Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NILFISK UNO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470709"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... Instruktionsbok. motorens overbelastningsvern utløses (motoren stopper), må du løsne utløsergrepet på høytrykkspistolen. Lås håndtaket med låsesikringen, og vri av/på-bryteren til posisjonen "0". La maskinen kjøle seg ned i minst 3 minutter. Maskinen må plasseres i et frostfritt rom. Viktige instruksjoner Tilkobling til offentlig vannverk i samsvar med gjeldende regler for ditt land. VIKTIG: Bruk kun vann som ikke er forurenset. Før hver bruk av høytrykksvaskeren, må du kontrollere de viktigste synlige delene. Høytrykksstråler kan være farlige hvis de misbrukes. Rett aldri vannstrålen mot mennesker, kjæledyr, strømledninger eller selve maskinen. Høytrykkspistolen og lansen påvirkes av reaksjonskraft under drift - hold derfor alltid spylelansen i et fast grep med begge hender. Forsøk aldri å vaske klær eller fottøy på deg selv eller andre personer med høytrykksvaskeren. Brukeren og alle personer i umiddelbar nærhet bør skjerme seg mot partikler som løsner under vaskeprosessen. Kontroller at rengjøringen ikke fører til at farlige stoffer (f.eks. asbest, olje) løsner fra rengjøringsobjektet og skader miljøet. Vask ikke ømfintlige overflater av gummi, tekstiler eller liknende med 0-dysen. Ved bruk av den flate stråledysen må du holde en avstand på minst 15 cm til den overflaten som skal vaskes. Les instruksjonsboken nøye før du tar i bruk høytrykksvaskeren for første gang. Ta vare på rettledningen til senere bruk. Ikke la noen bruke maskinen uten å ha fått rettledning. Generelt Alle nasjonale regler må følges ved bruk av høytrykksvaskeren. I tillegg til instruksjonsboken og gjeldende nasjonale regler for forebygging av ulykker, må også alle vedtatte sikkerhetsforskrifter overholdes. Enhver bruk som setter sikkerheten til mennesker eller utstyr i fare, er forbudt. Driftsanvisning Unngå skade på strømkablene i form av overkjøring, klemming, strekk, knuter osv., og hold den borte fra skarpe eller varme gjenstander. Unngå skade på høytrykksslangen i form av overkjøring, klemming, strekk, knuter/ knekk osv., og hold den borte fra olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre at slangen sprekker. Apparatet brukes i områder klassifisert som SONE 2. VIKTIG! Maskinen må aldri brukes i eksplosjonsfarlige områder (i henhold til EN50014). Før bruk Før du setter i gang høytrykksvaskeren, må du se til at den er i forskriftsmessig stand. Elektriske støpsler og koblinger må være vanntette. Kontroller de elektriske kablene regelmessig med tanke på skade og slitasje. Bruk 26 VIKTIG! Når anlegget har vært i drift og deretter stopper, er det fremdeles trykk i rør og høytrykksslanger. Vær derfor særlig oppmerksom på følgende: Høytrykksslangen må aldri frakobles maskinen under drift. Slå av maskinen, steng vannforsyningen og aktiver høytrykkspistolen før høytrykksslangen eller inntaksslangen frakobles. Avmonter aldri høytrykksslangen fra tappestedet før det er forsvarlig avstengt og høytrykksslangen er trykkavlastet. Før ethvert serviceinngrep i maskinen må den stanses, og systemet trykkavlastes ved å aktivere utløsergrepet på høytrykkspistolen. Strømtilkobling Sikkerhetsanordninger Sikkerhetsventil Høytrykkspumpen er på trykksiden utstyrt med en sikkerhetsventil. Ventilen leder vannet tilbake til pumpens innsugingsdel når høytrykkspistolen stenges, eller hvis en dyse blokkeres. Sikkerhetsventilen er innstilt og plombert av produsenten. DENNE INNSTILLINGEN MÅ IKKE ENDRES! Motorsikring Motoren er utstyrt med overspenningsvern og innebygd termokontakt som beskytter den mot overbelastning. Ved økt strømforbruk (feildrift), vil strømforsyningen til motoren automatisk brytes. Kontroller den nominelle spenningen på høytrykksvaskeren før du kobler den til strømnettet. Kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet, tilsvarer spenningen i ditt strømnett. En strømbryter må plasseres i maskinens umiddelbare nærhet. Vi anbefaler deg å koble maskinen til en strømkilde med feilstrømsrelé (HFI) som avbryter strømforsyningen hvis strømlekkasjen til jord overstiger 30 ma i 20 millisekunder. Maskinen må bare tilkobles stikkontakt med jording. Maskinen må bare tilkoples en installasjon som er satt opp av en autorisert elektromontør. Strømledningens isolasjon må være helt feilfri og uten revner. Er du i tvil om strømtilkoblingen, kontakt en autorisert montør. Merk: Hvis du bruker en annen strømkabel, må den være jordet og forbundet via stikkontakten med jordlederen i strømnettet i hht. gjeldende forskrifter. Benytt alltid samme type kabel som er montert på maskinen. Kontroller alle kabler før bruk. Skadede kabler må ikke brukes. Strømkabelen må bare skiftes av en autorisert elektromontør. Reparasjon og vedlikehold Utfør bare de vedlikeholdsoperasjonene som beskrives i betjeningsveiledningen. Bruk kun originale Nilfisk-ALTO reservedeler. IKKE utfør noen tekniske modifikasjoner på høytrykksvaskeren. Advarsel! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten under drift. Bruk kun de høytrykksslanger, dyser og koblinger som er foreskrevet av Nilfisk-ALTO! For større reparasjoner, vennligst kontakt ditt nærmeste Nilfisk-ALTO servicekontor Beskrivelse 2.1 Bruk Denne høytrykksvaskeren er utviklet for profesjonell bruk innenfor: landbruk lettere industri transportsektoren bygge- og anleggssektoren service Anvend høytrykksvaskeren kun til de formål som er beskrevet i denne instruksjonsboken. Sikkerhetsanvisningene må følges for å hindre skade på maskinen, på overflaten som skal vaskes eller alvorlig personskade. Kapittel 4 beskriver hvordan høytrykksvaskeren skal brukes. 2.2 Driftsmomenter Vanntilkobling med filter Hovedbryter Startbryter Stoppbryter Trykkmåler Tilkobling av høytrykksslangen 7 Strømkabel S 28 3 Montering 3.1 Temperaturforhold Maskinen må installeres i et frostfritt rom. Dette gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. Ved utendørs tappested skal det være mulighet for å stenge og tømme den del av røret som er utsatt for frost.

3 Den maksimale temperaturen maskinen bør utsettes for er 40 C. 3.2 Avstandsforhold Min. 150 mm 1 0 Av hensyn til maskinens kjølesystem og tilgjengelighet for service, skal det være fri veggplass på begge sider av maskinen. På høyre side minst 150 mm og på venstre side minst 400 mm. Min 400 mm 1 0 Min. 150 mm Min 400 mm UNO BOOSTER: Den anbefalte monteringshøyde for maskinen er maks mm målt fra maskinens overkant. Max mm Veggmontering 645 UNO BOOSTER: Monter kun maskinen på en solid veggkonstruksjon som er egnet for dette; for eksempel betong- eller murvegg. Monter ikke maskinen på en vegg der den vil forårsake forstyrrelser i rommene ved siden av (kantiner, kontor osv.). DUO BOOSTER: Plasser maskinen på et flatt gulv. Det er montert føtter under maskinen. Disse må justeres slik at maskinen står støtt. 3.4 Vanntilkobling 1 Maks. vanntrykk: 10 bar Maks. vanntemperatur: 70 C Maskinen er utstyrt med vanntank, og det kreves ingen ekstra sikring mot tilbakeslag i vannettet. Maskinen tilfredsstiller kravene til EN Hvis det er risiko for sand eller andre urenheter i inntaksvannet, skal det i tillegg monteres et sandfilter (50 mikron) utenfor maskinens interne filter. (For nærmere informasjon se kapittel 8 Tekniske data.) Ved montering av bypassslange, kan vanntemperaturen på inntaket heves til 80 C. Gjør dette KUN hvis det er separat vannforsyning (kontakt din Nilfisk-ALTO-forhandler). Rens filteret på vanninntaket (1) en gang pr måned. Vanntilførselen skjer via en fleksibel slange forbundet med hurtigkoblingen på maskinens vanimert for bruk av lanser med 06 dyse. Maskinens maks. trykk kan reduseres ved å bruke dyser med større diameter. Se skjema. P: Q: C: N: Dysetrykk Vannvolum Fargekode Antall pumper (2 kun DUO) Funksjon (gjelder DUO BOOSTER) Maskinen er utstyrt med 2 stk. høytrykkspumper. Pumpene styres slik at de starter og stopper etter behov. Hvis anlegget er koblet på en rørstreng med 2 brukere, vil maskinen automatisk tilpasse antall pumper som skal kjøre. Kommer trykket under 135 bar, vil ytterligere en pumpe starte. Hvis trykket kommer over 185 bar, vil en av pumpene stoppe. Det er viktig å benytte riktige lanser og dyser til maskinen. Dysestørrelsen kan avleses på maskinens typeskilt Tilsetning av rengjøringsmidler (eksternt) Hvis du ønsker å benytte rengjørings- eller desinfeksjonsmidler, skal disse doseres i vannet gjennom en injektor. Sammen med injektoren kan det med fordel brukes et veggstativ som gir mulighet for plassering av 2 stk. lanser, 2 stk. 25 l kanner og 20 m høytrykksslange. Nedenfor er det vist ulike typer tappesteder med injektorer. Tappested med avtagbar injektor Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes når det ønskes tilsetning av lavtskummende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-8%. Tappested med avtagbar skuminjektor og bypassfunksjon Monteres på høytrykkskranens hurtigkobling. Brukes med skumlanse for påføring av høytskummende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler. Dosering 1-5%. Tappested med rengjøringsvogn og skuminjektor Tilsluttes høytrykkskranens hurtigkobling. Skal brukes på samme måte som "Tappested med avtagbar skuminjektor". Mulighet for plassering av 2 stk. lanser, 2 stk. 25 l kanner og 20 m høytrykksslange Tilsetning av rengjøringsmidler (internt) A 2 Denne tilsetningsmåten er valgfri. Stikk sugeslangen (1) fra maskinen i beholderen. Med reguleringsknappen (2) kan doseringen stilles mellom 1 og 4%. Hvis maskinen er tilkoblet et røropplegg, vil det komme rengjøringsmiddel ut av alle tappesteder. ph-verdien MÅ være mellom 5.5. og Oppstart 1. Drei hovedbryteren (2) til posisjon Trykk på den grønne startknappen (3) Kontroller på manometeret (5) at det kommer trykk på anlegget. Hvis dette ikke skjer, skal maskinen ventileres som beskrevet i avsnitt 3.7 Ventilering S 4.3 Drift automatisk start/stopp Hold alltid lansen med begge hender! Maskinen starter automatisk når høytrykkspistolens utløsergrep (1) aktiveres. Når grepet slippes, stopper maskinen automatisk etter 20 sekunder. 1 Når maskinen ikke er i bruk, skal høytrykkspistolen låses med sikringsmekanismen (se pil). Merk: Dersom maskinen er uvirksom i ca. 35 min., vil den slå seg av automatisk. Den kan startes igjen ved å trykke på den grønne knappen (3) Dobbeltlanse, trykkregulering 1 Lansen er utstyrt med 2 dyser, en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Når reduksjonsventilen (1) er helt lukket (dreiet med uret - B), brukes kun høytrykksdysen høytrykksdrift. gjelder både pumpe og røranlegg med tappesteder. under selve rengjøringen. bruk av ekstern injektor skal ph-verdien ligge mellom 4 og 14. Ved bruk av intern tilsetting av kjemikalier, MÅ ph verdien ligge mellom 5.5 og 8.5). Syre og lut må ikke anvendes i konsentrert form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøye, herunder også regler om verneklær og avløpforhold. Rengjøringsmidler som ikke er nøye foreskrevet til bruk ved høytrykksrensing, må kun anvendes etter tillatelse fra Nilfisk-ALTO og leverandøren. Bruk av Nilfisk-ALTO rengjøringsmidler sikrer at maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler passer sammen, noe som er vilkåret for at rengjøringen gir et optimalt resultat. Nilfisk-ALTO kan tilby et bredt sortiment av effektive midler til rengjøring og desinfeksjon. Produktene er sammensatt av stoffer som kombinerer effektivitet og miljøhensyn Arbeidsmetoder Din høytrykksvasker er utviklet for rengjøring etter den såkalte «2-trinnsmetoden». Dette krever imidlertid at høytrykksvaskeren er utstyrt med en ekstern injektor for rengjøringsmidler. TRINN 1 Påføring av rengjøringsmiddel. TRINN 2 Høytrykksrensing I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende arbeidsmetode beskrives for en oppgave: 1. Rengjøringsmiddelet påføres under lavtrykk. Doseringen fastlegges etter oppgaven, og innstillingen foretas på selve doseringsenheten. 2. Vent til middelet har virket en stund. Rengjøringsmiddelet skal virke på skitten/ overflaten en kort tid normalt noen få minutter før rensingen.

4 3. Høytrykksrensing. Rens alle overflater med høytrykk. 4. Etterskylling om nødvendig. Sikrer at all løs skitt fjernes fra overflaten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale rengjøring oppnås ved å følge disse tre rådene: Råd nr. 1 Ved bruk skal rengjøringsmiddelet normalt legges ut på tørr overflate. Vaskes overflaten først med vann, kan den ha problemer med å absorbere rengjøringsmiddelet, og resultatet er redusert renseeffekt. Råd nr. 2 Påføring av rengjøringsmiddel på store loddrette flater (f.eks. sidene på en lastebil),skal skje nedenfra og oppover. Slik unngår du at rengjøringsmiddelet renner nedover overflaten,og at det oppstår mørke striper på overflaten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3 Under rensingen bør det arbeides på en slik måte at høytrykksvannet ikke renner over den del av overflaten som ennå ikke er vasket. Dette for å sikre at det er nok rengjøringsmiddel på overflaten når høytrykksvannet treffer den Vedlikehold Et minimum av vedlikehold sikrer en langvarig og problemfri drift for de mest utsatte komponentene. Det er derfor en god idé å gjøre følgende til en vane: Før vanninntaksslangen og høytrykksslangen monteres, skylles hurtigkoblingene for støv og sand. Før lansen eller annet tilbehør monteres på høytrykkspistolen, startes maskinen og hurtigkoblingen skylles ren for støv og sand. 6.1 Olje Kontroller oljenivået i oljeglasset. Hvis oljenivået blir for lavt, vil maskinen stoppe automatisk. Ved gjentatte tilfeller av for lav oljestand (oljesøl), ta kontakt med en Nilfisk-ALTO servicetekniker VERN NATUREN Spillolje og oljeslam skal fjernes på forskriftsmessig måte. 6.2 Vannfilter I vanntilkoblingen er det et filter (fint) som skal hindre at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Avhengig av vannets renhet må dette filteret renses med jevne mellomrom. Filteret kan tas ut når hurtigkoblingen (pos. 1) er skrudd av. UNO BOOSTER DUO BOOSTER Det er også et filter (grovt) i vanntanken (2 stk. i DUO BOOSTER), som sikrer at det ikke kommer kalkrester inn i pumpen. Filteret skal renses med jevne mellomrom. De to filtrene må ikke byttes om, da de har forskjellig filtreringsevne Rensing av høytrykksdyse Tilstopping av dysen medfører for høyt pumpetrykk, og det kreves øyeblikkelig rensing. 1. Stans maskinen og avmonter lansen. 2. Rens dysen. VIKTIG: Rensenålen må KUN brukes når lansen er framontert. 3. Skyll lansen baklengs igjennom med vann. 4. Gjenta prosedyren 1-3 hvis trykket fortsatt er for høyt. 6.4 Kassering og avfallsbehandling Denne høytrykksvaskeren består av deler som kan skade miljøet når de kastes. Elementer som kan forurense, er blant annet: Olje, malte/forsinkede deler, plast/plastbeskyttede deler. Det er viktig å følge gjeldende lover for avskaffelse av forurensende og farlige materialer ved utskifting av reservedeler eller kassering av høytrykksvaskeren. Det anbefales at man bringer de kasserte deler til avfallsfyllinger eller gjenbruksstasjoner som er godkjent for håndtering av den type materialer Problemløsing Du har valgt den beste kvalitet, og fortjener derfor den beste service. For å unngå unødige ergrelser bør du før du kontakter Nilfisk-ALTOs servicekontor, forsikre deg om at følgende er i orden. Feil Maskinen vil ikke starte Årsak > En sikring har gått > Strømforsyning avbrutt > Termokontakter i motoren aktivert Termorelé slått av (rød lampe blinker) Tiltak * Skift sikring * Koble til strømforsyning * La motoren kjøle seg. Start maskinen og kontroller at arbeidstrykket ikke er for høyt, og at nettspenningen tilsvarer spesifikasjonene. - Fyll på olje. * Senk temperaturen på inntaksvannet til maks. 70 C. By-pass maks. 80 C. * Skift til installasjon som minimum svarer til maskinens ampereforbruk. Bytt sikring. * Skift ut dysen. * Skift ut lansen (se avsnitt 4.4). * Reduksjonsventilen dreies mot klokken (se avsnitt 4.4). * Rens dysen (se avsnitt 6.3). * Senk temperaturen på inntaksvannet til maks. 70 C. By-pass maks. 80 C. * Avmonter kabinettet og kontroller at vanntanken ikke er tømt under drift. Rens i så fall maskinens vanninntaksfilter både på inngang og i tank.. Hvis det ikke løser problemet, er vannforsyningen utilstrekkelig. NB! Unngå bruk av lange tynne slanger (min. ¾"). * Avmonter skjøteslanger og prøv igjen. Skjøteslange > Oljemangel i pumpe DUO BOOSTER: > Vanntemperatur for høy (rød lampe lyser) Sikringer ryker > Installasjonen svarer ikke til maskinens ampereforbruk. Arbeidstrykk for lavt > Dysen er slitt > Feil lanse > Reduksjonsventilen på lansen ikke innstilt på maks. trykk > Dysen er delvis tilstoppet. Arbeidstrykk ujevnt > Vanntemperatur for høy > Vannforsyning for liten > Høytrykksslanger for lange 44 Feil Årsak Tiltak maks. 50 m. NB! Unngå lange skjøteslanger med mange sammenkoblinger. > Feil dyse Arbeidstrykk ujevnt > Luft i anlegget > Vanninntaksfilteret tett Ikke arbeidstrykk > Dyse tett > Ikke inntaksvann * Bytt dyse/lanse * Ventiler anlegget (se avsnitt 3.7). * Rens filteret (se avsnitt 6.2). * Rens dysen (se avsnitt 6.3). * Kontroller at vanninntakskranen er åpen. Kontroller at vannforsyningen overholder kravene (se avsnitt 1.2). * Steng alle høytrykkskraner som ikke er i bruk. * Reparer lekkasje > Kranen ved et av tappestedene står åpen. Maskinen starter og stopper > Lekkasje på slange/ rørstreng/håndtak Maskinen stopper > Vannmangel (rød lampe blinker) * Kontroller at stoppekranen er åpnet. Kontroller at vannforsyningen overholder kravene (se avsnitt 1.2). * Kontroller vanninntaksfilteret. > Oljemangel i pumpe > Stand-by-tiden er gått ut > Termokontakter i motoren aktivert (rød lampe blinker) > Termorelé slått av (rød lampe blinker) * Fyll på olje * Start maskinen på nytt * La motoren kjøle seg. Start maskinen og kontroller at arbeidstrykket ikke er for høyt, og at nettspenningen tilsvarer spesifikasjonene. * Senk temperaturen på inntaksvannet til maks. 70 C. By-pass maks. 80 C. DUO BOOSTER: > Vanntemperatur for høy (rød lampe blinker) Skulle det forekomme andre driftsforstyrrelser enn de nevnte, bes du kontakte nærmeste Nilfisk-ALTO servicekontor.

5 45 8 Tekniske data Modell Pumpetrykk 1) Vannmengde, min./maks. trykk Vanntank, volum Vanntilkobling: Maks. trykk, inntaksvann Min. trykk, inngangsvann Maks temperatur, inngangsvann Lanse: Dysetype, høytrykk/lavtrykk Reaksjonskraft, maks Rørledning, maks. lengde bar l/min liter UNO BOOSTER ,1/17,3 3 DUO BOOSTER ,1-38,3/17,3-34,6 7.5 bar bar C 10 1,0 70 (80, se avsnitt 3.4) 10 1,5 70 (80, se avsnitt 3.4) N/kp 06/30 47/4,8 06/30 47/4,8 m Ø12 x 1,5 - maks. 50 Ø15 x 1,5 - maks. 25 m Ø15 x 1,5 - maks. 180 Ø18 x 1,5 - maks. 120 m Ø18 x 1,5 - maks. 500 Ø22 x 2,0 - maks. 250 Ved anvendelse av maks. rørlengder kan det bare brukes en høytrykksslange på 10 m. Ved bruk av 10 m (3/8") høytrykksslange. Støynivå LpA målt i samsvar med ISO [AVSTAND 1m] [FULL BELASTNING]: 79 db(a). Data oppgitt ved 12 C varmt inntaksvann. Rett til endringer forbeholdes. 1) 9 Garanti Ditt Nilfisk-ALTO-produkt har en garanti som gjelder i 12 måneder fra kjøpsdato (kvittering må forevises) på følgende vilkår: at feilene skyldes defekter eller mangler i materiale eller utførelse. (Misbruk eller vanlig slitasje dekkes ikke av garantien.) at reparasjoner ikke er utført eller forsøkt utført av andre enn Nilfisk-ALTO-utdannet servicepersonale. at kun originaldeler er brukt. at produktet ikke har vært utsatt for misbruk slik som slag, støt eller frost. at instruksjonen i håndboken er nøye fulgt. All uberettiget garantireparasjon vil bli fakturert (dvs. funksjonsfeil på grunn av årsaker nevnt i kapittel "7 Problemløsing" i instruksjonsboken). En garantireparasjon omfatter utskiftingen av defekte deler, men dekker ikke utgifter til transport og pakking Anton Sørensen V.P Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Anton Sørensen V. P. Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Fax: GERMANY HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: Fax: Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: Fax: de RUSSIA Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld Moskow Tel. : Fax: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: Fax: SALES COMPANIES AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: Fax: SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: Fax: com.sg HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: Fax: AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse Bergheim/Salzburg Tel.: Fax: at SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: Fax: es HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: Fax: BELGIUM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance n. v-s.a. Internationalelaan 55 (Gebouw C3/C4) 1070 Brussel Tel.: Fax: HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: Fax: hu SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: Fax: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: Fax: ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Fax: CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen Tel.: Fax: JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: Fax: THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: Fax: MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r. o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: com www. nilfisk-advance.com.tr DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Fax: Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej Aalborg Tel.: Fax: scanio. MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C. V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) Fax: ext UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: Fax: www. nilfisk-alto.co.uk NEW ZEALAND Nilfisk-ALTO, Division of Nilfisk-Advance NZ Private Bag Rockridge Avenue Penrose, Auckland Tel: Fax: USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: Fax: E- mail:

6 Powered by TCPDF ( com FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: Fax: com NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: www. nilfisk-alto.no VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel. : Fax: FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA c ( ).

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC Instruktionsbog... 3-24 Instruksjonsbok... 25-46 Instruktionsbok... 47-68 Käyttöohje... 69-91 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...26 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...28

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745

Din bruksanvisning NILFISK P 150.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3232745 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER D http://no.yourpdfguides.com/dref/3470837

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER D http://no.yourpdfguides.com/dref/3470837 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER G http://no.yourpdfguides.com/dref/3470842

Din bruksanvisning NILFISK SOLAR BOOSTER G http://no.yourpdfguides.com/dref/3470842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...31 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...33 2.2 Driftsmomenter...33

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315

Din bruksanvisning NILFISK C 120.5 X-TRA http://no.yourpdfguides.com/dref/3627315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SOLAR BOOSTER G/GH/GC

SOLAR BOOSTER G/GH/GC SOLAR BOOSTER G/GH/GC Betjeningsvejledning... 3-32 Instruksjonsbok... 33-62 Instruktionsbok... 63-92 Käyttöohje... 93-124 Innhold 1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler...34 2 Beskrivelse 2.1 Bruk...36 2.2

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5

Din bruksanvisning NILFISK ALPHA BOOSTER 5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK ALPHA BOOSTER 5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK ALPHA BOOSTER 5 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK TRUCK BOOSTER

Din bruksanvisning NILFISK TRUCK BOOSTER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... COMPACT BOOSTER 10-05-2005 DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 1 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754

Din bruksanvisning NILFISK NEPTUNE PE/DE http://no.yourpdfguides.com/dref/3470754 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK S FI Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 VIKTIG: Les nøye

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK MAXXI 4S

Din bruksanvisning NILFISK MAXXI 4S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NILFISK MAXXI 4S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NILFISK MAXXI 4S i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C X-TRA

Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C Nilfisk-ALTO C X-TRA 15-03-2006 Nilfisk-ALTO C 100.3 Nilfisk-ALTO C 110.1 Nilfisk-ALTO C 110.1 X-TRA DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Betriebsanleitung... 36-46 Manuel

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK AUTO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470791

Din bruksanvisning NILFISK AUTO BOOSTER http://no.yourpdfguides.com/dref/3470791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Instruksjonsbok 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulerer med din nye Nilfisk høytrykksvasker

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3604397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568

Din bruksanvisning NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3603568 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Gratulerer! Innholdsfortegnelse NO

Gratulerer! Innholdsfortegnelse NO CONTRACTOR DIESEL Instruktionsbog... 1-12 Instruksjonsbok... 13-24 Instruktionsbok... 25-36 Instruction manual... 37-48 Betriebsanleitung... 49-60 Manual d Instructions... 61-72 Gebruikershandleiding...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer