Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari"

Transkript

1 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for utfylling av data Endre utforming av hjemmesider ved hjelp av stiler og CSS Pensum Introduksjonshefte kapittel1 til TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 3 HTML - virkemåte <html> <head> <title>min webside</title> </head> <body> <h1>overskrift</h1> Dette er en webside </body> </html> Et dokument med etternavn.htm eller.html Leser inn HTML Nettleser: Firefox, Opera, Safari Presenterer dokumentet 4 Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) Klient Ber om en webside: Sender HTML m.m. tilbake Nettverk Tjener

2 5 HTML - En intro HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language: Hypertekst: Interaktive dokumenter der du kan hoppe mellom ulike dokumenter. Markup: Kan bruke bestemte merkelapper (tags) i et dokument for å bestemme egenskaper til innholdet, f.eks. Fet skrift. Språk: For å presentere interaktive dokumenter som kan inneholde tekst og multimedia på Internett. 6 Hva er html Hyper Text Markup Language Et standardisert markeringsspråk En merkelapp / tag Har et navn og ofte en start- og en sluttmerkelapp De fleste har innhold, men de kan være uten også: Skråstrek betyr avslutt <start> innhold </avslutning> <title> innhold </title> <br/> Forteller hvordan data som tekst og bilder skal presenteres i en nettleser TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 7 8 Internettside i HTML Litt om filnavn og websider Skal kan begynne med <HTML>, har et hode <HEAD> med en tittel <TITLE> og en kropp <BODY> Et HTML-dokument må ha etternavn.html eller.htm Eksempel på minimal webside: <html> <head> <title>tittel på websiden</title> </head> <body> Litt tekst kommer her. </body> </html> Noen websider har bestemte filnavn: Andre websider oppgir ikke bestemte filnavn: I slike tilfeller vil webtjeneren lete etter filer med navn index.htm, index.html, index.jsp, index,php osv. Hvis dere skal lage en egen webside på stud, bør dere ha en fil som heter index.html Eks:

3 9 Oversikt over enkle merkelapper Overskrifter: <h1>...</h1>, <h2>...</h2>,<h3>...</h3>... Avsnitt: <p>...</p> Vektlegge tekst (kursiv): <em>...</em> (kan bruke <i>...</i>) Uthevet tekst: <strong>...</strong> (kan bruke <b>...</b>) Senket tekst : <sub>...</sub> Hevet tekst : <sup>...</sup> Tvunget linjeskift: <br> Horisontal linjedeler (horizontal ruler): <hr> uke35-1.html 10 Merkelapper med attributter Merkelappene kan ha attributter <merkelappnavn attributtnavn= attributtverdi > Bakgrunnsfarge <body bgcolor= lightblue > Bilder <img src= bilde1.jpg /> uke35-2.html Eksempel: uke35-1.html Eksempel: uke35-2.html 11 uke35-3.html 12 Lister Hyperlenker Uordnede lister (punktlister) Ordnede lister (nummererte lister) Definisjonslister Eksempel: uke35-3.html <ul> <li>donald</li> <li>viggo</li> </ul> <ol> <li>donald</li> <li>viggo</li> </ol> <dl> <dt>donald</dt> <dd>en gal and</dd> <dt>viggo</dt> <dd>en fyr med trøbbel</dd> </dl> Brukes til å knytte sammen sider. Ved å bruke en hyperlenke, vil man få klikkbar tekst eller bilde som gjør at nettleseren vil lese inn en ny webside. Hyperlenker kan også brukes til å forflytte seg i samme dokument. Merkelappen til en hyperlenke er følgende: <a href= adressetilwebside >LenkeTekst</a> Eks: <a href= >Klikk for NRK</a> klikk for NRK Selve målet for lenken kan angis absolutt eller relativt

4 13 14 Absolutt hyperlenke Protokoll Domene / server Kataloger + filnavn <a href= >Eks1</a> En slik komplett adresse til filen kalles en URL og består av: Protokollen som brukes til å overføre filen http Domenet/serveren hvor filen ligger Filens plassering i domenet/på serveren ~alfw/jsp/eks1.html For å skille mellom mapper bruker vi / Rot Katalogstrukturer (trestruktur) Dokumenter Programmer Bilder Fritid Jobb Diverse Seriøst Spill Natur Folk Dyr fil. doc Absolutt adresse til et dokument i katalogen Fritid: Rot/Dokumenter/Fritid/fil.doc Relativ adresse hvis du står i katalogen Fritid: fil.doc Relativ adresse hvis du står i katalogen Dokumenter: Fritid/fil.doc Relativ adresse hvis du står i katalogen Diverse:../Fritid/fil.doc Relativ adresse hvis du står i katalogen Dyr:../../Dokumenter/Fritid/fil.doc 15 uke35-4.html 16 uke35-5.html Relativ hyperlenke Tabeller En relativ hyperlenke peker til websider relativt i forhold til hvor nåværende webside befinner seg. Relativ: <a href= eksempel1.html >Eks1</a> Lenken blir da relativ i forhold til dette dokumentets plassering I dette tilfellet må filen eksempel1.html ligge i samme mappe som den filen vi lager. Kan også bruke kataloger for relative hyperlenker <a href= historier/historie1.html >Historie1</a> Kan også angi websider i foreldre katalogen (katalogen over) <a href=../eksempel4.html >Eksempel4</a> Eksempel: uke35-4.html For å dele inn data i rader og kolonner Fire nye merkelapper Tabell: <table> </table> Lager nye rader: <tr> </tr> Radene må inn i en tabell Overskriftscelle: <th> </th> Vanlige celler: <td> </td> Cellene må inn i en rad Husk å avslutte merkelappene Eksempel: uke35-5.html <table> <tr> <th>tegneserie </th> <th>forklaring </th> </tr> <tr> <td>pondus </td> <td>fotballgale øldrikkere </td> </tr> </table

5 17 uke35-6.html 18 uke36-1.html Attributter for tabeller Farger Ramme: <table border= 1 /> Tekstplassering: Horisontalt: <td align= right /> Vertikalt: <td valign= bottom /> Utspente celler Over flere rader: <td rowspan= 2 /> Over flere celler: <td colspan= 3 /> Størrelse Bredde: <table width= 50% /> Vidde: <td height= 500px /> Vi kan forandre farger med attributter For å endre bakgrunnsfargen: <body bgcolor= lightblue > Her kan fargen angis som en tekst (lightblue, red, green, ) Vi kan også angi fargen som bestanddeler: #rødt grønt blått Fargene angis fra 00 til ff i det heksadesimale tallsystemet 0-9 som i det vanlige desimaletallsystemet Videre: 10 = a, 11 = b, 12 = c, d = 13, e = 14, f = 15, 16 = 10, Eksempel: <body bgcolor= #8899ff > Her kan dere prøver dere frem selv. Velg verdier fra 00 til ff og prøv. En del bildebehandlingsprogrammer kan gi dere denne fargeverdien fra et bilde Eksempel: uke35-6.html Form - skjema Vi kan fylle ut et skjema med informasjon av forskjellig typer og sende det over internett. Form - skjema Har to viktige attributter action: Hvor innholdet av skjemaet skal sendes Relativ adresse: action= rdform.pl" Absolutt adresse: action= E-postadresse: action= method: Hvordan data sendes Som skjult tekst: method= post" Kan inneholde større datamengder/lengre tekststrenger Advarer mot å sende samme informasjon to ganger Som åpen tekst: method= get Lettere å se hva som blir sendt TDT4110 IT Grunnkurs

6 21 22 Input - tekstfelter Sende og nullstillingsknapp Finnes i flere typer Typen angis ved attributtet type= text Tekstfelter er kanskje den vanligste typen av datafeltene Navnet angis ved attributtet name= fornavn Vi må senere bruke fornavn for å få ta i dataene våre For tekstfelter kan vi også angi Lengde size= 30 Maks antall tillatte tegn maxlength= 15 Skjemaet må ha en knapp for å sende data Knappen er typen submit type= submit" Vi kan her angi hva som skal stå på knappen med value= send Skjemaet kan ha en knapp for å fjerne data Knappen er typen reset type= reset" Vi kan her angi hva som skal stå på knappen med value= nullstill <input type= text" name= fornavn" > <input type= text" name= fornavn" > <input type= submit" value= send" > <input type= reset" value= nullstill" > Knapper Select - flervalgsboks Avkryssingsboks Knappen er typen checkbox type= checkbox" Radioknapper Knappen er typen radio type= radio Flere knapper tilhører samme gruppe, men har forskjellig verdi name= kjonn value= mann name= kjonn value= kvinne <input type= checkbox" name= myndig" /> <input type= radio" name= kjonn" value= mann" /> <input type= radio" name= kjonn" value= kvinne" /> Kan brukes til å velge verdier fra en liste Bruker som de andre attributtet name name= reisemaal" Omslutter en eller flere merkelapper av typen <option> <option> gir valgmulighetene Må ha attributtet value value= egypt" < select name= reisemaal" > <option value= egypt" >Egypt</option> <option value= mexico" >Mexico</option> </select>

7 25 26 Textarea - stort tekstfelt Table - litt repetisjon Kan brukes til å skrive lengre tekster Bruker som de andre attributtet name name= kommentar For å angi størrelse Rader rows rows= 5 Kolonner cols cols= 20 <textarea name= kommentar rows= 3 cols= 10"></textarea> Hvordan kan vi få skjemaet vårt til å se ryddig ut? <table> <tr> <td>fornavn</td> <td><input type= text" name= fornavn" ></td> </tr> <tr> <td> <input type= submit" value= send" ></td> <td> <input type= reset" value= nullstill" ></td> </tr> </table Forandre utseende Forandre utseende For å forandre utseende på mobiltelefoner kan vi bytte deksel På en windows-pc kan vi bruke themes Vi ser at vi har det samme innholdet, men forskjellig utseende Vi kan gjøre det samme for html-dokumenter Eksempel: Vi bruker da noe som heter cascading style sheet Norsk : stilark TDT4110 IT Grunnkurs

8 29 30 Stilark/style sheets (CSS) External style sheet Html Forteller hvilken struktur et dokument skal ha CSS - Cascading Style Sheets Forteller hvordan html-elementer skal presenteres Vi har forskjellige typer CSS Browser default Standard for nettleser Inline Style For en merkelapp (se heftet for mer) Internal Style Sheet For et html dokument (se heftet for mer) External Style Sheet For et web-område (mange html dokumenter) Vi kan angi felles stil for flere dokumentet Stilene samles i egen fil Inneholder bare stiler Inne i html-filene må vi lenke til stilarket <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href= minstil.css"/> </head> 31 uke36-3.html 32 uke36-4.html Stiler style.css Classes (klasser) style2.css Stilene angis i en egen fil (minstil.css) slik merkelappnavn{ egenskap: verdi; egenskap: verdi; } For eksempel slik Gir utseende til innholdet i ALLE td-merkelappene td{ font-size: 16pt; font-family: arial; } Gir forskjellig utseende til like merkelapper Angis i css-filen med merkelappnavn.klassenavn td.red{color: #ff0000;} Eksempel Forandrer KUN utseende til innholdet i de td-merkelappene hvis klassen red angis. <td class="red"> </td>

9 33 uke36-5.html 34 Formatering av et område style3.css Oppsummering Usynlige merkelapper <div> </div> Lager automatisk linjeskift før og etter <div class= minklasse > </div> <span> </span> Kan brukes midt i en tekst <span class= minklasse > </span> HTML gir strukturen på dokumentet Vi har sett på merkelapper for formattering av tekst, bilder, hyperlenker, tabeller, webskjema, etc CSS forteller hvordan det skal presenteres visuelt Marger, farger, fontstørrelse, fonttype, bakgrunn, bokstavavstand, høyde, bredde, rammer, tekstplassering Ikke alle egenskapene er kompatible med alle nettlesere Eksterne style sheets er mest vanlig Størrelse kan gis i px (pixler), pt (points), em (emphasize) og % Skjemaer brukes til innfylling og sending av data 35 Nettsteder Fagets hjemmeside: w3schools: HTML help: 36 Hvordan legge ut en egen hjemmeside Først må du skaffe deg bruker til datasalene. Logge deg inn på en maskin på datasal (3.etg. P15) Starte opp programmet TextPad eller NotePad (TextWrangler Mac OS X) Skrive inn HTML-kode Lagre HTML-dokumentet: Velg Min datamaskin /my Computer Velg Q: (folk on Samba b (webedit.ntnu.no) ) Velg filtype HTML Velg navn på fil (f.eks. index) Du finner din hjemme side på:

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Utvikling og Publisering av Websider

Utvikling og Publisering av Websider Utvikling og Publisering av Websider Erik Hjelmås, HiG 26. juni 2000 1 Introduksjon På begynnelsen av 90-tallet oppsto tjenesten World Wide Web på internet. Dette systemet baserer seg på presentasjon av

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Løsningsskisse prøve IT1

Løsningsskisse prøve IT1 Løsningsskisse prøve IT1 Etikk og regler Forklar disse begrepene åndsverk litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk visst minimum av original, skapende innsats verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer