Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: Megler: Guro Humberset Hilde Valstad Notar Nybygg Midt Norge AS Notar Nybygg Midt Norge AS Tlf Tlf: Mob Mobil: Prosjektet Området/utbyggingen Beliggenhet Byggetrinn 1 vil bestå av 2 rekker med 7 boliger i hver, og vil bli liggende i den østlige delen av området. Den opprinnelige og karakteristiske stilen som tidligere preget leiren vil beholdes samtidig som boligene vil bli moderne og funksjonelle. Boligene vil gå over 3 plan og bli på ca 150 kvm BRA. Standarden vil bli høy, med blant annet designkjøkken fra HTH Kjøkkenforum, balansert ventilasjon, fjernvarme, vannbåren varme, sentralstøvsuger, parkett og flis. Om sommeren kan man nyte lange kvelder på terrassen mot syd. Et av Trondheims største og mest innovative boligutbyggingsprosjekt fremover er utbyggingen av den gamle militærleiren på Persaunet. Persaunet Leir vil i fremtiden bli en ny bydel i Trondheim. Området skal utbygges med rundt 1000 boliger i løpet av de neste årene. Det vil blant annet bli etablert tre barnehager, et nytt sykehjem, et bydelshus og store friområder samt nødvendig infrastruktur. Området som vil bevare mye av sitt historiske særpreg vil bli et yndet sted for barnefamilier så vel som eldre og yngre aldersgrupper. På Persaunet vil man oppleve et rikt utvalg av alle typer boliger og alle typer familier. Pr i dag er Persaunet Rekkehus det eneste prosjektet som vil bestå av nybygde rekkehus. Området vil ellers bestå av en kombinasjon av dagens fredede bygg og nye bygg som vil skape variasjon og mangfold Persaunet Rekkehus har en sentral beliggenhet. Boligene vil bli liggende i den østlige delen av området inne på Gamle Persaunet Leir. Umiddelbar nærhet til turområder, skoler, barnehager, butikker, bank, post og offentlig kommunikasjon m.v. Friområdene rundt boligene vil bli bevart i størst mulig grad slik at store som små kan boltre seg i grønne lunger Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

23 Adkomst Fra Eberg følger man Kong Øysteinsvei i retning Valentinlyst. Man passerer Valentinlystsenteret på høyre hånd og fortsetter rett frem. Ta til venstre ved Rema 1000 og fortsett rett frem til Persauneveien. Ta til venstre, og deretter hovedporten inn til Persaunet Leir som ligger på venstre side av veien. Adresse pr.dd. er Persaunveien Byggestart/ Ferdigstillelse Planlagt byggestart for trinn 1 for hus 3 og 4 er ca. februar Hus 1 og 2 vil bli lagt ut for salg på et senere tidspunkt. Konf. megler vedr dette. Se vedlagte kart for husnummerering. Byggestart kan uansett ikke skje før alle offentlige godkjenninger (som f.eks byggetillatelse og utbyggingsavtale) er gitt fra Trondheim kommune. Fra byggestart til overlevering beregnes en byggeperiode på ca 12 mnd. Ved oppstart av byggearbeidet vil ca overlevering fastsettes. Det vil bli utarbeidet en utomhusplan som skal godkjennes av riksantikvaren. Utomhusanlegget vil bli levert av utbygger i hht planen. Forutsatt at planen blir godkjent innen rimelig tid fra byggestart og at årstiden tillater det vil utomhusanlegget ferdigstilles ved overlevering. Leveransebeskrivelse Hvordan går man frem for å sikre seg en bolig i dette prosjektet Se vedlagte leveransebeskrivelse datert , rev For å sikre seg en bolig i Persaunet Rekkehus gjør man følgende: 1. Fyll ut vedlagte bindende kjøpsavtale 2. Kjøpesum samt omkostninger innbetales innen overtakelse av boligen. 3. Etter akseptert kjøpsavtale innkalles kjøper til kontraktsmøte for signering av utvidet kjøpekontrakt. Dersom budet blir akseptert, må kjøper framlegge finansieringsbevis som skal inneholde en bindende og irreversibel forpliktelse for bank eller forsikringsselskap overfor selger (med kopi til Notar Nybygg) for kjøpesummen og omkostningene innen 21-tjueen-dager fra selgers aksept. Prisregulering/ Forbehold For hus 3 og 4: Kjøpesummen på boligen er fast fra avtaleinngåelse til overtakelse. (Ingen indeksregulering av kjøpesum). Selger forbeholder seg retten til å endre på kjøpesummen på usolgte boliger. Selger tar forbehold om eventuelle endringer i offentlige avgifter som bla. mva. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

24 I tillegg til kjøpesummen kommer Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi (kr ,- pr. bolig ), utgjør ca. kr. 7500,- pr. bolig. Tinglysningsgebyr skjøte kr. 1548,- Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon/lån kr Attestasjonsgebyr kr 172,- Startkapital til sameiet kr. 5000,- Stiftelsegebyr etc i forb. med sameiet kr. 5000,- Det tas forbehold om økning i offentlige gebyrer, skatter og avgifter. Finansiering Eiendomsfinans AS kan bistå med gunstig finansiering. Ta kontakt med megler for videre informasjon. Felleskostnader/ Seksjonering Hvert hus blir seksjonert i 7 seksjoner før overtagelse. Seksjonsnummer for hver enkelt enhet vil foreligge når seksjonering er gjennomført. Selger forbeholder seg retten til omprosjektering underveis i salgsprosessen og tar forbehold om antall seksjoner. Det tas forbehold at begjæring om oppdeling i seksjoner blir godkjent av Trondheim kommune. Kjøper er gjort kjent med at han/hun kun kan erverve to seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Rett til bruk av fellesarealer, parkering osv bestemmes av sameiet og vedtekter til sameiet. Kjøper forplikter å stifte sameie i fellesskap med øvrige seksjonseiere. Selger forbeholder seg rett til fordeling av p-plasser og evt. boder. Fellesutgifter er p.t. ikke fastsatt men er budsjettert til ca. kr. 600,- pr. mnd Fellesutgiften faktureres en gang i måneden og skal normalt dekke felles forsikring på bygget, vedlikehold av fellesarealer, felles strøm og lignende. Abonnement vedr kabel TV/internett/telefon er ikke inkludert i fellesutgifter. Forslag til vedtekter og budsjett kan ses hos megler. Endelig fastsettelse av fellesutgifter gjøres av sameie. Det vil bli pliktig medlemsskap i Strinda velforening (for hele området). Kostnader vedr. dette er ikke kjent p.t. Ligningsverdi og kommunale avgifter vil faktureres direkte fra Trondheim kommune, størrelsen på dette vil bli fastsatt etter overtakelse av boligen. Innboforsikring og strøm vil tilligge den enkelte bolig. Matrikkel/ Utenomhus /tomt Eiendommene vil bli fradelt fra gnr. 9 bnr. 591 i Trondheim kommune. Tomten er eiet. Hvert hus vil få eget gårds- og bruksnummer. Det tas forbehold om eksakt tomteareal da tomtene ikke er fradelt og følgelig ikke fysisk oppmålt. Avvik i tomteareal gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det tas forbehold om at fradeling vil gå i orden. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

25 fysisk oppmålt. Avvik i tomteareal gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det tas forbehold om at fradeling vil gå i orden. Arealet i reguleringsplanens felt F1 vil i sin helhet bli fellesareal for hele området.privat andel vil begrense seg til 3m foran og bak husene. Interessenter oppfordres til nøye å lese gjennom vedlagte reguleringsbestemmelser/kart. Adkomstveier og biloppstillingsplasser anlegges og ferdigstilles. Det vil bli opparbeidet plen og beplantning. Det gjøres oppmerksom på at skissen av utomhusområdet som følger salgsoppgaven kan avvike noe fra den endelige planen. Interessenter bes ta kontakt med utbygger for nærmere informasjon om utomhusplanen. Parkering 1 utomhus parkeringsplass til hver bolig samt felles gjesteparkering Oppvarming Vann, vei og kloakk Reguleringsplan Forslag til vedtekter Fjernvarme med vannbåren gulvvarme/radiatorer og elektrisk. Måler vil bli plassert i teknisk rom. Mulighet for vedfyring. Privat vannledning og kloakkledning fram til offentlig nett. Privat stikkvei frem til hovedvei. Området er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser, situasjonskart og kommuneplanens arealdel fås ved henvendelse til megler. Forslag til vedtekter for sameiet kan ses hos megler. Andre forbehold Bruksareal Det tas forbehold om pantefrafall. Ca 160 kvm BRA. Alle mål er oppgitt i bruksareal. Alle areal som fremgår av tegninger vedlagt salgsoppgave er å betrakte som ca. areal. Det kan forekomme mindre avvik i areal i forhold til tegninger i salgsprospekt. Oppgitte arealer oppgitt som BRA [Bruksareal] tilsvarer BOA [ Boligareal] inkludert innvendige boder og vegger. Terrasser er ikke medtatt i oppgitte BRA. Det kan forekomme små endringer i areal og detaljprosjektering. Dette gir ikke grunnlag for kompensasjon til kjøper. Det gjøres oppmerksom på at bilder i folder / 3D bilder er av illustrativ karakter og at avvik i forhold til tegninger og omgivelser kan forekomme. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

26 Diverse opplysninger Vedlegg til prospektet er: - Plan-, fasade- og snitt-tegninger - Leveransebeskrivelse datert , rev Reguleringsbestemmelser/kart - Skisse over utomhusplan - Prisliste. - Bindende kjøpeavtale. Lovbestemmelse Kjøkken/bad Handelen reguleres av bustadoppføringslova. Standard kjøkken og bad vil bli levert av HTH Kjøkkenforum. Utstilling i HTH`s lokaler i Haakon den VII`s g.11b. Tegninger kan ses hos megler. Selger forbeholder seg retten til å endre leverandører. Endringer Erklæringer Evt tillegg utover standard leveransebeskrivelse faktureres direkte fra leverandør. Endringer som tillates er beskrevet i leveransebeskrivelsen som er vedlagt i dette prospektet. Kontaktperson i Aasen Bygg AS er Elin Ingebrigtsen, tlf / Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste erklæringer på eiendommen: Dagboknr , tgl , elektriske kraftlinjer Dagboknr , tgl , elektriske kraftlinjer Erklæring/avtale: Dagboknr. 2971, tgl , rett til å plassere garasje 0,10 m fra grense uten utgift for forsvaret ved evt. flytting m.m.. Erklæring/avtale: Dagboknr. 8721, tgl , Rett til opparbeidelse og benyttelse av parkeringsareal for inntil 91 kjøretøyer m.v. Det vil bli tinglyst erklæringer vedr rett til vei, vann og kloakk. For mer informasjon om erklæringer, ta kontakt med megler. Salgsoppgave Persaunet Rekkehus, rev Rev

27

28 PERSAUNET REKKEHUS Persaunet Leir SALGSPRISER HUS 1 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k k k k k k 160 SOLGT HUS 3 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k 160 SOLGT k k k 160 SOLGT k k 160 SOLGT HUS 4 Etasjer KVM (BRA) Priser k 160 SOLGT k 160 SOLGT k 160 SOLGT k 160 Reservert k k k 160 SOLGT

29

30

31 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 1 Tomteforhold: Persaunet leir ligger mellom Persaunevegen og Marie Michelets vei og grenser mot Fernanda Nissens vei. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Byggeområde B10b ligger innenfor verneplan til Riksantikvaren. Utomhusplan skal godkjennes av riksantikvar og ferdigstilles komplett. Det foreligger 1 stk. biloppstillingsplass pr. rekkehus. Betongarbeider: Kjeller: Grunnmurer føres opp i betong og isoleres utvendig under marknivå. Mur og puss: Det monteres pipe som får heltdekningsbeslag over tak. Flis på bad ihht romskjema. Tømmer- og snekkerarbeid: Yttervegger bygges opp av bindingsverk ihht forskrift. Stående kledning utvendig. Kjellervegger utfores og kles med et lag gips/sponplater. Etasjeskiller utføres av trebjelkelag (I bjelker) 150mm isolasjon og med sponplater/silencio på gulv. Lydvegger/leilighetsskiller mellom leilighetene utføres som doble lydvegger i tre med isolasjon og 2 lag gips på begge sider. Innvendig skillevegger bygges av 48x68 mm bindingsverk (bærevegger 48x98), 60 mm isolasjon og 13 mm gipsplate på begge sider. Taket bygges som valmtak. Det legges skifer på tak. Takrenner og nedløp er i plastisolbelagt stål. Det leveres balkonger over inngangsparti 2 etg. med spilerekkverk av stål. Det leveres utvendig trapp/platting ved inngangsdør i impregnert tre med impregnert spaltegulv. Utvendige plattinger på terreng utføres i impregnert tre. Ytterdør leveres med hvitmalt dørblad med glass og med hvitmalt karm.

32 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 2 Innvendig leveres glatte hvite dører og hvitmalte karmer. Trapper leveres med hvite vanger og rekkverk. Trinn i eik. Vinduer leveres hvitmalt fra leverandør med to-lags superenergiglass med U-verdi 1,4. Hvite karmer. Himling i gips, sparklet og malt uten taklist. Dør og vindusforinger leveres i hvitmalt utførelse. Gerikter (dør og vindusbelistning leveres i hvitmalt), det vil være synlige spikerfester. Gulvlister leveres i lakkert eik mot parkett, vinylbelegg og klinkerflis. Det leveres ikke gulv- og taklister på rom som leveres med ubehandlet overflate på gulv og vegg. (teknisk rom / bod). Utvendig panel leveres med 1 strøk grunnbeis fra leverandør, det blir ikke utført flikk i forbindelse med kapp og klyving av utvendig panel. Kjøkkeninnredning: Innredningen leveres av HTH i bjørk ihht. egen tegning, eller tilsv.. Leveransen inkluderer hvitevarer. Baderomsinnredning: Leveres av HTH ihht. egen tegning, eller tilsv.. Garderobeskap: Det leveres glatte hvite garderobeskap i det antall som fremkommer på romskjema og tegning. Hvert skap har hylle og stang. Leveres av HTH. Ventilasjon: Alle leiligheter får balansert ventilasjon med varmegjenvinner. I forbindelse med ventilasjonskanalene kan innkassingen av disse bli synlig i kjøkken, ganger, soverom og boder. Sentralstøvsuger: Det leveres komplett sentralstøvsuger med ett uttak i hver etasje. Energiforsyning: Det er vedtatt at området skal forsynes med vannbåren energi for oppvarming (varmerør i gulv). (se også murpipe i boligen).

33 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 3 Gulv i kjeller med unntak av teknisk rom leveres med gulvvarme. Elektrikerarbeider: Installasjonene utføres av godkjent installatør. Det legges skjult røranlegg for framtidig kabel-tv og telefon. Utvendig belysning styres av fotocelle. Canal Digital leverer grunnpakke på tv og radio. Det vil i tillegg leveres Internett med ulike hastigheter fom 150/150 kbps tom 5000/2000 kbps, priser fom kr. 97,- tom kr. 447,- pr mnd. Det vil være mulighet for bredbåndtelefoni fra valgfri leverandør. Canal Digital vil levere signal til området vederlagsfritt mot en inngått avtaleperiode på 5 år. Antennenettet trekkes i stjerne til ett punkt i hver leilighet som avsluttes med en multimedia antennekontakt. Rørleggerarbeider: Installasjonene utføres av godkjent installatør. Hver bolig vil ha sitt eget varmeanlegg som er tilknyttet fjernvarme. Det legges rør i rør system. Brannvern: Det leveres 1 stk. røykvarsler pr etg. og 1 stk. 6 kg`s brannslokningsapparat pr. leilighet. Endringsmuligheter: Gulv: Vegger: Innvendige dører og lister: Type gulv kan endres/tilleggsbestilles Vegger som ikke er en del av den bærende konstruksjon kan flyttes/tas bort, med mindre de er førende for tekniske installasjoner. Type veggbekledning og farge kan endres/tilleggsbestilles Kan endres innenfor leverandørens varespekter. Innvendig trapp: Type trapp kan endres. Utstyr som: Kjøkken, bad og garderobeinnredning kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Sanitærutstyr kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Elektriske kan tilpasses innenfor leverandørens varespekter. Ekstra uttak for tv/data kan bestilles. Ved oppstartsbrev vil det bli gitt en frist for endringer.

34 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 4 Alle endringer skal være avtalt i kontrakts form med endring og priskonsekvens. Endringen er først bestilt når det foreligger en skriftlig avtale. Det aksepteres ikke andre leverandører/entreprenører til boligen i byggetiden, en de som er valgt for prosjektet. Det tillates ikke endringer på fasade og bygningens ytre volum. Det tillates ikke endring på de bærende konstruksjoner eller føringsveier for ventilasjon og avløp. Det tillates ikke flytting av sluk, avløp og oppstikk. Der det er ulik tolkning mellom tegning og beskrivelse gjelder beskrivelsen. Det tas forbehold om enkelte konstruksjonsmessige tilpasninger. Trondheim, den TS 1. rev

35 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 5 ROM MALING/BELEGG SANITÆR ELEKTRO INNREDNING DIVERSE VASKEROM KJELLER Himling: Malte gipsplater Vegger: Veggflis Gulv: Gulvflis Gulvsluk Vann og avløp for tilkobling av vaskermaskin. Skyllekar. Varmerør i gulv (vannbåren varme) Uttak for taklys. 1 stk dobbel stikkontakt 1 stk dobbel stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel Kjellerstue BOD KJELLER Himling.: Malte gipsplater. Vegger: Malte gipsplater mot yttervegg og lettvegger. Betongvegger som leilighetsskillevegger sparkles og males. Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling: Gips som er ubehandlet Vegger: Ubehandlede gipsplater Gulv: Vinylbelegg Varmerør i gulv (vannbåren varme) Varmesentral Sikringsskap 1 stk. uttak for taklys 4 stk. dobbel stikkontakt 1 stk. TV/data 1 stk stikk ved tak m/bryter 1 stk. taklys med kuppel. 2 stk. dobbel stikkontakt

36 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 6 ROM MALING/BELEGG SANITÆR ELEKTRO INNREDNING DIVERSE VF / Entre 1 etg. Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: Flis Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. uttak for taklys 1 dobbel stikkontakt STUE 1 etg. KJØKKEN 1 etg. WC 1 etg. Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: 14 mm Eik parkett på betonggulv Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater Gulv: Flis Varmerør i gulv (vannbåren varme) Kjøkkenbatteri med høy svingbar tut Tilrettelagt for tilkobling av oppvaskmaskin Varmerør i gulv (vannbåren varme) Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. WC / vask 6 stk stikkontakt 1 stk. uttak for telefon 1 stk. uttak for TV 1 ringeklokke 1 stk uttak for taklys 1 stk stikk ved tak m/bryter 1 stk. uttak for taklys 100 cm lysrør med stikkontakt under overskap 1 stk. stikkontakt for komfyr 1 stk. stikkontakt for vifte 1 stk. dobbel stikkontakt for kjøleskap og oppvaskmaskin. 2 stk. doble stikkontakter 1 stk. uttak for taklys Kjøkkeninnredning i henhold til egen tegning Ferdig malt pipe, (med brannmur der det er tegnet inn). Avtrekksvifte over komfyr

37 REKKE-/KJEDEHUS PERSAUNET LEIR Felt B10b. Generell byggebeskrivelse og romskjema for Persaunet Rekkehus 7 BOD 2 etg. SOVEROM 2 etg. Himling: Gips som er ubehandlet Vegger: Ubehandlede gipsplater Gulv: Ubehandlet platelag Himling.: Malte gipsplater Vegger: Malte gipsplater. Gulv: 14 mm Eik parkett. Varmerør i gulv (vannbåren varme) 1 stk. taklys med kuppel. 1 stk. dobbel stikkontakt 2 stk. doble stikkontakter 1 stk. uttak for taklys 1 stk 100 cm garderobeskap med stang og hylle pr. sengeplass.. BAD 2 ETG. Himling: Malte gipsplater Vegger: Veggflis Gulv: Gulvflis Gulvsluk 1 stk. håndvask 1 stk. golvmontert vannklosett m/sete og lokk. Termostatbatteri med hånddusj og veggfeste Varmerør i gulv (vannbåren varme) Uttak for taklys. Lys og stikkontakt over speil. Badeinnredning i henhold til egen tegning UTVENDIG Yttervegger: 1 strøk grunningsbeis på panelet fra leverandør 1stk. kran for hagevanning. Inngang : 1 stk. vegglys Ringeknapp

38

39

40

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum Illustrasjon: nølys 52 bynære leiligheter i størrelse 48 til 130 kvadratmeter med nydelig utsikt over Puddefjorden og Damsgårdssundet 2 www.damsgårdbrygge.no Damsgård

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud Rudshagen Energieffektive eneboliger på Mortensrud 2 Rudshagen borettslag Mortensrud Godt nytt for energibevisste boligkjøpere. 17 energieffektive eneboliger på 116 m² BRA med carport og hage. Moderne

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Ryfylkes egen paradisøy Talgje er den sørligste øya i Finnøy

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig!

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! TRINN 2 VELTHAGAN LUND-VOLL Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! REKKEHUS, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER LUND-VOLL Velthagan BLOCK WATNE «Høyt, fritt og romslig og bare to kilometer fra gågata!» Allerede

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Vil du leve i Huldra Borettslag?

Vil du leve i Huldra Borettslag? Økolandsbyen i Hurdal Vil du leve i Huldra Borettslag? - Bærekraft og livskvalitet i praksis AKTIVHUS Fremtidens miljøbolig GAIA ARKITEKTER Innhold Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II

OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II HISTORIEN FORTSETTER OPERAKVARTERET BOLIGTRINN II EN BYDEL FULL AV IDEER Nå tar vi neste steg i OperaKvarteret for å skape noe av det beste bymiljøet Europa kan fremvise.

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer