Den norske model; Rus- reform, spesialitet og forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske model; Rus- reform, spesialitet og forskning"

Transkript

1 Den norske model; Rus- reform, spesialitet og forskning Thomas Clausen Professor (Dr. med) København;

2 Agenda a) Den norske rusreformen av 2004 b) Spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin c) SERAF; forskningsmiljø i kliniske rusmedisin

3 5 Helseregioner 430 Kommuner 21 Fylker 5 Helseregioner Fra 2002

4 Historikk Rusbehandling Frem Rl 1985; alkoholbehandling; Statlig Edruskapsdirektoratet & (Helsedirektoratet) LandsomfaVende opptak Rl behandling Behandling langt hjemmefra 1985; Fylkeskommunalt ansvar for behandling Behandling i eget fylke/region ; Vekst i behandlingsbehov - StoZruk 1993; Lov om sosiale tjenester; rusbehandling kommunenes ansvar Varierende behandlingskvalitet i ulike kommuner/regioner Sosial tjenester dominerte, primærhelsetjenesten på sidelinjen 2002; Fylkeskommunale sykehus ble 5 helseregioner 2004; Rusreformen; Statlig og kommunalt

5 Rusreformen 2004 Førstelinjetjeneste regulert av Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven; samarbeid; kommunehelsetjeneste, Sosialtjeneste og Fastlege; kommunalt ansvar som Rdligere Rusbehandlingen i insrtusjon ble overført fra Fylkeskommunene Rl 5 regionale helseforetak drevet av staten Mål: Sikre rusmiddelbrukere et godt helsefaglig behandlingsrlbud; lik Rlgang Rl behandling nasjonalt Tverrfaglig, helhetlig, individuelt Rlpasset og kunnskapsbasert Rusbehandling i insrtusjon ble spesialisthelsetjeneste Avrusing, utredning og behandling Spesialisthelsetjenesteloven, lov om pasientre`gheter Klienter Rl pasienter Felles lovverk for alle insrtusjoner i rusfeltet Nye re`gheter Samarbeid; kommune, spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og sosialtjeneste

6 Rusreformen Ansvar og plikter Regional spesialisthelsetjeneste skal sørge for at personer i helseregionen Rlbys hjelp: Rusavhengige har rev Rl helsehjelp i sin region Vurderingsfrist: Innen 30 dager, mht rev Rl helsehjelp Behandlingsfrist: Dersom rev Rl helsehjelp; behandling skal gis innen fastsav frist

7 Rusreformen Konsekvenser Kommunehelsetjeneste og primærhelsetjeneste mer involvert Mer fokus på medikamenter i behandlingen Høyere status for pasientene FortsaV lang venterd; Kortere venterd i LAR Mangelfull samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

8 Evaluering av Rusreformen Hvordan har det gåv? Evaluering av IRIS i 2006 hvp://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cb8qfjaa&url=hvp%3a%2f%2fwww.fylkesmannen.no %2FEvaluering_av_rusref_13520a_NVql a.pdf.file&ei=lPdNUNeGN4iJ4gSf4YHYDg&usg=AFQjCNFNAYok8gThB99TDHwCy- Wry- Do5A hvp://www.regjeringen.no/upload/kilde/hd/rus/2004/0017/ddd/pdfv/ runds067.pdf Øket total ressursbruk Rl rusbehandling i perioden , ever hvert tendens Rl minimumsbudsjev Regionale forskjeller i behandlingsrlbud Kommunene bruker Rlsvarende ressurser som før Bedre somarsk og psykiatrisk behandling av ruspasienter Individuell plan brukes ose som styringsverktøy Tidligere private aktører delvis innlemmet i spesialisthelsetjenesten/avtaler, delvis avhengig av å vinne anbud Brukerne opplever manglende sammenheng i tjenestene

9 Behandling av rusavhengige personer 1998 LAR blir et landsdekkende Rltak 2001 Fastlegereformen Vekst i behandlingsapparatet Stoffmisbruk 2002 Sykehusreform; 5 regioner Opptrappingsplan Rusfeltet; 1mrd Frem til1985 Statlige rusgisinsrtusjoner Alkohol Fylkeskommunalt ansvar 2004 Rusreformen Statlig ansvar 2012 Samhandlingsreform Tverrfaglig spesialisert behandling

10 Spesialitet i Rus- og avhengighetsmedisin

11 Rasjonale Nothing less must be provided for the treatment of substance dependence than a qualified, systema;c, science- based approach such as that developed to treat other chronic diseases considered untreatable some decades ago (Neuroscience of psychoac;ve use and dependence, WHO 2004, p 4) addicron is a chronic brain disorder and not simply a behavioral problem involving too much alcohol, drugs, gambling or sex (American Society of AddicRon Medicine (ASAM), August 2011)

12 Spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Historikk Ildsjeler i faget drev frem søknader om russpesialitet 1999 Første søknad Rl Legeforeningen om egen russpesialitet: Forslaget avslåv; Rus relevant for alle spes Andre søknad; PosiRvt evaluert, men forslag avslåv (forslag øke kompetanse i allmennmedisin, psykiatri mfl.) 2008 Tredje søknad, etablering av egen Rusmedisinsk forening PosiRv evaluering fra Legeforening og helsedirektoratet 2012 Ny spesialitet i Rus- og avhengighetsmedisin

13 Argumentene for egen spesialitet Pasienter med sammensave lidelser og komplekse uxordringer Tverrfaglig spesialistbehandling uten spesialist- leger Fragmentert og svak utdanning i rus- og avhengighetsmedisin

14 Rus- og avhengighetsmedisin 5- årig spesialistutdannelse 3 år i rusinsrtusjon, 1 år i psykiatri, 1 valgfriv år Spesialitet for å bedre behandlingsrlbudet Spesialitet for å rekruvere leger

15 Kvalifikasjoner Bio- psyko- sosial forståelsesmodell Biologiske modeller for avhengighet Psykologiske og sosiale modeller for avhengighet Ulike behandlingsmodeller og prinsipper Komorbiditet Forebygging Lovgivning Samarbeidspartnere og samhandling Forskning og kunnskapsbasen innen feltet

16 Erfaringer mht spesialitet Lang prosess Forankre søknad/prosess i administrarve ansvarlige organer (direktorat, legeforening) Møte både gode og mindre gode motargumenter VikRg å diskutere alternarver Sub- spesialitet, Utvidet videreutdanning etc Egen spesialitet beste alternarv

17 Rusforskning i Norge Fra 2007/8

18 SERAF Norwegian centre for AddicRon Research Forankret ved Universitetet i Oslo Medisinsk fakultet Psykologisk fakultet Et forskningssenter for klinisk rusmiddelforskning LAR Naltrexone Komorbiditet Risikofaktorer hvp://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/

19 SERAF 4 FullRds professor 4 FullRds administrasjon 8 20% srllinger (Professor- II) 16 PhD studenter 4 Postdocs 5 Psykologi og medisinstudenter 20 Masterstudenter (Master i Psykososialt arbeid)

20

21 Antall publiserte arrkler pr år SERAF

22 Doktorgrader ved SERAF 2007 Hege Kornør: AbsRnence- orientated replacement therapy for opioid dependence 2010 Philipp Lobmaier: Heroin relapse prevenron with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison Nikolaj Kunøe: Sustained release naltrexone for opioid dependence: EffecRveness, safety, and clinical feasibility 2011 Linn Gjersing: Staff a`tudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associarons with treatment Jon Mordal: "Recent substance intake and drug influence among parents admived to acute psychiatric wards. A cross- secronal study of toxicological findings, physician assessment and parent self- report in two Norwegian hospitals." KaSnka Anchersen: "Mortality and QTc prolongaron in opioid maintenance treatment" 2012 John- Kåre Vederhus: AddicRon professionals and substance abuse parents a`tudes towards and usage of 12- step- based self- help groups Monica Sarfi: Barn av LAR mødre Anne Bukten: Krim i LAR Priscilla Mar4nez: Depresjon og alkoholbruk i WHO data Anne Opsal: Tvangsbehandling av pasienter med ruslidelser Ivar Skeie: Soma;sk komorbiditet hos LAR- pasienter planlegger å levere

23 Bramness JG, Persson O. The bibliometrics of Norwegian ANDT research. Figure 2. Number of papers in Norwegian ANDT field Alcohol Illicit drugs Medicinal drugs Steroids Tobacco

24 Internasjonal vurdering av norsk psykologisk og psykiatrisk forskning (NFR 2011)

25 Årlig internasjonal SERAF-konferanse Forsker- og publikumskonferanse 2008: Cannabis 3 dager, 450 deltagere, 20 foredrag 2009: Prescription drug abuse 2 dager, 250 deltagere, 15 foredrag 2010: Children at risk 2 dager, 100 deltagere, 15 foredrag 2011: ISAM 4 dager, 495 deltagere, 16 plenumsforedrag, 159 parallelle 2012: Hvordan bruke helseregistre i klinisk forskning? 1 plenumsdag, 4 paralellmøter mellom forskergrupper 2013: Treatment of addiction in the internet age

26 Erfaringene Lange prosesser, pågående endring Rusbehandling har gåv fra sosialfag Rl helsefag Ildsjeler i medisinsk miljø har drevet frem egen Russpesialitet Myndighetene har satset ekstra på Rusfeltet SERAF er godt i gang, men 10- års perspekrv et minimum

27 Output? Bedre behandling for pasientene, i nærmiljøet Et enhetlig rammeverk for rusbehandlingen Lokal relevant forskningsbasert kunnskap Økende antall klinikere med forskerkompetanse RekruVering av leger Rl ny spesialitet

28 FremRdens uxordringer Samhandling mellom ulike nivå i behandlingstjenesten Kvalitet i behandlingen OppreVholde mangfold i behandlingen FortseVe å være hot topic Internasjonale forskningssamarbeid

29 Noen vikrge forskningsresultater LAR reduserer kriminalitet, dødelighet, og somarsk sykdom med 50% QtC- forlengelse med Metadon; sjelden årsak Rl dødelighet Naltrexone kan forebygge Rlbakefall ever LAR Det går bedre med barn av LAR- mødre enn hva man kunne frykte Overdoser i Oslo; 1/3 utenbys fra, 2/3 på bopel

30 FloVe, men atskilte

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget

RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget RAPPORT OM NARKOTIKA Stoltenbergutvalget Denne rapporten er illustrert av brukere av Aktivitetshuset Prindsen et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka. Aktivitetshuset

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Helse Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer