Reglement for Lavere Divisjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Lavere Divisjoner"

Transkript

1 Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelt Struktur for lavere divisjoner Klasser Spillesystem for lavere divisjoner Organisering Lags deltakelse i lavere divisjoner Spilleberettigelse for enkeltspillere Aldersgrense Lisens Å spille en kamp Å spille for en klubb Spillerovergang til lag i lavere divisjoner Overgang mellom lag i samme klubb Overbygningsklubber Gjennomføring av en rankinggruppe i lavere divisjoner Seriespill Turneringsspill Ranking Rankingpoeng seriespill Rankingpoeng turneringsspill I rankingturneringene gis det rankingpoeng i henhold til administrativ regulering Opprykk til 1. divisjon Opprykk til lavere divisjoner Nedrykk Regulering av en 2. divisjonsgruppe Klubber med flere lag i seriesystemet Gjennomføring av seriespillet Hallen Kampoppsett Kampen Arrangementet Frammøte tid for lagene Antall spillere Force majeure Skader og ikke-epidemisk sykdom 8 2 av 11

3 4.9 Dommere Gjennomføring av turneringsspillet Administrasjon av turneringsspillet Stevnejury Kampoppsett Kampen Hall Teknisk arrangør Arrangement Dommere Resultater og premiering Rangering av lag i lavere divisjoner Tittel Premiering Overtredelser Mindre forseelser Sanksjoner 10 3 av 11

4 0.0 Generelt NVBF/region er ansvarlig administrasjonsmyndighet for lavere divisjoner. 1.0 Struktur for lavere divisjoner 1.1 Klasser Det arrangeres 2. divisjon, 3.divisjon og 4.divisjon i klasser for kvinner og for menn. 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner Det gjennomføres serie- og/eller turneringsspill i hver rankinggruppe som samles i en ranking. 1.3 Organisering Konkurranseaktivitetene på 2. divisjonsnivå organiseres geografisk i følgende rankinggrupper: Ranking Øst: Inntil 12 lag fra Østlandet Ranking Rogaland: Inntil 12 lag fra Rogaland Ranking Agder: Inntil 12 lag fra Agder Ranking Hordaland: Inntil 12 lag fra Hordaland Ranking Møre & Romsdal: Inntil 12 lag fra Møre & Romsdal Ranking Sogn & Fjordane: Inntil 12 lag fra Sogn & Fjordane Ranking Trøndelag: Inntil 12 lag fra Trøndelag Ranking Nord: Inntil 12 lag fra Nord Konkurranseaktiviteter for 3. divisjon og lavere organiseres av administrerende myndighet. 1.4 Lags deltakelse i lavere divisjoner Lag som skal delta i lavere må tilhøre en klubb som er tilsluttet NVBF Lagene kan pålegges ansvaret for dømmingen i kampene i seriespillet og turneringene En klubb/et lag må ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser overfor ethvert organisasjonsledd i NVBF for at lag fra klubben skal kunne delta i lavere divisjon og NM Lags deltakelse i en rankinggruppe i lavere divisjon berettiger deltakelse i lokalt seriespill, åpningsturneringen i konkurranseregionen, som også er en del av NM, og inntil ytterligere tre rankingturneringer. 2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere 2.1 Aldersgrense En spiller må fylle 14 år innen det året sesongen starter for å kunne spille i lavere divisjoner. 2.2 Lisens Alle spillere skal ha betalt lisens. Lisensen skal være betalt før spilleren kan spille kamp En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 15. september det året sesongen avsluttes Klubben skal registrere inn lisensspillere direkte på internett i henhold til veiledningen på forbundets nettside I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skade 2.3 Å spille en kamp Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen. 2.4 Å spille for en klubb En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle serier og mesterskap i volleyball. 4 av 11

5 2.4.2 Om en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for en klubb til å spille for en annen klubb, må spilleren foreta en spillerovergang. Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben Dersom en spiller tidligere ikke har spilt for en norsk eller utenlandsk volleyballklubb, kan vedkommende spille for en valgfri klubb Dersom en person ikke har spilt for noen norsk klubb de siste 12 månedene, kan vedkommende velge hvilken klubb han/hun vil spille for Dersom en klubb blir nedlagt kan spillerne fra den nedlagte klubben spille for en valgfri klubb, uten overgang. 2.5 Spillerovergang til lag i lavere divisjoner Hovedregelen for overgang for en spiller til lag i lavere divisjoner er at alle forhold knyttet til å ha gjort opp sine forpliktelser til gammel klubb og medlemskap i ny klubb må være ordnet før spilleberettigelse for ny klubb kan være i orden Overgangsskjemaet sendes til seriens regionale administrerende myndighet Spilleren har karantene på 14 dager fra dato regionale administrerende myndighet har fått overgangsskjema En spiller kan ikke bli spilleberettiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av all seriespill Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb. 2.6 Overgang mellom lag i samme klubb En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere divisjon til et lag i en høyere divisjon innen samme klubb Ønsker en spiller å spille for ett av klubbens lag i en lavere divisjon, skal spilleren ha karantene. For hvert nivå i seriesammenheng nedover spilleren rykker, skal spilleren stå over til sammen to (2) serie- og/eller NM-kamper for det lag spilleren sist spilte på, samt vente 14 dager etter sist spilte serie- eller NM-kamp Alle klubber må levere spilleliste av spillere som representerer hvert enkelt lag i klubben Spillerlisten leveres til regional myndighet innen 1. oktober Hver klubb kan søke regionale myndighet om dispensasjon for inntil fem (5) spillere under 20 år som fritt kan gå mellom klubbens 1. og 2. lag eller mellom 2. og 3. lag uten karantene En spiller kan ikke stå på 2 lister samtidig Se administrativ regulering for kvalifisering til 1.divisjon. 2.7 Overbygningsklubber Bare klubb som har lag i en høyere divisjon kan være overbygningsklubb En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb skal fylle14 år senest det året sesongen starter og ikke ha fylt 20 år før i det året sesongen starter En spiller som skal spille både for moderlaget og overbygningsklubben skal løse lisens for spill i 2. divisjon En overbygningsklubb kan bare benytte inntil 4 spillere totalt fra moderklubbene i hver kamp En spiller kan kun representere moderklubben i NM En spiller kan kun forholde seg til en (1) moderklubb og en (1) overbygningsklubb. Maksimalt kan en spiller spille for to (2) klubber/lag I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr å representere at vedkommende har vært i troppen til laget under den aktuelle kampen Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal administrerende myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering Innvilget overgangsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai. 5 av 11

6 3.0 Gjennomføring av en rankinggruppe i lavere divisjoner , 3. og 4. divisjon gjennomføres på samme måte med seriespill og/eller rankingturneringer i hver rankinggruppe Resultatene samles i en ranking for hver rankinggruppe. 3.1 Seriespill I hver rankinggruppe arrangeres det seriespill for de deltakende lagene i rankinggruppen I gjennomføringen av seriespillet benyttes hovedsakelig serieturneringer. 3.2 Turneringsspill Turneringsspillet kan inneholde minimum to rankingturneringer, i tillegg til regionens åpningsturnering (regionsmesterskap senior) Til RM/Åpningsturnering skal det til enhver tid være 6 spillere på banen Rankingturneringene er åpne for alle divisjonslag tilhørende rankinggruppen. 3.3 Ranking Rankingen beregnes ut fra plasseringer i seriespillet og resultater i fra den enkelte turnering Det utarbeides ranking for den enkelte rankinggruppe og rankingen benyttes for å rangere lagene i den enkelte rankinggruppe Lagets samlede antall rankingpoeng i fra serie- og turneringsspillet avgjør lagets sluttplassering på rankingen for rankinggruppen. 3.4 Rankingpoeng seriespill Rankingpoengene i seriespillet gis etter en variabel skala avhengig av antall deltakende lag i avdelingen Rankingpoeng tildeles ut fra sluttplassering i henhold til administrativ regulering Rankingpoeng for serien beregnes på bakgrunn av tabellen for seriespillet. En tabell skal for hvert lag inneholde: Antall spilte kamper, antall vunne kamper, antall tapte kamper, antall vunne sett, antall tapte sett, antall vunne spillepoeng, antall tapte spillepoeng og poeng (tabellpoeng) Det benyttes «italiensk» poenggiving hvor: a. seier 3-0 og 3-1 gir 3 tabellpoeng b. seier 3-2 gir 2 tabellpoeng c. tap 2-3 gir 1 tabellpoeng d. tap 0-3 og 1-3 gir 0 tabellpoeng Rekkefølgen i tabellen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: a. antall tabellpoeng b. antall vunne kamper c. differansen mellom vunne og tapte sett d. differansen mellom vunne og tapte spillepoeng e. antall vunne sett f. antall vunne spillepoeng 3.5 Rankingpoeng turneringsspill I rankingturneringene gis det rankingpoeng i henhold til administrativ regulering 3.6 Opprykk til 1. divisjon De to beste lagene fra kvalifiseringen til 1. divisjon rykker opp til 1. divisjon Det spilles kvalifisering mellom de ni (9) lagene som er kvalifisert fra rankinggruppene i 2. divisjon Hver regionsmyndighet lyser ut arrangementet av kvalifisering til 1. divisjon. I fellesskap med NVBF foretar regionsmyndighetene tildeling og bestemmer turneringssted. 6 av 11

7 3.6.4 Kvalifiseringen skal gjennomføres i samsvar med reglementet for lavere divisjoner Det gjennomføres utgiftsfordeling for hver klasse i kvalifiseringsturneringen til 1. divisjon, hvor: a. arrangør forskutterer halleie og dommerutgifter, men dette inngår i fordelingen b. bortelagenes reiseutgifter inngår i fordelingen med inntil tolv (12) spillere og trener iht. godkjent reisemåte c. reiser et lag med bil, kan det føres opp utgifter for tre (3) biler i fordelingen. d. når det er nødvendig med overnatting er disse utgiftene med i fordelingen innenfor regulert makspris e. utgifter til jurymedlem er med i fordelingen Arrangør og tilreisende lag må dokumentere sine utgifter overfor NVBF/regionsmyndighet innen 14 dager etter kvalifiseringsturneringen Regionsmyndighet foretar fordelingen i samråd med NVBF Klubbene kan komme med skriftlig merknad til fordelingen innen 14 dager etter at fordelingen er utsendt. 3.7 Opprykk til lavere divisjoner Region avgjør opprykksregler for kvalifisering/opprykk fra 3. divisjon til 2. divisjon og fra 4.divisjon til 3.divisjon. 3.8 Nedrykk Dersom en rankinggruppe i 2. divisjon er full (dvs. bestående av 12 lag) rykker de to dårligst plasserte lagene ned i 3. divisjon. 3.9 Regulering av en 2. divisjonsgruppe En rankinggruppe i 2. divisjon kan inneholde maksimum 12 lag Klubber med flere lag i seriesystemet En klubb kan ha flere lag i samme klasse i lavere divisjoner Om et lag etter avsluttet sesong må rykke ned fra 1. divisjon til 2. divisjon, kan ikke et annet av klubbens lag rykke opp til eller delta i kvalifisering for opprykk til 1. divisjon påfølgende sesong Dersom en klubb har lag i flere divisjoner, benevnes laget som ligger høyest i divisjonssystemet med klubbens navn. 4.0 Gjennomføring av seriespillet 4.1 Hallen Lagene plikter å kjenne til hvilke ordninger som gjelder for tildeling av hall til sine hjemmearrangementer innenfor egen region Hvert deltakende lag er ansvarlig for å stille til rådighet bane som tilfredsstiller NVBFs reglement til sine kamper Hvert lag er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid sine hjemmearrangementer. 4.2 Kampoppsett Administrerende myndighet er ansvarlig for oppsett og avvikling av seriespillet i 2. divisjon og lavere divisjoner og for kvalifisering til 1. divisjon Serieturneringer og enkeltkamper i seriespillet flyttes kun ved enighet blant de involverte lagene og ved innbetaling av flyttegebyr (500,-). Slik enighet må fremskaffes og dokumenteres ved innrapportering av endring av tidspunkt for arrangementet til serieadministrasjonen. 4.3 Kampen Hver enkelt kamp i seriespillet i lavere divisjoner spilles som best av fem sett. 7 av 11

8 4.4 Arrangementet Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet i overensstemmelse med reglement, spilleregler og rutiner for kamparrangement Spilleområdet bør ha minimum 1 meter friområde bak baklinjene og minimum 1 meter friområde utenfor sidelinjene. Friområdet bør være like stort utenfor begge sidelinjene, og det bør være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk) Arrangør skal stille med matchball for arrangementet Det skal være poengtavle(r) i hallen og den/de skal være godt synlig for spillere på banen, dommerne, lagbenken og publikum Arrangøren sørger for at enkelt kampskjema, ballpumpe, skriveredskap og ekstra fløyter er disponibelt I 2. divisjon skal lagene stille med like drakter (trøye og shorts). Trøyene skal være nummerert. For 3. og 4. divisjon er det ikke krav om like shorts. Overholdes ikke dette bøtelegges laget med kr 500,- pr kamp Funksjonærer skal være i henhold til administrativ regulering Hjemmelag/arrangør av serieturnering skal innrapportere kampresultatene i PlanAssist senest 2. virkedag etter at kampen ble spilt Hjemmelag/arrangør sender kampskjemaet/-ene per post og/eller skannet dokument på epost til aktuell region senest innen 2. virkedag etter spilt(e) kamp(er). Å unnlate å gjøre dette medfører en bot på kr.250,- første gang. For hver gang deretter dobles boten. 4.5 Frammøte tid for lagene Begge lag skal være i spillelokalet i god tid før det oppsatte tidspunktet for kampen/arrangementet Dersom reisende lag ser at de vil få problemer med å nå fram til hallen i tide, skal de straks forsøke å ta kontakt med arrangørlaget og ansvarlig seriemyndighet. 4.6 Antall spillere Et lag kan møte til kamp med maksimum 12 spillere, hvorav 2 libero. Dersom laget stiller til start med færre enn 6 spillere, taper laget kampen 0-3 (0-75). 4.7 Force majeure Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så lang det er mulig NVBF vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer. 4.8 Skader og ikke-epidemisk sykdom Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikkeepidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp. 4.9 Dommere Der administrerende myndighet setter opp 1.- og 2. dommer, stiller arrangør med sekretær til kampene. 8 av 11

9 4.9.2 Lagene plikter å stille med dommere som har den nødvendige dommerkompetanse iht. krav fastsatt av DRK i NVBF og 2. dommer plikter å stille i marineblå bukse og overdel med emblem som viser at vedkommende har godkjent dommergrad Informasjon om honorar og dekning av reiseutgifter vises det til informasjon formidlet av den enkelte region. 5.0 Gjennomføring av turneringsspillet 5.1 Administrasjon av turneringsspillet Rankingturneringene fordeles rundt om i det området som lagene kommer fra Aktuell administrerende myndighet har ansvar for å skaffe arrangør og hall til rankingturneringene i 2. divisjon og lavere divisjoner Administrerende myndighet har ansvar for distribusjon av all informasjon om rankingturneringene, oppdatering av rankinglister og tilhørende resultatservice etter hver rankingturnering Frist for påmelding til rankingturnering er 2 uker før Rankingturneringene gjennomføres iht. bestemmelser for rankingturnering i lavere divisjoner. 5.2 Stevnejury Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt rankingturnering. Stevnejuryen må være tilgjengelig under hele turneringen Stevnejuryen består av Turneringsleder (leder av juryen). lagsrepresentant (fortrinnsvis fra laget som er ranket som nr. 5 før turneringen). høyeste rangerte dommer dersom lagsrepresentanten er inhabil oppnevner stevnejuryen et nytt medlem for behandling av denne protesten Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene og lagenes oppførsel, samt fastsette evt. endringer i kampoppsettet Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. 5.3 Kampoppsett Administrerende myndighet er ansvarlig for utarbeidelse av kampoppsett for rankingturneringene i lavere divisjoner Hver rankingturnering er åpen for alle lag i rankinggruppen Rankingturneringen spilles i prinsippet som dagsturneringer Lagene seedes iht. til rankingplassering på rankingen mandag etter at påmeldingsfristen har gått ut Lagene plasseres i puljer i henhold til ranking etter serpentinprinsippet Hvert deltakende lag i en rankingturnering har krav på minst tre kamper (best av tre sett) og fire kamper dersom turneringen går over to dager. 5.4 Kampen Hver enkelt kamp i turneringsspillet i 2. divisjon og lavere divisjoner spilles som best av tre sett. 5.5 Hall Rankingturneringene i lavere divisjoner arrangeres i haller der det spilles på flere baner samtidig Spilleområdet bør ha minimum 1 meter friområde bak baklinjene og minimum 1 meter friområde utenfor sidelinjene, og friområdet bør være like stort utenfor begge sidelinjene, og det bør være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk). 9 av 11

10 5.6 Teknisk arrangør Krav til arrangør i henhold til administrativ regulering. 5.7 Arrangement Krav til arrangement i henhold til administrativ regulering. 5.8 Dommere Krav om dommere i henhold til administrativ regulering. 6.0 Resultater og premiering 6.1 Rangering av lag i lavere divisjoner Et lags samlede antall rankingpoeng i fra serie- og turneringsspillet avgjør lagets sluttplassering Det utarbeides en rankingliste for hver rankinggruppe av 2. divisjon. Det anbefales å gjennomføre det samme for 3. divisjon og 4.divisjon, dette avgjøres av administrerende myndighet. 6.2 Tittel Det kåres en vinner i hver rankinggruppe Laget med flest samlede rankingpoeng vinner rankinggruppen. 6.3 Premiering De tre beste lagene i hver rankinggruppe av 2. divisjon premieres. Spillere og trener/lagleder på de tre beste lagene mottar medaljer For å få medalje må spillerne ha deltatt i enten 1. minst 1/3 av kampene i seriespillet og en rankingturnering. eller 2. minst 2/3 av kampene i seriespillet eller 3. minst tre rankingturneringer. 7.0 Overtredelser Forseelser og brudd imot reglementet og bestemmelsene for lavere divisjoner medfører at vedkommende lag/klubb bøtelegges Påmelding er alltid bindende ved fristens utløp, dvs. at startavgift skal være betalt ved påmeldingsfrist Å trekke laget etter påmeldingsfristens utløp eller å ikke møte til oppsatt kamp medfører en bot i tillegg til tap av startavgift For trenere og spillere se administrativ regulering. 7.1 Mindre forseelser Se administrativ regulering. 8.0 Sanksjoner I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber én eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se NVBFs sanksjonsreglement Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 10 av 11

11 Gyldighet Dette reglementet er gyldig når det er lagt ut på Mindre endringer kan forekomme og ev. slike vil bli postlagt på NVBFs nettsider. 11 av 11

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

Reglement for 1. divisjon

Reglement for 1. divisjon Reglement for 1. divisjon Innholdsfortegnelse 1 SYSTEM FOR GJENNOMFØRING AV 1. DIVISJON... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE

Detaljer

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball

Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Reglement for Norgesmesterskapet i volleyball Side 1 av 12 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 2 SPILLEBERETTIGELSE

Detaljer

Reglement for Eliteserien

Reglement for Eliteserien Reglement for Eliteserien Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG... 4 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 2 0.1 * NVBFs konkurransesystem for aldersbestemte klasser 2 1.0 * Struktur for regional ranking 2 1.1 Klasser 2 1.2 Organisering 2 1.3 Spillesystem

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 SERIESPILLET... 3 TURNERINGSSPILL... 3 MAL 1 - LAGENE DELES ETTER

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2015-2016 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for regional ranking 4 1.1 Klasser

Detaljer

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for NM U15, U17, U19... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 NM runder... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering...

Detaljer

Reglement for NVBFs senior serier

Reglement for NVBFs senior serier Reglement for NVBFs senior serier Innholdsfortegnelse...1 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG...

Detaljer

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser 2016-2017 1 av 12 2 av 12 Administrativ regulering for aldersbestemte klasser 2016-2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 0.0 Generelt 4 0.1

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER...

Detaljer

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese

Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese Behandlet og vedtatt på styremøte 5/9 i Øystese 0.0 Gjennomføring av en rankinggruppe i 2. divisjon og lavere divisjoner 2., 3. og 4. divisjon gjennomføres på samme måte. Det åpnes opp for lokale tilpasninger

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 4 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 4 1.2 Seriestruktur,

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Region Rogaland

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Region Rogaland Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner Sesongen 2016-2017 Region Rogaland 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING

Detaljer

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal

Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner. Sesongen Møre & Romsdal Administrative Reguleringer Lavere Divisjoner Sesongen 2016-2017 Møre & Romsdal 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENT... 3 AVGIFTER... 3 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER TRØNDELAG 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENT... 3 AVGIFTER... 3 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER...

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION Sogn og Fjordane 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV

Detaljer

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST

ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST ADMINISTRATIVE REGULERINGER FOR LAVERE DIVISJONER REGION ØST 2017-18 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 2 2.0 ORGANISERING AV LAVERE

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2015-2016 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner

Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner Administrativ Regulering for Lavere Divisjoner 2015-2016 1 av 18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 * NVBFs konkurransesystem 4 1.0 Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017 2018 NVBF Region Agder og Rogaland (NVBF Region Sydvest fra 1. januar 2018) Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2

Detaljer

Administrativ regulering for lavere divisjoner

Administrativ regulering for lavere divisjoner Administrativ regulering for lavere divisjoner SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG... 4 1.3 STARTBERETTIGELSE FOR

Detaljer

Reglement for Eliteserien 2014-2015

Reglement for Eliteserien 2014-2015 Reglement for Eliteserien 2014-2015 1 1 Seriesystemet... 5 1.1 Innledende bestemmelser og klasser... 5 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 5 1.3 Startberettigelse for lag... 6 1.4 Opprykk...

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

Reglement for protester, klager og anker

Reglement for protester, klager og anker Reglement for protester, klager og anker Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for protester, klager og anker nasjonalt og for regionale organisasjonsledd... 3 Protest... 3 1 Hva kan det

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Administrativ Regulering lavere divisjoner. Sesongen Hordaland Volleyballregion

Administrativ Regulering lavere divisjoner. Sesongen Hordaland Volleyballregion Administrativ Regulering lavere divisjoner Sesongen 2016-2017 Hordaland Volleyballregion 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 2 KONTINGENT... 2 AVGIFTER... 2 PÅMELDING TIL LAVERE DIVISJONER... 3 2.0

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11

Reglement NM Regionlag 2016. Administrativ regulering for NM Regionlag 2016. 1 av 11 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 11 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 4 1.2 Klasser... 4 1.3 Organisering... 4 1.4 Antall

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Administrativ regulering for 1. divisjon

Administrativ regulering for 1. divisjon Administrativ regulering for 1. divisjon SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1 System for gjennomføring av 1. divisjon... 3 1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag... 3 1.3 Startberettigelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Reglement «Veteran-NM»

Reglement «Veteran-NM» Reglement «Veteran-NM» Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for kvinner og menn, med følgende aldersinndeling: K30 og M30 fylte

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 16 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 0.0 Generelt...

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserien

Administrativ regulering for Eliteserien Administrativ regulering for Eliteserien SESONGEN 2016-2017 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...3 1 SERIESYSTEMET...3 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 3 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER

Detaljer

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT

Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Rogaland Bedriftsidrettskrets KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT Dette regelverket er laget med utgangspunkt i Norges Bedriftsidrettsforbunds (NBIF) konkurranseregler. Reglene er vedtatt av kretsstyret og er

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball 2015-2016 1 av 22 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Administrative Regulering for NM U15, U17, U19... 4 0.0 Generelt... 4 1.0

Detaljer

Administrativ regulering NM Regionlag

Administrativ regulering NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag 2018 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2.0 Startberettigelse... 3 2.1 Deltakelse... 3 2.2

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse... 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM...

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reglement MVGS 2014-2015

Innholdsfortegnelse. Reglement MVGS 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 3 0.0 Generelt... 0.1 Intensjon... 3 0.2 Avgrensning av mesterskapet... 3 1.0 Struktur... 3 1.1 Runder...

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. Nord-Norge Bandyregion Særskilte Konkurrenseregler Nord-Norge Bandyregion 2016/17 og sanksjoner Side 1 (4). Sist oppdatert 15. april 2016. Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU REGION ØST Retningslinjer for regionalt seriespill (4. og 5. div) i Region

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 2 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges Sanksjonsreglementet Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Virkeområde (1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

Detaljer

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18

Særskilte NORD-NORGE. Konkurrenseregler. og sanksjoner. Nord-Norge Bandyregion 2017/18 Særskilte Konkurrenseregler og sanksjoner og sanksjoner Side 1 (5) Forord Kamp og spillereglementet for innebandy fastsettes av Norges Bandyforbund. Regionen har egne konkurranseregler som beskriver ytterligere

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8

Reglement NM Regionlag Administrativ regulering for NM Regionlag av 8 Administrativ regulering for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 0.0 Generelt... 3 1.0 Struktur... 3 1.4 Antall lag... 3 1.5 Netthøyder... 3 2 Startberettigelse... 3 2.4 Deltakelse... 3 2.5 Spilleberettigelse

Detaljer

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon

Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon SESONGEN 2017-2018 Innholdsfortegnelse...1 0.0 GENERELT...4 1 SERIESYSTEMET...4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Tlf. 22 57 97 75 E-post obik@obik.no Org.nummer 981 133 137 Kontonummer 9005.08.30828. KRETSSTYRET: Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder: Tove

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015

Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 Norges Fekteforbunds stevneregler Vedtatt på NF-styremøte 3.11.2015 A Generelle regler 1. Generelt 1.1. Nedenstående regler er obligatoriske i følgende stevner: Norgesmesterskap (NM) individuelle- og lagstevner

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Reglement NM Regionlag Sandvolleyball Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016

Reglement NM Regionlag Sandvolleyball Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016 Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball 2016 1 av 12 Lagt ut på https://volleyball.klubb.nif.no/sider/hjem.aspx 08.06.2016 Innholdsfortegnelse 0.0 Struktur... 3 0.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag Sandvolleyball...

Detaljer

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF

BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF BESTEMMELSER - UTENLANDSK SPILLER TIL KLUBB I NVBF Klubber som ønsker å benytte en spiller fra en utenlandsk klubb, må sørge for at overgang blir gjennomført i henhold til FIVB og NVBF s reglement og bestemmelser

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

Reglement for NM i sandvolleyball 2010

Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Reglement for NM i sandvolleyball 2010 Norges Volleyballforbund 0840 Oslo, Tlf: 21 02 90 00 Fax: 22 02 62 00 E-post: sandvolleyball@volleyball.no www.volleyball.no Side 1 av 12 1. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer