Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma"

Transkript

1 Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma Vannområde Glomma Vannforekomst Vannforekomst navn Kommune Tiltaksgruppe Tiltak Kostnad Prioritering Ansvarlig myndighet ID Biologisk påvirkning Fremmede arter L Storrvatnet Dovre Redusere fremmede arter Utfisking R Vingersnoret Kongsvinger Redusere fremmede arter R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler R Glomma (Kongsvinger - Akershus grense) Kongsvinger, Sør-Odal Redusere fremmede arter Redusere fremmede arter R Oppstadåa Sør-Odal Redusere fremmede arter R Oppstadåa bekkefelt Sør-Odal Redusere fremmede arter R Sloa m fl Sør-Odal Redusere fremmede arter L Store Gjersjøen Tolga Redusere fremmede arter R Tilløp Gjersjøen Tolga Redusere fremmede arter R Gjera Tolga, Tynset R Glomma (Bronka - Flisa) Våler, Elverum Redusere fremmede arter Redusere fremmede arter Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt forskrift. Prosjekt pågår for begrensning av ørekytforekomst i Gjersjøen Prosjekt pågår for begrensning av ørekytforekomst i Gjersjøen Prosjekt pågår for begrensning av ørekytforekomst i Gjersjøen Hindre videre spredning av krepsepest, jf. vedtatt

2 forskrift R Blekua Trysil, Åmot, Rendalen Administrativt L Narsjøen Os Administrativt Vurdere om tiltak er aktuelt L Savalen Tynset, Administrativt Vurdere om tiltak er Alvdal aktuelt L Store Tallsjøen Tolga Administrativt L Storsjøen Åmot, Administrativt Rendalen R Tilløpsvassdrag Rendalen Administrativt Finnstadåa/Unsetåa Langtransportert forurensning Sur nedbør R Austvassåa Nord-Odal Kalkingstiltak Kalking av Hørningen R Brøa/Tverrena/Storena Åmot, Kalkingstiltak Videreføre kalking. Rendalen L Dølisjøen Sør-Odal Kalkingstiltak Kalket pga kreps R Elv fra Aursjøen Trysil Kalkingstiltak Baksjøen (Og Aursjøen) forts. kalkes R Løsetåa øvre del Eidsvoll, Kalkingstiltak Ottsjøen kalkes Stange, Nord-Odal R, Nordre Osa Bjørbekken - Tarven Åmot, Kalkingstiltak Kalking av Storfisktjønna, R bekkefelt, Brøa/Tverrena/Storena Rendalen Osdalstjønna, Ryensjøen, s Osdalssjøen L Ottsjøen Eidsvoll, Kalkingstiltak Kalkes Stange, Nord-Odal L Skårillen Sør-Odal Kalkingstiltak Kalket pga kreps R Sæteråa øvre del og tilløp Nes, Sør- Odal R Tilløp Malungsvassdraget / Stange, Haugsåa Nord-Odal R, R R Trya, Vestlige tilløpsvassdrag Glomma (Bjøråneset - Koppang) Vermundsåa - Vermunden bekkefelt Kalkingstiltak Kalking i Skårillen Kalkingstiltak Kalking i Fallåa v/ Romedal og Vallset JFF. Gørrtjernsbekken noe mindre sur. Stor-Elvdal Kalkingstiltak Kalking av Fåfengtjønna, Trytjønna Åsnes Kalkingstiltak Kalking ved svenske myndigheter 59549

3 R Vestlige tilløpsvassdrag Glomma Stor-Elvdal Kalkingstiltak Videreføre kalking (Bjøråneset - Koppang) R Sølna øvre del med tilløp Alvdal Administrativt R Tilløpsvassdrag Skurvsjøen Kongsvinger, Administrativt Grue R Fjellsåa øvre del og Håvelsbekken Nord-Odal Administrativt R Kugga øvre del Nord-Odal, Administrativt 1 Fylkesmann Grue R Kugga utløpsområde Nord-Odal, Administrativt 1 Fylkesmann Sør-Odal R Ellingsåa Lausåa Rendalen Administrativt se R Juråa øvre del Stange, Administrativt Nord-Odal R Tilløpsvassdrag Sorten Stange, Administrativt Videreføre overvåking i Våler Holsjøen R Sæteråa Sør-Odal Administrativt R Trondsåa Sør-Odal Administrativt L Vallsjøen Sør-Odal Administrativt L Holmsjøen Åmot Administrativt R Medskogsåa Åsnes Administrativt se Forurensning Forurensning fra punktkilder R Tjura nedre del / Gardsjøen Grue Administrativt Pålegge industribedrift undersøkelser for å klarlegge utslipp (hva og hvor mye) R Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Grue, Åsnes Administrativt Kirkenær) R Terninga Løten, Tiltak mot Elverum forurensede masser R Evja Nord-Odal Administrativt Avtale med BASF og potensiell påslippsavtale. Undersøkelser og oppprydding av andre bedrifter , Fylkesmann, Miljødirektoratet (tidl KLIF) 1 kommune, (Fylkesmannen), Fylkesmann, Miljødirektoratet (tidl KLIF)

4 R Evja Nord-Odal Tiltak mot Avtale med BASF og potensiell påslippsavtale. Undersøkelser og oppprydding av andre bedrifter R Magasinbekken Nord-Odal Tiltak mot avløp Sanering eller rehabilitering av eldre avløpsnett R Billaelva, samløp Tellebonbekken - Rendalen Administrativt Overvåke Djupsjøen R Juråa øvre del Stange, Nord-Odal R Trautåa øvre del Stange, Nord-Odal Administrativt Administrativt Vurdere tiltak for begrensning av Fe-tilførsel (betydelig utfelling) fra Slettholen avfallsplass R Kjemma / Kjemsjøen Stor-Elvdal Administrativt R Glomma (Bronka - Flisa) Våler, Administrativt Elverum Utslipp fra renseanlegg, Industri 2 Ukjent 1 fylkesmannen 1 Industri L Hjerkinndammen Dovre Tiltak mot avløp kundærrensing 2 Kommune L Hjerkinndammen Dovre Administrativt R Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Grue, Åsnes Tiltak mot avløp kundærrensing 1 kommune Kirkenær) R Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Grue, Åsnes Administrativt 1 kommune Kirkenær) R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Tiltak mot avløp kundærrensing 2 Fylkesmannen Grue, Åsnes, Våler R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler Administrativt L Storsjøen Nord-Odal, Sør-Odal Tiltak mot avløp Nytt renseanlegg og sanering/rehabilitering kommunalt ledningsnett , kommune R Håelva Røros Tiltak mot avløp Ny hovedplan for vann og avløp ferdigstilles 2015, oppfølging av effekt av nytt renseanlegg R Glomma (Bronka - Flisa) Våler, Elverum Tiltak mot avløp kundærrensing 2 Kommune

5 R Glomma (Bronka - Flisa) Våler, Elverum Annen diffus kilde Administrativt R Bekk fra Holmtjerna og Stortjernet Elverum Administrativt R, Folla (Brubakk - Kjølle), Folla Folldal Administrativt Overvåke , også R (Grimsbu - samløp Hausta) beskrevet i R Terninga Løten, Elverum Administrativt Overvåke L Nøklevatn nord-odal, Administrativt Grue, Åsnes L Haugatjønna Røros Administrativt R Håelva Røros Administrativt R Håelva Røros Administrativt R Håelva Røros Administrativt R Fjellsjøen, tilløpsbekk sør Røros Administrativt 1 Fylkesmann L Stubbsjøen Tynset Administrativt Avklare eierforhold L Stubbsjøen Tynset Administrativt R, Folla (Brubakk - Kjølle), Folla Folldal Tiltak mot R (Grimsbu - samløp Hausta) R Glomma (Samløp Håelva - Os) Os, Røros Tiltak mot R Orva Røros Tiltak mot R Orvsjøen, bekkefelt sør Røros Tiltak mot 1 Rensetekniske tiltak Overvåke Overvåke se se se

6 R Billaelva, samløp Tellebonbekken - Djupsjøen R Billaelva, tilløpsbekker fra Storvartsgruva og Olavsgruva Røros Røros Tiltak mot Tiltak mot L Djupsjøen Røros Tiltak mot R Orva, bekkefelt øvre del Røros Tiltak mot L Orvsjøen Røros Tiltak mot L Røragen Røros Tiltak mot L Røsjøen Røros Tiltak mot L Stikkillen Røros Tiltak mot R Elva Røros Tiltak mot L Feragen Røros Tiltak mot R Feragen, bekkefelt vest Røros Tiltak mot Tiltak ikke aktuelt (6.) 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt (6.) 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt (6.) 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt 3 Klima- og Tiltak ikke aktuelt (6.) 3 Klima- og

7 R Kvernbekken Røros Tiltak mot L Rambergsjøen Røros Tiltak mot R Raudbekken Røros Tiltak mot R Feragselva Røros Tiltak mot R Gjeta Røros Tiltak mot L Gjetsjøen Røros Tiltak mot R Gjetsjøen, bekkefelt Røros Tiltak mot R Glåma, Orvos - Samløp Håelva Røros Tiltak mot L Harsjøen Røros Tiltak mot L Hittersjøen Røros Tiltak mot R Hyttelva Røros Tiltak mot overvåkingsprogram L Håsjøen Røros Tiltak mot

8 R Kristensbekken / Prestbekken Røros Tiltak mot R Lillebekken Røros Tiltak mot R Nausterbekken Røros Tiltak mot R Røa Røros Tiltak mot R Røa, bekkefelt øst fra Orvbergsfjellet Røros Tiltak mot R Røragen, tilløpsbekker Røros Tiltak mot R Sjøendbekken Røros Tiltak mot R Steffaelva Røros Tiltak mot R Storbekken med tilløpsbekker Røros Tiltak mot L Store Fjellsjøen Røros Tiltak mot R Strømmeelva Røros Tiltak mot overvåkingsprogram, overvåkingsprogram se overvåkingsprogram, overvåkingsprogram

9 R Vikbekken med sidebekker Røros Tiltak mot Avrenning fra landbruk R Tilløpsvassdrag Glomma (Bronka - Svenneby) R, Domma, Tjura nedre del / R, Gardsjøen, Namnåa, R, 002- Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa R, 002- Kirkenær), 1055-R, 002- Hukusjøen,Evja/Kveia/Lauta m fl, 158-L, Bingsfløyta/Geittjennet m fl R, R R, R, R, R, R, L, R, R R, R, R, R, R, L, R, R R, R, R, R, R, L, R, R R, R, R, R, R, L, R, R Domma, Tjura nedre del / Gardsjøen, Namnåa, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær), Hukusjøen,Evja/Kveia/Lauta m fl, Bingsfløyta/Geittjennet m fl Domma, Tjura nedre del / Gardsjøen, Namnåa, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær), Hukusjøen,Evja/Kveia/Lauta m fl, Bingsfløyta/Geittjennet m fl Domma, Tjura nedre del / Gardsjøen, Namnåa, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær), Hukusjøen,Evja/Kveia/Lauta m fl, Bingsfløyta/Geittjennet m fl Domma, Tjura nedre del / Gardsjøen, Namnåa, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær), Hukusjøen,Evja/Kveia/Lauta m fl, Bingsfløyta/Geittjennet m fl Elverum, Våler Grue Grasdekte vannveier Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Grue Fangdammer Vurdere behov og evt. Grue Grue Grasdekte vannveier Miljøtilpasset jordarbeiding Kommune Grue Vegetasjonssoner 40000

10 L, L, R, R, R, R L, L, R, R, R, R, R L, L, R, R, R, R, R L, L, R, R, R, R, R Nugguren, Vingersjøen,Vingersnoret, Tilløpsvassdrag Glomma (Brandval - Kongsvinger), Evja/Kveia/Lauta m fl, Bingsfløyta/Geittjennet m fl Nugguren, Vingersjøen,Vingersnoret, Tilløpsvassdrag Glomma (Brandval - Kongsvinger), Evja/Kveia/Lauta m fl, Glomma (Flisa - Kongsvinger), Bingsfløyta/Geittjennet m fl Nugguren, Vingersjøen,Vingersnoret, Tilløpsvassdrag Glomma (Brandval - Kongsvinger), Evja/Kveia/Lauta m fl, Glomma (Flisa - Kongsvinger), Bingsfløyta/Geittjennet m fl Nugguren, Vingersjøen,Vingersnoret, Tilløpsvassdrag Glomma (Brandval - Kongsvinger), Evja/Kveia/Lauta m fl, Glomma (Flisa - Kongsvinger), Bingsfløyta/Geittjennet m fl kongsvinger Fangdammer Vurdere behov og evt. kongsvinger kongsvinger R Bingsfløyta/Geittjennet m fl Kongsvinger, Sør-Odal, Grue R, R, R, R, R, R, L, R R, R, R, R, R, R, L, R, R Fjellsåa nedre del,juråa nedre del, Tannåa, Geita, Sørka, Trautåa nedre del, Storsjøen, Tilløpsvassdrag Storsjøen Fjellsåa nedre del,juråa nedre del, Tannåa, Geita, Sørka, Trautåa nedre del, Storsjøen, Tilløpsvassdrag Storsjøen, Mørkåa nedre del Tiltak mot Miljøtilpasset jordarbeiding Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Kommune kongsvinger Vegetasjonssoner Nord-Odal Nord-Odal Grasdekte vannveier Tiltak mot Miljøtilpasset jordarbeiding Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Kommune R, Juråa nedre del, Tannåa, Mørkåa Nord-Odal Fangdammer Vurdere behov og evt

11 R, R, R, R, L, R R, R, R, R, R, L, R R, R, R R, R, R R, R, R R, R, R nedre del, Sørka, Trautåa nedre del, Storsjøen, Tilløpsvassdrag Storsjøen Juråa nedre del, Tannåa, Mørkåa nedre del, Sørka, Trautåa nedre del, Storsjøen, Tilløpsvassdrag Storsjøen Rena (Elvål-Hornset), Tilløpsvassdrag Lomnessjøen, Svartbekken/Østamyra Rena (Elvål-Hornset), Tilløpsvassdrag Lomnessjøen, Svartbekken/Østamyra Rena (Elvål-Hornset), Tilløpsvassdrag Lomnessjøen, Svartbekken/Østamyra Rena (Elvål-Hornset), Tilløpsvassdrag Lomnessjøen, Svartbekken/Østamyra Nord-Odal Vegetasjonssoner Rendalen Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Rendalen Fangdammer Vurdere behov og evt. Rendalen Miljøtilpasset jordarbeiding Kommune Rendalen Vegetasjonssoner R Bergbekken Røros Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel R Bergbekken Røros Andre Oppsamling av landbrukstiltak husdyrgjødsel R Bergbekken Røros Fangdammer Vurdere behov og evt R Bergbekken Røros Tiltak mot R Glåma, Orvos - samløp Håelva, Røros Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av bekkefelt øst husdyrgjødsel R Glåma, Orvos - samløp Håelva, Røros Andre Oppsamling av bekkefelt øst landbrukstiltak husdyrgjødsel R Glåma, Orvos - samløp Håelva, Røros Fangdammer Vurdere behov for bekkefelt øst fangdammer R Glåma, Orvos - samløp Håelva, Røros Tiltak mot bekkefelt øst L Haugatjønna Røros Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel L Haugatjønna Røros Andre Oppsamling av landbrukstiltak husdyrgjødsel

12 L Haugatjønna Røros Tiltak mot R Håelva Røros Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel R Håelva Røros Andre Oppsamling av landbrukstiltak husdyrgjødsel R Håelva Røros Tiltak mot L Håsjøen Røros Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel L Håsjøen Røros Tiltak mot L Sorten Stange, Andre Oppsamling av Våler landbrukstiltak husdyrgjødsel L Sorten Stange, Fangdammer Vurdere behov og evt Våler R Kjemma / Kjemsjøen Stor-Elvdal Fangdammer Vurdere behov og evt R Kjemma / Kjemsjøen Stor-Elvdal Miljøtilpasset jordarbeiding R Kjemma / Kjemsjøen Stor-Elvdal Vegetasjonssoner L, R, R, R, R, R, R, R, R L, R, R, R, R, R, R, R, R L, R, R, R, R, R, 002- Dølisjøen, Oppstadåa, Oppstadåa bekkefelt, Sloa m fl, Bekkefelt Glomma vest for Skarnes, Nilsfløyta m fl, Mangåa, Sæteråa, Sæteråa øvre del og tilløp Dølisjøen, Oppstadåa, Oppstadåa bekkefelt, Sloa m fl, Bekkefelt Glomma vest for Skarnes, Nilsfløyta m fl, Mangåa, Sæteråa, Sæteråa øvre del og tilløp Dølisjøen, Oppstadåa, Oppstadåa bekkefelt, Sloa m fl, Bekkefelt Glomma vest for Skarnes, Nilsfløyta m fl, Mangåa, Sæteråa, Sæteråa øvre del og tilløp Sør-Odal Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Sør-Odal Fangdammer Vurdere behov og evt. Sør-Odal Miljøtilpasset jordarbeiding Kommune

13 833-R, R, R L, R, R, R, R, R, R, R, R Dølisjøen, Oppstadåa, Oppstadåa bekkefelt, Sloa m fl, Bekkefelt Glomma vest for Skarnes, Nilsfløyta m fl, Mangåa, Sæteråa, Sæteråa øvre del og tilløp Sør-Odal Vegetasjonssoner R Vassdrag fra Vingelen Tolga, Os Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel R Vassdrag fra Vingelen Tolga, Os Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager R Vassdrag fra Vingelen Tolga, Os Fangdammer Vurdere behov og evt L Søndre Ulvsjøen Trysil Gjødselplanleggning Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel L Søndre Ulvsjøen Trysil Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager L Søndre Ulvsjøen Trysil Fangdammer Vurdere behov og evt R Kalbekken Tynset Fangdammer Vurdere behov for fangdammer R, Tverråa m fl, Søndre Hasla, Våler Grasdekte R, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, vannveier R, Hasla midtre del, Hasla nedre del, R, Nordre Hasla,Tilløpsvassdrag R, Glomma (Bronka - Svenneby) R, R L, R, R, R, R, R, R, R, R L, R, R, Tørråssjøen, Glomma (Bronka - Flisa), Tilløpsvassdrag Glomma (Bronka - Svenneby), Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla Tørråssjøen, Glomma (Bronka - Flisa), Tilløpsvassdrag Glomma (Bronka - Svenneby), Tverråa m fl, Våler Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Våler Fangdammer Vurdere behov og evt kommune Kommune

14 R, R, R, R, R, R L, R, R, R, R, R, R, R, R L, R, R, R, R, R, R, R, R Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla Tørråssjøen, Glomma (Bronka - Flisa), Tilløpsvassdrag Glomma (Bronka - Svenneby), Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla Tørråssjøen, Glomma (Bronka - Flisa), Tilløpsvassdrag Glomma (Bronka - Svenneby), Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla R Tilløpsvassdrag Glomma (Hovda - Åsta) R Tilløpsvassdrag Glomma (Hovda - Åsta) R, Tilløpsvassdrag Glomma (Hovda R Åsta), Glomma (Hovda - Rena) R, Tilløpsvassdrag Glomma (Hovda R Åsta), Glomma (Hovda - Rena) R, Tilløpsvassdrag Gjesåssjøen fra L, 002- nord, vest og sør, 1523-R, 002- Gjesåssjøen,Tverråa m fl, Søndre 2623-R, 002- Hasla, Tilløpsvassdrag søndre 3426-R, 002- Hasla, Hasla midtre del, Hasla 3427-R, 002- nedre del, Nordre Hasla 3442-R, R R, R, L, L, R, 002- Tilløpsvassdrag Gjesåssjøen fra nord, vest og sør, Gjesbekken, Gjesåssjøen, Strandsjøen,Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Våler Miljøtilpasset jordarbeiding Våler Vegetasjonssoner Åmot Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Kommune Åmot Fangdammer Vurdere behov og evt Åmot Miljøtilpasset jordarbeiding Åmot Vegetasjonssoner Åsnes Åsnes Grasdekte vannveier Tiltak mot Kartlegging og utbedring av aktuelle gjødsellager Kommune

15 2623-R, R, R, R, R, R, L R, R, L, L, R, R, R, R, R, R, R, L R, R, L, R, R, R, R, R, R, R R, L, R, R, R, R, R, R, R Ikke tilknyttet avløpsnett Hasla nedre del, Nordre Hasla,Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa-Kirkenær), Hukusjøen Tilløpsvassdrag Gjesåssjøen fra nord, vest og sør, Gjesbekken, Gjesåssjøen, Strandsjøen,Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla,Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa-Kirkenær), Hukusjøen Tilløpsvassdrag Gjesåssjøen fra nord, vest og sør, Gjesbekken, Strandsjøen,Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær) Tilløpsvassdrag Gjesåssjøen fra nord, vest og sør, Gjesåssjøen,Tverråa m fl, Søndre Hasla, Tilløpsvassdrag søndre Hasla, Hasla midtre del, Hasla nedre del, Nordre Hasla, Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær) Åsnes R Kugga utløpsområde Nord-Odal, Sør-Odal L Storsjøen Nord-Odal, Sør-Odal L Storsjøen Nord-Odal, Sør-Odal Miljøtilpasset jordarbeiding Åsnes Vegetasjonssoner Åsnes Fangdammer Vurdere behov og evt. Administrativt Tiltak mot avløp i Tiltak mot avløp i Opprydding i spredt avløp Påkobling kommunalt avløp Kommune

16 L Storsjøen Nord-Odal, Sør-Odal Tiltak mot avløp i R Tilløpsvassdrag Storsjøen Nord-Odal, Tiltak mot avløp i Sør-Odal R Glomma (Samløp Håelva - Os) Os, Røros Tiltak mot avløp i L Grunna Ringsaker Tiltak mot avløp i R Bergbekken Røros Tiltak mot avløp i R Glåma, Orvos - samløp Håelva, bekkefelt øst Røros Tiltak mot avløp i R Hyttelva Røros Tiltak mot avløp i R Hyttelva, tilløpsbekker Røros Tiltak mot avløp i R Håelva Røros Tiltak mot avløp i R Håelva, tilløpsbekker Røros Tiltak mot avløp i R Vaula Røros Tiltak mot avløp i R Vikbekken med sidebekker Røros Tiltak mot avløp i R, R R, R Sloa m fl, Mangåa Sør-Odal Tiltak mot avløp i Sloa m fl, Mangåa Sør-Odal Tiltak mot avløp i R Glomma (Hovda - Rena) Åmot Tiltak mot avløp i R Søre Osa Åmot Tiltak mot avløp i R Tilløpsvassdrag Glomma (Hovda - Åsta) Åmot Tiltak mot avløp i 1 kommune Opprydding i spredt avløp, , , , , , , , Opprydding i spredt avløp , se, , ,

17 R Gjesbekken Åsnes Tiltak mot avløp i Byer og tettsteder R Hyttelva Røros Overvannstiltak Ny hovedplan for vann og avløp ferdigstilles R Hyttelva, tilløpsbekker Røros Overvannstiltak Ny hovedplan for vann og avløp ferdigstilles 2015 Transport/infrastruktur R Terninga Løten, Elverum Administrativt R Hyttelva, tilløpsbekker Røros Administrativt R Håelva, tilløpsbekker Røros Administrativt R Ygla/Stormobekken/Halvfarbekken Åmot Administrativt Videreføre pågående m fl overvåkning av miljøgifter i regi av forsvaret Fysiske inngrep Hydromorfologiske endringer R Einunna nedre del Alvdal Miljøbasert Vilkår med minste R Glomma (Alvdal - Høyegga) Alvdal Fiskevandring - opp Prosjekt pågår. Sørge for tilstrekkelige er i ulike perioder av året ifm revidert konsesjon for overføring til Rendalen R Glomma (Alvdal - Høyegga) Alvdal Miljøbasert Prosjekt pågår. Sørge for tilstrekkelige er i ulike perioder av året ifm revidert konsesjon for overføring til Rendalen R Glomma (Alvdal - Høyegga) Alvdal Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Vrangselva (søndre Åklangen - Eidskog Administrativt Magnor) R Glomma (Øksna - Bronka) Elverum Miljøbasert Endringer i manøvreringsreglement (fortsatt midlertidig , NVE

18 reglement) (Strandfossen) R Glomma (Øksna - Bronka) Elverum Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp R Glomma (Øksna - Bronka) Elverum Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Glomma (Øksna - Bronka) Elverum Administrativt R Marsjøåa Folldal R Elgsjøelva Folldal, Administrativt Fiskeundersøkelse, FM, FK Oppdal L Fundin Folldal, Biotopforbedring Biotopforbedrende tiltak Oppdal L Fundin Folldal, Fiskeutsettinger Utsetting som avbøtende Oppdal tiltak R Tjura nedre del / Gardsjøen Grue Administrativt L Skasen Kongsvinger, Fiskevandring - opp Etablere fiskepassasje , FM, FK Grue forbi fløtingsdam R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp Grue, Åsnes, Våler R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Glomma (Flisa - Kongsvinger) Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler R Glomma (Kongsvinger - Akershus Kongsvinger, grense) Sør-Odal R Glomma (Kongsvinger - Akershus grense) Kongsvinger, Sør-Odal Administrativt Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, L Yksnsjøen Løten Administrativt L Elgsjøen Oppdal Administrativt Fiskeundersøkelse, FM, FK L Elgsjøen Oppdal Biotopforbedring Mulig behov i noen bekker 2 Fylkesmannen L Elgsjøen Oppdal Fiskevandring - ned Tiltak ikke aktuelt R Glomma (Samløp Håelva - Os) Os, Røros - ned Reetablering av 2 NVE

19 R Glomma (Samløp Håelva - Os) Os, Røros Fiskevandring - opp Reetablering av R Glomma (Samløp Håelva - Os) Os, Røros Administrativt Utrede/kartlegge om dammen i tilknytning Røstefossen opprinnelig har vært et naturlig vandringshinder R Kverninga og Sandbekken Rendalen Miljøbasert Utrede behov og muligheter for å pålegge krav om miljøbasert R Kverninga og Sandbekken Rendalen Administrativt R Rena (Elvål-Hornset) Rendalen Administrativt R Rena (Lomnessjøen - Storsjøen) Rendalen Miljøbasert R Rena (utløp Rendalen kraftverk - Lomnessjøen) R Rena (utløp Rendalen kraftverk - Lomnessjøen) Optimalisert manøvreringsregime ved Høyegga Rendalen Biotopforbedring Biotopforbedrende tiltak i elvestrengen Rendalen Miljøbasert Optimalisert manøvreringsregime ved Høyegga 2 NVE NVE R Svartbekken/Østamyra Rendalen Administrativt L Aksjøen Ringsaker Administrativt Vurdere når nåtilstand er "naturlig tilstand". Dam stor betydning pga grunn innsjø L Aursunden Røros Utfisking Utfisking av sik R Glomma (Atna - Tresa) Stor-Elvdal Miljøbasert Økt minste (Høyegga) R Glomma (Tresa - Imsa) Stor-Elvdal Fiskevandring - ned Driftsinstruks, R Glomma (Tresa - Imsa) Stor-Elvdal Fiskevandring - opp Driftsinstruks, R Glomma (Tresa - Imsa) Stor-Elvdal Miljøbasert Endringer i manøvreringsreglement (fortsatt midlertidig reglement) (Strandfossen) R Glomma (Tresa - Imsa) Stor-Elvdal Administrativt

20 R Glomma (Tresa - Imsa) Stor-Elvdal Miljøbasert Økt minste (Høyegga) L Myklebysjøen Stor-Elvdal Administrativt Overvåke, fiskeundersøkelse R Søkkunda Stor-Elvdal Miljøbasert Utrede behov og muligheter for å pålegge krav om miljøbasert R Glomma (Høyegga - Atna) Stor-Elvdal Fiskevandring - ned Driftsinstruks, R Glomma (Høyegga - Atna) Stor-Elvdal Fiskevandring - opp Driftsinstruks, R Glomma (Høyegga - Atna) Stor-Elvdal Miljøbasert Økt minste (Høyegga) R Oppstadåa Sør-Odal Administrativt R Oppstadåa bekkefelt Sør-Odal Administrativt L Osensjøen Trysil, Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av fisketrapp, driftsinstruks L Osensjøen Trysil, Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp, driftsinstruks L Savalen Tynset, Administrativt Overvåke, jevnlige Alvdal fiskeundersøkelser L Savalen Tynset, Fiskeutsettinger Pålegg om utsetting av Alvdal 6000 tosomring ørret årlig R Sivilla Tynset, Alvdal R Glomma (Bronka - Flisa) Våler Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp R Glomma (Bronka - Flisa) Våler Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Glomma (Hovda - Rena) Åmot Fiskevandring - ned Driftsinstruks, R Glomma (Hovda - Rena) Åmot Fiskevandring - opp Driftsinstruks, R Glomma (Hovda - Rena) Åmot Miljøbasert Endringer i manøvreringsreglement (fortsatt midlertidig 3

21 reglement) R Glomma (Hovda - Rena) Åmot Miljøbasert Økt minste R Glomma (Imsa - Hovda) Åmot Fiskevandring - ned Driftsinstruks, R Glomma (Imsa - Hovda) Åmot Fiskevandring - opp Driftsinstruks, R Glomma (Imsa - Hovda) Åmot Miljøbasert Endringer i manøvreringsreglement (fortsatt midlertidig reglement) (Strandfossen) R Glomma (Imsa - Hovda) Åmot Miljøbasert Økt minste (Høyegga) L Løpsjøen Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp, driftsinnstruks for L Løpsjøen Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, driftsinnstruks for R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Miljøbasert Optimalisert manøvreringsregime ved Høyegga R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Miljøbasert Optimalisert manøvreringsregime ved Høyegga R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp. Utbedring av oppvandringsmuligheter, R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Biotopforbedring Åpning av skådammer, FM, FK

22 R Søre Osa Åmot Biotopforbedring Kompensasjon for endret R Søre Osa Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av fisketrapp, driftsinstruks R Søre Osa Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp, driftsinstruks R Søre Osa Åmot Miljøbasert Vurdere høyere vinter av hensyn til fisk L Storsjøen Åmot, Rendalen L Storsjøen Åmot, Rendalen L Storsjøen Åmot, Rendalen L Storsjøen Åmot, Rendalen R Glomma (Imsa - Hovda) Åmot, Stor- Elvdal Morfologiske endringer Miljøbasert Optimalisert manøvreringsregime ved Høyegga 1 Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp Fiskevandring - ned Fiskevandring - opp Administrativt Utbedring av nedvandringsmuligheter, Utbedring av oppvandringsmuligheter, driftsinstruks for se R Glomma (Alvdal - Høyegga) Alvdal Fiskevandring - opp Prosjekt pågår. Sørge for tilstrekkelige er i ulike perioder av året ifm revidert konsesjon for overføring til Rendalen R Glomma (Alvdal - Høyegga) Alvdal Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, L Elgsjøen Oppdal Fiskevandring - opp Tiltak ikke aktuelt R Unna Oppdal Administrativt R Rena (Elvål-Hornset) Rendalen Administrativt R Rena (Lomnessjøen - Storsjøen) Rendalen Biotopforbedring Vurdere behov for biotoptiltak R Rena (utløp Rendalen kraftverk - Rendalen Biotopforbedring Vurdere behov for Lomnessjøen) biotoptiltak 1, FM, FK, FM, FK

23 R Svartbekken/Østamyra Rendalen Administrativt R Tilløpsvassdrag Lomnessjøen Rendalen Administrativt R Flotjønnsbekken Røros Fiskevandring - ned Etablere passasje, FM, FK R Flotjønnsbekken Røros Fiskevandring - opp Etablere passasje, FM, FK R Flotjønnsbekken Røros Administrativt, FM R Jervbekken Røros Fiskevandring - ned Etablere passasje, FM, FK R Jervbekken Røros Fiskevandring - opp Etablere passasje, FM, FK R Jervbekken Røros Administrativt R Storbekken Røros Fiskevandring - ned Etablere passasje, FM, FK R Storbekken Røros Fiskevandring - opp Etablere passasje, FM, FK R Storbekken Røros Administrativt R Storelva Røros Fiskevandring - ned Etablere passasje, FM, FK R Storelva Røros Fiskevandring - opp Etablere passasje, FM, FK R Storelva Røros Administrativt R Tilløp Malungsvassdraget / Haugsåa Stange, Nord-Odal Biotopforbedring Gjennomføring av biotoptiltaksplan 1 Fylkeskommune, NVE L Myklebysjøen Stor-Elvdal Administrativt se R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Biotopforbedring Gjennomføring av, FM, FK biotoptiltaksplan R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp R Rena (Løpsjøen - Rena) Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Fiskevandring - opp Utbedring av fisketrapp. Utbedring av oppvandringsmuligheter, R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Fiskevandring - ned Utbedring av nedvandringsmuligheter, R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Administrativt 1 fylkesmannen

24 R Rena (Storsjøen - Løpsjøen) Åmot Biotopforbedring Vurdere behov for biotoptiltak R Slemma med tilløp søndre del Åmot Fiskevandring - ned Etablere fiskepassasje forbi fløtingsdam ved utløp i Osensjøen R Slemma med tilløp søndre del Åmot Fiskevandring - opp Etablere fiskepassasje forbi fløtingsdam ved utløp i Osensjøen R Slemma med tilløp søndre del Åmot Administrativt L Storsjøen Åmot, Fiskevandring - ned Forbedring av Rendalen vandringsmuligheter for fisk forbi Storsjødammen er påkrevd L Storsjøen Åmot, Rendalen Fiskevandring - opp Forbedring av vandringsmuligheter for fisk forbi Storsjødammen er påkrevd R Tyskåa - Gransjøbekken Åsnes Administrativt R Tyskåa - Gransjøbekken Åsnes Administrativt R Tyskåa - Gransjøbekken bekkefelt Åsnes Administrativt R Tyskåa - Gransjøbekken bekkefelt Åsnes Administrativt R Hasla midtre del Åsnes, Våler Administrativt R Tilløpsvassdrag søndre Hasla Åsnes, Våler Administrativt Andre R Tilløpsvassdrag Glomma (Flisa- Kirkenær) Grue, Åsnes Administrativt L Vingersjøen Kongsvinger Administrativt R Borga, øvre del Røros Administrativt L Feragen Røros Administrativt se overvåkingsprogram se, FM, FK, FM, FK, FM, FK, FM, FK, FM, FK

Status i vannområdene Glomma og Grensevassdragene , Trine Fjøsne

Status i vannområdene Glomma og Grensevassdragene , Trine Fjøsne Status i vannområdene Glomma og Grensevassdragene 17.09.15, Trine Fjøsne Hva har skjedd/skjer i 2015 De regionale planene for vannforvaltning skal ferdigstilles i høst Vannregionutvalgsmøte 9. oktober

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

(http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/vannomrader - glomma/glommai)

(http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/vannomrader - glomma/glommai) S-3/417 HEDMARK FYLKESKOMMUNE OPPDAL KOMMUNE 1112131»Mil Doknr, 13 OKT.2016 Iht. adresseliste Ark.kode P Ark.kode S Saksbej,. Besvares Hamar, 07.10.2016 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 16/66-38 Saksbeh. Trine

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Tabell 8: Femund-/Trysilvassdraget og Røgden Vannforekomst Nr. Navn Vanntype Kommune Risiko Tilstand Innsjø 311-1352-L Lille Engeren Små < 0.

Tabell 8: Femund-/Trysilvassdraget og Røgden Vannforekomst Nr. Navn Vanntype Kommune Risiko Tilstand Innsjø 311-1352-L Lille Engeren Små < 0. Tabell 8: Femund-/Trysilvassdraget og Røgden Vannforekomst Innsjø 311-1352-L Lille Engeren Små < 0.5 km2, kalkfattige, Engerdal Risiko Moderat tilstand 312-348-L Røgden Store, kalkfattige, Grue Risiko

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum De regionale planene for vannforvaltning er godkjent hva nå? Arne Magnus Hekne, Miljørådgiver Elverum 23.11.16 Godkjente planer Vedtatt i fylkestingene høsten/vinteren 2015/2016 Godkjent av Klima-og miljødepartementet

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Utkast til lokal tiltaksanalyse

Utkast til lokal tiltaksanalyse Utkast til lokal tiltaksanalyse for de deler av Västerhavet vattendistrikt som ligger i Norge. Innebefatter delområdene Femund og Trysilvassdraget (Klarälven), Røgden (Norsälven), Byälven og Upperdusälven

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma. Lars-Evan Pettersson 10

Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma. Lars-Evan Pettersson 10 Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma Lars-Evan Pettersson 10 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma (002.E-T) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Kostnadseffektivitet. Tiltak (beskrivend e) (høy/middels/lav )

Kostnadseffektivitet. Tiltak (beskrivend e) (høy/middels/lav ) Vannforekomst navn Påvirkning Flomverk og forbygninger Økologisk tilstand Tiltak Effekt av Kostnad tiltak investering (beskrivend e) Kostnadseffektivitet (høy/middels/lav ) Miljømål 2021 Ansvarlig /problemeier

Detaljer

Orientering om tiltaksanalyse for Simoa vannområde

Orientering om tiltaksanalyse for Simoa vannområde Orientering om tiltaksanalyse for Simoa vannområde Morten Eken Prosjektleder Møte i vannområdeutvalget 13.5.2014 Simoavannområde Kommuner i vannområdet Sigdal Modum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Krødsherad

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Utkast til lokal tiltaksanalyse

Utkast til lokal tiltaksanalyse Utkast til lokal tiltaksanalyse for vannområde Glomma 30.11.2013 Glåma ved Høyegga - Foto: Ola Gillund Sølensjøen 1 F 1 Forord Skrives i forkant av 01.03.14 Sted og dato Navn/ funksjon Leder av styringsgruppen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning Vannforvaltning Regional plan i vannregion Vest-Viken 2016-2012 1 Regional plan 75 kommuner / 8 fylker. Tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Vedtatt i

Detaljer

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Aktuelle høringsparter Hamar, 11.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/1946-6 Saksbeh. Arne Magnus Hekne Tlf. 94 78 85 25 Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Hedmark

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn. Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege

Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn. Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege Fylkesmannens tilsynsrolle - og gjennomføring av tilsyn Ordfører/rådmannsmøte Høsbjør 19. mai 2014 Trond Lutnæs, fylkeslege Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa

Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak. Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Flom og ras i Morsa-vassdraget utfordringer for vannkvaliteten og mulige tiltak Marit Ness Kjeve, daglig leder vannområde Morsa Vannområde Morsa Morsa-prosjektet: Samarbeid etablert i 1999 mellom 8 kommuner,

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/4869 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/4869 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 08.-10.12008 Sak: 78/08 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 08/4869 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Vår dato: 18.12.2014 Vår referanse: 2014/8573 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Østfold Fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Innvalgstelefon: 32 26 68 07 (sentralpost@ostfoldfk.no)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus?

Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Kan det være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus? Hva tror vi at vi vet og hvordan tror vi arbeidet skal foregå? andreas.moan@helse-sorost.no

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag)

Tilhørere: Eli Grindflek (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og småbrukarlag) Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 3. mai 2016 Tid og sted: Kl. 10:00-13:00, Trysil folkebibliotek, Trysil Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen Forfall: Jon Anders

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Glommaprosjektet: Årsmelding 2005

Glommaprosjektet: Årsmelding 2005 Rapport nr. 1/2006 Glommaprosjektet: Årsmelding 2005 av Tore Qvenild FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62 55 10 00 - Telefaks 62 55 11 61 Rapport Tittel:

Detaljer

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Tiltak som kommunar styresmakt for. Planlagte etakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Bremang Bremang Hausleelva/Storel va med bekkefelt Nordgulen namn 86-246-R 28214- C Påvknads-type og vksemd

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

Beiteressursar i Nord Østerdalen

Beiteressursar i Nord Østerdalen Beiteressursar i Nord Østerdalen Ressursgrunnlag for utmarksbeite og areal av innmarksbeite Yngve Rekdal, Tynset 16.02.17 Arealrekneskap for utmark Vegetasjonskartlegging 16 % Selskapet for Norges Vel

Detaljer

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Vanndirektivet/Vannforskriften Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Foredrag 29. mai 2018. Eidsvoll kommune, Panorama kino. Av: Helge

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Vattenrådens dag Västerhavet 18. mars 2016 Maria Ystrøm Bislingen Daglig leder Vannområde Glomma sør Tekst.. 11 kommuner Ca 2740 km 2 Glomma (Norges største

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6740 ART-VI-KMV 30.06.2009 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Tiltaksprogram. Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune

Tiltaksprogram. Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune Tiltaksprogram Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune Tiltaksprogram Innledning Regionale og nasjonale føringer Grunnlag for

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak

Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak Vannområde Mjøsa Fra europeisk direktiv til norske tiltak Odd Henning Stuen Elverum, 18. september 2014 Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver Miljøtilstanden i Mjøsa Vann-Nett «God økologisk tilstand»

Detaljer

Ettersendelse av sakspapirer til møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene

Ettersendelse av sakspapirer til møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Oppdal kommune Inge Krokansveg 2 7340 OPPDAL Ettersendelse av sakspapirer til møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene «Drenering og tiltak i vannveier på landbrukseiendommer» Sole hotell 25.10.2016 Per Rønneberg Hauge Seniorrådgiver Planens hovedinnhold Planen gjelder

Detaljer

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP

GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP? GØP? GØP GØP GØP GØP GØP GØP GØP Vannforekomst Navn Vannområde Kommune Risiko- Tilstands- Påvirkning - nivå Påvirkning - Tiltak Data- Kommentar Myndighet Tiltakshaver Juridisk Kostnad Miljømål 122-489-R Gaula Gaulavassdra Holtålen Risiko

Detaljer

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag 14.03.2012 Vannforvaltning i Ski - tiltaksretter vannovervåking Program i mange år med bruk av både kjemiske og biologiske parametre Sentralt er biotilgjengelig

Detaljer

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder Kalking i Agder dagens status, og veien videre Vannseminar FNF-Agder 18.01.2017 Kalking en solskinnshistorie! Sterk nedgang i utslipp som gir sur nedbør Årlig fangst i kalka elver tilsvarer 45-50 tonn.

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli Wathne

Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli Wathne Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 10. mai 2017 Tid og sted: Kl. 09:00-11:30, Statens hus Hamar Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli

Detaljer

Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR. Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer

Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR. Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Tolga kraftverk KU: FISK OG BUNNDYR Malmplassen, 7. desember 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Organisering tema Fisk og ferskvannsbiologi Prosjektleder: Jon Museth (NINA Lillehammer) Lokal koordinator:

Detaljer

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :32

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :32 Grueturneringen 2017 Kampoppsett lørdag Versjon pr.: 26.08.2017 18:32 Jenter 9 år - lørdag 0900 901 Kråkstad Pirlo Brandval 21 v 0 0 0900 902 Ull/Kisa 1 Skarnes 2 22 v 2 1 0900 903 Elverum Blå Frogner

Detaljer

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Presentasjon til dialogsmøte for landbruksforvaltninga 22. november 2016 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland

Detaljer

Vannområde. Fysiske inngrep Tana R Njárgasašjohka. Fysiske inngrep Tana Sávkasdasjohka. Fysiske inngrep Tana R Álletjohka

Vannområde. Fysiske inngrep Tana R Njárgasašjohka. Fysiske inngrep Tana Sávkasdasjohka. Fysiske inngrep Tana R Álletjohka Tiltak Påvirkning som et knyttes til Vannområde Vannforekomst ID Navn på vannforekomst Fysiske inngrep Tana 234-720-R Njárgasašjohka Fysiske inngrep Tana Sávkasdasjohka Fysiske inngrep Tana 234-21-R Álletjohka

Detaljer

Nullpunktsanalyse WP1

Nullpunktsanalyse WP1 Nullpunktsanalyse WP1 Elektrifisering av veitransport Innledning Green Drive Region (GDR) har i forbindelse med prosjektets oppstart gjort en nullpunktsanalyse over elektriske kjøretøy i regionen. Analysen

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Prosjektrapport. Brevkontroll - rivingsprosjekter i Hedmark

Prosjektrapport. Brevkontroll - rivingsprosjekter i Hedmark Saksbehandler: Miljøvern Ola Gillund Prosjektrapport Brevkontroll - rivingsprosjekter i Hedmark Hamar, 26.10.2017 Bakgrunn Hvert år oppstår det i Norge omlag 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer