Oppsummering fra forelesning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra forelesning 1"

Transkript

1 1 of :26 Oppsummering fra forelesning 1 HTML har å gjøre med innhold og struktur skal strengt tatt bare brukes til slikt. alt annet med css CSS kontrollerer utseende: utlegg, skrift og farger Kontroll utføres best ved å vise sidene i en browser (F12) underveis i design-prosessen Sjekk deretter også at filene er synlige over nettet Innhold og struktur (HTML) File > New - Blank Page og HTML. Husk å endre Title-feltet som står rett over dokument-ruten. Skriv innhold i Design-visningen (Kode-visning for småjusteringer). Enten velger tagg først eller markere innholdet og velger tagg i etterkant. Insert-ruten (knapperaden overfor dokumentet) kan brukes for å velge tagger. Det er lurt å samle de mest brukte tagger i Favorites (se Dreamweaver 1 for oppskrift), men knkytter an til maskinen man jobber ved. (lagres for eksempel ikke på skolens maskin, ved mangel av brukerprofiler for studenter). Lagre HTML-dokumentet (kun a-z, 0-9, - og _ i filnavn). Utseende: utlegg, skrift, farger(css stilark) Kontroll Stilark brukes gjerne over flere sider (helt nettsted), og kan gi et nettsted enhetlig utseende Opprett et stilark (hvis du ikke skal bruke en som du har brukt tidligere). File > New - Blank Page og CSS. Lagre stilarket (kun a-z, 0-9, - og _ i filnavn). Lukk stilarket etter lagring. Klikk på lenke-ikonet i CSS Styles-ruten for å koble HTML-dokumentet til stilarket. Bruk pluss-ikonet i CSS Styles-ruten for å legge til stilarkregler. For å kontrollere en side som er publisert i dkdm_site: /undermappe/filnavn.html) Hvor undermappe avløses av navnet på evt. mappe opprettet under dkdm_site. Husk "/" (for-slash) ikke "\" (backslash) (Adresse for eksamensinnlevering er

2 2 of :26 ID-er En ID er en entydig "nøkkel" (en unik tekststreng) som er tilordnet et element i dokumentet. ID Har flere bruksmåter i HTML Lenken: <a href="oppskrift.html#punkt2">punkt 2 i oppskriften</a> sender nettleseren direkte til elementet med ID "punkt2" i nettsiden. ID-er kan også brukes for å knytte stilarkregler til en enkelt elementforekomst i HTML-dokumentet. ID Entydig nøkkel kan kun brukes én gang i nettsiden. kan ikke begynne med et tall forskjell på store og små bokstaver, dvs. 'Start' og 'start' er ikke det samme unngå norske tegn eller mellomrom Kan f.eks brukes som intern lenke (bokmerke) Lenken: <a href="oppskrift.html#punkt2">punkt 2 i oppskriften</a> sender nettleseren direkte til elementet med ID "punkt2" i nettsiden. Hvordan legger inn en ID? Plassere markøren i taggen som skal få ID-en. Velg ID-en i ID-felt i Properties-ruten. Hvordan koble en stilarkregel til en ny, ennå udefinert ID? Start i CSS-styles ruten Velg New CSS Rule-knapp i CSS Styles-ruten.

3 3 of :26 1. Definisjon av den nye (ennå unavngitte) ID som selektør velg selektør Selector Type - her velger vi ID Selector Name - Her definerer du ID-en, f.eks. 'bokmerke1' Rule Definition - sjekk at regelen skal plasseres i riktig stilark #bokmerke1 i CSS-syntax 2.Definisjon av de faktiske reglene: f.eks. skrifttype, størrelser, farger, luft, osv. definer regler velg regelkategori definer regler innenfor kategorien

4 4 of :26 Den nydefinerte IDen vises nå under All Rules i CSS Styles-ruten: NB (CSS syntaks) IDer har # foran navnet, mens klasser har et punktum foran navnet. Nederst i ruten vises de reglene som er definert for denne selektøren. Nye regler kan knyttes til selektøren ved å klikke på Add Property eller velge blyantknappen nederst i ruten. Når Add Property velges, vises en alfabetisk liste over mulige egenskaper: Med Add-properties ruten blir prosessen som følger: 1. Velg En egenskap fra listen 2. Gi egenskapen en verdi

5 5 of :26 Hvis blyant-knappen velges vises CSS Rule Definition vinduet:

6 6 of :26 Klasser Mens ID-attributtet brukes kun en gang i et HTML-dokument, kan class-attributtet brukes mange ganger, koblet til forskjellige elementer. Vi definerer klassen først (trinn 1 og 2 nedenfor), så kobler vi klassen til et hvilket som helst elemente (trinn 3) 1. Klassen defineres på forhånd ved hjelp av CSS Styles-ruten. Velg New CSS Rule-knapp i CSS Stylesruten. velg selektør Selector Type - Class Selector Name - navn på klassen som skal brukes senere. Du trenger ikke skrive punktum først. Rule Definition - hvor skal stilarkregelen lagres? 2.Definisjon av de faktiske reglene: f.eks. skrifttype, størrelser, farger, luft, osv. definer regler velg regelkategori definer regler innenfor kategorien 3. Vi kobler klassen til elementet enten i Properties-ruten. eller ved å venstreklikke elementet og velge CSS-styles fra menyen.

7 7 of :26 3.a Bruk av properties-ruten: Properties ruten forholder seg til det nåværende aktive elementet dvs. hvor i dokumentet markøren er i øyeblikket. I skjermbildet ser vi at det står '<body><p>' i Tag Selector og at '<p>' er aktiv. 'Paragraph' vises i formatlisten i Properties-ruten. 3.b Plasser markøren i elementet og høyre-klikk. Velg CSS-styles valget gjelder det innerste elementet som vises i tag-selector Klasser vises i CSS Stylesruten, med punktum foran selektør:

8 8 of :26 Lenker Lenker (hyperlinks) har helt fra starten vært webens eksistensberettigelse. De viktigste typer lenker er interne lenker (også kalt bokmerker), som åpner websiden på et bestemt sted angitt av en ID absolutte lenker - angis ved en fullstendig URL. Brukes til å kobler websiden (fra-siden) til andre websider (til-sider) utenfor fra-sidens web-sted. eksempel: " relative lenker - angis ved en plassering som er relativ til til fra-sidens plassering. Eksempel "../nabo-mappen/tilside.html" lenker til en side som liger i en nabomappe til mappen fra-siden ligger i. Lenker stiles ofte "dynamisk" basert på deres status: om de er urørt om de allerede er blitt besøkt om mus-markøren er på lenketeksten aktive lenker (i det de klikkes på). Legge inn en lenke: start ved å markere ankerteksten (teksten som skal klikkes på når lenken skal aktiveres. Merk teksten som skal være lenketeksten (også kalt ankerteksten). Husk ingen 'klikk her', 'les mer'! Velg lenke-knappen (Hyperlink) som finnes under Common i Insert-ruten: Følgende vindu vises: (a.) Hvis dokumentet det skal lenkes til finnes på samme server / nettsted, kan man lenke relativt (mappeknappen til høyre for Link-feltet brukes for å bla deg frem til dokumentet) Dette gjør det lettere å flytte hele nettsteder, da URLer er koblet til stedhierarkiet og ikke til et bestemt servernavn. (b.) Hvis dokumentet finnes på en annen server, lenker man absolutt: kopier adressen ( fra adressefelt i nettleseren og lim den inn i Link-feltet.

9 9 of :26 En alternativ måte å legge på en lenke er å bruke Link-feltet i Properties ruten. Merk lenketeksten i dokumentet, (a.) skriv eller lim inn adressen det skal lenkes til (b.)evt. bruk mappe-knappen til høyre for feltet for å lage en relativ lenke til en annen av dine sider). Klikk utenfor feltet når du er ferdig. Stiling av lenker: Lenker kan endre utseende basert på lenkens status. Velg New CSS Rule-knappen fra Insert-ruten. Selector Type: Compound Selector Name: f.eks. a:visited Muligheter: a:link - ikke besøkt a:visited - besøkt a:hover - lenker når musepekeren er over dem Rule Definition: hvor skal regelen lagres Relevante stilarkregler er Text-decoration og Color som finnes under Type:

10 10 of :26 DW har gode fasiliteter for sideutlegg Egendefinerte (engesk: custom) sideutlegg Ferdigdefinerte sideutlegg å velge blant Begge disse typene gjør ekstensiv bruk av <div>-inndelinger Egendefinerte utlegg er det designeren som oppretter div'ene I de ferdige utleggene lages divene av verktøyet, men designeren kan kontrollere de, og legge egne div'er etter behov. Egendefinerte sideutlegg For lage en side med egendefinert utlegg gjøres følgende: finn ut hvilke inndelinger du trenger skriv inn basis innholdet for inndelingene, plasser div'er rundt disse stiler div'ene etter behov Redigerer (og stil) innholdet videre mens du utvikler siden. Finn ut hvilke inndelinger vi trenger Vi regner med at vi trenger fire inndelinger Sidetopp, venstremeny, innhold og sidebunn.

11 11 of :26 Skriv inn basisinnhold Vi skriver tekster som skal gi oss "håndtak" til senere å definere våre div'er Sidetopp skal ha en div som strekker seg over hele vinduets bredde de fire menypunktene skal utgjøre venstremenyen som skal venstreflyte hovedinnholdet skal i sin helehet plasseres til høyre for venstremenyen sidebunnen skal, lik sidetoppen strekke seg over hele vinduets bredde. Følgende gjøres etter tur for alle områdene: de fire områder med div-tagger. Marker teksten og velg Insert Div Tag fra Layout i Insertruten: Velg 'Wrap around selection' fra Insert-listen og skriv inn en ID i ID-feltet. Velg id'er som utrykker div'ens rolle Området omgitt av div'en vises i DW med stiplet linje:

12 12 of :26 Div-en vises også i Tag Selector nederst i dokument-ruten: Innholdet i Tag Selector leses slik: innenfor body-tagg har vi en div-tagg som har en id-attributt med verdi 'sidetopp'. Innenfor div-en er det en h1-tagg. Dvs: <body> <div id="sidetopp"> <h1>... Neste div skal omfatte en liste. Vi markerer HELE LISTEN, på følgende måte: klikke på et listepunkt i dokument-ruten og velge ul-taggen i Tag Selector: Når alle fire områder er merket med div-tagger vil siden i design-modus se slik ut: Alle div'er vi definerte fremstår i DW med stiplet ramme Stiling av divene

13 13 of :26 Vi starter med Sidetoppen Klikk innenfor div-en og velg i Tag Selector. Div-en blir merket med en hel blå linje. Velg deretter New CSS Rule-knappen i CSS Stylesruten. ID-en til merkede div foreslås som selektør Husk på å be om at regelen lagres lagre i css-filen (nederst på bildet, kuttet vekk her). De viktigste valgene våre herforetas i kategorien Box Etter å ha klikket OK på forrige bildet (New CSS Rule): velg Box-kategorien, velg clear: both Det betyr at denne div'en ikke skal ha noen elementer på sidene. For oss betyr det at den skal "råde over" toppområdet. (Så lenge diven ikke har noe over seg, har det egentlig ingen betydning)

14 14 of :26 Stiling av venstremeny: Marker div'en som ovenfor Ny CSS-regel, #meny foreslås. Her sier vi at div-en skal være 200 piksler i bredden og at den skal plasseres til venstre og annet innhold skal "flyte" til høyre for den. Stiling av innholds-diven: Marker div'en som ovenfor Ny CSS-regel, #innhold foreslås. Div'en her skal få en venstremarginsom er minst like stor som bredden på menyen Hak vekk "Same for all" skriv et tall større enn 200 i "left"-elementet. Dette tilsvarer i CSS-syntaks: #innhold { margin-left: 220px; }

15 15 of :26 Margen til venstre for div-en #innhold vises i Dreamweaver slik når div-en er valgt i Tag Selector Legg merke til at vi foreløpig ikke ha gjort noe med sidebunn-diven... For å tvinge div-en 'sidebunn' å komme nederst brukes stilarkregelen Clear som også finnes under Box:

16 16 of :26 Litt om boks-modellen Boksmodellen som brukes i stilark kan illustreres slik: I tillegg til margin, border og padding som vises i tegningen, kan bredden bestemmes vha widthregelen. Width bestemmer bredden av området som er farget grått i tegningen. NB. den virkelige bredden av et element er summen av width, margin, padding og border-width. Div-en som har id 'innhold' flyttes til høyre for menyen ved å legge til en venstremarg Padding vises i DW som et gråskravert felt.

17 17 of :26 Bruk av Dreamweavers ferdige sideutlegg For å bruke DWs ferdigdefinerte utlegg: finn ut ønsket utlegg på siden velg utlegget som står nærmest det utlegget Et utlegg kan være: enten "fixed" (fast bredde målt i piksler eller et annet lengdmål) eller "liquid", hvor breddene angis i prosenter Foreta justeringer i din side etter behov Vi antar at vi har funnet en design som passer våre behov, som ligner på siden vi designet ovenfor. Velg New... fra File-meny. Hvis HTML velges under Page Type vises en liste over ferdige sideutlegg:

18 18 of :26 Avhengig av hvilket design vi velger, får vi en illustrasjon av valgt meny En illustrasjon av siden vises. Her brukes ulike symboler for å vise de ulike valg. Fixed design Bredden på kolonnene defineres i piksler. Bredden endres ikke i forhold til bredden på nettleseren, dvs. hvis bredden er større enn nettleseren må brukere skrolle til venstre og høyre. Omvendt hvis nettleseren er større enn bredden vil det være tomrom på sidene. Liquid design Bredden på kolonnene defineres i prosent vil endrer seg i forhold til bredden på nettleseren.

19 19 of :26 plassering av stilarket Designet er basert på ferdigdefinerte stilark (med masse kommentarer) som dreamweaver lagrer på ønsket sted Hvis Create New File er valgt, får du opp et vindu for å angi navnet på stilarket og plasseringen. Hvis 'Link to existing file' er valgt fra Layout CSS-listen må stilarket kobles ved hjelp av lenke-knapp før dokumentet kan opprettes. Nedenfor vises nedre-høyre delen av menyen. Det er ikke uvanlig at man ønsker flere sider med samme design i nettstedet I dette tilfelle: Ved design av den første siden skal man bruke "Create New File" alternativet, og lagre stilarket øverst i sitt mappehierarki (i vårt tilfelle blir det rett under dkdm_sitemappen) Ved design av en (evt.) andre (og tredje og fjerde... ) side med likt utlegg, velg "Link to existing File"-alternativet, og pek til den allerede På den måten vil stiloppdateringer vi gjør, gjelde alle våre sider, som ofte er ønskelig. Merk: HTML-filen må lagres. Først da kobles stilarkfilen skikkelig til den.

20 20 of :26 Nedenfor vises ferdigutleggsdokumentet i design-modus. Meningen er å bruke denne som utgangspunkt, og endre innholdet samt andre ønskede egenskaper. Div-ene er avgrenset med stiplete rammer og fylt med innhold som kan redigeres. Innholdet forklarer oppbyggingen av siden

21 21 of :26 Dreamweavers sideutleggdokumenter har alltid en div med klassen 'container' som omfatter hele innholdet i siden. Denne brukes ofte for å bestemme sidens bredde og justering. Hvis vi plasserer musmarkøren i teksten 'Instructions' vises følgende i Tag Selector: Dvs. innenfor body-tagg er det en div-tagg med klassen 'container' og innenfor den, en ny div-tagg med klassen 'content'. Innenfor denne er det en h1-tagg. Margin og padding kan oppgis slik i stilark: 20px - betyr at alle sider har denne verdien. 20px 0 20px 0 - verdier oppgis for alle fire sider. TRouBLe - Top, right, bottom, left. 20px 0 - når kun to verdier oppgis betyr det at første verdi gjelder top og bottom, mens andre verdien gjelder right og left. Margin 0 auto betyr at topp og bunn skal det ikke være marg. Til høyre og venstre er verdien 'auto' som betyr midstilt. Arbeid videre med å erstatte "liksom innholdet" til ekte innhold og endre stilarkregler til ønsket utseende.

22 22 of :26 Eksempel på endring: Legg til en horisontal navigasjonsmeny under overskriftsrammen. Plasser en ny div rett under overskriftsrammen Skriv en punktliste (en <ul> <li> - konstruksjon med noen punkter i) i div'en Stil punktlisten som et "inline"-element, dvs. Et element som ikke automatisk får linkeskifter over og under. Vi starter en div, og inn i den en "rå" (vanlig vertikal) punktliste. Plasser en ny div rett under overskriftsrammen (her bruker vi, untaksvis, Code-view (kodevisning)) Finn frem til punktet i HTML-koden der den nye div-en skal plasseres, etter slutten av "header"-diven Se etter teksten "end.header" Klikk "insert div tag" I påfølgende meny velg "At insertion point" Gi diven en ID. (tilbake til design visning) I design visning vises den nye div-en med teksten 'Content for id "meny" Goes Here'. Skriv en punktlliste i den nye diven Forsikre deg om at teksten 'Content for id "meny" Goes Here'. i den nye div'en er markert. (vises ikke her) Skriv tre menypunkter på hver sin linje (tast enter på slutten av hvert punkt). Marker punktene, og gjør de om til en liste (Insert-rute > Text > ul) Punktene kan synes (svakt) bak den brune vertikale ramme.

23 23 of :26 Vi gjør om den vertikale listen til en horisontal liste Stiling av selve listen Plasser markøren et sted i punktlisten og klikk <ul> for å velge hele punktlisten Lag en ny stil i CSS-ruten (+ nederst i CSS-ruten). Stilen skal være "Compound" og bare gjelder punktlister innenfor #meny innenfor container. Andre lister blir ikke berørt. List style type none betyr at punktene at det ikke brukes noen punktmarkering på listeelementene, bare selve teksten. i CSS:.container #meny ul { list-style-type: none; }

24 24 of :26 Stiling av listeinnførslene Plasser markøren et sted i punktlisten og klikk <li> for å velge hele punktlisten Lag en ny stil i CSS-ruten (+ i CSS-ruten). Selector Name:.container #meny ul li Her lager vi regler innen to kategorier: Block: Listeinnførselen skal være "inline" - legges ikke mellom linjeskifter. padding-right: tvinge mellomrom mellom listeinnførslene.

25 25 of :26 Sentrering av hele listen Sentreringsregelen kan annvendes på enten listen, eller den omsluttende div-en (da denne regelen "arves ned", dvs. blir gjeldende også for elementer innesluttet i elementet regelen er definert for). plasser markøren på <div#meny> lag ny regel velg kategori Block Text-align: center I CSS:.container #meny { text-align: center; } Nedenfor ser du resultatet. Øvelser Øvelser til Dreamweaver 2. Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Unported lisens. Michael Preminger,

Oppsummering fra forelesning 2

Oppsummering fra forelesning 2 1 of 16 02.04.2015 15:42 Oppsummering fra forelesning 2 Lenker Lenker er, historisk sett, webens første eksistensberettigelse Lenker kan være relative (går til sider innenfor samme nettsted) eller absolutte

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw5/dreamweaver5_1.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw5/dreamweaver5_1.html 1 of 10 09.04.2015 15:49 Fra forrige gang: Om tabeller Tabeller er i utgangspunktet en måte å presentere data på. Skal ikke brukes for å legge ut sider Dreamweaver har fasiliteter for å opprette, redigere

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Oppbygging av innhold på responsive nettsider.

Oppbygging av innhold på responsive nettsider. Oppbygging av innhold på responsive nettsider. HTML og CSS er koder som forteller nettleseren hvordan strukturen og utseende på en nettside skal vises på skjermen din. Selv om du ikke ser kildekoden når

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Tilpassning av Wordpress - Enterprise Theme

Tilpassning av Wordpress - Enterprise Theme Del 2 - Tilpassning Tilpassning av Wordpress - Enterprise Theme Del 1 var en gjennomgang av hvordan man setter opp det tekniske som kreves for å kjøre en Wordpress webside/blogg. Installere webserver (Apache)

Detaljer

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1. Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Når man tar pilen over fanene, dukker det opp utrolig mange tagger. Dvs alt er

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby

Håkon Tolsby. 25.08.2014 Håkon Tolsby HTML5 og CSS Håkon Tolsby 25.08.2014 Håkon Tolsby 1 En webside min webside en html5 side dett er min første

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

INF1040 Oppgavesett 4: CSS

INF1040 Oppgavesett 4: CSS INF1040 Oppgavesett 4: CSS (Kapittel 5) Fasitoppgaver Ingen fasitoppgaver denne gang. Se flervalgsoppgavene under. Flervalgsoppgaver I følgende oppgaver er det oppgitt fem alternativer der nøyaktig ett

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgave 1 Alt i en mappe Når man skal kode på lyd og video er det lurt å ha disse filene i samme mappa som NVivo-prosjektfila. Opprett en mappe på skrivebordet.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Installasjon InfoMediaPlayer:

Installasjon InfoMediaPlayer: Installasjon InfoMediaPlayer: InfoMediaPlayer lastes ned fra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81046462/5.5.42.exe Dette er en executable RAR fil, så kjør filen og sett C:\InfoMedia som bane for utpakking.

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt.

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. Bedrift Online Komme i gang Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. oktober 2008 Bedrift Online 2008 Nidelven IT and WOW webdesign. All rights reserved. Under the copyright laws, this

Detaljer

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari

Læringsmål og pensum. Hvordan virker webteknologi? (klient-tjener arkitektur) HTML - virkemåte. Nettleser: Firefox, Opera, Safari 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105/4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35/36 HTML Førsteamanuensis Alf Inge Wang Læringsmål Lære å lage statiske hjemmesider Bilder Lenker Lister Tabeller Skjema for

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Oblig 1 Erlend Hannestad

Oblig 1 Erlend Hannestad Oblig 1 Erlend Hannestad Oppgave 1 Nettsiden er ustrukturert og uryddig når det kommer til layout og design, det er vanskelig å holde oversikt over alt som vises på siden, det er rett og slett for mye

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

<HTML Koder> Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01

<HTML Koder> Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01 Enkle HTML koder for bruk til bl.a cachebeskrivelser. Ver. 2.01 Side 2 Ett HTML dokument inneholder både tekst som skal vises og instruksjoner om hvordan den skal vises av nettleseren. Instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100 I NNHOLD 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av Sukkergris... 3 2.1 Struktur og grafisk design... 3 2.1.1 Sidens oppbygning... 3 2.1.2 CSS og Grafisk design... 4 2.2 Oversikt

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

GoOnline Site Search

GoOnline Site Search GoOnline Site Search Beskrivelse Innhold 1. Generelt a. Informasjon om dette dokumentet b. Versjon 2. Indeksering 3. Søk a. Indeksering av produkt b. Indeksering av ordinær side c. Indeksering mot 3.parts

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Nasjonal veileder - intranett

Nasjonal veileder - intranett Brukerveiledning Nasjonal veileder - intranett Forfatter: Erik Svendsen Dato: 28.2.2014 Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Brubakken 2, 2615 Lillehammer :: Telf/Mob: 970 73 802 Epost: erik@linnearad.no

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Hvordan redigere sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere sider i Joomla 3.x Hvordan redigere sider i Joomla 3.x Side 1/6 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler Siden

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer