Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: Megler: Guro Humberset Hilde Valstad Notar Nybygg Midt Norge AS Notar Nybygg Midt Norge AS Tlf Tlf: Mob Mobil: Prosjektet Området/utbyggingen Beliggenhet Byggetrinn 1 vil bestå av 2 rekker med 7 boliger i hver, og vil bli liggende i den østlige delen av området. Den opprinnelige og karakteristiske stilen som tidligere preget leiren vil beholdes samtidig som boligene vil bli moderne og funksjonelle. Boligene vil gå over 3 plan og bli på ca 150 kvm BRA. Standarden vil bli høy, med blant annet designkjøkken fra HTH Kjøkkenforum, balansert ventilasjon, fjernvarme, vannbåren varme, sentralstøvsuger, parkett og flis. Om sommeren kan man nyte lange kvelder på terrassen mot syd. Et av Trondheims største og mest innovative boligutbyggingsprosjekt fremover er utbyggingen av den gamle militærleiren på Persaunet. Persaunet Leir vil i fremtiden bli en ny bydel i Trondheim. Området skal utbygges med rundt 1000 boliger i løpet av de neste årene. Det vil blant annet bli etablert tre barnehager, et nytt sykehjem, et bydelshus og store friområder samt nødvendig infrastruktur. Området som vil bevare mye av sitt historiske særpreg vil bli et yndet sted for barnefamilier så vel som eldre og yngre aldersgrupper. På Persaunet vil man oppleve et rikt utvalg av alle typer boliger og alle typer familier. Pr i dag er Persaunet Rekkehus det eneste prosjektet som vil bestå av nybygde rekkehus. Området vil ellers bestå av en kombinasjon av dagens fredede bygg og nye bygg som vil skape variasjon og mangfold Persaunet Rekkehus har en sentral beliggenhet. Boligene vil bli liggende i den østlige delen av området inne på Gamle Persaunet Leir. Umiddelbar nærhet til turområder, skoler, barnehager, butikker, bank, post og offentlig kommunikasjon m.v. Friområdene rundt boligene vil bli bevart i størst mulig grad slik at store som små kan boltre seg i grønne lunger Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

23 Adkomst Fra Eberg følger man Kong Øysteinsvei i retning Valentinlyst. Man passerer Valentinlystsenteret på høyre hånd og fortsetter rett frem. Ta til venstre ved Rema 1000 og fortsett rett frem til Persauneveien. Ta til venstre, og deretter hovedporten inn til Persaunet Leir som ligger på venstre side av veien. Adresse pr.dd. er Persaunveien Byggestart/ Ferdigstillelse Planlagt byggestart for trinn 1 for hus 3 og 4 er ca. februar Hus 1 og 2 vil bli lagt ut for salg på et senere tidspunkt. Konf. megler vedr dette. Se vedlagte kart for husnummerering. Byggestart kan uansett ikke skje før alle offentlige godkjenninger (som f.eks byggetillatelse og utbyggingsavtale) er gitt fra Trondheim kommune. Fra byggestart til overlevering beregnes en byggeperiode på ca 12 mnd. Ved oppstart av byggearbeidet vil ca overlevering fastsettes. Det vil bli utarbeidet en utomhusplan som skal godkjennes av riksantikvaren. Utomhusanlegget vil bli levert av utbygger i hht planen. Forutsatt at planen blir godkjent innen rimelig tid fra byggestart og at årstiden tillater det vil utomhusanlegget ferdigstilles ved overlevering. Leveransebeskrivelse Hvordan går man frem for å sikre seg en bolig i dette prosjektet Se vedlagte leveransebeskrivelse datert , rev For å sikre seg en bolig i Persaunet Rekkehus gjør man følgende: 1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpsavtale 2. Kjøpesum samt omkostninger innbetales innen overtakelse av boligen. 3. Etter akseptert kjøpsavtale innkalles kjøper til kontraktsmøte for signering av utvidet kjøpekontrakt. Dersom budet blir akseptert, må kjøper framlegge finansieringsbevis som skal inneholde en bindende og irreversibel forpliktelse for bank eller forsikringsselskap overfor selger (med kopi til Notar Nybygg) for kjøpesummen og omkostningene innen 21-tjueen-dager fra selgers aksept. Prisregulering/ Forbehold For hus 3 og 4: Kjøpesummen på boligen er fast fra avtaleinngåelse til overtakelse. (Ingen indeksregulering av kjøpesum). Selger forbeholder seg retten til å endre på kjøpesummen på usolgte boliger. Selger tar forbehold om eventuelle endringer i offentlige avgifter som bla. mva. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

24 I tillegg til kjøpesummen kommer Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi (kr ,- pr. bolig ), utgjør ca. kr. 7500,- pr. bolig. Tinglysningsgebyr skjøte kr. 1548,- Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon/lån kr Attestasjonsgebyr kr 172,- Startkapital til sameiet kr. 5000,- Stiftelsegebyr etc i forb. med sameiet kr. 5000,- Det tas forbehold om økning i offentlige gebyrer, skatter og avgifter. Finansiering Eiendomsfinans AS kan bistå med gunstig finansiering. Ta kontakt med megler for videre informasjon. Felleskostnader/ Seksjonering Hvert hus blir seksjonert i 7 seksjoner før overtagelse. Seksjonsnummer for hver enkelt enhet vil foreligge når seksjonering er gjennomført. Selger forbeholder seg retten til omprosjektering underveis i salgsprosessen og tar forbehold om antall seksjoner. Det tas forbehold at begjæring om oppdeling i seksjoner blir godkjent av Trondheim kommune. Kjøper er gjort kjent med at han/hun kun kan erverve to seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Rett til bruk av fellesarealer, parkering osv bestemmes av sameiet og vedtekter til sameiet. Kjøper forplikter å stifte sameie i fellesskap med øvrige seksjonseiere. Selger forbeholder seg rett til fordeling av p-plasser og evt. boder. Fellesutgifter er p.t. ikke fastsatt men er budsjettert til ca. kr. 600,- pr. mnd Fellesutgiften faktureres en gang i måneden og skal normalt dekke felles forsikring på bygget, vedlikehold av fellesarealer, felles strøm og lignende. Abonnement vedr kabel TV/internett/telefon er ikke inkludert i fellesutgifter. Forslag til vedtekter og budsjett kan ses hos megler. Endelig fastsettelse av fellesutgifter gjøres av sameie. Det vil bli pliktig medlemsskap i Strinda velforening (for hele området). Kostnader vedr. dette er ikke kjent p.t. Ligningsverdi og kommunale avgifter vil faktureres direkte fra Trondheim kommune, størrelsen på dette vil bli fastsatt etter overtakelse av boligen. Innboforsikring og strøm vil tilligge den enkelte bolig. Matrikkel/ Utenomhus /tomt Eiendommene vil bli fradelt fra gnr. 9 bnr. 591 i Trondheim kommune. Tomten er eiet. Hvert hus vil få eget gårds- og bruksnummer. Det tas forbehold om eksakt tomteareal da tomtene ikke er fradelt og følgelig ikke fysisk oppmålt. Avvik i tomteareal gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det tas forbehold om at fradeling vil gå i orden. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

25 fysisk oppmålt. Avvik i tomteareal gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det tas forbehold om at fradeling vil gå i orden. Arealet i reguleringsplanens felt F1 vil i sin helhet bli fellesareal for hele området.privat andel vil begrense seg til 3m foran og bak husene. Interessenter oppfordres til nøye å lese gjennom vedlagte reguleringsbestemmelser/kart. Adkomstveier og biloppstillingsplasser anlegges og ferdigstilles. Det vil bli opparbeidet plen og beplantning. Det gjøres oppmerksom på at skissen av utomhusområdet som følger salgsoppgaven kan avvike noe fra den endelige planen. Interessenter bes ta kontakt med utbygger for nærmere informasjon om utomhusplanen. Parkering 1 utomhus parkeringsplass til hver bolig samt felles gjesteparkering Oppvarming Vann, vei og kloakk Reguleringsplan Forslag til vedtekter Fjernvarme med vannbåren gulvvarme/radiatorer og elektrisk. Måler vil bli plassert i teknisk rom. Mulighet for vedfyring. Privat vannledning og kloakkledning fram til offentlig nett. Privat stikkvei frem til hovedvei. Området er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser, situasjonskart og kommuneplanens arealdel fås ved henvendelse til megler. Forslag til vedtekter for sameiet kan ses hos megler. Andre forbehold Bruksareal Det tas forbehold om pantefrafall. Ca 160 kvm BRA. Alle mål er oppgitt i bruksareal. Alle areal som fremgår av tegninger vedlagt salgsoppgave er å betrakte som ca. areal. Det kan forekomme mindre avvik i areal i forhold til tegninger i salgsprospekt. Oppgitte arealer oppgitt som BRA [Bruksareal] tilsvarer BOA [ Boligareal] inkludert innvendige boder og vegger. Terrasser er ikke medtatt i oppgitte BRA. Det kan forekomme små endringer i areal og detaljprosjektering. Dette gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det gjøres oppmerksom på at bilder i folder / 3D bilder er av illustrativ karakter og at avvik i forhold til tegninger og omgivelser kan forekomme. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

26 Diverse opplysninger Vedlegg til prospektet er: - Plan-, fasade- og snitt-tegninger - Leveransebeskrivelse datert , rev Reguleringsbestemmelser/kart - Skisse over utomhusplan - Prisliste. - Bindende kjøpeavtale. Lovbestemmelse Kjøkken/bad Handelen reguleres av bustadoppføringslova. Standard kjøkken og bad vil bli levert av HTH Kjøkkenforum. Utstilling i HTH`s lokaler i Haakon den VII`s g.11b. Tegninger kan ses hos megler. Selger forbeholder seg retten til å endre leverandører. Endringer Erklæringer Evt tillegg utover standard leveransebeskrivelse faktureres direkte fra leverandør. Endringer som tillates er beskrevet i leveransebeskrivelsen som er vedlagt i dette prospektet. Kontaktperson i Aasen Bygg AS er Elin Ingebrigtsen, tlf / Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste erklæringer på eiendommen: Dagboknr , tgl , elektriske kraftlinjer Dagboknr , tgl , elektriske kraftlinjer Erklæring/avtale: Dagboknr. 2971, tgl , rett til å plassere garasje 0,10 m fra grense uten utgift for forsvaret ved evt. flytting m.m.. Erklæring/avtale: Dagboknr. 8721, tgl , Rett til opparbeidelse og benyttelse av parkeringsareal for inntil 91 kjøretøyer m.v. Det vil bli tinglyst erklæringer vedr rett til vei, vann og kloakk. For mer informasjon om erklæringer, ta kontakt med megler. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

27

28 PERSAUNET REKKEHUS Persaunet Leir SALGSPRISER HUS 1 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k k k k k k 160 SOLGT HUS 3 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k 160 SOLGT k k k 160 SOLGT k k 160 SOLGT HUS 4 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k 160 SOLGT k 160 SOLGT k 160 Reservert k k k 160 SOLGT

29

30

31 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 1 Tomteforhold: Persaunet leir ligger mellom Persaunevegen og Marie Michelets vei og grenser mot Fernanda Nissens vei. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Byggeområde B10b ligger innenfor verneplan til Riksantikvaren. Utomhusplan skal godkjennes av riksantikvar og ferdigstilles komplett. Det foreligger 1 stk. biloppstillingsplass pr. rekkehus. Betongarbeider: Kjeller: Grunnmurer føres opp i betong og isoleres utvendig under marknivå. Mur og puss: Det monteres pipe som får heltdekningsbeslag over tak. Flis på bad ihht romskjema. Tømmer- og snekkerarbeid: Yttervegger bygges opp av bindingsverk ihht forskrift. Stående kledning utvendig. Kjellervegger utfores og kles med et lag gips/sponplater. Etasjeskiller utføres av trebjelkelag (I bjelker) 150mm isolasjon og med sponplater/silencio på gulv. Lydvegger/leilighetsskiller mellom leilighetene utføres som doble lydvegger i tre med isolasjon og 2 lag gips på begge sider. Innvendig skillevegger bygges av 48x68 mm bindingsverk (bærevegger 48x98), 60 mm isolasjon og 13 mm gipsplate på begge sider. Taket bygges som valmtak. Det legges skifer på tak. Takrenner og nedløp er i plastisolbelagt stål. Det leveres balkonger over inngangsparti 2 etg. med spilerekkverk av stål. Det leveres utvendig trapp/platting ved inngangsdør i impregnert tre med impregnert spaltegulv. Utvendige plattinger på terreng utføres i impregnert tre. Ytterdør leveres med hvitmalt dørblad med glass og med hvitmalt karm.

32 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 2 Innvendig leveres glatte hvite dører og hvitmalte karmer. Trapper leveres med hvite vanger og rekkverk. Trinn i eik. Vinduer leveres hvitmalt fra leverandør med to-lags superenergiglass med U-verdi 1,4. Hvite karmer. Himling i gips, sparklet og malt uten taklist. Dør og vindusforinger leveres i hvitmalt utførelse. Gerikter (dør og vindusbelistning leveres i hvitmalt), det vil være synlige spikerfester. Gulvlister leveres i lakkert eik mot parkett, vinylbelegg og klinkerflis. Det leveres ikke gulv- og taklister på rom som leveres med ubehandlet overflate på gulv og vegg. (teknisk rom / bod). Utvendig panel leveres med 1 strøk grunnbeis fra leverandør, det blir ikke utført flikk i forbindelse med kapp og klyving av utvendig panel. Kjøkkeninnredning: Innredningen leveres av HTH i bjørk ihht. egen tegning, eller tilsv.. Leveransen inkluderer hvitevarer. Baderomsinnredning: Leveres av HTH ihht. egen tegning, eller tilsv.. Garderobeskap: Det leveres glatte hvite garderobeskap i det antall som fremkommer på romskjema og tegning. Hvert skap har hylle og stang. Leveres av HTH. Ventilasjon: Alle leiligheter får balansert ventilasjon med varmegjenvinner. I forbindelse med ventilasjonskanalene kan innkassingen av disse bli synlig i kjøkken, ganger, soverom og boder. Sentralstøvsuger: Det leveres komplett sentralstøvsuger med ett uttak i hver etasje. Energiforsyning: Det er vedtatt at området skal forsynes med vannbåren energi for oppvarming (varmerør i gulv). (se også murpipe i boligen).

33 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 3 Gulv i kjeller med unntak av teknisk rom leveres med gulvvarme. Elektrikerarbeider: Installasjonene utføres av godkjent installatør. Det legges skjult røranlegg for framtidig kabel-tv og telefon. Utvendig belysning styres av fotocelle. Canal Digital leverer grunnpakke på tv og radio. Det vil i tillegg leveres Internett med ulike hastigheter fom 150/150 kbps tom 5000/2000 kbps, priser fom kr. 97,- tom kr. 447,- pr mnd. Det vil være mulighet for bredbåndtelefoni fra valgfri leverandør. Canal Digital vil levere signal til området vederlagsfritt mot en inngått avtaleperiode på 5 år. Antennenettet trekkes i stjerne til ett punkt i hver leilighet som avsluttes med en multimedia antennekontakt. Rørleggerarbeider: Installasjonene utføres av godkjent installatør. Hver bolig vil ha sitt eget varmeanlegg som er tilknyttet fjernvarme. Det legges rør i rør system. Brannvern: Det leveres 1 stk. røykvarsler pr etg. og 1 stk. 6 kg`s brannslokningsapparat pr. leilighet. Endringsmuligheter: Gulv: Vegger: Innvendige dører og lister: Type gulv kan endres/tilleggsbestilles Vegger som ikke er en del av den bærende konstruksjon kan flyttes/tas bort, med mindre de er førende for tekniske installasjoner. Type veggbekledning og farge kan endres/tilleggsbestilles Kan endres innenfor leverandørens varespekter. Innvendig trapp: Type trapp kan endres. Utstyr som: Kjøkken, bad og garderobeinnredning kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Sanitærutstyr kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Elektriske kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Ekstra uttak for tv/data kan bestilles. Ved oppstartsbrev vil det bli gitt en frist for endringer.

34 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 4 Alle endringer skal være avtalt i kontrakts form med endring og priskonsekvens. Endringen er først bestilt når det foreligger en skriftlig avtale. Det aksepteres ikke andre leverandører/entreprenører til boligen i byggetiden, en de som er valgt for prosjektet. Det tillates ikke endringer på fasade og bygningens ytre volum. Det tillates ikke endring på de bærende konstruksjoner eller føringsveier for ventilasjon og avløp. Det tillates ikke flytting av sluk, avløp og oppstikk. Der det er ulik tolkning mellom tegning og beskrivelse gjelder beskrivelsen. Det tas forbehold om enkelte konstruksjonsmessige tilpasninger. Trondheim, den TS 1. rev

35 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 5 ROM MALING/BELEGG SANITÆR ELEKTRO INNREDNING DIVERSE VASKEROM KJELLER Himling: Malte gipsplater Vegger: Veggflis Gulv: Gulvflis Gulvsluk Vann og avløp for tilkobling av vaskermaskin. Skyllekar. Varmerør i gulv (vannbåren varme) Uttak for taklys. 1 stk dobbel stikkontakt 1 stk dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel Kjellerstue BOD KJELLER Himling.: Malte gipsplater. Vegger: Malte gipsplater mot yttervegg og lettvegger. Betongvegger som leilighetsskillevegger sparkles og males. Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling: Gips som er ubehandlet Vegger: Ubehandlede gipsplater Gulv: Vinylbelegg Varmerør i gulv (vannbåren varme) Varmesentral Sikringsskap 1 stk. uttak for taklys 4 stk. dobbel stikkontakt 1 stk. TV/data 1 stk stikk ved tak m/bryter 1 stk. taklys med kuppel. 2 stk. dobbel stikkontakt

36 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 6 ROM MALING/BELEGG SANITÆR ELEKTRO INNREDNING DIVERSE VF / Entre 1 etg. Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: Flis Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. uttak for taklys 1 dobbel stikkontakt STUE 1 etg. KJØKKEN 1 etg. WC 1 etg. Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: Flis Varmerør i gulv (vannbåren varme) Kjøkkenbatteri med høy svingbar tut Tilrettelagt for tilkobling av oppvaskmaskin Varmerør i gulv (vannbåren varme) Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. WC / vask 6 stk stikkontakt 1 stk. uttak for telefon 1 stk. uttak for TV 1 ringeklokke 1 stk uttak for taklys 1 stk stikk ved tak m/bryter 1 stk. uttak for taklys 100 cm lysrør med stikkontakt under overskap 1 stk. stikkontakt for komfyr 1 stk. stikkontakt for vifte 1 stk. dobbel stikkontakt for kjøleskap og oppvaskmaskin. 2 stk. doble stikkontakter 1 stk. uttak for taklys Kjøkkeninnredning i henhold til egen tegning Ferdig malt pipe, (med brannmur der det er tegnet inn). Avtrekksvifte over komfyr

37 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 7 BOD 2 etg. SOVEROM 2 etg. Himling: Gips som er ubehandlet Vegger: Ubehandlede gipsplater Gulv: Ubehandlet platelag Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater. Gulv: 14 mm Eik parkett. Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. taklys med kuppel. 1 stk. dobbel stikkontakt 2 stk. doble stikkontakter 1 stk. uttak for taklys 1 stk 100 cm garderobeskap med stang og hylle pr. sengeplass.. BAD 2 ETG. Himling: Malte gipsplater Vegger: Veggflis Gulv: Gulvflis Gulvsluk 1 stk. håndvask 1 stk. golvmontert vannklosett m/sete og lokk. Termostatbatteri med hånddusj og veggfeste Varmerør i gulv (vannbåren varme) Uttak for taklys. Lys og stikkontakt over speil. Badeinnredning i henhold til egen tegning UTVENDIG Yttervegger: 1 strøk grunningsbeis på panelet fra leverandør 1stk. kran for hagevanning. Inngang : 1 stk. vegglys Ringeknapp

38

39

40

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting 1 Ver 100316 NB: Dette er en foreløpig beskrivelse. Den endelige vil være en del av kontrakten. Generelt Boligene leveres klar til innflytting. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Type B2-B Bolig 4C 1-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-B Bolig 4C 1-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Type B2-B Bolig NR 4D 2-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-B Bolig NR 4D 2-plansbolig (Sør) Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Adresse : Syrbekkveien 1 Pris kr. 1.830.000,- + omk. Oppdragsnr.: 122075 Megler: Arnfinn Sørhaug, tlf.:, (a:) 33 30 85 82 (m:) 90 59 34 81 E-mail: arnfinn.sorhaug@em1.no

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA

5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA 5 PROSJEKTERTE ENEBOLIGER KLOMREHEIA Klomreheia 2, 4, 6, 8 og 10 Prisantydning: kr. 2.125.000.- + omk. til staten kr. 10.298,- (se side 6) Mulighet for husbankfinansiering Carport og veranda på ca. 30

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,-

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Hytte til salg i Lussevika Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Bilder, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

www.mesterhus-tbg.no

www.mesterhus-tbg.no Tønsberg as Telf. 33 00 35 10 / Faks 33 00 35 11 leif-erik@mesterhus-tbg.no thore@mesterhus-tbg.no www.mesterhus-tbg.no STANDARD BYGGEBESKRIVELSE: Liggende eller stående grunnet utvendig kledning. Utvendige

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika P R O S P E K T Rimelige leiligheter på Stokmarknes Skarveien, Tømmervika I Skarveien, like nedenfor «Sol-blokka», fører vi nå opp 2 stk firemannsboliger for salg. Her kan vi tilby lyse og moderne selveier-leiligheter

Detaljer

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY.

TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. a TØMMERLIA 8 A, ASMALØY. Prisantydning kr. 2 450 000,- SOLRIK OG LETTSTELT ENDESEKSJON GRENSENDE TIL FRIOMRÅDE MED FRITTSTÅENDE BOD OG GARASJE. KORT VEI TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLONIALBUTIKK, STRENDER

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!!

DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!! DRØMMER DU OM HELT NY BOLIG!! Vi gir deg mye bolig for pengene!! Praktiske boliger med god planløsning og god standard. Kr 1 695 000 ( lave omkostinger) Fundament Bygg og Eiendom har spesialisert seg på

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger.

finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. finn.no - Norges største markedsplass. Annonser for kjøp og salg av nytt og brukt, eller ledige stillinger. http://www.finn.no/finn/realestate/object?id=4302868&sid=220554410137805&pos=9&rub=10 Page 1

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 28.04.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo 2 FLEKSIBLE

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Kuvågen Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

NORDBOHUS AS RISLØKKA OSLO NORD. Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt. Nordalsveien 60, 0583 Oslo

NORDBOHUS AS RISLØKKA OSLO NORD. Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt. Nordalsveien 60, 0583 Oslo NORDBOHUS RISLØKKA OSLO NORD Vertikaldelt bolig med garasje til hver leilighet - høytliggende med utsikt ADRESSE : LEILIGHETENS BRA: Nordalsveien 60, 0583 Oslo BRA 73 m2 LEILIGHETENS BYA BYA 62,6 m2 PRIS:

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer