Årsberetning for OSI Fjell 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for OSI Fjell 2008"

Transkript

1 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul Matre Marie-Theres Fojuth Hanna Hagen Bjørgaas Dag L. Nielsen ADMINISTRASJON Styrearbeid På det meste har styret bestått av 11 representanter. Samarbeidet mellom styremedlemmene har vært godt, og et høyt antall styremedlemmer har vært en ressurs heller enn et hinder for effektivitet. Fra høsten gikk Torgeir Kismul Matre og Hanna Hagen Bjørgaas ut. Styremedlemmene har i stor grad hatt definerte ansvarsområder, og samtidig fungert i ulike komiteer. Nytten av å opprette komiteer og inkludere folk utenfor styret i dette, har vært stor. Gjennom året har vi hatt følgende komiteer: Fjellmøtekomité, PR-komité, Sprellkomité, Dugnadskomité, Utstyrskomité, Fjellpostkomité, Friluftstreffkomité, Turprogramkomité. Styret har stått ansvarlig for gjennomføring av en del sosiale arrangement, som sommerfest på Hauktjern, morgensprell på Sognsvann, frokost ved Båntjern samt dugnadshelg. På våren arrangerte styret en innmeldingskampanje for å få flere medlemmer. Medlem nummer 100 ble premiert med gratis medlemskap i fjellgruppa for høstsemesteret. Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, med godt oppmøte. Mellom møtene har styremedlemmene kommunisert flittig pr telefon og e-post. I februar reiste styret på hyttetur til Hallingskeid. Ekstern Representasjon Fjellgruppa har vært representert med to medlemmer i OSIs hovedstyre, Marte Knutsson og Henrik Øverland Foss. Fjellgruppa har i tillegg vært representert med fire medlemmer i driftsstyret for Studenterhytta, Marte Knutsson, Anne-Kristine Lorange Østby, Halvard Gjerde og Helga Holen. Økonomi For 2008 søkte Fjellgruppa om gruppebevilgning på totalt 45000, hvorav i HMS-midler for å kunne avholde førstehjelpskurs. Av dette fikk vi innvilget totalt 37500, en økning på 8500 i forhold til tidligere bevilgninger. Medlemstallet har for begge semestrene vært høyere enn forventet, noe som har gitt oss ekstra medlemsinntekter. Vi budsjetterte med 100 medlemmer pr semester, og oppnådde 107 for våren og 115 for høsten. Dette ga oss en total medlemsinntekt på kr, mot budsjetterte kr. I vårsemesteret ble to dugnader forsøkt gjennomført. I den første stilte 9 medlemmer opp som publikum i innspillingen av NRKprogrammet "Krafttaket". Dette innbrakte 800 kroner. Vi hadde også avtalt en dugnad med Barnas Turlag, men denne måtte dessverre

2 avlyses grunnet dårlig respons fra våre medlemmer. I høstsemesteret la vi dugnadshelg inn i programmet og forsøkte å gjøre dette til en sosial helgetur. Dette resulterte i en dugnad for Barnas Turlag mot en inntekt på 2000 kr. Sponsoravtalen med Sportsnett innbrakte i 2008 en inntekt på kr i form av utstyr til reduserte priser. Disse inntektene ble i stor grad benyttet til innkjøp av kanoer. Sponsoravtale med Sportsnett ble i løpet av høsten reforhandlet, og sponsorinntektene for 2009 kommer på 12000,- til 35% rabatt, mot 10000,- for Dette innebærer at Fjellgruppa i 2009 kan hente ut utstyr for totalt kr. Utlodning av et av gruppens eldre telt ga en inntekt på 730 kr. Etter at alle årets budsjetterte og ubudsjetterte inntekter og utgifter er ført, vil gruppen trolig sitte igjen med omtrent kr i pluss. Dette beløpet forventes brukt på utskiftning av utslitt utstyr. Gruppen kan med dette sies å være i en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Utstyr Gruppens utstyr har blitt brukt mye i perioden. I løpet av vinteren og våren var det meste ute hver eneste helg, både på turer i regi av gruppen og på medlemmers private turer. På høsten har utstyret naturlig nok ikke blitt brukt like mye, men slitasjen sett under ett har som tidligere år vært stor. I juni i år hadde utstyrskomiteen en dugnad hvor vi gikk gjennom det meste av utstyret. Vi oppdaget da en skade på Helsport Svalbard 3-teltet som ble kjøpt inn i Pga den omfattende skaden, samt at det er et nytt telt som vi ønsket å få tilbake i topp stand, ble teltet sendt inn til Helsport, som reparerte det. Videre ble det besluttet å kassere og lodde ut et eldre Helsport Svalbard 3- telt. Det eldste Hilleberg Nallo 4-teltet er nå såpass slitt at det bør kasseres i nærmeste framtid. På dugnaden ble samtlige førstehjelpspakker gått gjennom og fylt opp. Etter opptelling av utstyret på dugnaden er status at en Orthowox F1 skredsøker må ansees som tapt (jfr tidligere årsrapporter). En billig presenning har også blitt borte. Både presenningen og skredsøkeren ble borte under det gamle styret, og det har ikke lyktes å få utstyret tilbake. Vi har videre fått knekt to spadeskaft, samt at en søkestang er ødelagt. Dette understreker at utstyret blir jevnlig brukt, og at vi hele tiden er avhengig av å reparere gammelt utstyr og erstatte utslitt utstyr med nytt. En stor del av årets utstyrsbudsjett, samt overførte utstyrsmidler fra 2007, ble brukt til innkjøp av to sammenleggbare Ally 16,5' DR kanoer. Dette er solide, robuste kanoer brukt på utallige ekspedisjoner i Alaska og Canada, som vi tror vi kommer til å få mye glede av. Problemet med kanoturer har vært kostnadene ved å leie kanoer samt at transport har vært vanskelig. Med sammenleggbare kanoer kan man ta med kanoene på f.eks. tog og buss, og vi tror dette vil åpne mange nye muligheter for våre medlemmer. Vi har også kjøpt inn to nye brennstoff-flasker, slik at antall primuser matcher med antall flasker. I tillegg har vi kjøpt inn et nytt liggeunderlag, da det har vært stor etterspørsel etter å låne liggeunderlag. I og med at vi nå har kassert et telt i år og sannsynligvis kommer til å kassere et telt til snart, vil det bli aktuelt å kjøpe inn hvertfall ett nytt telt neste år. Vi fikk i 2007 en vurdering av kroppsselene våre hos Sportsnett, som da uttalte at disse var i veldig bra stand, men at de pga. alder bør skiftes ut i løpet av 2 år. Det vil derfor også være aktuelt å bestille inn nye kroppsseler. I tillegg planlegger vi innkjøp av redningsvester og padleårer til kanoene. AKTIVITET Instruksjon Det er blitt avholdt 7 kurs i løpet av året: Isklatrekurs Isklatrekurset ble avholdt i januar på Rjukan, med Halvard Gjerde som instruktør. Kurset hadde 6 deltakere og var med dette fullt, men enda flere var interesserte. Deltakerne var svært fornøyde. Telemarkkurs Telemarkskurset ble arrangert i slutten av januar i fellesskap med OSI Ski&Snowboard, på Hallingskarvet Skisenter. Kurset hadde totalt 29 deltakere fordelt på fire nivå, med én instruktør for hver gruppe. Fjellgruppa stilte med tre instruktører (Aslak Johannesen, Trude Os, Håvard Homberset) og S&S med én instruktør (Mona Gjerdrum Haugen) Skredkurs Skredkurset ble arrangert i februar i Hemsedal, med Nils Faarlund som instruktør. Kurset hadde 9 deltakere og deltakerne var stort sett fornøyde. Førstehjelpskurs

3 Etter flere runder med flytting grunnet uklarheter med instruktøren, fikk vi endelig gjennomført førstehjelpskurs. Kurset ble avholdt som et sikkerhetskurs for fjellgruppas kontaktpersoner, hvor disse fikk førsterett til påmelding og redusert egenandel. Kontaktpersonene fikk tilbud om svært lav egenandel, da HMS-midlene vi fikk tildelt fra OSI sentralt ble benyttet til å subsidiere kursavgiften til kontaktpersonene. Som instruktør benyttet vi Jon Richardsen fra Norsk Luftambulanse. Han var svært dyktig, men dessverre litt dyr. Kurset ble avholdt i april på en privat hytte på Harestua, med 8 deltakere. Fjellklatrekurs Kurs i naturlig sikring ble avholdt i slutten av mai på diverse felt rundt Oslo, med Halvard Gjerde som instruktør. Kurset ble holdt over to lange ettermiddager pluss to fulle dager, og hadde tre svært fornøyde deltakere. Hovedargumentene for å avholde et slikt kurs i nærheten av Oslo i stedet for langt til fjells er at kurset blir mer intensivt og prisen betraktelig lavere. Brekurs Brekurset ble avholdt over ei hel uke i juni, i Bødalen. Kurset ble arrangert av Breoppleving, som et felles arrangement for OSI Fjell og studenter fra Trondheim og Bergen. Kurset hadde totalt 3 deltakere fra fjellgruppa, mot 12 i Interessen for brekurs ser med andre ord fortsatt ut til å gå i en toårssyklus. Kart, kompass og GPS-kurs Kart, kompass og GPS-kurs ble avholdt i oktober, på en privat hytte på Veggelifjell. Kurset hadde 8 deltakere og som instruktør benyttet vi Kjetil Kjernsmo fra OSI Orientering. Han stiller gjerne opp som instruktør igjen. Deltakerne var veldig fornøyde. Instruktørutdanning Bodil Oust fikk etter søknad innvilget 2500 kr i støtte til breinstruktørkurs sommeren Hun fikk tatt både Metodekurs og Veglederkurs i løpet av sommeren og er med dét godkjent som Breinstuktør 1 etter NF-standarden. Dette innebærer at hun kan være med som instruktør på fjellgruppas brekurs. I løpet av sommeren fullførte Anne-Kristine Lorange Østby praksisen på bre og er dermed også Breinstruktør 1 etter NF-standarden. Hun fikk støtte av fjellgruppa til breinstruktørkurs for to år siden, og kan også være med som instruktør på fjellgruppas brekurs. De siste fire årene har fjellgruppa gitt støtte til instruktørkurs innen telemark og bre til flere av gruppas medlemmer. Aslak Johannessen fikk i 2007 støtte til Instruktør 2 Telemark og Trude Os fikk støtte til Instruktør 1 Telemark. Begge fullførte disse kursene i løpet av våren I tillegg har også Håvard Homberset tidligere fått støtte til Instruktør 1 Telemark. De som har fått støtte til Metodekurs bre er Ulrik Sverdrup-Thygeson, Henrik Foss, Ragnhild Utvik Gjerde og Ellen Kvåle. De fleste av de overnevnte medlemmer har de siste årene bidratt som bre- eller telemark-instruktører på Friluftstreffet på Lom, og telemark-instruktørene har også bidratt på det årlige Telemarkkurset. Trening Takket være våre to entusiastiske treningsansvarlige Ingrid Hogstad Johnsen og Liv Lohne-Knudsen, har det vært avholdt regelmessig trening en dag i uken gjennom begge semestre. Treningen har foregått med joggesko eller skisko avhengig av sesong, og oppmøtet har vært et sted mellom 3 og 10 deltakere. Like før sommeren ble det arrangert grilling og bading på Sognsvann i forbindelse med treningen. Fra høsten ble det innført en premieringsordning for oppmøte, som videreføres inn i neste semester. I månedene januar til mars ble det avholdt felles telemarktrening i Tryvann annenhver fredag, totalt 5 ganger. 3 av disse fredagskveldene fikk deltakerne tilbud om instruksjon fra gruppens telemarkinstruktører, og oppmøtet lå på mellom 3 og 9 deltakere. Treningsleire / samlinger Turprogrammet for 2008 har vært innholdsrikt og variert, med turer så godt som hver helg gjennom begge semestre: TURER ANTALL DELTAKERE KOMMENTAR Topptur til Snøhetta 5 Isklatrekurs på Rjukan 6 Fullt, flere interesserte Telemarkskurs 29 Sy din egen fleecepose Avlyst Problemer med booking av lokaler

4 Toppturer på Sunnmøre 12 Polarhistorisk ekskursjon 7 Bakketur Trysil 8 Skredkurs med Nils Faarlund 9 Isklatretur 6 Fellestur. 4 fra Fjell, 2 fra Klatregruppa Snøhuletur 8 Birkebeineren 5 Påsketur til Alpene 10 Fellestur for flere OSI-grupper Vindsekktur Avlyst Kontaktperson kunne ikke Kitetur Avlyst Kontaktperson kunne ikke Hardangervidda Avlyst Få påmeldte Topptur Skåla 8 Førstehjelpskurs 8 Glittertind Avlyst Forsøkt flyttet. Manglet bil. Finse/Hallingskeid/Myrdal 10 Fisketur Avlyst Utsatt grunnet dårlig dato Josten på langs Avlyst Få påmeldte Holmenkollstafetten 5 Felles lag med OSI S&S. 5 fra Fjell 17.mai på Fannaråken 9 Basecamp Romsdalen Avlyst Forsøkt flyttet. Manglet bil. Få påmeldte. Fjellklatrekurs 3 Fullt, flere interesserte Sommerfest på Hauktjern 38 Brekurs 3 Kanotur Avlyst Manglet kanoer Lysefjorden 5 Tinderangling i Romsdalen 6 På fjellet til hest Avlyst Kontaktperson kunne ikke Bretur 6 Seiltur Avlyst For dyrt å leie seilbåter Tur til Storstygge Svånåtind på Dovre Ikke gyldig Kun 2 deltakere fra OSI Fjell Rallarvegen på sykkel Avlyst Få påmeldte Frokost ved Båntjern 17 Fjelltur Rondane 5 Fjellfilmfestivalen 11 Breredning 3 Friluftstreffet 52 Felles arrangement for flere OSI-grupper Fjelltur i Huldreheimen 7

5 Hauktjern med klatring Ca 45 Fellestur med OSI Klatring. Ca 30 fra Fjell Klassisk fjelltur Avlyst Få påmeldte, dårlig vær Fjell-hyttetur Hemsedal 5 Høstblot Ca 40 Kart, kompass, GPS-kurs 8 Dugnadshelg 4 Havgapet, Langøytangen fyr 8 KSI-tur 24 Sesongstart ski 5 Sesongstart ski II 5 Juletur Avlyst Få påmeldte, forsøkt endret til dagstur Sesongstart is 6 År Totalt antall avlyste turer 14 27% 17 33% 9 24% % % % % Antall gjennomførte turer: 38 73% 36 67% 28 76% 25 61% % % % Sum turer % % % % % % % Det har vært ulike årsaker til at turer har blitt avlyst i 2008, og de fleste avlysningene skjedde i vårsemesteret og i løpet av sommeren. Det har vært oppfordret til, og stort sett gjort aktive forsøk på, å flytte turer eller finne nye kontaktpersoner der det har oppstått problemer. Dette har i flere tilfeller lyktes, men fungerer selvfølgelig ikke alltid. Bredden i turprogrammet har vært god, men med flest enkle eller middels krevende turer. Av de få tunge og teknisk krevende turene vi hadde satt opp, ble flere avlyst. Mange er skeptiske til å stille som kontaktpersoner for kompetansekrevende turer, da man ikke vet på forhånd hvem som melder seg på. I teorien har kontaktpersonen rett og plikt til å avvise personer som ikke innehar den nødvendige kompetanse, men dette er ikke alltid like lett i praksis. Det er nok derfor en tendens til at de teknisk krevende turene heller arrangeres på privat basis blant fjellgruppas medlemmer. År Antall turdeltakere Antall kursdeltakere Totalt antall deltakere En rekke fellesturer med andre OSI-grupper gjør det vanskelig å komme fram til gode tall på antall turdeltakere. Store arrangement som Friluftstreffet er ikke inkludert til tross for at svært mange deltakere allerede er, eller rekrutteres som medlemmer til fjellgruppa. I tillegg er aktiviteten utenfor det offisielle turprogrammet også stor, uten at dette fanges opp. Vi har i 2008 arrangert flere fellesturer og -kurs med OSI Klatring, som isklatreturer og isklatrekurs, kurs i naturlig sikring, samt klatretur til Hauktjern. I praksis har dette bestått i at våre kontaktpersoner har hatt mulighet til å sende ut mailer på klatregruppas mailingliste, visa versa. Dette har bidratt til å øke rekruteringsgrunnlaget, spesielt for kursene. Vi har også gjennomført telemarkkurs i samarbeid med OSI Ski & Snowboard og har stilt lag sammen med dem på Holmenkollstafetten. Erfaringene med dette har vært gode, og samarbeidet med begge grupper anbefales videreført. Fjellgruppa deltok også i år som arrangører av Friluftstreffet i september, og stilte med instruktører til brevandring, isklatring, grotting og tinderangling.

6 Konkurransedeltagelse I år som i fjor endte vi opp med å samarbeide med OSI Ski og Snowboard om deltakelse i Holmenkollstafetten. Arrangementet var i år lagt til pinsehelgen og det var derfor vanskelig å skaffe kontaktperson. Dette resulterte i at vi glemte å melde oss på som eget lag. Vi endte på 19. plass av 22 lag, i klassen MIX medlemmer av NIF og NSI Fjellgruppa stilte med 5 deltakere i Birkebeinerrennet Alle deltakerne gjennomførte rennet. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Fjellmøter Det ble avholdt seks fjellmøter i 2008, tre i hvert semester. Fjellmøtene har i år startet klokka sju, i motsetning til klokka seks i foregående år. Oppmøtet har vært svært bra, med mellom 40 og 70 personer. Som i de to foregående år har fjellmøtene vært avholdt på Biblioteket/ Bokcafeen på Chateau Neuf. Det første møtet i hvert semester har det vært fjellquiz med Ulrik Sverdrup-Thygeson, og disse har hatt svært gode besøkstall. På vårsemesteret andre fjellmøte hadde vi besøk av Nils Faarlund, under møtetittelen "Det finnes ingen logisk veg til naturens hemmeligheter - mønstergjenkjennende tenking for våkne vegvalg i vinterfjellet". På vårens tredje fjellmøte skulle vi egentlig hatt et foredrag om mat på tur ved Helge Hagen. Hagen meldte dessverre avbud rett i forkant av møtet, og til tross for en iherdig innsats lyktes vi ikke i å skaffe en ny foredragsholder på så kort varsel. Møtet ble derfor gjennomført uten foredragholder. Chateau Neuf holdt stengt i april/mai og vi lånte i stedet kantina i 12. etasje på HF. Dette var et greit lokale, men ikke på høyde med de gode sofaene og serveringen på Chateau Neuf. Høstsemesterets andre fjellmøte var satt av til kåring av høstens fotokonkurranse. Totalt fikk juryen inn 99 bilder, samt 1 film, fra ca 20 bidragsytere, og juryleiar Bodil Oust sto for presentasjonen av alle bidragene og vinnerne. På årets siste fjellmøte fikk vi besøk av Gudmund Skjeldal som fortalte om boken sin Fallande Snø den norske klimautfordringa. I løpet av våren ble det tatt i bruk Powerpoint ved presentasjon av kommende turer, med et bilde for hver tur og enkel info. Dette framstår som ryddigere og er klart en forbedring i forhold til tidligere. I løpet av høsten lyktes Fjellmøtekomiteen i å knekke Chateau Neuf-koden, og oppsporte endelig riktig bookingansvarlig. Feilinformasjon i forhold til hvem som egentlig har ansvaret for booking av projektor og lydanlegg fra Chateau Neufs side, kan nok forklare hvorfor det alltid har vært mye rot med dette tidligere. Nå går derimot alt som en drøm. Omvisning på Nasjonalgalleriet I begynnelsen av april organiserte Marie-Theres Fojuth en omvisning for fjellgruppas medlemmer på utstillinga "Oppdagelsen av Fjellet" på Nasjonalgalleriet. Interessen for dette var stor og totalt 24 medlemmer møtte opp. Marie-Theres hadde også reservert bord på Tekehtopa og rundt 20 stk dro dit etter utstillingen. Utstyrsmarked I midten av april ble det arrangert et utstyrsmarked på Art Café på Blindern, hvor fjellgruppas medlemmer kunne bytte, kjøpe og selge brukt turutstyr seg imellom. I forkant ble forumet benyttet til annonsering, og opptil flere turting byttet eier i løpet av kvelden. Vi benyttet også anledningen til å lodde ut gruppas kasserte Svalbard 3-telt. Dette innbrakte totalt 730 kr. Rundt 30 stk var innom utstyrsmarked, og oppmøte på puben etterpå var godt. Sommeravslutning Fjellgruppas sommeravslutning var i år lagt inn i det offisielle turprogrammet, og hele 38 deltakere tok turen til Hauktjern i månedsskiftet mai/ juni. På programmet sto klatring, bading, slakk line, grilling og sosialt samvær til langt inn i natta. Frokost på Båntjern Som en lavterskel-tur tidlig i semesteret ble det arrangert søndagsfrokost på Båntjern i slutten av august. Dette ble bevisst ikke annonsert som en bli-kjent tur, siden dette har en tendens til å skremme vekk like mange som det tiltrekker seg. Totalt 17 stk valgte å starte dagen på Båntjern, og mange av disse ble også med på søndagstur videre innover marka. Morgensprell I august og oktober tok sprellkomiteen spontant initiativ til jogging, bading og frokost i det fri, med oppmøte klokka 7 på Sognsvann. I august dukket 4 personer opp, men i oktober var det kun de to initiativtakerne selv som var tøffe nok. Andre arrangement

7 I februar og i september ble det arrangert handlekvelder på Sportsnett for medlemmer av OSI Fjell og OSI Klatring. Store deler av butikkens utvalg selges da til nedsatt pris. Mange av de oppmøtte benyttet etterpå anledningen til å legge turen innom en pub. Integrasjon Nettsider I løpet av sommeren ble det utarbeidet nye nettsider som sto klare til semesterstart. Hjemmesiden framstår nå som mer aktiv og informasjonen om fjellgruppa er svært oversiktlig og lett tilgjengelig. Aktiviteten i gruppa gjenspeiles gjennom stadig oppdatering av nyheter og informasjon om kommende turer. Alle styremedlemmer har mulighet til å redigere informasjonen på nettsidene, men dette har så langt bare vært gjort av Internettansvarlig. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for utvekslingsstudenter som ikke kan norsk, ved at så og si hele nettsiden er tilgjengelig på engelsk. Til de nye sidene har vi leid plass på et webhotel, i stedet for å fortsette å bruke tilbudet fra UiO. Grunnen er at UiOs tilbud er litt teknisk begrenset. I den sammenhengen har vi også fått et eget domene, osifjell.no. Med de nye sidene har vi endelig fått mulighet til å legge ut bilder på nettsidene. Dette er en svært viktig forbedring, siden det viser hvem vi er og hva vi driver med for potensielle medlemmer, i tillegg til at det er morsomt for gruppes aktive medlemmer å se. Medlemmene kan laste opp bilder selv, eller la Internettansvarlig ordne det for seg. Medlemmene har også mulighet til å legge ut turrapporter på de ny nettsidene, selv om dette dessverre i liten grad har blitt gjort. Informasjonen til kontaktpersonene er forbedret, med all informasjon lett tilgjengelig på nettsidene. Kontaktpersoninstruksene ble oppdatert i løpet av året. Samtidig er det opprettet en sikkerhetsmail, som automatisk sender ut en mail i forkant av oppsatte turer, til de respektive kontaktpersonene. Kontaktpersonene blir bedt om å sende en liste med navn på alle turdeltakere og telefonnummer til denne mailadressen like før turen. Styret har tilgang til denne mailen, og har dermed en oversikt over involverte medlemmer dersom uhellet skulle være ute. Nettsidene blir godt brukt, med over 1600 besøk og sidevisninger bare i oktober og november. Forum Fjellgruppas diskusjonsforum har fått en sentral plass på de nye nettsidene og er mer tilgjengelig enn før. Aktiviteten har tatt seg opp i perioder takket være iherdig innsats fra enkelte, men forumet har ennå ikke etablert seg ordentlig som uformell møteplass for seriøst og useriøst fjellsnakk. Epostlisten Gruppas epostliste har omtrent 440 aktive mottakere. Den brukes godt til å informere om alle gruppas arrangementer. Lista er dessuten åpen for alle medlemmene til å invitere til private turer, noe som gjøres innimellom. Man kan melde seg på lista via nettsiden, men vi sørger også for å samle inn adresser på fjellmøter og de store arrangementene. Listen er moderert, slik at det ikke sendes ut unødvendige eposter. Vi ønsker heller ikke at lista skal brukes til generelt prat, til det forumet bedre egnet. Etter forespørsel fra Sportsnett ble det også lagt til rette for at de kan sende ut nyhetsbrev på lista, som en del av vår sponsoravtale med dem. Men avtalen sier også at medlemmene skal kunne reservere seg mot dette, og løsningen ble derfor opprettelsen av en egen "tvillingliste" kalt fjell-tilbud, som man manuelt må melde seg av. Sportsnett har imidlertid ikke benyttet denne muligheten enda. Styrets internasjonalt ansvarlig har vært streng på at all informasjon som sendes ut på mailinglisten også skal være på engelsk, og de fleste mailer kommer nå ut med en engelsk oversettelse/sammendrag nederst. Fjellposten Fjellposten ble utgitt i to utgaver, en for hvert semester, med et opplag på 400 for hver utgave. Marte Knutsson har vært redaktør og Morten Ødegaard har hatt ansvar for det grafiske. Trykkingen har foregått hos Digital Copy Studio AS, og erfaringene med dette har vært gode. Fjellposten har blitt delt ut på fjellmøter, Friluftstreffet og Telemarkkurset, i tillegg til at den er tilgjengelig ved Blindern Athletica, Domus, og enkelte andre steder. Digitale utgaver ligger ute på nettsidene. PR Det ble trykket A3-plakater i farger med turprogrammet for våren og høsten, og også for hvert fjellmøte. Disse ble hengt opp rundt omkring på SiOs læresteder. I forbindelse med høstens semesterstart hadde vi stand på Fredrikke-plassen sammen med de andre gruppene i OSI. Til dette ble det produsert flyere både på norsk og engelsk, med informasjon om fjellgruppa og turprogrammet. Til høstens første fjellmøte ble det også trykket opp et tosidig A4 ark i farger, med informasjon på om fjellgruppa og turprogrammet på engelsk. Dette har tidligere vært etterspurt, og anbefales videreført. Disse arkene kan med fordel også ligge ute de samme stedene som Fjellposten. Før noen av fjellmøtene har PR-ansvarlig sørget for å få inn en notis i Universitas, men effekten av dette begrenses antagelig en del

8 av at Universitas kommer ut samme dag som møtet. Før Friluftstreffet gikk vi fullt utstyrt i taulag rundt omkring på Blindern for å promotere, noe som også ga god PR for fjellgruppa. OPPSUMMERING AV ÅRET Generelt Vi har i 2008 hatt en tilfredsstillende økning i medlemstallet, hvor vi passerte 100 medlemmer både på våren og høsten. Aktiviteten i gruppa har vært høy, med turer så godt som hver helg, samt jevnlige arrangement på ukedager. Idrettslig Turprogrammet har vært variert, men med en overvekt av enkle og middels krevende turer. Det har vært vanskelig å skaffe kontaktpersoner til de tunge og teknisk krevende turene, og flere av dem vi hadde satt opp ble dessverre avlyst. I løpet av året har det vært arrangert et godt utvalg kurs, med totalt sett mange kursdeltakere. Sosialt Det sosiale miljøet i fjellgruppa er ytterligere forbedret, gjennom flere store sosiale turer og arrangement. Tilstrømningen av nye medlemmer har vært stor, samtidig som mange gode gamle medlemmer fortsatt finner seg til rette i fjellgruppa. Administrativt Styret har fungert veldig godt, og mange både i og utenfor styret har lagt ned et betydelig arbeid gjennom året. MÅLSETTINGER FOR 2009 Generelt Gi flere folk muligheten til å være ute i naturen på et nivå som passer for dem, og være et inkluderende fellesskap hvor friluftsliv er sentralt uten at spesielle tekniske ferdigheter kreves. Oppmuntre til økt aktivitet innen fjellsport og tilby kurs og turer som bidrar til å øke den tekniske kompetansen i gruppa. Være tilgjengelig for internasjonale studenter ved å gi ut informasjon på engelsk. Fortsette oppfølging av innmelding ved turdeltakelse. Avholde kontaktpersonmøte hvert semester. Idrettslig Legge til rette for utvikling av kompetanse innen fjellsport, gjennom videre satsing på fjellsportrelaterte kurs og turer. Utdanne 4 instruktører, hvorav 2 breinstruktører og 2 telemarksinstruktører. Fortsette samarbeidet med andre grupper innen fjellsport og friluftsliv. Holde fokus på sikkerhet på tur, gjennom bevisstgjøring av kontaktpersoner og sponsing av sikkerhetskurs for kontaktpersoner. Sosialt Videreføre arrangeringen av store sosiale turer. Oppfordre til spontane sosiale tiltak. Iverksette tiltak for å øke aktiviteten på forumet. Administrativt Fange opp de mange engasjerte utenfor styret som tar ansvar og viser initiativ. Sørge for at det er givende og moro å legge ned en innsats for fjellgruppen.

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Fjellposten. OSI Fjell høst 2006

Fjellposten. OSI Fjell høst 2006 Fjellposten OSI Fjell høst 006 Leder Doktrinen om det positive fiendskap OSI Fjell og OSI Ski og Snowboard står begge på ski. Men der Fjellgruppen trives best med å labbe opp bakken, tar S n S helst heis.

Detaljer

Fjellposten. OSI Fjell vår 2012

Fjellposten. OSI Fjell vår 2012 Fjellposten OSI Fjell vår 2012 Leder Den personlige bragd 14. desember 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen, noe som ble behørig feiret før jul. På den store merkedagen kunne vi se en rødkinnet Jens Stoltenberg

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets forening Nominerte til Årets studentforening 2012 Kategori Årets forening Nominerte OSI Proton Proton Proton Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund ESN UIO/Erasmus Student Network Navet LPU - Lektorprogrammets

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267) kennethmad@gmail.com 14. september 2014 kl. 22.56

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer