REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT LAVERE DIVISJONER"

Transkript

1 REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0

2 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING... 3 SPILLESYSTEM FOR LAVERE DIVISJONER... 3 SERIESPILL... 3 TURNERINGSSPILL... 4 RANKING... 4 OPPRYKK TIL 1. DIVISJON... 4 OPPRYKK OG NEDRYKK... 4 KLUBBER MED FLERE LAG I SERIESYSTEMET SPILLEBERETTIGELSE... 4 ALDERSGRENSE... 4 LISENS... 4 MEDLEMSAVGIFT... 5 SPILLEBERETTIGELSE FOR ENKELTSPILLERE... 5 ANTALL SPILLERE I SERIESPILLET... 5 ANTALL SPILLERE I TURNERINGSSPILLET SPILLEROVERGANG... 5 SPILLEROVERGANG MELLOM KLUBBER... 5 SPILLEROVERGANG MELLOM LAG I SAMME KLUBB... 6 OVERBYGNINGSKLUBBER SERIESPILLET... 7 RANKINGPOENG SERIESPILL... 7 KAMPOPPSETT... 7 FLYTTING AV KAMPER... 7 KAMPEN... 7 KAMPARRANGEMENTET... 8 FREMMØTE TID FOR LAGENE... 8 FORCE MAJEURE... 8 SKADER OG IKKE-EPIDEMISK SYKDOM... 8 HALLEN... 8 NETTHØYDE... 9 BALL... 9 SPILLERDRAKT TURNERINGSSPILLET (RANKINGTURNERINGER)... 9 RANKINGPOENG TURNERINGSSPILL... 9 TABELL A TABELL B TABELL C ADMINISTRASJON AV TURNERINGSSPILLET STEVNEJURY KAMPOPPSETT KAMPEN TEKNISK ARRANGØR

3 ARRANGEMENTET HALLEN NETTHØYDE BALL SPILLERDRAKT RESULTATER OG PREMIER TITTEL PREMIERING TRENERE TRENERLISENS DOMMERE DOMMERKOMPETANSE DOMMERDRAKT DOMMERE I SERIESPILLET DOMMERE I TURNERINGSSPILLET (RANKINGTURNERINGER) OVERTREDELSER SANKSJONER PROTEST, KLAGE OG ANKE

4 NVBF / Region er ansvarlig administrasjonsmyndighet for lavere divisjoner. 1.0 Struktur for lavere divisjoner Klasser Det arrangeres divisjonsspill for kvinner og for menn. Deltakelse i lavere divisjoner Lag som skal delta i lavere divisjoner må tilhøre en klubb som er tilsluttet NVBF En klubb må ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser overfor ethvert organisasjonsledd i NVBF for at klubben kan delta i NVBFs serie systemer og NM Påmelding til seriespillet organiseres av administrasjons myndighet Klubb/ som deltar til NVBFs konkurransesystemer er selv ansvarlig for å bli kjent med gjeldende lover og regelverk. Kontingenter og satser Forbundskontingent kr , Regions avgift Gjelder alle klubber som tilhører NVBF Regions myndighet er ansvarlig for å fastsette regions avgifter 2.0 Organisering av lavere divisjoner Organisering Lavere divisjoner organiseres av administrerende myndighet Lag kan innen 1. mai søke om å få delta i annen rankinggruppe enn den som klubb/et i utgangspunktet tilhører geografisk divisjon organiseres med inntil 12 i hver region. Spillesystem for lavere divisjoner Lavere divisjoner gjennomføres som serie- og/eller turneringsspill per divisjon. Seriespill Det arrangeres seriespill og/eller turneringsspill for de deltakende ene 3

5 Turneringsspill Turneringsspillet skal inneholde minimum to rankingturneringer, i tillegg til regionens åpningsturnering (regions mesterskap (RM) senior). Ranking Rankingen beregnes ut fra plasseringer i seriespillet og resultater i fra den enkelte turnering Det utarbeides ranking for den enkelte rankinggruppe Lagets samlede antall rankingpoeng i fra serie- og turneringsspillet avgjør ets sluttplassering. Opprykk til 1. divisjon Se reglement/administrativ regulering for 1. divisjon Opprykk og nedrykk Regions myndighet avgjør opprykk/nedrykksregler for kvalifisering/opprykk mellom lavere divisjoner. Klubber med flere i seriesystemet En klubb kan ha flere i samme klasse i lavere divisjoner Om et etter avsluttet sesong må rykke ned fra 1. divisjon til 2. divisjon, kan ikke et annet av klubbens rykke opp til eller delta i kvalifisering for opprykk til 1. divisjon påfølgende sesong Dersom en klubb har i flere divisjoner, benevnes et som ligger høyest i divisjonssystemet med klubbens navn. 3.0 Spilleberettigelse Aldersgrense En spiller må fylle 14 år innen det året sesongen starter for å kunne spille i lavere divisjoner. Lisens Alle spillere skal ha betalt lisens. Lisensen skal være betalt før spilleren kan spille kamp Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 15. september det året sesongen avsluttes. 4

6 3.2.3 I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skade Å bruke en spiller som ikke har betalt lisens, er å regne som å ha brukt en ikke-spilleberetiget spiller. Medlemsavgift Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettset, eller representerer idrettset i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren og må betale medlemsavgift til klubben. Spilleberettigelse for enkeltspillere En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle serier og mesterskap i volleyball Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen En spiller kan kun spille for ett (1) i samme rankingturnering eller i samme serieturnering Disse bestemmelsene gjelder også under sluttspills- og kvalifiseringsturneringer. For NM gjelder andre regler (se NM reglement). Antall spillere i seriespillet Et kan møte til kamp i seriespill med maksimum 12 spillere, hvorav 2 libero. Dersom et stiller med færre enn 6 spillere, taper et kampen 0-3 (0-75) For 3. divisjon og lavere se administrativ regulering. Antall spillere i turneringsspillet Et kan møte til kamp i turneringsspill med maksimum 12 spillere, hvorav 2 libero. Dersom et stiller med færre enn 6 spillere, taper et kampen eks. 0-2 (0-50) Til RM/Åpningsturnering skal det til enhver tid være 6 spillere på banen For turneringer som inkluderer fra 3. divisjon og lavere se administrativ regulering. 4.0 Spillerovergang Spillerovergang mellom klubber Ønsker en spiller å endre berettigelse til å spille for en annen klubb, må spilleren foreta en spillerovergang. 5

7 4.1.2 En spiller kan ikke bli spilleberetiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av all seriespill Alle spillere skal levere overgangsskjema for lavere divisjoner ved overgangen til ny klubb. Dette gjelder uansett tidsaspekt fra forrige gang man spilte for en klubb Spilleren har karantene på 14 dager fra dato regionale administrerende myndighet har fått overgangsskjema. Dette forutsetter at overgangsskjema er gyldig Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben Dersom en spiller tidligere ikke har spilt for en norsk eller utenlandsk volleyballklubb, kan vedkommende spille for en valgfri klubb Dersom en klubb blir nedt kan spillerne fra den nedte klubben spille for en valgfri klubb, uten overgang Dersom et blir nedt, men klubben fremdeles er medlem hos NVBF, skal spillerne ha overgang etter gjeldende regler. I slike tilfeller er det ingen karantene. Spillerovergang mellom i samme klubb Fra lavere til høyere divisjon - En spiller kan uten restriksjoner gå fra et i en lavere divisjon til et i en høyere divisjon innen samme klubb Fra høyere til lavere divisjon Før en spiller kan spille for et i lavere divisjon skal spilleren stå over til sammen to (2) serie- og/eller NMkamper, samt ha 14 dager karantene etter siste offisielle kamp I samme divisjon Spiller kan ikke spille for flere av klubbens i samme divisjon Fri flyt - Hver klubb kan søke regionale myndighet om dispensasjon for inntil fem (5) spillere under 20 år som fritt kan gå mellom to av klubbenes i lavere divisjoner uten karantene. Overbygningsklubber Bare klubb som har i en høyere divisjon kan være overbygningsklubb En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb skal fylle14 år senest det året sesongen starter og ikke ha fylt 20 år før i det året sesongen starter En spiller som skal spille både for moderet og overbygningsklubben skal løse lisens for spill i 2. divisjon En overbygningsklubb kan bare benytte inntil 4 spillere totalt fra moderklubbene i hver kamp En spiller kan kun representere moderklubben i NM En spiller kan kun forholde seg til en (1) moderklubb og en (1) overbygningsklubb. Maksimalt kan en spiller spille for to (2) klubber/. 6

8 4.3.7 I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr å representere at vedkommende har vært i troppen til et under den aktuelle kampen Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal administrerende myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering Innvilget overgangsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai. 5.0 Seriespillet Rankingpoeng seriespill Rankingpoeng tildeles ut fra sluttplassering i henhold til administrativ regulering Det benyttes følgende poenggiving i seriekamper: seier 3-0 og 3-1 gir 3 tabellpoeng seier 3-2 gir 2 tabellpoeng tap 2-3 gir 1 tabellpoeng tap 0-3 og 1-3 gir 0 tabellpoeng Rekkefølgen i tabellen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: antall tabellpoeng antall vunne kamper differansen mellom vunne og tapte sett differansen mellom vunne og tapte spillepoeng antall vunne sett antall vunne spillepoeng Kampoppsett Administrerende myndighet er ansvarlig for oppsett og avvikling av seriespillet i lavere divisjoner. Flytting av kamper Flytting av kamper skal godkjennes av administrerende myndighet se administrativ regulering. Kampen Kamper i seriespillet i lavere divisjoner spilles som best av fem sett. 7

9 Kamparrangementet Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet i overensstemmelse med reglement, spilleregler og rutiner for kamparrangement. Se administrative reguleringer for mer info. Fremmøte tid for ene Begge skal være i spillelokalet i god tid før det oppsatte tidspunktet for kampen/arrangementet Dersom reisende får problemer med å nå fram til hallen i tide, skal de straks ta kontakt med arrangøret og ansvarlig seriemyndighet. Force majeure Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig Administrasjons myndighet vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og administrasjons myndighet i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at et ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med 7 navngitte legeerklæringer (4 for laveste divisjon). Skader og ikke-epidemisk sykdom Dersom et blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med minimum 3 individuelle legeattester på spillere fra det et. Om dokumentasjonen er i orden taper et kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp. Hallen Lagene plikter å kjenne til hvilke ordninger som gjelder for tildeling av hall til sine hjemmearrangementer innenfor egen region. 8

10 5.9.2 Hvert er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid sine hjemmearrangementer Netto spilleflate for volleyball er 9 m x 18 m. Til kamper i 2. divisjon og lavere divisjoner, og til aldersbestemte klasser, er det krav om minimum 3m friområde rundt hele banen Ønskelig takhøyde er på minimum 7 m. Netthøyde Herrer: 2,43m Damer: 2,25m Ball Offisiell ball for seriespillet er Mikasa MVA200. Spillerdrakt I 2. divisjon skal ene stille med like drakter (trøye og shorts). Trøyene skal være nummerert I 3. divisjon og lavere bestemmer administrerende myndighet krav om spilletrøyer. 6.0 Turneringsspillet (Rankingturneringer) Rankingpoeng turneringsspill Valg av tabell velges av administrerende myndighet. A. Rankingpoeng RM/Åpningsturnering. Dersom alle spiller i en storturnering vil ene få rankingpoeng iht. tabell A. B. Rankingpoeng storturnering Tabell for tildeling av rankingpoeng i storturnering. Se tabell A. Tabell for tildeling av rankingpoeng ved to likeverdige rankingturneringer for ene i en rankinggruppe benyttes - Rankingpoeng delt storturnering. Se tabell B C. Tabell for tildeling av rankingpoeng for turnering delt etter nivå. Den øverste halvdelen av ene i rankinggruppen er i en turnering, og den andre halvparten er i en annen turnering. Se tabell C. 9

11 TABELL A TABELL A. Rankingpoeng åpningsturnering (alle i regionen) Plass/ ant inntil 8 Plass/ ant pl 32 p 30 p 30 p 30 p 30 p 30 p 17. pl 16 p 8 p 4 p 2. pl 31 p 25 p 25 p 25 p 25 p 25 p 18. pl 15 p 7 p 3 p 3. pl 30 p 23 p 23 p 22 p 20 p 20 p 19. pl 14 p 6 p 2 p 4. pl 29 p 21 p 21 p 20 p 17 p 16 p 20. pl 13 p 5 p 1 p 5. pl 28 p 20 p 19 p 18 p 15 p 12 p 21. pl 12 p 4 p 6. pl 27 p 19 p 18 p 17 p 13 p 8 p 22. pl 11 p 3 p 7. pl 26 p 18 p 17 p 15 p 11 p 4 p 23. pl 10 p 2 p 8. pl 25 p 17 p 16 p 14 p 9 p 1 p 24. pl 9 p 1 p 9. pl 24 p 16 p 14 p 12 p 7 p 25. pl 8 p 10. pl 23 p 15 p 13 p 11 p 5 p 26. pl 7 p 11. pl 22 p 14 p 12 p 9 p 3 p 27. pl 6 p 12. pl 21 p 13 p 11 p 8 p 1 p 28. pl 5 p 13. pl 20 p 12 p 9 p 6 p 29. pl 4 p 14. pl 19 p 11 p 8 p 5 p 30. pl 3 p 15. pl 18 p 10 p 7 p 3 p 31. pl 2 p 16. pl 17 p 9 p 6 p 1 p 32. pl 1 p 10

12 TABELL B TABELL B. Rankingpoeng delt storturnering Plassering pl 15 p 15 p 15 p 2. pl 12 p 12 p 12 p 3. pl 10 p 10 p 10 p 4. pl 9 p 9 p 8 p 5. pl 8 p 7 p 6 p 6. pl 7 p 6 p 4 p 7. pl 6 p 4 p 2 p 8. pl 5 p 3 p 1 p 9. pl 4 p 2 p 10. pl 3 p 1 p 11. pl 2 p 12. pl 1 p TABELL C TABELL C. Rankingpoeng delt turnering Plassering A-cup Plassering B-cup pl 35 p 35 p 35 p 1. pl 15 p 15 p 15 p 2. pl 30 p 30 p 30 p 2. pl 12 p 12 p 12 p 3. pl 27 p 27 p 25 p 3. pl 10 p 10 p 10 p 4. pl 25 p 24 p 22 p 4. pl 9 p 9 p 8 p 5. pl 23 p 22 p 20 p 5. pl 8 p 7 p 6 p 6. pl 22 p 21 p 19 p 6. pl 7 p 6 p 4 p 7. pl 21 p 19 p 17 p 7. pl 6 p 4 p 2 p 11

13 8. pl 20 p 18 p 16 p 8. pl 5 p 3 p 1 p 9. pl 19 p 17 p 9. pl 4 p 2 p 10. pl 18 p 16 p 10. pl 3 p 1 p 11. pl 17 p 11. pl 2 p 12. pl 16 p 12. pl 1p 12

14 Administrasjon av turneringsspillet (Rankingturneringer) Administrerende myndighet har ansvar for å skaffe arrangør og hall til rankingturneringene i lavere divisjoner Administrerende myndighet har ansvar for distribusjon av all informasjon om rankingturneringene, oppdatering av rankinglister og tilhørende resultatservice etter hver rankingturnering Rankingturneringene gjennomføres iht. regelverket for lavere divisjoner Påmelding til Rankingturneringene er ihht. administrative reguleringer. Stevnejury Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt rankingturnering. Stevnejuryen må være tilgjengelig under hele turneringen Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene og enes oppførsel, samt fastsette evt. endringer i kampoppsettet Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. Kampoppsett Administrerende myndighet er ansvarlig for utarbeidelse av kampoppsett for rankingturneringene i lavere divisjoner Lagene seedes iht. til rankingplassering på rankingen første dag etter at påmeldingsfristen har gått ut Lagene plasseres i puljer i henhold til ranking etter serpentinprinsippet Hvert deltakende i en rankingturnering har krav på minst tre kamper (best av tre sett) og fire kamper dersom turneringen går over to dager. Kampen Hver enkelt kamp i turneringsspillet i lavere divisjoner spilles som best av tre sett. Regionen kan gjøre unntak fra dette. Teknisk arrangør Se administrativ regulering Arrangementet Se administrativ regulering Hallen 13

15 6.8.1 Rankingturneringene i lavere divisjoner arrangeres i haller der det spilles på flere baner samtidig Spilleområdet bør ha minimum 1 meter friområde bak baklinjene og minimum 1 meter friområde utenfor sidelinjene, og friområdet bør være like stort utenfor begge sidelinjene, og det bør være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk). Netthøyde Herrer: 2,43m Damer: 2,24m Ball Offisiell ball for turneringsspillet er Mikasa MVA200. Spillerdrakt I 2. divisjon skal ene stille med like drakter (trøye og shorts). Trøyene skal være nummerert I 3. divisjon og lavere bestemmer administrerende myndighet krav om spilletrøyer. 7.0 Resultater og premier Tittel Det kåres en vinner i hver rankinggruppe Laget med flest samlede rankingpoeng vinner rankinggruppen Ved likt antall rankingpoeng for et eller flere avgjøres plasseringen etter følgende kriterier: 1) Laget med flest poeng i fra rankingturneringene 2) Laget med best plassering i en enkelt rankingturnering 3) Laget med de to beste plasseringene i fra rankingturneringene 4) Laget med deltakelse i flest rankingturneringer 5) Evt. samlet resultat i innbyrdes oppgjør i rankingturneringene og/eller seriespillet (ved to (tre) kamper). Premiering De tre beste ene i hver rankinggruppe premieres med medaljer og pokal. 8.0 Trenere 14

16 Trenerlisens Alle trenere / ledere skal ha gyldig trenerlisens (gjelder fra sesongen ) Krav til trenerlisens er: 2. divisjon Trener 2 3. divisjon og lavere Trener Trenerlisens skal fremvises til dommere/sekretariatet før kamp/turneringsstart En trener / leder, må være medlem av klubb som tilhører NVBF Å bruke en trener som ikke har gyldig trenerlisens medfører bot. 9.0 Dommere Dommerkompetanse Dommerkompetanse er fastsatt av NVBF/DRK Lagene plikter å stille med dommere som har den nødvendige dommerkompetanse iht. krav fastsatt av NVBF/DRK En dommer må være medlem i klubb tilsluttet NVBF. Dommerdrakt Korrekt dommeruniform er marineblå bukse (ikke olabukse), marineblå overdel, hvitt belte, hvite sko og dommermerke med dommergrad Dommer med merke, men ikke godkjent dommeruniform får kun halvt honorar Dommerdrakt gjelder også for aspirantdommere. Dommere i seriespillet I serie kamper der regionskontoret oppnevner 1.- og 2. dommer må arrangøret stille med sekretær Dersom dommer ikke er oppnevnt eller ikke møter er det hjemmeets ansvar å skaffe ny dommer. I dette tilfelle er det ingen krav til at kampen skal dømmes av autorisert dommer I seriearrangementer der dommere ikke er oppnevnt skal det et som ikke spiller stille med følgende: 1. dommer 2. dommer Sekretær 2 linjedommere 15

17 9.3.4 Dersom dommer er ikke satt opp til kampen, eller at dommer ikke møter til kamp, og det finnes dommere med godkjent utdannelse som dømmer kampene skal de ha honorar for de kampene de dømmer. Det skal vises godkjent dokumentasjon på dommerutdannelsen i form av dommermerke. I disse tilfellene har ikke dommerne krav på reisegodtgjørelse eller diett Informasjon om honorar og dekning av reiseutgifter vises til administrativ regulering. Dommere i turneringsspillet (Rankingturneringer) Kamper i rankingturneringer dømmes av ene som deltar i turneringer Administrerende myndighet kan oppnevne offisielle dommere til rankingturneringer Dersom det benyttes andre ordninger må administrerende myndighet informere om dette ved distribusjon av innbydelse/kampprogram for turneringer Informasjon om honorar og dekning av reiseutgifter ved rankingturneringer vises til administrativ regulering Overtredelser Overtredelser, mindre forseelser og brudd imot reglementet og administrative reguleringer for lavere divisjoner medfører at vedkommende /klubb bøtelegges Regions myndighet fastsetter rammer og nivå for overtredelser Administrasjons myndighet kan bøtelegge klubb/ for en sum opptil kr for overtredelser, mindre forseelser og brudd imot reglementet og administrative reguleringer for lavere divisjoner Sanksjoner I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere,, ledere, trenere, ledere, klubber eller klubbmedlemmer sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se NVBFs sanksjonsreglement Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idretts og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg Protest, ke og anke 16

18 Alle protester på regionalt nivå sendes NVBFs regionale administrasjon for angjeldende konkurransesone. Angjeldende regionale administrasjon/regionskontor er saksbehandler/sekretær for alle slike saker innen denne konkurransesonen Alle ker og anker på regionalt nivå sendes NVBF Ke-og- AKU er saksbehandler/sekretær for alle ker og anker på regionalt nivå. Gyldighet Dette reglementet er gyldig når det er t ut på 17

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Reglement for 1. divisjon

Reglement for 1. divisjon Reglement for 1. divisjon Innholdsfortegnelse 1 SYSTEM FOR GJENNOMFØRING AV 1. DIVISJON... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 1.0 * Struktur for regional ranking 2 1.1 Klasser 2 1.2 Organisering 2 1.3 Spillesystem

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Side 1 av 12 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 2 SPILLEBERETTIGELSE

Detaljer

Reglement for Eliteserien

Reglement for Eliteserien Reglement for Eliteserien Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 1.4

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for NM U15, U17, U19... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 NM runder... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering...

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2015-2016 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for regional ranking 4 1.1 Klasser

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2016-2017 1 av 12 2 av 12 Administrativ regulering for aldersbestemte klasser 2016-2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 0.0 Generelt 4 0.1

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 SERIESPILLET... 3 TURNERINGSSPILL... 3 MAL 1 - LAGENE DELES ETTER

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017 2018 NVBF Region Agder og Rogaland (NVBF Region Sydvest fra 1. januar 2018) Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2

Detaljer

Reglement for NVBFs senior serier

Reglement for NVBFs senior serier Reglement for NVBFs senior serier Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG...

Detaljer

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner 2015-2016 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 * NVBFs konkurransesystem 4 1.0 Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese 0.0 Gjennomføring av en rankinggruppe i 2. divisjon og lavere divisjoner 2., 3. og 4. divisjon gjennomføres på samme måte. Det åpnes opp for lokale tilpasninger

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Reglement for Eliteserien 2014-2015

Reglement for Eliteserien 2014-2015 Reglement for Eliteserien 2014-2015 1 1 Seriesystemet... 5 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 5 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 5 1.3 Startberettigelse for lag... 6 1.4 Opprykk...

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER...

Detaljer

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 11 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering... 4 1.4 Antall

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 4 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 4 1.2 Seriestruktur,

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENT... 3 AVGIFTER... 3 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER...

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner Sesongen 2016-2017 Møre & Romsdal 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENT... 3 AVGIFTER... 3 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Region Rogaland

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Region Rogaland Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner Sesongen 2016-2017 Region Rogaland 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST 2017-18 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV LAVERE

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Administrativ regulering NM Regionlag

Administrativ regulering NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag 2018 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2.0 Startberettigelse... 3 2.1 Deltakelse... 3 2.2

Detaljer

Administrativ Regulering lavere divisjoner. Sesongen Hordaland Volleyballregion

Administrativ Regulering lavere divisjoner. Sesongen Hordaland Volleyballregion Administrativ Regulering lavere divisjoner Sesongen 2016-2017 Hordaland Volleyballregion 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...3 1 SERIESYSTEMET...3 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 3 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Reglement «Veteran-NM»

Reglement «Veteran-NM» Reglement «Veteran-NM» Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for kvinner og menn, med følgende aldersinndeling: K30 og M30 fylte

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion Særskilte Konkurrenseregler Nord-Norge Bandyregion 2016/17 og sanksjoner Side 1 (4). Sist oppdatert 15. april 2016. Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2 Startberettigelse... 3 2.4 Deltakelse... 3 2.5 Spilleberettigelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 16 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 0.0 Generelt...

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 A Generelle regler 1. Generelt 1.1. Nedenstående regler er obligatoriske i følgende stevner: Norgesmesterskap (NM) individuelle- og lagstevner

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 3 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 3 1.3 Startberettigelse

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 2015-2016 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Administrative Regulering for NM U15, U17, U19... 4 0.0 Generelt... 4 1.0

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse... 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM...

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU REGION ØST Retningslinjer for regionalt seriespill (4. og 5. div) i Region

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18 Særskilte Konkurrenseregler og sanksjoner og sanksjoner Side 1 (5) Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen har egne konkurranseregler som beskriver ytterligere

Detaljer

Reglement for NM sandvolleyball 2016

Reglement for NM sandvolleyball 2016 Reglement for NM sandvolleyball 2016 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Generelt Norgesmesterskapet (NM) i sandvolleyball arrangeres hvert år for både kvinner og menn etter NVBFs bestemmelser. For mesterskapet

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for

KAMPREGLEMENT Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

Reglement for NM i sandvolleyball 2010

Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Norges Volleyballforbund 0840 Oslo, Tlf: 21 02 90 00 Fax: 22 02 62 00 E-post: sandvolleyball@volleyball.no www.volleyball.no Side 1 av 12 1. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer