Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen"

Transkript

1 annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37

2 3 Komplekse utfordringer - tydelige løsninger Verdiskaping har sjelden vært mer krevende. Nye, komplekse utfordringer krever tydelige løsninger og veloverveide råd. I KPMG har vi samlet mennesker som gjør akkurat det - med dyktighet og engasjement. Husk å delta på vår konkurranse på bit.ly/medseiler14 om du vil vinne et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Susanne Rislå Andersen Daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen Bergen - Den maritime hovedstaden Side 37 kpmg.no design by maritimecolours.no Innhold 6 Ny plan for sjøtransport 8 Verdensledende vestlendinger 16 Parat mot piratene 23 Bybane til sjøs 25 Gir gass for miljøet 32 Fra idé til bedrift 34 Attraktiv forsvarskompetanse Maritim er utgitt av Maritimt Forum Bergensregionen I en næring uten grenser utgjør maritime bedrifter et av Norges fremste internasjonale konkurransefortrinn. Samspillet av maritim kunnskap, erfaring og innovasjon gjør bergensmiljøet til en verdensledende klynge. Næringen skaper store verdier og betydelig med arbeidsplasser langs kysten. Likevel kan det se ut som om den maritime klyngen og vår verdensledende posisjon er en godt bevart hemmelighet. Avisen du har i hendene vil fortelle deg noen av de spennende historiene som finnes i denne bransjen. Vi regner med at du kan bli overrasket. Visste du at Bergensregionen har en unik kompetanse på gassdrift av skip? Maritim næring har en lang og stolt historie på Vestlandet. Norges mest globale kompetansenæring har en komplett, maritim klynge lokalisert i Bergensregionen. I generasjoner har skipsfart og maritim industri vært grunnpilaren i byens næringsliv, og den er fortsatt sterk og bærekraftig. Uansett skiftende forhold, har de maritime bedriftene vist seg å være tilpasningsdyktige og fremtidsrettete. Vi samlet en sentral gruppe fra næringen for å diskutere hva som har vært oppskriften på vår maritime suksess. Entreprenørskap, kunnskap, pågangsmot og langsiktig tenkning har vært driverne. Denne næringen begrenser seg ikke til de lokale horisontene, men forholder seg til konkurransen globalt. Vi er basert i Bergen, men konkurrerer i verden. Vårt konkurransefortrinn er kompetanse og kvalitet. Vi forblir i verdenstoppen fordi vi gjennom stadig utvikling ligger et lite skritt foran våre konkurrenter. Den globale konkurransen innen maritim næring er knallhard. For et høykostland som Norge kreves det derfor en strategisk satsingspolitikk med konkurransedyktige rammebetingelser. Maritimt Forum speiler den maritime klyngen, og representerer hele bredden i næringen. Vi må synliggjøre hvilken betydning den maritime næringen har for regionen. Vi ser også entusiasmen og engasjementet som spres rundt næringens nye felles identitet som industriell shippinghovedstad. Nå forener aktørene krefter og jobber sammen i det maritime Bergen. Så nyt årets Maritime avis mens vi teller ned til neste års gigantiske maritime folkefest The Tall Ships Races 2014 i Bergen! Telefon: / E-post: SAFE Because we care COMPETENT Experience, training and continuity SUPPORT SPECIALIZED QUALITY VESSELS FOR HARSH ENVIRONMENTS With more than 70 years experience, our company s innovative business strategy draws on a long heritage of supplying specialized quality design and vessels within our niche segments for all regions of the world. Ice / Support Subsea Marine Seismic Ansvarlige redaktør: Susanne Rislå Andersen Forsidebilde: Scanpix Trykk: MediaTrykk Opplag: Idé og utforming: Cox Prosjektleder: Hilde Sander Meling, Cox Salgssjef: Alice Ringkjøb, Cox Om oss Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) er en nettverksorganisasjon som representerer hele den maritime næringsklyngen i bergensregionen. MFB skal være en aktiv pådriver for å synliggjøre, fremme og videreutvikle maritim næring. Organisasjonen arbeider med fellesutfordringene til næringen, som blant annet nærings- og kompetanseutvikling, synliggjøring, myndighetskontakt, omdømmearbeid og nettverksbygging. MFB har 150 medlemmer i nettverket. Ønsker du mer informasjon om medlemsskap og Maritimt Forum Bergensregionen. Se eller ta kontakt med Susanne Rislå Andersen:

3 4 5 annonse I samme båt I 1995 fant de maritime aktørene i Bergen sammen. Nesten 20 år senere er behovet for en samleorganisasjon i maritim næring fortsatt til stede. Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) jobber knallhardt for å fremme og styrke bransjen. I ryggen har vi hele bredden i det maritime. Med 150 medlemsbedrifter som representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, verft, utstyr, tjeneste og rederi. Et helt unikt, maritimt nettverk. MFB skal ta pulsen på næringen, bidra til å spre muligheter og løse utfordringer. Aktiv jobbing for maritim næring er basis for virksomheten vår. Dette er den eneste nettverksorganisasjonen som jobber for hele bredden i det maritime. Vi har spesifikke tiltak på synliggjøring, rekruttering, kompetanseheving og myndighetskontakt på vegne av hele næringen. Dette er vår nisje. Maritim næring har vært viktig for dagens samfunn, og vil også være av stor betydning i fremtiden. Maritimt Forum Bergensregionen skal være en pådriver for utvikling i den maritime næringen, og vi har noen klare mål. Blant annet ønsker vi å styrke maritim utdanning og forskning i regionen, og få på plass maritime utdanningsløp som støtter opp under næringen vi har. Vi vil sikre riktig kompetanse, rett på sak med fokus på resultat. Slik vises eksempelvis jenter hvilke spennende muligheter som finnes ved å ta en teknisk utdanning. Kunnskap er avgjørende i en næring som utelukkende baserer seg på menneskelige ressurser. Eirik Fausa, leder bankens shipping- og offshoreavdeling Maritime miljøambisjoner for Vestlandet Regjeringens maritime strategi, «Stø kurs 2020», legger klare målsetninger om at Norge skal være verdensledende på maritim kompetanse I tillegg skal vi være ledende innen innovativ og verdiskapende maritim næringsvirksomhet, og norsk maritim næring skal være verdens mest miljøvennlige. Dette har Sparebanken Vest tatt mål av seg å følge opp i sitt valg av samarbeidspartnere innenfor næringen. Under verdens største maritime konferanse, Norshipping, i 2013 var ikke mindre enn tre av åtte nominerte skip finansiert av Sparebanken Vest, forteller banksjef og leder for Shipping & Offshore i Sparebanken Vest, Eirik Fausa. Ett av skipene var MS «Dina Star» som ble levert fra Kleven Verft i mars Skipet har ABB sitt Onboard DC Grid system et system som kan optimalisere drivstofforbruket gjennom å regulere hastigheten på generatorene etter behov og på den måten gi lavere utslipp. Skipet er dessuten klargjort for framtidige energiløsninger som energilagring og kraft fra fornybare kilder. Det andre skipet var batterifergen (null utslipp) som skal gå over Sognefjorden og som er under bygging ved Fjellstrand veft. Det tredje miljøskipet banken er med å finansiere er Fjordline sin nye gassferge MS «Stavangerfjord» som vant The Energy Efficiency Award. Skipet er også verdens første internasjonale passasjerferge med rene LNG-motorer. Den norske maritime næringen gir i dag arbeid til om lag nordmenn og skaper verdier for til sammen 145 milliarder kroner. Maritim næring er også helt sentral for næringslivet i Bergensregionen. De senere årene har omkring 20 prosent av verdiskapningen i det private næringslivet kommet fra maritim næring. Det er klart at innovasjon og kunnskap er drivkraften i denne næringen framover, og da ikke minst innen miljøvennlige systemer for og på skip, sier Eirik Fausa som legger til at Sparebanken Vest vil fortsette å være en ledende aktør når det gjelder finansering av bedrifter som satser både miljøvennlig og er lønnsomme. Utfordringene blir lett til store problemer hvis vi ikke sprer informasjon, har tett myndighetskontakt, og synliggjør næringen for å sikre kompetanse, innovasjon og nødvendige rammebetingelser. Som næringens fellesstemme må vi snakke et tydelig språk for å bevare de konkurransedyktige rammebetingelsene som sikrer at Norge kan hevde seg i verdenssammenheng. Vestlandet har en fantastisk styrke i det maritime, det kan ingen ta fra oss, sier Arne Bengt Riple, Styreleder i Maritimt Forum og Vice President i Aker Solutions Subsea. Maritimt Forums styre består av nøkkelaktører fra hele bredden i det maritime. På den måten sikres vi at det formuleres standpunkt som næringen i sin helhet kan gi oss ryggdekning for, og som på den måten får stor slagkraft. Den maritime næringen har vært tilpasningsdyktig, fremtidsrettet og dynamisk, til tross for skiftende markeder gjennom flere hundre år. Utviklingen har vært avhengig av store investeringer, uredde aktører og sterke kundeforhold. For det industrielle shippingmiljøet spiller Maritimt Forum sammen med de andre maritime aktørene en viktig rolle videre for å bygge en identitet og styrke samhandlingen i det maritime Bergen. Maritimt Forums medlemmer tilbyr det som trengs for å tegne, finansiere, bygge, drifte og bemanne et skip. Byen har alt som er nødvendig for å ha et skip på havet. Ved å gjøre medlemmene oppmerksomme på hverandre, skapes det en arena for økt samarbeid og nytenkning. KRAFTFULLE FORBINDELSER SPV FOTO: PAAL AUDESTAD Vi vet at den maritime industrien og resten av samfunns og næringslivet på Vestlandet trenger en kraftfull pådriver, et finanshus med lokal beslutningsmyndighet og dyktige rådgivere som kjenner bransjen. VI ER HER.

4 6 Tekst: Line Andersen / Ida Soltvedt For første gang får sjøtransporten en egen tiltaksplan i Bergen kommune. Et startskudd for salt nytenking. Det er lagt frem en spenstig strategi som rommer mye. Bergensbyrådet slo fast at det skulle arbeides for å etablere en egen sjøtransportstrategi, og Næringsbyråd Gunnar Bakke startet, i samarbeid med Maritimt Forum, arbeidet med å få de ramsalte planene på plass. Strategiske planprosesser resulterer ofte i at nye muligheter identifiseres, og det har vært en grundig og god prosess med aktører fra hele næringen. Nå har Bergen fått en plan med klare målsettinger og tiltak. Bergen er en sjøfartsby i verdensklasse. I generasjoner har skipsfart og maritim virksomhet vært en bærende kraft i næringslivet. Med strategisk beliggenhet til havet, Norges største havn og en komplett maritim klynge skaper næringen store verdier og mange arbeidsplasser. Det er ingen tvil om at Bergensregionen også i fremtiden skal bidra til at Norge fortsatt befinner seg på topp blant de store sjøfartsnasjonene. Byen må likevel sikre sitt komparative fortrinn, og den nye sjøtransportstrategien er en god pekepinn på retningen videre. Det er derfor grunn til glede og begeistring når det satses på videre utvikling. Sjøtransportstrategi Ved å legge til rette for økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter skal konkurransekraften styrkes, og Bergensmiljøet skal forbli en aktør i verdenstoppen. Med visjonen «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» har sjøtransportstrategien for de neste syv årene utpekt fire fokusområder som skal utvikles for å styrke den maritime næringen; persontrafikk, godstrafikk, cruisetrafikk og kompetanse. Utviklingen av en ny moderne havn på Flesland skal flytte godstrafikken ut av sentrum. Med Flesland som et logistikkknutepunkt kan transportører som frakter gods på vei, bane og sjø samlokaliseres. Med en slik intermodal havn vil trykket på veinettet minske. Bergen vil bli en fremtidsrettet og internasjonal miljøhavn i verdensklasse. Bergen skal bli et miljøteknologisk utstillingsvindu og se kollektivtransporten i et større bilde. Det skal jobbes for økt miljøvennlig passasjertrafikk på byfjorden. Koordinert med effektive løsninger for buss og bane, skal det legges til rette for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø. Bergen er i dag Norges Cruisehovedstad med dobbelt så mange anløp som Oslo og Stavanger til sammen i I strategien pekes det likevel på en rekke tiltak for å gi byen ytterligere verdiskaping fra cruisetrafikken. Det vil jobbes for å få status som snuhavn, altså en havn der skipet skifter passasjerer og turistene starter/ender cruiseturen sin. Å være snuhavn anses som attraktivt siden det gir stedet mulighet til større effekt av et cruiseskipsanløp enn ved et vanlig dagsbesøk. Kompetanseheving er sentralt i den nye strategien for å nå den spenstige visjonen. Gjennom opprettelsen av et koordinert kompetansesenter og samarbeid mellom de tunge utdanningsinstitusjonene i Bergen, skal det utvikles kunnskap som er ettertraktet både i Norge og på verdensbasis. Nettopp fordi næringen er kunnskapsbasert, er dette et viktig satsningsområde. Attraktiv arbeidsgiver I høst fikk Ernst & Young 15 nyansatte og de aller fleste av dem skal jobbe med shipping. Ernst & Young har shipping som et av sine satsingsområder og en stor del av omsetningen deres er knyttet til rederinæringen. Nylig ble bedriften kåret til verdens mest attraktive arbeidsgiver i sin bransje i den årlige rankingen som gjøres av nettstedet Universum. Maritime CleanTech West er lokalisert i Sørvest-Norge, midt i en av verdens mest komplette maritime næringsklynger. Den maritime ekspertisen som er blitt bygget opp her gjennom generasjoner, fungerer som et springbrett for den kontinuerlige utviklingen av ny energieffektiv miljøteknologi. En verdensledende maritim klynge For å kunne holde seg konkurransedyktig i maritim sektor, er man nødt til å kombinere et grønt mindset med utviklingen av miljøvennlig og kostnadseffektiv teknologi. Dette var grunnideen da Maritime CleanTech West (MCTW) ble etablert i 2011 av en gruppe virksomheter i Sunnhordland. Mer enn 20 ulike bedrifter, som kollektivt representerer hele den maritime verdikjeden, er nå inkludert i klyngen. Dette er bedrifter som daglig konkurrerer i et globalt marked og utvikler teknologi som ligger helt i front på verdensbasis. Maritime CleanTech West er en ledende næringsklynge som utvikler teknologi for mer energieffektiv og bærekraftig shipping. En grønnere maritim industri Helhetlig tenkning Medlemsbedriftene i MCTW har kunnskap og ekspertise innenfor en rekke ulike områder, og klyngeorganisasjonen fungerer som en fasilitator for samarbeid. De samarbeidende virksomhetene har alle ulike ekspertiseområder, noe som er nødvendig for å skape nye løsninger som er både innovative og solide og ikke minst konkurransedyktige med hensyn til både driftskostnader og miljø. Blant selskapene i klyngen har vi representanter fra alle ledd i den maritime verdikjeden: design, skipsverft, utstyrsleverandører og rederier, klasseselskap og FoU-miljøer. Det er viktig å tenke helhetlig når man skal utvikle et konsept med optimalisert energibruk, sier prosjektleder for MCTW, Hege Økland. Maritime CleanTech West MCTW er en klynge som består av innovative maritime selskaper i Hordaland og Rogaland. Gjennom klyngesamarbeid skapes framdriftsorienterte, innovative og konkurransedyktige løsninger innenfor maritim sektor for å redusere miljøskadelige utslipp i sjø og luft. MCTW deltar i Arena-programmet. Partnere: Partnere:

5 8Tekst: Hilde Sander Meling Foto: Øyvind Ganesh Arne Birkeland Chief Operating Officer i Norwegian Hull Club Camilla Grieg Administrerende direktør i Grieg Star Group Stein Are Hansen Assisterende direktør Client Services Norwegian Hull Club Linn Cecilie Moholt Administrerende direktør i Karsten Moholt Roar Ådland Professor i skipsfartsøkonomi ved NHH Arne Vindenes Klubbleder på Bergen Group BMV Verdensledende vestlendinger En kombinasjon av innovasjon, dyktighet, risikovilje, kunnskap og arbeidsinnsats ser ut til Bergensregionen er kjent for internasjonal shipping og er et senter for maritim industri. Vårt maritime næringsliv hevder seg på verdensbasis. Hvorfor er det sånn? Vi samlet en sentral klynge fra næringen for å diskutere nettopp dette. Jeg er imponert over hvordan næringen har bygget industrien over tid. Alt vi gjør, gjør vi ordentlig og det er ikke tvil om at vi ånder og lever for det vi holder på med, legger assisterende direktør Client Services i Norwegian Hull Club, Stein Are Hansen til. å være oppskriften på den maritime suksessen i Norge. Stolthet og tradisjon Praten rundt bordet på styrerommet i 6. etasje hos Grieg Star Group går ivrig. Representanter fra rederi, verft, utstyr, tjenester og kunnskap har møtt opp for å diskutere den maritime suksessen. Selv om debatten kan bli både høytsvevende og noe ustrukturert til tider, kommer det tydelig frem at konkrete handlinger og gode tradisjoner blir betraktet som viktige grunnpilarer i en sterk maritim næring. På Vestlandet har vi kultur for å mobilisere og jobbe sammen for å skape noe nytt, forklarer administrerende direktør i Grieg Star Group, Camilla Grieg. I driftsbyen Bergen tester og forsker DNV hvordan rust, saltvann og maling påvirker materialer. Europas største strekktestmaskin ligger i DNVs laboratorier på Laksevåg. TESTING I STOR SKALA

6 10 Grieg Star Group 5 ting du ikke visste om den maritime næringen: 1. Den norske flåten er ansett som den flåten med høyest verdi målt i nybyggpris eller markedsverdi i verden. Dette grunner i at Norge har verdens største og mest avanserte offshoreflåte. 2. Maritim næring har nærmere ansatte og sysselsatte i mer eller mindre samtlige av landets 430 kommuner. Over av disse i Bergensregionen. 3. Linie akevitt har fått navnet sitt etter tradisjonen med å sende eikefat med akevitt tur retur Australia og passerer dermed ekvator to ganger. I dag er det til enhver tid 1000 fat med Linie akevitt ute på sjøen prosent av verdens varer fraktes med skip, så uten sjøtransport stopper verden opp. 5. Et skip kan ha års levetid. Kilde: Er et rederi som eier en av verdens største Open Hatch flåter. Er midt i det største nybyggingsprogrammet i selskapets historie. Opererer over hele verden, har kontorer i USA, Canada, Europa, Asia og Sør-Amerika, men styret og ledelse er lokalisert i Bergen og Oslo. Er en del av Grieg Gruppen som har om lag 1900 ansatte. Norwegian Hull Club Forsikrer over 9000 skip Er rangert som en av verdens største rene marine forsikringsselskap. Sysselsetter 140 personer Har kontor i Bergen, Oslo og Kristiansand I tillegg er det aktivt eierskap i mange av bedriftene, tilføyer Grieg. Det er stolthet, supplerer Hansen. Og vi har en fordel med en lang og kunnskapsrik historie. Og slik fortsetter Grieg og Hansen å utfylle hverandre og forklare hvorfor skipsfart og tilknyttede næringer har vært en bærende kraft i generasjoner. Verdiskapende Over personer er sysselsatt i den maritime næringen i regionen og det omsettes for rundt 80 milliarder kroner hvert år. Til sammenlikning omsetter reiselivsnæringen for drøyt 11 milliarder kroner og sysselsetter i overkant av personer. Det viser tall som Business Region Bergen har publisert. Den maritime næring i Bergen og Hordaland er den nest største næringen i regionen. Bare olje og gass er større. Vi er en viktig verdiskapende bransje for innbyggerne i Bergen, og næringen betyr muligheter for gode og spennende arbeidsplasser for alle som bor her, sier administrerende direktør i Karsten Moholt, Linn Cecilie Moholt. Fra lokalt til globalt Skipsfartsnæringen og den øvrige maritime klyngen i og rundt Bergen er svært viktige for både regionen og Norge. Klyngen har en høy kompetanse og mye kunnskap, men for å takle fremtidige utfordringer trenger vi en kontinuerlig satsing på forskning og utdanning, presiserer professor i skipsfartsøkonomi ved NHH, Roar Ådland. Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved NHH har allerede tatt grep for å få et enda tettere samarbeid med næringen. Til nå har vi arrangert tre seminarer for blant annet å diskutere om det finnes en fremtid for norsk skipsfart, hvem som skal ta regningen for nye miljøkrav og om vi bør tenke nytt om shippingøkonomi, sier Ådland. De andre rundt bordet er enige. Chief Operating Officer i Norwegian Hull Club, Arne Birkeland, følger opp med at næringen ikke bare må tenke nasjonalt, men globalt samtidig som man øker kunnskap og bygger kompetanse lokalt. Vi har kontorer i Bergen, Oslo og Kristiansand, sysselsetter rundt 140 personer og forsikrer over 9000 skip. I løpet av året håndterer vi om lag 2000 skader over alt i verden enten relatert til skip eller borerigger Karsten Moholt Er et elektromekanisk kompetansesenter Hovedkontor på Askøy utenfor Bergen, men med hele verden som nedslagsfelt. Selskapet har over flere generasjoner bygget opp unik kompetanse og erfaring innenfor roterende elektromekanisk utstyr, noe som gjør at de i dag er verdensledende innenfor flere av sine fagfelt. Er en foretrukket samarbeidspartner for flere av verdens ledende selskaper. Bergen Group Vart stifta i 1855 og vart ei av Bergens største industribedrifter etter kun få år. Er et norsk industrikonsern med virksomhet blant annet innen offshore-tjenester. Gjennom datterselskapet eier konsernet verftene Bergen Group BMV, Bergen Group Hanøytangen og Bergen Group Fosen. men har likevel valgt ikke å etablere kontorer ute. De ressursene bruker vi heller på reisingen dette krever, og å prioriterer å bygge kompetanse lokalt, forteller Birkeland. Norge er konkurransedyktig på bygging av skip nettopp fordi vi har kunnskapen og erfaringen. Vi er langt fremme på teknologi og tilbyr sikkerhet på leveransene, legger klubbleder i Bergen Group, Arne Vindenes til. Komplett klynge i Bergen Bergensregionen har en komplett maritim næringsklynge. Det betyr at alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter er etablert i regionen. Her tegnes, bygges og driftes skip i verdensklasse. Regionen konkurrerer med de beste innen skipsforsikring og er verdensledende på teknologiske løsninger i tillegg til å ha en høy kunnskap om bransjen. Denne sammensetningen er spennende og verdiskapende. For å beholde en komplett klynge i regionen i fremtiden, må vi være synlige både for politikere, fremtidige ansatte og hverandre, understreker Camilla Grieg. Hva nå I en rapport fra Handelshøyskolen BI har professor Torger Reve og førsteamanuensis Amir Sasson konkludert med at er det den unike kombinasjon av dyktige sjøfolk, risikovillige redere, avanserte skip og skipsutstyr, og en forbløffende innovasjonsevne som har skapt norsk maritim næring. Skip i drift har alltid behov for varer og tjenester. Mennesker i regionen har vært dyktig til å bygge opp support for disse behovene, og senere lykkes med å utvikle det videre til en komplett næring. Jeg er enig med Reve og Sassons konklusjon, sier administrerende direktør i Karsten Moholt, Linn Cecilie Moholt. Hun legger til at vi har lykkes med å bygge en maritim næring som er ledende i verden ved å våge å være innovative og stadig tilpasse næringen til endringer. Det er viktig å fortsette med dette også i fremtiden, sier Moholt. " På Vestlandet har vi kultur for å mobilisere og jobbe sammen for å skape noe nytt." Norges Handelshøyskole Huser nær 4000 studenter og over 400 ansatte. Sammen med de tilknyttede sentrene, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Administrative Research Institute (AFF) er NHH Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Gjennom gaveprofessoratet fra Bergen Rederiforening vil NHH styrke samarbeidet mellom akademia og næringen. 11 Tekst og foto: Hilde Sander Meling Både Stian Sandnes Mensvik (25), Karoline Andrea Gjellestad (25) og Nicolai Eger (25) startet i traineestillingene like etter endt utdannelse ved Southampton Solent University. Det er en ære å bli tatt opp i et traineeprogram som dette. Vi får systematisk og god opplæring av de erfarne, sier Karoline Andrea Gjellestad. Hun jobber som operatør i Odfjell. Sagt med enkle ord, sørger hun for at tankskipene på en sikker og mest mulig kostnadseffektiv måte kommer seg fra havn til havn med lastene de har om bord. Båtene hun opererer fra bergenskontoret trafikkerer i Sør-Amerika. Kompetanse Det blir stadig vanskeligere å rekruttere godt kvalifiserte fagfolk til å drifte kjemikalietankskip som kanskje er det mest kompliserte du kan jobbe med innen shipping. Det er stor forskjell mellom å lære seg faget teoretisk på skolebenken til faktisk å jobbe med det. Derfor satser Odfjell på traineeprogram og de har allerede tatt inn to nye traineer som starter i høst. Vi har behov for dyktige medarbeidere og et av tiltakene for å sikre oss god kompetanse er traineeordningen, forteller leder ved prosjekt og opplæring i Odfjell Tankers, Leif Gunnar Alvær. Selskapet har skreddersydd programmet slik at både trainee og bedrift får mest mulig utbytte av opplegget. Vi starter med opplæring internt, deretter får traineene arbeidserfaring ved et av våre mange utekontor før de må mønstre på en båt lenge nok til at de lærer seg å kjenne rutinene om bord. Den siste tiden av programmet jobber de nyutdannede mot å bli mer og mer selvstendige, forklarer Alvær. Spenning i hverdagen Stian Sandnes Mensvik, Karoline Andrea Gjellestad og Nicolai Eger følger mer eller mindre samme traineeprogram, men Gjellestad og Eger jobber på operasjonssiden mens Sandnes Mensvik er i ferd med å bli en selvstendig megler. Vi forhandler både langsiktige kontrakter og enkeltstående laster eller spotlaster som det kalles, sier Stian Sandnes Mensvik som fort legger til at muligheten han og de to andre har fått ikke kunne vært bedre. Vi har en svært utfordrende jobb der vi må være på vakt hele tiden. Ingen dager er like og det gjør det veldig spennende å arbeide som operatør, tilføyer Eger. I november i fjor startet trekløveret på traineeprogrammet til Odfjell. Nå har de fast jobb og stø kurs mot å drifte skip som frakter flytende råvarer på alle verdens hav. kompetansen opp Trapper Odfjellgruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. frakter og lagrer alt som er av flytendende produkter som organiske og uorganisk kjemikalier, syrer, animalsk fett, matolje, og rene petroleumsprodukter viktige ingredienser til hverdagsprodukter til medisiner, medisinsk utstyr, bygningsmateriale, kosmetikk, tekstiler, biler, plastikk osv. har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter 12 tankterminaler. Odfjells hovedkontor er lokalisert i Bergen og de har mer enn 20 kontorer internasjonalt. Konsernet har om lag ansatte. Menneske er nøkkelen Et særtrekk ved maritim virksomhet er at den utelukkende baserer seg på menneskelig kompetanse. Derfor er rekruttering til bransjen så viktig. Kampanjen Vekstlandet er en regional satsing som forteller om det spennende næringslivet og hvilke jobb- og karrieremuligheter som finnes i Bergensregionen. Vekstlandet er blitt et begrep mange kjenner til og en plattform vi kan bygge videre på, forteller kommunikasjonssjef Tone Hartvedt i Business Region Bergen. Registrere CV-en din i LinkedIn-databasen til Vekstlandet slik at profilen din blir gjort tilgjengelig for kampanjens partnere.

7 12 annonse MARITIM OG SEISMISK DRIFT UNDER SAMME PARAPLY Fra sandfulle ørkentilstander i Mauritania til karibiske sjøtemperaturer i Mexicogulfen. Det nyetablerte trainee-programmet til CGG byr på mange spennende opplevelser. I fjor sommer kom Espen Aksdal Evensen (29) over det han beskriver som en særs spennende jobbeskrivelse. Det veletablerte seismikkselskapet CGG søkte etter sin første Trainee Vessel Manager. Ett år senere har han vært innom alt fra logistikk til økonomi, personal og teknikk. I tillegg har han ved flere tilfeller vært offshore og deltatt i feltoperasjoner. Læringskurven var utrolig bratt. Ingen utfordringer var like og ingen arbeidsdager var kjedelige, sier Evensen som nå er ansatt som Deputy Vessel Manager i det samme selskapet. Her er han med å ha det overordnete prosjektansvaret for drift av skip som er ute og skyter seismikk. En av de store fordelene med å begynne som trainee, er at jeg har fått en unik mulighet til å komme under huden på flere avdelinger og fått forståelse for samspillet dem imellom. Noe som kommer godt med i jobben jeg gjør nå, beskriver Evensen som har marinteknisk utdanning. En annen fordel er at jeg har jobbet hos ett selskap, men blitt godt kjent med to. Som trainee i CGG jobbet nemlig Evensen også tett på CGG Eidesvik Ship Management AS. Ville styrke partnerskapet Mens CGG utfører geofysiske undersøkelser på land og vann, i jakten på nye reserver og produksjon av olje og gass, står CGG Eidesvik for den maritime driften av seismikkskip. Og mens CGG har vært i seismikkbransjen siden 1931, er CGG Eidesvik bare to år gammel. CGG og Eidesvik Offshore hadde vært forretningspartnere i mange år, og bestemte seg for å utvikle partnerskapet videre og rendyrke et selskap med fokus på maritim operasjon av seismikkskip, sier toppleder i CGG Eidesvik, Arnstein Øvsthus. Frem til 2011 leide CGG flere seismikkskip av samarbeidspartner og medeier i CGG Eidesvik, Eidesvik Offshore ASA. I løpet av de to årene CGG Eidesvik har vært i drift, har selskapet etablert en flåte på ti høykapasitets seismikkskip, noe som utgjør omtrent halvparten av CGGs flåte på global basis. FAKTA CGG Antall ansatte: ansatte spredd over 70 lokasjoner verden over Hovedkontor: Paris Ansatte i Bergen: omlag 80 Flåte: Verdens største seismikkflåte med 23 skip Formål: Å skape verdier ved å optimalisere funn og utvikling av naturressurser Visjon: Å være den foretrukne geofaglige partneren. Vi er fremdeles et ferskt selskap, men så langt har alt gått etter planen. Vi jobber tett med kunden vår CGG og forstår dem veldig godt. En helt klar fordel, forklarer Øvsthus. To selskap, ett mål, en agenda Kun en etasje og noen raske trappetrinn skiller selskapene som er samlokalisert på Laksevåg. Veien er kort dersom en av partene har spørsmål eller trenger en avklaring fra den andre. Vi har samme målsetting og samme agenda, og når vi holder til på samme sted er det lettere å ha et tett samarbeid i den daglige operasjonen, forklarer Øvsthus. Evensen sier seg enig med Øvsthus, og oppsummerer: CGG får bedre tilgjengelighet til kjernekompetansen rundt den maritime driften av seismikkskipene, og vi sikrer trygg og aktiv tilstedeværelse i den daglige operasjon. Dette betyr at både den maritime og den seismiske driften trekker i samme retning. Bergen som viktig base I de to selskapene jobber det til sammen 110 ansatte i lyse og trivelige lokaler med utsikt mot Bergen Sentrum. På tross av at CGG har CGG EIDESVIK SHIP MANAGEMENT AS Antall ansatte: 20 ansatte på hovedkontoret, og rundt 450 ansatte offshore Hovedkontor: Bergen Eierskap: 51 % Eidesvik - 49 % CGG Antall skip i flåten: 10 Formål: Maritim drift av avanserte seismikk-skip Visjon: Sette standarden for Ship Management i den seismiske industrien kontorer i viktige energi-metropoler som Paris, Houston og Singapore, er de to selskapene fast bestemt på å beholde ankerfestet sitt i Bergen. Bergen har sterke maritime tradisjoner, og er blant verdens fremste på maritim og teknisk kompetanse, både innen maritim drift og geofysikk. Dette er en posisjon vi ønsker å være med å ivareta og styrke ytterligere, sier Øvsthus. Satser på traineer Traineeprogram og rom for traineestillinger er et viktig satsningsområde for å ivareta den maritime kompetansen i regionen. Mens CGG nå har tatt inn sin andre trainee under vingene, ser også CGG Eidesvik på mulighetene for dette. Vi i CGG Eidesvik ser helt klart verdien i å investere i kompetanse. Vi har derfor som mål å opprette et trainee program der også vi kan være med på utvikle personell innenfor ulike disipliner, sier Øvsthus. Fordelen er at vi kan trekke synergier fra CGG sitt program, og sammen vil vi kunne tilby et bredt spekter og muligheter til unge som ønsker en karriere innen den maritime industrien, understreker Arnstein Øvsthus. Espen Aksdal Evensen, CGG Arnstein Øvsthus, CGG Eidesvik

8 Grieg Star is a fully integrated shipping company and owner of one of the world s largest open hatch fleets. griegstar.com A solid And dynamic partner NYTT OG BEDRE TIL DIN BEDRIFT To handle the increasing number of ships that we manage and operate, we need more people to join our hard working and motivated team. To handle the increasing number of HANSA TANKERS is an independent ships that we manage and operate, commercial owner and operator of we need chemical tankers. HANSA more people TANKERS to join is our an hard independent commericial working and motivated team. Our focus is modern stainless steel owner and operator of chemical tankers. vessels of around 20,000 tdw, and we We therefore seek: endeavoring quality to deliver operation. first class Our focus is modern stainless steel service vessels to our customers of around through a Ship quality operation. 20,000 Operator tdw, and we endeavoring to deliver first class We have 11 ships under ownership and We want service to attract to our people customers with experience from operation of product or is further growth through acquisition through a quality operation. commercial management. Our strategy chemical tankers. All applicants with We have 16 ships under ownership of ships and as commericial from well as our through partners. tonnage relevant experience will be evaluated, from our partners. but maritime management. experience Our is an strategy is further growth through advantage. Hansa Tankers was founded in 2010 acqusustion of ships as well as by through key shareholders tonnage from in the Tailwind For further our partners. information, please contact: Shipping Group, which was established Hans Solberg at or in in Torfin Eide at Hansa Tankers was founded in 2010 Presently by key we are shareholders 6 people in Hansa Tankers and are located in Bergen, Please in send the your Tailwind applications Shipping to Group, Norway. which was established by 20th in October We therefore seek: Ship Operator We want to attract people with experience from operation of product or chemical tankers. All applicants with relevant experience will be evaluated, but maritime experience is an advantage. For further information, please contact: Hans Solberg at or Torfin Eide at Please send your applications to by 20th October INTERNETT phone: Adr: Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen Rask, effektiv og stabil data- og telekommunikasjon er et helt nødvendig arbeidsredskap for alle typer prosesser i samfunnet i dag. Internett fra BKK gir din bedrift raskt, sikkert og stabilt internett. Kontakt oss på telefon eller e-post: og vi hjelper deg å komme i gang. 15 HANSA TANKERS is an independent commercial owner and operator of chemical tankers. Our focus is modern stainless steel vessels of around 20,000 tdw, and we endeavoring to deliver first class service to our customers through a We have 11 ships under ownership and commercial management. Our strategy is further growth through acquisition of ships as well as through tonnage Hansa Tankers was founded in 2010 by key shareholders in the Tailwind Shipping Group, which was established Presently we are 6 people in Hansa Tankers and are located in Bergen, Norway. BESTILL I DAG NEOLAB Wikborg Rein Vestlandsregionen er kanskje et av de beste eksemplene på utvikling av sterke næringsclustre i Norge. Regionen har fostret bedrifter og miljøer som hevder seg innen verdenstoppen på en rekke områder. Wikborg Rein har vært med på utviklingen i regionen siden oppstarten. En vestlandsk suksesshistorie Wikborg Rein er Bergens og Norges største fullservice advokatfirma. I tillegg er firmaet et av de ledende firmaer i verden innenfor maritim rettsvirksomhet og har flere ganger mottatt internasjonal anerkjennelse for sin kompetanse. I 2011 ble vi kåret til "Martime Law Firm of the year" i Asia av anerkjente LLoyd's List. Også i år er vi nominert til denne prisen og vi er i tillegg med i kampen om å bli "Global Martime Law Firm of the year", sier Øyvind Axe som leder Bergens-kontorets shipping og offshore avdeling. Wikborg Rein har fulgt utviklingen og vokst sammen med det vestnorske næringsliv. Fra starten i 1923 og frem til i dag er det mange parallelle trekk med historien og vår utvikling, sier Axe. Utgangspunktet var shipping med Norge som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner. Da det norske oljeeventyret tok til var det et naturlig skritt videre og Wikborg Rein ble en viktig rådgiver til det norske olje- og offshoremiljøet. Siden den gang har vi ekspandert videre til norsk teknologiindustri, bank finans, næringseiendom, og offentlig sektor og sist men ikke minst fiskeri og oppdrett. Den maritime delen av virksomheten er en av bærebjelkene i Wikborg Rein og firmaet har tradisjonelt alltid vært der for næringen, i både opp- og nedgangstider. Deler av den maritime næringen har hatt tøffe markedsvilkår de siste årene, men mange mener nå at bunnen er nådd og at vi står foran bedre tider, sier Axe. Samtidig har offshoremarkedet ledet an i en boom som vi sjelden har sett maken til. Vår offshorekompetanse er nært knyttet til vår shipping kompetanse Wikborg Rein og gjør at vi har flere ben å stå på, sier Axe. Vi har en solid posisjon i det vestlandske offshoremiljøet og dette har også bidratt til travle arbeidsdager de siste to årene. Wikborg Rein begrenser seg imidlertid ikke til oppdrag innenfor landets grenser. På samme måte som store deler av de vestlandske industri-clustrene søker markeder og muligheter utenfor landets grenser, har Wikborg Rein en lang tradisjon i å bistå klienter utenfor Norges landegrenser. Vi åpnet vårt første utenlandskontor i New York i I dag er det Kobekontoret som er det eldste utenlandskontoret, mens den største veksten de siste årene har kommet i London, Shanghai og Singapore. Vi ser at stadig flere klienter har behov for bistand utenfor landets grenser og for den maritime næringen er det engelsk rett som er mest etterspurt og her kan vi som eneste norske firma tilby tjenester i verdensklasse, avslutter Axe. Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Wikborg Rein ble etablert i 1923 av Erling Wikborg. Han arbeidet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring og i dag er firmaet Skandinavias største advokatfirma innen shipping og offshore. Bank Finans, energi, olje og gass, fiskeri/oppdrett, næringseiendom, teknologi og offentlig virksomhet er andre sentrale arbeidsområder. Wikborg Rein har nå 342 medarbeidere, 233 advokater, 73 av dem partnere. Kontoret i Bergen ble etablert i 1978 og består i dag av nærmere 55 advokater, hvorav 17 partnere. Firmaet holder til i Handelens- og Sjøfartens hus i sentrum. Av landets jusstudenter er firmaet flere ganger kåret til det mest attraktive advokatfirmaet å arbeide i. annonse Øyvind Axe leder Bergens-kontorets shippingog offshoreavdeling.

9 16 Tekst: Ina-Cristine Helljesen Foto:Jan Vaag Eikkeland/Sjøforsvaret Det har ikke vært en vellykket kapring av handelsskip i Adenbukta siden Denne høsten står Norge i spissen for piratbekjempelsen hvor forebyggende arbeid og lokal kontakt er nøkkelordene. En gruppe innbyggerne i en liten fiskerlandsby nord i Somalia er invitert om bord på KNM Fridtjof Nansen for å få en helsesjekk. Noen er gamle, noen unge, noen er menn og noen kvinner. I et provisorisk sykehus som er satt opp på helikopterdekket står saniteten klar til å måle blodtrykk, ta blodprøver og røntgenfotografere. Gravide kvinner får tilbud om ultralyd. Det er første gang Norge tilbyr medisinsk assistanse i området, og første gang landsbyboerne opplever å få en helsesjekk. Målet er i tillegg til å skape et bilde av den generelle helsetilstanden til landsbyboerne å gi dem hjelp til medisinsk selvhjelp. Det er givende å kunne tilby lokalbefolkningen konkret hjelp som de trenger på land, sier skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, Kommandørkaptein Ståle Pedersen. Samtidig gir det oss en mulighet til å knytte kontakter og skape tillitt hos dem, en viktig del i det forebyggende arbeidet i antipiratkampen, legger han til. En milepæl For første gang i historien leder Norge en NATO-styrke til havs. I mai år reiste KNM Fridtjof Nansen ned til Adenbukta med om lag 160 ansatte om bord. Den norske fregatten er flaggskip i operasjonen Ocean Shield som skal beskytte handelsskip mot piratangrep i Adenbukta og området rund Afrikas horn. Dette området er blodåren i den globale økonomien. Som stor skipsnasjon og med en av verdens mest avanserte flåter, er det helt naturlig at vi bidrar i den internasjonale dugnaden mot piratvirksomhet, sier Pedersen om farvannene som utgjør den viktigste sjølinken mellom Europa og Asia. Til enhver tid er det om lag 100 norske skip og 2500 mannskaper i området. I løpet av år passerer så mye som skip gjennom Adenbukta. God oversikt Så langt ser det ut som om Ocean Shield fungerer etter planen. Mens det i 2010 og 2011 ble registrert ukentlige kapringer av skip, har det nå ikke vært registrert en eneste vellykket kapring siden mai De rolige tidene tillater styrkene å drive forebyggende arbeid. KNM Fridtjof Nansen og de andre skipene i den flernasjonale flåteoperasjonen har blant annet posisjonert seg tett opp til kysten av Somalia. I tillegg til å knytte kontakt med sivile, identifiserer de piratbaser og kartlegger et detaljert bilde av lokal båttrafikk. Vi vet for eksempel hvor mange fiskebåter som opererer i et gitt område til enhver tid. Dette gjør det lett å identifisere et avvik fra normalsituasjonen dersom det skulle oppstå, forklarer skipssjefen. Ikke senk skuldrene Pedersen mener at en del av sikkerhetstiltakene beskrevet i Best Management Practises (BMP) som skipsnæringen selv har satt i verk har bidratt stort til den positive utviklingen. Med blant annet piggtråd og vannkanoner er båtene bedre skodd mot angrep. Mannskap har også fått bedre opplæring i hvordan piratene operer. Han advarer likevel næringen mot å senke «guarden». Piratnettverkene lever i beste velgående. Vi vet hvem de er, og at de fremdeles har appetitt så det er ingen grunn til å slappe av, sier han og betegner dem som lovløse bandittgrupper. Det er gjerne når vi senker skuldrene at de slår til igjen, advarer skipssjefen. Norges ledelse av Ocean Shield opphører i begynnelsen av desember. Da vil en annen og for tiden spanskledet NATO-styrke overta roret. 4 fra Adenbukta 1) Hvorfor valgte du å delta i dette prosjektet? 2) Hva gjorde sterkest inntrykk på deg da du var i Adenbukta? Lars Morten Mæland (19) Karoline Helgevold (26) Marianne Kjenes (40) Ove Rokkones (50) Grad: Matroslærling 2. året Utdannet: VG1 Teknologisk industriell produksjon (TIP) / VG2 Maritime fag Stilling: Dekkslærling / dekksmann (primær), røykdykker Det har vært en guttedrøm å dra til utlandet med Forsvaret. Da muligheten bød seg var det bare til å ta i mot med åpne armer og hoppe om bord. Bunkring i sjøen i trykkende hete og kvelende luftfuktighet er vel det som har gjort sterkest inntrykk så langt. Det har også vært veldig lærerikt å jobbe så tett med marinejegerne i bordingslaget i forbindelse med småbåtoperasjoner. Grad: Fenrik Utdannet: Befalsskolen for Hæren sanitet. Holder på med en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Stilling: Sanitetsbefal (primær), idrettsoffiser, personellassistent Det virket spennende og utfordrende å delta i en internasjonal operasjon med Sjøforsvaret. Jeg var sulten på ny erfaring. Det som gjorde sterkest inntrykk var møtet med landsby-eldre fra nordkysten av Somalia som besøkte oss om bord. De fikk en grundig helsesjekk på hospitalet vårt, og det var spennende å høre dem fortelle om forskjeller i levekår og utfordringene på land. Grad: Kapteinløytnant Utdannet: Sykepleier med videreutdanning i anestesi og psykisk helsearbeid. Stilling: Sanitetsoffiser Jeg er en fast del av en av de to besetningene som ble tildelt oppdraget, så det er naturlig at jeg deltar i denne operasjonen. Samtidig er det eventyrlyst og muligheten til å bidra med noe positivt på en internasjonal arena. Det var nok møtet med landsby-eldre fra en fiskerlandsby nord i Somalia. Det var interessant og lærerikt å møte noen av de vi forhåpentligvis bidrar til å hjelpe, og få vite mer om skjebnene bak avisoverskriftene. Grad: Orlogskaptein Utdannet: Skipsteknisk drift på Vestfold maritime høyskole (to år), Sjømilitære korps teknisk fagskole (tre år) Stilling: Maskinmester Jeg er ansatt som en del av en av besetningene som er satt til å løse oppdraget og følger derfor besetningen der vi blir beordret. De høye luft- og sjøtemperaturene som påvirker den skipstekniske driften har gjort inntrykk. Jeg er også imponert over at besetningen er så motivert for å trene under oppdraget. Rederiet Grieg Star er medlem av The Maritime Anti-Corruption Network (MACN) et globalt nettverksom jobber mot korrupsjon. Måler å dele kunnskap og erfaringer slik at bransjen står bedre rustet i kampen mot korrupsjon og bestikkelser. Grieg mot korrupsjon

10 The Tall Ships Races 2014 Bergen July Hey ho, let s go! 19 annonse Bergensbedrifter i samarbeid for bedre sikkerhet Et nytt samarbeid mellom DNV Software og rederiet Gearbulk effektiviserer rapporteringen og papirarbeidet om bord betraktelig. På rekordkorte fem måneder er DNV Navigator installert på nær 50 båter verden over. I løpet av neste år er målet 300 nye skip i ordreboken. vi vil ha deg om bord Fjord1 er i sterkt vekst, med aktivitetar til sjøs og på land. No er selskapet på jakt etter å styrkje staben med medarbeidarar innanfor maritime yrkesgrupper og tilbyr fleire spennande stillingar. Er du ein av dei nye kollegaene våre? Mange av våre tilsette har hatt eit heilt yrkesliv i selskapet. Det vel vi å ta som eit teikn på at folk trivst hos oss, og at vi har ein spennande arbeidsplass å tilby. Fjord1 er svært oppteken av miljø og er i dag leiande i verda når det gjeld bruk av miljøvennleg gass som ferjedrivstoff. Vi er ein aktiv medspelar for å utvikle ny teknologi på riktig måte, derfor har vi valt å samarbeide med andre leiande selskap på ei rekkje spennande prosjekt. Spennande arbeidplass Tilsette i Fjord1 har gode og fleksible skiftordningar, nærleik til heimen og eit stabilt og godt arbeidsmiljø om bord på miljøvennlege fartøy. Kombinasjonen av fleksibel og føreseieleg arbeidstid gjer at ein kan følgje opp barn og familie på heimstaden, samtidig som ein har ein spennande jobb og eit sosialt miljø i arbeidsperiodane. Mange moglegheiter Vi ynskjer spesielt å komme i kontakt med unge menneske som kan tenkje seg ein maritim karriere i eit tradisjonsrikt og innovativt selskap med gode lønns-og pensjonsordningar. For kvalifiserte personar tilbyr vi både lærlingplassar og kadettplassar i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark. For meir informasjon, besøk heimesidene våre på DNV Navigator er utviklet i Bergen. Stasjonssjef Kåre Samnøy og forretningsutvikler Karl-Erik Johannessen ved DNV på Laksevåg. Vi valgte DNV Softwares løsning fordi den forenkler rapporteringen og er et effektivt verktøy for å saksbehandle avvik om bord og på land, forteller Inge Kausland, kaptein og SEQ manager i Gearbulk. Verdens største rederi innen open hatch- skip fullførte nylig et samarbeidsprosjekt med DNV Software i Bergen. 47 Gearbulk-skip tar i dag i bruk det nyutviklede DNV Navigator, et webbasert hjelpemiddel som gjør rapportering av ulike hendelser om bord betydelig enklere enn tidligere. Enkelt og via web kan mannskap og landorganisasjon melde inn små eller store avvik og forbedringspotensial. Rapportene blir umiddelbart mottatt av rederiledelsen, som kan sette inn nødvendige tiltak eller hente ut verdifull statistikk som forenkler beslutningsgrunnlaget for sikkerhetstiltak. Vi ville lage noe som kunne forbedre rapporteringsprosessen. DNV Navigator bidrar til at rederiene kan øke kvaliteten, bedre sikkerheten, forbedre dokumentasjonen og på sikt øke lønnsomheten, forteller Karl- Erik Johannessen, forretningsutvikler i DNV Software. Systemet brukes også for mer effektive inspeksjoner, og gjør prosedyreverk som sikkerhetsrutiner og manualer mye lettere tilgjengelig. Løsningen har mange fordeler for rederiene. De får et standardisert rapporteringsystem, reduserer papirarbeid og sparer mye tid, både om bord og på land. Siden DNV Navigator er webbasert, er det lett å implementere og ta i bruk. På fem måneder installerte Gearbulk programvaren på 47 skip, uten selv å være om bord. Dette er svært kostnadseffektivt for kunden, sier han. Ledelsesverktøy Fordelene med programmet er mange, og utviklerne har lagt stor vekt på brukervennlighet. DNV Navigator effektiviserer samhandlingen mellom skip og land. Både myndigheter og kunder krever mer og mer dokumentasjon fra rederiene, blant annet på miljø. Navigator er først og fremst et ledelsesverktøy, utdyper Johannessen. Målet for produktutviklerne i DNV Software er at 300 nye skip installerer denne versjonen av DNV Navigator i løpet av neste år. Allerede 2500 skip verden over bruker løsninger fra DNV Software, og målet er å doble dette innen ett år. Størst er Port clearance som gir all nødvendig informasjon om havner verden over. Grunnen til at mange velger oss er nok all erfaringen vi har, og kompetansen vi har bygd opp gjennom mange år, sier Kåre Samnøy, stasjonssjef i DNV Bergen. Fusjoner med GL DNV Software er en del av stiftelsen Det Norske Veritas, som siden 1864 har jobbet med sertifisering, klassifikasjon, verifikasjon, risikostyring og teknisk rådgiving til de maritime næringer. Verden over har selskapet ansatte fordelt på 300 kontorer. 160 av disse er stasjoner på Laksevåg. Nylig ble det klart av DNV fusjonerer med tyske GL, får navnet DNV GL og til sammen ansatte. GL har en stor Software-avdeling og vi har stor tro på at vi kan utfylle hverandre godt. Det vil også kunne åpne nye, spennende markeder for oss, avslutter Johannessen. Fjord1 er i dag størst på ferjedrift i Norge, med drift av 44 ferjesamband frå Finnmark i nord til Rogaland og Buskerud i sør. Selskapet har 78 fartøy og omsette i 2012 for 2,39 mrd. kroner. Fjord1 er ått av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59 prosent via Fjord1 Holding AS) og Havilafjord AS (41 prosent) og har hovudkontor i Florø.

11 20 ANSATTE personer jobber i den maritime klyngen i Bergensregionen. 10 % av disse tilhører Sjøforsvaret. FRAKTVOLUM Hver eneste dag kan bergenske skip frakte last tilsvarende volumet til 180 Oslo Plaza'er. Komplett klynge Bergensregionen kan tilby alt som kreves for å bygge og drive skip av ulik størrelse og type. Bergen er spesielt sterke innen forsikring og finans, og har utstyrsleverandører som hevder seg globalt. FLÅTE Bergen har Norges største flåte og det kontrolleres 1000 skip herfra. VERDISKAPING Med en omsetning på 80 milliarder kroner har den maritime næringen store ringvirkninger. Totalt genererer bedriftene i regionen 27 milliarder kroner tilbake til samfunnet. NORGES STØRSTE CRUISEHAVN Bergen er den mest besøkte cruisedestinasjonen i Norge med 338 anløp i I fjor var cruisehavnen i vest rangert som nummer tre av «top ports» i Europa, med Lisboa på første plass og Stockholm på andre plass. Industriell shipping Industriell shipping defineres av langsiktighet og utvikling av spesialiserte skip og produkter etter markedets behov i samspill mellom rederi, kunde og leverandører samt fokus på teknisk og operasjonell drift av skip. Denne markedstilpasningen og kompetansen kjennetegner bergensmiljøet og har gjort aktørene verdensledende både innen tradisjonelle og nye markeder. TRANSPORT 90 prosent av all varetransport foregår på sjøen. Lokale rederier og leverandører jobber målrettet for å møte kravene for mer miljøvennlig skipsfart. Norsk president For første gang er en nordmann valgt som president for International Maritime Health Association (IMHA). Alf Magne Horneland fra Norsk Senter for Maritim Medisin i Bergen ble valgt som president for den neste to årsperioden på generalforsamlingen i IMHA i Brest i juni Foto: Business Region Bergen Open hatch skip Et skip med stor lukeåpning, spesialtilpasset til bruk for stor og tung last, for eksempel tømmer og papir. Kjemikalietanker Spesialtankskip for transport av kjemikalier. Skipene kan føre mange forskjellige laster samtidig, fordi hver tank har sitt eget pumpe- og rørsystem for lasting og lossing. Fregatter Et mellomstort krigsskip, som primært er bygget for væpnet konflikt. Ferger Et fartøy spesielt bygd for transport av passasjerer og kjøretøy over korte avstander. Containerskip Skip med lasterom tilpasset et bestemt antall standardcontainere. En stor del av containerene fraktes på dekk. Offshore-/Supplyskip Forsyner borefartøy eller installasjoner utstyrt med store spesialvinsjer for tauing og ankerhåndtering. Kan også fungere som taubåt for flytende plattformer.

12 innovasjon, sikkerhet og langsiktighet HEINZMANN Complete Maritime Solutions 23 Tekst: Hilde Sander Meling emission fastgoing vessel» er et prosjekt som tar for seg akkurat dette. Målet er en fremtid med effektive passasjerfartøy med nullutslipp. En «Zero slags bybane til sjøs. Det er ikke tvil om at konseptet kan passe til pendlertrafikk i norske storbyer som Trondheim, Bergen og Oslo, men markedet er først og fremst i utlandet hvor etterspørselen er størst, forklarer prosjektleder Nils Aadland fra Polytec. Han er engasjert for å lede forprosjektet på vegne av næringsklyngen Martime CleanTech West (MCTW). En slik passasjerbåt vil avlaste veinettet. Samtidig er det gunstig med tanke på luftforurensning. Elektrisk hurtigbåt «Zero emission fastgoing vessel» jobber for å utvikle en elektrisk drevet hurtigbåt der batteri, som blir ladet av fornybar energi fra strømnettet på land, kan bety et paradigmeskifte for passasjertransport, og særlig hurtigbåtmarkedet. Nå jobber vi tett med designere som skal sørge for at fartøyet er optimalisert i forhold til de områdene det skal operere i, sier Nils Aadland. Martime CleanTech West har fått støtte fra Transnova til å gjennomføre forprosjektet som skal være ferdigstilt i løpet av høsten, og det er i sin helhet et samarbeidsprosjekt i den maritime næringsklyngen. Bybane til sjøs Tenk deg at du kan hoppe på et trikkelignende fartøy og ta sjøveien til og fra jobb. Se forbi kaikanten I Bergen har «bybane til sjøs» også vært et fokus hos Maritimt Forum Bergensregionen. Bergens befolkning øker og det samme gjør transportbehovet. Det er helt klart at det må tenkes nytt i forhold til persontrafikk, sier daglig leder i Maritimt Forum Bergensregion Susanne Rislå Andersen. Sjøen er fri og klar til ferdsel, og er en ubenyttet mulighet for mer effektiv transportavvikling inn og ut av byen. Planlegging av kollektivtrafikken må se forbi kaikanten, konkluderer hun med. The HEINZMANN Group: Experts in marine technology We supply it all: Monitoring & alarm systems Fuel performance systems Control solutions for marine propulsion & auxiliary engines Control systems for conventional & electronic fuel injection Generator control systems Common rail injection systems Hydraulic governors & actuators Oil mist detection Condition monitoring Engineering services FAKTA Rimelig og rent Det er ikke bare bybane til sjøs-prosjektet MCTW arbeider med for tiden. De ser også på flere nye løsninger for grønnere sjøtransport. Strengere miljøkrav og et økende miljøfokus påvirker etterspørsel en etter teknologi som reduserer skadelige utslipp til luft og sjø fra maritime aktiviteter, opplyser prosjektansvarlig i MCTW, Hege Økland. Derfor jobber klyngen for å utvikle teknologi som gir lavere drivstoffkostnader og reduksjon i utslipp. De tar i bruk ny teknologi og tester den ut i fullskala. Blant annet holder MCTW på med testing av batteridreven ferge og lading om bord i operasjon. De utvikler også et fartøy som skal tilby energi til skip som ligger i havn, og ser på utvikling av en ecoindeks som skal gjenspeile et fartøys totale miljøpåvirkning. Maritime Clean Tech West (MCTW) Er en klynge som består av 25 bedrifter fra Sørvestlandet. Odfjell har en flåte på 90 kjemikalietankskip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter 12 tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 12 tankterminaler, eid av nærstående. Odfjell Gruppen er lokalisert i Bergen og har mer enn 20 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca ansatte og hadde en omsetning på ca. USD 1,2 milliarder i Control solutions for marine propulsion and auxiliary engines The HEINZMANN Group: HEINZMANN REGULATEURS EUROPA HEINZMANN DATA PROCESS We combine the competence of three leading system suppliers for marine solutions. Heinzmann Data Process AS Postboks 336 N-8505 Narvik Phone.: Fax: Subsidiary Bergen Heinzmann Data Process AS Storebotn Næringspark N-5300 Kleppestø Phone.: Fax: Maritimt Forum Bergensregionen magasine Vil være en verdensledende arena for fremtidsrettet maritim miljøteknologi. Skal lasere innovative fartøykonsept for en miljøvennlig, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Deltar i Arena-programmet til Innovasjon Norge der målsettingen er å stimulere til klyngesamarbeid for å fremme innovasjon og nyskaping som skal styrke bedriftenes langsiktige konkurranseevne På bare 10 minutter vil verdens største batteriferge lade opp den 10 tonn store batteripakken. Norleds nye bilferje bygges hos Fjellstrand i Hardanger og skal krysse Sognefjorden fra januar HURTIGLADENDE MILJØFERJE

13 24 SPRINGBRETT INN I SHIPPING De mange og varierte mulighetene i denne bransjen, både i et faglig og internasjonalt perspektiv, gjør maritim næring aktuell for meg, sier den nyutdannede juristen Gunnvor Dyrdi Remø. Etter Maritimt Forums årlige karrierekveld «Kvinner i Kuling» fikk hun øynene opp for næringen og fant veien til det ledende advokatfirmaet Wikborg Rein som har bred kompetanse innen Shipping Offshore-feltet. 25 Tekst: Ina-Cristine Helljesen Foto: Fjord1 og Silje Robinson gratis rådgivning Veien ut i den store verden kan være vanskelig. Med spesialister på EU/EØS-spørsmål for næringslivet, teknologioverføring og europeisk samarbeid tilbyr Innovasjon Norge gratis rådgivning. Næringslivet kan få kostnadsfri hjelp i over 50 land gjennom rådgivingsnettverket «Enterprise Europe Network» (EEN), hvor 570 organisasjoner bistår med gratistjenester i og utenfor EU. På kan bedriftene finne en lokal EEN-rådgiver som bidrar med blant annet partnersøk til kommersielt samarbeid, EU-prosjekt, bedriftsmøter i Europa, IPR og produktmerking. Nyskapingspris for gassteknologi Det globale gassteknologiselskapet Liquiline AS ble vinner av NHO Hordalands Nyskapingspris Prisen er en viktig del av NHOs arbeid med å synliggjøre næringslivets nyskapingsevne og å vise at det finnes gode kreative bedrifter i landet. Liquiline ble etablert for åtte år siden i Bergen av Dag Lilletvedt, og selskapet er en uavhengig leverandør av tjenester og løsninger for flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG). Her har de utviklet LiquiTainerkonseptet, en containerbasert løsning for å distribuere flytende gasser. VIL VITE MER VilVite har fylt fem år og trigger fortsatt nysgjerrigheten for realfag og teknologi blant ungdom. Vitensenteret har hatt publikumsrekord hvert år siden oppstarten. sm ås to ff Sterk vekst innen skipsfinansiering I en verden preget av betydelige økonomiske utfordringer er det tradisjonelle bankmarkedet for skipsfinansiering blitt mer begrenset. Fra de store skipsbyggingsnasjonene tilbys eksportfinansiering for å fremme bygging av skip og skipsutstyr. I tillegg til økt lånekapasitet er slik eksportfinansiering gjerne mer attraktiv enn den finansiering som tilbys i det kommersielle markedet. DNB i Bergen bruker betydelige ressurser på å tilrettelegge finansieringsløsninger for kunder ved å benytte slik eksportfinansiering. Vi ser at det har vært en formidabel vekst i denne type finansieringsløsninger de ti siste årene, sier leder av eksportfinansieringsgruppen i DNB, Eirik Hammer. Sammen med sine kolleger jobber han med finansiering av skip og rigger for rederier over hele verden. De mest brukte eksportfinansieringsinstitusjonene er Eksportkreditt og GIEK i Norge (gjerne knyttet til eksport av skipsutstyr), KEXIM og K-sure i Sør Korea og CEXIM i Kina. Den norske Amerikalinje Visste du at i 1910 bodde det personer i USA med én eller to norskfødte foreldre? Norge hadde på samme tid en befolkning på 2,4 millioner. oppstarten av Den norske Amerikalinje i 1913 var første direkte forbindelse mellom Bergen og USA siden 1870-årene? Overfarten tok 10 dager, det var plass til 1100 passasjerer, en besetning på 250 og billetten på 3. klasse kostet 181 kroner. Det samme som 9200 kroner i dag. i begynnelsen hadde ikke Bergen stor nok kai til Den norske Amerikalinjens skip? De ankret derfor opp på Puddefjorden og passasjerene ble fraktet med båt fra Nøstet. Vil du vite mer? Besøk Bergens Sjøfartsmuseums utstilling «Den norske Amerikalinje» på Nygårdshøyden. Alle ønsker en bit av norsk kompetanse på miljøvennlig skipsdrift. Det er bare noen uker siden Fjord1s driftssjef, Oscar Bergheim var om bord på LNG-drevne MS «Viking Grace» og holdt foredrag på internasjonale Gas Fuelled Ships Conferanse. Foran representanter fra rederier, verft, motorprodusenter og andre leverandører fortalte han om norsk LNG-drift. Norge var først og er så langt størst på gassdreven skipsfart. Nå konverterer flere og flere land deler av skipstrafikken sin til å være driftet av LNG. Da er det naturlig å søke hjelp hos de som ligger fremst, sier Oscar Bergheim. Av totalt 20 gassdrevne passasjerskip i verden, er 12 Fjord1 sine. Dette gjør fergeselskapet til global leder på miljøvennlig skipsfart. USA i norsk farvann Nord-Amerikas største fergeoperatør, Washington State Ferries (WSF) er blant dem som har søkt norsk kunnskap og erfaring. Det amerikanske selskapet drifter 23 ferger, og frakter årlig 23 millioner passasjerer. Ingen andre fergeselskap har mer erfaring med bruk av LNG som drivstoff på ferge enn Fjord1. Jeg setter stor pris på deres råd og kunnskapsdeling, sier visedirektør i Washington State Department of Transportation (WSDOT), John Moseley. Tidligere i vår var også brannmenn fra New York Fire Department på besøk for å lære hvordan en skal håndtere gassdrevne passasjerferger området begynner å operere gassferger like etter nyttår. 13 års erfaring med drift og bunkring av LNGdrevne ferger og sterk fokus på ulykkesforebygging har gjort at vi har unngått gassrelaterte ulykker i vår flåte, forklarer Bergheim om grunnen til besøket fra New York. Bergheim understreker at det ikke bare er USA som vender blikket til Norge. Kompetansen er også ettertraktet i land som Italia, Sverige, Japan og Kina. Visste du at Fjord1 har nesten 60 % av alle verdens gassferjer. Først og størst i verden Spår sterkere LNG-vind i seilet Med strengere internasjonale regler og krav om en NOxreduksjon på 80 prosent fra januar 2016, spår eksperter en kraftig vekst i antallet LNG-drevne fartøy de neste årene. I dette bildet er Norge viktig. Få andre land har en maritim klynge som kan spille på lag slik vi har i Norge. Norsk forskning og utvikling av teknologi står helt sentralt i den økende bruken av LNG, sier leder av Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen. I tillegg til å gi en sterk reduksjon i utslipp av giftige gasser, er LNG et rimeligere og dermed et mer kostnadseffektivt drivstoff. Dette er LNG (Liquefied Natural Gas) flytende naturgass: Når naturgass kjøles til en temperatur på minus 162 C, kondenserer den til flytende form og kalles LNG. LNG reduserer NOx-utslipp med 92 prosent, drivhusgasser med 23 prosent, svovelutslippet med 100 prosent og partikkelutslippet med 98 prosent. I vekt er LNG under halvparten av vann. LNG har ikke farge eller lukt, er ikke giftig og kan ikke eksplodere (verken som flytende eller gass) i åpen bruk. Den viktigste bestanddelen er metan. Norge bygget sin første LNG-drevne ferge, MF «Glutra» i år Den trafikkerte sambandet Flakk Rørvik i Trondheimsfjorden. Tidligere i vår var brannmenn fra New York Fire Department på besøk hos Fjord1 og Oscar Bergheim for å lære om hvordan man skal håndtere gassdreven ferger. Fortsette som flaggskip På tross av at flere land begynner å bygge opp kompetanse på gassdriftig skipsfart, er ikke Bergheim redd for at Norge skal bli forbigått. Vi skal fortsette å sikre kvalitet i alle ledd, og se fremover. Det er en honnør for norsk maritim næring at verden ser til oss, spesielt når vi faktisk har noe å vise frem, understreker han. Maritime aktører i Bergensregionen har kompetanse innen hele verdikjeden knyttet til gassdrift av skip, og har produkter og kunnskap innen design, teknologi og sikkerhetshåndtering. Tankskip på gass Bergen Tankers henter all arbeidskraft fra den norske, maritime klyngen når de skal bygge om tankskipet MT Bergen Viking fra diesel til LNG neste år. Både reder, designer, motorleverandør og leverandør av elektriske fremdriftssystem er bergensbasert. Når MT Bergen Viking er ferdig vil skipet fremstå som verdens første tankskip med ren gassdrift, det vil si som ikke har kombinasjonsmotor.

14 26 annonse EXCELLENCE IN ELECTRIC GET YOUR VESSELS READY FOR THE FUTURE WITH OUR DIESEL ELECTRIC AND HYBRIDE ELECTRIC PROPULSION SYSTEM Med utsikt for kontorer HD832 MAKALU GLOBAL OFFSHORE HD832 MK II - FAFNIR OFFSHORE HD820 FIELD SUPPORT VESSEL ATLANTIC OFFSHORE ST216 ARCTIC NORTH POMOR GULF OFFSHORE HD832 SAYAN PRINCESS ARGALI MOSCOW JACK-UP RIG - GULF MARINE SERVICES VARD CLV01 - SIEM OFFSHORE FISHING VESSEL - SMARAGD På Laksevåg er de første spadetakene mot 3000 nye arbeidsplasser allerede planlagt. FAKTA: Marin Eiendomsutvikling er en av de største grunneierne på Laksevåg, og fikk i mars godkjent reguleringsplan for næringsbygg og transformasjon av verftsområdet på Laksevåg. De har planer om å bygge åtte nye kontorbygg nord for dagens verftsområde der Bergen Group er leietaker. Totalt areal i byggene blir om lag kvadratmeter. Noe som vil kunne gi plass til rundt 3000 arbeidsplasser over tid. Går det som daglig leder Asbjørn Algrøy i Marin Eiendomsutvikling AS vil, flytter de første arbeidstakerne inn i splitter nye kontorlokaler på verftsområdet på Laksevåg i løpet av Vi ønsker å bygge og utvikle området til å bli et av de mest attraktive områdene for både marine, maritime og petromaritime næringer i Norge, forteller administrerende direktør, Asbjørn Algrøy i Marin Eiendomsutvikling. Fra verft til virke På området til gamle Bergen Mekaniske Verksteder (BMV) skal det bygges åtte nye kontorbygg der det blir lagt stor vekt på modernitet og energieffektivitet, fremkommelighet og parkering, utsikt og fasiliteter som kantine og konferansebygg, samt tilrettelegging for laboratorium, produksjons- og lagerlokaler. Utviklingstrender viser at næringslivet på Laksevåg beveger seg fra tradisjonell industrivirksomhet til høykompetansevirksomheter og kontorarbeidsplasser. Ser vi på byutviklingen langs Puddefjorden og helt ut til Byfjorden, blir innslaget av boliger i samspill med næringsbygg økende. Denne utviklingen er interessant også for våre fremtidsplaner. Nå utvikler vi det største gjenværende sentrumsnære sjøområdet i Bergen, og gleder oss til videre dialog med både offentlig sektor, FoU-miljøer og bransjer for å skaffe oss leietakere, sier Asbjørn Algrøy. Marin Eiendomsutvikling har siden reguleringsplanen ble godkjent i mars vært i dialog med potensielle leietakere. På den korte tiden vi har vært ute i markedet ser vi at det er interesse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Algrøy. Sentralt I planene for området inngår også bygging av parkeringshus, kryssomlegging i Kringsjåveien, nytt fortau i Vågsgaten og utfylling og utviding av kaiområdet i Sørevågen. Det er snakk om store investeringer for å utvikle verftsområde. Med infrastruktur kommer kostnadene på et sted mellom to og tre milliarder kroner, opplyser Asbjørn Algrøy. Den nye næringsparken kommer til å ligge under 20 minutters kjøring fra Flesland, og med kort avstand til sentrum, utdanningsinstitusjoner som sjøkrigsskolen, universitetet og høgskoler. Algerøy er dermed ikke i tvil om at området vil bli ettertraktet. Den strategiske beliggenheten kombinert med utsikt og nærhet til sjø innbyr til samlokalisering for aktører innen marin, maritim og petromaritim sektor, opplyser han. KONTAKTINFORMASJON: Asbjørn Algrøy, adm. direktør Marin Eiendomsutvikling AS Mobil: E-post: CONTACT :: :: :: Phone: Vår kompetanse din trygghet Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. Vår ambisjon er å være den ledende leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen. Våre rådgivere er geografisk plassert i de deler av verden hvor skipsfarten er lokalisert. Vi kan gjennom vårt globale nettverk av skipsfartsspesialister bistå norske rederier med rådgivning om deres aktivitet over hele verden. 1. juli fornyet vi vårt varemerke og logo fra Ernst & Young til EY, men kvaliteten vi er kjent for endres ikke! Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Espen Ommedal Øyvind Nore Fredrik Gabrielsen tlf tilf tlf Ernst & Young AS. All Rights Reserved.

15 Deloitte kan håndtering av internasjonalt ansatte sjøfolk 29 annonse Vi hjelper din virksomhet med både juss og praktisk oppfølging Deloittes faggruppe GES (Global Employer Services) i Bergen har over en årrekke spesialisert seg innen internasjonal inntektsskatterett, trygdemedlemskap og arbeidsgiverforpliktelser for mannskap om bord på skip. Vi bistår blant annet i saker som: arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser globalt arbeidstakers medlemskap i trygdeordning globalt skatteplikt i arbeidsstat avvergelse av dobbeltbeskatning utvikling av skattepolicy virkninger ved flaggskifte oppdatering ved endringer i det internasjonale regelverk Navigate a safe passage without engine room headaches. International Tax Rewiew (ITR) har utropt Deloitte Advokatfirma til Tax Firm of the Year 2013 and Transfer Pricing Firm of the Year 2013 Kontakt oss: Bente Frøyland Tlf: Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg, tlf: Øyvind Tøkje Tlf: Deloitte Advokatfirma AS Rolls-Royce Marine: Leverandør av propulsjonssystemer til de nye fergene for FJORDLINE Rolls-Royce vant historisk stor kontrakt Det ble i desember 2012 klart at Rolls-Royce vant kontraktene for leveranse av både motorer og thrustere til de 7 boreskipene av Bergens-baserte LMG Espadon design, som skal bygges av det brasilianske verftet Estaleiro Atlantico Sul (EAS). Fergene er såkalt RoPax-fartøy, bygget for frakt av både kjøretøy (600) og passasjerer (1500). Rolls-Royce Marine er total leverandør av framdrifts anlegget som inkluderer LNG tanker med bunkring system og kontroll utstyr, gass motorer, propellanlegg, styre maskiner med ror, side propellere samt stabilisatorer. Framdrifts maskineriet som er valgt er rene gassmotorer frarolls-royce, som blir produserte ved fabrikken Bergen Engines på Hordvikneset, utenfor Bergen. Fordeler med gassmotor: 92% redusert NOx utslipp 23% redusert drivhusgassutslipp 100% reduksjon i svovelutslipp 98% reduksjon av partikler Ingen oljesøl under bunkring Renere maskinrom Ingen spillolje Redusert brannfare pga ikke-eksisterende oljesøl Utviklet i samsvar med Tier III reguleringen tilstrekkelig brasiliansk innhold, og at våre brasilanske kolleger er forberedt på hovedmontering og test av utstyret, samt oppstarts-aktivitetene på verftet EAS i Pernambuco, utenfor byen Recife i nord-øst Brasil. Det er hensynet til miljøgevinsten, samt lønnsomheten med dagens gasspris som gjør at rederiet velger gass. Ved å velge gass fremfor diesel som drivstoff blir de heller ikke rammet av regler og avgifter ved å drive i et utslippskontrollert område, også kalt ECA (Emission Control Area). LNGmotorer imøtekommer kravene uten ytterligere tiltak om bord i båtene. Fartøyene vil nå også bidra til å bedre luftkvaliteten i byene hvor de legger til, som for eksempel i Bergen, der akkurat dette har vært et stort problem. Cruiseferjene ble satt i drift i linjen mellom Vestlandet og Danmark sommeren When navigating the high seas the last thing you need to worry about is whether any electrical equipment on the ship will let you down. That s why increasing numbers of ship owners and operators are specifying ABB motors, generators, drives and PLCs. Whether for propulsion, pumps, fans or winches, ABB equipment provides proven reliability, availability and high efficiency. The passengers and crew can enjoy a safe passage knowing that the electrical equipment will not let them down. To find out how ABB can make your passage enjoyable, visit Hvert boreskip skal installere 6 motorer av typen B32:40V16ACD og 6 thrustere av typen UUC455. Leveransen strekker seg over en 3 års periode, der de første 6 motorene skal skipes fra Hordvikneset til Brasil juli Et stort team innad i Rolls-Royce har jobbet meget hardt over lang tid med å vinne kontraktene i hard konkurranse med store, internasjonale aktører. Mye av arbeidet har bestått i å sikre at leveransene inneholder Det har i hele prosessen vært et meget godt samarbeid mellom verft, designselskap og de utstyrsleverandørene vårt scope har vært knyttet opp mot, og Rolls-Royce er i rute med sine milestones i forhold til leveransen. Vi ser frem til det første drillskipet kommer i drift, noe som vil representere en historisk milepæl både for Rolls-Royce og brasiliansk oljeindustri, ettersom boreskipene er de første som bygges i Brasil. ABB AS Discrete Automation and Motion Phone:

16 31 VMS SafePort Bredt servicetilbud til skipstrafikken og installasjoner på den Norske vestkyst. Stor kapasitet, Høy kvalitet - Rask mobilisering Kostnadseffektiv. Prosjektledelse med et kontaktpunkt for kunde. VMS-SafePort tilbyr kaitilgang og et bredt servicetilbud til skipstrafikken og installasjoner på land. For å håndtere større oppdrag har VMS-SafePort et tett samarbeid med flere bedrifter på Mongstad og i Sløvåg samt andre lokale partnere. Det brede leverandørnettet sikrer at VMS-SafePort på en god og effektiv måte kan løse et stort spenn av oppgaver for kunden. VMS- SafePort benytter eierne sin infrastruktur på Mongstadbase og Sløvåg og dette gjør at selskapet har meget god tilgang på kaier, kraner og annet utstyr til bruk ved service og reparasjoner. VMS-SafePort har også et godt samarbeid med Statoil Mongstad for bruk av deres omlastingskai: MDTA kai 14. Dette gjør at vi kan tilby god kaitilgang og infrastruktur for service på alt fra mindre båter til båter på DWT. VMS-SafePort har også egen NDT avdeling og motorverksted i tilegg til bredt leverandør nettverk. Mekanisk service: Sprekk reparasjoner Rørbygging Sea fastening Sveising / platearbeid Prefabrikkering Engineering Generelle mekaniske tjenester Hydraulikk reparasjoner. annonse Motorservice: Nytt motorverksted i Sløvåg Mobilservice. Vi kommer der kunder er Reparasjon og overhaling på alle typer/merker marine dieselmotorer, slow / medium og highspeed Propeller. Oppretting og avbalansering Gear vedlikehold Turbolader service og avbalansering. NDT: Røntgen Ultralyd MPI Penetrant Tykkelsesmåling. Andre tjenester: Dykking, propellpolering og klasseinspeksjoner Isolasjon, støy, brann, varme og kulde Ventilasjon, rep og installasjon Elektro, rep og installasjon Livbåt sertifisering Slopmottak Overflatebehandling Kai til service og venting Kjøleservice, aircondition og ventilasjon Tankvasking Prosjektledelse Kran tjenester Stillas. Huisman har inngått en kontrakt om fem slike pipe lay support wesseles med DOF, den største kontrakten i det nederlandske selskapets historie. Nylig åpnet de kontor i Damsgårdsveien. VMS-SafePort Mongstad Sør 5954 Mongstad 24 / 7 servicetelefon Den maritime klyngen utvides: Huisman skal løfte Bergen VMS SafePort VMS SafePort er et resultat av en fusjon mellom SafePort AS og Danske Vestergaard Marine Service AS. VMS SafePort er lokalisert på begge sider av Fensfjorden ved Statoil Mongstad Oljeraffineri. Vi tilbyr de fleste typer tekniske tjenester, vedlikehold og reparasjoner av skip, dieselmotorer, gir, propeller og turboladere samt sertifisering og reparasjoner av livbåter. I fokus står sikkerhet og kvalitet. VMS-SafePort disponerer flere døgnbemannede kaier på Mongstad og i Sløvåg. Som nyoppstartet i Norge var det naturlig for det tradisjonsrike nederlandske selskapet Huisman å etablere sitt eneste nordiske kontor i Bergen. Vi ønsker å være en aktiv del av den maritime clusteren i Norges maritime hovedstad. DVB DVB Group Bank Group DVBBank Bank Group Leading Leadingspecialist Leading specialist specialist inininternational international in international transport transport transport finance finance finance DVB Bank SE is an international advisory bank and finance house based in Frankfurt/Main that specialises in the global transport market. DVB offers integrated financing solutions and advisory services in respect of Shipping, Aviation, and Land Transport. The Bank operates out of offices in Frankfurt/Main, London, New York, Rotterdam, Hamburg, Bergen/Oslo, Piraeus, Hong Kong, Singapore, Tokyo and Curaçao. DVB Bank services its Norwegian shipping and offshore clients through its Norwegian branch with offices in Bergen and Oslo. Better ships, better performance Safety is the foundation of our own and our clients performance. lloyds But we are about more than safety. Today our technical expertise is meeting the demand for ships that are designed and operated to perform better in every way, from the fuel they consume to the technologies and procedures they employ. And better performing ships means a better bottom line. For more information please contact your nearest office: Jan Atle Andresen og Geir Bjørkeli i Huisman Norge er svært fornøyd med å være på plass i den maritime klyngen i Bergen. Vi vil være en aktiv del og bidra med vår kunnskap og innovasjon, sier regiondirektør Bjørkeli. - Vi ønsker å være en del av det maritime Bergen og bidra med vår innovasjon og kunnskap til klyngen, sier regiondirektør Geir Bjørkeli i Huisman Norge. I august åpnet de kontor i Bergen, og er i dag i ferd med å bygge opp en solid organisasjon som på sikt vil telle mellom 15 og 20 medarbeidere. Den tradisjonsrike nederlandske familiebedriften er verdensledende innen top side for rørledningsfartøy, og har i tillegg en ledende posisjon innen innovative løsninger for drilling og kran/vinsj. Blant annet har Huisman vært pionerer innenfor utviklingen av active heave compensation. - Bergen har den mest komplette maritime klyngen i Norge, og ved at vi er til stede her kommer vi tettere på kundene og kan bidra med innovative løsninger basert på deres behov, sier Bjørkeli. Storkontrakt med DOF Huisman ble etablert allerede i 1929 og er et familieeid og familiedrevet firma der eierne er aktivt med i ledelsen. All produksjon skjer innenfor egne bedrifter for å ha full kontroll på kvalitet. De innovative ingeniørene har mange milepæler på merittlisten, blant annet var det de som hevet u-båten Kursk. Selskapet har investert 250 millioner dollar i anlegg i Kina og har 25 ansatte nederlendere i ledende stillinger der for å sikre kvalitet og leveringspresisjon. Nylig signerte Huisman også en storkontrakt med DOF/Technip for fem båter som skal brukes til rørlegging i Brasil. De skal bygges på Vards verft i Norge og Brasil. - Dette er den største kontrakten så langt for Huisman i Norge, verdt om lag 2,5 milliarder kroner. For oss betyr det en flying start inn i det norske markedet. Det viser at vi er en attraktiv leverandør for norske verft og rederi, sier Bjørkeli De fem skipene skal være ferdig innen andre kvartal i 2016, og Bjørkeli ser lyst på fremtiden for selskapet på Vestlandet. - Det vil bli behov for optimalisering og effektivisering av boreprosessen, større kraner, stadig større dyp og avstander i fremtiden. Ved å være tett på kan vi utvikle teknologi og prosjekter som gjør kunden bedre, avslutter Bjørkeli. HUISDRILL 12,000 ORION Posters Portrait 500x700-10pcs.indd :19:38 Lloyd s Register is a trading name of Lloyd s Register Group Limited and its subsidiaries. For further details please see Posters Portrait 500x700-5pcs.indd :15:05

17 32 Tekst: Christina Sundli-Härdig EILERT MUNCH LUND (58) Bakgrunn og tittel: Skipsfartsfag og administrative fag, tok deretter TV- og filmskolekurs. Jobber som manusforfatter, regissør og produsent i Sjøfartsfilm AS. Marked: Sjøfartsfilm AS er Norges ledende maritime produksjonsog distribusjonsselskap. De står blant annet bak den største maritime mediesatsingen i Norge. 3gründere FILMER SJØFARTSHISTORIE Eilert Munch Lund endret studiekurs, og dokumenterer i dag norsk sjøfartshistorie på film. Nå har hans arbeid fått norsk pensum på riktig kurs krigsseilerne er skrevet inn. Hva er din gründeridé? Sjøfartsfilm har som visjon å bevisstgjøre betydningen av vår maritime kulturarv. Dette gjør vi ved å dokumentere vår sjøfartshistorie på film for å synliggjøre hva det maritime har betydd og betyr for vårt velferdssamfunn. Norge har i generasjoner vært, og er, en av verdens ledende sjøfartsnasjoner. Hvilke etterspill har filmene gitt? Filmene har skapt stor debatt rundt den behandlingen og økonomiske frarøvelsen krigsseilerne og deres familier ble utsatt for etter andre verdenskrig. Over 3800 av krigsseilerne mistet livet under krigen, og i lys av filmen har deres innsats og historie blitt innbakt i skolens historiepensum. Hvilke fremtidsplaner har dere? Vi lager blant annet en film om norske skoleskip. Norge har verdens mest spennende sjøfartshistorie fra vikingtid og frem til i dag, så det er nok av temaer å ta fatt på. Jeg skal også lage en bok om Austevoll, med blant annet to kapitler om Forland Shipping og North Sea Shipping. Hvem har vært de viktigste støttespillere underveis? Filmene er finansiert av Grieg Foundation, Norsk Kulturråd og en rekke maritime organisasjoner og bedrifter. Avdøde skipsreder, Ellen Forland, var min viktigste støttespiller. Min siste film «Maritime Kvinner», som også ble vist på NRK, er til minne om henne. REDDER LIV STYRK BEKKENES (39) Yrke og tittel: Gründer og administrerende direktør i Noreq. Marked: Handelsflåten og offshorefartøy i tillegg til Nordsjømarkedet. I 2006 startet Styrk Bekkenes livredningsutstyrsselskapet Noreq i Sunnhordaland. I dag er han administrerende direktør for en verdensledende aktør i samme marked. Hvordan ble Noreq etablert? Og hvordan har selskapet utviklet seg? Vi var fem kollegaer fra industrien som hadde et felles ønske om å starte for oss selv. I 2012 var vi 125 ansatte, og vi omsatte for nærmere 280 millioner kroner. Nå er vi i ferd med å bli slått sammen med Umoe Schat-Harding AS. Dette gjør oss til verdens ledende leverandør av maritimt livredningsutstyr. Hva er unikt med deres produkter/tjenester? Vi leverer en davitløsning (livbåtanordning) som er lukket, og der alle komponenter er beskyttet mot vær og vind. Den er i tillegg enkel å installere og enkel i bruk. Hvorfor har dere lykkes? Det kan være så enkelt, og så vanskelig som hardt arbeid, stahet og flinke medarbeidere. Fra oppstarten har vi hatt med oss en flink tverrfaglig gruppe bestående av produktutviklere, ingeniører, produksjon, økonomi, salgs- og markedsføringskompetanse. Dette var med å sikre alle aspekter i produktutviklingsfasen. Hva er fremtidsplanene for selskapet deres?: Jeg regner med at livbåtbransjen kommer til å gå gjennom omfattende endringer fremover med oppkjøp og sammenslåinger. Kundene blir større og kapitalbehovet øker. Det har vært en drømmesituasjon å kunne være med på denne veksten og utviklingen. Hvem har vært de viktigste støttespillere underveis? Det har selvsagt vært en stabil og entusiastisk gruppe med kollegaer, men i tillegg har vi også hatt en velvillig bank i DNB som har forstått våre behov underveis. Innovasjon Norge har også vært behjelpelige når det kommer til produktutvikling og internasjonalisering av virksomheten. Oljesøl etter to skipsforlis på Vestlandet fikk Silje Rabben til å tenke på nye metoder for å effektivisere opprenskningen. Det viste seg å bli suksess på flere fronter. ideer RENSKER OPP SILJE RABBEN (27) Bakgrunn og tittel: Sivilingeniør i industriell design fra NTNU. Daglig leder i MOSE Innovation AS. Marked: MOSE er et nytt og effektivt oppsamlingssystemet til skips-, offshore-installasjoner og landbasert industri. Hvordan ble MOSE Innovation etablert? Og hvordan har selskapet utviklet seg? Selskapet ble opprettet i 2010, og vi har i dag fire ansatte. I år solgte vi våre første 13 systemer. Hva er deres gründeridé? MOSE er et mobilt håndholdt verktøy for effektiv oppsamling av olje og kjemikaliesøl fra harde underlag, som for eksempel skipsdekk, stein, asfalt og industrigulv. Den er konstruert for røff bruk innendørs og utendørs, både på land og offshore, enten for daglig bruk av profesjonelt rengjøringsmannskap eller som et beredskapsverktøy internt i bedriften. Hvordan kom dere opp med denne idéen? Tredje året på sivilingeniørstudiet fikk jeg sammen med mine medstudenter Marius Montarou og Arne Skeie en idé om at det burde lages et apparat som rensket opp oljesøl på en mindre tung og tidkrevende måte. Hva er dine fremtidsplaner? Å lykkes med å kommersialisere MOSEteknologien internasjonalt. Utvikle og realisere flere ideer som løser behov på en ny og bedre måte. Med andre ord - jobbe med innovasjon og entreprenørskap. Hvem har vært viktige støttespillere underveis? Ideen fikk etablererstøtte fra Innovasjon Norge og forskningsmidler fra Forskningsrådet. Samtidig ble ideen tatt opp i teknologiutviklingsprogrammrt Oljevern 2010 i regi av NOFO (Norsk Oljevernforening for operatørselskap). Senere har ideen også blitt tilpasset bruksområder i landbasert industri, gjennom et utviklingsprosjekt med Hafslund og Innovasjon Norge. Andre støttespiller har vært NTNU Discovery, NTNU Technology Transfer, Connect Vest, Nyskapingsparken i Bergen og Industriutvikling Vest. Og våre mentorer Stig T. Andersen, Kjell Hilde og Reidar Olsen.

18 34 Tekst: Janne Vibeke Rosenberg ble avsluttet med jubel hos TTS Group i Fyllingsdalen. En stor kontrakt om levering av kraner til boreskip gjør at fremtiden ser lys ut for firmaet, som med det fikk en inngang til et nytt og attraktivt marked. Stort gjennombrudd for TTS-Group Etter 15 år i Forsvaret ble Thomas Bergsvik Thorn headhuntet til det sivile. Sjøforsvarets kompetanse er en ettertraktet vare. 7 AV 10 Et gjennombrudd i dette segmentet gir oss et ben til å stå på, sier Ivar Hanson, Chief Operating Officer i TTS Group. TTS fikk den første kontrakten for levering av kraner til boreskip i november i fjor. Nylig fikk de også en kontrakt på levering av en kranpakke for et boreskip for Vantage Drilling ved Daewoo-verftet i Korea. Dette åpnet et nytt marked for selskapet i Fyllingsdalen. Hver boreskipskontrakt har en verdi på millioner kroner for TTS. Det var veldig viktig for oss, og vil prege veksten videre. Det er også viktig for Bergens-miljøet. Vi vil ansette flere ingeniører her, i tillegg til en betydelig vekst i vår engineering-virksomhet i Polen, Vietnam og Shanghai. Vi vil også bygge opp vår kapasitet ved fabrikkene i Kina betraktelig, sier Hanson. TTS har per i dag cirka 200 ansatte i Bergen og 1300 på verdensbasis. Markedsleder på bilskip Også på det marine markedet har TTS opplevd en solid opptur. De har lykkes med å øke sin markedsandel på bilskipsegmentet fra prosent til 70 prosent. Utvidelsen av Panamakanalen gjør at bilskipsrederiene bygger større skip, og der er TTS sin 30 meter lange bilrampe er på plass. Vi har lykkes med å komme inn som første leverandør hos alle de store rederiene. Det er en tillitserklæring fra et snevert marked med kresne kunder, sier Hanson, som ikke avslutter jobben selv om leveransen er på plass. Ivar Hanson i TTS Group ser lyst på fremtiden etter et gjennombrudd i boreskipsmarkedet. Vi ser store muligheter for å vokse videre, sier Hanson. Skal vi lykkes både i marine- og offshoremarkedet, er våre kunders lønnsomhet kjempeviktig. Vi leverer utstyr som skal virke i år, til enhver tid. Derfor har vi servicestasjoner verden over som kan bistå kunden på kort tid med reservedeler og kompetanse. I tillegg til å utvikle ny teknologi, vil service og ettermarkedet bli veldig viktig for oss fremover. TTS har nå en markedsandel innen bilskipsegmentet på 70 prosent. De leverer bilramper på 30 meter til nye og større bilskip. gjør som Thomas En undersøkelse gjennomført av Sjøforsvaret viser at mellom prosent av dem som forlater Sjøforsvaret går til maritim eller olje- og gassrelatert næring. Thomas Bergsvik Thorn er en av disse. Han er utdannet i Sjøforsvaret, og jobbet der i ti år før han gikk over i stillingen som kontraktsansvarlig i investeringsavdelingen i Forsvarets Logistikkorganisasjon. I dag jobber han som avdelingsleder i Logiteam, et firma som løser logistikkutfordringer i olje-, gass- og energibransjen. I likhet med de fleste i undersøkelsen, var heller ikke Bergsvik Thorn jobbsøkende da han valgte å forlate Forsvaret. Jeg hadde ingen planer om å forlate Forsvaret, men så ble jeg kontaktet av en tidligere kollega som hadde fått jobb i Logiteam. Han spurte om han kunne sende CV-en min til selskapet. Det hele endte meg at jeg fikk et tilbud jeg ikke kunne takke nei til både når det gjaldt karrieremuligheter, arbeidsoppgaver og lønn, sier han. Begrensede karrieremuligheter Bergsvik Thorn ville ikke vært tiden i Forsvaret foruten, men sier samtidig at Forsvaret må bli flinkere til å tilby sine ansatte reelle karriereplaner. En av grunnene til at han forlot Forsvaret var nettopp begrensede karrieremuligheter. Mange stillinger blir besatt av offiserer som blir sittende lenge. Forsvaret må komme opp med en attraktiv karrierevei for dem som har faglige ambisjoner, sier han. Tapt kompetanse Den sterke konkurransen fra den sivile maritime næringen fører til tapt kompetanse hos Sjøforsvaret, som igjen påvirker evnen til å bemanne den operative strukturen. Derfor tok Generalinspektør i Sjøforsvaret, Bernt Grimstvedt, initiativ til å iverksette undersøkelsen. Jeg ønsket å ha et vitenskapelig grunnlag for å vurdere Norges samlede behov for maritim kompetanse og hvordan dette kan påvirke Sjøforsvaret. Resultatet bekreftet våre antagelser. Det er grunn til å tro at etterspørselen vil fortsette på et høyt nivå i årene framover, sier han. Sterk maritim bransje kan svekke Sjøforsvaret Sjøforsvaret har alltid avgitt personell til sivil maritim sektor, men avgangen har vært økende de siste ti årene i takt med veksten i maritim næring. Teknisk personell og erfarent operativt personell er spesielt ettertraktet. Grimstvedt mener at denne kompetanseflukten har både positive og negative sider. Det er positivt at maritim næring ser på Sjøforsvaret sitt personell som svært kompetent, hvilket det også er. Vi bidrar dermed til å gjøre sivil maritim næring enda bedre. En annen positiv ting er at Forsvaret blir representert i miljøer utenfor Forsvaret. Samtidig må ikke avgangen overstige Sjøforsvarets reproduksjonsevne. Ingen er tjent med en årelating av Sjøforsvaret, understreker han. Tar vare på de ansatte Sjøforsvaret har satt i gang en rekke konkrete tiltak for å beholde sine kompetente ansatte etter at resultatet av undersøkelsen ble kjent. Gjennom en egen intern prosess kalt Task Force Personell har vi identifisert et 20-talls tiltak, noen enkle og raske og noen store og krevende, som vi håper skal gi effekt både på kort og lang sikt. Dette går på forhold som forutsigbart seilingsmønster, bedre pendlerordninger og enda tettere oppfølging av personellet, opplyser Generalinspektør i Sjøforsvaret, Bernt Grimstvedt. Verdens eneste lærebok i maritim medisin for helsepersonell textbook of maritime medicine er gitt ut i ny og oppdatert versjon, og er bedre enn noensinne. Boken fra Haukeland universitetssjukehus finnes bare på nettet og er gratis for alle. Førsteutgaven hadde over unike besøkende fra 188 land. Lærebok i maritim medisin Kontakt oss: Bergen Oslo Singapore...først og fremst i sjøforsikringsmegling! BERGEN: Northedge AS Solheimsgaten 15, 5085 Bergen Tlf OSLO: Northedge AS Karenslyst Allè 9 C, 0212 Oslo Tlf TELEFON: TELEFON: TELEFON: Member of IMTG International Marine Travel Group Møt Holberg Travel og AirFrance KLM på OTD i Stavanger oktober, stand 3003 Hall C

19 36 Tekst: Hilde Sander Meling Foto: Aharaby Vijayaratnam BERGEN konkurranse Vinn et seilas Delta på vår konkurranse på bit.ly/medseiler14 Vinneren får en unik sjanse til å være medseiler på det største kulturarrangementet i Bergen i 2014 The Tall Ships Races. Les mer om arrangementet på bit.ly/medseiler SKip s ker Norge FREDRIKSTAD seilere Når startskuddet går for The Tall Ships Races 2014 Bergen håper byrådsleder Monica Mæland at over 100 unge medseilere får muligheten til å oppleve en helt unik reise over Nordsjøen fra Bergen til Esbjerg i Danmark. The Tall Ships Races 2014 går over en måned og starter i Harlingen i Nederland, videre til Fredrikstad og Bergen og avsluttes i Esbjerg i Danmark. Jeg har selv hatt gleden av å seile med SS «Statsraad Lehmkuhl» i år, på etappen fra Bergen til Aarhus, og det var et minne for livet som jeg unner alle å få oppleve. De unge medseilerne som vi sender fra Bergen til neste år, kan se frem til store opplevelser hvor de får seilt regatta med verdens største og vakreste seilskip, forteller Mæland. Jomfrutur Medseiler Aharaby Vijayaratnam (22) hadde aldri seilt eller vært om bord på en seilskute før hun mønstret på Christian Radich under årets The Tall Ships Races. Hun grep muligheten og vant turen som medseiler da Maritimt Forum arrangerte «Et HAV av Muligheter!» på VilVite i år. Jeg hadde heller ikke hørt om The Tall Ships Races, men er så utrolig glad for at jeg ble med. Seilturen var helt magisk og alle menneskene om bord var fantastiske og veldig sosiale. Dette Er du mellom 15 og 25 år, eventyrlysten og fra Hordaland? Da har du sjansen til å seile over Nordsjøen neste sommer. er garantert noe jeg kommer til å gjøre igjen, sier 22-åringen som ikke legger skjul på at hun unner alle eventyrlystne samme erfaring. Liker du å prøve nye ting, er dette garantert noe for deg. Du møter hyggelige mennesker fra hele verden, du lærer å seile og du får oppleve det fantastiske livet om bord på en seilskute, sier Aharaby Vijayaratnam. Seilas og folkefest Et fantastisk skue og en uforglemmelig folkefest møtte de rundt fastboende og besøkende forrige gang The Tall Ships Races ble arrangert i Bergen. Lørdag 9. august 2008 ble det satt publikumsrekord for store arrangement i Bergen. Selv ikke på 17. mai er det så mange som tar turen innom Bergen by, forteller Haakon Vatle, prosjektleder for The Tall Ships Races 2014 Bergen. Vatle gleder seg til å sende over 100 medseilere med de vakre seilskutene, og håper næringslivet stiller opp og bidrar til å realisere drømmen for mange unge. Dette er et spleiselag der vi er avhengig av at næringslivet sponser turer for medseilerne. På den måten kan vi gi ungdom en uforglemmelig opplevelse og en erfaring for livet. Vi vet at flere av de som får sitt første møte med sjømannslivet som medseiler, fortsetter sin karriere til sjøs. Dette er med andre ord også en god arena for rekruttering, sier Haakon Vatle. For fjerde gang Prosjektlederen mener man ikke blir blasert av å få tildelt rollen som versthavn for The The Tall Ships Races for fjerde gang. Tvert imot. Det er kjempestas å få tilliten og det er en ære å få arrangere det største kulturarrangementet på Vestlandet i 2014, sier Vatle. Han lover blant annet et fantastisk skue når Vågen blir dåpsarena for et av Atlantic Offshores nye supplyskip. Det framtidsretta, moderne og helnorske skipet blir omringet av tradisjonsrike og nostalgiske seilskuter. Vi ønsker å bruke arrangementet til å se fremover. Med alle seilskutene i Vågen har vi en utmerket anledning til også å markere Norges 200 års jubileum for Grunnloven og at Bergens egen stolthet, SS Statsraad Lehmkuhl, fyller 100 år, sier Haakon Vatle. Målet og ønsket er å gjøre dette til den største folkefesten i Bergen noensinne. FAKTA The Tall Ships Races er et årlig internasjonalt seiltreningsarrangement i regi av Sail Training International (STI), og ble gjennomført for første gang i For fjerde gang er Bergen tildelt rollen som offisiell vertshavn for The Tall Ships Races. Første gang var i 1993, deretter i 2001 og siste gang i The Tall Ships Races blir det største kulturarrangementet i Bergen i Byen blir mottak og vertskap for mellom 70 og 100 av verdens største og vakreste seilskuter og for anslagsvis 3000medseilere, og man forventer over besøkende over fire dager. Bergens stolthet 100 år Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl», som ble bygd for den tyske handelsflåten i 1914, gjør seg klar til å feire sine første 100 år. Skoleskipfunksjonen som skuta har er veldig viktig. De rundt 1000 medseilerne vi har om bord årlig får lære seg alt fra å spleise tau og lage knoper til sikkerhet til sjøs og det å seile på åpent hav, sier markedskoordinator Grethe Mong-Hansen. Statsraadens viktigste oppgave er å formidle seilskipenes historie samt å lære fra seg godt sjømannskap. Nå gleder vi oss til jubileumsåret og håper folk stepper opp og bruker henne slik at vi kan fylle nye 100 år, oppfordrer Mong-Hansen. HARLINGEN Nederland SEILINGSRUTE 2014 Danmark ESBJERG KULT GAVETIPS Kjenner du noen mellom 15 og 25 år som ønsker å være medseiler under The Tall Ships Races 2014? Gå inn på eller kontakt Line Andersen, for mer informasjon.

20 39 annonse Hydraulically driven cargo pumping systems for tankers and FPSOs Offshore Oil & Gas pumping systems Oil spill recovery systems Anti heeling systems Frank Mohn AS Tel Etter nesten tre år på skolebenken er guttedrømmen snart en realitet for kadett Kristian Nikolaisen. Nå venter en spennende ingeniørjobb på et av Forsvarets fartøy. BEFALSSKOLEN FOR SJØFORSVARET TILBYR FØLGENDE LINJER: Ingeniør elektro og automasjon (*Varighet 4+4 år) Opptakskrav: Fagbrev skipselektriker, elektriker eller automatiker Ingeniør elektronikk og data (Varighet 4+4 år) Opptakskrav: Fagbrev avionikk, automatiker, automatisering, elektriker, elektromontør, energimontør, energioperatør, heismontør, informatikk, ikt-driftsoperatør med grunnkurs elektro, produksjonselektriker, serviceelektroniker, signalmpnrøt, skipselektriker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker eller transformatoroperatør Maritime sertifikater (*Varighet 1+1 år) Opptakskrav: Utdanning på fag- eller høgskolenivå som tilfredsstiller utdanningskravene til sertifikat for skipsteknisk drift nivå 1 (M1 og D1). BACHELORPROGRAM FOR GJENNOMGÅENDE STUDIER VED SJØKRIGSSKOLEN: Kristian (26) stortrives på Sjøkrigsskolen: Jeg har drømmejobben i kikkerten! Med denne utdanningen har jeg alle muligheter, smiler den uniformskledde kadetten Kristian Nikolaisen. Tredjeårsstudenten innen elektronikk og data er snart ferdig utdannet mariningeniør fra Sjøkrigskolen på Laksevåg. En teknisk profesjonsutdanning kombinert med en solid lederutdanning gjør at karen fra indre Troms er garantert en relevant jobb etter studiene. Etter tre intense år med teori og praksis er han i juni klar for å mønstre på et av Forsvarets fartøyer. Reisen kan gå hvor som helst i verden, for eksempel til Adenbukten for å bekjempe pirater, til kysten utenfor Italia for å lete etter miner eller til norske farvann med Kystvakten. Som ingeniør vil han jobbe med elektronikk-, data- og Sjøforsvarets skoler, Sjøkrigsskolen og Befalsskolen, kombinerer fagspesifikk utdanning med lederutvikling. Gjennom et første fellesår går kadettene på de ulike linjene sammen gjennom en rekke utfordringer, både praktisk og teoretisk. Lederutviklingen gjør studentene gode til å mestre vanskelige situasjoner og holde hodet kaldt når det trengs. Lederutdanningen er regnet for å være landets beste, og tar i bruk lokale, nasjonale og internasjonale forelesere. Vi lærte også mye om å samarbeide i team, og hvordan du påvirker andre. Jeg fikk virkelig et innblikk i meg selv, og noen av de tilbakemeldingene jeg fikk, har gjort at jeg har tatt mer ansvar siden, sier Nikolaisen, som også er president i kadettforeningen. bachelorgrad i militære fag. Utdannelsen ved Sjøforsvarets skoler er lønnet, og gjennom pliktårene etterpå er kadettene garantert relevant jobb. Kombinasjonen av solid fag- og lederutdanning gjør ingeniørene ettertraktet i arbeidsmarkedet, både i og utenfor Forsvaret. Uansett hva han velger å bruke utdannelsen til i fremtiden, er Nikolaisen sikker på én ting: De beste minnene jeg tar med meg fra Sjøkrigsskolen er uten tvil det gode kameratskapet. Vennene jeg har fått her vil jeg ha resten av livet. Når en i tillegg har fått en solid utdannelse som gir så mange muligheter, er det en vinn-vinn-situasjon, smiler han. Reduser kostnadene for maritim datatrafikk inntil 90 % med SmartBox I mer enn 100 år har vi utviklet og levert trådløse kommunikasjonssystemer til fiskeri- og skipsnæringen. Vi kjenner utfordringene. Kontakt oss Våre kommunikasjonsbærere inkluderer: VSAT, Inmarsat, Mobilt bredbånd, VHF Data og Iridium. Kombinert med optimaliseringsenheten SmartBox fra Telenor, har våre kunder erfart både kostnadseffektivitet basert på komprimering av datatrafikk og sikker dataflyt mellom kommunikasjonsbærerne. Operativ Marine (*varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 + F1 Marineingeniør elektronikk og data (*varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1 Marineingeniør elektro og automasjon (*varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1 og fagbrev elektriker, automatiker eller skipselektriker Marineingeniør maskin (*varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1. *Varighet x+y år betyr x år skole og y år plikttjeneste. Kristian Nikolaisen (26) våpensystemene på marinefartøyene. Jeg får jobbe med de tingene jeg drømte om som guttunge. Jeg har alltid hatt stor teknisk interesse, sier Nikolaisen, som selv er født og oppvokst i det militære, på Setermoen i Bardu og med begge foreldrene i Forsvaret. Norges beste lederutdanning Jeg vurderte flere av Forsvarets skoler, men hørte mye godt om Sjøkrigsskolen og spesielt lederutviklingsprogrammet. Når jeg kunne ta det sammen med en profesjonsutdanning, veide det tyngst. En kjempebonus, selv om jeg antagelig er den eneste fra Setermoen i blå uniform, spøker han. Et tre måneder langt seilas med seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» er fast på programmet det første halvåret. Her blir kadettene godt kjent og sammensveiset mens de sammen må løse de mange oppgavene om bord. Det sosiale på skolen er nemlig også viktig. På Sjøkrigsskolen finner du blant annet idrettshall, roklubb, seilforening og studentpub med ulike arrangementer. Sjøkrigsskolen tilbyr også hybler og egen barnehage. Garantert spennende jobb Etter fellesåret kan kadettene på Sjøkrigsskolen spesialisere seg innen navigasjon, elektronikk/data, maskin eller logistikk. Utdanningen gir Søk Sjøforsvarets skoler! Norges beste lederutdanning Profesjonsutdanning med mye praksis Betalt utdanning Garantert jobb Les mer på og følg Sjøforsvaret på facebook og twitter.

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Maritimt Forum Bergensregionen. Innspillskonferanse 27. april 2016

Maritimt Forum Bergensregionen. Innspillskonferanse 27. april 2016 Maritimt Forum Bergensregionen Innspillskonferanse 27. april 2016 70 % oceans 80 % > 3000m dypt 90 % uutforsket Norges maritime næring har en rik og stolt historie, og ikke minst et stort fremtidspotensial.

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal FoU-seminar Ålesund 20-21 november 2008 Velkommen Rektor Geirmund Oltedal Høgskolens campus Høgskolen sitt oppdrag Utdanning for industri, næringsliv og helsevesen Anvendt forskning- og utvikling Spissa

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer Berit Bergslid Salvesen, DNV Maritime Solutions 12. Mars 2009 De neste 20 minuttene

Detaljer

Sikkerhetstyringssystem i forenklet og forbedret utgave. Terje Sagebakken, HSEQ Vice President, Eidesvik AS

Sikkerhetstyringssystem i forenklet og forbedret utgave. Terje Sagebakken, HSEQ Vice President, Eidesvik AS Sikkerhetstyringssystem i forenklet og forbedret utgave Terje Sagebakken, HSEQ Vice President, Eidesvik AS PROSJEKT FOR Å FORENKLE OG FORBEDRE SIKKERHETS STYRINGS SYSTEMET I EIDESVIK 3 I 2014 samarbeidet

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017 MARKOM2020 Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning Innovasjonskonferansen e-nav 2017 Prosjektleder Jørn Kragh Spørsmålstilling fra e-nav Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer