NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SENTRUMSUTVIKLING"

Transkript

1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med

2 VELKOMMEN TIL STAVANGER VELKOMN IL STAVR

3 SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over alt i verden søker mennesker til byene i en stadig tiltagende grad av urbanisering og i ordets egentligste forstand - sentralisering. I sentrum for oppmerksomheten står ja, nettopp sentrum i byen. Etter år med utflytting, i en både ønsket og ikke-ønsket bevegelse mot byenes randsoner, er sentrum i byen på nytt i fokus. Men, sentrum er i altfor mange byer ikke lenger det det var: Et levende, vitalt og pulserende midtpunkt for byens innbyggere; et sted for handel og vandel, felles opplevelser og sosial samhandling, og ikke minst - tilknytning til byens historiske arv. Den viktigste grunnen til at sentrum i altfor mange byer har mistet sin kraft er ikke de grep som er tatt for å utvikle randsonen rundt byen til trivelige og veltilpassede bomiljøer, men de åpenbare og høyst nødvendige grep som ikke er tatt for å sikre sentrum som selve hjertet i en velfunksjonerende og fremtidsrettet by. Byutvikling handler også om utvikling av sentrum i byen. Samtidig er sentrumutvikling noe langt mer og noe kvalitativt annet. Sentrumsutvikling handler om å vitalisere og fornye gjennom innovative løsninger og dristig kreativitet og samtidig hegne om og male historiens bilder med de farger, den fantasi og den stolthet som kjennetegner de som i sin tid bygget byen. Ikke minst skal sentrum være økonomisk bærekraftig for de viktigste aktørene. Når årets sentrumskonferanse nettopp holder fokus på sentrum i byen, er det ikke ut fra et forgangent retro-proteksjonistisk perspektiv; et forsøk på å bringe tilbake det som en gang var. Sentrumskonferansens mål er å peke på muligheter, nye virkemidler, innovative løsninger og mest av alt: Skape og dele et ekte engasjement for at nettopp sentrum skal være byens livgivende hjerte, den umistelige hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Formulert på en annen måte er dette det engasjement som synes å mangle i vårt land: En politikk for sentrum - at våre politiske myndigheter vil noe med sentrum og at de vet hva de vil. Med bakgrunn i initiativ fra daværende ordfører i Stavanger overfor regjeringen i 2011, har Norsk Sentrumsutvikling utredet et gjennomprøvd internasjonalt konsept for vitalisering av sentrum (BID). Dette er fremdeles til politisk behandling i regjeringen. Sentrumskonferansen 2015 vil nettopp derfor peke på behovet for og virkemidlene til vitalisering av sentrum i byen. Mellom tradisjon og fornyelse, bevaring og innovasjon.

4 TIRSDAG 13. OKTOBER Fra kl Registrering / Kaffe ÅPNING - Sentrumskonferansen 2015: Adm. direktør i NSU Einar Kongsbakk - Velkommen til konferansebyen: Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Konferansierer: Mona Grudt og Marvin Wiseth VITALISERING AV SENTRUM Uten sentrum ingen by - Et felles anliggende og et politisk ansvar - Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner HANDEL SOM MÅL HANDEL SOM MIDDEL Effektiv (dagligvare)handel versus sentrumshandel som opplevelse - Rektor ved Markedshøyskolen, dosent Trond Blindheim Pause ER MORGENDAGENS KUNDER OGSÅ MORGENDAGENS BY(FOR)BRUKERE? Vil endret forbrukeratferd kunne stimulere til vekst og vitalisering i sentrum? - Etnolog, trendforsker og konsumentspesialist Ida Hult Lunsj BYVANDRING I STAVANGER Byvandring i temagrupper se oversikt nedenfor. Påmelding til ønsket gruppe Kaffe / forfriskninger Kunstnerisk HANDEL, TILGJENGELIGHET OG BYMILJØ I SENTRUM Hva kan byene gjøre for å styrke handelen i sentrum? - Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Ph.D, Aud Tennøy VERDISKAPING OG INNOVASJON I SENTRUM Økonomisk bærekraft og lønnsom handel: Forutsetninger for levende sentrum - Professor ved Norges Handelshøyskole Victor Norman Pause KVELDS- OG NATTØKONOMIEN FREM I DAGENS LYS Kultur- og utelivsbransjens betydning for et levende sentrum i byen - Professor ved Norges Hotellhøgskole ved UiS Reidar Mykletun APERITIFF på Norsk Oljemuseum FESTKVELD Bankettsalen på Clarion Hotel - Mona Grudt og Marvin Wiseth - Bystyremedlem og selverklært klovn Per Inge Torkelsen - Journalist Sven Egil Omdal - Styreleder i NSU Tom Søgård

5 ONSDAG 14. OKTOBER Kunstnerisk SENTRUM EN ARENA FOR MENNESKELIG UTFOLDELSE Sentrum som en sosialterapeutisk møteplass - Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø Svein Harald Holmen MÅ NØDVENDIGVIS SENTRUM I BYEN VÆRE GRØNT? Er offentlige miljøkrav en vitaminpille eller et kvelertak på sentrum? - Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Guri Melby Pause KAN ET LEVENDE SENTRUM I BYEN SKAPES? Gävle, Uppsala og Örebro har lykkes hva har de gjort? - Styreleder i Svenska Stadskärnor / næringslivsutvikler Lena Lindström LIVET MELLOM HUSENE Å skape urbane byrom for menneskelig utfoldelse og trivsel - Direktør og partner i Gehl Architects i København Kristian Villadsen Lunsj Åpent foredrag: INNOVASJON OG NØDVENDIG OMSTILLING I SENTRUM Hvem kan være innovatører i sentrum og hvordan kan de samhandle? - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang Åpen plenumsdebatt: MELLOM BEVARING, INNOVASJON OG OMSTILLING Debattleder: Sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle Medvirkende: - Leder i Stavanger Arkitektforening Alexandria Algard - Arkitekt MNAL og byplanlegger Kristin Gustavsen - Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø - Adm. direktør i Stavanger Næringsforening Harald Minge - Leder av Insam AS i Drammen Lars Wang INNOVASJON I SENTRUM - ET PERSPEKTIV PÅ GODT OG VONDT Bolig-, nærings- og eiendomsutvikler i Trondheim Ivar Koteng Avslutning Velkommen til Sentrumskonferansen 2016 i Oslo

6 Byvandring i sentrum Tirsdag kl Byvandringen foregår i temagrupper se oversikt nedenfor. Deltagerne må melde seg på i ønsket gruppe, bestående av maksimalt 20 deltagere. Gruppene fylles opp fortløpende ved påmelding. Dersom ønsket byvandringsgruppe er fulltegnet, må alternativ gruppe oppgis ved påmelding. 1 BYENS URBANE SJØFRONT Fra bakgård til attraktivt sentrumsområde Guide: Prosjektleder og byplanlegger i Stavanger kommune Kristin Gustavsen 2 EN NY-TEKNOLOGISK BYVANDRING I STAVANGER SENTRUM Vi følger Stavangers rebus-app og får kunnskap om byen på en ny og morsom måte Guider: Sentrumsleder Cecilie Christ og rådgiver i Hey Ho Lets s go Trond Aarre 3 HVORDAN LØSE PARKERINGSUTFORDRINGENE I STAVANGER SENTRUM? Hvilke løsninger funksjonerer tilfredsstillende og hvilke frarådes? Guide: Daglig leder Stavanger Parkering Christian Tønnevoll 4 KJØPESENTER I SENTRUM EN VIKTIG ROLLE FOR UTVIKLINGEN AV SENTRUM? Hvor hadde Stavanger vært uten kjøpesenter i sentrum? Guide: Styreleder i Stavanger Sentrum Arild Tvedt 5 KULTURENS PLASS I BYROMMET Hvorfor kulturhuset og biblioteket er Rogalands mest besøkte kulturinstitusjoner Guide: Teamkoordinator i Stavanger kulturhus Sølvberget Susanne Borg 6 SENTRALE GREP I KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM I BYEN Overordnet sentrumsplanlegging materialisert og belyst i praktiske plangrep Guide: Kommuneplansjef i Stavanger kommune Ole Martin Lund 7 STAVANGERS «SPISELIGE BYDEL» - OM MAT OG DYRKING I FOKUS I ØSTRE BYDEL Nasjonalt pilotprosjekt for bedre bymiljø i fremtidens byer Guide: Daglig leder i Urban Sjøfront Aslaug Tveit 8 HOLMEN - FRA FOLKETOMT TIL FOLKSOMT En presentasjon av planer for utviklingen av Holmen som del av byen Guide: Gårdeier og styremedlem i Stavanger Sentrum Anne Langeland Espedal 9 SENTRUM MELLOM BEVARING OG UTVIKLING Fortidsbyens plass i fremtidsbyen - fremtidsbyens røtter i fortidsbyen Guide: Byantikvar i Stavanger Hanne Windsholt 10 NUART-VANDRING STREET ART I SENTRUM Moderne kunstuttrykk i Stavanger sentrum Guide i Nuart Stavanger Kristel Talv

7 Foredragsholdere Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsminister siden Storingsrepresentant fra Tidligere finans- og næringspolitisk talsmann for Høyre. Utdanning innen markedsføring, markedskommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tidligere styreleder ved Hennie Onstad kunstsenter. Trond Blindheim Sosiolog fra Universitetet i Oslo. Har tidligere undervist i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Markedshøyskolen / Handelshøyskolen BI og er nå dosent samme sted. Lang erfaring fra markeds- og mediebransjen og har skrevet flere bøker om markedsføring, forbruk og reklame. Ida Hult Bachelor i journalistikk og magister i etnologi og har arbeidet som journalist i både USA og i Sverige. Trendstrateg som arbeider med samfunnsstrømninger og livsstilsendringer med hele verden som erfaringsbakgrunn og virkefelt. En av Nordens mest etterspurte foredragsholdere. Aud Tennøy PhD i by- og regionalplanlegging og har arbeidet med dette og byutvikling i mer enn tjue år. Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, med fokus på kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging. Har i de senere år arbeidet mye med handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Victor Norman Sosialøkonom og politiker. Professor i samfunnsøkonomi og tidligere rektor ved Norges Handelshøyskole NHH. Var arbeids- og administrasjonsminister (H) fra 2001 til 2004 og er æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm. Har også erfaring som revyartist, ordkunstner og musiker. Reidar Mykletun Professor ved Samfunnsvitenskapelig Institutt ved Universitetet i Stavanger og Norges Hotellhøgskole. Har arbeidet som lærer og pedagog. Etablerte Scandinavian Journal Hospitality and Tourism, spesielt innrettet mot reiseliv. Har forsket på festivaler, hotelldrift og restaurantetableringer Svein Harald Holmen Prosjektleder ved Varanger museum i Vardø og har ledet prosjektet Vardø kulturarv og utvikling. Vardø Restored arbeider etter prinsippet «folk først» - med fokus på menneskene som eier og driver virksomhetene gjennom pågangsmot og fellesskap med byen. Lena Lindström Styreleder i Svenska Stadskärnor (NSUs søsterorganisasjon i Sverige) siden Næringslivsutvikler i The High Coast i Örnsköldsvik kommune med fokus på by- og landsbygdutvikling. Örnsköldsvik er to ganger blitt kåret til årets bysentrum (stadskärna) i Sverige.

8 Guri Melby Byråd for miljø og samferdsel i Oslo (V) siden Mastergrad i nordisk fra NTNU i Medlem av kommunestyret i Orkdal fra 1999 til 2007 og bystyret i Trondheim fra 2007 til Høgskolelærer fra 2012 til Hun er vararepresentant til Stortinget for Trine Skei Grande. Kristian Villadsen Arkitekt og partner i Gehl Architects i København. Forfatter og internasjonal foreleser ved en rekke universiteter og konferanser. Er opptatt av menneskers livsstil fysiske omgivelser, og har arbeidet med en rekke byer i Europa, Amerika og i Asia. Lars Wang Sivilingeniør fra NTH og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Har arbeidet mye med omstilling, endringsledelse og endringsutfordringer. Tidligere kommunaldirektør i Drammen. Arbeider nå som leder, partner og strategisk rådgiver i Insam (Innovasjon og samfunn) i Drammen Ivar Koteng Bedriftsleder og blant Norges største investorer og eiendomsutviklere med særlig fokus på å revitalisere næringseiendommer i sentrum. Styremedlem i sentrumsorganisasjonen Midtbyen Management AS i Trondheim, styreleder i Rosenborg Ballklub. Deltagere i plenumsdebatten Lars Helle Utdannet jurist og journalist. Var ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 1996 til Fra 2002 ulike redaktørroller i Dagbladet, sjefsredaktør fra Fra 2012 sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad. Har vært ansatt i Arbeidsdirektoratet og har vikariert som oljearbeider i på Ekofisk og Statfjord i Nordsjøen. Alexandria Algard Arkitektstudier i Århus og Tokyo og har arbeidet både i New York, Rotterdam og Basel i Sveits. Eget arkitektkontor i Stavanger siden Leder av Stavanger Arkitektforening siden Kristin Gustavsen Arkitekt MNAL og prosjektleder for ny sentrumsplan for Stavanger kommune. Har tidligere vært konsulent i Asplan Viak og adm. direktør i Urban Sjøfront i Stavanger. Fikk i 2014 Norsk Sentrumsutviklings utmerkelse for faglig målrettet og kreativt arbeid for å vitalisere Stavanger sentrum. Christine Sagen Helgø Ordfører i Stavanger (H). Medlem av bystyret siden Fra 2007 til 2007 leder for kommunalstyret for byutvikling. Utdannet som jurist fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet ved Fylkestrygdekontoret i Rogaland. Fra 2013 president for verdens energibyer (World Energy Cities Partnership).

9 Harald Minge Administrerende direktør i Norges største næringsforening, Rosekilden i Stavangerregionen, som ble etablert allerede i Har tidligere vært strategiog kommunikasjonsdirektør samme sted og ansvarlig redaktør i Rogaland Avis fra 2000 til Møteledelse, konferansierer og andre medvirkende Mona Grudt Redaktør, journalist og tidligere fotomodell. Ble kåret til Miss Universe i Har arbeidet som programleder i TV Norge og i andre TV-selskap i utlandet. Vant i 2008 superfinalen i TV2s Skal vi danse. Er i dag konferansier og leder for ulike events og arrangementer gjennom sitt eget selskap. Marvin Wiseth Næringslivsleder og politiker. Medlem av bystyret i Trondheim fra 1976 til 1998 (H), de siste åtte årene som ordfører. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN fra 1998 til Styreverv innen kulturliv og i ideelle organisasjoner. Per Inge Torkelsen Utdannet adjunkt fra lærerskolen, men mest kjent som skuespiller, komiker, forfatter, radiokåsør og selverklært klovn. Har vært kommunestyremedlem (V) i Stavanger bystyre siden 2007, da han ble kumulert fra 59. plass til fast plass i bystyret. Sven Egil Omdal Journalist. Arbeidet i Stavanger Aftenblad fra 1971, i Adresseavisen fra 1975 til 1976, deretter i Kirkens Informasjonstjeneste frem til 1979, da han overtok som redaktør i Vårt Land. Fra 1987 til 1991 ledet han Norges Journalistlag. Har ledet Pressens faglige utvalg. Er nå journalist i Stavanger Aftenblad. Tom Søgård Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og studier i psykologi. Næringslivsledererfaring fra SAS, Radio 1 Norge, Aller Media og kommunikasjonshuset Dinamo. Har vært styremedlem i Strømsgodset og styreleder i TV Buskerud. Er internasjonalt sertifisert som coach. Einar Kongsbakk Adm. direktør i NSU. Cand. philol. fra Universitet i Bergen. Partner i Agenda AS. Tidligere daglig leder i Bjørgvin bispedømmeråd og adm. direktør i Lagunen. Direktør i Nesttun Sentrum, styreleder i Norsk Handelsmuseum, styremedlem i Norges Fiskerimuseum, skribent og forfatter.

10 Påmelding, konferanseavgift, dagpakker og måltider Byen Byen Påmelding til Sentrumskonferansen 2015, reservasjon av rom på konferansehotellet og deltagelse på festkvelden skjer via eget påmeldingsskjema på Påmeldingsfrist er 25. september og er bindende etter denne dato. DELTAKERAVGIFT HELE KONFERANSEN (*) I deltakeravgiften for hele konferansen inngår lunsj begge dager. Videre inngår kaffe, te og forfriskninger utenfor konferansesalen - tilgjengelig under hele konferansen. Overnatting inngår ikke og må bestilles / reserveres særskilt. - Deltakeravgift pr. person for hele konferansen: Kr ,- - Deltakeravgift pr. person i medlemsorganisasjoner i NSU: Kr ,- DELTAKERAVGIFT DAGPAKKER (*) Om en ønsker å delta på konferansen bare én av dagene, kan en benytte seg av dagpakke på ønsket dag. Dagpakken inkluderer program, lunsj og forfriskninger. Dagpakke tirsdag / onsdag koster kr ,-. For medlemmer i NSU: Kr ,- Deltagelse på festkvelden kommer i tillegg til selve konferansen. Ønsket deltagelse må angis særskilt ved påmelding. Festkvelden koster kr ,- pr. person (*). I prisen inngår aperitiff, tre retters middag, tre glass vin (ev. øl / mineralvann) foruten program / underholdning. Overnatting på konferansehotellet Sentrumskonferansen finner sted på meget komfortable og sentralt beliggende CLARION HOTEL midt i Stavanger sentrum. Her vil alle plenumssesjoner og måltider finne sted. Konferansens utstillere vil være representert med stands i konferanseområdet. - Overnatting pr. person pr. døgn i enkeltrom: Kr ,- (*) - Overnatting pr. person pr. døgn i dobbeltrom: Kr ,- (*) Deltakere som ønsker overnatting i Stavanger anbefales å bo på konferansehotellet. Overnatting er basert på enkeltrom. Ved ønske om dobbeltrom, må begge navn oppgis ved reservasjon. Overnatting på konferansehotellet inkluderer frokost. Deltakere som også ønsker overnatting fra mandag 12. oktober har anledning til å reservere rom til samme priser som ovenfor. Vennligst bemerk at hotellreservasjon er bindende, med mindre annet er avtalt. Forfall etter 25. september vil bli fakturert som «no show» og må betales med kr ,- / 1 250,- pr. avbestilt døgn. (*) Det tilkommer merverdiavgift på alle priser. Nærmere opplysninger Nærmere opplysninger om påmelding, konferanseavgift, dagpakker, måltider og overnatting kan rettes til Stavanger Sentrum: E-post: / Telefon:

11 Norsk Sentrumsutvikling har i oppdrag å initiere og stimulere til fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling i Norge. En hovedmålsetting er å bidra til at sentrum i norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelser, der tjenlig infrastruktur og boligetablering er sentrale bestanddeler. Arbeidet skal skje innen et omforent krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og sikkerhet. NSUs har en klar visjon historisk og fremtidsrettet på samme tid: Sentrum er og skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Det gis mange sentre, men bare ett sentrum i byen. NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer på alle nivåer skal utvikle, tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner, i næringslivet så vel som i kommunene. Et særskilt fokusområde for NSU er å utprøve en internasjonal modell for styrket næringssamarbeid i norske bysentrum. Med økonomisk tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har NSU utredet og anbefalt en norsk BID-ordning for styrking av sentrum. Utredningen «Vitalisering av sentrum norsk BIDordning» er nå til politisk behandling i departementet. Medlemmer i Norsk Sentrumsutvikling er i dag over førti norske sentrums- og gårdeierorganisasjoner, samt større næringsorganisasjoner. NORSK SENTRUMSUTVIKLING Østre Nesttunvei Nesttun Telefon Arendal By AS Askimbyen AS Bergen Sentrum AS Bodø Gårdeierforening Bremnes Sentrum AS Brynebyen Byen Vår Drammen AS Byen vår Gjøvik Byen Vår Kongsvinger Egersund Sentrumsforening Fauske Næringsforum Flekkefjord Handelsforening Fredrikstad Næringsforening Grimstad Min By AS Hammerfest Næringsforening Handel i Halden Haugesund Sentrum Næringsdrift AS Jørpeland Handelsforening AS Kongsberg Næringsforening Kvadraturen i Kristiansand AS Landsbylauget - Dokka Larvik By AS Leirvik Sentrumsforening Lillehammer Sentrum Drift AS Lyngdal Markedsforening Midtbyen Management - Trondheim Molde Sentrum AS Nesttun Sentrum Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringsforeningen Kjøp i Vennesla Odda Handelsstand Forening Os Sentrum Oslo Handelsstands Forening Otta Handels og Næringsforening Porsgrunn Min By AS Rissa Næringsforening Sandefjord Byen Vår AS Sandnes Sentrum AS Sarpsborg Sentrum AL Sauda Handelsforening Stavanger Sentrum AS Tønsberg Sentrumsutvikling AS Ørland Næringsforum

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

NORSK SENTRUMSUTVIKLING 1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger 13. - 14. oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med 2 VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over

Detaljer

NYHETSBREV. www.norsk.sentrumsutvikling.no

NYHETSBREV. www.norsk.sentrumsutvikling.no NYHETSBREV www.norsk.sentrumsutvikling.no Kommuner og næringsliv venter i spenning: BID ETTERLYST I STORTINGET I Stortingets ordinære spørretime 17. desember 2014 ble det fremsatt spørsmål til kommunal-

Detaljer

Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf

Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf NYHETSBREV www.norsk-sentrumsutvikling.no Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf. 55 130 130 post@norsk-sentrumsutvikling.no Årsmøte i Norsk Sentrumsutvikling: TOM SØGÅRD NY STYRELEDER I NSU På årsmøtet i Norsk

Detaljer

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet

Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER. Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september. Med støtte fra Miljøverndepartementet Sentrumskonferansen 2011 BYER SOM VÅGER Quality Hotel Strand Gjøvik 21. 22. september Med støtte fra Miljøverndepartementet Teknisk og lokal tilrettelegger Byen vår Gjøvik Norsk Sentrumsutvikling (NSU)

Detaljer

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013 Norsk Sentrumsutviklings

Detaljer

www.norsk-sentrumsutvikling.no Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf. 55 130 130 post@norsk-sentrumsutvikling.no

www.norsk-sentrumsutvikling.no Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf. 55 130 130 post@norsk-sentrumsutvikling.no NYHETSBREV www.norsk-sentrumsutvikling.no Ø. Nesttunvei 6, 5221 Nesttun Tlf. 55 130 130 post@norsk-sentrumsutvikling.no Norsk Sentrumsutvikling avviser regjeringens forslag: NEI TIL SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Detaljer

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra

Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober. Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS. Med støtte fra Velkommen til Sentrumskonferansen 2013 TETT PÅ SENTRUM Radisson Blu Hotel Norge Bergen 2. 3. oktober Teknisk og lokal tilrettelegger Bergen Sentrum AS Med støtte fra VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2013

Detaljer

Trondheim 26. 27. september

Trondheim 26. 27. september Sentrumskonferansen 2012 SENTRUM SOM NÆRINGSARENA Britannia Hotel Trondheim 26. 27. september Teknisk og lokal tilrettelegger Samarbeidsgruppen Midtby n Med støtte fra Miljøverndepartementet Norsk Sentrumsutvikling

Detaljer

NYHETSBREV.

NYHETSBREV. NYHETSBREV www.norsk-sentrumsutvikling.no Sentrumskonferansen i 2014 SANDEFJORD BLIR VERTSKAPSBY Norsk Sentrumsutvikling har utpekt vakre Sandefjord som vertskapsby for Sentrumskonferansen i 2014, og gitt

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

SENTRUM I BYEN: MELLOM BEVARING OG FORNYELSE

SENTRUM I BYEN: MELLOM BEVARING OG FORNYELSE 1 Adm. direktør i Norsk Sentrumsutvikling SENTRUM I BYEN: MELLOM BEVARING OG FORNYELSE Aldri før har det vært knyttet så store forventninger til Sentrumskonferansen som til årets konferanse her i Stavanger.

Detaljer

Business Improvement District (BID) er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende - etter avstemming vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets konkurranseevne. Vitalisering

Detaljer

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Jørpeland - en attraktiv og levende by Jørpeland - en attraktiv og levende by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND 3. - 4. APRIL 2013 Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag. Stålverket og menneskene har formet byen

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 6. 8. november 2013 Thon Hotell Høyers, Skien Seminaret er åpent for alle Attraksjonskraft gjennom

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Alle landets kommuner Alle bydeler i Oslo Fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 13/275-29.05.2013 Barne- og ungdomskonferansen 2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også

Detaljer

NORDISKE KOMMUNER MOT 2030

NORDISKE KOMMUNER MOT 2030 NORDISK VENNSKAPSBYKONFERANSE 2014 Borgå Dalvik Hamar Lund Viborg NORDISKE KOMMUNER MOT 2030 Hamar 01.09. 02.09 Årets temaer Velferdsteknologi - Barn og unge - By- og sentrumsutvikling - Bioteknologi Søndag

Detaljer

Fagdag. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag!

Fagdag. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag! Fagdag 2010 Anne Aasheim er bekreftet konferansier for fagdagen. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag!

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

PENGER TIL BESVÆR 2016

PENGER TIL BESVÆR 2016 PENGER TIL BESVÆR 2016 BAKGRUNN På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har trappet opp arbeidet med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid med andre sentrale aktører på området. Opptrappingen

Detaljer

Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013

Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013 Evaluering av Sentrumskonferansen: Te5 på sentrum Bergen, 2.- 3. oktober 2013 Svarlogg 70 60 60 50 40 30 20 10 0 12 12 6 8 1 2 1 2013.10.04 2013.10.05 2013.10.06 2013.10.07 2013.10.08 2013.10.09 2013.10.11

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Foto: Audun Steinnes Foto: Urban sjøfront FYLKESMANNEN I ROGALAND Vi tar vare på Rogaland er vår visjon, og verdiene våre er: Kompetent og troverdig Helhetlig

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

ARRANGEMENTSTURISME. FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010

ARRANGEMENTSTURISME. FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010 ARRANGEMENTSTURISME HVORFOR OG HVORDAN FJELLTURISMEKONFERANSEN 2010 Rjukan, 24.- 26. oktober 2010 ARRANGEMENTSTURISME hvorfor og hvordan? Rjukan har æren av å huse årets Fjellturismekonferanse, hvor vi

Detaljer

NYHETSBREV. www.norsk.sentrumsutvikling.no

NYHETSBREV. www.norsk.sentrumsutvikling.no NYHETSBREV www.norsk.sentrumsutvikling.no Foreslår tiltak for sterkere sentrumshandel: SENTRUM SOM ARENA FOR HANDEL OG SERVICE Nylig offentliggjorde statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag, så hva gjør vi med de neste hundre..!?

Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag, så hva gjør vi med de neste hundre..!? Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag, så hva gjør vi med de neste hundre..!? Jørpeland ønsker på utvikle seg som regionens største handelssenter og at investeringer

Detaljer

Fremtiden er førerløs; Cyberbiler og morgendagens byer

Fremtiden er førerløs; Cyberbiler og morgendagens byer Fremtiden er førerløs; Cyberbiler og morgendagens byer Konferanse Trondheim 26.- 27. august 2009 Fremtiden er førerløs; Cyberbiler og morgendagens byer Konferanse Trondheim 26.- 27. august 2009 Storbyen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI

TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 PÅ COLOR MAGIC 29. - 31. MAI TOLLPOST FUTURUM KONFERANSE 2011 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og mer konkurransekraftige løsninger.

Detaljer

AKTIV SENTRUMSUTVIKLING Er miljø og marked forenlig i byens sentrum? ER SENTRUM ET STED Å BO? Vilkår for godt bomiljø i sentrum

AKTIV SENTRUMSUTVIKLING Er miljø og marked forenlig i byens sentrum? ER SENTRUM ET STED Å BO? Vilkår for godt bomiljø i sentrum Nyhetsbrevet er et bindeledd mellom ledelsen i Norsk Sentrumsutvikling og organisasjonens medlemmer og gir oppdatert informasjon om saker styre og administrasjon arbeider med. Henvendelser til NSU skjer

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF inviterer til NYTTÅRSMØTE 2013 Hvordan bruke tilsynsressursene på best mulig måte? 23. 24. januar 2013 på Clarion Hotel & Congress, Trondheim. Bilde: Clarion Hotel

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide?

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? 09 Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Torsdag 29. januar 2009 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Kontakt oss 03900 eller snv.no Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Velkommen

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE, OMSORGSARBEIDERE OG HJELPEPLEIERE

HELSEFAGARBEIDERE, OMSORGSARBEIDERE OG HJELPEPLEIERE INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE, OMSORGSARBEIDERE OG HJELPEPLEIERE Oslo, tirsdag 8. mai og onsdag 9. mai 2012 Vi ønsker med dette velkommen til vår første nasjonale fagkonferanse

Detaljer

Transport- og Logistikkdagen

Transport- og Logistikkdagen Transport- og Logistikkdagen A Competitive and Sustainable Future for Transport? Hvor går EU og Norge? Kan teknologien redde oss? Statlig underfinansiering: fakta eller myte? En konferanse om morgendagens

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Fremtidens pensjonssystem Spleiselag eller Svarteper?

Fremtidens pensjonssystem Spleiselag eller Svarteper? Fremtidens pensjonssystem Spleiselag eller Svarteper? 199 200 201 202 203 NHOs Årskonferanse 7. januar 200 kl. 09.00 16.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo Årskonferansens innhold: Program Årskonferansen

Detaljer

Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen

Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen Byliv Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen Etablert 1992, tre ansatte Daglig leder (byutvikling, omdømmebygging, events) Sentrumsleder (sentrumsmarkedsføring,

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2006 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2006 Scandic Hamar 13. og 14. september 2006 Onsdag 13. september 09:30 Vi møtes til morgenkaffe/te og et rundstykke 10:00 Åpning av konferansen v/ ordfører

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

BRUKERFORUM 2012. Ålesund 25.-26. april

BRUKERFORUM 2012. Ålesund 25.-26. april BRUKERFORUM 2012 Ålesund 25.-26. april Det er med stor glede vi ønsker velkommen til: Brukerforum 2012 i Ålesund Kjære kunde! Nå er programmet utformet, arenaen er forberedt, og vi i Digital Kvalitet er

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier)

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) ønsker velkommen til Nesset på Bergtun i Eidsvåg, torsdag 16. april 2015 08 30 til 16 30 Program: 0830 0900 Registrering mingling kaffe og frukt. 0900 0915 Innledning

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Invitasjon Invitasjon til til erfaringskonferansen erfaringskonferansen Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Scandic Scandic Park Park Hotel Hotel Sandefjord Sandefjord 15. 15. 16.

Detaljer

ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE

ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE h HØSTKONGRESSEN 2011: ET MØTESTED FOR VÅRE MEDLEMMER - EN ARENA FOR UTSTILLERE Evalueringene fra tidligere konferanser og har lagt til rette for læring og erfarings-utveksling gjennom caser og samtaler

Detaljer

NORDISK BIODYNAMISK FORUM

NORDISK BIODYNAMISK FORUM K Uli Johannes Kønig Eric Brinkhof Sven Åke Lorentsson Berit Swensen Angela Seitz Klaus Loehr Petersen 20.-22.NOV.2015 NORDISK BIODYNAMISK FORUM Fokhol Gård Det tradisjonsrike Nordisk Biodynamisk Forum

Detaljer

Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til?

Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til? Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til? MAGNUS SKJELMO KRISTIANSEN Hva må til? Folk Byliv Tid Hvorfor får vi det ikke til? o Ser ikke det store bildet o Manglende rolleforståelse. o Manglende ansvarsfordeling

Detaljer

Torsdag 26. januar 2012

Torsdag 26. januar 2012 Torsdag 26. januar 2012 2012 Velkommen til Nordmørskonferansen 2012 Nordmøre er en spennende region med et rikt og variert næringsliv, og forutsetningene ligger til rette for videre vekst og utvikling.

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsrett inviterer til en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo. I år har vi som mål å skape flere og bedre debatter knyttet

Detaljer