Valeo Etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valeo Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Valeo Etiske retningslinjer

2 Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen 2.2 Respekt for menneskerettighetene 2.3 Utvikle folk - verdsette mangfold 2.4 Motarbeiding av diskriminering og mobbing 2.5 Respekt for miljøet INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER 3.1 Rettferdig og ærlig forhold til kundene 3.2 Opprettholde rettferdig konkurransepraksis 3.3 Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3.4 Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører 3.5 Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER 4.1 Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler 4.2 Beskytte arbeidstakernes personopplysninger

3 4.3 Respekt for tredjeparts immaterielle eiendeler og konfidensialitet 4.4 Unngå interessekonflikter - være lojal mot Valeo 4.5 Være profesjonell og levere høy kvalitet 4.6 Rettvisende og nøyaktige regnskaper, registre og fortegnelser 4.7 Bekjempelse av hvitvasking ETISK KOMMUNIKASJON 5.1 Veloverveid kommunikasjon 5.2 Forsiktig bruk av sosiale medier 5.3 Innsidehandel kjøp og salg av aksjer i Valeo OPPLÆRING - UTVIDE VÅRE KUNNSKAPER BEKYMRINGSMELDINGER - VARSLING 38 03

4 Innledning fra Jacques Aschenbroich, CEO Kjære medarbeidere i Valeo, Det er over 90 år siden vi begynte å produsere bildeler og utstyr. I dag har Valeo etablert seg som et innovativt teknologiselskap som har inngått partnerskaper med bilprodusenter over hele verden for å utvikle de effektive, brukervennlige kjøreteknologiene som vil føre oss inn i fremtiden. Vår suksess og vekst er basert på et sett med dyptliggende verdier: Etikk, transparens, medbestemmelse, profesjonalitet og teamarbeid, og på en gruppe engasjerte mennesker som legger ned sin innsats for selskapet, kollegene og kundene. Uansett hvor i verden vi er, og uansett hvilken aktivitet eller ansvar vi påtar oss, opptrer vi med integritet og respekt for hverandre, for våre interessenter og aksjonærer og for vårt miljø. Etter hvert som vi vokser og utvikler oss globalt, vil vi fortsette å opprettholde de høyeste standardene innen integritet, og dele våre verdier med våre folk og forretningspartnere, samtidig med at Valeos fremtid står i sentrum. Disse retningslinjene gjenspeiler den ekstra sterke forretningsetikken hos Valeo. De omhandler vår daglige forretningsvirksomhet, og tar opp situasjoner eller dilemmaer som vi kan oppleve. De vil hjelpe deg med å finne svar eller veiledning. Men utover retningslinjer og prinsipper, er integritet og viljen til å gjøre de rette tingene det aller viktigste. Det handler om folk, og det er vi, enkeltvis og i fellesskap, som er ambassadører for og voktere av våre etiske verdier og prinsipper - og av fremtiden vår. Vennligst les disse retningslinjene nøye og slå ofte opp i dem. Du vil sikre vår fremtidige suksess ved å dele disse retningslinjene og prinsippene med kollegene dine. Still gjerne spørsmål og be om råd når du lurer på noe. Med vennlig hilsen Jacques Aschenbroich, CEO

5 MIN TVILLINGBESETTELSE FOR VALEO: VEKST OG LØNNSOMHET med integritet Jacques Aschenbroich, Administrerende direktør 05

6 Innledning til retningslinjene

7 INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE En integritetskultur 1 Innledning til retningslinjene 1.1 En integritetskultur Det har alltid vært Valeos politikk å følge reglene i landene vi har virksomhet i. Vi fremmer og følger Valeos verdier - transparens, medbestemmelse, profesjonalitet og teamarbeid - som er grunnleggende for vår kultur preget av perfeksjon og integritet. I tråd med våre verdier, er vi også opptatt av å opprettholde de globale prinsippene om menneskerettigheter, arbeid, respekt for miljøet og antikorrupsjon gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact. Hos Valeo mener vi at etikk og ansvar er grunnleggende for at alle våre aktører og medarbeidere har tillit til og er fornøyd med oss. Fremfor alt annet tror vi på en kultur for personlig og profesjonell integritet som, kombinert med klare regler og forventninger, utgjør de riktige rammene for bærekraftig og lønnsom vekst. I lys av vårt globale fotavtrykk og raske geografiske vekst, ønsker vi å gjenta viktigheten av etikk og overholdelse av regler via våre reviderte retningslinjer, som gjenspeiler vårt konserns kultur for perfeksjon og integritet. Valeos retningslinjer er basert på de høyeste forretningsstandardene, og skisserer hvilken politikk, etiske prinsipper og regler vi må følge. Dette er et handlingsorientert dokument som veileder oss i vårt daglige arbeid, og som gjenspeiler vårt selskaps forpliktelser overfor sine medarbeidere, forretningspartnere og kunder, samt lokalsamfunnet og miljøet. Sammen med lokal lover fungerer retningslinjene sammen med våre andre retningslinjer, regler og bestemmelser, som gir ytterligere detaljer om spesifikke emner. Disse andre retningslinjene omfatter blant annet konsernets juridiske policy, markedsføringspolicy, salgspraksis, den administrative og finansielle håndboken (Manuel Administratif et Financier eller MAF), og Retningslinjene for god adferd vedrørende verdipapirtransaksjoner og overholdelse av franske regler om innsidehandel. De etiske retningslinjene stemmer også overens med alle våre 5 søyler - personalets medbestemmelse, total kvalitet, konstant innovasjon, integrering av leverandører og Valeos produksjonssystem. Retningslinjene er vesentlige for at vi skal ha en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi forventer at alle medarbeidere i Valeo kjenner til og retter seg etter dem. Takk for at du støtter vår forretningsetikk og verdier. Catherine Delhaye Sjef for etikk og samsvar 07

8 1 INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE Hvem retningslinjene gjelder for 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for Valeos etiske retningslinjer er et veiledende dokument som gjelder alle medarbeiderne i Valeo på lik linje, uansett hvilken jobb de har. Når det er sagt, har lederne i selskapet et ekstra ansvar. De må gå foran med et godt eksempel og ta avgjørelser som fremmer og er i tråd med våre retningslinjer og tilknyttede regler. Deres veiledning er avgjørende for å skape et etisk og positivt arbeidsmiljø. Retningslinjene er obligatorisk for alle medarbeiderne i Valeo, mellomledere, toppledere, datterselskaper, joint ventures og tilsvarende enheter som styres eller kontrolleres av Valeo. Hver direktør, leder og medarbeider i Valeo Group plikter å følge disse retningslinjene, og kan ikke inngå avtaler, kontrakter eller foreta andre handlinger som bryter disse retningslinjene eller loven. Egne retningslinjer har blitt utarbeidet for leverandører og andre forretningspartnere for å informere om Valeos verdier og forventninger. Disse retningslinjene for forretningspartnere gir mer målrettet veiledning angående vårt arbeid med folk utenfor Valeo. Disse retningslinjene kan fås på Portalen for etikk og samsvar. Vi har nulltoleranse for regelbrudd. Uakseptabel adferd eller brudd på retningslinjene tas svært alvorlig, og kan føre til disiplinære tiltak opptil og inkludert oppsigelse av kontrakt. 08

9 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER

10 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Sikkerhet på arbeidsplassen Integritet vis-à-vis våre folk og våre omgivelser Alle medarbeidere har krav på å arbeide i et positivt miljø, fritt for mobbing og diskriminering. Da Valeo ble medlem i FNs Global Compact i 2004, forpliktet selskapet seg, uansett hvor vi arbeider i verden, til å etterleve og fremme de grunnleggende rettighetene til alle personer slik dette er definert i FNs menneskerettighetserklæring. Dette betyr at vi slutter oss til og beskytter den iboende verdien til hver person ved å følge retningslinjer vedrørende lønninger og ytelser, krav om minstealder, like rettigheter for menn og kvinner, og ved å respektere medarbeidernes privatliv. Sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen er nøkkelaspekter ved Valeos bredere forpliktelse til bærekraftig utvikling. Våre medarbeidere står i sentrum av vår virksomhet, og vi vil opprette respektfulle og inkluderende arbeidsplasser basert på våre verdier om etikk og innsyn. 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen Vi plikter å tilby sikre arbeidsplasser som etterlever alle gjeldende regler om helse, miljø og sikkerhet, samt våre egne retningslinjer. Sikkerhetsstandarder har blitt utviklet for å beskytte våre medarbeidere og gjøre vår virksomhet så sikker som mulig. Disse standardene må følges nøye. Det er vesentlig at hver medarbeider har satt seg inn i de spesifikke standardene for helse, miljø og sikkerhet tilknyttet medarbeiderens stilling. Alle risikoer eller farer må rapporteres umiddelbart for å unngå ulykker eller skader. Les mer på RIE-portalen https://sites.google.com/a/ valeo.com/valeo-risks-insurance-environment-portal/ group-policy-directives/risk-management-manual og følg instruksjonene nøye I samsvar med vårt engasjement for sikkerhet, er våre arbeidsplasser narkotika- og alkoholfrie. Vi forbyr distribusjon, salg, kjøp, bytte, besittelse og bruk av illegale substanser og narkotika på arbeidsplassen. Samme begrensninger gjelder alkohol, med få unntak: fornuftig bruk på et firmaselskap kan aksepteres når det tillates av lokal lovgivning og er uttrykkelig godkjent av den lokale ledelsen. Røyking er kun tillatt på bestemte områder. 10

11 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Respekt for menneskerettighetene Respekt for menneskerettighetene Vi bekjemper tvangsarbeid og barnearbeid. Vi ansetter ikke barn under 16 år og retter oss etter ILOs konvensjon om ansettelse av barn mellom 15 og 18 år. Vi forventer at våre leverandører og partnere også etterlever disse standardene. Alle våre foretak er fri for tvangsarbeid. Arbeiderne behandles rettferdig, likeverdig, og betales i samsvar med gjeldende lover om lønn (inkludert minstelønn, overtid og obligatoriske ytelser). Våre arbeidstakere har rett til å uttrykke seg og bli medlem av eller etablere fagforeninger i henhold til lokale lover. Valeo verdsetter og fremmer også klart en sosial dialog basert på tillit. Menneskerettigheter og sikkerhet for våre arbeidere og forretningspartnere er ytterst viktig for Valeo. Derfor må alle som mistenker brudd på menneskerettighetene, varsle om det, vel vitende om at Valeo beskytter mot alle potensielle former for represalier. Se kapittel 7: "Bekymringsmeldinger varsling" for å lære hvordan en rapport skal skrives. Valeo De etiske retningslinjene 11

12 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Utvikle folk - verdsette mangfold 2.3 Utvikle folk - verdsette mangfold Investering i vårt personal er en del av Valeos 5 søyler. Dette bidrar til å bygge en kultur basert på det aller beste. Valeo investerer regelmessig i opplæring og spesialisering av våre ansatte. Nye kompetanseområder og fordeler fører til høyere resultater og bedre selvstendighet, og et potensial for økt ansvar. Det finnes mange karrieremuligheter, og vi tilbyr en rettferdig lønn. En følelse av trivsel på arbeidsplassen er viktig. Derfor lytter vi nøye til våre folk gjennom spørreundersøkelser og avstemminger. I mange land har vi utviklet vellykkede programmer kalt Trivsel på arbeidsplassen. Derfor er vi anerkjent som en svært god arbeidsgiver i mange land. Vår globale arbeidsstyrke er mangfoldig, og vi ser ytterligere mangfold som et av våre største aktiva. Vi har utarbeidet flere programmer som fremmer mangfold, med spesielt fokus på kvinner, seniorer og funksjonshemmede. Vi tar også gjerne imot yngre generasjoner i stillinger som praktikanter eller lærlinger. Du kan lese mer om Valeos mangfoldsprogrammer i Årsrapporten for Valeo. 12

13 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Motarbeiding av diskriminering og mobbing Motarbeiding av diskriminering og mobbing Vi tillater ikke diskriminering, og overholder de lovene som forhindrer dette. Våre avgjørelser som arbeidsgiver - blant annet med hensyn til ansettelser, opplæring, godtgjørelse, fordeler og tildeling av arbeid, forfremmelse - er objektivt basert på kvalifikasjoner, stilling, erfaring og ytelse. Valeo tar ikke hensyn til fødested, slektskap, kjønn, seksuell orientering, alder, familiestatus, genetiske kjennetegn, nasjonalitet, rase, politiske meninger, fagforeningsarbeid, fysisk utseende, helse, funksjonshemming, graviditet eller enhver annen beskyttet status, når selskapet treffer slike avgjørelser. Vi motarbeider mobbing for å gjøre arbeidsplassen til et sikkert og respektfullt sted. Seksuell eller psykisk mobbing, trakassering eller annen adferd som skaper et uvennlig eller fiendtlig arbeidsmiljø, er ikke tillatt. Enhver ansatt som mener han eller hun har blitt utsatt for mobbing eller som mener at mobbing foregår, må straks varsle om slik opptreden, enten til hans eller hennes leder, konsernets personalsjef, konsernets rådgiver eller sjefen for etikk og samsvar. Alle varsler om diskriminering, mobbing eller trakassering vil håndteres raskt og konfidensielt uten fare for represalier. Du finner mer informasjon om Valeos nulltoleranse mot mobbing og diskriminering i Retningslinjer for varsling av mobbing. 13

14 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Respekt for miljøet 2.5 Respekt for miljøet Respekt for miljøet er en vesentlig del av vår identitet. Vi ser vår bærekraftige utvikling og vårt mål om utvikling av innovative teknologier som vårt spesielle bidrag til en god utvikling i lokalsamfunnene der vi har virksomhet og naturen. Ved å rette oss etter miljølovgivningen og opprettholde våre egne høye standarder, opptrer vi med integritet, vi bygger tillit og sikrer Valeos vekst langt inn i fremtiden. Vi forplikter oss til et ambisiøst program for bærekraftig utvikling som gir positive ringvirkninger i vårt nærmiljø og lokalsamfunn. Vi iverksatte et miljøstyringssystem (EMS) for å verne miljøet ved å optimalisere naturressurser og redusere avfall ved produksjon og bruk av alle våre produkter. I tillegg forbyr vi produksjon og salg av produkter som fører til en uakseptabel risiko for helse og miljø. Du kan lese om de detaljerte prosessene for iverksetting og vurdering av resultatene våre i Konsernets miljøpolitikk. Avtalen om selskapets samfunnsansvar som vi undertegnet med vårt European Works Council i 2012, skisserer de sosiale, selskapsmessige og miljømessige standardene og forpliktelsene vi følger for å fremme en bærekraftig utvikling. Denne avtalen inkluderer ikke-europeiske land via den lokale ledelsen. 14

15 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER

16 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Rettferdig og ærlig forhold til kundene Integritet i markedet: Rettferdige forretninger Hos Valeo vet vi at en etisk forretningspraksis sikrer vår suksess i dag og i fremtiden. Derfor er vi nøye med å overholde retningslinjer og lover som fremmer rettferdig konkurranse på markedsplassen, og som beskytter mot konkurransevridende praksis, bestikkelser og korrupsjon. Konsekvensene av regelbrudd på dette området er alvorlige for Valeo og for de involverte enkeltpersonene. 3.1 Rettferdig og ærlig forhold til kundene Vi verdsetter våre kunders tillit, og vi vet at vi må fortjene denne hver eneste dag. Vi vet at kundetilfredshet skapes med innovasjon, kvalitetsprodukter og etiske standarder i alt vi foretar oss. Vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder merverdi. Vi er fast bestemt på å innfri våre forpliktelser og levere som vi har lovet. Vi respekterer våre kunders immaterielle eiendeler og konfidensielle opplysninger. Vi avviser uetiske midler for å oppnå slike opplysninger. Til syvende og sist mener vi at rettferdighet, gjensidig respekt og integritet blant forretningspartnere, kunder, leverandører og andre aktører, er grunnlaget for et langsiktig og gjensidig positivt kvalitetsforhold. 16

17 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Opprettholde rettferdig konkurransepraksis Opprettholde rettferdig konkurransepraksis Vårt antitrustprogram er basert på enkle og ubestridelige prinsipper: vi respekterer markedsplassens integritet, og avviser alle ulovlige handlinger som har til hensikt å urettmessig drive konkurrenter ut av markedet eller tvinge forretningspartnere til å akseptere urettferdige handelsvilkår. Vi forbyr konkurransevridende praksis på det sterkeste. Spesielt samarbeider vi ikke med konkurrenter i karteller. Vi driver ikke prissamarbeid, markedsdeling eller anbudsfiksing. Vi må også unngå tilsynelatende konkurransevridende adferd. På samme måte som vi er nøye med å rette oss etter antitrustlovgivning, deler vi ikke sensitive forretningsdata med konkurrenter. Les våre Antitrustregler. Mange av dine spørsmål er besvart i våre: Antitrust Sp&Sv. Vi må være forsiktige med å bli med i bransjeorganisasjoner eller arbeidsgrupper, fordi vi da har med våre konkurrenter å gjøre. Deltakelse i bransjeorganisasjoner reguleres av Valeos regler om medlemskap i bransjeorganisasjoner og arbeidsgrupper, og forutsetter forhåndsgodkjennelse. Listen over godkjente organisasjoner og arbeidsgrupper fås på Portalen for etikk og samsvar. Valeos regler om medlemskap i organisasjoner, arbeidsgruppemøter og arrangementer gir ekstra veiledning. Våre samarbeidsavtaler med bilindustriens aktører må være lovlige, transparente og håndteres på et skikkelig vis. Våre Regler om samarbeidsprosjekter med tredjepersoner gir veiledning om disse avtalene. Disse prosessene er innebygget i våre prosjektutviklingsmetoder, samt i våre FoU-prosesser. Vi forventer at Valeos tredjepersoner forstår Valeos regler og forventninger, og at de retter seg etter våre standarder om integritet angående antitrust. Håndboken for tredjepersoner om antitrustrisiko og e-læringsprogrammer har blitt utarbeidet for å gi mer detaljert opplæring og veiledning. Vi er nøye med å følge Valeos regler om sensitive forretningsdata og deling av opplysninger som gir veiledning om kommunikasjon med konkurrenter. Det er vesentlig at vi har grundige logger over diskusjoner og møter som involverer konkurrenter. Vi skal ikke delta i diskusjoner om konkurrenter som virker risikable eller problematiske, og må rapportere alle bekymringer så snart som mulig til Valeos konsernrådgiver og/eller sjefen for etikk og samsvar. Et brudd på Valeos antitrustregler kan føre til disiplinære tiltak som f.eks. store bøter for selskapet og involverte personer, tap av fremtidig virksomhet og skade på vårt renommé. Ved tvil, bør du forhøre deg med juridisk avdeling eller sjefen for etikk og samsvar. 17

18 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3.3 Forhindre bestikkelser og korrupsjon Våre prinsipper er svært klare: bestikkelser og korrupsjon er forbudt hos Valeo. Vi følger landets gjeldende lover (inkludert den amerikanske antikorrupsjonsloven FCPA, den britiske loven mot bestikkelser osv.). Vi er oss bevisst og unngår handlinger som kan tolkes som forsøk på ulovlig påvirkning av kunder, myndigheter eller administrative avgjørelser i saker som angår Valeo. Vi unngår alle situasjoner der Valeo kan anses for å være utsatt for aktive eller passive bestikkelser. Mottakelse av gaver og underholdning Valeos regler forbyr aksept av enhver gave eller belønninger som penger, varer, tjenester, underholdning, reiser, begunstigelser og lignende, unntatt i tilfeller da gaven eller belønningen er av minimal verdi. Hvis utilbørlige gaver eller belønninger allerede har blitt mottatt, må disse returneres til giveren med mindre det ville være uhøflig å avvise eller returnere gaven. Hvis avvisning av gaven anses som altfor krenkende, må den ansatte informere konsernets personalsjef, sjefen for etikk og samsvar eller juridisk avdeling. Vi må også informere gavegiveren om våre strenge regler om gaver for å unngå problematiske situasjoner i fremtiden. Begrense gaver, invitasjoner og underholdning til handelspartnere Valeos ansatte og tredjeparter forbys å love eller gi gaver, invitasjoner eller underholdning for å oppnå utilbørlige forretningsfordeler. Dette inkluderer gaver og underholdning gitt direkte eller indirekte til kunder, leverandører eller tredjepersoner. Valeos ansatte kan kun gi gaver og underholdning som er rimelige, en sjelden gang og i tråd med Valeos regler om gaver, underholdning og gjestfrihet. Disse reglene gir generelle rammer og begrensninger for gaver, invitasjoner og underholdning. Tilhørende lokale tillegg gir oversikt over eventuelle lokale særegenheter. Det finnes tilgjengelige beslutningsstøtteverktøyer for å hjelpe våre ansatte å treffe riktig beslutning eller be om hjelp. Vi må også respektere reglene for gaver og underholdning i andre selskaper vi arbeider med. Selv om bestikkelse vanligvis viser til penger, kan det også involvere gjenstander eller annet av verdi, f.eks. gaver, fordeler, underholdning, donasjoner og forpleining. Les Valeos Sp&Sv mot bestikkelser og kontakt din leder eller sjefen for etikk og samsvar for mer informasjon. 18

19 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3 Bestikkelser kan opptre i ulike former. Det er viktig å være påpasselig. Det forventes at vi kontakter juridisk avdeling eller samsvarsavdelingen ved tvil, og straks varsler ledelsen ved mistanke om korrupsjon. Forbud mot betaling til offentlige tjenestepersoner og ansatte Valeos strenge regler mot bestikkelse og korrupsjon gjelder også alle forhold med myndighetene og offentlige tjenestepersoner, administrative byråer og statsansatte. Offentlige tjenestepersoner er bredt definert som: statstjenestemenn, ledere for statlige departementer, politiske representanter og kandidater, tollspeditører og andre lignende valgte eller utpekte statlige arbeidere inkludert stats- og delstatseide selskaper med ansatte. Da det kan være vanskelig å identifisere en offentlig tjenesteperson, må vi stille spørsmål hvis situasjonen ikke er klar. Det er strengt forbudt for oss å gi eller love å gi, tilby, betale eller love å gi eller betale på noen som helst måte, direkte eller indirekte, noe av verdi til en offentlig tjenesteperson som motytelse for en urettferdig gunstig handling eller utilbørlige forretningsfordeler. Forretningspartnere og tredjepersoner som opptrer på Valeos vegne, må også i sine forhold til offentlige tjenestepersoner, følge våre regler om bestikkelse og korrupsjon som står i Portalen for etikk og samsvar. En god måte å unngå bestikkelser og utpressing på, er å planlegge i forkant når vi jobber med myndighetene slik at vi ikke er nødt til å be om tjenester, spesialbehandling eller befinner oss i en vanskelig situasjon. Du må aldri improvisere eller være forsinket, og du må alltid i din prosjektplanlegging ta høyde for tiden det tar å oppnå nødvendige godkjennelser. Se Valeos regler for korrupsjonsbekjempelse og forhindring om motarbeiding av utpressing og ta det relevante kurset som gir mer detaljert informasjon. 19

20 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon Smøring Vi må gjenkjenne forskjellen mellom en forespørsel om en lovlig betaling og en forespørsel om smøring. Smøring forstås som en betaling for raskere saksbehandling enn vanlig av offentlige rutinesaker. Valeo mener at smøring er bestikkelser i de fleste tilfellene. Det kan skje at vi står overfor reelle trusler om vold og livstruende situasjoner da det er tillatelig å foreta en betaling. Loven tillater et snevert unntak til våre regler mot betaling av smøring når vi står overfor livstruende situasjoner. Hvis du opplever en slik situasjon, og betaler for å beskytte deg selv, skal du deretter rapportere denne betalingen så snart som mulig. Forbud mot politiske og veldedige bidrag Valeos ansatte står fritt til å støtte politiske kandidater og formål i sine privatliv med sine egne ressurser. Valeos tid og ressurser må ikke brukes til å gi støtte til politiske partier, folkevalgte eller kandidater til ulike verv. Samme begrensninger gjelder for fagforeninger og religiøse formål. Veldedige bidrag av vår tid og ressurser på vegne av Valeo må forhåndsgodkjennes av konsernets administrerende direktør. 20

21 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører I tråd med en av de 5 søylene i vår driftsmodell - integrering av leverandørene - har vi utviklet partnerskap med et bredt nettverk av leverandører og forretningspartnere, og vi vil at våre partnerskap skal være lovlige, etiske og positive for begge parter. Vi velger forretningspartnere basert på kvalitet, behov, resultater og kostnad. Vi forventer at våre partnere er like engasjert som oss mht. menneskerettigheter, rettferdig salgs- og markedsføringspraksis, beskyttelse av konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter, innsats mot bestikkelser og korrupsjon, og for å leve opp til våre høye etiske standarder. Det er ansvaret til hver ansatt og leder i Valeo å velge forretningspartnere basert på resultater, uten favorisering eller diskriminering, og deretter gjennom en grundig utvelgelsesprosess. Det er ikke tillatt å investere i eller låne penger til en forretningspartner. Vi kan ikke direkte eller indirekte akseptere ulovlige betalinger eller bestikkelser. Vi har separate Adferdsregler for forretningspartnere som inneholder spesielle retningslinjer og standarder for våre leverandører og forretningspartnere. Adferdsreglene for forretningspartnere fås på Portalen for etikk og samsvar. Hvis du har spørsmål i ditt forhold til en av Valeos forretningspartnere, må du gjerne henvende deg til sjefen for etikk og samsvar. 21

22 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn 3.5 Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn Handlingene til tredjepersoner har en direkte virkning på Valeo. Det er vesentlig at alle personer og enheter som driver forretninger på vegne av Valeo, særlig med statseide kunder eller offentlige tjenestepersoner, støtter våre standarder om nulltoleranse angående antitrust, korrupsjon og bestikkelse. Mellommenn og agenter velges basert på Valeos regler om strømlinjet valg av tredjepersoner/mellommenn for å sikre at våre partnere deler våre høye standarder for integritet og forretningsetikk. Vi kan kun gjøre forretninger med tredjepersoner som er godkjent i samsvar med reglene ovenfor. Vi krever at våre tredjepersoner samtykker i Valeos vilkår for tredjepersoner/ mellommenn som forbyr bestikkelser og korrupsjon, vi krever at de etterlever disse reglene og setter opp en nøyaktig liste over kostnaden for tjenestene. Det finnes mange verktøy for å kurse tredjepartene i våre høye etiske standarder, inkludert Valeos regler for forretningspartnere. Valeos håndbok for forretningspartnere om antitrustrisiko og Valeos e-læringsprogram for forretningspartnere om antitrust gir mer detaljert veiledning om hvordan man unngår og gjenkjenner bestikkelser og korrupsjon. Brudd på våre regler og retningslinjer tas svært alvorlig. Brudd kan føre til disiplinære tiltak opptil og inkludert oppsigelse av kontraktene med forretningspartnerne. 22

23 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER

24 4 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER Innledning Integritet og beskyttelse av Valeos eiendom og eiendeler Da Valeo er et teknologiselskap, investerer det betydelige summer i forskning og utvikling. Våre ambisiøse og vellykkede forskningsprogrammer gjør oss til leder i vårt felt, og vi er stolte av de mange patentene vi registrerer hvert år. Vår FoU og tilknyttede initiativer og investeringer må holdes konfidensielle. Vår suksess avhenger av vår evne til å identifisere de rette kommersielle og geografiske strategiene, og gjøre de rette investeringene. For å sikre vår vekst og effektive drift, må våre eiendeler og konfidensielle opplysninger beskyttes og sikres. Vi har alle et ansvar for å bruke Valeos eiendom og eiendeler på rett måte, inkludert men ikke begrenset til følgende: Immaterielle eiendeler Taushetsbelagte opplysninger Teknologiske data Maskin- og programvare for datamaskiner Medier for datalagring Fast eiendom Utstyr, maskiner og verktøy Råmaterialer Kontanter Det krever disiplin og oppmerksomhet å beskytte Valeos eiendeler og sikre konfidensialitet. Jobben gjøres kontinuerlig, og stopper ikke når vi forlater kontoret. Du finner mer informasjon om hvordan du sikrer og oppbevarer vår informasjon i Valeos regler om konfidensialitet og bilder. 24

25 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler Det er vesentlig å holde Valeos informasjon og registre konfidensielle, dette gir oss en konkurransefordel. Konfidensiell informasjon som må oppbevares sikkert, inkluderer data om Valeos: Kommersielle prosjekter og avtaler Finansiell data, priser og kostnader Kommersielle strategier, investeringsstrategier og vekststrategier Kunder og leverandører Immaterielle eiendomsrettigheter, copyright og tegninger Personopplysninger om våre ansatte eller kunder Teknologisk informasjon og all annen sensitiv informasjon, f.eks. informasjon om fortjenesten til produksjonsenhetene, FoU-prosjekter, patenter Alt annet materiell, uoffisiell informasjon Mens vi jobber for Valeo Group og etter å ha forlatt konsernet, kan vi ikke bruke eller avsløre noen del av Valeos konfidensielle informasjon. Riktig bruk av konfidensiell informasjon betyr at passord og koder må holdes hemmelig. Vi må kun bruke selskapets teknologi, materiell og plass til profesjonelle oppgaver, og ta forholdsregler for å unngå uautorisert bruk av selskapets eiendeler som fastsatt i Valeos avtale om informasjonsteknologi. Vi respekterer også våre forretningspartneres immaterielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter og copyright, inkludert programvare, bilder og publikasjoner. Ethvert brudd på våre retningslinjer for konfidensiell informasjon eller immateriell eiendom, kan føre til disiplinære tiltak, og også rettsforfølgelse. 25

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer