HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje..."

Transkript

1 HIGH FLOW DK S FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 HIGH FLOW 13 11

3 VIKTIG: Les nøye igjennom instruksjonsboken før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskinen er en høytrykksvasker som frembringer en vannstråle under høyt trykk, og uforskriftsmessig bruk kan medføre store skader. Derfor er en fullstendig forståelse av innholdet i denne instruksjonsboken nødvendig for å unngå skader på Dem selv, gjenstander og personer i omgivelsene, samt på maskinen. Innhold Modelloversikt Typeskilt Tekniske data Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler 2.1 år maskinen tas i bruk Ved drift Sikkerhetsanordninger på apparatet Generelt Betjeningsveiledning Tilkoblinger Høytrykkslange Vanntilkobling El. tilkobling Spylehåndtak - tilbehør Start Drift Dyserør, trykkregulering Stopp Transportanvisninger Oppbevaring Bruksområder og arbeidsmetoder Bruksområder Arbeidstrykk Rengjøringsmidler Arbeidsmetoder Selvsuging Pleie og vedlikehold Olje Slamglass Vannfilter Vasking av høytrykksdyse Feilsøking og feilretting Betegnelser (se tegning bak i boken) 1. El.kabel 2. Tilkobling av vann og vannfilter 3. Start-/stopp knapp 4. Oljekontroll og -påfylling 5. Manometer 6. Brems 7. Utgangsstuss 8. Spylehåndtak 9. Dyserør 10. Typeskilt 11. Slamglass 12. Høytrykkslange 13. Oljeavtappingspropp 14. Kjørehåndtak 15. Bøyle til høytrykkslange, el.kabel og dyserør ALTOs miljøpolitikk ALTO har gjort det til en naturlig del av firmaets idègrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Alle grener av virksomheten blir utviklet så flest mulig elementer i våre høytrykksvaskere belaster miljøet minst mulig. Også dette produktet er preget av ALTOs holdning til miljø. Ved produksjonen av denne høytrykksvaskeren, ble den nyeste produksjonsteknikk innen renere teknologi brukt. Forbruket av unødvendige hjelpematerialer er på et minimum, og i den avsluttende produkttest gjenbrukes testvannet. 15

4 1.0 Modelloversikt 1.1 Typeskilt Denne ALTO høytrykksvaskeren har seriebetegnelsen HIGH FLOW. Modellbetegnelsen framgår av typeskiltet (Pos. 10), som er bak på maskinen, eks. C3KA HIGH FLOW. Typeskiltet inneholder følgende viktige opplysninger: 1. Fabrikant 2. Modell 3. Produksjonsår og uke 4. Serienummer 5. Driftsspenning 6. Koblingsområde 7. ettfrekvens 8. Motorens strømforbruk 9. Opptatt effekt 10. Pumpetrykk 11. Kapasitet, vannmengde 12. Maksimalt trykk 13. Maksimal temperatur ALTO Danmark A/S Tekniske data Model 52C3KA HIGH FLOW Pumpetrykk bar 180 Vanntilkobling: Vannmengde, min/maks trykk l/min. 21,3/19,6 Maks. temperatur, tilgangsvann C 85 Maks. trykk, tilgangsvann bar 10 Dyserør: Høytrykksdyse 1506/ 1513 Lavtrykksdyse 6530 Lydtrykksnivå L pa dba 78 16

5 2.0 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler Før høytrykksvaskeren tas i bruk, skal avsnittene 2.0 Bruksanvisning, samt 3.0 Betjeningsveiledning leses, og man skal følge alle anvisninger og veiledninger for å sikre beskyttelse av bruker, omgivelser og maskin. 2.1 år maskinen tas i bruk Ved utpakkingen gjennomgås produktet nøye for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis sådanne konstateres, bes du rette henvendelsene til din ALTO forhandler. Kontroller el. kabel El. kabelens isolasjon skal være helt feilfri og uten sprekker. Hvis det er noen tvil, kontakt da en el. fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. Kontroller spenningen. Kontroller at den på typeskiltet angitte spenning tilsvarer spenningen i ditt strømnett. Strømforbruk, sikringsforhold. Kontroller det på typeskiltet angitte strømforbruk og kontroller deretter korrekt sikring. Strøm tilkobling Feil tilkobling av apparatet kan medføre livsfarlig elektrisk støt. Maskinen må kun tilkobles strøm-installasjon med jordforbindelse. Hvis det er noen tvil vedrørende jordledningssystemet, kontakt da en el. fagmann for korrekt installasjon. Det anbefales at maskinen tilkobles en strømkilde utstyrt med et feilstrømsrele (HF) som avbryter strømmen hvis strømmen til jord overstiger 30mA i 30ms. Tilkoble kun strøminstallasjoner som er gjort av autorisert el-installatør og i h.h. til siste utgave av IEC installasjonsbestemmelsene (Wiring Regulations). Skjøtekabel Ved ønske om større aksjonsradius, anbefaler ALTO at denne oppnås ved bruk av forlengerslange i stedet for skjøtekabel. Hvis du ønsker å bruke skjøtekabel ved drift av en trefaset høytrykksvasker, kan du som veiledning bruke kabeldimensjoner som angitt i nedenforstående skjema: (Anvendelse av nevnte kabeldimensjoner forutsetter at nettspenningen leverer en stabil spenning tilsvarende den angitte spenning på typeskiltet). I 25<I<32 Amp 32<I<48 Amp m mm² mm² ,0 10,0 Husk: Ved bruk av skjøtekabel s k a l jordledning etableres og sikres gjennom stikket til jordlederen i el- installasjonen i h.h. til gjeldende forskrifter. Skjøtekabel, stikkontakt og kontakt skal være i vanntett utførelse. Bruk alltid samme type kabel som montert på maskinen. D.v.s. med jordtil- kobling og beregnet til utendørs bruk. Hvis du er i tvil, kontakt da en el. fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. Kabelskjøter i forbindelse med skjøtekabler skal holdes tørre og vekk fra bakken. Kontroller skjøtekablene før bruk. Skadede kabler må ikke brukes. 2.2 Ved drift Dette apparatet frembringer et høyt trykk, og dermed kan uforskrifsmessig bruk føre til store skader. For din egen, og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: ADVARSEL! Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, elektriske installasjoner eller mot selve apparatet. ADVARSEL! Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som sitter på deg selv eller andre personer. Det tilrådes å bruke beskyttelsesbriller under arbeidet. Arbeid aldri med bare føtter eller sandaler. Det tilrådes at brukeren og enhver som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen, beskytter seg mot løse partikler under vaskingen. 17

6 Sikkerhetsanvisninger og advarsler Ifølge gjeldende regler må personer under 18 år ikke betjene maskinen til rengjøring hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (Gjelder for denne maskinen). Maskinen skal plasseres så langt vekk fra rengjøringsplassen som mulig. La kun instruert personale betjene maskinen. Maskinen må først startes når høytrykksslangen er riktig tilkoblet. Spylehåndtak og dyserør påvirkes av en tilbakeslagkraft når apparatet brukes - hold derfor alltid dyserøret fast med begge hender. Ved arbeidspauser stoppes maskinen, og utløsergrepet på spylehåndtaket sikres med låseanordning for å forhindre utilsiktig aktivering. Utløsergrepet må kun aktiveres med hånden, det må aldri bindes fast eller fikseres på annen måte. Unngå skadelig påvirkning av høytrykkslanger i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter/knekk, etc.. samt kontakt med olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre sprengning av slangen. Avmonter aldri høytrykkslange når apparatet er i drift. Avbryt apparatet og vanntilkoblingen innen høytrykksslangen avmonteres. Dra ikke i kabelen for å trekke ut stikkontakten. Avbryt alltid strømmen ved stikkontakten før maskinen kobles fra stikkontakten eller evt. skjøtekabler. Unngå skadelig påvirkning av el. kabeler i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter etc., samt kontakt med skarpe eller varme gjenstander. Lovgivningen i mange land forbyr bruk av denne type apparat i eksplosjonsfarlige områder. Er du i tvil? Ta kontakt med dine lokale myndigheter. 18 V i k t i g: OFFSHORE Apparatet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige områder (i henhold til E-50014) ADVARSEL! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun de av ALTO foreskrevne høytrykksslanger, dyser og koblinger. Av sikkerhetsmessige grunner må det kun brukes originale ALTO tilbehørs- og reservedeler. Start aldri maskinen før maskinen, slanger og tilbehør er opptint. I motsatt fall kan maskinen bli skadet. Maskinen må ikke tildekkes under drift. 2.3 Sikkerhetsanordninger på maskinen Omløpsventil (sikkerhetsventil) Høytrykkspumpen er på trykksiden forsynt med en omløpsventil (sikkkerhetsventil). Denne ventilen leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller en dyse blokkeres. Omløpsventilen er konstruert som en sikkerhetsfunksjon som sikrer at trykket aldri kan overstige arbeidstrykket med mer enn ca. 10 bar. Ved dette trykket kobler omløpsventilen automatisk om fra høytrykksdrift til omløpsdrift. Omløpsventilen gjør at maskinen alltid har trykk på slangen når maskiner er stoppet. Pumpen stopper øyeblikkelig når pistolgrepet ikke er aktivert. Motorsikring El.motoren har innbyggede termokontakter som beskytter motoren mot overbelastning. Ved økt strømforbruk (feildrift) vil strømforsyningen til motoren automatisk brytes. 2.4 Generelt Høytrykksvasking av asbestholdige materialer er forbudt, med mindre spesialutstyr brukes. Personer som er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og medisin må ikke bruke maskinen. Rør ikke støpsel og stikkontakt med våte hender. ADVARSEL! Denne maskinen er konstruert for å bruke ALTO rengjøringsmidler. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer. Ved bruk av rengjøringsmidler skal de medfølgende instruksjoner nøye overholdes. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før det foretas rengjøring og vedlikehold av maskinen. Maskinen må ikke brukes hvis tilgangskabler eller viktige deler av utstyret er skadet - f.eks. sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, kabinett. Den beste rengjøringseffekten oppnåes ved å tilpasse avstanden til den delen som skal rengjøres. Dermed unngåes også en eventuel beskadigelse.

7 Betjeningsveiledning 3.1 Tilkoblinger 1. Høytrykkslange Maks. skjøteslange: 50 m. Bruk kun ALTO høytrykkslange. 7 Høytrykkslangen som er påtrykket maks. arbeidstrykk og temperatur, tilkobles hurtigkoblingen (7) foran på maskinen. 2. Vanntilkobling Min. slangelengde: 6 m 3/4". Vask vanntilgangsfilteret (2) hver måned. Maks. vanntrykk 10 bar. La vannet renne gjennom tilgangsslangen så evt. urenheter fjernes El. tilkobling Tilslutt kun godkjente el. installasjoner med jordforbindelse. Kontroller spenning, sikring, kabler og skjøtekabler i henhold til avsnitt 2.1. I land hvor det anvendes mange forskjellige typer støpsler leveres maskinen med el.kabel uten støpsel. Dette skal monteres av en fagmann. 19

8 Betjeningsveiledning 4. Spylehåndtak - tilbehør 1 2 Rengjør stikknippel for evt. urenheter hver gang dyserøret har vært avmontert. Trekk spylehåndtakets grå hurtigkoblingsgrep (1) fram. Stikk dyserørets stikknippel (2) inn i koblingen og slipp hurtigkoblingsgrepet. Trekk dyserøret eller annet tilbehør fremover for å sikre korrekt montering før vaskeren tas i bruk. 3.2 Start 4 3 Sjekk at oljen i oljeglassene (4) står mellom MI. og MAKS. merkene. Drei den røde start/stopp knapp (3) til posisjon 1 = pumpe nr. 1 starter. Drei bryteren til posisjon 2 = pumpe nr. 2 starter. Drei bryteren til posisjon 1-2 = pumpe nr. 1 og 2 starter. 3.3 Drift 2 1 Hold alltid dyserørsystemet med begge hender! Lås alltid spylehåndtaket når vaskeren ikke er i bruk. Høytrykksvaskeren aktiveres med spylehåndtakets utløsergrep (1). Ved oppstart kan trykket være uregelmessig fordi det er luft i pumpesystemet. Etter kort tids drift er luften ute av systemet og trykket blir stabilt. år vaskeren ikke er i bruk, låses spylehåndtaket ved å dreie sikringsgrepet (2) til posisjon 0. 20

9 Betjeningsveiledning 3.4 Dyserør, trykkregulering 1 Reduksjonsventil dreies: Med uret (B): høytrykk. Mot uret (A): lavtrykk Dyserøret er utstyrt med 2 dyser, en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Maskinens maksimale arbeidstrykk oppnåes når reduksjonsventilen (1) er helt lukket (B). I denne stillingen brukes kun høytrykksdysen - høytrykksdrift. Lavtrykksdrift Ønskes helt redusert trykk åpnes reduksjonsventilen helt (A). Dysetrykket vil da være ca. 8 bar. I denne stillingen anvendes begge dyserør - lavtrykksdrift. 3.5 Stopp Drei til stilling 0. 3 Skoldningsfare! Avmonter aldri høytrykksslange eller tilgangsslange når maskinen er i drift. Slå først av maskinen, steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket før høytrykksslangen eller tilgangsslangen avmonteres. Drei den røde start/stopp knapp (3) til stilling 0. Dra ut støpselet. Dra ikke i kabelen for å trekke ut støpselet i stikkontakten. Steng vannforsyningen og aktiver spylehåndtaket. Avmonter høytrykksslangen og tilgangsslangen. 21

10 Betjeningsveiledning 3.6 Transportanvisninger 6 HIGH FLOW Fastgjør alltid maskinen under transport. Bremsen på svinghjulet (6) skal benyttes under transport. 3.7 Oppbevaring Frostfritt eller frostvæske. HIGH FLOW Før maskinen settes til oppbevaring skal den tømmes helt for vann etter følgende prosedyre: 1. Avmontér tilgangsslangen samt høytrykkslangen og tøm ut vannet. 2. Start maskinen for å tømme pumpesystemet for vann. Hvis oppbevaringsstedet ikke er frostfritt skal maskinen frostsikres. Dette kan gjøres på følgende måte: 1. Fjern dyserøret og tøm maskinen ved å la den gå uten vann. 2. Stikk tilgangsslangen ned i en beholder med frostvæske. 3. Sug frostvæsken fra beholderen ved å aktivere spylehåndtaket mens det plasseres over beholderen med frostvæske slik at frostvæsken kan sirkulere. 4. Tilgangsslangen taes opp fra beholderen, spylehåndtaket aktiveres, og den resterende del av frostvæsken ledes tilbake til beholderen. B: Frostvæsken vil etter gjentatt bruk bli uttynnet med vann og dermed miste sin virkning. 22

11 4.0 Bruksområder og arbeidsmetoder 4.1 Bruksområder De viktigste bruksområder for dette produktet er: Landbruk Autotransport Bygg/anlegg Rengjøring av stall/hønsehus, redskap, inventar og bygninger. Rengjøring av lastebiler, busser, biler m.v. Rengjøring av entreprenørmaskiner, materiell, bygninger m.v. 4.2 Arbeidstrykk Høytrykksvaskeren kan brukes med høyt eller lavt trykk etter brukerens valg. På det leverte standarddyserør justeres arbeidstrykket ved å dreie på reduksjonsventilen. Lavtrykk Brukes først og fremst under utlegging av rengjøringsmiddel, samt ved avskyllingsoppgaver. Høytrykk Brukes under selve vaskingen Mellomtrykk Brukes f. eks. ved vasking av overflater som ikke tåler for kraftig vannstråle, f.eks. på bløte overflater. 4.3 Rengjøringsmidler Maskinen leveres som standard uten kjemi-injektor. Rengjøringsmidler må ikke tilsettes tilgangsvannet (Pos. 2) og dermed gå gjennom pumpen. Hvis De ønsker å bruke rengjøringsmidler skal disse tilsettes ved hjelp av en ekstra kjemi-injektor. Den mest effektive rengjøringen oppnås ved å bruke rengjøringsmidler i forbindelse med høytrykksrengjøringen. ALTO tilbyr her en rekke produkter utviklet spesielt til høytrykksrengjøring, som nevnt nedenfor til: Rengjøring av kjøretøy, maskiner, stall/fjøs m.m. Avfetting av emner Desinfeksjon Avkalkning Produktene er vannbaserte, fosfatfrie, og de brukte tensider (overflateaktive stoffer) oppfyller nåtidens krav om biologisk lett nedbrytbarhet. Kontakt Deres ALTO forhandler for anvisning av de produkter som oppfyller Deres behov. Bruksmetoden og doseringen av de enkelte produktene framgår av produktetikettene eller databladet. Omskiftning fra utlegging av rengjøringsmidler under lavtrykk til avvasking under høytrykk gjøres enkelt ved å regulere fra lavtrykk til høytrykk på dyserøret. Bruk kun en pumpe. Ved skumrengjøring påmonteres en skuminjektor mellom høytrykksvaskeren og høytrykkslangen. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengjøringsmiddelet. Skumrøret monteres på spylehåndtaket og skum kan utlegges. Etter utlegging avmonteres skuminjektoren og skumrøret erstattes med dyserør og deretter kan vasking utføres. 23

12 Bruksområder og arbeidsmetoder 4.4 Arbeidsmetoder Deres høytrykksvasker er utviklet til rengjøring etter den såkalte»2-trinns metoden«. Dette krever imidlertid at høytrykksvaskeren er utstyrt med en ekstern kjemi-injektor (se tilbehørskatalogen). TRI 1 TRI 2 Utlegging av rengjøringsmiddel Høytrykksavvasking I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende arbeidsmetode beskrives for en oppgave: 1. Rengjøringsmiddel utlegges under lavtrykk med en pumpe. Doseringen fastlegges etter oppgaven og innstillingen foretas på selve doseringsenheten. 2. Avvent virketiden. Rengjøringsmiddelet skal virke på skitten/overflaten i kort tid - normalt ca. 15 minutter - før avvasking. 3. Høytrykksavvasking. Den egentlige høytrykksavvaskingen gjennomføres. 4. Evt. etterskylling. Gjennomføres for å sikre at alt løst skitt fjernes fra overflaten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale høytrykksrengjøringen oppnås ved å følge disse tre gode rådene: Råd nr. 1 Ved bruk av rengjøringsmiddelet utlegges dette normalt alltid på tørr overflate. Spyles overflaten først av med vann, kan overflaten ha vanskligheter med å oppta rengjøringsmiddelet og resultatet er en redusert effekt av rengjøringsmiddelet. Råd nr. 2. Ved utlegging av rengjøringsmiddelet på store loddrette flater (f.eks. sidene på en lastebil) legges rengjøringsmiddelet nedenfra og oppover. Dermed unngår du at rengjøringsmiddelet renner av overflaten via kanaler, og at det oppstår mørke striper på overflaten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3. Under høytrykksavvaskingen arbeider du slik at ikke høytrykksvannet renner over den ennå ikke avvaskede overflaten. Dermed sikrer du at det er nok rengjøringsmiddel på overflaten når høytrykksvannet treffer overflaten. 5.0 Selvsuging Vaskeren er selvsugende og kan bruke vann fra en tank, en elv e.l. Sugehøyden avhenger av vanntemperaturen. Maks. sugehøyde på 5 m oppnås med kaldt vann opp til 8 C. Pumpen og tilgangsslangen må fylles med vann før start. Med 60 C varmt vann skal maskinen være under eller i nivå med vannoverflaten. Hvis det er risiko for urenheter (f.eks. sand) i tilgangsvannet, skal det, foruten vaskerens interne filter, monteres et eksternt filter. Kontakt Deres ALTO forhandler for ytterligere informasjon. 24

13 6.0 Pleie og vedlikehold Det gjelder for de mest utsatte komponentene, at et minimum av vedlikehold kan sikre en lang varig og problemfri drift. Det er derfor en god idé å gjøre følgende til en vane: Innen vanntilgangsslangen og høytrykkslangen monteres skylles hurtigkoblingene rene for støv og sand. Innen dyserør eller annet tilbehør monteres på spylehåndtaket startes maskinen og hurtigkoblingen skylles ren for sand og støv. Maskinen skal oppbevares frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset, må den ikke startes. Opptin maskinen, slanger og tilbehør innen oppstart. START ALDRI E FROSSE MASKI. 6.1 Olje Oljen skiftes etter 1000 timers drift. Lokket på oljeglasset (Pos. 4) fjernes. Oljeavtappingsproppen (Pos. 13) skrues av. La oljen renne ut. Rens avtappingsproppen. Skru proppen på plass og fyll på ny olje gjennom oljeglasset. Innhold ca. 1 liter pr. pumpe. Pumperne er ved levering påfylt zinkfri hydraulikkolje - ALTO Pump Oil 100. Ved etterfylling og oljeskift skal denne, eller olje med følgende spesifikasjoner anvendes: ISO nr. 100 Viskositetsindeks (VI) min. 130 Flytepunkt mindre enn -30 C 6.2 Slamglass Brukt olje oppsamles i et slamglass (Pos. 11). Glasset skal tømmes før det er fylt opp. Innholdet må ikke brukes om igjen i pumpen. VER ATURE Spillolje og oljeslam skal fjernes på forskriftsmessig måte. 6.3 Vannfilter I vanntilkoblingen er det et filter som skal hindre at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Avhengig av vannets renhet skal dette filteret renses med jevne mellomrom. Filteret kan tas ut når hurtigkoblingen (Pos. 2) er skrudd av. 6.4 Rensing av høytrykksdyse En tilstopping av dysen medfører for høyt pumpetrykk, og er rensing straks påkrevet. 1. Stopp maskinen og avmonter dyserøret. 2. Rens dysen. VIGTIG: Rensenålen må kun brukes når dyserøret er avmontert. 3. Skyll dyserøret baklens igjennom med vann. 4. Om trykket stadig er for høyt, gjenta punkt

14 7.0 Feilsøking og feilretting De har valgt denm beste kvalitet og fortjener den beste servisen. For å unngå unødvendige ergelser, bør De, før De kontakter ALTOs serviseorganisasjon, sikre Dem at følgende er i orden. Feil Årsak Utbedring Maskinen vil ikke starte Sikring er gått Skift sikring Strøm/støpsel ikke tilkoblet Koble til strøm/støpsel Defekt skjøtekabel Prøv uten skjøtekabel Defekt stikkontakt Prøv en annen stikkontakt Termokontakter aktivert La motoren avkjøles. Start maskinen og kontroller at arbeidstrykket ikke er for høyt og at nettspenningen tilsvarer spesifikasjonene. Pumpen er frosset La pumpen tine opp. Maskinen stopper kort Skjøtekabel ikke Fjern skjøtekabel eller bruk korrekt tid etter start korrekt dimensjonert kabeldimensjon (se avsnitt 2.1) Vent 1 minutt og start igjen Feil nettspenning Kontroller at nettspenningen tilsvarer typeskiltets angivelser. (Se avsnitt 1.1) Sikringene går Skift til installasjon som min. tilvarer maskinens ampere forbruk. Arbeidstrykk for høyt Dyse delvis tilstoppet Rens dyse (se avsnit 6.4) Ujevnt arbeidstrykk Høytrykkslanger for lange Avmonter skjøteslanger og prøv igjen. Maks. 50 m skjøteslanger. B: Unngå lange skjøteslanger med mange koblinger Vannforsyningen for liten Avmonter tilgangsslange og sjekk vannmengden (min. 36 l/min. med 2 pumper) B! Unngå lange tynne slanger (3/4") Vanntilgangsfilteret stoppet Vask filteret (se avsn. 6.3) (ved sugedrift) For stor sugehøyde Les avsnitt 5.0 eller for varmt vann Ikke arbeidstrykk Dyse stoppet Vask dysen (se avsnitt 6.4) Ikke tilgangsvann Kontroller tilgangsvann Slanger/dyserør frosset Foreta opptining Skulle det forekomme andre driftforstyrrelser enn de her omtalte, bes De kontakte nærmeste ALTOserviceavdeling. Kundeservice: ALTO orge A/S Tlf.: Postboks 64, Bjørndal Tlf. dir. verksted: Bjørnerudveien Oslo

15 ALTO Danmark A/S Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund Tel.: (00.03) Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S C3V 03V/VA 622 46-2003-09-08 Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 730672-0 DK

Detaljer

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK S FI P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Detaljer

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... COMPACT BOOSTER 10-05-2005 DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 1 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR SILENT http://no.yourpdfguides.com/dref/3603980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere

poseidon 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere 5, 6 og 7 Neste generasjons kaldtvannsvaskere Slik skal en industriell høytrykksvasker se ut! De industrielle kaldtvannsvaskerene POSEIDON 5 PA, 6 FA og 7 FA er utviklet med tanke på de mest krevende rengjøringsoppavene,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8

Mobile kaldtvannsvaskere POSEIDON 8 Mobile kaldtvannsvaskere 8 8 er en brukervennlig vasker - lett å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og lett å manøvrere rundt med. Fås med to forskjellige ytelser og enten med pulverlakkert eller rustfri

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Mobile høytrykksvaskere

Mobile høytrykksvaskere 8P 8P er en brukervennlig vasker - lett å klargjøre, rask å skifte tilbehør på og lett å manøvrere rundt med. Fås med to forskjellige ytelser og enten med pulverlakkert eller rustfri stålramme. Med et

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/15 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/15 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange. 1 2 3 1 2 Innovativt stående design Enkel

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design

HDS 5/13 U. Innovativt stående design. Kompakt design HDS 5/13 U Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 10 m slange. 1 Innovativt stående design 3 Kompakt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer