Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10

2 NTLSKATT Nummer 3 - Juni 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Kjell R. Solheim Redaksjonen avsluttet 30. september 2013 Neste nummer Desember Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Hvorfor velge NTL Skatt 6 Et kriminelt arbeidsliv? 8 Arkivmateriell i Midt-Norge 9 Store utfordringer i DFØ 10 De snille og stille seniorene 11 På direkten 12 I forbifarten 14 Dikt, info og Sudoku 15 Kontaktoss 16 Verv og vinn leder Svart økonomi og useriøst arbeidsliv må bekjempes NTL avholdte i slutten av september en viktig konferanse der kampen mot svart økonomi, sosial dumping, trygdesvindel og arbeidsmiljøkriminalitet sto på dagsorden. Mange av våre medlemmer deltok der. Det er ingen tvil om at denne kampen er viktig å ta, og at fagbevegelsen er med og fronter den. Konferansen viser at NTL og NTL Skatt tar denne utfordringen på høyeste alvor. En utvikling mot stadig mere lovløse tilstander i arbeidslivet der den svarte økonomien også ofte går i hånd i hånd med organisert kriminalitet, er en skremmende utvikling som vi må gjøre alt vi kan for å stoppe. Kontrollmyndighetene må styrkes. Det er derfor vesentlig at myndighetene styrker budsjettene til kontrollmyndighetene for at en skal kunne ta og kontrollere mye mer av slikt, og ikke bare toppen av isfjellet. Dessuten er det viktig at samarbeidet mellom bl.a. Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV styrkes både sentralt og lokalt. Og Skatteetaten må fortsette å bruke alle virkemidler i dette arbeidet, alt fra bl.a. veiledning, informasjon og forebygging, til ID-kontroll og til enda flere kontroller. Betal den skatten du vil? Likeledes må Skatteetatens ledelse nå ta større grep når det gjelder personbeskatningen. Falk-rapporten som etaten har lagt fram, viser langt på vei at den vanlige skattyter tilpasser seg etatens kontroller, og stadig fører opp flere og flere større ulegitimerte fradrag som ikke blir kontrollert. Dette kan ikke fortsette! Svekker tilliten. Akkurat som økonomisk kriminalitet og store skatteunndragelser svekker borgernes tillit til Skatteetaten og skattesystemet, er dette alvorlig i forhold til den vanlige skattyters tillit til etaten og systemet. Hvis naboen kommer unna med skattejuks, «kan jeg også kanskje prøve meg», for det ser jo ikke ut til å få konsekvenser. Derfor må etatsledelsen også slutte med den uttrykte og faktiske nedbemanningen som skjer på dette fastsettingsområdet, og ha mer fokus på å styrke også dette kontrollarbeidet. Effektivitet for alle penga. Direktøren i DFØ (Direktoratet for økonomistyring) har nå lagt fram en utredning og skal nå sende en anbefaling til FIN om store endringer i DFØ. Tar politikerne denne anbefalingen til følge, vil det få dramatiske konsekvenser for de ansatte. Vi mener at ledelsen her sterkt undervurderer risiko for kompetansetap og ikke minst risikoen for gjennomføring av en så stor omstilling. Likeledes risikoen for kvaliteten og leveransene til DFØ. Vi trodde også at det var viktig å styrke de ansatte kompetanse, så de kan gå over på andre områder og oppgaver; ikke å legge ned flere kontorsteder som gjør at mange også vil kunne miste jobben. NTL Skatt vil selvsagt følge opp denne saken, ikke minst overfor myndighetene. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Festina Lente! Høsten skrider fram og når dette skrives har vi passert tre firedeler av september. Jeg var nesten ved å legge til «ikke lenge til J l,» men tok meg selvfølgelig raskt inn! Det får da ennå være måte på! Et av dette årets absolutt mest spennende tildragelser fant sted 9. september og da går ikke tankene spesielt til OLavstemning i Tigerstaden og kirkevalget, men til resultatet av Stortingsvalget. Jeg er selvfølgelig den første til å innrømme at innenfor et demokrati så kan og må til tider nettopp dette skje. Fokeviljen! Ja, så sant som det er skrevet! Om ikke akkurat i år så i løpet av de følgende 4 år vil vel også vår utmerkede etat bli utsatt for press som følge av sparsomme budsjetter fra en ennå ikke bestemt regjeringskoalisjon. Men det får vi forholde oss til, og gå på barrikadene imot, når ting nærmer seg noe mer. Personlig kunne jeg godt tenkt meg en Innmelding noe mer forutsigbar stortingssammensetning enn den vi nettopp fikk, men så var det denne Folkeviljen da! Kanskje det ikke vil være et dårlig råd å be herskapet om å skynde seg langsomt! Glemme skal vi heller ikke at ny Skattedirektør er på plass, og så gjenstår å se om det betyr noen omkalfatringer og en tydelig vilje til å påvirke dagsorden i en bestemt retning! Ellers er jo også denne årstiden et ikke ubetydelig tidsrom for massevis av kurs og konferanser i både landsforeningens regi og de enkelte regionavdelinger noe vi også ser resultatet av i nettopp dette nummer av medlemsbladet. Tror også denne gangen at jeg drister meg utpå med en riktig så alvorlig trønder historie. Det var den eldre herren som hadde vært på ferie i utlandet og nok merket at han var noe redusert i formen allerede før han kom heim. Men vel hjemme var det ingen annen råd enn å bestille time hos legen for å bli undersøkt. Legen kom etter noe prøvetaking ganske fort fram til en diagnose og fortalte pasienten hva som feilte ham. «Det er nok ingen tvil om hva du lider av og det er absolutt alvorlig, du har nok fått rabies!» sa legen. «Å dæven,» sa pasienten! «Har du papir og blyant?» spurte han legen. «Si meg skal du begynne å skrive testamente,» spurte legen. «Nei, jeg skal sette opp en liste over hvem jeg skal ut og bite», svarte pasienten. Hva kan vi så si er moralen i denne historien? Tja, si det! Hva med; «grip sjansen når den byr seg?!» En fin høst ønskes dere alle! Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Oktober 2013 NTLSKATT 3

4 Verving Hvorfor velge NTL Skatt NTL Skatt er hele tiden avhengig av å få nye medlemmer, og verving er noe som er alle sitt ansvar. Morten Ørsnes og Rimle c. Michelsen (tekst) skattenettet(foto) NTL omfavner alle arbeidsgrupper, uavhengig av utdanning, stilling og alder. Vi er fagforeningen for absolutt alle i Skatteetaten og DFØ. Dette er vår styrke, og det gjør at vi kan si at vi representerer absolutt alle deler av organisasjonen. Til tross for at organisasjonsgraden er ganske stabil, er det norske arbeidslivet i endring. Stadig flere tar høyre utdanning og disse velger i større grad profesjonsforbund. For at NTL sammen med LO skal kunne beholde sin posisjon som det dominerende forbund og hovedsammenslutning, må vi sette fokus på å rekruttere arbeidstakere og yrkesgrupper som vi ikke har stått sterkt i tidligere. Likevel er det til tider litt vanskelig å rekruttere de med høyere utdanning, og hvor fagforeninger som baserer seg på utdanningen stiller sterkt. Ungdomsutvalget i NTL Skatt har funnet frem til noen av våre medlemmer som har høyere utdanning, og spurt de fire enkle spørsmål: 1. Hvorfor ble du NTL-medlem? 2. Hvilke medlemsfordeler har du fått erfare som medlem i NTL? 3. Hvilke medlemsfordeler savner du? 4. Hvilke argument har du for en som ikke er medlem, til å bli medlem i NTL? Johan Steinvik, Bodø Spesialrevisor, avdeling for Kontroll og Rettsanvendelse- Kontrollseksjon 1. I utgangspunktet var det litt tilfeldig der og da. Politisk ståsted og forenings filosofi hadde også betydning i den vurderingen. 2. Jeg er godt fornøyd med LO favør reise og innboforsikring. Synes at lønnsforhandlinger gjennomføres på en god og trygg måte. Medbestemmelse og innflytelse i min arbeidshverdag er også viktige momenter. Jeg har også hatt to perioder i styret i NTL Skatt, avdelingen i Nordland som styremedlem. Det var givende og lærerikt og der traff jeg mange flotte folk. 3. Jeg føler ikke at det mangler noe, i hvert fall ikke noe jeg kommer på akkurat nå. 4. Du vil være en del av et felleskap som gir deg rettigheter og plikter. NTL ivaretar din lønn og støtter deg i eventuelle problemer med arbeidsgiver. Fagforeningen trengs også i dag, bla. for å sikre og beholde de fordeler vi alle har fått. Rolf Steinar Jacobsen, Sandefjord Rådgiver, avdeling for fastsetting seksjon skatt 1. Har vært medlem siden Det var rent fornuftsmessig sikre lønns og arbeidsforhold. Jeg begynte i etaten 1.okt 1968, og var uorganisert. Sjekket opp både YS og LO. Jeg ville bli medlem i LO da det var/er en fagforening som ivaretok mine interesser. Har også vært med i styret lokalt i flere år på 70-tallet, og litt på 80-tallet, både som kasserer og sekretær. Har også vært med på tur til København på ungdomsseminar i På seminaret hadde de kurs i taleteknikk lære hvordan tale i en forsamling. Etter dette kurset har jeg ikke hatt noen sceneskrekk. 2. Vært med på mange fine kurs og turer som har gitt meg mye. Fått oppjustert lønna, da jeg opplevde at folk med mindre utdannelser forbigikk meg, dette tok NTL tak i og ordnet. Føler at jeg har hatt LO i ryggen, har også fått tilbud om juridisk bistand. Veldig fornøyd med LO-favør, med kjempefin forsikring. Har fått full dekning, veldig fornøyd. 3. NTL kan bli bedre på: Omstillingsprosesser, bør være enda mer aktive, og de ansatte det gjelder bør være synlige og deres meninger/synspunkter bør komme frem. Lytte til de ansatte, slik at overgangen fra ulike arbeidsoppgaver/avdelinger ikke blir en brå overgang for de det dreier seg om. Jobbe mer med karrieremuligheter på ulike nivåer. NTL har vært veldig dyktig i mange år, og han er enig i lønnsog likestillingspolitikken deres. 4. Styrken LO har - klar største organisasjonen Det er mer makt bak krava til LO, og det er lettere og nå frem å bli hørt. Langt flere medlemsfordeler. Veldig fornøyd med LO-favør- forsikring, og Kollektiv hjem forsikringen som er markedets beste forsikring. Alt i alt, veldig fornøyd, føler jeg blir sett og hørt. Rett og slett et veldig fornøyd NTLmedlem som har dratt nytte av medlemsfordelene NTL har hatt og tilby. Odd Inge Samuelsen, Haugesund Seniorskattejurist - Nemds og rettseksjonen og Stedlig ansvarlig ved Haugaland skattekontor 4 NTLSKATT Oktober 2013

5 Verving 1. Husker ikke helt men jeg har vært litt ut og inn av SF og NTL i de 16 årene jeg har vært ansatt i Skatteetaten. Tror jeg har vært medlem i NTL nå siste periode i en fire fem år. Ble medlem fordi jeg oppfatter NTL som stor og seriøs medlemsforening som favner og gavner alle ansatte i Skatteetaten, også jurister. 2. Innboforsikringen og reiseforsikringen er jo direkte medlemsfordeler, som gjør at resten av forsikringspremien min blir lavere. 3. Savner vel ingen spesielle medlemsfordeler. De fleste har vel et forbedringspotensiale, også NTL! NTL bør bli flinkere til å informere og engasjere medlemmer i forkant av saker før de diskuteres/forhandles/drøftes i møter. Savner av og til klare standpunkter fra foreningen om viktige saker som behandles. 4. Det sterkeste argumentet er at det er en stor og sterk forening som omfatter alle ansatte...uavhengig om du er etatsutdannet, jurist, revisor, siv-øk etc. Kristian Johansson, Oslo Seniorrådgiver, SITS 1. Har vært medlem i 6 uker (når dette intervjuet ble foretatt) Før att jag vill kænna mig trygg i att min røst blir hørd och att mina interessen blir ivaretatt på bæsta møjliga vis. Och før att man genom medlemskapet får vældigt gunstiga førsikringsavtal. 2. Først och fræmst så fick jag ett varmt vælkommande samt att jag nu har en heltæckande inboforsikring. Jag har æven fått en hel del intressanta inbjudningar till diverse kurser. 3. Jag kan faktiskt inte se något som saknas utan ær vældigt nøjd med mitt medlemskap. Ruth Kristine Ovesen, Trondheim Rådgiver Publikumsservice 1. Da jeg starta i jobben på Melhus i 1985 fikk jeg spørsmål om å bli medlem i NTL, mesteparten av de som jobbet der var medlem i NTL, så da var det bare fra dem jeg fikk spørsmål om medlemskap. 2. Den medlemsfordelen som jeg kanskje har hatt mest bruk for er nok at jeg fikk hjelp med min situasjon som ikke fast ansatt over nesten 10 år. Ellers er det mye god informasjon, en del kurs i regi av NTL, og godt samhold blant medlemmene. 3. Har egentlig ikke noe som jeg savner akkurat nå. 4. Den beste og største foreningen, NTL er under LO, jobber godt for medlemmene, det sosiale i forbindelse med kurs ol. Vidar Kjørberg, Stavanger Rådgiver DFØ 1. For å ha en tilhørighet til en fagforening som støtter opp under personal-spm, tvister og lønnsforhandlinger etc. Gir en trygghet i personalforholdet til arbeidsgiver å ha en fagforening i ryggen som støtter en. 2. Gode forsikrings og låneordninger, samt diverse rekvisita som blir delt ut. Kjekt med smådryss 3. Savner ingenting så langt, fornøyd 4. Gikk ett år før jeg selv ble medlem i NTL gjennom DFØ, og mitt argument da for å bli medlem, som evt. kan gjenbrukes, er at det gir en ekstra trygghet å være medlem av en fagforening. Da har en noen som snakker for deg og støtter opp om deg i personalspørsmål, lønnsforhandlinger osv. I tillegg så er det som nevnt da de ekstra godene som en også får gjennom fagforeningen, som da gode låne/forsikringsordninger etc. Anh Nguyen, Oslo Skattejurist - Avdeling for Fastsetting - Folkeregister 1. Jeg var student og sommervikar i Oslo politidistrikt i Der var det folk som tipset meg om NTL innboforsikring, noen som jeg sårt trengte da. Det var ganske enkel å melde seg som studentmedlem og jeg var veldig fornøyd med innboforsikringen som NTL tilbyr. Da jeg begynte i Skatt øst i 2012 fant jeg ut at jeg kanskje ikke trengte å være medlem både i Juristforbundet og NTL. Måtte da ta et valg om hvilken av forbundene jeg skulle beholde og hvilket jeg skulle melde meg ut av. Det ble til at jeg valgte NTL fremfor Juristforbundet. Det er fordi NTL skatt er den største fagforeningen i skatteetaten og DFØ, og det betyr mye for meg at vi blir hørt og det gir også en trygghet i min arbeidshverdag. 2. Som sagt er jeg fremdeles meget fornøyd med innboforsikringen LOfavør Kollektiv Hjemforsikring. Jeg vurderer nå også reiseforsikringen LOfavør Kollektiv reiseforsikring med toppdekning. 3. Jeg er ikke særlig begeistret over Sparebank1 sine tilbud til NTL medlemmer. Jeg håper og tror at vi kan oppnå en bedre avtale enn det vi har i dag. Oktober 2013 NTLSKATT 5

6 Skattekonferansen Et kriminelt arbeidsliv? Både foreleserne og de 150 deltakerne på NTL sin konferanse, «Et kriminelt arbeidsliv?», var enige om en ting et bedre samarbeid mellom de offentlige etatene må til. Men aktørene i norsk arbeidsliv må også tas med på banen. Stein Thorvaldsen, Kjell R. Solheim. (Tekst) Kjell R. Solheim (Foto) Konferansen ble holdt i Skattekvartalet i Oslo den 25. september. NTL-leder John Leirvaag kunne ønske en fullsatt sal velkommen til denne tredje konferansen med det viktige temaet. Leirvaag poengterte i sin velkomsttale hvor viktig det er å kunne bekjempe denne verkebyllen på samfunnslivet som svart økonomi er. -Svart økonomi utgjør kanskje opp mot 420 milliarder i året, og er samfunnsmidler på flukt, så Leirvaag. Han framholdt at dette truer arbeidslivet og er en stor trussel mot arbeidstakernes rettigheter. Bruk kort. Bruk kort i stede for kontanter, var første foreleser, Eva Jenssen, sitt enkle råd for å redusere mulighetene innen den svarte økonomien. Jenssen er regionalt verneombud i Trondheim. Hun viste frem mange grelle eksempler på sosial dumping i restaurant- og rengjøringsbransjen. 78 timers arbeidsuke, uten overtidsbetaling, er ikke uvanlig. Og arbeidskontraktene kan se fine ut på papiret, men i praksis er det andre regler som gjelder, kunne Eva Jenssen fortelle. Hun understreket ellers at det offentlige, Stat og kommune, burte ansette sine egne renholdere og ikke leie inn mer eller mindre seriøse firmaer tilsyn. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Norvald Mo, kom i stedet for arbeidsministeren som måtte melde avbud. Mo fortalte at Arbeidstilsynet hadde utført 2800 tilsyn mot svart økonomi i Tre engasjerte medlemmer på konferansen, fra venstre: Hilde Fuhr, Odd Terje Møll og Kari Bakkejord Dahl En god del av disse tilsynene avslørte sosial dumping. Men ikke bare underbetaling, også mange brudd på HMS, arbeidstid og boligstandard. Han er ikke i tvil om at sosial dumping har skutt i været etter EU-utvidelsen, og at useriøse og kriminelle innslag er et økende problem. Dette er en politisk utfordring, som truer vår samfunnsmodell og velferdsstat fremholdt han. Norvald Mo understreket ellers viktigheten av at arbeidet mot svart økonomi må føres videre også av den nye regjeringen anmeldt. Trygdesvindel tilhører selvsagt den svarte økonomien, og seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, fortalte at hele 1199 personer ble anmeldt for denne forselsen i Hittil i år er 880 personer anmeldt for det samme, så tallet blir minst like høyt i NAV greier å få tilbakebetalt % av det som er utbetalt via trygdesvindel. Mange av sakene blir oppdaget etter tips fra naboer og bekjente. Fladby var en av foreleserne som understreket hvor viktig et godt samarbeid over etatsgrensene er, og han nevnte særlig det gode samarbeidet med Skatteetaten. -De mest alvorlige sakene som NAV behandler når det gjelder økonomisk kriminalitet begås i stor grad av personer som Jan Egil Kristiansen også begår annen kriminalitet; innen skatt, konkurser, hvitvasking, korrupsjon, toll, for å nevne noen områder. svart økonomi må bekjempes. Skattekrim-sjefen i Skatt Øst Jan Egil Kristiansen mente der viktig å angripe den 6 NTLSKATT Oktober 2013

7 Tema skattekonferansen En stappfull konferansesal svarte økonomien for å bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Denne henger også ofte nøye sammen med vanlig kriminalitet, og han nevnte bl.a. at organiserte kriminelle nettverk fra utlandet er i ferd med å ta over byggebransjen. I tillegg til at skatteunndragelser gir reduserte skatteinntekter for stat og kommuner, gir svarte inntekter grunnlag for svindel med trygder og stønader og andre ytelser fra det offentlige fremholdt han. Dette er konkurransevridende og undergraver samfunnsøkonomien. Han fastslo at økt oppdagelsesrisikoen med virkningsfulle sanksjoner er vesentlig i arbeidet mot svart økonomi. Han slo fast at skattekriminaliteten er et kritisk område for skatteetatens legitimitet og Skatteetatens omdømme. Han fremholdt at der vesentlig at Skatteetaten tar en del av de mest alvorlige skatteunndragelsessakene. Økt arbeidsinnvandring og digitalisering gir store utfordringer bl.a. med å følge pengestrømmene. Han var også bekymret over at etter at revisjonsplikten for små selskaper ble borte, velger over 70 % av disse bort revisor. Viktige konferanser. NTL Skattbladet tok en liten prat med tre av deltakerne på konferansen; Hilde Fuhr, som jobber på forebyggende veiledning i Bergen, Odd Terje Møll på kontroll og rettsanvendelse i Kristiansand og Kari Bakkejord Dahl på fastsetting i Narvik. De mener det er mye å hente ved at NTL avholder slike konferanser. De fremholder spesielt viktigheten av samarbeid og informasjon mellom og innen de ulike etatene på disse områdene. Det er viktig at man kjenner til hverandre i arbeidet med dette. De mener det også er viktig at Skatteetaten er aktive i media på dette området, ikke minst med hensyn til det preventive aspektet overfor skattyter. Til slutt oppfordrer de NTL til å fortsette med disse konferansene, og gjerne bygge et nettverk av ressurspersoner/medlemmer for oppfølging i etterkant. NTL Skatt-bladet støtter fullt ut denne oppfordringen, og takker NTLs Ragnar Bøe Elgsaas nettverk mot svart økonomi ved Ragnar Bøe Elgsaas og NTL Skatts representant Geir Sveen for flott avvikling av og innhold på konferansen! Oktober 2013 NTLSKATT 7

8 Arkivmateriell Usikkerhet rundt arkivmateriell Da de tidligere små lokale NTL avdelingene i regionen ble slått sammen til NTL Midt Norge, er det uvisst hva som skjedde med tidligere protokoller, styrereferat, regnskap m.m. I Trondheim var vi så heldige at avdelingen fikk disponere et eget skap til våre protokoller, regnskap m.m. fra den tiden avdelingen og kontoret var Trondheim Ligningskontor og et separat Folkeregister i Søndre gate 4. Arkivskapet ble med på flyttelasset da vi tro først til Krambugata i 1992 og senere til Kongens gt der vi når holder til og etter ROS er «hovedkvarteret» for Skatt Midt Norge. Anita var bekymret for at «NTL- skapet» begynte å bli fullpakket med gamle protokoller og diverse. Vi fikk da i oppdrag å sjekke ut hva vi gjør med det eldste materiellet. Det var kanskje opplagt at de to «seniorer» Hans og Knut fikk oppgaven. Hans er allerede pensjonist og Knut er på «trappende» til å få av dette året. Vi startet med en gjennomgang av alt vi hadde av det gamleste og sortere og laget en liste. Det er både oppstartprotokoller, regnskapsmateriell, forhandlingsprotokoller og protokoller fra de ulike ansettelsesråd i Fylket ( eget råd for Trondheim og ett felles råd for andre kontor i Sør-Trøndelag). Hva med Nord-Trøndelag og Møre-og Romsdal? En oppfordring til dere andre i «nabofylkene» til å sjekke ut og ta vare på gammelt materiale fra de tidligere lokale NTL avdelingene. VI kom etterhvert fram til materiell nok til Med øye for arkiv, f.v. Knut M. Bye, Anita Stenstvedt og Hans Aasvik 3-4 kartonger, fikk skrevet en oversikt og sendte først forespørsel til NTL Skatt. Det ble etterhvert klart at materiellet burde lagres lokalt og etter flere forsøkt fikk vi Statsarkivet i Trondheim i tale. Vi har nå avtalt at materiellet kan leveres der. Statsarkivet holder til i en av de gamle U-båt Bunkerne på Dora som tyskerne bygde under krigen. For interesserte kan vi opplyse at på Dora er det også Slekt, Data og Arkivsenter som arrangerer foredrag, omvisninger og kurs, samt gir personlig veiledning i slektsog lokalhistorisk forskning. Hvorfor ikke ta kontakt og blir bedre kjent med Dora? Dora har et stort Digital-arkiv som gjør det lettere å lete frem arkivmateriell som f.eks. Folketellinger, Kirkebøker m.m. Noe å tenke på for de av medlemmene som sysler litt med slektsgranskning kanskje... For å markere at vi skal overlevere dette materiellet kom en av våre kollegaer fra info-gruppa Kristin Rabben og tok bilde av leder s/m de to seniorene forleden dag. Dermed er endel av vår historie i Skatt Trondheim tatt vare på for ettertiden... Hilsen Hans og Knut PS: VI fant også den første protokollen fra oppstarten av NTL for de kommunalt ansatte som arbeidet med skatt. De stiftet en gruppe med ansatte som dengang jobbet under kommunen og hadde sin arbeidsplass på Rådhuset i Trondheim. Det var for 95 år siden i DS 8 NTLSKATT Oktober 2013

9 NTL dfø Store utfordringer i DFØ DFØs visjon «Effektiv ressursbruk i staten» og målsetning om hensiktsmessige fellesløsninger i staten, fordrer i følge ledelsen at man løpende vurderer egen virksomhet og søker effektiviseringsmuligheter. Ann Moen og Thomas Søberg-Håkensen (tekst) En arbeidsgruppe har gjennomført en utredning som har til hensikt å synliggjøre kostnader og gevinster ved dagens organisering av tjenesteområdene lønn og regnskap, i forhold til alternative måter å innrette kontorstrukturen på. Ann Moen Med utgangspunkt i denne utredningen er det gitt en anbefaling om at lønns- og regnskapstjenestene leveres fra to kontorsteder i stedet for dagens Thomas Søbergseks. Ett kontorsted Håkensen leverer lønnstjenester og ledes av en lønnsdirektør. Et annet kontorsted leverer regnskapstjenester og ledes av en regnskapsdirektør. Når det gjelder lokalisering, anbefales det at dersom man ønsker å redusere antall kontorsteder fra seks til to anbefales følgende: Trondheim velges som lokasjon for regnskapsavdelingen. Lønnsseksjonen i Trondheim beholdes i omstillingsperioden. Stavanger velges som lokasjon for lønnsavdelingen. Regnskapsseksjonen i Stavanger beholdes i omstillingsperioden. Direktøren i DFØ skal nå sende sin anbefaling om valg av modell og lokasjon til Finansdepartementet. Utfordringer for de ansatte. Avtroppende leder i NTL DFØ (når dette skrives) Ann Moen og nyvalgt leder Thomas Søberg- Håkensen mener at forslagene vil bety store utfordringer for de ansatte og for DFØ som virksomhet. Under drøftingene har NTL DFØ gitt uttrykk for at vi mener at man bør gå videre med modell nr. 1 som innebærer en økt spesialisering innenfor dagens kontorstruktur. Vi er av den oppfatning at modellen kan bidra til å gjøre DFØ mer robust og effektiv i årene fremover med relativt liten risiko for tap av kompetanse og lavere kundetilfredshet. Denne modellen vil også kunne gjennomføres uten at man trenger en politisk beslutning i Stortinget. Dette er også den modellen som har forholdvis moderate konsekvenser for alle ansatte i DFØ. NTL DFØ har under drøftingene gitt uttrykk for at vi er av den oppfatning at de øvrige modellene, som forutsetter nedleggelse av inntil 5 av dagens lokasjoner, medfører en betydelig risiko for tap av kompetanse og redusert mulighet for å levere lønns- og regnskapstjenester. Alle disse modellene vil ha omfattende konsekvenser for mange ansatte i DFØ og kreve at det må ansettes en betydelig mengde nye medarbeidere. Disse modellene vil også medføre at svært mange ansatte vil oppleve å måtte leve med en betydelig grad av usikkerhet omkring egen arbeidsplass over lengere tid. Stemmeretten Kristin Rabben (Tekst/Foto) Lars Børseth, LO Stat delte ut matpakker foran Skattekammeret i Trondheim Bruk stemmeretten var budskapet og før kl sto han klar med brosjyrer, lodd og en haug med matpakker. Her er det underdirektør i veiledning, Gunda Lindberg som får overrakt matpakke med oppfordring om å bruke stemmeretten. Vellykket tillitsvalgtkonferanse. Styret i NTL DFØ avholdt i midten av september en konferanse for de plasstillitsvalgte. Konferansen fant sted i Trondheim i DFØ sine møtelokaler. Tema for konferansen var opplæring i hovedavtalen og hovedtariffavtalen, verving og selvsagt den pågående kontorstedsutredningen. Fungerende leder Ann Moen åpnet konferansen og ønsket velkommen. Hun orienterte oss om at hun starter i ny jobb 1. desember og vil derfor av naturlige årsaker trekke seg som hovedtillitsvalgt. Tema for den første timen var kontorstedsutredningen og dette ble det en fin og åpen diskusjon. Vi fant ut at det er mange hensyn å ta og at uansett hva som skjer så blir det en tid fremover med mye usikkerhet. NTL ser det som en viktig oppgave å passe på at de ansattes medbestemmelse blir tatt vare på. Anne Henriksen fra forbundskontoret tok for seg hovedavtalen og hovedtariffavtalen og gikk gjennom de viktigste punktene. Vi fikk gruppeoppgaver for å bli kjent i avtaleverket og vi tror alle lærte noe nytt disse dagene. Tusen takk til Anne! Styret i NTL DFØ tok seg også tid til et styremøte. Som følge av at Ann Moen slutter i DFØ 30. november så har styret vedtatt at Thomas Søberg-Håkensen tar over som fungerende leder fra 1. oktober og frem til neste årsmøte. Oktober 2013 NTLSKATT 9

10 seniorpolitikk Fra venstre: Tor Sigbjørn Eiesland og Torild Haugøy HMS-ansvarlig i skatt sør. De snille og stille seniorene Skatteetatens seniorer, det vi si de som er 55+, tilhører en snill og stille gruppe. Kjell R. Solheim (tekst) De gjør sjelden opprør, og de finner seg i det meste av det som oppfattes som urettferdig behandling. Men slikt sliter på helsa, så kanskje er det på tide å si mer i fra? Ulikt, alt etter hvor en bor. Når vi snakker med seniorer og spør hvordan de har det på jobben, får vi ulike svar alt etter hvilken region de tilhører. Mens en gleder seg til å gå på jobb fordi han eller hun der finner interessante og givende arbeidsoppgaver, går en annen inn kontordøra og kvier seg til enda en arbeidsdag. Det blir understreket i fine taler hvor viktig det er å få folk til å stå lengre i arbeidslivet. Dette tjener arbeidsgiverne på, og ikke minst samfunnet som helhet vil oppnå en betydelig økonomisk gevinst. Så det er kanskje derfor mange stiller seg spørsmålet hvorfor er det så stor forskjell på fine taler og praksis? Et eksempel på det som mange med lang fartstid i etaten opplever som ekstra urettferdig, er det at nytilsatte, som de «gamle» har tatt på seg å lære opp, starter med en lønn som ligger godt over deres lønningspose. Dette oppleves som sårende, og oppfattes som arbeidsgivers manglende respekt for den jobben de gjør. Fokus på seniorene. Vi i medlemsbladet NTL Skatt ønsker å fokusere mere på seniorenes arbeidshverdag. Vi ønsker å finne ut hvorfor noen i en region føler at de har en bra arbeidsdag, mens andre regioner ikke blir gitt samme karakter. Så send oss gjerne din historie, enten den forteller om noe positivt eller negativt. Du skal få være anonym om du ønsker det. NTL Skatt sør har opprettet et eget seniorutvalg som fungerer godt. Unni Jørgensen (tekst og foto) Utvalget tar opp spørsmål som vedrører seniorenes arbeidsdag. Den første seniorkonferansen vi avholdt, fant sted på skattekontoret i Grimstad i begynnelsen av juni. Invitasjonen hadde gått til alle medlemmene som var fra 57 år og oppover. 25 av disse deltok på konferansen og fikk med seg mye nyttig informasjon og en deilig lunsj i kantina. mye interessant på agendaen. Tor Sigbjørn Eiesland som leder seniorutvalget i foreningen startet dagen med litt informasjon om arbeidet i utvalget så langt. Slike utvalg burde vi finne i alle regioner og enheter. Geir Melum fra Statens veivesen snakket om hvilken seniorpolitikk de førte i vegvesenet og Kristina Sødal fra Arbeidstilsynet orienterte om seniorenes rettigheter. Forsamlingen ble nok litt overveldet over hvor mye Statens vegvesen legger vekt på tiltak mot seniorene. Her har Skatteetaten noe å strekke seg etter. NAV arbeidslivssenter v/ Synnøve Lassen snakket om diskriminering og seniorene som ressurs i arbeidslivet. Torild Haugøy, HMS ansvarlig i Skatt sør orienterte om regionens egen seniorpolitikk. Seniorpolitikken i skatt sør er en viktig del av regionens personalpolitikk fremholdt hun. Det var en engasjert forsamling, som var godt fornøyd med utbytte av dagen. 10 NTLSKATT Oktober 2013

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Arbeidslivskonferanse 4. april 2014 Økonomisk kriminalitet i arbeidslivet Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjef Skatt øst Arbeidslivskonferanse 4.4.2014/jek 1 Konsekvenser av svart økonomi Reduserte skatteinntekter

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag Vår felles styrke Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem - din trygghet! Norsk Tjenestemannslag Svarsending 0608 0090 OSLO Layout/trykk: LO Media 2013 Norsk BUF Familie-

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Bevisstgjøring skaper bevegelse Mandag 3. mars gikk startskuddet for Deltas oppkjøring til tariffoppgjøret 2014. I fire månedene skal Delta skape bevisstgjøring

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

For medlemmer i Skatteetaten og dfø nr 3 - September 2012

For medlemmer i Skatteetaten og dfø nr 3 - September 2012 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - September 2012 Intervjuet; Bigga står han av side 6 7 Dialog i Skatteopplysningen Side 4 Viktig nettverk Side 8 Folkeregisterkonferanse i sør Side 12

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer