Etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet og etikk i måten vi driver vår virksomhet på. Vårt omdømme og suksess avhenger av det. Atferden og handlingene til hver og en av oss, hver dag, har stor betydning. Derfor har hver enkelt medarbeider i Compass Group et ansvar for å etterleve disse standardene, og bidra til å drive vår virksomhet på en profesjonell, sikker og ansvarlig måte. Dette gjelder uten unntak og kompromisser. Disse retningslinjene er bygget på den mer omfattende Code of Business Conduct som er en global veiviser for alle Compass virksomheter. Mer informasjon om denne finnes på vårt intranett. Forholdet til medarbeidere og kollegaer Som servicebedrift er vi helt avhengig av våre medarbeidere for å lykkes. Vi respekterer og verdsetter mangfoldet og individualiteten som hver enkelt medarbeider representerer, og vi ønsker å skape et positivt og åpent arbeidsmiljø i alle deler av virksomheten. Vi forventer at alle ansatte behandles rettferdig og med respekt. I vår virksomhet er det ikke tillatt å diskriminere på grunnlag av rase, religion, kjønn, trosbekjennelse, nasjonal- eller etnisk opprinnelse, seksuell legning, leveform eller orientering. Vi som arbeidsgiver skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

3 Vennligst forsikre deg om at du alltid overholder disse grunnreglene: Ikke spøk med rase, etnisitet, religion, alder eller seksuell legning Ikke del ut, vis eller oppbevar i bedriftens lokaler noe materiale som kan anses for å være støtende - inkludert e-post, tegneserier, bilder m.m. Ikke spre ondsinnede rykter eller bruk e-post, SMS, eller på andre måter formidle nedsettende eller diskriminerende kommentarer Behandle alltid personlige opplysninger som konfidensielle. Ikke misbruk dem Støtende, truende, fornærmende eller ondsinnet atferd av alle slag vil ikke bli tolerert. Hvis du mobbes eller trakasseres, eller er klar over at noen andre blir det, ber vi deg si fra til din nærmeste leder eller benytte vår Speak-Up tjeneste Forholdet til våre kunder og klienter Vi gjør vårt ytterste for å levere førsteklasses kvalitet på service og produkter til våre kunder og klienter. Vårt omdømme, våre kunder og klienters lojalitet avhenger av det. Det er helt avgjørende at maten og tjenestene vi leverer, samt våre produkter og prosesser, er trygge og av høy kvalitet ingen kompromisser tillates Vi skal yte service på et høyt nivå til enhver tid All informasjon om kunder og klienter skal behandles konfidensielt Vi gir aldri bevisst mangelfulle eller villedende beskrivelser av våre produkter eller tjenester. Ingen medarbeidere skal tilby eller motta eller påvirke andre til å tilby eller motta penger eller materielle gaver som kan oppfattes som bestikkelser Invitasjoner /deltakelse på arrangementer i regi av leverandører eller andre forbindelser skal alltid avklares med nærmeste leder

4 Forholdet til våre leverandører Vi tilstreber å skape et gjensidig fordelaktig forhold til alle våre leverandører og oppmuntrer dem til å imøtekomme våre høye standarder når det gjelder kvalitet, matsikkerhet, arbeidsforhold, forretningspraksis, helse og sikkerhet samt miljøvern. Vi behandler våre leverandører på en ærlig og rettferdig måte Ingen medarbeidere skal tilby eller motta, eller påvirke andre til å tilby eller motta penger eller materielle gaver som kan oppfattes som bestikkelser eller påvirkning Vi bestreber oss på å sikre at vi ikke utnyttes direkte eller indirekte gjennom smøring Alle opplysninger om bedriften og dens leverandører skal behandles konfidensielt Vi samarbeider ikke med bedrifter som bryter lovkrav eller setter Compass Groups omdømme i fare Interessekonflikter Ansatte må være nøye med å forsikre seg om at det ikke oppstår en interessekonflikt mellom sin plikt som Compass-ansatt og interesser utenfor arbeidsplassen. Interessekonflikter kan oppstå på mange måter: Andre arbeidsinteresser og tilknytninger Arbeid for andre virksomheter i ansettelsesforholdet med Compass eller tilknytning til andre organisasjoner kan skape interessekonflikter, for eksempel: å ha en økonomisk interesse i et konkurrerende selskap eller en organisasjon å besitte posisjon som styremedlem eller konsulent i et konkurrerende selskap eller en organisasjon å ha en jobb på si Hvis du vurderer å påta deg tilleggsarbeid utenom Compass som kan resultere i en interessekonflikt, skal du orientere din nærmeste leder om dette og be om skriftlig godkjenning.

5 Arbeide med nære slektninger Som generell regel skal ingen slektning ha noen forretningsavtaler med deg eller der det er mulig, med noen i din avdeling eller noen som rapporterer til deg. Ved eventuelle ansettelser til bedriften, skal du ikke tilby nære slektninger stilling hos oss, uten at minst en annen person uten samme forbindelser har vært med på beslutningen. Det legges også til at alle ledige stillinger hos oss skal lyses ut internt før tilsettelse. Gaver, tjenester og gjestfrihet Under ingen omstendighet skal noen ansatt tilby, gi eller ta imot noen gave eller annen gjestfrihet - uansett verdi - som kan oppfattes slik at den påvirker en forretningsbeslutning. Vi forstår at det kan oppfattes som en fornærmelse å takke nei til en gave som tilbys deg. Under slike omstendigheter kan du ta imot gaven, men du må straks rapportere det til din nærmeste leder som vil fortelle om du kan beholde gaven, om den bør returneres til giveren eller selges til inntekt for veldedighet. Du må ikke under noen omstendigheter ta imot kontanter i gaver (eller andre likvide midler som banksjekk, pengeanvisninger, investeringspapirer eller betaling av personlige regninger eller utgifter). Rapportering og regnskap Alle regnskap, registre, konti og lagerbeholdninger må være i samsvar med regnskapspraksis og prosedyrer. Du må aldri: Forfalske noe dokument økonomisk eller annet Avhende eller på annen måte overføre Compass-aktiva uten riktig dokumentasjon og autorisasjon Lage falske eller villedende konteringer eller utgiftsposter Ødelegge informasjon for å skjule dårlig praksis Hvis du er redd for at riktige økonomiske prosesser ikke etterleves eller at noen form for feil eller misvisende konteringer blir foretatt, skal du straks rapportere dette til din nærmeste leder, eventuelt via vår Speak Up telefon.

6 Informasjonssikkerhet Compass systemer det vil si vår IT-maskinvare, programvare, kontorutstyr, telefon- og e-postsystem er beregnet brukt til å utføre arbeid for Compass. Hver bruker må til enhver tid benytte utstyret på en profesjonell og ansvarlig måte. I enkelte omstendigheter kan misbruk enten gjennom internett eller e-post utgjøre en kriminell handling. Vennligst forsikre deg om at du alltid overholder disse grunnreglene: Ikke installer eller bruk uautorisert maskinvare eller programvare på noe Compass-system. Beskytt alle brukernavn eller passord du får tildelt og ikke del dem med andre. Ikke åpne eller last ned, opprett eller videresend e-post, dokumenter eller bilder som kan virke støtende eller trakasserende på andre, herunder pornografisk, rasistisk eller annet støtende materiale Begrens din bruk av Compass-systemer for personlig bruk til et minimum. Pass på at du lagrer og tar sikkerhetskopi jevnlig av all data eller alt arbeid som er lagret på systemet ditt, i samsvar med din lokale IT-avdelings anbefalinger Bruk av sosiale medier Ved bruk av sosiale medier må alle ansatte vise et tydelig skille mellom privat og profesjonelle rolle ved ytringer. Privat og profesjonell rolle kobles tettere sammen jo mer profilert en medarbeider er. Spesielt ledere, men også medarbeidere kan lett identifiseres med virksomheten. Det er ikke alltid nok å si at man uttaler seg som privatperson dersom uttalelsene kan tolkes i lys av vedkommendes profesjonelle rolle.

7 Taushetsplikt Som medarbeider i Compass Group forplikter du deg til å bevare absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold som du får kjennskap til arbeidet, samt å behandle all sensitiv informasjon med forsiktighet også ovenfor andre medarbeidere i bedriften. Dette gjelder spesielt kunnskaper om interne anliggender i bedriften, hos bedriftens samarbeidspartnere, leverandører, kunder og potensielle kunder. Ansettelsesforhold som omfatter økonomiske betingelser, samt avtaler og informasjon av sensitiv og privatrettslig karakter ikke skal meddeles til uvedkommende i bedriften. Videre forplikter du deg til å utvise den største varsomhet med bedriftens dokumenter; korrespondanse, kontrakter, avtaler m.v., slik at uvedkommende ikke får kjennskap til innholdet. Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet arbeidet i bedriften. Ekstern kommunikasjon Som ledd i vårt daglige arbeid kan vi komme i kontakt med sentrale interessenter det inkluderer ansatte, forretningspartnere, klienter, kunder, investorer, media m.m.. Det er avgjørende at all kommunikasjon med interessenter håndteres i henhold til Compass regler for kommunikasjon. Du må aldri snakke med journalister om Compass virksomhet, formelt eller uformelt. Bare utnevnte personer er autorisert til å snakke med eksterne grupper for eksempel presse, analytikere, investorer m.fl. Hos oss er dette Administrerende direktør eller andre representanter fra ledergruppen. Det er forbudt for alle andre ansatte å gi viktig informasjon til noen utenfor Compass uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra en autorisert person. Hvis en ekstern part tar kontakt med deg for å få informasjon om virksomheten vår, bør du straks henvise til en autorisert person.

8 Få hjelp og råd Det kan ofte kjennes fristende å overse eller være taus om uetisk atferd, men som medarbeidere er hver og en av oss ansvarlig for å rapportere potensielle eller reelle mislighold av etiske retningslinjer eller annen atferd som er i strid med Compass verdier og forretningsprinsipper. Denne plikten gjelder uansett om det gjelder deg direkte, eller om du gjøres oppmerksom på et problem med en kollega eller en tredjepart som er knyttet til Compass. Dersom det er mulig, bør du først vurdere å snakke med din nærmeste leder om et eventuelt juridisk eller forretningsrelatert problem. Hvis du synes det er ubekvemt å snakke med din nærmeste leder eller det ikke er passende under de aktuelle omstendighetene, kan du også få råd og veiledning fra HR- avdelingen eller fra din lokale ledelse. Du kan også benytte deg av Compass Groups Speak Up- tjeneste. Speak Up er Compass sin varslingstelefon, hvor ansatte kan ta opp forhold man ikke er fortrolig med å ta opp direkte med leder(e) eller arbeidsgiveren. Speak Up posters skal være tilgjengelig på alle enheter, med telefon nummer som kan benyttes, og kontaktinformasjon finnes også på vårt intranett. SpeakUp TLF:

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer