Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10

2 NTLSKATT Nummer 3 - Juni 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 30. september 2013 Neste nummer Desember Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Hvorfor velge NTL Skatt 6 Et kriminelt arbeidsliv? 8 Arkivmateriell i Midt-Norge 9 Store utfordringer i DFØ 10 De snille og stille seniorene 11 På direkten 12 I forbifarten 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Verv og vinn leder Svart økonomi og useriøst arbeidsliv må bekjempes NTL avholdte i slutten av september en viktig konferanse der kampen mot svart økonomi, sosial dumping, trygdesvindel og arbeidsmiljøkriminalitet sto på dagsorden. Mange av våre medlemmer deltok der. Det er ingen tvil om at denne kampen er viktig å ta, og at fagbevegelsen er med og fronter den. Konferansen viser at NTL og NTL Skatt tar denne utfordringen på høyeste alvor. En utvikling mot stadig mere lovløse tilstander i arbeidslivet der den svarte økonomien også ofte går i hånd i hånd med organisert kriminalitet, er en skremmende utvikling som vi må gjøre alt vi kan for å stoppe. Kontrollmyndighetene må styrkes. Det er derfor vesentlig at myndighetene styrker budsjettene til kontrollmyndighetene for at en skal kunne ta og kontrollere mye mer av slikt, og ikke bare toppen av isfjellet. Dessuten er det viktig at samarbeidet mellom bl.a. Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV styrkes både sentralt og lokalt. Og Skatteetaten må fortsette å bruke alle virkemidler i dette arbeidet, alt fra bl.a. veiledning, informasjon og forebygging, til ID-kontroll og til enda flere kontroller. Betal den skatten du vil? Likeledes må Skatteetatens ledelse nå ta større grep når det gjelder personbeskatningen. Falk-rapporten som etaten har lagt fram, viser langt på vei at den vanlige skattyter tilpasser seg etatens kontroller, og stadig fører opp flere og flere større ulegitimerte fradrag som ikke blir kontrollert. Dette kan ikke fortsette! Svekker tilliten. Akkurat som økonomisk kriminalitet og store skatteunndragelser svekker borgernes tillit til Skatteetaten og skattesystemet, er dette alvorlig i forhold til den vanlige skattyters tillit til etaten og systemet. Hvis naboen kommer unna med skattejuks, «kan jeg også kanskje prøve meg», for det ser jo ikke ut til å få konsekvenser. Derfor må etatsledelsen også slutte med den uttrykte og faktiske nedbemanningen som skjer på dette fastsettingsområdet, og ha mer fokus på å styrke også dette kontrollarbeidet. Effektivitet for alle penga. Direktøren i DFØ (Direktoratet for økonomistyring) har nå lagt fram en utredning og skal nå sende en anbefaling til FIN om store endringer i DFØ. Tar politikerne denne anbefalingen til følge, vil det få dramatiske konsekvenser for de ansatte. Vi mener at ledelsen her sterkt undervurderer risiko for kompetansetap og ikke minst risikoen for gjennomføring av en så stor omstilling. Likeledes risikoen for kvaliteten og leveransene til DFØ. Vi trodde også at det var viktig å styrke de ansatte kompetanse, så de kan gå over på andre områder og oppgaver; ikke å legge ned flere kontorsteder som gjør at mange også vil kunne miste jobben. NTL Skatt vil selvsagt følge opp denne saken, ikke minst overfor myndighetene. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Festina Lente! Høsten skrider fram og når dette skrives har vi passert tre firedeler av september. Jeg var nesten ved å legge til «ikke lenge til J l,» men tok meg selvfølgelig raskt inn! Det får da ennå være måte på! Et av dette årets absolutt mest spennende tildragelser fant sted 9. september og da går ikke tankene spesielt til OLavstemning i Tigerstaden og kirkevalget, men til resultatet av Stortingsvalget. Jeg er selvfølgelig den første til å innrømme at innenfor et demokrati så kan og må til tider nettopp dette skje. Fokeviljen! Ja, så sant som det er skrevet! Om ikke akkurat i år så i løpet av de følgende 4 år vil vel også vår utmerkede etat bli utsatt for press som følge av sparsomme budsjetter fra en ennå ikke bestemt regjeringskoalisjon. Men det får vi forholde oss til, og gå på barrikadene imot, når ting nærmer seg noe mer. Personlig kunne jeg godt tenkt meg en Innmelding noe mer forutsigbar stortingssammensetning enn den vi nettopp fikk, men så var det denne Folkeviljen da! Kanskje det ikke vil være et dårlig råd å be herskapet om å skynde seg langsomt! Glemme skal vi heller ikke at ny Skattedirektør er på plass, og så gjenstår å se om det betyr noen omkalfatringer og en tydelig vilje til å påvirke dagsorden i en bestemt retning! Ellers er jo også denne årstiden et ikke ubetydelig tidsrom for massevis av kurs og konferanser i både landsforeningens regi og de enkelte regionavdelinger noe vi også ser resultatet av i nettopp dette nummer av medlemsbladet. Tror også denne gangen at jeg drister meg utpå med en riktig så alvorlig trønder historie. Det var den eldre herren som hadde vært på ferie i utlandet og nok merket at han var noe redusert i formen allerede før han kom heim. Men vel hjemme var det ingen annen råd enn å bestille time hos legen for å bli undersøkt. Legen kom etter noe prøvetaking ganske fort fram til en diagnose og fortalte pasienten hva som feilte ham. «Det er nok ingen tvil om hva du lider av og det er absolutt alvorlig, du har nok fått rabies!» sa legen. «Å dæven,» sa pasienten! «Har du papir og blyant?» spurte han legen. «Si meg skal du begynne å skrive testamente,» spurte legen. «Nei, jeg skal sette opp en liste over hvem jeg skal ut og bite», svarte pasienten. Hva kan vi så si er moralen i denne historien? Tja, si det! Hva med; «grip sjansen når den byr seg?!» En fin høst ønskes dere alle! Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Oktober 2013 NTLSKATT 3

4 Verving Hvorfor velge NTL Skatt NTL Skatt er hele tiden avhengig av å få nye medlemmer, og verving er noe som er alle sitt ansvar. Morten Ørsnes og Rimle c. Michelsen (tekst) skattenettet(foto) NTL omfavner alle arbeidsgrupper, uavhengig av utdanning, stilling og alder. Vi er fagforeningen for absolutt alle i Skatteetaten og DFØ. Dette er vår styrke, og det gjør at vi kan si at vi representerer absolutt alle deler av organisasjonen. Til tross for at organisasjonsgraden er ganske stabil, er det norske arbeidslivet i endring. Stadig flere tar høyre utdanning og disse velger i større grad profesjonsforbund. For at NTL sammen med LO skal kunne beholde sin posisjon som det dominerende forbund og hovedsammenslutning, må vi sette fokus på å rekruttere arbeidstakere og yrkesgrupper som vi ikke har stått sterkt i tidligere. Likevel er det til tider litt vanskelig å rekruttere de med høyere utdanning, og hvor fagforeninger som baserer seg på utdanningen stiller sterkt. Ungdomsutvalget i NTL Skatt har funnet frem til noen av våre medlemmer som har høyere utdanning, og spurt de fire enkle spørsmål: 1. Hvorfor ble du NTL-medlem? 2. Hvilke medlemsfordeler har du fått erfare som medlem i NTL? 3. Hvilke medlemsfordeler savner du? 4. Hvilke argument har du for en som ikke er medlem, til å bli medlem i NTL? Johan Steinvik, Bodø Spesialrevisor, avdeling for Kontroll og Rettsanvendelse- Kontrollseksjon 1. I utgangspunktet var det litt tilfeldig der og da. Politisk ståsted og forenings filosofi hadde også betydning i den vurderingen. 2. Jeg er godt fornøyd med LO favør reise og innboforsikring. Synes at lønnsforhandlinger gjennomføres på en god og trygg måte. Medbestemmelse og innflytelse i min arbeidshverdag er også viktige momenter. Jeg har også hatt to perioder i styret i NTL Skatt, avdelingen i Nordland som styremedlem. Det var givende og lærerikt og der traff jeg mange flotte folk. 3. Jeg føler ikke at det mangler noe, i hvert fall ikke noe jeg kommer på akkurat nå. 4. Du vil være en del av et felleskap som gir deg rettigheter og plikter. NTL ivaretar din lønn og støtter deg i eventuelle problemer med arbeidsgiver. Fagforeningen trengs også i dag, bla. for å sikre og beholde de fordeler vi alle har fått. Rolf Steinar Jacobsen, Sandefjord Rådgiver, avdeling for fastsetting seksjon skatt 1. Har vært medlem siden Det var rent fornuftsmessig sikre lønns og arbeidsforhold. Jeg begynte i etaten 1.okt 1968, og var uorganisert. Sjekket opp både YS og LO. Jeg ville bli medlem i LO da det var/er en fagforening som ivaretok mine interesser. Har også vært med i styret lokalt i flere år på 70-tallet, og litt på 80-tallet, både som kasserer og sekretær. Har også vært med på tur til København på ungdomsseminar i På seminaret hadde de kurs i taleteknikk lære hvordan tale i en forsamling. Etter dette kurset har jeg ikke hatt noen sceneskrekk. 2. Vært med på mange fine kurs og turer som har gitt meg mye. Fått oppjustert lønna, da jeg opplevde at folk med mindre utdannelser forbigikk meg, dette tok NTL tak i og ordnet. Føler at jeg har hatt LO i ryggen, har også fått tilbud om juridisk bistand. Veldig fornøyd med LO-favør, med kjempefin forsikring. Har fått full dekning, veldig fornøyd. 3. NTL kan bli bedre på: Omstillingsprosesser, bør være enda mer aktive, og de ansatte det gjelder bør være synlige og deres meninger/synspunkter bør komme frem. Lytte til de ansatte, slik at overgangen fra ulike arbeidsoppgaver/avdelinger ikke blir en brå overgang for de det dreier seg om. Jobbe mer med karrieremuligheter på ulike nivåer. NTL har vært veldig dyktig i mange år, og han er enig i lønnsog likestillingspolitikken deres. 4. Styrken LO har - klar største organisasjonen Det er mer makt bak krava til LO, og det er lettere og nå frem å bli hørt. Langt flere medlemsfordeler. Veldig fornøyd med LO-favør- forsikring, og Kollektiv hjem forsikringen som er markedets beste forsikring. Alt i alt, veldig fornøyd, føler jeg blir sett og hørt. Rett og slett et veldig fornøyd NTLmedlem som har dratt nytte av medlemsfordelene NTL har hatt og tilby. Odd Inge Samuelsen, Haugesund Seniorskattejurist - Nemds og rettseksjonen og Stedlig ansvarlig ved Haugaland skattekontor 4 NTLSKATT Oktober 2013

5 Verving 1. Husker ikke helt men jeg har vært litt ut og inn av SF og NTL i de 16 årene jeg har vært ansatt i Skatteetaten. Tror jeg har vært medlem i NTL nå siste periode i en fire fem år. Ble medlem fordi jeg oppfatter NTL som stor og seriøs medlemsforening som favner og gavner alle ansatte i Skatteetaten, også jurister. 2. Innboforsikringen og reiseforsikringen er jo direkte medlemsfordeler, som gjør at resten av forsikringspremien min blir lavere. 3. Savner vel ingen spesielle medlemsfordeler. De fleste har vel et forbedringspotensiale, også NTL! NTL bør bli flinkere til å informere og engasjere medlemmer i forkant av saker før de diskuteres/forhandles/drøftes i møter. Savner av og til klare standpunkter fra foreningen om viktige saker som behandles. 4. Det sterkeste argumentet er at det er en stor og sterk forening som omfatter alle ansatte...uavhengig om du er etatsutdannet, jurist, revisor, siv-øk etc. Kristian Johansson, Oslo Seniorrådgiver, SITS 1. Har vært medlem i 6 uker (når dette intervjuet ble foretatt) Før att jag vill kænna mig trygg i att min røst blir hørd och att mina interessen blir ivaretatt på bæsta møjliga vis. Och før att man genom medlemskapet får vældigt gunstiga førsikringsavtal. 2. Først och fræmst så fick jag ett varmt vælkommande samt att jag nu har en heltæckande inboforsikring. Jag har æven fått en hel del intressanta inbjudningar till diverse kurser. 3. Jag kan faktiskt inte se något som saknas utan ær vældigt nøjd med mitt medlemskap. Ruth Kristine Ovesen, Trondheim Rådgiver Publikumsservice 1. Da jeg starta i jobben på Melhus i 1985 fikk jeg spørsmål om å bli medlem i NTL, mesteparten av de som jobbet der var medlem i NTL, så da var det bare fra dem jeg fikk spørsmål om medlemskap. 2. Den medlemsfordelen som jeg kanskje har hatt mest bruk for er nok at jeg fikk hjelp med min situasjon som ikke fast ansatt over nesten 10 år. Ellers er det mye god informasjon, en del kurs i regi av NTL, og godt samhold blant medlemmene. 3. Har egentlig ikke noe som jeg savner akkurat nå. 4. Den beste og største foreningen, NTL er under LO, jobber godt for medlemmene, det sosiale i forbindelse med kurs ol. Vidar Kjørberg, Stavanger Rådgiver DFØ 1. For å ha en tilhørighet til en fagforening som støtter opp under personal-spm, tvister og lønnsforhandlinger etc. Gir en trygghet i personalforholdet til arbeidsgiver å ha en fagforening i ryggen som støtter en. 2. Gode forsikrings og låneordninger, samt diverse rekvisita som blir delt ut. Kjekt med smådryss 3. Savner ingenting så langt, fornøyd 4. Gikk ett år før jeg selv ble medlem i NTL gjennom DFØ, og mitt argument da for å bli medlem, som evt. kan gjenbrukes, er at det gir en ekstra trygghet å være medlem av en fagforening. Da har en noen som snakker for deg og støtter opp om deg i personalspørsmål, lønnsforhandlinger osv. I tillegg så er det som nevnt da de ekstra godene som en også får gjennom fagforeningen, som da gode låne/forsikringsordninger etc. Anh Nguyen, Oslo Skattejurist - Avdeling for Fastsetting - Folkeregister 1. Jeg var student og sommervikar i Oslo politidistrikt i Der var det folk som tipset meg om NTL innboforsikring, noen som jeg sårt trengte da. Det var ganske enkel å melde seg som studentmedlem og jeg var veldig fornøyd med innboforsikringen som NTL tilbyr. Da jeg begynte i Skatt øst i 2012 fant jeg ut at jeg kanskje ikke trengte å være medlem både i Juristforbundet og NTL. Måtte da ta et valg om hvilken av forbundene jeg skulle beholde og hvilket jeg skulle melde meg ut av. Det ble til at jeg valgte NTL fremfor Juristforbundet. Det er fordi NTL skatt er den største fagforeningen i skatteetaten og DFØ, og det betyr mye for meg at vi blir hørt og det gir også en trygghet i min arbeidshverdag. 2. Som sagt er jeg fremdeles meget fornøyd med innboforsikringen LOfavør Kollektiv Hjemforsikring. Jeg vurderer nå også reiseforsikringen LOfavør Kollektiv reiseforsikring med toppdekning. 3. Jeg er ikke særlig begeistret over Sparebank1 sine tilbud til NTL medlemmer. Jeg håper og tror at vi kan oppnå en bedre avtale enn det vi har i dag. Oktober 2013 NTLSKATT 5

6 Skattekonferansen Et kriminelt arbeidsliv? Både foreleserne og de 150 deltakerne på NTL sin konferanse, «Et kriminelt arbeidsliv?», var enige om en ting et bedre samarbeid mellom de offentlige etatene må til. Men aktørene i norsk arbeidsliv må også tas med på banen. Stein Thorvaldsen, Kjell R. Solheim. (Tekst) Kjell R. Solheim (Foto) Konferansen ble holdt i Skattekvartalet i Oslo den 25. september. NTL-leder John Leirvaag kunne ønske en fullsatt sal velkommen til denne tredje konferansen med det viktige temaet. Leirvaag poengterte i sin velkomsttale hvor viktig det er å kunne bekjempe denne verkebyllen på samfunnslivet som svart økonomi er. -Svart økonomi utgjør kanskje opp mot 420 milliarder i året, og er samfunnsmidler på flukt, så Leirvaag. Han framholdt at dette truer arbeidslivet og er en stor trussel mot arbeidstakernes rettigheter. Bruk kort. Bruk kort i stede for kontanter, var første foreleser, Eva Jenssen, sitt enkle råd for å redusere mulighetene innen den svarte økonomien. Jenssen er regionalt verneombud i Trondheim. Hun viste frem mange grelle eksempler på sosial dumping i restaurant- og rengjøringsbransjen. 78 timers arbeidsuke, uten overtidsbetaling, er ikke uvanlig. Og arbeidskontraktene kan se fine ut på papiret, men i praksis er det andre regler som gjelder, kunne Eva Jenssen fortelle. Hun understreket ellers at det offentlige, Stat og kommune, burte ansette sine egne renholdere og ikke leie inn mer eller mindre seriøse firmaer tilsyn. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Norvald Mo, kom i stedet for arbeidsministeren som måtte melde avbud. Mo fortalte at Arbeidstilsynet hadde utført 2800 tilsyn mot svart økonomi i Tre engasjerte medlemmer på konferansen, fra venstre: Hilde Fuhr, Odd Terje Møll og Kari Bakkejord Dahl En god del av disse tilsynene avslørte sosial dumping. Men ikke bare underbetaling, også mange brudd på HMS, arbeidstid og boligstandard. Han er ikke i tvil om at sosial dumping har skutt i været etter EU-utvidelsen, og at useriøse og kriminelle innslag er et økende problem. Dette er en politisk utfordring, som truer vår samfunnsmodell og velferdsstat fremholdt han. Norvald Mo understreket ellers viktigheten av at arbeidet mot svart økonomi må føres videre også av den nye regjeringen anmeldt. Trygdesvindel tilhører selvsagt den svarte økonomien, og seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, fortalte at hele 1199 personer ble anmeldt for denne forselsen i Hittil i år er 880 personer anmeldt for det samme, så tallet blir minst like høyt i NAV greier å få tilbakebetalt % av det som er utbetalt via trygdesvindel. Mange av sakene blir oppdaget etter tips fra naboer og bekjente. Fladby var en av foreleserne som understreket hvor viktig et godt samarbeid over etatsgrensene er, og han nevnte særlig det gode samarbeidet med Skatteetaten. -De mest alvorlige sakene som NAV behandler når det gjelder økonomisk kriminalitet begås i stor grad av personer som Jan Egil Kristiansen også begår annen kriminalitet; innen skatt, konkurser, hvitvasking, korrupsjon, toll, for å nevne noen områder. svart økonomi må bekjempes. Skattekrim-sjefen i Skatt Øst Jan Egil Kristiansen mente der viktig å angripe den 6 NTLSKATT Oktober 2013

7 Tema skattekonferansen En stappfull konferansesal svarte økonomien for å bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Denne henger også ofte nøye sammen med vanlig kriminalitet, og han nevnte bl.a. at organiserte kriminelle nettverk fra utlandet er i ferd med å ta over byggebransjen. I tillegg til at skatteunndragelser gir reduserte skatteinntekter for stat og kommuner, gir svarte inntekter grunnlag for svindel med trygder og stønader og andre ytelser fra det offentlige fremholdt han. Dette er konkurransevridende og undergraver samfunnsøkonomien. Han fastslo at økt oppdagelsesrisikoen med virkningsfulle sanksjoner er vesentlig i arbeidet mot svart økonomi. Han slo fast at skattekriminaliteten er et kritisk område for skatteetatens legitimitet og Skatteetatens omdømme. Han fremholdt at der vesentlig at Skatteetaten tar en del av de mest alvorlige skatteunndragelsessakene. Økt arbeidsinnvandring og digitalisering gir store utfordringer bl.a. med å følge pengestrømmene. Han var også bekymret over at etter at revisjonsplikten for små selskaper ble borte, velger over 70 % av disse bort revisor. Viktige konferanser. NTL Skattbladet tok en liten prat med tre av deltakerne på konferansen; Hilde Fuhr, som jobber på forebyggende veiledning i Bergen, Odd Terje Møll på kontroll og rettsanvendelse i Kristiansand og Kari Bakkejord Dahl på fastsetting i Narvik. De mener det er mye å hente ved at NTL avholder slike konferanser. De fremholder spesielt viktigheten av samarbeid og informasjon mellom og innen de ulike etatene på disse områdene. Det er viktig at man kjenner til hverandre i arbeidet med dette. De mener det også er viktig at Skatteetaten er aktive i media på dette området, ikke minst med hensyn til det preventive aspektet overfor skattyter. Til slutt oppfordrer de NTL til å fortsette med disse konferansene, og gjerne bygge et nettverk av ressurspersoner/medlemmer for oppfølging i etterkant. NTL Skatt-bladet støtter fullt ut denne oppfordringen, og takker NTLs Ragnar Bøe Elgsaas nettverk mot svart økonomi ved Ragnar Bøe Elgsaas og NTL Skatts representant Geir Sveen for flott avvikling av og innhold på konferansen! Oktober 2013 NTLSKATT 7

8 Arkivmateriell Usikkerhet rundt arkivmateriell Da de tidligere små lokale NTL avdelingene i regionen ble slått sammen til NTL Midt Norge, er det uvisst hva som skjedde med tidligere protokoller, styrereferat, regnskap m.m. I Trondheim var vi så heldige at avdelingen fikk disponere et eget skap til våre protokoller, regnskap m.m. fra den tiden avdelingen og kontoret var Trondheim Ligningskontor og et separat Folkeregister i Søndre gate 4. Arkivskapet ble med på flyttelasset da vi tro først til Krambugata i 1992 og senere til Kongens gt der vi når holder til og etter ROS er «hovedkvarteret» for Skatt Midt Norge. Anita var bekymret for at «NTL- skapet» begynte å bli fullpakket med gamle protokoller og diverse. Vi fikk da i oppdrag å sjekke ut hva vi gjør med det eldste materiellet. Det var kanskje opplagt at de to «seniorer» Hans og Knut fikk oppgaven. Hans er allerede pensjonist og Knut er på «trappende» til å få av dette året. Vi startet med en gjennomgang av alt vi hadde av det gamleste og sortere og laget en liste. Det er både oppstartprotokoller, regnskapsmateriell, forhandlingsprotokoller og protokoller fra de ulike ansettelsesråd i Fylket ( eget råd for Trondheim og ett felles råd for andre kontor i Sør-Trøndelag). Hva med Nord-Trøndelag og Møre-og Romsdal? En oppfordring til dere andre i «nabofylkene» til å sjekke ut og ta vare på gammelt materiale fra de tidligere lokale NTL avdelingene. VI kom etterhvert fram til materiell nok til Med øye for arkiv, f.v. Knut M. Bye, Anita Stenstvedt og Hans Aasvik 3-4 kartonger, fikk skrevet en oversikt og sendte først forespørsel til NTL Skatt. Det ble etterhvert klart at materiellet burde lagres lokalt og etter flere forsøkt fikk vi Statsarkivet i Trondheim i tale. Vi har nå avtalt at materiellet kan leveres der. Statsarkivet holder til i en av de gamle U-båt Bunkerne på Dora som tyskerne bygde under krigen. For interesserte kan vi opplyse at på Dora er det også Slekt, Data og Arkivsenter som arrangerer foredrag, omvisninger og kurs, samt gir personlig veiledning i slektsog lokalhistorisk forskning. Hvorfor ikke ta kontakt og blir bedre kjent med Dora? Dora har et stort Digital-arkiv som gjør det lettere å lete frem arkivmateriell som f.eks. Folketellinger, Kirkebøker m.m. Noe å tenke på for de av medlemmene som sysler litt med slektsgranskning kanskje... For å markere at vi skal overlevere dette materiellet kom en av våre kollegaer fra info-gruppa Kristin Rabben og tok bilde av leder s/m de to seniorene forleden dag. Dermed er endel av vår historie i Skatt Trondheim tatt vare på for ettertiden... Hilsen Hans og Knut PS: VI fant også den første protokollen fra oppstarten av NTL for de kommunalt ansatte som arbeidet med skatt. De stiftet en gruppe med ansatte som dengang jobbet under kommunen og hadde sin arbeidsplass på Rådhuset i Trondheim. Det var for 95 år siden i DS 8 NTLSKATT Oktober 2013

9 NTL dfø Store utfordringer i DFØ DFØs visjon «Effektiv ressursbruk i staten» og målsetning om hensiktsmessige fellesløsninger i staten, fordrer i følge ledelsen at man løpende vurderer egen virksomhet og søker effektiviseringsmuligheter. Ann Moen og Thomas Søberg-Håkensen (tekst) En arbeidsgruppe har gjennomført en utredning som har til hensikt å synliggjøre kostnader og gevinster ved dagens organisering av tjenesteområdene lønn og regnskap, i forhold til alternative måter å innrette kontorstrukturen på. Ann Moen Med utgangspunkt i denne utredningen er det gitt en anbefaling om at lønns- og regnskapstjenestene leveres fra to kontorsteder i stedet for dagens Thomas Søbergseks. Ett kontorsted Håkensen leverer lønnstjenester og ledes av en lønnsdirektør. Et annet kontorsted leverer regnskapstjenester og ledes av en regnskapsdirektør. Når det gjelder lokalisering, anbefales det at dersom man ønsker å redusere antall kontorsteder fra seks til to anbefales følgende: Trondheim velges som lokasjon for regnskapsavdelingen. Lønnsseksjonen i Trondheim beholdes i omstillingsperioden. Stavanger velges som lokasjon for lønnsavdelingen. Regnskapsseksjonen i Stavanger beholdes i omstillingsperioden. Direktøren i DFØ skal nå sende sin anbefaling om valg av modell og lokasjon til Finansdepartementet. Utfordringer for de ansatte. Avtroppende leder i NTL DFØ (når dette skrives) Ann Moen og nyvalgt leder Thomas Søberg- Håkensen mener at forslagene vil bety store utfordringer for de ansatte og for DFØ som virksomhet. Under drøftingene har NTL DFØ gitt uttrykk for at vi mener at man bør gå videre med modell nr. 1 som innebærer en økt spesialisering innenfor dagens kontorstruktur. Vi er av den oppfatning at modellen kan bidra til å gjøre DFØ mer robust og effektiv i årene fremover med relativt liten risiko for tap av kompetanse og lavere kundetilfredshet. Denne modellen vil også kunne gjennomføres uten at man trenger en politisk beslutning i Stortinget. Dette er også den modellen som har forholdvis moderate konsekvenser for alle ansatte i DFØ. NTL DFØ har under drøftingene gitt uttrykk for at vi er av den oppfatning at de øvrige modellene, som forutsetter nedleggelse av inntil 5 av dagens lokasjoner, medfører en betydelig risiko for tap av kompetanse og redusert mulighet for å levere lønns- og regnskapstjenester. Alle disse modellene vil ha omfattende konsekvenser for mange ansatte i DFØ og kreve at det må ansettes en betydelig mengde nye medarbeidere. Disse modellene vil også medføre at svært mange ansatte vil oppleve å måtte leve med en betydelig grad av usikkerhet omkring egen arbeidsplass over lengere tid. Stemmeretten Kristin Rabben (Tekst/Foto) Lars Børseth, LO Stat delte ut matpakker foran Skattekammeret i Trondheim Bruk stemmeretten var budskapet og før kl sto han klar med brosjyrer, lodd og en haug med matpakker. Her er det underdirektør i veiledning, Gunda Lindberg som får overrakt matpakke med oppfordring om å bruke stemmeretten. Vellykket tillitsvalgtkonferanse. Styret i NTL DFØ avholdt i midten av september en konferanse for de plasstillitsvalgte. Konferansen fant sted i Trondheim i DFØ sine møtelokaler. Tema for konferansen var opplæring i hovedavtalen og hovedtariffavtalen, verving og selvsagt den pågående kontorstedsutredningen. Fungerende leder Ann Moen åpnet konferansen og ønsket velkommen. Hun orienterte oss om at hun starter i ny jobb 1. desember og vil derfor av naturlige årsaker trekke seg som hovedtillitsvalgt. Tema for den første timen var kontorstedsutredningen og dette ble det en fin og åpen diskusjon. Vi fant ut at det er mange hensyn å ta og at uansett hva som skjer så blir det en tid fremover med mye usikkerhet. NTL ser det som en viktig oppgave å passe på at de ansattes medbestemmelse blir tatt vare på. Anne Henriksen fra forbundskontoret tok for seg hovedavtalen og hovedtariffavtalen og gikk gjennom de viktigste punktene. Vi fikk gruppeoppgaver for å bli kjent i avtaleverket og vi tror alle lærte noe nytt disse dagene. Tusen takk til Anne! Styret i NTL DFØ tok seg også tid til et styremøte. Som følge av at Ann Moen slutter i DFØ 30. november så har styret vedtatt at Thomas Søberg-Håkensen tar over som fungerende leder fra 1. oktober og frem til neste årsmøte. Oktober 2013 NTLSKATT 9

10 seniorpolitikk Fra venstre: Tor Sigbjørn Eiesland og Torild Haugøy HMS-ansvarlig i skatt sør. De snille og stille seniorene Skatteetatens seniorer, det vi si de som er 55+, tilhører en snill og stille gruppe. Kjell R. Solheim (tekst) De gjør sjelden opprør, og de finner seg i det meste av det som oppfattes som urettferdig behandling. Men slikt sliter på helsa, så kanskje er det på tide å si mer i fra? Ulikt, alt etter hvor en bor. Når vi snakker med seniorer og spør hvordan de har det på jobben, får vi ulike svar alt etter hvilken region de tilhører. Mens en gleder seg til å gå på jobb fordi han eller hun der finner interessante og givende arbeidsoppgaver, går en annen inn kontordøra og kvier seg til enda en arbeidsdag. Det blir understreket i fine taler hvor viktig det er å få folk til å stå lengre i arbeidslivet. Dette tjener arbeidsgiverne på, og ikke minst samfunnet som helhet vil oppnå en betydelig økonomisk gevinst. Så det er kanskje derfor mange stiller seg spørsmålet hvorfor er det så stor forskjell på fine taler og praksis? Et eksempel på det som mange med lang fartstid i etaten opplever som ekstra urettferdig, er det at nytilsatte, som de «gamle» har tatt på seg å lære opp, starter med en lønn som ligger godt over deres lønningspose. Dette oppleves som sårende, og oppfattes som arbeidsgivers manglende respekt for den jobben de gjør. Fokus på seniorene. Vi i medlemsbladet NTL Skatt ønsker å fokusere mere på seniorenes arbeidshverdag. Vi ønsker å finne ut hvorfor noen i en region føler at de har en bra arbeidsdag, mens andre regioner ikke blir gitt samme karakter. Så send oss gjerne din historie, enten den forteller om noe positivt eller negativt. Du skal få være anonym om du ønsker det. NTL Skatt sør har opprettet et eget seniorutvalg som fungerer godt. Unni Jørgensen (tekst og foto) Utvalget tar opp spørsmål som vedrører seniorenes arbeidsdag. Den første seniorkonferansen vi avholdt, fant sted på skattekontoret i Grimstad i begynnelsen av juni. Invitasjonen hadde gått til alle medlemmene som var fra 57 år og oppover. 25 av disse deltok på konferansen og fikk med seg mye nyttig informasjon og en deilig lunsj i kantina. mye interessant på agendaen. Tor Sigbjørn Eiesland som leder seniorutvalget i foreningen startet dagen med litt informasjon om arbeidet i utvalget så langt. Slike utvalg burde vi finne i alle regioner og enheter. Geir Melum fra Statens veivesen snakket om hvilken seniorpolitikk de førte i vegvesenet og Kristina Sødal fra Arbeidstilsynet orienterte om seniorenes rettigheter. Forsamlingen ble nok litt overveldet over hvor mye Statens vegvesen legger vekt på tiltak mot seniorene. Her har Skatteetaten noe å strekke seg etter. NAV arbeidslivssenter v/ Synnøve Lassen snakket om diskriminering og seniorene som ressurs i arbeidslivet. Torild Haugøy, HMS ansvarlig i Skatt sør orienterte om regionens egen seniorpolitikk. Seniorpolitikken i skatt sør er en viktig del av regionens personalpolitikk fremholdt hun. Det var en engasjert forsamling, som var godt fornøyd med utbytte av dagen. 10 NTLSKATT Oktober 2013

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. Trygg, Tydelig og Tett på. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2012/35. årgang

NYTT. Trygg, Tydelig og Tett på. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2012/35. årgang NYTT Nr. 1-2012/35. årgang Er Skatteetaten en attraktiv arbeidsgiver Side 4 SkL Ung konferanse i Dublin Side 7 Hjertesukk fra en før-pensjonist Side 17 Trygg, Tydelig og Tett på Side 10 MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer