Hammerfest Næringsforening Handel i Halden Haugesund Sentrum Næringsdrift AS Jørpeland Handelsforening AS Kongsberg Næringsforening Kvadraturen i Kristiansand AS Landsbylauget - Dokka Larvik By AS Leirvik Sentrumsforening Lillehammer Sentrum Drift AS Lyngdal Markedsforening Midtbyen Management - Trondheim Molde Sentrum AS Nesttun Sentrum Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringsforeningen Kjøp i Vennesla Odda Handelsstand Forening Os Sentrum Oslo Handelsstands Forening Otta Handels og Næringsforening Porsgrunn Min By AS Rissa Næringsforening Sandefjord Byen Vår AS Sandnes Sentrum AS Sarpsborg Sentrum AL Sauda Handelsforening Stavanger Sentrum AS Tønsberg Sentrumsutvikling AS Ørland Næringsforum

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

NORSK SENTRUMSUTVIKLING 1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger 13. - 14. oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med 2 VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over

Detaljer

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013 Norsk Sentrumsutviklings

Detaljer

Trondheim 26. 27. september

Trondheim 26. 27. september Sentrumskonferansen 2012 SENTRUM SOM NÆRINGSARENA Britannia Hotel Trondheim 26. 27. september Teknisk og lokal tilrettelegger Samarbeidsgruppen Midtby n Med støtte fra Miljøverndepartementet Norsk Sentrumsutvikling

Detaljer

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Velkommen til Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013

Detaljer

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september Med støtte fra Miljøverndepartementet Teknisk og lokal tilrettelegger Byen vår Gjøvik Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Rosenkilden. Byutvikling

Rosenkilden. Byutvikling 03 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Byutvikling PROFILEN: SVEN EGIL OMDAL SIDE 4 7. STORBY- OG LANDSDELSREGIONER SIDE 8 9. INVESTERINGSBOOM I GØTEBORG SIDE 10 11. GAMLE BYGG TIL NYE

Detaljer

MENY COLOSSEUM SOSIALT ENTREPRENØRSKAP JESSHEIM SOMMERFESTEN I BILDER. Herlig! høst. YRfokus på. setter VINNER AV ÅRETS BUTIKK. Week 13-17 OKTOBER

MENY COLOSSEUM SOSIALT ENTREPRENØRSKAP JESSHEIM SOMMERFESTEN I BILDER. Herlig! høst. YRfokus på. setter VINNER AV ÅRETS BUTIKK. Week 13-17 OKTOBER MEDLEMSMAGASIN FOR OSLO HANDELSSTANDS FORENING for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! Herlig! høst VINNER AV ÅRETS BUTIKK MENY COLOSSEUM YRfokus på setter SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs SANDEFJORD BYFORUM Ressurs RAPPORT 2012 SANDEFJORD BYFORUM Ressurs SBR NUDA Sandefjord Byforum Ressurs 2012 Rapport: Slutten på Begynnelsen Innhold og prosess levert av: Sandefjord Byforum Ressurs Nordic

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder INNHOLD Forord 3 1.Kultur og kreative næringer som satsingsfelt i by- og stedsutvikling 5 1.1 Hvorfor satse på kulturplanlegging? 5 1.2 Hva må avklares

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA. Påmelding på www.bygg.no

Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA. Påmelding på www.bygg.no SAMMEN OM SAMFUNNSOPPDRAGET / SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Byggenæringens viktigste møteplass 18.-19. MARS 2015 RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Påmelding på www.bygg.no

Detaljer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer

Rosenkilden. . Side 16-18. Ryfast kommer Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 2-2008 ÅRGANG 14 Ryfast kommer Betingelsene for at Ryfast skal realiseres er at ingen stikker kjepper i hjulene. Forutsetningen er at både reguleringsplaner i Stavanger

Detaljer

førstemann til fremtiden

førstemann til fremtiden FREMTIDENS PENGESTRØMMER BLIR MER DIGITALE OG MER AVANSERTE. DET VIL BLI FLERE BETALINGSFORMER, INSTRUMENTER FOR HÅNDTERING AV PENGER OG KONTROLLINSTRUMENTER AV PENGESTRØMMENE. DE FYSISKE PENGENE VIL BLIR

Detaljer

Rapport 2003-121. Kulturarv og næringsutvikling. Møllebyen i Moss og Levanger-Inderøy- Verdal

Rapport 2003-121. Kulturarv og næringsutvikling. Møllebyen i Moss og Levanger-Inderøy- Verdal Rapport 2003-121 Kulturarv og næringsutvikling Møllebyen i Moss og Levanger-Inderøy- Verdal ECON-rapport nr. 2003-121, Prosjekt nr. 39390 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-661-8 KIB/LEB/pil, RAR, 23. desember

Detaljer

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening

07.04.2015. Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet. Skien Næringsforening 07.04.2015 Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Skien Næringsforening Grenland Næringsforening Fra visjon til virkelighet Innhold INNLEDNING... 2 DAGENS SITUASJON... 3 HVORDAN GJØRES DET

Detaljer

Skittkasting i sandkassen

Skittkasting i sandkassen UTVIDER SENTRUM I NORD side 26 TRE ORDFØRERE - ÉN BY side 16 STAMMEVEKST PÅ 1430 PROSENT side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Skittkasting i sandkassen De stemmer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rosenkilden. SAMMEN om å løse boligkrisen. . Side 28 31. .Side 16 18

Rosenkilden. SAMMEN om å løse boligkrisen. . Side 28 31. .Side 16 18 Rosenkilden SAMMEN om å løse boligkrisen Næringslivsmagasinet n r. 1 0 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1836-2011 år Et tettere samarbeid mellom Stavanger kommune og byggebransjen er det viktigste våpenet for å

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1

høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1 Invitasjon til høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1 Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt. Til høringsinstanser

Detaljer

Fremtidens By- og næringsutvikling

Fremtidens By- og næringsutvikling Citisense 2008 Nasjonal konferanse med internasjonale perspektiver i Larvik 18. 19. september 2008. citisense.no Talent Teknologi Toleranse Norges førende konferanse om Fremtidens By- og næringsutvikling

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Når staten sier stopp

Når staten sier stopp Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 6 2012 årgang 19 Når staten sier stopp B e rgen S t avanger Sandne s Fylkesmannen har sagt stopp en halv både når det gjelder e39, sandnes Øst og Bybåndet sør. 70 prosent

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015.

Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015. Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015. Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig og mangfoldig region På Øverland får du være bonde selv om du bor i byen.

Detaljer