SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUKKERGRIS. Anita og Silje DAT100"

Transkript

1 SUKKERGRIS Anita og Silje DAT100

2 I NNHOLD 1. Innledning Beskrivelse av Sukkergris Struktur og grafisk design Sidens oppbygning CSS og Grafisk design Oversikt over konfektbitene Opprette konfektbitdivene i konfektoversikt Vise informasjon fra sjoko.js i hver enkelt div Gjøre konfektbitene «klikkbare» Klikkbare konfektbiter Rabatt Handlekurven Legg i handlekurven Totalsum i handlekurven Konklusjon Prosjektet Kommentarer til arbeidsprosessen Referanser... 8

3 1. I N N L E D N I N G Den siste innleveringsoppgaven i faget DAT100 går ut på å lage en nettside for et tenkt firma Sukkergris. Sukkergris lager eksklusiv konfekt og ønsker å selge konfektbiter i en nettbutikk. Denne nettbutikken skal settes sammen av HTML, CSS og JavaScriptkode og dekker store deler av pensum i faget. Som utgangspunkt for prosjektoppgaven fikk studentene utlevert en mappe som inneholdt bilder, en CSSmal, en nettsidemal, en JavaScript-fil og flere html-filer vi skulle bruke kode fra. Denne rapporten beskriver hvordan vi har valgt å løse oppgaven. Utviklere er Anita Væting og Silje Madalena Unander.

4 2. B ESK R I V E L S E A V SUKKERGRI S 2.1 Struktur og grafisk design For selve nettsiden tok vi utgangspunkt i index.html som inneholdt hele strukturen på siden. Index.html består av et header-område kalt "Butikkinfo" øverst, et hovedområde "Oversikt over konfektbiter" under og to avdelinger, "Info om valgt konfektbit" og "Handlekurv", i høyre side.g Siden er utformet for en skjermstørrelse på 1920x1080 og er testet i Google Chrome og Opera Sidens oppbygning Tabell 1 - Nettsidens inndeling i div-elementer header tittel butikkinfo konfektoversikt konfektinfo konfektdiv konfektdiv konfektdiv venstreinfo hoyreinfo konfektdiv konfektdiv konfektdiv konfektdiv konfektdiv konfektdiv handlekurv Vår side er satt sammen av følgende elementer: <head> I headen står metainformasjon som navn og beskrivelse, tittel på siden og linker til eksterne filer som stilark og JavaScript. <link href="sukkergris_endelig.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script src="sjoko.js"></script> <body> Bodytaggen inneholder følgende elementer (div'er):

5 <div id="header"> Vi fant det hensiktsmessig å dele headeren ytterligere inn i to div er med id-ene "tittel" og "butikkinfo" for å lettere styre utforming og utseende på disse to tekstene. <div id="konfektoversikt"> Her vises alle konfektbitene, med informasjon hentet fra sjoko.js. Se beskrivelse senere i rapporten. <div id="hoyreside"> Denne div'en er delt opp i div'ene konfektinfo og handlekurv. - <div id="konfektinfo"> Konfektinfo "lytter på" og viser informasjon om en konfektbit når denne blir klikket på i konfektoversikt. I hoyreinfo står det en knapp som legger valgt konfektbit inn i handlekurven. - <div id="handlekurv"> Handlekurven samler opp valgte konfektbiter i en liste og summerer prisene CSS og Grafisk design Utseende, utforming og plassering av elementer beskrives i en CSS-fil, et såkalt stilark. Utgangspunktet for nettstedet for var CSS-fila sukkergris.css som ble utlevert med oppgaven. Vi har valgt å bruke en mørk palett på siden, med mørkebrun bakgrunnsfarge og jordtoner i skriftfargene. Riktig bruk av mørke farger gir en følelse av luksus, samtidig som at de understreker at Sukkergris faktisk selger konfekt og mørk sjokolade. De to horisontale inndelingene er atskilt av en lys kantstrek. Av generelle verdier som ble satt i body, overskrifter og p vil vi nevne bruken av en sans-serif fontfamilie for å gjøre uttrykket mer moderne. font-family: "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif; Deretter er egenskapene for de ulike div ene deklarert. Hver div fikk sin egen id, og ved å skrive # foran navn på div i CSS-fila velger man å definere egenskaper for akkurat den div en. Man deklarerer egenskaper som er felles for alt innholdet i denne div en. Gjennomgang av enkeltelementer En liten beskrivelse av noen selektorer vi mener fortjener en grundigere gjennomgang. Og hvorfor. I #header satte vi bakgrunnsbildet med background-image:url(chocolate_header.jpg); #tittel har skygge på teksten. Den gjør omrisset av den lyse tekstfargen tydeligere: text-shadow: 2px 2px 4px #8B4513; #konfektoversikt er satt til float:left 60% bredde og #hoyreside til float:right 35% bredde. konfektoversikt har også en deklarasjon text-align: center; som midtstiller alt innhold. Da ser det ryddigere ut.

6 I.konfektDiv har vi brukt avrundede hjørner, en hvit kantstrek og sentrert bilde, ved å sette bredde-attributt for innlastingen av bildet i javascriptkoden til 70%. I tillegg til koden som fulgte med i lagdiver.css: display: inline-table; Viser div ene bortover, som I en tabell cursor: pointer; Gjør musepekeren om til en hånd over div en #venstreinfo og #hoyreinfo er delt inn med float til venstre og høyre og bredde satt til 50%. I deloppgave 3b skulle vi vise en tekst for rabatt på konfektbiter over 14 kr. For å tydeliggjøre dette valgte vi å gi denne teksten en egen klasse:.advarsel { color:red; font-weight:60%; font-size:1,2em; } #knapp følger stilen til konfektdiv. 2.2 Oversikt over konfektbitene I deloppgave 2 skulle vi lage en oversikt over utvalget til Sukkergris og vise hver konfektbit i en div med navn, bilde og pris. Data om hver bit hentes fra en ferdiglagd JavaScript-fil, sjoko.js. Utgangspunkt for koden er lagdiver.html og lagdiver.css, og JavaScript-koden skrives i <script>-taggen Opprette konfektbitdivene i konfektoversikt Først måtte vi skrive kode for å lage div er i konfektoversikt-div en. For å endre eller legge til innhold i en div, må man først legge elementet til en variabel i JavaScript: var beholder = document.getelementbyid("konfektoversikt");. Deretter setter vi hvor mange konfektbitdiver vi ønsker å vise i konfektoversikt: var antall = 12; eller sjoko.antall: som henter alle div ene fra sjoko.js. For å gjenta kode, benytter man seg av en løkke, i dette tilfellet for å kjøre en funksjon som oppretter en ny div med et tall: for (var teller = 0; teller <= antall; teller++) Teller øker med 1 til den blir lik antall - som er en tallvariabel definert i sjoko.js. Løkken lager nye konfektbitdiver ved å kalle opp funksjonen lagsjokodiv, som lager div for hvert tall teller slik: var nydiv = lagsjokodiv(teller); Deretter legges konfektbitdivene til i konfektoversikt gjennom variabelnavnet beholder: beholder.appendchild(nydiv); Vise informasjon fra sjoko.js i hver enkelt div Nå har vi laget en div for hver konfektbit i sjoko.js. Neste skritt i oppgaven er å faktisk å klare å vise informasjonen i disse div'ene. Sjoko.js inneholder et array over alle konfektbiter med informasjon og id, og id'en er et tall fra 0 og oppover. Funksjonen lagsjokodiv bruker teller fra løkka som teller opp ider. For hver id henter lagsjokodiv navn, bilde, pris og beskrivelse via funksjoner definert i sjoko.js.

7 Eksempel: hente bilde og legge det inn i variabelen 'bilde': var bilde = sjoko.getbilde(teller); getbilde henter bildet for tallet teller som tilsvarer id'en til en bestemt konfektbit. Så må man lage selve div'en, her som en variabel 'element': var element = document.createelement("div") Vi setter sammen variablene vi har hentet fra sjoko.js til 'divtext', additivt: var divtext = '<h3> ' + naejm + '</h3>'; divtext += '<img src="konfekt/bilder_s/' + bilde + '" alt="' + bilde + '" width=70% />'; divtext += '<p>pris kr ' + pris + ',-</p>'; divtext += '<br />'; Så angis id, som vi skal bruke senere: element.setattribute("id", teller); og klasse, slik at vi kan bestemme utseendet : element.setattribute("class", "konfektdiv"); Innholdet, 'divtext', må legges inn i htmlkoden til div'en: element.innerhtml = divtext; Hele div'en returneres deretter tilbake til løkka som påkalte funksjonen: return element; Og vi er tilbake til start, før løkka begynner på en ny konfektbitdiv. 2.3 Gjøre konfektbitene «klikkbare» Klikkbare konfektbiter I oppgave 3a skal vi gjøre konfektbitene klikkbare. Hensikten er at når du klikker på en konfektbit skal det vises mer info om biten inne i konfektinfo-div en på høyre side av websiden. Navn, beskrivelse, pris og et stort bilde kommer frem i div en ved klikk på en konfektbit. For å få til dette må vi legge til en onclick-hendelse til hver enkelt konfektbit som kjører en funksjon for å utføre denne hendelsen. Vi kaller den mokkaklikk. element.oncklick = mokkaklikk; legges inn i funksjonen lagsjokodiv som ble laget i oppgave 2. For at mokkaklikk funksjonen skal få tak i nummeret til konfektbiten som blir klikket på, må vi lagre en attributt til hver enkelt konfektbit. element.setattribute ("id", teller); function mokkaklikk() For å få tak i informasjon om hvilken konfektbit det ble klikket på må vi hente attributten vi lagret over fra this som refererer til konfektbiten det ble klikket på. var sjokoid = this.getattribute("id"); For å legge inn selve innholdet i div ene må vi oppdatere innholdet i hoyreinfo og venstreinfo. JS henter informasjon ved hjelp av sjokoid. For å oppdatere innholdet i

8 venstre og høyre ramme settes inn variabler som brukes for å lage HTML kode. Denne koden viser vi i konfektinfo ved å bruke innerhtml Rabatt Når du klikker på en konfektbit hvor prisen er over 14 kr dukker det opp en tekst (i konfektinfo-div en) som sier at du får 10 % rabatt. Oppgaven er løst ved å benytte en if-test på prisen som skriver en tekst hvis denne testen er sann. Hvis prisen er over 14 kroner oppdateres innholdet i hoyrebeholder. 2.4 Handlekurven Legg i handlekurven Det første som ble gjort i denne oppgaven var å lage en knapp i HTML inne i konfektinfo-div en med teksten «Legg i handlekurven». Med en oncklick-funksjon. Når du klikker på knappen legges navn og pris på konfektbiten inn i en select-liste i handlekurv-div en. Denne select-lista lages også inne i HTML. Den kaller vi «minkurv» og er i utgangspunktet tom. Ved å klikke på knappen kjøres en funksjon for å hente informasjon fra høyreside div en. Denne funksjonen kaller vi «leggikurv». Denne funksjonen skal oppdatere select-lista med konfektbitene som vi klikker på. For å få til dette må vi hente nummeret på konfektbiten som skal inn i lista. Måten vi løser dette på er å oppdatere mokkaklikk-funksjonen med å lagre de verdiene vi skal legge inn i handlekurven som attributter i hoyreside-div en. Vi må deretter hente attributtene tilbake i leggikurv-funksjonen slik vi kan oppdatere selectlista(sjokoid, navnet og prisen). Vi lager en option som inneholder navn og pris på den valgte konfektbiten, som vi så legger inn i select-lista med selectliste.add(mokkabit); Add-funksjonen oppdaterer select-lista vi har laget i HTML-koden Totalsum i handlekurven For å lagre totalsum i handlekurven er totalsum satt med verdi 0 i en global variabel. Vi har også laget en div i HTML kalt «resultat» for å skrive ut totalsummen. Hver gang du legger til en konfektbit legges den til i totalsummen. For å konvertere til tall bruker vi funksjonen Number() med variabelen pris som er tekst: totalsum = totalsum + Number(pris); Vi bruker innerhtml på resultat div en for å oppdatere totalsummen som vises i HTML siden.

9 3. K O N K L U S J O N 3.1 Prosjektet Vi har tatt utgangspunkt i oppgaveillustrasjonen og oppgavemalen for utforming av nettsiden. Utformingen består av tre hoveddeler, en header, en hoveddel og en sidedel. Nettsiden fungerer slik vi har lagt opp og oppfyller kravene stilt i de fire obligatoriske oppgavene. Vi er fornøyd med resultatet og mener at vi har vi har løst oppgaven på en strukturert måte. Det største og viktigste forbedringspotensialet ligger i å benytte seg av responsivt design for å få best mulig tilpasning til ulike skjermstørrelser. En større og større andel av menneskenes nettbruk foregår på smale og små skjermer. Derfor er det det er viktig for en butikk, egentlig for alle med et formidlingsbehov, å ha en side som duger i breddemangfoldet. Ellers er det mange småting som kan forbedres og som ble begrenset av tid og av mangel på css-kunnskap. Vi nevner i fleng: - god løsning på plassering av leggihandlekurv-knappen - teste i flere nettlesere: en rask sjekk viste at Internet Explorer 8 ikke viste all cssen. - sette stil på handlekurvlista - footer-område med informasjon om Sukkergris-firmaet - kanskje et annet utseende og fargevalg. I tillegg til de frivillige oppgavene. 3.2 Kommentarer til arbeidsprosessen Versjonskontroll Underveis i arbeidet er det et problem som gjør seg gjeldene når flere skal arbeide med den samme filen: hvordan styrer vi med hva som er endret og hva vi ønsker å beholde? Vårt system var ganske primitivt og bestod i å gi nytt navn til filene vi arbeidet med hver for oss og deretter kommentere i selve koden hva vi hadde satt inn. Omsider tok vi i bruk googledrive og lastet opp filer dit, som et alternativ til å sende filene som vedlegg. Slik er det også mulig å ha oversikt over tidligere filere, eller alltid ha nyeste fil tilgjengelig. Ingen av oss tar DAT101 programmering grunnkurs hvor ryktet forteller at de lærer å ta i bruk GiT et versjon kontrollsystem som bare lagrer forskjellene mellom versjoner - som helt sikkert hadde gjort arbeidet lettere. 4. R E F E R A N S E R Bakgrunnsbilde i headeren på sukkergris_endelig.hml:

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

praktiske eksempler DOM Document Object Model DOM og Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS DOM og praktiske eksempler Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2013 Informasjonsteknologi 2 DOM Document Object Model Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !" # $% $&"!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur

Li-Bjørk A/S på Web ! # $% $&!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur !" # $% $&"!' Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering Prosjektrapport 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 0 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE...2 2 LOVER OG AVTALER...3 2.1 SAMARBEIDSAVTALE...3

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Dynamiske websider med JavaScript og CSS3

Dynamiske websider med JavaScript og CSS3 Dynamiske websider med JavaScript og CSS3 Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Denne leksjonen handler om å bruke JavaScript og ny funksjonalitet i CSS3 til

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Tema Guide for PHP-Fusion v6.01.

Tema Guide for PHP-Fusion v6.01. 1 av 12 18.08.2007 20:47 Tema Guide for PHP-Fusion v6.01 Publisert av sveinungs den 18. august 2007 13:29 Tema Guide for PHP-Fusion v6.01. Sist oppdatert: 18-08-2007 Innhold: Innledning Theme.php Endre

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer