Årsberetning for OSI Fjell 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for OSI Fjell 2008"

Transkript

1 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul Matre Marie-Theres Fojuth Hanna Hagen Bjørgaas Dag L. Nielsen ADMINISTRASJON Styrearbeid På det meste har styret bestått av 11 representanter. Samarbeidet mellom styremedlemmene har vært godt, og et høyt antall styremedlemmer har vært en ressurs heller enn et hinder for effektivitet. Fra høsten gikk Torgeir Kismul Matre og Hanna Hagen Bjørgaas ut. Styremedlemmene har i stor grad hatt definerte ansvarsområder, og samtidig fungert i ulike komiteer. Nytten av å opprette komiteer og inkludere folk utenfor styret i dette, har vært stor. Gjennom året har vi hatt følgende komiteer: Fjellmøtekomité, PR-komité, Sprellkomité, Dugnadskomité, Utstyrskomité, Fjellpostkomité, Friluftstreffkomité, Turprogramkomité. Styret har stått ansvarlig for gjennomføring av en del sosiale arrangement, som sommerfest på Hauktjern, morgensprell på Sognsvann, frokost ved Båntjern samt dugnadshelg. På våren arrangerte styret en innmeldingskampanje for å få flere medlemmer. Medlem nummer 100 ble premiert med gratis medlemskap i fjellgruppa for høstsemesteret. Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, med godt oppmøte. Mellom møtene har styremedlemmene kommunisert flittig pr telefon og e-post. I februar reiste styret på hyttetur til Hallingskeid. Ekstern Representasjon Fjellgruppa har vært representert med to medlemmer i OSIs hovedstyre, Marte Knutsson og Henrik Øverland Foss. Fjellgruppa har i tillegg vært representert med fire medlemmer i driftsstyret for Studenterhytta, Marte Knutsson, Anne-Kristine Lorange Østby, Halvard Gjerde og Helga Holen. Økonomi For 2008 søkte Fjellgruppa om gruppebevilgning på totalt 45000, hvorav i HMS-midler for å kunne avholde førstehjelpskurs. Av dette fikk vi innvilget totalt 37500, en økning på 8500 i forhold til tidligere bevilgninger. Medlemstallet har for begge semestrene vært høyere enn forventet, noe som har gitt oss ekstra medlemsinntekter. Vi budsjetterte med 100 medlemmer pr semester, og oppnådde 107 for våren og 115 for høsten. Dette ga oss en total medlemsinntekt på kr, mot budsjetterte kr. I vårsemesteret ble to dugnader forsøkt gjennomført. I den første stilte 9 medlemmer opp som publikum i innspillingen av NRKprogrammet "Krafttaket". Dette innbrakte 800 kroner. Vi hadde også avtalt en dugnad med Barnas Turlag, men denne måtte dessverre

2 avlyses grunnet dårlig respons fra våre medlemmer. I høstsemesteret la vi dugnadshelg inn i programmet og forsøkte å gjøre dette til en sosial helgetur. Dette resulterte i en dugnad for Barnas Turlag mot en inntekt på 2000 kr. Sponsoravtalen med Sportsnett innbrakte i 2008 en inntekt på kr i form av utstyr til reduserte priser. Disse inntektene ble i stor grad benyttet til innkjøp av kanoer. Sponsoravtale med Sportsnett ble i løpet av høsten reforhandlet, og sponsorinntektene for 2009 kommer på 12000,- til 35% rabatt, mot 10000,- for Dette innebærer at Fjellgruppa i 2009 kan hente ut utstyr for totalt kr. Utlodning av et av gruppens eldre telt ga en inntekt på 730 kr. Etter at alle årets budsjetterte og ubudsjetterte inntekter og utgifter er ført, vil gruppen trolig sitte igjen med omtrent kr i pluss. Dette beløpet forventes brukt på utskiftning av utslitt utstyr. Gruppen kan med dette sies å være i en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Utstyr Gruppens utstyr har blitt brukt mye i perioden. I løpet av vinteren og våren var det meste ute hver eneste helg, både på turer i regi av gruppen og på medlemmers private turer. På høsten har utstyret naturlig nok ikke blitt brukt like mye, men slitasjen sett under ett har som tidligere år vært stor. I juni i år hadde utstyrskomiteen en dugnad hvor vi gikk gjennom det meste av utstyret. Vi oppdaget da en skade på Helsport Svalbard 3-teltet som ble kjøpt inn i Pga den omfattende skaden, samt at det er et nytt telt som vi ønsket å få tilbake i topp stand, ble teltet sendt inn til Helsport, som reparerte det. Videre ble det besluttet å kassere og lodde ut et eldre Helsport Svalbard 3- telt. Det eldste Hilleberg Nallo 4-teltet er nå såpass slitt at det bør kasseres i nærmeste framtid. På dugnaden ble samtlige førstehjelpspakker gått gjennom og fylt opp. Etter opptelling av utstyret på dugnaden er status at en Orthowox F1 skredsøker må ansees som tapt (jfr tidligere årsrapporter). En billig presenning har også blitt borte. Både presenningen og skredsøkeren ble borte under det gamle styret, og det har ikke lyktes å få utstyret tilbake. Vi har videre fått knekt to spadeskaft, samt at en søkestang er ødelagt. Dette understreker at utstyret blir jevnlig brukt, og at vi hele tiden er avhengig av å reparere gammelt utstyr og erstatte utslitt utstyr med nytt. En stor del av årets utstyrsbudsjett, samt overførte utstyrsmidler fra 2007, ble brukt til innkjøp av to sammenleggbare Ally 16,5' DR kanoer. Dette er solide, robuste kanoer brukt på utallige ekspedisjoner i Alaska og Canada, som vi tror vi kommer til å få mye glede av. Problemet med kanoturer har vært kostnadene ved å leie kanoer samt at transport har vært vanskelig. Med sammenleggbare kanoer kan man ta med kanoene på f.eks. tog og buss, og vi tror dette vil åpne mange nye muligheter for våre medlemmer. Vi har også kjøpt inn to nye brennstoff-flasker, slik at antall primuser matcher med antall flasker. I tillegg har vi kjøpt inn et nytt liggeunderlag, da det har vært stor etterspørsel etter å låne liggeunderlag. I og med at vi nå har kassert et telt i år og sannsynligvis kommer til å kassere et telt til snart, vil det bli aktuelt å kjøpe inn hvertfall ett nytt telt neste år. Vi fikk i 2007 en vurdering av kroppsselene våre hos Sportsnett, som da uttalte at disse var i veldig bra stand, men at de pga. alder bør skiftes ut i løpet av 2 år. Det vil derfor også være aktuelt å bestille inn nye kroppsseler. I tillegg planlegger vi innkjøp av redningsvester og padleårer til kanoene. AKTIVITET Instruksjon Det er blitt avholdt 7 kurs i løpet av året: Isklatrekurs Isklatrekurset ble avholdt i januar på Rjukan, med Halvard Gjerde som instruktør. Kurset hadde 6 deltakere og var med dette fullt, men enda flere var interesserte. Deltakerne var svært fornøyde. Telemarkkurs Telemarkskurset ble arrangert i slutten av januar i fellesskap med OSI Ski&Snowboard, på Hallingskarvet Skisenter. Kurset hadde totalt 29 deltakere fordelt på fire nivå, med én instruktør for hver gruppe. Fjellgruppa stilte med tre instruktører (Aslak Johannesen, Trude Os, Håvard Homberset) og S&S med én instruktør (Mona Gjerdrum Haugen) Skredkurs Skredkurset ble arrangert i februar i Hemsedal, med Nils Faarlund som instruktør. Kurset hadde 9 deltakere og deltakerne var stort sett fornøyde. Førstehjelpskurs

3 Etter flere runder med flytting grunnet uklarheter med instruktøren, fikk vi endelig gjennomført førstehjelpskurs. Kurset ble avholdt som et sikkerhetskurs for fjellgruppas kontaktpersoner, hvor disse fikk førsterett til påmelding og redusert egenandel. Kontaktpersonene fikk tilbud om svært lav egenandel, da HMS-midlene vi fikk tildelt fra OSI sentralt ble benyttet til å subsidiere kursavgiften til kontaktpersonene. Som instruktør benyttet vi Jon Richardsen fra Norsk Luftambulanse. Han var svært dyktig, men dessverre litt dyr. Kurset ble avholdt i april på en privat hytte på Harestua, med 8 deltakere. Fjellklatrekurs Kurs i naturlig sikring ble avholdt i slutten av mai på diverse felt rundt Oslo, med Halvard Gjerde som instruktør. Kurset ble holdt over to lange ettermiddager pluss to fulle dager, og hadde tre svært fornøyde deltakere. Hovedargumentene for å avholde et slikt kurs i nærheten av Oslo i stedet for langt til fjells er at kurset blir mer intensivt og prisen betraktelig lavere. Brekurs Brekurset ble avholdt over ei hel uke i juni, i Bødalen. Kurset ble arrangert av Breoppleving, som et felles arrangement for OSI Fjell og studenter fra Trondheim og Bergen. Kurset hadde totalt 3 deltakere fra fjellgruppa, mot 12 i Interessen for brekurs ser med andre ord fortsatt ut til å gå i en toårssyklus. Kart, kompass og GPS-kurs Kart, kompass og GPS-kurs ble avholdt i oktober, på en privat hytte på Veggelifjell. Kurset hadde 8 deltakere og som instruktør benyttet vi Kjetil Kjernsmo fra OSI Orientering. Han stiller gjerne opp som instruktør igjen. Deltakerne var veldig fornøyde. Instruktørutdanning Bodil Oust fikk etter søknad innvilget 2500 kr i støtte til breinstruktørkurs sommeren Hun fikk tatt både Metodekurs og Veglederkurs i løpet av sommeren og er med dét godkjent som Breinstuktør 1 etter NF-standarden. Dette innebærer at hun kan være med som instruktør på fjellgruppas brekurs. I løpet av sommeren fullførte Anne-Kristine Lorange Østby praksisen på bre og er dermed også Breinstruktør 1 etter NF-standarden. Hun fikk støtte av fjellgruppa til breinstruktørkurs for to år siden, og kan også være med som instruktør på fjellgruppas brekurs. De siste fire årene har fjellgruppa gitt støtte til instruktørkurs innen telemark og bre til flere av gruppas medlemmer. Aslak Johannessen fikk i 2007 støtte til Instruktør 2 Telemark og Trude Os fikk støtte til Instruktør 1 Telemark. Begge fullførte disse kursene i løpet av våren I tillegg har også Håvard Homberset tidligere fått støtte til Instruktør 1 Telemark. De som har fått støtte til Metodekurs bre er Ulrik Sverdrup-Thygeson, Henrik Foss, Ragnhild Utvik Gjerde og Ellen Kvåle. De fleste av de overnevnte medlemmer har de siste årene bidratt som bre- eller telemark-instruktører på Friluftstreffet på Lom, og telemark-instruktørene har også bidratt på det årlige Telemarkkurset. Trening Takket være våre to entusiastiske treningsansvarlige Ingrid Hogstad Johnsen og Liv Lohne-Knudsen, har det vært avholdt regelmessig trening en dag i uken gjennom begge semestre. Treningen har foregått med joggesko eller skisko avhengig av sesong, og oppmøtet har vært et sted mellom 3 og 10 deltakere. Like før sommeren ble det arrangert grilling og bading på Sognsvann i forbindelse med treningen. Fra høsten ble det innført en premieringsordning for oppmøte, som videreføres inn i neste semester. I månedene januar til mars ble det avholdt felles telemarktrening i Tryvann annenhver fredag, totalt 5 ganger. 3 av disse fredagskveldene fikk deltakerne tilbud om instruksjon fra gruppens telemarkinstruktører, og oppmøtet lå på mellom 3 og 9 deltakere. Treningsleire / samlinger Turprogrammet for 2008 har vært innholdsrikt og variert, med turer så godt som hver helg gjennom begge semestre: TURER ANTALL DELTAKERE KOMMENTAR Topptur til Snøhetta 5 Isklatrekurs på Rjukan 6 Fullt, flere interesserte Telemarkskurs 29 Sy din egen fleecepose Avlyst Problemer med booking av lokaler

4 Toppturer på Sunnmøre 12 Polarhistorisk ekskursjon 7 Bakketur Trysil 8 Skredkurs med Nils Faarlund 9 Isklatretur 6 Fellestur. 4 fra Fjell, 2 fra Klatregruppa Snøhuletur 8 Birkebeineren 5 Påsketur til Alpene 10 Fellestur for flere OSI-grupper Vindsekktur Avlyst Kontaktperson kunne ikke Kitetur Avlyst Kontaktperson kunne ikke Hardangervidda Avlyst Få påmeldte Topptur Skåla 8 Førstehjelpskurs 8 Glittertind Avlyst Forsøkt flyttet. Manglet bil. Finse/Hallingskeid/Myrdal 10 Fisketur Avlyst Utsatt grunnet dårlig dato Josten på langs Avlyst Få påmeldte Holmenkollstafetten 5 Felles lag med OSI S&S. 5 fra Fjell 17.mai på Fannaråken 9 Basecamp Romsdalen Avlyst Forsøkt flyttet. Manglet bil. Få påmeldte. Fjellklatrekurs 3 Fullt, flere interesserte Sommerfest på Hauktjern 38 Brekurs 3 Kanotur Avlyst Manglet kanoer Lysefjorden 5 Tinderangling i Romsdalen 6 På fjellet til hest Avlyst Kontaktperson kunne ikke Bretur 6 Seiltur Avlyst For dyrt å leie seilbåter Tur til Storstygge Svånåtind på Dovre Ikke gyldig Kun 2 deltakere fra OSI Fjell Rallarvegen på sykkel Avlyst Få påmeldte Frokost ved Båntjern 17 Fjelltur Rondane 5 Fjellfilmfestivalen 11 Breredning 3 Friluftstreffet 52 Felles arrangement for flere OSI-grupper Fjelltur i Huldreheimen 7

5 Hauktjern med klatring Ca 45 Fellestur med OSI Klatring. Ca 30 fra Fjell Klassisk fjelltur Avlyst Få påmeldte, dårlig vær Fjell-hyttetur Hemsedal 5 Høstblot Ca 40 Kart, kompass, GPS-kurs 8 Dugnadshelg 4 Havgapet, Langøytangen fyr 8 KSI-tur 24 Sesongstart ski 5 Sesongstart ski II 5 Juletur Avlyst Få påmeldte, forsøkt endret til dagstur Sesongstart is 6 År Totalt antall avlyste turer 14 27% 17 33% 9 24% % % % % Antall gjennomførte turer: 38 73% 36 67% 28 76% 25 61% % % % Sum turer % % % % % % % Det har vært ulike årsaker til at turer har blitt avlyst i 2008, og de fleste avlysningene skjedde i vårsemesteret og i løpet av sommeren. Det har vært oppfordret til, og stort sett gjort aktive forsøk på, å flytte turer eller finne nye kontaktpersoner der det har oppstått problemer. Dette har i flere tilfeller lyktes, men fungerer selvfølgelig ikke alltid. Bredden i turprogrammet har vært god, men med flest enkle eller middels krevende turer. Av de få tunge og teknisk krevende turene vi hadde satt opp, ble flere avlyst. Mange er skeptiske til å stille som kontaktpersoner for kompetansekrevende turer, da man ikke vet på forhånd hvem som melder seg på. I teorien har kontaktpersonen rett og plikt til å avvise personer som ikke innehar den nødvendige kompetanse, men dette er ikke alltid like lett i praksis. Det er nok derfor en tendens til at de teknisk krevende turene heller arrangeres på privat basis blant fjellgruppas medlemmer. År Antall turdeltakere Antall kursdeltakere Totalt antall deltakere En rekke fellesturer med andre OSI-grupper gjør det vanskelig å komme fram til gode tall på antall turdeltakere. Store arrangement som Friluftstreffet er ikke inkludert til tross for at svært mange deltakere allerede er, eller rekrutteres som medlemmer til fjellgruppa. I tillegg er aktiviteten utenfor det offisielle turprogrammet også stor, uten at dette fanges opp. Vi har i 2008 arrangert flere fellesturer og -kurs med OSI Klatring, som isklatreturer og isklatrekurs, kurs i naturlig sikring, samt klatretur til Hauktjern. I praksis har dette bestått i at våre kontaktpersoner har hatt mulighet til å sende ut mailer på klatregruppas mailingliste, visa versa. Dette har bidratt til å øke rekruteringsgrunnlaget, spesielt for kursene. Vi har også gjennomført telemarkkurs i samarbeid med OSI Ski & Snowboard og har stilt lag sammen med dem på Holmenkollstafetten. Erfaringene med dette har vært gode, og samarbeidet med begge grupper anbefales videreført. Fjellgruppa deltok også i år som arrangører av Friluftstreffet i september, og stilte med instruktører til brevandring, isklatring, grotting og tinderangling.

6 Konkurransedeltagelse I år som i fjor endte vi opp med å samarbeide med OSI Ski og Snowboard om deltakelse i Holmenkollstafetten. Arrangementet var i år lagt til pinsehelgen og det var derfor vanskelig å skaffe kontaktperson. Dette resulterte i at vi glemte å melde oss på som eget lag. Vi endte på 19. plass av 22 lag, i klassen MIX medlemmer av NIF og NSI Fjellgruppa stilte med 5 deltakere i Birkebeinerrennet Alle deltakerne gjennomførte rennet. SOSIALT SAMKVEM Sosiale arrangementer Fjellmøter Det ble avholdt seks fjellmøter i 2008, tre i hvert semester. Fjellmøtene har i år startet klokka sju, i motsetning til klokka seks i foregående år. Oppmøtet har vært svært bra, med mellom 40 og 70 personer. Som i de to foregående år har fjellmøtene vært avholdt på Biblioteket/ Bokcafeen på Chateau Neuf. Det første møtet i hvert semester har det vært fjellquiz med Ulrik Sverdrup-Thygeson, og disse har hatt svært gode besøkstall. På vårsemesteret andre fjellmøte hadde vi besøk av Nils Faarlund, under møtetittelen "Det finnes ingen logisk veg til naturens hemmeligheter - mønstergjenkjennende tenking for våkne vegvalg i vinterfjellet". På vårens tredje fjellmøte skulle vi egentlig hatt et foredrag om mat på tur ved Helge Hagen. Hagen meldte dessverre avbud rett i forkant av møtet, og til tross for en iherdig innsats lyktes vi ikke i å skaffe en ny foredragsholder på så kort varsel. Møtet ble derfor gjennomført uten foredragholder. Chateau Neuf holdt stengt i april/mai og vi lånte i stedet kantina i 12. etasje på HF. Dette var et greit lokale, men ikke på høyde med de gode sofaene og serveringen på Chateau Neuf. Høstsemesterets andre fjellmøte var satt av til kåring av høstens fotokonkurranse. Totalt fikk juryen inn 99 bilder, samt 1 film, fra ca 20 bidragsytere, og juryleiar Bodil Oust sto for presentasjonen av alle bidragene og vinnerne. På årets siste fjellmøte fikk vi besøk av Gudmund Skjeldal som fortalte om boken sin Fallande Snø den norske klimautfordringa. I løpet av våren ble det tatt i bruk Powerpoint ved presentasjon av kommende turer, med et bilde for hver tur og enkel info. Dette framstår som ryddigere og er klart en forbedring i forhold til tidligere. I løpet av høsten lyktes Fjellmøtekomiteen i å knekke Chateau Neuf-koden, og oppsporte endelig riktig bookingansvarlig. Feilinformasjon i forhold til hvem som egentlig har ansvaret for booking av projektor og lydanlegg fra Chateau Neufs side, kan nok forklare hvorfor det alltid har vært mye rot med dette tidligere. Nå går derimot alt som en drøm. Omvisning på Nasjonalgalleriet I begynnelsen av april organiserte Marie-Theres Fojuth en omvisning for fjellgruppas medlemmer på utstillinga "Oppdagelsen av Fjellet" på Nasjonalgalleriet. Interessen for dette var stor og totalt 24 medlemmer møtte opp. Marie-Theres hadde også reservert bord på Tekehtopa og rundt 20 stk dro dit etter utstillingen. Utstyrsmarked I midten av april ble det arrangert et utstyrsmarked på Art Café på Blindern, hvor fjellgruppas medlemmer kunne bytte, kjøpe og selge brukt turutstyr seg imellom. I forkant ble forumet benyttet til annonsering, og opptil flere turting byttet eier i løpet av kvelden. Vi benyttet også anledningen til å lodde ut gruppas kasserte Svalbard 3-telt. Dette innbrakte totalt 730 kr. Rundt 30 stk var innom utstyrsmarked, og oppmøte på puben etterpå var godt. Sommeravslutning Fjellgruppas sommeravslutning var i år lagt inn i det offisielle turprogrammet, og hele 38 deltakere tok turen til Hauktjern i månedsskiftet mai/ juni. På programmet sto klatring, bading, slakk line, grilling og sosialt samvær til langt inn i natta. Frokost på Båntjern Som en lavterskel-tur tidlig i semesteret ble det arrangert søndagsfrokost på Båntjern i slutten av august. Dette ble bevisst ikke annonsert som en bli-kjent tur, siden dette har en tendens til å skremme vekk like mange som det tiltrekker seg. Totalt 17 stk valgte å starte dagen på Båntjern, og mange av disse ble også med på søndagstur videre innover marka. Morgensprell I august og oktober tok sprellkomiteen spontant initiativ til jogging, bading og frokost i det fri, med oppmøte klokka 7 på Sognsvann. I august dukket 4 personer opp, men i oktober var det kun de to initiativtakerne selv som var tøffe nok. Andre arrangement

7 I februar og i september ble det arrangert handlekvelder på Sportsnett for medlemmer av OSI Fjell og OSI Klatring. Store deler av butikkens utvalg selges da til nedsatt pris. Mange av de oppmøtte benyttet etterpå anledningen til å legge turen innom en pub. Integrasjon Nettsider I løpet av sommeren ble det utarbeidet nye nettsider som sto klare til semesterstart. Hjemmesiden framstår nå som mer aktiv og informasjonen om fjellgruppa er svært oversiktlig og lett tilgjengelig. Aktiviteten i gruppa gjenspeiles gjennom stadig oppdatering av nyheter og informasjon om kommende turer. Alle styremedlemmer har mulighet til å redigere informasjonen på nettsidene, men dette har så langt bare vært gjort av Internettansvarlig. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for utvekslingsstudenter som ikke kan norsk, ved at så og si hele nettsiden er tilgjengelig på engelsk. Til de nye sidene har vi leid plass på et webhotel, i stedet for å fortsette å bruke tilbudet fra UiO. Grunnen er at UiOs tilbud er litt teknisk begrenset. I den sammenhengen har vi også fått et eget domene, osifjell.no. Med de nye sidene har vi endelig fått mulighet til å legge ut bilder på nettsidene. Dette er en svært viktig forbedring, siden det viser hvem vi er og hva vi driver med for potensielle medlemmer, i tillegg til at det er morsomt for gruppes aktive medlemmer å se. Medlemmene kan laste opp bilder selv, eller la Internettansvarlig ordne det for seg. Medlemmene har også mulighet til å legge ut turrapporter på de ny nettsidene, selv om dette dessverre i liten grad har blitt gjort. Informasjonen til kontaktpersonene er forbedret, med all informasjon lett tilgjengelig på nettsidene. Kontaktpersoninstruksene ble oppdatert i løpet av året. Samtidig er det opprettet en sikkerhetsmail, som automatisk sender ut en mail i forkant av oppsatte turer, til de respektive kontaktpersonene. Kontaktpersonene blir bedt om å sende en liste med navn på alle turdeltakere og telefonnummer til denne mailadressen like før turen. Styret har tilgang til denne mailen, og har dermed en oversikt over involverte medlemmer dersom uhellet skulle være ute. Nettsidene blir godt brukt, med over 1600 besøk og sidevisninger bare i oktober og november. Forum Fjellgruppas diskusjonsforum har fått en sentral plass på de nye nettsidene og er mer tilgjengelig enn før. Aktiviteten har tatt seg opp i perioder takket være iherdig innsats fra enkelte, men forumet har ennå ikke etablert seg ordentlig som uformell møteplass for seriøst og useriøst fjellsnakk. Epostlisten Gruppas epostliste har omtrent 440 aktive mottakere. Den brukes godt til å informere om alle gruppas arrangementer. Lista er dessuten åpen for alle medlemmene til å invitere til private turer, noe som gjøres innimellom. Man kan melde seg på lista via nettsiden, men vi sørger også for å samle inn adresser på fjellmøter og de store arrangementene. Listen er moderert, slik at det ikke sendes ut unødvendige eposter. Vi ønsker heller ikke at lista skal brukes til generelt prat, til det forumet bedre egnet. Etter forespørsel fra Sportsnett ble det også lagt til rette for at de kan sende ut nyhetsbrev på lista, som en del av vår sponsoravtale med dem. Men avtalen sier også at medlemmene skal kunne reservere seg mot dette, og løsningen ble derfor opprettelsen av en egen "tvillingliste" kalt fjell-tilbud, som man manuelt må melde seg av. Sportsnett har imidlertid ikke benyttet denne muligheten enda. Styrets internasjonalt ansvarlig har vært streng på at all informasjon som sendes ut på mailinglisten også skal være på engelsk, og de fleste mailer kommer nå ut med en engelsk oversettelse/sammendrag nederst. Fjellposten Fjellposten ble utgitt i to utgaver, en for hvert semester, med et opplag på 400 for hver utgave. Marte Knutsson har vært redaktør og Morten Ødegaard har hatt ansvar for det grafiske. Trykkingen har foregått hos Digital Copy Studio AS, og erfaringene med dette har vært gode. Fjellposten har blitt delt ut på fjellmøter, Friluftstreffet og Telemarkkurset, i tillegg til at den er tilgjengelig ved Blindern Athletica, Domus, og enkelte andre steder. Digitale utgaver ligger ute på nettsidene. PR Det ble trykket A3-plakater i farger med turprogrammet for våren og høsten, og også for hvert fjellmøte. Disse ble hengt opp rundt omkring på SiOs læresteder. I forbindelse med høstens semesterstart hadde vi stand på Fredrikke-plassen sammen med de andre gruppene i OSI. Til dette ble det produsert flyere både på norsk og engelsk, med informasjon om fjellgruppa og turprogrammet. Til høstens første fjellmøte ble det også trykket opp et tosidig A4 ark i farger, med informasjon på om fjellgruppa og turprogrammet på engelsk. Dette har tidligere vært etterspurt, og anbefales videreført. Disse arkene kan med fordel også ligge ute de samme stedene som Fjellposten. Før noen av fjellmøtene har PR-ansvarlig sørget for å få inn en notis i Universitas, men effekten av dette begrenses antagelig en del

8 av at Universitas kommer ut samme dag som møtet. Før Friluftstreffet gikk vi fullt utstyrt i taulag rundt omkring på Blindern for å promotere, noe som også ga god PR for fjellgruppa. OPPSUMMERING AV ÅRET Generelt Vi har i 2008 hatt en tilfredsstillende økning i medlemstallet, hvor vi passerte 100 medlemmer både på våren og høsten. Aktiviteten i gruppa har vært høy, med turer så godt som hver helg, samt jevnlige arrangement på ukedager. Idrettslig Turprogrammet har vært variert, men med en overvekt av enkle og middels krevende turer. Det har vært vanskelig å skaffe kontaktpersoner til de tunge og teknisk krevende turene, og flere av dem vi hadde satt opp ble dessverre avlyst. I løpet av året har det vært arrangert et godt utvalg kurs, med totalt sett mange kursdeltakere. Sosialt Det sosiale miljøet i fjellgruppa er ytterligere forbedret, gjennom flere store sosiale turer og arrangement. Tilstrømningen av nye medlemmer har vært stor, samtidig som mange gode gamle medlemmer fortsatt finner seg til rette i fjellgruppa. Administrativt Styret har fungert veldig godt, og mange både i og utenfor styret har lagt ned et betydelig arbeid gjennom året. MÅLSETTINGER FOR 2009 Generelt Gi flere folk muligheten til å være ute i naturen på et nivå som passer for dem, og være et inkluderende fellesskap hvor friluftsliv er sentralt uten at spesielle tekniske ferdigheter kreves. Oppmuntre til økt aktivitet innen fjellsport og tilby kurs og turer som bidrar til å øke den tekniske kompetansen i gruppa. Være tilgjengelig for internasjonale studenter ved å gi ut informasjon på engelsk. Fortsette oppfølging av innmelding ved turdeltakelse. Avholde kontaktpersonmøte hvert semester. Idrettslig Legge til rette for utvikling av kompetanse innen fjellsport, gjennom videre satsing på fjellsportrelaterte kurs og turer. Utdanne 4 instruktører, hvorav 2 breinstruktører og 2 telemarksinstruktører. Fortsette samarbeidet med andre grupper innen fjellsport og friluftsliv. Holde fokus på sikkerhet på tur, gjennom bevisstgjøring av kontaktpersoner og sponsing av sikkerhetskurs for kontaktpersoner. Sosialt Videreføre arrangeringen av store sosiale turer. Oppfordre til spontane sosiale tiltak. Iverksette tiltak for å øke aktiviteten på forumet. Administrativt Fange opp de mange engasjerte utenfor styret som tar ansvar og viser initiativ. Sørge for at det er givende og moro å legge ned en innsats for fjellgruppen.

OSI FJELL ADMINISTRASJON. Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Reidun M. Romundstad. Helge Wangberg (fram til høsten)

OSI FJELL ADMINISTRASJON. Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Reidun M. Romundstad. Helge Wangberg (fram til høsten) OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Reidun M. Romundstad Anne Tibballs Øyvind Kolbu Kristin Langdalen Helge Wangberg (fram til høsten) Ida Sørbye Morten Ødegaard Stine Wike Marie-Theres Fojuth

Detaljer

1 OSI Årsberetning 2011. Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året

1 OSI Årsberetning 2011. Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året 1 OSI Årsberetning 2011 OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året Kikki Seem Hans Olav Heggen (vår), Åshild Mageli (høst) Ubesatt (vår), Vegard Aasland

Detaljer

OSI FJELL. ADMINISTRASJON Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Ida Eri Sørbye

OSI FJELL. ADMINISTRASJON Styrearbeid. Oppfølging av kontaktpersoner. Ekstern Representasjon. Ida Eri Sørbye 1 OSI Årsberetning 2010 OSI FJELL Leder: Nestleder: Økonom: Sekretær: Ida Eri Sørbye Christine Seem Lukas Gudmundsson Vegard Nymoen Øivind Kolbu Morten Ødegaard Hans Olav Heggen Johannes Østensjø Marie-Threes

Detaljer

OSI FJELL FJELLGRUPPA

OSI FJELL FJELLGRUPPA OSI FJELL FJELLGRUPPA Leder: Halvard Utvik Gjerde Nestleder: Aase Camilla Lehre Økonom: Katrine Wilson Sekretær: Anne Kristine Østby Styremedlem: Ulrik Sverdrup Thygeson Styremedlem: Aslak Johannessen

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 18-21.september: Friluftstreffet Friluftstreffet er en helg til fjells, for og av studenter! Med base i Lom har vi tre dager fullpakket med aktiviteter du kan bli

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Bakgrunnsinformasjon: Norges Idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole beliggende på Sognsvann, Oslo. Skolen er en svært sentral

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet

TURPROGRAM. Foto: Cato Lrsen. Naturopplevelser for livet TURPROGRAM 2015 Foto: Cato Lrsen Naturopplevelser for livet Velkommen til DNT fjellsport Aust-Agder De e tøft, men mi liår de! Vi arrangerer turer for deg som søker et litt mer utfordrende friluftsliv

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

TTF Turretningslinjer

TTF Turretningslinjer TTF Turretningslinjer Innhold 1. Om TT Fjellsportgruppa... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Organisering... 3 2. Turretningslinjer... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Koordinators ansvar... 4 2.3 Deltagernes ansvar... 5

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Aktivitetsplan år to:

Aktivitetsplan år to: Aktivitetsplan år to: Navn på år 2: Her utlyser vi en navnekonkurranse. Ledere for år to: Velges på oppstartmøte av medlemmene. Formål med år to / målsetting med året: 1. Rendyrke nødvendige ferdigheter

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni JOSTEDALSBREEN April Mai - Juni Bli med på en kryssing av den største isbreen på det europeiske fastlandet! Går du med en drøm om en lengre skitur som Grønland på tvers er dette en ypperlig start. Du trenger

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Info fra leder Linjeledermøte Snakket om fotballcup Smørekoppen sitt lag vil ut av NFF og danne ny liga Billigere Forsikring fikses av Smørekoppen. Ønsker å følge skoleåret.

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Retningslinjer for trening og kurs Revidert av styret 12. januar 2015 1 Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Styrets ansvar og oppgaver

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette

Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 21.05.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Anne, Lars, Eric, Vilde, Kenneth, Jeanett, Mikkel, Martin, Anette 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 15.10. 2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Vilde, Eric, Kenneth, Mikkel, Jeanett, Martin, Anette 1. Godkjenning

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK.

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Halden Tennisklubb www.haldentennis.com Handlingsplan 2014 2016 Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer.

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Styremøte i Linjeforeningen Delta

Styremøte i Linjeforeningen Delta Styremøte i Linjeforeningen Delta Den 13. 09.15 ble det holdt styremøte for Linjeforeningen Delta på rom R30. Til stede: Marte Stalsberg, Thale Lund Ness, Margrethe Stølen Skår, Martine Andersen, Elise

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. november 2009

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. november 2009 Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. november 2009 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 12.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom, slalom,

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 *

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 * Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb 14/3-16 på Blåmann Tilstede: Marit, Ellen, Jan Rune, Anne Katrine, Sidsel, Randi, Anita, Jan og Ingun. Sak 46/15 Olympiaparken * Øystein Dannemark i OP

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Fjellposten. OSI Fjell høst 2008

Fjellposten. OSI Fjell høst 2008 Fjellposten OSI Fjell høst 2008 Leder «Men hensigten, spør folket, meningen, maalet? Der er ingen hensigt, der er intet maal. Tindesporten er meningsløs som selve livet, derfor kan dens troldom aldrig

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin, Maren Dato: 26. November 2013 Kl.: 19:00-23:00 Sted: Sandslimarka, hos Sigrid Fremmøtte:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin,

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

DNT fjellsport Arendal

DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, er en av undergruppene i Arendal og Oppland Turistforening (AOT). Lederen i Fjellsportgruppa Siv-Lene

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013.

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 6 5 Varm lunsj: omlett 7 Planleggingsdag Bhg. er stengt 10 11 12 Varm lunsj: kremet fiskegryte 13 14 Tur dag 17 18 19 Varm lunsj:

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer