Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsbrosjyre idrettsfag"

Transkript

1 Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2 Idrett og samfunn 2.3 Treningsledelse 2.4 Aktivitetslære 3.0 Valgfrie programfag 3.1 Valg av topp- og breddeidrett 3.2 Toppidrett Spissa toppidrett 3.3 Breddeidrett årig eller 4-årig skoleforløp 5.0 Fag- og timefordeling idrettsfag 3-årig løp og 4-årig løp 6.0 Valgmuligheter innen fellesfag 6.1 Matematikk 6.2 Fremmedspråk 6.3 Oversikt over programfagene 7.0 Programområde for realfag 7.1 Matematikk R1 og R2, S1 og S2 7.2 Fysikk Fremmedspråk nivå II 7.4 Fremmedspråk nivå III 8.0 Generell informasjon i forhold til fagvalg 8.1 Definisjon av elevkategorier 8.2 Førstegangsvitnemål 8.3 Krav til bestått eksamen 8.4 Noen råd før du velger 8.5 Noen nyttige nettadresser 9.0 Fordypningsidrettene ved Steinkjer Vgs 9.1 Fotball 9.2 Friidrett 9.3 Handball 9.4 Langrenn 9.5 Skiskyting 9.6 Volleyball 2

3 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning Etter tre år på Steinkjer Vgs vil du få generell studiekompetanse. Da åpnes dørene opp for å begynne på høgskole eller universitet, om du ønsker det. Utdanningsprogrammet idrettsfag er et tilbud til deg som vil kombinere idrett og utdanning. Du får lære om ulike idretter, hvordan trening påvirker kroppen og hvordan du kan instruere andre. I løpet av tre år blir du veldig godt kjent med dem du går sammen med, og dere opplever mange fine turer sammen. Utdanningsprogrammet for idrettsfag gir en idrettsfaglig utdanning, men skal også være et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanning med idrett/toppidrett. Ved Steinkjer Vgs kan vi tilby langrenn, skiskyting, volleyball, håndball, fotball og friidrett som fordypningsidretter. Idrettene er knyttet til fagene aktivitetslære, treningsledelse, toppidrett og delvis breddeidrett. I den daglige aktiviteten har vi også et nært samarbeid med idretten rundt oss, som idrettslag, klubber og kretser. I samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge og Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommune kan skolen også tilby spissa toppidrett. Uttak av elever for spissa toppidrett skjer i samarbeid mellom skolen, særidrettene og Olympiatoppen Midt-Norge. Utdanningsprogrammet idrettsfag forbereder deg for videre studier. Du oppnår generell studiekompetanse når du er ferdig med tre år innen utdanningsprogrammet idrettsfag, og det betyr i praksis at du kan søke til stort sett alle høgskoler og universitet etter endt utdanning. Generell studiekompetanse gir mange utdanningsmuligheter som for eksempel fysioterapi, lærer, politi, idrettsadministrator, leder i forsvaret og utdanning innen helse. 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn Det er Inntakskontoret hos Fylkesutdanningssjefen i Nord-Trøndelag som tar inn elever til Vg1, Vg2 og Vg3. All søkning vil foregå på internett, og søknadsfrist er 1. mars. Hvis du ønsker særskilt vurdering er søknadsfristen 1. februar. Ta kontakt med karriereveilederen (YOUrådgiver) dersom du har spørsmål til søkningen. Ved inntak til Vg1 kan du søke på bakgrunn av idrettslige kriterier. Du kan også søke på spissa toppidrett. I begge tilfellene må det vedlegges uttalelse om idrettslig nivå som må sendes til inntakskontoret hos fylkeskommunen. Skjema som skal brukes: Det kan bli konkurranse om plassene ved inntak til Vg2, og ikke alle som ønsker det, er garantert å få fortsette ved Steinkjer videregående skole, men vil få tilbud fra andre skoler i distriktet. Når skolene får inntakslistene fra Inntakskontoret, justeres gruppene i programfagene. Søkningen til enkelte fag kan overstige kapasiteten, og da tas elevene inn etter karakterer. De elevene som har lavest inntakspoengsum, får ikke plass. De får isteden tilbud om andre programfag. 3

4 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære Trening er en prosess der individet blir påvirket av mange forhold. God kunnskap om trening er derfor viktig både for den enkelte og for samfunnet, og for den som skal veilede andre i deres trening. Trening har egenverdi og nytteverdi både for en konkurranseutøver som arbeider målbevisst for å bedre sine prestasjoner, og for mosjonister som ønsker å oppnå en følelse av velvære og overskudd, og som vil forebygge helseplager. Programfaget treningslære skal gi kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil spiller inn på vår funksjonsevne, og betydningen av god treningsplanlegging med tanke på egen ferdighetsutvikling eller ferdighetsutvikling og helsefremmende aktivitet hos andre. Opplæringen i programfaget skal knyttes til praktisk idrettslig aktivitet og allsidig kroppsbruk. Det skal legges vekt på å forstå, analysere og vurdere fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale faktorer som er sentrale i en valgt idrett. Kilder og informasjon skal tolkes og begrunnes både muntlig og skriftlig, og brukes tverrfaglig. Programfaget treningslære skal særlig utfordre den enkelte til å skaffe seg og anvende kunnskap og viten i ulike situasjoner, for å kunne løse problemer og planlegge, gjennomføre og evaluere trening og idrettslig aktivitet. Programfaget treningslære er satt sammen av delene fra mange fagområder, og det gir gode muligheter til å integrere praksis og teori. Kompetanse i programfaget skal oppnås gjennom praktisk erfaring med, ferdighet i og kunnskap om treningsprinsipper, aktiviteter, treningsformer og treningsmetoder. I faget treningslære har vi treningslære I (Vg1 og Vg2) og treningslære II (Vg3). 4

5 Eksamen for elever Fag Treningslære 1 Treningslære 2 Ordning Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. 2.2 Idrett og samfunn Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid. I nyere tid er idrett blitt mer mangfoldig med flere aktører, både frivillige og profesjonelle. Det fører til økt behov for å sette idrett inn i et samfunnsperspektiv. Gjennom innsikt i idrettens historiske utvikling skal opplæringen i programfaget idrett og samfunn gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Arbeidet med programfaget skal formidle et helhetssyn knyttet til individ, idrett og samfunn, og stimulere til å formulere problemstillinger knyttet til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekritikk og sette fakta inn i meningsfulle sammenhenger. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle evne til å analysere og tolke informasjon, begrunne og ta stilling til idrettspolitiske problemstillinger. Opplæringen i programfaget skal gi kunnskap om hvordan idrett organiseres og fungerer, og hvilke normer, verdier og kvaliteter som skal danne grunnlag for å utøve og lede idrettslig aktivitet. Idrett og samfunn undervises på Vg2 og Vg3. Eksamen etter Vg3 (4.år for 4-årig løp) Eksamen for elever Fag Idrett og samfunn Ordning Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 2.3 Treningsledelse Tilrettelagte fritidsaktiviteter spiller en stadig større rolle i samfunnet, og trening og mosjon spiller en viktig rolle som helsefremmende aktivitet for den enkelte. Idretten skal være en pådriver for å gi et godt aktivitetstilbud til flest mulig. Nær halvparten av befolkningen i Norge er tilsluttet den frivillige idretten. Dette krever en stor organisasjon med mange og kompetente bidragsytere. 5

6 Gode treningsledere er av stor betydning for arbeidet med all idrettslig aktivitet. Opplæringen i programfaget treningsledelse skal gi forutsetninger for å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger. Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om å jobbe i et flerkulturelt samfunn og forståelse for andre kulturer. Arbeidet med programfaget skal gi elevene kunnskap om ulike undervisningsprinsipper og -metoder, utvikle lederegenskaper og sette dem i stand til å fungere som gode og trygge trenere. De skal lære om forhold som har betydning for avvikling av idrettsarrangement, og lære å ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle evnen til samarbeid, respekt, lojalitet og ansvar, og få kunnskap om og forståelse for verdien av å bidra til utvikling av idrettslig aktivitet i lokalsamfunnet. Vi gjennomfører treningsledelse delvis på kveldstid i samarbeid med idrettslag, klubber og kretser m.m. Treningsledelse 1 undervises på Vg2. Treningsledelse 2 og 3 undervises på Vg3 (4.år for 4.årig løp) Eksamen for elever Fag Treningsledelse 1 Treningsledelse 2 Treningsledelse 3 Ordning Elevene skal ikke opp til eksamen Elevene skal ikke opp til eksamen Elevene kan trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 2.4 Aktivitetslære Tradisjonelle idretter, og nyere former for idrett og aktivitet, har blitt en sentral del av kulturen i Norge. Allsidig bruk av kroppen, enten gjennom målrettet trening eller mer spontan lek og fysisk utfoldelse, står sentralt i nasjonal idretts- og friluftslivstradisjon. Arbeidet med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv skal legge grunnlag for prestasjonsutvikling, allsidig praktisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk, og gi muligheter til å utvikle skapende og kreative evner. Opplæringen i programfaget skal fremme glede, spenning og utfordring, og bidra til opplevelser av mestring og utvikling av den enkeltes selvbilde. Gjennom samarbeid og fellesskap skal friluftslivsaktiviteter gi opplevelser av, praktisk erfaring med og kunnskap om samspillet mellom mennesker og natur. Opplæringen skal bidra til å ta vare på og videreutvikle etiske normer og verdier knyttet til all idrettslig aktivitet, og styrke idrettens rolle som kulturbærer i samfunnet. I arbeid med faget skal evnen til å ta ansvar, vise omsorg for andre 6

7 og verdsette andres innsats utvikles. Opplæringen skal bidra til å motvirke fordommer og diskriminering, og fremme gjensidig respekt, toleranse og omsorg. Opplæringen i programfaget skal gi bred erfaring knyttet til allsidig kroppsbruk og praktisk idrettslig aktivitet der ferdighetsutvikling er sentralt. Kompetansen i aktivitetslære skal være nær knyttet til faget treningslære. Elevene skal oppnå samlet kompetanse gjennom praktisk erfaring med, ferdigheter i og kunnskap om ulike aktiviteter og treningsformer i miljøkategoriene sal/hall, barmark, vann og snø/is. Aktivitetslære undervises på Vg1, Vg2 og Vg3. Eksamen for elever Fag Aktivitetslære 1 Aktivitetslære 2 Aktivitetslære 3 Ordning Elevene skal ikke opp til eksamen. Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 3.0 Valgfrie programfag 3.1 Valg av topp- og breddeidrett På Vg1 skal du velge topp- eller breddeidrett i løpet av de første ukene etter skolestart. Når du starter med toppidrett begynner du på nivå 1. Det samme gjelder for breddeidrett. Du kan velge topp- eller bredde for hvert år. 7

8 3.2 Toppidrett Idretten i Norge har lange tradisjoner for målrettet og systematisk arbeid i ulike treningsmiljøer innen både breddeidrett og toppidrett. Dette arbeidet er en forutsetning for gode prestasjoner og prestasjonsutvikling i idretten. De siste tiårene har toppidrett fått økt aksept i Norge, og er tilkjent samfunnsmessig verdi og status. Opplæringen i programfaget toppidrett kan bidra til at Norge får bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det. Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit. I arbeidet med programfaget skal elevene utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats. All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver. Eksamen for elever Fag Toppidrett 1 Ordning Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Toppidrett 2 Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Toppidrett 3 Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kriterier for valg av toppidrett Elever som velger toppidrett skal oppfylle følgende kriterier: Utøver deltar i konkurranser regelmessig innen sin spesialidrett I ballspill vil det bli satt krav om minimumsnivå i forhold til divisjon. Det informeres om dette i hvert enkelt ballspill (fotball, volleyball, handball) Gjennomfører systematisk og målrettet trening i spesialidretten i skole og klubb Det må bokføres minimum 2 egentreningsøkter utenfor fellestrening / skoletrening pr uke Utøver skal kunne vise til en realistisk målsetting rettet mot ferdighetsutvikling innen spesialidretten 8

9 Det skal settes et sesongmål for utøveren knyttet til prestasjon Det skal settes kortsiktige utviklingsmål som skal evalueres i slutten av hver måned, samtidig som nye kortsiktige mål settes Egentrening og målsettinger har innlevering i slutten av hver måned Utøver må vise gjennom holdninger og adferd at han/hun utvikler seg mot det å bli en 24-timers utøver Spissa toppidrett Spissa toppidrett er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge og Nord- og Sør- Trøndelag Fylkeskommune. Skolen får tilført ekstra ressurser for å gi tettere oppfølging av utøvere som satser på et høyt sportslig nivå. Uttak av elever for spissa toppidrett foretas i samarbeid mellom skolen, særidrettene og Olympiatoppen Midt-Norge. I dag har skolen spissa toppidrettstilbud for idrettene langrenn, volleyball, håndball, fotball og friidrett. Ordningen med spissa toppidrett skal evalueres høsten Denne evalueringen vil avgjøre om tilbudet fortsetter videre fra skoleåret Breddeidrett Ungdommens valg av idretts- og friluftsaktiviteter er i stadig endring. I dagens ungdomskultur finner vi tradisjonelle idretter sammen med nyere og mer moderne idretter og aktiviteter. Gode vaner for fysisk aktivitet i ungdomsårene har positiv effekt på den enkeltes levevaner og helse. Programfaget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige idretter og aktiviteter. Opplæringen i programfaget breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form. I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om hvordan en gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Dette kan være viktige bidrag til å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Opplæringen skal utvikle evnen til å verdsette andres innsats. Opplæringen i programfaget skal bidra til å utdanne aktive og bevisste ungdommer til ressurspersoner i lokale idrettsmiljøer. Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og bidra til opplevelser og samhold i fellesskap med andre. Eksamen for elever Fag Breddeidrett 1 Breddeidrett 2 Breddeidrett 3 Ordning Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 9

10 4.0 3-årig eller 4-årig skoleforløp Tenker du å få generell studiekompetanse? Eller kanskje du vurderer spesiell studiekompetanse? 3-årig løp eller 4-årig løp? 4-årig løp Steinkjer Videregående skole tilbyr mulighet for å søke om 4-årig løp på idrettsfag. Hensikten er å legge til rette for kombinasjonen videregående opplæring og idrettsutøvelse på høyt nivå, samt å gi mulighet for realfagsfordypning. Informasjon og søknad om 4-årig løp skjer i løpet av Vg2. 4-årig-løp uten realfagsfordypning Inntak på idrettslige kriterier. Elever med 4-årig løp uten realfagsfordypning må være på et idrettslig nivå som gjør utøverne aktuelle for spissa toppidretteller tilsvarende idrettsnivå. Elevens motivasjon og holdninger er en del av skolens vurderingsgrunnlag i forbindelse med inntak til 4-årig løp. Elever som får plass, skal være gode rollemodeller for andre elever på idrettsfag. Stikkord: Innsats, oppmøte, orden, engasjement, ansvar for andre. 4-årig løp med realfagsfordypning For elever som ønsker realfagsfordypning tilbyr vi 4-årig løp med følgende realfag: Matematikk S1 eller R1 på Vg2 Matematikk S2 eller R2 på Vg3, 3. år Fysikk 1 eller Kjemi 1 på Vg3, 4. år i den grad det går opp timeplanmessig. Fag og timer på Vg1 og Vg2 idrettsfag er felles for alle elever, både de som går 3-årig og 4-årig løp. Elever som forplikter seg til å ta 3 valgfrie programfag fra realfag vil bli prioritert ved inntak til 4-årig løp. 10

11 Elever som ønsker unntak fra denne fag- og timefordelingen, må søke skolen skriftlig om dette. Elever som går 4-årig løp får avkorting i stønaden fra lånekassen pga redusert timetall. Spørsmål som gjelder lånekassen og økonomisk støtte, er i utgangspunktet en sak mellom lånekassen og eleven. Elever som går 4-årig løp med toppidrett, søker innenfor førstegangsvitnemålskvoten til samordna opptak for videre studier. Elever som får tilbud om 4-årig under forutsetning av at de har faget toppidrett. Idrettselever som vil ha Matematikk R1/S1 på Vg2, må ha standpunktkarakteren 4 i matematikk 1P og 3 i Matematikk 1T. Tilbudet om 4-årig løp kan medføre endringer i klassesammensetning fra Vg2 til Vg3 11

12 5.0 Fag- og timefordeling 3. og 4-årig løp Årstimer Fag Vg1 Vg2 Vg3 3 årig Vg3 3. av 4 år Vg3 4. år Fellesfag Religion og etikk Norsk Matematikk 1P/1T 140 Matematikk 2P 84 Naturfag 140 Engelsk fremmedspråk (140) Samfunnsfag 84 Geografi 56 Historie Felles programfag Aktivitetslære Aktivitetslære Aktivitetslære Treningslære Treningslære 1 84 Treningslære Idrett og samfunn Treningsledelse 1 56 Treningsledelse Treningsledelse Valgfrie programfag idrett Toppidrett/Breddeidrett 1,2, Realfag Matematikk R1/S1 140 Matematikk R2/S Fysikk1/Kjemi

13 6.0 Valgmuligheter innen fellesfag 6.1 Matematikk På videregående skole er matematikk både et fellesfag og et programfag. Alle elever på studieforberedende utdanningsprogram skal ha 140 årstimer matematikk i Vg1. Her kan elevene velge mellom to kurs, 1T teoretisk eller 1P praktisk. Begge varianter gir generell studiekompetanse. Kurset 1T er noe mer krevende enn 1P. Det åpner for alle valgmuligheter i Vg2. 1P gir færre valgmuligheter i Vg2. * Alle elever må ha minst =224 årstimer matematikk. De som fortsetter med 140 årstimer programfag i matematikk på Vg2, slipper å ta 84-timers fellesfag 2T eller 2P. Disse fellesfagtimene må elevene erstatte med andre fag. Eleven må erstatte de 84 årstimene med minst 84 årstimer ekstra programfag. 6.2 Fremmedspråk Elever som har hatt nivå I i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring i læreplanen nivå II i to år. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men tar til med et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring i læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket i to år. Elever som ikke har hatt opplæring i fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha tre år med fremmedspråk, I+II, henholdsvis årstimer. Dette kan redusere muligheten til å velge topp-/breddeidrett for Vg Oversikt over programfagene Nedenfor er det en oversikt over alle programfag i de to programområdene realfag og språkfag.. Alle programfagene har et årstimetall på 140. På langt nær alle fag vil komme i gang, men som skole ønsker vi å tilby deg som elev et så bredt fagtilbud som overhodet mulig. Dersom du ønsker å lese mer om fagene, går du inn på utdanningsdirektoratet sin nettside og trykker på lenka det står Grep på: 13

14 7.0 Programområde for realfag 7.1 Matematikk R1 og R2, S1 og S2: Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken. Matematikk for realfag består av to programfag: matematikk R1 og matematikk R2. Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T. Matematikk for samfunnsfag består av to programfag: matematikk S1 og matematikk S2. Matematikk S2 bygger på matematikk S1. Eksamen Trekkfag: Alle fire fagene, S1/R1/S2/R2, har sentralt gitt skriftlig eksamen og /eller lokalt gitt muntlig eksamen 7.2 Fysikk I Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Fysikk 2 bygger på fysikk 1. Hovedområdene er listet opp nedenfor. Nærmere beskrivelse, se læreplan. Eksamen Trekkfag: FY1: muntlig-praktisk lokalt gitt eksamen FY2: sentralt gitt skriftlig eksamen og/eller lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen 14

15 7.3 Fremmedspråk nivå II Dersom du hadde et fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, men valgte å skifte språk og har dette språket som fellesfag på nivå I på Vg1 og Vg2, kan du velge dette faget som programfag på Vg3. Du får da faget på nivå II. (Dette faget må ikke forveksles med det obligatoriske fellesfaget på Vg3 for elever uten fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen.) Fransk II, spansk II og tysk II som programfag på Vg3, gir 0,5 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Du får én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter. Eksamen Trekkfag: skriftlig sentralt gitt eksamen og /eller muntlig lokalt gitt eksamen. 7.4 Fremmedspråk nivå III Har du hatt fransk, tysk eller spansk på nivå II på Vg2, kan du ta faget på nivå III på Vg3. Hvis du velger å lese fransk, tysk eller spansk på nivå III, blir du sikrere i å bruke språket både muntlig og skriftlig. I tillegg vil du lære mer om samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene, og siden ordforrådet ditt nå øker, blir det lettere for deg å forstå autentisk språk både når du lytter til innfødte som snakker språket, og når du leser litteratur og finner artikler på Internett. Fransk III, spansk III og tysk III som programfag på Vg3, gir 1 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Du får én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter. Eksamen Trekkfag: skriftlig sentralt gitt eksamen og /eller muntlig lokalt gitt eksamen. 15

16 8.0 Generell informasjon om fagvalg 8.1 Definisjon av elevkategorier ELEVSTATUS: En person som følger undervisningen, og som er kvalifisert til å følge undervisningen med korrekt timetall i ett eller flere fag ved en skole, har elevstatus ved skolen i disse fagene. Dette innebærer at det blir ført fravær og gitt evaluering/karakterer. HELKURSELEV: En helkurselev er en person som følger undervisningen og er kvalifisert til å følge undervisningen med korrekt timetall i alle aktuelle fag på det årstrinn vedkommende befinner seg. Helkurseleven har elevstatus i alle aktuelle fag. DELKURSELEV: En delkurselev har ikke full fagkrets. Han følger undervisningen i noen fag der han er kvalifisert for inntak. Delkurseleven har elevstatus i de fagene han følger. HOSPITANT: En hospitant er en person som får lov til å følge undervisningen i ett eller flere fag. Hospitanten behøver ikke å være kvalifisert til å følge denne undervisningen. Hospitanten behøver ikke å ha elevstatus i noen fag. Hospitanten får ikke standpunktkarakterer. PRIVATIST: En privatist er en person som er meldt opp til eksamen i ett eller flere fag, uten å ha elevstatus i disse fagene. 8.2 Opptakskrav til en del studier med krav om spesielle fagkombinasjoner En del høyere utdanningsinstitusjoner stiller krav om spesielle fagkombinasjoner i tillegg til de felles allmenne faga. Nedenfor finner du de fleste utdanninger med spesielle opptakskrav. A) HELSEFAGLIG UTDANNING: o MEDISINSTUDIET, ODONTOLOGI, FARMASISTUDIET, ERNÆRING Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1 + Kjemi (1+2) 16

17 o RESEPTARUTDANNING+ TANNTEKNIKERUTDANNING Matematikk R1/Matematikk (S1+S2)/Fysikk 1/Kjemi 1 o BIOINGENIØRUTDANNING Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1/Biologi 1/Kjemi 1 NB! Studiesteder i utlandet kan ha andre opptakskrav enn det som gjelder for universiteter og høgskoler i Norge. B) VETERINÆRFAG: o VETERINÆRMEDISIN Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Kjemi (1+2) C) INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG: o INFORMATIKKUTDANNING: Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) o REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG: Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Matematikk (R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi (1+2)/Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/Geofag (1+2)/Teknologi og forskningslære (1+2) D) ARKITEKTUR OG TEKNISKE FAG o NTNU, SIVILARKITEKT OG SIVILINGENIØRSTUDIET: Matematikk (R1+R2) + Fysikk 1 o 3 - ÅRIG HØGSKOLEINGENIØRUTDANNING: Matematikk (R1+R2) + Fysikk 1 o ARKITEKTUTDANNING VED ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO: Opptaksprøve etter nærmere regler E) ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG o INTEGRERT MASTERSTUDIUM I ØKONOMISK/ADMINISTRATIVE FAG Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) F) ALLMENNLÆRERUTDANNING OG 5-ÅRIG INTEGRERT LÆRERUTDANNING Søkeren må ha: o minimum 35 skolepoeng(dvs. et karaktergjennomsnitt på 3,5 inklusive realfagspoeng) o minimum karakteren 3,0 i norsk og 3,0 i matematikk G) ANDRE: o o o o Medieteknikk ved Høgskolen i Stavanger: Søkeren må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen Oversetting og interkulturell kommunikasjon ved Høgskolen i Agder: Engelsk programfag. Egne opptaksprøver til en del studier innen kunstfag, musikk, døvetolk, foto/film, design, arkitektur osv. Du kan få nærmere informasjon hos rådgiver Norges idrettshøgskole krever bestått opptaksprøve. 17

18 o o o o o Politihøgskolen krever bestått opptaksprøve i tillegg til en del andre krav Du finner kravene på følgende nettside: Luftforsvarets flygeskole har opptaksprøve (flyskoleopptak). Se følgende nettside: Det kreves generell studiekompetanse Forsvarets lederutdanninger krever bestått opptaksprøve (unntatt ingeniørutdanning) Se: Det er andre fagkrav til medisinstudier og en del andre studier i utlandet. Sjekk ANSA. 8.3 Førstegangsvitnemål Et førstegangsvitnemål kan du som går på studiespesialiserende/studieforberedende utdanningsprogram få dersom utdanninga er bestått på tre år. Søkere til høyere utdanning, som har førstegangsvitnemål, søker innenfor en egen kvote. Innenfor de tre årene kan du ta opp fag dersom du stryker eller ønsker å forbedre karakteren. Du kan også ta nye fag. Unntak: Elever med 4- årig idrettsfag får førstegangsvitnemål etter 4 år, forutsatt at eleven har faget toppdirett (gjeldende ordning pr. januar 2011). 8.4 Krav til bestått eksamen Elever med karakteren 1 (strykkarakter) i ett eller flere fag vil ikke få vitnemål. De har likevel rett på tre år i videregående skole, men vil få kompetansebevis ved avsluttet skolegang. 8.5 Noen råd før du velger 1. Les informasjonen grundig. Spør hvis du finner noe som er uklart. 2. Tenk gjennom hva du synes er interessant, nyttig og morsomt. 3. Prøv å bli klar over hva slags yrke du vil satse på, og finn ut om det er spesielle fag du bør ha for å kvalifisere deg til yrket. 4. La foreldrene dine sette seg inn i denne brosjyren, og diskuter valget ditt med dem. 5. Spør faglærerne om de tror du bør fortsette med fag du er usikker på. 6. Hva er du flink til? Hvilke fag trives du godt med? Lykke til med fagvalget og skolegangen ved Steinkjer videregående skole. 18

19 8.6 Noen nyttige nettadresser no/ Alle læreplanene ligger under Grep All generell informasjon om søkning til høgskole/universitet Studiefinansiering. Også utland Studier i utlandet. Her finner du det du trenger! NTNU (Trondheim) Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Oversikt over alle folkehøgskoler 19

20 9.0 Fordypningsidrettene ved Steinkjer Vgs 9.1 Valg av topp- eller breddeidrett På Steinkjer Videregående skole har vi fordypningsidrettene fotball, friidrett, handball, langrenn, skiskyting og volleyball. I idrettene kan du velge om du går topp- eller breddeidrett. Du kan velge forskjellige retninger innen spesialidretten etter egne ambisjoner. Dersom du synes spesialidretten din er gøy og er glad i aktivitet, men ikke har ambisjoner om å prestere på et høyt nivå, da velger du breddeidrett. Om du velger breddeidrett følger du idretten din på tre treningsøkter, men du har også en felles økt med de andre breddeutøverne fra de andre idrettene med annen aktivitet. For de som ønsker å satse på spesialidretten og har ambisjoner om å prestere på et høyt nivå bør velge toppidrett. Da har du fire økter i uka med spesialidretten. Enkelte idretter har også spissa toppidrett. Dette er eventuelt beskrevet under hver idrett. 9.2 Fotball Fotball spissa toppidrett: - 4 økter fotball - Utøvere som ønsker å satse mot et nasjonalt nivå, f.eks Toppserie damer og Tippeliga / Adeccoliga og Fair Play Liga herrer. Utøverne på spissa blir valgt ut i samarbeid med Olympiatoppen. Utøverne får ei mer helhetlig oppfølging, 24 t utøveren. På Steinkjer videregående skole er fotball en av satsingsidrettene. Fra skoleåret 2010/2011 får fotball spissa toppidrettsstatus. Dette innebærer muligheten for bedre tilrettelegging og mer helhetlig oppfølging av treningshverdagen for de som ønsker å satse på idretten Skolen har lange tradisjoner og er kjent for sitt gode treningsmiljø i fotball. Vi har til en hver tid hatt spillere på aldersbestemte landslag. Flere av våre tidligere elever spiller i dag i Toppserien for damer, samt Adeccoliga og Fair Play ligaen. 20

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr1-01 Formål Tradisjonelle idretter, og nyere former for idrett og aktivitet,

Detaljer

Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr5-01 Formål Idretten i Norge har lange tradisjoner for målrettet og systematisk

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/idr4-01 Formål Tilrettelagte fritidsaktiviteter spiller

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 380 elever og følgende utdanningstilbud - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr6-01 Formål Ungdommens valg av idretts- og friluftsaktiviteter er i stadig

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr3-01 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer.

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram 201/2017 Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Noen råd når du velger Generelt om studiespesialiserende utdanningsprogram 3 3 3 Programfag Fellesfag

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Programfag Hvilke fag og hvor mange poeng? Forsøksordning ved flere høyskoler og universiteter

Detaljer

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs.

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Verktøykasse for (spissa)toppidrett Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Krav, forventninger og utfordringer Forbund - Satsningsskole Landslinjestatus - Anbefale utøvere? Olympiatoppen - Prestasjoner

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Struktur i programfagene for utdanningsprogram idrettsfag

Struktur i programfagene for utdanningsprogram idrettsfag Struktur i programfagene for utdanningsprogram idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdanningsog forskningsdepartementet

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Velkommen! Oppstart 2016/2017 http://sirdal.vgs.no/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017

Idrett vg1. - valg av programfag for kull 2016/2017 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2016/2017 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48 Uke 48-5 Uke 2-3 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 6 Uke 7-9 Uke 7-9 Aktivitet Oppstart fagvalg: regler for vitnemål, valg

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret

Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret Velkommen til orienteringsmøte St. Svithun vgs skoleåret 2017-2018 1 St. Svithun videregående skole Ca 900 elever og ca 125 (100+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene:

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningsledelse - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. mai 2013 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Tromsdalen videregående skole

Tromsdalen videregående skole Utgave: 1.00 Skrevet av: Terje Øvergård Tromsdalen videregående skole Gjelder fra: 01.01.2015 Godkjent av: Torill Hvalryg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Side : 2 av 5 MÅL: Programfaget toppidrett

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS Skolens visjon: Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement der alle trives! Alle blir sett, hørt og respektert for den de er!

Detaljer

Tromsdalen videregående skole

Tromsdalen videregående skole Utgave: 1.00 Skrevet av: Kenneth Webb Tromsdalen videregående skole Gjelder fra: 01.01.2015 Godkjent av: Torill Hvalryg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Kryssreferanser Eksterne referanser Side

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer