Din bruksanvisning HTC LEGEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC LEGEND. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC LEGEND i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual HTC LEGEND Bruksanvisning HTC LEGEND Brukerhåndbok HTC LEGEND Brukerveiledning HTC LEGEND Instruksjon HTC LEGEND Din bruksanvisning HTC LEGEND

2 Manuell abstrakt: Prøv også å ikke ta telefonen fra hverandre. du har et standard dataabonnement, kan kostnadene virkelig balle på seg. Å bytte til et abonnement med ubegrenset datatrafikk kan vise seg mye billigere. Kjenn til personvernlovene Noen land har strenge lover om hvordan og når du kan ta opp telefonsamtaler. Du kan for eksempel være pålagt å varsle samtalepersonen før du begynner et eventuelt opptak. Det er lurt å finne ut hvilke lover som gjelder der du bor, før du bruker telefonens opptaksfunksjon. Helt til slutt noen viktige bemerkninger fra juristene våre (BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR) I den grad gjeldende lov tillater disse begrensningene skal verken HTC eller dets tilknyttede selskaper kunne holdes ansvarlige av deg, brukere eller tredjeparter for skader av noe slag, det være seg indirekte, spesielle, følgeskaper, tilfeldige eller straffende erstatningskrav, enten det oppstår ifølge kontrakt, skadeserstatning eller på annen måte, medregnet, men ikke begrenset til skade, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av virksomhet, tap av data og/eller tap av overskudd, uavhengig av muligheten for dette eller av om HTC eller dets tilknyttede selskaper er varslet om muligheten for slikt erstatningsansvar. Og under ingen omstendigheter skal det totale ansvaret til HTC eller dets tilknyttede selskaper overskride beløpet som mottas fra deg, uavhengig av den juridiske teorien som ligger til grunn for søksmålet. Det foregående påvirker ikke lovfestede rettigheter som ikke kan fraskrives. Les også informasjonen om sikkerhet og forskrifter som er inkludert i boksen for informasjon om riktig bruk av telefonen, for å forhindre personskader og unngå skade på telefonen. Du kan også referere til denne håndboken hvis du vil ha forskriftsinformasjon om telefonen. Du kan også besøke vårt supportwebområde på for å laste ned informasjonen om sikkerhet og forskrifter og få tilgang til andre nyttige ressurser for telefonen. Varemerker og copyright Copyright 2010 HTC Corporation. Med enerett. HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Legend, HTC Sense, Footprints, HTC Sync og HTC Care er varemerker og/eller servicemerker som tilhører HTC Corporation. Copyright 2010 Google Inc. Brukt med tillatelse. Google, Google-logoen, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, Google Mail, YouTube, Android Market og Google Talk er varemerker som tilhører Google Inc. Google, Google-logoen og Google Maps er varemerker som tilhører Google, Inc. TeleAtlas Map Data Street View Images 2010 Google. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync og Outlook er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Facebook er et varemerke eid av Facebook, Inc. Twitter er et varemerke som tilhører Twitter, Inc., og brukes ifølge lisens. Flickr er et varemerke eid av Yahoo! Inc. Med lisens fra QUALCOMM Incorporated under ett eller flere av følgende patenter: Alle andre selskaps-, produkt- og tjenestenavn som er nevnt i dette dokumentet er varemerker, registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører de respektive eierne. HTC kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet, og heller ikke for tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår fordi dette materialet stilles til rådighet. Informasjonen tilbys "slik den er" uten garantier av noe slag, og er gjenstand for endringer uten forvarsel. HTC forbeholder seg også retten til å endre innholdet i dette dokumentet når som helst og uten forvarsel. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres eller overføres i noen form eller med noen metode, det være seg elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, innspilling eller lagring i et gjenhentingssystem, eller oversettes til noe språk i noen form uten skriftlig tillatelse fra HTC innhentet på forhånd. Konvensjoner som brukes i denne håndboken I denne brukerhåndboken bruker vi følgende symboler til å angi viktig og nyttig informasjon: Dette er en merknad. En merknad gir ofte tilleggsinformasjon, for eksempel hva som skjer på telefonen når du velger å foreta eller ikke foreta en bestemt handling. En merknad tilbyr også informasjon som kan gjelde i noen situasjoner. Dette er et tips. Et tips gir deg en alternativ måte å foreta et bestemt trinn eller en prosedyre på, eller lar deg få vite om et alternativ som kan være nyttig for deg. Dette angir at noe er veldig viktig. Viktig informasjon er noe du må gjøre for å gjennomføre en bestemt oppgave eller få en telefonfunksjonen til å fungere korrekt. Dette tilbyr informasjon om forholdsregler for sikkerhet, dvs. informasjon du må være forsiktig med for å unngå potensielle problemer når du bruker telefonen. Innhold Grunnleggende 14 Inne i esken Telefonen.

3 14 Frontpanel..14 Bakpanel...

4 ..15 Øverste panel Venstre panel Nedre panel..

5 ..17 Før du slår på telefonen Bunndeksel 18 Batteriromdøren

6 19 SIM-kort..19 Lagringskort...

7 Batteri Fingergester..23 Slå på telefonen...

8 .24 Slå av telefonen Sette opp telefonen for første gang Dvalemodus.

9 .26 Komme i gang Startskjermbilde Utvidet startskjermbilde..

10 27 Navigere til startskjermbildet..27 Telefonstatusikoner Varslingsikoner

11 ..29 Sjekke varslinger Justere ringevolumet...

12 32 Justere medievolumet..32 Telefonstatus og varslinger Justere volumet Koble telefonen til en datamaskin...

13 Kopiere filer til og fra lagringskortet...34 Søke på telefonen og web Angi alternativer for web- og hurtigsøkboks Søke på web og telefonen ved hjelp av hurtigsøkboksen Personliggjøre 36 Gjøre telefonen virkelig din egen...

14 . 36 Endre ringetone Personliggjøre telefonen med scener Bruke en forvalgt scene.

15 ..37 Tilpasse og lagre en scene. Din bruksanvisning HTC LEGEND

16 .. 37 Endre navn på eller slette en scene 37 Endre bakgrunnen for startskjermbildet eller det låst Sjekke et tapt anrop..51 Tømme samtalelogglisten...

17 .51 Motta anrop Bruke samtalealternativer Bruke samtalelogg.

18 .50 Samtaletjenester Slå Flymodus av eller på Personer 54 Om Personer...

19 ...54 Måter å hente kontakter til telefonen på Skjermbildet Personer Sette opp Mitt kontaktkort..55 Kontakt-listen...

20 55 Legge til en ny kontakt 56 Importere kontakter fra SIM-kortet.57 Importere kontakter fra online-katalogen...

21 ...57 Slå sammen kontaktinformasjon Redigere en kontakts informasjon. 58 Søke etter en kontakt...58 Sikkerhetskopiere kontaktene til lagringskortet..

22 ...58 Importere kontakter fra lagringskortet...58 Slette kontakter Sende kontaktinformasjon som et vcard via MMS Sende kontaktinformasjon som et vcard via MMS

23 ...59 Innhold 7 Kontaktgrupper...60 Opprette en gruppe og legge til kontakter Slette en gruppe

24 .. 60 Legge til eller fjerne kontakter fra en gruppe Sende en SMS/MMS-melding eller e-post til en gruppe Kontaktinformasjon og samtaler 62 Personer-widget

25 . 63 Legge til Personer-widgeten Angi standard kommunikasjonsmetode Endre standard kommunikasjonsmetode...63 Kommunisere med en kontakt...

26 ..63 Tastatur 64 Bruke skjermtastaturet Bruke skjermtastaturet i liggende retning Endre skjermtastaturoppsettet Legge inn tekst.

27 65 Legge inn ord med prediktiv tekst.65 Justere innstillinger for berøringsinndata Innstillinger for berøringsinndata.

28 ...67 Tekstinntasting.. 67 Meldinger 69 Om Meldinger.69 Sende tekst- og multimediemeldinger Nye meldingsvarslinger..

29 . 72 WAP-pushmeldinger Administrere meldingssamtaler.. 74 Beskytte en melding mot sletting...

30 ...75 Slette en meldingstråd. 75 Slette flere meldingstråder..75 Slette en enkeltmelding...

31 .75 Vise kontaktdetaljer og kommunisere med en kontakt Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger Legge til Meldinger-widgeten Kontoer og synkronisering 78 Synkronisere med online-kontoer Legge til en sosial nettverkskonto.

32 .78 Synkronisere med en Google-konto Synkronisere med en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. 79 Administrere kontoer...79 Installere HTC Sync som leveres med microsd-kortet..81 Sette opp HTC Sync for gjenkjenning av telefonen...

33 ...82 Sette opp synkronisering Sette opp flere synkroniseringsalternativer Synkronisere telefonen..

34 .. 84 Nedlasting av siste HTC Sync-oppgradering Installere applikasjoner fra datamaskinen til telefonen din Bruke HTC Sync Innhold Sosial 86 Legge til Facebook-widgeten...

35 ...87 Peep-skjermbilde Sende en oppdatering Søke etter Twitter-brukere som du vil følge. 89 Sende en direktemelding

36 89 Angi alternativer for Peep Legge til Twitter-widgeten Vennestrøm-skjermbildet.

37 91 Oppdatere statusen.92 Legge til Vennestrøm-widgeten Facebook for HTC Sense..

38 Bruke Facebook-applikasjonen Bruke Twitter på telefonen Bruke Vennestrøm Chat i Google Talk...

39 Logge på Google Talk..93 Chat med venner Endre online-status og bilde..

40 . 94 Administrere Vennelisten Endre Google Talk-innstillinger E-post 98 Vise Gmail-innboksen

41 .. 98 Lese meldinger Sende en melding Administrere samtaler og meldinger...

42 ..102 Endre innstillinger for Gmail Bruke Gmail E-post.

43 Legge til en POP3/IMAP e-postkonto Vise e-postinnboksen Exchange ActiveSync-e-post..

44 Skrive og sende en e-postmelding Vise og svare på en e-postmelding Redigere innstillinger for e-postkontoen..109 Slette en e-postkonto...

45 Legge til E-post-widgeten Kalender 110 Om Kalender Opprette en kalenderhendelse...

46 Endre kalendervisninger. 112 Invitere gjester til hendelsen (kun Google-konto)..111 Sende en møteforespørsel ved hjelp av kalenderen (kun Exchange ActiveSync) Månedsvisning. 112 Dag- og Dagsordenvisninger

47 Ukevisning Vise og redigere en hendelse Slette en hendelse..

48 Vise, redigere eller slette en hendelse Innhold 9 Påminnelser om kalenderhendelser Vise, skjule eller sette hendelsespåminnelser på pause Vise og synkronisere kalendere..

49 116 Vise eller skjule kalendere Velge hvilke Google-kalendere som synkroniseres på telefonen Endre kalenderinnstillinger Påminnelsesinnstillinger.

50 . 117 Innstillinger for kalendervisning Sende en vcalendar Om Kalender-widgeten Klokke og vær 119 Om widgeten HTC Clock.

51 Om klokkeprogrammet. 120 Bruke Skrivebordsklokke 121 Bruke den Global klokke

52 122 Angi din hjemby Angi tidssone, dato og klokkeslett Legge til en by på skjermbildet Global klokke. 123 Angi en alarm

53 Slette en alarm Endre alarmlydinnstillinger Stille alarmklokken...

54 Sjekke været Legge til en by på værskjermbildet Endre rekkefølgen av byer på værskjermbildet Slette byer fra værskjermbildet..

55 Endre væralternativer. 127 Om værwidgeten Internett 128 Datatilkobling.

56 128 Sjekke datatilkoblingen du bruker Slå datatilkoblingen av eller på Opprette et nytt tilgangspunkt...

57 Aktiver dataroaming Wi-Fi Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk..

58 Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet Sjekke statusen til trådløse nettverk Koble til et annet Wi-Fi-nettverk Legge til widgetene Datatilkobling og Wi-Fi.131 Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)...

59 ..132 Klargjøre telefonen for VPN-tilkobling Legge til en VPN-tilkobling Koble til et VPN.

60 Koble fra et VPN Åpne nettleseren Gå til en webside..

61 Bruke telefonens nettleser Innhold Angi startsiden din Endre skjermretningen

62 Bla til fullversjoner av alle webområder Navigere på en webside Zoome inn eller ut på en webside. 135 Velge en kobling på en webside

63 Åpne et nytt webleser-vindu. 136 Skifte mellom webleser-vinduer 137 Finne tekst på en webside

64 . 137 Laste ned applikasjoner fra Internett Kopiere tekst, slå opp informasjon og dele Vise bokmerker og tidligere besøkte sider Angi nettleseralternativer...

65 Bruke telefonen som et modem Bluetooth 142 Bruke Bluetooth. 142 Slå Bluetooth av eller på

66 142 Endre navn på telefonen 142 Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt 143 Koble til et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett 143 Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet 144 Koble fra en Bluetooth-enhet

67 144 Opphev paring fra en Bluetooth-enhet 144 Sende informasjon fra telefonen til en annen enhet Motta informasjon fra en annen enhet. Din bruksanvisning HTC LEGEND

68 .146 Sende og motta informasjon ved hjelp av Bluetooth Kamera 148 Grunnleggende om kameraet Søkerskjermbilde Bruke den optiske styrekulen som lukkerutløser..

69 Vurderingsskjermbilde Zooming Ta et bilde..

70 ..151 Spille inn en video Kamerainnstilinger. 153 Endre grunnleggende innstillinger

71 153 Endre avanserte innstillinger Fotografier 156 Om fotoapplikasjonen Velge et album Vise fotografier og videoer.

72 Bla i filmstripe- eller rutenettvisning. 157 Vise et fotografi i liggende retning Zoome inn på eller ut fra et bilde Se på video...

73 Vise fotografier på Facebook Vise fotografier i sosiale nettverk Innhold 11 Vise fotografier på Flickr

74 Arbeide med fotografier Rotere og lagre et fotografi Beskjære et fotografi...

75 Sende fotografier eller videoer i e-post Sende et fotografi eller en video i MMS Sende fotografier og videoer ved hjelp av Bluetooth Dele fotografier på Facebook...

76 162 Dele fotografier på Flickr Dele fotografier på Picasa Dele videoer på YouTube...

77 162 Deling..161 Musikk 163 Om Musikk-programmet Spille av musikk Søke etter musikk i biblioteket.

78 . 164 Opprette en spilleliste Spille av sangene i en spilleliste Administrere spillelister...

79 Angi en sang som ringetone..167 Sjekke om sangen ble lagt til som ringetone Sende musikk ved hjelp av Bluetooth Om Musikk-widgeten.

80 167 Kart og plassering 168 Bruke Google Maps Vise plasseringer Vise kartlag.

81 .170 Søke etter en plassering Få veibeskrivelser Finne venner med Google Latitude (tilgjengelig i visse land) Bruke HTC FootprintsTM...

82 Opprette et footprint Besøke et footprint på nytt Redigere eller slette et footprint.

83 Eksportere dine footprints Importere footprints Legge til Footprints-widgeten...

84 178 Flere applikasjoner 179 Se på videoer på YouTube.179 Se på videoer Søke etter videoer.

85 Dele en videokobling Fange en video og dele den på YouTube Vise en PDF-fil Vise dokumenter, presentasjoner og regneark.

86 .182 Holde styr på aksjer Legge til en aksjekurs eller en børsindeks Innhold Endre rekkefølgen på listen Slette aksjebeløp og -indekser...

87 Angi frekvens for oppdatering av aksjeoppdatering Manuell oppdatering av aksjeinformasjon Legge til Aksjer-widgeten Lytte på radio.

88 185 Lytte på en FM-stasjon Legge til stasjonsnavn Minimere eller slå av FM-radio..

89 .186 Spille inn stemmen din Innspille stemmen din. 187 Dele et stemmeklipp

90 Angi et stemmeklipp som ringetone Gi nytt navn til et stemmeklipp Finne og installere en applikasjon. 188 Opprette en Google Checkout-konto

91 Be om refusjon for et program Åpne en installert applikasjon Avinstallere et program.

92 .190 Få hjelp Finne og installere applikasjoner fra Android Market Lese nyheter Nyhetsskjermbilde.

93 Abonnere på en nyhetskanal fra en liste Abonnere på en nyhetskanal ved å legge inn en URL-adresse Angi oppdateringsfrekvens for artikler Lese en artikkel.

94 Merke en artikkel med stjerne Legge til et nøkkelord Legge til Nyheter-widgeten...

95 193 Sikkerhet 194 Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode Gjenopprette et SIM-kort som har blitt sperret Beskytte telefonen din med en skjermlås Innstillinger 196 Innstillinger på telefonen.

96 Endre innstillinger for skjermen Justere skjermens lysstyrke manuelt Justere tiden før skjermen slås av Forhindre automatisk skjermrotasjon..

97 ..198 Kalibrere G-sensoren på nytt Beholde skjermen på mens du lader telefonen Slå animasjonseffekter av og på Endre lydinnstillinger...

98 200 Endre telefonspråket. 201 Optimalisere telefonens batterilevetid Bruke GSM-nettverket til mobiloperatøren Kontrollere strømforbruket til programmer..

99 Administrere minne Kontrollere hvor mye telefonminne som er tilgjengelig til bruk Innhold 13 Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen Tømme programhurtiglager og fjerne data. 203 Avinstallere tredjepartsapplikasjoner

100 Frigjøre mer plass i telefonminnet eller på lagringskortet Kontrollere informasjon om telefonen Sikkerhetskopiering, oppdatering og tilbakestilling 205 Sikkerhetskopiere telefondata Sjekke om automatisk sikkerhetskopiering er aktivert Gjenoppretting av sikkerhetskopierte data til telefonen...

101 .205 Oppdatere telefonens systemprogramvare Sjekke oppdateringer av telefonsystemprogramvaren manuelt Utføre en hard/tilbakestilling til fabrikkstandard. 207 Spesifikasjoner Indeks Grunnleggende Inne i esken Følgende elementer skal finnes i esken: Telefon USB-kabel Batterieliminator 3,5 mm stereoheadset Batteri microsd-kort Brukerhåndbok Telefonen Frontpanel Varsellampe Denne lampen viser et: Fast grønt lys når telefonen er koblet til strømadapteren eller en datamaskin og batteriet er fullt ladet. Blinkende grønt lys når du har en ventende varsling. Fast rødt lys når batteriet blir ladet. Blinkende rødt lys når batterinivået blir veldig lavt. Grunnleggende 15 2 MENY Trykk for å åpne en liste over handlinger du kan foreta på det aktuelle skjermbildet. 3 STARTSIDE Mens du er i hvilket som helst program eller skjermbilde, så trykk for å gå tilbake til Startskjermbilde. Mens du er på hovedstartskjermbildet, trykker du for å vise et stillbilde av startskjermbildet. Trykk og hold inne for å åpne vinduet nylig brukte programmer. 4 TILBAKE Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde, eller for å lukke en dialogboks, en alternativmeny, varslingspanelet eller skjermtastaturet. 5 SØK Trykk for å åpne hurtigsøkboksen. Se "Søke på telefonen og web" i dette kapittelet hvis du vil ha flere detaljer. 6 Optisk styrekule Sveip fingeren over eller trykk for å fremheve eller velge elementer på skjermen. 7 Øreplugg Lytt på en telefonsamtale herfra. 8 Berøringsskjerm Bakpanel Høyttaler 10 Bunndeksel 11 LED-lykt 12 5 megapikslers kamera 16 Grunnleggende De to utstikkerne under bunndekselet fungerer som antenne for telefonen. Det anbefales at du fester bunndekselet til telefonen for å sikre at telefonen får optimalt radiomottak. Øverste panel ,5 mm lydplugg Koble til et sett 3,5 mm stereohodetelefoner for håndfri samtale eller for å høre på musikk. Din bruksanvisning HTC LEGEND

102 14 AV/PÅ Når telefonen er av, trykker du for å slå av telefonen. Når telefonen er av og skjermen er opplåst, trykker du for å slå telefondisplayet av eller på. Når skjermen er ulåst, trykker og holder du for å åpne telefonalternativmenyen som lar deg slå av telefonen, sette telefonen i stille modus, vibrasjonsmodus eller flymodus, og slå datatilkoblingen av/på. Venstre panel VOLUM OPP Mens du er i en samtale, trykker du for å øke ørepluggvolumet. Mens du ikke er i en samtale, trykker du for å øke ringevolumet. Mens du ser på videoer eller lytter på FM-radio, trykker du for å øke volumet. 16 VOLUM NED Mens du er i en samtale, trykker du for å redusere ørepluggvolumet. Mens du ikke er i en samtale, trykker du for å redusere ringevolumet. Mens du ser på videoer eller lytter på FM-radio, trykker du for å redusere volumet. Grunnleggende 17 Nedre panel Mikrofon 18 USB-kontakt Koble til strømadapteren for å lade batteriet. Koble til den medfølgende USB-kabelen for å overføre filer til telefonen fra datamaskinen eller synkronisere telefonen med HTC Sync på datamaskinen. 18 Grunnleggende Før du slår på telefonen Bunndeksel Fjerne bakdekselet Fjern bunndekselet for å få tilgang til batterirommet, SIM-kortsporet og lagringskortsporet. 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Med høyre og venstre tommel skyver du bunndekselet ut for å fjerne det. Sette på bunndekselet igjen 1. Plasser de to åpningene under bunndekselet overfor de to hakkene i bunnen av telefonen. 2. Plasser bunndekselet på telefonen, og fest bunndekselet ved å skyve det inntil det klikker på plass. De to utstikkerne under bunndekselet fungerer som antenne for telefonen. Det anbefales at du fester bunndekselet til telefonen for å sikre at telefonen får optimalt radiomottak. Grunnleggende 19 Batteriromdøren Åpne døren til batterirommet 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Åpne døren til batterirommet ved å vippe det opp fra høyre side. Lukke døren til batterirommet 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Vend batteriromdøren tilbake på plass for å lukke den. 3. Skyv batteridøren forsiktig ned inntil den klikker på plass og går i lås. SIM-kort SIM-kortet inneholder informasjon om ditt telefonnummer, servicedetaljer og telefonbok-/ meldingsminne. Telefonen støtter både 1,8-volts og 3-volts SIM-kort. Noen eldre SIM-kort vil muligens ikke fungere sammen med telefonen. Du bør kontakte mobiloperatøren for å få et nytt SIM-kort. Det kan være gebyrer for denne tjenesten. 20 Grunnleggende Sette inn SIM-kortet SIM-kortsporet er plassert under batterirommet. 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett inn SIM-kortet med gullkontaktene vendt ned og det avskårne hjørnet vendt utover. 4. Skyv SIM-kortet innover inntil det klikker på plass. Fjerne SIM-kortet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Skyv SIM-kortet innover for å støte det ut fra sporet. Lagringskort Lagre bilder, musikk og programmer ved å sette inn det medfølgende microsd-kortet i telefonen. Sette inn lagringskortet Lagringskortsporet er plassert under batterirommet. 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett inn microsd-kortet i sporet med gullkontaktene vendt ned, og skyv det inn inntil det klikker på plass. Hvis batteriet er installert, fjerner du batteriet først for å gjøre det enklere å sette inn lagringskortet. Se "Fjerne batteriet" i dette kapitlet hvis du vil ha detaljer. Grunnleggende 21 Fjerne lagringskortet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Skyv lagringskortet innover for å støte det ut fra sporet. Hvis batteriet er installert, fjerner du batteriet først for å gjøre det enklere å fjerne lagringskortet. Se "Fjerne batteriet" i dette kapitlet hvis du vil ha detaljer. Fjerne lagringskortet mens telefonen er på Når du trenger å fjerne lagringskortet mens telefonen er på, må du først avmontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og klikk deretter på Innstillinger. 2. Bla nedover på skjermen, og klikk på SDkort og telefonlagring. 3. Velg Avmonter minnekort. 4. Fjern lagringskortet ved å følge instruksjonene i "Fjerne lagringskortet". Batteri Telefonen leveres med et oppladbart lithiumion-polymer- eller lithium-ion-batteri, og er utformet for bruk bare sammen med produsentspesifiserte originalbatterier og tilbehør. Batteriytelsen avhenger av mange faktorer, medregnet nettverkskonfigurasjon, signalstyrke, temperaturen i miljøet der du bruker telefonen, funksjonene og/eller innstillingene du velger og bruker, elementer koblet til tilkoblingsportene, og dine tale-, data- og andre bruksmønstre. Sette inn batteriet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett batteriet med de synlige kobberkontaktene inn i telefonen først. De synlige kobberkontaktene bør være på høyre side når du setter inn batteriet. 4. Skyv batteriet helt inn. 22 Grunnleggende Fjerne batteriet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Trekk ut den røde batteriutløseren for å eksponere batteriet, og trekk batteriet ut. Lade batteriet Batteriet er delvis ladet når det leveres. Før du slår på og begynner å bruke telefonen, anbefales det at du lader batteriet. Noen batterier virker best etter flere fullførte ladings-/utladingssykluser. 1. Koble strømpluggen til batterieliminatoren. 2. Koble en ende av pluggen på USB-kabelen til synkroniseringskontakten på telefonen. 3. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på batterieliminatoren. Din bruksanvisning HTC LEGEND

103 4. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet. Under lading lyser varslingslampen (på høyre side av ørepluggen) kontinuerlig rødt. Lyset blir kontinuerlig grønt når telefonen er ferdigladet. Når batteriet blir ladet mens telefonen er på, vises batterilading-ikonet ( ) på statuslinjen på startskjermbildet. Etter at batteriet er fulladet, vises et ikon for fullt batteri ( ) på statuslinjen på startskjermbildet. Bare telefonens medfølgende batterieliminator og USB-synkroniseringskabel må brukes til å lade batteriet. Ikke fjern batteriet fra telefonen mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader. Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn. Grunnleggende 23 Fingergester Bank Når du vil skrive ved hjelp av skjermtastaturet, velger du skjermelementer som f.eks. ikoner for programmer og innstillinger, eller trykker på skjermknapper. Klikk ganske enkelt på dem med fingeren. Trykk og hold Hvis du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. kontakt eller link på en webside), så trykk og hold inne elementet. Sveipe eller gli Å sveipe eller gli betyr å dra fingeren vertikalt eller horisontalt over skjermen eller den optiske styrekulen. Dra Trykk og hold fingeren nede med et visst trykk før du begynner å dra. Når du drar må du ikke løfte fingeren før du har nådd til målposisjonen. Slåing Å slå ligner sveiping, bortsett fra at du må sveipe fingeren med lette, raskere strøk. Denne fingerbevegelsen foregår alltid i en vertikal retning, som når du blar i kontaktlisten eller meldingslisten. Roter Med de fleste skjermer kan du endre skjermretningen automatisk fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. Når du skriver inn tekst kan du snu telefonen på siden for å hente et større tastatur. Se kapittlet Innstillinger hvis du vil ha flere detaljer. Klype sammen I visse programmer, f.eks. Fotografier eller nettleseren, kan du "klemme" skjermen ved hjelp av 2 fingre (vanligvis tommelen og pekefingeren) for å zoome inn eller zoome ut når du viser et bilde eller en webside. 24 Grunnleggende Komme i gang Når du har satt inn SIM-kortet, batteriet og microsd-kortet, kan du slå på telefonen og begynne å bruke den. Slå på telefonen Trykk på av/på-knappen. Når du slår på telefonen for første gang, blir du bedt om å sette opp telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp telefonen for første gang, se "Sette opp telefonen for første gang" i dette kapittelet. Angi PIN-koden din Dersom SIM-kortet ditt er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (personal identification number), vil du bli bedt om å skrive inn PIN-koden for å fortsette. Angi PINkoden for SIM-kortet, og velg deretter OK. Hvis du vil lære hvordan du aktiverer eller deaktiverer PIN-koden for SIM-kort, se "Beskytt telefonen din" i sikkerhetskapittelet. De fleste SIM-kortet er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (et personlig identifikasjonsnummer) som du får fra mobiloperatøren. Når du blir bedt om det, angir du den forhåndsinnstilte PIN-koden og klikker på Enter. Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, vil SIM-kortet bli sperret. Hvis dette skjer, kan du fjerne blokkeringen ved hjelp av PUK-koden ("PIN Unblocking Key"), som er tilgjengelig fra mobiloperatøren. Slå av telefonen Hvis du ikke behøver å bruke telefonen, kan du slå den av for å spare batteristrøm. 1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen igjen. 2. Lås opp telefonen hvis den låste skjermen vises. Se "Låse opp skjermen" senere i dette kapittelet hvis du vil ha detaljer. 3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i et par sekunder. 4. Når alternativmenyen for telefonalternativer vises, klikker du på Strøm av. 5. Velg OK når du blir spurt om du vil slå av telefonen. Sette opp telefonen for første gang Når du slår på telefonen for første gang, viser telefonen opplæringsprogrammer og guider for oppsett av e-postkontoer og sosiale nettverk som Facebook, YouTubeTM og TwitterTM. Du kan følge skjerminstruksjonene for å fullføre oppsettet, eller hoppe over oppsettet og gjøre det en annen gang. 1. Noen data og innstillinger blir automatisk sikkerhetskopiert til lagringskortet. Fjern merket for alternativet hvis du ikke vil sikkerhetskopiere data og innstillinger automatisk til lagringskortet, og klikk deretter på OK. Se kapittelet Sikkerhetskopiering, oppdatering og tilbakestilling for å lære hvilke elementer som sikkerhetskopieres til lagringskortet. 2. Velg telefonspråket du vil bruke, og klikk på Neste. Grunnleggende Telefonen setter først opp GPRS/3G-, MMS- og WAP-tilkoblinger automatisk basert på SIM-kortet. Hvis du ikke hadde satt inn SIM-kortet da du slo på telefonen for første gang, viser telefonen et opplæringsprogram som viser hvordan du installerer SIM-kortet og batteriet. Slå av telefonen og sett inn SIM-kortet før du fortsetter å bruke telefonen. 4. Telefonen fører deg gjennom et opplæringsprogram i bruk av skjermtastaturet. Følg opplæringsprogrammet i bruk av skjermtastaturet. Klikk på Hopp over hvis du ikke vil gå gjennom programmet. 5. På skjermbildet Internett-tilkobling velger du hvordan du vil koble til Internett og klikker på Neste. 6. Hvis det finnes Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, vil du bli spurt om du vil koble til et Wi-Fi-nettverk. Klikk på Neste, og klikk deretter på ønsket trådløst nettverk, eller fjern merket for Koble til Wi-Finettverk, og klikk deretter på Neste for å settte opp Wi-Fitilkoblingen på et senere tidspunkt. 7. Noen telefonfunksjoner som Vær og Footprints krever Googles plasseringstjeneste for å fastslå din gjeldende plassering automatisk. På skjermbildet Plasseringssamtykke kan du velge om du vil tillate at Googles plasseringstjeneste samler informasjon om plasseringen din. Fjern eller velg merket, og klikk deretter på Neste. Denne tjenesten kan pådra deg flere dataoverføringskostnader fra tjenesteleverandøren. Du kan aktivere eller deaktivere denne tjenesten senere i telefonens plasseringsinnstillinger. 8. På skjermbildet Sett opp kontoer velger du typen konto du vil sette opp, og følger skjerminstruksjonene for å fullføre oppsettet. Din bruksanvisning HTC LEGEND

Din HTC Desire Brukerhåndbok

Din HTC Desire Brukerhåndbok Din HTC Desire Brukerhåndbok Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, kan du lese dette Lade batteriet Batteriet i telefonen er ikke ladet ennå. Selv om telefonen lades, er det viktig at du ikke fjerner batteriserien.

Detaljer

Din HTC Desire HD. Brukerhåndbok

Din HTC Desire HD. Brukerhåndbok Din HTC Desire HD Brukerhåndbok Konvensjoner som brukes i denne håndboken I denne brukerhåndboken bruker vi følgende symboler til å angi viktig og nyttig informasjon: Dette er en merknad. En merknad gir

Detaljer

Din HTC Desire S Brukerhåndbok

Din HTC Desire S Brukerhåndbok Din HTC Desire S Brukerhåndbok 2 Innhold Innhold Komme i gang Inne i esken 8 Telefonen din 8 Bunndeksel 10 Batteriromdør 12 SIM-kort 13 Lagringskort 14 Batteri 15 Slå telefonen av eller på 18 Angi PIN-koden

Detaljer

Din bruksanvisning HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022515

Din bruksanvisning HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Din bruksanvisning HTC HD MINI http://no.yourpdfguides.com/dref/3022360

Din bruksanvisning HTC HD MINI http://no.yourpdfguides.com/dref/3022360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC HD MINI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC HD MINI i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

www.htc.com Brukerhåndbok

www.htc.com Brukerhåndbok www.htc.com Brukerhåndbok Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN DIN BLIR GJORT UGYLDIG DERSOM DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Din HTC HD mini Brukerveiledning

Din HTC HD mini Brukerveiledning Din HTC HD mini Brukerveiledning Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner batteripakken.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

Din HTC HD mini Brukerhåndbok

Din HTC HD mini Brukerhåndbok Din HTC HD mini Brukerhåndbok Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning HTC HD MINI

Din bruksanvisning HTC HD MINI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HTC One mini 2. Brukerhåndbok

HTC One mini 2. Brukerhåndbok HTC One mini 2 Brukerhåndbok 2 Innhold Innhold Pakke ut HTC One mini 2 9 nano-sim-kort 10 Lagringskort 11 Lade batteriet 13 Slå strømmen av eller på 13 Ønsker du en rask innføring av telefonen? 14 Telefonoppsett

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din HTC One max Brukerhåndbok

Din HTC One max Brukerhåndbok Din HTC One max Brukerhåndbok 2 Innhold Innhold Pakke ut HTC One max 9 Bakdeksel 10 mikro-sim-kort 12 Lagringskort 13 Lade batteriet 14 Slå strømmen av eller på 14 Ønsker du en rask innføring av telefonen?

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TATTOO

Din bruksanvisning HTC TATTOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC TATTOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC TATTOO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google er et varemerke for Google Inc. Windows

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner gir

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

For support, video tutorials, webinars and further information visit us at

For support, video tutorials, webinars and further information visit us at Kom i gang For support, video tutorials, webinars and further information visit us at www.thinksmartbox.com Oversettelse til Norsk av Cognita. Velkommen til Grid 3 gir deg muligheten til å kommunisere,

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer