Valeo Etiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valeo Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Valeo Etiske retningslinjer

2 Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen 2.2 Respekt for menneskerettighetene 2.3 Utvikle folk - verdsette mangfold 2.4 Motarbeiding av diskriminering og mobbing 2.5 Respekt for miljøet INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER 3.1 Rettferdig og ærlig forhold til kundene 3.2 Opprettholde rettferdig konkurransepraksis 3.3 Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3.4 Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører 3.5 Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER 4.1 Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler 4.2 Beskytte arbeidstakernes personopplysninger

3 4.3 Respekt for tredjeparts immaterielle eiendeler og konfidensialitet 4.4 Unngå interessekonflikter - være lojal mot Valeo 4.5 Være profesjonell og levere høy kvalitet 4.6 Rettvisende og nøyaktige regnskaper, registre og fortegnelser 4.7 Bekjempelse av hvitvasking ETISK KOMMUNIKASJON 5.1 Veloverveid kommunikasjon 5.2 Forsiktig bruk av sosiale medier 5.3 Innsidehandel kjøp og salg av aksjer i Valeo OPPLÆRING - UTVIDE VÅRE KUNNSKAPER BEKYMRINGSMELDINGER - VARSLING 38 03

4 Innledning fra Jacques Aschenbroich, CEO Kjære medarbeidere i Valeo, Det er over 90 år siden vi begynte å produsere bildeler og utstyr. I dag har Valeo etablert seg som et innovativt teknologiselskap som har inngått partnerskaper med bilprodusenter over hele verden for å utvikle de effektive, brukervennlige kjøreteknologiene som vil føre oss inn i fremtiden. Vår suksess og vekst er basert på et sett med dyptliggende verdier: Etikk, transparens, medbestemmelse, profesjonalitet og teamarbeid, og på en gruppe engasjerte mennesker som legger ned sin innsats for selskapet, kollegene og kundene. Uansett hvor i verden vi er, og uansett hvilken aktivitet eller ansvar vi påtar oss, opptrer vi med integritet og respekt for hverandre, for våre interessenter og aksjonærer og for vårt miljø. Etter hvert som vi vokser og utvikler oss globalt, vil vi fortsette å opprettholde de høyeste standardene innen integritet, og dele våre verdier med våre folk og forretningspartnere, samtidig med at Valeos fremtid står i sentrum. Disse retningslinjene gjenspeiler den ekstra sterke forretningsetikken hos Valeo. De omhandler vår daglige forretningsvirksomhet, og tar opp situasjoner eller dilemmaer som vi kan oppleve. De vil hjelpe deg med å finne svar eller veiledning. Men utover retningslinjer og prinsipper, er integritet og viljen til å gjøre de rette tingene det aller viktigste. Det handler om folk, og det er vi, enkeltvis og i fellesskap, som er ambassadører for og voktere av våre etiske verdier og prinsipper - og av fremtiden vår. Vennligst les disse retningslinjene nøye og slå ofte opp i dem. Du vil sikre vår fremtidige suksess ved å dele disse retningslinjene og prinsippene med kollegene dine. Still gjerne spørsmål og be om råd når du lurer på noe. Med vennlig hilsen Jacques Aschenbroich, CEO

5 MIN TVILLINGBESETTELSE FOR VALEO: VEKST OG LØNNSOMHET med integritet Jacques Aschenbroich, Administrerende direktør 05

6 Innledning til retningslinjene

7 INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE En integritetskultur 1 Innledning til retningslinjene 1.1 En integritetskultur Det har alltid vært Valeos politikk å følge reglene i landene vi har virksomhet i. Vi fremmer og følger Valeos verdier - transparens, medbestemmelse, profesjonalitet og teamarbeid - som er grunnleggende for vår kultur preget av perfeksjon og integritet. I tråd med våre verdier, er vi også opptatt av å opprettholde de globale prinsippene om menneskerettigheter, arbeid, respekt for miljøet og antikorrupsjon gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact. Hos Valeo mener vi at etikk og ansvar er grunnleggende for at alle våre aktører og medarbeidere har tillit til og er fornøyd med oss. Fremfor alt annet tror vi på en kultur for personlig og profesjonell integritet som, kombinert med klare regler og forventninger, utgjør de riktige rammene for bærekraftig og lønnsom vekst. I lys av vårt globale fotavtrykk og raske geografiske vekst, ønsker vi å gjenta viktigheten av etikk og overholdelse av regler via våre reviderte retningslinjer, som gjenspeiler vårt konserns kultur for perfeksjon og integritet. Valeos retningslinjer er basert på de høyeste forretningsstandardene, og skisserer hvilken politikk, etiske prinsipper og regler vi må følge. Dette er et handlingsorientert dokument som veileder oss i vårt daglige arbeid, og som gjenspeiler vårt selskaps forpliktelser overfor sine medarbeidere, forretningspartnere og kunder, samt lokalsamfunnet og miljøet. Sammen med lokal lover fungerer retningslinjene sammen med våre andre retningslinjer, regler og bestemmelser, som gir ytterligere detaljer om spesifikke emner. Disse andre retningslinjene omfatter blant annet konsernets juridiske policy, markedsføringspolicy, salgspraksis, den administrative og finansielle håndboken (Manuel Administratif et Financier eller MAF), og Retningslinjene for god adferd vedrørende verdipapirtransaksjoner og overholdelse av franske regler om innsidehandel. De etiske retningslinjene stemmer også overens med alle våre 5 søyler - personalets medbestemmelse, total kvalitet, konstant innovasjon, integrering av leverandører og Valeos produksjonssystem. Retningslinjene er vesentlige for at vi skal ha en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi forventer at alle medarbeidere i Valeo kjenner til og retter seg etter dem. Takk for at du støtter vår forretningsetikk og verdier. Catherine Delhaye Sjef for etikk og samsvar 07

8 1 INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE Hvem retningslinjene gjelder for 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for Valeos etiske retningslinjer er et veiledende dokument som gjelder alle medarbeiderne i Valeo på lik linje, uansett hvilken jobb de har. Når det er sagt, har lederne i selskapet et ekstra ansvar. De må gå foran med et godt eksempel og ta avgjørelser som fremmer og er i tråd med våre retningslinjer og tilknyttede regler. Deres veiledning er avgjørende for å skape et etisk og positivt arbeidsmiljø. Retningslinjene er obligatorisk for alle medarbeiderne i Valeo, mellomledere, toppledere, datterselskaper, joint ventures og tilsvarende enheter som styres eller kontrolleres av Valeo. Hver direktør, leder og medarbeider i Valeo Group plikter å følge disse retningslinjene, og kan ikke inngå avtaler, kontrakter eller foreta andre handlinger som bryter disse retningslinjene eller loven. Egne retningslinjer har blitt utarbeidet for leverandører og andre forretningspartnere for å informere om Valeos verdier og forventninger. Disse retningslinjene for forretningspartnere gir mer målrettet veiledning angående vårt arbeid med folk utenfor Valeo. Disse retningslinjene kan fås på Portalen for etikk og samsvar. Vi har nulltoleranse for regelbrudd. Uakseptabel adferd eller brudd på retningslinjene tas svært alvorlig, og kan føre til disiplinære tiltak opptil og inkludert oppsigelse av kontrakt. 08

9 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER

10 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Sikkerhet på arbeidsplassen Integritet vis-à-vis våre folk og våre omgivelser Alle medarbeidere har krav på å arbeide i et positivt miljø, fritt for mobbing og diskriminering. Da Valeo ble medlem i FNs Global Compact i 2004, forpliktet selskapet seg, uansett hvor vi arbeider i verden, til å etterleve og fremme de grunnleggende rettighetene til alle personer slik dette er definert i FNs menneskerettighetserklæring. Dette betyr at vi slutter oss til og beskytter den iboende verdien til hver person ved å følge retningslinjer vedrørende lønninger og ytelser, krav om minstealder, like rettigheter for menn og kvinner, og ved å respektere medarbeidernes privatliv. Sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen er nøkkelaspekter ved Valeos bredere forpliktelse til bærekraftig utvikling. Våre medarbeidere står i sentrum av vår virksomhet, og vi vil opprette respektfulle og inkluderende arbeidsplasser basert på våre verdier om etikk og innsyn. 2.1 Sikkerhet på arbeidsplassen Vi plikter å tilby sikre arbeidsplasser som etterlever alle gjeldende regler om helse, miljø og sikkerhet, samt våre egne retningslinjer. Sikkerhetsstandarder har blitt utviklet for å beskytte våre medarbeidere og gjøre vår virksomhet så sikker som mulig. Disse standardene må følges nøye. Det er vesentlig at hver medarbeider har satt seg inn i de spesifikke standardene for helse, miljø og sikkerhet tilknyttet medarbeiderens stilling. Alle risikoer eller farer må rapporteres umiddelbart for å unngå ulykker eller skader. Les mer på RIE-portalen https://sites.google.com/a/ valeo.com/valeo-risks-insurance-environment-portal/ group-policy-directives/risk-management-manual og følg instruksjonene nøye I samsvar med vårt engasjement for sikkerhet, er våre arbeidsplasser narkotika- og alkoholfrie. Vi forbyr distribusjon, salg, kjøp, bytte, besittelse og bruk av illegale substanser og narkotika på arbeidsplassen. Samme begrensninger gjelder alkohol, med få unntak: fornuftig bruk på et firmaselskap kan aksepteres når det tillates av lokal lovgivning og er uttrykkelig godkjent av den lokale ledelsen. Røyking er kun tillatt på bestemte områder. 10

11 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Respekt for menneskerettighetene Respekt for menneskerettighetene Vi bekjemper tvangsarbeid og barnearbeid. Vi ansetter ikke barn under 16 år og retter oss etter ILOs konvensjon om ansettelse av barn mellom 15 og 18 år. Vi forventer at våre leverandører og partnere også etterlever disse standardene. Alle våre foretak er fri for tvangsarbeid. Arbeiderne behandles rettferdig, likeverdig, og betales i samsvar med gjeldende lover om lønn (inkludert minstelønn, overtid og obligatoriske ytelser). Våre arbeidstakere har rett til å uttrykke seg og bli medlem av eller etablere fagforeninger i henhold til lokale lover. Valeo verdsetter og fremmer også klart en sosial dialog basert på tillit. Menneskerettigheter og sikkerhet for våre arbeidere og forretningspartnere er ytterst viktig for Valeo. Derfor må alle som mistenker brudd på menneskerettighetene, varsle om det, vel vitende om at Valeo beskytter mot alle potensielle former for represalier. Se kapittel 7: "Bekymringsmeldinger varsling" for å lære hvordan en rapport skal skrives. Valeo De etiske retningslinjene 11

12 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Utvikle folk - verdsette mangfold 2.3 Utvikle folk - verdsette mangfold Investering i vårt personal er en del av Valeos 5 søyler. Dette bidrar til å bygge en kultur basert på det aller beste. Valeo investerer regelmessig i opplæring og spesialisering av våre ansatte. Nye kompetanseområder og fordeler fører til høyere resultater og bedre selvstendighet, og et potensial for økt ansvar. Det finnes mange karrieremuligheter, og vi tilbyr en rettferdig lønn. En følelse av trivsel på arbeidsplassen er viktig. Derfor lytter vi nøye til våre folk gjennom spørreundersøkelser og avstemminger. I mange land har vi utviklet vellykkede programmer kalt Trivsel på arbeidsplassen. Derfor er vi anerkjent som en svært god arbeidsgiver i mange land. Vår globale arbeidsstyrke er mangfoldig, og vi ser ytterligere mangfold som et av våre største aktiva. Vi har utarbeidet flere programmer som fremmer mangfold, med spesielt fokus på kvinner, seniorer og funksjonshemmede. Vi tar også gjerne imot yngre generasjoner i stillinger som praktikanter eller lærlinger. Du kan lese mer om Valeos mangfoldsprogrammer i Årsrapporten for Valeo. 12

13 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Motarbeiding av diskriminering og mobbing Motarbeiding av diskriminering og mobbing Vi tillater ikke diskriminering, og overholder de lovene som forhindrer dette. Våre avgjørelser som arbeidsgiver - blant annet med hensyn til ansettelser, opplæring, godtgjørelse, fordeler og tildeling av arbeid, forfremmelse - er objektivt basert på kvalifikasjoner, stilling, erfaring og ytelse. Valeo tar ikke hensyn til fødested, slektskap, kjønn, seksuell orientering, alder, familiestatus, genetiske kjennetegn, nasjonalitet, rase, politiske meninger, fagforeningsarbeid, fysisk utseende, helse, funksjonshemming, graviditet eller enhver annen beskyttet status, når selskapet treffer slike avgjørelser. Vi motarbeider mobbing for å gjøre arbeidsplassen til et sikkert og respektfullt sted. Seksuell eller psykisk mobbing, trakassering eller annen adferd som skaper et uvennlig eller fiendtlig arbeidsmiljø, er ikke tillatt. Enhver ansatt som mener han eller hun har blitt utsatt for mobbing eller som mener at mobbing foregår, må straks varsle om slik opptreden, enten til hans eller hennes leder, konsernets personalsjef, konsernets rådgiver eller sjefen for etikk og samsvar. Alle varsler om diskriminering, mobbing eller trakassering vil håndteres raskt og konfidensielt uten fare for represalier. Du finner mer informasjon om Valeos nulltoleranse mot mobbing og diskriminering i Retningslinjer for varsling av mobbing. 13

14 2 INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER Respekt for miljøet 2.5 Respekt for miljøet Respekt for miljøet er en vesentlig del av vår identitet. Vi ser vår bærekraftige utvikling og vårt mål om utvikling av innovative teknologier som vårt spesielle bidrag til en god utvikling i lokalsamfunnene der vi har virksomhet og naturen. Ved å rette oss etter miljølovgivningen og opprettholde våre egne høye standarder, opptrer vi med integritet, vi bygger tillit og sikrer Valeos vekst langt inn i fremtiden. Vi forplikter oss til et ambisiøst program for bærekraftig utvikling som gir positive ringvirkninger i vårt nærmiljø og lokalsamfunn. Vi iverksatte et miljøstyringssystem (EMS) for å verne miljøet ved å optimalisere naturressurser og redusere avfall ved produksjon og bruk av alle våre produkter. I tillegg forbyr vi produksjon og salg av produkter som fører til en uakseptabel risiko for helse og miljø. Du kan lese om de detaljerte prosessene for iverksetting og vurdering av resultatene våre i Konsernets miljøpolitikk. Avtalen om selskapets samfunnsansvar som vi undertegnet med vårt European Works Council i 2012, skisserer de sosiale, selskapsmessige og miljømessige standardene og forpliktelsene vi følger for å fremme en bærekraftig utvikling. Denne avtalen inkluderer ikke-europeiske land via den lokale ledelsen. 14

15 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER

16 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Rettferdig og ærlig forhold til kundene Integritet i markedet: Rettferdige forretninger Hos Valeo vet vi at en etisk forretningspraksis sikrer vår suksess i dag og i fremtiden. Derfor er vi nøye med å overholde retningslinjer og lover som fremmer rettferdig konkurranse på markedsplassen, og som beskytter mot konkurransevridende praksis, bestikkelser og korrupsjon. Konsekvensene av regelbrudd på dette området er alvorlige for Valeo og for de involverte enkeltpersonene. 3.1 Rettferdig og ærlig forhold til kundene Vi verdsetter våre kunders tillit, og vi vet at vi må fortjene denne hver eneste dag. Vi vet at kundetilfredshet skapes med innovasjon, kvalitetsprodukter og etiske standarder i alt vi foretar oss. Vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder merverdi. Vi er fast bestemt på å innfri våre forpliktelser og levere som vi har lovet. Vi respekterer våre kunders immaterielle eiendeler og konfidensielle opplysninger. Vi avviser uetiske midler for å oppnå slike opplysninger. Til syvende og sist mener vi at rettferdighet, gjensidig respekt og integritet blant forretningspartnere, kunder, leverandører og andre aktører, er grunnlaget for et langsiktig og gjensidig positivt kvalitetsforhold. 16

17 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Opprettholde rettferdig konkurransepraksis Opprettholde rettferdig konkurransepraksis Vårt antitrustprogram er basert på enkle og ubestridelige prinsipper: vi respekterer markedsplassens integritet, og avviser alle ulovlige handlinger som har til hensikt å urettmessig drive konkurrenter ut av markedet eller tvinge forretningspartnere til å akseptere urettferdige handelsvilkår. Vi forbyr konkurransevridende praksis på det sterkeste. Spesielt samarbeider vi ikke med konkurrenter i karteller. Vi driver ikke prissamarbeid, markedsdeling eller anbudsfiksing. Vi må også unngå tilsynelatende konkurransevridende adferd. På samme måte som vi er nøye med å rette oss etter antitrustlovgivning, deler vi ikke sensitive forretningsdata med konkurrenter. Les våre Antitrustregler. Mange av dine spørsmål er besvart i våre: Antitrust Sp&Sv. Vi må være forsiktige med å bli med i bransjeorganisasjoner eller arbeidsgrupper, fordi vi da har med våre konkurrenter å gjøre. Deltakelse i bransjeorganisasjoner reguleres av Valeos regler om medlemskap i bransjeorganisasjoner og arbeidsgrupper, og forutsetter forhåndsgodkjennelse. Listen over godkjente organisasjoner og arbeidsgrupper fås på Portalen for etikk og samsvar. Valeos regler om medlemskap i organisasjoner, arbeidsgruppemøter og arrangementer gir ekstra veiledning. Våre samarbeidsavtaler med bilindustriens aktører må være lovlige, transparente og håndteres på et skikkelig vis. Våre Regler om samarbeidsprosjekter med tredjepersoner gir veiledning om disse avtalene. Disse prosessene er innebygget i våre prosjektutviklingsmetoder, samt i våre FoU-prosesser. Vi forventer at Valeos tredjepersoner forstår Valeos regler og forventninger, og at de retter seg etter våre standarder om integritet angående antitrust. Håndboken for tredjepersoner om antitrustrisiko og e-læringsprogrammer har blitt utarbeidet for å gi mer detaljert opplæring og veiledning. Vi er nøye med å følge Valeos regler om sensitive forretningsdata og deling av opplysninger som gir veiledning om kommunikasjon med konkurrenter. Det er vesentlig at vi har grundige logger over diskusjoner og møter som involverer konkurrenter. Vi skal ikke delta i diskusjoner om konkurrenter som virker risikable eller problematiske, og må rapportere alle bekymringer så snart som mulig til Valeos konsernrådgiver og/eller sjefen for etikk og samsvar. Et brudd på Valeos antitrustregler kan føre til disiplinære tiltak som f.eks. store bøter for selskapet og involverte personer, tap av fremtidig virksomhet og skade på vårt renommé. Ved tvil, bør du forhøre deg med juridisk avdeling eller sjefen for etikk og samsvar. 17

18 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3.3 Forhindre bestikkelser og korrupsjon Våre prinsipper er svært klare: bestikkelser og korrupsjon er forbudt hos Valeo. Vi følger landets gjeldende lover (inkludert den amerikanske antikorrupsjonsloven FCPA, den britiske loven mot bestikkelser osv.). Vi er oss bevisst og unngår handlinger som kan tolkes som forsøk på ulovlig påvirkning av kunder, myndigheter eller administrative avgjørelser i saker som angår Valeo. Vi unngår alle situasjoner der Valeo kan anses for å være utsatt for aktive eller passive bestikkelser. Mottakelse av gaver og underholdning Valeos regler forbyr aksept av enhver gave eller belønninger som penger, varer, tjenester, underholdning, reiser, begunstigelser og lignende, unntatt i tilfeller da gaven eller belønningen er av minimal verdi. Hvis utilbørlige gaver eller belønninger allerede har blitt mottatt, må disse returneres til giveren med mindre det ville være uhøflig å avvise eller returnere gaven. Hvis avvisning av gaven anses som altfor krenkende, må den ansatte informere konsernets personalsjef, sjefen for etikk og samsvar eller juridisk avdeling. Vi må også informere gavegiveren om våre strenge regler om gaver for å unngå problematiske situasjoner i fremtiden. Begrense gaver, invitasjoner og underholdning til handelspartnere Valeos ansatte og tredjeparter forbys å love eller gi gaver, invitasjoner eller underholdning for å oppnå utilbørlige forretningsfordeler. Dette inkluderer gaver og underholdning gitt direkte eller indirekte til kunder, leverandører eller tredjepersoner. Valeos ansatte kan kun gi gaver og underholdning som er rimelige, en sjelden gang og i tråd med Valeos regler om gaver, underholdning og gjestfrihet. Disse reglene gir generelle rammer og begrensninger for gaver, invitasjoner og underholdning. Tilhørende lokale tillegg gir oversikt over eventuelle lokale særegenheter. Det finnes tilgjengelige beslutningsstøtteverktøyer for å hjelpe våre ansatte å treffe riktig beslutning eller be om hjelp. Vi må også respektere reglene for gaver og underholdning i andre selskaper vi arbeider med. Selv om bestikkelse vanligvis viser til penger, kan det også involvere gjenstander eller annet av verdi, f.eks. gaver, fordeler, underholdning, donasjoner og forpleining. Les Valeos Sp&Sv mot bestikkelser og kontakt din leder eller sjefen for etikk og samsvar for mer informasjon. 18

19 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon 3 Bestikkelser kan opptre i ulike former. Det er viktig å være påpasselig. Det forventes at vi kontakter juridisk avdeling eller samsvarsavdelingen ved tvil, og straks varsler ledelsen ved mistanke om korrupsjon. Forbud mot betaling til offentlige tjenestepersoner og ansatte Valeos strenge regler mot bestikkelse og korrupsjon gjelder også alle forhold med myndighetene og offentlige tjenestepersoner, administrative byråer og statsansatte. Offentlige tjenestepersoner er bredt definert som: statstjenestemenn, ledere for statlige departementer, politiske representanter og kandidater, tollspeditører og andre lignende valgte eller utpekte statlige arbeidere inkludert stats- og delstatseide selskaper med ansatte. Da det kan være vanskelig å identifisere en offentlig tjenesteperson, må vi stille spørsmål hvis situasjonen ikke er klar. Det er strengt forbudt for oss å gi eller love å gi, tilby, betale eller love å gi eller betale på noen som helst måte, direkte eller indirekte, noe av verdi til en offentlig tjenesteperson som motytelse for en urettferdig gunstig handling eller utilbørlige forretningsfordeler. Forretningspartnere og tredjepersoner som opptrer på Valeos vegne, må også i sine forhold til offentlige tjenestepersoner, følge våre regler om bestikkelse og korrupsjon som står i Portalen for etikk og samsvar. En god måte å unngå bestikkelser og utpressing på, er å planlegge i forkant når vi jobber med myndighetene slik at vi ikke er nødt til å be om tjenester, spesialbehandling eller befinner oss i en vanskelig situasjon. Du må aldri improvisere eller være forsinket, og du må alltid i din prosjektplanlegging ta høyde for tiden det tar å oppnå nødvendige godkjennelser. Se Valeos regler for korrupsjonsbekjempelse og forhindring om motarbeiding av utpressing og ta det relevante kurset som gir mer detaljert informasjon. 19

20 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Forhindre bestikkelser og korrupsjon Smøring Vi må gjenkjenne forskjellen mellom en forespørsel om en lovlig betaling og en forespørsel om smøring. Smøring forstås som en betaling for raskere saksbehandling enn vanlig av offentlige rutinesaker. Valeo mener at smøring er bestikkelser i de fleste tilfellene. Det kan skje at vi står overfor reelle trusler om vold og livstruende situasjoner da det er tillatelig å foreta en betaling. Loven tillater et snevert unntak til våre regler mot betaling av smøring når vi står overfor livstruende situasjoner. Hvis du opplever en slik situasjon, og betaler for å beskytte deg selv, skal du deretter rapportere denne betalingen så snart som mulig. Forbud mot politiske og veldedige bidrag Valeos ansatte står fritt til å støtte politiske kandidater og formål i sine privatliv med sine egne ressurser. Valeos tid og ressurser må ikke brukes til å gi støtte til politiske partier, folkevalgte eller kandidater til ulike verv. Samme begrensninger gjelder for fagforeninger og religiøse formål. Veldedige bidrag av vår tid og ressurser på vegne av Valeo må forhåndsgodkjennes av konsernets administrerende direktør. 20

21 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører Garantere integritet ved innkjøp og valg av leverandører I tråd med en av de 5 søylene i vår driftsmodell - integrering av leverandørene - har vi utviklet partnerskap med et bredt nettverk av leverandører og forretningspartnere, og vi vil at våre partnerskap skal være lovlige, etiske og positive for begge parter. Vi velger forretningspartnere basert på kvalitet, behov, resultater og kostnad. Vi forventer at våre partnere er like engasjert som oss mht. menneskerettigheter, rettferdig salgs- og markedsføringspraksis, beskyttelse av konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter, innsats mot bestikkelser og korrupsjon, og for å leve opp til våre høye etiske standarder. Det er ansvaret til hver ansatt og leder i Valeo å velge forretningspartnere basert på resultater, uten favorisering eller diskriminering, og deretter gjennom en grundig utvelgelsesprosess. Det er ikke tillatt å investere i eller låne penger til en forretningspartner. Vi kan ikke direkte eller indirekte akseptere ulovlige betalinger eller bestikkelser. Vi har separate Adferdsregler for forretningspartnere som inneholder spesielle retningslinjer og standarder for våre leverandører og forretningspartnere. Adferdsreglene for forretningspartnere fås på Portalen for etikk og samsvar. Hvis du har spørsmål i ditt forhold til en av Valeos forretningspartnere, må du gjerne henvende deg til sjefen for etikk og samsvar. 21

22 3 INTEGRITET I MARKEDET: RETTFERDIGE FORRETNINGER Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn 3.5 Et etisk rammeverk for partnerskap med agenter og mellommenn Handlingene til tredjepersoner har en direkte virkning på Valeo. Det er vesentlig at alle personer og enheter som driver forretninger på vegne av Valeo, særlig med statseide kunder eller offentlige tjenestepersoner, støtter våre standarder om nulltoleranse angående antitrust, korrupsjon og bestikkelse. Mellommenn og agenter velges basert på Valeos regler om strømlinjet valg av tredjepersoner/mellommenn for å sikre at våre partnere deler våre høye standarder for integritet og forretningsetikk. Vi kan kun gjøre forretninger med tredjepersoner som er godkjent i samsvar med reglene ovenfor. Vi krever at våre tredjepersoner samtykker i Valeos vilkår for tredjepersoner/ mellommenn som forbyr bestikkelser og korrupsjon, vi krever at de etterlever disse reglene og setter opp en nøyaktig liste over kostnaden for tjenestene. Det finnes mange verktøy for å kurse tredjepartene i våre høye etiske standarder, inkludert Valeos regler for forretningspartnere. Valeos håndbok for forretningspartnere om antitrustrisiko og Valeos e-læringsprogram for forretningspartnere om antitrust gir mer detaljert veiledning om hvordan man unngår og gjenkjenner bestikkelser og korrupsjon. Brudd på våre regler og retningslinjer tas svært alvorlig. Brudd kan føre til disiplinære tiltak opptil og inkludert oppsigelse av kontraktene med forretningspartnerne. 22

23 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER

24 4 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER Innledning Integritet og beskyttelse av Valeos eiendom og eiendeler Da Valeo er et teknologiselskap, investerer det betydelige summer i forskning og utvikling. Våre ambisiøse og vellykkede forskningsprogrammer gjør oss til leder i vårt felt, og vi er stolte av de mange patentene vi registrerer hvert år. Vår FoU og tilknyttede initiativer og investeringer må holdes konfidensielle. Vår suksess avhenger av vår evne til å identifisere de rette kommersielle og geografiske strategiene, og gjøre de rette investeringene. For å sikre vår vekst og effektive drift, må våre eiendeler og konfidensielle opplysninger beskyttes og sikres. Vi har alle et ansvar for å bruke Valeos eiendom og eiendeler på rett måte, inkludert men ikke begrenset til følgende: Immaterielle eiendeler Taushetsbelagte opplysninger Teknologiske data Maskin- og programvare for datamaskiner Medier for datalagring Fast eiendom Utstyr, maskiner og verktøy Råmaterialer Kontanter Det krever disiplin og oppmerksomhet å beskytte Valeos eiendeler og sikre konfidensialitet. Jobben gjøres kontinuerlig, og stopper ikke når vi forlater kontoret. Du finner mer informasjon om hvordan du sikrer og oppbevarer vår informasjon i Valeos regler om konfidensialitet og bilder. 24

25 INTEGRITET OG BESKYTTELSE AV VALEOS EIENDOM OG EIENDELER Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler Beskytte Valeos informasjon og immaterielle eiendeler Det er vesentlig å holde Valeos informasjon og registre konfidensielle, dette gir oss en konkurransefordel. Konfidensiell informasjon som må oppbevares sikkert, inkluderer data om Valeos: Kommersielle prosjekter og avtaler Finansiell data, priser og kostnader Kommersielle strategier, investeringsstrategier og vekststrategier Kunder og leverandører Immaterielle eiendomsrettigheter, copyright og tegninger Personopplysninger om våre ansatte eller kunder Teknologisk informasjon og all annen sensitiv informasjon, f.eks. informasjon om fortjenesten til produksjonsenhetene, FoU-prosjekter, patenter Alt annet materiell, uoffisiell informasjon Mens vi jobber for Valeo Group og etter å ha forlatt konsernet, kan vi ikke bruke eller avsløre noen del av Valeos konfidensielle informasjon. Riktig bruk av konfidensiell informasjon betyr at passord og koder må holdes hemmelig. Vi må kun bruke selskapets teknologi, materiell og plass til profesjonelle oppgaver, og ta forholdsregler for å unngå uautorisert bruk av selskapets eiendeler som fastsatt i Valeos avtale om informasjonsteknologi. Vi respekterer også våre forretningspartneres immaterielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter og copyright, inkludert programvare, bilder og publikasjoner. Ethvert brudd på våre retningslinjer for konfidensiell informasjon eller immateriell eiendom, kan føre til disiplinære tiltak, og også rettsforfølgelse. 25

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions

Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions Etiske retningslinjer Kort versjon The global leader in door opening solutions 2 Etiske retningslinjer Denne versjonen av de etiske retningslinjene er en oppsummering av de fullstendige retningslinjene.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver

United Technologies Corporation. Foræring og mottagelse av forretningsgaver United Technologies Corporation Foræring og mottagelse av forretningsgaver Hvordan definerer UTC en forretningsgave? En forretningsgave er hva som helst av verdi som foræres eller mottas som en følge av

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar...

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... Side 2 av 14 Innhold 0. INTRODUKSJON... 4 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... 4 1. BEDRIFTSINTERNE FORHOLD... 5 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd... 5 1.2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 1. desember 2011 Fotograf Pål Bental Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Samfunnsansvaret

Detaljer