Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball"

Transkript

1 Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Side 1 av 12

2 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER SPILLESYSTEM STARTBERETTIGELSE FOR LAG SPILLEBERETTIGELSE FOR ENKELTSPILLERE ALDERSGRENSE LISENS Å SPILLE EN KAMP DELTAKELSE PÅ LAG SPILLERE FRA TOPPVOLLEY NORGE REGIONSCUP REGIONER/ADMINISTRASJONSMYNDIGHET ORGANISERING INNBYDELSE KAMPOPPSETT OG SEEDING KAMPFORMAT ANTALL KAMPER ANTALL SPILLERE UTEBLIVELSE AV LAG DOMMERE SPILLEDRAKTER PREMIERING STEVNEJURY SEKSTENDELSFINALER DELTAKELSE SAMMENSETNING AV SEKSTENDELSFINALENE ORGANISERING KAMPOPPSETT ARRANGEMENT ANTALL SPILLERE STEVNEJURY UTEBLIVELSE AV LAG DOMMERE ØKONOMI ÅTTENDELSFINALER DELTAKELSE ORGANISERING ARRANGEMENTET ANTALL SPILLERE FRAMMØTETID FOR LAGENE DRAKTSETT FORCE MAJEURE SKADER OG IKKE-EPIDEMISK SYKDOM DOMMERE RESULTATRAPPORTERING ØKONOMI KVART- OG SEMIFINALER DELTAKELSE ORGANISERING ARRANGEMENTET ANTALL SPILLERE FRAMMØTETID FOR LAGENE... 9 Side 2 av 12

3 6.6 DRAKTSETT FORCE MAJEURE SKADER OG IKKE-EPIDEMISK SYKDOM DOMMERE RESULTATRAPPORTERING ØKONOMI FINALE DELTAKELSE ORGANISERING CUPFINALE-HELGEN ARRANGEMENTET TEKNISK DELEGERT PROTESTBEHANDLING ANTALL SPILLERE DOMMERE FUNKSJONÆRER PRESSE OG MEDIA ARRANGEMENTSPROSEDYRE RESULTATRAPPORTERING ØKONOMI FORSEELSER SANKSJONER RESULTATER OG PREMIERING TITTEL PREMIERING REPRESENTASJON I EUROPACUPENE Side 3 av 12

4 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Innledende bestemmelser og klasser Det avvikles Norgesmesterskap for kvinner og for menn (NM senior, heretter omtalt som NM). NM avvikles hvert år og er underlagt NIFs lov, NVBFs lov og NVBFs reglement og administrativ regulering. 1.2 Spillesystem NM spilles etter utslagsmetoden; lag som ikke vinner en cupkamp eller cupturnering i én runde er utslått NM organiseres i tre ulike nivåer; 1. Første nivå er Regionscup, NMs første runde, som arrangeres for lag fra 2. divisjon eller lavere. 2. Deretter kommer sekstendelsfinalene, runde to, som spilles åtte forskjellige steder for hver klasse. 3. Siste nivå omfatter kampene fra og med åttendedelsfinalene, der det spilles rent cupspill med åttendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale NM består av følgende seks runder; Runde Navn Adgang 1. runde Regionscup Alle nivåer under 1. divisjon (senior, dvs. >15 år) 2. runde Sekstendelsfinaler 1. divisjonslag, regionscupvinnere 3. runde Åttendedelsfinaler Eliteserielag, åtte sekstendelsfinalevinnere 4. runde Kvartfinaler Åtte åttendedelsfinalevinnere 5. runde Semifinaler Fire kvartfinalevinnere Finale NM-finale Semifinalevinnere Kun ett lag fra en klubb kan delta i NM fra og med sekstendelsfinalene. Dersom et lag kvalifiserer seg til sekstendelsfinalene og klubben har et lag i enten 1.divisjon eller Eliteserien, går tilbudet om plass til neste lag på resultatlisten som ikke har lag i overnevnte divisjoner Klubber som har lag i både 1.divisjon og Eliteserien kan kun delta i NM fra og med åttendelsfinalene Når en klubb deltar i NM er deltakelsen obligatorisk frem til laget er utslått, eller ikke kan avansere på grunn av begrensinger nevnt i punktene NM-rundene gjennomføres i henhold til vedtatt nasjonal terminplan. 1.3 Startberettigelse for lag Det er adgang for alle lag i klubber som er medlem av Norges Volleyballforbund til å delta i NM. 2 Spilleberettigelse for enkeltspillere 2.1 Aldersgrense En spiller må fylle 14 år senest 31. desember det året gjeldende sesong starter for å være spilleberettiget for NM (senior). 2.2 Lisens Alle spillere som deltar i NM skal ha betal lisens for det nivået de representerer Fra og med kvartfinalene kan en klubb disponere alle klubbens spillere fritt, såfremt de har gyldig lisens En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 15. september det året sesongen avsluttes I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skader. 2.3 Å spille en kamp Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen. 2.4 Deltakelse på lag Spillere kan bare delta for lag fra den klubben som de er spilleberettiget for Spillerne kan kun delta på ett lag i NM av gangen I sekstendelsfinalene kan lag fritt disponere spillere fra klubbens lag som er utslått i Regionscupen. Side 4 av 12

5 2.4.4 Fra og med åttendedelsfinalen kan lag fritt disponere spillere fra klubben som har spilt på utslåtte lag. 2.5 Spillere fra ToppVolley Norge Spillere fra ToppVolley Norges deltakelse i NM er regulert i administrativ regulering. 3 Regionscup 3.1 Regioner/administrasjonsmyndighet NVBF er delt inn i følgende åtte områder som hver arrangerer NMs første runde, Regionscup; Område NM Øst NM Rogaland NM Agder NM Hordaland NM Møre & Romsdal NM Sogn & Fjordane NM Trøndelag NM Nord-Norge Administrasjonsmyndighet Region Øst Region Rogaland Region Agder Region Hordaland Region Møre & Romsdal Region Sogn & Fjordane Region Trøndelag Region Nord 3.2 Organisering Den enkelte administrasjonsmyndighet kan selv bestemme hvordan Regionscup skal organiseres i egen region Den enkelte administrasjonsmyndighet har ansvar for å skaffe arrangør(er) og hall for Regionscup i egen region i iht. NVBFs terminplan. 3.3 Innbydelse Den enkelte administrasjonsmyndighet inviterer alle lag i regionen tilsluttet NVBF til Regionscup Innbydelsen distribueres via e-post til lagene og regionssidene på NVBFs nettsider senest én måned før arrangementet. 3.4 Kampoppsett og seeding Den enkelte administrasjonsmyndighet er ansvarlig for kampoppsettet i egen Regionscup De påmeldte lagene seedes i forhold til ranking/(serietabell) i regionen fra foregående sesong Lagene plasseres i puljer etter Serpentin-systemet og ut fra hensynet om at lag i fra samme klubb ikke bør havne i samme pulje Det foretas trekning mellom lag som ikke har noen ranking eller som en ikke kan skille ut fra forrige sesongs resultater Administrativ regulering angir hvordan pulje-/kampoppsettet skal se ut fra antall deltakende lag Turneringene gjennomføres slik at en får en så fullstendig resultatliste som mulig. 3.5 Kampformat Alle kamper spilles best av tre sett, der de to første spilles til 25, og et evt. avgjørende sett til 15 poeng NVBFs konkurransekampskjema skal benyttes. 3.6 Antall kamper Dersom Regionscup spilles over én dag skal lagene ha minst tre kamper Dersom Regionscup spilles over to dager skal lagene ha minst fire kamper. 3.7 Antall spillere I Regionscup skal alle lag ha minimum seks (6) spillere på banen til enhver tid. 3.8 Uteblivelse av lag En NM-runde bestående av tre eller flere lag kan ikke berammes på nytt dersom et lag Side 5 av 12

6 uteblir. Dersom laget dokumenterer og får godkjent at uteblivelsen/forsinkelsen skyldes Force Majeure blir laget ikke straffet utover tap av kampen(e) (0-3). 3.9 Dommere Den enkelte administrasjonsmyndighet er ansvarlig for dommer-/funksjonæroppsett i egen Regionscup I innledende runder dømmer lagene hverandre Dommerhonorarene følger satsene for dommerhonorar i 2. divisjon Spilledrakter I puljespillet skal lagene spille med overdeler av samme farge I de avsluttende kampene skal lagene spille i ensartede drakter med nummer foran og bak Premiering Vinnerne av hver Regionscup går videre til sekstendelsfinalene Utover dette bestemmer den enkelte administrasjonsmyndighet hvordan det skal premieres i egen Regionscup Stevnejury Stevnejuryen i den enkelte Regionscup skal bestå av: dommeransvarlig som oppnevnes av regionens administrasjonsmyndighet (leder juryen) stevneleder arrangørklubbens ansvarlige ett medlem og ett varamedlem fra hver av lagene Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene og lagenes opptreden Kun skriftlige protester ledsaget av et protestgebyr behandles av stevnejuryen Juryens avgjørelse skal tas på stedet umiddelbart etter at saken er fremmet Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. 4 Sekstendelsfinaler 4.1 Deltakelse Vinnerne fra hver Regionscup er kvalifisert til deltakelse i sekstendelsfinalene Alle 1. divisjonslag er forpliktet til å delta i NM og er direkte kvalifisert til sekstendelsfinalene Sekstendelsfinale arrangeres på åtte forskjellige steder i Norge, og det er Regionscupvinner som tildeles arrangementene. 4.2 Sammensetning av sekstendelsfinalene Vinnerne fra Regionscupene plasseres i hver sin sekstendelsfinale sammen med 1. divisjonslag fra sin egen region og ut fra geografiske hensyn totalt sett Det vil kunne plasseres alt fra ett til tre 1. divisjonslag i hver sekstendelsfinale Ved sammensetning av sekstendelsfinalene prioriteres det i forhold til plassering av Regionscupvinnere. For øvrig prioriteres det i forhold til geografiske hensyn for alle deltakende lag. 4.3 Organisering Regionenes administrasjonsmyndighet er ansvarlig for sammensetningen av den enkelte sekstendelsfinale og for utarbeidelse av kampoppsett Sekstendelsfinale spilles som småturneringer med 3-5 lag eller som enkeltkamper, avhengig av antall deltakende lag Den enkelte administrasjonsmyndighet skal sørge for at det disponeres hall, at det er skaffet teknisk arrangør og at det er påsatt dommere/laget funksjonæroppsett til kampene i sekstendelsfinale samt følge opp det økonomisk oppgjøret i etterkant av sekstendelsfinalene. 4.4 Kampoppsett Den enkelte administrasjonsmyndighet er ansvarlig for kampoppsettet i sekstendelsfinalene. Side 6 av 12

7 4.4.2 Administrativ regulering angir hvordan pulje-/kampoppsettet skal se ut fra antall deltakende lag og valg av turneringsform. 4.5 Arrangement For småturneringer med 3-5 lag kan kampene settes opp med 90 minutters mellomrom For enkeltkamper skal det beregnes minst 90 minutters spilletid, og med 30 minutters oppvarming, skal det settes av 120 minutter til kampen Dersom et lag har to kamper rett etter hverandre kan ikke neste kamp starte før 30 minutter etter at foregående kamp er slutt Sekstendelsfinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og NVBFs Basisreglement for lavere divisjoner. 4.6 Antall spillere I sekstendelsfinalene skal alle lag ha minimum seks (6) spillere på banen til enhver tid. 4.7 Stevnejury Det skal oppnevnes en stevnejury dersom det varsles en protest underveis i sekstendelsfinalene Det er dommeransvarlig (den av de oppnevnte dommerne med høyest grad/kompetanse) som har ansvar for å oppnevne stevnejuryen Stevnejuryen skal bestå av: dommeransvarlig som oppnevnes av regionens adm. myndighet, leder av juryen NVBFs stevneansvarlig (trenger ikke være fysisk tilstede) en habil lagsrepresentant for protesten, oppnevnt av dommeransvarlig Kun skriftlige protester ledsaget av et protestgebyr behandles av stevnejuryen Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. 4.8 Uteblivelse av lag En NM-runde bestående av tre eller flere lag kan ikke berammes på nytt dersom et lag uteblir. Dersom laget dokumenterer og får godkjent at uteblivelsen/forsinkelsen skyldes Force Majeure blir laget ikke straffet utover tap av kampen(e) (0-3). 4.9 Dommere Den av de oppnevnte dommerne som er dommeransvarlig, skal møte 45 minutter før kampstart i første kamp De resterende dommerne skal være i hallen 30 minutter før kampstart Førstedommer og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer Økonomi Arrangør betaler halleie Det foretas ingen reisefordeling Alle deltakende lag deler dommerutgiftene likt i forhold til antall spilte kamper for laget. Arrangør tar inn penger for dekking av dommerutgifter fra de øvrige lagene, og sørger for å utbetale dommerne. 5 Åttendelsfinaler 5.1 Deltakelse De åtte vinnerne av sekstendelsfinalene er kvalifisert til åttendedelsfinalene Alle Eliteserielag er forpliktet til å delta i NM og er direkte kvalifisert til åttendelsfinalene Åttendelsfinale arrangeres der det er sekstendelsfinalevinnerne som tildeles arrangementene. Side 7 av 12

8 5.2 Organisering Åttendedelsfinalene gjennomføres som enkeltkamper NVBF er ansvarlig for oppsett av kampene. Vinnerne fra sekstendelsfinalene plasseres i hver sin åttendelsfinale sammen med lag fra sin egen region og ut fra geografiske hensyn totalt sett. 5.3 Arrangementet Det skal beregnes minst 120 minutter fra kampstart til kampslutt, med minimum 30 minutter til oppvarming må det dermed settes av minimum 150 minutter til kamper i åttendelsfinalene Åttendedelsfinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og NVBFs reglement for gjennomføringen av seriespillet i 1. divisjon Hjemmelaget er ansvarlig for å skaffe nødvendig funksjonærer. 5.4 Antall spillere I åttendedelsfinalene skal alle lag møte til kamp med minimum syv (7) spillere eksklusiv libero. 5.5 Frammøtetid for lagene Begge lag skal være i spillelokalet senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen. 5.6 Draktsett Eliteserielagene skal stille med to (2) draktsett av ulike farge fra og med åttendedelsfinalene, både som hjemme- og bortelag Lagene får ikke spille med lik draktfarge. 5.7 Force Majeure Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen kan er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer. 5.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp. 5.9 Dommere DRK er ansvarlig for å sette opp dommere til kampene i åttendedelsfinalene Første- og andredommer skal være ankommet hallen 45 minutter før oppsatt kampstart Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer. Side 8 av 12

9 5.10 Resultatrapportering Arrangør skal rapportere kampresultatene til NVBF og NTB senest 30 minutter etter kampslutt Økonomi Utgiftene i forbindelse med kamp skal fordeles mellom lagene i kampen etter prinsippene beskrevet i administrativ regulering Ved kamper der forskjellen i utgifter åpenbart er større enn regulert beløp, skal laget med minst utgifter innbetale halvparten av den beregnede forskjellen til det andre laget før kampen spilles Etter at kampen er spilt, er begge lagene ansvarlig for at fordelingen fullføres med de faktiske utgiftene, men det er hjemmelaget som er ansvarlig for utarbeidelsen av utgiftsfordelingen Utgiftsfordelingen skal være gjennomført senest 14 dager etter spilt kamp. 6 Kvart- og semifinaler 6.1 Deltakelse Vinnerne av åttendedelsfinalene spiller kvartfinaler, og vinnerne av kvartfinalene spiller semifinaler. 6.2 Organisering Kvartfinalene og semifinalene gjennomføres som hjemme- og bortekamper NVBF er ansvarlig for trekking av kampene. Hjemmelagene til første kampen trekkes først til alle kamper før bortelagene. Bortelaget i første kampen har hjemmekamp uken etter Dersom det er færre enn åtte vinnere fra åttendedelsfinalene i kvartfinalene, trekkes lag som skal ha walk-over først. Tilsvarende trekking gjennomføres dersom det samme skjer i semifinalene. 6.3 Arrangementet Det skal beregnes minst 120 minutter fra kampstart til kampslutt, med minimum 30 minutter til oppvarming må det dermed settes av minimum 150 minutter til kampene Kvartfinalene og semifinalene skal gjennomføres i overensstemmelse med spilleregler og NVBFs reglement for gjennomføringen av seriespillet i Eliteserien En kvart- eller semifinalekamp skal ikke settes i gang før tidligst 45 minutter etter kampslutt for foregående kamp Hjemmelaget skal skaffe nødvendig funksjonærer. 6.4 Antall spillere I kvart- og semifinalene skal alle lag møte til kamp med minimum syv (7) spillere eksklusiv libero. 6.5 Frammøtetid for lagene Begge lag skal være i spillelokalet senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen. 6.6 Draktsett Eliteserielagene skal stille med to (2) draktsett av ulike farge fra og med åttendedelsfinalene, både som hjemme- og bortelag Lagene får ikke spille med lik draktfarge. 6.7 Force Majeure Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen kan er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker. Side 9 av 12

10 6.7.5 Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer. 6.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp. 6.9 Dommere DRK er ansvarlig for å sette opp dommere til kampene i kvart- og semifinalene Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen 45 minutter før oppsatt kampstart Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist Det arrangerende laget dekker reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer Resultatrapportering Arrangør skal rapportere kampresultatene til NVBF og NTB senest 30 minutter etter kampslutt Økonomi Utgiftene i forbindelse med kamp skal fordeles mellom lagene i kampen etter prinsippene beskrevet i administrativ regulering Ved kamper der forskjellen i utgifter åpenbart er større enn regulert beløp, skal laget med minst utgifter innbetale halvparten av den beregnede forskjellen til det andre laget før kampen spilles Etter at kampen er spilt, er begge lagene ansvarlig for at fordelingen fullføres med de faktiske utgiftene, men det er hjemmelaget som er ansvarlig for utarbeidelsen av utgiftsfordelingen Utgiftsfordelingen skal være gjennomført senest 14 dager etter spilt kamp. 7 Finale 7.1 Deltakelse Vinnerne av semifinalene møtes i finalen. 7.2 Organisering Finalen spilles som enkeltkamp, både menn og kvinner spiller på samme sted, samme dag Tid og sted for finalen er angitt i administrativ regulering NVBF er arrangør av NM-finalen, men kan inngå avtale med ekstern teknisk arrangør NVBF trekker hvilket av finalelagene som får hjemmearrangement kl mandagen etter helgen semifinalene spilles Hjemmelaget får fordelen av å velge treningstid lørdag morgen Ved draktlikhet er det bortelaget som skal skifte til drakter av en annen farge. 7.3 Cupfinale-helgen Lagene ankommer spillestedet dagen før finalen. Endring av oppgitt ankomsttid må straks meddeles NVBF Begge lag plikter å være representert på teknisk møte med trener/lagleder eller en annen person med en offisiell lederfunksjon i laget Etter finalen avholdes det offisiell bankett der lagene og dommerne er arrangørens gjester. 7.4 Arrangementet Krav til arrangementet og ansvarsområder er angitt i den administrative reguleringen Agenda for teknisk møte er angitt i den administrative reguleringen. Side 10 av 12

11 7.5 Teknisk delegert Teknisk Delegert (TD) har ansvar for å påse at finalen gjennomføres i tråd med reglementet Teknisk arrangør plikter å følge de påbud TD kommer med. 7.6 Protestbehandling Dersom det skulle oppstå en situasjon der ett av lagene under kampen mener at dommeren har tolket reglene feil og av den grunn ønsker å protestere på en avgjørelse, skal dette avgjøres der og da TD fatter endelig avgjørelse ved protester. 7.7 Antall spillere Lagene i NM-finalen skal møte med minimum 8 spillere. Maksimum antall spillere er 12, inkludert libero(er). 7.8 Dommere NVBF v/drk setter opp dommere og linjedommere til finalene Dommerne skal ankomme spillestedet senest 90 minutter før kampstart Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk slik det er fastsatt av DRK Arrangør utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist Arrangør dekker reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer. 7.9 Funksjonærer Finalen skal gjennomføres med det antall kampfunksjonærer som er angitt i administrativ regulering Sekretær skal være klar senest 45 minutter før kampstart, mens linjedommerne og balltrillere skal melde seg for en av dommerne senest 30 minutter før kampstart Funksjonærene uniformeres slik det er angitt i administrativ regulering Presse og media Det skal tilrettelegges slik at TV/media får best mulige arbeidsforhold. Dette skal imidlertid ikke skje på bekostning av reglene for organisering av bane og friområde Arrangementsprosedyre Arrangementet følger de prosedyrene som er bestemt i administrativ regulering Resultatrapportering Arrangør skal rapportere kampresultatet til NTB umiddelbart etter kampslutt Økonomi NVBF dekker følgende utgifter i forbindelse med finalen; halleie inkludert transport, rigging og nedrigging reiseutgifter, kost og losji for oppnevnte dommere honorar til Teknisk Delegert dommerhonorar evt. utgifter til teknisk arrangør trykking av billetter og program Tilskudd fra NVBF til finalelagene er beskrevet i administrativ regulering Øvrige utgiftsfordeling er beskrevet i administrativ regulering. 8 Forseelser 8.1 Se punkt 7 Overtredelser i Reglement for Eliteserien. Side 11 av 12

12 9 Sanksjoner I henhold til gjeldende reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører anksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 10 Resultater og premiering 10.1 Tittel Vinneren av NM-finalen blir Norgesmester i volleyball Premiering Vinnerlaget i hver klasse mottar Kongepokalen Taperen av finalen mottar pokal Spillerne og trener/lagleder på laget som blir Norgesmester mottar minipokal Spillerne og trener/lagleder på det tapende laget mottar medalje Representasjon i Europacupene Vinneren av NM har rett til tilbud om plass i Europacupens Challenge Cup Dersom samme lag vinner både sluttspill i Eliteserien og NM, kan laget som kom på andre plass etter sluttspillet i Eliteserien søke deltagelse i Challenge Cup. Side 12 av 12

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse... 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM...

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

Reglement for Eliteserien

Reglement for Eliteserien Reglement for Eliteserien Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 1.4

Detaljer

Reglement for 1. divisjon

Reglement for 1. divisjon Reglement for 1. divisjon Innholdsfortegnelse 1 SYSTEM FOR GJENNOMFØRING AV 1. DIVISJON... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE

Detaljer

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for NM U15, U17, U19... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 NM runder... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering...

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 11 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering... 4 1.4 Antall

Detaljer

Reglement for NVBFs senior serier

Reglement for NVBFs senior serier Reglement for NVBFs senior serier Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG...

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 4 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 4 1.2 Seriestruktur,

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 16 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 0.0 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 1.0 * Struktur for regional ranking 2 1.1 Klasser 2 1.2 Organisering 2 1.3 Spillesystem

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Reglement «Veteran-NM»

Reglement «Veteran-NM» Reglement «Veteran-NM» Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for kvinner og menn, med følgende aldersinndeling: K30 og M30 fylte

Detaljer

Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN

Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN 2016-2017 Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 3 1.2 SPILLESYSTEM... 3 2 SPILLEBERETTIGELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reglement MVGS 2014-2015

Innholdsfortegnelse. Reglement MVGS 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 3 0.0 Generelt... 0.1 Intensjon... 3 0.2 Avgrensning av mesterskapet... 3 1.0 Struktur... 3 1.1 Runder...

Detaljer

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 2015-2016 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Administrative Regulering for NM U15, U17, U19... 4 0.0 Generelt... 4 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2015-2016 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for regional ranking 4 1.1 Klasser

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Reglement for Eliteserien 2014-2015

Reglement for Eliteserien 2014-2015 Reglement for Eliteserien 2014-2015 1 1 Seriesystemet... 5 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 5 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 5 1.3 Startberettigelse for lag... 6 1.4 Opprykk...

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Administrativ regulering NM Regionlag

Administrativ regulering NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag 2018 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2.0 Startberettigelse... 3 2.1 Deltakelse... 3 2.2

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april HEGGEDAL CUP Program Søndag 7.april VELKOMMEN TIL HEGGEDAL CUP 2013! Heggedal IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Gjellum kunstgressbane i Heggedal. Heggedalscupen ble første gang

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2016-2017 1 av 12 2 av 12 Administrativ regulering for aldersbestemte klasser 2016-2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 0.0 Generelt 4 0.1

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 SERIESPILLET... 3 TURNERINGSSPILL... 3 MAL 1 - LAGENE DELES ETTER

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

NM BULLETIN 4 21.12.2015

NM BULLETIN 4 21.12.2015 NORGES VOLLEYBALLFORBUND NM BULLETIN 4 21.12.2015 Vedlagt følger viktig informasjon om NM-finalene 2015-2016 Norges Volleyballforbund Adresse: Norges Volleyballforbund 0840 OSLO Telefon: 9487 9173 Faks:

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...3 1 SERIESYSTEMET...3 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 3 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2 Startberettigelse... 3 2.4 Deltakelse... 3 2.5 Spilleberettigelse

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL

Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL Turneringsprogram CSK SOMMERSERIE I HÅNDBALL 17.-18. august 2013 Velkommen til Charlottenlund Charlottenlund er en bydel som ligger 7 km øst for Trondheim sentrum. Charlottenlund Sportsklubb er en bydelsklubb

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 3 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 3 1.3 Startberettigelse

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Reglement for NM sandvolleyball 2016

Reglement for NM sandvolleyball 2016 Reglement for NM sandvolleyball 2016 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Generelt Norgesmesterskapet (NM) i sandvolleyball arrangeres hvert år for både kvinner og menn etter NVBFs bestemmelser. For mesterskapet

Detaljer

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese 0.0 Gjennomføring av en rankinggruppe i 2. divisjon og lavere divisjoner 2., 3. og 4. divisjon gjennomføres på samme måte. Det åpnes opp for lokale tilpasninger

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Reglement for NM i sandvolleyball 2010

Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Norges Volleyballforbund 0840 Oslo, Tlf: 21 02 90 00 Fax: 22 02 62 00 E-post: sandvolleyball@volleyball.no www.volleyball.no Side 1 av 12 1. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN FOTBALL... HÅNDBALL... INNEBANDY... BOWLING... GOLF... FOTBALL Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges fotballforbund sine

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gatecup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Konkurranseregler for HelseNM 2015

Konkurranseregler for HelseNM 2015 Konkurranseregler for HelseNM 2015 1 KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT 1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. Arrangøren skal benytte NHIFs konkurranseregler. 1.2 Domsutvalg oppnevnes

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF...

KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... KAMP OG SPILLEREGLEMENT FOR DE NASJONALE MESTERSKAPENE I KRIMINALOMSORGEN. FOTBALL... 3 HÅNDBALL... 5 INNEBANDY... 7 BOWLING... 9 GOLF... 10 1 2 FOTBALL 1-1 Virkeområdet Der hvor ikke annet er nevnt gjelder

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner 2015-2016 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 * NVBFs konkurransesystem 4 1.0 Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017

Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 Cup reglement Landsås Cup 9-11 juni 2017 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Nord sesongen 2016/2017,

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL

Detaljer

Reglement NM Regionlag Sandvolleyball Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016

Reglement NM Regionlag Sandvolleyball Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016 Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016 1 av 12 Lagt ut på https://volleyball.klubb.nif.no/sider/hjem.aspx 08.06.2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Struktur... 3 0.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag Sandvolleyball...

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017 2018 NVBF Region Agder og Rogaland (NVBF Region Sydvest fra 1. januar 2018) Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2017. Vinterseriene er obligatoriske kamper og gjennomføres iht NFF`s «Breddereglement». https://lovdata.no/dokument/nfff/nfffor/2014-03-09-3 FELLESINFORMASJON FOR

Detaljer

Invitasjon til Stiga Norges Cup

Invitasjon til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 1440, Oasen, 5828 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Invitasjon til Stiga Norges Cup Laksevåg

Detaljer

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM

Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen. Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen Arrangementsteknisk liste for avvikling av NM Del 1. Hensikt: Sjekklisten skal være et veiledende hjelpemiddel til arrangør av kriminalomsorgs mesterskapene.

Detaljer

Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder.

Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2010. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom 2016

Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom 2016 Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom 2016 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Opptreden... 3 1.3. Representasjon... 3 2.

Detaljer

Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom

Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom Reglement for NM i sandvolleyball for ungdom 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Opptreden... 3 1.3. Representasjon... 3 2. NM deltakelse...

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner Sesongen 2016-2017 Møre & Romsdal 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENT... 3 AVGIFTER... 3 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING

Detaljer