OSI FJELL. ADMINISTRASJON Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Ida Eri Sørbye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSI FJELL. ADMINISTRASJON Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Ida Eri Sørbye"

Transkript

1 1 OSI Årsberetning 2010 OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Ida Eri Sørbye Christine Seem Lukas Gudmundsson Vegard Nymoen Øivind Kolbu Morten Ødegaard Hans Olav Heggen Johannes Østensjø Marie-Threes Fojuth Esben Kuhnt ADMINISTRASJON Styrearbeid Styret har i år ligget stabilt på ti personer. Styret har fungert godt, med en god blanding av styremedlemmer som hadde sitt andre år i styret og nye friske tilskudd for året. De fleste nye styremedlemmene av året hadde også vært med mye i gruppa allerede. Styremedlemmene har i stor grad hatt definerte ansvarsområder, samtidig som de har fungert i ulike komiteer. Gjennom året har vi hatt følgende komiteer: Utstyrskomité, Fjellpostkomité, Friluftstreffkomité, Turprogramkomité. Det har vært avholdt 6 styremøter i løpet av året, med godt oppmøte. Mellom møtene har styremedlemmene kommunisert pr telefon og e-post. I november ble det avholdt styrebord for styremedlemmer og kontaktpersoner. Oppfølging av kontaktpersoner Kontaktpersonene for de ulike turene spiller en sentral rolle i fjellgruppas aktivitet, og den innsatsen de gjør anses også som avgjørende for gruppas medlemstall. Kontaktpersoninstruksene er under stadig utbedring og ligger lett tilgjengelig på nettsida. Kontaktpersoninstrukser sendes automatisk ut til kontaktpersonen tre uker før den aktuelle turen, sikkerhets-mail kommer noen dager før turen og skjema-mail kommer et par dager etter turen. De fleste av kontaktpersonene i år har vært gjengangere, så selv om styret har fokus på opplæring av nye kontaktpersoner, har det ikke vært nødvendig med kontaktpersonkurs i år. Dette er imidlertid noe som vil bli tatt opp igjen når det kommer til nye kontaktpersoner. Som et ledd i arbeidet med sikkerhet på tur fikk alle kontaktpersoner tilbud om førsterett til påmelding, samt sponset kursavgiften, på skredkurs, brekurs og førstehjelpskurs. Mange av kontaktpersonene benyttet seg av tilbudet på skredkurset og førstehjelpskurset. Brekurset var mindre populært. Dette er forøvrig kurs vi arrangerer hvert år, og med en stor andel gjengangere som kontaktpersoner er det mange som har tatt disse kursene før. Dette er allikevel et tiltak som anbefales videreført, både med tanke på økt kompetanse innen sikkerhet og som en hyggelig påskjønnelse for den viktige jobben kontaktpersonene gjør. For å lette arbeidet for kontaktpersonene, har vi forsøkt å finne en løsning for å samle rapporter om kurs og årlige arrangementer. Et enkelt skjema er utarbeidet, som kontaktpersonene fyller ut i etterkant av arrangementet. Dette lagres deretter på hjemmesida, slik at neste års arrangør kan finne nyttig informasjon og slipper å finne opp kruttet på nytt. Det anbefales at det er fokus på dette, slik at kontaktpersoner kan spare mye tid. Ekstern Representasjon Fjellgruppa har ikke vært representert i hovedstyre iår, men det sees på som en målsetning at vi skal få en person inn i styret, ettersom hovedstyret er en viktig del av OSI og en viktig arena for engasjement.

2 OSI Årsberetning Økonomi For 2010 søkte Fjellgruppa om gruppebevilgning på totalt Av dette fikk vi innvilget totalt Grunnlaget for ikke å bevilge hele beløpet var begrunnet med at gruppa hadde en gjenstående egenkapital på kr. Disse sto imidlertid igjen grunnet en sen leveranse fra Sportsnett, og var brukt på kjøp av utstyr i Styret klaget derfor på avgjøresen og fikk medhold om de 5000 siste kronene. Gruppa hadde dermed en oppgang i bevilgning på kr fra året før. Medlemstallet for vårsemesteret var 92. For høsten var det 97 medlemmer. Dugnad har vært forsøkt gjennomført for DNT, men ble avlyst fra DNT sin side. Engasjementet blanr medlemmene også vært ganske lavt. Videreførelse av dugnad for DNT anbefales, ettersom dette som regel innebærer dugnader som er interessante for våre medlemmer. Sponsoravtalen med Sportsnett innbrakte i 2010 en inntekt på kr i form av utstyr til 35% rabatt. Altså utstyr for reelt kroner. Disse ble brukt som en del av vårt store utstyrskjøp, mer om dette i neste seksjon. Grunnet at førstehjelpkurset som skulle vært avholdt November 2009 ble avlyst, og planen var å sponse hver deltager med 500 kroner, men maks 5000 totalt, ble pengene overført til årets budsjett. Disse ble da brukt til å sponse kontaktpersoner på førstehjelpskurset i år. Gruppen regner med å gå omtrent i null, når årets innkjøp på Sportsnett er unnagjort Gruppen kan med dette sies å være i en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Utstyr Fjellgruppens utstyr har i året 2010 blitt brukt mye til omfattende formål både til turer i regi av fjellgruppen, men også til deltakernes private turer. Av naturlige grunner er utstyret mest i bruk i vinter/ vårsemesteret og i mindre grad i høstsemesteret. Gruppa gikk ifjor til innkjøp av mye nytt utstyr. Behovet for nyanskaffelser har allikevel meldt seg i år, ettersom dyrt, teknisk utstyr som skredsøkere har behov for fornying. Styret har blitt enige om å holde seg til en type, og kjøpe inn flere av denne i samme omgang Esben Kuhnt har fungert som utstyrsansvarlig i hele Da fjellgruppa prioriterer sikkerhet høyt og utstyret spiller en såpass stor rolle i fjellsporten, var dette det viktigste hovedpunktet for utstyrs-anskaffelsen. Utstyrsdugnad har blitt gjennomført for å bestemme utstyrets tilstand og for reparerere eventuelle skader. Teltene viste seg å være i bedre stand enn antatt, og av primusene virket alle bortsett fra én. Styret har vedtatt at kun én type primuser og flasker skal kjøpes inn i fremtiden, for å sikre best utnyttelse av alt utstyret, og hindre at utstyr ødelegges på grunn av feil tilleggsutstyr og feil bruk. AKTIVITET Instruksjon Det er blitt avholdt 7 kurs i løpet av året: Førstehjelpskurs Førstehjelpskurset hadde fokus på redning i fjellet og var en stor suksess med 20 deltakere. Kurset gikk over to kvelder, og ble holdt på Blindern. Første del var teoretisk lagt opp, mens den andre kvelden var praktisk undervisning. Instruktørene var legene Hallvard Stave og Sven Christjar Skaiaa fra Norsk Fjellmedisinsk selskap. Alle deltakerne var svært fornøyde med kurset, og kursholderne kan anbefales til førstehjelpskurs i fremtiden. Isklatrekurs Isklatrekurset ble avholdt i begynnelsen av februar på Rjukan, med Arild Andersen som instruktør, for andre gang. Kurset hadde 6 deltakere og var med dette fullt, men enda flere var interesserte. Deltakerne var svært fornøyde og Arild Andersen anbefales brukt som instruktør igjen. Telemarkkurs Telemarkskurset ble arrangert i midten av februar på Hallingskarvet Skisenter. Ski & Snowboard ville i år ikke være med på arrangørsiden, men vi sendte ut informasjon om kurset på mailinglisten deres. Kurset hadde totalt 37 deltakere fordelt på fire nivå, med én instruktør for hver gruppe. Fjellgruppa stilte med tre instruktører; André Skeie, Aslak Johannesen og Håvard Homberset. Eksternt kom Pål-Trygve Gamme inn, etter gode erfaringer fra i fjor. Alle kan anbefales til senere kurs.

3 3 OSI Årsberetning 2010 Skredkurs Skredkurset ble arrangert i februar i Jostedalen, med Jostein Aasen som instruktør. Kurset hadde 8 deltakere og deltakerne var fornøyde. Jostien Aasen kan anbefales brukt som instruktør igjen. Kurset ble avholdt som et sikkerhetskurs for fjellgruppas kontaktpersoner, hvor disse fikk førsterett til påmelding og redusert egenandel. Kontaktpersonene fikk tilbud om svært lav egenandel, da styret bevilget 5000 kr til å subsidiere kursavgiften til kontaktpersonene. Alle 8 som var med på kurset var kontaktpersoner, noe vi ser på som svært positivt. Kitekurs Kitekurs ble arrangert i midten av mars på Filefjell, med 4 deltakere. Kurset var fulltegnet, men flere meldte seg av like før kurset skulle gå. Instruktør under kurset var Tord Løtveit, som kan anbefales som instruktør igjen. Tross varierende vindforhold, var kursdeltakerne svært godt fornøyd med helga. Kanobyggekurs Det ble i løpet av våren arrangert ett kanobyggekurs, i regi av Dag Nielsen. De sammenleggbare Ally-kanoene er krevende å sette sammen, og for å unngå feil bruk og ødelagte kanoer må minimum en av de som ønsker å låne kanoer ha deltatt på kanobyggekurs. Liste over alle som har gjennomgått dette kurset ligger på Blindern Athletica. Kanobyggekurs bør arrangeres hvert år i forkant av kano-sesongen. Brekurs Brekurset ble avholdt over ei hel uke i juni, i Bødalen. Kurset ble arrangert av Breoppleving. Selv om kontaktpersonene fikk tilbud om prisreduksjon, var det kun én kontaktperson med. Kurset burde være i målområdet til fjellgruppas medlermmer, men de to siste årene har det vært lav deltakelse. Det er mulig at dette er syklisk, og at mange av de aktive medlemmene har kurset allerede. Men ettersom endel av Fjellgruppas turer går over bre, er det ønskelig å opprettholde fokuset på brekunnskap i gruppa, og dermed anvefales dette kurset videreført til neste år. Instruktørutdanning I løpet av 2010 har styret mottatt og innvilget en søknad om støtte til breinstruktørutdanning. Morten Ødegaard ble sommeren 2010 godkjent som breinstruktør. Dette er styret svært fornøyd med. Fjellgruppa setter hvert år av et betydelig beløp til utdanning av instruktører. Gruppas medlemmer kan søke om støtte til gjennomføring av instruktørkurs, mot at de stiller opp på kurs og arrangement for fjellgruppa. De siste årene har fjellgruppa gitt støtte til instruktørkurs innen telemark og bre til flere av gruppas medlemmer. Bodil Oust fikk støtte til breinstruktørkurs sommeren Hun fikk tatt både Metodekurs og Veglederkurs i løpet av sommeren og er med dét godkjent som Breinstuktør 1 etter NF-standarden. Hun deltok som medinstruktør på fjellgruppas brekurs sommeren Anne-Kristine Lorange Østby fikk støtte til breinstruktørkurs sommeren I løpet av sommeren 2008 fullførte Anne-Kristine praksisen på bre og er dermed også Breinstruktør 1 etter NF-standarden. Hun deltok som medinstruktør på fjellgruppas brekurs sommeren Aslak Johannessen fikk i 2007 støtte til Instruktør 2 Telemark og Trude Os fikk støtte til Instruktør 1 Telemark. Begge fullførte disse kursene i løpet av våren I tillegg har også Håvard Homberset tidligere fått støtte til Instruktør 1 Telemark. De som har fått støtte til Metodekurs bre er Ulrik Sverdrup-Thygeson, Henrik Foss, Ragnhild Utvik Gjerde og Ellen Kvåle. De fleste av de overnevnte medlemmer har de siste årene bidratt som bre- eller telemark-instruktører på Friluftstreffet på Lom, og telemark-instruktørene har også bidratt på det årlige Telemarkkurset. Trening Kikki Seem og Ida Sørbye har fortsatt som treningsansvarlige dette året, sammen med Simen Eide og Vegard Nymoen. Tirsdagstreningsgjengen har sørget for ukentlige trening hele året og har lagt ned et betydelig arbeid i å skape bredde i tirsdagstrenings-programmet. Tung-sekk-trening har vært en gjenganger, akkompagnert av balllek, motbakkesykling og regulær jogging. Vinterstid er det naturlig nok ski som gjelder. Tidligere års klistermerkeordning er erstattet av boller og kakao på Frognerseteren. Som en påskjønnelse for hedelig innsats mottok de treningsansvarlige instruktør-kort for henholdsvis våren og høsten, d.v.s. gratis inngang ved studentidrettens anlegg.

4 OSI Årsberetning Treningsleire / samlinger Turprogrammet for 2010 har vært innholdsrikt og variert, med turer så godt som hver helg gjennom begge semestre: TURER Nyttårstur til Alpene Go runden 6 Kart og kompasskurs Skredsøkertreni ng Topptur til Snøhetta Førstehjelpskur s ANTALL DELTAKERE KOMMENT AR 5 Mye dårlig vær Avlyst 3 Isklatrekurs 6 Telemarkskurs 37 Skredkurs 8 Fjellsportfestiva len Få deltakere 7 Suksess etter 4. forsøk 20 Veldig bra kurs 3 Isklatretur 5 Skredsøkertreni ng 3 Eresfjorden 8 Snøhuletur 4 Hallingskarvet på langs 5 Kitekurs 4 Birken Tjønnholstind 4 2 (organisert av OSI langrenn) Skålatårnet Avlyst Ekstremt dårlig vær og lite snø Kitetur Avlyst Få deltakere Camp på Norges tak 4 Highcamp 6 Kanobyggekurs 8 Josten Avlyst Få påmeldte Pinsetur med kano 6 Sommerfest 15 Naturlig i Nissedal 5

5 5 OSI Årsberetning 2010 Brekurs 3 Store Skagastølstind 6 Suksess Tafjord 4 Isteden for ABC Bretur 5 Hellstugutraver sen Frokost på Båntjern Knutsholstinden e Avlyst 15 6 Fjellfilm 5 Dårlig vær Austabotntind 9 Friluftstreffet 51 Gaustatoppen 20 Hytte til hytte på Norefjell Klatring på Haugtjern 4 9 Sunnmørstur 10 Høstblot 50 Filefjellstur 5 Normarka på langs 7 KSI hyttetur Avlyst Få påmeldte Sesongstart på ski Førjulstur i Nansens fotspor Skisesongen fortsetter Avlyst 2 (Ikke gyldig) Avlyst Hundekjøring Avlyst Avlyst av arrangør Isklatretur 11 År Tota lt anta ll avly ste ture r 9 18 % 9 15 % % % 9 24 % % % % %

6 OSI Årsberetning Ant all gjen nom ført e ture r: Su m ture r % % % % % % % % % % % % % % % % % % År Antall turdeltak ere Antall kursdelta kere Totalt antall deltaker e Generelt Enkel statistikk som dette er alltid problematisk, og må ikke tillegges for mye vekt. Samtidig kan det være nyttig for å få et grovt overblikk over aktiviteten i gruppa. Store arrangement som Friluftstreffet og Basecamp er ikke inkludert til tross for at svært mange deltakere allerede er, eller rekrutteres som medlemmer til fjellgruppa. Siden aktiviteten utenfor det offisielle turprogrammet er såpass stor, og turene som arrangeres spontant anses som fullgode bidrag til gruppas aktivitet på linje med turer som er fastsatt før semesterstart, er dette inkludert i årets statistikk. Det har vært færre spontane turer dette året, noe som fører til færre turer og færre deltakere totalt sett. Bredden i turprogrammet har vært god, men med en overvekt av middels krevende turer. I år har vi imidlertid klart å få inn noen krevende turer på programmet, til blant annet Store Skagastølstind. Av tekniske turer har det forøvrig vært størst aktivitet blant isøks-entusiastene, med to isklatreturer og en bretur. Mange er skeptiske til å stille som kontaktpersoner for kompetansekrevende turer, da man ikke vet på forhånd hvem som melder seg på. I teorien har kontaktpersonen rett og plikt til å avvise personer som ikke innehar den nødvendige kompetanse, men dette er ikke alltid like lett i praksis. Det er nok derfor en tendens til at de teknisk krevende turene heller arrangeres på privat basis blant fjellgruppas medlemmer. Fokuset i vår var å forsøke å arrangere turer av mer krevende art, og derfor med færre potensielle turdeltakere. Dette kan være grunnen til at vi ser en liten nedgang i antall turdeltakere dette året, ettersom lettere turer er både mer populære og ofte kan ha et større antall turdeltakere. Styret har vurdert dette, og kommet frem til at neste år bør ha flere turer på lett og middels, men det er selvfølgelig da ønskelig å også gjennomføre de krevende turene. Gruppen kan ikke gi et tilbud kun til de som allerede har opparbeidet seg kunnskap, men også være et sted der man kan komme inn som nybegynner og bygge seg opp derfra. Avlysning og nye turer I 2010 ser vi en fortsatt god trend med få avlyste turer i rene tall, prosentmessig vil den ha steget fra ifjor, ettersom det har vært færre turer på programmet dette året. Færre avlyste turer kan skyldes bedre rutiner for oppfølging av kontaktpersoner. I forkant av turer sendes det nå ut en automatisk påminnelse til kontaktpersoner om at deres tur skal finne sted om tre uker. Det har også vært oppfordret til, og stort sett gjort aktive forsøk på, å flytte turer eller finne nye kontaktpersoner der det har oppstått problemer. Dette har i flere tilfeller vært vellykket, og det har også ført til at flere nye turer har kommet inn fra sidelinja som respons på andres avlysninger. Vi ser at flere turer avlyses i eksamensperiodene, da responsen fra medlemmene blir lavere på turene. Turene i år har generelt blr avlyst som følge av for få påmeldte til turene, eller som med hundekjøring, at arrangøren selv trakk seg. Skredtrening og tur til Tafjordfjella dukket opp i løpet av året. Styret anser spontane turer som et godt bidrag til turprogrammet og har oppfordret aktivt til flere sponanturer. Det har vært færre spontanturer dette året enn i 2009.

7 7 OSI Årsberetning 2010 Samarbeid med andre grupper Etter gode erfaringer fra 2009 ønsket vi i 2010 å fortsette samarbeidet med andre OSI-grupper og eksterne fjellsport-grupper. Samarbeidet med OSI Klatring har i hovedsak bestått i at våre kontaktpersoner har hatt mulighet til å sende ut mailer på klatregruppas mailingliste, samt at vi har fått låne isklatreutstyr av dem. Samt arrangere handlekveld på Sportsnett Samarbeidet med OSI Ski & Snowboard har bestått i at vi sendte ut mail på S&Ss mailingliste i forbindelse med telemarkkurset. Samarbeidet med DNT om Basecamp ble dessverre ikke videreført. DNT har lagt opp student Base Campen samme sted som deres andre base camper, og formet det mer som sitt eget prosjekt. Fjellgruppa deltok også i år som arrangører av Friluftstreffet i september, og stilte med instruktører til brevandring, isklatring, grotting og tinderangling. Brekompetansen i gruppa har blitt bedre, og det var derfor mulig i år å stille med interne breførere. Samarbeidet med andre grupper er lærerikt og berikende for turprogrammet, og anbefales videreført. Konkurransedeltagelse Fjellgruppa stilte med 2 deltakere i Birkebeinerrennet SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Fjellmøter Det ble avholdt seks fjellmøter i 2010, tre i hvert semester. Fjellmøtene har også i år startet klokka sju. Oppmøtet har vært bra, med et ganske stabilt besøksnivå på 40 og 50 personer, bortsett fra det siste møtet før sommeren, der det kun kom 15. Som i de tre foregående år har fjellmøtene vært avholdt på Biblioteket på Chateau Neuf. På vårsemesterets første fjellmøte hadde vi tradisjon tro fjellquiz med Ulrik Sverdrup-Thygeson, med gode besøkstall. Dette har blitt en institusjon, som både quizholder og gruppa setter stor pris på. På vårens andre fjellmøte hadde vi styreøkonom Lukas Gudmundsson på besøk, som fortalte om en lengre tur på Island. Anslagsvis 50 besøkende På vårens siste fjellmøte hadde vi valgt å vise en film, Loop, som er en film med mye friluftsliv og filosofi rundt dette. Om det var for nære eksamen, eller for lite fengende underholdning vites ikke, men møtet endte opp med kun 15 besøkende, i all hovedsak gamle travere. Til høstens første fjellmøte hadde vi igjen quiz med Ulrik Sverdrup-Thygeson, og dette var en suksess som vanlig. Det er etterhvert kommet til mange utvekslingsstudenter, som ikke alltid er fornøyd med nivået på de norske fjellspørsmålene. Gruppa er imidlertid en norsk studentgruppe, som allerede legger mye til rette for et internasjonalt miljø, og styret mener derfor at dette kan forsvares. Anslagsvis 50 besøkende. På høstsemesterets andre fjellmøte kom fjellgruppas egen Johannes Østensjø, og fortalte om sin skitur til Elbrus tidligere i år. Dette var et veldig inspirerende foredrag, med anslagsvis 40 besøkende På årets siste fjellmøte fikk vi besøk av Sebastian Nilssen og Ludvig Fjeld, som fortalte om sin dramatiske tur i kajakk rundt Svalbard, der Sebastian nesten ble spist av en isbjørn. Til tross for god PR og en historie som har vært mye i media, møtte kun 40 opp. Dette var det siste møtet av året, som vanligvis trekker til seg mindre folk, ettersom turprogrammet da nærmer seg slutten. Gode kontakter sørget for at vi fikk dette foredraget til en meget god pris. I forhold til i fjor hadde vi ingen høyprofilerte foredragsholdere, men satset mer på å bruke ressurser innad i gruppa, og kontakter. Dette har fungert veldig fint, og interne er ofte like inspirerende om eksterne foredragsholdere. Bruk av Powerpoint ved presentasjon av kommende turer har blitt videreført, og fungerer svært tilfredsstillende. Man bør fortsatt oppfordre kontaktpersoner til å komme fram for å presentere turene heller enn å bare reise seg opp fra sofaen. Bookinga av Biblioteket på Chateau Neuf har gått bra i år, med lite rot fra Chateau Neufs side. Til tross for dette får man seg noen overraskelser innimellom hvor lerrett og prosjektor ikke befinner seg der det skal være, og slottsmester kan være veldig stresset. Mange av prosjektorene gir så dårlig bildekvalitet og er så små at det er direkte flaut ovenfor foredragsholderne.

8 OSI Årsberetning Sommerfest på Hauktjern Årets sommeravslutning ble arrangert siste helgen i mai, med 15 påmeldte. Antall deltakere var omtrent det samme som i fjor. Frokost på Båntjern Som en lavterskel-tur tidlig i semesteret ble det arrangert søndagsfrokost på Båntjern i slutten av august. Dette ble bevisst ikke annonsert som en bli-kjent tur, siden dette har en tendens til å skremme vekk like mange som det tiltrekker seg. 15 stk valgte å starte dagen på Båntjern, til tross for at dette arrangementet ble avholdt før semesterets første fjellmøte. Andre arrangement I februar og i september ble det arrangert handlekvelder på Sportsnett for medlemmer av OSI Fjell og OSI Klatring. Store deler av butikkens utvalg selges da til nedsatt pris. Integrasjon Nettsider Vi laget i forfjor nye nettsider, og disse har fortsatt å gjøre jobben i år. Hjemmesiden framstår nå som aktiv og informasjonen om fjellgruppa er svært oversiktlig og lett tilgjengelig. Aktiviteten i gruppa gjenspeiles gjennom stadig oppdatering av nyheter og informasjon om kommende turer. Alle styremedlemmer har mulighet til å redigere informasjonen på nettsidene, men dette har så langt bare vært gjort av Internettansvarlig. Det kreves imidlertid ikke særlig teknisk kompetanse for å oppdatere sidene i dag. Vi har fortsatt å legge ut det aller meste av informasjon og turbeskrivelser på engelsk i tillegg til norsk. Det er lagt ut en del bilder også i år, men det er få andre enn Internettansvarlig som gjør dette selv, selv om det er lett. Vi syns uansett det er en bra ting å gjøre, siden det viser hvem vi er og hva vi driver med for potensielle medlemmer, i tillegg til at det er morsomt for gruppes aktive medlemmer å se. Vi følger med i tiden og har også laget en facebookgruppe for Fjelllgruppa, for å bli enda mer synlige der folk er. Den har blitt bra besøkt og tenkes å utvides med informasjon om turer of events etterhvert. Statistikk: I løpet av 2010 har vi hatt omtrent besøk på nettsidene, hvor halvparten er unike besøkende. Det er vist ca sider. Gjennomsnittlig besøkstid på sidene er ganske høy. Det er en nedgang i besøkstallene fra i fjor på 16%. Nedgangen i sidevisninger er enda større, og forklares antagelig med at det er lagt ut færre bilder i år. Det er en tydelig oppgang i antall besøk rundt semesterstart, spesielt i august/september. 25% av trafikken kommer av direkte besøk til osifjell.no, 46% kommer fra linker på osi.uio.no, 25% fra søkemotorer og resten fra linker på Facebook. Forum Forumet på nettsidene er fortsatt ganske dødt, men det brukes innimellom for f.eks. å få innspill til utstyrskjøp eller forslag til turer og turprogram. Epost Den brukes godt til å informere om alle gruppas arrangementer. Lista er dessuten åpen for alle medlemmene til å invitere til private turer, noe som gjøres innimellom. Man kan melde seg på lista via nettsiden, men vi sørger også for å samle inn adresser på fjellmøter og de store arrangementene. Listen er moderert, slik at det ikke sendes ut unødvendige eposter. Vi ønsker heller ikke at lista skal brukes til generelt prat, til det forumet bedre egnet. Styrets internasjonalt ansvarlig har vært streng på at all informasjon som sendes ut på mailinglisten også skal være på engelsk, og de fleste mailer kommer nå ut med en engelsk oversettelse/sammendrag nederst. Systemet med å sende ut info til kontaktpersoner automatisk har fungert fint. Alle får en epost tre uker før turen med beskjed om å lese kontaktpersoninstruksene og sende ut epost på lista. Så får de ny mail et par dager før, med ønske om at de sender inn deltakerliste til slik at det finnes en oversikt hvis uhellet skulle være ute. Hele styret har tilgang til denne. I tillegg er lista nyttig på slutten av semesteret for å se om alle har meldt seg inn. Etter turen får alle en siste epost med påminnelse om å levere rapportskjemaer.

9 9 OSI Årsberetning 2010 Fjellposten Fjellposten ble utgitt i to utgaver, en for hvert semester, med et opplag på 400 for hver utgave. Ida Sørbye har vært redaktør og Morten Ødegaard har hatt ansvar for det grafiske. Trykkingen har foregått hos CDDU, som er nytt av året, men erfaringene med dette har vært gode. Fjellposten har blitt delt ut på fjellmøter, Friluftstreffet og Telemarkkurset, i tillegg til at den er tilgjengelig ved Blindern Athletica, Domus, og enkelte andre steder. Digitale utgaver ligger ute på nettsidene. PR Det ble trykket A3-plakater i farger for å promotere foran hvert fjellmøte. Disse ble hengt opp rundt omkring på SiOs læresteder en uke før møtene. I forbindelse med vårens semesterstart deltok vi på OSI-dagen i gymsalen på Frederikke. Dette var en begrenset suksess, ettersom få fant veien inn i gymsalen. Til høstens semesterstart hadde vi stand i ølteltet og etterhvert på Fredrikke-plassen sammen med de andre gruppene i OSI. Til dette ble det produsert flyere med turprogrammet og informasjon om fjellgruppa. Været var dessverre ganske dårlig, noe som førte til færre besøkende enn valigvis på OSI dagene. Før fjellmøtene har PR-ansvarlig sørget for å få inn en notis i Universitas, men effekten av dette begrenses antagelig en del av at Universitas kommer ut dagen før møtet. Før Friluftstreffet gjorde noen av styrets medlemmer et stunt der de gikk i bretau på Frederikkeplassen og informerte og delte ut flyers om Friluftstreffet. OPPSUMMERING AV ÅRET 2010 Generelt Fjellgruppa har i år gått noe ned på antall medlemmer, med 92 medlemmer for våren og 97 medlemmer for høsten. Det er trolig et resultat av naturlige svingninger, og at gruppa har vokst til et nivå hvor den vil stabilisere seg. Det er ikke nødvendigvis slik at man vil ha evig økning i antall medlemmer i gruppa, men heller fokuserer på å beholde et nivå som nå, og ta vare på de som er med allerede, samtidig som nye kommer inn. Turaktiviteten i gruppa har vært høy, med turer så godt som hver helg, samt jevnlige arrangement på ukedagene. Idrettslig Bredden i turprogrammet har vært god, men med en overvekt middels krevende turer. Vi har imidlertid i år også hatt fokus på mer krevende turer, med flere som er villige til å ta på seg kontaktpersonansvaret for disse turene. Det er her viktig å huske på også å legge til rette for turer hvor man har mulighet til å opparbeide seg kunnskap, ettersom fjellsportmiljøet i Oslo ikke er stort nok for en gruppe med kun middels til krevende turer. Mange av turene har vært fulle lenge før påmeldingsfristen, men det har også vært noen avlysninger på grunn av for liten interesse, og i tillegg har noen turer kommet til underveis. I løpet av året har det vært arrangert et godt utvalg kurs. Vi har fått en ferdigutdannet breinstruktør, som er positivt for gruppas kompetanse, og også som forbilde for andre som kunne tenke seg å gjøre dette. Utstyrslageret har blitt oppgradert med utstyr til mer krevende friluftsliv som halvtau til fjellklatring, og sikkerhetsmessig med oppgradering av skredutstyr. Sosialt Det sosiale miljøet i fjellgruppa er inkluderende. Det har vært arrangert mange store sosiale turer og arrangement, og noen lavterskelturer som åpner opp for nye deltakere. Tilstrømningen av nye medlemmer har vært moderat, samtidig som mange gode gamle medlemmer fortsatt finner seg til rette i fjellgruppa. Administrativt Styret har fungert veldig godt, og mange i styret har lagt ned et betydelig arbeid i løpet av året. Gode tekniske løsninger gjør mye av jobben med blant annet oppfølging av kontaktpersoner og kommende arrangement.

10 OSI Årsberetning MÅLSETTINGER FOR 2011 Generelt Gi flere folk muligheten til å være ute i naturen på et nivå som passer for dem, og være et inkluderende fellesskap hvor friluftsliv er sentralt uten at spesielle tekniske ferdigheter kreves. Oppmuntre til økt aktivitet innen fjellsport og tilby kurs og turer som bidrar til å øke den tekniske kompetansen i gruppa. Være tilgjengelig for internasjonale studenter ved å gi ut informasjon på engelsk. Fortsette oppfølging av innmelding ved turdeltakelse. Sørge for god oppfølging av kontaktpersonene. Idrettslig Legge til rette for utvikling av kompetanse innen fjellsport, gjennom videre satsing på fjellsportrelaterte kurs og turer. Arrangere flere tunge og teknisk krevende turer. Utdanne 4 instruktører, hvorav 2 breinstruktører og 2 telemarksinstruktører. Fortsette samarbeidet med andre grupper innen fjellsport og friluftsliv. Holde fokus på sikkerhet på tur, gjennom bevisstgjøring av kontaktpersoner og sponsing av sikkerhetskurs for kontaktpersoner. Sosialt Videreføre arrangeringen av store sosiale turer og spontane sosiale tiltak. Iverksette tiltak for å øke aktiviteten på forumet ytteligere. Opprettholde kvaliteten på fjellmøtene, ved å finne gode foredragsholdere, og være inkluderende for nye og potensielt nye medlemmer. Administrativt Fange opp de mange engasjerte utenfor styret som tar ansvar og viser initiativ. Sørge for at det er givende og moro å legge ned en innsats for fjellgruppen.

1 OSI Årsberetning 2011. Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året

1 OSI Årsberetning 2011. Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året 1 OSI Årsberetning 2011 OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året Kikki Seem Hans Olav Heggen (vår), Åshild Mageli (høst) Ubesatt (vår), Vegard Aasland

Detaljer

OSI FJELL ADMINISTRASJON. Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Reidun M. Romundstad. Helge Wangberg (fram til høsten)

OSI FJELL ADMINISTRASJON. Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Reidun M. Romundstad. Helge Wangberg (fram til høsten) OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Reidun M. Romundstad Anne Tibballs Øyvind Kolbu Kristin Langdalen Helge Wangberg (fram til høsten) Ida Sørbye Morten Ødegaard Stine Wike Marie-Theres Fojuth

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

OSI FJELL FJELLGRUPPA

OSI FJELL FJELLGRUPPA OSI FJELL FJELLGRUPPA Leder: Halvard Utvik Gjerde Nestleder: Aase Camilla Lehre Økonom: Katrine Wilson Sekretær: Anne Kristine Østby Styremedlem: Ulrik Sverdrup Thygeson Styremedlem: Aslak Johannessen

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 18-21.september: Friluftstreffet Friluftstreffet er en helg til fjells, for og av studenter! Med base i Lom har vi tre dager fullpakket med aktiviteter du kan bli

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

1. Referat fra forrige styremøte status oppfølging a. Rapport til Brønnøysund innmelding nye styremedlemmer

1. Referat fra forrige styremøte status oppfølging a. Rapport til Brønnøysund innmelding nye styremedlemmer Møte/ type Avdeling/ gruppe Dato Tid Sted Styremøte NRK avd. Tr. heim og omegn 27.06.17 18:30 Okstadveien 113 Til stede Møtereferat Vik (leder) Sissel Adde (kasserer) Svein Nilsen (styremedlem) May Kristin

Detaljer

Innkalling til FILs generalforsamling 2016

Innkalling til FILs generalforsamling 2016 Innkalling til FILs generalforsamling 2016 22.09.16 klokken 18.00, auditorium R, Sydneshaugen skole Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Turprogram. OSI Klatring

Turprogram. OSI Klatring Turprogram OSI Klatring Vår 2014 Sportsklatretur til Costa Blanca, Spania I år går utenlandsturen til Costa Blanca i Spania. Costa Blanca er et kjempeflott sted for klatring i vinterhalvåret med bra vær

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Tilman, Birgit og Wilhelm (ikke vedtaksdyktig) Fraværende: Kristine, Emilie, Helge, Bulent, Louise, Bjarne Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) stekst Konklusjon Ansvarlig

Detaljer

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Retningslinjer for trening og kurs Revidert av styret 12. januar 2015 1 Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Styrets ansvar og oppgaver

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Aktivitetsplan år to:

Aktivitetsplan år to: Aktivitetsplan år to: Navn på år 2: Her utlyser vi en navnekonkurranse. Ledere for år to: Velges på oppstartmøte av medlemmene. Formål med år to / målsetting med året: 1. Rendyrke nødvendige ferdigheter

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Bedre i birken helg. Sjusjøen. 5-77 desember påp. begeistringens øyeblikk...

Bedre i birken helg. Sjusjøen. 5-77 desember påp. begeistringens øyeblikk... Bedre i birken helg 5-77 desember påp Sjusjøen begeistringens øyeblikk... Bedre i Birken på Sjusjøen Bli med Begeistringsklubben til Sjusjøen! Dato: 5.12.08 7.12.08 (fredag søndag) Sted: Rømåsen, Sjusjøen

Detaljer

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline

VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR. Norges Svømmeforbund. Brinchmann, Caroline VEILEDNING I BRUK IDRETTSKURS.NO FOR KURSARRANGØR Norges Svømmeforbund Brinchmann, Caroline caroline@svomming.no Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Innlogging... 3 Opprette kurs med bakgrunn i kursmal...

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet TURPROGRAM 2015 Foto: Cato Lrsen Naturopplevelser for livet Velkommen til DNT fjellsport Aust-Agder De e tøft, men mi liår de! Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010

Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Evaluering av seminarene i Aorg101 våren 2010 Denne evalueringen er basert på skjema som ble delt ut på siste samling i seminargruppene på Aorg101 i uke 16. Alt i alt er det 28 studenter av til sammen

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009.

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Skandinavisk samling for Irsk Rød og Hvit Setter på Hjerkinn SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Helgen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

TTF Turretningslinjer

TTF Turretningslinjer TTF Turretningslinjer Innhold 1. Om TT Fjellsportgruppa... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Organisering... 3 2. Turretningslinjer... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Koordinators ansvar... 4 2.3 Deltagernes ansvar... 5

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Fjellposten. OSI Fjell vår 2010

Fjellposten. OSI Fjell vår 2010 Fjellposten OSI Fjell vår 2010 Leder Strekk strikken! Jeg sitter ute, et sted på fjellet, bålet varmer mest sannsynlig ikke så veldig, luften er for kald. Bålet er ett av mange, stiller seg pent inn i

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

OSI KENDO ADMINISTRASJON. Årsberetning OSI Utstyrsansvarlig: Kursansvarlig: PR-ansvarlig: Nybegynneransvarlig: Iver Stubdal.

OSI KENDO ADMINISTRASJON. Årsberetning OSI Utstyrsansvarlig: Kursansvarlig: PR-ansvarlig: Nybegynneransvarlig: Iver Stubdal. OSI KENDO Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Utstyrsansvarlig: Kursansvarlig: PR-ansvarlig: Nybegynneransvarlig: Styremedlem: Shekira Lemley Jim Skarli Lars Heggland Henning Mück Torstein Stangenes Iver

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON Foreninger Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for studentforeninger fordi vi tror at flest mulig vil få en bedre studietid dersom de hadde vært

Detaljer

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2013. Side 1 av 5 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland

ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland PROSJEKTBESKRIVELSE Arrangør: Målgruppe: Kontaktperson: Filmverkstedet i Oppland ungdom mellom 12 og 17 år i Oppland Thomas Bjerke, Filmverkstedet i Oppland Innhold 1. Om Filmverkstedet i Oppland 2. Om

Detaljer