Din bruksanvisning HTC LEGEND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC LEGEND. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC LEGEND i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual HTC LEGEND Bruksanvisning HTC LEGEND Brukerhåndbok HTC LEGEND Brukerveiledning HTC LEGEND Instruksjon HTC LEGEND Din bruksanvisning HTC LEGEND

2 Manuell abstrakt: Prøv også å ikke ta telefonen fra hverandre. du har et standard dataabonnement, kan kostnadene virkelig balle på seg. Å bytte til et abonnement med ubegrenset datatrafikk kan vise seg mye billigere. Kjenn til personvernlovene Noen land har strenge lover om hvordan og når du kan ta opp telefonsamtaler. Du kan for eksempel være pålagt å varsle samtalepersonen før du begynner et eventuelt opptak. Det er lurt å finne ut hvilke lover som gjelder der du bor, før du bruker telefonens opptaksfunksjon. Helt til slutt noen viktige bemerkninger fra juristene våre (BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR) I den grad gjeldende lov tillater disse begrensningene skal verken HTC eller dets tilknyttede selskaper kunne holdes ansvarlige av deg, brukere eller tredjeparter for skader av noe slag, det være seg indirekte, spesielle, følgeskaper, tilfeldige eller straffende erstatningskrav, enten det oppstår ifølge kontrakt, skadeserstatning eller på annen måte, medregnet, men ikke begrenset til skade, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av virksomhet, tap av data og/eller tap av overskudd, uavhengig av muligheten for dette eller av om HTC eller dets tilknyttede selskaper er varslet om muligheten for slikt erstatningsansvar. Og under ingen omstendigheter skal det totale ansvaret til HTC eller dets tilknyttede selskaper overskride beløpet som mottas fra deg, uavhengig av den juridiske teorien som ligger til grunn for søksmålet. Det foregående påvirker ikke lovfestede rettigheter som ikke kan fraskrives. Les også informasjonen om sikkerhet og forskrifter som er inkludert i boksen for informasjon om riktig bruk av telefonen, for å forhindre personskader og unngå skade på telefonen. Du kan også referere til denne håndboken hvis du vil ha forskriftsinformasjon om telefonen. Du kan også besøke vårt supportwebområde på for å laste ned informasjonen om sikkerhet og forskrifter og få tilgang til andre nyttige ressurser for telefonen. Varemerker og copyright Copyright 2010 HTC Corporation. Med enerett. HTC-logoen, HTC quietly brilliant-logoen, HTC Legend, HTC Sense, Footprints, HTC Sync og HTC Care er varemerker og/eller servicemerker som tilhører HTC Corporation. Copyright 2010 Google Inc. Brukt med tillatelse. Google, Google-logoen, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, Google Mail, YouTube, Android Market og Google Talk er varemerker som tilhører Google Inc. Google, Google-logoen og Google Maps er varemerker som tilhører Google, Inc. TeleAtlas Map Data Street View Images 2010 Google. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync og Outlook er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Facebook er et varemerke eid av Facebook, Inc. Twitter er et varemerke som tilhører Twitter, Inc., og brukes ifølge lisens. Flickr er et varemerke eid av Yahoo! Inc. Med lisens fra QUALCOMM Incorporated under ett eller flere av følgende patenter: Alle andre selskaps-, produkt- og tjenestenavn som er nevnt i dette dokumentet er varemerker, registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører de respektive eierne. HTC kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet, og heller ikke for tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår fordi dette materialet stilles til rådighet. Informasjonen tilbys "slik den er" uten garantier av noe slag, og er gjenstand for endringer uten forvarsel. HTC forbeholder seg også retten til å endre innholdet i dette dokumentet når som helst og uten forvarsel. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres eller overføres i noen form eller med noen metode, det være seg elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, innspilling eller lagring i et gjenhentingssystem, eller oversettes til noe språk i noen form uten skriftlig tillatelse fra HTC innhentet på forhånd. Konvensjoner som brukes i denne håndboken I denne brukerhåndboken bruker vi følgende symboler til å angi viktig og nyttig informasjon: Dette er en merknad. En merknad gir ofte tilleggsinformasjon, for eksempel hva som skjer på telefonen når du velger å foreta eller ikke foreta en bestemt handling. En merknad tilbyr også informasjon som kan gjelde i noen situasjoner. Dette er et tips. Et tips gir deg en alternativ måte å foreta et bestemt trinn eller en prosedyre på, eller lar deg få vite om et alternativ som kan være nyttig for deg. Dette angir at noe er veldig viktig. Viktig informasjon er noe du må gjøre for å gjennomføre en bestemt oppgave eller få en telefonfunksjonen til å fungere korrekt. Dette tilbyr informasjon om forholdsregler for sikkerhet, dvs. informasjon du må være forsiktig med for å unngå potensielle problemer når du bruker telefonen. Innhold Grunnleggende 14 Inne i esken Telefonen.

3 14 Frontpanel..14 Bakpanel...

4 ..15 Øverste panel Venstre panel Nedre panel..

5 ..17 Før du slår på telefonen Bunndeksel 18 Batteriromdøren

6 19 SIM-kort..19 Lagringskort...

7 Batteri Fingergester..23 Slå på telefonen...

8 .24 Slå av telefonen Sette opp telefonen for første gang Dvalemodus.

9 .26 Komme i gang Startskjermbilde Utvidet startskjermbilde..

10 27 Navigere til startskjermbildet..27 Telefonstatusikoner Varslingsikoner

11 ..29 Sjekke varslinger Justere ringevolumet...

12 32 Justere medievolumet..32 Telefonstatus og varslinger Justere volumet Koble telefonen til en datamaskin...

13 Kopiere filer til og fra lagringskortet...34 Søke på telefonen og web Angi alternativer for web- og hurtigsøkboks Søke på web og telefonen ved hjelp av hurtigsøkboksen Personliggjøre 36 Gjøre telefonen virkelig din egen...

14 . 36 Endre ringetone Personliggjøre telefonen med scener Bruke en forvalgt scene.

15 ..37 Tilpasse og lagre en scene. Din bruksanvisning HTC LEGEND

16 .. 37 Endre navn på eller slette en scene 37 Endre bakgrunnen for startskjermbildet eller det låst Sjekke et tapt anrop..51 Tømme samtalelogglisten...

17 .51 Motta anrop Bruke samtalealternativer Bruke samtalelogg.

18 .50 Samtaletjenester Slå Flymodus av eller på Personer 54 Om Personer...

19 ...54 Måter å hente kontakter til telefonen på Skjermbildet Personer Sette opp Mitt kontaktkort..55 Kontakt-listen...

20 55 Legge til en ny kontakt 56 Importere kontakter fra SIM-kortet.57 Importere kontakter fra online-katalogen...

21 ...57 Slå sammen kontaktinformasjon Redigere en kontakts informasjon. 58 Søke etter en kontakt...58 Sikkerhetskopiere kontaktene til lagringskortet..

22 ...58 Importere kontakter fra lagringskortet...58 Slette kontakter Sende kontaktinformasjon som et vcard via MMS Sende kontaktinformasjon som et vcard via MMS

23 ...59 Innhold 7 Kontaktgrupper...60 Opprette en gruppe og legge til kontakter Slette en gruppe

24 .. 60 Legge til eller fjerne kontakter fra en gruppe Sende en SMS/MMS-melding eller e-post til en gruppe Kontaktinformasjon og samtaler 62 Personer-widget

25 . 63 Legge til Personer-widgeten Angi standard kommunikasjonsmetode Endre standard kommunikasjonsmetode...63 Kommunisere med en kontakt...

26 ..63 Tastatur 64 Bruke skjermtastaturet Bruke skjermtastaturet i liggende retning Endre skjermtastaturoppsettet Legge inn tekst.

27 65 Legge inn ord med prediktiv tekst.65 Justere innstillinger for berøringsinndata Innstillinger for berøringsinndata.

28 ...67 Tekstinntasting.. 67 Meldinger 69 Om Meldinger.69 Sende tekst- og multimediemeldinger Nye meldingsvarslinger..

29 . 72 WAP-pushmeldinger Administrere meldingssamtaler.. 74 Beskytte en melding mot sletting...

30 ...75 Slette en meldingstråd. 75 Slette flere meldingstråder..75 Slette en enkeltmelding...

31 .75 Vise kontaktdetaljer og kommunisere med en kontakt Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger Legge til Meldinger-widgeten Kontoer og synkronisering 78 Synkronisere med online-kontoer Legge til en sosial nettverkskonto.

32 .78 Synkronisere med en Google-konto Synkronisere med en Microsoft Exchange ActiveSync-konto. 79 Administrere kontoer...79 Installere HTC Sync som leveres med microsd-kortet..81 Sette opp HTC Sync for gjenkjenning av telefonen...

33 ...82 Sette opp synkronisering Sette opp flere synkroniseringsalternativer Synkronisere telefonen..

34 .. 84 Nedlasting av siste HTC Sync-oppgradering Installere applikasjoner fra datamaskinen til telefonen din Bruke HTC Sync Innhold Sosial 86 Legge til Facebook-widgeten...

35 ...87 Peep-skjermbilde Sende en oppdatering Søke etter Twitter-brukere som du vil følge. 89 Sende en direktemelding

36 89 Angi alternativer for Peep Legge til Twitter-widgeten Vennestrøm-skjermbildet.

37 91 Oppdatere statusen.92 Legge til Vennestrøm-widgeten Facebook for HTC Sense..

38 Bruke Facebook-applikasjonen Bruke Twitter på telefonen Bruke Vennestrøm Chat i Google Talk...

39 Logge på Google Talk..93 Chat med venner Endre online-status og bilde..

40 . 94 Administrere Vennelisten Endre Google Talk-innstillinger E-post 98 Vise Gmail-innboksen

41 .. 98 Lese meldinger Sende en melding Administrere samtaler og meldinger...

42 ..102 Endre innstillinger for Gmail Bruke Gmail E-post.

43 Legge til en POP3/IMAP e-postkonto Vise e-postinnboksen Exchange ActiveSync-e-post..

44 Skrive og sende en e-postmelding Vise og svare på en e-postmelding Redigere innstillinger for e-postkontoen..109 Slette en e-postkonto...

45 Legge til E-post-widgeten Kalender 110 Om Kalender Opprette en kalenderhendelse...

46 Endre kalendervisninger. 112 Invitere gjester til hendelsen (kun Google-konto)..111 Sende en møteforespørsel ved hjelp av kalenderen (kun Exchange ActiveSync) Månedsvisning. 112 Dag- og Dagsordenvisninger

47 Ukevisning Vise og redigere en hendelse Slette en hendelse..

48 Vise, redigere eller slette en hendelse Innhold 9 Påminnelser om kalenderhendelser Vise, skjule eller sette hendelsespåminnelser på pause Vise og synkronisere kalendere..

49 116 Vise eller skjule kalendere Velge hvilke Google-kalendere som synkroniseres på telefonen Endre kalenderinnstillinger Påminnelsesinnstillinger.

50 . 117 Innstillinger for kalendervisning Sende en vcalendar Om Kalender-widgeten Klokke og vær 119 Om widgeten HTC Clock.

51 Om klokkeprogrammet. 120 Bruke Skrivebordsklokke 121 Bruke den Global klokke

52 122 Angi din hjemby Angi tidssone, dato og klokkeslett Legge til en by på skjermbildet Global klokke. 123 Angi en alarm

53 Slette en alarm Endre alarmlydinnstillinger Stille alarmklokken...

54 Sjekke været Legge til en by på værskjermbildet Endre rekkefølgen av byer på værskjermbildet Slette byer fra værskjermbildet..

55 Endre væralternativer. 127 Om værwidgeten Internett 128 Datatilkobling.

56 128 Sjekke datatilkoblingen du bruker Slå datatilkoblingen av eller på Opprette et nytt tilgangspunkt...

57 Aktiver dataroaming Wi-Fi Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk..

58 Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet Sjekke statusen til trådløse nettverk Koble til et annet Wi-Fi-nettverk Legge til widgetene Datatilkobling og Wi-Fi.131 Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)...

59 ..132 Klargjøre telefonen for VPN-tilkobling Legge til en VPN-tilkobling Koble til et VPN.

60 Koble fra et VPN Åpne nettleseren Gå til en webside..

61 Bruke telefonens nettleser Innhold Angi startsiden din Endre skjermretningen

62 Bla til fullversjoner av alle webområder Navigere på en webside Zoome inn eller ut på en webside. 135 Velge en kobling på en webside

63 Åpne et nytt webleser-vindu. 136 Skifte mellom webleser-vinduer 137 Finne tekst på en webside

64 . 137 Laste ned applikasjoner fra Internett Kopiere tekst, slå opp informasjon og dele Vise bokmerker og tidligere besøkte sider Angi nettleseralternativer...

65 Bruke telefonen som et modem Bluetooth 142 Bruke Bluetooth. 142 Slå Bluetooth av eller på

66 142 Endre navn på telefonen 142 Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt 143 Koble til et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett 143 Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet 144 Koble fra en Bluetooth-enhet

67 144 Opphev paring fra en Bluetooth-enhet 144 Sende informasjon fra telefonen til en annen enhet Motta informasjon fra en annen enhet. Din bruksanvisning HTC LEGEND

68 .146 Sende og motta informasjon ved hjelp av Bluetooth Kamera 148 Grunnleggende om kameraet Søkerskjermbilde Bruke den optiske styrekulen som lukkerutløser..

69 Vurderingsskjermbilde Zooming Ta et bilde..

70 ..151 Spille inn en video Kamerainnstilinger. 153 Endre grunnleggende innstillinger

71 153 Endre avanserte innstillinger Fotografier 156 Om fotoapplikasjonen Velge et album Vise fotografier og videoer.

72 Bla i filmstripe- eller rutenettvisning. 157 Vise et fotografi i liggende retning Zoome inn på eller ut fra et bilde Se på video...

73 Vise fotografier på Facebook Vise fotografier i sosiale nettverk Innhold 11 Vise fotografier på Flickr

74 Arbeide med fotografier Rotere og lagre et fotografi Beskjære et fotografi...

75 Sende fotografier eller videoer i e-post Sende et fotografi eller en video i MMS Sende fotografier og videoer ved hjelp av Bluetooth Dele fotografier på Facebook...

76 162 Dele fotografier på Flickr Dele fotografier på Picasa Dele videoer på YouTube...

77 162 Deling..161 Musikk 163 Om Musikk-programmet Spille av musikk Søke etter musikk i biblioteket.

78 . 164 Opprette en spilleliste Spille av sangene i en spilleliste Administrere spillelister...

79 Angi en sang som ringetone..167 Sjekke om sangen ble lagt til som ringetone Sende musikk ved hjelp av Bluetooth Om Musikk-widgeten.

80 167 Kart og plassering 168 Bruke Google Maps Vise plasseringer Vise kartlag.

81 .170 Søke etter en plassering Få veibeskrivelser Finne venner med Google Latitude (tilgjengelig i visse land) Bruke HTC FootprintsTM...

82 Opprette et footprint Besøke et footprint på nytt Redigere eller slette et footprint.

83 Eksportere dine footprints Importere footprints Legge til Footprints-widgeten...

84 178 Flere applikasjoner 179 Se på videoer på YouTube.179 Se på videoer Søke etter videoer.

85 Dele en videokobling Fange en video og dele den på YouTube Vise en PDF-fil Vise dokumenter, presentasjoner og regneark.

86 .182 Holde styr på aksjer Legge til en aksjekurs eller en børsindeks Innhold Endre rekkefølgen på listen Slette aksjebeløp og -indekser...

87 Angi frekvens for oppdatering av aksjeoppdatering Manuell oppdatering av aksjeinformasjon Legge til Aksjer-widgeten Lytte på radio.

88 185 Lytte på en FM-stasjon Legge til stasjonsnavn Minimere eller slå av FM-radio..

89 .186 Spille inn stemmen din Innspille stemmen din. 187 Dele et stemmeklipp

90 Angi et stemmeklipp som ringetone Gi nytt navn til et stemmeklipp Finne og installere en applikasjon. 188 Opprette en Google Checkout-konto

91 Be om refusjon for et program Åpne en installert applikasjon Avinstallere et program.

92 .190 Få hjelp Finne og installere applikasjoner fra Android Market Lese nyheter Nyhetsskjermbilde.

93 Abonnere på en nyhetskanal fra en liste Abonnere på en nyhetskanal ved å legge inn en URL-adresse Angi oppdateringsfrekvens for artikler Lese en artikkel.

94 Merke en artikkel med stjerne Legge til et nøkkelord Legge til Nyheter-widgeten...

95 193 Sikkerhet 194 Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode Gjenopprette et SIM-kort som har blitt sperret Beskytte telefonen din med en skjermlås Innstillinger 196 Innstillinger på telefonen.

96 Endre innstillinger for skjermen Justere skjermens lysstyrke manuelt Justere tiden før skjermen slås av Forhindre automatisk skjermrotasjon..

97 ..198 Kalibrere G-sensoren på nytt Beholde skjermen på mens du lader telefonen Slå animasjonseffekter av og på Endre lydinnstillinger...

98 200 Endre telefonspråket. 201 Optimalisere telefonens batterilevetid Bruke GSM-nettverket til mobiloperatøren Kontrollere strømforbruket til programmer..

99 Administrere minne Kontrollere hvor mye telefonminne som er tilgjengelig til bruk Innhold 13 Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen Tømme programhurtiglager og fjerne data. 203 Avinstallere tredjepartsapplikasjoner

100 Frigjøre mer plass i telefonminnet eller på lagringskortet Kontrollere informasjon om telefonen Sikkerhetskopiering, oppdatering og tilbakestilling 205 Sikkerhetskopiere telefondata Sjekke om automatisk sikkerhetskopiering er aktivert Gjenoppretting av sikkerhetskopierte data til telefonen...

101 .205 Oppdatere telefonens systemprogramvare Sjekke oppdateringer av telefonsystemprogramvaren manuelt Utføre en hard/tilbakestilling til fabrikkstandard. 207 Spesifikasjoner Indeks Grunnleggende Inne i esken Følgende elementer skal finnes i esken: Telefon USB-kabel Batterieliminator 3,5 mm stereoheadset Batteri microsd-kort Brukerhåndbok Telefonen Frontpanel Varsellampe Denne lampen viser et: Fast grønt lys når telefonen er koblet til strømadapteren eller en datamaskin og batteriet er fullt ladet. Blinkende grønt lys når du har en ventende varsling. Fast rødt lys når batteriet blir ladet. Blinkende rødt lys når batterinivået blir veldig lavt. Grunnleggende 15 2 MENY Trykk for å åpne en liste over handlinger du kan foreta på det aktuelle skjermbildet. 3 STARTSIDE Mens du er i hvilket som helst program eller skjermbilde, så trykk for å gå tilbake til Startskjermbilde. Mens du er på hovedstartskjermbildet, trykker du for å vise et stillbilde av startskjermbildet. Trykk og hold inne for å åpne vinduet nylig brukte programmer. 4 TILBAKE Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde, eller for å lukke en dialogboks, en alternativmeny, varslingspanelet eller skjermtastaturet. 5 SØK Trykk for å åpne hurtigsøkboksen. Se "Søke på telefonen og web" i dette kapittelet hvis du vil ha flere detaljer. 6 Optisk styrekule Sveip fingeren over eller trykk for å fremheve eller velge elementer på skjermen. 7 Øreplugg Lytt på en telefonsamtale herfra. 8 Berøringsskjerm Bakpanel Høyttaler 10 Bunndeksel 11 LED-lykt 12 5 megapikslers kamera 16 Grunnleggende De to utstikkerne under bunndekselet fungerer som antenne for telefonen. Det anbefales at du fester bunndekselet til telefonen for å sikre at telefonen får optimalt radiomottak. Øverste panel ,5 mm lydplugg Koble til et sett 3,5 mm stereohodetelefoner for håndfri samtale eller for å høre på musikk. Din bruksanvisning HTC LEGEND

102 14 AV/PÅ Når telefonen er av, trykker du for å slå av telefonen. Når telefonen er av og skjermen er opplåst, trykker du for å slå telefondisplayet av eller på. Når skjermen er ulåst, trykker og holder du for å åpne telefonalternativmenyen som lar deg slå av telefonen, sette telefonen i stille modus, vibrasjonsmodus eller flymodus, og slå datatilkoblingen av/på. Venstre panel VOLUM OPP Mens du er i en samtale, trykker du for å øke ørepluggvolumet. Mens du ikke er i en samtale, trykker du for å øke ringevolumet. Mens du ser på videoer eller lytter på FM-radio, trykker du for å øke volumet. 16 VOLUM NED Mens du er i en samtale, trykker du for å redusere ørepluggvolumet. Mens du ikke er i en samtale, trykker du for å redusere ringevolumet. Mens du ser på videoer eller lytter på FM-radio, trykker du for å redusere volumet. Grunnleggende 17 Nedre panel Mikrofon 18 USB-kontakt Koble til strømadapteren for å lade batteriet. Koble til den medfølgende USB-kabelen for å overføre filer til telefonen fra datamaskinen eller synkronisere telefonen med HTC Sync på datamaskinen. 18 Grunnleggende Før du slår på telefonen Bunndeksel Fjerne bakdekselet Fjern bunndekselet for å få tilgang til batterirommet, SIM-kortsporet og lagringskortsporet. 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Med høyre og venstre tommel skyver du bunndekselet ut for å fjerne det. Sette på bunndekselet igjen 1. Plasser de to åpningene under bunndekselet overfor de to hakkene i bunnen av telefonen. 2. Plasser bunndekselet på telefonen, og fest bunndekselet ved å skyve det inntil det klikker på plass. De to utstikkerne under bunndekselet fungerer som antenne for telefonen. Det anbefales at du fester bunndekselet til telefonen for å sikre at telefonen får optimalt radiomottak. Grunnleggende 19 Batteriromdøren Åpne døren til batterirommet 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Åpne døren til batterirommet ved å vippe det opp fra høyre side. Lukke døren til batterirommet 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned. 2. Vend batteriromdøren tilbake på plass for å lukke den. 3. Skyv batteridøren forsiktig ned inntil den klikker på plass og går i lås. SIM-kort SIM-kortet inneholder informasjon om ditt telefonnummer, servicedetaljer og telefonbok-/ meldingsminne. Telefonen støtter både 1,8-volts og 3-volts SIM-kort. Noen eldre SIM-kort vil muligens ikke fungere sammen med telefonen. Du bør kontakte mobiloperatøren for å få et nytt SIM-kort. Det kan være gebyrer for denne tjenesten. 20 Grunnleggende Sette inn SIM-kortet SIM-kortsporet er plassert under batterirommet. 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett inn SIM-kortet med gullkontaktene vendt ned og det avskårne hjørnet vendt utover. 4. Skyv SIM-kortet innover inntil det klikker på plass. Fjerne SIM-kortet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Skyv SIM-kortet innover for å støte det ut fra sporet. Lagringskort Lagre bilder, musikk og programmer ved å sette inn det medfølgende microsd-kortet i telefonen. Sette inn lagringskortet Lagringskortsporet er plassert under batterirommet. 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett inn microsd-kortet i sporet med gullkontaktene vendt ned, og skyv det inn inntil det klikker på plass. Hvis batteriet er installert, fjerner du batteriet først for å gjøre det enklere å sette inn lagringskortet. Se "Fjerne batteriet" i dette kapitlet hvis du vil ha detaljer. Grunnleggende 21 Fjerne lagringskortet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Skyv lagringskortet innover for å støte det ut fra sporet. Hvis batteriet er installert, fjerner du batteriet først for å gjøre det enklere å fjerne lagringskortet. Se "Fjerne batteriet" i dette kapitlet hvis du vil ha detaljer. Fjerne lagringskortet mens telefonen er på Når du trenger å fjerne lagringskortet mens telefonen er på, må du først avmontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og klikk deretter på Innstillinger. 2. Bla nedover på skjermen, og klikk på SDkort og telefonlagring. 3. Velg Avmonter minnekort. 4. Fjern lagringskortet ved å følge instruksjonene i "Fjerne lagringskortet". Batteri Telefonen leveres med et oppladbart lithiumion-polymer- eller lithium-ion-batteri, og er utformet for bruk bare sammen med produsentspesifiserte originalbatterier og tilbehør. Batteriytelsen avhenger av mange faktorer, medregnet nettverkskonfigurasjon, signalstyrke, temperaturen i miljøet der du bruker telefonen, funksjonene og/eller innstillingene du velger og bruker, elementer koblet til tilkoblingsportene, og dine tale-, data- og andre bruksmønstre. Sette inn batteriet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Sett batteriet med de synlige kobberkontaktene inn i telefonen først. De synlige kobberkontaktene bør være på høyre side når du setter inn batteriet. 4. Skyv batteriet helt inn. 22 Grunnleggende Fjerne batteriet 1. Fjern bunndekselet. Se "Fjerne bunndekselet". 2. Åpne døren til batterirommet. Se "Åpne døren til batterirommet". 3. Trekk ut den røde batteriutløseren for å eksponere batteriet, og trekk batteriet ut. Lade batteriet Batteriet er delvis ladet når det leveres. Før du slår på og begynner å bruke telefonen, anbefales det at du lader batteriet. Noen batterier virker best etter flere fullførte ladings-/utladingssykluser. 1. Koble strømpluggen til batterieliminatoren. 2. Koble en ende av pluggen på USB-kabelen til synkroniseringskontakten på telefonen. 3. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på batterieliminatoren. Din bruksanvisning HTC LEGEND

103 4. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet. Under lading lyser varslingslampen (på høyre side av ørepluggen) kontinuerlig rødt. Lyset blir kontinuerlig grønt når telefonen er ferdigladet. Når batteriet blir ladet mens telefonen er på, vises batterilading-ikonet ( ) på statuslinjen på startskjermbildet. Etter at batteriet er fulladet, vises et ikon for fullt batteri ( ) på statuslinjen på startskjermbildet. Bare telefonens medfølgende batterieliminator og USB-synkroniseringskabel må brukes til å lade batteriet. Ikke fjern batteriet fra telefonen mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader. Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn. Grunnleggende 23 Fingergester Bank Når du vil skrive ved hjelp av skjermtastaturet, velger du skjermelementer som f.eks. ikoner for programmer og innstillinger, eller trykker på skjermknapper. Klikk ganske enkelt på dem med fingeren. Trykk og hold Hvis du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. kontakt eller link på en webside), så trykk og hold inne elementet. Sveipe eller gli Å sveipe eller gli betyr å dra fingeren vertikalt eller horisontalt over skjermen eller den optiske styrekulen. Dra Trykk og hold fingeren nede med et visst trykk før du begynner å dra. Når du drar må du ikke løfte fingeren før du har nådd til målposisjonen. Slåing Å slå ligner sveiping, bortsett fra at du må sveipe fingeren med lette, raskere strøk. Denne fingerbevegelsen foregår alltid i en vertikal retning, som når du blar i kontaktlisten eller meldingslisten. Roter Med de fleste skjermer kan du endre skjermretningen automatisk fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. Når du skriver inn tekst kan du snu telefonen på siden for å hente et større tastatur. Se kapittlet Innstillinger hvis du vil ha flere detaljer. Klype sammen I visse programmer, f.eks. Fotografier eller nettleseren, kan du "klemme" skjermen ved hjelp av 2 fingre (vanligvis tommelen og pekefingeren) for å zoome inn eller zoome ut når du viser et bilde eller en webside. 24 Grunnleggende Komme i gang Når du har satt inn SIM-kortet, batteriet og microsd-kortet, kan du slå på telefonen og begynne å bruke den. Slå på telefonen Trykk på av/på-knappen. Når du slår på telefonen for første gang, blir du bedt om å sette opp telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp telefonen for første gang, se "Sette opp telefonen for første gang" i dette kapittelet. Angi PIN-koden din Dersom SIM-kortet ditt er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (personal identification number), vil du bli bedt om å skrive inn PIN-koden for å fortsette. Angi PINkoden for SIM-kortet, og velg deretter OK. Hvis du vil lære hvordan du aktiverer eller deaktiverer PIN-koden for SIM-kort, se "Beskytt telefonen din" i sikkerhetskapittelet. De fleste SIM-kortet er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (et personlig identifikasjonsnummer) som du får fra mobiloperatøren. Når du blir bedt om det, angir du den forhåndsinnstilte PIN-koden og klikker på Enter. Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, vil SIM-kortet bli sperret. Hvis dette skjer, kan du fjerne blokkeringen ved hjelp av PUK-koden ("PIN Unblocking Key"), som er tilgjengelig fra mobiloperatøren. Slå av telefonen Hvis du ikke behøver å bruke telefonen, kan du slå den av for å spare batteristrøm. 1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen igjen. 2. Lås opp telefonen hvis den låste skjermen vises. Se "Låse opp skjermen" senere i dette kapittelet hvis du vil ha detaljer. 3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i et par sekunder. 4. Når alternativmenyen for telefonalternativer vises, klikker du på Strøm av. 5. Velg OK når du blir spurt om du vil slå av telefonen. Sette opp telefonen for første gang Når du slår på telefonen for første gang, viser telefonen opplæringsprogrammer og guider for oppsett av e-postkontoer og sosiale nettverk som Facebook, YouTubeTM og TwitterTM. Du kan følge skjerminstruksjonene for å fullføre oppsettet, eller hoppe over oppsettet og gjøre det en annen gang. 1. Noen data og innstillinger blir automatisk sikkerhetskopiert til lagringskortet. Fjern merket for alternativet hvis du ikke vil sikkerhetskopiere data og innstillinger automatisk til lagringskortet, og klikk deretter på OK. Se kapittelet Sikkerhetskopiering, oppdatering og tilbakestilling for å lære hvilke elementer som sikkerhetskopieres til lagringskortet. 2. Velg telefonspråket du vil bruke, og klikk på Neste. Grunnleggende Telefonen setter først opp GPRS/3G-, MMS- og WAP-tilkoblinger automatisk basert på SIM-kortet. Hvis du ikke hadde satt inn SIM-kortet da du slo på telefonen for første gang, viser telefonen et opplæringsprogram som viser hvordan du installerer SIM-kortet og batteriet. Slå av telefonen og sett inn SIM-kortet før du fortsetter å bruke telefonen. 4. Telefonen fører deg gjennom et opplæringsprogram i bruk av skjermtastaturet. Følg opplæringsprogrammet i bruk av skjermtastaturet. Klikk på Hopp over hvis du ikke vil gå gjennom programmet. 5. På skjermbildet Internett-tilkobling velger du hvordan du vil koble til Internett og klikker på Neste. 6. Hvis det finnes Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, vil du bli spurt om du vil koble til et Wi-Fi-nettverk. Klikk på Neste, og klikk deretter på ønsket trådløst nettverk, eller fjern merket for Koble til Wi-Finettverk, og klikk deretter på Neste for å settte opp Wi-Fitilkoblingen på et senere tidspunkt. 7. Noen telefonfunksjoner som Vær og Footprints krever Googles plasseringstjeneste for å fastslå din gjeldende plassering automatisk. På skjermbildet Plasseringssamtykke kan du velge om du vil tillate at Googles plasseringstjeneste samler informasjon om plasseringen din. Fjern eller velg merket, og klikk deretter på Neste. Denne tjenesten kan pådra deg flere dataoverføringskostnader fra tjenesteleverandøren. Du kan aktivere eller deaktivere denne tjenesten senere i telefonens plasseringsinnstillinger. 8. På skjermbildet Sett opp kontoer velger du typen konto du vil sette opp, og følger skjerminstruksjonene for å fullføre oppsettet. Din bruksanvisning HTC LEGEND

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 620

Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Antenneplasseringer 6 Sette inn et SIM-kort

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 520

Brukerhåndbok Nokia Lumia 520 Brukerhåndbok Nokia Lumia 520 5.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 520 Innhold For din egen sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet 5 Sette inn et minnekort 7 Fjerne SIM-kortet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Antenneplasseringer 6 Sette inn SIM-kortet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 6.1-programvare Innhold 7 Kapittel 1: iphone-oversikt 7 Bli kjent med iphone 5 7 Tilbehør 8 Knapper 10 Symboler som viser status 12 Kapittel 2: Komme i gang 12 Hva du trenger

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.3.2 Brukerhåndbok Publisert: 2015-05-26 SWD-20150526120642289 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 En rask oversikt over enheten

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer