Reglement for Eliteserien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Eliteserien"

Transkript

1 Reglement for Eliteserien

2 Innholdsfortegnelse SERIESYSTEMET INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG STARTBERETTIGELSE FOR LAG OPPRYKK NEDRYKK KLUBBER MED FLERE LAG I SERIESYSTEMET SPILLEBERETTIGELSE FOR ENKELTSPILLERE ALDERSGRENSE LISENS REN UTØVER Å SPILLE EN KAMP Å SPILLE FOR EN KLUBB OVERBYGNINGSKLUBBER SPILLERE FRA TOPPVOLLEY NORGE UTENLANDSKE STATSBORGERE SPILLEROVERGANGER OVERGANGER MELLOM/TIL UTENLANDSKE LAG SPILLERKONTRAKT OVERGANG MELLOM LAG I SAMME KLUBB ARRANGEMENT ARRANGØRENS OPPGAVER VARIGHET FLYTTING AV KAMP OG SØKNAD OM OMBERAMMING FORCE MAJEURE LAGENES FORPLIKTELSER I FORBINDELSE MED KAMP FRAMMØTETID ANTALL SPILLERE LISENSLISTER DRAKTSETT SKADER OG IKKE-EPIDEMISK SYKDOM DOMMERE FRAMMØTETID MANGLENDE DOMMER ANTREKK HONORAR REISE- OG KOSTUTGIFTER ALDERSBEGRENSNING GJENTATTE UTEBLIVELSER ØKONOMI NVBFS SENTRALE REISEKASSE DOMMERUTGIFTER OVERTREDELSER GENERELT MINDRE FORSEELSER FORSEELSER GROVE FORSEELSER... 9 Side 2 av 11

3 7.5 STRAFFEPUNKTER ANDRE OVERTREDELSER BØTENES STØRRELSE PURREGEBYR SANKSJONER MARKEDSRETTIGHETER RESULTATER OG PREMIERING TABELL OG REKKEFØLGE TITTEL PREMIERING REPRESENTASJON I EUROPACUPENE DELTAGELSE I NORDIC CLUB CHAMPIONSHIP ANTIDOPING INFORMASJON BRUDD PÅ ANTIDOPINGBESTEMMELSENE SANKSJONER Side 3 av 11

4 1 Seriesystemet 1.1 Innledende bestemmelser og klasser Det avvikles Eliteserie for kvinner og for menn. Eliteserien avvikles hvert år og er underlagt NIFs lov, NVBFs lov og NVBFs reglement og administrativ regulering. 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag Det er én avdeling i hver klasse, og hver klasse består av åtte (8) lag Det spilles med dobbel serie som grunnserie Etter grunnserien spilles et sluttspill for lagene på plass. Laget som vinner sluttspillet kåres til seriemester Det benyttes «italiensk» poenggiving, hvor: a. seier 3-0 og 3-1 gir 3 tabellpoeng b. seier 3-2 gir 2 tabellpoeng c. tap 2-3 gir 1 tabellpoeng d. tap 0-3 og 1-3 gir 0 tabellpoeng NVBF er ansvarlig for oppsett og avvikling av Eliteserien NVBF v/dommer- og Regelkomiteen (DRK) er ansvarlig for uttak av dommere til Eliteserien. 1.3 Startberettigelse for lag Lagene er automatisk kvalifisert for spill i Eliteserien ut fra foregående sesongs plassering Klubber som er kvalifisert til Eliteserien og som ønsker å delta skal gi skriftlig beskjed om det gjennom søknad om Eliteserielisens innen regulert frist For å kunne delta i Eliteserien må laget ha fått innvilget Eliteserielisens i henhold til Eliteserielisensbestemmelsene Alle lag skal betale fastsatt startavgift og et forskuddsbeløp til dommerutjevning til NVBF, samt regulert beløp til NVBFs sentrale reisekasse En klubb må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor NVBF, region og annen klubb for at lag fra klubben skal kunne delta i Eliteserien Om en klubb trekker et lag fra deltakelse i Eliteserien blir klubben sanksjonert i henhold til administrativ regulering. 1.4 Opprykk Vinneren av 1. divisjon kan søke Eliteklubblisens påfølgende sesong. 1.5 Nedrykk Det er intet obligatorisk nedrykk fra Eliteserien. 1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet En klubb kan kun ha ett lag i samme klasse i Eliteserien Om et Eliteserielag etter avsluttet sesong ønsker å rykke ned til 1. divisjon, kan ikke et annet av klubbens lag rykke opp til Eliteserien påfølgende sesong. 2 Spilleberettigelse for enkeltspillere 2.1 Aldersgrense En spiller må fylle 14 år senest 31. desember det året gjeldende sesong starter for å være spilleberettiget for Eliteserien. 2.2 Lisens Alle spillere i Eliteserien skal ha løst lisens. Lisensen er gyldig når betalingen er mottatt Alle lag skal ha minimum 12 spillere i sin spillerstall. Lagene kan supplere spillerstallen gjennom hele sesongen ved å løse nye spillerlisenser. Side 4 av 11

5 2.2.3 En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 15. september det året sesongen avsluttes I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skader. 2.3 Play Clean Alle utøvere skal ha gjennomført den til enhver tid gjeldende versjon av Antidoping Norges e-læringsprogram Play Clean. 2.4 Å spille en kamp Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen. 2.5 Å spille for en klubb En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs serier og mesterskap i volleyball Om en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for én klubb til å spille for en annen klubb, må det foretas en spillerovergang. Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben Dersom en person ikke har spilt for noen norsk klubb de siste 12 månedene, kan vedkommende melde overgang til valgfri klubb Dersom en klubb blir nedlagt, kan spillerne fra den nedlagte klubben spille for en valgfri klubb uten overgang. 2.6 Overbygningsklubber En klubb med et lag i Eliteserien kan, dersom vilkårene angitt i er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i 1. divisjon og lavere En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 14 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter En spiller som skal spille både for moderlaget og overbygningsklubben løser lisens for spill i Eliteserien En overbygningsklubb kan benytte inntil fire (4) spillere fra moderklubben(e) i hver kamp En spiller kan kun representere moderklubben i NM En spiller kan kun forholde seg til én (1) moderklubb og én (1) overbygningsklubb, og kan dermed maksimalt spille for to (2) klubber/lag Det er ikke tillatt å benytte spillere fra overbygningsavtalene i Europacupkamper og Nordic Club Championship En spiller som har lov til å representere to forskjellige klubber, kan spille for begge klubbene på samme dag I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr det å representere at vedkommende har vært oppført på kampskjemaet til laget under den aktuelle kampen Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal administrerende myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering Innvilget overgangsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai. 2.7 Spillere fra ToppVolley Norge Spillere fra ToppVolley Norges deltakelse i Eliteserien er regulert i administrativ regulering. 2.8 Utenlandske statsborgere Alle utenlandske spillere som skal spille i Eliteserien må ha godkjent internasjonal overgang i henhold til retningslinjene fra FIVB og CEV Deltar laget i internasjonale turneringer må utenlandske spillere ha overgang med International Rights Internasjonale overganger gjelder frem til 15. mai da FIVBs overgangstid for utenlandske spillere går ut. Side 5 av 11

6 2.8.4 Et lag må ha minimum tre (3) norske spillere på banen til enhver tid Utenlandske spillere må til enhver tid forholde seg til de regler UDI har for opphold og arbeid i Norge Mellom 16. desember og 15. mai gis det ikke spilletillatelse for utenlandske statsborgere i Eliteserien. 2.9 Spilleroverganger Når en spiller har representert en norsk klubb er han/hun berettiget til å spille for en annen klubb etter at vedkommende har meldt overgang, overgangsgebyr er betalt og gjennomført obligatorisk karantene på 14 dager etter at alle formaliteter er ordnet Overgangsmelding sendes NVBF på fastsatt skjema, og skal vedlegges: a. kvittering for innbetalt overgangsgebyr b. bekreftelse fra tidligere klubb om at spilleren har gjort opp sine forpliktelser c. kvittering fra ny klubb om at spilleren har søkt om medlemskap Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å skrive under papirene, og skal uten opphold sende overgangspapirene videre Fra 16. desember er overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet Etter at serien har begynt, kan en spiller kun foreta én overgang Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb Overganger mellom/til utenlandske lag Bestemmelsene er underlagt FIVBs internasjonale overgangsbestemmelser NVBF forestår forhandlinger med utenlandsk klubb dersom spilleren er landslagskandidat eller landslagsspiller Avtalen mellom utenlandsk klubb og NVBF skal: a. frigjøre spilleren til landslagsaktivitet b. avklare årlig økonomisk vederlag c. angi krav om fri til landslagsaktivitet innen den internasjonale perioden for landslagsaktivitet med muligheter for forhandlinger til fri til landslagssamlinger utover dette d. sikre spiller fri overgang til norsk moderklubb Overgangsgebyret er fastsatt av FIVB/CEV Overgang for utenlandsk spiller til norsk klubb er omtalt i punkt Spillerkontrakt Det kan inngås spillerkontrakt mellom spillere som har fylt 18 år og klubb. For spillere under 18 år kreves foresattes godkjenning. Spillere under 16 år kan ikke inngå kontrakt Kontrakten mellom klubb og spiller må opprettes skriftlig og undertegnes av begge parter Spilleren må ha gjort opp alle forpliktelser med tidligere klubb før kontrakt med ny klubb kan inngås Spillerkontrakten skal være i overensstemmelse med NIF og NVBFs lover, reglement og bestemmelser, og/eller vedtak fattet av disse organer Kontrakten skal: a. angi oppsigelsestiden for begge parter b. angi kontrakttidens varighet c. angi begge parters rettigheter og plikter d. angi bestemmelser ved kontraktbrudd og tvister En klubb kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for overganger nasjonalt Sykdom eller skade skal ikke regnes som kontraktbrudd, og skal dokumenteres av lege. Side 6 av 11

7 2.12 Overgang mellom lag i samme klubb En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere divisjon til et lag i en høyere divisjon innen samme klubb Ønsker en spiller å spille for ett av klubbens lag i en lavere divisjon, skal spilleren ha karantene. For hvert nivå i seriesammenheng nedover spilleren rykker, skal spilleren stå over til sammen to (2) serie- og/eller NM-kamper for det lag spilleren sist spilte på, samt vente 14 dager etter sist spilte serie- eller NM-kamp En klubb kan benytte spillere som ikke er fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter på det nærmest rangerte laget under uten at disse må i karantene fra kamper i høyere klasse. 3 Arrangement 3.1 Arrangørens oppgaver Arrangør plikter å gjennomføre kamparrangementet på en tilfredsstillende måte og i overensstemmelse med reglement, spilleregler, rutiner for kamparrangement og NVBFs arrangementshåndbok Arrangøren plikter å skaffe hall til oppsatt kamptid. 3.2 Varighet Hvert lag er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid til hjemmekampene. Det skal beregnes 2 1/2 time fra kampstart til kampslutt i Eliteserien Det skal settes av minimum 1/2 time til oppvarming før kamp Dersom det skal gå to volleyballkamper etter hverandre i samme hall, må terminfestet kampstart i Eliteserien ikke være tidligere enn to (2) timer etter kampstart for den første kampen. 3.3 Flytting av kamp og søknad om omberamming Alle endringer av dato og/eller klokkeslett etter at den endelige terminlisten foreligger publisert på NVBFs nettsider, regnes som omberamming av kamp Søknader om omberamming som kommer inn senere enn 14 dager og senest syv (7) dager før oppsatt kamptidspunkt, medfører flyttegebyr etter regulert sats. Det aksepteres ingen søknad om flytting av kamptidspunkt senere enn syv (7) dager før opprinnelig oppsatt kamptidspunkt Endring av hall (uten å endre dato og klokkeslett) regnes ikke som omberamming hvis avstanden mellom hallene er mindre enn 30 minutters kjøring Det er arrangørs ansvar å informere alle berørte parter ved omberamming av kamp. 3.4 Force Majeure Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen kan er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer. Side 7 av 11

8 4 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp 4.1 Frammøtetid Begge lag skal være i spillelokalet senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen. 4.2 Antall spillere Alle lag skal møte til kamp med minimum syv (7) spillere eksklusiv libero(er) Et lag kan maksimalt bestå av 12 spillere inklusiv libero(er) til en kamp. 4.3 Lisenslister Lisensliste skal leveres sekretariatet før kampstart. 4.4 Draktsett Alle lag skal ha to (2) draktsett av ulike farge Bortelaget skal ha med seg begge draktsett til kamp, da hjemmelaget har førstevalg av farge. Lagene får ikke spille i lik draktfarge. 4.5 Skader og ikke-epidemisk sykdom Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikkeepidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp. 5 Dommere 5.1 Frammøtetid Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen 60 minutter før oppsatt kampstart. 5.2 Manglende dommer Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået. 5.3 Antrekk Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk, slik det er fastsatt av DRK. 5.4 Honorar Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist. 5.5 Reise- og kostutgifter Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer. 5.6 Aldersbegrensning Dommere i Eliteserien har mulighet til å dømme ut det kalenderåret de fyller 55 år. 5.7 Gjentatte uteblivelser Ved gjentatte uteblivelser fra oppsatte kamper strykes dommeren fra de resterende kamper og gis en lavere dommergrad. Side 8 av 11

9 6 Økonomi 6.1 NVBFs sentrale reisekasse Merutgifter til ny kamp i forbundsseriene som skyldes Force Majeure dekkes av den sentrale kassen for uforutsette utgifter NVBFs sentrale reisekasse finansieres gjennom at alle lagene i forbundsseriene innbetaler en regulert sum sammen med startavgiften Søknad om dekking av merutgifter i forbindelse med ny kamp skal være NVBF i hende innen to uker etter at kampen er - eller skulle vært - spilt Dersom utgiftene blir større enn den totale kassen, avgjør NVBF hvordan overstigende utgifter skal fordeles. Tilsvarende bestemmer NVBF bruken av overflødige midler dersom utgiftene blir mindre enn den totale kassen. 6.2 Dommerutgifter Alle lag betaler inn en sum forskuddsvis for å utjevne lagenes dommerutgifter (se punkt 1.3.4) Klubbene utbetaler dommerutgiftene direkte til dommerne (se punkt 5.4) Dommernes reise- og diettutgifter fordeles etter endt sesong likt på lagene i hver klasse. Fristen for innsending av regnskapet, med oversikt over dommernes reise- og diettutgifter, er angitt i administrativ regulering. 7 Overtredelser 7.1 Generelt Forseelser mot reglementet og reguleringene for forbundsseriene og spillereglene deles inn i tre kategorier; mindre forseelser, forseelser og grove forseelser Reglene for overtredelser og sanksjoner er også gjeldende for dommere. 7.2 Mindre forseelser Som en mindre forseelse regnes brudd på enkelte deler av en regel/bestemmelse Som en mindre forseelse mot spillereglene regnes for eksempel å stille med drakter med nummer i ulik farge, numre som ikke er av rett størrelse eller at numre mangler foran eller bak på drakten Ved en mindre forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges laget en bot i henhold til regulert sats Man bøtelegges kun for én mindre forseelse per kamp Dersom det samme laget begår en mindre forseelse i en senere kamp, dobles boten. 7.3 Forseelser Som en forseelse regnes brudd på en hel regel/bestemmelse Som en forseelse mot reglementet regnes for eksempel å benytte en spiller som ikke er spilleberettiget Ved en forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges laget en bot i henhold til regulert sats Dersom forseelsen klart påvirker de spillemessige forhold, idømmes laget tap av kampen Dersom det samme laget begår en forseelse i en senere kamp, dobles boten. 7.4 Grove forseelser Som en grov forseelse regnes brudd på en hel regel/bestemmelse som virker ødeleggende på NVBFs aktivitet og/eller anseelse Som en grov forseelse mot reglementet regnes for eksempel å ikke stille lag til kamp Som en grov forseelse mot spillereglene regnes for eksempel å benytte en hall som ikke tilfredsstiller NVBFs krav Ved en grov forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges en bot i henhold til regulert sats og idømmes tap av kampen. Side 9 av 11

10 7.4.5 Ved gjentatte grove forseelser nektes laget å spille flere kamper i Eliteserien. Påfølgende sesong må lag som er blitt nektet å spille flere kamper samme sesong, spille to divisjoner lavere i seriesystemet. 7.5 Straffepunkter Følgende reaksjoner under kamp gir straffepunkter; a. advarsel (rødt kort) - 1 straffepunkt b. utvisning (rødt og gult kort sammen) - 2 straffepunkter c. diskvalifikasjon (rødt og gult kort, ett i hver hånd) - 3 straffepunkter d. dersom det er tildelt rødt, og etterpå rødt og gult kort 3 straffepunkter Når en spiller/trener har akkumulert totalt tre (3) straffepunkter i forbundsserien og NM skal vedkommende stå over den påfølgende kampen i serien eller i NM Dersom en forseelse er begått etter kampslutt, vil straffepunktene dobles Dersom det ikke kan påvises hvilken spiller eller trener som har brutt regelverket, kan laget ilegges en bot Det er klubbens ansvar å holde orden på antall straffepunkter for sine spillere og trenere, og sørge for at spilleren/treneren står over umiddelbart etter at tre (3) straffepunkter er akkumulert. 7.6 Andre overtredelser Om en spiller eller et lag bringer volleyballsporten i vanry, kan det reises sak for Sanksjonsutvalget. 7.7 Bøtenes størrelse Bøtenes størrelse er angitt i administrativ regulering. 7.8 Purregebyr Dersom en klubb unnlater å betale kontingent, bot/bøter og/eller andre pålagte avgifter innen gitte frister, skal det ilegges et purregebyr etter regulert sats. 8 Sanksjoner I henhold til gjeldende reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 9 Markedsrettigheter Markedsrettigheter og frigivelse av krav om NVBFs sine rettigheter er regulert i den administrative reguleringen. 10 Resultater og premiering 10.1 Tabell og rekkefølge Tabellen skal for hvert lag inneholde: antall spilte kamper, antall vunne kamper, antall tapte kamper, antall vunne sett, antall tapte sett, antall vunne spillepoeng, antall tapte spillepoeng og tabellpoeng Rekkefølgen i tabellen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: a. antall tabellpoeng b. antall vunne kamper Side 10 av 11

11 c. differansen mellom vunne og tapte sett d. differansen mellom vunne og tapte spillepoeng e. antall vunne sett f. antall vunne spillepoeng 10.2 Tittel Vinneren av sluttspill i Eliteserien blir norsk seriemester Premiering De tre beste lagene etter sluttspillet i Eliteserien mottar pokal. Spillerne og trener/lagleder på de tre beste lagene mottar medaljer For å få medalje må spillerne ha deltatt i minst 1/3 av kampene Representasjon i Europacupene Seriemesteren har rett til plass i Challenge Cup påfølgende sesong Deltagelse i Nordic Club Championship Det kan delta fire (4) norske lag i hver klasse i Nordic Club Championship Deltagelse i Nordic Club Championship skjer etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: a. norsk seriemester b. Norgesmester c. plassering i Eliteserien 11 Antidoping 11.1 Informasjon Alle klubber og spillere i Eliteserien forplikter å sette seg inn i og overholde NIF og Antidoping Norges reglement Alle klubber i Eliteserien plikter å gjennomføre Antidoping Norges program «Rent Idrettslag» Brudd på antidopingbestemmelsene NVBF følger FIVBs regelverk vedrørende brudd på antidopingbestemmelser Sanksjoner NVBF kan behandle sanksjoner mot klubb som følge av at den i samme kamp har benyttet to eller flere spillere som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov Dopingsaker mot enkeltpersoner behandles etter NIFs lov kapittel 12. Side 11 av 11

Reglement for 1. divisjon

Reglement for 1. divisjon Reglement for 1. divisjon Innholdsfortegnelse 1 SYSTEM FOR GJENNOMFØRING AV 1. DIVISJON... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE

Detaljer

Reglement for NVBFs senior serier

Reglement for NVBFs senior serier Reglement for NVBFs senior serier Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG...

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

Reglement for Eliteserien 2014-2015

Reglement for Eliteserien 2014-2015 Reglement for Eliteserien 2014-2015 1 1 Seriesystemet... 5 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 5 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 5 1.3 Startberettigelse for lag... 6 1.4 Opprykk...

Detaljer

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Side 1 av 12 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 2 SPILLEBERETTIGELSE

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...3 1 SERIESYSTEMET...3 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 3 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 4 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 4 1.2 Seriestruktur,

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 3 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 3 1.3 Startberettigelse

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017 2018 NVBF Region Agder og Rogaland (NVBF Region Sydvest fra 1. januar 2018) Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 1.0 * Struktur for regional ranking 2 1.1 Klasser 2 1.2 Organisering 2 1.3 Spillesystem

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND

REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR OVERGANG OG UTLÅN I NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner 2015-2016 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 * NVBFs konkurransesystem 4 1.0 Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse... 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM...

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion Særskilte Konkurrenseregler Nord-Norge Bandyregion 2016/17 og sanksjoner Side 1 (4). Sist oppdatert 15. april 2016. Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen

Detaljer

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for NM U15, U17, U19... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 NM runder... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering...

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 SERIESPILLET... 3 TURNERINGSSPILL... 3 MAL 1 - LAGENE DELES ETTER

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2015-2016 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for regional ranking 4 1.1 Klasser

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 11 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering... 4 1.4 Antall

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1

KAMPREGLEMENT. Paragraf 1 KAMPREGLEMENT Alle kamper i volleyballserien spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds lover og konkurranseregler. Disse er inntatt i Håndbok for bedriftsidretten. I tillegg gjelder etterfølgende reglement.

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18 Særskilte Konkurrenseregler og sanksjoner og sanksjoner Side 1 (5) Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen har egne konkurranseregler som beskriver ytterligere

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2016-2017 1 av 12 2 av 12 Administrativ regulering for aldersbestemte klasser 2016-2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 0.0 Generelt 4 0.1

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer

Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer Guide for deltakelse i offisielle NSBFturneringer Om dette dokumentet Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med lagets og ligarepresentant sine ansvar i forbindelse med offisielle NSBF-turneringer.

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer